صدای معلم

بطحایی شفاف و دقیق توضیح دهد با کدام یک از موارد مطروحه در نامه وزیر جهاد کشاورزی مخالف است ؟

مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش با برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در شورای حقوق و دستمزد ... البته پس از رسانه ای شدن !

علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم

باید به مردم آموخت که قانون و شخصیت سایرین را نه به علت ترس از مجازات محترم دارند ، بلکه از آن جهت که برای نفس خود احترام قائل هستند به دیگران نیز احترام گذارند تا در جامعه ای که در آن زندگی می کنند آزادی ، امنیت ، آسایش و وسائل پرورش استعدادها فراهم آید ...

باید به افراد آموخت که ترقی و پیشرفت با منفی بافی ، بدبینی و در گوشه ای نشستن و شعر گفتن صورت نمی گیرد و محتاج امید ، فعالیت ، فداکاری ، و همکاری و تعاون نزدیک و صحیح افراد یک اجتماع است ....

برای آن که « قانون » در کشور ما رونق یابد از طریق کلیه تاسیسات اجتماعی و با استفاده از کلیه وسائل موجود کوشید تا « شخصیت » اکثریت مردم از عقده ها ، کمبودها و موانع مختلف رهائی یابد و برای ساختن اجتماعی سعادتمند تر و سازنده تر آماده و مستعد شود . ( 211 – 210 ) ( 1 )

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

قبل از اتمام سال 96 خلاصه مذاکرات و تصمیمات جلسه شورای حقوق و دستمزد به تاریخ 23 / 11 / 1396 در شبکه های اجتماعی منتشر شد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد  در این جلسه ( که تصویر آن در پایین آمده است ) ؛ وزیر آموزش و پرورش به عنوان " عضو " حضور داشته است .

در این جلسه یکی از موارد چنین بوده است :

2- افزایش امتیازات موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395 هیات وزیران در سازمان امر مالیاتی کشور به منظور افزایش امتیازات ( موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395هیات وزیران ) برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به میزان تا پنجاه درصد ( تا 50 % ) رئیس سازمان یاد شده طی نامه شماره 14358 / 200 مورخ 4 / 9 / 1396 پیشنهادی را ارائه نمود .

که البته این مورد با توضیحاتی به تصویب رسید .

همان گونه که در این صورت جلسه آمده است رئیس سازمان امور مالیاتی این پیشنهاد را در 4 آذر ماه به شورای حقوق و دستمزد ارائه کرده است .

نخستین پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش چنین پیشنهادی را ارائه نکرده است ؟

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

چرا به عنوان مثال ؛ آقای بطحایی در مورد بند 5 از ماده 68 که به صراحت در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است نامه نگاری نمی کند و فوق‌العاده شغل لازم و متناسب را برای " معلمان " درخواست نمی کند ؟

آیا معلمی تخصص نیست و نیاز به مهارت و تخصص ندارد ؟

آیا ایشان هیات وزیران را نمی تواند قانع کند که معلمی یک حرفه تخصصی است ؟

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

البته ایشان تقصیری ندارد چون تخصص را باید " سازمان نظام معلمی " احزار کند و خواسته و یا ناخواسته در حال حاضر چنین سازمانی وجود خارجی ندارد .

البته آقای بطحایی در اولویت 45 برنامه های خود ایجاد چنین نهادهایی را بدون آن که نامی ببرد به مجلس جهت رای اعتماد معرفی کرده است .

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

آیا وزیر آموزش و پرورش تاکنون در مورد بند 6 این ماده نامه ای نوشته است ؟ ( 2 )

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25 / 3 / 1395  به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ 22 / 3 / 1395  هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود: ( این جا )

۱- برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

۲- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ  2 / 2 / 1394   هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ 9 / 6 / 1394  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۶۳۳۹ مورخ 21 / 6 / 1394  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

آقای بطحایی توضیح دهند این مصوبات به کجا رسیده اند و آیا تاکنون در مورد آن ها نامه ای نوشته اند ؟

مطابق با ماده ۱۱ ضوابط اجرای قانون بودجه ۹۶ در سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ( این جا )

آیا وزیر آموزش و پرورش به جد پی گیر مصوبه این بوده است و در این مورد نامه ای نوشته ای است ؟

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است" مطابق با ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است. ( این جا )

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.

تبصره یک این ماده اشعار می دارد که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

هیئت وزیران در جلسات ۱۶ /۱ /۱۳۹۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵ /۱ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

این مقرره در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶و ۱۳۹۶/۰۱/۲۰هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

آقای بطحایی شفاف توضیح دهند چرا معلمان باید از دریافت  کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم باشند ؟

مگر معلمان کارمندان دولت نیستند ؟

آیا ایشان در این مورد نامه ای نوشته و یا پی گیری کرده است ؟

« صدای معلم » خبر افزایش ۵۰ درصدی در سازمان امور مالیاتی را در 22 اسفند ماه منتشر کرد . ( این جا )

در دهم فروردین ماه یادداشتی را با عنوان " :

به مالیات چی ها پاداش دادید ؛ معلمان چه ؟

افزایش 50 درصدی حقوق در سازمان امور مالیاتی ؟ منابع درآمد در بودجه نباید فقط محدود به " مالیات " باشند ! ( این جا ) در صدای معلم منتشر کردم . معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد

پس از رسانه ای شدن حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای حقوق و دستمزد و تایید آن مصوبه و نیز اعتراضات دامنه دار معلمان ، پرتال وزارت آموزش و پرورش در 19 فروردین ماه در اطلاعیه ای آن هم از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه چنین می نویسد : ( این جا )

" به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ار خبرگزاري مهر، مرتضی نظری در واکنش به خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر موافقت وزیر آموزش و پرورش با مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی با علم به وضعیت نامطلوب معیشت فرهنگیان، اظهار کرد: در آخرين نشست شوراي حقوق و دستمزد، علی رغم مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش، افزايش حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي به تصویب می رسد و طبیعتاً نام و امضای وزیر آموزش وپرورش در صورتجلسه به عنوان یکی از حاضرین آمده است.

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

وی تصریح کرد: با توجه به انعکاس ناقص اصل این خبر در فضای مجازی، اين ذهنيت و تصور ايجاد شده که وزیر آموزش و پرورش با علم به وجود شرايط نامطلوب مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش، رأي به افزايش حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي داده اند که تصور صحيحی نيست و موضوع به شكل ناقص منتقل شده و اصل موضوع اين است كه در اين نشست كه وزير آموزش و پرورش نیز يكي از اعضاي حقوقي اين شورا هستند، به عنوان تنها مخالف تصويب چنين مصوبه اي صحبت نموده و جنبه هاي ناعادلانه اين مصوبه را به عنوان يك عضو جلسه در وقت قانوني خود متذكر شدند و هنگام رأي گيري، تنها ۲ نفر رأي مخالف می دهند كه يكي از آنها وزير آموزش وپرورش بودند، اما رأي اين ۲ نفر اقليت بوده و مصوبه مذكور علی رغم نظر مخالف ایشان رأي مي آورد ...

رئیس مرکز اطلاع رسانی و رورابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان می گوید که وزارت آموزش و پرورش در برابر هرگونه برخورد ناعادلانه با حقوق بخشی از کارکنان و مستثنی کردن معلمان، واکنش حقوقی و قانونی خواهد داشت.

اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

وزیر جهاد کشاورزی در 27 اسفندماه در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور می نویسد :

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است لکن متاسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره 1740 / 90 / م ت 105 مورخ 28 / 1 / 90 و 190227 / ت 50 291 مورخ 25 / 12 / 92 و 650132 / ت 48753 ه مورخ 20 / 3 / 92 و... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضائیه و سازمان وابسته وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیرا نیز طبق مصوبه شماره 162655 / ت 55179 هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است .

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

« محمود حجتی » در ادامه  می گوید :

" نظر به این اقدامات یاد شده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زخمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را بر عهده دارند گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی ؛ صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم ، همانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی مورد درخواست می باشد . خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید . "

و البته جهانگیری با درخواست بررسی این نامه موافقت می کند . ( این جا )

آقای بطحایی که در جلسه شورای حقوق و دستمزد شدیدا مخالف مصوبه مذکور بوده اند ؛ صریح و شفاف بگویند که دقیقا با کجای نامه وزیر جهاد کشاوزری مخالف است ؟

معلمان می پرسند چرا وزیر آموزش و پرورش چنین نامه ای را نمی نویسد ؟

افزایش 50 درصدی حقوق و امتیارات شغلی برای برخی کارمندان دولت و سکوت وزیر آموزش و پرورش

هر چند رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جملات و واژه هایی که ظاهرا برای خود ایشان قابل فهم است چنین می گوید : ( این جا )

" ... فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداخت هایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد .

در غیر این صورت نتیجه منطقی این فرضیه صدور رای  " عدم کفایت " برای وزیر آموزش و پرورش به اتهام "  بازی با افکار عمومی " خواهد بود .

 

( 1 ) قانون و شخصیت ؛ تحقیقی در روان شناسی اجتماعی ایران ، دکتر پرویز صانعی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1344 ، شماره 1003

( 2 )   6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

سه شنبه, 21 فروردين 1397 20:45 خوانده شده: 2288 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +43 -1 --
منوچهر 1397/01/21 - 21:36
از وزیری که مهر بله قربان بودن پشت گردنش نقش بسته است. انتظار جرات و شهامت نداشته باشید.
پاسخ + 0 0 --
علی 1397/01/22 - 17:27
با سلام
این اظهارات از طرف وزیر و یا هرکس دیگر که تصویب افزایش با واکنش وزیر مواجه شده است باید وزیر عملا مخالفت خود را ابراز می کرد و ان هم عدم امضا صورتجلسه و ترک هیئت دولت بود اگر وزیر راست می گه
پاسخ + 0 0 --
دبیرم 1397/01/23 - 05:29
نفرین خدا بر دو رویان و تنگ نظران و مدیران کارنابلد و ضعیف قبل از فاز۲ رتبه بندی باید تکلیف سازمان نظام معلمی مشخص شود انشاا...
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:11
سلام

آقای موچهر اناری

خوبید ؟

شما در اکثر وزرای پس از انقلاب کسی را پیدا کنید که واقعا شهامت و توان ایستادن حداقل روی برنامه های خودش را داشته باشد .

باید به دنبال علل و ریشه ها بود .

ویل دورانت می گوید :
" " کشورهامان ، چون از تجمع ما پدید آمده اند ، همان هستند که ما هستیم ؛ قوانین و احکامشان بر مبنای طبایع ما ، و اعمال شان کردار زشت و زیبای ماست در مقیاسی بزرگ تر . "

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
علی 1397/01/23 - 10:08
صدای معلم
شما تنها سایت اطلاع رسانی معلمان هستید بیا یک مطالبه سراسری ایجاد کن که افزایش 50 درصدی امتیازات فصل 10 را برا فرهنگیان عملی کنند یا از طریق وزیر یا نظر سنجی یا شکایت به دیوان و.. باوعده رتبه بندی که هم شما می دانید هم ما فرهنگیان با این کسری بودجه امکان ندارد این مقوله صورت گیرد به وعده های سرخرمن معاون و وزیر دلمان خوش نکنیم بیا برای یکبار هم شده از طریق مطالبه گری از مجاری قانونی تکلیف معلمان مشخص بشه که ما در کجای این سیستم اداری قرار داریم تا واقعا فکری به حال خودمان کنیم
باتشکر
پاسخ + 0 0 --
منوچهر 1397/01/23 - 22:32
من می‌خواهم بدانم که، راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا، هی بروی و برگردی
تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
(صمد بهرنگی)
گذشته برای ما تجربه نیست بلکه افسوس خوردن به آن است.
پاسخ + +18 -1 --
بازنشسته ۹۶ 1397/01/21 - 22:21
این وزیر عرضه پرداخت پاداش بازنشستگان رو نداره نودوشش شدنودوهفت ولی ازپاداش خبری نشده وزرای دیگر با عرضه هستند وقتی دراسفند ماه امتیازسایر کارمندان خود را وارد حقوق ثابتشون میکنند یعنی در افزایش سالانه و پاداش و اضافه کارووووو برای پرسنل حساب واضافه میشه درصورتیکه که سایر احکام معلمین ثابت بوده و تاثیری در افزایش پایه وپاداش وووندارد نام بردن ازاز معلمین بعنوان سرمایه سازان فرهنگی پیشکش
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:14
سلام

دوست عزیز

بازنشسته 96

موقعیت وزیر آموزش و پرورش با سایر وزرا فرق می کند .

وزیر آموزش و پرورش در این جامعه باید حافظ منافع نمایندگان مجلس و تیول آن ها باشد والا به عناوین مختلف " استیضاح " می شود .


معلمان هم در این بازی ها اکثرا منفعل و تماشاگر هستند و گاهی اوقات هیزم !


پایدار باشید .
پاسخ + +18 -1 --
بازنشسته ۹۶ 1397/01/21 - 22:28
وقتی معلم مشکل مالی داشته باشه محصل خوبی هم تربیت نمی‌کنه واین خواست مسولین است چراکه هرچه ازنظرحضرات ضعیف باشیم کاری به غارت واختلاس نداریم ودودست سرخودمان راچسبیدیم واین درس عبرتی است که ازتاریخ آموخته اند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:17
سلام

همکار محترم

اقتصاد و معیشت یک عامل و البته مهم است .


اما همه چیز و این که معلمان " ابزار " دست قدرتمندان و سیاست مداران نشوند در این خلاصه نمی شود .

فکر می کنم معلمان باید " سواد رسانه ای " خویش را در گام نخست ارتقا دهند .

مهم ترین وجه این قضیه آن خواهد بود که دیگران حداقل آن ها را جدی می گیرند .


پایدار باشید .
پاسخ + +17 -1 --
فرهنگی 1397/01/21 - 23:04
بطحایی این حرفها را برای خودشیرینی نزد معلمان می زند فکر نکنم در مخالفت با این مصوبه سخنی هم گفته باشد.
ایشون مرید و مطیع اوامر برادر نوبخت هستن.کسیکه او را به این پست رساتده. وضعیت برادر نوبخت هم در دشمنی و کینه و خساست با معلمان آشکار است و عیان.
پس حرفهای بطحایی در مخالفت با این مصوبه نوشدارو بعداز مرگ سهراب است.
بقول اقای پورسلیمان کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.
حال که به این نتیجه رسیدی چرا درخواست افزایش حقوق برای معلمان نمی کنی جناب بطحایی؟!
شعارهایتان در مجلس در آرشیوها هست و آینده در مورد شما قضاوت خواهد کرد.
تسلیم و سازش در شان یک وزیر فرهنگی نیست.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:19
سلام

همکار محترم فرهنگی

با نظر شما موافقم .


بطحایی خود را مدیون الطاف نوبخت می داند .

الهیار هم با وجود رسوایی که بالا آورد تیر خلاض را بر او وارد خواهد کرد ....


پایدار باشید .
پاسخ + +7 -1 --
رضایی ر 1397/01/22 - 02:44
در یکی از سایت های امور اداری پیرامون همین موضوع کامنت گذاری زیاد شده و به بحث بین کارکنان مالیتچی و معلمین منجر شد بنده انجا هم عرض کردم که واقعیت اینه که اگر این سازمانهاپشقدم نشود محال خواهد بود که این کار با پیشقراولی ا پ و حتی دانشگاهها به نتیجه برسد لذا بهترست دکستان بخاطر اینده کارکنان اداره خودشان سکوت کرده تا بعدا بخاطر تبعیض ناروا پیگیری نمایند که در مبحث پا اش پایان خدمت شاهد بودیم و به نتیجه هم رسید. منتهی مخالفین عراًیض جواب خواهند داد که این فاصله برقرار میماند شاید اندکی کمتر.جواب بنده بعداز سکوت اینستکه تابود همین بود . منتهی اگر فعلا به اینجا برسیم برای انان نیز اضافه نکند تا مشکل فرق و تفاوت برطرف شود احتمالا برای در شرف بازنشستگی بودن اقایان ممکن نخواهد بود
پاسخ + +17 0 --
ناشناس 1397/01/22 - 05:49
متاسفانه وزرای انوزش و پرورش از ناتوان ترین افراد حاضر در کابینه هستند.و عملا قدرت رایزنی و چانه زنی را ندارند.
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1397/01/22 - 08:25
این.....حتی حق انتخاب مدیر کل وروسای اداراتش را ندارد وهمه انها را به نمایندگان به نام نظر خواهی وتفاهم به نمایندگان واگذار کرده است ان موقع شما توقع دفاع ازش دارید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:40
سلام

دوست عزیز

درست است .

متاسفانه بطحایی عملکرد قابل دفاعی در این زمینه ندارد و به منافع آموزش و پرورش و معلمان توجهی نمی کند .


پایدار باشید .
پاسخ + +16 0 --
معلم 1397/01/22 - 10:20
وزیر اگه مرد خیلی می خواد هوای معلمارو داشته باشه حقوق ما رو زیاد کنه وگرنهما خودمون سال هاست می دونیم که حقوقمون از همه کمتره این وزیر اصلا لیاقت نداره اسم اموزش و پرورش روش باشه
پاسخ + +16 -1 --
آموزگار 1397/01/22 - 13:06
یکی از شاگردان بنده که ده ساله به استخدام بانک ملی درآمده دارای دوباب ساختمان مسکونی و یک دهنه مغازه و ماشین لوکس و سرمایه ی کافیست.
بنده با 25 سال سابقه هتوز مستاجرم و هیچی ندارم.
باید به این حال تاسف خورد.
حاکمان ما که هستن و به چه مشغولن.!؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/22 - 22:50
کارمندان بانک حقوق و مزایای خوبی دارند ولی نه دیگه در این حد! البته شرایط افراد متفاوت هست و بعضی معلمان هم هستند که با شغل دوم وضع مالی خوبی دارند.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:22
سلام

دوست عزیز ناشناس

این که معلمی را همیشه " همزاد " شغل دوم تعریف کنیم جفا در حق " معلمی " است .

این نرم های غلط را باید پیرایش کرد .

مگر بسیاری از کارمندان بانک ها و سایر کارمندان ... شغل دوم دارند ؟

ما معلمان خودمان نباید با قم و فکر خودمان جایگاه خود را پایین بیاوریم .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/23 - 09:47
جناب پور سلیمان
ضمن عرض سلام و ارادت
در پاسخ شما لازم است یادآوری کنم که بسیاری از کارمندان بانک و سایر ادارات شغل دوم دارند و حتی اعضای هیات علمی و پزشکان و نمایندگان مجلس و وزرا همچنین!
چه ایرادی داردافراد از تخصص خود در جای دیگری استفاده کنند به شرطی که به کار خود لطمه نزنند؟
شغل دوم که فقط مسافرکشی نیست؟! خیلی از کارکنان دولت و معلمان و اساتید،توانایی تخصصی دارند.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 10:37
سلام
دوست عزیز ناشناس
پیشنهاد می کنم مقاله پژوهشی زیر را در آدرس داده شده با دقت مطالعه کنید :پديدة چند شغلي از عواملي است كه سبب انحصارگرايي و محدوديت شغلي در جامعه مي شود. هرچند در قانون اساسي، قانون گذار از اين كار منع كرده، اما فقدان قانون عادي جدّي در خصوص اجرايي كردن اين اصل از يك سو، و وجود استثناهاي بسيار از سوي ديگر، سبب افزايش آن در جامعه شده است. از آن رو كه رجوع به مستندات و ادلة شرعي از منابع وضع قوانين در جمهوري اسلامي است، ضروري به نظر مي رسد موضوع از اين منظر، بررسي شود تا مشروعيت يا عدم مشروعيت آن مشخص شود. بررسي يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه از ديدگاه آموزه هاي ديني، منع چند شغلي به دلايل شرعي مثل، تضاد با حقوق ديگران، ايجاد مزاحمت كاري، از بين بردن فرصت كار براي ديگران، اشاعه حرص و طمع ورزي در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزايش ساعات كاري، كاهش بهره وري در كار، نقض قانون، افزايش بيكاري و تعارض نقش ها قابل اثبات است كه اين امر مؤيدي بر تصويب قانون منع چند شغله هاست.


http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/51
پاسخ + +14 -6 --
ناشناس 1397/01/22 - 14:58
اکه رییسی رای می اورد این 50 درصد برای معلمان تصویب میشد رای اوردن رییسی از هر لحاظ به نفع معلمین بود که متاسفانه معلمه ریختن به روحانی رای دادند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:25
سلام

دوست عزیز ناشناس

این ها همه در حد حدس و گمان است و یا این که شما احتمالا منافعی در به قدرت رسیدن آن ها دارید که از دست داده اید !

عملکرد احمدی نژاد و وزرای آموزش و پرورش ایشان را هم دیده ایم و نیازی به تعریف ندارد !


مهم این است که در هیچ دولتی آموزش و پرورش و مشکلات معلمان جایگاهی برای مسئولان و برنامه ریزان نداشته است .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/23 - 21:58
حتما شماهم منافعی در حمایت از روحانی دارید که 4 سال به طور مدارم از این ادم دفاع کردید رییسی اکه رییس جمهور میشد شک نکنید وضعیت معلمها بسیار بهتر میشد در استان قدس خدمات بی نظیذگری انجام داده که روحانی دروغگوی شما یک صدم این اقدامان را ام انجام نداده رییسی چون دور بعد رییس جمهور بود برلی رای هم که شده امتیازاتی به معلمان میداد اما شما نفهمیدید چون عقل ندارید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 22:13
سلام مجدد

دوست عزیز ناشناس

1- شما نخست گزاره و یا سندی ارائه دهید که صدای معلم در ایام انتخابات از کسی و یا جربانی حمایت کرده است .

انسان عاقل باید با سند و مدرک حرف بزند .

2- در آن زمان صدای معلم مطلبی منتشر کردو پرسش هایی مطرح نمود هر چند به آن ها پاسخی نداده نشد.

اگر جنابعالی نمایتده و یا وکیل قانونی ایشان هستید لطفا به این پرسش ها پاسخ دهید :

" ...فرهنگیان عزیز ما امروز مشکل‌دارند، وقتی 8 هزار میلیارد از صندوق فرهنگیان از طرف عده‌ای به یغما برده شد به‌نحوی‌که هر فرهنگی 8 تا 10 میلیون سهم دارد و این به‌شدت فرهنگیان را عذاب می‌دهد.

* برخی فرهنگیان برای اداره زندگی خود مشکل‌ دارند اما عده‌ای صندوق فرهنگیان را به یغما می‌برند لذا بیکاری دانشجویان و عدم رشد علمی مهم‌ترین مشکل ماست.

* اجازه دهیم نشاط بین دانشجویان، اصحاب رسانه، احزاب، اقوام و دسته‌ها باشد، چرا باید دهان کسی را ببندیم.

**حق اظهارنظر کردن هم از حقوق شهروندی است

* حق شهروندی را کسی دارد که حتی نان برای خوردن ندارد. حق داشتن، استفاده کردن و معیشت. حق کار کردن دانشجویی که با مدرک لیسانس و دکتری بیکار است و حق اظهارنظر کردن از حقوق شهروندی است.

سؤال: برای ارتقای شان و منزلت فرهنگیان و بهبود سطح معیشتی و علمی آنان چه برنامه‌ای دارید؟

* معلمان شغل ممتازی دارند و آینده‌سازان کشور ما را تربیت می‌کنند.

* باید جایگاه و منزلت معلمان حفظ شود اما احترام با بخشنامه و سخنرانی در هفته معلم کافی نیست و ارتقای علمی معلمان باید کاملاً زمینه‌اش فراهم شود.

* مسئله معیشت معلمان نیز بسیار مهم است و شأن یک معلم نیست که برای رفع مشکل زندگی به مشاغل دیگری برود. موضوع معلمان همیشه مسئله بوده است و باید یک‌وقت تمام شود.

* باید فرهنگیان در اقصی نقاط کشور نه به‌صورت شعاری بلکه به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرند و از دغدغه‌های دولت کار و کرامت مسئله فرهنگیان و نقش دادن به آن‌ها در آموزش ‌و پرورش و امور فرهنگی است.

* برای حفظ منزلت فرهنگیان مهم‌ترین مسئله به‌حساب آوردن آن‌هاست. "« صدای معلم » بر اساس اصول " تفکر انتقادی و گفت و گو " که دکترین این رسانه معلمی است پرسش هایی از ایشان مطرح می کند :

1- آقای رئیسی !

همان گونه که قبلا نیز بیان شده است ؛ آموزش و پرورش در دولت آینده شما جزء چندمین الویت در برنامه ریزی ها و تخصیص منابع خواهد بود ؟

2- مشکلات آموزش و پرورش و معلمان فقط در " صندوق ذخیره فرهنگیان " خلاصه نمی شود !

اما جناب عالی به عنوان کسی که سابقه طولانی در قوه قضائیه داشته اید ؛ لطفا بفرمایید که علی رغم ورود نسبتا طولانی قوه قضائیه در پرونده " صندوق ذخیره فرهنگیان " چرا تاکنون اظهار نظر رسمی و شفاف در این مورد اعلام نشده است ؟

3- جناب عالی از سال 1383 تا سال 1393 معاون اول قوه قضائیه بوده اید .

به طور حتم در جریان اعتراضات و تجمعات فرهنگیان و معلمان در زمستان سال 1385 به خاطر تصویب و اجرای بی کم و کاست " قانون مدیریت خدمات کشوری " بوده اید .

برای فعالان صنفی و منتقدان به خاطر "نقد و اعتراض " پرونده های مختلف قضایی برای آنان تشکیل گردید .

برای برخی فعالان صنفی و معلمی احکام مختلف تنبیهی و قضایی سنگینی صادر و حتی اجرا شد .

آیا در آن زمان " نقد و اظهار نظر " جزء حقوق شهروندی نبود ؟

آیا فرهنگیان و معلمان شهروندان این جامعه محسوب نمی شدند ؟

چه کسانی و با چه انگیزه هایی " دهان معلمان " را بستند ؟

4- به درستی گفته اید : " باید جایگاه و منزلت معلمان حفظ شود اما احترام با بخشنامه و سخنرانی در هفته معلم کافی نیست "

در همان زمستان 85 برخی معلمان به نحو توهین آمیزی توسط برخی نیروها مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند .

آیا شما بابت این توهین ها و بی حرمتی هایی که به منزلت معلمان جفا شد ؛ واکنشی نشان دادید ؟

آیا در مدت ده سالی معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشتید بخشنامه ای مبنی بر تکریم معلمان در دادگاه ها و رعایت شان و منزلت آنان صادر فرمودید ؟

در این حداقل 10 سال برای معلمان و به اندازه توان و اختیارات تان چه اقدامی انجام دادید که معلمان بتوانند به شما اعتماد کنند ؟

5- برنامه عملیاتی دولت شما که " دولت کار و کرامت " نامیده شده است در زمینه دادن کرامت و منزلت به معلمان فارغ از شعار و وعده چیست ؟

چگونه و با چه سازوکاری می خواهید مشارکت واقعی فرهنگیان را در چرخه و فرآیند " تصمیم سازی و تصمیم گیری " تضمین نمایید .در ضمن یادداشتی متعاقب آن نوشتم اما باز هم کسی پاسخی نداد :


آقای رئیسی !

هر چقدر جست و جو کردم تا برنامه های شما را در آموزش و پرورش پیدا کنم چیزی نیافتم .

واقعا برنامه شما برای آموزش و پرورش چیست ؟

واقعا آموزش و پرورش الویت چندم شما خواهد بود ؟

خیلی ها تا الان شعار داده اند ...

تجربیات ما نشان می دهد زمانی که دولت اصلاحات بر سر کار بود طیف مخالف که خود را " اصول گرا " می خواند بر طبل مطالبات معیشتی و اقتصادی معلمان می کوبید !

اما همین که در سال 84 بر مسند کار قرار گرفت دیگر خبری از این مطالبات نبود !

حتی آقای حاجی بابایی درپاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد خطاب به خبرنگاری که از او می پرسد منبع تامین اعتبار افطاری کجا بوده پاسخ می دهد : ( این جا )

" از قبر جنابعالی ! "

آنان که در زمان دولت اصلاحات شعارهای معیشتی سر می دادند زمانی که وزیر شدند ورق برگشت و به جای آن مطالبات معلمان شد :

تفکیک جنسیتی در کتاب های درسی ، تفاهم نامه با حوزه های علمیه ،بلند تر کردن دیوار مدارس دخترانه تحت عنوان شاداب سازی ، تغییر شتاب زده ساختار آموزش و پرورش و....

معلمانی هم که به وضعیت معیشت اعتراض کردند عاقبت شان همان شد که در یاداشت به آن اشاره کردم .

رقیب هراسی یا واقع گرایی و پرسش های مدیر صدای معلم از ابراهیم رئیسی

جالب است همان افرادی که کارنامه شان نزد معلمان مشخص است الان برای آقای رئیسی برنامه نویس شده اند و در صورت ریاست جمهوری آقای رئیسی همان ها دوباره در مسند امور قرار خواهند گرفت !

حل مشکلات آموزش و پرورش نیارمند عزم ملی است .

باید ذهنیت جامعه و مسئولان نسبت به امر " آموزش " تغییر کند .

بارها گفته ام که بار اصلی تغییر این نگرش بر عهده " معلمان " است .

کسی هم جز معلمان قادر به تغییر این فضا نخواهد بود .

مطالبه گری معلمان نیاز به فضای مناسب دارد .

رقیب هراسی یا واقع گرایی و پرسش های مدیر صدای معلم از ابراهیم رئیسی

در یک فضای امنیتی و بگیر و ببند و توام با ترس و هراس نمی توان کار کارشناسی کرده و پی گیر مطالبات معلمان در سه حوزه " معیشت ، منزلت و معرفت " بود .

نیاز به این دارد که ساختارها و مفاهیم شکل گرفته در این دستگاه نقد شده و بازخوانی شوند .

با عملکردی و پیشینه ای که این افراد دارند بعید است تغییری در فضای موجود ایجاد شود .آقای رئیسی !

به ما اجازه دهید که از رقیب هراس داشته باشیم !

این یک واقعیت است ...


بقیه :
http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/item/8701-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%9F-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%9F#comment-107197

پایدار باشید .
پاسخ + +17 -2 --
معلم 1397/01/22 - 15:00
معلمها کارمند افغانی دولت اند کار زیاد حقوق کم
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:42
سلام

دوست عزیز معلم

به نظرم با کلمات و عبارات بهتر ، آراسته تر و تمیزتری می توان از جایگاه معلم دفاع کرد .


معلمانی که خود برای خودشان احترام و منزلتی قائل نباشند و دیگران هم او را " لایک " کنند چه توقعی باید از جامعه داشت ؟!


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/01/23 - 15:38
همکار محترم اگر مشکل بازی با واژه هاست هیچ کلمه ای زشتتر از فقر برای معلم نیست
پاسخ + +11 0 --
معلم 1397/01/22 - 15:05
کل تلاش آموزش و پرورش برای دانش اموزانه، فردی هم که با دانش اموز در ارتباط مستقیمه معلم مدرسه است در سلسله مراتب سازمانی کمترین دریافتی و مزایا به معلم تعلق میگره در حالی که بار اصلی همه طرح و برنامه ها رو دوش معلمه
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:48
سلام

دوست عزیز معلم

بر خلاف نظر شما قرائن و شواهد قابل توجهی وجود دارند که نشان می دهند دانش آموز بدتر از معلم جایگاهی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارد .

وضعیت شوراهای دانش آموزی و مجلس دانش آموزی خود بهترین گواه است .


پایدار باشید .
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1397/01/22 - 15:10
مشکل اینجاست مسئله حقوق برای ما قضیه مرگ و زندگیه برای آقای بطحائی فقط انجام کار اداری حفظ پست و پیچوندن معلمهاست ،معلومه که براش مهم نیست وقتی خودمون نمبتونیم از حق مون دفاع کنیم نباید انتظار داشته باشیم امثال بطحائی که در رفاهند و درد ما رو نمیفهمن به فکر ماباشند
تا حالا کدوم بخشنامه بی پاسخ مونده همیشه مثل برده کار کردیم
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:50
سلام

همکار محترم

پاسخ گویی به بخشنامه یکی از وظایف تعریف شده سازمانی است .

اما در کنار آن می توان شفاف ، علمی و مستدل این بخشنامه ها را نقد کرد .

پایدار باشید .
پاسخ + +14 0 --
سارا 1397/01/22 - 15:14
فرق بین کارمندان دولت چیست ؟
مگر کارمندی که در یک سازمان دولتی کار می کند در انجا سرمایه گذاری کرده و یا سهامدار است که در سود و درآمد ان سازمان شریک باشد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/01/22 - 18:59
احسنت بر شما... دقیقا
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:38
سلام

خانم سارا

در یک نظام سالم اداری دریافت و ارتقا باید بر مبنای " عملکرد " ، " شایستگی ها " و " رضایت ارباب رجوع " باشد .

باید دید افراد چقدر در جهت اهداف سازمان و نه منافع فردی حرکت کرده اند .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
سارا 1397/01/23 - 15:50
سلام
اقای پورسلیمان
از نظام سالم اداری که فرمودید فرسخ ها فاصله داریم وقتی پای سنجش شایستگی به میان می آید قضاوتهای فردی و کج سلیقه گی ها بیشتر خودش رانشان می دهد مثل معیارهای معلم نمونه
پس دنبال ایده ال ها نیستیم

منظورم از فرق کارمندان دولت در ارگانهای مختلف بود که به بهانه مصرف گرا بودن و یا درآمد زا بودن تفاوت حقوق و مزایا بین کارمندان هم رده دو سازمان وجود دارد ما هم حق داریم به اندازه کارمندان سایر سازمانها از درامد های دولت سهم داشته باشیم همه کارمند یک دولت هستیم و هیچ سرمایه گذاری شخصی انجام نداده ایم که یکی مستحق پاداش باشد دیگری نه
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1397/01/22 - 17:21
بهتر است هر چه زودتر این بازی با کلمات را کنار بگذاریم،این که کار چه کسی مهم تر است و چه کسی اهمیت کمتری دارد، در حد بازی بچگانه است.پزشک می گوید من بیشتر می خواهم چون با جان مردم سروکار دارم،پلیس می گوید من چون امنیت جامعه را در دست دارم،کارمند کشاورزی امنیت غذایی!را بهانه کند و کارمند نفت که درآمد ارزی و معلم و اساتید هم می گویند فرهنگ و آینده جامعه در اختیار آنهاست و کارگران هم استدلال خود را دارند.
همه خود را مهم تر و محق تر می دانند و قانون نظام هماهنگ پرداخت هم که در اصل بی معنا شده است.
دولت باید به تمام کارکنان خود بر اساس سوابق و مدرک حقوق یکسانی پرداخت کند و برای بعضی مشاغل خاص اولویت هایی قائل شود.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:46
سلام

دوست عزیز ناشناس


به نظرم پرداخت ها باید بر اساس عملکرد و کارایی باشد و نه جایگاهی که " اشغال " شده است .پایدار باشید .
پاسخ + +7 -1 --
سینا 1397/01/22 - 18:42
کتاب مزرعه حیوانات را بخوانید و به دانش اموزانتان توصیه کنید.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:36
سلام

آقای سینا

البته کتاب خوبی است اما فکر می کنم کتاب " دو قرن سکوت " بهتر باشد !

پایدار باشید .
پاسخ + +6 -1 --
ناشناس 1397/01/22 - 20:44
بابا طرف یه عروسک کوکی بیستر نیست ؟@
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:35
سلام

دوست عزیز ناشناس

اگر وزیر آموزش و پرورش به زعم شما " عروسک کوکی " است پس نقش ما چیست ؟


پایدار باشید .
پاسخ + +11 -1 --
ناشناس 1397/01/22 - 20:44
هر چقدر هم فریاد بزنیم این وزیر بی عرضه است بی فایده است همکاران عزیز خواهشا هنگامیکه برای اعتراض دعوتتان میکنند حاضر شوید وبه وقت عمل عقب نشینی نکنیدزیرا حرف زدن فایده ای نداردوعزیزان پنبه در گوششان گذاشته اند
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:28
سلام

دوست عزیز ناشناس

در حدود 20 سالی که کار رسانه ای و تشکیلاتی کرده ام ، معلمان و افرادی را دیده ام که همیشه شعارهای تند و در اکثرا در " خفا " می دهند اما موقع عمل ناپدید می شوند .

فرضا پست سر مدیر مدرسه فحش می دهند اما در جلسه شورای دبیران کلی تقدیر و تشکر از مدیر و معاون و... می کنند !


اگر شما واقعا اهل اعتراض و هزینه دادن هستید خود را معرفی کنید .

ما هم دنبال شما حرکت کنیم !


پایدار باشید .
پاسخ + +4 0 --
آموزگار 1397/01/22 - 22:41
وعده های مسئولان در مورد آموزش و پرورش با اما و اگر همراه است و فایده ای ندارد.
اگر پول باشد اگر منابع باشد. اما مشکل داریم اما نمی توانیم.
راستی این اما و اگرها چرا برای دیگر بخش ها نیست؟
تا کی می خواهید معلمان را در فقر و انزوا قرار دهید؟!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/23 - 08:44
سلام

دوست عزیز آموزگار

خروج معلمان از " انزوا " در دست خودشان است .

دنبال " دایه " نگردیم .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 -5 --
تعدادي نفتي 1397/01/23 - 08:57
تنها وزير كه چندين سال است حق و حقوق كاركنان وزارت نفت كه روز و شب با بدتريت شزرايط روحي و رواني در بيابانها و دادن شيفت هاي شب كه بارهخا باعث پرتاب از شدن از كوهها و درهها شده و خانواده خود را بي سرپرست مسيكنند اقا بال نشسته واقعا نمي داند يك عده كه مصرف كننده هستند 50 در صد اضافه و ما نفتي ها بايد حسرتد بخوريم
پاسخ + 0 0 --
سیفیاری 1397/01/23 - 14:34
اول برو سواد یاد بگیر بعد معلمان را مصرف کننده بنام. اگر قرار بر گرفتن اضافی دستمزد بعلت پرت شدن از دکل است پس رانندگان عزیز که همیشه با خطرات جانی و تصادف دست و پنجه نرم می کنند باید بیشتر از شما بگیرند در ثانی تو نمی توانی 2 سطر متن بالا را درست بنویسی!!!
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1397/01/23 - 11:02
به نظرم وزیر آپ رو آدم حساب نمیکنن چه برسه که به حرفاش گوش بدن. وظیفه وزیرمون تو این نوع جلسات پر کردن صندلی و خوردن میوه ها مخصوصا موز هستش. شیتیلشم که میگیره
پاسخ + +4 0 --
معلم بازنشسته 1397/01/23 - 15:50
پرداخت پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیون تومانی به برخی مدیران بانک مرکزی

حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس:
پاسخ + +3 0 --
مدیر 1397/01/23 - 17:55
کلا معلمان از داشتن وزیر باعرضه و دارای برنامه بی بهره بودن.
اون از فانی و کهولتش که نای حرف زدن نداشت.اینم ازین یکی که تر و تمیزه و خوب بلده لفاظی کنه.فقط عشق دوربین و مصاحبه داره و چیزی در چنته نداره مثل اسلافش.
تا بوده همین بوده.
سیاست دولتها گماردن وزیری حرف گوش کن و مطیعه واسه معلمان.
پاسخ + +4 0 --
معلم بازنشسته 1397/01/23 - 20:37
‍ #صرفا_جهت_اطلاع
درحالی که فرهنگیان بازنشسته سال 96پس ازگذشت یکسال ازبازنشستگی هنوزپاداش اندک خود را دریافت نکرده اند وحتی پس از بازنشستگی دعوت به کار هم نشده اند، محمدحسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی خبرازدریافت پاداشهای میلیاردی برخی مدیران بانکها داد و گفت: مدیرانی در بانک مرکزی مشغول به کار هستند که سال گذشته با پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیون تومانی بازنشست شدند و جالب اینکه همین افراد از ابتدای سال جدید به کار گرفته شدند.
پاسخ + +3 -4 --
ناشناس 1397/01/24 - 09:07
برای ما عملکرد افراد در اخرین پست مهم هست قبل از رییسی واعظی طبسی دوست هاشمی رفسنجانی رییس بود با چندین محافظ و بدون داشتن ارتباط با مردم در حال تردد بود اما رییسی بدون محافظ در بین مردم تردد می کند مسکن می سازد کارگران کارخاته را رسمی می کند مردم مشهد شیفته رییسی هستند صندوق ذخیره هم توسط روحانی و اصلاح طلبان به غارت برده شده چه ارتباطی به رییسی دارد رییسی به همراه قالیباف برنامه های بزرگی برای معلمین داشت خود قالیباف هم اشاره کردکه حتی کفالت این سازمان راهم مستقیما بر عهده می گرفت در صورت پیروری رییسی
پاسخ + +3 -3 --
ناشناس 1397/01/24 - 09:08
یسی و وجود یک دولت تازه نفس و پاک بر خلاف دولت پیر و فرسوده و دزد و دروغگوی روحانی که عوارض خروجی را 220 هزار تومان کرد شاهد رشد و رونق در تمام زمینه ها مخصوصا معلمان بودیم به جای اینکه حقوق کارمندان دارایی 50 درصد افزایش یابد این افزایش شامل معلمان میشد اصلاح طلبان دزد با رقیب هراسی و سوء استفاده از جهل معلمان مردم را به سمت روحانی کشاندند تظاهرات دی ماه شد روحانی دستور سرکوب مردم را داد روحانی بدترین ....امنیتی ترین رییس جمهور تاریخ به همراه معاون اول دروغگویش هست تلگرام هم در حال فیلتر شدن هست پس فریب خوردید و به امنیتی ترین رییس جمهور تاریخ رای دادید
پاسخ + +5 -2 --
ناشناس 1397/01/24 - 09:45
پورسلیمان 4 سال تمام از روحانی و اصلاح طلبها دفاع کرد بعد الان در کمال پررویی میگه کجا دفاع کردم این ذات اصلاح طلبهاست شمارو به رای به کاندیدای فاسدشان ترغیب می کنند بعد میگن ما کی گفتیم به روحانی و اصلاح طلبها رای بدید
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/24 - 10:21
سلام

دوست عزیز ناشناس

از این که وقت گذاشته و پاسخ دادید سپاسگزارم .

اما بنده از کسی ترسی ندارم و صدای معلم هم یک رسانه مستقل است و وامدار کسی نیست .

خیلی کم دیده ام کسی دلش برای آموزش و پرورش و کشور بسوزد ...

امیدوارم اگر عمری بود شما هم به آرزوهای خود برسید .

پایدار باشید .
پاسخ + +5 0 --
معلم 1397/01/27 - 11:02
هرکسی وزارت آموزش وپرورش رابرعهده می گیرد آب ازآب تکان نمی خورد بلکه بدتر هم می شود کی این طلسم شکسته خواهد شد؟ ماهم مثل کارمندان دیگر سرمان بالا باشد . به امید آن روز
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/30 - 10:47
سلام

همکار محترم

قد وزیر آموزش و پرورش با قد معلمان و تفکر آنام میزان می شود .

کلاسی که پرسشگر باشد معلمش خوب و ماهر خواهد شد .

البته باید سعی کنند در ایام انتخابات کولی مجانی هم ندهند !


به امید آن روز .


پایدار باشید .
پاسخ + +2 0 --
معلم جان سوخته 1397/01/27 - 20:57
مدیر جان چرا دروغ می فرمائید کسی که به جای وزیر اقتصاد و دیوان عدالت اداری برای افزایش ۵۰درصدی حقوق سازمان مالیاتی رای داده وزیر آموزش و پرورش است ایشان عرضه اعتراض را ندارم نا به حال نتواسته و نخواسته معوقات معلمان را بطور کانال از دولت بگیرد چه برسد که اعتراضی هم با افزایش دیگر تورات داشته باشد
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/01/30 - 10:49
سلام

معلم جان سوخته

متاسفانه بنده در جلسه نبوده ام که مشاهده کنم چه کسی به جای چه کسی رای داده است .

اما آقای بطحایی می گوید که مخالف این افزایش بوده است .


پایدار باشید .
پاسخ + +1 0 --
سیدعلی 1397/01/29 - 06:51
در تازه ترین قرار دادهای درخشان آموزش پرورش این با ر با فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش قرار داد بسته اند وفروشگاه مذکور به ازای خرید های بالای صدهزار تومان دو درصد به فرهنگیان عزیز تخفیف می دهد جهت بالا بردن منزلت وقدرت خرید ایشان دو درصد یعنی دو هزار تومان یعنی دیگه آبرو برامون نذاشتند تو در وهمسایه کم مونده با کمیته امداد و بهزیستی و....
پاسخ + +2 0 --
فرهنگی از نهاوند 1397/02/16 - 23:09
سلام وقت همکاران عزیز بخیر ،پیشنهاد بنده حقیر اینه که با کارمندان ادارات دیگر یا بانکها و...مقایسه نکنیم از حقوق خودمون دفاع کنیم ،داشتن زندگی شرافتمند حق همه است ...مطلب دیگر اینه که اوضاع مالی معلم بواسطه داشتن شغل دوم خوب باشه چه ربطی به هنر وزارت اپ داره ...این طرز فکر غلط رو باید دور بریزیم حق ما به عنوان یک معلم کجاست ...شغل دوم داشتن برای رفع نیاز مالی نشانه بدبختی اپ است.
پاسخ + +1 0 --
معلم بازنشسته 1397/02/24 - 08:23
چراوزیز اوپ تازه به فکر پرداخت پاداش افتاده اون هم با وعده ووعید ما ساکت نمی نشینیم وهر روز دروغ های دولت روحانی وکابینه دروغگو وفاسدش را هوار می کشیم
پاسخ + 0 0 --
عبدالهی 1397/04/10 - 23:12
با سلام
معمولا معلمانی که پارتی دارند و درشرف بازنشستگی هستن ۲سال اخر پست مدیر یا معاونت مدارس را بعهده میگیرند تا پاداش وحقوق بازنشستگی انها بیشتر شود
ولی معمولا ۲۰تا۳۰درصد معلمان پارتی ندارن و باید تدریس کنند همین معلم بدبختی که ۳۰سال تدریس کرده و ان هم در مقطع ابتدایی در پایان کار ۱۵میلیون پاداش نسبت به کسی که معاونت داشته کمتر میگیرد
ایا نباید وزیر محترم این مشکل را حل کند آیا بی عدالتی نیست
وزیر عزیز کسی که ۳۰سال درس داده باید حقوق بیشتری بگیرد نه کمتر
خواهشا فکری بحال معلمی که ۳۰سال درس میدهد کنید شاید ۲سال اخر معاونت به او داده نشود آیا گناه کرده است
با تشکر
پاسخ + 0 0 --
میرزا 1398/01/20 - 11:44
خیلی بد بخت هستید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما درباره حذف زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس و تفویض آن به موسسات خصوصی با مسئولیت خود والدین چیست ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور