چاپ کردن این صفحه

پیشنهاد صدای معلم به دانشگاه فرهنگیان ؛

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان: پوشش چادر در این دانشگاه مورد تایید اکثر دانشجویان بوده و به قداست فضای آن افزوده است

گروه گزارش/

پوشش چادر در دانشگاه فرهنگیان و نظر دانشجو معلمان

« علی محمدی » سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان که بیش از یک سال و به صورت " غیرقانونی " این سمت را بر عهده دارد ( این جا ) ؛ در جلسه معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم برگزار شد از ضرورت توجه به مسئله عفاف و حجاب در دانشگاه ها سخن گفته است .

پرتال دانشگاه فرهنگیان می نویسد :
وی با بیان اینکه در دانشگاه فرهنگیان چادر حجاب برتر است، گفت: این پوشش در دانشگاه مورد تایید اکثر دانشجویان بوده و به قداست فضای این دانشگاه افزوده است ِ
عضو هیات رئیسه دانشگاه در ادامه اشاره کرد: مسئله عفاف و حجاب پیچدگی های خاص خود را دارد و باید با این موضوع با دقت و حساسیت برخورد کرد.

محمدی به عنوان یک معاون در سطح مدیریت ارشد در این دانشگاه ابتدا مشخص کند که مستند و یا سند پژوهشی برای این ادعای خود را از کجا آورده است ؟

آیا دانشگاه فرهنگیان و یا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشی در این مورد انجام داده است ؟

در حال حاضر ، اکثریت پرتال ها در سطح مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش بخش " نظرسنجی " دارند .

پیشنهاد « صدای معلم » به دانشگاه فرهنگیان آن است که مانند  سایر پرتال ها ضمن ایجاد بخش " نظرسنجی " این گزاره را به عنوان نخستین نظرسنجی دانشگاه فرهنگیان مطرح و نظر دانشجو معلمان را به صورت " شفاف " جویا شود .

البته در پرتال دانشگاه فرهنگیان و در پایین ترین بخش آن و در قسمت " دسترسی سریع " افزونه ی " نظرسنجی از عملکرد واحد " طراحی شده اما عملا غیرفعال است .

بخش نظرسنجی می باید در بخشی باشد که بیشترین توجه مخاطبان را به خود جلب کند .

پایان گزارش/


پوشش چادر در دانشگاه فرهنگیان و نظر دانشجو معلمان

دوشنبه, 18 شهریور 1398 12:42 خوانده شده: 3701 دفعه

در همین زمینه بخوانید: