صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

مینو امامی/ بازنشسته - آذربایجان شرقی

تغییرات نظام آموزشی کشور بهتر است از کجا و چگونه آغاز شود؟ ( از دخالت سایر اشخاص یا سازمانها یا قوا در امور این وزارتخانه جلوگیری به عمل آید )

تغییرات نظام آموزشی و راهکارها  تقریبا همگان از اوضاع نامطلوب و نامتعارف آموزش و پرورش کشور مطلع هستیم. ادامه روند فعلی بدون هر نوع تغییر و اصلاح نگرش و بینش سیستماتیک ، موجب عدم رشد آموزشی و فرهنگی کشور خواهد شد.

تغییر در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر.
در فرهنگ لغت وِبستر، تغییر چنین تعریف شده است: "حاصل یک اصلاح و تبدیل به یک وضعیت متفاوت" *

ما طی تغییر باید از وضع نامطلوب فعلی به وضعی خوشایند و پویا برسیم، یا وضع موجود را اصلاح کنیم. ایجاد هر نوع تغییر مثبت و کارآمد در یک جز یا بخشی از نظام آموزشی بر سایر اجزا و بخش ها نیز مؤثر خواهد بود. رابطه متقابل به وجود آمده بر تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی اثر خواهد گذاشت.

تغییر نیازمند فعل مشخص است
تغییر نیازمند فرآیند سازمان یافته است.
تغییر نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی است.

با توجه به دور باطل معضلات موجود در نظام آموزشی کشور، انتخاب درست در آغاز تغییر، مهم می باشد. قبل از هر تغییری در وزارت آموزش و پرورش همانند تمامی وزارتخانه ها، بهتر آن است که تصمیم گیرنده و اجرا کننده شخص وزیر باشد و ضروری است از دخالت سایر اشخاص یا سازمانها یا قوا در امور این وزارتخانه جلوگیری به عمل آید.

تغییراتی که می توان ایجاد کرد:

1- مهمترین حرکت، پیوند دو رسالت خطیر منفک شده نظام آموزشی در اوایل انقلاب یعنی " آموزش" و "پرورش " کشور با غنای فرهنگ رسمی کشور است و مطلوب تر آن است که ارتباط آن با سیاست قطع گردد. دخالت سیاست در نظام آموزش و پرورش یعنی مقیّد کردن آن به محدودیت ها و محرومیت ها.

2- جایگاه و منزلت علمی و معیشتی معلمان را حیاتی دوباره بخشیم. رسانه ها و سایت های گوناگون تخصصی و غیر تخصصی به نقش کلیدی معلمان در باروری دانش و توانمندی آینده سازان مکرر قلمفرسایی نمایند و برنامه های شاد و جذابی در حیطه محتوی و نحوه آموزش تهیه کنند. امروز ما چرا باید شهرک الفبایی استاد گرانمایه دکتر فردوس حاجیان را فراموش کنیم و آن را در برنامه های آموزشی تلویزیون نداشته باشیم؟

3- حذف روز معلم ملی و پیوستن به روز جهانی معلم برای اثبات وجود معلمان کشور در سطح جهان، برای هم عهدی همه معلمان بدون در نظر داشتن مرز و حدود.

4- جلوگیری از رسانه ای کردن اوضاع معاش فرهنگیان و پایان بخشیدن به دروغ های افزایش حقوق آنان توسط اشخاص مسئول و غیرمسئول.

5 - آموزش و پرورش به ولی نعمتی ثروتمند چون وزارت نفت یا صنعت و معدن نیازمند است تا هیچ گاه ناله کسری بودجه، سر ندهد.

6 - ممانعت از به کار گیری نیروهای دوره متوسطه در ابتدایی . مدرسین دوره ابتدایی باید به طور تخصصی برای اهداف همین دوره تربیت شوند.

7 – ایجاد تغییرات اساسی و منحصر به فرد برای جذب و استخدام هدفمند معلمان با انگیزه و اشتیاق در آموزش و پرورش. باید تصور شغل ناچاری بودن را از جامعه معلمان بزُدائیم یا بُن بست بیکاری، معلمی است را از اذهان جامعه پاک نمائیم. اصلاح نگرش بهترین راه کار است.

8 - تفکیک بودجه پرداخت حقوق و مزایا از سایر مخارج وزارت آموزش و پرورش.

9- افزایش بودجه آموزش و پرورش برای هزینه های جاری و عمرانی از تولید ناخالص داخلی به میزان 3 تا 4 برابر فعلی. (در سال 92 این میزان 3/7 % بوده است) . هم زمان با این افزایش باید قدرت خرید معلمان را نیز افزایش داد، و گرنه صِرف افزایش بودجه ، نفعی به حال معلمان نخواهد داشت ، همانطور که تا حال نداشته است. (در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش معادل 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان است که این رقم در بودجه سال 95 معادل 28هزار و 690 میلیارد تومان بود)**

اما به دلیل وجود تورم ، این افزایش بهبودی در اوضاع زندگی معلمان نداشته است.

10- تغییر افراد ناشایست یا ناتوان به عنوان مدیران مدارس ، مدیر کل ها و معاونان آنان و انتخاب بر اساس مدیریت ضابطه مند و علمی نه بر اساس جناح و حزب و....... و قطع نفوذ آرای نمایندگان مجلس برای مدیران سطوح مختلف.

11 - یکسان سازی مدارس در نظام آموزشی کشور ( با اختصاص ارزش افزوده تولیدات و بخشی از مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و حمایت وزارت نفت و صنعت و معدن کشور از آموزش و پرورش. همه خانوارهای این وزارتخانه ها به نوعی با آموزش و پرورش در ارتباط هستند و باید مالیات این وابستگی را بپردازند. آموزش و پرورش مُلک خصوصی وزیر یا فرهنگیان نیست که آنها را تنها بگذاریم . 39 سال ملت این وزارتخانه را مدیریت مالی کرده است و امروز وظیفه هیئت دولت است که سنگینی این بار را برای 40 سال آینده بر دوش بگیرد.)

12 - هماهنگی سیستم ارزشیابی دوره های آموزشی کشور (یا توصیفی یا سیستم نمره دهی . سیستم ارزشیابی منقطع از هم ترکیب واحد را از بین می برد و موجبات سر درگمی می گردد.)

13 - ایجاد تغییرات در مفاهیم و محتوی کتب درسی با مؤلفان جدیدتر برای دمیدن روح و نگرش نویی در آنها.

تغییرات نظام آموزشی و راهکارها

اگر دقت کنید شماره بندی روی اصول اجرای کوتاه مدت و بلند مدت تنظیم گردیده است.

شماره 1 تا 5 ، فقط تصمیم وزیر را می طلبد کافی است عزم را جزم کنند یا بخواهند عمل کنند.

شماره 6 و7 باز مربوط به تصمیم گیری شخص وزیر است منتهی با عملیاتی کردن آنها.

شماره 8 و 9 مربوط به تصمیم شخص رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی است.

شماره 10 تا 13 سیاست گذاری بلند مدت است.

اما همه این موارد همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر پیوسته اند. اجرای همه این تغییرات یک شبه و فی الحال مقدور نیست. اما با سیاستگذاری و برنامه نویسی و هدایت فاکتورهای تغییرات می توان طی یک دوره 5 ساله شاهد کلی اصلاحات در نظام آموزش و پرورش کشور گردید. مهم باور مسیر و آغاز حرکت است. ما به تغییرات فرهنگی جدیدی در وزارت آموزش و پرورش نیازمندیم. و اساس این تغییرات حتما باید از دوره ابتدایی آغاز و به سایر دوره ها سرایت نماید.

شاید برخی از این موارد یا همه در سند بنیادین تحول نظام آموزشی کشور آمده باشد، اما مهم احساس ضرورت برای شروع شروع حرکت است. جسارت و شهامت ایجاد تغییر از ویژگی های یک وزیر است.

کل برنامه های تغییرات باید همسو ، پایدار و منضبط پی گیری شوند و مهمتر از هر چیز هیچ وزیر آموزش و پرورش یا مقام دیگری سعی در توقف آن یا اِعمال نظر شخصی خود نداشته باشد. یعنی تغییرات منوط به شخص یا جناح بندی و سلیقه ای نباشد. هر وزیری مکلف به ادامه مسیر تدوین شده باشد، مثل خیلی از وزارتخانه های دیگر.

ما به جای آغاز حرکت، در نقطه ای ایستاده ایم و با وجود این که می دانیم با شرایط فعلی ناتوانیم اما باز در جا می زنیم. باید تغییرات یا اصلاحات لازم را وزیر آموزش و پرورش شخصا تدوین و اجرا نمایند و مجلس شورای اسلامی فقط در تصویب بودجه دخالت نماید و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای وظایف نظارت داشته باشد. در غیر این صورت وفاق اجتماعی برای اجرای تغییرات با دخیل بودن سایر عناصر شدنی نخواهد بود. ما فقط زمان را از دست نمی دهیم، شعور و تفکر و خلاقیت و پتانسیل های نیروی انسانی و اذهان بِکر و بایر دانش آموزان را نیز از دست می دهیم. ما قابلیت های بالقوه فرهنگ کشور را به سیر قهقرایی وا می داریم. ما بِستر آموزشی کشور را در خلاء اداره می نماییم. برای همین دخول هر نوع دشواری و نابایستگی در مسیر مان اجتناب ناپذیر گردیده است.

*منبع : پایگاه اطلاعات صنعتی ایران

**نمایش خبر : 785 | تاریخ انتشار : 2 دی 1395 (فراهان خبر)


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 02 دی 1396 ساعت 08:50 خوانده شده: 1366 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 0 --
امامی 1396/10/02 - 19:16
همکاران خواننده محترم،
با سلام و احترام، انتظار ابراز نظر
نسبت به نوشته، خصوصا استقلال
رای وزیر برای اداره وزارتخانه همانند
سایر وزارتخانه ها را دارم.
ممنونم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور