صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" گزارش صدای معلم از برگزاری مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) "

به نام خدا ؛ بهشتی هستم!

اما رئیس مجمع ، با حذف یکی از موارد ، دستور جلسه مجمع عمومی را به شرح زیر اعلام کرد/ علی رغم کاهش فعالیت های میدانی و انجام اقدامات احتیاطی فراوان بیشترین بازداشت ها و بیشترین زندان رفتن ها برای برخی اعضای هیات مدیره کانون در همین دوره صورت گرفت/ هیات مدیره کانون در پی دفاع مطلق از عملکرد خود نبوده و اقدامات و تصمیم گیری های خود را بدون اشکال نمی داند/ حفظ آرامش و برگزاری آبرومندانه آن از هر چیزی مهم تر است/ هدف اول من تقویت بنیان اندیشگی و آموزشی و صنفی در کانون صنفی معلمان ایران است/ ما باید از ورود اندیشه های ایدئولوژیک به آموزش و پرورش و کانون صنفی معلمان جلوگیری کنیم/ در گذشته کانون عده زیادی بودند- ببخشید تصحیح می کنم عده ای بودند – که تکروی کردند ، تشکل را پشت سرخودشان انداختند ، تشکل را در جایی قرار دادند که هیچ راهی نبوده که از آن ها حمایت نکنند ؛ در واقع ، تشکل را از بین بردند/ تکروی ، خودنمایی ، جاه طلبی  در کانون صنفی بسیار زیاد بوده است/ امیدوارم که کانون صنفی معلمان مطالبات اصلی معلمان را به دور از بحث های جناحی ، سیاسی و فکری دنبال کند/ امیدوارم که 3 سال آینده می خواهیم مجمع عمومی برگزار کنیم یک مجمع عمومی با حضور حداقل 2 تا 3 هزار معلم برگزار کنیم/ کانون فاقد تئوری مشخص و با یک عملگرایی کور کار خودش را پیش برده است  که البته آسیب های خودش را هم داشته است/ متاسفانه برخی افراد که کار صنفی انجام می دهند فکر می کنند که افرادی با تفکرات خاص که مورد تایید این ها است فقط می توانند کار صنفی انجام دهند/ باید فاکتور هزینه را برای فعالیت صنفی همکاران پایین بیاوریم در عین این که  بتوانیم روی مطالبات خود بایستیم...

گروه گزارش/

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانهمان گونه که قبلا نیز اعلام گردید ( این جا ) ؛ مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) پس از یک وقفه تقریبا ده ساله و با مجوز وزارت کشور از ساعت 16 الی 19 در کانون فرهنگی – تربیتی حر در منطقه 11 تهران برگزار گردید .
ابتدا و به درخواست نماینده وزارت کشور ، 5 نفر داوطلب عضویت در هیات رئیسه مجمع عمومی شدند .
سپس با انصراف یکی از نامزدها ، هیات رئیسه 4 نفره شروع به کار نمود .
دستورجلسه مجمع مطابق آن چه قبلا و در برنامه اعلام شده بود عبارت بودند از :
1. استماع گزارش هیئت مدیره
2. استماع گزارش بازرس
3 . تعیین میزان حق عضویت و نحوه پرداخت آن
4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
اما رئیس مجمع ، با حذف یکی از موارد ، دستور جلسه مجمع عمومی را به شرح زیر اعلام کرد :
1- اعلام گزارش هیات مدیره
2- تصمیم گیری در مورد حق عضویت و مشخص نمودن شماره حساب مورد نظر
3- برگزاری انتخابات

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانسپس رئیس مجمع از آقای ایمان زاده به عنوان نماینده هیات مدیره درخواست کرد که به ارائه گزارش خود بپردازد .
با تذکر وزارت کشور مبنی بر آن که عضو هیات مدیره قبلی که کاندیدای دوره جدید است نمی تواند به ارائه گزارش بپردازد و قرار بر این شد که  خانم احمدی به عنوان مجری مراسم به قرائت گزارش هیات مدیره بپردازد .
متن کامل این گزارش به شرح زیر است :
گزارش زیر فشرده ای از عملکرد کانون صنفی معلمان در 11 ساله اخیر است .
در 8 سال دوره دولت های نهم و دهم فضای حاکم بر جامعه به ویژه برای تشکل ها اعم از صنفی و سیاسی ، فضای مناسبی نبود به ویژه در دولت دهم که شرایط به شدت امنیتی و سخت تر گردید و فضا برای هر گونه فعالیت مدنی پر هزینه .
به طور طبیعی ، فعالیت در چنین شرایطی نیار به تدبیر و تامل بیشتری دارد و چنان چه با دقت کامل صورت نگیرد چه بسا اثرات منفی و هزینه های آن بیشتر از فایده اش باشد .
با این وجود در همین زمان به ویژه در سال 85 فعالیت های گسترده ای در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت که بازتاب های گسترده و برخوردهای شدیدی را به دنبال داشت .
شاهد بودیم که پس از آن و علی رغم کاهش فعالیت های میدانی و انجام اقدامات احتیاطی فراوان بیشترین بازداشت ها و بیشترین زندان رفتن ها برای برخی اعضای هیات مدیره کانون در همین دوره صورت گرفت و آثار آن هم چنان گریبان برخی همکاران ما را رها نمی کند .
این خود بهترین گواه برای نشان دادن وضعیت وشرایط آن دوره می باشد .
با این حال و تقریبا در تمامی این دوران ، کانون جلسات هفتگی خود را به طور منظم برگزار نمود و به مناسبت های مختلف و با توجه به رخدادهای مختلف ، نقطه نظرات خود را را از طریق بیانیه ، اطلاعیه ، نامه به افراد مختلف ، گفت و گو با نشریات و خبرگزاری ها و...به اطلاع همکاران رساند .
با شرکت در برخی مراسم و دیدار با برخی چهره های سیاسی و اجتماعی در جریانات جاری جامعه حضور داشت در حالی که به گفته برخی دست اندرکاران ، اغلب تشکل های صنفی و حتی سیاسی مطرح در این زمان نمود قابل ذکری در جامعه نداشتند .
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ، فضای سیاسی جامعه و نگاه  امنیتی به تشکل ها تا حدودی تعدیل شد و علی رغم این که شاهد تغییرات مثبت و چشم گیری در مدیریت آموزش و پرورش نبودیم ارتباط میان مسئولان مختلف و تشکل ها تا حدودی افزایش یافت و این فرصتی بود برای بیان مستقیم نقطه نظرات در دیدارهای رسمی با مسئولان اجرایی کشور .
از اثرات شرایط جدید ، فراهم شدن امکان برگزاری جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور در سال 92 در تهران بود که پس از چندین سال ممانعت طی دو روز با آرامش ، نظم و محتوای قابل قبولی برگزار شد .
البته که برگزاری این شورا هم با اشکال تراشی ها و سختی هایی همراه بود اما سرانجام و به لطف الهی و تدبیر و تعامل و پی گیری و ایستادگی جدی و منطقی و همراهی برخی مسئولین وزارت آموزش و پرورش این اتفاق مهم رخ داد و تاثیر مثبتی در افکار و روحیه تشکل های شرکت کننده داشت .
در سه ساله اخیر هم با توجه به ضعف هایی که همواره در آموزش و پرورش تداوم داشته وشرایط نامطلوب کار و درآمد برای فرهنگیان تغییر چشم گیری نداشته است در پاسخ به اقدامات خود جوش همکاران ، کانون تجمعاتی را در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی فرهنگیان برگزار نمود که علی رغم نظم و آرامش مثال زدنی آن و پیش گیری هشیارانه از هر اختلالی متاسفانه منجر به بازداشت و صدور حکم های سنگین زندان برای برخی فعالان این تشکل شده است .

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانهمچنین در 3 سال گذشته تلاش شده به منظور مطرح نمودن موضوع آموزش و پرورش و بیان کاستی های آن و یافتن راه هایی برای بهبود آن ، ارتباط مداومی با تشکل های صنفی مختلف و البته سازمان ها و نهادهای رسمی برگزار گردد .
در همین راستا ، دیدارهای متعدد و گفت و گو با مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، نمایندگان مجلس و تشکل های صنفی درون و بیرون آموزش و پرورش و وزارت کشور برگزار شده و می شود که یکی از نتایج آن برگزاری همین مجمع عمومی است پس از گذشت 10 که شرایط انجام آن فراهم گردیده است .
ما برگزاری این مجمع را رخدادی مبارک برای جامعه فرهنگیان و به طور کلی جامعه مدنی کشور دانسته و آن را نوعی احیای حق تضییع شده در این سال ها تلقی می کنیم .
امیدواریم این حرکت در وهله اول سرآغازی برای حضور موثر و سازنده بدنه آموزش و پرورش  در تغییر شرایط نامطلوب این دستگاه عظیم و مهم برای پیشرفت کشور باشد و در نهایت زمینه تقویت نهادهای مدنی ، تشکل یابی اقشار مختلف و دخالت موثر آنان را در مدیریت جامعه فراهم آورد .
بیان این نکته نیز بسیار ضروری است که هیات مدیره کانون در پی دفاع مطلق از عملکرد خود نبوده و اقدامات و تصمیم گیری های خود را بدون اشکال نمی داند اما با قاطعیت اعلام می دارد هر آن چه انجام شده با هدف اعتلای آموزش و توسعه و پیشرفت کشور بوده است . "
سپس رئیس مجمع اعلام کرد که در جلسه هیات مدیره ، برای حق عضویت مبلغ 50000 ریال در ماه پیشنهاد گردیده است  و آن را به رای می گذاریم .
این پیشنهاد مورد قبول اکثریت حاضر در جلسه قرار گرفت .
نماینده وزارت کشور اعلام کرد که اعضای حاضر در مجمع می توانند خود را کاندیدا کنند و حتی امکان تغییر ( شیفت ) از کاندیداتوری هیات مدیره به بازرسی و بالعکس وجود دارد .
سپس اسامی کاندیداهای هیات مدیره توسط رئیس مجمع به صورت گروه های 5 نفری برای معرفی قرائت گردید .

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانمحمود ایمان زاده :
 دبیر آموزش و پرورش منطقه 7 تهران .


محمود بهشتی لنگرودی :
به نام خدا
بهشتی هستم .


مهدی بهلولی :
دو نکته خدمت دوستان عرض می کنم .اولا خیلی خوشحال هستم که این مجمع تشکیل شده است .بعد از سال ها خیلی ها زحمت کشیده و این مجمع تشکیل شده است .
واقعا افرادی بودند که چند جفت کفش پاره کرده اند و در رفت و آمد کانون و وزارت کشور که بتوانند مجوز بگیرند .
بنابراین حفظ آرامش و برگزاری آبرومندانه آن از هر چیزی مهم تر است .
در آن گروه تلگرامی من مطلبی نوشتم و خودم را معرفی کردم .
سه هدف عمده دارم که برای هیات مدیره کاندید شده ام .
من حدود 12 سال با کانون ارتباط دارم .
هدف اول من تقویت بنیان اندیشگی و آموزشی و صنفی در کانون صنفی معلمان ایران است .
چه کانون ، چه بدنه فرهنگیان و چه خود آموزش و پرورش ؛ از نظر فکری بسیار بسیار ضعیف هستیم .
در کانون سعی کردیم با ترجمه مطالب ، با نوشتن ، با خواندن ، با پرسیدن  و... کمی سطح را بالا ببریم .
من می خواهم کانونی داشته باشیم که از نظر فکری سرآمد و زبانزد باشد .
ما باید از ورود اندیشه های ایدئولوژیک به آموزش و پرورش و کانون صنفی معلمان جلوگیری کنیم .
اندیشه های ایدئولوژیک اندیشه های محترمی در جای خودشان هستند .در صنف وقتی کسی برچسب ایدئولوژی می زند و وارد صنف می شود چه بسا منافع کانون صنفی را فدای مسائل ایدئولوژیک می کند .
نکته سوم این است که در گذشته کانون عده زیادی بودند- ببخشید تصحیح می کنم عده ای بودند – که تکروی کردند ، تشکل را پشت سرخودشان انداختند ، تشکل را در جایی قرار دادند که هیچ راهی نبوده که از آن ها حمایت نکنند ؛ در واقع ، تشکل را از بین بردند .
تکروی ، خودنمایی ، جاه طلبی  در کانون صنفی بسیار زیاد بوده است .
اگر من انتخاب شوم به عنوان هیات مدیره تا جایی که بتوانم رد راستای این سه هدف به جد پی گیر هستم .


خانم پاک ضمیر :
فوق لسیانس زبان و ادبیات فارسی هستم .10 سال سایقه کار دارم . معلم غیررسمی هستم در بخش خصوصی آموزش و پرورش .
در یک مدرسه غیرانتفاعی تدریس می کنم .
هدف من از آدن به هیات مدیره کانون بهبود مساله منزلت و معیشت معلمان شاغل در بخش خصوصی است به خصوص بانوان شاغل در این بخش .
همین طور رسیدگی پوشش وضعیت دختران دانش آموز .
به واسطه جنسیت ام که زن هستم این بخش از دانش آموزان همیشه نادیده گرفته شده اند چه در مناطق محروم و چه در مناطق برخوردار .
و همین طور زنان معلم که در مناطق برخوردار و محروم سختی هایی دارند که کانون صنفی گنجایش و ظرفیت آن را دارد که از آن ها حمایت کند  و وضعیت آن ها را به جامعه بشناساند .
هدفم از آمدن همین بوده است و همچنین تلاش برای تعالی وضعیت آموزش و پرورش کشور و آموزش و پرورش رایگان و برای همه کودکان این سرزمین .


حسین حامد :
بازنشسته آموزش و پرورش
بیش از 10 سال است با کانون صنفی در ارتباط هستم .
دوست داشتم قدمی در جهت منافع فرهنگیان و دانش آموزان بردارم .

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانمحمد حبیبی :
خوشحال هستم که پس از 10 سال مجمع عمومی کانون صنفی برگزار می شود .
در این دو سه سال اخیرکه با دوستان فعالیت می کردیم امروز جامعه معلمی پویاترین و در واقع کنش مندترین جامعه ایران به حساب می آید و برگزاری این مجمع عمومی قدمی در نهادمند کردن جامعه ایران است .
امیدوارم که کانون صنفی معلمان مطالبات اصلی معلمان را به دور از بحث های جناحی ، سیاسی و فکری دنبال کند و عملا آن چه که در صنف و خاص معلمان است را پی بگیرد .
فکر می کنم یک روند متعادل و یک روند صنفی فقط می تواند آن جو جذب را و در واقع اثرپذیری روی معلمان باشد و من امیدوارم که 3 سال آینده می خواهیم مجمع عمومی برگزار کنیم یک مجمع عمومی با حضور حداقل 2 تا 3 هزار معلم برگزار کنیم .
آن هیات مدیره ای که بتواند به چنین هدفی برسد به نظرم کار اصلی خودش را انجام داده است .


فرحنار حیدری :
امیدوارم در کانون راه هایی را پیدا کنیم که منجر به مشارکت بیشتر شود .
مهم ترین کاری که کانون پی گیر یکند حقوق معیشتی معلمان است . معیشت معلم اگر درست شود و بدون دغدغه سر کلاس برود و توسعه معلم توسعه کشور است و مهم ترین رکن آموزش و پرورش دانش آموزان و معلمان هستند .
معلمان برای این که بتوانند با فراغ بال به فعالیت های آموزشی شان برسند کشور هم اوضاع خیلی بهتری خواهد داشت .
البته دو هدف دیگر هم دارم که یکی آموزش و پرورش رایگان برای همه دانش آموزان مطابق قانون اساسی است که همه باید آموزش رایگان داشته باشند و بیشتر ارتقای کیفی آموزش .

محمد رضاخواه :
دو سال است با کانون همکاری دارم .
در این مدت تلاشم این بوده است که مسائل و مشکلات معلمان که بیشتر معیشتی – منزلتی بوده است را با مسئولان فرادست در دولت یا حکومت در میان بگذارم .
این اطلاعات بدون هیچ گونه بحث سیاسی و ایدئولوژیک داده شود تا منجر به درگیری و یا اعتراضات بیشتر و یا شدیدتر نباشد .

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهرانحسین رمضانی سراجانی :
کاندیدای هیات مدیره هستم . متاسفانه به دلایلی می خواهم انصراف بدهم .
امیدوارم بقیه دوستان پایدار و موفق باشند .


یاسر ریگی :
این مهم ترین رویدادی است که برای کانون صنفی در این چند سال و برای جامعه معلمان اتفاق افتاده است .
امید که نتیجه اش مثبت باشد .
به چند نکته اشاره می کنم .
کار تشکیلاتی و صنفی در معلمان و به طور کلی در جامعه ایران یک ایراد اساسی که دارد سنت های غلطی است که در کار صنفی ریشه داشته است .
ما نمی خواهیم کار صنفی را به طور درست ، اصولی  و مدرن و امروزی انجام دهیم .
چند تا از این سنت ها را اشاره می کنم .
یکی بحث روزمرگی صرف در کانون صنفی معلمان است که متاسفانه علی رغم این چند سالی که با کانون ارتباط دارم وجود داشته است .
کانون فاقد تئوری مشخص و با یک عملگرایی کور کار خودش را پیش برده است  که البته آسیب های خودش را هم داشته است .
دوم ، جلوگیری از بحث فرقه گرایی در کانون صنفی است .
متاسفانه برخی افراد که کار صنفی انجام می دهند فکر می کنند که افرادی با تفکرات خاص که مورد تایید این ها است فقط می توانند کار صنفی انجام دهند .
کار صنفی که یک کار کاملا اجتماعی است و هر فردی با هر تفکری و با هر نگرشی حق دارد به عنوان یک معلم حق دارد در تشکل شرکت کند و فکر و نظر خود را ارائه کند و جامعه معلمان تصمیم بگیرد که آیا از این نظر پیروی کند و یا نکند .
یکی از کارهایی که باید انجام شود اجتماعی شدن بیشتر کانون است و هیات مدیره جدید باید کانون را اجتماعی تر کند .
سومین نکته این است که باید فاکتور هزینه را برای فعالیت صنفی همکاران پایین بیاوریم در عین این که  بتوانیم روی مطالبات خود بایستیم .
در عین این که مسیر را تعیین می کنیم بتوانیم هزینه را برای پی گیری مطالبات بدون هیچ گونه مماشات و به طور جدی پی گیر کنیم .
مهم ترین چیزی که باید در کانون صنفی و کار معلمی  روی آن  علاوه بر تشکل مستقل تاکید شود آموزش رایگان ، برابر و غیرطبقاتی برای همه این فرزندان این ملت است .

گزارش صدای معلم مجمع عمومی کانون صنفی معلمان ایران تهران

ادامه دارد

جمعه, 30 مهر 1395 ساعت 00:19 خوانده شده: 1023 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -3 --
محمد باقر 1395/07/30 - 10:28
در گزارش عملکرد کانون صنفی معلمان در 11سال گذشته ،من که در متن چیزی مشاهده نکردم فقط گفته شده که عده ای بازداشت و زندانی شده اند .این زندان رفتن دلالت بر حقانیت و عملکرد بالا ی کانون که نیست.کسی که گزارش عملکرد داده در اصل ، محتوی ،اینگونه می رساند که کار شاقی انجام نشده است.معلوم است کاری از دست این بزرگواران ساخته نیست و با چه هدفی عضو این کانون می شوند .من هم دوست دارم سرخوردگی های شغلی ام را در یک کانون عنوان کنم و عرض اندامی داشته باشم چون در جای دیگری و در بدنهء اموزش و پرورش کسی من را به حساب نیاورده است.با احترام
پاسخ + 0 0 --
علی معلم ابتدایی 1395/08/01 - 16:28
اولین قدم مثبت ایجاد همدلی و اتحاد بین فرهنگیان است.
پس پیش به سوی اتحاد با حمایت از همین کانون به امید تشکیل کانون در تمام استانها و حتی شهرستانها. ..
انشاءالله
پاسخ + +3 -2 --
معلم 1395/07/30 - 10:37
مجمع عمومی کانون صنفی نماینده معلمان ایران نیست بلکه معلمان تهران آن هم شاید باشد

اگر قرار به انتخاب انجمنی باشد نیاز هست افراد فعال در زمینه معلمان انتخاب شوند نه چون کسی عضو هیت مدیره نشده

هرکسی مدیر بشه
پاسخ + 0 -2 --
هاج و واج مو نده 1395/07/30 - 13:55
منظور شما از تینر قرمز من بهشتی هستم چه بود؟ لطفا صدای معلم توضیح دهد؟
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1395/07/30 - 14:04
سلام
دوست عزیز

ما هر چه در جلسه گذشته است را منعکس کردیم .

این را هم آقای بهشتی به عنوان عضو هیات مدیره و سخنگوی سابق کانون در مجمع مطرح کرد .

تحلیل آن هم بر عهده خوانندگان است .

انتخاب تیتر هم از اختیارات هر رسانه است .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/07/30 - 15:13
✅✅حاجی بابایی با اقدامات نسنجیده وغیر کارشناسی تیشه به ریشه آپ زد مانند ۱-ایجاد پایه ششم به جای پیش دبستانی که قراربود اضافه شود که هم هزینه رودوش خانواده ها برداشته بشه هم هماهنگی در روش کاراموزشی که مهمترین مقطع پیش دبستانی هست و...۲-کمبود معلم وساختمان بواسطه کلاس ششم واستفاده از خدمتگزاران ومعلمان متوسطه در مقطع بسیارحساس ابتدایی۳-مجتمع های غیرمجتمع ازنظرساختمانی وایجادسردرگمی مدیران ومعاونان وافزایش هزینه ها باایجاد معاونت های جدید۲-بدترین اقدام اوایجاد دانشگاه فرهنگیان که ضربه سختی به اموزش وپرورش زد مانندادامه دارد
پاسخ + 0 0 --
علی معلم ابتدایی 1395/08/01 - 16:31
نبش قبر گذشته فقط اعصاب را بهم میریزد.
باید با درس گرفتن از گذشته ها در ساختن بهترین آینده و حال قدم برداریم
پاسخ + 0 0 --
محمد 1395/07/30 - 15:13
۱-ایجاد پایه ششم به جای پیش دبستانی که قراربود اضافه شود که هم هزینه رودوش خانواده ها برداشته بشه هم هماهنگی در روش کاراموزشی که مهمترین مقطع پیش دبستانی هست و...۲-کمبود معلم وساختمان بواسطه کلاس ششم واستفاده از خدمتگزاران ومعلمان متوسطه در مقطع بسیارحساس ابتدایی۳-مجتمع های غیرمجتمع ازنظرساختمانی وایجادسردرگمی مدیران ومعاونان وافزایش هزینه ها باایجاد معاونت های جدید۲-بدترین اقدام اوایجاد دانشگاه فرهنگیان که ضربه سختی به اموزش وپرورش زد مانند۱-افزایش بار مالی ۲-خالی کردن معلمان توانمند با مدارک دکترا وارشد وگسیل دادن به این دانشگاه این در حالی بود که تربیت معلم قدیم بدلیل بار مالی حذف شده بود.اگر واقعا اموزش وپرورش برای هر استان معلم نیاز داشت میتونست با قرارداد با اموزش عالی تحت عنوان رشته های دبیری اون رشته گزینش صورت بگیره وبعد از فارغ التحصیلی به استخدام آپ دربیاورد.۵-باوجود نفت صدوچهل دلاری نصف تورم حقوق اضاف کردو۶-ریخت وپاشهای بی مورد در کلانشهرهاتحت عنوان استخر شنا در مدارس و....درصورتی که ما نیاز به عدالت اموزشی داشتیم هنوز مدارس کپری ودوشیفت در مناطق محروم کشور ادامه
پاسخ + 0 -1 --
دلشکسته94 1395/07/30 - 15:16
خوب به سلامتی این گوی واین میدان ببینیم جه کار مکنید بالاخره بعد از یک سال واندی مارا به پاداش می رسانید یا شما هم شعار میدید ودنبال شهرت والبته ثر وتید خواهشا شما مانند فانی ونوبخت نگویید شما بازنشستگان از ما نیستید که اگر جنین باشد ماهییت شما هم معلومه مردیم از بی عدالتی وتبعیض به خاطر یک ماه زودتر بازنشسته شدن ماهی یک میلیون ضرر کردیم الهی فانی و بانیان این قانون نا عادلانه را به اشد مجازات گرفتار کند امین یا رب العا لمین
پاسخ + +1 -1 --
اکبر زارعین ریزی 1395/08/01 - 02:15
با صد و نود رای مدعی نمایندگی یک میلیون معلم هستیم ...والله حاکمیت مشروعیتش از شما بیشتر است ...کاملا طبیعی است که حاکمیت صدای شما را قبول نکند ..ابتدا باید بازگشت کنیم ببینیم علت مشارکت نکردن فرهنگیان کجاست ..آیا کانون فعلی و اعضای آن به چه دلایلی موافق مشارکت بیشتر معلمان نیستن که تبلیغات گسترده نکردن واسه شرکت همکاران
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1395/08/01 - 09:06
سلام
دوست عزیز
تعداد کل شرکت کنندگان 187 تفر بوده است .
پایدار باشید .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در مقایسه با وزرای آموزش و پرورش دولت های پس از انقلاب اسلامی ، میزان دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در وزارت سیدمحمد بطحایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور