صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسین میرزانیا/ همکار صدای معلم

مدارس سمپاد ؛ آری یا خیر

رفته رفته این مدارس به مانند بسیار طرح های دیگر آموزشی که اهداف زیبا و بسیار خوبی دارند ، در عمل و به مرور زمان دچار آفت و عوارضی شد که با آن مشکلات و آفت ها اکثریت فرهنگیان آشنایی دارند و اکنون با اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف مدارس سمپاد ، موافقان و مخالفان این مدارس با صف آرایی در برابر هم در مدح یا ذم آن می گویند و می نویسند/ از معلم تنها و تنها یک هدف را مطالبه می کنند و آن اینکه مهارت و قدرت تست زنی و قدرت غلبه ی آنها بر سایر دانش آموزان مدارس دیگر را افزایش دهیم و از این طریق هوش و ذکاوت و برتری فکری آنان را بر دیگران به اثبات برسانیم/ مدارس سمپاد چنان سیطره ای بر امر آموزش در کشور ما پیدا کرده اند که ملاک و معیار و شاقول موفقیت یا عدم موفقیت مدیران ، دبیران و دانش آموزان شده اند/ در رشته های علوم تجربی یا ریاضی ، بهترین دانشگاه های ایران را اشغال می کنند ، و البته در ادامه ی همین ظفر و پیروزی است که اکثریت قبول شدگان مدارس سمپاد در دانشگاه های معتبر کشور ، ایران و وطنشان را جای مناسبی برای شکوفایی بیشتر استعدادهای خود نمی بینند و باتوصیه و کمک خانواده ها یشان راهی دیار از مابهتران شده و ایران و ایرانیان را در فلاکت و انحطاطی که ناشی از توسعه نیافتگی شان هست به خود رها می کنند تا در این فقر و فلاکت در هم بلولند و بر درماندگی خود سوگوار باشند/ بارها و بارها مدیران و خانواده های محصول کارخانه ی سمپاد از من طلب کار در کلاس جهت مهارت در تست زنی می کردند و اصولا با مهارت های دیگر همچون ، تفکر ، تجزیه و تحلیل ، نقادی و همکاری و مسئولیت پذیری ، مشارکت و احترام به همنوع و پاسخگویی ، یا مهارت عاطفی ، کلامی ، حل مسئله ، خودانتقادی ، همدلی و بردباری ، گذشت و دلسوزی ، طبیعت دوستی و یکرنگی و ... کاری نداشته و ندارند  ؛ گویی با یک محیط گلخانه ای سروکار داریم که فقط یک هدف دارد ، پیروزی در نبرد کنکور و جشن غلبه بر دیگر رقیبان در میدان تجارتخانه ی کنکوریسم ....

مدارس سمپاد و آموزش و پرورش  سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد)  و مدارس نمونه دولتی برای پالایش و غربالگری دانش آموزان باهوش ، با استعداد و احیانا نخبه تشکیل شد تا بتواند مانع از هرز رفتن و کور شدن استعداد آنان در مدارس دولتی ( با تمامی مشکلات داخل کلاس ، کیفیت امکانات آموزشی و دبیران بی نگیزه و یا ناموفق در تدریس ، و بچه هایی که دارای اختلالات روحی و روانی و عاطفی یا فقر اقتصادی و فرهنگی و مشکلات خانوادگی و تربیتی هستند ) بشود ، ولی رفته رفته این مدارس به مانند بسیار طرح های دیگر آموزشی که اهداف زیبا و بسیار خوبی دارند ، در عمل و به مرور زمان دچار آفت و عوارضی شد که با آن مشکلات و آفت ها اکثریت فرهنگیان آشنایی دارند و اکنون با اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف مدارس سمپاد ، موافقان و مخالفان این مدارس با صف آرایی در برابر هم در مدح یا ذم آن می گویند و می نویسند .

در این یادداشت قصد آن را ندارم تا دلایل موافقان و مخالفان را برشمارم و آنها را تحلیل یا تایید و رد کنم بلکه آنچه که فهم خود از این موضوع دریافته ام به اشتراک می گذارم .

به عنوان یک آموزگار که در مدارس نمونه  دولتی ، غیر انتفاعی و دولتی تدریس کرده ام ( و برای مدارس تیزهوشان هم دعوت به همکاری داشتم که بنا به دلایلی نپذیرفتم ولی در جریان نوع تدریس و نحوه ی اداره ی این کلاس ها هستم ) با دانش آموزان ، مدیران و خانواده هایی سروکار داریم که از معلم تنها و تنها یک هدف را مطالبه می کنند و آن اینکه مهارت و قدرت تست زنی و قدرت غلبه ی آنها بر سایر دانش آموزان مدارس دیگر را افزایش دهیم و از این طریق هوش و ذکاوت و برتری فکری آنان را بر دیگران به اثبات برسانیم !

مدارس سمپاد چنان سیطره ای بر امر آموزش در کشور ما پیدا کرده اند که ملاک و معیار و شاقول موفقیت یا عدم موفقیت مدیران ، دبیران و دانش آموزان شده اند ؛ چرا که این مدارس هستند که دانش آموزان را برای صنعت کنکور و تست زنی آماده می کنند و در مسابقه ی تجارت کنکور معمولا این دانش آموزان هستند که در رشته های علوم تجربی یا ریاضی ، بهترین دانشگاه های ایران را اشغال می کنند ، و البته در ادامه ی همین ظفر و پیروزی است که اکثریت قبول شدگان مدارس سمپاد در دانشگاه های معتبر کشور ، ایران و وطنشان را جای مناسبی برای شکوفایی بیشتر استعدادهای خود نمی بینند و باتوصیه و کمک خانواده ها یشان راهی دیار از مابهتران شده و ایران و ایرانیان را در فلاکت و انحطاطی که ناشی از توسعه نیافتگی شان هست به خود رها می کنند تا در این فقر و فلاکت در هم بلولند و بر درماندگی خود سوگوار باشند !

مدارس سمپاد و آموزش و پرورش

بارها و بارها مدیران و خانواده های محصول کارخانه ی سمپاد از من طلب کار در کلاس جهت مهارت در تست زنی می کردند و اصولا با مهارت های دیگر همچون ، تفکر ، تجزیه و تحلیل ، نقادی و همکاری و مسئولیت پذیری ، مشارکت و احترام به همنوع و پاسخگویی ، یا مهارت عاطفی ، کلامی ، حل مسئله ، خودانتقادی ، همدلی و بردباری ، گذشت و دلسوزی ، طبیعت دوستی و یکرنگی و ... کاری نداشته و ندارند  ؛ گویی با یک محیط گلخانه ای سروکار داریم که فقط یک هدف دارد ، پیروزی در نبرد کنکور و جشن غلبه بر دیگر رقیبان در میدان تجارتخانه ی کنکوریسم .

از سوی دیگر لغو آزمون برای مدارس سمپاد و نمونه دولتی پرسش ها و ابهاماتی را به وجود آورده که باید تصمیم گیران بدان پاسخ دهند و این تصمیم آنان خود باعث آسیب جدیدی به نظام آموزشی و دانش آموزان نشود .

نکته ی نخست اینکه بنده با تفاسیر توطئه نگرانه به این تغییر نگاه نمی کنم ، و البته اینکه چه کسانی از این اقدام سود می برند یا نمی برند و اینکه تصمیمی با هدف گذاری منفعت طلبانه برای عده ای بوده یاخیر کاری ندارم چرا که اطلاعاتی هم در این مورد ندارم و نمی توانم در موضوعی که خبر متقن و قابل اثباتی ندارم ورود کنم و نظری بدهم .

مدارس سمپاد و آموزش و پرورش

و اما پرسش های پیش رو که ضرورت دارد مسئولان امر بدان پاسخ دهند :

1- آیا حذف آزمون های ورودی سمپاد و نمونه دولتی به معنای حذف این مدارس نیز هست ؟ یعنی تکلیف مدارس موجود با این نام چه خواهد شد ؟

2- آیا روش جایگزین ( یعنی طرح شهاب ) راستی آزمایی شده و پاسخ مناسبی بدون همین ایراد و اشکال و انحراف دریافت شده است ؟ آیا مقدمات طرح شهاب به شکل قابل قبول و عملی فراهم شده است ؟

3- آیا از تجربه ی دیگر کشورهای توسعه یافته در جهان ( البته باتوجه به شرایط و بضاعت های نظام آموزشی ما ) در طرح شهاب استفاده شده است یا خیر ؟

4- آیا طرح حذف آزمون سمپاد شامل دوره ی متوسطه ی دوم نیز خواهد شد یا خیر ؟

مدارس سمپاد و آموزش و پرورش

5- اصولا با توجه به این که ما دانش آموزانی داریم که برای موفقیت خود ( باتوجه به استعداد یا سرمایه گذاری خانواده هایشان ) توان و انگیزه ی آموختن و دانش اندوزی و کسب مدارج علمی بالایی دارند ، با توجه به حذف آزمون سمپاد ، این نوع دانش آموزان که نیاز به امکانات و عرصه ی
فعالیت بیشتر برای مطالعه و تحقیق و کار دارند ، چگونه و با چه مکانیزمی می توانند در مدارس عادی که ( گاه دانش آموزانی با انگیزه و استعداد و وضعیت تحصیلی و خانوادگی بسیار غیر نرمال همراه با مشکلاتی چون پرخاشگری ، ناسازگاری ، اعتیاد ، انحرافات رفتاری و ... ) دارند ، به تحصیل بپردازند ؟ ( باتوجه به اینکه نمی خواهیم دوباره به چاله ی مدارس سمپاد بیفتیم ) .

پرسش هایی از این دست و دیگر ابهاماتی که خانواده ها و فرهنگیان از طرح حذف آزمون مدارس سمپاد دارند ، تصمیم گیران و مسئولان وزارتخانه را می طلبد تا با رایزنی و گفت و گو و مشورت با صاحب نظران ، و با طمانینه و به دور از هرگونه هیجان و شعارزدگی و مدح و ذم این و آن ، برای سرنوشت فرزندان کشورمان تصمیماتی به دور از تکرار اشتباهات گذشته و پشیمانی در آینده اتخاذ کنند .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 21 بهمن 1396 ساعت 16:24 خوانده شده: 10127 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 -22 --
بیانات در دیدار معلم 1396/11/21 - 16:59
بیانات رهبری در دیدار معلمان سراسر کشور

عدالت به معنای این نیست که ما با همه‌ی استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالأخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدی نیست. اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است.
۱۳۸۵/۰۲/۱۲
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/11/21 - 17:17
پس باید به تعداد دانش آموزان مدرسه ساخت چون هر کس یک استعداد خاص خودش رو داره. نه ببم جان اینجوری هم نیست که شما میفرمایید
پاسخ + +1 0 --
دبیر م 1396/11/22 - 06:40
حذف سمپاد اریییییییییییییییییییییییییی
انشاا...این ازمون در متوسطه دوم هم حذف بشه تا در مرحله اخر هم غول کنکور بمیره!!
پاسخ + +6 -22 --
سحر خیز 1396/11/21 - 17:06
باید دغدغه مقام معظّم رهبری برای ایجاد فرصت مناسب برای دانش‌آموزان تیزهوش جدی گرفته شود، تصریح کرد: در جهان، مکانیسم‌های مختلفی برای شناسایی دانش‌آموزان تیزهوش وجود دارد که می‌توان با مطالعات تطبیقی آنها را در کشور اجرا کرد. شواهد و قرائنی وجود دارد که حذف مدارس سمپاد برای تقویت مدارس غیردولتی صورت می‌گیرد، ادامه داد: خانواده‌هایی که به دنبال تقویت فرزندان خود هستند با حذف مدارس سمپاد آنها را به مدارس غیردولتی می‌فرستند.
آیا از بین بردن تنوع مدارس تنها با حذف سمپاد اتفاق می‌افتد و تنها مشکل ما مدارس سمپاد است که با حذف آن ادعا کنیم مشکل تنوع مدارس را حل کرده‌ایم و به عدالت آموزشی نزدیک شده‌ایم؟
هنوز نتیجه طرح شهاب برای شناسایی تیزهوشان مشخص نیست؛ بنده 4 سال در کمیته طرح شهاب بودم، این طرح هنوز به پختگی لازم برای کشف استعدادهای دانش‌آموزان نرسیده است. مدارس ما برای پرورش استعداد دانش‌آموزان تیزهوش به اندازه کافی امکانات ندارد و این دانش‌آموزان در مدارس عادی ما هرز می‌روند.
پاسخ + +1 0 --
سحر خیز 1396/11/21 - 17:16
سحرخیز
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش
پاسخ + +1 0 --
نويدي 1396/11/21 - 18:10
بعد از اجراي آزمايشي طرح شهاب در هر سه دوره تحصيلي در سال2-1391 ، اين طرح متوقف شد. سپس، اجراي آزمايشي طرح شهاب از سال تحصيلي 4-1393 در پايه چهارم ابتدايي آغاز و ارزشيابي اجراي آزمايشي در سطح ملي به عهده اينجانب بوده است كه گزارش آن در بنياد نخبگان موجود است. من نمي‌دانم جناب سحر خيز چطور به مدت 4 سال عضو كميته شهاب بوده است!
طرح شهاب ابهامات و محدوديت‌هايي دارد كه موفقيت آن در شرايط موجود بسيار بعيد است. باوجود اين، حتي با فرض اجرا نشدن شهاب، مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش قابل دفاع است.
پاسخ + +1 0 --
.......... 1396/11/21 - 22:40
ترسیدیم جناب معاون
پاسخ + +9 -1 --
ناشناس 1396/11/21 - 17:14
احسنت. بسیار عالی فرمودید.
انسانها همه شبیه‌ به هم هستند البته با توانایی های مختلف و همه باید بتوانند در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و مکمل هم باشند نه اینکه اونهارو از هم تفکیک و مرزبندی کرد ... مثلا زن و مرد، باهوش و بی هوش، قوی و ضعیف، اگر قائل به مرزبندی باشیم باید به تعداد آدم ها مدرسه مجزا درست کرد! در ضمن یکی نیست بگه نتیجه این مدارس در طی این سال ها چی بوده؟! دانش آموختگان سمپادی اگر در کشور موندن و نرفتن چه گرهی از مشکلات کشور باز کردند؟ ۴تا مدال المپیاد رو به رخ می کشن که توسط اون کاسبی کنن!
ساده ترین راه الگو برداری از سیستم آموزشی کشورهای موفق هست...
پاسخ + +2 -7 --
دکتر اژه ای 1396/11/21 - 17:20
دکتر اژه ای از پیشگامان تاسیس سمپاد

سمپاد در آن زمان، زیر بمباران و موشک باران ایجاد شد و نامه درخواستش در روزهای سخت جنگ به ریاست جمهوری ارسال شد. آن روز، یکی از اساتید آموزش و پرورش دلیل مخالفتش با تأسیس را این موضوع اعلام کرد که پذیرش دانش‌آموز با معدل 19 و تحویل دادن دانش‌آموز با معدل ۱۹ هنر نیست. رهبر انقلاب در پاسخ فرمودند، این گفته وقتی صحیح است که فرض کنیم در شرایط فعلی دانش‌آموزان با معدل ۱۹وارد مدارس می‌شوند و با معدل 19 از همان مدارس خارج می‌شوند، در حالی که عملاً این طور نیست.
پاسخ + +1 0 --
کریمی 1396/11/21 - 22:45
جناب اژه ای چه جور هست که همه فرزندان شما که کمم نیستند، در سمپاد درس خوانده اند و در حال حاضر چند تاشون در سمپاد معلم هستند ؟ همگی ژن تیزهوشی داشتند؟!
پاسخ + +1 0 --
کریمی 1396/11/21 - 22:49
مسئولان باید از حذف سمپاد ناراضی باشند و منتقد . زیرا اکثریت دانش آموزان و معلمان سمپاد، فرزندان مسئولان هستند. از صدای معلم خواهشمندم این قضیه رو پیگیری کنند. کاملا قابل تحقیق هست ، مثلا فرزندان فلان مسئول ...
پاسخ + +8 0 --
بی نام 1396/11/21 - 17:32
عدالت آموزشی در یک کلام حذف مدارس غیر انتفاعی و سمپاد و نمونه دولتی و هیات امنایی و مدارس از راه دور ... و تبدیل همه آنها به مدارس دولتی با کیفیت و مطابق قانون اساسی آموزش و پرورش باید رایگان باشد
پاسخ + +11 -9 --
عاشق سمپاد 1396/11/21 - 17:51
ما سمپاد می خوایم چی کار؟؟؟تا مدارس پولکی غیر انتفایی هستن که جیب مدیران ژن خوب رو پر کنند سمپاد نیاز نداریم. بچه ها باید صبح تا شب سرشون تو گوشی باشه. بعدشم برن تو پارک وسینما خوش بخورن وبچرخن. درس واسه چی شونه؟؟؟اصلا بهتره مدارس هم تعطیل شه جاش تنبل خونه ی شاه عباس دوباره دایر شه. چون استرس کمتری به خانواده ها وارد می شه. یه عده هم مامور بگذاریم بچه هارو بادبزنند. چون اگه بادشون نزنیم دچار استرس می شن!!!

اینایی که گفتم خلاصه ی طرز فکر شورای عالی اموزشی بوده که طرح حذف ازمونها رو تصویب کرده. یعنی ذهن اینها دراین حده .واقعا جای تاسف داره.
پاسخ + +13 -1 --
ناشناس 1396/11/21 - 18:37
واقعا انسان از طرز فکر بعضی به اصطلاح فرهنگیان حیرت میکند.گویا خودشان هم دروغی را که خودشان ساخته اند باور کرده اند!
از کدام استعداد حرف می زنید،مثل اینکه ژن خوب را باور کرده اید!
اکثریت بچه ها استعداد یکسانی دارند و حتی آنهایی که در مدارس عادی درس می خوانند گاها بااستعدادترند و فقط مشکلات مالی و خانوادگی دارند که نیاز به توجه دارند.
گویا فراموش کرده اید که اکثر رتبه های برتر کنکور در سالیان گذشته در مدارس روستایی و نقاط محروم تحصیل کرده اند!
در ضمن راه حل مشکلات مدارس عادی،توجه و مراقبت بیشتر است نه رها کردن آن ها به حال خود.پس وظیفه آ.پ چیست؟
خواهشا درست فکر کنید،تا نام فرهنگی برازنده قامتتان باشد.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/11/21 - 23:03
احسنت. درست می‌فرمائید. اینایی هم که مخالف حذف هستند منافعشان در خطر افتاده.
پاسخ + +1 0 --
عاشق سمپاد 1396/11/22 - 11:03
از این صحبت می کنیم که خروجی سمپاد هشتاد درصد مدالهای المپیاد جهانی و رتبه ی تک رقمی ایران در بین صدها کشور شرکت کننده در این مسابقات خروجی سمپاده. از این صحبت می کنیم که در سه چهار سال اخیر هشتاد درصد رتبه های تکرقمی کنکور فارغ التحصیل سمپادهستن. از این صحبت می کنیم که اکثریت قریب به اتفاق پذیرفته شدگان داشنشگاه صنعتی شریف وتهران در سمپاد درس می خوندن. از این صحبت می کنیم که درسالهای اخیر حدود پنجاه درصد رتبه های جشنواره ی خوارزمی محصل درسمپاد بودن.از اینها داریم صحبت می کنیم. از این صحبت می کنیم که تمام کتابهای سطح بالای علمی مثل تئوری اعداد میرزاخانی وترکبیات علیپور و امثال اون توسط فارغ التحصیلان سمپاد نوشته شده. اگه میل داشتید بازم از این دستاوردها هست. می تونم یه لیست کامل تهیه وارسال کنم.

اتفاقا کسانی که ژن خوب دارن دوست دارن سمپاد تعطیل شه. چون توانایی قبولی درسمپاد روندارن. دکتراژه ای چندسال پیش به درستی گفت. فرزندان خیلی از آقازاده ها چون عرضه ی قبولی درآزمون سخت واستاندارد ورودی رو نداشتن مخالف سمپادشدن.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/11/22 - 12:58
جناب عاشق سمپاد
اولا این آمارهای شما واقعیت ندارد و در صورت درست بودن هم باید بدانید دوره المپیاد و رتبه و...گذشته.علم و دانش باید فراگیر،کاربردی و ثروت آفرین باشد.حل تست و مساله در سیستم گلخانه ای نتیجه اش می شود عقب ماندگی علمی!اگر درستان را خوب خوانده باشید به ما یاد داده بودند:عالم بی عمل به چه ماند....به زنبور بی عسل
پاسخ + +11 -1 --
معلم 1396/11/21 - 20:26
از آنجا که طبق شنیده های موثق اکثریت دانش آموزان و معلمان سمپاد، فرزندان مسئولان و نمایندگان مجلس هستند، بهتر که منحل شد.‌ این ها نخبه نیستند که دولت از بودجه عمومی برای این افراد هزینه کند. حال این که چگونه آقازاده ها سمپاد را اشغال کرده اند، جای سوال هست ؟ این فقط یک تحقیق ساده لازم دارد که بیشترین دانش آموزان سمپاد آقازاده ها هستند .
پاسخ + +1 0 --
عاشق سمپاد 1396/11/22 - 11:05
اکثر آقازاده های بی سواد در غیر انتفایی درس می خونند. چون آزمون ورودی سمپاد به قدری سطح بالا هست که به قول همون حکیم زاده از کنکور هم سخت تره. پس هیچ اقازاده ای نمی تونه حتی با صرف میلیونها پول بدون داشتن سواد وارد سمپادبشه.اتفاقا دیدیم خیلی از مخالفین سمپاد چون فرزندانشون عرضه ی ورود به سمپاد رونداشتن و شکست سختی درازمون ورودی سمپادخوردن. برای اینکه ضایع نشن جلوی دیگران شدن مخالف سمپاد. اگه دوست داری اسمشون رو هم دونه به دونه می گم. لیستش رو از دکتراژه ای وجناب سحر خیز گرفتم .
پاسخ + +14 0 --
رهگذر 1396/11/21 - 22:20
اگر سیستم آموزشی درست باشد دلیلی ندارد عده ای را جدا کنیم این شیوه آموزش تنها در کشور ما مرسوم هست مدارس تیزهوشان مدارس نمونه و... همه دانش آموزان باید در کنار هم درس بخوانند چرا که فردا در جامعه در کنار هم زندگی خواهند کرد جدا کردن آنها تنها برا اساس توانایی و قدرت حافظه آن ها هم جفا در حق آنهاست و هم در حق جامعه
رسالت ما این است که قبل از اینکه دکتر ومهندس تربیت کنیم انسان تربیت کنیم
پاسخ + +5 -2 --
حقی 1396/11/21 - 23:58
پس از برچیده شدن مدارس سمپاد ونمونه دولتی امید است با کنترل ویا حذف مدارس غیر دولتی گام دیگر به سمت عدالت آموزشی حرکت کنیم.
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1396/11/22 - 00:36
تو جذب نیروی واضح و مستعد برای استخدام درمانده اید، اون وقت طرح شهاب یعنی چی؟
پاسخ + +3 0 --
مجاهد 1396/11/23 - 01:00
آیا می توانید از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و معاونان وزیر بپرسید که کدام یک فرزندانشان در مدارس دولتی تحصیل کرده یا می کنند؟به علاوه بفرمایید که چند نفر از ایشان خود سهامدار یا مالک مدرسه غیر دولتی هستند؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور