صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

محمدتقی سبزواری

عملکرد علی الهیار ترکمن در مورد معرفی خود به افکار عمومی می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد ؛ ترکمن با همان مدرکی که در حکم کارگزینی خود اعمال کرده است چه گلی به سر آموزش و پرورش و معلمان زده است !

پیش از این اللهیار ترکمن در کانال تخصصی به صراحت خود را فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی پاریس و فارغ التحصیل دوره دکتری سیاستگذاری آموزش از دانشگاه آلبرتای کانادا معرفی کرده بود/ اللهیار ترکمن مدعی است که مدرک دانشگاهی واحد رود هن در حکم کارگزینی ایشان اعمال شده و از اعمال مدارک معتبر بین المللی در حکم کارگزینی خودداری کرده است/ « کردانیزم » شامل شرایط علمی و حکم کارگزینی اللهیار ترکمن نمی شود ولی مطالعه اتوبیوگرافی ایشان، شاید مصداق نشر اکاذیب باشد/ ایشان به هنگام نقد کمیت بودجه آموزش و پرورش بارها اظهار کردند که آموزش و پرورش به دلیل نداشتن خروجی و کیفیت ، نیاز به بودجه بیشتر ندارد . جالب اینکه در این مناظره ها هرگز به بودجه نهادهای فرهنگی غیر دولتی و کیفیت خروجی آنها اشاره نکردند/ شما متاسفانه با حال و هوای حاکم بر آموزش و پرورش آشنا نیستید/ معرفی بطحایی به مجلس، حاصل یک توافق جناحی و تعامل با مدیریت سازمان برنامه و بودجه بود. معاون انتخابی نگاهی تربیتی به بودجه در آموزش و پرورش ندارد و بهره وری این دستگاه تربیتی را با عدد و رقم می سنجد. بهار این انتخاب نشان داد که سالی نکو در پیش نیست/ نباید از کسانی که تصدق نامه هایی به سبک قاجاریه برای انتصاب یک مدیرکل می نگارند، پرسید چرا عملکرد معاون وزیر در این روزهای پرکار کمیسیون تلفیق مورد ارزیابی قرار نمی گیرد

اما و اگرهای مدرک تحصیلی علی الهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش  پس از تهدید علی اللهیار ترکمن مبنی بر شکایت از منتقدین و رسانه ها، انسان جرأت نقد کردن را از دست می دهد. این روزها وکلای مجرب به راحتی می توانند مو را از ماست بکشند. اللهیار ترکمن انتقادات را مصداق تهمت دانسته بود. اگر نمی نهراسیدم ، قبل از هر چیز معنی تهمت را مطابق با منابع اسلامی باز نقل می کردم. در شرع مبین ، نسبت دادن سخن یا کاری ناحق و یا صفتی نادرست به یک نفر که موجب از بین رفتن آبروی او بشود را تهمت می گویند. تهمت بدترین نوع دروغ است.
بنده بی ارتباط به جوابیه ( تهدید نامه ) روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدم که دو تن از منتقدین ، صحت مدارک تحصیلی معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را زیر سئوال بردند.

پیش از این اللهیار ترکمن در کانال تخصصی به صراحت خود را فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی پاریس و فارغ التحصیل دوره دکتری سیاستگذاری آموزش از دانشگاه آلبرتای کانادا معرفی کرده بود.
منتقدین بدون اشاره به مدرک فوق لیسانس اللهیار ترکمن از واحد رود هن ، تنها به صحت و سقم و کیفیت این دو مدرک تحصیلی پرداخته بودند. اللهیار ترکمن مدعی است که مدرک دانشگاهی واحد رود هن در حکم کارگزینی ایشان اعمال شده و از اعمال مدارک معتبر بین المللی در حکم کارگزینی خودداری کرده است.

با مطالعه یادداشت های فوق متوجه می شویم که اعمال شدن یا نشدن این مدارک موضوع اصلی این یادداشت تحقیقی نیست و نویسندگان تلاش کرده اند که صحت و سقم و اعتبار این مدارک را بررسی کنند.

برای پرهیز از اطاله کلام، خوانندگان را به مطالعه مجدد این دو یادداشت ارجاع می دهم.
« کردانیزم » شامل شرایط علمی و حکم کارگزینی اللهیار ترکمن نمی شود ولی مطالعه اتوبیوگرافی ایشان، شاید مصداق نشر اکاذیب باشد.

اما و اگرهای مدرک تحصیلی علی الهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش

در اینجا لازم است جهت اطلاع معاونت توسعه و  پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، مطالبی را به عرض برسانم.

ایشان به هنگام نقد کمیت بودجه آموزش و پرورش بارها اظهار کردند که آموزش و پرورش به دلیل نداشتن خروجی و کیفیت ، نیاز به بودجه بیشتر ندارد . جالب اینکه در این مناظره ها هرگز به بودجه نهادهای فرهنگی غیر دولتی و کیفیت خروجی آنها اشاره نکردند.

بنده نیز همانند دیگر همکاران بر این باورم که عملکرد آموزش و پرورش در زمینه آموزشی و تربیتی غیر قابل دفاع است . دلیل آن هم مشخص است. وجود کارشناسان بودجه آموزش و پرورش در  سازمان مدیریت و برنامه و بودجه  که به جایگاه تعلیم و تربیت ایمان ندارند، سرانجامی بهتر از این نخواهد داشت. اما من باب اطلاع باید گفت که شما متاسفانه با حال و هوای حاکم بر آموزش و پرورش آشنا نیستید.

در اینجا مدیران وقتی به حق یا به ناحق آماج اتهامات مالی ، اخلاقی ، فکری، سیاسی و ..... قرار می گیرند، صبورانه آن را بر می تابند و بدون تهدید منتقد، به کار خود ادامه می دهند. در اینجا تنها راه مقابله با انتقادات، سعه صدر و کظم غیظ است. در اینجا مدیران مدارک تحصیلی خود را به رخ نمی کشند چون آن را مصداق « زیره به کرمان بردن » می دانند ، چه خاصه که بخواهند عنوانی را جعل کنند. در اینجا ما مدیران موفقی را داریم که ارزش علمی مدرک تحصیلی شان از سطح علمی واحد رود هن پایین تر است. در اینجا عملکرد مدیران نه تنها مورد نقد منتقدین که مورد توجه تمامی معلمان نیز قرار می گیرد.
در شرایطی که تنظیم بودجه در مجلس در دست بررسی است ، تمامی هم و غم شما می بایست صرف رایزنی با نمایندگان و کمیسیون های مختلف شود. مشکل بودجه در آموزش و پرورش کمبود نیست، بحران است. وزیر آموزش و پرورش دولت دهم با کمک گرفتن از یک کارشناس مالی از معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی ریاست جمهوری، توانست تغییرات خوبی را رقم بزند. شاید وزیر دولت دوازدهم نیز می توانست از این تجربه بهره ببرد ولی در انتخاب خود دچار اشتباهی استراتژیک شد .

اما و اگرهای مدرک تحصیلی علی الهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش

 

معرفی بطحایی به مجلس، حاصل یک توافق جناحی و تعامل با مدیریت سازمان برنامه و بودجه بود. معاون انتخابی نگاهی تربیتی به بودجه در آموزش و پرورش ندارد و بهره وری این دستگاه تربیتی را با عدد و رقم می سنجد. بهار این انتخاب نشان داد که سالی نکو در پیش نیست.
منتقدین وزارت سید محمد بطحایی بر این باورند که عملکرد ضعیف وی در سمت معاونت مالی باعث نگرانی معلمان و نهایتا عزل دکتر فانی از سمت وزارت آموزش و پرورش شد. عملکردی که تا به حال مورد دفاع قرار نگرفته است. نگاه غیر تربیتی و صرفا اقتصادی و تعدیل هزینه ها و خصوصی سازی آموزش در معاونت توسعه و پشتیبانی وزارتخانه، بزودی انتقادات را متوجه وزیر خواهد کرد.
نارضایتی فرهنگیان، به کرات و به طور دائم، استیضاح نمایندگان را به دنبال خواهد داشت. انتخابات مجلس در پیش است و هیچ نعمتی برای نمایندگان بهتر از استیضاح و رأی عدم اعتماد وزیر آموزش و پرورش نیست. « ای کشته، که را کشتی تا کشته شدی زار ».
به هنگام رأی اعتماد کابینه، حامیان سید محمد بطحایی بر این باور بودند که وزیر می بایست از بدنه آموزش و پرورش باشد. در صورت پذیرش این تفکر و عملکرد قابل نقد معاون پشتیبانی نباید پرسید که چرا معاون وزیر از بدنه آموزش و پرورش انتخاب نشده است.

نباید از کسانی که تصدق نامه هایی به سبک قاجاریه برای انتصاب یک مدیرکل می نگارند، پرسید چرا عملکرد معاون وزیر در این روزهای پرکار کمیسیون تلفیق مورد ارزیابی قرار نمی گیرد ؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنج شنبه, 21 دی 1396 ساعت 20:53 خوانده شده: 949 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -30 --
کارشناس سازمان بودجه 1396/10/21 - 21:39
باور کنید تا این ترکمن بیچاره را مانند کردان نکشید ولش نمی کنید .حالا یک دروغی گفت ...کرد ولش کنید واقعا شما اموزش و پرورشی ها چی هستید
پاسخ + 0 0 --
علی صادقی 1396/10/21 - 22:22
جناب کارشناس سازمان بودجه!
با سلام
در پاسخ به سؤال جنابعالی که نوشته اید « واقعاً شما آموزش و پرورشی ها چی هستید؟ » لازم می دانم به استحضار شما برسانم ما آموزش و پرورشی ها سعی می کنیم انسان های صادق و راستگویی باشیم، زیرا اعتقاد داریم که « ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ » ما آموزش و پرورشی ها با انسان سر و کار داریم نه با بودجه و ... که بگوییم یا بنویسیم « فلانی یک دروغی گفت و ... کرد، حالا شما زیاد کش ندهید و ولش کنید! » ما آموزش و پرورشی ها دنبال اصلاح کردن افراد دروغگو و ... هستیم و این رسالت ماست.
پروین اعتصامی در شعر اشک یتیم:
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آن کسی که نرنجد ز حرف راست؟
صادق باشید.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس سازمان بودجه 1396/10/22 - 15:11
منظور من این است که همه متوجه واقعیت شده اند و به خوبی می دانند که الهیار در مورد مدارک فرانسه و کانادا واقعیت را نگفته است. لگد زدن به کسی که زمین خورده است هنر نیست. اینکه هر از گاهی دست و پایی می زند ناچار است. خود رابه جای او بگذارید. همه رشته های بافته از دروغش یک دفعه پنبه شد.حق بدهید که موقع جان دادن چند تکان هم بخورد.
پاسخ + +6 -15 --
زهره 1396/10/21 - 21:58
صدای معلم مرحله به مرحله عقب نشینی داری می کنی. مگر نگفی ایمیل دانشگاه آلبرتا را داری؟ چرا منتشر نمی کنی؟ ترکمن مدعی سده هم مدرک را دارد و هم تاییدیه وزارت علوم. اگر همه را منتشر کند که واویلا صدای معلم
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/10/21 - 22:15
سلام

همکار محترم

ای میل و موارد مستند قبلا منتشر شده است .

شما هم با کمی دقت می توانید این موارد را پیدا کنید .

حتی شما هم می توانید با دانشگاه مربوطه مکاتبه کرده و به نتیجه ما برسید .

به همین سادگی !

پایدار باشید .
پاسخ + +9 -7 --
زهره 1396/10/21 - 22:25
شما قبلا فقط دو ایمیل از یونسکو منتشر کردید نه دانشگاه آلبرتا. لطفا پاسخگو باشید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 09:47
وقتی نباشدچیزکی.مردم نگویندچیزها
پاسخ + 0 0 --
معصومه کچل 1396/10/22 - 12:55
آخی ی ی ی
زهره خانوم چه دست پاچه شده برای ترکمن ...
پاسخ + +15 0 --
****** 1396/10/21 - 23:01
مدرک آقای ترکمن شد پیرهن عثمان .
مال ایشان را فهمیدیم بروید دنبال
اثبات مدارک مدیرکل ها و استانداران و
فرمانداران و.....
پاسخ + +11 0 --
ناهید 1396/10/22 - 02:04
زهره عزیز آیا ممکن است از علی بخواهی تا مدرک آلبرتا و تاییدیه وزارت علوم را منتشر کند. اگر وزارت علوم مدرکش را تایید کرده است چرا در حکم کارگزینی اعمال نشده است. ترکمن کجا مدعی شده است که تاییدیه نطارت علوم دارد؟چرا با انتشار مدارک آلبرتا واویلا درست نمی کند؟ چرا کانال را بست؟ چرا خودت از آلبرتا استعلام نمی کنی تا خاطر جمع شوی؟
پاسخ + 0 0 --
معصومه کچل 1396/10/22 - 10:57
آخه زهره جون از بستگان ترکمن هستن
نمی تونن
پاسخ + +9 0 --
شهاب 1396/10/22 - 06:03
درود برشما نویسنده محترم به امید برکناری آقای ترکمن کمترین کاری که وزیر می تواند انجام دهد
پاسخ + +9 0 --
دبیر م 1396/10/22 - 06:47
جناب ترکمن حالا که مدرکش رسوا شده میخاد زورکی صداهای مخالف و نقد را خفه کند اما مگه الان قرن19 و 20 است؟!
عصر اینترنت رسانه و ازادی گردش اطلاعات و...
نفرین بر هر وزیر مدیر و معاون خطاکار
پاسخ + +4 0 --
غریب 1396/10/22 - 08:37
با سلام
من تعجبم در اینه که کسی که با گفته هاش خودش را توی هچل میاندازه
طوری که نمیتونه از خودش دفاع کنه ، چه طوری می خواد از حق ما فرهنگیان دفاع کنه ، خوب معلومه ایندفعه سران آموزش و پرورش فقط اومدن که ما را سرگرم کنند تا مشکلی پیش نیاد و آرام به کار خودشون ادامه بدن ، ما را باش که بعد از ۳۰ سال بازنشست نشدیم که آقای بطحایی می خواد رتبه بندی را اجرا کنه، هر روز بدتر از دیروز
پاسخ + +8 0 --
...... 1396/10/22 - 09:12
راستی به پاشایی آذربایجانشرقی هم دکتر میگن او کی کجا دکتر شده ما ندونیستیم آقای بطحایی کجایی؟؟؟؟!!مسایل آذربایجان همه شما را به مسلخ خواهد برد!!!!!!
پاسخ + +6 0 --
فرهنگیان قم 1396/10/22 - 09:58
از اهیمت افکار عمومی فرهنگیان برای بطحائی
همین بس که انگار نه انگار معلمان در مورد مدرک ادعایی
ترکمن معاون ایشان سوال دارند !
تردید برایشان ایجاد شده است آقای بطحائی
احساس می کنند یک سازمان مدیریتی دشمن معلمان به آنها دروغ گفته است
بلد نیستید آقای بطحائی از معاون خود دفاع یا ایشان را عزل کنید ؟
پاسخ + +6 0 --
فرهنگیان قم 1396/10/22 - 10:00
آقای بطحائی !
شما که برای دفاع از بودجه وزارت ، مجلس تشریف نمی برید
افزایش و کاهش حقوق ما هم که دست مجلس و هیات دولت هست
پس فلسفه وجودی شما چیست ؟
لااقل در مورد مدرک معاونتان توضیح دهید . این کار را هم بلد نیستید ؟
پاسخ + +4 0 --
امرعلی 1396/10/22 - 10:47
با سلام
ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش افراد صادق و معتقد به دولت را طرف مشورت خود در عزل و نصب قرار می داد
خیل عظیم فرهنگیان و دانش آموزان فراموش و به جای دفاع از نیروهای با صداقت و شجاعت سراغ نیروهای می رویم که خیلی حال وروز فرهنگیان را درک نمی نمایند.
در اداره کل شهرستانها انسانی صادق واز نظر مالی پاک دست به اذعان دوست دشمن از زمان حضور با طرفداری صادقانه از دولت مشغول خدمت می باشد.
اما گویا با فشار یک نماینده اصول گرا برای جابجای مدیران مناطق بر مدیر کل خرده گرفت اما با اخلاقی که دراین فرد سراغ داریم دلال و معامگر نیست
و تفکرش حاکم باشد برایش کافی است.
فقط سوال این است شیرزاد عبدالهی در شورای معاونین وزارت حضور مجازی دارد.که قبل ازهمه خبر دارد?
در این اداره کل بجز آقای شهباز بیگی که دنبال پست نرفته عدهای با کاسه گدایی دنبال امضا از نماینده برای پست می باشند
جای تاسف است بر حال این وزارت
پاسخ + +4 0 --
احمدی 1396/10/22 - 10:54
آقای وزیر در انتخاب قدر تامل شایسته است تا اینتطورگرفتار مسایل حاشیه ای نشی
پاسخ + +4 0 --
امیر عباس 1396/10/22 - 11:36
حرکت بعدی وزیر حیات و ممات سیاسی و کاری ایشان را رقم خواهد زد.
انتخاب از سایر دستگاها این چالش ها را به دنبال دارد.
اگر حرکت بعدی اجرای نمودن دستور شیرزاد عبدالهی و اظهار نظر ایشان در رابطه با فولادوند باشیم
فاتحه این وزرات را باید خواند وبر حال آن گریست؟
وزیر مقتدر باید ضمن احترام به نمایندگان اما بداند آموزش و پرورش جایگاهی نیست که به خاطر منویات شخصی فرد یا افرادی نیروهای مدافع دولت را حذف نماید.
موج بعدی برخورد با نیروی که خود را سرباز دولت می داند شوخی بردار نیست
پاسخ + +4 0 --
چغندربگ 1396/10/22 - 11:52
در وزارتخانه، همین است خیلی از این طفیلی های وزارتخانه به خودشان مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ضمن خدمت داده اند و خود را واقعا دکتر می دانند، مهم این است که عمده آنه بسیار بی سواد و خائن به مردم هستند( با تصمیمات و قوانین احمقانه و غیر علمی که وضع می کنند) و گاهی چون احساس عجز و حقارت می کنند بدترین برخوردها را با مراجعه کنندگان دارند و ...... درد بسیار است و امید بهبود نیست!
پاسخ + 0 0 --
آذری 1396/10/22 - 13:48
آقای بطحایی به مشکلات آذربایجانشرقی خیلی بی تفاوت هستی اما آتش این مدیریت عشیره ای دامن شما وهرآنچه ارزش میدانید خواهد گرفت لطفا یه وقتی بذار اگر مطلع نیستی اگرم مطلع هستی پس پاشایی راست میگه بلا اختیاری اما نتیجه در دو حالت یکی است این زایمان پا به ماهه حادث خواهد شد
پاسخ + +2 0 --
چغندربگ 1396/10/22 - 15:48
اگر شما بتوانید ثابت کنید که تمام کارکنان داخل وزارتخانه! آوپ دکترای آموزش و پرورش با گرایش های مختلف همگی از هاروارد و آکسفورد و کمبریج دارند در بیزاری و تنفر ما از آنان کوچکتریت خللی وارد نخواهد شد! چون ملاک کارآمدی و توانایی و استعداد این افراد است که حتما نمره آن صفر است و بقیه اش اصلا مهم نیست
پاسخ + +1 0 --
دبیر م 1396/10/23 - 08:18
قابل توج دوستان همکار عجب اسمهای مستعاری !معصومه کچل چغندر ...و...!
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته مهر96 1397/02/23 - 00:18
بازنشستگان 96 سخت گرفتارند یکی به ما بگه پاداش این بیچاره ها کجاست

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور