صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ فعال فرهنگي و رسانه‌اي

دولت دوازدهم هنوز در آغاز راه است ... فرصت برای " در اولویت قرار دادن آموزش و پرورش " هست ! معلمان فرصت سوزی را فراموش نخواهند کرد ...

در ماه‌هاي پاياني دولت روحاني و خصوصاً در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، رسانه‌هاي اصول‌گرا و فعالان سياسي مخالف دولت با طرح مطالب هنجارشکنانه در خصوص « سند 2030 يونسکو » و دستاويز قرار دادن موضوع « به يغما رفتن » اموال صندوق ذخيره فرهنگيان حمله بي‌سابقه‌اي نثار آموزش‌ و‌ پرورش کردند/ روحاني با انتخاب سيد‌محمد بطحايي عملاً سياست‌هاي محافظه کارانه‌تري را نسبت به آموزش‌ و‌ پرورش در پيش گرفت/ سيد‌محمد بطحايي در ماه‌هاي گذشته عملاً در حل مشکلات اقتصادي و معيشتي فرهنگيان ناکام ماند تا يکبار ديگر عدم اهتمام دولت به حل مشکلات آموزش‌ و‌ پرورش و فراموشي وعده‌ها، ضربه سختي بر اعتماد راي‌دهندگان فرهنگي وارد کند/ بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش که دولت‌هاي مختلف وارث آن بوده‌اند، به‌ نگاه سطحي و مقطعي به مشکلات اين حوزه بر مي‌گردد و براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌‌ پرورش بايد نگاه سنتي و هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌‌ و‌‌ پرورش تغيير کند/ رويکرد کنوني دولت دوازدهم به مقوله آموزش‌ و پرورش و عدم توجه به مطالبات و انتظارات فرهنگيان، موجب ترديد در اراده دولت براي حل مشکلات‌ اين حوزه شده است

دولت دوازدهم و مطالبات فرهنگیان و معلمان

در ماه‌هاي پاياني دولت روحاني و خصوصاً در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، رسانه‌هاي اصول‌گرا و فعالان سياسي مخالف دولت با طرح مطالب هنجارشکنانه در خصوص « سند 2030 يونسکو » و دستاويز قرار دادن موضوع « به يغما رفتن » اموال صندوق ذخيره فرهنگيان حمله بي‌سابقه‌اي نثار آموزش‌ و‌ پرورش کردند. در حالي که همگان در شوک دروغ‌ها و تهمت‌هاي مغرضانه عليه دولت بودند، روحاني با « شعار » اولويت دادن به آموزش‌ و‌ پرورش توانست اکثريت قريب به اتفاق فرهنگيان را به عرصه انتخابات کشانده و با حمايت قاطع و همه جانبه آنان، دوباره بر صندلي رياست‌جمهوري بنشيند.

در دولت اول روحاني، شرايط بحراني کشور باعث شد که آموزش‌ و پرورش علي‌رغم تمامي کمبودها و مشکلات جزو اولويت‌هاي دولت قرار نگيرد. اما در دولت دوازدهم با توجه به عبور کشور از شرايط بحراني تحريم‌ها و ايجاد ثبات نسبي اقتصادي، انتظار مي‌رفت آموزش‌ و‌ پرورش با توجه به وعده‌هاي داده شده، محور تصميمات و سياست‌هاي د‌ولت د‌وازد‌هم باشد.

دولت دوازدهم و مطالبات فرهنگیان و معلمان

سرانجام پس ازکش‌ و قوس‌هاي فراوان و طرح اسامي متعدد وزارت‌ آموزش‌ و پرورش سکاندار جديد خود را شناخت و «سيد‌محمد بطحايي» معاون سابق علي‌اصغر فاني علي‌رغم همه‌ي انتقادها و مخالفت‌هاي کارشناسان و منتقدان به وزارت آموزش‌ و‌ پرورش گماشته شد.

روحاني با انتخاب سيد‌محمد بطحايي عملاً سياست‌هاي محافظه کارانه‌تري را نسبت به آموزش‌ و‌ پرورش در پيش گرفت. انتخاب سيد‌محمد بطحايي به معني ادامه سياست‌هاي نامطلوب دولت در اين حوزه تلقي شده و باعث شد تا اکثريت قريب به اتفاق فرهنگياني که با شور و اميد بسيار در 29 ارديبهشت ساعت‌ها در پاي صندوق‌هاي راي با عزمي راسخ ايستادند و به روحاني راي دادند از عدم توجه دولت به دغدغه‌هاي خود سر خورده و نا‌اميد شوند.

مطمئناً عدم تلاش براي ارتقاي جايگاه و منزلت معلمان مي‌تواند خطري جدي براي نظام آموزش‌ و‌ پرورش بوده و در بلند‌مدت اثرات مخربي بر جامعه معلمان و انگيزه آنان در پي خواهد داشت  به‌باور صاحب‌ نظران و کارشناسان با توجه به شرايطي که در آموزش‌و‌پرورش اکنون حاکم است، به نظر مي‌رسد دغدغه‌هاي فرهنگيان ديگر چندان براي دولت روحاني مهم نيست و انتخاب وزير فعلي آموزش‌و‌پرورش در راستاي تحقق وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي‌ دولت دوازدهم نبوده و مصالح‌و‌منافع اکثريت فرهنگيان قرباني تعلقات جناحي‌و‌سياسي شده است.

حالا که چندين ماه از شروع دولت دوازدهم مي‌گذرد، به وضوح مي‌توان فهميد که نتيجه اين انتخاب با آن وعده‌ها که روحاني در ايام انتخابات مي‌داد، سازگار نيست. نگاهي واقع‌بينانه به ‌سوابق، عملکرد و برنامه‌هاي ارائه شده سيد‌محمد بطحايي، اين واقعيت را آشکار مي‌کند که قرار نيست در دولت دوم روحاني اتفاق خاصي در آموزش‌ و‌ پرورش رخ دهد و علي‌رغم تمام وعده و وعيده‌هاي داده شده، آموزش‌ و‌ پرورش جزء اولويت‌هاي دولت دوازدهم نيست.

سيد‌محمد بطحايي در ماه‌هاي گذشته عملاً در حل مشکلات اقتصادي و معيشتي فرهنگيان ناکام ماند تا يکبار ديگر عدم اهتمام دولت به حل مشکلات آموزش‌ و‌ پرورش و فراموشي وعده‌ها، ضربه سختي بر اعتماد راي‌دهندگان فرهنگي وارد کند.

آموزش‌ و پرورش هم از لحاظ مديريتي و هم از لحاظ اقتصادي مدت‌ها است که درگير مشکلات پيچيده و نابه ساماني‌هاي بسيار جدي است، که بخشي از آن به ناتواني و انفعال وزراي آموزش‌ و‌ پرورش و قسمت مهم‌تر آن به عدم توجه و اهتمام جدي دولت‌ها به حل مشکلات ريشه‌اي و زيرساختي اين حوزه بر مي‌گردد.

بدون ترديد همه مشکلات، عقب‌ماندگي‌ها و ناكامي‌هاي وزارتخانه عريض‌ و‌ طويل آموزش‌ و‌ پرورش زير سر وزير اين وزارتخانه نيست و نهادها و ارگان‌هاي ديگر در به وجود آمدن بخشي از مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش مقصرند.

به‌زعم نگارنده بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش که دولت‌هاي مختلف وارث آن بوده‌اند، به‌ نگاه سطحي و مقطعي به مشکلات اين حوزه بر مي‌گردد و براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌‌ پرورش بايد نگاه سنتي و هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌‌ و‌‌ پرورش تغيير کند.

بي‌شک بدون تغيير نگرش به سيستم آموزش‌ و‌ پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.

دولت دوازدهم و مطالبات فرهنگیان و معلمان

و سخن پاياني؛

آقاي رئيس‌جمهور؛ گويا نارضايتي فرهنگيان ديگر اهميتي برايتان ندارد!

فراموش نکنيد که فرهنگيان براي تحقق وعده‌هايتان به شما راي داده اند! ظاهراً تامين معيشت و منزلت معلمان فقط محدود به ايام تبليغات انتخابات بود! عدم توجه به انتظارات و اميدهاي معلمان ضربه سختي بر اعتماد آنان خواهد زد. شوربختانه برخلاف تمامي اظهار نظر‌ها و ادعاها، در طول چهار دهه گذشته عدم توجه به آموزش‌ و‌ پرورش و اهتمام به حل مشکلات بزرگترين دستگاه اجرايي کشور به يک سياست نانوشته تبديل شده است.

در سال‌هاي اخير به‌سبب سياست‌ها، غفلت‌ها و بي‌تدبيري‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي کلان سطح زندگي و رفاه معلمان و به‌تبع آن جايگاه اجتماعي آنان سال به سال کاهش يافته است. سکوت دولت‌مردان و ناديده گرفتن اهميت و ضرورت نقش معلمان کمکي به فراموش کردن کاستي‌ها، قصور‌ها و تقصير‌ها نمي‌کند.

مطمئناً عدم تلاش براي ارتقاي جايگاه و منزلت معلمان مي‌تواند خطري جدي براي نظام آموزش‌ و‌ پرورش بوده و در بلند‌مدت اثرات مخربي بر جامعه معلمان و انگيزه آنان در پي خواهد داشت.

 

آقاي روحاني !

رويکرد کنوني دولت دوازدهم به مقوله آموزش‌ و پرورش و عدم توجه به مطالبات و انتظارات فرهنگيان، موجب ترديد در اراده دولت براي حل مشکلات‌ اين حوزه شده است.

به نظر مي‌رسد برخلاف تمامي اظهارنظر‌ها و ادعاها، دغدغه‌هاي فرهنگيان چندان براي دولت دوازدهم مهم نيست و فقط در بزنگاه انتخابات براي اردوکشي سياسي به آنها بها داده شده و بعد از گذر از اين وادي با پشتيباني همين معلمان، در وقت نياز منفعت آنان فداي مصلحت حزبي‌ و‌ جناحي مي‌شود.

دولت دوازدهم هنوز در آغاز راه است، از اين رو از انتظار مي‌رود تا فرصت باقيست براي ايجاد تحولي لازم و ضروري با تغيير رويکرد نه در « شعار » بلکه در « عمل » در جهت تحقق وعده‌هاي انتخاباتي دولت دوازدهم بکوشيد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 14 آبان 1396 ساعت 16:44 خوانده شده: 797 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +33 0 --
رضا 1396/08/14 - 18:31
برای برادر روحانی دیگر هیچی اهمیت نداردچون اگر برش دارند میگوید نگذاشتند کار کنم و اگر برش ندارند میگوید همینه که هست و امیدش هم به این است که دو سال دیگر عمر کند و کوله بارش را جمع کند و برود پهلوی اون بقیه از نارسایی های نظام و ...بگوید و هی بنالد اگر براستی شما فکر میکنید روحانی و کابینه مضمحلش عددی هست سخت در اشتباهید یعنی تا روزی که فکر کنید افراد مقدسند همین بدبختی سرتان هست. او محمد بود که میگفت من بشری مثل شما هستم. حالا ابدارچی اداره کل ما هم نمیگوید من بشرم چه برسد به گنده گنده هاش
پاسخ + 0 0 --
دبیرم 1396/08/14 - 21:44
من 98 و 1400 فقط به کاندیداهای مستقل اصلاحات رای میدهم نه اعتدال و...یا اصولگرایان و...
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/08/14 - 22:43
این دولت دروغگو باعث شده که اکثر فرهنگیان ناامیدانه هیچ وقت پای صندوق های رای نروند. اصلاح طلب و اصول گرا
بازی های سیاسی است برای شیره مالیدن سر فرهنگیان.
ناامیدم ناامید
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/08/16 - 08:56
جناب معلم از کدام فرهنگیان می گویی
پاسخ + +26 0 --
فرهنگی 1396/08/14 - 18:48
آزموده را آزمودن خطاست بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد آغاز راه وپایان راه برای این دولت فرقی نمی کند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/14 - 23:07
هنوز اول راه است پنج سال بیشتر نگذشته است امیدوار باشید برادران معلم هنوز دولت فرصت دارد پنج سال که چیزی نیست معلمان پنجاه سال هم تحمل میکنند با تدبیر و امیدوار باشید فرصت سوزی نکنید
پاسخ + +21 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/08/14 - 18:54
دلیل اصلی انتخاب بطحایی قولی بود که بطحایی به رئیس جمهور داد و گفت که من می توانم صرفه جویی را در آ پ بهینه کنم.
پاسخ + +23 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/08/14 - 18:59
به نظرم دلیل دیگر انتخاب بظحایی بلد بودن روش های سرگرم کردن معلمان است کما این که تاکنون موفق شده است: معلمان حق التدریسی را به جان رسمی ها انداخته و با قول ادغام معاونت های آموزش متوسطه و ابتدایی این دو گروه را به جان هم انداخته است. و منتظر کار بعدی ایشان باشید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/14 - 23:09
ایشان فوق تخصص دارند در امر سرگرم نمودن تازه از اولش پیداست چه دکتری است ماشاالله بزنید به تخته سیاه
پاسخ + +21 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/08/14 - 19:01
بطحایی می خواهد حواسها را به سمت دیگری غیر از بودجه و معیشت فرهنگیان سوق دهد مواظب باشیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/14 - 23:10
نمیتواند شکم گرسنه فقط به یک سمت نگاه میکند
پاسخ + +23 0 --
شهاب 1396/08/14 - 19:07
از این دولت انتظاری بیش از این نیست فقط آ.پ دراولویت تخریب قرار دارد البته مقصرهمه ی کوتاهی ها دولت نیست در این اتفاقات فرهنگیان با زود باوری وحمایت ازدولت فعلی تیشه به ریشه ی خود زدند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/08/14 - 23:14
ماشاالله معلمان همه به نوبخت عزیز و مهربان و دلسوز معلمان دادند ایشان آنقدر دلسوز هستند که شبها بخاطر معلمان خواب به چشمانش نمی آید انشالله در سه سال باقی مانده همه معلمان را به مقصد خواهد رساند
پاسخ + +31 0 --
خوزستان 1396/08/14 - 19:08
هرکی به روحانی رای داد اول به خانواده ی خود و بعد به خونواده بزرگ معلما خیانت کرد
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/14 - 21:32
علی برکت ا..
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی منطقه محروم 1396/08/14 - 22:45
موافقم .
پاسخ + +22 0 --
معلم ناامید از دولت 1396/08/14 - 19:23
خوب بود ولی همین کوچک ترین امیدی هم که از دولت بی تدبیر و ناامید پیر دارید جای بسی شگفتی و تعجب هست... اگه کاری قرار بود بکنه انجام میداد... وای به حالمون الان دیگه علنا داره میگه نداریم ونمیدیم و هرکی خوشش نمیاد میتونه بره
پاسخ + +22 0 --
ناشناس 1396/08/14 - 19:51
شانه معلمان همیشه نردبانی مرغوب و با کیفیت بوده برای بالا رفتن.
سادگی معلمان درد بی درمان است.
پاسخ + +22 0 --
احمدی 1396/08/14 - 20:18
روحانی ونمایندگان مجلس با انتخاب این وزیرنشان دادند که هیچ توجهی به مطالبات وانتظارات معلمان ندارند , اهم برنامه های اقای بطحایی بعد از نشستن بر مصدر وزارت افزایش 40درصدی بیمه پایه وتکمیلی بی خاصیت و تاخیر در پرداخت حقوق معلمان است .به یغما رفتن اموال صندوق ذخیره هم که جای خود دارد.
پاسخ + +15 0 --
فرهنگی منطقه محروم 1396/08/14 - 22:47
دولت دروغگو...
خیلی اشتباه کردیم همکاران به این دولت رای دادیم.
گول خوردیم خیلی ساده
متاسفانه
پاسخ + 0 0 --
قائمی 1396/08/14 - 23:43
خدا را شکر که گول نخورده و به روحانی رای ندادم.
پاسخ + +21 0 --
علی 1396/08/14 - 22:52
افکار ساده لوحانه و کودکانه ما بلای وحشتناکی برایمان شده است
خیلی زود باوریم مثل بچه ها و دولتها مثل آب خوردن ما را به راحتی فریب می دهند.حال بیا سنگ این کاندید و آن کاندید را به سینه بزن.

با نهایت تاسف....
پاسخ + +21 0 --
حسن درویشی 1396/08/14 - 23:09
البته دوستان عزیز شاید فراموش کرده اند که چند وقت پیش جناب روحانی تکلیف معلمان را روشن کردند وگفتند: اینکه کسی بگوید اندازه ی حقوقی که دریافت میکنم کار میکنم وبا این حقوق همین یک ساعت کار هم کافی است حرف غلطی است شما با علم به این شرایط استخدام شده اید پس نمی توانید این جرف را بزنید. هر کس ناراضی است برود ( اگر توجه کنیم این استدلال( اندازه ی حقوق کار می کنیم) معمولا بین معلمان رایج است و همچنین از بین کارمندان این معلمان هستند که بیشترین نارضایتی را دارند)پس اگر هوشیار باشیم جناب روحانی تکلیف معلمان را روشن کرد هر چند کاش کمی قبل از رای اوردن مجدد اینچنین با صراحت موضع خود را در برابر نارضایتی معلمان از حقوقشان اعلام می کرد
پاسخ + +15 0 --
خوزستان 1396/08/14 - 23:11
.... پست بالاتری میگیره بطحایی و نزدیکانش....جواب کارش رو گرفت و وزیر شد
پاسخ + +3 -17 --
ناشناس 1396/08/15 - 05:49
جناب محترم آقای درویشی چرا می گویید حقوقمان کم است؟ شما با اینکه در سال نصفش بیشترش رو تعطیلید وحقوق تان از 2 میلیون هست تا 6میلیون پس چی می گید چرا نمیگذارید ایجاد شغل شود ودرآمد ها روی اقتصاد متمرکز شود.
پاسخ + 0 0 --
رادمنش 1396/08/15 - 09:28
دروغگو دشمن خداست آقای ناشناس! اگر نتوانی این حقوق را ثابت کنی در آن دنیا به اتهام تهمت و افترا و نشر اکاذیب یقه ات را خواهیم گرفت و آن روز بسیار نزدیک است.
پاسخ + 0 0 --
معلم ایران زمین 1396/08/15 - 09:53
آقای ناشناس سوگولی وزارت ظاهراً شمااون بالابالاهایی باحقوق چندده میلیونی که فکر می‌کنی همه مثل خودت میگیرن کدام اقتصاد منظوره اختلاس حقوق وپاداش نجومی ژن برتر وشغل های برتر تحصیل اروپا واردات ماتیک وسرخاب و پوشاک ندادن حقوق کارگر بالاکشیدن سرمایه مردم و......اگه بگم هزارصفحه میشه
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/08/15 - 13:16
جناب ناشناس برای ادعایت سند ارائه کن لطفا روی هوا وبراساس تخیلات چنین ادعایی نکن معلم واینگونه حقوق ها
پاسخ + 0 0 --
حسن درویشی 1396/08/15 - 18:46
قطعا این دوست ناشناس عزیز به صورت کنایه اینچنین گفته اند نه اینکه واقعا نظرشان این باشد
پاسخ + 0 0 --
رضا 1396/08/15 - 19:53
برادر یا خواهر ناشناس ببین خداوکیلی چقدر ریاکار هستی که حتی یک اسم مستعار و الکی هم نمیتوانی برای خودت بگذاری و حرفهایت را ببندی به یک اسم بی پایه و اساس.خیلی وقت است که مردم ایران فهمیده اند زالوها در این مملکت همیشه ناشناسند هیچ کس انها را نمیبیند و نمیشناسد فقط مثل دیو دماوند تنوره میکشند و یکی مثل تو را پس میاندازند که تنها هنری که نسبت به انها بیشتر داری وقاحت و بیشرمی بیشتر است.ایکاش در این دنیا روسیاهان علامت داشتند مطمئنا شما بزرگترین علامت دارها بودی
پاسخ + +5 -6 --
ناشناس 1396/08/15 - 16:54
منتظرباش تادراولویت قراربگیری.شمابااین حجم ازساده لوحی تحلیل نکنی سنگین تری
پاسخ + +4 0 --
علی 1396/08/15 - 21:13
دولت تزوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یییرو ناامیدی
شایسته نام این دولت است.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/08/17 - 08:54
باسلام به خدا سکوت کنیم راحت تریم چون جناب روحانی رسما اعلام کردنذ حرف هایتان هیج اهمیتی برای ما ندارد همینه که هست نمیخواهید ویا سخته براتون به سلامت .گوربابای بیست تا سی سال تجربه ما هم کرده
پاسخ + +3 0 --
معلم دردمند 1396/08/19 - 20:11
همکاران محترم من با شما موافقم وبه روحانی همرای ندادم اما کدام نماینده مجلس مان یقه این دولت را بخاطر مشکلات وگرسنگی معلم گرفته وزیر سئوال برده بسم الله چندتا نماینده باغیرت بود اونا هم الان مجلس نیستن نماینده بی خیال دولت بی خیال وزیر ربات ومجسمه پس نتیجه همین میشه
پاسخ + +1 0 --
فرهنگي 1396/08/23 - 09:15
از اين دولت آبي براي ما گرم نخواهد شد! فريب خورديم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور