صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

شیرزاد عبداللهی/ همکار صدای معلم

شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه انحلال مدارس سمپاد را متوقف کرد ؛ این شورا طبق قانون اساسی شأن قانونگذاری ندارد و قانونگذاری آن برای آموزش و پرورش موجه نیست ؛ بطحایی جرات مخالفت ندارد !

ممنوعیت برگزاری آزمون در دوره ابتدایی و حتی پایه اول متوسطه نیازی به مصوبه ندارد و در اختیار آموزش و پرورش است/در دی ماه 1393 آیین نامه ارزشیابی کیفی -توصیفی شش پایه دوره ابتدایی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است/ آموزش و پرورش آلترناتیوی برای مدارس سمپاد ندارد و مسئولان حرفهای متناقض زدند/ مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: "تاکید ما بر این است که جداسازی دانش‌آموزان اتفاق نیفتد"/  بطحایی گفت :حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست/ بر اساس طرح شهاب جداسازی دانش آموزان بر اساس استعداد منتفی است/ طرح شهاب در مدارس قابل اجرا نیست/ دعوای مخالفان و موافقان سمپاد یک دعوای تاریخی- سیاسی 40 ساله است/  حذف سمپاد هم در میان اصلاح طلبان و هم اصولگرایان مخالفان جدی دارد/مساله  انحلال مدارس سمپاد در همان دهه 60 و دوران شعارهای تند مساوات طلبانه در آموزش و پرورش به عرصه سیاسی کشیده شد/ بدون توجه به جنبه سیاسی ماجرا ، نمی توان تصویری واقعی از این کشمکش ترسیم کرد/ مشاوران بطحایی با تمرکز روی جنبه طبقاتی جداسازی دانش آموزان کوشیدند از بطحایی یک چهره مردمگرا و چپ بسازند/ بطحایی می گوید مخالف جداسازی بچه ها با معیار هایی همچون پولدار و بی پول وفرزندان مقامات وافراد عادی هستیم/ این حرف، با تفکر وزیر و حامی اصلی او جناب باقر نوبخت سازگاری ندارد/  آقای بطحایی مجری سیاستهای سازمان مدیریت در جهت کاهش هزینه ها از طریق خرید خدمات آموزشی و توسعه مدارس غیر دولتی در آموزش و پرورش است/ وزیری که مخالف جداسازی فرزندان افراد پولدار و بی پول است منطقاً نمی تواند طرفدار توسعه مدارس غیر دولتی باشد/ بطحایی  با مدارس غیر دولتی با شهریه های 20 میلیونی چه می کند/ کسانی که در  فضای مجازی و واقعی برای بطحایی دست زدند خواهان برابری آموزشی کامل از طریق برچیدن همه مدارس خاص دولتی و غیر دولتی و اجرای اصل تحصیلات رایگان هستند/ بطحایی توان همراهی با پایگاه اجتماعی طرفداران آموزش و پرورش بی طبقه را ندارد/ با این نظر که هدف از انحلال سمپاد سوق دادن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی بود موافق نیستم /  حمله به مدرسه سمپاد و دفاع از مدرسه غیر انتفاعی تضادی است که وزیر و همراهانش در آن گیرکرده اند و نمی توانند پایگاه اجتماعی خود را اقناع کنند/ پدر و مادر بچه های بااستعداد و سختکوش ، بچه هایشان را در مدرسه دولتی سرِکوچه ثبت نام نمی کنند و با تحمل فشار بیشتر بچه هایشان را به مدارس غیردولتی می فرستند/ مدارس سمپاد باقی خواهند ماند اما در کیفیت آزمون ورودی و مقررات آنها تغییراتی اعمال می شود/ اول مدرسه دولتی سرِکوچه را درست کنید بعد بگویید همه دانش آموزان در مدرسه دولتی و تلفیقی درس بخوانند/ برابری در فقر آموزشی مانند برابری در گرسنگی و فقر اقتصادی بی فایده است و برای مجریان افتخاری ندارد/  شورای انقلاب فرهنگی که در قدم اول مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش را تعلیق کرده در ادامه آن را تعدیل می کند/ مدارس سمپاد باقی خواهند ماند اما در کیفیت آزمون ورودی و مقررات آنها تغییراتی ایجاد می شود/تعداد مدارس سمپاد باید محدود شود/  مدارس نمونه دولتی که محلی برای پرورش استعداد دانش آموزان مناطق محروم بودند باید به جایگاه اول خود برگردند/ ممنوعیت استفاده از کتابهای کمک آموزشی ، سبک کردن کوله پشتی دانش آموزان از 9 کیلو به 3 کیلو ، ایجاد شادی و نشاط در مدارس ، آموزش مهارتهایی زندگی و بیرون راندن مافیا از مدارس نیاز به مصوبه ندارد / طبق اساسنامهء شورای عالی آموزش و پرورش نهاد قانونگذاری بالادستی این شورا  مجلس شورای اسلامی است/ در دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی ، سند ملی آموزش و پرورش پس از جراحی ، به جای مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد/ سند تحول متنی ایدئولوژیک ، آشفته و پر از اطناب و تکرار است و مشخصات یک متن حقوقی را ندارد/ افرادی مانند نوید ادهم و بطحایی جرأت ندارنددخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را زیر سوال ببرند/ بطحایی که گفته بود من عقب نشینی نمی کنم در مقابل تعلیق مصوبه جرات مخالفت ندارد/ کسانی که کوشیدند از بطحایی یک چهره تحول طلب و شجاع بسازند تا نام او در آموزش و پرورش ماندگار شود به سوابق و ظرفیت های او توجه نداشتند

 

مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف و انحلال مدارس سمپاد

جلسه 805 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد. محمدرضا مخبر دزفولی سخنگوی شورا  با اشاره به دغدغه های خانواده های دانش آموزان مدارس سمپاد و تغییرات مطرح شده، گفت: "قرار شد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از کارشناسی های لازم مطرح شود و هر تصمیمی که شورا اتخاذ کند رویه اجرا باشد."دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "همچنین مقرر شد تا تصمیم گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی هر گونه اقدام غیر از این مسیر در این زمینه متوقف شود تا نگرانی های به وجود آمده مرتفع شود." مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش با امضای رییس جمهور (رییس شورایعالی آموزش و پرورش ) قانونی می شود. اما با ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به نظر می رسد که نهاد محافظه کار شورایعالی انقلاب فرهنگی باید آن را بررسی مجدد کند. به گفته دزفولی " هرگونه اقدامی " در مسیر اجرایی شدن این مصوبه متوقف می شود. به این ترتیب مصوبه ای که این همه درباره آن صحبت شد به حال تعلیق درآمد.

کسانی که کوشیدند از بطحایی یک چهره تحول طلب بسازند تا در آموزش و پرورش ماندگار شود به سوابق و ظرفیت های او توجه نداشتند  هر چند اصل مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش تا کنون منتشر نشده است. اما از صحبت های وزیر آموزش و پرورش و معاونان او می توان به این جمع بندی رسید که مصوبه دارای دو بخش است.

بخش اول شامل " ممنوعیت برگزاری هرگونه آزمون در دوره ابتدایی و جلوگیری از تدریس اجباری کتابهای کمک آموزشی و منابعی که تحت عنوان تکمیلی و تقویت برای بچه ها تجویز می شود  " است. اما بخش دوم مصوبه "حذف مدارس سمپاد" در دوره اول متوسطه است که شروع آن به این صورت خواهد بود که در سال تحصیلی 97-98 امتحان ورودی برای پایه هفتم سمپاد و نمونه دولتی برگزار نخواهد شد.  ممنوعیت برگزاری آزمون در دوره ابتدایی و حتی پایه اول متوسطه نیازی به مصوبه جدید ندارد و از سالها پیش پایه به پایه ارزشیابی کیفی- توصیفی ، جایگزین امتحان به سبک سنتی شده است و نهایتا در دی ماه 1393 آیین نامه ارزشیابی کیفی -توصیفی شش پایه دوره ابتدایی به تصویب کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.

آنچه بحث برانگیز شد موضوع حذف مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه است. مخالفان حذف سمپاد سوال کردند که آلترناتیو آموزش و پرورش برای مدارس سمپاد چیست ؟

در پاسخ به این سوال صدای واحدی شنیده نشد.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: "تاکید ما بر این است که جداسازی دانش‌آموزان اتفاق نیفتد  ... و بر این اساس حمایت از طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر موسوم به طرح شهاب بیش از گذشته در دستور کار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت ." اما وزیر آموزش و پرورش چند روز بعد با عقب نشینی در مقابل طرفداران ابقای سمپاد در اظهاراتی متناقض  گفت : "مدارس تیزهوشان را داریم اما آزمون نداریم... حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست" برداشت اولیه از سخنان وزیر این است که نحوه شناسایی دانش آموزان دارای استعداد برتر از طریق طرح شهاب انجام و مدارس سمپاد حفظ می شود. این درحالی است که فلسفه طرح شهاب تلفیق دانش آموزان دارای استعدادهای متفاوت است و بر اساس طرح شهاب جداسازی دانش آموزان بر اساس استعداد به طور کلی منتفی است. آنهایی که مرتب می گفتند بطحایی عقب نشینی نمی کند حالا قاعدتا باید بگویند با دخالت شورای انقلاب فرهنگی ، بطحایی استعفا می کند

دعوای مخالفان و موافقان سمپاد یک دعوای تاریخی- سیاسی 40 ساله است. حذف سمپاد یک اقدام نمادین است که هم در میان اصلاح طلبان و هم اصولگرایان مخالفان جدی دارد. مساله مدارس سمپاد در همان دهه 60 و دوران شعارهای تند مساوات طلبانه در آموزش و پرورش به عرصه سیاسی در سطوح بالای قدرت  کشیده شد.

من قصد ندارم تاریخچه سمپاد را بیان کنم ولی بدون توجه به جنبه سیاسی ماجرا ، نمی توان تصویری واقعی از این موضوع ترسیم کرد. مشاوران بطحایی با تمرکز روی جنبه طبقاتی جداسازی دانش آموزان کوشیدند از بطحایی یک نماد مردم گرا بسازند.

بطحایی گفت :" ما امروز مخالف جداسازی بچه ها با معیار هایی همچون پولدار و بی پول وفرزندان مقامات وافراد عادی هستیم." معلوم است که این حرف، با تفکر وزیر و معاون پشتیبانی و حامی اصلی آنها جناب باقر نوبخت سازگاری ندارد.

مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف و انحلال مدارس سمپاد

آقای بطحایی و معاون پشتیبانی او مجری سیاستهای سازمان مدیریت در جهت کاهش هزینه ها از طریق خرید خدمات آموزشی و توسعه مدارس غیر دولتی هستند. وزیری که مخالف جداسازی فرزندان افراد پولدار و بی پول است چگونه می تواند طرفدار توسعه مدارس غیر دولتی باشد؟

آقای بطحایی و همراهانش خیلی زود در تعارض با مخالفان آموزش و پرورش طبقاتی قرار گرفتند. کسی که مخالف جداسازی دانش آموزان بر اساس استعداد یا سخت کوشی یا پارتی بازی یا پولداربودن است ، نمی تواند بگوید مدارس سمپاد و نمونه منحل شوند اما مدارس غیر دولتی با شهریه های 20 میلیونی بمانند. پایگاه اجتماعی که در مدارس و در فضای مجازی و واقعی برای بطحایی دست زدند، خواهان برابری آموزشی کامل از طریق برچیدن همه مدارس خاص دولتی و غیر دولتی و اجرای اصل تحصیلات رایگان هستند. وزیر نمی تواندتا انتهای منطقی این طرح با آنها همراه شود. من با این نظر که هدف از انحلال سمپاد سوق دادن دانش آموزان به سمت مدارس غیردولتی است موافق نیستم ، اما حمله به مدرسه سمپاد و دفاع از مدرسه غیر انتفاعی تضادی است که وزیر و همراهانش در آن گیرکرده اند و نمی توانند پایگاه اجتماعی خود را اقناع کنند.

افرادی مانند بطحایی شخصیتی ژلاتینی و تعیّن ناپذیر دارند. نه فقط بطحایی بلکه اکثریت قریب به اتفاق مدیرانی که در این 20 سال سکان آموزش و پرورش را در دست داشته اند چنین مشخصاتی دارند  این هم طبیعی است که پدر و مادر بچه های بااستعداد و سختکوش یا هر اسمی روی آنها بگذاریم  ، بچه هایشان را در مدرسه دولتی سرِکوچه ثبت نام نمی کنند و با تحمل فشار بیشتر و گرفتن وام و حذف تفریح و مهمانی و... بچه هایشان را در مدارس غیردولتی ثبت نام می کنند.  شورای انقلاب فرهنگی که در قدم اول مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش را تعلیق کرده در ادامه آن را تعدیل می کند. مدارس سمپاد باقی خواهند ماند اما در کیفیت آزمون ورودی و مقررات آنها تغییراتی ایجاد می شود. مدارس سمپاد و نمونه دولتی در دوره حاجی بابایی بسیار گسترش یافتند. تعداد این مدارس باید محدود شود. مدارس نمونه دولتی که محلی برای پرورش استعداد دانش آموزان مناطق محروم بودند باید به جایگاه اول خود برگردند.

حذف کامل آزمون در دوره ابتدایی ، ممنوعیت ورود گروه های آموزشی آزاد  به داخل مدارس، ممنوعیت استفاده از کتابهای کمک آموزشی ، سبک کردن کوله پشتی دانش آموزان از 9 کیلو به 3 کیلو ، ایجاد شادی و نشاط در مدارس ، آموزش مهارتهایی زندگی و.... کاملا در اختیار آموزش و پرورش است و برنامه ریزی برای آن باید از حالت شعاری خارج شود .

 آموزش و پرورش اعلام کند که برای ایجاد نشاط  چه برنامه ای دارد؟ اینها نیاز به مصوبه ندارند. ایجاد نشاط در مدرسه با یک اقدام منفرد امکان پذیر نیست. کتاب درسی ، برنامه درسی ، روش تدریس معلم ، روش کار مربیان تربیتی و خیلی چیزهای دیگر باید عوض شود. وزارت آموزش و پرورش باید اول مدرسه دولتی سرِکوچه را درست کند بعد بگویید همه دانش آموزان در مدرسه دولتی و تلفیقی درس بخوانند. برابری در فقر آموزشی مانند برابری در گرسنگی و فقر اقتصادی بی فایده است و برای مجریان افتخاری ندارد.

طبق اساسنامهء شورای عالی آموزش و پرورش ، نهاد بالادستی این شورا ، مجلس شورای اسلامی است. در قانون اساسی هم ، قانونگذاری منحصراً، در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نامی از شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانونگذار برده نشده است. شورایعالی انقلاب فرهنگی طبق قانون اساسی شأن قانونگذاری ندارد. اما در دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی ، سند ملی آموزش و پرورش پس از جراحی در شورایعالی آموزش و پرورش  ، به جای مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد. هدف این بود که جنبه های ایدئولوژیک سند را حفظ و تقویت کنند. من همان زمان هم به کار وزیر آموزش و پرورش و دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش انتقاد کردم. بعدها هم نوشتم که سند تحول متنی ایدئولوژیک ، آشفته و پر از اطناب و تکرار است و مشخصات یک متن حقوقی  را ندارد. هرکس با هرگرایشی می تواند دوسه بند از سند را بیرون کشیده و به نفع ایده خود تفسیر کند. حالا هم افرادی مانند نوید ادهم و بطحایی جرأت اینکه دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را زیر سوال ببرند را ندارند مخصوصا آقای نوید که سند تحول با امضای او به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف و انحلال مدارس سمپاد

کسانی که کوشیدند از بطحایی یک چهره تحول طلب بسازند تا در آموزش و پرورش ماندگار شود به سوابق و ظرفیت های او توجه نداشتند. بطحایی محصول سیستم دیوانسالاری و یک شخصیت تابع و فرمانبراست. در همین قضیه سمپاد به فاصله چند روز حرفهایش را تغییر داد و راه را برای عقب نشینی باز گذاشت. آقای بطحایی و معاون پشتیبانی او مجری سیاستهای سازمان مدیریت در جهت کاهش هزینه ها از طریق خرید خدمات آموزشی و توسعه مدارس غیر دولتی هستند

اگر حرف های او را بررسی کنیم. هم مخالف مدارس سمپاد و هم طرفدار آن است. هم مخالف تفکیک و هم طرفدار تفکیک دانش آموزان است. هم مخالف جداسازی  پولدار و بی پول و هم طرفدار توسعه مدارس غیردولتی با شهریه های بالای 20 میلیون تومان است.

افرادی مانند بطحایی شخصیتی ژلاتینی و تعیّن ناپذیر دارند. نه فقط بطحایی بلکه اکثریت قریب به اتفاق مدیرانی که در این 20 سال سکان آموزش و پرورش را در دست داشته اند چنین مشخصاتی دارند. برای آنها حفظ میز و ارتقا از پست کوچک تر به پست بزرگتر از همه چیز مهم تر است.

به قول شاعر :

از ماهیان کوچک این جوبار/ هرگز نهنگ زاده نخواهد شد....

به نظرم پروژه چهره سازی از بطحایی با نمای تخصصی و با سنگر گرفتن پشت شعارهای مقبول تربیتی شکست خورد. آنهایی که مرتب می گفتند بطحایی عقب نشینی نمی کند حالا قاعدتا باید بگویند با دخالت شورای انقلاب فرهنگی ، بطحایی استعفا می کند.

مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف و انحلال مدارس سمپاد

پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 21:40 خوانده شده: 1757 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +14 -9 --
فرهنگی 1396/12/17 - 22:52
مدارس سمپاد باید احیا شود نه منحل. بنظر این ضعف نظام آموزشی دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت است که نمی تواند نظامی جایگزین برای شناسایی دانش آموزان با استعداد تعریف نمایند. متاسفانه شاهد امضا روسا و اساتید علوم تربیتی سراسر کشور هستیم که بدنبال حذف صورت مساله هستند در حالیکه متهم اولیه این افراد هستند که نظریه پردازی در حوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارند. چرا روشهای جایگزین تستی برای شناسایی پژوهش نشده است؟ چون دانشگاهیان ما توانایی آنرا ندارند و راحترین کار را که بر سر کلاس رفتن و سرکار گذاشتن دانشجو را میتوانند انجام دهند.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 09:17
خانم حکیم زاده و زرافشان و برخی دیگر در این قضیه آقای بطحایی را جلو انداختند و تصور کردند با چند مصاحبه تلویزیونی و دفاع از برابری آموزشی رییس جمهور را در موقعیتی قرار می دهند که چاره ای جز امضای مصوبه ندارد. با اظهارات مخبر دزفولی در مورد توقف مصوبه ، به نظرمن طرح حذف سمپاد شکست خورد. حالا باید دید که شعار سبک کردن کوله پشتی و طرد مافیای کنکور از دبستانها و ایجاد شادی و نشاط چه قدر جدی بوده است؟ این شعارها ربط زیادی به سمپاد ندارد، سمپاد هم نباشد غیردولتی ها و مدارس خاص دیگر دولتی هم هستند و انگیزه رقابت از بین نمی رود. مثل کندن چاه و دزدیدن مناره است. شما مدرسه دولتی را نه درسطح فنلاند و نروژ بلکه با استانداردهای داخلی سرو سامان بدهید خانواده ها مازوخیست نیستند که پولشان را دوربریزند. خودشان برای مدرسه دولتی سرکوچه دست و پا می شکنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/18 - 14:47
آن قدر سمپاد را نگهداری کنید تا همچنان بچه هایتان با مدرک دکترا توانایی هیچ کاری نداشته باشند و دربه در به دنبال استخدام در ادارجات!!
شاگرد اول های کلاس شاگرد آخرهای اجتماع
لیاقت چنین فرهنگیانی همانا پراید! است.دیگر حق ندارید صنعت کشور را با آلمان و فرانسه قیاس کنید!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/18 - 16:41
باید توجه داشت مطالبه جامعه از اساتید علوم تربیتی دانشگاه باید به یک گفتمان در آموزش و پرورش و نهادهای ذیربط تبدیل شود چراکه این پول مالیات جامعه است که بر جیب این اساتید سرازیر میشود. این اساتید با سواستفاده از آموزش و پرورش و دانشجویان و دریافت طرح های بدون تاثیر از آموزش و پرورش و رساله و پایان نامه های دکتری و ارشد و مقالات بی خاصیت از آن امتیاز خود را برای ارتقا بالا میبرند بدون آنکه بر تولید ناخالص کشور تاثیر مثبت بگذارد.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:31
مدارس سمپاد = رشد مدارس غیرانتفاعی ابتدایی و مدارس خاص ابتدایی .سمپاد باید حذف شود تا همه بچه در کنار هم به امر آموزش بپردازند .اکنون مدارس سمپاد جایی برای بچه های محروم در نظر ندارد چون آنها توان رقابت با دانش اموز در رده هوشی مساوی و صد البته پولدار و با امکانات ویژه ندارد. کدام بچه محروم میتواند به کلاسهای مختلف تست زنی و... برود؟امار قبولی تیزهوشان در کدام مدارس ابتدایی بیشتر است اکثرا جوابش را می دانید مدارس غیرانتفاعی .پس مردم را گول نزنید .شما به دنبال منافع خودتان هستید
پاسخ + +8 -10 --
عاشق سمپاد 1396/12/17 - 22:58
اول به جناب اقای عبداللهی سلام عرض کنم. دوم اینکه صحبت شما درسته.ولی فراموش نکنید که بطحایی و شورای عالی اموزش هم برخلاف مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار کردن. اونها اجازه ندارن مدارس سمپادی که وجودش مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و امضای مقام معظم رهبری و مهندس موسوی و شهید باهنر پاش بوده روبه میل خودشون باطل کنند. ضمن اینکه چندماه پیش دستوری از جانب رهبری به این شورا ابلاغ شده بود که سمپادباید به شکل سازمان دربیاد.درواقع ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این زاویه بوده. بطحایی باید به شورا توضیح بده درحالی که قراره سمپاد به سازمان تبدیل بشه چه طوری می شه مقطع متوسطه ی اول رو حذف کرد؟؟نکته ی بعد اینکه سرنوشت دانش اموزان تیزهوش در صورت نبود سمپاد در این مقطع چه خواهدشد؟؟طرح شهاب که یه تعارف توخالی بیشتر نیست واین رو بهتر از همه خود خانوم مهاجرانی در مصاحبه اشون بارها گفتن.از این منظر اگه نگاه کنید بازهم ورود شورای انقلاب فرهنگی نیازبود.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/18 - 08:50
دوست عزیز شما چند سال در کلاس های ابتدای گچ خوردی تا بدانی اسیب آزمون چه بلایی بر سر دانش آموز می آورد.دانش آموز نخبه برا شناسایی نیاز به آزمون ندارد.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 09:07
من شخصا طرفدار تلفیق دانش آموزان دارای ویژگی های مختلف (نژاد ، قومیت ، دین ، استعداد ، سختکوشی ، جنسیت ، معلولیت و...) در مدارس هستم. جداسازی با هر استدلالی مخالف اصول تعلیم و تربیت است.اما سمپاد در ایران مخصوصا بعد از انقلاب همیشه در سطح بالای قدرت و سیاست مطرح بوده است. این جوری نبوده که مثلا وزیر آموزش و پرورش به تنهایی در باره آن تصمیم بگیرد. من در بحث هایم سعی کرده ام تناقضات موجود در رفتار و گفتار حامیان پروژه حذف سمپاد را نشان بدهم. اول اینکه مدیران طرفدار حذف سمپاد به جای ورود مستقیم به موضوع سمپاد، بحث نشاط و کوله پشتی سنگین و استرس و نفوذ مافیا و... را مطرح می کنند. دوم اینکه فکر دخالت نهادهای بالا دستی را نکرده بودند یا دست کم گرفته بود. سوم اینکه توجه نداشتند که سوار شدن بر موج مبارزه فقر و غنا ، بیش از سمپاد ، موجودیت مدارس غیر دولتی را زیر سوال می برد.
پاسخ + +7 -1 --
معلم 1396/12/17 - 23:21
متاسفانه بطحایی از فانی هم (که مورد نفرت معلمان بود)،ضعیف تر است.
-در زمان فانی بیمه تکمیلی 45درصد در یک سال اضافه نشد.
-در زمان فانی شیر مدارس برای 2ماه هم که شده توزیع می شد.
-در زمان فانی حق التدریس فروردین حداکثرتا دی پرداخت می شد.
بطحایی اوج بی لیاقتی است.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:02
دوست عزیز این مقایسه ایراد دارد . در دوره وزارت فانی ، آقای بطحایی معاون پشتیبانی بود بنابراین در موفقیت های آن دوره (اگر موفقیتی وجود داشته ) سهیم و شریک هستند. به نظر من در این دوره تفاوت اصولی در نحوه اداره وزارتخانه و بودجه با دوره فانی دیده نمی شود. هم فانی و هم بطحایی مجری سیاستهای دولت در بخش آموزش و پرورش هستند و تقریبا هر دو وزیر در اجرای این سیاست ها (صرف نظر از اینکه ما آنها را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم ) ناکام بوده اند.
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1396/12/18 - 00:29
همش جنگ زرگریه تا حق و حقوقمون رو ندن. چقدر ماجماعت فرهنگی ساده ایم
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:09
فرمایش شما ساده کردن مساله است. جنگ زرگری یعنی اینکه یک نفر سناریو نوشته و برای هر کسی از وزیر تا معاونان و مدیرکل ها مثل تاتر و سینما نقش تعیین کرده و افراد دارند سناریو را اجرا می کنند. به نظرم دستگاه اداری فشل تر از آن است که بتواند حتی یک سناریوی ساختگی را اجرا کند. اختلافها وجود دارند و واقعی هستند مننها بیشتر ناشی از اختلاف شخصی بین مدیران است .
پاسخ + +2 -3 --
پدر نگران فرزندکوشا 1396/12/18 - 00:34
طرفداران حذف سمپاد خود صاحبان مدارس غیردولتی
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: سابقه افرادی که طرفدار حذف مدارس سمپاد هستند بررسی تا مشخص شود چه تعداد از آنها مدرسه غیردولتی دارند.

به گزارش مشرق، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در برنامه تلویزیونی در خصوص حذف مدارس سمپاد اظهار کرد: این سوال مطرح است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش این جایگاه را دارد که اقدام به حذف مدارس سمپاد کند؟ به نظر می‌رسد این مسئله جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چرا که سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور که به تعریف نخبگان پرداخته‌اند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده‌اند.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:12
آقای حاجی بابایی سیاسی برخورد می کند و می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد. تغییراتی که در دوره ایشان در مدارس سمپاد ایجاد شد از جمله افزایش انبوه مدارس سمپاد یکی از عوامل مشکلات کنونی این مدارس است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/22 - 00:45
حاجی بابایی خیلی دنباله موقعیته خودشو نشون بده عزیز کنه .اون چه جور وزیری بود که خبر نداره جدا سازی بچه های خوب چقدر لطمه زد به بقیه بچه های دیگه .بعد اونایی که از انواع این ازمونها رد شدن انگ کم هوشی بهشون خورد تازه مگه چقدر از این تیزهوشان تو کنکور به خواسته شون رسیدن وچقدر بقیه شون شرمنده پدر ومادرشون شدن به چه قیمتی .این چند تا دکتر که تو مدارس عادی قدیم هم خودشون رو بالا میکشدن .اصل این مدارس غلطه .در ضمن الان طرح شهاب داره اجرا میشه
پاسخ + +3 -2 --
کارمند بازنشسته95 1396/12/18 - 00:43
طرفداران حذف سمپاد خود صاحبان مدارس غیردولتی
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: سابقه افرادی که طرفدار حذف مدارس سمپاد هستند بررسی تا مشخص شود چه تعداد از آنها مدرسه غیردولتی دارند.

به گزارش مشرق، حمیدرضا حاجی‌بابایی امروز در برنامه تلویزیونی در خصوص حذف مدارس سمپاد اظهار کرد: این سوال مطرح است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش این جایگاه را دارد که اقدام به حذف مدارس سمپاد کند؟ به نظر می‌رسد این مسئله جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چرا که سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور که به تعریف نخبگان پرداخته‌اند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده‌
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:17
این استدلال درستی نیست. پایگاه اجتماعی مخالفان سمپاد و مخالفان مدارس غیردولتی همپوشانی دارند. این پایگاه اجتماعی خواهان مساوات آموزشی و وجود فقط یک نوع مدرسه دولتی است. سمپاد خاکریز اول است. با همان منطقی که سمپاد بایدحذف شود با همان منطق مدارس غیردولتی هم باید حذف شوند. آقای حاجی بابایی یک موضوع اجتماعی را تبدیل به دعوای فردی می کند.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1396/12/19 - 18:41
جناب آقای دکتر حاجی بابایی فردی دلسوز و علمی هستم و هیچ وقت سیاسی برخورد نمیکنن در این مورد هم کاملا منطقی بیان کرده اند
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 00:49
حاجی بابایی دلش برای کی سوخته ؟!! برای بچه های سمپادی که از 40 نفر 7 نفرشون فقط تو رشته دلخواهشون قبول شدن وباید بقیه بمونن اینقدر بخونند تا قبول بشن حداقل جلو خانواده شرمنده نشن .واقعا رفتید ببینید این مدارس چه بلاهایی روی روح وروان بچه ها میاره .هم بچه هایی که قبول میشن وهم اونایی که قبول نشدن .اخه چرا بدون تحقیق وبررسی حرف میزنید
پاسخ + +4 -1 --
دبیر م 1396/12/18 - 08:01
وزیر ضعیفتر از فانی یعنی همین بطحایی که تا دیروز میگفت مدارس سمپاد و نمونه دولتی و...تا نهم بعلت ازمون و استرس و...نباید باشه بعدش یه دفه با فشار بالایی ها منصرف شد و گفت منظورم چیز دیگه بوده
اوففففف بر این قدرت و ثروت ومقام پرستی که انشان ازادگی و استقلاش را از دست بدهد
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:25
به نظرم یک عده پوست خربزه زیرپای بطحایی انداختند و می خواستند از بطحایی قهرمان بسازند. اما فکرش را نکرده بودند که بطحایی ظرفیت لازم را ندارد. الان بطحایی باید به رییس جمهور نامه بنویسد و بگوید شورای انقلاب فرهنگی در تصمیم داخلی آموزش و پروورش مداخله نکند. به جای آن به رییس دفتر رییس جمهور نامه می نویسد تا از مخبر دزفولی بخواهد مصاحبه اش را اصلاح کند چون شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای در خصوص سمپاد تصویب نکرده. این اصلا نیاز به نامه نگاری ندارد چون مخبر دزفولی دبیر شورا چنین حرفی نزده. پرسش اصلی این است که اگر بطحایی با دخالت شورای انقلاب فرهنگی موافق است باید دست نگه دارد تا این شورا تصمیم بگیرد و اگر مخالف دخالت شورای انقلاب فرهنگی است این را صراحتا بگوید.
پاسخ + +3 -1 --
دبیر م 1396/12/18 - 08:03
من معلم 100 صلوات و 5هزار تومان صدقه نذر میکنم مهر97 ایشان وزیر ا.پ نباشه
مطالبات 12ماهه حق التدریس دبیران رسمی بیمه حلبی اتیه معیشت منزلت نامناسب و...
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:26
با تعویض وزیر مشکلات این چنینی حل نمیشه .
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 00:51
معلمای ما رو باش .فقط به فکر جیبشونند .همه به هم میایم از بالا تا پایین
پاسخ + +3 -2 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 08:18
نامه وزیر آموزش و پرورش به رییس دفتر رییس جمهور حاوی این پیام است که واعظی به مخبر دزفولی بگوید در جلسه 15 اسفند شورای عالی انقلاب فرهنگی "مصوبه" ای در مورد سمپاد تصویب نشده و آقای دزفولی مصاحبه خود را تصحیح کند. اما مخبر دزفولی در مصاحبه خود حرفی از "مصوبه" نزده و بحث در مورد سمپاد و دانش پژوهان جوان در شورا را به آینده و بعد از بررسی کارشناسی موضوع ارجاع داده اند. نکته ای که مخبر به عنوان دبیر شورای انقلاب فرهنگی گفته است " متوقف" کردن هرگونه اقدامی در این مسیر قبل از بررسی کارشناسی موضوع در شورا و تصمیم گیری شورا است. پرسش اصلی این است که بطحایی با ورود شورای انقلاب فرهنگی به موضوع سمپاد مخالف یا موافق است؟ اگر مخالف است به رییس جمهور نامه بنویسد که این یک مساله داخلی آموزش و پرورش است و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب شده و نیاز به طرح در شورای انقلاب فرهنگی ندارد و از رییس جمهور بخواهد مصوبه را مستقیما امضا کند.
پاسخ + +1 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 08:28
اما اگر آقای بطحایی، ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به موضوع سمپاد را قبول دارد(که قطعا دارد )، از آنجایی که معلوم نیست شورای انقلاب فرهنگی چه تصمیمی می گیرد ،منطقا باید منتظر بررسی موضوع در شورا و مصوبه شورا بماند. نکته مرکزی این است که آیا وزیر آموزش و پرورش و دولت و رییس جمهور شأن قانونگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی را قبول دارند؟ اگردارند باید منتظر مصوبه شورا بمانند. تخطی از این کار مثل این است که دولت لایحه ای را به مجلس ببرد اما قبل از تصویب مجلس آن را اجرا کند. آقای بطحایی اسیر تبلیغات خودش شده است. آقای نوید و زرافشان و خانم حکیم زاده و بطحایی این مدت بدون توجه به مسیر قانونی این مصوبه تبلیغات راه انداختند . حالا مانده اند که چه بگویند؟ حقوقدانها شان قانونگذاری برای شورای انقلاب فرهنگی قایل نیستند بنده هم با آنها هم نظرم. اما نظر آقای بطحایی چیست؟
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/19 - 07:57
این تبلیغات با دستور وزیر به روابط عمومی صورت گرفته و پسر بطحایی هم که نقش نظارت بر امور رسانه را دارد آن رادر روابط عمومی اجرا کرده است .
پاسخ + +4 -4 --
معلم 1396/12/18 - 08:47
سلام
حرکت خوب وزارت را با اهداف شخصی زیر سوال نبرید.
حذف آزمون استرس را از مقطع ابتدای کاهش و فضای نشاط را به دنبال دارد.
از همان ابتدا دانش آموزان را قربانی مصوبه های نادرست نمودیم
لذا به منظور برچیدن بازار مافیای تست و کنکور به این شیوه قدم بر دارید. سنگ پرتاب کردن مناسب نیست. اگر با این حوزه ابتدای آشنا باشید می دانید چه بر سر اینها آورده ایم
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/18 - 21:35
حذف آزمون های استرس زا ، سبک کردن کوله پشتی ، طرد مافیای کنکور از دبستانها و ایجاد شادی و نشاط ربط زیادی به سمپاد ندارد. مافیای کنکور چه جوری وارد مدرسه می شود؟ مافیای کنکور چه جوری با مدیران مدارس قرارداد می بندد ؟ با یک بخشنامه و نظارت بر اجرای آن جلوی این آزمونها را بگیرند. بطحایی گفته از 9 کیلو وزن کوله دانش آموز دبستانی 5 کیلو کتاب کمک درسی است. من تصورم اینه که معلم ها بیشتر از شاگردها به این کتابها معتاد شده اند. بچه ابتدایی مگر بدون اجازه و توصیه معلم کتاب کمک درسی می خرد؟ حالا سمپاد را بردارند. آیا رقابت دانش آموزان متوقف می شود؟ دانش آموزان برای ورود به مدارس برتر غیر دولتی با هم رقابت می کنند.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1396/12/19 - 18:46
واقعا اینها در وزارت آموزش و پرورش مدیریت فامیلی را انداخته اند داماد از یک طرف، پسر از یک طرف، دختر عمه، پسر خاله، دایی و عم هم جای خودشان . نظافت چی خونشون هم آورده وزارت خانه. پناه بر خدا
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 00:54
چه خوب گفتید .متاسفانه این وسط به خاطر بازی های سیاسی بچه های ما فدا میشن .تا کی این خودخواهی ادامه داره .بابا بذارید بچه های ابتدایی شادی کنند .الان بچه از دوم ابتدایی باید بره کلاس تست زنی بااین رویه کدوم بچه محرومی تو سمپاد قبول میشه که هی سنگ اونا رو به سینه می زنند دروغگوها
پاسخ + +4 -1 --
آموزگار 1396/12/18 - 09:46
بطحایی را بیش از اندازه جدی گرفته ای. او قابلیت لازم برای ارایه برنامه ای مبتنی بر اندیشه ای خاص که دست کم سازگاری درونی داشته باشد را ندارد.مشکل بطحایی این است که می خواهد بالاخره کاری کند و چنین نمایش دهد که منفعل نیست.حذف آزمون سمپاد تنها با این منطق صورت گرفت که نشان دهد بطحایی فردی است که به دنبال تغییر است تا بعد چنین نشان دهد که او می خواست اما نگذاشتند.اقدام اصلاح طلبانه در آموزش و پرورش مبتنی بر اندیشه اصلاح طلبی باید باشد و نه اقدامات ابتر و متعارض که از مجموعه آنها نتوان راهبردی مشخص را تشخیص داد.نظام های بسته ایدیولوژیک برای نمایش توان و کارآیی خود به دنبال نخبه پروری هستند. چه در ورزش و چه در صحنه علم. نگاهی به چین کمونیست و شوروی پیش از فروپاشی بیندازید. بطحایی نه اینکه مخالف نخبه پروری به مثابه اقدامی از نظام آموزشی ایدیولوژیک و توتالیتر باشد بلکه اصولا متوجه پشتوانه فلسفه سیاسی آن نیست.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 03:24
وقتی شورایعالی آموزش و پرورش مصوبه ای می گذراند که مساله حساسی مانند مدارس سمپاد را بردارد باید برای اینکار پشتوانه کارشناسی قوی داشته باشد و تمام جنبه های مساله از جمله جنبه های حقوقی و سیاسی چنین تصمیمی را قبل از رای گیری بررسی کند. ظاهرا این کار انجام نشده است دلیل من برای شتابزده بودن تصمیم، سخنان متناقض وزیر در این فاصله بوده است. اما نکته مهم این است که آقای بطحایی و نوید وزرافشان و خانم حکیم زاده چگونه ورود نهاد شورایعالی انقلاب فرهنگی به قضیه را پیش بینی نکرده بودند؟ حالا هم فرصت خوبی است که مساله دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در آموزش و پرورش مطرح شود. علی زرافشان در گفتگو با یک سایت غبارانلاین حرفهای دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی را رد کرده و گفته که طرح اجرا می شود. حرف درستی گفته باید ببینیم آیا وزیر رسما این موضع را اعلام می کند؟ حد و حدود دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در امور آموزش و پرورش کجاست و چه کسی آن را تعیین می کند؟
پاسخ + +5 -2 --
عاشق سمپاد 1396/12/18 - 11:20
بطحایی و حکیم زاده مرتکب یک ریسک بزرگ یا به اصطلاح قمار سیاسی شده اند.چون خوب می دونند مصوبه ی شورای عالی اموزش اگر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسه فقط در حد مدت زمانی عمر دولت خودشون اعتبارداره. واگر فرضا 1400 حاج بابایی دوباره وزیر اموزش وپرورش بشه سمپادرو به حالت سابق برمی گردونه. برای همین می خوان با تصویب حذف دوره ی اول متوسطه سمپاد در شورای انقلاب فرهنگی خیال خودشون رو راحت کنند. ولی حواسشون نیست که سکه دورو داره وروی دیگه اش اینه که شورای انقلاب فرهنگی با این طرح مخالفت کنه. دراین حالت حتی برای همین بازه ی چهارساله ای که خودشون هستن هم قادر نخواهند بود طرح رو اجرا کنند.فکر می کنم دلیل نامه ی بطحایی به واعظی هم ترس از این روی سکه باشه!!
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 20:46
شورای انقلاب فرهنگی ورای قانون برای خودش رسالت فرهنگی قایل است و بسیار هم قدرتمند است و اگر تشخیص دهد که وارد شود (ظاهرا تشخیص داده ) وزیر و حتی رییس جمهور که رییس شورایعالی انقلاب فرهنگی است نمی تواند جلو دخالت آن را بگیرد. نمونه قدرت و میزان دخالت شورا را در قضیه 2030 دیدیم. حالا اصلا فرض کنیم که شورای انقلاب فرهنگی وارد نشود با توجه به اینکه مساله تا حدی در کادر منازعات جناحی قرار گرفته با یک تعییر سیاسی در سطح بالا دوباره سمپاد احیا می شود. نمونه اش را قبلا داشتیم در زمان مرتضی حاجی شورای معاونان وزارتخانه تصمیم گرفت معاونت های آموزشی و پرورشی را ادغام کند. این تصمیم به دلیل مخالفت اصولگرایان فقط روی کاغذ ماند و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مجلس هفتم احیای معاونت پرورشی را به صورت قانون درآورد که دیگر اصلاح طلبها به فکر ادغام نیفتند.
پاسخ + +5 -1 --
ناشناس 1396/12/18 - 15:37
بهتره خودمون رو گول نزنیم هدف از این انحلال تیزهوشان فقطو فقط توسعه مدارس غیر دولتی هست و لاغیر کلا به گروه خونی این ددولت و اصلاح طلبها نمیخوره که مخالف جداسازی باشند ژن برتر از ان اصلاح طلبان هست دولتی که ایده ژن برتر رو مطرح کرد صحبت از جداسازی مسخره و خنده داره مدارس غیر دولتی نه تنها هرگز برچیده نخواهند شد بلکه روز به روز هم افزایش خواهند یافت
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 20:55
دوست عزیز این دولت ایده ژن برتر را مطرح نکرد. پسر محمدرضاعارف نماینده مجلس در مورد موفقیت های خودش این مساله را مطرح کرد و گفت در 23 سالگی در مناقصه اپراتور دوم مخابرات برنده شده است. خیلی ها گفتند از رانت پدرش که قبلا وزیر مخابرات بوده استفاده کردهاست. از آن به بعد این اصطلاح وارد ادبیات سیاسی شد. ژن برتر همان خویشاوندسالاری است که نوعی رانت است. در ایران چون امکانات در دست حکومت (دولت + نهادهای غیر دولتی ) متمرکز است انواع رانتها تولید می شود هرکس به هسته مرکزی قدرت نزدیک تر باشد امکانات بیشتری می گیرد. افراد جامعه از شرایط و امکان برابر برخوردار نیستند.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 00:57
نه کاملا مخالف حرف شما هستم .اتفاقا حذف سمپاد مدارس غیر دولتی ابتدایی رو جمع میکنه وهمه در مدارس راهنمایی دولتی کنار دوستاشونن .بچه ها تو این سن از گروه شون جدا نمیشن
پاسخ + 0 -1 --
حمید 1396/12/18 - 15:53
با سلام
از صدای معلم که پیگیر این مصوبه است نهایت تشکر و قدردانی را داریم. همچنین از شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهوری که به نگرانی خانواده‌ها پایه دادن و جلوی این مصوبه را گرفتن نهایت تشکر و قدردانی را داریم. از آقای زرافشان که در مصاحبه اخیر به شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست محترم جمهوری توهین کرده و گفته ما این مصوبه را اجرا می کنیم خیلی گله مندیم و از وزیر محترم آموزش وپرورش خواستاریم که هر چه سریعتر آقای زرافشان را به دلیل توهین به شورای انقلاب فرهنگی از مسولیت مهم معاونت برکنار کنند.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 21:02
آقای زرافشان توهین نکرده خیلی محترمانه گفته این مصوبه داخلی است و نیازی به دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست. به نظرم وزیر به جای فرستادن نامه به واعظی که نوعی غُر زدن زیر لب است باید به رییس جمهور نامه می نوشت و می گفت به استناد قانون شورایعالی آموزش و پرورش نهاد شورای انقلاب فرهنگی حق دخالت در امور آموزش و پرورش را ندارد اما به دلایل متعدد وزیر وارد این مساله نمی شود. 10 سال خودش معاون شورایعالی آموزش و پرورش بوده و مصوبات شورا را به صورت غیر قانونی به شورای انقلاب فرهنگی فرستاده از جمله سند تحول را . اگر با مُر قانون نگاه کنیم سند تحول یک سند غیرقانونی است زیرا نهاد بالادستی شورایعالی آموزش و پرورش ، مجلس شورای اسلامی است.
پاسخ + +3 -1 --
حمید 1396/12/18 - 15:55
تشکر از ریاست محترم جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی که جلوی مصوبات یک شبه را میگیرن
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 21:10
وزیر و معاونانش همه مسایل آموزش و پرورش را از استرس و بی علاقگی بچه ها به درس و فضای عبوس و غمگین مدرسه و وزن کوله پشتی بچه ها و مافیای آموزشی و جنگ فقر و غنا و پارتی بازی مقامات برای ثبت نام فرزندانشان و... را به سمپاد گره زدند . حالا هرکی بگه چرا مدرسه فلان مشکل را دارد می گویند نگذاشتند مصوبه را اجرا کنیم. یک فرض هم این است که آقای زرافشان و حکیم زاده و بطحایی موفق شوند مدرسه سمپاد را منحل کنند. بعد از 6 ماه و یکسال در باره وعده هایی که داده اند چه خواهند گفت ؟ آیا واقعا علت العلل بدبختی های آموزش و پرورش وجود مدارس سمپاده ؟
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:00
ماشالله به شما هر کسی به فکر خودشه .چرا فکر ضرری که که این جداسازی به بچه ها میزنه نیستید .من خوشحال بودم که هر کلاس دو تا بچه درسخون هستن که کلاس رو به درسخوندن وادار می کنن که همین هم از بین بردین .یعنی کل بچه ها نابود شدن با این طرح .اونایی هم که بچه هاشون قبول میشن بدونن همشون دکتر نمیشن برین یه تحقیق بکنید و آمار بگیرید .بعد ذوقتون کنه
پاسخ + +1 -2 --
حامد 1396/12/18 - 18:44
با سلام
از شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایت تشکر و قدردانی را داریم. از جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به خاطر توقف این مصوبه بسیار سپاسگزارم
پاسخ + +1 -1 --
معلم وپدر 1396/12/18 - 19:42
واکنش ضرغامی به حذف دوره متوسطه سمپادها
اینگونه تصمیمات در راستای تقویت شبکه های مدارس غیرانتفاعی و حاکمیت پول و سرمایه استبه گزارش جماران، عزت الله ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشت: این روزها کلیدواژه «سمپاد» مورد بحث بخشی از مردم و تاحدی موجب نگرانی در خانواده های مرتبط شده است. «سمپاد» مخفف «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» است.

از وظایف این سازمان اداره مدارس ویژه ی دانش آموزان دارای استعدادهای درخشان است.

دانش آموزان صاحب استعدادهای درخشان در سراسر کشور بدون توجه به بضاعت و تمکن مالی می توانند مورد «سنجش ملی» قرار گرفته و با هزینه کم و حتی در موارد خاص به صورت رایگان در این مدارس تحصیل کنند.

این فرآیند خیلی خوب است. عدالت آموزشی برای استعدادهای درخشان.
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 21:17
این استدلال در بین اصولگرایان جا افتاده است که اولا جداسازی دانش آموزان دارای استعداد برتر به نفع کشور ااست و ثانیا دانش آموزان صاحب استعدادهای درخشان در سراسر کشور بدون توجه به بضاعت و تمکن مالی می توانند مورد «سنجش ملی» قرار گرفته و با هزینه کم و حتی در موارد خاص به صورت رایگان در این مدارس تحصیل کنند. حاجی بابایی هم همین استدلال را بیان کرد. نکته دیگر این است که آنها مدارس سمپاد را در مقابل مدارس غیر دولتی قرار می دهند و می گویند انحلال سمپاد توطئه ای به نفع موسسان مدارس غیردولتی است.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:04
این آقا از اتاقش اومده بیرون بیاد ببینه چند تا بچه محروم قبول شدن .وقتی خوابگاه نمیدن کدوم بچه از روستا پا میشه میاد این مدارس تیزهوشان .دو تا بچه با هوش بالا یکی محروم یکی با خانواده خوب کدوم تو این ازمون موفق تره ؟ وقتی پولداره و خانواده حمایتگر داره خوب از دوم هم میره کلاس تقویتی وتست زنی و... خوب اون معلوم برنده اس .این آقایون خبر ندارند چون نمی خان خودشونو به زحمت بندازند اصلا هدفشون چیز دیگه اس
پاسخ + +2 -2 --
حامد 1396/12/18 - 20:10
آقای زرافشان و خانم حکیم زاده بی ادبی را از حد گذراندند و کار را به جایی رساند که به رای شورای عالی انقلاب فرهنگی توهین کرده و گفتن به رای شورای توجهی نمیکنن . چه حرفهایی آدم یکشنبه ظاهرا اونها به قدری تازه کارند که تفاوت معاون وزیر با رئیس جمهور را نمی دانند. از رییس جمهور محترم به خاطر متوقف کردن بازار مدارس غیر انتفاعی و توجه ویژه به سمپاد تشکر می کنیم
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 21:21
برادر عزیز این حرفه چیه می زنی ؟ نظرشون را گفته اند. رییس جمهور هم هنوز اظهار نظر نکرده . شورای انقلاب فرهنگی هم مصوبه ای در این خصوص تصویب نکرده و فقط دبیر شورا وعده داده که بعد از بررسی کارشناسی موضوع در شورا مطرح می شود و فعلا اجرا را توقف کرده است. من فکر می کنم افرادی مثل زرافشان و حکیم زاده و بطحایی اگر ورود شورای انقلاب فرهنگی جدی شود سکوت می کنند.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/19 - 08:50
خدائیش من توی کار این شیرزاد عبداللهی ماندم!!!!!!!

مخاطبان رو خیلی دست کم می گیرند ایشان .....

اول حذف سمپاد رو به سخره گرفته در مقاله همین سایت که ای داد وای بیداد!!!!!!چرا حذف کردید

الان شده طرفدار دفاع برای حذف ،شورای انقلاب فرهنگی رو نشون گرفته که چرا دارد دخالت می کند برای حذف نشدن سمپاد!!!!!

آقای شیرزاد عبدالهی !!!!!

امثال شماها مخاطب خودتونو نمی شناسید ...معلمان با طناب پوسیده شماها نبایند به چاه بروند.

خدائیش خود شما چه برداشتی از این همه تضاد در نوشته هایتان دارید(آن هم در فاصله حدود یک ماه) ...از روزنامه نگاری تا نظریه پردازی !!!!

باتشکر
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1396/12/19 - 21:33
من حذف سمپاد را به سخره نگرفته ام، نه اول و نه بعد. نگفته ام ای داد و بیداد چرا حذف کردید؟ بنده نه طنابی دارم که پوسیده یا سالم باشد و نه چاهی که بخواهم کسی را توی چاه بفرستم. از اول هم گفتم که هدفم روشن کردن تناقضات پیرامون این مصوبه است. گفتم شادی و نشاط و سبک شدن کوله پشتی بچه ها و مافیا و... ربط زیادی به سمپاد ندارد. حذف آزمون از اختیارات آموزش و پرورش است و اصلا آزمون در ابتدایی قانونا حذف شده. چرا این را پیوند می دهند به سمپاد؟ مساله دیگر تناقضات در موضع وزیر بود که یکی به نعل و یکی به میخ می زند. با ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع عوض شد. هرچند دخالت شورای انقلاب فرهنگی به صورت رویه جاری درآمده ، اما این دخالت از بیخ و بن غیرقانونی است. شورای انقلاب فرهنگی شان قانونگذاری ندارد. دوست عزیز من قضیه را سیاه و سفید نمی بینم.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/12/20 - 11:42
سخنی درپاسخ آقای عبدالهی
جناب آقای شیرزادعبدالهی: درپاسخی که به این پست داده ایدبسیارتعجب کردم چون حدودیک ماه است که مقاله های امثال شماومصاحبه هدفمندجناب آقای پورسلیمان باخانم مهاجرانی درقالب مخالفت باحذف مدارس سمپاد دربرخی ازسایتها وتلگرامهای فرهنگیان فورواردشده ودست به دست می گرددومافیاهای سمپادازآنهابه عنوان مخالفت فرهنگیان با حذف مدارس سمپاداستفاده می کنندتاجایی که بسیاری ازفرهنگیان درشهرستانها تصورمی کنندکه منافعی رادراین مدارس دارید که باتعطیلی آنها این منفع به خطرمی افتدحال به راحتی اعلام می کنیدکه تمام قدازمدارس سمپاددفاع نکرده اید
پاسخ + +2 -1 --
علی 1396/12/19 - 11:09
آقای زرافشان و خانم حکیم زاده جایگاه خودشان را نمی دانند. جای بسیار تاسف است که چنین افرادی در معاونت یک وزارت خانه مهم قرار گرفته اند. اونها نمی دانند که اون مصوبه نیاز به تایید ریاست محترم جمهوری داشته و ایشان مصوبه را تایید نکردن . پس دیگه بیش از این خودتان را خراب نکرده و زمان ثبت نام و آزمون را مشخص کنید.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:06
فک کنم شماها یه نفعی می برید از این ازمونها .یعنی خاک.....
پاسخ + +1 -2 --
رامین 1396/12/19 - 11:10
دست شورای عالی انقلاب فرهنگی درد نکنه که به فکر منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور هستن.
پاسخ + 0 -1 --
رضا 1396/12/19 - 11:13
راستی چه خبر از مدیریت های فامیلی در وزارت آموزش و پرورش؟ آقای داماد حالشون چطوره؟
پاسخ + 0 0 --
رضا 1396/12/19 - 11:18
شورای عالی آموزش و پرورش صلاحیت حذف مدارس سمپاد را ندارد


رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه سند تحول بنیادین صراحتا می گوید که تغییرات در آموزش و پرورش باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش صلاحیت حذف مدارس سمپاد را ندارد.

چند پرسش در رابطه با حذف مدارس سمپاد وجود دارد و اولین پرسش این است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش می تواند در مقوله حذف مدارس سمپاد ورود کند؟ زیرا به طور کلی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ریل گذاری و سیاست گذاری در امور نخبگان در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای عالی آموزش و پرورش صلاحیت ورود در این حوزه را ندارد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اضافه کرد: شبکه های مخوفی پشت تقویت آزمون های مختلف وجود دارد که در آموزش و پرورش هم رسوخ دارد؛ اگر می خواهیم آزمون را حذف کنیم چرا فقط آزمون مدارس سمپاد متوسطه اول را حذف می کنیم؟

حاجی بابایی تصریح کرد: سند تحول بنیادین صراحتا می گوید که تغییرات در آموزش و پرورش باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
پاسخ + 0 0 --
محمود 1396/12/19 - 11:23
هرگونه تغییر در مدارس سمپاد منوط به بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید اگر قرار است تغییری در اساسنامه مدارس سمپاد صورت گیرد یا منحل شوند، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود.


شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۷
حضور محمدمهدی زاهدی در غرفه خبرگزاری خانه ملت


محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص نتیجه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارس سمپاد، گفت: در این جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه هرگونه تغییر در اساسنامه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مود بررسی و کارشناسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است تغییری در اساسنامه مدارس سمپاد صورت گیرد یا منحل شوند، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دقت بررسی شود و سپس تغییرات انجام شود./
پاسخ + 0 -1 --
شمس 1396/12/19 - 12:13
آموزش و پرورش هر چه سریعتر باید زمان ثبت نام تیزهوشان و مدارس دولتی را تعیین نماید تا خانواده ها بیش از این سردر گم نباشند تا اینجا مدیریت آقای بطحایی در سیستم آموزش و پرورش بدترین مدیریت در طی سال های پس از انقلاب بوده است انشاالله بعد از این شاهد تدبیر و امید در این وزارت خانه باشیم.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:08
بچه ها همه دارن گریه میکنن که دارن از هم جداشون میکنن .بعد شما کی هستید که اینقد خوشحالید
پاسخ + 0 -3 --
محمد 1396/12/19 - 12:19
شورای عالی فرهنگی و ریاست محترم جمهوری در قضیه حذف سمپاد رسالت خودشان را به درستی و هوشمندانه عمل کردند.
پاسخ + 0 0 --
علی تجعفری 1396/12/19 - 13:05
سلام وعرض خداقوت همکاران محترم دیدید رانت قدرت وثروت دررابطه با آزمون سمپاد دوره اول متوسطه 15000نفر(پذیرش پایه هفتم)دانش آموز دوپینگی را به 1200000نفر(دانش آموز پایه ششم) کل با نفوذ در شورای عالی انقلاب فرهنگی (کارشناسان نخبه نظام تعلیم وتربیت) تر جیح داد‼️‼️‼️ واین یکی از مصادیق ودلایل عملیاتی نشدن سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش وفرمایشات مقام معظم رهبری (مظلوم ) می باشد⁉️ ومشخص شد چیزی که در این وزارت خانه مهم نیست نظر کارشناسی است‼️ وتمامی تصمیمات سیاسی و.....می باشد ان تنصرالله ینصرکم
پاسخ + 0 0 --
علی جعفری 1396/12/19 - 13:06
برای مثال :فرمایشات آقای حاج بابایی در رابطه با سمپاد در نشست خبری شبکه خبر ‼️کسی که خود در دوران وزارت به دنبال حذف این مدارس بود وعقیده داشت با توسعه بی ضابطه می توان آن را از ارزش انداخت ودر عمل هم کمی این کارراکرد .ولی حالا برای ادامه بقول ایشان طرح تفکیکی سینه چاک کرده ومنکر عملکرد قبلی دوران وزارت خود می باشد‼️در رابطه با پیک نوروزی هم متضررین این طرح به دنبال دور زدن آن با کمک عوامل خود در وزارت خانه می باشند ‼️هم اکنون سفره دیگری برای خود محیا وتدارکت دیده اند‼️ ان تنصرالله ینصرکم
پاسخ + 0 0 --
حامد 1396/12/19 - 18:51
ظاهرا شما آقای زرافشان هستید . مافیا مال مدارس غیر انتفاعی می باشد که در وزارت آموزش و پرورش نفوذ کردن نه چیز دیگر
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1396/12/21 - 13:28
با سلام
جنابعالی احتمالا مدرسه غیر انتفاعی دارید. که اینگونه اظهار نظر می کنید. مافیای مدارس غیر انتفاعی
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1396/12/21 - 13:31
زنده باد رییس جمهور محترم و زنده باد شورای عالی انقلاب فرهنگی و زنده باد جناب آقای پروفسور مخبر دزفولی به خاطر تعلیق این مصوبه.
پاسخ + +1 -1 --
فرزاد 1396/12/19 - 13:13
درود برسمپاد نغبه پرور
پاسخ + 0 0 --
مریم 1396/12/19 - 18:55
آقای دکتر حاجی بابایی خیلی با کفایت و ارزشی می باشن. از آقای دکتر حاجی بابایی نهایت تشکر و قدردانی را داریم
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل 1396/12/19 - 18:57
مدیران آموزش و پرورش هر چه سریعتر از مردم ایران به خاطر حمایت از مدارس غیر انتفاعی و توهین به نخبگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی عذر خواهی کنند
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:10
حاجی بابایی ارزشی .خبر ندارین چه برنامه ها داره براتون .ارزشی!!! خخخخخ
پاسخ + +3 -1 --
فرزاد 1396/12/19 - 13:19
اقا قراره سرنوشت تحصیلی یک مملکت از نظر علمی به لج بازی وزیر نابود بشه اقای وزیر شرمنده این همه استرس برای دانش اموزان بس نست اخه تا کی باید منتظر تصمیم بدون پشتوانه
پاسخ + 0 0 --
طاهره 1396/12/19 - 18:54
مدیران آموزش و پرورش لج بازی را از حد گذراندند مجلس باید هر چه سریعتر این وزیر بی کفایت را استیضاح کنن و تکلیف وزارت آموزش و پرورش و مدیران قدرت طلب مشخص بشه
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1396/12/21 - 13:32
با سلام
زنده باد دکتر حاجی بابایی
زنده باد سمپاد
پاسخ + +2 0 --
معلم 1396/12/19 - 18:33
خذف مدارس سمپادوبطورکلی مدارس خاص سالها است که مورددرخواست بسیاری ازهمکاران فرهنگی واولیای دانش آموزان بوده وهست پشتیبانی گسترده این افراد ازجناب آقای بطحایی بدلیل خطری است که آنان احساس می کنند وقتی مخالفان سمپاد ازمافیا سخن می گویندبه واقع می دانندچه موانعی رادرمقابل خوددارندبرای نمونه ازآغازمطرح شدن موضوع افرادی ازهمین نوع به راحتی سکان همین سایت صدای معلم راکه سالهاست محبوب قشرزیاذی ازمعلمان است دردست گرفته وبااستفاده ازظرفیت آن تمام قددرمقابل خواست موافقان حذف مدارس سمپادایستادنداکنون هم توقف موضوع به دلیل اشتباه بودن مسیرویاضعف وزیرنیست بلکه به دلیل فشارهایی است که ازبخشهای مختلف واردمی شود همین مسائل ومشکلات درقسمت های دیگرجامعه مانند حذف یاعدم حذف یارانه ها وغیره وجوددارد ازطرفی طرح مدارس غیرانتفاعی موضوع جدیدی نیست زیرااین چماق قبلا هم برسرمخالفان سمپادکوبیده شده است
پاسخ + 0 0 --
حسن 1396/12/20 - 09:52
مافیای پول و قدرت مال مدارس غیر انتفاعی است که توانسته اند در بدنه مدیریتی وزارت آموزش و پرورش نفوذ کنند
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:17
این مافیا شامل خیلی ها میشه که نونشون تو همین آزمونه .حتی معلمینی که هر روز کلاس تقویتی می ذارند و جیب پولدارارو خالی می کنن دارن داد میزنند حذف سمپاد یعنی رونق مدارس غیر انتفاعی !!!
پاسخ + 0 -2 --
عقیل 1396/12/19 - 19:52
واقعا مدیران آموزش و پرورش از مردم حلالیت بخواهند من که خودم این یک ماه بچه ام بقدری دچار استرس شد که بطحایی، زرافشان و حکیم زاده را حلال نمیکنم و آنها را به خداوند متعال واگذار می کنم . از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به خاطر پایان دادن به این ماجرا تشکر می کنم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/20 - 01:05
جنابعالی اگرفکرمی کنیدبافرستادن فرزندتان به یکی ازمدارس سمپاد به فرزندتان خدمت کرده اید سخت دراشتباهید من به عنوان شخصی که چندین سال دراین مدارس تدریس ومدیریت داشته ام به شماپیشنهادمی کنم که هرگزفرزندتان رادراین مدارس ثبت نام نکرده ویاقبل ازشرکت دادن وی درآزمون احتمالی بامشاوران صادق وآشنابه واقعیتهایی که در مدارس سمپاددرحال انجام است مشورت کنید
پاسخ + 0 0 --
حسن 1396/12/20 - 09:55
ممنون
تو این یک ماهه بچه های ما آسیب زیادی دیدند. خدا اعضای شورای انقلاب فرهنگی را حفظ کنه که به فکر مردم معمولی نیز هستند. و جلوی زیاده خواهی مدیران آموزش و پرورش ایستادند.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:13
عزیزم فکر کردی هر کی خوبه وباهوشه قبول میشه ؟گیرم قبول شد میدونی حتما دکتر میشه برو از مدارس تیزهوشان امار بگیر ببین چند نفر قبول شدن سال اول بقیه باید خودشونو بکشن تا قبول بشن وگرنه شرمنده وشکست خورده اند .اخه قبل از حرف زدن یک کم تحقیق و بررسی و سوال هم بد نیست داشته باشید
پاسخ + 0 -1 --
محمدی 1396/12/21 - 17:53
بنام خدا
چرا اطلاعیه در مورد آزمون سمپاد را زودتر اعلام نمی کنند. وزیر در مصاحبه اخیر گفته به زودی اطلاعیه می دهیم. به نظر من کاسه ای زیر نیم کاسه ای هست. اینها احتمالا میخواهند زمانی اعلام کنند آزمون حذفه که هم به مساف ت برن و امکان تحصن نباشه اما خدا کنه حدس من اشتباه باشه چون من اگر این کار را بکنند دیگر در انتخابات هیچ موقع به اصلاح طلبان رای نخواهم داد و تمام انرژی خود را برای حمایت از اصولگرایان خواهم گذاشت. زنده باد سمپاد
پاسخ + 0 0 --
امیر 1396/12/22 - 10:44
با سلام
بنده هم با نظر جنابعالی موافقم اصلاح طلبان با این نارضایتی که با حذف سمپاد ایجاد کرده اند در انتخابات بعدی حداقل 3 میلیون رای از دست دادهخواهند داشت. درود بر سمپاد
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:14
الان اصلاح طلبان ترسیدن . دیگه از چه راههایی که نون در نمیارید شماها
پاسخ + 0 -1 --
کامبیز 1396/12/22 - 11:11
ممنون از شورای عالی انقلاب فرهنگی
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/12/22 - 21:50
باسلام ما در این مرز وبوم نخبه هایی داریم که هیچ مشکلی از لحاظ روحی و روانی ندارند و توانسته اندبه رویاهایشان برسند پایه و بنیان این رویاهای شیرین مدارس تیزهوشان است اگر این پایه ی اصلی نابود وخراب شود ساختمان ارزوهای یک زندگی موفق وکسب علم ودانش درهرزمینه ای فرو خواهد ریخت و یا به طور خلاصه
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود معمار کج
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1396/12/22 - 22:49
اخه این چه نظراتیه که شما می دهید چندکلاس در خوندین؟ بهترین تصمیمی که در این مملکت گرفته شده همین حذف ازمون هست که اینقدر سنگ اندازی می کنید که نمی گذارید اجرا بشه. بخدا این برای بچه هاتون بهتره تیزهوشان نباشه همه ی مدارس تقویت و قوی میشن و سطح علمی جامعه بیشتر بالا میره
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:20
اینا چند تا اولیا غیر فرهنگی یا بی خبر هستن و اکثرشون کسایی اند که نونشون وصله به این ازمونه .همه شون هم میدونن این آزمون چه ضربه ای میزنه به بچه ها ولی منفعت طلبی اجازشون نمیده واقعیت رو بگن
پاسخ + +1 0 --
کارشناس 1396/12/23 - 00:46
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با فارس عنوان کرد
تیزهوشان قربانی شتابزدگی، منفعت طلبی و سیاست زدگی/ چرا فقط تیزهوشان حذف شد؟
خبرگزاری فارس۱ روز پیش ۰ ۲۵ ۰
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتفاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتقاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.

وی ادامه داد: اگر ملاک از بین بردن تنوع مدارس است چرا یک طرح کلی برای همه مدارس داده نمی شود؟ و اگر ملاک آزمون و استرس است، چرا فقط برای مدرسه تیزهوشان اجرا شود؟
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 10:50
حسینی: فربه شدن مدارس غیردولتی به دنبال انحلال سمپاد/ شیوه جذب دانش‌آموز در مدارس سمپاد تغییر کند

در این رابطه نماینده مردم تهران ری شیمرانات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: اگرچه شیوه جذب دانش‌آموزان مدارس سمپاد مشکلات بسیاری دارد و باعث ایجاد استرس و نگرانی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌شود اما با این دلیل نمی‌توان مدارس سمپاد را به کلی منحل کرد.

فاطمه حسینی
حسینی با بیان اینکه شیوه نادرست جذب و انتقادها در راستای ارتقا کیفی این مدارس نباید عاملی برای حذف و انحلال مدارس سمپاد شود، افزود: با انحلال این مدارس عدالت آموزشی تحت تاثیر قرار می‌گیرد چرا که پس از انحلال سمپاد دانش‌آموزان مستعدی که توانایی مالی مناسبی دارند به مدارس غیردولتی مراجعه می‌کند درصورتی که دانش‌آموزان مستعدی که خانواده آنها در چرخه فقر گرفتار است امکان بهره‌مندی از امکانات مناسب آموزشی را ندارند؛ با انحلال مدارس سمپاد دانش‌آموزان نخبه به سمت مدارس غیردولتی سوق داده می‌شوند.
پاسخ + 0 -1 --
کارشناس 1396/12/24 - 19:54
ه نظر بنده که بازنشسته فرهنگی هستم وفرزندم فارغ التحصیل مدارس تیز هوشان بود والان در مقطع کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علم وصنعت تحصیل می کند بنده چون کارشناس بودجه بودم سوال منطقی دارم سرانه اعتباری طرح شهاب برای هر دانش آموز چقدر است ؟ اعتبار کلی آن در سال تحصیلی 98-97چه میزان است ؟آیا در بودجه 97پیش بینی شده ؟ویا آیا طرح بدون پشتیبانی مالی قابل اجراء است ؟آموزش وپرورش قادر به پرداخت حق التدریس معلمان واضافه کار کادر اداری نیست وسرانه مدارس؛شیر مدارس وحتی مرخصی ذخیره بازنشستگان 95 پرداخت نشده است .آیا پشت پرده این تصمیم که باعث رونق مدارس غیر انتفاعی خواهد شد هدف واقعی آموزش وپرورش کم کردن هزینه ها است وجبران کسری بودجه ورونق مدارس غیر انتفاعی است کسی دلش برای استرس بچه ها نسوخته وهمه اش بهانه است
پاسخ + 0 -2 --
کارشناس 1396/12/24 - 21:03
مزاحمت سمپادها برای خصوصی‌سازی

گزارش 100روزه اول دولت یازدهم با تأیید این گمان، مدارس سمپاد را به‌عنوان عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آموزش‌و‌پرورش معرفی می‌کند.

از سوی دیگر مدارس غیردولتی برای برندسازی از خدمات خود و داغ کردن بازار جذب مشتری نیاز به جذب برترین‌های المپیادها و آزمون‌های علمی دارند و طبیعی است این دسته دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان مدارس تیزهوشان را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند و فرصت را از رقبای غیردولتی خود می‌گیرند و این یعنی مزاحمت برای تحقق اهداف مدارس غیردولتی و فرآیند توسعه خصوصی‌سازی در آموزش‌و‌پرورش که دستگاه تعلیم و تربیت با تمام قوا و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در جهت رفع این مزاحمت تلاش می‌کند.
پاسخ + 0 0 --
مینا 1397/01/22 - 01:25
اینهمه حرف لازم نیست مدارس غیر انتفاعی ابتدایی با شعار قبول شدن تو تیزهوشان هر روز و هرسال پر رونق تر میشه والحق بیشتنرین قبولی تیزهوشان تو این مدارسه .کافیه برید از مدارس دولتی بپرسد امار قبولیشون رو .این همه رونق این مدارس رو ندیدید بعد چسبیدید به اینکه شاید عدهای که قبول نشن برن غیرانتفاعی واقعا اینهمه دروغ شاخدار رو از کجا آوردید از خدا بترسید این نظرات گمراه کننده رو نذارید
پاسخ + 0 -1 --
معلم 1396/12/25 - 11:32
مسئولان ارشد آموزش‌و‌پرورش آزمون تیزهوشان را بدون استناد به هیچ مطالعه‌ای عامل استرس دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. در حالی که دست‌کم 10 عامل استرس‌زای دیگر در مدارس وجود دارند که رغبت دانش‌آموزان را به تحصیل کاهش می‌دهد. تکالیف سنگین، ، مقایسه دانش‌آموزان با یکدیگر و اخذ کمک‌های اجباری و تبعات تأخیر والدین در پرداخت این کمک‌ها که دامن دانش‌آموزان را می‌گیرد، از جمله این عوامل استرس‌زا هستند که در سال‌های اخیر، دیده نشده به اندازه آزمون ورودی تیزهوشان مغضوب مدیران ارشد آموزش‌و‌پرورش قرار بگیرد.

در عین حال تفاوت نگذاشتن میان استرس محرک و اضطراب مخرب و بهره‌گیری از بار منفی واژه استرس برای همراه کردن والدین و دانش‌آموزان از سوی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مسئله قابل‌توجهی است. به‌طوری که هیچ یک از این مدیران توجیه علمی ضرورت صفر کردن فشار محرک بر دانش‌آموزان برای تلاش بیشتر ارائه نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه نتایج آزمون‌های تیلز و پرلز در سال‌هایی که ارزشیابی توصیفی جایگزین ارزشیابی نمره‌ای شده است، مؤید این مطلب است. افت چشمگیر نمره ایران در این آزمون‌ها در سال‌های اخیر حائز توجه است.
پاسخ + 0 0 --
دبیر بازنشسته 1396/12/25 - 15:24
چرایی مدارس غیر انتفاعی مدارس غیردولتی کیفیت پایین ساختمان های بسیاری از مدارس غیردولتی، پایین بودن سطح کادر علمی این مدارس، پایین بودن امکانات آموزشی نظیر آزمایشگاه و فضاهای رفاهی و ورزشی و ... سبب شده است که سطح آموزش در این مدارس حتی از سطح مدارس دولتی پایین ­تر بیاید و موید این امر نمراتی است که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در امتحانات نهایی می ­گیرند. از آنجایی که بسیاری از این مدارس متعلق به مسئولان دولتی سابق و فعلی هستند به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش توان بازرسی دقیق از این مدارس را ندارد و در این زمینه باید چاره اندیشی شود.واز طرفی وزارت آموزش وپرورش چون با کسری بودجه چند میلیاردی ؛مجبور است برطبل توسعه مدارس غیر انتفاعی بکوبد تا تعداد مدارس دولتی کاهش داده وبر ظرفیت مدارس غیر انتفاعی اضافه کند در صورتیکه بسیاری از مدارس غیر انتفاعی خیاط مناسبی برای ورزش بچه ها ندارند البته اشکالی ندارد موضوعات فوق استرس زا نیست فقط آزمون تیز هوشان استرس زا است
پاسخ + 0 0 --
صالحی 1396/12/26 - 12:37
آقای وزیر محترم آموزش و پرورش ، مصوبه یک شبه که بدون کارشناسی و مطالعه صادر نمودید. قابلیت اجرایی و وجه قانونی ندارد.
مطابق قانون نیازمند تایید شورای انقلاب فرهنگی و امضا ریس جمهور محترم را دارد.

مطابق فصل هشتم چهار چوب نهادی و نظام اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش:
برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز،سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر برفرآیند تحول بنیادین در دو سطح به شرح زیر صورت می پذیرد:
بخش اول:سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد
پاسخ + 0 0 --
صالحی 1397/01/15 - 10:33
آقای وزیر محترم آموزش و پرورش ، مصوبه یک شبه که بدون کارشناسی و مطالعه صادر نمودید. قابلیت اجرایی و وجه قانونی ندارد. مطابق قانون نیازمند تایید شورای انقلاب فرهنگی و امضا ریس جمهور محترم را دارد

مطابق فصل هشتم چهار چوب نهادی و نظام اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش:
برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز،سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر برفرآیند تحول بنیادین در دو سطح به شرح زیر صورت می پذیرد:
بخش اول:سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
پاسخ + 0 0 --
صالحی راد 1397/01/15 - 10:33
آقای مدیر و وزیر محترم آموزش و پرورش:
شما که یک شبه تصمیم میگیرید ومدعی هستید روش گزینش دانش آموزان که طی 30 ساله گذشته غلط است ( نقل به مضمون صحبت آقای وزیر و مدیر ) وراهکار جایگزین هم ندارید و صورت مسله را پاک میکنید و میگوید خذف !! آیا راهکار و روش جایگزین قبل از اعلام فکر کردید؟ مشاورین شما به شما مشورت و راهکار اعلام نمی کنند؟ کار مشاور alert نمودن مدیر بالا دست است!!!
آقای وزیر و مدیر محترم شما که اعلام میکنید این روش برای خانواده های مرفه است که فرزاندانشان به این گونه مدارس راه پیدا میکنند!!! آقای وزیر و مدیر محترم شما نگران خانواده های مرفه نباشید اینگونه حانواده ها در کل ایران چند نفر هستند ( لطفا جامعه آماری را مطالعه نمایید) آنها به راحتی روشها و راهکار جایگزین را دارند و انتخاب کرده اند شما نگران خانواده های مرفه و پول دار نباشید.شما نگران خانواده های ضعیف و فقیر باشید که در کل ایران هستند و نمی توانند به این گونه مدارس راه یابند و استعداد سوزی. میکنید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور