صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

دکتر شکرالله مسیح پور/ مدیر بازرگانی وزارت نیرو توانیر - فارغ التحصیل از : The Catholic University of America

سخنی با کفاش معاون سابق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ؛ آموختن شرط لازم است ولی نه کافی چرا که علم بی عمل به درخت بی ثمر می ماند ... روی سخنم با بزرگتران دستگاه آموزشی کشور است !

نظر آقای پورسلیمان  مبنی بر این  که سرمایه و اعتماد  اجتماعی در پس جریاناتی مانند تقلب در انتخابات مجلس دانش آموزی که در دوره تصدی آقای حمید کفاش رخ داده و نیز پشتیبانی آقای کفاش از شخصی به نام آقای الهیار ترکمن که با دکترای تقلبی در آن وزارت خانه منصوب گردیده می تواند منابع فکری و معنوی کشور را مانند منابع زیر زمینی آب بخشکاند/ « صدای معلم » به راستی فریاد مظلومیت آموزگاران کشور و در گنجایش توان بازتاب دهنده کاستی ها و نا هنجاری های به وجود آمده در سیستم آموزشی میهن است/ مهمترین دستگاه آموزشی کشور، آیا تاکنون برای یک بار هم که شده از خود پرسیده اید چرا با وجود همه این کارها  از سال 57 تا کنون ، حدود 40 سال نتوانسته اید عقاید دانش آموزان را  آن گونه که می خواهید عوض کنید !آیا تا کنون به این فکر نیافتاده اید که ادامه سیاست های نادرست آموزشی تان که با گذشت 40 سال عقاید دانش آموزان را عوض نکرده  بدون لغزش گیری باز هم  به شکست خواهد انجامید/ روی سخنم با بزرگتران دستگاه آموزشی کشور است/ اگر با توجه به شرایط  ویژه کشورمان بر اساس الگوی انسان محور کشور ژاپن یا با استفاده از جنبه های  ارزشی ساختار های آموزشی اروپا و کشورهای اسکاندیناوی  و امریکا عمل نمی کنید ، لااقل با به کار گیری کارشناسان شایسته ای که به جرم دگر اندیشی و زاویه فکری با شما از دستگاه آموزشی کشور کنار گذاشته شده و  خانه نشین شدند و دنیای پیشرفته شمار زیادی از آنان را در برنامه ریزی های آموزشی خود به کار گرفته  این کشتی به گل نشسته آموزش کشور را به آب برگردانید/ وقتی عواملی در دستگاه مدیریت آموزش کشور و در پیش چشم نمایندگان مجلس دانش آموزی سراسر کشور معلمی دلسوز در مسند خبرنگار صدای معلم را که جهت تهیه گزارش حضور یافته از نشست بیرون می کنند چه انتظاری هست که دانش آموزان تربیت شده در این سیستم آموزشی بهتر از فرماندار بی ادب و قلدر گلپایگان عمل کنند/ بهره مندی از فضای مجازی آنگاه بهینه خواهد بود که برای بیان آزاد نظرات حتا مخالفان به طور آسان و برابر  در دسترس همه شهروندان قرار گرفته و در هیچ شرایطی بر روی مردم بسته نشود

نقد عملکرد مدیران آموزش و پرورش و کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

آقای کفاش !

شگفتا که خود گویی و خود خندی

عجب مرد هنرمندی
در پیوند با نگاشته آقای علی پورسلیمان سر دبیر  دلسوز و تلاش گر سایت صدای معلم تحت فرنام ، " کاش مسئولان وزارت آموزش و پرورش ما مثل استاندار اصفهان بودند ( این جا ) "  آقای پورسلیمان  می افزاید ،  آیا آقای بطحایی حاضر است در اقدامی مشابه  معاونش مهرعلیزاده را بر کنار کند؟

اشاره آقای پورسلیمان به رفتار غیر حرفه ای و ناپسند فرماندار گلپایگان است که در جلسه شورای شهر ضمن حمله جنون آمیز به خبرنگاری که برای تهیه  گزارش دعوت شده بود گفت : اگر عکس بگیری خودت و دوربین ات را میندازم بیرون." با اعتراض گسترده مردم ، استاندار اصفهان در  اقدامی بایستنی ، فرماندار قلدر و نادان  را از کار برکنارنمود.

نظر آقای پورسلیمان  مبنی بر این  که سرمایه و اعتماد  اجتماعی در پس جریاناتی مانند تقلب در انتخابات مجلس دانش آموزی که در دوره تصدی آقای حمید کفاش رخ داده و نیز پشتیبانی آقای کفاش از شخصی به نام آقای الهیار ترکمن که با دکترای تقلبی در آن وزارت خانه منصوب گردیده می تواند منابع فکری و معنوی کشور را مانند منابع زیر زمینی آب بخشکاند.

از آن جا که « صدای معلم » به راستی فریاد مظلومیت آموزگاران کشور و در گنجایش توان بازتاب دهنده کاستی ها و ناهنجاری های به وجود آمده در سیستم آموزشی میهن است ، طی نامه ای به نمایندگان مجلس، وضعیت نابه سامان آموزش دربزرگترین  دستگاه انسان سازی کشور را چنین گزارش نموده:

"نماینده گان محترم مجلس شورای اسلامی ،امروز نظام آموزشی و پرورشی کشور حال و هوای خوبی ندارد و در تشنگی اهمیت و توجه به سر می برد . بزرگترین دستگاه انسان سازی کشور در کمای اعتبار است.".

نقد عملکرد مدیران آموزش و پرورش و کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

به هر روی، تلاش ستودنی سایت صدای معلم و آقای پورسلیمان در مورد تقلب در مجلس دانش آموزی ، مدرک تقلبی آقای الهیار ترکمن و وضعیت بیمار گونه آموزش کشور گویا چون خاری به چشم آقای کفاش و هم فکرانش فرو رفته و ایشان را که در زمان وزارت آقای فانی بر وزارت آموزش و پرورش تصدی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت خانه را داشته اند به سوز و گداز انداخته و در نگاشته ای پر از تضاد که از نگرش نگارنده این سطور هیچ اعتباری ندارد به اصطلاح از خود و هم فکرش آقای الهیار ترکمن دفاع نموده.

بنده نگارنده این سطور (شکراله مسیح پور)  که خود افتخار معلمی در آموزش و پرورش بهبهان و تدریس در دانشگاه جندی شاپور اهواز ، دانشگاه افسری نیروی دریایی و سازمان بین اللمللی  توریسم ITO =  International Tourism  Organization در پرونده ام ثبت شده  گرچه  با قوانین آموزشی و حقوق معلمی و دانش آموزی نا آشنا نیستم از روی کنجکاوی بر آن شدم که با مروری بر سوابق  آقای کفاش و کارهایش در آموزش و پروش ، و با توجه به آنچه خودش در معرفی خویش می گوید کنکاشی داشته باشم تا چکیده بررسی ام را در حد گنجایش فضای رسانه ای صدای معلم به  خواننده گرامی ، دانش آموزان عزیز و آموزگاران زحمت کش میهنم پیش کش نمایم.


آقای کفاش در یکی از نوشته های خود که به شکرانه فضای رسانه ای مجازی در  دسترس است می گوید: " به دوران تحصیل خودمان برگردیم. اگر آن زمان برای ما جایگاهی قاِیل بودند امروز در ساخت شخصیت ما  تاثیر گذار بود. " ایشان به نظر در آیِینه ای زنگار زده فکری شخصیت خود را دیده ولی در آینه ای شفاف به وسعت ایران شخصیت معلمان شریف و زحمت کش هم سن و سال خویش را  که با تعهد کاری و دلسوزی چون شمع می سوزند تا در مدارس و دانشگاه ها مشعل علم و انسانیت را فروزان نگهدارند ندیده است . انسان های والایی که نه در سیستم آموزشی با ساختار فکری آقای کفاش بلکه در ساختار آموزشی رژیم گذشته دانش آموخته اند.

نقد عملکرد مدیران آموزش و پرورش و کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

البته آنها از جنس آقای کفاش و هم فکرانش هم نیستند. آقای کفاش،  در جایی دیگر گفته اید "به قشر جوان و نوجوان خود اهمیت بدهیم " .  اگر بلافاصله در نوشته دیگری از شما نمی خواندم که با افتخار از اعزام دانش آموزان و نیز معلمان به لبنان یاد می کنی ، شاید در میانه شک و یقین می ماندم که قشر جوان و نوجوان کشور برایتان اهمیتی دارند. ولی وقتی خواندم که افتخار شما این است که این آینده سازان کشور را به جای اروپا و کشورهای پیشرفته به  لبنان  در حال جنگ  می فرستید  ادعای شما را مبنی بر اهمیت به قشر جوان در حد یک شوخی خنده دار دانستم.

آقای کفاش چطور آقا زاده ها و فرزندان سر دمداران کشور برای تحصیل و زندگی به امریکا ، اروپا  که دارای مراکز علمی و تکنولوژی پیشرفته اند فرستاده می شوند  و آقای شاهرودی به جای توسل به امام زاده ها برای مداوا در بهترین بیمارستان آلمان بستری می شود ، ولی دانش آموزان ما به لبنان  فرستاده می شوند. افسوس و دریغا که این دستگاه انسان سازی و آیند سازان کشور در چنگ چون شماها گرفتار آمده.

 

آقای کفاش !

شما خبر از گشایش 650 دارالقران در مدارس و وعده 440 تای دیگر ، اقامه نماز در 500 مدرسه، انتشار 30000 نسخه نشریه رشد و 20000000نسخه مجله تربیت در دو سال ، اعزام 8000 دانش آموز به عتبات عالیات  و مسابقات قران و عترت و نماز در مدارس کشور  در شهر های همدان و اردبیل را داده  بودید .

در سخنرانی پایانی نخستین دوره متمرکز آموزشی مهارتی مدیران اردوگاهای کشور در یزد  ضمن دادن وعده هزار نماز خانه دیگر در مدارس ،گفته اید که این ها برای تغییر اعتقادات  دانش آموزان بوده است.

نقد عملکرد مدیران آموزش و پرورش و کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

آقای معاون سابق !

مهمترین دستگاه آموزشی کشور، آیا تاکنون برای یک بار هم که شده از خود پرسیده اید چرا با وجود همه این کارها  از سال 57 تا کنون ، حدود 40 سال نتوانسته اید عقاید دانش آموزان را آنگونه که می خواهید عوض کنید !آیا تا کنون به این فکر نیافتاده اید که ادامه سیاست های نادرست آموزشی تان که با گذشت 40 سال عقاید دانش آموزان را عوض نکرده  بدون لغزش گیری باز هم  به شکست خواهد انجامید.

از این جا به بعد روی سخنم نه با آقای کفاش  که توصیه می کنم  چند کتاب علمی در مورد آموزش ، پرورش، حقوق دانش آموزی بخواند تا اندکی بیاموزد ( البته خاطر نشان کنم که آموختن شرط لازم است ولی نه کافی چرا که علم بی عمل به درخت بی ثمر می ماند)  بلکه روی سخنم با بزرگتران دستگاه آموزشی کشور است.

 

 « صدای معلم » به راستی فریاد مظلومیت آموزگاران کشور و در گنجایش توان بازتاب دهنده کاستی ها و ناهنجاری های به وجود آمده در سیستم آموزشی میهن است   بزرگواران !

  اگر با توجه به شرایط  ویژه کشورمان بر اساس الگوی انسان محور کشور ژاپن یا با استفاده از جنبه های  ارزشی ساختار های آموزشی اروپا و کشورهای اسکاندیناوی  و امریکا عمل نمی کنید ، لااقل با به کار گیری کارشناسان شایسته ای که به جرم دگر اندیشی و زاویه فکری با شما از دستگاه آموزشی کشور کنار گذاشته شده و  خانه نشین شدند و دنیای پیشرفته شمار زیادی از آنان را در برنامه ریزی های آموزشی خود به کار گرفته  این کشتی به گل نشسته آموزش کشور را به آب برگردانید.

وقتی عواملی در دستگاه مدیریت آموزش کشور و در پیش چشم نمایندگان مجلس دانش آموزی سراسر کشور معلمی دلسوز در مسند خبرنگار صدای معلم را که جهت تهیه گزارش حضور یافته از نشست بیرون می کنند چه انتظاری هست که دانش آموزان تربیت شده در این سیستم آموزشی بهتر از فرماندار بی ادب و قلدر گلپایگان عمل کنند ؟

آقای کفاش نیز از رونمایی و تبلیغ و پخش  کتاب "حقیقت مجازی " در بین مبلغان  دانش آموزان  سراسر کشور  اشاره کرده اند که مقدمه  آن در مورد استفاده به از فضای مجازی به نظر رهبر مزین گردیده.

خاطر نشان می سازد بهره مندی از فضای مجازی آنگاه بهینه خواهد بود که برای بیان آزاد نظرات حتا مخالفان  به طور آسان و برابر  در دسترس همه شهروندان قرار گرفته و در هیچ شرایطی بر روی مردم بسته نشود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 22:36 خوانده شده: 612 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +22 -2 --
امامی 1396/11/15 - 23:36
با سلام و احترام ،

فقط کاش قدری واقعیت ها ی تلخ آموزش و پرورش کشور
را مقامات نیز قبول و اعتراف کنند تا در مسیر تغییر و تحول
کارآمد قرار بگیریم.
از شما استاد محترم برای الطاف تان نسبت به جامعه معلمان
نیز به عنوان یک بازنشسته سپاسگزارم..
پاسخ + +11 -2 --
دبیر 1396/11/15 - 23:49
آقای کفاش چطور آقا زاده ها و فرزندان سر دمداران کشور برای تحصیل و زندگی به امریکا ، اروپا که دارای مراکز علمی و تکنولوژی پیشرفته اند فرستاده می شوند و آقای شاهرودی به جای توسل به امام زاده ها برای مداوا در بهترین بیمارستان آلمان بستری می شود ، ولی دانش آموزان ما به لبنان فرستاده می شوند. افسوس و دریغا که این دستگاه انسان سازی و آیند سازان کشور در چنگ چون شماها گرفتار آمده.

تبارک ا.............. به وجود شما استاد
امیدوارم همیشه مستدام و سایه شما بر جامعه اموزشی کشور بماند و گرنه با وجود این معلمان امروزی اینده مملکت ت چه میشود
پاسخ + 0 -12 --
لطفی 1396/11/15 - 23:51
سلام,,این همه القاب,,برای حمایت از اقای پورسلیمان,,,شانتلژ مطبوعاتی عالی بود,,,دکتر بازرگانی از امریکا,,,ممنون,,,فقط اقایان از نام معلم سواستفاده نکتید,,,,دیشب جرات نکردید مطلب ارسالی من رامنتشر کنید,,,, شب خوش
پاسخ + 0 0 --
معصومه کچل 1396/11/16 - 12:34
پاچه خوار
چه توقعی از کفاش،ترکمن و ....
آ.پ از وجود شماهاست که به این روز افتاده
پاسخ + +10 0 --
مربی پرورشی وکارشناس 1396/11/15 - 23:51
احسنت آقای دکتر ماهم دوروز داریم همین فرمایشات شمارا با زبان بی زبانی بیان می کنیم ۴۰ ساله فقط شعار دادن از عمل خبری نبود
پاسخ + +10 0 --
حقی 1396/11/15 - 23:54
آقای کفاش کارنامه عملکرد شما وکل آموزش وپرورش را به خدمتتان اعلام می کنم :حدود 90 درصد دانش آموزان متوسطه دوم در نماز جماعت بطور اختیاری شرکت نمی کنند.این یعنی نهایت ناکارآمدی و بی لیاقتی.
پاسخ + 0 -9 --
لطفی 1396/11/16 - 00:31
حقی جان سلام,,,لطفا بفرمایید چطور به امار۹۰, درصد رسیدید,,سپاس
پاسخ + 0 0 --
معلم جانباز 1396/11/17 - 20:00
متاسفانه همینطور است جناب لطفی
چرا ناراحتی برادر؟؟؟؟
پاسخ + +7 0 --
بازنشسته 1396/11/16 - 00:42
آقای دکتر دست مریزاد وامید است که کماکان قلم وقدم تان برای بیان حقایق و تنویر افکار عمومی وحقیر کردن افرادی که چندین ساله جز چاپیدن و اختلاس و حیف و میل بیت المال و پسرفت جامعه واموزش و پروش نتوانستند کاری انجام دهند و همه ی افتخاراتشان این است که به دروغ پیرو والایی ونام جبهه وجنگ که چه ها بر سر این جامعه نیاوردند و آنهمه رشادت های شهدای ۸سال دفاع مقدس را نیر که در اذهان مردم وجوانان زشت که جلوه ندادند و باعث شدند که نام انقلاب و اهداف انقلاب را هم زشت معرفی کنند ولی خدا را شکر در اثر وجود فضای مجازی وخصوصا صدای معلم کم کم حنای آقایانی که به جامعه خدمت نکردند وفقط در فکر پست وپول و حیف ومیل بیت المال بوده‌اند کم ذنگ می شه ،وباید تمامی دستگاهها ونهادها و وزارت خانه ها بیایند بررسی کنند که آقایانی که بیش از ۱۰ سال یا بیشتر در پستی باقی می مانند ( پست های کلیدی ) چه اختراع وابتکاری داشتند . در غیر اینصورت باید جواب پس بدهند واگرحسابرسی نباشد این آقایان تا لب گور خودرا برجامعه مسلط میکنند وهمیشه جامعه رامدیون خود می دانند ودست ازسر مردم برنمی دارند
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/11/16 - 12:10
غصه نخور بجای این سروران فرزندان دلبندشان و ژن خوب و انقلابی از اروپا و امریکا می ایند جایشان
پاسخ + 0 -11 --
لطفی 1396/11/16 - 01:01
بازنشسته محترم,,درپست بالایی گفتم هم شانتاژ ژورنالیستی است خودت ادبیات پیامها که بنام معلم وبازنشسته ودکتربازرگانی از امریکا ست خیلی بهم شبیه است,,,بفکر حل واقعی مشکلات فرهنگیان باشید نه بازیهای سیاسی اقای پورسلیمان,,ممنون
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/11/16 - 01:06
سلام

همکار محترم

آقای لطفی

ضمن تشکر از نظر شما

افرادی که در این جا پیام می گذارند هویت های مختلف دارند .

بهتر است همه را از دیدگاه خود و مثل خویش نبینیم و تکثر و نقادی را به رسمیت بشناسیم .

همچنین در قضاوت ها هم عجله نکنیم .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
معصومه کچل 1396/11/16 - 12:37
متاسفم برات لطفی
کفاش که بازنشسته س
ترکمن هم مشکلات خاص خود دارد
هیچی بهت نمی رسد عزیز دل
پاسخ + +2 -8 --
اسماعیل حسنی 1396/11/16 - 08:57
جناب آقای پورسلیمان

دردهه پیروزی انقلاب اسلامی، فضا را برای حمله وتوهین به ارزشهای انقلاب اسلامی، باز نکنید.انصافا به این نوشته بی سروته شما می گویید مقاله؟
پاسخ + +2 -8 --
مهدي 1396/11/16 - 10:17
حقيقتا من هيچ علاقه اي به آقاي كفاش ندارم ولي نوشته اين نويسنده هم سراسر توهين بود.
برادران عزيز صداي معلم مني كه به احترام اسم سايت شما و البته دغدغه ارزشمند اكثر نويسندگان سايت در اعتلاي آموزش و پرورش به آن سرمي زنم و با خيلي از دغدغه هاي شما همراه هستم از ديدن اين نوشته تعجب كردم. دوستان صداي معلم فراموش نكنند بسياري از معلمان كشور با تمام مشكلات گرفتار شده دوست ندارند كسي با اين ادبيات درباره انقلاب اسلامي و عملكرد آن سخن بگويد.
براي دوستان صداي معلم آرزوي موفقيت دارم
پاسخ + 0 0 --
لطفی 1396/12/07 - 23:40
درود برشما,,متاسفانه از چه اسامی هم,برای پیشبرد اه داف استفاده میکنند,,معصومه کچل,,,,البته,,میخوره,با مسماست,,,,درود
پاسخ + +5 -1 --
متنفر از دروغگو 1396/11/16 - 12:39
جناب مسیح پو
شیرمادر حلالت
هرچه نوشتی عین واقعیت بود
درود بر تو
پاسخ + +5 -1 --
متنفر از دروغگو 1396/11/16 - 12:47
مهدی جان
برادر عزیز
نقد عملکرد شخصی که اکثر دوستان و همکیشانش آو را .....
معرفی میکنند ربطی به ارزشهای انقلاب ندارد.
حال و روز آ.پ را نمی بینی
همین آقا و ترکمن و ... بودند که آ.پ را به گند کشیدن
اختلاس
تبعیض
دروغ
و .....
نتیجه زحمات آقایون بوده و کسانی مثل جنابعالی هم کوکورانه و شاید
..... پشتیبان آنهاهستند.
لطفا لی کنید
پاسخ + +6 -1 --
فرهنگی 1396/11/16 - 13:58
واقعا آقای دکتر به موارد و مشکلات به خوبی اشاره کردند هرچند این مشکلات یک مشت از خروار است ، بلاخص چاپ نشریات متعدد که خالی از مطالب مفید می باشند همچو مجلات رشد که هر ساله با زور واجبار بر مدارس تحمیل می کزدند و مدارس مجبور بودند از پول گدایی که از اولیا می شد ( بنام کمک اولیا ) هزینه این مجلات را پرداخت کنند ودر نهایت بدون اینکه کسی آنها را مطالعه کنند می بایست جای خودشان را در سطل های آشغال پیدا کنند ، لذا بدین صورت بودجه های آموزش وو پرورش صرف هزینه های بی مورد کرده و می کنند وبایست آموزش وپرورش همیشه مشکل داشته باشد و این نوع اختلاس ها یک نوع اختلاس قانونی است و دها مورد دیگر که با زد وبند قانونی انجام می گیرد وکسی نیست به این نوع خیانت ها توجه کند.
پاسخ + 0 0 --
علی 1396/11/16 - 17:34
مجله رشد که چه عرض کنم ، وزیرنامه
هر صفحه ای که را که ورق می رنید عکس های درشت وزیر و بالادستی ها و مصاحبه ها و ... را چاپ میکنند دریغ از یک کلمه یا جمله مفید . اگر اینها با بودجه دولتی چاپ می شد تا کنون صدها بار مانند بودجه شیر مدارس قطع شده بود و این همه دفتر و کارمند برای یک نشریه بی خاصیت حقوق نمی گرفتند .
پاسخ + +4 0 --
شکرالله مسیح پور 1396/11/16 - 15:53
با درود به همه آموزگاران دلسوز و زحمت کش در سراسر میهن
وبا سپاس از کلیه عزیزانی که قبول زحمت فرموده و در مورد نوشتار من در پیوند به مقاله ام ابراز نظر فرموده اند. نظر مخالفن را نیز با دل و جان می خوانم و اگر در مطالبشان مستند انتقاد کرده باشند و در صورتی که کلی گویی نباشد مستند پاسخ خواهم داد. در پایان خاطر نشان کنم که کشتی آموزش و پرورش کشتی به گل نشسته ای است که با وجود سردمداران کنونی امیدی به نجات آن نیست زیرا هر کسی را بهر کاری ساختند.
ش.مسیح پور
پاسخ + 0 0 --
معلم جانباز 1396/11/16 - 17:16
درود
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/09 - 11:32
آقای لطفی برادر چون خودت اینکاره ای ومدام به اسمهای مختلف به نفع وضرره دیگران پیام میدی فکر می کنی دیگران هم مثل خودتن

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور