صدای معلم

مدیر صدای معلم در گفت و گو با روزنامه رسالت :

نقش مدير آموزشي در سيستم دولتي در حد يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده است ؛ تعریفی از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي نداریم

مرضيه صاحبي

گروه رسانه/

 بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي و نقش مدیر مدرسه در آموزش دولتی

«توانا بود هر که دارا بود»، اين عبارت را شوخ طبع ها به کار مي برند. محض مزاح است و قصد و غرضي هم ندارند اما چنين عبارت مزاح آميزي دست کم در نتايج کنکور امسال مصداق داشته، چرا که «بالانشين ها» در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولي، توانستند آموزش را مثل هر کالاي ديگري بخرند و با رتبه هاي درخشان پُز بدهند. بي ترديد «دوپينگ تحصيلي» آنان به مدد پول، اين پيام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتي چندان يار نيست و تا مادامي که تفکر بنگاهداري در حوزه علم حاکم باشد، وضع همين است!
امسال در رشته هاي رياضي، تجربي و علوم انساني از ميان ۳۰ رتبه برتر کنکور حتي يک نفر از مدرسه دولتي عادي نبوده و بالغ بر ۷۰ درصد رتبه هاي برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غيرانتفاعي‌ها و نمونه دولتي‌ها در اين رقابت نابرابر به ترتيب ۱۴ و ۱۳ درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهد، عدالت و برابري آموزشي از آن طيف عبارت هاي باکلاس و ويتريني است که هرازگاهي لقلقه زبان مسئولان مي شود تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است.
شوربختانه، توسعه مدارس غيردولتي جزء قانون است و مجلس مصوب کرده اما همين قانون در اصل سي ام، دولت را موظف به فراهم سازي وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دوره متوسطه کرده و دولتها بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»


* دسترسي ۵۸ درصدي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت
اما فارغ از بندها و تبصره هاي قانوني، مدارس ما به بنگاه هاي اقتصادي شباهت بيشتري دارند تا محيطي براي فراگيري علم. به قول احمدي لاشکي، نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي « عدالت آموزشي به شدت زير سؤال است. بخش عمده رتبه‌هاي برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، غيردولتي يا هيئت امنايي هستند. پس جايگاه مدرسه دولتي کجاست؟»
ما مي دانيم مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي به وجود آمده و براين اساس دولت کوشيد به منظور کوچک‌سازي، کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه، خصوصي‌سازي را به حوزه آموزش هم تسري دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين بودن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده از جمله مسائلي است که اصل عدالت آموزشي را به حاشيه رانده و به همين علت «علي محمد حاضري» در پژوهشي تحت عنوان «مدارس غيرانتفاعي و تحرک اجتماعي »، اظهارکرده «مدارس غيرانتفاعي هم از حيث امکانات مختلف آموزشي و هم از بعد کيفيت آموزشي وضعيت بسيار مطلوب تري نسبت به مدارس دولتي داشته اند. لذا تاسيس مدارس غيرانتفاعي صرف نظر از تاثيري که برسطح و کيفيت مدارس دولتي مي گذارد، راهي براي تجلي رسمي نابرابري فرصتهاي آموزشي است.»
دکتر رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي و استاد دانشگاه هم يادآور شده است: «خصوصي‌سازي آموزش نه در جهت ايجاد برابري كه در جهت تشديد نابرابري در دسترسي به آموزش عمل كرده است. مهم‌ترين شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵درصد است.»


*حذف بي پولها از چرخه آموزش
برهمين اساس مجيد حسيني، استاد دانشگاه تهران به «رسالت» مي گويد، به نظر مي رسد، عمدي در کار است و برخي مي خواهند آموزش خصوصي شود، وقتي آموزش و پرورش به جاي برگزاري نمايشگاه حمايت از مدارس محروم، نمايشگاه حمايت از مدارس غيرانتفاعي برگزار مي کند، يعني سياست اش خصوصي سازي و تقويت مدارس غيرانتفاعي است. «در اينجا دو نگاه وجود دارد: يک عده اي مي خواهند آنهايي که پول دارند، فرزندانشان را به جاي مدارس دولتي در مدارس خصوصي ثبت نام کنند و عده اي که مي خواهند بي پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر اين است که مي خواهند بي پول ها اساسا در بازي نباشند.»
او به باندهاي مافيايي اشاره مي کند و اينکه آموزش در اختيار باندهايي است که از محل توليد نابرابري سود مي کنند. امروز آموزش ما در شرايطي قرار گرفته که مافياي کنکور ۸ هزار ميليارد تومان پول کسب مي کند و اين پول از محل افرادي است که بتوانند رتبه هاي زير هزار را به‌دست بياورند.
به گفته حسيني، «مدارس غيرانتفاعي»، «کلاس هاي زبان»، «مافياي کنکور»، «اردوهاي کنکور» و صدها عنوان پولي ديگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترين سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور امسال نماد اين وضعيت بود.
او تاکيد مي کند، يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران، دو رتبه زير ۳ دارد، مفهومش اين است که همه افراد غير از تهراني ها و محصلان مدارس غيرانتفاعي، ضريب هوشي پاييني دارند در صورتي که چنين نيست: «بي ترديد صنعت کنکور امسال نماد نابرابري آموزشي بود، هم سهميه هاي نابرابر، هم مدارس غيرانتفاعي و کلاس هاي کنکور و هم کنکورهاي آزمايشي و مشاوره هاي چندصدهزارتوماني کمک کرد که نابرابري را شاهد باشيم.» به اين ترتيب حسيني اذعان مي کند، «دامنه اين نابرابري وسيع است به طوري که ساير کشورها در اين زمينه به گرد ما هم نمي رسند، به عنوان مثال آمريکا نماد يک کشور سرمايه دار بوده و حجم مدارس غيرانتفاعي اش ۷ يا ۸ درصد است. در حالي که ايران کشوري است که قانون اساسي عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه بايد ۱۵ درصد مدرسه غيرانتفاعي داشته باشد، يعني دوبرابر آمريکا، در کشورهايي که کيفيت توليد بالاست، آموزش را خصوصي نکرده و در اختيار سرمايه دار قرار نمي دهند.»

 بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي و نقش مدیر مدرسه در آموزش دولتی

* ديواري بلند ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه
با اين اوصاف حلقه بي عدالتي آموزشي هر روز تنگ تر مي شود و دانش آموزاني مي توانند گوي سبقت را از ساير رقباي خود مي ربايند که توان هزينه کردن براي پرداخت شهريه، کلاس هاي کمک درسي و کنکور را داشته باشند. از طرفي وقتي مي گويند، حداکثر ظرفيت کلاس براي سمپاد ۲۵ تا ۳۰ نفر و براي مدارس دولتي تا سقف ۴۱نفر است، آيا مي توان از مدارس دولتي انتظار شق القمر داشت؟

«علي پورسليمان»، مديرسايت صداي معلم، به «رسالت» مي گويد: «چنين انتظاري غلط است زيرا ما ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه ديواري بلند کشيده ايم تا شکاف طبقاتي در حوزه آموزش هر روز وسعت بيشتري پيدا کند و اين امر نشان دهنده کم توجهي به مدارس دولتي است.»
کيفيت آموزشي در اين مدارس به شدت کاهش پيدا کرده است .

«پورسليمان» نمي خواهد وارد نيت خواني شده و بگويد مسئولان عامدانه کيفيت مدارس دولتي را پايين نگه داشته اند: «بعضي ها در نظام آموزشي مدعي هستند که مسئولان و مديران ما، داراي مدارس غيرانتفاعي بوده و تمايل دارند اين مدارس به خاطر منافعي که دارد، توسعه و گسترش پيدا کند تا مشتريانشان بيشتر شود، قضاوت سخت است اما به هر روي تاکيد بيش از حد مسئولين بر اين امر نشان مي دهد، ماموريت و رسالت اصلي دست اندرکاران ما در تقويت نظام آموزشي برابر به فراموشي سپرده شده است.»
مدارس دولتي در مسائل مختلف دچار مشکلات متعددي هستند به ويژه مسائل مالي و يک مدير مدرسه دولتي تمام تلاش اش معطوف بر اين است که بتواند امکانات سخت افزاري مدرسه را تامين کند. آن طور که مديرسايت صداي معلم روايت مي کند، نقش يک مدير آموزشي در سيستم دولتي به يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده و مديران مدارس دولتي به ويژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مديريت، رهبري و برنامه ريزي آموزشي فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اينکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسايل گرمايشي و سرمايشي را بپردازد.
در اين شرايط براي مدير فرصتي نمي ماند که بر روي بخش هاي ديگر آموزش؛ برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده و بر روي کيفيت آموزش کار کند.

پورسليمان تاکيد مي کند: «از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي تعريف خاصي صورت نگرفته و اين باعث شده، کيفيت و دغدغه هاي آموزشي در اين نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنين حالتي وجود نداشته و از نظر مالي تا حد زيادي تامين هستند؛ معلمان و مديران هم دغدغه مالي نداشته و بيشتر مي توانند بر روي کيفيت آموزشي متمرکز باشند.»

او با اشاره به هجمه هايي که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلايه مندي کرده و تصريح مي کند، اين آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتي تقويت شده و حداقل آن سرانه اي که اختصاص مي يابد به موقع پرداخت شود و فشار مالي کمتري متوجه آنها باشد، براي ارتقاء کيفيت آموزشي در مدارس دولتي، فرصت و فراغي پيدا مي شود. به نظرم اين وضعيتي که امسال در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کيفيت آموزشي در مدارس دولتي است که مي تواند زنگ خطري براي سقوط ساير شاخص ها هم باشد.
به هر روي ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعليم و تربيت کج بنا نهاده‌ايم و اين ديوار تا ثريا کج بالا رفته است. ضمن اينکه ناقض قانون هم بوده ايم و از زمينه سازي براي تحصيلات عالي و رايگان همه دانش آموزان امتناع کرده ايم.

 بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي و نقش مدیر مدرسه در آموزش دولتی

«محمدرضا نيک نژاد»، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه «رسالت» از دستهاي پشت پرده سخن مي گويد، دستهايي که تلاش دارند، مدارس دولتي را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتي به اين نوع مدارس نمي دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولي هل بدهند.
به اعتقاد او، اين اتفاق در همه دولت ها رخ داده است و رتبه هاي کنکور و برتري دانش آموزان مدارس خصوصي حاصل عملکرد ۶ ساله دولت تدبير و اميد نيست، حاصل سه دهه خصوصي سازي آموزش در کشور است. اصل سي ام قانون اساسي بر رايگان بودن تحصيل تاکيد دارد و اين جزء شعارهاي انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش بايد اجرا شود، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحريم ها تقريبا خوب حرکت کرديم، اما بعد از آن و در پايان جنگ، به دليل چيرگي سياستهاي تعديل و حاکميت ديدگاه هاي ليبرالي، نگرشي بازاري در آموزش و پرورش رواج پيدا کرد.


* تنها ۶ درصد مدارس آمريکا، خصوصي اند
شايد ليبرال ترين کشوري که در جهان وجود دارد، آمريکاست ولي در خود آمريکا تنها ۶ درصد مدارس خصوصي اند و مابقي دولتي و آن طور که «نيک نژاد» مي گويد: «مدارس خصوصي ما تا قبل از دولت تدبير و اميد ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسيده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داريم که برخي از اين مدارس به رغم دولتي بودن به شکل خصوصي اداره مي شوند.
در واقع همه اين ۲۴ نوع مدرسه از خانواده ها پول دريافت مي کنند بنابراين ما در حوزه آموزش از کشورهاي ليبرال هم ليبرال تر هستيم و حتي مدارس دولتي ما هم رايگان نيست. اين امر حاصل سه دهه سياستهاي آموزشي در کشور است که امروز به زشت ترين شکل ممکن در قامت بي عدالتي آموزشي خودش را نشان مي دهد که نمونه آن را در نتايج کنکور مي بينيم.
اين پژوهشگر اذعان مي کند: «نابرابري و بي عدالتي آموزشي باعث شده نيازهاي مادي معلمين مدارس دولتي تامين نشده و به رغم توانايي در آموزش کيفي، عملکرد مناسبي نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمين مدارس خصوصي انگيزه دارند به همين علت تمرکز خود را بر روي دروسي مي گذارند که در کنکور تاثيرگذار است، طبعا اين براي دانش آموزان يک نوع «دوپينگ» و «پله پرش» محسوب مي شود.»ناگفته پيداست که تداوم اين روند و اتخاذ شيوه دوگانه در امر تدريس به نفع ساختارهاي آموزشي نيست و واکنش هايي
را در پي داشته است.

«محمد قمي»، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمله نمايندگاني است که با تصويب تشکيل مدارس غيردولتي مخالف بوده و معتقد است از اين طريق عدالت درباره همه افراد برقرار نمي‌شود. همچنين ساز و کار برگزاري کنکور هم در پذيرش افراد به نسبت تحصيل آنها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي ناديده گرفته شده که اينها همه به معناي توجه کم به عدالت آموزشي است. اکنون در شرايط فعلي بايد به دنبال تغيير ساز و کار در ساختار آموزشي باشيم تا رقابت و امکانات براي همه يکسان باشد.

«ميرحمايت ميرزاده»، سخنگوي اين کميسيون هم تاکيد کرده است: تنوع مدارس باعث مي‌شود کساني که وضع مالي‌شان بهتر است در يک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشي و کم شدن امکانات در مدارس دولتي مي‌شود. حتي شايد امکانات دولتي هم به خوبي توزيع نشود. اکنون مدارس دولتي با تراکم دانش‌آموزان مواجه هستند و بايد هرچه زودتر اين وضع سامان پيدا کند تا عدالت اجتماعي هم برقرار شود.


* پيش بيني مي کرديم با خصوصي سازي، شکاف آموزشي ايجاد شود
در همين رابطه «سيدرضا اکرمي»، وزيراسبق آموزش و پرورش به رسالت مي گويد: «از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلي براي تجارت و سودآوري تبديل شده و سرمايه اي از اين طريق حاصل شود اما بعضي از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصيل مي کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هايي مطرح کردند، ايشان هم به درستي گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهيد و اما اين مشارکت به گونه اي باشد که به سود اقشار مستضعف تمام شود، برخي هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ مالي در تنگنا هستيم، به همين دليل لايحه مدارس غيرانتفاعي تهيه شد اما بنده مي دانستم که اين اتفاق به دليل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشي خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتايج کنکور مشاهده مي کنيد.»
کنکور امسال با همه نابرابري هايش به پايان رسيد، شايد روزي فرا برسد که برابري و عدالت آموزشي نه يک روياي دور از دسترس بلکه يک واقعيت باشد و حداقل خصوصي سازي دامن نظام آموزشي ما را نگيرد.


 بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي و نقش مدیر مدرسه در آموزش دولتی

پنج شنبه, 31 مرداد 1398 13:26 خوانده شده: 2322 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 0 --
معلم 1398/05/31 - 21:09
درتفسیر این موضوع نیاز به مقاله عریض وطویل نیست فقط یک دلیل دارد و زنگ هشدار ..معلمان مدارس عادی انگیزه خودرا از دست دادند وسیستم فرسایشی بر وجود معلم غالب شده است وسبه قول شما سایر شاخص ها هم تنزل خواهد کرد
پاسخ + +4 0 --
مدرس آزاد 1398/05/31 - 22:04
با سلام و تشکر از مطالب آماری و تحلیلیتان

جای تأسف است از اینکه:

مدیر دولتی دارای خلاقیتی سالم نباشد تا در حد يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شود.

مدارس دولتي چندان يار نيست

توسعه مدارس غيردولتي جزء قانون است و ...

که یک مدرس آزاد توانمند که خود را برای مدارس غیردولتی نمی‌خواهد، مدارس دولتی هم از او بهره‌مند نگردند

مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي به وجود آمده و باید گفت چرا کاستی؟

سطح کيفي آموزش پایین بوده و توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده در زمانی سریع و به طریق ماندگار کمتر دیده می‌شود.

اصل عدالت آموزشي به دلیل اصل عدالت در جذب نیرو و بقای توهّم در این امر نیز پس از اصل عدالت اقتصادی بر قرار نمیشود و نخواهد شد.

از 47 برابر در سال 96 در دولت تدبیر و امید به 58 برابر رسیده است

آموزش خصوصی و ....

و ادامه ای درد آور تر
پاسخ + +4 0 --
مدرس آزاد 1398/05/31 - 22:09
البته نکات دیگری هم در تحلیل تحلیلگران جا افتاده است که مسلماً علمای آموزش و پرورش به بیان آن خواهند پرداخت .
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1398/06/01 - 01:13
قوانین مصوب نباید با قانون اساسی مغایریت داشته باشند اینکه طبق قانون اساسی آموزش رایگان تا پایان متوسطه باید مهیا شود روشن هست اما دلیل تصویب و صدور اجازه تاسیس مدارس غیردولتی و شهریه محور چرا انجام شده روشن نیست و متولیان این قوانین و طرحها باید پاسخگو باشند...

مدارس دولتی نیاز به بودجه و سرانه کافی دارد
بودجه خدماتی ، عمرانی و...باید به قدر تمام مشکلات انباشت شده به آموزش و پرورش تزریق شود ...
اگر شرایط بهینه مدارس دولتی ایجاد شود و حقوق معلم درست شود بازار مدارس شهریه ای کساد خواهد شد...
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1398/06/01 - 10:38
بنابر شنیده‌های نادقیق (و قابل بررسی و تصحیح) از بازنشستگان مطلع و دقیق سطوح بالا:
به نظر می‌رسد، مدارس غیردولتی در دوران و تمایل جناب آقای هاشمی رفسنجانی (که از نوع تفکّر ایشان بعید نیست) مورد بیان و توجه قرار گرفته ولی وزیر وقت جناب آقای اکرمی از اجرایی کردن آن طفره می‌رفته‌اند (که البته بنابر شنیده‌ها ایشان در دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد شریکند پس آیا تغییر تفکّر و رویّه داده‌اند؟ و ...) و یکی دو مدرسه اولیه غیر انتفاعی قابل تدقیقند و ... و بنابر شنیده‌ها مدارس غیر انتفاعی در دوران آقای نجفی اجرایی شدند و این بسیار بد بود
آموزشگاه ها جبران کننده ضعف علمی و متأسفانه توهّمات در جذب نیرو در آموزش و پرورش بودند ولیکن اشکال ساختاری در نظام آموزشی ایجاد نمی‌کرد اما مدارس غیرانتفاعی اسمی را یدک می کشیدند و اهداف موافق، مخالف و دیگری را دنبال می‌کردند؛ اگر این مدارس به حقیقت غیرانتفاعی بودند چرا در مال و زمان و مکان و تجهیزات و ... ولو به شکل عاریه و ... دولتی نبودند و نشدند

و بنابر شنیده ...
پاسخ + 0 0 --
حسینی مجتبی 1398/06/01 - 15:05
مدارس دولتی باید تقویت شوند هم از لحاظ امکانات هم از لحاظ کلاسهای فوق برنامه با سطح علمی مناسب...

امکانات ناکافی خانواده ها را مجبور به تحمل بار سنگین شهریه و فرستادن دانش آموز به مدارس غیردولتی و شهریه محور میکند...
پاسخ + +3 0 --
شهاب 1398/06/01 - 06:00
دولت های سرمایه داری از زمان هاشمی این بلا را برسر کشور آوردند
البته دولت احمدی نژادشعارمخالفت با سرمایه داری را داد ولی درعمل موفق نبود
باوجود این دولت ها عده ای صاحب ثروت های بادآورده از طریق غیرقانونی شدند وعده ی زیادی به چاه فقر سقوط کردند واز حقوق اولیه انسانی مانند مسکن مناسب کار وآموزش مناسب محروم شدند وتوسعه ای هم حاصل نشدعدالت وتوسعه با نگاه سرمایه داری محقق نمی شود چون با فرهنگ کشور ما سازگاری ندارد
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1398/06/01 - 10:43
متأسفانه در مواردی تغییر فرهنگ داده‌ایم و داریم تغییر فرهنگ می‌دهیم
پاسخ + 0 -1 --
شهروند 1398/06/01 - 13:42
درود صدای معلم گرامی راجب مصاحبه شما با
رسالتچی ها ی مقدس ودست کردن در لانه زنبوران نقدی فرستادم ولی در نظرها
قرار داده نشد
لااقل نقطه چینی بزاشتین .ولی حذف کامل نه
البته اگه دلیلتان را بگوئید احتمالا قابل درک است.
مرسی
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1398/06/01 - 13:58
سلام

دوست عزیز شهروند

1- شما هم می توانید با هر فرد و جریانی در قالب " هویت حقیقی " گفت و گو کنید .

لینکش را ارسال فرمایید و صدای معلم آن را بازنشر می کند .

در این مورد قیاس نادرست است .


2- صدای معلم بر اساس " قانون مطبوعات " فعالیت می کند .

این را هیچ گاه فراموش نکنید !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1398/06/01 - 15:38
درود
نقد این بود که ناامیدی ازجریان
اصلاح طلب برای تغییر حداقل درآپ وکوتاه شدن
دست این ریاکاران از منابع قدرت متوجه شدن اکثریت
مردم معلمان این جماعت کاره ای نیستن دنبال نان
ازسفره انقلابشون هستن وهرازچندگاهی
با شعار حضور زنان در ورزشگاه ویا برداشتن حصر
آقای موسوی و آزادی می آیند ونان خود را درسفره
مردم فرو می کنند وبرای نام خود از مردم رای
گدایی می کنند .حال با ما ناامیدی از این جماعت
برخی افراد یا صدای معلم سعی می کنند
به منابع قدرت یعنی اصولگرایان چرخش پیدا کنند
حالا به خاطر نا آگاهی وفکر کنند که اینطور تغییر
به وجود می آید مانند بدست آوردن دل امثال خواهر جمیله و برادر ا زغندی
ویا حالا چسبیدن به موتلفه با آن سابقه درخشان
در ارتباط بااحمد کسروی فاطمی منصور
وو به این اعمال رو مقدس می دانستند
این جماعت با دید ایدئولوژیک می توانند
تفکر منطقی داشته باشند ؟اول باید گذشته خود را نقد کنند نه افتخار
مردم دیگه گفتن اصلاح طلب واصولگرا پایان مفت خوری
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1398/06/01 - 15:41
درود صدای معلم راجب فرستادن پیام احتمال زیاد پیام قبلی بلند بود
ونرسیده دستتان وپوزش میخوام
مرسی
پاسخ + 0 0 --
بیرمی 1398/06/02 - 14:49
تو مدارس مدیر با معاون زنگ‌استراحت به جای اینکه تو حیاط بین دانش آموزان باشند تو بوفه مدرسه مشعول فروش هستند. خوب کاسبیه دیگه . چرا اجاره نمی دهند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور