صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

ما فقط در امور سیاسی سیاهی لشکریم هم معلم و هم دانش آموز ؟!

سخنی با رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان : لطفا آدرس های اشتباه ندهید !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

نقش آموزش و پرورش و معلمان در تولید آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقصتادی  فریده روشن ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان در گفت و گو با بُرنا مطرح کرد:
" آموزش و پرورش مسبب اصلی معضل بیکاری و طلاق است . لزوم تغییر سیاست های آموزش و پرورش متناسب با نیاز جامعه وجود دارد. فقط در حیطه آموختن درست رفتارها و مسائل اجتماعی نیست که آموزش و پرورش اشکال دارد، بلکه خیلی از مباحث و سیاست های آن به ضرر جامعه است. روش آموزش ما باید تغییر کند و متناسب با نیاز و مشکلات جامعه تدوین شود."

سرکار خانم روشن برای متهم کردن آموزش و پرورش همه دلیل یا دلایل دارند. وقتی در این جامعه مسئولین یا دست اندرکاران امور توانایی برون رفت از دور باطل سازمانی یا چرخه معیوب کارکردی آنها را ندارند ، همگی با متهم کردن آموزش و پرورش تیر خلاص می کشند. در واقع آموزش و پرورش تبدیل به سوپاپ اطمینان بزرگ گویی و بزرگ نمایی شما مسئولین در جای جای نظام سیاسی گردیده است.

اول ) گفته اید که سیاست های آموزش و پرورش به ضرر جامعه است! عارضم به حضورتان که : سیاست در آموزش و پرورش اصلا معنا ندارد . متعجبم که شما مگر در این کشور تحصیل نکرده اید ؟ ما فقط در امور سیاسی سیاهی لشکریم هم معلم و هم دانش آموز . اما دنیای سیاست با ما و ما با او بیگانه ایم. ما سیاستی نداریم که به ضرر جامعه باشد ، برعکس این جمله صحیح است ، یعنی سیاست های موجود به ضرر آموزش و پرورش است. نظام سیاسی برای آموزش و پرورش سیاست خاص دارد نه آموزش و پرورش برای جامعه .

دوم ) اشکال آموزش و پرورش فقط در حیطه آموختن درست رفتارها و مسائل اجتماعی نیست ، همان سیاست های موجود اگر اجازه دهد رفتارها و مسائل اجتماعی نیز آموزش داده می شود. مگر آموزش و پرورش اجازه تألیف کتب اختیاری دارد که بخواهد واقعیت های جامعه را به تصویر بکشاند؟ انتظار کارکردهای مذهبی توسط مدارس ، به طور اتومات وار آموزش و پرورش را سفارشی نموده است. ما از فرهنگ کشور فقط بُعد مذهب را آموزش می دهیم و از آموزش ارزش ها و هنجارها و آئین ها و سنن و آداب و رسوم و قوانین و مقررات و.....خبری نیست حال شما انتظار آموزش واقعیت های اجتماعی را دارید؟ شما فیلترهای تألیف کتب درسی را می شناسید؟

سوم ) شما خود به عنوان رئیس شورای فرهنگی یک استان بزرگ یعنی اصفهان چه برنامه تأثیر گذاری بر امور مهمی چون ازدواج و طلاق و بیکاری به جا آورده اید؟ از قدیم گفته اند : یک دست صدا ندارد یا با یک گل بهار نمی شود. حقیقتا اگر همه چیز از گلوی آموزش و پرورش عبور می کند پس حال و روز آن چرا چنین نحیف و نزار است و درمانی برای بیماری این نهاد با عظمت جدی گرفته نمی شود؟ کاش شما ابتدا به حال آموزش و پرورش کشور اشک می ریختید و سپس آن را متهم به کوتاهی می نمودید. پس نقش بنیادی خانواده و رسانه و وزارت با عظمت تر دیگر یعنی فرهنگ و ارشاد اسلامی کجا رفته است؟

نقش آموزش و پرورش و معلمان در تولید آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقصتادی

سرشت و شخصیت کودک قبل از آن که به دست آموزش و پرورش سپرده شود توسط نهاد خانواده و رسانه ها ی داخلی و خارجی و فضای مجازی و...... به اندازه کافی بمباران ارزشی و ضدارزشی می گردد و ما معلمین می بایست کلی بر این روح و مغز کار شده شکل گرفته شده ، چکش کاری کنیم تا آن را به صلاح آوریم .
بلی در آموزش و پرورش ما مهارتی آموزش داده نمی شود اما بیکاری فقط نتیجه کوتاهی ما نیست . وزارت اقتصاد و مجلس با تدوین قوانین خود نیز مقصرند. حتی بانک مرکزی با سیاست های پولی خود هدایتگر امور مهمی چون اشتغال و تولید یا بیکاری است. وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت و معدن یا وزارت رفاه ، پس این متهمان اقتصادی ردیف اول در مذموم شمردن معضلات اجتماعی - اقتصادی چون بیکاری منجر به طلاق ، کجایند؟

یاد شعر طنزگونه گویای واقعیت مورد نظر افتادم :
من نبودم دستم بود
تقصیر آستینم بود
آستین مال کت ام بود
کت ام مال بابام بود
این شعر نشان می دهد که به ما از همان دوران طفولیت چنین یاد داده اند که اشتباه خود یا تناقض موجود در یک سازمان را گردن دیگری بیندازیم.

نقش آموزش و پرورش و معلمان در تولید آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقصتادی

شما مسئولین نظام سیاسی به هنگام احقاق حق و حقوق معلمان سکوت کنید و ابراز عجر و ناتوانی نمائید اما به هنگام جست و جوی مجرم اصلی ، تنها خانۀ بدون دیوار کشور را که هر رهگذری تمامی آنچه که در آن است را می بیند، متهم ردیف اول معرفی کنید.
سرکار خانم روشن ، اگر بیکاری هست که منجر به طلاق نیز می گردد به دلیل وجود مفاسد اقتصادی بیشمار است. نسل ما با واژه اختلاس بیگانه بود اما امروز دقیقا با اثرات مخرب این ویرانگر هر ارزش اقتصادی را خوب می شناسد. در این کشور اختلاس کننده اجازه مهاجرت به سرزمین دیگری را دارد تا عمل زشت او هم مخفی نگه داشته شود و هم فراموش گردد . چون افکار عمومی ذهن فراموشکاری دارد و این به نفع سیاستمداران است.

اگر طلاق هست چون ماهواره و تلگرام و اعتیاد به فضای مجازی است، چون فقر اقتصادی و زایش تجمل گرایی چشم و گوش بسته هست ، چون آهنگ مدرنیته با آهنگ جیب مردم هم ریتم نیست . چون همه دوست دارند آن دیگری برتر مالی شوند. همه امروز دلباخته پولند. طلاق هست چون چندزنی و صیغه کردن امری بدیهی است. طلاق هست چون بی بندو باری جنسی هست. شما که رئیس یک بخش فرهنگی هستید این موارد را از ما بهتر می دانید، حال چطور شده که یقه آموزش و پرورش را برای افزایش بیکاری و طلاق گرفته اید؟!

قاچاق در هر نوع و رگه ای که بخواهید متصور شوید تبدیل به یک رفتار عادی در جامعه گردیده است. ما معلمان بر درهای کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور مُهر تعطیل نزده ایم . ما معلمان میزان واردات از هر نوع کالای موجود و ناموجود در وطن را نیفزوده ایم.
ما معلمان به جای رسانه های جمعی با عدم تولید فرهنگ و غنابخشی آن ، به فرهنگ بیگانه چراغ سبز نشان نداده ایم.

شما دست اندرکاران امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دقت کنید که با متهم ساختن ساختار نظام آموزشی کشور ما معلمان را نیز متهم می سازید و دستمایه زحمات ما را به باد نیستی می سپارید. زخم های تن ما معلمان بسیار بیشتر و عمیق تر از باور هر یک از شماهاست. باید معلم باشید و معلم زندگی کنید تا شرایط ما را درک کنید. ما معلمان عروسک خیمه شب بازی نیستیم که هر طور دلتان بخواهد ما را کوک کنید یا به رقص وا دارید. ما در سایه شغل پُرملات خود از شعور و تعهد شغلی خودمان برای آموزش فرزندان این مرز و بوم هزینه می کنیم که در غیر این صورت اوضاع جامعه از شرایط فعلی هم وحشتناک تر بود. خود شما چگونه آموزش دیده اید ؟ مدیون هیچکدام از معلمان خودتان نیستید؟
نقش آموزش و پرورش و معلمان در تولید آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقصتادی

نصایح و روشنگری های ما معلمان در حجم و اندازه و رشد شعور و تفکر افراد جامعه سهم بسزایی دارد که در هیچ یک از کتب درسی نگاشته نشده است. یک دانش آموز آنقدر که از ما معلمان یاد می گیرد از محتوای کتب درسی چیزی نمی آموزد. جملات تحول زای ما معلمان شما را به همین حد و اندازه فعالیت رسانیده است ، لذا به جای متهم و مقصر اعلام کردن آموزش و پرورش و معلمان برای هر پدیده یا معضل اجتماعی ، دست ها را درهم بفشرید تا با تعقیب معلول ها به علت العلل اصلی هدایت شوید. برای حل تمامی تنگناهای کشور به ایجاد تعادل و هماهنگی در نظام اجتماعی کل نیازمندیم. خرده نظام ها برای تحقق اهداف نظام اجتماعی کل فعالیت می کنند لذا باید همه آنها با یکدیگر و همسو حرکت کنند. با جا گذاشتن آموزش و پرورش در سر بی راهه ها و فرزند ناخوانده اعلام کردن آن ، گِره های بیشماری بر کل نظام اجتماعی می افتد که در نهایت به ناکارآمدی سازمانها و مدیریت آنها منجر می شود.

نقش آموزش و پرورش و معلمان در تولید آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقصتادی

ما معلمان حریم مقدس خود را با چنگ و دندان محافظت می نمائیم و اجازه نمی دهیم که به این سادگی خدمات ارزنده مان نادیده گرفته شود. ما معلیم شاید تنها پاسدار آموزش در حریم عشق و ایثار.

کد خبر: 696759 تاریخ خبر: 1397/01/26


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 08:33 خوانده شده: 1248 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 0 --
هما 1397/01/28 - 11:08
خانم فریده روشن تازه از کشورهای اروپایی آمده اند.اجازه دهید به آب و هوای ایران دوباره عادت کنند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/28 - 12:57
سلام همکار محترم،

تشکر، بنده نیز بدون شناخت در

متن اشاره کرده ام. کاملا مشخص

است. امور مملکت را به دست افرادی

می سپارند که در آن زندگی نمی کنند

و آنرا نمی شناسند. برای همین قادر به

انجام کاری نیستند.
پاسخ + +13 0 --
باران 1397/01/28 - 16:28
سرکار خانم امامی دست مریزاد .ممنون از گفته های ارزشمندتان.چندروز پیش مقاله ای راجع به آمار طلاق درایران را خواندم .براساس تحقیقات انجام شده کمترین میزان طلاق درمورد زنان شاغل مربوط به معلمان می شود. فکر کنم تا چند وقت دیگه سوراخ شدن لایه ازن هم ناشی از کم کاری معلم ها قید شود.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/28 - 19:00
سلام همکار محترم ،

من هم از شما ممنون هستم . ما در درون

سازمان خود می توانیم نقد کنیم ، بررسی

کنیم ، اعتراض کنیم و......

اما سایر سازمانها بدون هر نوع کمک و مساعدت

به آموزش و پرورش کشور حق متهم ساختن مارا

ندارند. اگر ما در مسایل و مشکلات سایرین هیچ

نمی گوئیم آنان نیز حریم را باید محترم شمارند.

کم کم آلودگی هوا هم تقصیر ما خواهد بود که

چرا در کلاس درس راجع بدان سخن نگفته ایم!!

موفق و مؤید باشید.
پاسخ + +21 0 --
علی صادقی/ مشاور 1397/01/28 - 17:35
با سلام و سپاس از سرکار خانم امامی
اقتباس از متن: « ما فقط در امور سیاسی سیاهی لشکریم هم معلم و هم دانش آموز! »
پروین اعتصامی در شعر اشک یتیم:
« ...
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته اند
این گرگ سال هاست که با گلّه آشناست
...
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آن کسی که نرنجد ز حرف راست؟ »
پیروز و سربلند باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/28 - 19:01
سلام همکار محترم ،

آری چنین بود برادر !!!

تشکر و سپاس .
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1397/01/28 - 19:28
خانم امامی سپاس از اینکه همیشه از معلمان دفاع می کنید سلامت و پاینده باشید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/28 - 21:25
سلام همکار محترم ،

رسالت شغلی و ادای دین هست به قداست حریم آن.

یک عمر در این وادی فراز و نشیب تحمل کرده ایم که

امروز سرباز جان نثار آن برای ایثار باشیم.

تشکر از قدرشناسی شما .
پاسخ + +11 0 --
امامی 1397/01/28 - 21:14
با سلام

آیا طرح این مساله و اعتراض به آن حقیقتا

از وظایف وزیر محترم یا روابط عمومی

ایشان نیست ؟ چرا از حریم معلمان یا

آموزش و پرورش دفاع نمی کنید ؟
پاسخ + +7 0 --
حقی 1397/01/28 - 23:38
اگر نظرخانم روشن را درست بدانیم اعنراف جالبی کرده است . به ایشان عرض می کنیم اگر می خواهید مشکل بیکاری ومعضل طلاق توسط آموزش و پرورش حل شود ، خوب در آن سرمایه گذاری کنید. همه می دانیم که آموزش وپرورش جزء اولویتهای حکومت ما نیست.
خانم روش : هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/29 - 06:58
سلام همکار محترم ،

نقش آموزش در جامعه پذیری افراد آصلی انکارناپذیر

است ، منتهی سیاست چنین مجوزی به آموزش و پرورش

نداده است و در ضمن ما این همه فریاد می کشیم کسی

در این سرزمین وسیع دادرسی نمی کند پس حق مقصر

قلمداد کردن آموزش و پرورش و به تبع آن معلم را نیز ندارند.

اگر ما سر مایه گذاران دلسوز داشتیم که اوضاعمان این نبود!!

خیرین فقط مدرسه می سازند برسایر بندها کسی نظارت ندارد.تشکر
پاسخ + +1 0 --
حمید 1397/01/28 - 23:45
من یک معلم هستم . بعد از ۲۵ سا ل هنوز فرصت کار فرهنگی در کلاس ندا شته ام. فقط اموزش کتاب درسی .باید پذیرفت اموززش و پرورش دچار مشکلات بنیادیست . تا این مشکلات حل نشوند جامعه هم به طرف صلاح نمی رود
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/29 - 09:10
سلام همکار محترم ،

البته رشته تحصیلی شما را نمی دانم اما معلمان با

ورود به کلاس کار فرهنگی را با حرکات و سکنات و

منش و رفتار و تدریس و پرسش و آزمون و گفتگو و...

آغاز می کنیم لذا طی 25 سال یقین بدانید آگاهانه یا

ناآگاهانه شما کار فرهنگی را انجام داده اید . تشکر

موفق و موید باشید.
پاسخ + +4 0 --
رضایی ر 1397/01/29 - 13:46
ضمن قدردانی از سرکارخانم امامی . مشابه همین مقاله از طرف جناب خورشیدی به بهانه سریال پایتخت و در جواب ایت اله جنتی نگاشته شد.
خانم روشن ای کاش معضلات اجتماعی را کارشناسانه و روشن بینانه دیده و اظهار نظر میکردید.ایا از انواع اموزش ور نهاد اموزشی و کشور خبر دارید. که خانواده و جامعه همه امزش رسمی را چون پنبه میزنند. ایا به صدای معلمین تاریخ و جامعه سناسی توجه کردید که دین به تنهایی نمیتواند عامل انسجام جامعه ور ایران متکثر باشد و همه عوامل دیگر مثل وطن پرچم سرکد ملی...را یا از بین بددید یا ندیده گرفتید و به ندای اینگونه معلمین در حراستها جواب دادید حرف زیاده ولی خانم روشن روشن ضمیر باش و معضلات اجتماعی را چون گذشتگان پله ترقی سیاسی خود قرار نده گرچه بنظرم دیگه جواب نمیده
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/29 - 14:11
سلام همکار محترم ،

طبق فرمایش شما با خرده گرفتن به یک

وزارتخانه عظیم کشوری که نقش استراتژیک

در توسعه پایدار همه جوانب را دارد ، شاید یک

فرد فقط بتواند پله های سیاست را بالا پائین رود

اما اعتماد بخش قابل توجهی از اقشار جامعه را از

دست می دهد.

بجای دادرسی و پشتیبانی از کاستی ها بر شعله های

آن فوت کردن ، عواقب خوشایندی نخواهد داشت.

قبلا مسبب همه چیز آمریکا بود و حالا آموزش و پرورش !!

از همراهی تان سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
رضایی ر 1397/01/29 - 22:58
خانم امامی و مخاطبین گرامی از وجود غلطهای نوشتاری پوزش میطلبم چون از گوشی استفاده میکنم متاسفانه موقع تایپ مقداری از طرفین صفحه مشخص نمیشود .حدودا ۵ حرف. من هم متاسفانه انگشتم حروف طرفین حرف مورد نظر را انتخاب میکند . بعضی وقتها از نوشتن نظر پشیمان میشوم ولی معلمی یعنی نتونی در مقابل اظهارات بی منطق دیگران سکوت نکنی.در هر حال ببخشید و مطمئنم که اکثرا متوجه این نقیصه هستید.پس تا خرید گوشیهای قلم دار تحمل کنید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/29 - 23:44
سلام همکار محترم ،

برای احساس مسولیت از حضرتعالی سپاسگزارم.

چنین اشتباهات را تمامی همکاران قطع یقین از

نوشتن با موبایل می دانند و دامنگیر همه ماست.

خوشحالم که همکار فهیمی چون شما دارم.

منتظر همراهی و ارایه نظرات شما بزرگوار هستم.سپاس
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/30 - 09:05
آقای رضایی انشاالله. تنها غمتان

خرید گوشی جدید باشد.
پاسخ + +5 -1 --
ناشناس 1397/01/29 - 16:44
سرکار خانم امامی ضمن تقدیر وتشکر از پاسخ حضرتعالی : در پاسخ به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان موارد ذیل ارسال میگردد . کسانی که در کارهای خود ناموفق بوده و در مسیر باز مانده، در مبرا دانستن خود از هر کوتاهی و دیگران را مقصّر جلوه دادن، اشتراک دارند،
تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم
از که می نالی و فریاد چرا می داری؟
ادامه دارد
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/01/29 - 16:45
به این عمل که انسان گناهان و خطاهایش را به گردن دیگران بیاندازد در اصطلاح "فرافکنی" گویند؛ امری که عده ای نمی خواهند باور کنند این عالم چون از مصدر وحدت و توحید خلق شده یک حقیقت یکپارچه و منظم است که تمام اجزای آن چه ملکی و چه ملکوتی چه ظاهری و چه باطنی به هم مرتبط هستند

مرحوم علامه طباطبایی رحمة الله علیه می فرمودند وقتی که یک برگ از درختی می افتد در این عالم تاثیر دارد حال ببینید که گناه چقدر تاثیر دارد!!

خدا رحمت کند ولی خدا عارف واصل حضرت آقای بهجت را که سیدنا الاستاد همیشه از ایشان به نیکی یاد می کردند و مطالب بسیاری را در کتاب هایشان از ایشان به یادگار گذاشته اند که بارها این شعر را می خواندند که :
ز دست غیر ننالم که همچو حباب همیشه خانه خراب هوای خویشتنم
ادامه
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/01/29 - 16:47
حتی گاهی می فرمودند اینکه انسان هر کاری را که می خواهد انجام دهید هر جایی برود با هر کسی نشست و برخاست کند در تصمیم گیری ها بر اساس منافع نفس و حرف های بی اساس و به تعهد دیگران سر بسپرد حاضر نشود صلاح خود را از اهلش بجوید و وقتی مشکلی برایش پیش می آید می گوید شیطان بود می فرمودند شیطان وسوسه می کند اما اختیار را که از انسان سلب نمی کند پس چرا خراب کاری ها را به گردن شیطان می اندازید

یکی از شاگردان مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعلی علیه نقل می کرد: یک ‌بار پس از نماز، در بین راه مسجد و منزل بودیم که بنده خدایی به همراه ایشان آمد و با اصرار می گفت: که من می‌خواهم آدم بشوم ولی نمی‌شود، آقا فرمودند: چه کسی نمی گذارد؟ گفت: شیطان. حضرت استاد ناگهان با تغیّر به سوی او روی گردانیده و فرمودند: کو؟ کجاست؟ بنده خدا گفت کی؟ ایشان گفت: شیطان کو؟! تا دستش را بشکنم، کوش؟ و ادامه داد: مگر شیطان کاری ازش می‌آید؟ خودت نمی‌خواهی، خودت را درست کن!.
ادامه
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/01/29 - 16:48
روی همین برخورد، یک مقدار توجّه کنیم! ما خودمان خراب می‌کنیم، و دنبال هواهای نفسانی می‌رویم و بعد خراب می‌شود. وقتی که خراب شد و آلوده شدیم، بنا می کنیم به پیداکردن یک شخص به نام شیطان که بندازیم گردنش، و یا می‌گوییم ما را خوب تربیت نکردند، ما را عقده‌ای بار آوردند، کمبود محبّت داشتیم. ممکن است بعضی از این‌ها درست باشد، ولی این‌طور هم نیست که ما هر خراب کاری کردیم بتوانیم بیندازیم گردن یک شخص یا یک گروهی و یا عده‌ای و یا محیط و وراثت و ... . البته همه آن‌ها بی‌تأثیر نیستند ولی این‌طور هم نیست که همه انحرافات ما را گردن بگیرند چرا که یک حقیقت و نعمت از طرف پروردگار عالم به نام اختیار و اراده تمام این توجیهات را خنثی می کند.

کس، دشمن من نیست منم دشمن خویش ای وای مــــن ودست مــن ودامـــن خویش
ناشناس همیشگی
پاسخ + +7 -1 --
امامی 1397/01/29 - 17:42
سلام همکار محترم ،

مقصر و دخیل دانستن شیطان در گناهان و

خطاهای ما نیز نوعی برون افکنی و وجدان

صاف کنی هست.

تمامی کرده های ما از نفس سرکش خودمان

نشأت می گیرد. برای همین یافتن انسان کامل

یا مؤمن واقعی دشوار و ناممکن است .چون ما

انسانها تسلیم و تابع نفسیم . یاران امام زمان

" عج " 313 نفر از کل جهان است شما خود

تفسیر گفته را با استدلال و باور خود بنمائید.

این گفته برای ناممکن بودن امر نیست برای

اثبات تسلیم بودن ما در قِبال نفس است.تشکر
پاسخ + 0 0 --
سلمان جهانفر 1397/01/30 - 12:04
ناشناس همیشگی عزیز؛اگرمعلم بوده یاهستید،این حقیقت راکه سخنرانی وکلی گویی وتقصیررابه کلیات گنگ وچندمنظوره چون هوای نفسانی وشیطان نسبت دادن،دردی رادوانمیکندواکثرانتیجه عکس میدهد،کاش بجای نظربلندبالای عرفانی واستادشناسی،فقط به نوشتن بیت آخربسنده میکردید،چه آنکه درمیان سیاسیون ما-ازصدرتا...-
پاسخ + 0 0 --
سلمان جهانفر 1397/01/30 - 12:05
...فریادفرافکنانه دشمن_دشمن گوش همه راآزرده است
پاسخ + +1 0 --
امامی 1397/01/29 - 17:44
همکار محترم امیدوارم نظر بلند پایه شما پیام

ضمنی برای بنده نداشته باشد. از کم هوش

طلقی شدن ناخرسندم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/29 - 21:18
با پوزش اصلاح می کنم:

تلقی شدن
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/01/31 - 14:36
با سلام فقط میتوانم از شما بانوی اندیشمند تشکر کنم که در این وانفسای بی اعتنایی دولتمردان به فرهنگیان حداقل مرهمی برزخمهای ما هستید وامیدوارم که روزی نوشتهای زیبایتان با توجه دولتمردان به عدالت همراه شود با تشکر .ازسوی جامعه فرهنگیان استان قم ازشما تشکر میکنم.اجرکم عندالله
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/01/31 - 17:48
سلام همکار محترم ،

برای من افتخار بزرگی است که از سوی

جامعه فرهنگیان یک استان مورد مرحمت

قرار گیرم، منتهی مراتب شما برای بیان

این سخن از سوی جامعه فرهنگیان قم

یا باید سخنگوی آنان باشید و یا نماینده

آنان. لذا از توجه فقط خودتان سپاسگزارم .

انجام وظیفه است و با طیب خاطر تلاش

می کنم، امید همان حداقل مرهم زخمها

باشم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور