صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

گروه گزارش سخن معلم /

در تعاونی مصرف فرهنگیان تهران چه می گذرد ؟ از عزل عضو هیات مدیره تا تغییر مکانیسم برگزاری مجمع عمومی

گروه گزارش /

آخرین وضعیت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران و تغییر مکانیسم برگزاری مجمع عمومی

تعاونی مصرف فرهنگیان تهران به عنوان یک موسسه اقتصادی که به صورت یک تشیکلات جداگانه زیر نظر وزارت تعاون اما با امکانات آموزش و پرورش فعالیت می کند در سال های اخیر فراز و نشیب بسیاری داشته است .

برگزاری جلسات مجمع عمومی این تعاونی همواره با تشنج و درگیری همراه بوده و برخی از جلسات نیز ابطال گردیده است .

آخرین مجمع عمومی تعاونی مصرف فرهنگیان تهران که به منظور تعیین بازرس و نیز ارائه گزارش هیات مدیره و تصویب صورت عملکرد و بودجه در تاریخ 31 / 2 / 1394 برگزار گردید با شکایت سید مجتبی قریشیان عضو هیات مدیره این تعاونی وارد مراحل دیگری گردیده است .

قریشیان در نامه ای که برای دبیر اتاق تعاون استان تهران نوشته است به عزل غیرقانونی خود اعتراض نموده و چنین نوشته است :

در پاسخ به اظهارات بازرس محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران و در راستای معاضدت در تصمیم گیری و احقاق حقوق فرهنگیان موارد ذیل را به استحضار می رساند :

عزل غیرقانونی سید مجتبی قریشیان عضو هیات مدیره

بازرس صرفا به غیبت غیرموجه اینجانب اشاره کرده است ، صرف نظر از ذکر تاریخ غیبت و روش دعوت به حضور در جلسات هیات مدیره .

در این خصوص موارد ذیل قابل تامل می باشد :

1-طبق مدارک موجود ، برگزاری جلسات هیات مدیره در زمان های غیرمنظم و مکان های متفاوت برگزار شده است .

2-اشاره به ارسال پیام کوتاه فاقد مستند قانونی می باشد ، قانون گذار در نامه ارسالی به شماره 322216 / 15 / 932 مورخ 27 / 11 / 1393 به صراحت بیان کرده است ، دعوت نامه کتبی به نشانی اقامتگاه قانونی اعضاء ملاک می باشد ، بنابراین استناد بازرس به دعوت پیامکی برای حضور در جلسات هیات مدیره فاقد وجاهت می باشد و ضروری است به عرض برساند که دعوت پیامکی مورد ادعای ایشان نیز به استناد سامانه مخابرات کشور انجام شده است ...

این عضو هیات مدیره در نامه ی خود و در پاسخ به مسائل مطروحه توسط بازرس این شرکت به مواردی اشاره نموده و خواهان پاسخ گویی گردیده است :

1- انتصاب پست قائم مقام مدیر عامل

2- انعقاد قرار داد غیرقانونی با شرکت فراز

3- واریز وجوه حاصل از فروش به حساب شرکت فراز

4-ارسال بعضی نامه های اداری با امضای رئیس هیات مدیره

5- تراز ارائه شده به مجمع : -بازرس ادعا داشته است تراز ارائه شده به مجمع واقعی بوده و حسابرسی شده و بازرس تعاونی آن را بررسی نموده است که در این خصوص موارد زیر قابل تامل می باشد :

1-متاسفانه تفاوت بین بررسی و تائید نکته ای است که در مکاتبه بازرس مغفول مانده است ، ممکن است اسنادی بررسی شوند ولی مورد تائید قرار نگیرند ؛ ظاهرا بازرس واقعی را معادل تائید تصور نموده است .

2- طبق بند 6 مکاتبه اداره کل تعاون به شماره  327017 / 15 / 932 مورخ 9 / 12 / 1393 ، تراز مالی منتهی به 29 / 12 / 1391 و 29 / 12 / 1392 مورد تصویب و تائید مجمع عمومی قرار نگرفته است و مقرر شد جهت اظهار نظر توسط حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار گیرد ، طبق گزارش موسسه حسابرسان سنجیده روش آریا صورت های مالی منتهی به 29 / 12 / 1391 و 29 / 12 / 1392 مردود اعلام گردیده است که گزارش آن موجود می باشد .

3- بازرس ادعا داشته است گزارش حسابرسی موجود است ، از مقام محترم درخواست دریافت آن می شود .

6- فروش دفتر مرکزی شرکت

7- پاسخ گو نبودن بازرس به شکایات مطروحه

8- شفاف نبودن حساب های شرکت

قریشیان در پایان نامه خود به تخلفات سازمان دهی شده اشاره نموده است :

-بازرس بیان نموده تخلفات سازمان دهی شده ادعایی موهوم و غیرمستند است .

در این خصوص موارد ذیل قابل تامل به نظر می رسد :

1- ابطال مجمع عمومی 31 / 2 / 1394 به استناد وکالت نامه های مخدوش و جعلی شاهدی از جمله قراین تخلفات از پیش هماهنگ شده می باشد . صورت جلسه فاقد اعتبار بودن وکالت نامه ها در اداره کل تعاون موجود می باشد .

2- تخلفی که به طور مرتب تکرار می شود ، آیا نشان از سازمان دهی وقوع آن ندارد ؟

سخن معلم تاکنون گزارش های مختلفی را از برگزاری مجمع عمومی تهیه نموده است و حتی در چند مورد با سید مجتبی قریشیان گفت و گو داشته است ( 1 )

با این وجود مسئولان ذی ربط  تاکنون در برابر این پرسش ها و فشار افکار عمومی فرهنگیان سکوت نموده اند .

به نظر می رسد گروهی معدود ، سالیان مدیدی است که تسلط خود را بر این موسسه اقتصادی نگاه داشته و از طریق جمع آوری نیروهای خود و گسیل  فله ای آن ها برای شرکت در مجمع عمومی و استفاده از آرای وکالتی و... ، اهداف خود را پیش برده است و متاسفانه  تلاش های دلسوزان و فعالان صنفی معلمان برای شکستن این دور باطل به جایی نرسیده است .

بر اساس گزارش های رسیده ، قرار است که مکانیسم برگزاری مجمع از این حالت خارج شده و نمایندگان تعاونی های مصرف مناطق که به انتخاب مجمع عمومی آن منطقه تعیین می شوند ، مجمع عمومی تعاونی مصرف فرهنگیان را در نهایت شکل داده و فرآیند انتخابات شفاف و قانون مند باشد .

با توجه به وضعیت نامناسب  مالی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران که آن را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است امید است که با تدبیر مسئولان و همراهی فرهنگیان ، این گونه موسسات که با سرمایه معلمان تشکیل شده است در اختیار نمایندگان واقعی آن قرار گیرد و گامی در جهت رفاه فرهنگیان و معلمان برداشته شود .

پایان گزارش /

( 1 )

پنج شنبه ، دهم مهر ماه 1393  ساعت 9 صبح نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی مصرف فرهنگیان تهران برگزار می شود .

در این راستا ، گروه گزارش سخن معلم بر آن شد تا با آقای سید مجتبی قریشیان ، عضو هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران نشستی داشته باشد .

توچه شما را به این گفت و گو جلب می کنیم :


گفت و گوی سخن معلم با سید مجتبی قریشیان عضو شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران  * وضعیت تعاونی مصرف فرهنگیان در حال حاضر به چه صورت است ؟ آیا بهتر نیست با توجه به وضعیت نامناسب مالی و این که به گفته شما در آستانه ورشکستگی است ، آن را رها کرد تا مسئولان خودشان فکری برای این موسسه اقتصادی کنند ؟
آیا با این وضعیت ، مشارکت سهام داران و معلمان به منزله نوش داروی پس از مرگ سهراب نیست ؟
آقای پورسلیمان
اول از شما تشکر می کنم که با رسانه ای کردن این موضوع قصد رساندن و ابلاغ سخن اعضا را دارید .از زمانی که من وارد این شرکت تعاونی شدم ،فضای بسیار خوبی برای فرهنگیان است که از امکانات آن برخوردار شوند ، به شرط آن که مدیریت بهینه و صحیحی اعمال شود .


* شما گفتید این شرکت امکانات زیادی دارد ، می توانید به چند نمونه اشاره کنید ؟
اول از لحاظ کثرت اعضا و هم از لحاظ فضاهای گسترده و مکان هایی است که در اختیار شرکت است و هم از لحاظ اعتباری که در این 50 تا 60 سال کسب کرده است ، این پتانسیل ها را دارا است .
ضمنا برای کارها ، ما اتوماسیون وزارت آموزش و پرورش را داریم ، به عنوان مثال ، با یک بخشنامه می توان جامعه ی هدف را از عملکرد و خدمات این جا مطلع کرد .
این جا هزینه تبلیغات ندارد .این یک فرصت خوب برای اطلاع رسانی و خدمت است به شرط آن که مدیریت این جا اصلاح شود ، اهل فن وارد این تعاونی شوند و الفبای اقتصادی را بدانند ، با اصول کار در شرکت ها و شرکت تعاونی آشنا باشند .
دست افراد ناسالم که این جا را فرصتی برای خویش می دانند ، کوتاه شود .
مهم تر از همه مشارکت دادن خود اعضا است .اگر اعضا بازی داده شوند . اگر مجمع را فرمایشی ندانیم و مشارکت را به عنوان یک " فرصت " بدانیم و نظارت مستمر اعضا باشد ، فکر می کنم این جا ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به همه جامعه فرهنگیان را دارد .
البته من قبلا گفته ام این شرکت در آستانه ورشکستگی است ولی صحبت از ورشکستگی آن نکرده ام .
یعنی این شرکت در لبه تیغ است . یعنی اگر به این مجموعه کمک شود ، به سرعت می توان اعتبار گذشته را بازسازی کرد و آن را به فرصت خوبی تبدیل کرد ؛ اما اگر کمک نشود و به فکر نجات این مجموعه نباشیم ،به ورشکستگی و قهقرا خواهد رفت .من تاکید می کنم مشارکت اعضاء محترم می تواند به این وضعیت پایان دهد .


* آیا به فرض مشارکت اعضا و نجات این شرکت از ورشکستگی ؛ چقدر توان رقابت با سایر موسسات و فروشگاه های بزرگ را دارد ؟
صدر درصد .قبلا هم عرض کردم این جا نسبت به همه شرکت تعاونی ها ، سرآمد است .چون هم جامعه ی هدف وسیع و گسترده است و هم راه دسترسی به جامعه فرهنگیان آسان است .این شرکت سرمایه زیادی دارد .در هیچ شرکت تعاونی غیر از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ، فرصت اصلاح نیست به شرط آن که مدیریت کارآمد داشته باشد و نظارت اعضا هم باشد .
اعضا به جای آن که قهر کنند و یا ارتباط خود را با این مجموعه قطع کنند ، به میدان بیایند و مسئولیت پذیر باشند و به حل مشکلات این جا کمک کنند .


* جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان با توجه به این که به علت تخلفات صورت گرفته باطل و با اعلام تنفس به وقت دیگری موکول شد ، کجا و چه زمانی انجام خواهد گرفت ؟
یکی از دغدغه های من و سایر دلسوزان فرهنگی ، موضوع انتخابات این جا بوده است .مجمع عمومی ، رکن اساسی شرکت تعاونی است . اگر بتوانیم این را اصلاح کنیم و دست متقلبان را از این شرکت کوتاه کنیم و اعضای واقعی را فراخوان دهیم و آن ها حمایت کنند و در مجمع حضور داشته باشند ، سرآغاز یک تحول بنیادین در این مجموعه خواهد بود .
از داخل سعی کردیم که این تخلفات را به صفر برسانیم .
با فراخوانی که داده می شود اعضا حمایت کنند تا یک انتخابات سالم ، زنده و پویا برگزار شود و تصمیماتی که اعضا می گیرند ، درست باشد .
طبق سنوات گذشته ، روز دهم مهر ماه ، پنج شنبه ساعت 9 صبح در خیابان شهید رجایی ، سه راه نان ماشینی ، تالار دکتر علی شریعتی این مجمع برگزار می شود .


* اکثریت افرادی که مستقل شرکت می کنند و نه به صورت سازمان دهی شده و اصطلاحا " اتوبوسی " ؛ بارها به این مساله اذعان کرده اند که این مکان برای جلسه مناسب نیست و یا دسترسی به آن مشکل است ؟
آیا شما جای دیگری را پیش بینی نکرده اید که این مشکلات را نداشته باشد ؟
این مکان ، ماحصل تصویب هیات مدیره است .بنده یک رای دارم و اگر از 7 نفر اعضای هیات مدیره ، 4 نفر رای بدهند ، لازم الاجراست .من صحبت جنابعالی را تایید می کنم و با برگزاری مجمع در این مکان مخالفت کرده ام . اما این مساله را نافی مسئولیت پذیری اعضا نمی دانم .
اگر اعضا همت کنند و مسئولیت خود را به نحو احسن بپذیرند و انجام دهند و مشارکت کنند ،شاید معبری برای حرکت های بعدی باشد .
اگر این مجمع بر خلاف معمول سابق ، با حضور موثر و پرشور و آگاهانه اعضا برگزار شود ،مقدمه ای برای حرکت های مثبت بعدی خواهد بود .


* شما صحبت از تغییرات ساختاری کردید . در جلسه مجمع عمومی که به زودی برگزار می شود ، آیا شما در این زمینه پیشنهاد و یا پیشنهاداتی دارید تا مخاطبان ما در جریان قرار بگیرند ؟
قطعا در این زمینه ، برنامه هایی برای اصلاح این جا داریم .اگر اعضا واقعی و سهام داران د راین جا حضور پیدا کنند و حمایت کنند ، امکان اصلاح است اما اگر افراد غیر مسئول بیایند و انتخابات " اتوبوسی " برگزار شود ،مسیر اصلاح آن معلوم نخواهد بود ...
اگر اعضا بیایند ، پیشنهادات مثبتی ارائه می شود و این ها مصوب می شود و برای هیات مدیره ، تصمیمات مجمع ، لازم الاجرا خواهد بود .


* یکی از مسائلی که همواره در برگزاری انتخابات این شرکت تعاونی مشهود است ،فقدان و یا ضعف مشارکت تشکل های فرهنگیان و یا نهادهای مدنی در آموزش و پرورش در این گونه موضوعات است .
چرا تشکل ها در این زمینه ، خیلی فعال نیستند و با این که موضوع صنفی است خیلی وارد نمی شوند ؟
نظر شما در این مورد چیست ؟
به عنوان یک فعال صنفی ،این دغدغه و ناراحتی من است . تشکل ها باید در مسیر منافع همکاران تلاش کنند .اگر ادعای صنفی بودن دارند ، باید آن را در عمل نشان دهند ، چرا که یکی از وظایف مهم تشکل های صنفی ، احقاق حقوق همکاران است .
هیچ موضوع و هدفی بالاتر از این گونه مشارکت در موضوع " صنف " نیست .
بنده بارها این مساله را بین همکاران گوشزد کرده ام .فکر می کنم تشکل های ما هنوز به آن پختگی لازم نرسیده اند که بتوانند مسیر خودشان را درست و خوب انتخاب کنند .
این مساله نیاز به زمان و فرهنگ سازی دارد .البته قدم های خوبی برداشته شده است و من نسبت به این امر خیلی امیدوارم .


* آقای قریشیان
به عنوان سخن پایانی ، آیا نکته و یا صحبت دیگری با مخاطبان سخن معلم دارید ؟
من از همه فرهنگیان فرهیخته و تشکل های معلمی در خواست می کنم که مهم ترین دغدغه ی آن ها حقوق معلم باشد .
برای احقاق حق خودمان از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم .خودمان حق خودمان را بگیریم .متاسفانه برخی فرصت طلبان این موسسات اقتصادی فرهنگیان را به عنوان یک " حیاط خلوت "در نظر گرفته اند و دنبال منافع و مطامع خویش هستند .
این سرمایه ها متعلق به خود ما است و باید از آن صیانت کنیم .
باید از این همه تلاش و لطف شما به عنوان "مدیر سایت سخن معلم "تشکر کنم که واقعا دغدغه حقوق معلمان و فرهنگیان را دارید و امیدواریم که در رسالت خود که رساندن صدا و سخن همه معلمان به گوش جامعه و مسئولان است ، موفق و موید باشید .


سخن معلم :
از نظر لطف شما و  فرصتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم .

جمعه, 30 مرداد 1394 ساعت 14:07 خوانده شده: 3530 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 0 --
بهلول 1394/05/30 - 18:26
تعاونى فرهنگيان از زمانى كه همه معلمان قديمى و جديدى بياد دارند متاسفانه هيچ كارى براى معلمان نكرده ، بلكه اكثر اوقات آنها را وسيله اى براى رسيدن سودجويان به مقاصد اقتصادى و صنفى خود نموده و حتى از يك تعاونى محلى براى معلمان پايين تر است قشر فرهنگى نيز بدليل مشغله فكرى و قناعت پذيرى ذاتى متاسفانه هميشه در دام اين سودجويان افتاده و با خريد از اين تعاونى كه اجناس را گرانتر از فروشگاه هاى آزاد و با كيفيت بسيار پايين عرضه مى نمايد و گاهى اجناس اقساطى با بهره بسيار بالا به معلمان عرضه مى نمايد موجب تحقير اين قشر محترم گرديده است اكثرا در صدر آن نيز كسانى قرار دارند كه نه تنها فرهنگى نيستند بلكه در سودجويى و بهره خوارى شهره خاص و عام هستند متاسفانه از سالهاى دور نيز با روشهاى كاسبكارانه و خاص خود از محاسبه فرار كرده اند...ادامه دارد
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1394/05/30 - 21:14
همیشه از فرهنگیان سو استفاده شده, یادتون نیست چند سال قبل مخابرات محترم تهران چه کلاهی برسر فرهنگیان گذاشت!
کلی تبلیغ کردند که سیم کارت را در دو قسط به فرهنگیان واگذار میکنند,
طفلک معلمان ثبت نام کردند, اما مخابرات دادن سیم کارت را آنقدر به تاخیر انداخت که نرخ موبایل از مبلغ دریافتی مخابرات پایین تر آمد.

به قول همکارمون نظریه پنجره شکسته یا به عبارتی
دیوار کوتاه معلم!
پاسخ + +6 -1 --
بهلول 1394/05/30 - 18:47
ادمه مطلب:
در سالهاى گذشته اين تعاونى با سود اكتسابى و مبلغ عضويت معلمان چه كارها كه نمى كردند اما حداقل ماهيانه مبلغى بعنوان بن خريد كالا به فرهنگيان مى دادند كه ابتدا بن فروشگاه هاى شهروند و رفاه بود اما بعدا بدلايلى به بن فروشگاه فرهنگيان تبديل و در نهايت در دولت احمدى نژاد كاملا حذف گرديدو جانشينى هم نداشت و بعد از آنهم مثلا با فروش طلا و كالاى قسطى وانواع كلك هاى بازارى ، اجناس بنجل خود را به معلم بيچاره در وانفساى تورم بالاى ٤٥ درصد غالب مى كردندكه موجب سرگردانى بيشتر معلمين بود و در حال حاضر نيز اين تعاونى با همه ظرفيتهاى بالاى عضويتش بحال خود رها گرديده است
بنظر مى آيد انحلال اين تعاونى و پرداخت مجدد بنهاى فروشگاه هاى معتبر به معلمان بيشتر بنفع معلمان باشد گر چه هر فروشگاه معتبرى بدليل تعداد معلمان و قدرت خريد آنان و ميزان فروشى كه بدست مى آورد در اين ركود اقتصادى مى تواند امتيازهاى ويژه اى به معلمان بدهد و معلمين مجبور به خريد اجناس بنجل و تاريخ گذشته فروشگاه فرهنگيان نباشند!!!
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی/اصفهان 1394/05/30 - 19:24
جناب آقای پهلوان درتعاونی های مصرف نواحی شش گانه اصفهان هم همین آش است وهمین کاسه شایددراصفهان بدترازتهران هم باشد.امیدواریم تشکلهای صنفی به جد واردعمل شده ووضعیت آنها راتغییردهند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1394/05/30 - 20:45
به نام دوست
استاد گرامي جناب آقاي فرهنگي / اصفهان به نکته بسيار بسيار مهم و ريشه اي اشاره فرموديدي از تشکل هاي مدني و صنفي معلمان بويژه از " سازمان معلمان ايران " انتظار مي رود:
اولأ : با فرا خواني پويش ( کمپين ) و کار کارشناسي وتدوين برنامه منسجم براي مديريت تعاوني هاي مصرف و مسکن معلمان اقدام کنند .
ثانيأ : از فرهيختگاني که در تدوين اين برنامه ها حضور موثر دارند ، بعنوان بازرس و هئأت مديره در انتخابات مجمع حمايت کنند .
ثالثأ : پس از انتخاب بازرس يا هئأت مديره حمايت خود را از آنان و نيز کنترل هاي خود را بگونه اي ادامه دهند که عملکرد منتخبين بازرس يا هئأت مديره از برنامه هاي مدون منحرف نشود .
رابعأ : انحرافات احتمالي هیأت مديره يا بازرسان ، يا چالش هاي پيش روي آنان را در رسانه ها بازگو نمايند .
پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1394/05/30 - 20:46
ادامه پاسخ :
خامسأ : از همه فرهنگيان فرهيخته بخواهند که عملکرد هئأت مديره ، بازرسين ، مسئولين شعبه ها و ... کفيت کالا ويا خدمات ارائه شده را رصد نموده چالش ها ويا پيشنهادات خود را با کميته بررسي و تحليل چالش هاي تعاوني مطرح نمايند .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
عضو سازمان معلمان ايران شوراي منطقه شش تهران
پاسخ + 0 0 --
امیر 1394/05/31 - 23:18
زمانی میتونیم از تشکل ها حرف بزنیم که مانند بسیاری دیگر مثل بنیادهای تعاون یا مثل کانون وکلا ، نظام مهندسی و .. هم جایگاه قانونی داشته باشند هم اختیارات .. شما در نظر بگیرید که در هر سازمانی خودشان کارها را انجام می دهند مثلا پزشکان انتخاب نظام پزشکی را انجام میدهند چند نفر از بین خودشان وارد نظام پزشکی میشوند ، بازاریان صنف خودشان را دارند ولی در وزارتخانه آ پ باید منتظر بمانیم اشخاصی که در احزاب پیروز انتخابات کار میکردند وزیر و معاون و مشاور وزیر شده و برای معلمان تصمیم سازی و تحول ایجاد کنند .. اصولا هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و تمام امکانات و بودجه سازمان به فرسایش می رود .
پاسخ + +1 0 --
معلم 1394/05/31 - 07:07
در اموزش و پرورش کار اقتصادى همواره محکوم به شکست بوده که دلايل زيادى مسبب ان بوده و به اين راحتى هارحل نخواهد شد.
پاسخ + 0 0 --
ترابی 1394/05/31 - 20:52
جناب شهسوارزاده حضرتعالی که اطلاعات خوبی دارید وحوصله ی خوبی هم در نوشتن دارید لطفا چند مقاله ی مستندو مناسب درمورد فروشگاه فرهنگیان ومنفعت طلبی برخی از اعضاوکارکنان این فروشگاه بنویسید وازفضای مجازی وگروههای معلمان در شفاف سازی و...بهره ببرید وسایت سخن معلم نیز وقت بیشتری گذاشته ونسبت به برخی سواستفاده های فروشگاه نماهای فرهنگیان مخصوصاشعبه ی فیاض بخش گزا رش هایی تهیه واطلاع رسانی نماید.
ضمنادوپیشنهاد
1-تشکیل کمپین معلمان از فروشگاه فرهنگیان چیزی نخرید
2-تشکیل کمپین خروج اعضا ازفروشگاه فرهنگیان تاسروسامان گرفتن این فروشگاهها.
پاسخ + 0 0 --
میرزاسیدی 1394/06/01 - 00:23
ما فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته چوب بی تفاوتی خود را می خوریم و اگر گاهی کسی چون قریشیان عزیز هم در حق خواهی و عدالت طلبی بپا خیزد سایر سود جویان و کار بدستان در آن بخش ایشان را با دروغ و دغل حذف می نمایند باید هوشیار باشیم و سربزنگاههای خاص شرکت کنیم و قریشیانها را تنها نگذاریم همچنین در انتخابات هیئت مدیره و بازرسبن حضوری فعال داشته باشیم تا دست سودجویان و متقلبین را از دست درازی به سرمایه های فرهنگیان کوتاه کنیم .
پاسخ + 0 0 --
مریم 1394/06/01 - 02:02
خوب حرمت امام راده به متولیشه مگه بقیه جاهتی این وزارت خونه یاادارات ومناطق سر وصاحب دارن که این دومیش باشه !!!!!؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی نجف اباد 1394/06/01 - 22:20
درشرکت تعاونی فرهنگیان نجف اباد اصفهان با ۷۰۰۰ عضو بخور بخوری است که نگو.حداقل صندوق تعاون انتخاب هیت مدیره رابه دو دوره محدود بکند .مثل ریاست جمهوری چون بعضی ها گروهی و موروثی هیت مدیره اند .
پاسخ + 0 -1 --
ماحمود 1394/06/02 - 21:16
جلسه ی انتخابات اعضای تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان سراب امروز 94/06/02 ، بعلت تخلف علنی و هرج و مرج رای دهندگان و طرفداران کاندیدا ها ،با دخالت عناصر انتظامی و امنیتی و نماینده ی اداره ی کار ابطال شد . این در حالیست که بازرسی منطقه بلا تاثیر از کنار قضیه رد شدند .!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/08/11 - 10:26
ملک تعاونی هم غیر مشروع و تصرف مال غیر است
پاسخ + 0 0 --
حسین میارکیانی 1394/08/28 - 19:15
به نام خدا - تعاونی مصرف فرهنگیان ملارد مدتی است که کلا تعطیل شده است و هیچ خدماتی از سوی اداره ملارد به همکاران فرهنگی ارائه نمی شود .
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی شهر قدس 1394/10/18 - 21:03
اقساط کارت ضدرا با6ماه تاخیر واریز شده وفرهنگیان جریمه میشوند این پولها در این مدت دست چه کسی بوده چرا فرهنگیان باید جریمه ی پولی که سر وقت از حقوقشان کسر شده بپردازند
پاسخ + +1 0 --
آرمین شعبان 1394/10/27 - 13:44
این اوزی معلم ماست یک ... این ... دهن اش سرویس کردیم نا جور
پاسخ + +1 0 --
آرمین شعبان 1394/10/27 - 17:12
... قریشیان ... معلم....
پاسخ + 0 0 --
ع.ح 1394/12/21 - 13:18
ایشون معلم ماست و برای همه با مداد انظباطی می نویسه ,مدرسه توپچی کلاسهای نهم
پاسخ + 0 0 --
حمید 1395/01/28 - 23:27
سلام قیمت سهام شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان چقدر است با تشکر
پاسخ + +2 0 --
معلم 1395/06/23 - 16:50
باعرض سلام به همه همکاران فهیم
بنظرمیرسد تا جامعه مظلوم فرهنگی دست به دست هم نداده و یکصدا و متحد نشود هیچکس نگاهی از سرلطف ومعرفت به ما نمیکند . شانه معلم زخمی از فشار پای افرادی است که برای بالارفتن خودومنافع خود از ما پله ساخته اند چرا پول خودراهرچنداندک از این بازی دوسر سوخت خارجج نکنیم؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/08/28 - 00:16
از اتحادیه فرهنگیان کشور بگویید .۱
۱-اتما یعنی همان اتحادیه فرهنگیان کشور کارخانه موتور سیکلت و دوچرخه که از سرمایه ما فرهنگیان خریداری شده بود بازرسان و مدیران آن اتحادیه بگویند کار آن بکجاکشید کشید ؟.۲-وضعیت کارخانه صنایع غذایی جیرفت به کجا کشید؟وضعیت انبار شور آباد کرج چه شد؟مبلغ وامهای دراز مدت بالای بیست میلیاردی سال ۹۳ که هر سال بالای یک میلیارد بهره به آن تعلق می گیرد مدیر گیرنه وام کجا است؟ .بازرستن اتحادیه که در ارکان اصلی شرکت هستند چرا تخافات مدیران را حسب وظیفه ای که دارند به مجمع و مقامات قضایی اعلام نمی کنند؟چرا سالانه مدیران اتما صورتهای مالی را قبل از تشکیل جلسه برای تعاونیهای عضو و اتحادیه های استانها اعلام نمی کنند ؟چرا قبل از ورود نمایندگان برای تصنیم گیری در مجمع هدیه کارتهای بانکی را به نمایندگان اعضاء می دهند ؟آیا این رشوه سکوت در جلسه است؟چرا هیات رییسه در جلسه در موقع تصویب صورتهای مالی مطابقت هزینه ها را با بودجه تصویبی تطبیق نمی نماید؟ مصیبت .پورسانت پشت پرده.مسافرتهای آن چنانی .مدیرانی که از آیتمهای مدیریتی چیزی سرشان نمی شود.بر ماست که بر ماست

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور