صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

مینو امامی/ بازنشسته - آذربایجان شرقی

فرماندار سابق دزفول ! کاش مسئولین ما همگی دیپلم بودند اما قانون را محترم و مقدس می شمردند... امروز آن مراقب از نظر من جایگاه دهقان فداکار را دارد !

مگر ما از شما انتظار داشتن یک صفحه مدرک جعلی در اهانت به شعور و توانمندی های دارندگان واقعی این مدارک گسیل داشتیم/ مگر ما از شما غیر عمل به وظایف تان در بهبود شرایط اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور انتظار دیگری نیز داشتیم / امروز شما تنها خاطی میدان مسئولیت نیستید و یقین وقتی برای فرهنگ قانون گریزی در جامعه ما هیچ منع یا اجبار فیزیکی وجود ندارد ؛ این سیر همچنان توسط عده ای پیموده خواهد شد/ ما از شما دور زدن قانون را فرا می گیریم نه در حد شجاعت و جسارت شما که فرد دیگری را به جای خود برای شرکت در آزمون مدرک زایی بفرستیم بلکه در حد دور زدن قوانین راهنمایی و رانندگی. یا زرنگی در صف های گوناگون و از آخر با حیله و حقه به جلو آمدن. یا از نرده ها پریدن به جای استفاده از پله برقی یا ثابت پل عابر پیاده . یا عبور از چراغ قرمز یا فریب پلیس برای ندیدن ما هنگام رانندگی در صحبت با موبایل یا به جای بستن کمربند ایمنی انداختن آن روی دوش توسط رانندگان اغلب حمل و نقل عمومی و..../ ما این قانون گریزی های کوچک اما کارآمد برای خودمان در احساس زرنگی را از چون شما مسئولین یاد گرفته ایم/ اصلا نمایندگان چرا در مجلس اوقات شریف خود را برای تدوین قانون سپری می سازند/ جا دارد به تمامی مراقبین امتحانات در هر سطحی تبریک و تمجید ابراز نموده و تیزبینی و مهارت آنان را در کنترل و هدایت جلسات امتحانی تحسین نمایم/ امروز مدرک تحصیلی آقای « علی الهیار ترکمن » معاونت توسعه مدیریت پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش و آقای شهنی فرماندار دزفول و یقین اگر جست و جو صورت گیرد فردا ....... ماه پشت ابر باقی نمی ماند/ باز به عنوان یک فردی از این جامعه که شدیدا قانون مداری خویش را در الگو نگرفتن خاطیان ، تا این سن و سال پاسداشته ام حاضرم امروز به معترفین جعلی بودن مدارک تحصیلی شان و استعفای شرافتمندانه آنان تعظیم نمایم و احسنت بگویم

تقلب فرماندار دزفول و مدرک علی الهیار ترکمن و کردانیسم  « مدرک گرایی یا کردانیسم » امروز در جامعه ما در جایگاه مسئولین کشور تبدیل به یک اپیدمی بیمارگونه ای گردیده است. امروز ایران پایتخت مدرک گرایی جهان است. امروز مسئولین در کشور ما برای رسیدن به نتایج سریع مورد نظر یا نیاز ، قانون را زیر پا می گذارند.فرماندار سابق دزفول !

کاش شما مسئولین همگی دیپلم بودید اما قانون را محترم و مقدس می شمردید. کاش شما عامل به قانون بودید. کاش شما با عملکرد خود مردم را به باور باطن رفتار و منش خود می نمودید نه ظاهری چون بادبادک سرگردان در هوا یا طبلی تو خالی.
مگر ما ملت شما را به سوی قانون گریزی یا دور زدن آن هدایت کردیم ؟
مگر ما از شما انتظار داشتن یک صفحه مدرک جعلی در اهانت به شعور و توانمندی های دارندگان واقعی این مدارک گسیل داشتیم؟
مگر ما از شما غیر عمل به وظایف تان در بهبود شرایط اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور انتظار دیگری نیز داشتیم ؟

امروز شما تنها خاطی میدان مسئولیت نیستید و یقین وقتی برای فرهنگ قانون گریزی در جامعه ما هیچ منع یا اجبار فیزیکی وجود ندارد ؛ این سیر همچنان توسط عده ای پیموده خواهد شد.

شما مسئولین با قانون گریزی خود ملت را به خطا و لرزش ترغیب می نمایید.

تقلب فرماندار دزفول و مدرک علی الهیار ترکمن و کردانیسم

ما از شما دور زدن قانون را فرا می گیریم نه در حد شجاعت و جسارت شما که فرد دیگری را به جای خود برای شرکت در آزمون مدرک زایی بفرستیم بلکه در حد دور زدن قوانین راهنمایی و رانندگی. یا زرنگی در صف های گوناگون و از آخر با حیله و حقه به جلو آمدن. یا از نرده ها پریدن به جای استفاده از پله برقی یا ثابت پل عابر پیاده . یا عبور از چراغ قرمز یا فریب پلیس برای ندیدن ما هنگام رانندگی در صحبت با موبایل یا به جای بستن کمربند ایمنی انداختن آن روی دوش توسط رانندگان اغلب حمل و نقل عمومی و....


آری !

ما این قانون گریزی های کوچک اما کارآمد برای خودمان در احساس زرنگی را از چون شما مسئولین یاد گرفته ایم.

تقلب فرماندار دزفول و مدرک علی الهیار ترکمن و کردانیسم

مگر شهید رجایی با پادویی در کارگاه بلور سازی در قزوین یا دستفروشی در تهران تحصیل نکرد و به ریاست جمهوری نرسید؟ مردم به حمایت او از محرومین یا ساده زیستی او نمره قبولی دادند نه سابقه زندگی یا مدرک او. مدت ریاست جمهوری ایشان نیز کوتاه بود همچون مدت فرمانداری شما. ( 11 مرداد سال 1360 و 8 شهریور 1360 یعنی 29 روز) . اما ایشان در جهت قانون و پاسداشت حقوق مردم و شما در جهت پایمال کردن حق الناس و قانون گریزی . همان داستان شمشیر دو دَم مشهور یا همان داستان مشهور اوستا با دو نقش اهریمن و اهورامزدا. یا زشتی و پلیدی در مقابل زیبایی و پاکی.

ما این قانون گریزی های کوچک اما کارآمد برای خودمان در احساس زرنگی را از چون شما مسئولین یاد گرفته ایم   اصلا نمایندگان چرا در مجلس اوقات شریف خود را برای تدوین قانون سپری می سازند ؟

من و شما با ذکاوت ایرانی خود که از نوع مثبت آن به جهانیان ثابت شده ، می توانیم خویشتن خویش را در اداره امور جامعه راغب نماییم. هر چند شاید تا امروز تعریف ابعاد منفی زیرکی ایرانیان نیز محتوی نشریات کشورهای بیگانه گردیده است.

کاش به جای انکار، قبول خطا می نمودید ، حداقل از این کانال عده ای برای جسارت قبول جرم شما ، فتبارک ا....... می گفتند اما به جای آن و تحمیل استعفا برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر، ادعای شما عبارت از:

فرماندار سابق دزفول: اگر کسی به جای بنده در امتحان شرکت کرده، باید از ورود ایشان و نیز خروج ایشان ممانعت می‌شد .

شهنی: قطعا این که فردی به جای من موفق به حضور در جلسه امتحان و سپس فرار از محل امتحان شده را پیگیری قضایی خواهم کرد.

شهنی : فرض کنیم کسی به جای بنده امتحان داده، قاعدتا من باید به کمیته انضباطی خواسته می شدم و اگر اثبات می شد تخلف از جانب بنده بوده، باید بر اساس قوانین برخورد می شد.

فرماندار سابق دزفول : پیشتر نیز در مسایلی دیگر برای بنده حواشی ایجاد کرده بودند و تهمت های فراوانی زده بودند که از طریق قانونی پیگیری کردم و در تمام موارد علیه شایعه پراکنان احکام محکومیت صادر شد.

خود اعتراف می کنید که سابقه پخش شایعات در خصوص شما قبلا نیز بوده ، از قدیم گفته اند : تا نباشد چیزی مردم نگویند چیزها. یا دست پیش گرفتید که پس نیفتید. بینوا کسانی که محکوم شدند.

جا دارد به تمامی مراقبین امتحانات در هر سطحی تبریک و تمجید ابراز نموده و تیزبینی و مهارت آنان را در کنترل و هدایت جلسات امتحانی تحسین نمایم.

تقلب فرماندار دزفول و مدرک علی الهیار ترکمن و کردانیسم

جناب وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات !

ما معلمین چنین هنرمند اما کم توقع و قانعیم. امروز آن مراقب از نظر من جایگاه دهقان فداکار را دارد. دست مریزاد و عمرت دراز باد. با معرفی ایشان و قدر دانی در هوشیاری شان رسالت هموطنی خویش را به جا آوریم. در جامعه ما اگر قوی هیکلی با دندان خود اتومبیل چند تنی را چند متر جلو بکشد مدال افتخار می گیرد و پهلوانش می نامند اما یک مراقب قهرمان ، گمنام باقی می ماند و نامش نیز در محافل ذکر نمی شود چه رسد به تقدیر و تشکر. ما فرزندان چنین جامعه ای هستیم. دهقان فداکار نیز میراث گذشته بود نه حال.

 
تقلب فرماندار دزفول و مدرک علی الهیار ترکمن و کردانیسم   امروز مدرک تحصیلی آقای « علی الهیار ترکمن » معاونت توسعه مدیریت پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش و آقای شهنی فرماندار دزفول و یقین اگر جست و جو صورت گیرد فردا ....... ماه پشت ابر باقی نمی ماند.

اَعمال زشت و ناصواب برخی از مسئولین اگر امروز در خنده ها یا کِبر در پشت میزهای آن چنانی پنهان مانده ، کوس رسوایی نزدیک است.

باز به عنوان یک فردی از این جامعه که شدیدا قانون مداری خویش را در الگو نگرفتن خاطیان ، تا این سن و سال پاسداشته ام حاضرم امروز به معترفین جعلی بودن مدارک تحصیلی شان و استعفای شرافتمندانه آنان تعظیم نمایم و احسنت بگویم.

نفر بعدی کیست؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 30 دی 1396 ساعت 22:27 خوانده شده: 1439 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +50 -1 --
عضو هیات علمی 1396/10/30 - 23:26
صدای وجدان بیدار آموزش و پرورش از گلوی مبارک این آموزگار بیرون آمد. مفتخریم به وجود چنین شخصیت ها آگاه و متخلق به اخلاق حسنه
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 07:53
با سلام و احترام،

استاد بزرگوار شما لطف دارید. سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/11/01 - 19:02
من هم از مقاله های خوب همکار عزیز جناب سرکار امامی متشکرم اما متاسفانه کو توجه در بین مسولین و...؟؟؟
پاسخ + +40 -1 --
ناشناس 1396/11/01 - 01:38
خانم امامی خدا قوت.انشالله همیشه سلامت و سربلند باشید.ممنون از نوشته های زیبایتان.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 08:45
با سلام و احترام،
سپاسگزارم.
پاسخ + +27 0 --
M . K 1396/11/01 - 11:36
واقعا كاش مسئولين ما هيچ مدركي نداشتند ولي مهارت داشتند مثل خيلي از كشورهاي موفق دنيا
پاسخ + +23 0 --
فرجی 1396/11/01 - 11:54
سلام . یکی از نمونه های بارز مدرک گرایی و شاید هم مدرک پرستی در استان آذربایجان شرقی توسط مدیرکل تحفه و شاهکارمان جعفر پاشایی مشاهده می شود . فردی که بودجه اموزش و پرورش استان را صرف چاپ بنر های آنچنانی برای تبلیغ خود می کند . دیگر شاید مدرسه ای را نتوانید پیدا کنید که عکس ایشان در دیوار آن نقش نبسته باشد. آقای وزیر یا هر انسان شریفی که می توانی صدای ما را به وزیر محترم برسانی استدعا داریم تغییری در آموزش و پرورش استان اذربایجان شرقی انجام بدهید دیگر دارد گند کار در می اید.
پاسخ + +3 -26 --
ناشناس 1396/11/01 - 15:21
نکته جالب در مورد این سایت این هست که اکثر معلمان با اسامی مستعار کامنت میگذراند و هیچ کدام جرات اینکه با مشخصات واقعی نظر دهد را ندارددر جامعه ای که معلمانش اینقدر ترسو هستند که ابدا جرات نقد و اظهار نظر ندارند دانش اموزانش چه خواهند شد در حقیقت چنین وضعیتی بیانگر جامعه ای بسته با حاکمان دیکتاتور و فوق امنیتی هست نظام ما دائما در حال رصد فضای مجازی و سایتها ست تا چنانچه کسی بر خلاف نظر حاکمیت ودولت نظر دهد بلافاصله دستگیر و روانه زندان کند معلمین در مدرسه هم به شدت هراس دارند تا مبادا در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنند البته این سایت بر خلاف ادعایش هرگز مدافع معلمان و صدای انان نیست و اهداف خاصی را دنبال میکند این سایت بر خلاف انچه که معلمان را به ارائه نظر ونقد فرامیخواند اما چنان چه متوجه شود معلمان در حال تجمع برای مطالباتشان هستند بلافاصله مخالفت واز هرگونه پوشش خبری در این مورد خودداری میکند در حالیکه تجمع طبق قانون اساسی کاملا ازاد و نیاز به اخذ مجوز ندارد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 16:26
با سلام همکار ناشناس محترم ،

جرأت و جسارت شما را هم تحسین می گویم.

شما که معلم نیستید این همه شهامت دارید از معلمی
که هشت اش گرو نه اش است چه انتظاری دارید؟

همیشه گمنام باشید.
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/11/01 - 16:42
سلام
خانم امامی
جالب است که دیگران را ترسو می داند و می خواند اما خودش را فراموش کرده است .
این جور آدم ها را با پلاکی به گردنشان آویزان است باید شناخت !
پاسخ + 0 0 --
....... 1396/11/01 - 18:45
رطب خورده منع رطب چون کند؟
پاسخ + 0 0 --
!!!!!!!! 1396/11/01 - 18:47
شما لطف کنید شجاع بودن خود را به اثبات رسانید و تمامی مشخصات خود را مرقوم فرمایید شاید برای تبریک خدمت رسیدیم.
پاسخ + 0 0 --
فریاد 1396/11/01 - 18:49
میشه لطف کنید ماده یا تبصره آزاد بودن تجمعات اعتراض آمیز در قانون اساسی را بنویسید، شما مثل این که سالها در کشور نبودید.
کدام کشور چنین اجازه ای می دهد ما دومی اش باشیم.
پاسخ + 0 0 --
ای روزگار 1396/11/01 - 18:53
سایت صدای معلم چون اکاذیب نشر نمی کند تا تجمعات
قانونی و با مجوز نباشد ، با انتشار خبر به وجود آن دامن نمی زند. این تعهد هر رسانه معتبر است و گر نه روزی چندین تکذیب باید داشته باشد. شما آقای ناشناس کارشناس تا حال
در این سایت تکذیبیه ای دیده اید؟
پاسخ + 0 0 --
پسر شجاع 1396/11/01 - 19:14
این ترسی که بر پیشانی معلمان خودتان از اول ابتدایی تا امروز که کی هستید یا چی هستید نمی دانم زدید، شامل فامیل و آشناهای شما هم می شود یا فقط منظور شما عرصه سایت صدای معلم است؟
اولا شما با خودتان مشکل دارید.
ثانیا شما با این سایت مشکل دارید.
ثالثا شما با قانون مشکل دارید.
ورودنامحرمان تنگ نظر نفوذی در بین معلمین،عمده خوانندگان این سایت ممنوع!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 19:22
جناب آقای حسینی ،
با سلام و احترام،

اشتباه آقای ناشناس نوشتن واژه ترسو ،
ذیل نوشته ای است که طرح و نگارش آن
شهامت می خواهد.
ما معلمین از خردمندی ملاحظه کاریم نه
از ترس محافظه کار.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/01 - 22:34
ایمان دارم به این نوشته اما همه معلمان جیره خواریم و نان مان از این کار است
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 23:40
همکار ناشناس ،
در حق ما کوتاهی زیاد است اما قلمداد کردن معلم
بعنوان جیره خوار بی انصافی مطلق است.
جیره خوار بار منفی داشته و شایسته نیست چنین
خطابی برای نقش معلم در جامعه . ما شاید از حقوق
خود محروم باشیم اما من به ارزش واقعی معلم در
کلاس درس ایمان دارم. تشکر و موفق باشید.
پاسخ + +32 0 --
امامی 1396/11/01 - 18:43
با سلام و احترام خدمت همکاران فرهیخته،

لطفا با برچسب سیاسی زدن به این موضوع
یا موضوعات مشابه، اجازه تداوم خطا و لرزش
عده ای را سبب نشوید. هر چند موضوع مربوط
به نقش های سیاسی است اما حاصل اعمال
آنان یک معضل اجتماعی و فرهنگی و حتی
اخلاقی است.

با سیاسی جلوه دادن مسأله ما فقط برای
گروهی که دود چراغ خورده اند و سالهای
متمادی در طی کسب علوم و فنون جوانی
خود را سپری ساخته اند و اندیشمندان و
کارشناسان واقعی و برجسته جامعه
هستند اهانت می کنیم.

اگر در جامعه هر چیز در جای خود قرار نگیرد
عدالت اجتماعی پایمال می گردد.
حیطه مسایل را عامدا یا ناآگاهانه در هم
نیامیزیم و اجازه دهیم تا الگوی مناسب اخلاق
برای کودکان و نوجوانان کشور حاکمیت داشته
باشد. سپاسگزارم.
پاسخ + +8 -7 --
یک فرهنگی 1396/11/01 - 19:48
سلام سرکار خانم امامی عزیز
در مورد لایحه جدید دولت در حذف مدت زمان تحصیل در تربیت معلم یا تعهد دبیری از حکم افراد بخصوص فرهنگیان مظلوم هم مقاله ای بنویسید
پیش از آنکه خیلی دیر شود و این لایحه تصویب شود...
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 20:56
با سلام و احترام،
همکار محترم چون از کم و کیف موضوعی
که ذکر کردید اطلاع ندارم شرمنده خواهم
شد. اگر توانستم به اطلاعات لازم دسترسی
یابم و توانش را داشتم چشم. اما شرط گذاشتم. بعدا بدقول نشوم.
از لطف تان سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/01 - 21:02
همکار محترم،
اگر نوشته تبعیض های موجود در آموزش
و پرورش بنده را مطالعه نمایید متاسفانه
من با این طرح موافقم و خواستار آن بودم.
شرمنده ام. موفق باشید.
پاسخ + +3 -24 --
سقز 1396/11/01 - 22:16
من سوال برام پیش امده ما در امتحان مدرسه کارت دانش اموز و شناخت و امضا از دانش اموز جهت ثبت حضور و .... را انجام میدهیم چطور یک نفر رفته سر جلسه یک فرماندار نشناختنش و کارت هم داشته
2- مسولین معمولا در دانشگاه پیام نور و ازاد و علمی کاربردی جزء نور دیدگان هستند و همه براشون خم و راست میشوند چطور نفهمیدن جای اقای فرماندار چه کسی نشسته و فرماندار نیست و
دوربین مداربسته همه دانشگاهها دارن


3- ایشان این همه مدرک میخواد چکار ؟؟؟؟؟
نیم کیلو هم برای ما بگیرن
پاسخ + 0 0 --
کمانگر 1396/11/02 - 01:29
انشاله که در این خصوص اطلاعات شما دقیق بوده باشد نه قضاوت بر اساس هجمه در فضای مجازی علیه یک نفر.
چون همانطور که حضرتعالی میدانید گرفتن مدرک انقدر راحت شده که یک فرد عادی از عهده ان بر می آید ،حالا یک فرماندار وریس شورای تامین جای خود دارد ودروس دکترا در رشته مدیریت گذرانده
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/11/02 - 10:37
دوست عزیز کمانگر
من براساس نوشته ای که در این سایت بود این سوالات برام پیش امده
والا ماندم چرا یک نفر با شرایطی که دردر کامنت قبلی نوشتم چطور این اشباه را مرتکب شده و ..........درحالی که مدرک دکترا داره لیسانس ازاد میخواسته چکار
پاسخ + 0 0 --
سقز 1396/11/04 - 00:58
تشکر دوست عزیز کمانگر
ممنون بابت اظها رنظر
همه از چندین جا برای پول بدست می اورند و درامد دارند بجز معلمان
پاسخ + +30 0 --
امامی 1396/11/02 - 11:31
همکار ناشناس محترم ،
با سلام و احترام ،

از شما استدعا دارم برای استفاده از واژه جیره خوار
برای معلمان سرزمینم ، بزرگواری کرده عذرخواهی
کنید . ما حق تحقیر یا کوبیدن معلمان را نداریم.
سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
کمانگر 1396/11/03 - 03:08
سرور ارجمند با نام مستعار سقز
با اهدام سلام روی صحبت من نویسنده مقاله بود.
ولی اینکه چرا عمران خوانده.خیلی از مدیران که در کار اجرایی وپیمانکاری وعمرانی کار کردن وتجربه دارند دوست دارند بعد از بازنشستگی با تاسیس یک شرکت پیمانکاری وساختمانی فعالیت کنند اگر مدرک مهندسی عمران نداشته باشند گرید به انها نمیدن مجبور میشن مدرک کسی دیگه بیارن تو شرکت که نرخ حالا برای دو سال حدود 6ملیون میگیرن پس گرفتن مدرک عمران قطعا برای ایشان مفید وحتی لازم است
پاسخ + +32 0 --
دبیر م 1396/11/02 - 16:16
مکار امامی عزیز خیلی خوبی کاش در وزارت برا توجه ب مشکلات معلمان از وجودتان و نظرات امثال شما استفاده میشد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/11/02 - 16:59
با سلام و تشکر.
برای خدمت کردن سمت و پست لازم نیست.
همین کانال بهترین و اثرگذارترین بهانه خدمت
است.
سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/11/02 - 23:46
مطمئن باشید لایق تشکرید انشاا...هرجا هستید در خدمت به معلمان و تعلیم و تربیت و ارتقا ایگاه معلمان در ایران وفق باشید انشاا...
پاسخ + +27 0 --
امامی 1396/11/03 - 07:57
با سلام و احترام،

جناب دبیرم سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/11/04 - 17:09
سلام بر شما و همه عاشقان تعلیم و تربیت
منتظر قلم و نگارش شما در مورد موضوعات جدید هستم
پاسخ + +1 -25 --
معلم ابتدایی 1396/11/04 - 21:41
استفاده از واژه کردانیسم یک بی احترامی به مرحوم کردان می باشد چندان زیبنده گفتار نوشتار یک معلم نیست بالاخره عوام هم حرمت مرده را حفظ می کنند
پاسخ + +24 0 --
امامی 1396/11/04 - 22:36
سرکار یا جناب معلم ،
با سلام ،
لطفا در گوگل نام همان مرحوم اسوه درستی را بنویسید
پاسخ لازم را در خصوص این مرحوم مغفوره در می یابید.
بنده قبل چنین اظهار نظرهای محکمی چون شما ابتدا چرخی
د ر سایت های گوناگون می زنم.
رحمت خدا بر بندگان راستین پروردگار نه ........

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور