صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" انتظار جامعه معلمان از وزیر آموزش و پرورش توجه به انتظارات معلمان و تنظیم آهنگ تغییرات ،بر اساس شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران است "

مدیران چرخشی و همیشه در صحنه فانی !

تغییر مدیران فانی و سرانجام اصلاحات در آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید

شنیده ها حاکی است  که فانی تصمیم به جابه جایی برخی از مدیران در سطوح مختلف مدیریتی گرفته است .تغییر مدیران هر چند دیر هنگام ، اما اقدام مثبتی است. با این حال آن چه از آهنگ و سمت و سوی  این تغییرات شنیده می شود چندان رضایت بخش و یا امید بخش و فراتر از حرکت مهره های شناخته شده و تکراری در یک سیکل بسته نیست .

پیشنهاد «صدای معلم » سیستم سازی و طراحی ساختار مدیریتی  بر اساس تخصص و شایستگی های حرفه ای  و مقبولیت مدیران در افکار عمومی است .

وزیر آموزش و پرورش می توانست در 3 سال اخیر با اصلاح و تکمیل مصوبه " انتخابی شدن مدیران " دوره  وزارت مرتضی حاجی که از مدرسه شروع شد و قرار بود به سطوح بالاتر  وزارت آموزش و پرورش برسد، به یک " تحول مدیریتی " در وزارت آموزش و پرورش دست بزند و از دایره بسته مدیران تکراری و ادواری خارج شود.

اما دریغ که وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید این فرصت را از دست داد و در انتخاب مدیران به همان روش های سنتی مرسوم روی آورد که عمدتا متکی به رانت رفاقت در داخل مجموعه و سفارش و اعمال نفوذ از سوی نیروهای خارج از آموزش و پرورش است. اکنون باید دید هدف از جابه جایی مدیران چیست؟

اگر قرار است تحولی در مدیریت فعلی آموزش و پرورش به وقوع بپیوندد، بهتر است چهره هایی انتخاب شوند که " تحول آفرین  و خلاق " بوده و درصدی از مقبولیت در افکار عمومی معلمان را داشته باشند.

جابه جایی نیروها در سطوح هم عرض و انتخاب در " دایره بسته مدیران " قطعا با استقبال فرهنگیان و معلمان مواجه نخواهد شد .مدیرانی که انتخاب می شوند نباید از نوع " مدیران حفظ وضع موجود " باشند که در طول دوران مدیریت شان فقط به " جهت وزش باد به پرچم " نگاه می کنند .

انتظار جامعه معلمان از وزیر آموزش و پرورش توجه به انتظارات معلمان و تنظیم آهنگ تغییرات ،بر اساس شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران است .

« صدای معلم » امیدوار است که وزیر آموزش و پرورش در تغییرات احتمالی خود به این موارد توجه  کند و جابه جایی های مدیران صرفا برای سرگرم کردن معلمان بدون دستاوردهای آموزشی و پرورشی نباشد.

پایان گزارش/

جمعه, 25 تیر 1395 ساعت 21:37 خوانده شده: 1334 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +12 0 --
Morteza Hajibabaei 1395/04/25 - 22:12
اموزش پرورش مدیرانی که انان را نقد کند نمی خواهد
مدیرانی می خواهد که بتواند از مردم خوب پول بگیرد و بخشنامه هارا به خوبی جواب دهد.
مدیرانی که براساس انتخابات باشد ممکن است ویژگیهای مد نظر انان را نداشته باشد .
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/04/26 - 06:16
با نویسنده مقاله موافقم
رفتن فانی امروز بهتر از فردا چون برا معیشت و منزلت معلم کار موثری نکرد این برادر و معاونانش
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/04/27 - 06:40
اولین نفر ک بره بهتره بطحایی باشه
پاسخ + +6 0 --
حسين 1395/04/25 - 23:17
اقاي فاني، اگر بخواهد تغييراتي را بدهد ، حواسشان باشد مديراني را كه در وزارتخانه مقبوليت دارند را مشمول اين تغيير قرار ندهد،،، افرادي كه به كهولت سن رسيده اند و تحول گرا نيستند جايشان را به مديران جوانتر و تحول گرا بدهند
پاسخ + +3 0 --
محمد پیروزی 1395/04/25 - 23:52
احسنت
بسیار بجا و منطقی بود
پاسخ + +4 0 --
باز -نشسته فرهنگی ۹۴ 1395/04/25 - 23:56
این هم یک فیلمه جدیدی است همه چیزمان رادرست کردماندتغییرمدیران .مگرنمایندگان مجلس می گذارندآ پ کارشو انجام بده ازفردافشارها وسفارشها شروع خواهدشد.درشهرما ۲ ماه مانده به مهر۹۴ یعنی سال قبل مدیرمتطقه که پیر وبه قول خودمان فسیل شده دست به تغییرات زدمدیران مدارس که کارکشته وخبره ودربین معلمان جاافتاده رابرداشت وبه قول خودش نیروهای جوان راآوردمدیران بیچاره علتش راپرسیدند.معاونین اداره که دست گماشته رئیس شان بودندگفتندمدیران مدارس ازمعلمانی اندکه برای فلان کاندیدمجلس رای جمع کن بودندوخودرئیس اداره هم که تنهاترین سرداربودیعنی مثل آفتابگردان رنگ عوض می کردبیش از۱۵ سال مدیرمنطقه شده بودبه مدیران عزل شده می گفت مگرمادرتان شمارامدیرمدرسه زایده برویدکنارتاجوانترهابیایند.جالب اینکه یک مدیرعزل شده به ریس منطقه گفته بودلا لایی بلدی چراخودت نمی خوابی اول خودت بروکنارتانیروی جوانترمدیرمنطقه بشود.خلاصه خیلی ازاین مسایل متعدد.که حوصله تان رامی برد.فانی هم خودش پیرشده واطرافیانش بایددولت امیدوکلیدقبل ازاینکه فانی دست به تغییرات بزنداول خوداوراعوض کند.اماقبل ازرفتن باید باماتسویه حساب کندزیرادل ما راشکسته
پاسخ + +7 0 --
فرهنگی ری1 1395/04/26 - 00:01
با سلام؛ما فرهنگیان ناحیه یک شهرری هم خواستار تغییر مدیریت این ناحیه هستیم تمام علاقمندی ب ن ارتباط و تعامل با نهادهای مقابل دولت تدبیر و امید جهت ماندگاری در آینده است و از زمان انتصاب هم بیشترین کاری که کرده است تثبیت افراد باقی مانده و وامدار دوره ی گذشته بوده است و هرچه هم این موارد را انتقال داده ایم کمتر توجه شده است.
پاسخ + +7 0 --
باز -نشسته فرهنگی ۹۴ 1395/04/26 - 00:06
بقیه داستانم رابخوانیدمجلس بایدپاداش آخرخدمت رایاحذف کندویابرای پرداختش ردیفی جدای ازصرفه جویی وزارتخانه هادرنظربگیرداداراتی مانندشرکت نفت. اداره برق. بانکها. اداره گازویابهتربویم به غیرازآ پ پاداش بازنشستگانش رابعداز۲ یا ۳ماه می پردازداما مال مابایدهفت خان رستم وسهراب رابگذارانی ویاعمرنوح صبرایوب گذشت فلان ونمی دانم آنقدراعصاب داشته باشی تاوزارتخانه یمان آنراتانین اعتبارکندحرف آخراینکه دولت احمدی نژادهرچه بوددراین خصوص خیلی خوش حساب بودوبازنشستگان رااینقدرعذاب نمی دادانشاالله سال ۹۶ثبت نام کندخواهنددیدکه مردم مخصوصافرهنگیان چقدربرایش زحمت خواهندکشید.
پاسخ + +1 0 --
باز نشسته م پاداش 1395/04/26 - 01:00
میبخشید بزاریدداستانم راتمام کنم امابخدا داستان نیستندعین واقعیت است همان مدیرآ پ منطقه که ازفسیل هم بدتره یک همکارخانم که حقیرمی شناختمش نزدیک به۱۸ سال از۲۵ سال خدمتشومعاون ومدیردبستان بوداول مهرازمدیریت دبستانی دورافتاده عزل میکندخانم پیش معاونت مقطع رفته وبالحنی گرفته به اومی گویدناانصافهاآخرخرداد۹۴ اگربه من می گفتیدکه عزل خواهم شدبه کلاس کارآموزی تدریس می رفتم ویاپایه مورددلخواهم درسازماندهی انتخاب می کردم الان من که ۱۸ ساله تدریس نکرده ام چگونه پایه ششم راتدریس کنم ومسول با پررویی تمام می گویدخانم ماهمگی معلم استخدام شده ایم نه مدیرومعاون.این مشکل خودته هراصراروالتماس میکندمعاونت مقطع اهمیتی نمی دهدوخانم ازناراحتی به منزل رفته وبیمارمی شودوبه گفته شوهرش چون بیماری قبلی داشته بودشب حمله قلبی برایش روی می دهدوبعداز۱۰ روزبستری دربیملرستان فوت میکند.همکاران عزیزفکرنکنیدآن مرحومه عاشق مدیریت ومعاونت بوده بعضی وقتهاشرایطی پیش می آیدکه انسان مسولیتی رابرای راحتی وآرامش سایرین می پذیردهرکس بطریقی دل ما......
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1395/04/26 - 06:23
درآموزش وپرورش استان سمنان مدیریتی حاکم است که باهرنوع انتقاددرون سازمانی محکم برخوردمیگرددکه جای بسی تاسف است.
پاسخ + +3 0 --
فراتر از مرزها 1395/04/26 - 12:09
انتخاب مدیران به روش کنونی خیلی مسخره است و اگثر آنها به روزمرگی افتاده و هیچ طرح و برنامه ای برای توسعه آموزشی در مدارس ندارند.
و برای سرپوش گذاشتن روی بی کفایتی خود تلاش میکنند با درصدهای قبولی غیرواقعی خود را بالیاقت جلوه دهند. مدیر بیکفایت خیانت است به مردم
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1395/04/26 - 12:10
بابودن فانی اموزش پرورش درست نخاهد شد
پاسخ + 0 0 --
حسين 1395/04/29 - 02:34
امروز شنيدم رييس حراست وزارتخانه هم در شرف تغيير است. فقط ايشان بود كه حرف معلمين را مي فهميد و به خاطر ايفاي حقوق معلم و دفاع از ما، مورد بي مهري هاي فراوان قرار گرفت. به اقاي فاني هشدار مي دهيم اگر ايشان تغيير كند پاسخ فرهنگيان سراسر كشور سيلي خواهد شد كه اقايان را با خود خواهد برد.
پاسخ + 0 0 --
عبدالله حقگو 1395/05/04 - 04:26
سلام


شایسته سالاری تنها امرمهمی است که درانتخاب مدیران این جامعه وجودندارد.
متأسفانه دخالت مجلس،دخالت سیاسیون،دخالت پول وسرمایه،دخالت بعضی از وزارتخانه های دیگرو ...موجب این شده که بجای نیروی متخصص به خودی بودن وغیرخودی بودن توجه بیشتری شود وعده ای فرصت طلب وظاهرفریب _( که اکثرأسعی میکنندجای مهری برپیشانی شان باشد)زمام کاررادراختیارمیگیرندکه یابسادگی اشتباه میکنندیابراحتی بازیچه دست عده ای قرارمیگیرند.
مدارک تحصیلی غیرمرتبط درادارت ووزارتخانه ها تابخواهی فروان است،
درست مثل اینکه مادبیردینی را کلاس آموزش فیزیک بفرستیم .
هرکدام درجایگاه تخصصی خودبسیارمفیدبفایده هستندولی درکلاس غیرمرتبط حتمأدارای مشکل خواهندبود.
به واقع بسیاری ازمدیران این کشور درجایگاه خودشان نیستند.
یک بازنگری انقلابی دراعطای پستهای سراسرایران الزامی وچاره سازبسیاری ازمشکلات خواهدبود.
یاحق

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور