صدای معلم

" عملکرد ناقص ، مبهم و غیرکارشناسی وزارت آموزش و پرورش که برای بارها اتفاق افتاده ضمن ایجاد فضای ابتذال ، یاس و بدبینی بین معلمان ، موضوع مهم و راهبردی تربیت و نگهداشت " معلم حرفه ای " را در این دستگاه دچار چالش های جدی و راهبردی کرده است "

" آزمون رتبه بندی معلمان " تجربه ای شکست خورده و در تضاد با مفهوم و رویکرد " معلم حرفه ای " ؟!

صدای معلم گزارش می کند ؛

گروه گزارش/

انتقاد صدای معلم از برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان و بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نظام معلمی

آزمون رتبه بندی معلمان برای دومین بار در 25 تیر ماه سال جاری در "  سامانه ضمن خدمت فرهنگیان " بارگذاری و اجرا گردید .

پیش تر و هنگام اجرای نخستین آزمون رتبه بندی معلمان ، " صدای معلم " در گزارشی نوشت : ( این جا )

پس از برگزاری آزمون جهت ارتقا و اعطای جدید رتبه به معلمان در طرح " رتبه بندی معلمان " که در 27 بهمن در سامانه ال تی ام اس وزارت آموزش و پرورش اجرا گردید ؛ تعداد قابل توجهی از معلمان انتقادات فراوانی را نسبت به اجرای این آزمون ابراز داشته اند .

این نظرات در بخش نامه های دریافتی صدای معلم بارگذاری گردیده است . " رتبه بندی " فرآیندی است کیفی و جامع که نخست باید تعریف جامع و کازشناسی از آن توسط نهادهای ذی صلاح صورت گرفته و گام بعدی احراز آن توسط یک نهاد حرفه ای و استاندارد است که تنها از عهده " سازمان نظام معلمی " با رویکرد مستقل و مشارکتی و برآمده از بدنه معلمان حاصل می شود .

انتقادات معلمان را می توان در موضوعات زیر طبقه بندی کرد :

* سخت بودن آزمون

* زمان ناکافی برای آزمون

* آماده نبودن و نداشتن فرصت و زمان لازم برای مطالعه منابع آزمون

* سرعت پایین اینترنت در بسیاری از مناطق و نواحی که با انتخابات مجلس و تبلیغات آن هم زمان شده است .

* حد نصاب قبولی که برای قبولی در آزمون تعریف شده است استاندارد نبوده و کسب آن بسیار دشوار است به عنوان مثال معلمان می گویند کسب 80 درصد  نمره قبولی برای دریافت رتبه 5 ( عالی ) واقعی و منصفانه نیست .

*مشکلات فنی سامانه ضمن خدمت که موضوع جدیدی نیست و مسئولان هم تدبیری برای آن نکرده اند .

و...

نخستین بار « صدای معلم » در 6 دی 1398 در گزارشی با عنوان "  هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی معلمان ؛ با صلاحیت های حرفه ای معلمان و آینده نظام آموزش حرفه ای آنان بازی نکنید ! نسبت به " اجرای رتبه بندی معلمان " با ساز وکارهای تعریف شده هشدار داد . ( این جا )

انتقاد صدای معلم از برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان و بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نظام معلمی

در این گزارش آمده بود :

" قرار است کدام شاخص ها و معیارها توسط کدام مرجع علمی صلاحیت دار مورد ارزیابی و سنجش و در نهایت " رتبه بندی " قرار گیرند ؟

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار این دلسوزی های در پایان عمر خویش ؛ تکلیف " سازمان نظام معلمی " را که سال ها از طرح آن می گذرد مشخص کند . پرسش « صدای معلم » آن است که اگر وزارت آموزش و پرورش با معلمان صادق است ؛ چرا متن کامل و پیش نویس طرح " رتبه بندی معلمان " که توسط شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است برای مطالعه و داوری کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد ؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه تفاوتی است میان آن طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " و " رتبه بندی معلمان " ؟

مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

آقای اللهیار بد نیست در این زمینه یک پژوهش میدانی داشته و تحقیق کنند که این هیات های ممیزه در آن زمان چه عملکردی داشته و الان به چه صورتی درآمده اند ؟

واقعا این پرسش جدی مطرح است که چرا مسئولان این جامعه در سطوح مختلف به جای اصلاح روندها ، فرآیندها و نهادها دائما می خواهند که نهاد جدیدی تاسیس کنند ؟ !

( درست مانند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که  با وجود تعریف و استقرار نهادهای  قانونی و تقنینی افزایش بنزین را رقم زد و این همه هزینه را بر کشور تحمیل کرد

اگر یک نهاد درست کار نمی کند و یا ناکارآمد است باید آن را اصلاح کرد و یا گردش کار و مدیریت های آن را بازتعریف کرد نه آن که دائما نهادهای مختلف تاسیس کنیم و این همه هزینه و اتلاف منابع و بودجه بر سیستم تحمیل کنیم ! )

برای عملکرد معلمان در طول یک سال تحصیلی ، " فرم ارزیابی عملکرد " تعریف شده است .

اگر نتایج این گونه ارزیابی ها دقیق و شفاف نیست آن را اصلاح کنیم .

مدیران را آموزش دهیم و درجه تعهد سازمانی کارکنان را ارتقا دهیم .

گروه های آموزشی که در حال حاضر به یک رکن و عضو زاید و بوروکراتیک تبدیل شده اند را فعال و در کنار ارزیابی درونی در حوزه مدرسه و توسط ارکان مدرسه سعی کنیم تا ارزیابی تلفیقی از کار معلم حاصل شود .

سازمان نظام معلمی که به نظر می رسد برخی و شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ناکارآمد را به وحشت انداخته ضمن شفاف سازی در رویکردها و عملکردها ؛ آن را در سیستم تعریف کرده و " معلم حرفه ای " را پایه گذاری کنیم .

انتقاد صدای معلم از برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان و بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نظام معلمی

بدون تردید حضور و استقرار " معلمان حرفه ای " در نظام آموزشی ایران برای نخستین بار ، صفحه تازه ای را در مناسبات " صف " و "ستاد " خواهد گشود و البته این با آموزش و پرورش ایدئولوژیک سازگار نخواهند بود . "

به نظر می رسد گوش شنوایی برای شنیدن انحرافات در این سیستم ناکارآمد با مدیرانی ضعیف و غیرعلمی که نگاه شان به مسائل تعلیم و تربیت صرفا " اداری " است وجود ندارد .

این مدیران غیرپاسخ گو با تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی ، هزینه هایی را بر سیستم آموزشی تحمیل می کنند که به نظر می رسد جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهند بود .

« صدای معلم » در پایان گزارش تفصیلی خود چنین نتیجه گیری کرده بود :

" اما بخش قابل توجه و در عین حال تاسف برانگیز این شیوه نامه در مورد " صلاحیت های حرفه ای " است .

انتقاد صدای معلم از برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان و بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نظام معلمی

این رسانه بارها بر این نکته اصرار ورزیده است که رتبه بندی معلمان با احراز " صلاحیت های حرفه ای " ارتباط دارد و چیزی نیست که با یک " آزمون " به دست آید .

متاسفانه عملکرد ناقص ، مبهم و غیرکارشناسی وزارت آموزش و پرورش که برای بارها اتفاق افتاده ضمن ایجاد فضای ابتذال ، یاس و بدبینی بین معلمان ، موضوع مهم و راهبردی تربیت و نگهداشت " معلم حرفه ای " را در این دستگاه دچار چالش های جدی و راهبردی کرده است .

قبلا گفته ایم و باز می گوییم :

" رتبه بندی " فرآیندی است کیفی و جامع که نخست باید تعریف جامع و کازشناسی از آن توسط نهادهای ذی صلاح صورت گرفته و گام بعدی احراز آن توسط یک نهاد حرفه ای و استاندارد است که تنها از عهده " سازمان نظام معلمی " با رویکرد مستقل و مشارکتی و برآمده از بدنه معلمان حاصل می شود .

پرسش « صدای معلم » آن است که اگر وزارت آموزش و پرورش با معلمان صادق است ؛ چرا متن کامل و پیش نویس طرح " رتبه بندی معلمان " که توسط شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است برای مطالعه و داوری کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد ؟

پایان گزارش/


انتقاد صدای معلم از برگزاری آزمون رتبه بندی معلمان و بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به سازمان نظام معلمی

جمعه, 27 تیر 1399 20:15 خوانده شده: 600 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 0 --
معلم 1399/04/27 - 21:32
آیا کارمندان سایر ارگانها هم برای یک قرون دوزار افزایش حقوق تعیین صلاحیت و رتبه بندی می شوند؟چرا معلمان زیر ذره بین اند و همه معضلات آموزش و پرورش را به معلم ربط می دهند بساط سیاه بازی رتبه بندی و صلاحیت معلمی را جمع کنید ،این معیارها و آزمونها باید در زمان گزینش معلمان مورد توجه قرار بگیرد بعد از جذب نیرو همه تلاش سیستم باید در جهت نگهداشت و رفاه معلم باشد
اگر حقوق معلم افزایش یابد وپاسخگوی نیازهای زندگی اش باشد کیفیت و انگیزه کاری هم ناخوذآگاه زیاد می شود . معلم چند شغله معضل آموزش و پرورش است نه چند تا آزمون و مدرک و فرم ارزیابی
پاسخ + 0 -1 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1399/04/28 - 07:28
آزمون رتبه بندی هم "ابزاری" شده - از دیدگاه من - برای انتقام از معلمان منتقد "فساد و خیانت سیستماتیک" "عناصر" "امپریالیسم" در آموزش و پرورش.در سال 1385 در رساله دکترایم (وب سایتم را ببینید) به این عناصر و طرق نفوذ و انواع خیاناتشان به آینده این مرز و بوم پرداختم.
علیرغم تخصص و سابقه تدریسم در دانشگاههای داخل و خارج از کشور "دو" بار در این آزمون "مردود" اعلام شدم و دفعه سوم هم "اجازه امتحان دادن به من ندادند"!!!؟؟؟ .... ویدیوی نقد آزمون رتبه بندی توسط من:
https://www.aparat.com/v/DlX4c
مقاله من راجع به اثرات دهشت بار خیانات عناصر امپریالیسم بر آموزش پ و به تبع آن بر جامعه:
https://www.slideshare.net/SMHHosseini/ss-236899734
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1399/04/28 - 09:16
رتبه بندی؟ کدام رتبه بندی؟
پاسخ + +2 0 --
جواد 1399/04/28 - 10:42
با سلام! این آزمون رتبه بندی برای کسب رتبه ۵ از کنکور بسیار سخت تر است و به نظر من خود طراحان و برگزار ککندگان این آزمون نمره ۸۰ نمی گیرند، من حاضرم از طراحان این سوال های رتبه بندی سوالاتی شبیه سوالاتی که خودشان مطرح می کنند بگیرم و اگر نمره ۸۰ گرفتند من از گرفتن رتبه ۵ انصراف می دهم ! به والله برای این کار حاضرن!
پاسخ + +1 0 --
بی خطشه 1399/04/28 - 16:30
من دکتری داشته و کارم به شدت بی خدشه است
پاسخ + 0 0 --
بی خطشه 1399/04/28 - 21:11
نداشته
پاسخ + +1 0 --
.............. 1399/04/28 - 19:06
سلام انگار از جیب باباشون میخاند به معلما حقوق بدند که اینجور آزمون میگیرند. تازه برا من که کلا آزمون فعال نشده بود....................
پاسخ + 0 0 --
.............. 1399/04/28 - 19:08
وقتی حق ما رتبه پنجه ولی بارتبه 4 داریم کار میکنیم باید در کارمون سهل انگاری کنیم با این اوضاعی که اینا برامون درست کردند
پاسخ + +1 -1 --
.............. 1399/04/28 - 19:11
حالا تکلیف اونایی که نتونستند در ازمون شرکت کنند یا نمره حد نصاب را نیاوردند چیه؟؟ دوباره میره برا 5-6 ماه دیگه؟؟؟؟ خب میخایند حقوق ندید علنا بگید چرا مردمو الاف میکنید دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟.........................
پاسخ + 0 0 --
مدرس آزاد 1399/04/29 - 06:31
خوب بود بدون ظلم واضح و انحصار، آزمون استخدامی بدون توهّماتی از قبیل سن و سال و تبصره‌های ناقص مسئله‌دار، در گروه‌های مختلف علمی دز زمان غیر واحد گرفته می‌شد تا افرادی که دارای چند مدرک متعارف یا غیرمتعارف هستند مجدداً در زمینه‌های مختلف شایستگی‌های خودشان را نشان بدهند تا نظام شایسته‌سالاری علافِ الاف‌ها نشود و بیت المال بدون خدشه هزینه گردد.
البته تا توهّم از تشخیص نظام شایسته سالاری برطرف نگردد در هر لباس و به هر نام و به هر عنوان و مقام متأسّفانه متأثّر از الاف نویسان خطشه‌پذیر هستیم.
پاسخ + 0 0 --
مینا رسولی 1399/04/29 - 06:08
.... کم اورده از حقوق ما کش میره. شما اینقد کشش ندید دیگه.
پاسخ + +1 -1 --
رضا 1399/04/29 - 12:07
سلام ، همه اینها نوعی مسخره بازی است که حق مسلم یک معلم را به ایشان ندهند 80درصد برای یک منبع منتاقض 500،600صفحه ای کاملا بی انصافی است. بعضی معلمان پول میدهند تا کس دیگری بجایشان آزمون بدهند و به راحتی و بی دردسر رتبه را میگرند ، و برخی دگر با وجود تلاش و مطالعه به حاطر فقط چند درصد از دریافت رتبه که حق مسلم آنه هم هست محروم میشوند ، با این نرخ تورم سرسام آور (صد رحمت به ونزوئلا) هرچه هم حقوق را زیاد کنند عملا بی اثر است.
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1399/04/29 - 22:52
همکار گرامی 213 صفحه است 90درصدمنابع هم که قبلا دوره های ضمن خدمت امتحان دادیم یه امتحان ساده که این همه جاروجنجال نداره اتفاقا منابعش هم خیلی به درد بخوره
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/04/30 - 01:02
اگر ملاک نمره گرفتن در آزمون است.
پس فرم هایی که قبل از آزمون بارگذاری می کنند وباید کامل کردچه فایده ای دارند.
می بایست میانگین این فرمها ونمره آزمون حساب کنند وبه فرض میانگین کمتر از ۵۰نباشد.
پاسخ + +1 0 --
جوهر 1399/05/01 - 08:27
سلام! من شخصا حاضرم از همین تعداد گم صفحاتی که آقا مهدی می گویند با موبایل امتحان بگیرم به همین مدل طراحان سوال ! و اگر نمره ایشان ۸۰ در صد شد ما از گرفتن رتبه خود انصراف دهیم!جدی می گویم شماره موبایل من ۰۹۱۲۷۷۱۵۷۵۹
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1399/05/07 - 09:54
اتفاقا من 25تیر امتحان دادم واسه رتبه خبره77/5 گرفتم اگه بخونی راحته
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1399/05/07 - 09:55
باسلام اتفاقا من 25 تیر امتحان دادم واسه خبره77/5گرفتم
پاسخ + 0 0 --
جوهر 1399/05/07 - 16:50
با سلام! به نظرم نمره ای آقا مهدی نوشته اند هر چند من در واقعی بودن آن شک دارم نشان دهنده بی پایه بودن آسان بودن امتحان است و این نمره برای رتبه عالی رد می باشد! قضاوت در این مورد را با اکثریت دوستان

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور