چاپ کردن این صفحه

« صدای معلم » از نهادهای نظارتی به ویژه مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش می خواهد تا روند مزایده ، اجاره و درآمدهای کسب شده در این منطقه به طور کامل شفاف سازی شوند

وضعیت اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران را شفاف سازی کنید !

گروه گزارش/

اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و شفاف سازی

حدود 2 هفته از انتشار گزارش صدای معلم در مورد اداره آموزش و پرورش مطنقه 5 تهران می گذرد . ( این جا )

تاکنون هیچ مرجعی نسبت به انتشار این گزارش واکنش و یا پاسخی ارائه نکرده است .

مشخص نیست نهادهای نظارتی مانند حراست اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و حراست اداره کل آموزش و پرورش تهران در کنار دایره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات به چه کاری مشغول هستند ؟

وظیفه و جایگاه روابط عمومی در این سازمان ها و ادارات چیست ؟ و آیا حضور و یا فقدان آن ها تاثیری بر روند " حل مساله " دارد ؟

اخباری که از این  اداره می رسد حاکی است که حتی از ثبت نامه های معمولی و درخواست های ذی نفعان مانند معلمان نیز خودداری می کنند .

یکی از معلمان این منطقه به صدای معلم می گوید :

" درخواستی را برای ثبت به دفتر مدیر منطقه دادم .

گفتند ثبت نمی کنیم .

وقتی دلیل را پرسیدم پاسخ داد که نامه های داخلی ثبت نمی شوند .

پرسش این است ؛ آیا برای چنین اقدامات و رفتارهایی ، مستند و دستورالعمل وجود دارند و یا تابع سلایق و یا صلاحدید افراد هستند ؟

از سوی دیگر ؛ اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران مالک مکان هایی مانند بانک ملی ، تالارها ، خانه های معلم ، اماکن ورزشی ، ملک تعاونی و... بوده که از محل اجاره آن ها درآمدهای قابل توجهی را کسب می کند .

« صدای معلم » از نهادهای نظارتی به ویژه مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش می خواهد تا روند مزایده ، اجاره و درآمدهای کسب شده  در این منطقه به طور کامل شفاف سازی شوند .

در گزارش پیشین صدای معلم چنین آمد : ( این جا )

" ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور درصدهای قابل توجهی بین 40 تا 60 را از درآمدهای اختصاصی مناطق و نواحی کسر و در حساب خود نگه می دارند .

این رسانه پرسش کرده بود :

آیا این کار قانونی است ؟

پرسش دیگر این است که مشخص شود چه میزان از درآمدهای اختصاصی اداره آموزش و پرورش منطقه 5 در اختیار اداره کل قرار می گیرد ؟

پایان گزارش/


اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و شفاف سازی

شنبه, 09 شهریور 1398 21:44 خوانده شده: 785 دفعه

در همین زمینه بخوانید: