صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم

کاش مسئولان وزارت آموزش و پرورش ما کمی مثل استاندار اصفهان بودند ! آیا بطحایی حاضر است مانند مهرعلیزاده معاونش را برکنار کند ؟

در حین توزیع این گزارش که البته در صدای معلم نیز منتشر شده است برخی از عوامل حاضر در جلسه که حاضر به معرفی خود نشدند جلوی توزیع این برگه ها را گرفته و مدیر صدای معلم را  به بدترین وجه و پیش چشم نمایندگان دانش آموزان سراسر کشور از نشست بیرون کردند/ آن ها با توهینی بی سابقه کارت دعوت به این نشست را ضبط کرده و عودت هم ندادند/ پیش از این و در زمان وزارت فانی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز از ورود نماینده صدای معلم به نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش جلوگیری شد/ اما در آموزش و پرورش فقط به یک " عذرخواهی ساده " آن هم پس گذشت حدود یک ماه از آن واقعه بسنده می شود . وزیر آموزش و پرورش هم خم به ابرو نمی آورد/ هیچ مسئولی در این جریان نه توبیخ می شود و نه حتی تذکری دریافت می کند/ « رسول پاپایی »  که علی رغم دعوت رسمی از صدای معلم مانع از ورود مدیر این رسانه به نشست رسانه ای فانی شده بود و در آن زمان معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود در حال حاضر با حکم « سیدمحمد بطحایی »  مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش و به عنوان نماینده وزیر آموزش و پرورش در مناطق آزاد و تجاری کشور منصوب شده است/ « حمیدرضا کفاش » معاون سابق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش که تقلب در انتخابات مجلس دانش آموزی در زمان وی رخ داد و « صدای معلم » آن را در افکار عمومی مطرح کرده  و « مهدی فیض » این تخلفات را در گفت و گو با صدای معلم تایید کرد در گروه های مجازی می چرخد و خود را حامی و طرفدار دولت تدبیر و امید نشان می دهد / کفاش در زمان مسئولیت خود هیچ اقدامی برای بازسازی اعتماد از دست رفته دانش آموزان انجام نداد و از کنار آن گذشت .../ در زمان معاونت جناب کفاش پرونده این تخلفات و تقلب را مختومه اعلام کردند/ « فاطمه سعیدی » نماینده مجلس در جریان ماوقع و جزئیات مسائل قرار می گیرد اما جز " سکوت و انفعال " چیز دیگری مشاهده نمی شود/ این بخشی از وضعیت و جایگاه رسانه و افکار عمومی در آموزش و پرورش ما است/ اگر می خواهید وضعیت واقعی یک جامعه از نظر مطالبه گر بودن ، پرسشگری و پویایی را مورد سنجش قرار دهید به وضعیت و جایگاه رسانه های آن توجه کنید/ « سیدمحمد بطحایی » به بهانه انتشار یادداشتی از « محسن مهرعلیزاده » استاندار اصفهان ، نامه ای تشکر آمیز برای روزنامه اعتماد می نویسد و تشکر می کند ( این جا ) ؛ اما آیا وزیر آموزش و پرورش حاضر است مانند این استاندار که فرماندارش را به خاطر یک کار غیرحرفه ای عزل کرد معاونش آقای الهیار ترکمن را به خاطر صدمه زدن به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه ای یک شغل برکنار کند/ آیا وزیر آموزش و پرورش که خود را از جنس " معلمان " می داند حاضر است ذره ای از شجاعت و جسارت استاندار اصفهان را اعمال کند و یا احتمالا گرفتار  رو دربایستی با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است/ حال پرسش این است که مسئولان خاصه در وزارت آموزش و پرورش با این " سیاست ها " و " لجبازی با افکار عمومی و بی اعتنایی به آن " به کجا می خواهند برسند/ واقعا برآیند منطقی  سه ضلعی " وزیر محافظه کار – معلم ترسو و خبرنگار ضعیف و غیرحرفه ای " در حوزه آموزش به کجا خواهد انجامید/ « سرمایه و اعتماد اجتماعی » که در پس این جریانات همانند " سفره ها و منابع زیرزمینی آب " در حال خشک شدن و احتضار است چه آینده ای را برای ما رقم خواهد زد ...

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

فرماندار گلپایگان :

آقا از من عکس نگیر .

 

خبرنگار :

جلسه سخنرانی است جناب آقای فرماندار . خبرنگاریم .

 

فرماندار گلپایگان :

دوربینتو پرت می کنم بیرونا . حواستو جمع کن . برو بشین .

 

خبرنگار :

جلسه بازفته آقای فرماندار .

 

فرماندار گلپایگان :

برو بشین . به تو ربطی نداره .

مییندازمت بیرون . خودتو و عکستو ....

بشین اونجا .

 

خبرنگار :

زنگ زدند که پوشش بدم .

 

فرماندار گلپایگان :

بیخود گفتند . اونی که من می گم .

تموم شد . برو بشین .

 

خبرنگار :

چرا توهین می کنید ؟

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

فرماندار گلپایگان : ( بلند شده و به سمت خبرنگار حمله ور می شود )

عکس منو نگیر . برو بشین . حرف نزن .

اِ ... برو بشین . نمی خوام عکس بگیری .

 

خبرنگار :

من گفتم جلسه عمومی بود .

 

فرماندار گلپایگان :

عکس منو نباید بگیری .

این قدر می زنمت ... میندازمت بیرون .

 

خبرنگار :

من که کاری نکردم . آقای فرماندار . توهین می کنی .

 

 فرماندار گلپایگان :

توهینی نکردم . گفتم عکس نگیر . این توهین است و هر چیزی را برای خودت تعبیر و تفسیر می کنی ... وظیفه شه . « سیدمحمد بطحایی » به بهانه انتشار یادداشتی از « محسن مهرعلیزاده » استاندار اصفهان ، نامه ای تشکر آمیز برای روزنامه اعتماد می نویسد و تشکر می کند  ؛ اما آیا وزیر آموزش و پرورش حاضر است مانند این استاندار که فرماندارش را به خاطر یک کار غیرحرفه ای عزل کرد معاونش آقای الهیار ترکمن را به خاطر صدمه زدن به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه ای یک شغل برکنار کند

 

خبرنگار :

من خبرنگارم .

 

فرماندار گلپایگان :

خبرنگار . هر کی می خوای باش . تموم شد . حرف نزن .

 

خبرنگار :

باشه ولی عمومی بود آقای فرماندار .

 

فرماندار گلپایگان :

حرف نزن .

 

خبرنگار :

درست نیست با خبرنگار این کار را می کنی .

جلسه بازیافته . به من زنگ زدند برای پوشش .

 

فرماندار گلپایگان :

نمی خواد عکس بگیری .

 

خبرنگار :

کار درستی نبود ...

 

یکشنبه, 22 اسفند 1395 :

صدای معلم : ( این جا )

با وجود آن که این نشست مختص دانش آموزان کشور بود اما در رسانه ها هیچ خبری از محتوای صحبت های دانش آموزانی که نطق پیش از دستور کرده بودند منتشر نشد و تقریبا همه آن ها به سخنرانی مسئولان محدود شده بود .

باور ما همواره این بوده است که مجلس دانش آموزی و شوراهای دانش آموزی تجلی اراده دانش آموزان بوده و باید توسط آن ها اداره شود .

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

« صدای معلم » بر اساس وظیفه حرفه ای و اخلاقی نخستین بخش از این نطق ها را منتشر کرد و البته نسخه ای از آن ها  تکثیر و در اختیار  اعضای مجلس دانش آموزی قرار داده شد .

در حین توزیع این گزارش که البته در صدای معلم نیز منتشر شده است برخی از عوامل حاضر در جلسه که حاضر به معرفی خود نشدند جلوی توزیع این برگه ها را گرفته و مدیر صدای معلم را  به بدترین وجه و پیش چشم نمایندگان دانش آموزان سراسر کشور از نشست بیرون کردند .

آن ها دائما به مدیر صدای معلم گوشزد می کردند که کار بدون هماهنگی صورت گرفته است .

این در حالی است که نسخه ای از این گزارش در اختیار همه مسئولان حاضر در نشست قرار گرفته بود .

آن ها با توهینی بی سابقه کارت دعوت به این نشست را ضبط کرده و عودت هم ندادند .

با وجود آن که هیچ یک حاضر به معرفی خود نشدند دائما تهدید می کردند که صدای معلم را وارد " بلک لیست " خواهند کرد !

برگه هایی که در میان دانش آموزان توزیع شده بود بلافاصله جمع آوری گردید !

اخباری که توسط نمایندگان دانش آموزان کشور در اختیار صدای معلم قرار گرفته است حاکی از بروز تخلفات گسترده در هشتمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی است که گزارش کامل آن در صدای معلم منتشر خواهد شد .

شنیده ها حاکی است که این برخوردها با دستور مستقیم " بحری زاده " مشاور مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرروش و نیز عوامل حراست صورت گرفته است .

پیش از این و در زمان وزارت فانی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز از ورود نماینده صدای معلم به نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش جلوگیری شد .

 

« سرمایه و اعتماد اجتماعی » که در پس این جریانات همانند " سفره ها و منابع زیرزمینی آب " در حال خشک شدن و احتضار است چه آینده ای را برای ما رقم خواهد زد  فرماندار گلپایگان در دیالوگی که در بالا آمد ظرف مدت کوتاهی از سمت خود برکنار می شود و بلافاصله پس از آن عذرخواهی هم می کند .

اما در آموزش و پرورش فقط به یک " عذرخواهی ساده " آن هم پس گذشت حدود یک ماه از آن واقعه بسنده می شود .

وزیر آموزش و پرورش هم خم به ابرو نمی آورد .

البته اگر پی گیری های صدای معلم و لطف دوستان و همکاران نبود همان عذرخواهی خشک و خالی هم انجام نمی شد .

هیچ مسئولی در این جریان نه توبیخ می شود و نه حتی تذکری دریافت می کند !

« صدای معلم »  در مورد این اتفاقات نامه ای رسمی به دانش آشتیبانی وزیر وقت می نویسد و تقاضای " پاسخ " و برخورد قانونی با مسببان آن می کند . ( این جا )

 وزیر  حتی زحمت پاسخ گویی را به خود نمی دهد .

« رسول پاپایی »  که علی رغم دعوت رسمی از صدای معلم مانع از ورود مدیر این رسانه به نشست رسانه ای فانی شده بود و در آن زمان معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود در حال حاضر با حکم « سیدمحمد بطحایی »  مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش و به عنوان نماینده وزیر آموزش و پرورش در مناطق آزاد و تجاری کشور منصوب شده است .

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

« حمیدرضا کفاش » معاون سابق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش که تقلب در انتخابات مجلس دانش آموزی در زمان وی رخ داد و « صدای معلم » آن را در افکار عمومی مطرح کرده  و « مهدی فیض » این تخلفات را در گفت و گو با صدای معلم تایید کرد در گروه های مجازی می چرخد و خود را حامی و طرفدار دولت تدبیر و امید نشان می دهد .

کفاش در زمان مسئولیت خود هیچ اقدامی برای بازسازی اعتماد از دست رفته دانش آموزان انجام نداد و از کنار آن گذشت ...

« میرعرفان جوینده » نماینده  استان آذربایجان شرقی در مجلس دانش آموزی به صدای معلم در مورد تخلفات صورت گرفته چنین می گوید : ( این جا )

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

" ... جوینده :

اولین اشتباهی که صورت گرفت به عمد یا سهوا اعلام اشتباه نتایج در انتخابات توسط سرکار خانم پناهی روا بود در حالی که اعلام نتایج به عهده هیئت رییسه سنی می باشد که سبب شد جو متشنج شود که  حتی می توان این گونه برداشت کرد که اکثریت  نمایندگان با کاندیدای دیگر موافق بودند  که در ابتدا نامش  به همراه پوریا تعریفی از تهران برای ورود به دور دوم انتخابات خوانده شده بود !

دومین تخلف عدم قرعه کشی در نطق دور دوم که  خلاف ماده 19 آیین نامه می باشد .

تخریب آقای زاهدی علیه آقای ترفیعی که  فرمودند " کسی که از مناطق محروم نباشد نمی تواند به دانش آموزان خدمت کند" !

 البته تخلف دبیرخانه در این جا این بود که طبق ماده 37 تبصره باید 5 دقیقه وقت به آقای ترفیعی می داد تا ایشان از خود دفاع کند.

عدم اعلام آرا دقیق که طبق ماده 51 برای حفظ انضباط و نظم صورت می گرفت !

البته با توجه به گفته نمایندگانی که در بازشماری آرا حضور داشتند تقریبا 8 رای مخدوش که نام آقای ترفیعی خط خورده و زاهدی نوشته شده بود همچنین نیمی از ته برگ های رای پسران نیز وجود نداشت !

صدای معلم :

آیا شما اقداماتی در جهت پیگیری تخلفات صورت گرفته انجام دادید؟

جوینده :

بله ؛  اما متاسفانه پرونده آن مختومه اعلام شد !"

آری !

در زمان معاونت جناب کفاش پرونده این تخلفات و تقلب را مختومه اعلام کردند !

«  کفاش » اخیرا در اظهار نظرهای سحر خیز در مورد بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در مورد بردن دانش آموزان به ویژه  «کلاس های  اول و دوم ابتدایی » به برخی مراکز تحت عنوان « اردوهای دانش آموزی »" در یک گروه تلگرامی چنین می نویسد :

" باسلام به عزیزان

پیوستن جناب سحرخیز، معاون حاجی بابایی، به مدافع معلمان وتغییر نقش به اپوزیسیون، به نظرم مصرف مطرح شدن برای انتخابات مجلس آینده را دارد، و باید دقت کنیم از نردبان اعتدالیون واصلاح طلبان بالا نروند.

در عين حال اگر دوستان صلاح دانستند، بنده با کمال میل برای نقد عملکرد مسئولان دوره احمدی نژاد، و دفاع از عملکرد مسئولان دوره دکتر روحانی آمادگی کامل خود را اعلام می نمایم. "

« فاطمه سعیدی » نماینده مجلس در جریان ماوقع و جزئیات مسائل قرار می گیرد اما جز " سکوت و انفعال " چیز دیگری مشاهده نمی شود.

این بخشی از وضعیت و جایگاه رسانه و افکار عمومی در آموزش و پرورش ما است .

اگر می خواهید وضعیت واقعی یک جامعه از نظر مطالبه گر بودن ، پرسشگری و پویایی را مورد سنجش قرار دهید به وضعیت و جایگاه رسانه های آن توجه کنید .

« صدای معلم » به عنوان " تنها رسانه " با مدارک و مستندات  مدارک تحصیلی « علی الهیار ترکمن " معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را به چالش می کشد و درخواست توضیح می کند . ( این جا )

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

 حدود یک ماه گذشته است اما اتفاقی رخ نداده است .

تازه برخی تشکل های فرهنگیان مانند مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و برخی فعالان رسانه ای با ایشان " نشست های مخفیانه " هم می گذارند . ( این جا )

برخی هم مانند " سازمان معلمان ایران " با الهیار ترکمن عکس یادگاری می گیرند . ( این جا )

بنده واقعا از دلیل و یا دلایل این گونه کارها متعجبم اما  در این شک ندارم که رگه های خودخواهی و رقابت در آن هویداست ( در موضوع الهیار در آینده مفصلا خواهم نوشت )

« سیدمحمد بطحایی » به بهانه انتشار یادداشتی از « محسن مهرعلیزاده » استاندار اصفهان ، نامه ای تشکر آمیز برای روزنامه اعتماد می نویسد و تشکر می کند ( این جا ) ؛ اما آیا وزیر آموزش و پرورش حاضر است مانند این استاندار که فرماندارش را به خاطر یک کار غیرحرفه ای عزل کرد معاونش آقای الهیار ترکمن را به خاطر صدمه زدن به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه ای یک شغل برکنار کند ؟

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

آیا وزیر آموزش و پرورش که خود را از جنس " معلمان " می داند حاضر است ذره ای از شجاعت و جسارت استاندار اصفهان را اعمال کند و یا احتمالا گرفتار  رو دربایستی با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است ....

چه چیزی بالاتر از پاسداشت اعتماد مردم ؟

« رسانه » رکن مهم یک جامعه مردم دموکراتیک و سالم است .

خبرنگار و روزنامه نگار مستقل چشم و گوش و حس گرهای مهم و قابل اطمینان  جامعه مدنی هستند .

حال پرسش این است که مسئولان خاصه در وزارت آموزش و پرورش با این " سیاست ها " و " لجبازی با افکار عمومی و بی اعتنایی به آن " به کجا می خواهند برسند ؟

متاسفانه تقریبا و از ابتدای انقلاب اسلامی ضعیف ترین ، محافظه کارترین و ناکارآمدترین افراد به عنوان " وزیر آموزش و پرورش " منصوب شده اند .

برآیند و برون داد این وزیر در حالت طبیعی معلمان سرخورده ، ترسو و محافظه کار خواهد بود که با " مدیران کوتوله ، مرعوب و غیرپاسخ گو " یکدیگر را هم پوشانی  و حمایت می کنند .

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

در حال حاضر و با کمی اغماض ضعیف ترین ، کم انگیزه ترین  و حتی بی سوادترین خبرنگاران در حوزه آموزش و پرورش فعالیت می کنند .

واقعا برآیند منطقی  سه ضلعی " وزیر محافظه کار – معلم ترسو و خبرنگار ضعیف و غیرحرفه ای " در حوزه آموزش به کجا خواهد انجامید ؟

در جامعه یک میلونی معلمان هنوز چیزی به نام " افکار عمومی " شکل نگرفته است که بخواهد تاثیرگذار باشد .

« سرمایه و اعتماد اجتماعی » که در پس این جریانات همانند " سفره ها و منابع زیرزمینی آب " در حال خشک شدن و احتضار است چه آینده ای را برای ما رقم خواهد زد ...

جایگاه رسانه در آموزش و پرورش و مقایسه رفتار و روش مسئولان با  استاندار اصفهان و عزل فرماندار گلپایگان

جمعه, 13 بهمن 1396 ساعت 14:22 خوانده شده: 768 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -16 --
احمد 1396/11/13 - 16:14
جناب پورسلیمان عزیز؛
ظاهرا حضرتعالی کینه برخورد ناشایست برخی افراد را با جنابعالی در قضیه "مجلس دانش آموزی" کماکان در دل دارید!؟
برادر من دست بردارید! هر موضوعی را به قضیه فوق الذکر ربط ندهید!
قدما فرموده اند که :
"طغاری بشکند، ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان"!؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/11/13 - 20:55
افرین بر قلم و صداقت شما برادر پورسلیمان که منصفانه فرمودید
در این دولت اعتدال و اصلاحات و اصولگرایان همه مدیرانش بد نیستند و برخی همچون مهندس مهرعلیزاده یا ...اصلاح طلب مردمی و قاطع هستند
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/11/13 - 21:01
تا در این سایت حرف حقی برای مسئولان آ.پ زده می شود، سریع عده ای با اسامی مختلف برای حمایت از آن مسئول به شیوه کوبیدن نویسنده مطلب وارد می شوند . لعنت ما فرهنگیان بر کسانی که امثال فانی و بطحایی را وزیر کردند. تا وقتی آ.پ وزیر شایسته و با فرهنگ نداشته باشد، این وضع ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/13 - 23:48
سلام

آقای احمد

آیا اگر شما به جای من بودید چه می کردید ؟

نامه به وزیر بنویسی جوابت را هم ندهد .

در مجلس دانش آموزی جلوی 150 دانش آموز کشور کیفت را بکشند ، پیراهنت را بکشند و پاره کنند و...

طلبکار هم باشند !

بنده بر اساس وظیفه حرفه ای و اخلاقی از منافع دانش آموزان حمایت کردم و تربیون دانش آموزان شدم .

آقای فیض متعهد شده بود که نشست فوق العاده مجلس دانش آموزی در تابستان برگزار کند و حقوق دانش آموزان را جبران کند اما این کار را نکرد .

« صدای معلم » در مورد حقوق اساسی مردم با هیچ احدی رو در بایستی ندارد.

آیا مقایسه رفتار دو مسئول و ترجیح یکی بر دیگری کینه توزی است ؟

اگر جامعه از ابتدا مطالبه گر بود و پرسشگری فرهنگ عمومی می شد نیازی به رفتارهای ساختار شکنانه نخواهد بود .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/13 - 23:53
سلام

دبیر م

از لطف شما ممنونم .

قطعا همه مثل هم نیستند .

پایدار باشید .
پاسخ + +11 -1 --
معلم 1396/11/13 - 17:19
آ.پ با رسانه ی صدای معلم ، مشکل دارد. چون این رسانه در راستای حقوق معلمان فعالیت می کند. مسئولان آ.پ می خواهند به شیوه ی دیکتاتوری عمل کنند و معلمان فقط چشم بگویند.‌ آقای پورسلیمان ما به شما خسته نباشید میگوییم. به امید آن روزی که منش دیکتاوری از آ.پ برچیده شود و افراد شایسته در آ.پ پست بگیرند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/13 - 23:09
این رسانه یکی از طرفداران دولت تدبیر و امید است و در ایام انتخابات خودش را وقف دولت روحانی کرد و نویسنده ای همچون شهسوارزاده دارد که کارش. نوشتن مقاله به نفع دولت تدبیر است
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/13 - 23:55
سلام

آقا / خانم معلم

از نظر شما سپاسگزارم .

با همراهی معلمان پرسشگر و مطالبه گر راه هموارتر خواهد شد .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/13 - 23:58
سلام

دوست عزیز ناشناس

به نظرم یک انسان و به ویژه معلم نباید نسبت به چیزی " تعصب " داشته باشد و بر اساس کلیشه های ذهنی با آن برخورد کند .

ما خوب را می گوییم و بد را هم همین طور .

یک معلم باید با تفکر و با در نظر گفتن همه ابعاد سخن بگوید چون گفتار و کردارش تاثیر دارد .


پایدار باشید .
پاسخ + +1 -5 --
ناشناس 1396/11/13 - 17:50
جناب پورسلیمان دلیل برکناری فرمانداربه خاطر مردمی بودن استاندار نیست درکل مجموعه این دولت شما یک فرد مردمی نمیتوانید پیدا کنید دلیل برکناری به خاطر انتشار فیلم و حرفهای رکیک فرماندار در سطح فضای نجازی هست شما هم اگر زرنگ بودید فیلم بیرون کردنتان را باید میگرفتید ودر فصای مجازی پخش می کردید درضمن جایگاه فرماندار با مسئولین ادارات اموزش وپرورش یکسان نیست
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/14 - 00:03
سلام

دوست عزیز

من مثل شما همه را مثل هم نمی بینم و بر اساس عملکردها قضاوت می کنم .

می خواستم فیلم بگیرم اما آن ها یک دسته تقریبا 10 نفره بودند و کیف را از من گرفتند !

باید احتمالا روی ورزش های رزمی کار کنم !


خبرنگار خبرنگار است و با جایگاه مقامات تنظیم نمی شود !

پایدار باشید .
پاسخ + +2 -9 --
حمید رضا کفاش 1396/11/13 - 17:53
جناب آقای پورسلیمان باسلام واحترام
مجلس دانش آموزی قوانین ومقررات مصوب دارد وانتخابات داخلی آن توسط خود دانش آموزان انجام میشود. درانتخابات داخلی چند نفر از دانش آموزان عزیز که معترض بودند کتبا نظر خود را اعلام نمودند، بلافاصله توسط منتخبان خودشان رسیدگی ودر همان زمان اعلام نتیجه واز تریبون رسمی شان توسط هیات رییسه منتخبشان اعلام شد.
ضمنا مستحضر باشید که تمامی مراحل اجرایی مجلس دانش آموزی جنبه آموزشی دارد ودرحقیقت دانش آموزان به نحوی مردمسالاری دینی ومشارکت اجتماعی را تمرین می کنند.
به نظر می رسد حرکت نپخته جنابعالی، که کار دانش آموزی را نمی شناسید
وآنرا درزمان خود بجای حل وفصل به یک جنجال رسانه ای تبدیل کردید باید مورد واکاوی قرار گیرد.
در زمان مسئولیت آقای دکتر فیض علیرغم اینکه کاملا تقصیر جنابعالی محرز بود، ایشان به جهت پایان دادن به موضوع ، شما را دعوت ومتواضعانه از شما عذرخواهی کردند. وجنابعالی هم تشکر کردید.
مسائل دانش آموزی درفضای دانش آموزی قابل حل است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/13 - 23:12
اگر جنابعالی همین کفاش معاونت پرورشی سابق هستی که در مناظره با حاجی بابایی در مورد تعطیلی پنج شنبه ها شکست خوردی بهتر است جنابعالی پاسخگوی عملکرد ضعیفتان در دوران معاونت پرورشی باشید
پاسخ + 0 0 --
دبیر اجتماعی 1396/11/14 - 10:11
مراحل اجرایی مجلس دانش آموزی جنبه آموزشی دارد

آموزش تقلب و سوء استفاده از دموکراسی با کاربرد واژه مردم سالاری و جلوگیری از اعتراض و رسیدگی به تخلف از سوی نهادهای مستقل و مردم نهاد با به کارگیری ابزار نهادهای حاکمیت ساخته. یاد احمدی نژاد و خس و خاشاک و ماجراهای ۸۸ افتادم.
پاسخ + +2 -10 --
حمید رضا کفاش 1396/11/13 - 18:01
جناب آقای پورسلیمان
حضور درفضای مجازی حق شهروندی همه ماست برای بحث وتبادل نظر وگفتگو، ملک طلق شما نیست، که حضور دیگران ودفاع منطقی از سیاستهای دولت منتخب مردم را گشت زدن بنامید.
حقیر هم معلم هستم و نزدیک به چهاردهه با افتخار دراین عرصه کار کرده ام. از کره دیگری نیامده ام.
خوب است انرژی شما در جهت وحدت آفرینی در آموزش وپرورش بکار گرفته شود، از پریدن دائمی به همدیگر نتیجه ای به جامعه شریف فرهنگیان نمی رسد.
توصیه دیگرم این است که درحوزه های تخصصی خود وارد شوید.
تقریبا درهمه حوزه ها خود را صاحب نظر قلمداد میکنیدواین از عمق مطالب شما می کاهد وآنرا بیشتر به شعار دادن نزدیک میکند.
پاسخ + 0 0 --
دبیر هنر 1396/11/14 - 00:52
جناب آقای کفاش دوره حرفهای کلی بی خاصیت سپری شده است. وحدت و دفاع از سیاستهای دولت منتخب و ..‌‌. اینها حرفهای کهنه چهل سال پیش است.شما که نباید در چهل سال پیش باقی بمانید.جناب کفاش کمی روشن حرف بزنید. وحدت آفرینی یعنی با معاون وزیر دروغگو باید وحدت آفرید. یعنی به دروغگویی و فریبکاری اعتراض نکرد تا وحدت حفظ شود و الهیار وارد فازهای جدید تبهکاری شود؟آیا حمایت از سیاست دولت منتخب بعنی حمایت از الهیار کذاب؟در قاموس لغات شما اعتراض به دروغگویی و دغل بازی پریدن به همدیگر است؟چرا از حق خود در فضای مجازی استفاده نمی کنید و موضع خود را در برابر دروغگویی معاون وزیر با صراحت اعلام نمی کنید؟آیا اعتراض به معاون فریبکار بطحایی به معنای تضعیف بطحایی است یا تقویت او؟ در منطق شما دفاع به معنای دفاع از هم قبیله ای است ولو خطا کار باشد. آقای کفاش دوره این حرفها منقضی شده است. یاد داشته باشید اصولگراها بودند که دروغ کردان را کشف، پیگیری و در نهایت برکنارش کردند.
پاسخ + +3 0 --
عضوکلاه صندوق ذخیره 1396/11/13 - 18:27
اقای پورسلیمان شما بهتر از هر کس دیگر میدانید که برای وزیر اموزش و پرورش تعبیر و تفسیر مردم و نظر مردم و خبرنگار و دانش آموز اهمیتی ندارد و اگر رسانه ای با او همدلی!!! کند از او خوشش میاید.این واکنش میتواند واکنش یک سوسک به مانده غذا هم باشد. اما اینکه از سوسک توقع داشته باشیم مثلا مانده غذا را ببرد و با همنوعانش یا اصلا غیر همنوعانش قسمت کند توقعی بسیار غریب و بیجا است. شاید شما در دلتان چندشتان بشود و بفرمایید که این مثل مناسب و شایسته یک انسان نیست. حق با شماست اقای پور سلیمان شایسته یک انسان نیست اما اول شما بیا و در بین این مسئولان مملکت گل و بلبل انسان پیدا کن و بعد بیاور تا ببینیم چه شکلی است و انوقت مینشینیم و در مورد مثالی متفاوت بحث میکنیم. در هر صورت انتظار خلاف طینت و ذات از امثال بطحایی و نظری اب در هاون کوبیدن است.
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/11/13 - 18:45
آقای بطحایی خودشان چینی بند زده اند.
انتظاری دارید که نشدنی ست.
البته تغییر سمت فرماندار گلپایگان را هم تحقیق نمایید به توهین یک خبرنگار ختم نمی شود.
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1396/11/13 - 19:07
مزحکه میفرمایید، جناب پورسلیمان!!!!
تقلب و دروغ اسکلت این شبکه باندی وزارت خانه آموزش و پرورش بوده و با ان ادامه حیات میدهد. خود وزیر چقدر دروغ و وعده های تو خالی داده. بعد بیاد معاونش رو برکنار کنه؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/14 - 12:46
سلام

دوست عزیز ناشناس

پیشنهاد نخست من این است که پیش از انتشار متن خود یک بار آن را چک کنید .

قبلا در مورد ادامه تحصیل آقای بطحایی ، صدای معلم پرسش هایی را مطرح کرده است اما پاسخی ارائه نشده است .

این که مسئولی وعده ای می دهد و عمل نمی کند او مقصر نیست !

مقصر کسانی است که فریب می خورند و برای او سینه می زنند و یا با سکوت و انفعال او را تایید می کنند .


پایدار باشید .
پاسخ + +8 0 --
دولت فرهنگیان 1396/11/13 - 20:32
"وزیر محافظه کار – معلم ترسو و خبرنگار ضعیف و غیرحرفه ای"
افسوس
پاسخ + +1 -10 --
چغندر خان 1396/11/13 - 23:30
جناب پورسلیمان
به نظر می رسد عقده های شخصی شما خیلی وقتها بیشتر از دغدغه های معلمی است . مواردی که مطرح کردید هیچ کدام مانند رویداد استان اصفهان نیست . تازه از کجا معلوم کار آقای مهر علیزاده قانونی و بر اساس حق باشد که یک وزیر فرهنگی هم بخواهد آن را شیوه خود قرار دهد . رفتار شما در محلس دانش آموزی دور از شئونات خبر نکاری بود البته اشکال از شما نیست مدیران میز دوست هستند که مرتب شما را به اتاق های خود دعوت می کنند و بر سفره ناهار می نشاند و قیمت شما هم در رسانه همین است .
شما کارت خبرنگاری دارید ؟ آدرس بنگاه یا آژانس یا رسانه شما چیست ؟ اصولا آموزش و پرورش بر چه اساسی از شما دعوت می کند و از سایر سایت‌ها و وبلاگ های معلمی دعوت نمی کند ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/13 - 23:59
عجب تودیگه کی هستی مگه فیلم توهین ها وحرفهای رکیک فرماندار رو ندیدی که میگی ازکجا معلوم کار استاندار قانونی و به حق باشد کسیکه اینگونه خبرنگاری را به ضرب و شتم تهدید میکنه همان بهتر که لات سرگردنه باشد نه فرماندار
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/14 - 00:15
سلام

به نظرم به جای نیت خوانی و انگیزاسیون سعی کنیم عملکردها را نقد کنیم .


شما که احتمالا در مجلس دانش آموزی تشریف داشتید بفرمایید کجای کار من به عنوان بک خبرنگار و یا حتی معلم با شئون مربوطه تضاد و تعارض داشته است ؟روال کار صدای معلم گفت و گو است و فکر نمی کنم این مشکلی داشته باشد .


اگر جامعه ما گفت و گو بلد بود و درست تربیت شده بود کار به این جا نمی کشید که این همه بحران و ابرچالش داشته باشیم .


پیشنهاد من این است که بخش " درباره ما " در صدای معلم را مطالعه کنید .

ضمنا سری به پرتال وزارت ارشاد هم بزنید .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
آموزگار منطقه ۱۷ 1396/11/14 - 01:03
جناب پورسلیمان عزیز اطمینان داشته باش که عملکرد شما از منظر افراد مستقل و فرهیخته رصد می شود و استقلال و سلامت و آزادگی شما تا به امروز اعتماد بسیاری از همکاران فرهنگی را به خود جلب کرده است‌. طبیعی است که خطا کاران نگران آن باشند که روز داوری آنها هم فرا رسد و از بیمی چنین هایل ناگزیرند که به شما پرخاش کنند. در چنین شرایطی فاستقم کما امرت را به یاد آور.صدای معلم امروزه امید فرهنگیان و نگرانی بزرگ رانت خواران و تبهکاران فعال در آموزش و پروش است.اظهارات چغندر و کفاش و بهرام شیرین عقل و ...خارهای مغیلان هستند و پس غم نخور که نمی خوری.
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1396/11/14 - 11:04
قیافه فرماندار با این ریخت و قیافه بیشتر شبیه روحه.!!
ثانیا الهیار ترکمن منصوب نوبخت هست و بطحایی ... نوبخت.پس نمی تونه برکنارش کنه. افتاد؟!
پاسخ + 0 0 --
ابوذر 1396/11/14 - 11:44
آقای پورسلیمان لطفا کارت خبرنگاری و آدرس رسانه سخن معلم را جهت مراجعه حضوری اعلام کنید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/11/14 - 12:20
سلام

آقای ابوذر

ضمن تشکر اگر چه نظر شما غیرمرتبط با موضوع است و چندین بار کامنت می گذارید اما به جهت احترام به نظر منتقد این بار منتشر می شود .


1- اول این که سال 95 نام این رسانه تغییر پیدا کرده است .
« سخن معلم » ارگان سازمان معلمان ایران است .


2- قبلا هم گفتم آدرس سایت در بخش " درباره ما " آمده است .

3- فقط برای این که مایل به زیارت شما هستم صبح تا ساعت 15 مدرسه هستم و تدریس می کنم .

اگر لطف کردید قدم رنجه کنید از این ساعت به بعد باشد و ترجیحا با شماره ای که اعلام شده است هماهنگ کنید .


پیشنهاد می کنم حتما گزارشی از نحوه کار ما تهیه و برای دوستان هم منتشر کنید .

پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/11/14 - 19:16
وزیر انتصابی نمی تونه مستقل از خودش عمل کنه.
مگه اینکه با رای مستقیم معلمان انتخاب شود.!
رئیس جمهورشم که انتخابی هست بدون هماهنگی مافوق نمی تونه آب بخوره چه برسه به وزیر.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور