صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

نکته قابل توجه در عدم پویائی و کارآئی فرد سرگروه پس از گذشت سالها ابقای طولانی مدت او در این سِمت است. یکی از کانال های پر کردن ساعات درسی برخی از همکاران سرگروه شدن اوست !

جایگاه گروه های آموزشی و نقش سرگروه در کیفیت بخشی آموزش

مینو امامی/ همکار صدای معلم

با توجه به تجربه عضویت در این واحد به عنوان عضو استانی و سرگروهی ناحیه ، نکته قابل توجه در عدم پویائی و کارآئی فرد سرگروه پس از گذشت سالها ابقای طولانی مدت او در این سِمت است. یکی از کانال های پر کردن ساعات درسی برخی از همکاران سرگروه شدن اوست/ آموزش و پرورش ادارات کل و نواحی و مناطق از بین معلمان و دبیران افرادی را به عنوان عضو یا سرگروه در استان و سرگروه در ناحیه یا منطقه انتخاب می نماید/ خلاقیت و میدان عمل موفق یک سرگروه آموزشی فقط یک دوره دو ساله است و ماندگاری افرادی واحد به مدت گاه ده سال در این عرصه ، فقط به منزله پر کردن ساعات تدریس اوست/ خوب به خاطر دارم که عضو دیگر گروه علوم اجتماعی استان ، همیشه به من تذکر می داد که عجله نکن یکسال اینجا هستیم/ عده ای از سرگروههای آموزشی شدیدا احساس ریاست یا برتری می نمایند و نحوه برخوردشان با همکاران به شخصیت فردی شان برمی گردد/اصولا ارتباط صمیمی و فعالی بین معلمان و سرگروههای آموزشی وجود ندارد. هیچ کدام از این دو در خصوص شرح وظایف یک سرگروه تفهیم نشده اند، چرا که شرح  فراموش نکنیم که عضویت در این عنوان حساس صرفا به جهت پر نمودن کاستی ساعات درسی همکار نیست وظایفی در کار نیست/ با مشاهده سرگروه در مدرسه گاه همکاران گارد دفاعی به خود می گیرند. منتظر اولین جمله سرگروه می مانند. اگر همسو و صمیمی بود خنده ها و تعارفات آغاز می گردد و گرنه یک رابطه دو سویه برابر از نظر بیان مسأله موجود است. اگر ایرادی بر دفتر نمره یا... گرفته شود معلم احساس نیاز به دفاع از خود می یابد/ در کل وجود ماهوی گروههای آموزشی در شرایط فعلی نفع چندانی در پویایی آموزشی کشور ندارد/ باید فرد سرگروه از بین فعال ترین معلمان و دبیران انتخاب شوند. آنانی که بیانی فصیح دارند. موفقیت در امر تدریس و محبوبیت بین دانش آموزان و همکاران و کارشناسان اداری دارند. افرادی که از درجه هوش بالایی جهت خلاقیت در هدایت آموزش یا تحلیل آن برخور دارند/ فراموش نکنیم که عضویت در این عنوان حساس صرفا به جهت پر نمودن کاستی ساعات درسی همکار نیست. ابتدا اصلاح نگرش و سپس اصلاح وضع موجود...

جایگاه گروه های آموزشی و نقش سرگروه درآموزش و پرورش  برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین آموزش دهندگان دوره های مختلف آموزشی ، گروههای آموزشی به فعالیت مشغولند. با توجه به تجربه عضویت در این واحد به عنوان عضو استانی و سرگروهی ناحیه ، نکته قابل توجه در عدم پویائی و کارآئی فرد سرگروه پس از گذشت سالها ابقای طولانی مدت او در این سِمت است. یکی از کانال های پر کردن ساعات درسی برخی از همکاران سرگروه شدن اوست.

آموزش و پرورش ادارات کل و نواحی و مناطق از بین معلمان و دبیران افرادی را به عنوان عضو یا سرگروه در استان و سرگروه در ناحیه یا منطقه انتخاب می نماید. خلاقیت و میدان عمل موفق یک سرگروه آموزشی فقط یک دوره دو ساله است و ماندگاری افرادی واحد به مدت گاه ده سال در این عرصه ، فقط به منزله پر کردن ساعات تدریس اوست.

نحوه فعالیت در این واحد به نوعی است که طی دو سال فرد برای اثبات برتری خود مجبور به به کارگیری همه توانایی هایش است و این توانایی چون در افراد به طور طبیعی محدود است طی مدت محدود به پایان می رسد.

خوب به خاطر دارم که عضو دیگر گروه علوم اجتماعی استان ، همیشه به من تذکر می داد که عجله نکن یکسال اینجا هستیم !

آرام آرام انجام دادن کاری که شاید در یک ماه می توانست تمام شود در نظر شما منطقی است؟

عده ای از سرگروههای آموزشی شدیدا احساس ریاست یا برتری می نمایند و نحوه برخوردشان با همکاران به شخصیت فردی شان برمی گردد. او با حضور در کلاس درس ، این تفکر را در دانش آموزان به وجود می آورد که معلم یا دبیر من ناتوانائی هایی دارد که برای کنترل او بازرس به کلاس آمده است. ورود آنی و بدون پیش آگاهی دانش آموزان این وضعیت، منجر به سوء تعبیر توسط او می گردد. حداقل اگر برای این کار هم ضرورتی هست بهتر آن که قبلا زمینه فکری مناسب به دانش آموزان کلاس در این خصوص داده شود.

جایگاه گروه های آموزشی و نقش سرگروه درآموزش و پرورش

اصولا ارتباط صمیمی و فعالی بین معلمان و سرگروههای آموزشی وجود ندارد. هیچ کدام از این دو در خصوص شرح وظایف یک سرگروه تفهیم نشده اند، چرا که شرح  فراموش نکنیم که عضویت در این عنوان حساس صرفا به جهت پر نمودن کاستی ساعات درسی همکار نیستوظایفی در کار نیست.

اگر او خود توانایی برقراری یک ارتباط سالم و مفید با همکار هم رشته ای خود را نداشته باشد، کسی راهنمائی خاصی در این خصوص ننموده است. به او فقط می گویند طی یک سال تحصیلی باید جهت بازدید به مدارس منطقه یا ناحیه بروید. مابقی به میزان هوش و شخصیت فردی یا اجتماعی سرگروه مربوط است. حتی به تحلیل میزان توانائی روابط عمومی او کسی نمی اندیشد. تبادل افکار و همفکری در مورد مفاهیم درسی یا بررسی ایرادات احتمالی کتاب درسی ، یا حل و محاسبه فعالیت یا مسأله ای از آن بندرت صورت می گیرد.

در واقع گروههای آموزشی پلی ما بین مسئولین اداری و شیوه آموزش همکار است. یک پل سازنده و مؤثر. اما برداشت های ما چنین شفاف و تحلیلی نیست.

با مشاهده سرگروه در مدرسه گاه همکاران گارد دفاعی به خود می گیرند. منتظر اولین جمله سرگروه می مانند. اگر همسو و صمیمی بود خنده ها و تعارفات آغاز می گردد و گرنه یک رابطه دو سویه برابر از نظر بیان مسأله موجود است. اگر ایرادی بر دفتر نمره یا... گرفته شود معلم احساس نیاز به دفاع از خود می یابد.
در کل وجود ماهوی گروههای آموزشی در شرایط فعلی نفع چندانی در پویایی آموزشی کشور ندارد.

جایگاه گروه های آموزشی و نقش سرگروه درآموزش و پرورش

باید فرد سرگروه از بین فعال ترین معلمان و دبیران انتخاب شوند. آنانی که بیانی فصیح دارند. موفقیت در امر تدریس و محبوبیت بین دانش آموزان و همکاران و کارشناسان اداری دارند. افرادی که از درجه هوش بالایی جهت خلاقیت در هدایت آموزش یا تحلیل آن برخور دارند. خلاقیت و میدان عمل موفق یک سرگروه آموزشی فقط یک دوره دو ساله است و ماندگاری افرادی واحد به مدت گاه ده سال در این عرصه ، فقط به منزله پر کردن ساعات تدریس اوست
در ضمن سرگروه یا عضو دوم و سوم گروههای آموزشی بعد دو سال باید تعویض شوند تا هم فرصت به تعداد بیشتری از همکاران برای مفید بودن برسد و هم خلاقیت آنان کم سو و بی اثر نگردد.

برای سرگروههای آموزشی با درایت و اِشراف به امر آموزش و تعالی آن باید شرح وظایف مناسب تری تهیه و تدوین نمود.

فراموش نکنیم که عضویت در این عنوان حساس صرفا به جهت پر نمودن کاستی ساعات درسی همکار نیست. ابتدا اصلاح نگرش و سپس اصلاح وضع موجود .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 19 آبان 1396 ساعت 20:37 خوانده شده: 2865 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +50 0 --
خانم فرهنگ 1396/08/19 - 22:09
چرا تمام سختگیریها از طرف مدیر وسرگروه آموزشی در مدارس دخترانه برای ما معلمان خانم وجود دارد؟ سال گذشته مدیر دفتر منو دید وبرام نوشت که دیدار با اولیا ثبت نشده وقتی اعتراض کردم من ثبت کردم وشما دقت نکردید گفت آخه وقتی از سازمان میان می بینند ،من یه چیزی نوشته باشم. کلی باهاش بحث کردم . ولی چه کنیم از وجود این مدیران نخبه که متاسفانه کم هم نیستند
پاسخ + +51 0 --
ناشناس 1396/08/20 - 00:20
سرگروه ها فقط میان کاستی ها رو ببینن و یادداشت کنند.اصلا کارهایی که یه معلم تو کلاس انجام داده نمی بینند.برای مچ گیری اومدن نه دستگیری.
پاسخ + +47 0 --
ناشناس 1396/08/20 - 23:18
در یکی از شهرهای خوزستان معلمی در بدو استخدام در سال اول تدریس خودش که نیاز به راهنمایی دارد چون پوزش نفوذ دارند شده است یکی از سرگروههای آموزشی ابتدایی و از معلمان 30 سال سابقه بازخواست میکنند و یکی دیگر در سال دوم شده است مدیر دبستانی مستقل ومعلمان باسابقه زیر نظر او کار میکنند چون پدرش همیشه مدیر بوده ودر اداره نفوذ دارند ....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/06/24 - 21:35
امان از شهرستان شوشتر حاج آقا امان از مقطع ابتدایی همینطور چراغ خااموش همه دور و دسته و فامیل و دوستان شدم مدیر و معاون معلم سال اول مدیر معلم سی ساال سابقه شده خیلی خنده داره معلم سال اول شروع نکرده سرگروه شده امان از مدیران حق خور خیال میکنند حرام خواری از طرف خدا لی جواب می ماند زهی خیال باطل
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/06/26 - 13:02
سلام ناشناس محترم ،
البته سرگروه مدرسه مورد نظر شماست یا ناحیه و استان ؟ در زمان ما واحد متوسطه و معاون آموزش متوسطه فرد سرگروه را از بین معلمان انتخاب و به استان معرفی می کردند و مدیران سهمی نداشتند. هر چند شما درست می گوئید برای سرگروهی تجربه و مهارت تدریس لازم است،اما بر حسب قانون استثنا ، گاه معلم تازه کاری دارای انگیزه و شوق و خلاقیت قابل توجهی است که نباید نادیده گرفته شود. انتخاب اصلح نه بر اساس رابطه . تشکر
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/06/24 - 16:31
سرگروه ،نماینده معلمان در مدارس ،نماینده گروههای مختلف در ادارات همه بدون رای گیری انتخاب می شوند تا تحت امر باشند و در مواقعی که تخلفی میبینند برای پنهانکاری همکاری کنند
ما هنوز معنی دموکراسی را نمی دانیم و تمایل نداریم پاسخگو باشیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/06/26 - 13:07
سلام
اصولا معنای "شرح وظایف " در کشور ما جزو واژگان
مهجور است . دموکراسی هم به ادعا بدست نمی آید ، می بایست آحاد ملت با آگاهی به حق و حقوق خود و مطالبه آن ، مفهوم آن را همه گیر سازند. قبل دموکراسی
احترام متقابل ، احترام به قانون و.... را عده ای هنوز یاد نگرفته اند. انتخاب سرگروه بدون رأی گیری یا نظر معلمان به دلیل نبود قانونی مشخص برای سرگروه هاست. تشکر.
پاسخ + 0 0 --
پارسا 1397/06/29 - 17:41
یکی از دلایل انتصابی بودن سرگروه هم می تونه این باشه که بقیه اعضاء تمایلی به سرگروه شدن ندارند و متقاضی آن نیستند.چند سال قبل هم سرگروه ها را از بین نیروهای مازاد یا دارای کسر ساعت موظف انتخاب می کردند جهت کم کردن حق التدریس شهرستان ها و مناطق!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/06/30 - 11:32
سلام
همچنان که در متن اشاره کرده ام ،
سرگروه آموزشی شرح وظایف معینی ندارد ،
مدت زمان معین برای تصدی آن را ندارد ،
انتخاب آنان باری به هرجهت که اداره معطل بماند هست ،
همکاران از سرگروه ها واهمه دارند ،
همکاری صمیمانه و متقابل که به بازتولید آموزشی منجر شود مابین همکاران وجود ندارد.
و.......
عدم تمایل همه برای سرگروه شدن ، همانند مبصری کلاس می ماند، اما عمده انتخاب آنان کسر ساعت درسی ، درصد قبولی قابل توجه ، رضایت مدیر و اولیا و.... که استان نیز از وجود این همکار مطلع می گردید. زمان ما چنین بود حال را نمی دانم. و سرگروه ناحیه یا
منطقه نیز اصولا چنین بود. سالهای 70 تا 88 چنین بود.
تشکر
پاسخ + 0 0 --
Alireza 1397/07/06 - 23:02
در جایی از مقاله آورده شده:
"باید فرد سرگروه از بین فعال ترین معلمان و دبیران انتخاب شوند. آنانی که بیانی فصیح دارند. موفقیت در امر تدریس و محبوبیت بین دانش آموزان و همکاران و کارشناسان اداری دارند. افرادی که از درجه هوش بالایی جهت خلاقیت در هدایت آموزش یا تحلیل آن برخور دارند"

بیشتر این صفاتی که ذکر شده انتزاعی و قابل تفسر هستند. و شاید نتوان این صفات را سنجید. مثلا "بیانی فصیح" دقیقا چیست؟ یا خود بحث "محبوبیت" و همینطور درجه "هوش بالا".
نکته دیگه اینه که سرگروه ها از اهرم و قدرتی تو چارت عملا برخوردار نیستند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/07 - 06:49
سلام
درست است ویژگی ها و صفات معلمان قابل اندازه گیری
نیست اما هم شما و هم همه همکاران ، آنان را در جلسات
شورای دبیران و معلمان و یا بازدیدهای اداری و یا حتی در
مراودات ساده با مدیر و معاون در زنگ های سیاحت ، با این
ویژگی ها می شناسیم. همکاری جسور ، فعال و دارای روابط
عمومی قوی . این طور نیست ؟
لابد همکاران غیرفعالی که فقط کلاس می روند و محافظه کارند
را نیز می شناسیم. و شاید روحیه کم گویی دارند.
منظور بنده در همین مقایسه مشخص می شود. ممنونم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/07 - 08:04
در خصوص قدرت اجرایی سرگروه ها ، عرض کنم
همکاران در برخورد با آنان نوعی بی اعتمادی ، یا
مگه چه چیز تو از من اضافی است و عدم پذیرش
سرگروه حس می شد و یا می شود. شاید به دلیل
عدم شناخت فردسرگروه بوده که توسط اداره انتخاب می شده است. حال را نمی دانم.
لذا سرگروه از بابت ایجاد رعب یا حس بی اعتمادی
دارای قدرت می شد.
پاسخ + +1 0 --
Alireza 1397/07/06 - 23:17
با سپاس از همکار محترم خانم امامی برای مطرح نمودن هوشمندانه نکات مربوط به گروه های اموزشی
مساله ای که در سال های اخیر در آموزش و پرورش تشدید شده نگاه اقتصادی به آموزش می باشد. حتی می توانیم اسم این نگاه را نگاه بازاری و دلالی نام بنهیم. در بحث آموزش نگاه اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت اموزشی می گردد. برای روشن شدن مطلبی که می خواهم بگویم چند مثال می اورم:
۱- برای صرفه جویی در بودجه به معاونان و مدیران درس می دهیم. مثلا مدیر مدرسه علوم پایه درس میده در هفته ۴ ساعت. وسط کلاس صداش می کنند ....
۲- آمادگی دفاعی را به هر کس که از راه می رسد می دن. بدون دوره و امادگی
۳- از ساعات گروه اموزشی به عنوان سوپاپ اطمینان یا راس و ریست کردن برنامه استفاده می کنند.
۴-"همینطور ساعات پژوهش سراها را بدون در نظر گرفتن شایستگی هاد به عنوان فرجه و تنظیم برنامه استفاده می کنی. شما ۵ ساعت کسر داری می زنند پژوهش سرا. یا سفارش شده هستی ۱۲ ساعت می زنند پژوهش سرا ...
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/07 - 08:10
با سلام مجدد
انجام سرسری امور باعث بی ارزش شدن آن کارها می گردد. همین طرح سئوال مهر هر سال بدون انتخاب برگزیده ای و یا هر نوع پیگیری ،یعنی بی معنا شدن آن.
هر 4 مثال شما دقیقا درست است و عملکرد نامطلوب آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر امر آموزش نیز مؤثر است.
خصوصا برحسب تعصب رشته تحصیلی ام ، برای پژوهش سراها خیلی متأسفم که هدف اصلی یا پر کردن وقت همکار است و یا انجام تحقیق با انگیزۀ مالی است که ارزش و ماهیت اثرگذاری محتوا و نتایج تحقیقات را خنثی می کند. انجام هر نوع فعالیتی باری به هر جهت ، یعنی هیچ در هیچ.
سپاس شما لطف دارید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

بلی - 15.5%
خیر - 84.5%

مجموع آرا: 614

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور