صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

بازرس قبل از انقلاب و راهبر تعلیماتی یا آموزشی بعد از انقلاب چه کسی است و چه تأثیری در بهبود اوضاع آموزش دوره ابتدایی دارد؟

مینو امامی/ همکار صدای معلم

تعریف و خصوصیات بازرس قبل از انقلاب و راهبر تعلیماتی یا آموزشی بعد از انقلاب در نظام آموزشی  از گذشته دور افرادی به عنوان بازرس وارد کلاس می شدند. وقتی محصل بودیم با ورود آنان به کلاس درس ،معلم و دانش آموز هر دو همانند یک تخته چوب خشک می شدیم صاف و بی حرکت. با چشمانی نگران و ترسان در تعقیب او . دهانمان از ترس خشک می شد.
فریاد بر پا بر جای مبصر ما را بیشتر می ترساند . پادگان ندیده ایم اما از حال و هوای آن در فیلم ها آگاهیم . معلم بیچاره پای تخته سبز میخکوب می شد . دقایق سنگینی بود و 5 - 10 دقیقه همانند یک عمر می گذشت. ما دانش آموزان به جز ترس چیزی از این بازدید نمی فهمیدیم . نگاه نگران چرخشی دانش آموزان القای این اصل را موجب می شد که معلمم درس دادن بَلد نیست بازرس اومده یادش بدهد!!
وقتی می رفت درست مثل راحت باش سربازان ، نفسی با صدای بلند می کشیدیم . صدای نفس هایمان با صدای جابه جا شدنمان کلاس را پُرجنب و جوش می ساخت.

تعریف و خصوصیات بازرس قبل از انقلاب و راهبر تعلیماتی یا آموزشی بعد از انقلاب در نظام آموزشی

ایام تحصیل گذشت و خود معلم شدیم . اوضاع فرقی نکرده بود باز همه آن ماجرا تجربه می شد. معلمین نیز همراه دانش آموزان یک شرایط رفلکسی از ترس دارند. خشکی آب دهان ، لرزش پاها و صدا ، نگرانی در انجام تدریس و.... این همه واکنش نتیجه سیاست های مدیران ماست. قصد پنهان اهداف آنان نیز همین است. کنترل از طریق ایجاد رعب و وحشت (کارکرد پنهان ) اما قصد آشکاری که معرفی می کنند کمک به حال آموزش و روش تدریس معلم است. (کارکرد آشکار) البته از نظر مسئولین ، از نظر ما برعکس این درست است.

راستی بازرس قبل از انقلاب و راهنمای بعد انقلاب و راهبر تعلیماتی یا آموزشی امروز چه کسی است؟

مدیران کلان ما در این جامعه برای کنترل از راه دور عوامل زیر دست و برای تلاش آنان جهت بهترین بودن که اثر مثبت برای تعالی جامعه خواهد داشت اقدام به خلق عناوین لرزه بر اندام اندازی می نمایند که کمترین سهمی در بهبود اوضاع آموزشی ندارند   راهبر آموزشی عنوان جدیدی است که بنا به ضروریاتی از سال تحصیلی 92-91 همزمان با ایجاد پایه ششم در دوره ابتدایی به وجود آمد. از جمله وظایف مهم راهبران آموزشی بازدید از کلاس های درس و نظارت بر آموزش معلمین ، شناخت و تشویق خلاقیت های همکاران ،
پیدا کردن مشکلات و تنگناهای آموزشی و تلاش در جهت رفع آنها با کمک اداره محترم و گروه های درسی است . همچنین پیگیری برای تشکیل کارگاه های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت از وظایف اوست. راهبر به درخواست اداره برای بررسی مواردی که مستقیما با آموزش مربوط می شود انجام وظیفه می کند. گزارش راهبر با حضور مدیر مدرسه تهیه می گردد اما نیازی به تأیید او نیست و فرد راهبر مستقیما آن را به اداره ارسال می کند. برخی از راهبران چون قبلا مدیر بودند معلمان به آنها اعتماد نمی کنند یا چون سالها از کلاس دور
بوده اند او را شایسته راهبری نمی دانند اما هدف کلی ، شناسایی نکات مثبت و تقویت آن و کم رنگ کردن جنبه های ضعیف فعالیت همکار است.**

وظايف راهنمايان تعليماتی (آموزشی ):

1 ـ برنامه ‌ريزی آموزشی

نقد: تا جایی که به معلم مربوط است برنامه ریزی آموزشی یا طرح درسی وظیفه خود معلم است . یک معلم در قبال محتوا و حجم کتابی
که قرار است تدریس نماید با توجه به بودجه بندی زمان ، بایستی به هماهنگی و نظم در کارکردهایش بیندیشد.

2 ـ توسعه و تحقق برنامه‌های درسی

نقد: منظور از توسعه درسی چیست؟ یک معلم تا چه حدی مجاز به این امر است؟ زمان یا حیطه آموزش ، چنین اجازه ای به او می دهد؟ کلاس درس و مدرسه حریم آموزشی معلمان است و حضور نامحرمانی که با آنان همسو یا همفکر نیستند قداست این حریم را به خطر می اندازد. واقعیت را قبول کنیم راهنما یا راهبر و معلم در قبال هم گارد دفاعی به خود می گیرند ، یکی برای دفاع و دیگری برای حمله آماده می شود. اگر فرد راهبر یا راهنما ، همکاری ناشناس برای ما باشد به او اعتماد نمی کنیم و گوشه لبمان برای خندۀ صمیمیت شکوفا نمی شود.
یک راهبر چگونه می تواند در امر توسعه برنامه درسی دخالت نماید؟ مگر تحقق برنامه درسی وظیفه اصلی یک معلم نیست؟

3 ـ نظارت و هماهنگی

نقد: معلمان در کلاس درس از دو منظر دست و پا بسته اند: محدودیت زمانی ، محدودیت محتوایی . اگر انتخاب معلمان از کانال پرورش و تربیت تخصصی واقعی بگذرد و معلم واقعا معلم باشد به جای نظارت و هماهنگی خارج مدرسه ای ما شاهد هماهنگی ناشی از خود همکاران آن معلم بودیم. امر نظارت در سازمانی که اعتماد و همراهی در آن نیست دارای بار منفی است. گروه های آموزشی نیز در این مهم ناتوانند. نظارت و هماهنگی در یک سازمان نیازمند پذیرش اولیه از سوی نظارت شوندگان است. کدام معلم می پسندد چندین ناظر برای فعالیت خود داشته باشد؟ ما باید در تربیت معلم استاندارد بکوشیم نه در جهت تثبیت نظارت های چندگانه عمل نمائیم. ایراد مهم همان عدم برقراری ارتباط درست مابین همکارانی است که هم پایه یا هم رشته اند

4 ـ رهبری آموزشی

نقد: رهبر اصلی آموزشی خود معلم است. منتهی ما چون بال و پر او را هم از لحاظ کارکردی با جدایی پرورش از آموزش و هم از لحاظ منزلتی با زیر فقر نگه داشتن او ، شکسته ایم لذا مسئولین آموزش و پرورش به جای اتخاذ سیاست های راهبردی مؤثر برای حل دشواری
ناشی از سیاست هایشان ، به خلق داروغه هایی با عنوان رهبری آموزشی نموده اند ،که شرح وظایف و ماهیت وجودی آن برای یک معلم چراغی خاموش است.من معلم حق دارم بدانم کسی که به حریم کلاسم وارد می شود روی چه اصل و اساسی است و شرح وظایف رسمی او چیست؟ که اصولا این مراحل برای معلم روشن نمی گردد. یعنی اگر یک رهگذر معمولی هنرمند خوبی باشد می تواند اولیای مدرسه را به خوبی رنگ کند نه کارت شناسایی و نه آشنایی با سِمت، هیچکدام لازم نیست.

5 ـ ايجاد انگيزه

نقد: راهبران آموزشی یا هر نقش دیگر کنترل کننده معلم و امر تدریس ، عاملان حذف انگیزه یا انگیزش های درونی و بیرونی معلمان محسوب می شوند. آنان سهمی در ایجاد انگیزه یا ندارند یا خیلی کم اثر دارند.
ایجاد انگیزه نیاز به خمیرمایه تشویقی - حمایتی دارد. نیاز به پتانسیل تحریک توانایی ها دارد. انگیزش درونی یا بیرونی نیاز به دانش روانشناسی و علوم تربیتی دارد ؟ چند تن از این راهنمایان در چنین رشته هایی تحصیل کرده اند؟ یا همانند سرگروه های آموزشی صرفا برای این مهم انتخاب شده اند و بدون هر نوع کلاس آموزشی مشغول به کار هستند؟

تعریف و خصوصیات بازرس قبل از انقلاب و راهبر تعلیماتی یا آموزشی بعد از انقلاب در نظام آموزشی

به جای این همه عنوان شغلی می توانید دوستی و صمیمیت همکاران را بها بدهید فرهنگ همدلی و همفکری را تقویت نمائید تا چند همکار به اتفاق یکدیگر و با هم حل مشکل نمایند. معلمان ما با غرور شغلی خود ، وجود و معلومات خود را دست نیافتنی نموده اند . آنان خود را نمی شکنند تا یاد بگیرند یا یاد بدهند. دلیل امر مشخص است ایجاد رقابت منفی بین آنها یا انتخاب شاخص هایی برای رسیدن به شرایط برتر چون درصد قبولی ، جشنواره تدریس برتر ، طرح رتبه بندی و امتیازات فردی برتر نسبت به سایر همکاران جهت برخورداری از آن و ..... که همگی برای پنهان کردن محتوای روش تدریس یا شیوه های مؤثر در امر تدریس می باشد.

چرا افراد مسئول یا وزیر چنین طرح هایی برای فرهنگیان ترسیم می سازند؟ چون ما وقتی کودک و فرزند خانواده بودیم والدین از بالای
نوک دماغ به ما می نگریستند و دستور دهی و اطاعت از آنان را مطابق رسم و سنت گذشتگان می دانستند ، لذا کارکرد والدین همراه و
کنار فرزندان با مشورت و همفکری یا نظر پرسی ، نبوده است . والدین در نقطه مقابل فرزندان ،آنان را مجبور به فرمانبری نموده و برای
ایجاد آرامش در منزل یا برای انجام حیطه های وظیفه ای فرزند چون کمک کردن در کار منزل یا خرید یا درس خواندن و...... شیوه مرسوم رقابتی – ستیزه جویی را رواج داده اند. ما با این روش آنان را گه گاهی مجبور به دروغ گویی یا پنهان سازی واقعیت یا حقه و حیله زدن وادار نموده ایم. و امروز همان فرزند ، مدیر یا مسئول و وزیر گردیده است و او بهترین روش مدیریتی را ایجاد رقابت ستیزه جویانه یا منفی بین کارمندان می داند چون در چنین سیستم فکری ، جامعه پذیر گردیده است و ارزش های اِعمال شده بر او از سوی تمامی نهادهای اجتماعی در جهت چینش بهترین و برترین ، معنا یافته است.

می توانستیم به جای این دردنامه کهن ، فرزندان خود را به همکاری در انجام امور دعوت کنیم یا با جلسات صمیمانه و مهربانه آنان را ساعاتی برای مشورت در کنار اعضای خانواده با یکدیگر بنشانیم یا گذشت و فداکاری برای اعضای خانواده را آموزش می دادیم. چون اگر او این فعالیت های مؤثر در تربیت درست را در محیط خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی فرا نگیرد در جامعه بزرگ تر هرگز معجزه ای صورت نخواهد گرفت. برای همین ویژگی هایی چون همدلی و همراهی و همفکری را در بین خود غائب می بینیم ، چون چنین ارزش هایی در وجود ما درونی نشده است.
لذا مدیران کلان ما در این جامعه برای کنترل از راه دور عوامل زیر دست و برای تلاش آنان جهت بهترین بودن که اثر مثبت برای تعالی جامعه خواهد داشت اقدام به خلق عناوین لرزه بر اندام اندازی می نمایند که کمترین سهمی در بهبود اوضاع آموزشی ندارند.

از جمله ایرادات دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ایراد دیگر تداخل نقش هاست. در یک مدرسه هم راهنماست هم راهبر آموزشی و هم سرگروه ، همه این ها را می توان در یک نقش جمع نمود.

ایراد دیگر نبود شرح وظایف معین یا عدم معرفی آن به زیر مجموعه می باشد، من باید از وظایف یک راهبر آموزشی آگاهی داشته باشم تا
در حیطه های غیر قانونی انجام وظایف او مجبور به همکاری نباشم یا موارد همکاری را بشناسم.

ایراد مهم همان عدم برقراری ارتباط درست مابین همکارانی است که هم پایه یا هم رشته اند . در زمان تدریس ما این نیز تجربه می شد
حال را نمی دانم ، اما به لحاظ همان روش اشتباه تربیتی ، تبادل افکار یا انتقال تجربه از سوی همکاران با عدم اعتماد و خباثت توأم بود.
دو نهاد خانواده و مدرسه به عنوان نهادهای زیربنایی و بزرگ اثر گذار بر تربیت فردی ( شخصیت فردی ) و بر تربیت اجتماعی ( شخصیت اجتماعی ) کودکان بایستی به همسویی و اصلاح شیوه تربیتی خود بپردازند. یعنی اصلاح فرهنگی بهترین روش در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی است نه خلق هراز چندگاهی نقش های بازرسی و نظارتی و کنترلی.

معلمان ما با غرور شغلی خود ، وجود و معلومات خود را دست نیافتنی نموده اند . آنان خود را نمی شکنند تا یاد بگیرند یا یاد بدهند   به جای اختراع نقش هایی مشابه برای ادعای بهبود کیفیت و کمیت آموزشی ، بیائیم تا تربیت کودکان خانه و مدرسه را اعتلای فرهنگی ببخشیم و روح همکاری ، همراهی ، مشورت و احترام به آرای دیگران را به آنان فرا دهیم . برای پیشبرد اهداف آموزشی شدیدا به فعالیت های همه جانبه فرهنگی نه صرفا در بُعد مذهبی بلکه در سایر ابعاد یعنی هنر و موسیقی و آداب و سنن و رسوم و ارزش ها و هنجارها و...... نیازمندیم. ما از فرهنگ کشور بسیار غافلیم.
به وجود آوردن تعامل اجتماعی بر اساس فعالیت های مشارکتی که خود کنترل می باشد و نیازی به فردی خارج از محیط مدرسه جهت کیفیت بخشی آموزشی یا تبادل تجربیات نیست. من معلم باید شهامت پرسش کردن از همکار را داشته باشم ، قبل از دانش آموز باید من معلم درک کنم که نمی دانم و نیاز به پرسیدن دارم ، ندانستن عیب نیست ، نپرسیدن و در جهل مرکب ماندن عار است.

همکار مهربان و فهیمم :

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

**استفاده شده از وبلاگ ولی عبدی پور دبیر مطالعات اجتماعی شهرستان ماکو با عنوان "راهبر آموزشی همان معلم راهنما نیست ".


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 22:02 خوانده شده: 1167 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -30 --
فرامرزی 1396/12/27 - 22:59
سپاس فراوان مطالب ارزشمندی بود. اما جاهایی از متن با سوگیری در مورد راهبران آموزشی اظهار نظر شده است. راهبر آموزشی اگر وظیفه خود را بداند و به صورت حرفه ای آنرا انجام دهد نه تنها عواملی که به عنوان نکات منفی در متن ذکر نمودید بوجود نمی آید بلکه بر عکس به رشد حرفه ای معلم کمک می کند. همه معلم های ما کاملا حرفه ای و آگاه نیستند و دارای سطوح متفاوتی هستند. بعضی ها مثل شما به نظارت کمی نیاز دارند و بعضی ها به نظارت و راهنمایی آموزشی بیشتری نیاز دارند. هیچ معلمی وجود ندارد که نیاز به کمک آموزشی نداشته باشد. از طرفی وجود تاریخچه و سوظن و نگاه منفی به این نوع پست ها همیشه در سیستم وجود داشته و این دلیل بر حذف کامل نخواهد بود. معلمان آگاه و حرفه ای با روی باز از راهبران استقبال می کنند و دوست دارند نظرات آنها را بشنوند. الیته شخصیت و جایگاه علمی راهبران مهم است. همه را نمی شود با یک چشم دید. به علاوه اینکه سازمان نتوانسته است که به تعهدات خودش برای پست راهبران آموزشی عمل کند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/27 - 23:16
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

سوگیری بنده در خصوص راهبران آموزشی ، با
تفسیر دو اصل در متن توضیح داده شده است:
اصل اول: انتخاب و تربیت واقعی و اصولی معلم
اصل دوم : استفاده از توانایی های مجموعه
معلمین یک مدرسه با همفکری و تبادل نظر.

جناب آقای فرامرزی ، قبول دارم که خیلی از
معلمین توانایی های لازم برای پیشبرد اهداف آموزشی را ندارند، که این امر به همان اصل
اول بر می گردد.
شما تا حال در کلاس های درسی دانشگاه ،
شاهد حضور بازرسی بوده اید؟ چرا؟ چون به
دانش و مسیر طی شده یک استاد دانشگاه
یا به مدرک او ایمان کافی وجود دارد.
اشاره بنده به کاستی های موجود می باشد.
اعتقادم این است که صلابت کارکردی یک معلم بایستی بدون هرنوع تزلزلی باشد. پشتوانه شغلی معلم باید همانند یک استاد دانشگاه مستحکم و قابل دفاع باشد. در ضمن ما در مدارس خود خلاء همفکری با یکدیگر را داریم که بایستی به این تغییر فرهنگی نیز بیندیشیم. سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/27 - 23:20
همکار محترم آقا یا خانم فرامرزی,
حضور 5 تا 10 دقیقه ای نمایشی به اصطلاح راهبران کمکی به کسی نمی کند نه معلم و آموزش. صرفا فیلم نمایشی بی محتوایی برای پر کردن فرم ها, بیلان کاری و ایجاد فضاب خفقان است. لازم ایت شما هم آگاهی یابید که معلمان با تجربه و حرفه ای هم نسبت به این مسایل راضی نیسنند . معلمان به نوعی سلطان کلاس خود هستند حضورر دیگران بدون رضایت معلم اختلال در برنامه کاری معلم است حالا شما اسمش را هر چه می خواهی بگذار. نتایج کار معلم در نمرات و نظر سنجی های منصفانه و طرح درس های او مشخص است. سیستم ناقص و بیمار اموزش و پرورش ما نمی داند چگونه خلا های خود را پر کند که سر از اخرین بخش از اموزش با روش سطح پایین و غیر کارشناسانه خود در می اورد. افرادی که برای راهبری فرستاده می سوند بیسواد تر و بی اطلاع تر از افرادی که این برنامه ها را در مقیاس کلان می ریزندنیستند. افراد ناتوان در تدریس و مدیریت کلاس به ادرات و پست ها رفته اند و حالا ادعای فضل و احساس برتری می کنند. شما هم کمی آگاهانه تر به مسایل بنگرید. ادای سیسنم های خارج را در اوردن باید در شرایط کاملا یکسان باشد.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/12/27 - 23:26
راهبر ی که به خود احازه می دهد به کلاس معلم بدون رضایت او سرک بکشد نه شخصیت دارد نه علم. موجود وابسته و چشم و گوش بسته ای است که صرفا به این جهت که اینکه او گفته اند این کار را انجام بده به انجام ان مبادرت می ورزد. شعور و درک لازم برای تشخیص کار ها و انجام ان بر معیار کرامت انسانی مقوله قابل احترامی است که در این قشر از افراد به ودیعه گذاشته نشده است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:30
با سلام و احترام ،
همکار محترم با عنوان معلم،

از نظرات تان ممنونم .
پاسخ + 0 -12 --
کیانوش صحنعلی 1396/12/27 - 23:37
سلام.همکار محترم ،بهتر بود به جای اظهار نظر شخصی وبیان نقد های غیر مستدل در مورد راهبران آموزشی ،از طریق انجام یک کار علمی وپژوهشی میزان اثربخشی کار راهبران را به بوته نقد می کشیدید.با قاطعیت می تو ان گفت راهبران جزو معدود کسانی هستند که از یک مسیر وکانال قانونمند وا طریق آزمون علمی و مصاحبه تخصصی و داشتن شرایط عمومی و علمی برای این وظیفه مهم انتخاب شدند.شرط انصاف حکم می کرد حداقل جنبه های مثبت کار راهبران را هم در نوشته خود ذکر می کردید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:37
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

بیان یک نظر یا نگرش و بینش حق هر فردی است ؛ علیرغم این که رشته تحصیلی ام پژوهش می باشد اما با برچسب اول تحقیق بعد سخن ،مخالفم . اول تحقیق بعد اثبات فرضیه صحیح می باشد. بنده فرضیه ای صادر نکرده ام ، با توجه به مطالعه در این خصوص و تجربه شغلی یک معلم ، دیدگاه خود را نوشته ام که به طور طبیعی می تواند یک نظر موافقان یا مخالفانی داشته باشد. طبق اصول نوشتاری تا زمانی که متن یک نوشته اهانتی به فرد یا گروهی ننموده است قابل دفاع است.دو اصل مورد اعتقاد بنده را لطفا در بالا مطالعه فرمائید.
ما در انتخاب معلم حقیقی دشواری داریم و گرنه مثل اساتید دانشگاه نیازی به بازرس و راهبر و.... نبود. اگر نظام آموزشی ما به سبک مدیریتی مشاوره ای و مشارکتی اداره می شد نیازی به خلق چنین افرادی برای در هم کوبیدن حریم کلاس یک معلم که امنیت شغلی او را نیز به مخاطره می اندازد نبود.
شما هم مثل بنده معلمید. یادمان باشد با یک دوره آموزشی چند ساعته ،هیچکس کارشناس نمی گردد.
با تشکر
پاسخ + 0 0 --
نظر 1396/12/29 - 00:24
آقای صحنعلی
این ازمون راهبران آموزشی کی و کجا بر گزار می شود که اینقدر قطعی در مورد ان صحبت می کنید . چرا ما که 20 سال تدریس می کنیم ندیدیم . اداره اموزش و پرورش برای یک داور مسابقات المپیاد معطل است برای مدرس ان معطل است حالا برای موجودیتی به نام راهبران آموزشی دقیق و حساب شده کار می کند!. نه خیر اقای محترم ما هنوز به ان درجه از حماقت نرسیدیم که با خرف های شما قانع شویم. اگر شما پارتی داری اگر رابطه داری اگر .... برای توجیه شرایط خود به امور دست نیافتنی اشاره نکنید. تحقیق و پژوهش ؟؟؟ مسایل را خلط نکنید.همین افراد مانند شما هستد که با این بر نامه ها احساس خود بر تر بینی کاذب دارند.و در کلاس درس برای معلمان و مدارس مزاحمت ایجاد می کنند و فکر هم می کنند چقدر خوب و موثر بودند. کاش در اموزش های راهبران اموزشی شما به مقوله هایی به نام حرمت معلم و کرامت انسانی هم پرداخته می شد.
پاسخ + 0 0 --
غلامی خراسان جنوبی 1397/01/01 - 21:41
سلام همکارعزیز
آزمون برگزارشده دراستان خراسان جنوبی کاملا فرمالیته بودوبنده نفرسوم آزمون بودم ولی متاسفانه افرادی انتخاب شدند که امتیازات آزمون آنها بسیارپایینتر ازمن ودیگران بود
پس بهتره بگیم افرادبله قربان گو وفاقدمعیارهای علمی انتخاب شدن تا منویات بالاسریها رو درمدارس پیگیری کنن نه قوانین ومعیارهای علمی وآموزشی رو
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/02 - 08:32
با سلام
همکارمحترم جناب آقای غلامی

جایی اعتراض کردید یا خیر؟

تشکر سال نو مبارک
پاسخ + 0 0 --
غلامی خراسان جنوبی 1397/01/03 - 12:55
سلام مجدد
سال نوشماهم مبارک
بله به ارزیابی عملکرد اعتراض کردم ولی متاسفانه پاسخی داده نشد چون افرادازقبل از آزمون مشخص شده بودند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/03 - 16:44
با سلام مجدد

جناب آقای غلامی ، ممنونم برای تعقیب نوشته ام.

روالی عادی و غیر قابل اصلاح ، راستی ما چگونه چنین شرایط ناعادلانه را اصلاح سازیم ؟

همه این امور جزو وظایف وزیر هست یا ما نیز به نوبه خود می توانیم در بهبود شرایط مؤثر باشیم؟

امان از بی تفاوتی.
پاسخ + +11 0 --
علی صادقی / مشاور 1396/12/28 - 00:16
با سلام و سپاس از سرکار خانم امامی
مطالعه ی کتاب « کند و کاو در مسائل تربیتی ایران » نوشته ی زنده یاد صمد بهرنگی به خوانندگان این مقاله پیشنهاد می گردد.
با آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت برای هم میهنان عزیز به ویژه فرهنگیان گرانقدر
پیروز و سربلند باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:39
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

برای کتاب معرفی شده سپاسگزارم.

سال نوی شما هم مبارک و پر ازخیر و
برکت و سلامتی.سربلند و پایدار باشید.
پاسخ + +10 0 --
رضایی ر 1396/12/28 - 02:34
مطالب مفیدی بود.دلیل احتمالی ایجاد این پستهای اموزشی در ارتباط با رتبه بندی است والا همه میدانیم که چندین سال گروههای اموزشی را تعطیل کرده بودند و وقتی در دولت خاتمی ایجاد شد نگرش همکاران منفی بود. ادره از صنفی شدن گروهها نگرانی داشت .همکاران از دیکته شدن امور اموزشی به انان. خودم در ان مقطع هماهنگ کننده گروههای اموزشی متوسطه بودم برای ایجاد انکیزه و پذیرش مسولیت سرگروهی با بخشنانه امتیازات برای گروه (طبقه)ممتاز شروع کردم که برای هر مقاله اموزشی و نقد وبررسی کتب اموزشی و ... تشویق نامه اداری درخواست و به مدرسه ارسال میکردم که موثر بود. همکاران در بازبیتی اوراق همکاری میکردن ولی در بازدید از کلاس با مشکل مواجه بودیم قطعا از ضروریات نظام اموزشی استفاده از سرگروهها در امور اموزشی وسنجش تحصیلی است خصوصا اگر بخواهند امتحانات نهایی و در نهایت کنکور را حذف کنند که حرفهای ناگفتنی زیاد است. بگذریم . ولی ایکاش در نقل خاطره زمان اشتغال خود در انقال تجربه. از لفظ خباثت استفاده نمیکردید گرچه خست را نمیتوان رد کرد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:48
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

با نظر شما موافقم . در بین تمامی این نقش ها ، سرگروه های آموزشی بهترین است به شرط آن که انتخاب آنها روی اصول صحیح باشد نه صرفا به دلیل کسر ساعت ، سرگروه شوند.
در مورد واژه خباثت ، واقع امر علیرغم این که خزانه لغتم بد نیست اما برای دقت نظر حتما واژه های کمتر مصطلح را به لغت نامه دهخدا یا معین در سایت نگاه می کنم. معنی ناپاکی هم می دهد. منتهی شاید ما ترک ها منظورمان از این واژه کم گذاشتن دانسته های فرد بیشتر مورد نظرمان هست. به هر ترتیب اگر جسارتی صورت گرفته است قلبا پوزش می طلبم. با تشکر از دقت نظر حضرتعالی.
سربلند و پایدار باشید.
پاسخ + 0 -2 --
رضایی ر 1396/12/28 - 02:37
خانم امامی ببخشید که اینجا مطرح میکنم لطفا بهذمسولین سایت بفرمایید که چندوقتی ست صفحه پرش دارد و باعث انتخاب اشتباه مطلب مورد نظر میشود. برایشان فرستادم شاید ارسال نشده باشد
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/12/28 - 09:27
سلام

دوست عزیز

آقا / خانم رضایی

مشکلی به نام " پرش " در سایت مشاهده نشده است .

از مرورگر فاکس و یا کروم استفاده کنید .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 10:34
با اجازه جناب آقای پورسلیمان،

مورد شما را من هم تجربه می کنم ،
با این که از فاکس استفاده می کنم.
در بخش پایگاه خبری اتفاق می افتد
نه در بخش یادداشت یا نامه ها ،
همکار محترم ، چون بخش پایگاه خبری
طولانی تر است با توجه به نوسان خطوط
اینترنتی تا کل صفحه بارگذاری شود ،
ثانیه ها طول می کشد لذا انتخاب ما
به قول شما با پرش صفحه ، خواسته ما
نیست. لذا جسارتا سایت ایرادی ندارد. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/29 - 10:24
با سلام مجدد ،

در ضمن این مشکل با تلفن همراه

هست نه با کامپیوتر. تشکر.
پاسخ + +10 0 --
فرهنگی 1396/12/28 - 06:41
با سلام. همه میدانیم که در وزارت آموزش وپرورش نه آموزشی مانده ونه پرورشی ونه انگیزه ای برای معلم محصل. تغییر نام پستها نمی تواندمعجزه کند .وقتی همه چیز بی ارزش شده. امروز نا امید ترین و بدبخت ترین قشر جامعه فرهنگیان می باشند .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:50
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

متأسفانه خیلی از سیاست ها بجای راهبردی
بودن در امر آموزش ، از بین برنده انگیزه و
انگیزش های درونی و بیرونی معلمان است.

با تشکر
پاسخ + +17 0 --
دبیر م 1396/12/28 - 08:53
افرین بر شما و قلم خوبتان
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:52
با سلام و احترام ،
همکار محترم ،

از لطف و عنایت حضرتعالی ممنونم .
پاسخ + +8 0 --
امامی 1396/12/28 - 09:54
با سلام و احترام ،
همکار محترم جناب آقای مرشد ،

این مقال بنا به درخواست حضرتعالی به
تحریر در آمده است ،لذا لطفا در صورت
مطالعه اعلام مشاهده نمائید و منتظر
نظراتتان هستم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/12/29 - 09:55
جناب آقای مرشد مجددا

سلام و قدری انصاف.

سال نوی تان مبارک
پاسخ + +8 0 --
امامی 1396/12/29 - 07:53
با سلام

نکته ای که خیلی جالب است این که ما با همکاری
که با او سالها آشناییم و رفت وآمد داریم و با او راجع
به همسر و فرزند و مادر و خواهرشوهرمان صحبت
می کنیم ، قادر به همفکری در مورد کتاب مشترک
تدریس مان نیستیم اما انتظار داریم با فردی که او را
نمی شناسیم لذا طبق فرهنگ مان به او اعتماد هم نداریم
قرار است در مورد کلاس و تدریس سخن بگوییم !!!!
تصور نمی کنید چرخ فرهنگ ما خیلی لنگ است؟!!
پاسخ + 0 0 --
حسین 1397/01/01 - 02:51
معظلی که اخیرا گریبان گیر مدارس روستایی شده راهبران آموزشی است . بازدید های زیاد هر هفته دوبار و هربار 2 ساعت نیمی از وقت کلاس را هدر می داد . با اینکه کلاس چندپایه است . بازدید بدون هماهنگی و تعداد زیاد باعث اعتراض معلمان چندپایه به اداره شد و نهایت اخیرا تعداد را کاهش داده اند .
بیشتر این مسائل بخاطر بی تفاوتی و تک صدایی خودمان است .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/01 - 14:39
با سلام همکار محترم ،

با نظر شما موافقم.

ما معلمین بیشتر از دیگران بر خود ظلم

می کنیم با سکوت و بی تفاوتی مان.

با عدم همکاری و همراهی و هم صدایی مان.

تشکر سال نو مبارک.
پاسخ + +7 0 --
مرشد 1397/01/01 - 17:50
سلام خانم امامی ممنون از لطفتان و سال نو رو بهتون تبریک میگم ان شا الله سالی پر خیر و برکتی داشته باشی ببخشید مشغول بودم نرسیدم مقالات صدای معلم و شما را که زحمت کشیدی بخوانم نوشتتون راجع به راهبر آموزشی مثل سایر نوشته هاتون گیراست بنده نظرم این است که صدای ما که در مناطق محروم مشغول به خدمت هستیم به جایی نمی رسد لا اقل نوشته های شما رو شاید بخوانند و چاره ای بیندیشند و راهبر آموزشی که فقط مفتش و مچ گیرند و حداقل شان و منزلت معلم رو رعایت نمی کنند و کار آیی چندانی هم نداشته اند و اگر اغراق نکنم شاید منفی هم باشد اینطور که من با آنها برخورد کردم رو مثل مجتمع های آموزشی که جز هدر دادن منابع مالی و تنزل دادن جایگاه معلمی فایده ای نداشت حذف نمایند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/01 - 20:20
سلام همکار محترم ،

امید که مجموعه تلاش ها مفید فایده باشد.

نوشتن و گفتن دردنامه ها بهتر از تحمل آنهاست.

تشکر که پاسخ دادید و از طرح موضوع تان نیز ممنونم.

سال نوی شما هم مبارک.
پاسخ + +1 0 --
الهام 1397/01/02 - 11:03
سلام خانم امامی عزیز
عید برشما و همه همکاران عزیزم در سایت وزین صدای معلم مبارک.سالی بسیار زیبا و نیکو را برای یک یک همکاران آرزو میکنم.

شاید طرح این مساله اینجا زیاد درست نباشد ولی این خبر چقدر صحت دارد؟
#حاج_بابایی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/02 - 12:36
سلام همکار محترم،
سال نوی شما هم مبارک

شرمنده بنده متوجه چیزی نشدم.
پاسخ + 0 0 --
الهام 1397/01/02 - 13:45
#حاج_بابایی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/02 - 14:03
با سلام مجدد
نگاه کردم ، اطلاعی ندارم.
مطلعین پاسخ دهند.
ممنون از همراهی تان.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/02 - 14:08
بینوا ملت
پاسخ + 0 0 --
الهام 1397/01/02 - 14:00
میتونم خواهش کنم هر دو کامنت های من پاک بشه جناب سر دبیر
بنده برای شما یک خبر رو دارم کپی شده میفرستم ولی برای شما نشون داده نمیشه.ممنونم اگر کامنت های بنده رو حذف بفرمایید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور