صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرزاد عبداللهی / همکار گروه صدای معلم

اعضای سازمان معلمان احتمالا برای تقویت روحیه الهیار ترکمن همراه او به دیدن تئأتر رفتند و عکس یادگاری گرفتند ؛ نظر سازمان معلمان در باره مدارک احتمالا جعلی الهیار ترکمن ، معاون وزیر آموزش و پرورش چیست ؛ اصلاح طلبی یعنی بلندکردن " تابلو دروغ ممنوع" !

انتشار عکس آقای داوری و دیگر اعضای سازمان معلمان با زیرنویس و تاکید روی نام الهیار در گروه های تلگرامی تصادفی نیست/ به جای اشارات سمبلیک مانند انتشار عکس ، از مدرک دکترای دانشگاه آلبرتای الهیار  دفاع کنید/  روش "نه سیخ بسوز نه کباب" سازمان معلمان  فرصت طلبانه است/ اصلاح طلبی و اعتدال با میانه باز بودن فرق می کند/ اصلاح طلبی به معنای نداشتن اصول و طرفدار حزب باد بودن نیست/ رفتار های فاقد پربسیپ افرادی با برچسب اصلاح طلب، اصلاح طلبان را از چشم مردم می اندازد/ معنای سیاسی  گذاشتن این عکس در گروه های تلگرامی  و تاکید شما بر حضور الهیار ترکمن در این تئاتر  چیست/  آیا از نظر سازمان معلمان ادعاها در مورد دروغگو بودن الهیار  و تظاهر به داشتن مدرک از دانشگاه های آلبرتا و پاریس دورغ است/ در این صورت  چرا عنوان دکتری او را حذف کرده اید/ اقدام برخی  اعضای سازمان معلمان در انتشار این عکس یک اقدام منفعت طلبانه و دورویانه  است/ نقی ایی ، داوری و مرد  تلویحا حمایت خود را از ادعاهای آقای ترکمن اعلام کرده اید بدون اینکه ردپایی از خود باقی بگذارید/  یک فعال سیاسی و صنفی و یا یک تشکل نمی تواند بگوید که در مورد فلان مساله سیاسی یا صنفی نظری ندارد/ چرا سازمان معلمان رأسا از دانشگاه آلبرتا در مورد مدرک دکتری الهیار ترکمن استعلام نمی کند/ اصلاح طلبی یعنی مخالفت با "کردانیسم" چه در حوزه علمی و چه غیر علمی/ اصلاح طلبی غرق شدن در معادلات قدرت نیست/ عده ای این تصویر و تصور را به دست می دهند که  انگار اصلاح طلبان آدم هایی بی خاصیت و بدون معیاری  هستندکه فقط  به فکر منفعت شخصی خود هستند/ سازمان معلمان فردا با چه رویی از معلمان برای شرکت در مجمع عمومی طلب حضور  می کند/  سازمان معلمان با چه رویی فردا از معلمان می خواهد که به فلان لیست رای بدهید/  به جای تاجزاده و نبوی و آرمین و امین زاده افرادی مثل محمدرضاعارف و کواکبیان و الیاس حضرتی و کمیجانی به عنوان نماد اصلاح طلبی معرفی می شوند/  وقتی عارف نماد اصلاح طلبی باشد ترکمن و بطحایی هم  نماد اصلاح طلبی می شوند/ شما همین امروز از معلمان سیلی می خورید/  اگر مجمع عمومی برگزار کنید از یک میلیون معلم کمتر از یکصد نفر در مجمع عمومی شما حاضر می شوند/ انتظار دارید معلمان به لیستی که آقای کمیجانی عضو شورای عالی 40 نفری اصلاح طلبان ببندد در انتخابات بعدی رای بدهند/ عده ای  با عملکرد منفعلانه و منفعت طلبانه خود به نام اصلاحات ، اصلاح طلبی را بی اعتبار می کنند

 

سازمان معلمان ایران و مدارک جعلی علی الهیار ترکمن

آقای داوری عزیز شما انسان رنج کشیده ای هستی . من همیشه برای شما احترام قایل بوده ام و هستم.من خوشحالم که شما بعد از دوره زندان از حکومت  کینه به دل نگرفتی و دنبال افراط گرایی نرفتی. ماندن شما در حوزه  آموزش و پرورش هم بسیار ستودنی است  اما آیا انصافا این کار شما  با معیار اصلاح طلبی از هر نوعی جور در می آید که در شرایطی که فاش شدن مدارک مشکوک تحصیلی  آقای علی الهیار ترکمن او را در موقعیتی مشابه  کُردان قرار داده ، افراد محترمی مانند شما و دیگر اعضای سازمان معلمان احتمالا برای تقویت روحیه با او به دیدن تئأتر بروید و کنارش بایستید و عکس بگیرید؟ گیرم حضور در تئاتر و گرفتن عکس،  آن گونه که دوستان سازمان معلمان گفته اند  کاملا تصادفی بوده . آیا انتشار  این عکس با زیرنویس و تاکید روی نام الهیار  در گروه های تلگرامی هم تصادفی است؟ شما به خاطر مسایل سیاسی بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 ،  5 سال در زندان بوده ای و تصور اینکه مفهوم سیاسی انتشار این عکس را متوجه نشده ای بسیار دور از ذهن است. آدم ها و گروه ها حق انتخاب دارند. این حق شما و سازمان معلمان  است که انتخاب کنید.اما  اگر شما سمت آقای الهیار ایستاده اید، به جای اشارات سمبلیک مانند انتشار عکس ، مرد و مردانه از مدرک دکترای دانشگاه آلبرتای او دفاع کنید .

سازمان معلمان ایران و مدارک جعلی علی الهیار ترکمن

اگر قصد دفاع از الهیار ترکمن دارید به معلمان بگویید که فوق لیسانس پاریس او واقعا فوق لیسانس است. به معلمان بگویید که  استعلام اینجانب و آقای ابوذر حقگو  از دانشگاه آلبرتا دروغ است. اما این روش "نه سیخ بسوز نه کباب" شما فرصت طلبانه است.

سخت نیست اما شما ریسک نمی کنید .با صاحبان قدرت در نمی افتید. جامعه مدنی را فراموش کرده اید  من در موقعیتی نیستم که به شما و دوستان و همکاران شما در سازمان معلمان درس بدهم ، اما شما بهتر از من می دانید که اصلاح طلبی و اعتدال با میانه باز بودن فرق می کند.

برخلاف تصور بعضی،  اصلاح طلبی به معنای نداشتن اصول و طرفدار حزب باد بودن نیست.همین رفتار های فاقد پربسیپ افرادی با برچسب اصلاح طلب ،  اصلاح طلبان را از چشم مردم می اندازد. معنای سیاسی  گذاشتن این عکس و تاکید شما بر حضور الهیار ترکمن در این تئاتر  چیست؟ چه توجیه سیاسی یا صنفی ای دارد؟

من فرض را بر این می گذارم که شما معتقدید که الهیار ترکمن مورد هجمه قرار گرفته و ادعاها در مورد دروغگو بودن و تظاهر به داشتن مدرک از دانشگاه های آلبرتا و پاریس دورغ است.  در این حالت چرا عنوان دکتری او را حذف کرده اید؟ چرا به جای دفاع سمبلیک و عکس گرفتن مستقیم وارد موضوع نمی شوید؟  اصلا عکس را کنار بگذاریم. 

شما به عنوان یک فعال صنفی – سیاسی و سازمان معلمان به عنوان یک تشکل معلمی ، نظرتان در باره مدارک احتمالا جعلی و ادعاهای احتمالا دروغ الهیار ترکمن ، معاون وزیر آموزش و پرورش چیست؟

سازمان معلمان ایران و مدارک جعلی علی الهیار ترکمن

یک فعال سیاسی و صنفی و یا یک تشکل نمی تواند بگوید که نظری ندارد. آیا برای شما خیلی سخت است که از دانشگاه آلبرتا در مورد مدرک دکتری الهیار ترکمن استعلام کنید؟

سخت نیست اما شما ریسک نمی کنید .با صاحبان قدرت در نمی افتید. جامعه مدنی را فراموش کرده اید.

به نظر من اقدام شما و دوستان سازمان معلمان در انتشار این عکس یک اقدام منفعت طلبانه است. شما به طور تلویحی حمایت خود را از ادعاهای آقای ترکمن اعلام کرده اید بدون اینکه ردپایی از خود باقی بگذارید و به اصطلاح راه فرار را برای خود بازگذاشته ایدهمین کارها را می کنید که معلمان از اصلاح طلبها مایوس می شوند . اصلاح طلبی به معنای وادادن و تبدیل شدن به کبریت بی خطر که نیست.

صلاح طلبی یعنی سینه سپر کردن . یعنی دفاع از حقوق مردم. اصلاح طلبی یعنی بلندکردن " تابلو دروغ ممنوع" .

سازمان معلمان ایران و مدارک جعلی علی الهیار ترکمن

اصلاح طلبی یعنی مخالفت با "کردانیسم" چه در حوزه علمی و چه غیر علمی. اصلاح طلبی یعنی همدست و همراه افراد متقلب و دروغگو نشدن. متاسفانه عده ای اصلاح طلبی را تا حد منفعت طلبی شخصی تنزل داده اند.

اصلاح طلبی غرق شدن در معادلات قدرت نیست.

متاسفم برای شما و دوستانتان که به نام اصلاح طلبی همه معیارها را زیر پا می گذاریدو این تصویر و تصور را به دست می دهید که  انگار اصلاح طلبان آدم هایی بی خاصیت و بدون معیاری  هستندکه هرکس تحویلشان بگیرد برده و مجذوب او می شوند.

شما فردا با چه رویی از معلمان برای شرکت در مجمع عمومی تان طلب حمایت می کنید؟

سازمان معلمان ایران و مدارک جعلی علی الهیار ترکمن

شما با چه رویی فردا از معلمان می خواهید که به فلان لیست رای بدهید؟

من متاسفم که امروز به جای تاجزاده و نبوی و آرمین و امین زاده افرادی مثل محمدرضاعارف و کواکبیان و الیاس حضرتی به عنوان نماد اصلاح طلبی معرفی می شوند. وقتی عارف نماد اصلاح طلبی باشد در حوزه آموزش و پرورش هم افرادی مانند ترکمن و بطحایی نماد اصلاح طلبی می شوند. انگار اصلاح طلبان آدم هایی بی خاصیت و بدون معیاری هستند که هرکس تحویلشان بگیرد برده و مجذوب او می شوند

شما همین امروز از معلمان سیلی می خورید. اگر مجمع عمومی برگزار کنید از یک میلیون معلم کمتر از یکصد نفر در مجمع عممی شما حاضر می شوند. مگر در مجمع قبلی شما چند نفر شرکت کردند؟

سیلی محکم تر را در انتخابات مجلس بعدی می خورید.

شما انتظار دارید معلمان به لیستی که آقای کمیجانی عضو شورای عالی 40 نفری اصلاح طلبان ببندد رای بدهند؟ زهی خیال باطل.

شما با عملکرد منفعلانه و منفعت طلبانه خود به نام اصلاحات ، اصلاح طلبی را بی اعتبار کردید.

پنج شنبه, 28 دی 1396 ساعت 22:43 خوانده شده: 16691 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 -24 --
بهرام 1396/10/28 - 23:25
شیرزاد چه هوچی گری راه انداخته و چه چنگی به در و دیوار می زند. آقای عبداللهی که از ایستادند صف طویل اعانه اداره مهاجرت ایالات متحده به تنگ آمده قصد دارد در این پروژه به هر طریق پیروز شود تا دو زار گیرش بیاد. آقای عبداللهی کسی که برای حاجی بابایی توبه می نویسه هم داعیه دار معلمان ایران نیست
پاسخ + 0 0 --
کارشناس معاونت توسعه 1396/10/29 - 03:08
جناب بهرام. شما چرا برافروخته شده ای؟ اگر قرار بود که دنبال دوزار باشد که منطق حکم می کرد تا از مشی شما پیروی کند. موضوع را هنوز متوجه نشده ای که آرمان شیرزاد پیروز شده است. آیا نمی بینی که الهیار صفحه خلاف پراکنی خود را بست. آیا متوجه نشدی که اعلام کرد ولو به دروغ که هرگز ادعای دکتر بودن نکرده است؟ خبر داری که در مکاتبات وزارتخانه از عنوان مجعول استفاده نمی کنند؟ این پیروزی حق و حقیقت و شیرزاد و صدای معلم است.
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/10/29 - 03:16
آقا بهرام بحث شخصی با شیرزاد داری؟ آیا متوجه نیستی موضوع شیرزاد و شخصیت و هویت و نیت و...او در میان نیست؟مگر شیرزاد کاندیدای وزارت یا مجلس یا... است که در مورد دلسوزنبودن و نماینده نبودن او برای معلمان حرف می زنی؟ بحث دروغ گفتن یک مقام دولتی مطرح است. آیا این کارالهیار را تایید می کنی یا نه؟ آیا او را سزاوار سرزنش می دانی یا نه؟ توصیه می کنم دست و رویت را بشور و دریاب که در مورد چه موضوعی بحث در گرفته است و پس از آن اظهار نظر کن.
پاسخ + 0 0 --
آموزگار 1396/10/29 - 03:25
به من قال کار نداشته باش و به ما قال بپرداز. آیا منطق شیرزاد را قبول داری یانه؟ در ضمن ما نفهمیدیم که از اقدام حاج بابایی دفاع می کنی یا محکوم می کنی؟ مقابله با خبرنگاران از سوی مقامات دولتی عجیب نیست؟ الآن یاشار سلطانی سربلند است که ملت ایران را از املاک نجومی آگاه ساخت آبرو دارد یا قالیباف که او را به زندان انداخت به جرم فاش کردن اسرار مگو؟ شیرزاد با مقابله با دروغ و فساد برای خود آبرو خریده است. او نشانه وجدان و فطرت حق طلب معلمانی است که در تار عنکبوت گروهی باند باز و قدرت طلب دروغگو گرفتار شده اند.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 03:52
بهرام خان شما می خواهید دعوا راه بیاندازی و آب را گل آلود کنی تا بحث مدارک تحصیلی ترکمن ( دکتری از دانشگاه آلبرتا و فوق لیسانس از پاریس ) وسط دعوا فراموش شود.برادر خوب من، فعلا مثل یک شهروند قانونمدار از دانشگاه آلبرتا استعلام کن و سری به سایت یونسکو بزن و ببین که جناب الهیار چگونه یک دوره شش ماهه آموزشی یونسکورا با آب و تاب فوق لیسانس جا زده . ضمنا اگر به آقای ترکمن دسترسی داری ازش بپرس چه جوری 20 سال مدرک فوق لیسانس روانشناسی رودهن را از چشم همکارانش دور نگه داشته بود.اول اینها را روشن کن بعد هم یک یادداشت مستقل بنویس و هرچه در باره شیرزاد می دانی روکن. پیدا کردن توبه نامه شیرزاد در دوره حاجی بابایی کار سختی نیست. نسخه ای از آن حتما در بایگانی دفتر وزارتی موجود است. با کمی تلاش پیدا کن و فوری منتشر کن.امان از دست کاسه های داغ تر از آش.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/10/29 - 06:22
بهرام عزیز اسم این کارها روشنگری است شما هم اگر مدرکی دارید که ادعای جناب شیرزادرا ردمی کند ارائه کنید
پاسخ + 0 0 --
همکار 1396/10/29 - 06:58
واقعا نمیدونم این همه عناد با دستگاه بطحایی دلیلش چیست کاش دلتان واقعا برای آموزش و پرورش بسوزد آقای شیر زاد
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/10/29 - 10:43
بهرام جان حرص نخور برادر حقیقت تلخه میدونم .اینم دو سال دیگه حکومت ترکمن بعدش باید جواب پس بده
پاسخ + 0 0 --
معلم مظلوم 1396/10/29 - 14:32
دار و دسته ترکمن به تکاپو افتادن بلکه فرجی بشه
و بحث حقه بازی و کلک بازی رئیس نجومی بگیر خود را یه جورایی
هاپولی کنن
کور خواندین
دروغ آدم دروغگو را بلاخره رسوا می کنه عزیزان دل
پاسخ + 0 0 --
معلم بی یاور 1396/10/29 - 15:49
این آقا بهرام صدرصد ازمهره هایش منصوب الهیاره دروغگویی که این همه توسروکله خودش میزنه واقعا باید به حال مردم ومملکت زارزد که معاون وزیرش مدرک دروغ داره فرماندارش شخص دیگری می‌فرستد جاش. امتحان دانشگاه آزاد بده زارزارباید گریست
پاسخ + +11 -1 --
باکسر 1396/10/28 - 23:35
باید این اتفاقات اخیر میافتاد تا یک کم فضای سیاسی اصلاح طلبان الک بشه. به خوبی اصلاح طلبان حکومتی و عاریتی ذات کثیف خودشان را نشان دادند.
اکثریتی کاسب کار که در لباس اصلاح طلبی فقط دنبال پست و مقام بودند. الان هم که به پست و حقوق نجومی ضمیمه ان پست رسیده اند، دهان رو فقط برای توجیه حکومت و فساد کارگزاران باز میکنند. به خوبی مشخص شده که اینها تعلق خاطری با دغدغه های مردم عادی و آرمانهای قشر فرهیخته جامعه نداشته و فقط به دنبال منافع شخصی خودشون هستند.
پس توهم برشون داشته که هنوز هم در میان توده های رای دهنده جایگاهی دارند!!! جناب اصلاح طلب خودباخته و خود فروخته فکر نکم دیگه آبرویی مانده باشد،‌ پس سنگین تر که این چند صباحی که مانده بار خودتون رو بسته و خفه شید و مردم و معلمان رو با دردشون تنها بذارید و نمک زخم نشید.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 04:17
آقای محمد مرد که نفر اول عکس از سمت چپ و عضو قدیمی سازمان معلمان از دوستان من است. در گروه تلگرامی آقای رها نوشته :"عجیب و باعث تاسف است که در فصل تصویب بودجه که مذاکره کننده اصلی در بودجه آموزش و پرورش الهیار ترکمن است اینگونه مورد هجمه قرار می گیرد." عین همین ادعا را قبلا خود ترکمن با عنوان ترور مجازی مطرح کرده بود. قبلا به این ادعای ترکمن جواب داده ام . تلگرافی عرض می کنم: اولا کار آقای ترکمن و بطحایی با تحویل لایحه بودجه در 19 آذر تمام شده است. ثانیا طبق بخشنامه معاون اول رییس جمهور ،مسئولین دولتی از لابی کردن برای تغییر در لایحه منع شده اند. حالا که آقای مرد تشکیک درمدارک تحصیلی آقای ترکمن را عجیب دانسته اند، خوب است به اتفاق آقای داوری و خانم نقی ای نظرشان را در مورد دکتری آلبرتا و فوق لیسانس پاریس الهیار بگویند. البته اگر اظهار نظر در برهه حساس کنونی به مصلحت است. شاید هم این موضع بی اهمیت است و ارزش اظهار نظر ندارد.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1396/10/30 - 11:40
ادبیات خوبی رایج شده فضای نقد ترا خدا ببین این بد اخلاقی سیا سی سر چیه؟
ذات کثیف خودشان را نشان دادند.
پاسخ + +12 -4 --
علی 1396/10/28 - 23:40
اقای شیرزاد افرین بر شما راستی از اقای دکترررر رررر ترکمن چه خبر؟
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 04:22
ممنون علی جان ، اما از شما دوستان دیگر تقاضا می کنم در اظهار نظر احترام افراد را حفظ کنید. وقتی آدم منطق دارد نیازی به مسخره کردن و احتمالا توهین ندارد. توهین و مسخره و تهدید و...کار کسانی است که برای گفته خود دلیل و برهان و سند ندارند. بعد از این مرحله ما کار را به مجلس می کشانیم و پرونده ترکمن را با اسناد و مدارک روی میز جهانگیری می گذاریم. ترکمن هوش و شجاعت و پیگیری معلمان را دست کم گرفته است.
پاسخ + +8 -1 --
مجید علیپور 1396/10/28 - 23:45
درود بر شما جناب عبداللهی
با پیامهایی که در گروههای مختلف می شود دید ظاهرا خیلی از همکاران از انتشار و زیرنویس آن عکس متعجب و ناراحت شده اند.
به فرمایش درستتان "[متاسفیم] که امروز به جای تاجزاده و نبوی و آرمین و امین زاده افرادی مثل محمدرضاعارف و کواکبیان و الیاس حضرتی به عنوان نماد اصلاح طلبی معرفی می شوند. وقتی عارف نماد اصلاح طلبی باشد در حوزه آموزش و پرورش هم افرادی مانند ترکمن و بطحایی نماد اصلاح طلبی می شوند."
همین دوستان سازمان معلمان انصاف بدهند و بگویند اگر مشابه چنین مساله ای در دولت احمدی نژاد مشاهده می شد چه غوغایی که به پا نمی کردند! آیا حق نداریم به صورت جدی این پرسش را مطرح کنیم که همه ما شناگران خوبی هستیم فقط تا به این ساعت آبی مشاهده نکرده بودیم؟
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 04:38
جناب علیپور گرامی ممنون از لطف شما . بله فرمایش شما درسته . کار روزنامه نگار و رسانه اگر به پیچ و خم مصلحت سنجی سیاسی بیفتد فاتحه رسانه خوانده می شود. من قبلا نوشتم اینکه رسانه ملی به این روز افتاده تقصیر ضرغامی و عسگری و... نیست. صدا و سیما برای انتشار یک خبر یا دعوت از یک کارشناس باید مصلحت های سیاسی ، امنیتی ، جناحی ، جنسیتی و... را لحاظ کند. نتیجه همین می شود که شده است. دوستان اصلاح طلب هنوز هم انتظار دارند رسانه ها از محمود بنویسند و گناه مشکلات امروز را به گردن دولت قبلی بیاندازند. انگار نه انگار که 5 سال است دولت محمود سرکار نیست. البته سهم آنها را باید در خرابی ها دید اما این سیاه و سفید کردن واقعا آزاردهنده شده است. مردم هم خسته شده اند از بس که مشکلات به گذشته ارجاع داده می شود. مساله دیگر بازکردن دکان و دلالی پست زیر تابلو تشکل سیاسی اصلاح طلب است. توزیع پستهای مدیریتی بین گروه های فشار در وزارتخانه آدم را یاد روابط اداری دوره قاجار می اندازد .
پاسخ + +18 -1 --
عضو هیات علمی 1396/10/29 - 00:05
دروغ گفتن در خصوص مدارک تحصیلی آنهم در وزارت آموزش و پرورش مثل جواز تقلب به همه دانش آموزان و جواز سکوت به همه مراقبان است. تشکل های صنفی معلمان نمی توانند از این موضوع چشم پوشی کنند. این موقعیت می تواند به عنوان یک محک صداقت و تعهد به آرمان های تعلیم و تربیت، افراد و تشکل ها ارزیابی کند. سازمان معلمان نمی تواند در مقابل دروغگویی آشکار اللهیار ترکمن ساکت بماند در غیراینصورت سکوت به معنای رضایت خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 04:53
استاد عزیز نکته ظریفی را بیان کرده ای . بقای ترکمن یعنی صدور جواز دروغگویی در همه سطوح آموزش و پرورش. جالب است که خود ترکمن در نواری که موجود است معلمان را از تحصیل در رشته غیر مرتبط فلان دانشگاه آزاد منع می کند. یعنی این قدر خیالش از بابت فوق لیسانس پاریس و دکتری آلبرتا راحت بوده است. حالا هم می گویند دزدگیر است و ولش کنید. آقای مرد که خودش دانشجوی دوره دکتری است بحث در باره مدارک تحصیلی الهیار را هجمه می نامد و آن را به مذاکرات بودجه ربط می دهد. رسانه مستقل خبر را بر اساس ارزش خبر از دید حرفه ای ارزیابی می کند مثلا کودک آزاری همه جا خبر مهم است. مدرک تقلبی مقامات یا دروغگویی آنها مهم است. رسانه فقط در مقابل خوانندگان تعهد دارد. مصلحت سنجی حتی برای نهادهای مدنی هم اگر به یک رویه تبدیل شود خطرناک است. همیشه کسی پیدا می شود که بگوید به خاطر فلان مصلحت بزرگتر این کار را نکن.
پاسخ + 0 0 --
دولت فرهنگیان 1396/10/29 - 11:43
در این مورد خاص سکوت به معنای خیانت است.
پاسخ + +13 -1 --
دکتر کُش 1396/10/29 - 00:43
آقای دکتررررررررر ....کمن به بخش اون اتاق.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/29 - 05:59
من با این شیوه اظهار نظر موافق نیستم... بگذارید جنبه های مختلف موضوع را شفاف کنیم. مساله از جایی بُعد سیاسی و حمایتی پیدا می کند که آقای داوری این عکس جمعی را با زیرنویس و تاکید بر حضور ترکمن در این عکس منتشر می کند. در کار رسانه ای این عکس و زیرنویس پیام دارد. از منظر سیاسی انتشار این عکس دلجویی از الهیار ترکمن و دادن جایزه به او است. اما آقای مرد در تلگرام از زبان سمبلیک عبور کرد و حرفهای ترکمن را که گویا "همزمانی بحث مدرک با تقدیم بودجه به مجلس توطئه ای بوده برای جلوگیری از تاثیر گذاری جناب ترکمن بر روند تصویب بودجه" ترور مجازی بوده ، به شکل دیگری تکرار کرد. نمی دانم جناب مردچرا ابزار تبلیغات ترکمن شده است؟ اولا دولت، وزرا و معاونان را از چانه زنی و لابیگری منع کرده و این حرفها سیاه بازی برخی مدیران است. منطقا معنی ندارد که دولت لایحه بدهد و اجزای دولت بروند خواستار تغییر تبصره های لایحه بشوند! مجلس طبق اصل 75 قانون اساسی نمیتواند تبصره ای اضافه کند که بارمالی داشته باشد. حالا که اعضای سازمان سکوت خود را شکستند دوسه جمله هم در باره مدارک آلبرتا و پاریس و رودهن اظهار نظر کنند.
پاسخ + +4 0 --
مهدی 1396/10/29 - 01:20
همه ی ما شیرزاد عبدالهی هستیم. فدای تو و حرفهایی مدقن و مستدلت.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 02:01
مهدی جان حرفهای شما من را شرمنده می کند و کمی هم از خودم می ترسم. انسان موجود عجیبی است. جایگاه آدم از اعلی علیین تا اسفل اسافلین متغیر است. آدم ها ذاتا از تعریف و تمجید خوششان می آید و کم کم ممکن است دچار توهم شوند و برای خودشان جایگاهی برتر از بقیه تصور کنند. دیکتاتورها از شکم مادر دیکتاتور زاده نمی شوند. شرایط اجتماعی و رفتار اطرافیان آدم را دیکتاتور می کند . از حرف مستدل و عمل درست افراد تعریف کنیم اما از فرد تعریف نکنیم. حمایت ما از هرکسی باید مشروط باشد به تداوم همان صفات و کارهایی باشد که پسندیده می دانیم . مثلا عده ای از همکاران نجفی را به اوج اعلی رساندند و عده ای هم حاجی بابایی را روی شانه های خود تا قله افتخار بالا بردند. نجفی بعد از شکست پروژه اش در تحمیل حسینی مکارم قول هایش را فراموش کرد و معلمان را در دوزخ رها کرد و خود به بهشت رفت. حاجی بابایی هم دنبال منافع خودش است. نجفی و حاجی بابایی آدم های بدی نیستند . اما کارنامه آنها خاکستری است. نمره 18 دارند و نمره صفر هم دارند. در افراد ذوب نشویم.
پاسخ + +5 0 --
امیر اسماعیلی 1396/10/29 - 01:39
راستی امثال این حضرات که سال هاست بعضا باز نشسته شده اندودارای بنگاههای اقتصادی هستند واز رانت های خاص نیز بهره مند هستند چرا لااقل علنا دست از سرآموزش وپرورش بر نمی دارند ،در هر انتصابی رد پای حضرات مشاهده می شود نمونه کوچکترشان حلقه ای انحصاری در لرستان است که ضمن چنبره بر بسیاری از نهادهای اقتصادی ودولتی از جمله آموزش وپرورش به رغم این که فسیل شده هستندودربین عامه جایگاهی ندارند اما متاسفانه به جهت آشنابودن با روش های زدوبند کماکان دست بردار نیستند
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 02:29
دسته بندی های اداری رقیب در داخل ستاد می خواهند از رسانه ها و روزنامه نگاران به عنوان گروه فشار علیه رقبای خود استفاده کنندو برای اینکار برخی اطلاعات منفی علیه رقبا را درز می دهند. در همه جای دنیا از جمله امریکا یکی از منابع خبر رسانه ها همین لیک(Leak) های اطلاعاتی است.استفاده هوشمندانه از این اطلاعات پس از اطمینان از صحت آنها ایرادی ندارد. اطلاعات درز شده اغلب جهت دار و همراه با شاخ و برگ تبلیغاتی است. بخش های تبلیغاتی را باید حذف کرد. رسانه و خبرنگار باید همواره حواسش جمع باشد که ابزار دست مدیران و باندهای اداری نشده و با آنها وارد بده بستان نشود. خبرنگار را به دفترشان دعوت می کنند با او صمیمی و خودمانی حرف می زنند، گاهی یک مدیرکل یا معاون به مدیر کانال تلگرامی یا سایت تلفن می زند.بعضی هم از طریق واسطه عمل می کنند.برخی مدیران پیشنهاد کمک مالی می دهند. باطل السحر این ترفندها شفافیت و گزارش به خواننده است. سر خواننده را نمی شود شیره مالید. دم خروس وابستگی رسانه و خبرنگار به مراکز قدرت از جایی بیرون می زند.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/10/29 - 08:39
از تعداد کل کارمندان دولت بیشرشان معلم هستند اما کمترین حقوق را میگیرند.یعنی قلت در نهایت کثرت
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 02:42
درست است. هر چه تعداد پرسنل دستگاهی بیشتر باشد طبعا حقوق آنها پایین تراست. بحث دیگران غیر تخصصی بودن شغل معلمی است. مقامات به طور جدی فکر می کنند که ارزش کار یک معلم درماه چیزی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان است. این را باسند در یادداشت بودجه مطرح کردم. اینکه چرا سیستم حقوق بگیری و کارمندی رسمی را به هم نمی ریزند و از طریق طرح خرید خدمت و بسته حمایتی که نام مستعارش بودجه ریزی عملیاتی است آموزش و پرورش را اداره نمی کنند دلایل سیاسی و امنیتی دارد. به هرحال یک میلیون معلم وزنه سنگینی در انتخابات هستند و وارد کردن شوک به آنها ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد. سیاست تیم نوبخت رفتار کج دار و مریز با معلمان استت. با این اقتصاد قفل شده و تحریم زده درآمدهای قابل وصول دولت محدود و مخارج هر سال بیشتر می شود. آقای روحانی صریحا گفت که اگر این دولت هم بتواند کشور را اداره کند دولت بعد نمی تواند . تا چند سال دیگر حتی اگر کل درآمد دولت را هم صرف پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان کنندکفاف نمی دهد. وضعیتی مانند یویان یا ونزوئلا در انتظار اقتصاد ماست. پول نفت بحران را کمی عقب می اندازد.
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1396/10/29 - 08:45
معلمی سفره ای پهن است که همه بر سر آن رفت آمد دارند.اما برای معلم نانی در سفره نیست یعنی نمیماند.
وزیر میگوید معلمم روسای ادارات میگویند معلمیم و نیروهای ستادی میگویند معلمیم اعضای سازمان معلمان خود را معلم مینامند.
اما معلم واقعی را بر سر کلاس درس باید دید جایی که معلم با کوهی از مشکلات و فکر و غصه حداقل جای چند نهاد دولتی کار میکند یاد میدهد اندیشه را.
معلمان شریف کشورم ایران درود بر شرف و عیرت شما.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 02:57
تعریف و تمجید از مقام معلم نوعی گفتاردرمانی سیاسی است. دلیلش هم سیاسی است. هر دو جناح روی جلب حمایت معلمان با هم رقابت دارند. جناح اصولگرا شعار معیشت معلم و افزایش بودجه و تقویت کنترل دولت بر آموزش و پرورش را می دهد . جناح اصلاح طلب شعار بازشدن فضای سیاسی مدارس و کاهش دخالت حراست در کنترل معلمان و توسعه مدارس غیر انتفاعی و خرید خدمات را می دهد. هر دو جناح در اجرای سیاست های خود تا حدی موفق بوده اند.در آموزش و پرورش حتی در دوره ای که اصلاح طلبان یا اعتدالیون سرکارند اصولگرایان دست بالا را دارند . چون اصولگرایان خود را نگهبان ارزشها و ایدئوژی رسمی حاکمیت می دانند و وزارت آموزش و پرورش از دید آنها یک نهاد حاکمیتی است. اصلاح طلبان جرات تدوین و بیان یک راهبرد مشخص و متمایز در آموزش و پرورش را ندارند. هر چند در بحث های خصوصی از ایدئولوژی زدایی و آموزش و پرورش عرفی حرف می زنند اما در جایگاه رسمی خود را مجری سند تحول و پاسبان ارزشهاو ایدئولوژی رسمی معرفی می کنند . به همین دلیل یک مدیر اصلاح طلب پشت میز تقریبا همان کاری را می کند که مدیر اصولگرای قبلی می کرده.
پاسخ + +7 -2 --
دبیر 1396/10/29 - 09:56
اصلاح طلب یعنی فرصت طلب برای چپاول ...بخور بخور دیگه
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 05:09
به عرض معذرت این قضاوتهای کلی به ضرر ما تمام می شود و ما را افراطی و بدون منطق جلوه می دهد. در بین اصلاح طلبان گرایش های گوناگونی وجود دارد. انسانهای شریف و سالم و پای بند به آرمان های اصلاح طلبانه در میان آنها زیادند. فرصت طلب و دلال و کاسب و آدم های بی خاصیت هم در میان اصلاح طلبان فراوانند. اصولگرایان هم دارای گرایش ها و شخصیت های متفاوتی هستند. مدعای یادداشتهای من در قضیه ترکمن این است که ایشان در مورد سه مدرک تحصیلی خودش دروغ گفته است. فوق لیسانس روانشناسی رودهن را مخفی کرده . ادعای فوق لیسانس از پاریس دارد و ادعا کرده از دانشگاه البرتا دکتری گرفته است. چنین شخصی ممکن است ده تا حسن هم داشته باشد اما دروغگویی برای یک مدیر آنهم در یک وزارتخانه آموزشی قابل قبول نیست. رفتار مدنی این بود که بعد از طرح این مسایل یا با سند و مدرک جواب منطقی می دادو یا از معلمان عذرخواهی می کرد. متاسفانه به جای اینها دست به تهدید زده و برای جبران انزوای خود دنبال یارگیری از بین تشکل ها افتاده است.
پاسخ + +6 -2 --
فراهانی 1396/10/29 - 11:45
استاد گرامی این سیستم است که افراد را به سمت گیر آوردن مدرک می کشد. یادم می آید دوره دبیرستان معلم ریاضیی داشتیم که دیپلمه بود ولی آنقدر مسلط وبا مهارت بود که همه دانش آموزان در پی او بودند حتی در کلاس های ضمن خدمت برای معلمان لیسانسیه تدریس می کرد ایشان الان در دوره کهولت حقوق بازنشسته دیپلمه می گیرد وبی سوادان دکترا که قادر به انتقال کوچکترین مفاهیم ریاضی به دانش آموزی نیستند به عنوان استاد حقوق نجومی می گیرند
پاسخ + 0 0 --
باکسر 1396/10/29 - 17:33
اگر مدرک ، مدرک باشد ارزش خواهد داشت.
ولی الان فوق لیسانس و دکترای کاملا پولی. جالبه با تضمین نمره و قبولی.
چرا کارهای ما با تمام‌دنیا فرق داره؟!! چرا فساد و تقلب در تمام لایه های زندگی به ویژه در آموزش تا این حد رسوخ کرده؟!!!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 05:25
جناب فراهانی آن معلم عزیز شما یک استثنا بوده . از این جواهرات تک و توک پیدا می شوند. همانگونه که باکسر گفت مدرک اگر مدرک باشد ارزش دارد. ما با مدرک قلابی مشکل داریم با خریدن مدرک دکتری از دانشگاه های بی نام و نشان تاجیکستان مخالفیم. با کردانیسم مخالفیم. با استفاده از عنوان جعلی دکتری در موقعیت های اداری مخالفیم. همین آقای الهیار در چند دانشگاه دولتی به عنوان نماینده سازمان برنامه عضو هیات امنا بوده . همه جا هم صورتجلسه ها را عنوان دکتر امضا کرده است. اینها هم تقلبه و هم تخلف . تازه دروغ هم می گوید که هیچگاه ادعای دکتر بودن نکرده است. ما با اینکه یک نماینده مجلس یا فرماندار و بخشدار و شهردار و مدیرکل و...با استفاده از نفوذ و پارتی بازی حین خدمت از دانشگاه آزاد و پیام نور و مدیریت دولتی و امثال اینها بدون تلاش علمی فوق لیسانس و دکتری بگیرد مخالفیم. این مورد شهنی فرماندار دزفول استثنا نیست. قاعده کار مدیرانی است که برای عنوان دکتری لَه لَه می زنند. حالا این یکی بدشانس بوده که لو رفته .
پاسخ + +6 0 --
معلم بی یاور 1396/10/29 - 16:00
وقتی دروزارت ا پ تقلب مدرک باشد برای اوپ الفاتحه
همکاران دیگه امتحانات راکتاب باز برگزار کنند وحرص بیخودی نخورید
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 05:44
بله درست می فرمایید آثار اجتماعی و روانی خبرهای اختلاس و دزدی و فساد اداری و مدرک تقلبی مدیران و دروغگویی مدیران و حقوق نجومی و املاک نجومی و... که شب و روز ما را بمباران می کند بسیار سهمگین است. یک راه همان راه حل خبرگزاری فارس است. راه انداختن کمپین خبر خوب !اما با نگفتن و پوشاندن بدی ها محیط امنی برای مدیران فاسد فراهم می شود و ابعاد فساد گسترده تر می شود. به جای اینکه مایوس شویم و بگوییم همه جا بخوربخور است ، باید با تاباندن نور به تاریکخانه ها ، افراد فاسد را در مقابل افکار عمومی قرار دهیم. ما که نمی توانیم فرد فاسد را برکنار کنیم باید او را منزوی کنیم. کسانی هم که دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود و روحیه دادن به این افراد هستند را زیر نور افکن بگذاریم . فرد فاسد و دروغگو باید بهای اجتماعی عمل خود را بپردازد و حتی دربین فامیل و خانواده خود هم تحت فشار روحی و روانی قرار گیرد.البته با یک شرط دنبال شایعه نرویم و اخبر فساد را فقط با سند و مدرک و بدون بزرگنمایی و کوچک نمایی قبول کنیم و به دیگران بگوییم.
پاسخ + +7 0 --
معلم بی یاور 1396/10/29 - 16:10
الهیار استعفا استعفا،،،
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/30 - 11:49
اللهیار، استخراج استخراج
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/10/29 - 16:19
مشکل تمام این سازمان چه سازمان معلم چه کانونهای صنفی در تشکیلات غیر دموکراتیک و منافع جویانه خود هست این سازمانها بدون انتخابات مستقیم توسط معلمان انتخاب شده اند و برای رسیدن به منافع خود الهیار که سهل هست با خود شیطان هم حاضرند عکس یادگاری بندازند خشم معلمین از این است که بیانیه های این سازمانها که با نام معلم صورت میگیرد را قبول ندارند و توهین به خود می دانند برای پیشرفت اموزش و پرورش باید تمام این سازمانها برچیده شوند
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 05:57
دلیل تبدیل شدن این گروه ها به محفل های سیاسی که بعضا به دلالی پست و فعالیت اقتصادی مشغولند . عدم حضور معلم ها در مجامع این گروه ها است. انجمن اسلامی و مجمع اسلامی فرهنگیان حزب مدیران هستند و اعضای آنها را مدیران سابق و لاحق و افراد منتظر پُست تشکیل می دهند. مساله اینها حضور در لایه های قدرت و فعالیت هایی مانند تقسیم پست های دولتی و معرفی کاندیدا برای مجلس است. بعضی گروه ها هم شاخه فرهنگی احزاب سیاسی هستند. سازمان معلمان حداکثر قدرت بسیج 100 تن از همکاران را دارد و در حاشیه قدرت است. بخش مهمی از فعالیت های این تشکل خاله بازی و پختن آش رشته و خوردن بستنی در پارک لاله و دید و بازدید خانوادگی و فعالیت های سانتی مانتال است. دبیرکل این سازمان جناب هاشمی هم یک فعال سیاسی و با سواد است تا جایی که من شنیده ام در حزب اتحاد ملت به دبیر کلی علی شکوری راد فعالیت می کند و چندان در سازمان معلمان فعال نیست.
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/10/29 - 16:25
دفاع از الیهار عحیب است ازنظر من یک نفر با اسامی مختلف کامنت میگذارد یک بار با اسم دادگر یک بار با اسم جلیل یک بار هم با اسم بهرام محتوای صحبت یکیست و دفاع از الهیار
پاسخ + 0 0 --
زیرک زاده 1396/10/29 - 20:33
به زودی خواهید فهمید که او کیست و انگیزه اش برای دفاع از الهیار چیست. کمی صبر کنید خواهید فهمید که داستان چیست.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/10/30 - 06:06
به نظر من حضور طرفداران الهیار در بحث ها مفید است. منتهی ای کاش مرتبط با موضوع بحث کنند و با استدلال از مدارک الهیار دفاع کنند. حضور خود الهیار ترکمن هم در این بحث ها مفید است. تشریف بیاورد توضیح بدهد و سند و مدرک ارائه کند . ممکن است ما هم قانع شویم. اما متاسفانه مدیران ما در مقابل انتقاد فقط تهدید می کنند. رفتار شهنی فرماندار مستعفی دزفول که گزارش آن در صدای معلم منتشر شدآیینه تمام نمای طرز فکر مدیران در برابر منتقدان است. او می گوید:" اگر کسی به جای بنده در امتحان شرکت کرده، باید از ورود ایشان و نیز خروج ایشان ممانعت می‌شد و قطعا این که فردی به جای من موفق به حضور در جلسه امتحان و سپس فرار از محل امتحان شده را پیگیری قضایی خواهم کرد." یعنی هنوز طلبکار است و تهدید می کند. به قول معروف دوقورت و نیمش باقی است.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1396/10/30 - 10:44
خدارو شکر همه را با هم قاطی کردی

من با کسی کاری ندارم و نظر خودم را با توجه به اطلاعاتی که دارم بیان می کنم.
برایم روشن شده شما به افراد خاصی هم بدون دلیل حمله می کنید.
اما مطابق تمامی ادیان از تهمت متنفرم
در بعضی موارد اطلاعات نادرست به آقای عبدالهی می دهید
پاسخ + +1 -2 --
جلیل 1396/10/30 - 11:15
دوستان من چند مورد برایم سوال بوده که شیزراد عبدالهی جواب نداد و هیچ هدفی ندارم بنا بر این تهمت نزنید
1.زمان رفتن فولادوند را چه کسی از شورای معاونین وزارت اطلاع رسانی نمود که در این سایت اعلام نمودی؟
2.مدارس فوق الذکر شما واگذار نشده اند چرا شما تهمت زدی
و چرا سماجت ؟
4. آیا اول نگفتی استثمار و رانت ..در آخر فرمودی 160 نفر به مصاحبه دعوت شده ؟
4.اینها نقد هستند یا تخریب
5.حداقل می دانم در رابطه با آقای فولادوند مقرضانه و برای خوشحالی همکار ان وزارت که رابطه با شما دارند انجام دادی
من خود شاهد تماس آقای جدایی برای تخریب فولادوند و کمره ای بودم اما دیوار ایشان را کوتاه دیدی
6. چوب خدا صدا ندارد مراقب باش
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/30 - 18:44
خداوکیلی جلیل خان
ترکمن و نوبخت دروغگو چه قولی بهت دادن
حیف نیست یک معلم حامی این دروغگویان باشد.
پاسخ + +3 -1 --
شهید چمران 1396/10/30 - 11:50
وقتی شیپور جنگ نواخته شود ، مرد از نامرد شناخته می شود .
پاسخ + +2 0 --
میرزای قدیم 1396/10/30 - 13:10
بعضی دوستان در نقد جناب شیرزاد که الهیار و دکتری کردانیسم اوا را به چالش کشانده بودند قلم فرسایی کردند ولی لطفا دوستان مدرک کردانیسم نگران نشوند چون جناب الهیار به همراه چند نفر از دوستان و سخنگوی جبهه فرهنگیان میرزاده در حال مانور و خندیدن به ریش همه ماست لطفا ریشتان را شانه بزنید
پاسخ + +1 -1 --
جلیل 1396/10/30 - 14:31
پیامهایی برای زندگی امروز:
1 دامن زدن به شايعه و پخش آن، ممنوع است. ( «لَوْ لا» نشانه‏ى توبيخ از سوء ظن و پخش شايعات است) 2 در جامعه‏ى اسلامى بايد روحيه‏ى حسن ظن حاكم باشد. «ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً» (حسن ظن، يكى از آثار ايمان است).
3 همه‏ى مردم در برابر آبروى يك «فرد» مسئولند. «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ» 4 بنى آدم اعضاى يكديگرند. تهمت به هر عضوى از جامعه‏ى اسلامى، همانند تهمت به ديگر اعضاست. «بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً»
پاسخ + 0 0 --
میرزای قدیم 1396/10/30 - 15:12
جناب جلیل ، برادر بزرگوار در همان قرآنی که جناب عالی سند کردین، حفظ بیت المال هم سفارش شده، و همچنین در کنار همان قرآنی ، عاملان قرآنی هم وجود داشته افرادی چون علی ع بودند چون رطب خوردند منع رطب نکردند و یا با داغ نهادن بر دست برادر در نگهبانی از بیت المال سنگ تمام گذاشتند برای خود بر نداشتند مگر به اندازه سایرین، اما سخن آخر اگر منصب داران به چالش کشیده نشوند نقد نشوند زیر ذره بین قرار نگیرند فردا اداعای مقام نبوت خواهند کرد ، همین اقا الهیار می دانید الان برای رد گم کردن دارند در یکی از شهرهای اردبیل فخر فروشی می کنند، جناب مسولین همواره باید زیر نقد های اصحاب رسانه قرار بگیرند تا خدای نکرده فردا بابک زنجانی دیگر زایده نشود، و اگر امروز از اینها دفاع کور شود مثل آن هست تخم دزدی دیگر کاشته می شود ولی بازم به خاطر استناد به قران و دعوت به صداقت و امانت داری ممنون، همواره برقرار باشید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/30 - 16:31
شما اون جلیل قبلی که مخالف دولت بود قطعا نیستی ما قبلا یک جلیل مخالف دولت داشتیم که دیگه غیبش زده و معلوم نیست چی شده حالا اون جلیل رفت الان یه جلیل طرفدار دولت و الهیار اومده؟ شما اسم واقعیت جلیل هست یا اینکه حالا عمدا این اسم رو انتخاب کردی که همه فکر کنن اون جلیل سایق هست؟
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/30 - 18:48
همون جلیله
نوبخت و ترکمن جونش به ایشان......
بللله آقا میرزا
هر کامنتی آقا جلیل می نویسه
کلی براش نان و آب داره
پاسخ + 0 -2 --
جلیل 1396/10/30 - 19:48
من مخالف دولت نیستم
من دوستدار دولت اصلاحات و
.تفکر واندیشه اخلاق مداری هستم
موافق نقد منطقی هستم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/30 - 21:01
پس اون جلیل سابق نیستی ؟ چون اینجا یه جلیل مخالف دولت بود پس شما یکی دیگه هستی
پاسخ + +3 0 --
عضو هیات علمی 1396/10/30 - 20:15
اگر پدیده اللهیاریسم در آموزش و پرورش موفق بشود باید، به فتوای من برای میت آموزش و پرورش نماز بخوانید. اللهیاریسم پدیده شومی است که از تب مدرک گرایی به مراتب خطرناکتر است واهتمام بیشتری برای مبارزه با آن موردنیاز است. از جناب آقای عبداللهی که نقش وجدان بیدار نظام تعلیم و تربیت را به عهده گرفته است، تشکر می کنم و همه معلمان و کارکنان ستادی آموزش و پرورش به چالش بی امان با اللهیاریسم فرامی خوانم. یادآوری می کنم که کسانی دیگری هم در معاونت های وزارت آموزش و پرورش هستند که بدون مدرک از عنوان"دکتر " استفاده می کنند. مبارزه با اللهیاریسم دامن این افراد را هم خواهد گرفت. به کسانی که به جهاد فی سبیل التربیت می پیوندند پیشاپیش درود می فرستم.
پاسخ + 0 0 --
محمدتقی سبزواری 1396/11/01 - 10:50
ماشالله اونقدر پیام ها و اظهار نظرات فراونه که آدم فرصت خوندنش رو نداره ولی دوستان بجای زوم کردن روی این تحلیل جناب عبدالهی به عملکرد جناب ترکمن پرداخته اند که دو مقوله جداست.
عبدالهی عزیز
من فکر می کردم تحلیل های شما مبتنی بر یک سری اطلاعات اولیه دقیق می باشد ولی با تحلیل فوق متوجه شدم که چنین نیست . شما با خلق و خوی من آشنائید.
شما چطور داوری و نقی یی و تعداد دیگری از اعضای سازمان معلمان که بهنگام رای اعتماد به بطحایی تلاش برای صدور بیانیه بی کفایتی ایشان می کردند را متهم به جانبداری از بطحایی می کنید. آیا بطحایی و ترکمن نمی دانند که از مخالفین جدی وزارت بطحایی سازمان معلمان بوده است.
در زمان برگزاری رای اعتماد بنده و داوری چندین روز در حال رایزنی با نمایندگان بودیم. اطلاعات تان در این زمینه بسیار اشتباه بود.
در مورد چرایی عکس گرفتن ، بنظرم وقتی میزبان درخواست عکس یادگاری می کند ، از ادب و عرف بدوره که اجابت نشود .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور