صدای معلم

« صدای معلم » در نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش : کل رقم لايحه بودجه سال آينده نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14% رشد داشته است . کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72% رشد داشته است . آیا این " رشد بودجه ای " که مسئولان به ویژه مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد آن تبلیغ می کنند ؛ اگر کسری بودجه به اعتبارات مصوب سال 98 اضافه شود آیا باز هم این رشد در معنای " واقعی " وجود خواهد داشت ؟همواره سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش می گفت شما مدیریت منابع ندارید وگر نه ما پول کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار داده ایم . چرا شما هم می گویید کسری بودجه داریم ؟

اللهیار ترکمن : بودجه آموزش و پرورش بودجه عملکردی نیست ، بودجه مصوب است ؛ هیچ وقت کسی نقش مجلس را در پیش بینی اعتبارات ارزیابی نمی کند !

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه گزارش/

 همان گونه که پیش تر آمد ؛ دوشنبه 30 دی نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع " مسکن، بیمه، رتبه بندی فرهنگیان و بودجه وزارت آموزش و پرورش " در سالن جلسات این معاونت برگزار گردید .

این نشست راس ساعت 30 / 10 صبح مطابق برنامه اعلام شده آغاز گردید .

علی اللهیار ترکمن در این نشست 24 دقیقه به ارائه مطالب و دیدگاه های خویش پرداخت .

نخستین پرسش کننده « صدای معلم » بود .

صدای معلم برای این نشست 11 پرسش تحلیلی آماده کرده بود که فقط توانست 7 پرسش را مطرح کند .

محوریت اکثر پرسش های خبرنگاران حاضر به موضوع " رتبه بندی معلمان " اختصاص داشت و به جز « صدای معلم » خبرنگار دیگری وارد حوزه " بودجه و مسائل " آن نشد .

در این بخش پرسش و پاسخ مدیر صدای معلم و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را می خوانید .

بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

1- سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی در سال 1399 چند درصد است ؟

( در کشورهای توسعه یافته 15.5   به بالا است )

چرا این شاخص در زیر نظام سند تحول بنیادین نیامده است ؟

2- کل رقم لايحه بودجه سال آينده  نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

آیا این " رشد بودجه ای " که مسئولان به ویژه مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد آن تبلیغ می کنند ؛ اگر کسری بودجه به اعتبارات مصوب سال 98 اضافه شود آیا باز هم این رشد در معنای " واقعی " وجود خواهد داشت ؟

3-سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش آقای حسینی گفته بود : 98 و شش دهم درصد از بودجه آموزش و پرورش حقوق و مزايا مي باشد !

تعامل شما با  کميته اقتصادي در آموزش و پرورش به سرپرستي علي طيب نيا چگونه است ؟ چشم انداز فعاليت اين کميته چيست ؟

4- جناب عالی به عنوان يکي از دست اندرکاران تدوين کننده برنامه پنجم توسعه ، چرا سهم صندوق ذخيره فرهنگيان را در برنامه پنجم حذف نموديد ؟ چرا به فرهنگيان اجحاف کردید ؟

بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

5- همواره سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش می گفت شما مدیریت منابع ندارید وگر نه ما پول کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار داده ایم .

چرا شما هم می گویید کسری بودجه داریم ؟

6- اگر رديف هاي لايحه بودجه 1399 ( استخراج شده از جدول شماره هفت ماده واحده لايحه بودجه 1399 )  را از اعداد بزرگ به سوي اعداد کوچک مرتب کنيم ، ساده تر مي توانيم با يک نگاه از وزن هر يک از رديف هاي بودجه آگاه شويم .

نمودار شماره 1  ( نمودار ستوني ) براحتي نشان مي دهد که تقريبأ تمامي  بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف امور جاري مي شود ، اصلاح ساختار ، ارتقاي  فرآيند تعليم و تربيت و ...  به کلي فراموش شده است .

بودجه 99 آموزش و پرورش

نمودار شماره 1

نمودار ستوني نمايش وزن بودجه اي هريک از اجزاي وزارت آموزش و پرورش ( اعداد برحسب ميليون ريال )

با توجه به  تجربه سال جاري که عملکرد  بودجه 98 تا کنون از مصوب بودجه 1398 عقب تر مي باشد !

به قول برخي از کارشناسان اگر چند برابر بودجه کنوني هم به آموزش و پرورش  اختصاص يابد ولي ساختار آن اصلاح نگردد بي فايده است !

شما براي اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش  و  افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي چه برنامه اي داريد ؟

به طور واضح تر سئوال را مطرح مي کنم ، برنامه شما براي افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چيست ؟

10- وقتی خط فقر در تهران بیش از 5 میلیون تومان و حقوق معلم حدود یک دوم و به ویژه در مورد جدید الاستخدام ها یک سوم است ؛ آیا فکر نمی کنید معلمان کارایی نخواهند داشت و برای تامین حداقل معیشت به کار دوم ، اضافه تدریس و... روی خواهند آورد ؟

چرا از این حقوق دفاع نمی کنید ؟

چرا حقوق شما در سازمان برنامه و بودجه بیشتر از حقوق معاون وزیری الان است ؟

چرا کارشناس وزارت نفت بیش از چهار برابر معلم می گیرد ولی معلمی همچنان شغل انبیاست ؟!

بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

اللهیار ترکمن :

اگر بتوانیم همه سوالات آقای پورسلیمان را جواب بدهیم ؛ بالای 60 درصد مسائل آموزش و پرورش در چارچوب بوده و حل می شود !

من چند عدد در خصوص بودجه سال 99 عرض می کنم . چون مستحضر هستید که بودجه یک تکنیکی دارد و قانون بودجه و جداول آن طوری باهم ارتباط دارند ؛ اگر ما آن ارتباط منطقی بین جداول بودجه را لحاظ بکنیم می توانیم برداشت روشن تری از لایحه داشته باشیم. با این توضیح که نظام بودجه ریزی علی رغم این که تاکید شده باید بر روی حوزه مبتنی بر عملکرد پیش برود ولی هنوز ماهیت و مبنا بودجه افزایشی است.  یعنی خیلی جاها دارند مصرف را به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می برند ولی پیش بینی هنوز بر مبنای پیش بینی های افزایشی است و دومین ویژگی این است که بودجه ما بودجه عملکردی نیست ، بودجه مصوب است. یعنی همیشه برای هر بخشی یک عددی را در یک سال مالی تعیین می کنند و در سال مالی بعد روی آن افزایش خودشان را اعمال می کنند. این کلیت ساختار و ویژگی نظام بودجه ریزی در ایران است و ما نمی توانیم بگوییم به خاطر آموزش و پرورش می توانیم این کار را انجام بدهیم اگر چه باید انجام بگیرد و گرچه قوانین های متعدد و سیاست های اصلاح ساختار بودجه ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند باید در این حوزه حرکت کند و برود ولی صحبت ما در بودجه در چهارچوب همین ویژگی ها و ساختاری است که ارائه می کند.

بودجه عمومی کشور یعنی بدون اعتبار شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای انتفاعی وابسته به دولت بدون آنها ، در سال 98 چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد و هشتاد و یک میلیارد تومان بوده که مشخص است. در لایحه 99 شده چهارصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد تومان یعنی بودجه عمومی فقط هشت درصد رشد کرده است. درآمدها 9 درصد رشد دارند ، هزینه ها 4 درصد رشد دارند و موارد دیگری که می توان در آن قانون پی گیری کرد .

بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

در خصوص سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور باید گفت ؛ ما سهم را به دو شکل می توانیم محاسبه کنیم. یک این که تمام پولی که آموزش و پرورش در همه جداول بودجه دارد اعم از جدول درآمدها ، جدول هزینه ها، جدول بودجه استانی، جدول هزینه ها و ردیف های متفرقه هر چیزی که آموزش و پرورش در هر جای قانون بودجه برایش عدد پیش بینی شده یک سهمی را می شود مشخص کرد که سهم آن در کل اعتبارات لایحه 3/12% بوده است. هر چه که در جداولی که عرض کردم از جدول 7 تا جدول 18 شما ملاحظه کنید 3/12% از اعتبارات به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است . فقط جدول 7 را محاسبه کنید. تمام تبصره ها را کنار بگذارید ، ردیف های متفرقه را کنار بگذارید ؛ چیزی که ما به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می کنیم هر چیزی که بابت مطالبات صندوق ذخیره در جدول 18 همه را کنار بگذاریم فقط جدول 7 را انتخاب کنید برای این که سهم را مشخص کنید می شود 6/12% اعداد در لایحه کاملا مشخص است و می شود در آنجا پیگیری کرد.

یک نکته جالب را خدمتتان بگویم . همیشه دولت و مخصوصا بخش آموزش و پرورش در خصوص بودجه مورد سوال قرار می گیرد ولی هیچ وقت کسی نقش مجلس را در پیش بینی اعتبارات ارزیابی نمی کند . در آنجا کمیسیون تلفیق است . هر سال هم شما ملاحظه کردید که اعتبارات لایحه را افزایش می دهند. عددی را به سقف منابع اضافه می کنند معادل آن هزینه تعریف می کنند و این هزینه را در جداول بین بخش ها و دستگاه های مختلف توزیع می کنند. یک عددی را می گویم جالب است.

خود آموزش و پرورش از سوی مجلس متهم شده و افکار عمومی هم همین دیدگاه را دارند ، مخاطبین ما که فرهنگیان محترم هستند ممکن است همین دیدگاه را داشته باشند.

در جریان تصویب لایحه سال 97 کل کشور مجلس 8/4% لایحه دولت را افزایش داد. عدد لایحه را بالا آورد اما سهم آموزش و پرورش از 2/11% به 5/9% کاهش پیدا کرد. در جاهای دیگر آن توزیع کرد سهم آموزش و پرورش اتوماتیک پایین آمد. یعنی حتی بحث این که اگر مجلس می خواست عدد لایحه را نگه دارد همان 2/11% را باید به اندازه همان که به سایر دستگاه ها می داد به آموزش و پرورش هم می داد.

همین اتفاق در سال 98 افتاد. مجلس 1/9% بودجه سال 98 که الآن که در حال اجرا است را در سقف لایحه را افزایش داده اما 3/0 آن را به آموزش و پرورش داده آن هم در قالب پول جدول متفرقه ای که بابت آن اجرای قانون استخدام معلمان حق التدریس و تبدیل وضعیت که هنوز به ما ابلاغ نشده و در اختیار ما قرار نگرفته است.

بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

مجموعه بودجه با توجه به ساختاری که دارد دارد با توجه به ماهیتی که دارد باید تحلیل بشود و در توزیع منابع آموزش و پرورش باید در صدر پیگیری ها قرار بگیرد. این طور نیست که زمان بیرون از بودجه آموزش و پرورش مهم باشد در زمان بودجه  اهمیت آن به نازل ترین وجه کاهش پیدا کند.

 امیدوارم در بودجه سال 99 این اتفاق نیفتد و تمام کسانی که دغدغه آموزش و پرورش را دارند کار را دنبال کنند.

در مورد سهم بودجه پرسنلی از بودجه غیر پرسنلی ؛ آموزش و پرورش سیزده ردیف خودش دارد غیر از آن سازمان های تابعه . ما آن را کنار می گذاریم. خود آموزش و پرورش سیزده ردیف دارد که اگر بخواهیم حساب کنیم نود و شش درصد آن در اعتبارات استانی ما است و چهار درصد آن در اعتبارات ملی مانند ردیف های کیفیت بخشی، تربیت بدنی، پیش دبستانی، پرورشی، غذای شبانه روزی و مواردی مانند اینها که به عنوان ردیف های ملی شناخته می شود. پس یک سهم نود و شش و چهار درصدی در اینجا است. در آن نود و شش درصد بودجه استانی که در سال 98، چهل و دو هزار و پانصد میلیارد تومان است آنجا حدود نود و نه درصدش پرسنلی است. تقریبا همه آن پرسنلی است. پولی که آنجا پرداخت می کنیم عینا به حساب افراد واریز می شود.

ادامه دارد

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش نخست


بودجه آموزش و پرورش و بودجه مصوب و عملکردی و نقش مجلس در پیش بینی اعتبارات

جمعه, 04 بهمن 1398 13:32 خوانده شده: 238 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
حسینی مجتبی 1398/11/05 - 13:44
سال۹۸ سهم آموزش و پرورش از بودجه ۳درصد بوده یا۶ درصد؟؟؟
سال۹۷ چند درصد؟
سال ۹۰ چند درصد؟
سال۸۰ چند درصد؟
سال ۷۰ چند درصد؟
سال ۶۰ چند درصد؟
سال ۵۸ چند درصد؟

اگر جواب داده شود بخوبی میتوانیم نتیجه بگیریم.

جناب ترکمن باید دستاورد خود در جذب بودجه بیشتر و متناسب با مشکلات از دولت و رایزنی مثبت خود با مجلس سخن بگوید نه اینکه بگوید نشد...

اگر قرار باشد به بودجه سال جاری رقمی اضافه شود پس حذف پست معاونت پشتیبانی بهترین کار ممکن هست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/11/05 - 18:21
متاسفانه هنوز خبری از حق التدریس دبیران شاغل از فرور دین تا بهمن ماه امشال نیشت!!!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/11/05 - 15:42
این آقا سفسطه باز قهاری ست. ...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/11/13 - 12:12
لعنت بر نوبخت و روحانی و مقام هایی که باعث شدند ایران به این اوضاع دچار بشه -زمان شاه میگن تغذیه رایگان بوده بهداشت رایگان بوده-آیا با حکومت اسلامی همه چیز پولی شد یا با انقلاب؟راستی آب و برق مجانی نمی خواهیم شما لطف کنید از نفس کشید ما عوارض و مالیات نگیرید مابقی پیشکش-و اینکه لعنت بر تمام دروغ گویان و بی سوادان تاریخ

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور