صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرین یوسفی/ نائب رییس جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان آذربایجان شرقی

مطالبات زنان استان آذربایجان شرقی ؛ آقایان مسئول ! آیا زمان شکستن این دور باطل نرسیده است؟

مدیریت زنان و مطالبات زنان استان آذربایجان شرقی  « توسعه پایدار » ایران عزیز سر منزل  مقصود همه ی  برنامه های خرد و کلان طراحی و اجرا شده نظام جمهوری اسلامی ایران است.ما بران باوریم که توسعه متوازن و درون زا و همه جانبه مسیری است که ملت و دولت چاره ای جز پیمودن آن ندارند . چنین نگاه توسعه محوری  سبب می شود که مطالبات زنان ایران و استان را  هم در همین راستا تعریف کنیم. از منظر ما مطالبات زنان سهم خواهی جنسیتی از حاکمیت ، دولت  و یا ساختارها و سازو کارهای اجتماعی جامعه نیست. بلکه طرح  مسایل متعدد حوزه زنان و تلاش مجددانه در جهت حل  آنها و همچنین مطالبه مشارکت  بیشتر زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بنیادی ترین گامی است که در مسیر توسعه پایدار ایران عزیز باید برداشته شود.

ما باید بتوانیم با اشراف کامل بر اهداف توسعه ای جهانی، مدلی بومی و سازگار با فرهنگ ، تاریخ ، آداب و سنن خود طراحی و اجرا کنیم. به عبارت دیگر باید" جهانی بیاندیشیم اما منطقه ای و بومی عمل کنیم".

بر این اساس ما بر آنیم که مطالبات برخاسته از نیاز زنان استان باید محور تصمیم سازی، تصم گیری و برنامه ریزی ها در سطح استان قرار گیرد.
در این مجال اندک سعی خواهد شد که مطالبات زنان استان در دو بخش طرح شود.


الف ) مطالبات ناظر بر توسعه ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی                                                                                          
آموزش اصلی ترین مولفه در زمینه توانمندی سازی زنان است  توسعه فرهنگی زیر بنای ابعاد دیگر توسعه است.به زعم صاحب نظران توسعه عمده دلیل آسیب های اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و بحران های زیست محیطی در توسعه نیافتگی فرهنگی یک جامعه است. در 200 سال اخیر غرب روح سرمایه داری و مصرف گرایی و پول پرستی و رفاه را به جهان سوم منتقل کرد درحالی که از عرضه "عقل گرایی" ، فرهنگ و ساختارهای لازم برای توسعه که می توانست به فعالیت متعادل اقتصادی و صنعتی منجر شود دریغ کرد. پیامد چنین معامله پر ضرری برای ما تحول در ساختارهاتی سنتی بدون دارا بودن معیارهای اصیل توسعه پایدار بود ؛ به طور مثال بنا به پیشبینی های شرکت یورومانیتور واردات لوازم آرایش به ایران از 3 و نیم ملیارد دلار در سال 2014 به ده و نیم میلیارد دلار در سال 2019 خواهد رسید.عمق فاجعه زمانی معلوم می شود که بدانیم این مبلغ هفتاد برابر بودجه سازمان محیط زیست است.
توانمندی زنان در عرصه فرهنگی و تجارب زیسته آنها در حوزه فرهنگ بومی استان که متاثر از ارزش های دینی و سنتی جامعه است می تواند در رفع کاستی هایی از نوع بالا و ترمیم آسیب های اجتماعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست استان نقش به سزایی داشته باشد.
متاسفانه استان ما هم از جمله مناطقی از جهان است که شدیدترین بحران زیست محیطی را به واسطه تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی تجربه می کند.

مدیریت زنان و مطالبات زنان استان آذربایجان شرقی

کارشناسان  معتقدند که پیامدهای خشک شدن نگین آذربایجان محدود به آذربایجان نخواهد بود و دامن گیر مناطق و حتی برخی از همسایگان نیز خواهد شد.  از جمله گروه هایی که در معرض آسیب این فاجعه زیست محیطی قرار خواهند گرفت زنان و دختران شهری و روستایی آذربایجان شرقی هستند.

ما بر ان باوریم که مانوس بودن  زنان با دانش بومی، پتانسیل قوی و دانش بومی ذاتی را ایجاد می کند که می تواند تاثیر شگرفی بر حفظ محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه داشته باشد.

به عبارت دیگر مشارکت دادن زنان هم در سطح نخبگان و متخصصان و هم در سطح عمومی در حوزه مسایل زیست محیطی استان موجب بهروری و خلق ارزش افزوده فراوان خواهد شد.
هر چند که می دانیم توسعه فرهنگی-اجتماعی مقدم بر توسعه اقتصادی است.ولی معتقدیم که با تکیه بر توانایی ها و مهارت های عمومی و تخصصی زنان استان می توان در قالب" کارآفرینی اجتماعی "برای زنان استان، راه حل های خلاقانه ای برای مسائل زنان پیدا کرد. ارائه راه حل های خلاقانه و بومی زمینه سازایجاد مدلی از کسب و کار های کوچک ولی بررونق  برای زنان استان می تواند باشد. حمایت از کار آفرینان اجتماعی در حوزه زنان استان، یک تیر با چند نشان است در این مدل از کسب و کار، هم برای زنان اشتغال ایجاد می شود و هم مشکلات اجتماعی و زیست محیطی هر منطقه با ایده های نو و بومی زنان همان منطقه حل می شود. در فضای پر امید پسا انتخاباتی انتظار افکار عمومی و علی الخصوص فعالین مدنی از بابت وزارت زنان و تصدی پست های مدیریتی بالا در سطح ملی برآورده نشد

                   
شواهد نشان می دهد انواع آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به افزایش است.افزایش اعتیاد، مصرف قلیان و سیگار در میان دختران جوان کشور و استان جای نگرانی دارد. این در حالی است که هنوز آسیب هایی از جمله طلاق، کودک همسری، کودکان کار زنان خیابانی، همچنان حل نشده باقی مانده است.

برقراری نشاط اجتماعی در جامعه زنان استان یکی از نیازهای ضروری زنان استان است. بنا به آمارها 4 / 23 درصد مردم دچار اختلالات سلامت روان  و16 درصد زنان و 12 درصد مردان افسرده هستند. توسعه ی فضای نشاط و شادی در جامعه به وسیله ی دستگاه های مسئول و رسانه ها در سطح استان ضروری مینماید.توجه ویزه به ورزش بانوان را هم در همین راستا می توان در لیست مطالبات زنان استان گنجاند.
از نگاه ما در جمعیت زنان مسلمان نواندیش آموزش و پرورش "توسعه پایدار" برای زنان استان  به معنی افزایش کیفیت زندگی و تلاش برای رهایی از فقر، نا امنی و محرومیت با تمسک جستن به آموزش بهتر وتوانمندی سازی زنان است.توانمندی سازی زنان فرایندی اجتماعی و چند بعدی است که به زنان کمک می کند با خودباوری و آموختن مهارت های زندگی و شغلی و کنترل زندگی خود را به دست گیرند.

آموزش اصلی ترین مولفه در زمینه توانمندی سازی زنان است.سواد آموزی بزرگسالان و فعالیت های غیر رسمی آموزشی در تمام طول عمر زنان در روستاها و شهرها با توجه به نیازهای بومی زنان هر منطقه بسیار مهم ارزیایی می شود. به عبارت دیگر زنان باید متفکر باشند تا قادر به افزایش توانایی های خود ،خانواده و جامعه ی شان برای بهبود کیفیت زندگی شان شوند.

مدیریت زنان و مطالبات زنان استان آذربایجان شرقی

الف) مطالبات ناظر بر توسه سیاسی
پیامد مشارکت سیاسی زنان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح استان و احراز پست های مدیریتی بالا به بهبود وضعیت زندگی و تلطیف فضای عمومی حاکم بر استان کمک خواهد کرد. زیرا زنان به موضوع خانواده ،سرنوشت فرزندان و حتی مردان توجه بیشتری نشان می دهند.در همه کشورهای جهان افزایش حضور زنان در قدرت سیاسی با توجه بیشتر به مسایل عمومی بشری نظیر محیط زیست و رفاه عمومی بوده است.

از طرفی مشارکت سیاسی زنان در تقویت فرایند مردم سالار سازی نیز تاثیر گذار خواهد بود.هر چند در فضای پر امید پسا انتخاباتی انتظار افکار عمومی و علی الخصوص فعالین مدنی از بابت وزارت زنان و تصدی پست های مدیریتی بالا در سطح ملی برآورده نشد ولی امیدواریم که تدبیر رییس دولت تدبیر و امید در خصوص به کارگیری زنان شایسته در پست های مدیریتی میانه با این توجیه که داشتن دهها معاون وزیر و مدیر کل زن بهتر از داشتن یک وزیر زن است ،بستر لازم برای کسب تجربه و ارتقای مهارت های مدیریتی زنان را طی سال های آینده فراهم کند.

زنان باید متفکر باشند تا قادر به افزایش توانایی های خود ،خانواده و جامعه ی شان برای بهبود کیفیت زندگی شان شوند  لذا به تاسی از تدبیر رییس جمهور در مشارکت دادن زنان در عرصه سیاسی ، انتظار جامعه مدنی استان از مدیریت عالی استان این است که در سطح استان هم فرصت های مناسب برای کسب تجربه ی مدیریتی و ارتقای شغلی زنان شایسته و متخصص فراهم شود.

ایجاد فرصت برای تربیت پر تعداد زنان مدیر در سطح استان، بسیار مهمتر از احراز یک یا دو پست استانی توسط زنان است.تنگ نظری های مرسوم و بهانه های مالوف از جمله سابقه مدیریتی، شایسته سالاری ، ملاحظات عرفی ناموجه ، اتصال به لابی های مردانه.... در برکشیدن زنان توانمند فرصت سوزی عظیمی در مسیر توسعه استان خواهد بود.

پر واضح است این سخن به معنی در نظر نگرفتن اصول علم مدیریت نیست ولی آیا می شود از طرفی  فرصت های کسب تجربه مدیریتی را از زنان سلب کرد و آنها را به بهانه هایی که دیگر خریداری هم ندارد از پیشرفت باز داشت و از طرف دیگر پیش شرط" تجربه های مدیریتی بالا" را در مورد آنان اعمال کرد؟

آقایان مسئول !

آیا زمان شکستن این دور باطل نرسیده است؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 21:46 خوانده شده: 280 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/12/16 - 22:25
محیط زیست، دریاچه ارومیه، غرب، زنان، آموزش، خانواده، مصرف‌گرایی، اقتصاد، معاون وزیر و وزیر و مدیرکل!! چرا نویسنده محترم سعی کرده همه این مسائل را در نوشته‌ای کوتاه یک جا جمع کند و به هم ارتباط دهد؟! و چرا این نوشته در سایتی که نام «صدای معلم» در سربرگ آن دیده می‌شود، منتشر شده است؟!!!
پاسخ + 0 0 --
شیرین یوسفی 1396/12/17 - 01:54
موضوع مقاله مطالبات زنان است و در هفته زن واقع شده ایم و روز روز
پاسخ + 0 0 --
شیرین یوسفی 1396/12/17 - 01:56
ضمنا روز جهانی زن هم در پیش است.و سایت صدای معلم رسانه و تریبونیی است بای بیان درد دل ها ...
تنوع
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/17 - 13:21
بله اینجا درددل‌ها بیان می‌شود، اما درددل قشر فرهنگیان آن هم در مورد مسائل این قشر.
«موضوع مقاله مطالبات زنان است» درست، اما چه مقدار از محتوای مقاله واقعا مرتبط به این مسئله است؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/12/16 - 22:45
خوب بنده خدا عضو این کانال است و از اینکانال ره داره


.... به این همشریانت که در باکو و نخجوان و ترکیه و اربیل دیسکو ایجاد کردن در جهت رفع بیکاری بگو ...
....

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور