صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" صدای معلم آمادگی خود را برای انتشار پاسخ احتمالی اعلام می دارد "

حاجی بابایی باز هم از اصل حاجی بابایی تبعیت نکرد ! آمار سازی دیگر جواب نمی دهد!

گروه گزارش/ پس از انتشار گزارش صدای معلم در مورد ادعای حاجی بابایی در مجلس در مورد این که " سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از سال 91 تا سال 95 از 15.8 دهم درصد به 9 درصد کاهش پیدا کرده است " ( این جا ) ؛حاجی بابایی در سایت هشدار نیوز به  آن واکنش نشان داد . ( این جا )

در این توضیحات که به نوعی ، پاسخ ضمنی به این گزارش صدای معلم محسوب می شود ، از جدولی استفاده شده است که هیچ منبع و یا مقام رسمی آن را تایید نکرده است ! ( 1 )

» صدای معلم » بر حسب وظیفه حرفه ای و رسانه ای خود بخش دوم این گزارش را منتشر می کند .

پاسخ صدای معلم به حاجی بابایی در مورد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی


حاجي بابايي همچون گذشته از اصل حاجي بابايي تبعيت نکرد !

زيرا حاجي بابايي عادت دارد يک سري اعداد را روي ميز بريزد و بررسي کند ... کدام يک از اين اعداد بيشتر جنبه تبليغاتي دارد ؛ سپس از آن اعداد آمار سازي کند !
حاجي بابايي در آذر ماه هشتم آذر 1394 در تارنماي شبکه اطلاع رساني راه دانا ( اينجا ) گروه استان کرمان در خبري با شناسه 557328 ريسمان و آسمان مي بافد و اصل حاجي بابايي را به شرح ذيل تعريف مي کند :

1. به دلیل نوع بودجه آموزش و پرورش باید در آمار و ارقام به اعتبارات هزینه‌ای اشاره شود. هر چند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز برای پیشبرد امور موثرند اما با توجه به تأمین مالی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، اعتبارات هزینه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا ملاک رشد یا عدم رشد بودجه این نهاد بر اساس همین مؤلفه است.
2.  در بودجه دولت و آموزش و پرورش ملاک ارزیابی دقیق، میزان عملکرد است زیرا ابتنای آمار و ارقام به بودجه مصوب به دلیل تغییرات اعتباری ناشی از عدم تحقق درآمدها یا جابه جایی در ردیف‌ها و یا کاهش عملکرد بودجه دولت در اغلب سال‌ها نمی‌تواند ملاک گزارش قرار گیرد.


نامبرده پس از ذکر 9 اصل ديگر ، در نهايت  جدول برش شش سال ، بودجه را بر اساس نسبت عمکرد هزينه اي آموزش و پرورش به عمکرد اعتبارات هزينه اي دولت را ارائه مي دهد .
توضيح آن که مباحث اعتبارات هزينه اي ، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ...از بحث هاي تخصصي در بودجه نويسي است که توضيح آن در اين مختصر نمي گنجد .
اين بار، حاجي بابايي شعارهاي بسيار زيبا ، شيک و کارشناسي شده ارائه مي نمايد که جاي بسي خوشحالي دارد .
قطعأ کارشناسان و تحليل گران به نکات ارزشمند فرمايشات ايشان ، توجه جدي مي نمايند ؛ زيرا در اين قسمت حاجي بابايي از عوام فريبي و موج سواري ( در شعار دادن )  کمي فاصله مي گيرد !
ولي از آنجا که بايد رقيب خود ( فاني ) را تخريب کند به ناچار همچون گذشته مجبور مي شود يک سري اعداد را روي ميز بريزد و پس از محاسبه آمار دلخواه را ارئه نمايد !
در اينجا حاجي بابايي به همراه عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، ساز ناتواني دولت را کوک مي کنند .
 حاجي بابايي اعلام مي کند که دولت و  مجلس،  دغدغه معيشت معلمان را ندارند !
مي گويند : دروغ گو کم حافظه است !
حاجي بابايي براي اثبات ادعاي خود  (دولت و  مجلس دغدغه معيشت معلمان را ندارند ! ) از اصول حاجي بابايي تبعيت نمي کند !
حاجي بابايي ، جدول بي نام و نشان و بدون مأخذ ارائه مي کند ! ( آنچه مسلم است ، حاجي بابايي از اصل دوم حاجي بابايي  ، تبعيت نمي کند ) و به جاي تکيه به عملکرد بودجه ، بودجه سال 1395 را هم در جدول ارائه مي کند !
براي اينکه پاسخ اين تبليغات زود رس انتخاباتي حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش احمدي نژاد و دبير کل حزب يکتا ( این جا ) همچون قسمت اول نقد تبليغات زود رس انتخاباتي قبلي ، عاري از آمار نباشد ؛ دو جدول برشش 6 ساله بودجه و بررسي عملکرد اعتبارات هزينه اي که  آذر 1394توسط حاجي بابايي ارائه شده است و جدول بي نام نشان که در 19 مرداد 1395 ارائه نموده است را باهم بررسي مي کنيم تا خوانندگان فهيم و فرهيخته به تبليغاتي بودن شعار هاي افرادي  که خود مسئول نابه ساماني هاي کنوني هستند و با نعل ورانه زدن تلاش مي کنند که گناه خود (تخريب ساختار اقتصادي، طي 8 سال مديريت بدون توجه به راهنمايي هاي مجلس با حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي  و تبديل بانک مرکزي به حياط خلوت دولت ، نه تنها ذخيره ي صندوق ذخيره ارزي را بلکه 800 ميليار دلار در آمدˏ اين ملت مظلوم را به تاراج داده و تورم 42% ، رشد اقتصادي منفي شش و هشت دهم درصد ، انبوهي از قطع نامه نا عادلانه شورای امنيت ( حاوي فصل هفتم )، .... و کاهش درصد رشد بودجه آموزش و پرورش را به کشور تحميل نمودند ،پي ببرند !
و جالب تر آنکه امروز با توجه به روزنه هاي رشد اقتصادي کشور،  براي آنکه اين افتخار بزرگ جمهوري اسلامي ايران را که در سايه همدلي و همزباني اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، اعتداليون ، مستقل ها و ... ،برنامه ريزي علمي و رنج فراوان شهروندان حاصل شده است را به نفع عوام فريبان فرصت طلب ، مصادره نمايند .
اما طبق دو جدول حاجي بابايي :
جدول شماره يک ، جدول برش 6 سال بودجه متکي به دو اصل حاجي بابايي و جدول شماره دو ، جدول بدون نام نشان که مشخصه بارز آن ، عدم تبعيت حاجي بابايي از اصل دوم ( در بودجه دولت و آموزش و پرورش ملاک ارزیابی دقیق، میزان عملکرد است...) مي باشد .

درصد رشد بودجه  سه سال اول وزارت حاجي بابايي با سه سال اول  رقيب وي ( فاني ) را مقايسه مي کنيم !

سال

سال 1388

سال 1389

سال 1390

عملکرد بودجه  براساس اعتبارات هزينه اي از برش 6 سال بودجه توسط حاجي بابايي

93,691,446

114,526,100

128,473,760

درصد رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش  نسبت به سال قبل

چون اطلاعات سال قبل موجود نيست درصد رشد قابل محاسبه نيست .

22.24%

12.18%

جدول شماره يک ، استخراج شده از جدول برش 6 بودجه که توسط حاجي بابايي متکي به اصل حاجي بابايي ارائه شده است .

پاسخ صدای معلم به حاجی بابایی در مورد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی

همان طور که نمودار نشان مي دهد درصد رشد بودجه آموزش و پرورش در سال سوم وزارت حاجي بابايي نسبت به سال دوم کاهش داشته است ، يعني بدون توجه به افزايش افسانه اي  تورم بودجه آموزش و پرورش در سه سال اول وزارت حاجي بابايي بر اساس آمار خود حاجي بابايي نزولي و کاهشي بوده است ؛ زيرا رشد بودجه  بيست و دو بيست و چهار صدم درصد ( 22.24% ) سال 1389 در سال 1390  به رشد دوازده و هيجده صدم درصد (  12.18% ) کاهش يافته است .

سال

سال 1393

سال 1394

سال 1395

24

21

24

28.540

درصد رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش  نسبت به سال قبل

چون اطلاعات سال قبل موجود نيست درصد رشد قابل محاسبه نيست .

14.29

18.92

جدول شماره دو ، استخراج شده از جدول بي نام ونشان که توسط حاجي بابايي ارئه شده است ولي از دوم حاجي بابايي تبعيت نمي کند !

پاسخ صدای معلم به حاجی بابایی در مورد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی

همان طور که نمودار نشان مي دهد درصد رشد بودجه آموزش و پرورش در سال سوم وزارت رقيب حاجي بابايي ( فاني ) نسبت به سال دوم افزايش داشته است؛  يعني بدون توجه به کاهش تدريجي تورم ، رشد بودجه  آموزش و پرورش در سه سال اول وزارت رقيب حاجي بابايي( فاني ) بر اساس آمار خود حاجي بابايي افزايشي  و صعودي  بوده است ؛ زيرا رشد بودجه چهارده و بيست و نه صدم درصد ( 14.29 % ) سال 1394 در سال 1395  به رشد هيجده و نودو دو درصد ( 18.92% ) افزايش  يافته است !

حاجي بابايي پاسخ دهد با اين همه اشک تمساح ريختن براي معلمان و آموزش پرورش ( تبليغات زود هنگام انتخاباتي ) چرا با قلب واقعيت و نعل وارانه زدن به تخريب رقيب خود ( فاني ) پرداخته است ؟ 

( 1 ) این جدول مورد استناد حاجی بابایی است :

پاسخ صدای معلم به حاجی بابایی در مورد کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی

پایان گزارش/

پنج شنبه, 21 مرداد 1395 ساعت 22:28 خوانده شده: 1062 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +12 -8 --
ناشناس 1395/05/22 - 00:45
درود برحاج بابایی
پاسخ + +14 -4 --
ناشناس 1395/05/22 - 00:55
صدای معلم جان این طور که بوش میاد تو هم بی طرف نیستی ..
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 15:29
سلام
دوست عزيز
صداي معلم به وظيفه رسانه اي خود عمل کرده است !
اگرصداي معلم در مقابل عوام فريبي و تبليغات زود هنگام (به نام معلم ) افشا گري نمي کرد . آنگاه بي طرف نبود .
پايدار باشيد .
پاسخ + +7 -3 --
ابوالفضل 1395/05/22 - 08:58
آ.پ تا کی میخواد برا خودش این همه بودجه دانشگاه داشته باشه لیسانس بگیرن ی سال اموزش بدن یا فقط یک دانشگاه تربیت دبیر با 6شعبه که حداکثر 100میلیارد بودجه براش بزارن و بقیه رو جمع کنن
پاسخ + 0 0 --
معلم زحمتکش 1395/05/22 - 13:22
الان هم فاتحه آموزش وسواد تومملکت خونده شده اگه بایه سال آموزش معلم تحویل بدن که دیگه واویلا
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 18:02
با سلام
دوست عزيز

برخي کارشناسان هم عقيده شما هستند . آنان اعتقاد دارند که براي استخدام معلم ، ادبيات ، الهايات ، فيزيک ، شيمي ، رياضي و... مي توان ، دانشجو از ديگر مراکز علمي جذب کرد و با دوره هاي کوتاه مدت براي خدمت درآموزش و پرورش تربيت نمود.

در حال حاضر ، وزارت آموزش و پرورش جهت اصلاح اين دانشگاه ها نياز به مجوز قانوني دارد.

پايدار باشيد .
پاسخ + +8 -4 --
بازنشسته 1395/05/22 - 12:51
درود بر حاجی بابایی که دانشگاه فرهنگیان و رشته های دبیری را احیا کرد درود بر حاجی بابایی که بیمه واقعاً طلایی (نه دروغی و تقلبی)را برقرار کرد./این بیمه فعلی که منافع بیشتری برای شرکت بیمه دارد تا معلمان./
درود بر حاجی بابایی که به بازنشسته ها ظلم نمی کرد که شاغلین را کم راضی نگه دارد و پاداش بازنشستگی را به موقع پرداخت می کرد./
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 15:32
سلام
دوست عزيز به گونه اي صحبت مي کنيد که گويا در زمان حاجي بابايي حقوق بازنشستگان دو برابر حقوق شاغلين بوده است !
پايدار باشيد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/22 - 23:02
صدای معلم جان ناراحت نشید چون سکه کار خودش رو کرده
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/24 - 10:05
این نهایت ضعف و درماندگیه که وقتی جواب ندارید شروع می کنید به دروغ و تهمت سخنان لغو
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/24 - 10:10
در زمان حاجي بابايي حقوق بازنشستگان دو برابر حقوق شاغلين نشد./
اگر میشد مثل الان تبعیض و بی عدالتی بود.
تدبیر و مدیریت و عدالت و ایمان و تقوی باعث پیشرفت و رضایت می شود.
لطفاً سخنان لغو ممنوع
پاسخ + +2 -4 --
معلم زحمتکش 1395/05/22 - 13:12
صدای معلم بنده یه سوال دارم حقوق همکاران دربیست ویک
میلیارد وزارت میباشد یا هیجده میلیارد ادارات استان ها به هرحال جزوهرکدام باشد جای نقدوبررسی دارد ضمن اینکه سالهاست یارانه مسکنی پرداخت نمی‌شود
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 15:43
با سلام
دوست عزيز

حقوق همکاران قسمتي از بودجه ادارات استان ها مي باشد .

نقد شما در رابطه با يارانه مسکن به جا مي باشد .

صداي معلم به فراموش شدن رشد آموزش و پرورش قبلأ اعتراض کرده است ولي تا عزم ملي در اصلاح ساختار آموزش و پرورش ايجاد نشود و نقش آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي افزايش پيدا نکند (تا هدايت تحصيلي دانش آموزان و آموزش به دانش آموزان جهت توانمند کردن آنان براي ورود به اقتصاد کشور بهبود نيابد ) در نتيجه سهم آموزش و پرورش از توليد داخلي افزايش نيابد با تکيه صرف به بودجه دولتي مشکات ريشه اي حل نمي شود به خصوص که افرادي بخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند !

پايدار باشيد .
پاسخ + +1 0 --
معلم زحمتکش 1395/05/22 - 13:19
مدیر محترم اگرامکان اینکه نظرات همکاران .نظرات قبلی پایین صفحه وجدیدبالا قراربگیردبهتراست
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1395/05/22 - 13:24
سلام
دوست عزیز
نظرات بر حسب تاریخ بارگذاری منتشر می شوند .
پایدار باشید .
پاسخ + +4 -1 --
بازنشسته 1395/05/22 - 13:59
این وزیر فقط میگه که بودجه نیست.
آقای وزیر باید عرضه داشته باشی بگیری چرا از رئیس برنامه و بودجه می ترسی؟رئیس برنامه و بودجه که به فکر معلمان بازنشسته نیست رئیس برنامه و بودجه از صفدرها و فیش های نجومی غیر قانونی طرفداری می کنه نباید بترسی برو و با چنگ و دندان حق قانونی بازنشسته ها و معلمان را بگبر.
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 16:11
با سلام
دوست عزيز

جدول فوق نشان مي دهد که بودجه آموزش و پرورش در سال هاي 94 و 95 به ترتيب 14 % و 19% رشد داشته است که نشان دهنده همدلي و همزباني وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي است .

ولي پرداخت حقوق بازنشستگان ربطي به وزارت آموزش و پرورش و بودجه آموزش و پرورش ندارد. بلکه حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگي وابستگي دارد.

پايدار باشيد.
پاسخ + +7 -3 --
معلم خسته 1395/05/22 - 14:42
صدای د روغگو
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 16:05
سلام
دوست عزيز

معلم دروغ نمي گويد .

آن مرد که دروغ نمي گفت ولي هشت سال اسامی مفسدان اقتصادي از جيبش بيرون نيامد و از کسي در رابطه با فساد اقتصادي شکايت نکرد ! بلکه در مقابل طرح فساد اقتصادي مي گفت خط قرمز من کابينه ام مي باشد !
بعدأ مشخص شد که معاون اولش در فساد مالي دست داشته است .

شهروندان را نسبت به يکديگر بدبين کرده است .

صداي معلم در نقد حاجي بابايي وزير محترم آن مرد که دروغ نمي گفت مطلبي نوشته است و با تکيه به آمار و ارقام حاجي بابايي نشان داده حاجي بابايي در بيان واقعيت اشتباه کرده است .

شما با چه استدلالي صداي معلم را صداي دروغگو خطاب مي کنيد ؟

لطفأ نظرات مستدل خود را براي تنوير افکار عمومي در اختيار صداي معلم قرار بدهيد.

مطمئن باشيد که نظرات شما و حتي جوابيه حاجي بابايي يا دوستداران ايشان منتشر مي شود .

لطفأ در قضاوت خود جانب احتياط را رعايت فرماييد .

پايدار باشيد .
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1395/05/22 - 18:09
اگر شما خودتان را صدای معلم (به معنای اعم) می دانید لطفا بفرمائید چرا هرگاه انتقادی از وزارت فعلی(آقای فانی) می شود فوری از طرف آنها پاسخ می دهید و در صورتی که به ذره ای ازکارهای مثبت وزارت قبلی اشاره می شود بلافاصله ناخرسندی خودتان را ابراز می دارید
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 22:42
با سلام
دوست عزيز

صداي معلم بارها از برخورد غلط و عملکرد فاني ، روحاني و... انتقاد داشته است ولي وقتي حاجي بابايي به اشتباه مطلبي را بيان مي کند و صداي معلم بر اساس وظيفه رسانه اي خود با استناد به استدلال و آمار و ارقام وي نشان مي دهد که حاجي بابايي اشتباه مي کند.

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/05/22 - 22:50
فانی مرد عمل است عزیزم نه مرد حرف
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته94 1395/05/22 - 20:53
پاداش بازنشسته ها به آموزش و پرورش ربط داره.
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته94 1395/05/22 - 20:56
جناب مدیر محترم صدای معلم:پاداش بازنشسته ها به آموزش و پرورش ربط داره،شما خود فرمودید معلم دروغ نمی گوید.
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 22:47
با سلام
دوست گرامي

شما کاملأ درست مي فرماييد.

پاداش پايان خدمت فرهنگيان به عهده آموزش و پرورش است .
ولي حقوق فرهنگيان بازنشسته با صندوق بازنشستگي است .
اگر دقت فرماييد در بالا در پاسخ به بازنشسته 13:59 هم قيد شده است حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگي ربط دارد.

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته94 1395/05/22 - 21:06
این رشدی که شما ادعا می کنید طبیعی است و مربوط به افزایش حقوق و رتبه بندی است.
آنچه مهم است اینه که چرا سازمان برنامه بودجه با تبعیض و ظلم از محل حق و حقوق بازنشسته ها و پاداش بازنشسته ها این رشد بسیار ناچیز را محقق می کند.چرا ازحقوق های نجومی و پاداش های آنچنانی و کارانه ها و ....کم نمی کند یا حداقل با تاخیر پرداخت نمی کند(مثل بازنشسته ها)
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 22:56
با سلام
دوست عزيز
ايراد شما کاملأ به جا مي باشد .

بحث حقوق هاي نجومي که از دولت قبل آغاز شده است ( دولتي که سازمان مديريت و برنامه ريزي را به طور کلي تعطيل نمود )

متاسفانه در سه سال دولت يازدهم نيز ادامه داشته است که با تفکيک سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو ارگان مستقل انشا الله در آينده شاهد اين گونه مشکلات نخواهيم بود.

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته94 1395/05/22 - 21:20
احمد صافی؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش:بازنشستگان آموزش و پرورش اصولا به ۲ دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ یکی بازنشستگانی که .......، اما آن دسته دیگر از افرادی هستند که یا قرار است؛ امسال بازنشسته شوند و یا اینکه سال گذشته بازنشسته شده‌اند؛ این افراد به دلیل اینکه هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکره‌اند؛ سوالات و خواسته‌هایشان به وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارد.http://sedayemoallem.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9 %86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86/item/5986- %D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1% D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7% D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF% D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D 8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D 9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D 8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D 9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1 -%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86 %D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته94 1395/05/22 - 21:25
چرا حقوق بازنشسته ی سال 94 یا 95 اینهمه اختلاف با حقوق بازنشسته سال های قبل دارد؟
چرا ین همه ظلم و تبعیض؟
وقتی مدرک و پست سازمانی و سمت همه یکسان است نباید هیچ تفاوتی باشد.
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/22 - 23:06
با سلام
دوست عزيز

روش محاسبه حقوق بازنشستگان معدل دو سال آخر خدمتشان مي باشد .

اگر حقوق بازنشستگان سال 94 يا 95 اين همه اختلاف با حقوق بازنشستگان سال هاي قبل دارد که دارد، نشان از آن است که در سال 1393 و 1394 افزايش حقوق شاغلين قابل توجه بوده است .

ولي براي افزايش حقوق بازنشستگان هم دولت با صندوق بازنشستگي تعاملاتي داشته است و وعده هاي داده است که متأسفانه تا کنون محقق نشده است .

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته94 1395/05/23 - 09:26
پاسخ به صدای معلم:
فرمودید:روش محاسبه حقوق بازنشستگان معدل دو سال آخر خدمتشان مي باشد .
اینها را ما هم می دانیم.
ولی قبول کنید که نباید بین افزایش حقوق بازنشسته های 95 با سال های قبل تبعیض باشد.
شما خودتان در واقع ضمن صحبت تایید کردید که اقزایش حقوق ها در 2 سال اخیر متعادل و عادلانه و با تدبیر نبوده،تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و سلب مسئولیت از جناب نوبخت موید این ادعاست. لازم به تذکر است که سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودحه در دولت اقای خاتمی در هم ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده،در دولت آقای احمدی نژاد به 2 معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی تبدیل شد.

اگر در سال های گذشته افزایش حقوق شاغلین کمتر از 93 و 94 بوده علتش این است که بودجه مملکت عادلانه توزیع شده و شامل بازنشسته ها هم شده.
صداقت و عدالت و انصاف و ایمان و تقوی و ترس از خدا باعث می شود که امور بر اساس عدالت و تدبیر و پیشرفت در جریان باشد،قبول کنید که در حق بازنشسته ها به علت بی تدبیری یا عدم صداقت ظلم شده .والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/23 - 23:47
با سلام
دوست عزيز ( بازنشسته ساعت 9:26 روز 23 مرداد)
صداي معلم آنچه اتفاق افتاده است را بيان کرده است .
افزايش حقوق شاغلين در سايه رتبه بندي و کاهش فاصله بين حقوق معلمان با اکثريت حقوق بگيران دولت اين اقداماتي بوده که توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است .
ولي در رابطه با افزايش حقوق بازنشستگان قديمي تر قرار بوده سازمان بازنشستگي در تعامل با سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام نمايند که متأسفانه تا کنون محقق نشده است .

در رابطه با ترکيب سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مديريت و برنامه برنامه ريزي کاملأ شما درست مي فرماييد اقدام اشتباهي بوده است که در زمان خاتمي انجام شده است . ولي در اين دوره نهاد نظارتي و برنامه ريزي تعطيل نشده است بلکه دو نهاد مستقل ترکيب شده اند .

ولي تعطيل کردن سازمان مديريت و برنامه ريژي و ايجاد 2 معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی يعني کوچک سازي دستگاه هاي نظارتي و برنامه ريزي کشور يا تبديل بانک مرکزي به حياط خلوت دولت يعني همچون سلطان سليمان اشرفي خرج کردن !

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/22 - 21:51
حقوق بازنشسته 95 با حقوق بازنشسته های سال های قبل نباید تفاوتی داشته باشد؟مدرک و پست سازمانی و سمت و...یکسان چرا تبعیض؟
دوست عزیز اعتراض ما به این تبعیض آشکار و بی نظمی و بی انضباطی و بی تدبیری و ظلم آشکار است که در این 3سال گذشته زیاد شده.
این اقایان از ظلم و تبعیض و بی تدبیری ابایی ندارند؟فقط شعار و بی انصافی و مغلطه و سفسطه زیاد ...
پاسخ + 0 0 --
صداي معلم 1395/05/24 - 00:02
با سلام
دوست عزيز

در اين سه سال وزارت آموزش و پرورش به حقوق شاغلين اضافه کرده است .
لذا حقوق بازنشستگان جديد بيشتر از حقوق بازنشستگان قبل از رتبه بندي شده است .

سازمان بازنشستگي متولي حقوق بازنشستگان مي باشد.

پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1395/05/22 - 21:59
اقتدار احترام می‌آورد نه انفعال.
نگاهی به رتبه ارزش پاسپورت ایرانی نشان از آن دارد که این رتبه از رقم 96 در سال 2012 به 98 در سال جاری رسیده است!
موسسه بین‌المللی «هنلی و شرکاء» که در حوزه مسائل مربوط به اقامت و شهروندی فعالیت می‌کند، در گزارش سالانه خود درباره اعتبار پاسپورت کشور‌های مختلف‌ که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد آورده است‌: ایران در کنار اتیوپی، اریتره و سودان در مکان 98 رتبه اعتبار پاسپورت‌ها قرار دارد‌. http://kayhan.ir/fa/news/82576
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/05/22 - 22:51
شما با چه رویی از دیگران انتقاد میکنید در صورتیکه کامنت هایی را که از به اصطلاح سایت صدای معلم انتقاد میکند را منتشر نمیکنید....ترسوها..
پاسخ + 0 0 --
arya 1395/05/23 - 06:46
معلم محکوم به شکسته شدن درمقابل تذکربانکهاوسربزیرافکندن درمقابل نیازهای به حق فرزندان بالغ وخانواده اش وتماشاوبی تفاوتی مسوولین مربوطه باوعده های واهی ونیزدانای ارزشمندیکه باشروع هرروزخدایک نمونه ازفیشهای نجومی مفتخوران وکفتارهای بیحیای جامعه رادرذهن مجسم میکندونمیتواندباورداشته باشدکه اینان وارث خون شهیدان بوده وهستند: خداوندااگرروزی زعرش خودبزیرآیی و..........
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته94 1395/05/23 - 09:23
فرمودید:روش محاسبه حقوق بازنشستگان معدل دو سال آخر خدمتشان مي باشد .
اینها را ما هم می دانیم./
ولی قبول کنید که نباید بین افزایش حقوق بازنشسته های 95 با سال های قبل تبعیض و تفاوت باشد.
شما خودتان در واقع ضمن صحبت ها تایید کردید که اقزایش حقوق ها در 2 سال اخیر متعادل و عادلانه و با تدبیر نبوده،تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و در این خصوص سلب مسئولیت از جناب نوبخت موید این ادعاست. لازم به تذکر است که سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودحه در دولت اقای خاتمی در هم ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده،در دولت آقای احمدی نژاد به 2 معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی تبدیل شد.

اگر در سال های گذشته افزایش حقوق شاغلین کمتر از 93 و 94 بوده علتش این است که بودجه مملکت عادلانه توزیع شده و شامل بازنشسته ها هم شده.
صداقت و عدالت و انصاف و ایمان و تقوی و ترس از خدا باعث می شود که امور بر اساس عدالت و تدبیر و پیشرفت در جریان باشد،قبول کنید که در حق بازنشسته ها به علت بی تدبیری یا عدم صداقت ظلم شده .والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته
پاسخ + 0 0 --
معلم بازنشسته 1395/05/23 - 09:26
پاسخ به صدای معلم:
فرمودید:روش محاسبه حقوق بازنشستگان معدل دو سال آخر خدمتشان مي باشد .
اینها را ما هم می دانیم.
ولی قبول کنید که نباید بین افزایش حقوق بازنشسته های 95 با سال های قبل تبعیض باشد.
شما خودتان در واقع ضمن صحبت تایید کردید که اقزایش حقوق ها در 2 سال اخیر متعادل و عادلانه و با تدبیر نبوده،تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و سلب مسئولیت از جناب نوبخت موید این ادعاست. لازم به تذکر است که سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودحه در دولت اقای خاتمی در هم ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده،در دولت آقای احمدی نژاد به 2 معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی تبدیل شد.

اگر در سال های گذشته افزایش حقوق شاغلین کمتر از 93 و 94 بوده علتش این است که بودجه مملکت عادلانه توزیع شده و شامل بازنشسته ها هم شده.
صداقت و عدالت و انصاف و ایمان و تقوی و ترس از خدا باعث می شود که امور بر اساس عدالت و تدبیر و پیشرفت در جریان باشد،قبول کنید که در حق بازنشسته ها به علت بی تدبیری یا عدم صداقت ظلم شده .والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته
پاسخ + +1 0 --
منوچهر 1395/05/23 - 12:50
ضایعه ترین وزرای اموزش و پرورش از زمان انقلاب 1- حاج بابایی2- فانی ... نماینده گاز انبری3- مظفر بی سواد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور