صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

سیدهادی عظیمی/ عضو انجمن اسلامی معلمان ایران

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟ ( نقدی بر یاداشت " در حاشیه برگزاری نشست های مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و انجمن اسلامی معلمان ... به تشکل ها نمره قبولی نمی دهم " )

چندی پیش یادداشتی با عنوان " در حاشیه برگزاری نشست های مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و انجمن اسلامی معلمان ... به تشکل ها نمره قبولی نمی دهم ! " ( این جا ) ؛ به قلم « علی پورسلیمان »  مدیر صدای معلم منتشر گردید .

« سیدهادی عظیمی » از اعضای انجمن اسلامی معلمان ایران نقدی بر این یادداشت تحریر نموده است .

ضمن تشکر و قدردانی  از این همکار محترم ؛ این " نقد " منتشر می گردد

 

نقدی بر یادداشت علی پورسلیمان در مورد آسیب شناسی تشکل های معلمان

« نقد » یکی از مهم ترین پدیده های زندگی بشری است که می تواند نقش موثری در اصلاح امور اجتماعی و فردی  ایفا نماید و در جایگاه تشخیص سره از ناسره  افراد ، مکاتب ، جوامع  و جریان ها را با  نقاط مثبت و منفی خود آشنا سازد. از این رو هر نقدی را باید پاس داشت و فضای عمومی را برای توسعه نقد فراهم کرد . ولی نکته مهمی در نقد وجود دارد ؛ نقد بر کدام شاخص انجام می گیرد .

در هر عرصه ای منتقد  می کوشد با بررسی  و ارزیابی یک اثر ، پدیده ، مکتب ، تفکر  ، روش ، رفتار و غیره ویژگی های مثبت و منفی آن را با دوری از حب و بغض و برمبنای اصول و شاخص های مشخص نشان دهد ؛ حال این سوال به وجود می آید که چگونه می توانیم به نقد یک جریان یا تشکل بپردازیم یا به آن ها نمره قبولی یا مردودی دهیم بدون اینکه شاخص های ارزیابی مشخصی برای این نقد و ارزیابی ارائه دهیم .  
برادر عزیر و همکار بزرگوار جناب آقای پورسلیمان در یاداشتی که با عنوان « در حاشیه برگزاری نشست های مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و انجمن اسلامی معلمان ... به تشکل ها نمره قبولی نمی دهم » در سایت صدای معلم منتشر کرده اند با نقد و ارزیابی تشکل های معلمان  در جایگاه یک معلم سختگیر به هر دو تشکل فوق نمره مردودی  داده اند .

تنها شاخص مذکور در یاداشت فوق برای  این نقد و ارزیابی  " شاخص نظارت"  است   ، ضمن اینکه این شاخص نیز به صورت شفاف تعریف نشده است  و با این استدلال تشکل های فوق مردود شده اند که چون  مسئولین یک تشکل خود از مسئولان اجرایی هستند پس امکان نظارت ندارند .همچنین به این امر پرداخته شده که نقش تشکل ها در تصمیم سازی های آموزش و پرورش تشریفاتی است .
تشکل هایی مانند انجمن اسلامی معلمان ایران ، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و سازمان معلمان  یک حزب سیاسی هستند که  بر اساس اساسنامه خود فقط می توانند از میان معلمان عضو بگیرند ؛ از این رو احزاب فوق  ضمن اینکه ماهیت صنفی دارند به دلیل نوع اعضای خود که باید از یک صنفی و قشری باشند به عنوان حزبی با  عضویت یک قشر یا صنف محسوب می شوند و از این جهت با احزاب عمومی و فراگیر و تشکل های  صنفی تفاوت پیدا می کنند .

احزاب فوق باید به عنوان حزب در جهت  کسب قدرت یا تاثیر گذاری بر قدرت تلاش می کنند ولی از سوی دیگر چون اعضای آن ها را معلمان تشکیل می دهند  به صورت طبیعی با مسائل آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ پیدا می کنند .

در مورد تشکل هایی مانند انجمن اسلامی معلمان به دلیل قدمت و گستردگی آن  و همچین برخورداری از نیروهای  دارای سابقه  خواسته یا ناخواسته  به  محل رشد و نمو مدیران وزارتخانه نیز تبدیل می شود . این انتظار که تشکل هایی مانند انجمن اسلامی معلمان چون نام معلمان دارند پس باید صرفا  به عنوان یک تشکل صنفی فعالیت کنند انتظاری خلاف ذات این تشکل هاست ولی گروه های فوق تلاش می کنند به دلیل  شغل اعضایشان تا حد ممکن در مسائل آموزش و پرورش به ایفای نقش بپردازند .

انتخاب مدیران از اعضای متخصص تشکل های سیاسی  نیز نمی تواند واجد اشکال باشد و به نظر می رسد که منتقدان  باید به تشریح دلیل انتقاد خود در این زمینه بپردازند که چرا انتصاب مسئولان از میان  اعضای یک تشکل  اشتباه است و یا چرا اعضای یک حزب سیاسی نباید عهده دار سمت های اداری باشند ؟

نقدی بر یادداشت علی پورسلیمان در مورد آسیب شناسی تشکل های معلمان

نوشته جناب پورسلیمان  با بررسی سازمان معلمان آغاز می شود و به بهانه  کنگره های انجمن اسلامی معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در حالی به نقد تشکل های  همچون انجمن اسلامی معلمان ایران  می پردازد که  به جنبه های فروان و تاثیرگذاری بی توجه است که به برخی از آن ها به اشاره می شود:


1) ساختارهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصای جامعه ایران تا چه حد به تحزب و تشکل اهمیت می دهد؟  درحالی که در سپهر سیاسی ایران حزب به چشم یک ناخوانده و غریبه نگاه می شود و عضویت در آن ها  می تواند هزینه زا و مشکل ساز باشد  چطور می شود انتظار داشت تشکل ها به راحتی فعالیت خود را گسترش دهند و با  برنامه عمل نمایند . جامعه ایران همچنان به دلیال مختلف در برابر  تحزب مقاومت می کند یا با شک و تردید به احزاب نگاه می نماید .

رشد کمی و کیفی احزاب و تشکل ها و کارآمدی آن ها منوط  به شرایطی است که تاکنون وجود نداشته است و احزاب  و تشکل ها کوشیده اند با ممارست از سد مشکلات بگذرند و موجودیت خود را تثبیت نمایند .
2) منتقد در حالی به انتخاب مسئولین از میان اعضای تشکل ها می پردازد که روی دیگر سکه را نایده می انگارد . برخی از اعضای تشکل ها از جمله انجمن های اسلامی معلمان در سراسر کشور هستند که به دلیل فعالیت  تشکیلاتی و سیاسی حتی  از داشتن مسئولیتی در حد مدیریت مدرسه محرومند و بسیاری از مدیران فعلی در دولت قبل  متحمل آسیب ها  و فشارهایی شده اند  .فعالیت تشکیلاتی به ویژه در یک تشکل اصلاح طلب همیشه قرین با صدر نشینی و ارج دیدن نیست که گاهی همراه با فشارهای فراوانی است که بر یک فرد تشکیلاتی تحمیل می شود .
3) شرایط فعالیت احزاب در شکل گیری ،نهادینه شدن  و قدرت یابی آنها بسیار موثر است . احزاب سیاسی به ویژه احزاب اصلاح طلب در دوران های مختلف از جمله  در دولت های  نهم و دهم شرایط سخت و طاقت فرسایی را گذراندند و در شرایط فوق  ادامه بقای تشکل های مزبور یک موفقیت به شمار می رفت ؛ در حالی که رشد احزاب نیازمند ثبات و استمرار و حمایت می باشد .برگزاری مرتب کنگره های احزاب اصلاح طلب گام مهمی در جهت تثبیت شرایط احزاب است .
4) شکل گیری و فعالیت  احزاب سیاسی و تشکل های صنفی تابع فرهنگ سیاسی  و اجتماعی کشور است .  اگر در قالب تحزب و تشکل  منفعت طلبی بر اعتقاد و کار تشکیلاتی ارجحیت پیدا می کند ناشی از فهمی است که جامعه نسبت به فعالیت تشکیلاتی  و سیاسی دارد . هرچند وجود افراد و نیروهای  علاقه مند و معتقد که بدون توقع به فعالیت تشکیلاتی می پردازند نیروهای  اصلی پیش برنده احزاب و تشکل ها هستند اما باید پذیرفت در جامعه که منفعت  طلبی در حال رشد حیرت آور است  همین روحیه در همه عرصه های سیاسی  ، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بروز می یابد .
یکی از عواملی که منتقد آن را دلیل ناکارآمدی و ضعف تشکل های فرهنگی دانسته ناشناخته ماندن آن ها در میان فرهنگیان است  .اینکه یک تشکل چه مقدار در میان طیف وسیع معلمان  جایگاه دارند نیازمند کار کارشناسی و نظرسنجی است ولی برای مثال انجمن اسلامی معلمان با داشتن قریب به  چهارصد شعبه شهرستانی و منطقه ای و و سی و دو  شورای استانی  در بسیاری از شهرستان ها و مناطقی که  هیچ یک از احزاب اصلاح طلب حضور ندارند  از حضوری موثر برخوردار است .  ولی باید پذیرفت این مقدار گستردگی باید نمودی رسانه ای و ملموس داشته باشد که متاسفانه تاکنون  به دلایل مختلف  فاقد چنین موردی بوده است .
برخی از مواردی که در نقد منتقد محترم  درج شده است نشان از بی اطلاع بودن ایشان از برخی از اطلاعات لازم برای نقد یک تشکل است ؛ برای مثال  جناب پورسلیمان تاکید دارند که « برخی از  افراد هم زمان در هر دو تشکل نیز عضو ( در کادر مرکزی ) هستند » ؛ حال آنکه اگر نگاهی به اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان می انداختند و آن را با اعضای شورای مرکزی مجمع فرهنگیان مقایسه می کردند  از چنین اظهار نظری خود داری می کردند.
   نویسنده با بررسی  شرایط فعالی تشکل های فرهنگیان به این نتیجه می رسد : " با وضعیتی که اکنون مشاهده می کنم ، چشم انداز روشنی را برای تشکل ها در آموزش و پرورش مشاهده نمی کنم "

بی تردید آینده روشن تشکل های فرهنگیان در گروی نگاهی است که معلمان به  تشکل های فوق دارند .

در ذیل یاداشت آقای پورسلیمان، دیدگاهی درج شده بود که به نوعی تداعی کننده بزرگترین آفت تشکل ورزی در میان معلمان است .

کاربر محترم فوق  با ساده سازی در اظهار نظر خود گفته اند : " حالا که این مجمع می گوید ما نماینده معلمان هستیم خوب درست می گویند پس ما معلمان از این مجمع می خواهیم که حقوق و دریافتی معلمان را مانند سایر ارگانها به بالای چهار میلیون تومان برسانند با وزیر هم که ارتباط دارند اگر نماینده واقعی معلمان هستید که شروع بفرمائید اگر هم دنبال منافع شخصی خود هستید و نماینده معلمان نیستید که عیار خلوص نیت خود را نشان داده اید امید است به خواسته معلمان جامه عمل بپوشانید و نان صداقت خود رابخورید انشاالله و زن و بچه هایتان نان حلال بخورند و به آنها را در برابر انتقام سخت خداوند قرار ندهید خودتان هم می دانید که هر پول حرامی عزیزی را از شما میگیرد پس نماینده واقعی معلمان باشید بسم الله شروع بفرمائید. ."

  نگاه ساده و سطحی متن فوق به مشکلات معلمان و تشکل های فرهنگیان آفتی است که در برابر  تقویت تشکل های فوق  خود نمایی می کند.

از نگاه وی تشکل ها باید حقو ق معلمان را به بالای چهار میلیون برسانند در غیر این صورت ادعای نمایندگی معلمان را نکنند . درحالی که همان طور که در سطور بالا گفته شد تشکل هایی مانند " انجمن اسلامی معلمان ، مجمع فرهنگیان  و سازمان معلمان " و تشکل های صنفی اصلا نماینده معلمان نیستند و یک حزب سیاسی یا تشکل صنفی به شمار می آیند و از سوی دیگر این احزاب چگونه باید حقوق معلمان را به بالای چهارمیلیون تومان برسانند ؟ 

این نظر اگر  در بین معلمان قوت بیشتری بیابد به منزله آینده ناروشن تشکل ها است  .

هرزمان معلمان بخواهند با متشکل شدن و از طریق راهکارهای قانونی ، منطقی و تدریجی در اصلاح  سطح معیشت و منزلت خود گام بردارند و در جهت  ارتقای آموزش و پرورش تلاش کنند، احزاب معلمان و تشکل های صنفی رونق می یابند و آینده ای روشن خواهند داشت .

رسانه هایی همچون « صدای معلم »  اگر در کنار نقد تشکل ها که امری لازم و ضروری است با نگاهی نقادانه به رفتارهای تشکل گریز نیز بپردازند  می توانند نقش مهمی در روند فعالیت های ی سیاسی و صنفی معلمان داشته باشند .
 منتقد محترم در بخش پایانی مطلب خود  تاکید دارند :  " اگر می خواهید در روزمرگی استحاله نشوید و هویت خود را حفظ کنید و آن را به دیگران و جامعه انتقال دهید فقط یک راه وجود دارد :
نوشتن ؛ نوشتن و نوشتن ...)" 

اینکه چگونه منتقد به این گزاره دست یافته اند که فقط نوشتن است که  از استحاله در روزمرگی جلوگیری می کند و هویت را به دیگران انتقال می دهد جای سوال دارد ؛ ولی  سوال بنده از آقای پورسلیمان و تمام منتقدان  تشکل های معلمان این است که تشکل مطلوب از نظر شما چگونه است و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

چرا شما خود اقدام به تشکیل یک تشکل جدید با معیارهای مورد نظرتان نمی کنید که نقاط ضعف تشکل های فعلی را نداشته باشد و بتواند با تشکیل اتاق فکر و حل مسئله  به آینده روشن برای تشکل ها کمک کند ؟

اینکه صرفا تشکل های حرفه ای را  منوط به وجود معلم حرفه ای بدانیم که ترکیبی مبهم و کشدار است و قابلیت تفسیر و تاویل دارد ؛ آیا  همه چیز را آینده ای ناممکن نسپرده ایم ؟

به قول معروف می توانیم از این دوستان بپرسیم اگر شما بهتر می زنید چرا نمی ستانید تا خود بزنید ؟
 نقد عرصه ای فراخ دارد و باید آن را پاس داشت  اما خوب است که نقد ها بر مبنای عیاری روشن ، شفاف و مشخص  باشد.

اگر  برای نقد و ارزیابی و  سنجش تشکل ها شاخص های کمی تعریف شود ضمن تقویت  فضای گفت و گو بر تقویت احزاب و تشکل های معلمان می افزاید .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 15:59 خوانده شده: 510 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 0 --
حسینی 1396/09/14 - 17:07
نویسنده گویا از شرایط انجمن اسلامی آگاه نیست که هم عضویت ها رو‌مهندسی می کنند و انتخابات شورای مرکزی را
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/14 - 23:53
دوست عزیز بیان یک مطلب کلی جز تخریب چه معنایی دارد. به صورت شفاف بگویید که منظورتان چیست. انجمن تقریبا؟400انتخابات شهرستانی و منطقه ای و32انتخابات شورای استانی و یک انتخابات شورای مرکزی برگزار میکند. منظورتان کدام است
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/09/14 - 17:47
سلام عزیز برادر؛ شما که عضو انجمن و تشکل اسلامی هستید
مرا در پرسشی راهنمایی بفرمائید.

اینکه افراد بالای 40 سال حق استخدام شدن را ندارند بر اساس کدام آیات از قرآن یا احادیث یا سنت یا دلایل عقلی یا شرعی است؟
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/09/14 - 22:27
همکار محترم ، ربطی به سنت و حدیث ندارد ،
اما طبق قانون سن استخدام و بازنشستگی
تعریف روشنی دارد مشکل از آنجاست.
البته یک ربط به دین دارد و آن تلف کردن عمر
این عزیزان و سپری شدن عمر شان است که
مستقیم یا غیرمستقیم امیدوار کرده اند اما
نیمه راه رهایشان کرده اند. حال وظیفه
کیست تا دست بگیرد ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/16 - 01:07
با سلام و احترام خدمت سرکار امامی
همین که ربطی به سنت و حدیث ندارد جای اشکال است چون از ثقلین است.
و طبق قانون تعریف دارد اما روشن نیست، آیا می شود چیزی که به سنت و حدیث ربطی ندارد روشنی داشته باشد یا اینکه به جهل و ظلمت و ظلم نزدیک است؟ قانونی که به سنت و حدیث ربطی نداشته باشد چگونه می تواند روشنی داشته باشد؟ چه در تعریف، چه در هدف، چه در اجرا، چه در تدبیر، چه در امید، چه در کرامت، چه در رحمت، چه در حفظ ارزش های انقلاب، چه در ... و چه در نتیجه.
تعریفی روشن با کلی تبصرۀ ناقص و ناقض؟
بله مشکل آنجاست (نه اینجا!) و مشکل بنیادین مسبب مشکلات؛ و تغییر مثبت مشکل زمانی است که "ت" تشکل جانشین اسلامی مناسبی برای "م" مشکل در دفع یا رفع آن باشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/16 - 01:09
ادامه ازقبل.....
اتلاف و اسراف البته ربطی به دین ندارد؛ فهم بد دین، قانون و تصمیم بد، اجرای بد، قضاوت بد و اصرار بر گناه بد و خوش
نشینی بد به تلف کردن نزدیکتر است.
لایقِ رها، یا نیمه راهیست یا راه داده نشده به راه؛ مشکل بیراهگیست! با تفکری چاهی کنده نشود بهتر از آنست که لب آن دستی گرفته شود! دست گرفتن بیشتر وظیفه کسی است که به قدرت بیشتری و فکر برتری و روح سالمتری متصل است، سلام بر امیرالمومنین(ع) دانا که دست اموی ساز را پس زد و سلام و سپاس بر حضرت محمد(ص) که در عالم رویا دست راست فردی را گرفت و از خطری دورش کرد و چه زیان کار شدند آنهایی که دست چپ آن فرد را نگرفتند و به همکاری نپذیرفتند و با قانون بد نپذیرفتند و به مصاحبه معرفی نکردند! آن فرد به دو دست خود نگاه می کند و از خود می پرسد چه دستانی از مصاحفه با چه دستانی محروم است؟! العلم لایحل منعه ، منع و حرام کردند آنچه را که پیامبر حلال کرد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/09/16 - 12:08
با سلام و تشکر همکار نا شناس محترم،
هر چیز که از انسانیت دور شود از دین نیز
دور می گردد. استفاده کردیم.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/09/14 - 18:54
انجمن اسلامی یعنی جایی که بتواند به سوالات و سیاست گذاری های اسلامی تا حدودی پاسخگویی کند
پاسخ + +7 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/14 - 19:09
ممنون از توضیحاتتان.
اول: اگر تشکل ها مستقل و ربطی به معلم و فرهنگی ندارد پس چرا نام معلم و فرهنگی را به یدک می کشند؟
دوم: بیان کرده اید: خواسته ها را از روش منطقی در دولت پیگیر باشیم.
سوال: هنگام توزیع و تعیین بودجه سالانه برای یک دستگاه در دولت آیا فشار و رایزنی وزیر عامل برتری است یا منطق؟ (می توانید این مورد را از نوبخت (ضد معلم ) بپرسید و یا از قبل تری ها
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/15 - 22:54
دوست عزیز . بنده گفتم مستقل از کجاست . پیشنهاد میکنم مطلب بنده را یکبار دیگر بخوانید . گفتم تشکل های سیاسی معلمان احزاب سیایس هستند که اعضایشان معلمان هستند و در مورد کارگران ، دانشگاهیان ؛ روحانیون ، پزشکان و امثال اینها نیز مانند این احزاب وجود دارند .
بند دوم مطلب شما ربطی به نوشته بنده ندارد .
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/16 - 15:56
جناب عظیمی عزیز طبق این جمله شما (تشکل هایی مانند " انجمن اسلامی معلمان ، مجمع فرهنگیان و سازمان معلمان " و تشکل های صنفی اصلا نماینده معلمان نیستند) من هم گفتم برای این که ابهامی در کار نباشد نام معلم و فرهنگی را به یدک نکشند.
پاسخ + +6 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/14 - 19:30
سوم: ما معلمان از همه حزب ها و گروه ها لطمه دیده ایم خوار شده ایم و هر کدام به نوعی معلم را تحقیر کرده اند.
پس انتظار نداشته باشید که کارهای حزبی و سیاسی به مذاق ما خوشایند آید.
چهارم: نوشته اید اظلاعات ما فرهنگیان از کار و عملکرد تشکل ها بسیار کم است واقعا درست است. مقصر کیست؟
ایا نباید اطلاع رسانی درست صورت گیرد؟
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/15 - 22:58
با عرض جسارت بنده از شما سوالمیکنم این عبارت ((ما معلمان )9 چه معنایی دارد ؟ آیا شما نماینده معلمانید یا آن ها به شما وکالت داده اند . غرضم از این سوال این است که بنده و شما و هر فرد دیگری به جای خودمان حرف بزنیم . بعد هم بنده با عرض شرمندگی به عبارت های مبهم انتقاد دارم . از این جمله ها چه فایده ای به معلم رسیده است؟ محکوم کردن بدون استناد و مدرک دلیل چه سودی دارد؟
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/16 - 18:14
جناب عظیمی در مورد واژه (ما معلمان) من هیچ شک و تردیدی ندارم و احتمالا شما در جریان افکار عمومی اکثریت معلمان نسبت به سیاسی کاری حزب و گروه ها نیستید.
برای اثبات آن هم یک کار ساده می توانید انجام دهید. فقط یک نظر سنجی ساده.
در سایت خود یا دوستانتان نظر معلمان نسبت به حزب و گروه های سیاسی بپرسید.
ان وقت اگر حق با شما بود من چشم بسته مطیع تمام فرامین شما خواهم بود.
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/16 - 18:39
اقای عظیمی بعضی از عبارات این حقبر از نظر شما مبهم است اما من سال هاست که با پوست و استخوان لمس کرده ام.
اقای عظیمی اگر خواهان پیشرفت خود و دوستانتان هستید باید واقعیت ها را قبول کنید.
اگر شما صادقانه گام بردارید و فقط رضای خدا را در نظر بگیرید نیاز به عضو گیری ندارید زیرا افراد خود به دنبال شما راه خواهند افتاد.
پاسخ + 0 0 --
آن دگر معلم«اقا» 1396/09/16 - 18:43
جناب عظیمی از پاسخگویی شما تشکر ویژه دارم.
پاسخ + +4 0 --
شهاب 1396/09/15 - 05:43
درآ.پ غیراز معلم همه نمره ی قبولی نمی گیرند زمانیکه همه ی بار آموزشی برعهده ی معلم است وکوچکترین همکاری با وی صورت نمی گیرد واوضاع معیشتی معلم وخیم تر می شود دیگر نیازی به این همه نیروی ستادتشکل های مختلف نیست بهتر است چنین نیروها وتشکل هایی حذف شوند وبودجه ای که صرف آن ها می شود دراختیار معلم قرارگیرد تا آ.پ جانی تازه بگیرد ومعلم چنین اوضاع اسف باری نداشته باشد فقط نیاز به تقویت مدرسه ومعلم است وبس معلم نیاز به قیم ندارد
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/16 - 08:25
دوست عزیز مکر تشکلها از دولت پول میگیرند. فکر کنم شما انجمن اسلامی معلمان را با انجمن های اسلامی دانش آموزان اشتباه گرفته اید. انجمن های اسلامی دانش آموزان یک نهاد دولتی است. اما انجمن اسلامی معلمان یک حزب سیاسی است و هیچ گونه بودجه دولتی ندارد.
پاسخ + +5 0 --
َAgent of Change 1396/09/15 - 12:19
به قول دکتر حسینی تا آنجا که در درک ایشان آمده است بویژه انجمن اسلامی و ... گماشتگان حراست و ... هستند و نتیجه مهندسی آنها. بنابراین این نوع به اصطلاح انجمن ها راهبردها و سیاست های آنها را پیش می برند و ذره ای به فکر ارتقای کیفیت آموزش و منزلت و معیشت معلم جماعت نیستند.
پاسخ + 0 0 --
Attitude Reorienter 1396/09/16 - 12:00
ببینید با همکاری انمن اسلامی دانشجویان با دکتر حسینی در هند چکار کردند و چرا؟!

http://bit.ly/2hdn653
پاسخ + +3 0 --
حیدر 1396/09/15 - 13:33
انجمن محترم ! روز قیامتی هم هست خدا از شما نگذرد!
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/16 - 23:30
جناب ((آن معلم دگر)) با تشکر از پاسختان متاسفانه باز هم همان حرف های مبهم را تکرار کرده اید . بنده با شما در مورد مشکلات معلمان اختلاف یندارم . مسئله چیز دیگری است که توضیح دادم .حرف بنده این بود که هیچ کس نمی تواند مدعی نمایندگی همهمعلمانب اشد و اتفاقا این گونه مطلق صحبت کردن یکی از معضلات امروز ماست .
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/16 - 23:55
بنده از همه بزرگوارانی که در مورد نوشتار بنده نظر داده اند تشکر می کنم . هرچند که برخی از نوشته ها ارتباطی به بحث بنده نداشت . این اظهار نظرها و انتقاد ها اگر به گفت و گوی مستمر تبدیل شود موجب آثار مثبت فراوانی می شود .
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا 1396/09/19 - 12:24
"چرا شما خود اقدام به تشکیل یک تشکل جدید با معیارهای مورد نظرتان نمی کنید که نقاط ضعف تشکل های فعلی را نداشته باشد و بتواند با تشکیل اتاق فکر و حل مسئله به آینده روشن برای تشکل ها کمک کند ؟l"
جناب دکتر عظیمی عزیز...چرا هرکس نقدی به تشکلی دارد را توصیه به تشکیل یک تشکل جدید می کنید؟این پیشنهاد در شرایطی یک پیشنهاد منصفانه است که هر آنچه که در فضای انقلابی زمان تشکیل انجمن اسلامی معلملان در حوزه های مختلف به تصرف درآمده است بصورت بالسویه به تمام متقاضیان تاسیس تشکل ها واگذار شود نه اینکه منابع و امکانات سخت افزاری که لازمه ی هر حرکتی است را انجمن اسلامی معلمان در اختیار داشته باشد و در برخی از مناطق به عده ای مادام العمر منحصر شود و به دیگران توصیه به تشکیل تشکل جدید شود....بهرحال انجمن اسلامی معلمان برگرفته از همان تفکر چپ سنتی است که مولود آن حسین مظفر و فانی دهه شصت و مخالفت با جمع کردن مراکز تربیت معلم واز این قبیل تفکرات پوسیده و متعصب است....
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/20 - 14:12
برادر عزیر شما نمونه هایی از امکا ناتی که به صورت دولتی در اختیار انجمن اسلامی معلمان ایران قرار گرفته است را نام ببرید .
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1396/09/19 - 12:31
برادر عزیز شما که خودت هزینه داده ای و مسوول تشکیلات انجمن اسلامی معلمان استان تهران هستید که بعد از اینکه اعضای انجمن خودتان بر مسند قدرت تکیه داده اند که به دلیل مصلحت اندیشی و عافیت طلبی هنوز یه کارشناس باقی موندی در حالیکه تو همون اداره کل طرف تو حراست از دوره ی احمدی نژاد باقی مونده و همچنان داره موش میدوونه توآستین امثال شما ها و به ریش همه اتون هم میخنده و دو روز دیگه هم که این دولت به پایان رسید پرونده هایی که درست کرده رو رو میکنه...اینو چی میگی؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
سیدهادی عظیمی 1396/09/20 - 14:10
از لطف شماو همه دوستان ممنونم
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور