صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسین شاملی یام/ دبیر آموزش و پرورش شهرستان مرند

آقای نوبخت ! چرا باید معلمان و مردم گروگان " سرخابی های پایتخت " باشند ؟! آقای سخنگو ! آیا خبر دارید ...

چندی پیش آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت اعلام نمودند که بدهی سرخابی های پایتخت از جیب مبارک مردم و بیت المال پرداخت می شود و خیالشان از بازی در آسیا راحت باشد/ ورزش و باشگاه تنها در تهران خلاصه نمی شود و پابرهنگان و محرومان این مرز و بوم هم در آن سهمی دارند که قهرمانانش دست فروشی و پادویی و مسافرکشی می کنند تا روزگار بگذرانند و شما به راحتی قرارداد میلیاردی مدیران نالایق را از خزانه دولت و جیب محرومان و ایتام و زنان بی سرپرست پرداخت می کنید/ خبردارید که بازنشستگان آموزش و پرورش ، این شناسنامه های تاخورده و نگین انگشتر تعلیم و تربیت با دریافتی یک میلیون تومان و پایین تر ، زنده مانی می کنند نه زندگانی/ آیا خبر دارید که چند درصد مسئولین رده بالای کشورمان و مدیران کل آموزش و پرورش های سابق و فعلی صاحبان بزرگترین مدارس غیرانتفاعی هستند که برای رونق کسب و کارشان آوار مدارس دولتی را بر سر مردم خراب می کنند تا خودشان به نان و نوایی برسند/ آیا خبر دارید برای بدهکاران مالیاتی خرد و جزئی ممنوعیت خروج از کشور اعمال می شود اما متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 4000 میلیارد تومان از کشور می گریزد/ چگونه توجیه می کنید که این فرد به چه علت و چرا ممنوع الخروج نشده ولی فردی با چند میلیون تومان مالیات معوقه ممنوع الخروج می شود/ نگران نشوید از اینکه فوتبالیستی نتواند پورشه سوار شود وخانه ویلایی نداشته باشد ...

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان  چندی پیش آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت اعلام نمودند که بدهی سرخابی های پایتخت از جیب مبارک مردم و بیت المال پرداخت می شود و خیالشان از بازی در آسیا راحت باشد !
جناب آقای نوبخت و ریاست محترم جمهوری اولا" بیت المال یعنی همه مردم و عدالت برای همه، ثانیا" ما مخالف کمک به ورزش نیستیم به شرطی که عدالت در تمامی رشته های ورزشی هم لحاظ شود نه اینکه بی کفایتی عده ای باعث شود با قراردادهای نجومی خسارتی چند میلیارد تومانی به بیت المال بزنند ثالثا" ورزش و باشگاه تنها در تهران خلاصه نمی شود و پابرهنگان و محرومان این مرز و بوم هم در آن سهمی دارند که قهرمانانش دست فروشی و پادویی و مسافرکشی می کنند تا روزگار بگذرانند و شما به راحتی قرارداد میلیاردی مدیران نالایق را از خزانه دولت و جیب محرومان و ایتام و زنان بی سرپرست پرداخت می کنید .


جناب آقای نوبخت !

شما که معلمان رابه گروکشی و گروگانگیری متهم کردید می دانید که:


1- مطالبات و معوقات و پاداش بازنشستگان و حق التدریسی ها و حق الزحمه امتحانات حدود دو سال است که با عنایت دولت محترم پرداخت نشده است؟


2- خبردارید که بازنشستگان آموزش و پرورش ، این شناسنامه های تاخورده و نگین انگشتر تعلیم و تربیت با دریافتی یک میلیون تومان و پایین تر ، زنده مانی می کنند نه زندگانی؟

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان


3- آیا خبر دارید که مدارس ما با گدایی از مردم روزگار می گذرانند و اصل آموزش و پرورش رایگان اصلی فراموش شده از سوی شماست تا مستضعفین و قشر زیرخط فقری همچنان فقیر بمانند و حتی هزینه اداره مدارس را آنها پرداخت نمایند؟


4- آیا خبر دارید ماهانه چندین بار پرداخت یارانه « حق مسلم مردم »  را بر سر مردم می کوبید که توان پرداخت ندارید در حالی که براساس قانون سالانه می بایست مبالغی برآن افزوده می شد تا قبض های بی حساب و کتاب آب و برق و گاز را که هر سال گران کردید بپردازند؟


5- آیا خبر دارید که چند درصد مسئولین رده بالای کشورمان و مدیران کل آموزش و پرورش های سابق و فعلی صاحبان بزرگترین مدارس غیرانتفاعی هستند که برای رونق کسب و کارشان آوار مدارس دولتی را بر سر مردم خراب می کنند تا خودشان به نان و نوایی برسند؟

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان


6- خبر دارید که هزینه تامین کمکهای اجباری مردمی مدارس، تهیه کتب کمک آموزشی من درآوردی ، و... بر دوش مردم چه قدرسنگینی کرده است ؟


7- خبر دارید کارگران زحمتکش این ولی نعمتان مردم با چه حقوق و مزایا و قرارداد کاری ، گذران زندگی می کنند؟ آیا دین ما بردگی مدرن را جایز می شمارد؟

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان


8- خبر دارید که بیمه های سلامت شما آش کشک خاله شده و نه درمانگاه قبولش دارند و نه داروخانه ها ؟! پس چه شد یارانه سلامت این مردم؟ مدال این بیمه بر سینه شما سنگینی نکند که ضعیفان همچنان ضعیفند.


9- آیا خبر دارید افزایش حقوق سالانه کارمندان که با طرح نوی شما دولت امید، 5%آن از منابع خود نهادها تامین می شود در آموزش و پرورش چگونه تامین خواهد شد؟ نهادی که ادارات و مدارس آن از خرید یک برگ کاغذ سفید بدون کمک مردم عاجزند با کدام پول حقوق را افزایش خواهند داد؟


10- آیا خبر دارید برای بدهکاران مالیاتی خرد و جزئی ممنوعیت خروج از کشور اعمال می شود اما متهمان اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از 4000 میلیارد تومان از کشور می گریزد؟

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان

راستی دولت محترم و قوه قضائیه !

چگونه توجیه می کنید که این فرد به چه علت و چرا ممنوع الخروج نشده ولی فردی با چند میلیون تومان مالیات معوقه ممنوع الخروج می شود؟


11- آیا خبردارید تبعیض و ناعدالتی در حقوق ها و عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق ظلم به معلمان و خانواده آنان است؟ به جای اجرای عدالت درحقوق معلمان ، حقوقهای نجومی را قانونی کردید؟
دست مریزاد که واقعا" دلسوز " ملتید.

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان


آقای سخنگو:
بیت المال مال چه کسانی است؟ اگر جوابتان همه ملت است چرا راه را بیراهه می روید ، بگذارید این ورزش هم زمین بخورد تا فکری به حال مدیرانشان شود !

نگران نشوید از اینکه فوتبالیستی نتواند پورشه سوار شود وخانه ویلایی نداشته باشد !

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان


دولت تدبیر و امیدی که می خواست امیدرابه زندگی معلم و بازنشستگان برگرداند اولا" امیدمان رانامید کرد و تدبیر را دراختلاس خلاصه نمود ثانیا" ضعفا و کارگران و مستمندان این مرز و بوم را تاسرحد مرگ برد تا تکه نانی برسر سفره خود ببیند و بخورند ثالثا" فهمیدیم که امید و تدبیر واعتدال فقط شعار تبلیغاتی است و به حمدالله که از این خوان انتخابات هم گذشتید و مردم و علی الخصوص آموزش و پرورش ارزشی برای وقت گذاشتن ندارد.


شما در مسندتان ابقا شدید،ما را گروگانگیر خطاب کردید و به جای پرداخت حق و حقوق معلم و کارگر و بازنشستگان میلیاردها پول بی زبان را به جیب مبارک دلالان و مربیان و بازیکنان اجنبی ریختید ؛ آیا شایسته نبود این هزینه درحق ما و مطالبات ما می شد؟

پرداخت بدهی های پرسپولیس توسط دولت و گروگان گیری مطالبات فرهنگیان و حق الزحمه معلمان

چرا سیاست کاری شما طوری طراحی شده است که سیاست بازی شرط ریاست هاست ؛ پس شایسته ها و جوانان کاربلد و مومن کی وارد صحنه خواهند شد تا دیگر صدای اختلاس و حقوق نجومی و گرین کارت شنیده نشود؟


راستی آقای سخنگو، از خانواده محترمتان هم کسی گرین کارت دارد؟ یا در آن سوی مرزها با فراغ بال از بیت المال ارتزاق و تحصیل نمی کنند و روزگار به خوشی نمی گذرانند؟
ما تنها امیدمان به خداست و به تدبیر وعنایت اوست که روزگار می گذرانیم و تنها دستمان را پیش او دراز می کنیم که از خلق خدا جز منت چیزی ندیده ایم .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 19 آبان 1396 ساعت 15:47 خوانده شده: 961 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +30 0 --
رضا 1396/08/19 - 16:30
حسین شاملی عزیز به شتر گفتند گردنت کج است گفت کجایم راست است. حالا نقل این بیچارگان دنیا و اخرت است اینها نه تنها این حرفها را نمیفهمند بلکه هنگام بلا و مصیبت تحریم هم دنبال دامن نازک موگوی اروپایی و زیپ شلوار سیاه پوتین هستند تو از این بدبختها چه انتظاری داری؟ اصلاح طلبش دزد است اصولگرایش اختلاسگر است و پشت و پناهشان ان زن اروپایی دلربای نمایندگان مجلس و کله بی مخ پوتین است. خدا بداد مردم برسد با این مریدان دشمن.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/08/19 - 22:21
جناب نوبخت چرا حق التدریسها کامل پرداخت نشد؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/08/20 - 16:34
جناب بوبخت عزیز برا برخی عزیزان و...پول هست اما برا مطالبات معلمان وحق التدریس دبیران و...پول نیست؟؟؟!!!
پاسخ + +13 0 --
!!!!! 1396/08/19 - 16:31
همکارمحترم، ایشان دیگر یخنگوی دولت نیستند. ریاست سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریایت جمهوری عناوین ایشان است.
پاسخ + 0 0 --
!!!!!!!! 1396/08/19 - 19:38
سخنگو ریاست
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی منطقه محروم 1396/08/19 - 21:31
هرچه هست .
نوبخت دروغگو منشا تمام بدبختی هاست
پاسخ + +12 -2 --
Heiat elmi 1396/08/19 - 17:04
آقای حسینی در این مقاله اش به ما برای جانبداری از دولت تدبیر و امید هشدار داده بود اما ما محل نگذاشتیم و ....

http://melliun.org/iran/121304
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/20 - 23:18
حقیر قبل از انتخابات به اکثر همکاران التماس کردم با بصیرت کامل رای دهند. نظر من این بود که (البته با عرض پوزش از همه و احترام کامل به نظرات همگان )به عقل کسی که به روحانی برای بار دوم رای داد باید شک کرد زیرا دوره اولش اصلا توجهی به ما نکرد.
حالا میبینم اغلب رای دهندگان به روحانی به نوعی ابراز پشیمانی دارند .. ولی دیگر چه سووووووووووووووووود!!!!
علی برکت ا..
پاسخ + +14 0 --
شهاب 1396/08/19 - 17:09
درودجناب آقای شاملی دیگر انسان پاکدستی وجود ندارد من به خودم هم اعتماد ندارم بدجوری بوی گندوفساد کشوررابرداشته وبدتر از آن این است به این بوی گندعادت کرده ایم پایدار باشید با این مطالب عالی که مرقوم فرمودید
پاسخ + +9 -1 --
احمد 1396/08/19 - 17:17
پاسخ :
چون سرمایه گذاری در وادی "پوپولیسم"، تومنی صد تومن سود داره..!؟
بنابراین منطبق بر فرض فوق این وادی فوق الذکر سرتاسر سود خالص بوده و محصول آن را می توان در انتخابات آتی درو نمود..!
پاسخ + +14 0 --
ناشناس 1396/08/19 - 18:20
این باید به من معلم ثابت کنه که هیچ ارزشی بدای اون قائل نیستند.
الان ۱۸ ماه است حق الزحمه تصحیح اوراق رو به بهانه نبود پول نمیدن.
بهد میان این طوری پول دزدیهای این تیمها رو میدن.
از حق و حقوق من دزدیده میشه تا کیسه دزدها خالی نباشه.
پاسخ + 0 0 --
صمدی 1396/08/20 - 14:57
واقعا حرف دل ما رو گفتی
پاسخ + +12 -1 --
قائمی 1396/08/19 - 18:23
زنده باد آقای شاملوی عزیز. ولی این مسئولین و مخصوصا نوبخت که زمانی معلم(بدبخت) بود با رفتن به مسئولیتهای جدید تبدیل به (نوبخت) شده استد دریدگی و بیحیایی زاید الوصفی پیدا کرده است و با این نوع مقاله ها ککش هم نمیگزد. خدا باید جواب اینها را بدهد.
پاسخ + +11 0 --
بازنشسته 1396/08/19 - 18:30
با سلام خدمت شما حسین آقای عزیز و شریف ۰ مطالب شما مثل همیشه عالی است ۰ عرض کنم بعضی همکاران مطالباتی دارند که نه تنها ۲ سال بلکه حتی ح ود ۱۰ سال است پرداخت نشده ۰ از جمله من از بابت خدمت سربازی در ارتش در منطق جنگی از سال ۸۶ تا ۹۰. حدود ۲ میلیون تومان طلب دارم و کارگزینی اداره حدود ۱۰ حکم حقوق برای آن صادر کرده ۰ حالا آقایان اسم آن را مطالبات یا معوقات یا دیون بنامند ۰
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/20 - 23:21
من هم از سال 86 و 89 طلب دارم ولی.....!!!!
علی برکت ا..
پاسخ + +12 0 --
یلدا 1396/08/19 - 18:44
خدایا خودت به داد معلمان برس واقای شاملی وهمه ازاد مردان سرزمینم را که گفتن حق وحقیقت وجوانمردی با خونشان عجین شده است در پناه خودت حفظ کن
پاسخ + +12 0 --
ناشناس 1396/08/19 - 19:05
چی بنویسم خداعاقبتمان راازدست این اجنوی های نالایق ختم بخیر کند
پاسخ + +10 0 --
!!!!!!!! 1396/08/19 - 19:32
آآقای هیات علمی .اولا پیشگویی کرده بودند؟ درثانی تصور واهی است که همه معلمان جانبداری کرده اند. خیلی اصلا رای نمی دهند تا چه رسد......
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/20 - 23:23
متاسفانه اغلب فرهنگیان رای دادند وگرنه روحانی برنده نبود...افسوسعلی برکت ا..
پاسخ + +8 -1 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/08/19 - 21:12
درود بر شاملی عزیز
برای جامعه ما مهم نیست که فرزندانشان در مدرسه چه کار می کنند مهم قرمز و آبی است مهم لباس هنرپیشه هاست. نمی دانم کی می خواهند از خواب بیدار شوند؟
پاسخ + +8 0 --
فرهنگی 1396/08/19 - 21:18
با سلام .این مطالب باید طوری مطرح بشه که به گوش مسولین هم برسه .اینکه صرفا برای چند معلم مطرح بشه دردی را دوا نمیکنه .کسی صدای ما را نمیشنود.همه کر وکور ولال شده اند ودرد ما را نمی فهمند .مرفهین بی درد به فکر تفریحات وخرج کردن هزاران میلیارد وما بدنبال طلب چندر غاز !!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/20 - 23:24
خودمان باید صدایمان را به همه برسانیم
علی برکت ا..
پاسخ + +9 0 --
... 1396/08/19 - 21:45
با خواندن مطالبتان فقط اشک ریختم.. اشک ریختم برای صداقت در مطالبتان..... دست مريزاد به شما...
متاسفم برای تمامی همکارانی که این شرایط را می بینند ولی سکوت اختیار کرده اند و زیر بار هر گونه ظلمي می روند...
پاسخ + +8 0 --
همکار فرهنگی سمنان 1396/08/19 - 21:51
شایان ذکر است که مدیر کل استان سمنان نیز در جلسه ای که برای مدیران گذاشته بودند اظهار داشتند حقوق شما معلم ها رو خيرين پرداخت می کنند که کلی باعث حیرت و تاسف همکاران گردید... خلاصه یک منتی سر ما هست که تازه خيرين حقوق ما رو میدهند... که اگه این خيرين نباشند ما نون نداریم بخوریم.... پس اینقدر درخواست و خواهش نداشته باشید.
پاسخ + +4 -3 --
خانم فرهنگ 1396/08/19 - 22:14
عقل سالم در بدن سالم است شاید جناب نوبخت به این خاطر از اینها حمایت میکند. به خودم توصیه میکنم که ورزش کن شاید عقلت زیاد شود ومورد حمایت مسولین شوی
پاسخ + +13 0 --
فرهنگ‌پرور 1396/08/19 - 22:50
این‌که معلمان در برابر این ظلم و خیانت مشهود ساکت مانده‌اند جای سوال دارد!!
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/08/20 - 23:26
برخورد معلمان متاسفانه همواره اینطور بوده!!!!!!!!!علی برکت ا..
پاسخ + +6 0 --
.بازنشسته.سهرابی 1396/08/20 - 09:17
تشکرو سپاس از همکار و همدرد ارجمندآقای شاملی
مقاله صریح و سلیس اما دردناک شماکه دل عالمی را بسوزد را با دقت خواندم این جستارها در نهایت دامن این قوم بی مروت و رجال بی صداقت که بی شرمی و بی حیایی را معنا و نالایقی را تفسیرو دروغ را راست می نمایند می گیرد.
در هنگام انتخابات با ...سیاسی و تنگ چشمی تمام شهر به شهر ده به ده چونان گدایان چشم سفید می گردنداما چون به خلوت می روند تنها فراموش شده تصمیمات غیر مسوولانه اشان همان مردم طبقات متوسط و مظلوم و پابرهنه است .
آقای نوبخت ما گروگان گیری نکرده ایم ما مسند داران بی قدرتیم شما برای تامین مطامع دنیایی خود قدرت مالی مملکت را به گرو گرفته اید
پاسخ + 0 0 --
احمد 1396/08/20 - 10:19
((آقای نوبخت ما گروگان گیری نکرده ایم ما مسند داران بی قدرتیم شما برای تامین مطامع دنیایی خود قدرت مالی مملکت را به گرو گرفته اید))
گند بی وجدانی وخیانت را درآورده اند هیچکدام این مسئولین دلسوز نظام ومملکت نیستند .... تنها میتوانیم دعا کنیم که خداوند آنها را اگر خائنند ازمیان بردارد
پاسخ + +8 0 --
احمدی 1396/08/20 - 10:44
از کسی که نجومی بگیر حرام خور را ذخیره نظام میداند بیش از این نباید انتظار داشت.
پاسخ + +8 0 --
دردمند 1396/08/20 - 12:48
وای بحال ما که منتظریم تا قوه قضائیه عدالت راجاری سازد ، درحالی که اختلاس گران را یکی به یک فراری میدهد وسپس مسئولین ادعا میکنند که وامها بدون وثیقه پرداخت شده وامکان بازپرداخت آنها نیست.
راستی چرانمیگویید باامضای طللایی چه کسی این آقایان فرار کردند؟ مگر عدالت علی (ع) رسوا کردن دزدان بیت المال نبود؟ مگر پیاده روی اربعین عدالتخواهی واحقاق حق نیست؟
پاسخ + +3 0 --
صمدی 1396/08/20 - 15:06
آخه نمیدونم اینکه چند آدم متخلف و قانون شکن بدهی بار بیارند، دولت باید بدهی آنها را بدهد تا تشویق به تکرار کارهای خلاف خود شوند یا ادای حق معلمی که یکساله است حق آلدرین نگرفته
حتما اولی برای این آقا و دولت او بعد تبلیغی داره و معلم بیچاره این توانایی را نداره!!!
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/08/20 - 17:33
باسلام خدمت دوستان اگر یادتان باشه همین اقای نوبخت جلو دوربین هزاران قسم خورد که نداریم نداریم نداریم هزینه های جاری را اضافه نکنید پس چی شد معلومه هس برای ا پ نیست
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/08/20 - 19:24
به این میگن دولت محرومان و پا برهنگان.!!
شعارهای امام راحل کجا رفت؟!
پاسخ + +2 0 --
محمد حسین سیف عسکری 1396/08/20 - 22:29
آقای نوبخت سلام .آیا تلاش و زحمت ما فرهنگیانی که در مناطق محروم دور از رفاء . از آقایان فوتبالیستانی که شاید با داشتن اندک سواد بالاتر می دانید .ماکه سی واندی سال در خدمت نونهالان کشور بادریافت حقوق اندک .که صورت مان در مقابل زن وبچه هامون باسیلی قرمز ورضایت اندک آنها را توانستیم فراهم کنیم . ومتاسفانه پاداش سی وچند ساله ی خود را در سال ۸۹ با شکایت به دیوان عدالت اداری باز نتوانستیم همه را وصول کنیم ..لذا از شما آقای نوبخت تقاضای رسیدگی موضوع و وصول مطالبات معوقه سال ۸۹ خودمان را از شما داریم ...اینجانب سیف عسکری به نمایندگی از همکاران بازنشسته سال ۸۹ .ممنون وتشکر می نمایم ..
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/08/20 - 22:57
.... همین نوبخت است که باعث بدبختی ما فرهنگیان شده.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/08/21 - 18:14
دولت چه منتی سر معلمان میزاره؟!
مدارس دولتی که با پول و کمک اولیا اداره میشه.
فقط حقوق معلمان اونم با تاخیر پرداخت میشه.اونم که منتی نداره مثل بقیه کارمندان.
پس چرا دولت نجومی خوار عزا گرفته؟!
پاسخ + +4 0 --
لیلا 1396/08/22 - 08:21
سلام
دردهاتون روخوندم واقعا خداصبرتون بده
قبلا معلم بودم امانه توسیستم خراب
اموزش وپرورش فقط توموسسه ی زبان باکمترین
حقوق بدون بیمه تدریس میکردم ورهاش کردم
من خودمو تیکه تیکه کردم که همه به رییسی رای بدند
وشدیدا تحقیق کردم درموردش چون اصلا
اعتمادی به دولت روحانی ندارم
اماکوگوش شنوا فقط خواهرم ودوستم به رییسی
رای دادند
خودکرده راتدبیرنیست
4سال صبرکنیدچاره ای نیست!!!
درپناه خدا
پاسخ + 0 0 --
لیلی 1396/08/24 - 20:28
می دونم که به امید ، نا امیدی
دلت خوشه؛ تتلو رو چه دیدی؟
یا صاحب الزمان بیا که امیدی
سرمۀ چشم رو تو دیدی
پاسخ + +2 0 --
معلم 1396/08/23 - 22:06
خوب معلومه ديگه .. ... چون معلم براش سودي نداره چون مصرفيه. ...و اون دولتي كه با فريب راي گرفتيد
پاسخ + +1 0 --
فرهنگي 1396/08/25 - 20:46
آقاي سخنگوي دولت از كدام مردم اجازه گرفتيد كه از جيب اونها ميخواهيد پول به فوتباليستهاي اشرافي بديد؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور