صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

و اما ... شما مسئولین وزارت آموزش و پرورش طی سالهای متمادی به جای افزودن بر بهای علم و دانش که یکی از ارکان نمادین مهم آن معلم است ، با اِعمال سیاست های ناخوشایند یا ناموزون ، هیبت و منزلت معلمی را فرسودید !

تفاوت های معلمی با دیگران ... یک معلم هستم ولی پشیمان نیستم !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

مشکلات حرفه معلمی و جایگاه آموزش و پرورش و تفاوت با سایر مشاغل  برخی از مشاغل وجود دارند که با یک حساب سرانگشتی ، پاسخی برای این سئوال خود دارد که من امروز چه کارهایی را در محل خدمتم انجام دادم .مثل یک کارمند بانک یا ثبت و احوال یا بیمه یا کارگر کارخانه ای یا مهندس سر ساختمان یا کنار پل و سدی در حال ساخت یا پزشک متخصص و.......
اما من یک معلم هستم . امروز یک فصل سه صفحه ای را تدریس کردم از 8 نفر درس پرسیدم . فعالیت های درسی را با همراهی
دانش آموزان پاسخ دادم و..... من در بخش تولیدی - خدماتی فعالیت می کنم. من خدمتی انجام می دهم که تنها معیار کمی آن نمرات دانش آموزانم است که قابلیت روائی و اعتبار آن زیر سئوال می رود.
یک معلم برای این که بگوید چه کرده است باید سر برگرداند و گذشته خدمت خود را در چند لحظه شیرین با مرور خاطرات از ذهن بگذراند. یک آهی از اعماق وجودش برکشد و ورقی بر چهره های ناپیدای دانش آموزانش به عنوان افراد مورد تعامل خود بزند و با خود بگوید: عجب روزهایی بود.

من بازنشسته گاه با خود می اندیشم آیا امروز نیز می توانم در فصل پاییز یا زمستان ساعت 5/5 در تاریکی صبح از خواب بیدار شوم و ساعت 6 ازمنزل بیرون روم تا به اتوبوس ساعت 6 و ربع برسم تا به دروازه شهر برسم و سوار مینی بوس محل خدمت شوم و منتظر شوم تا پر شود و بعد حرکت کند و اضطراب مخاطرات جاده با هر صدای ناهنجار کاهش یا افزایش سرعت راننده مرا به نزدیکی های محل خدمتم برساند تا سوار تاکسی شوم و بروم مدرسه که دیر نکنم و سر وقت در کلاس حاضر شوم. نه امروز نمی توانم ، همه این داستان شیرین پُرماجرا نیاز به انرژی جوانی دارد. برای همین سن استخدام تعیین شده است و محدودیت جذب نیرو در سنین خاص وجود دارد. کاری را که در 20 سالگی می توان انجام داد در بالای 50 نمی توان انجام داد. البته اگر شرایط در موقعیت فعل قرار گرفتن و مجبور به انجام دادن را در نظر نگیریم که باز دشوار است.

دوران تحصیل خود ، معلمانم را خیلی دوست داشتم . البته استثنا هم داشت. عشق به معلم برای نسل من چنان عمیق بود که سخت گیرترین را نیز دوست داشتم . رؤیاهای خوابم معلمان بود. خود را همانند یک گنجشگ به کنار پنجره معلم مهمان می کردم و او را در منزلش تصور می کردم. علاقه نسل من به معلمانمان آنقدر شدید بود که حتی تصور می کردم که او در منزل نیز در فکر من است. البته بود اما نه فقط من ، برای همه همکلاسی هایم می اندیشید. طرح سئوال و اصلاح اوراق و شاید فرصتی برای مطالعه ، درج نمرات در دفتر نمره خصوصی و.... در آن زمان اصلا فکر نمی کردم روزی معلم شوم با وجود این که پدر و خواهر بزرگم معلم بودند.

مشکلات حرفه معلمی و جایگاه آموزش و پرورش و تفاوت با سایر مشاغل

امروز که خوب می اندیشم و به همان گذشته فکر می کنم ، باورم می شود که حقیقتا برای این شغل خلق شده ام. وجود یک تعامل اجتماعی - انسانی که طی آن چیزهایی را تقدیم می کردم و چیزهایی دریافت می کردم. به او مفاهیم ناخوانده کتاب درسی را آموزش می دادم و او به من دوست داشتن و مهربانی و گذشت را با صمیمیت اش یاد می داد. هرگز رابطه معلم و دانش آموز یک سویه نیست ، هرگز.
می گویند شغل معلمی فرساینده است. آری هست اما خود معلمی نه ، شرایط نامساعد شغلی آن موجب خستگی روح و روان معلم می گردد. شما مسئولین وزارت آموزش و پرورش طی سالهای متمادی به جای افزودن بر بهای علم و دانش که یکی از ارکان نمادین مهم آن معلم است ، با اِعمال سیاست های ناخوشایند یا ناموزون ، هیبت و منزلت معلمی را فرسودید. محرومیت معلمین از حق و حقوق نورمال جامعه همانند خیلی از مشاغل دیگر ، باعث فرسایندگی شغل معلمی گردیده است و گرنه خود معلمی عشق است و شور. کسی در وادی هنر ، رنگ تعلق نمی پذیرد اما بر ما همه چیز از سوی شما تحمیل گشته است. معلمی جزو معدود شغل هایی است که هنگام بازنشستگی ، چرتکه میلیمتری برای محاسبه پاداش آخر خدمت خود دارند. اما خیلی از مشاغل خصوصا مدیران کلان نزدیک یک میلیارد تومان (700 – 800 میلیون تومان) جهت تأمین ایام سالخوردگی و کهولت سنی ، پاداش انجام خدمت دریافت می کنند

تفاوتهای شغل معلمی با سایر مشاغل
1 - هر معلم از آغاز تا پایان خدمت خود ، هزاران نهال سبزی کاشته است که امروز هر یک از آنان تبدیل به یک درخت تنومند گردیده است. هر شاغلی با شروع خدمت خود نهالی می کارد که در دوران بازنشستگی تبدیل به یک درخت سی ساله می گردد. اما آنان فقط یک نهال و درخت دارند و ما بیش از هزار نهال درخت گشته.

2 - دوست داشتن دانش آموزان به عنوان یک موجود انسانی دارای احساس و ادراک و شعور و عطش یادگیری ، واقعا ارزشمند است.خنده ها و شور و سرمستی دانش آموزان بین 7 تا 18 سالگی ، انرژی معلم را می افزاید. تعامل اجتماعی بین معلم و دانش آموز مستقیم و چهره به چهره است ، مع الواسطه نیست. حتی تدریس هوشمند نمی تواند نفوذ معنوی معلم را از بین ببرد. نگاه معلم و دانش آموز درهم تنیده می شود. اما مشاغل دیگر چنین عالمی را ندارد. گاه یک کارمند پشت میزنشین ، حتی یک نیم نگاهی به مراجعه کننده نمی کند.

3 - معلمی جزو معدود مشاغلی است که همه افراد خانواده دیده یا ندیده او را می شناسند، اگر دانش آموزی در مدرسه دارند ، هر روز حرف او در منزل است. اما مشاغل دیگر چنین نیست. کسی از فعالیت یک روزه کارمند بانک یا بیمه در منزل سخن نمی گوید.

4 - معلمی تنها شغلی است که کل افراد کشور از میزان حقوق و دریافتی او خبر دارند، چون رسانه ها و سایت های گوناگون در این خصوص قلم فرسایی می کنند .
اما ما از دریافتی دقیق سایر مشاغل اصلا مطلع نیستیم.

5 - معلمی تنها شغلی است که اصلی به نام مطالبات یک دهه ای دارد.
اما سایر مشاغل به دلیل وجود اصل دیون طی یک سال تمامی حق و حقوق خود را دریافت می کنند.

مشکلات حرفه معلمی و جایگاه آموزش و پرورش و تفاوت با سایر مشاغل

6 - معلمی تنها شغلی است که مزایای اندک آن نوشداروی بعد مرگ سهراب است. چون حق ازدواج و حق کفن و دفن و حق مسکن و حق سفر طی خدمت ، پاداش آخر سال و......
اما سایر مشاغل بلافاصله یا حداقل طی یک سال مالی همه این موارد را دریافت می کنند.

7 - معلمی تنها شغلی است که از امکاناتی چون حق سفر ، حق پاداش و حق لباس با بهانه های گوناگون چون روز زن و روز مرد و فجرانه و عیدانه نوروز و...... بی بهره است. اما خیلی از مشاغل چنین امتیازاتی را طی یک سال و هر سال بهره مند می گردند.
چرا ما معلمین ایران را به سرچشمه تمامی معلمین جهان یعنی 13 مهر ماه مصادف با 5 اکتبر روز جهانی معلم متصل نمی سازید ؟ مگر این خواسته نیز بار مالی دارد؟ یا ما چرا اتحادیه حرفه ای معلمان را نداریم؟
8  - معلمی تنها شغلی است که از ابروان در هم فرو رفته ناشی از سختی های معشیتی و شغلی اش و یا با تیپ لباس ، یا از اوراق زیر بغلش یا روز دریافت حقوق و... از هفت فرسنگی قابل شناسایی است. اما تشخیص افراد در سایر مشاغل ممکن نیست یا بسیار دشوار است.

9 - معلمی تنها شغلی است که آنرا به دو شقه کرده اند و دو وظیفه اصلی آن را تفکیک نموده اند ، یعنی رسالت " آموزش " و " پرورش " . اما سایر مشاغل با تمامی ماهیت خود فعالیت می کنند.

10 - معلمی تنها شغلی است که توانایی تدریس در 18 نوع مدرسه را دارد و عناوین بسیاری چون معلم رسمی ، آزمایشی - رسمی ، خرید خدمات ، حق التدریس آزاد ، حق التدریس قراردادی، آموزش دهنده نهضت سوادآموزی و............ دارد. اما سایر مشاغل عنوان محدود و مشخصی دارند و برای انجام یک فعالیت مشخص ، نیاز به فراوانی افراد با عناوین گوناگون ندارند.

11 - معلمی تنها شغلی است که برای اسکان جهت سیاحت و تفرج در محل خدمت خود پذیرش می گردد. یعنی اسکان در مدارس در دو تعطیلات عمده عید نوروز و تابستان . و چون نامش بر رویش است یعنی اسکان ، پس فقط سُکنی می گزینند و از پذیرایی و ارائه سرویس همانند هتل ها خبری نیست و بیشتر از معلمان ، مردم عادی از این امر استقبال می کنند!!! ما معلمان هم طبق اصول ، خانه های معلم در سراسر کشور داریم اما از آنها بی بهره ایم. شاید چون مردمان عادی مجالی برای ما نمی دهند یا کارمندان ستادی. برای برخوردار کردن معلم در این جامعه باید مشقت و زحمت زیادی کشید. اما هچ شغل دیگری در محل خدمت خود سُکنی نمی گزیند. مثلا کارمندان بانک در بانک ، یا کارمندان وزارت نفت در پالایشگاهها و...... آنان خانه هایی مختص خود در سراسر کشور دارند که با برخورداری از امکانات در خوریک کارمند دولت چه ساده چه مدیر ، یعنی توأم با حرمت و کرامت ، پذیرش می شوند.

12 - معلمی از معدود مشاغلی است که بیمه درمانی یا تکمیلی پُردردسری دارد. بیمه معلمان شیر بی یال و دُم خالکوبی است. بیمه او در دوران بازنشستگی بدتر از زمان اشتغال است. برای مختصر دریافتی هزینه ها هم باید کلی تحقیر شد و انتظار کشید. اما خیلی از شغل ها با خاطر و حرمت می روند پزشک و با ارائه مدارک اصل هزینه کرد و حتی ویزیت پزشک را از سازمان یا اداره متبوع خود دریافت می کنند.

13 - معلمی تنها شغلی است که افزایش حقوق آنان از میزان تورم تبعیت می کند و جالب این که هنگام نوشتن احکام جدید حقوق معلمان ، به طور معجزه آسایی نرخ تورم کاهش می یابد آن هم در شرایطی که یک کودک هفت ساله نیز هنگام خرید تنقلات شاهد افزایش قیمت کالا نسبت به گذشته یعنی یک ماه پیش است. معلمین ولی نعمتی برای دفاع از حق و حقوق خود در دولت و مجلس ندارند. گه گاهی یک یا دو نماینده سخنانی باب میل معلمان برای شادی لحظه ای بیان می دارند اما عینیت ندارد و حباب روی آب است. یا سرابی در بیابان . اما افزایش حقوق سایر بخش ها با دخالت ولی نعمت شان یعنی جناب وزیر مربوطه به عنوان رسالت سنگین شغلی شان صورت می گیرد!
 معلمی جزو معدود شغل هایی است که هنگام بازنشستگی ، چرتکه میلیمتری برای محاسبه پاداش آخر خدمت خود دارند. اما خیلی از مشاغل خصوصا مدیران کلان نزدیک یک میلیارد تومان (700 – 800 میلیون تومان) جهت تأمین ایام سالخوردگی و کهولت سنی ، پاداش انجام خدمت دریافت می کنند.

مشکلات حرفه معلمی و جایگاه آموزش و پرورش و تفاوت با سایر مشاغل

14 - معلمی تنها شغلی است که کوس رسوائی تعطیلات عید و تابستان و ریزش برف و آلودگی هوا را بجان می خرند. هنگام افزایش حقوق زیاد بودن آموزش و پرورشی ها حس می شود لذا مورد بی مهری قرارمی گیرند اما این زیاد بودن تعطیلی برای حفظ سلامتی و دورنگه داشته شدن از احتمالات تصادف و سُر خوردن کودکان خود را نمی بینند. ما با کودکان و نوجوانان سرو کار داریم که آسیب پذیر ترند و همه از سرویس استفاده نمی کنند. تعطیلات تابستان نیز برای recovery اعصاب و روان هم معلم است و هم دانش آموز.
یک معلم با پیچیدگی های رفتاری دانش آموزان در ارتباط است و دانش آموزان نیز هم با پیچیدگی های محیط و هم مجموعه افراد مدرسه روبرو هستند.کسانی که به میزان تعطیلات معلمان اشاره می کنند آسایش فرزند خود را هرگز محاسبه نمی کنند. اما خیلی از مشاغل افراد بزرگسالی هستند که با سرویس به محل خدمت خود می روند و آنان فقط با پیچیدگی های شغلی خودشان در ارتباطند.

15 - معلمی تنها شغلی است که سالروز بزرگداشت آن با روز شهادت یک عالِم همراه است. اما سایر مشاغل چون روز پزشک مصادف با اول شهریور ماه هر سال زادروز بوعلی سیناست یا روز مهندس پنجم اسفند ماه هر سال زادروز خواجه نصیرالدین طوسی است. یا روز کارگر 11 اردیبهشت مصادف با اول ماه مه میلادی است که " از سال 1889، کنگره بین المللی کارگران در پاریس ، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا ، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزیدند ، در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران ، که برای هشت ساعت کار در روز ، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری بر پا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه ، و به مرگ محکوم کرد . " ( 1 )

مشکلات حرفه معلمی و جایگاه آموزش و پرورش و تفاوت با سایر مشاغل

راستی چرا ما معلمین ایران را به سرچشمه تمامی معلمین جهان یعنی 13 مهر ماه مصادف با 5 اکتبر روز جهانی معلم متصل نمی سازید ؟ مگر این خواسته نیز بار مالی دارد؟ یا ما چرا اتحادیه حرفه ای معلمان را نداریم؟
و...

حال شما قضاوت کنید در ایران :
* معلمی هنر هست یا خیر.
* معلمی شغل فرساینده هست یا خیر.
* معلمی معصومیت نجابت و اصالت هست یا خیر.
* معلمی ، محرومیت داشته ها و شایسته ها هست یا خیر .
* معلمی در ایران جزو مشاغل محروم نگه داشته شده هست یا خیر.
* ما هر یک سنگربان نظام آموزشی و مدارس وطنیم.
* ما هر یک آموزش دهنده الفبای زندگی وطنیم.
* ما هر یک خالق فرهنگ و معرفت وطنیم.
* ما هر یک آئینه معرفت و دانش وطنیم .
* ما هر یک منشأ سوز فرزندان وطنیم.
* ما معلمین وطن را دریابید.

چه آسان از خیر سرمایه های اصلی جامعه یعنی کودکان و نوجوانان خود در می گذرید و متوجه نیستید که با محرومیت منزلتی و معیشتی معلمان ، آنان نیز ضرر می بینند. کشورهای برتر آموزشی این اصل مهم را درک کرده اند اما مسئولین رده بالای ما هنوز این رگه حیاتی دوام نظام های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را نفهمیده اند. برای همین آنان جزو ده رتبه برتر آموزشی جهانند و ما جزو ده رتبه آخر. یک حساب دو دوتای ساده .

( 1 )

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - روز جهانی کارگر


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 12 ارديبهشت 1397 ساعت 21:13 خوانده شده: 2024 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +26 -4 --
شهاب 1397/02/12 - 22:05
من ،هم از تحصیل در آ.پ پشیمانم وهم از تدریس در آن تمام این دوران زندگیم به فنا رفت وحاصلی جز پشیمانی نداشت من آرزو می کنم این سیستم آموزشی هرچه زودتر تعطیل شود تا بیش از این روح وروان فرزندان سرزمینم آسیب نبیند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 10:48
سلام همکار محترم ،

آنچه برایش ندامت و پشیمانی دارید سازنده هویت

ماهیت و شخصیت شماست. شما با تحصیل کردن

و تدریس کردن شده اید جناب آقای شهاب ..........

لذا آنچه را که امروز می فهمید و درک می کنید و

برای آن ناسپاسی می کنید از شما یک فرد آگاه با

شعور ساخته است. تصور جامعه ای بدون آموزش

و پرورش غیرممکن است.

نظریه مدرسه زدایی یا جامعه بدون مدرسه ایولن ایلیچ

قرن بیستم تا امروز عملی نشده است چرا؟!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:17
" ایوان ایلیچ " صحیح است.
پاسخ + +23 -9 --
سیف 222 1397/02/12 - 22:11
خانم امامی. متاسفانه چون اکثر معلمان زن هستند و به هر حقوقی راضی اند متاسفانه باعث شکست اقدامات موثر معلمان مرد می شوند همچنین معلمهای زن شدیدا محافضه کارتد و هم ترسو و هم راضی!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 10:52
سلام همکار محترم ،

اگر براساس ضوابط و شرایط غلط ، امروز آمار زنان

معلم از مردان بیشتر شده است،نباید به همکاران

زن خود چنین نگرشی داشته باشید. همه با هم

همکاریم و اگر قرار باشدبا متغییرهایی چون جنس،

اصل ماجرا را قربانی توهّم خود سازیم به جایی

نخواهیم رسید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:18
متغیرهایی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/14 - 09:06
سلام مجدد

در تمام نظرات تان ضدیت شما با زنان معـــلم

کامـلا مشهود است. شما دارید این سوگیری

منفی را تعمیم می دهید.من شخصا به معلم

به عنوان شغل نگاه می کنم اگر قصد تخــریب

داشتم خیلی چیزها در مورد برخی از معلــمان

مــرد می توانم بنویسم . ما همه رقم همــکار

داشتیـم . حال هر کسی می خــواهید باشید

یا با هر نظری ،اما حرمت معلـمان زن کشورتان

را نگه دارید. شما هم مـادر و خـواهر و همسر

شاید داشته باشید حال آنان چون معلم شدند

مشکل زا شدند؟!!

ادامه دارد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/14 - 09:10
ادامه نظر قبلی :

برخی رفتارها توسط شاغلیـــن مربوط به شرایط

شغلی است. زنان در رانندگی هم محافظه کارند

و همیشه مراقبند تا تصــادف نکنند چون ماشـین

آنها اکثـــرا در مالکیت مردان است و از نتـایج امر

واهمه دارند. زنان معلم اکثرا ترس از دست دادن

درآمد یا شـــغل خود را دارند برای همین بیشـتر

محافظه کارترند. بنده این ترس را تأیید نمی کنم

اما لطفا شرایط اجتماعی و فرهنگی شاغلین زن

را هم در نظر داشته باشید.

ما در این سایت دعوای جنسیت نداریم ما درد و

رنج مشتــرکی داریم که می خــواهیم به نتـایج

ارزنده ای برسیم. لطفا جناب سیف 222 حریم

شغلی و جنسی همدیگر را محترم شماریم . تشکر
پاسخ + 0 0 --
معلم بدهکار 1397/02/17 - 03:48
زنان مغلم با ماهی دویست هزار هم کار میکنن چون بار زندگی بر دوش مردان است چه بخواهی چه نخواهی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/17 - 15:22
سلام جناب معلم بدهکار

مگر زنان دیوانه اند ؟ خیلی از زنان نان آور

خانوار هستند. در ضمن زنان با مشارکت

مردان نیز نان آور خانواده اند. مگر حقوق

زنان مستقلا هزینه می شود؟!! مجموع

درآمد در خانواده هزینه می شود .
پاسخ + +11 0 --
شیرین.آموزش دهنده 1397/02/12 - 22:55
من پشیمانم و پریشان خاطر از بودن در سیتمی که پشیزی ارزش برای معلم قائل نیست.بارها درین رسانه با صدها زبان و انواع خواهش و تمنا درخواست ملاقات باوزیر را کرده ایم.همکاران وزیری که همکار فرهنگی و زیر مجموعه خود را وقعی ننهد وای بر احوال آن کشور و دانش آموزان و معلمان.تبصره ده ماده ۱۷اجرا نشد.مصوبه مجلس برزمیین ماند و ملعبه دست بازیگران سیاسی کشور شد.معلمان حق التدریسی که سالها ازعمرخود را صرف تعلیم و پرورش نمودند و آموزش دهندگان نهضتی که بار خفت و زجر کاررا به جان خریدند تا بازیچه دست سیاستمداران شوند
پاسخ + +7 -1 --
شیرین.آموزش دهنده 1397/02/12 - 23:05
فقط ای کاش ای کاش مسئولین توانمند و عالمی داشتیم مسئولینی همچون وزیر بهداشت که از سر لیاقت و کارآمدی عهده دار سمت سلامتی مردم کشور هستند.و تمام قد با شجاعت از حقوق پزشکان پرستاران و نیروهای تحت بکار خود در وزارت متبوعه حمایت میکنند.اما کجاست در آموزش و پرورش ما،انسان حامی و مدافع نیروی تحت امر خود؟کجاست سردمداری که فریاد بزند بس است سیاه نمایی و سیاست بازی!نیروهای آموزش دهنده و حق التدریس من پشت درهای بسته پریشان حالندو مستاصل!همکار فرهنگی شنیده اید این فریاد زیبای حمایت را؟شنیدید اطلاع دهید منم فوق لیسانسی که با شهامت اعلام میدارم صلاحیت و توانایی تدریس و پرورش دانش آموزان را دارم.اما آموزش دهنده ام نامی که نمیدانم از کدام جهت مغبوض حال شما وزیر شده است.نامی آشنا دارم جناب بطحایی .....شناختید؟شیرین چمنی بارها درخواست ملاقات داده ام و فریاد حق طلبی منطقی سرداده ام و صدایی هرقدر آرام نشنیده ام روزنه ای امید ندیده ام
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 10:59
سلام همکار محترم ،

بی عدالتی و تبعیض درون و برون سازمــانی موجود

در آموزش و پرورش هم در عرض یک سال آموزشی

و هم در عرض 30 سال خـدمت همــکاران ، باز لذت

آموزش به چشمان در انتــظار یادگیری فرزندان وطن

را نباید از ما بگیرد. بزرگترین دلگــرمی شــــغلی ما

همین پیـــوند انســـانی و عاطفـــی است . لذا در

کشور ما برای در مسیر قانون خـوب قرار گرفتن باید

وِرد و دعا خواند چون از قانــون احتمالات و شـانس

تبعیت می نماید.برای تمامی آموزش دهندگان دعا

می کنم که در مســیر باد مـــوافق قرار بگیرند و از

زیبایی وزش نسیم عدالت بهره مند شوند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/02/14 - 11:16
خانم آموزش دهنده
اگر درست فکر کنید و آگاهی کافی داشته باشید باید بدانید وزیر بهداشت بدترین وزیر کابینه است که باعث عدم توازن در پرداخت ها و بی عدالتی شدید شده است.چرا باید یک پزشک عمومی از استاد تمام دانشگاه بیشتر دریافت کند! این پول ها حق درمان بیماران بدبخت است نه پرسنل خوشگذران!
دانش آموز دیروز شما که پزشک شده هر ماه به اندازه یک سال شما حقوق می گیرد!!!
قدری فکر کنید،و بدانید اگر پول ها به سمت یک وزارتخانه و یک صنف مثل پزشکان برود چیزی برای بقیه نمی ماند!
پاسخ + +5 -23 --
ناشناس 1397/02/12 - 23:12
وبه اینها بیفزایید:
معلمی قبایی است که بر تن بعضی ها گشاد است،معلمی عشق می خواهد و از خودگذشتگی!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:02
سلام همکار محترم ،

بلی معلمی عشق می خواهد و از خودگذشتگی.

تمامی آنانی که آموزش می دهند هر دو شـرط را

هم دارند و هم تحت تأثیر آن قرار می گیرند. لذا نام

او هر چه می خواهد باشد قبایی بر تن نمی کند

که گشاد باشد. آنچه گشاد است بی عدالتی و

مقررات دست و پا گیر هست. معلم به حرمت قلم

مقدس است چون در قرآن بدان قسم خورده شده

است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/02/13 - 16:34
متاسفانه این قبای تنگ برای همه گشاد گشته و قبای تنگی نمانده
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 17:38
سلام مجدد

نه قبای تنگ قابل تحمل است نه گشاد.

معلم واقعی قبای سایز افکار و اندیشه

و شایستگی خود تن می کند. حال چرا

قبا تن معلمان می کنید ؟
پاسخ + +5 -1 --
حقی 1397/02/12 - 23:15
با تشکر از مقاله جامع و وزین سرکار خانم امامی
خداوند می فرماید:
وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦نحل﴾
و خدا مَثَلى [ديگر] مى‌زند: دو مردند كه يكى از آنها لال است و هيچ كارى از او برنمى‌آيد و او سربار خداوندگارش مى‌باشد. هر جا كه او را مى‌فرستد خيرى به همراه نمى‌آورد. آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى‌دهد و خود بر راه راست است يكسان است؟
اگر به واقع حضور مطلق پروردگار را می دیدیم عدالت رادنبال واجرا می کردیم. و همچون لالان سکوت نمی کردیم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:06
سلام همکار محترم،

ما چون زیاد هستیم دیــده نمی شویم شـاید اگر

20000 نفر بودیم چشمان مسئولین حتی نیازمند

عینک خــوش بینی هم نبود.اما اکنون چون بیش

از یک میلیون هستیم لذا نه عینــک دوربیـن و نه

نزدیک بین هیچکدام اثر گذار نیست. تشکر
پاسخ + +19 0 --
معلم 1397/02/12 - 23:15
متاسفانه چیزی به نام اتحاد در جامعه فرهنگیان وجود ندارد وگرنه اعتراض معلمان در مدرسه هم می توانست برگزار شود
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:11
سلام همکار محترم ،

دانش آموزان نباید درگیر حساسیت های درخواست

معلمان گردندهمه آنان فقط یک بار تحصیل می کنند

اجازه دهیم آنان خاطرات خوشی با کمترین امکانات

موجوددر مدارس داشته باشند حداقل از ما معلمان.

ما تشکل مدنی کارآمد تأثیر گذار نداریم جسارتا ما

به اندازه دانش آموزان هم نیستیم که برای خود

مجلسی جهت پیگیری یا تأکید برای برخی مسایل

را داشته باشیم.
پاسخ + +12 -1 --
رضایی 1397/02/12 - 23:44
اگر شما را با 13مهر یعنی روز جهانی معلم متصل سازیم می شود قیاس مع الفارق
وبعد در بین دولتهای دنیا رسوا می شویم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 11:16
سلام همکار محترم ،

مسأله همان جلوگیری از پیوستن قطره به دریاست.

بدین طریق ما هویت جهانــی می یابیم و جــهان به

اوضاع اسفبار معلمان ایرانی اشک می ریزد.
پاسخ + +9 -1 --
معلم 1397/02/13 - 12:58
اگر عرضه یه کار بهتر داشتم قطعا معلم نمی شدم و ازین سیستم فاسد بیرون می رفتم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 15:32
سلام همکار محترم ،

بالاخره در جایی دیگر مشغول خواهید شد که

نیازمند آن است رضایت شغلی را به نحوی با

درون خود هماهنگ سازید ، خلاقیت شغلی یعنی

بتوانید کارتان را به نحوی انجام دهید که از آن

لذت هم ببرید . منتظر معجزات بیرون بمانیم همگی

باید کناره گیری کنیم. وقتی انگیزش بیرونی نیست

یا کارکرد ضعیفی دارد باید خود به انگیزش درونی

اقدام کنیم. سخت است چاره نیست.
پاسخ + 0 0 --
مجتبی 1397/02/13 - 14:49
سلام .خانوم امامی عزیز .
در مورد ایوان ایلیچ ، بنظر میرسه تحقیق دیدگاه ایشون رو درک نکردید.ایلیچ همچون فریره جز پارادیم مارکسیست های انتقادی هستند که مخالف مدرسه و آموزشی هستند که در جهت بازتولید نابرابری طبقاتی ، بسط ابدولوژی طبقات فرادست و در نهایت تحمیل طبقات فرودست در جهت بهره کشی بیشتر از این قشر ، حرکت میکنه.
این به این معناست که ایلیچ نافی مدرسه و آموزش نیست بلکه با ابن سبک مدرسه مخالفت داره.و در مقابل موافق مدرسه ای است که بنا سنت مارکسی موجبات کنش‌گری ، خلاقیت و آزادی افراد رو فراعم می‌کنه
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 15:27
سلام همکار محترم ،

تشکر از اطلاعات تان . بلی ایشان با شیوه معمول

آموزش در مدارس مخالفند. مدارس فعلی از نظر

ایشان باعث افزایش نابرابری و بی عدالتی می شود.

اما باز نظر ایشان عملی نشده است چون آموزش به

ساختار مشخص با عملکرد یکسان دارد برای همین ما

طرفدار یکسان سازی آموزش هستیم. سیاست ها و

برنامه های دولتها موجب تزاید نابرابری می گردد.

کشورهای برتر آموزشی با تدابیری این شکاف را

به حداقل ممکن رسانده اند. باز تشکر
پاسخ + +7 0 --
محسن عزیزآبادی 1397/02/13 - 16:37
کم کم دارم متنفر میشم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 17:29
سلام همکار محترم،

روشنگری هم بعد مثبت دارد هم منفی.

گاه به دست آوردن آگاهی باعث نفرت

و گاه نبود آن باعث زندگی افرادی چون

چوخ بختیار صمد بهرنگی می گردد. امید

متنفر نشوید خصوصا اگر سالهای زیادی

از خدمت تان باقی است.
پاسخ + 0 0 --
محسن عزیز آبادی 1397/02/14 - 00:11
چشم متنفر نمیشم.. ممنون از اینکه این رو گفتید.... عجب مگه دست خودمه متنفر نشم؟؟ دارم بالا میارم از این وضع .. متنفرم کردن اونم به زور
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/14 - 12:09
سلام مجدد

بنده گفتم امید که متنفر نشوید اختیار

دست خودتان است. موفق باشید.
پاسخ + +6 0 --
علیرضا 1397/02/13 - 19:42
سال 91 با چنان عشق و لذتی تربیت معلم را انتخاب کردم که هیچ چیز رو با اون عوض نمی کردم با اینکه پرستاری ، اتاق عمل ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاه ، اتاق عمل و شنوایی شناسی بیشتر دانشگاه های دولتی قبول می شدم ولی تربیت معلم رو انتخاب کردم ولی الان بعد از گذشت 2 سال از تدریس متوجه شدم بزرگترین اشتباه زندگیم انتخاب این رشته در سال 91 بود ای کاش بر میگشتم به اون سال و هرگز این تربیت معلم رو انتخاب نمیکردم اخه با حقوق 1 میلیون تومن من چیکار کنم خواستگاری رفتم میگن حقوق نداری و بم گفتن خجالت نکشیدی اومدی خواستگاری با این حقوقت . به عنوان یه جوون که مثل ... پشیمونه از انتخاب این شغل فقط و فقط درس میخونم که از این وزارت انصراف بدم و یه فوریت های پزشکی قبول شم برم زندگی کنم الان فقط میتونم زنده باشم . تور و خدا فرزنداتون رو تربیت معلم نفرستین
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 22:25
سلام همکار محترم ،

شما لطفا عشق به معلمی را با شرایط نامساعد این

شغل ترکیب نسازید. نارضایتی مردان خیلی بیشتر

از زنان است در این شغل ، چون نان آور خانواده ها

طبق فرهنگ مان آنان محسوب می شوند .

امیدوارم برحسب علاقه و استعداد مسیر واقعی

زندگی تان را بیابید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 22:49
ممنونم که اشاره کردید .

یکی دیگر از تفاوتها:

مردان معلم تا خواستگاری می روند فوری رد می شوند

اما مشاغل دیگر خصوصا برخی از آنها صرفا به نام شغل

و نه مسایل اخلاقی و رفتاری و خانواده و......دختر می دهند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/02/13 - 23:32
اتفاقا معلم ها برای خواستگاری و ازدواج مشکلی ندارند و خیلی هم زود مورد اعتماد قرار می گیرند. در جامعه امروز با این همه بیکار،کسی که معلم رسمی باشد از نظر اقشار متوسط جامعه فرد مقبولی هست. در ضمن مقایسه مشاغل کار درستی نیست و علاقه حرف اول را می زند.به نظر من شرایط کاری معلمان از پرستاران بسیار بهتر است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/14 - 12:07
سلام همکار ناشناس محترم ،

اعتمادی که از آن صحبت کردیدمربوط به دورانی

است که اکثریت مردم مسخ پول نشده بودند و

چشم همچشمی غوغــا نمی کرد و افراد برای

خود زندگی می کردند نه دیگران.

مقایسه مشاغلی صورت نگرفته است یعنی به

معنای تحقیر یا ارزشگــذاری نامتعــارف ، شرایط

شغلی مقایسه شده است.
پاسخ + +5 -1 --
چغندربگ 1397/02/13 - 20:10
باجی شما حتما وضعتون خوبه! شاید همسر شما درآمد خوبی داره! من خیلی خیلی پشیمونم مثل....
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/13 - 22:20
سلام همکار محترم ،

شما لابد ترک هستید که چنین خطاب کردید!!!!

من هرگز شخصا شغلم را با ریال دریافتی

همسنگ نکردم لذا آن را دوست داشتم .

همکاران محترم موقع نظر دادن یک اصل مهم

را نادیده می گیرند. سال 91 دی ماه بنده

بازنشست شدم و اسفند ماه همان سال هم

حکم حقوق و هم پاداش خود را دریافت کردم.

منظورم این است که بجز پایین بودن سطح

حقوق ، خیلی از مشکلات بعد این سال بوجود

آمده است. همسرم نیز دبیر بازنشسته هستند.

من شغلم را و دانش آموزانم را دوست داشتم و

دارم حال اوصاع معیشتی ام هر طور که می خواهد

باشد. معلمی برای زنان دنیایی دارد و برای مردان

دنیایی دیگر . دنیای مادرانه معلمی را برای زنان

شاید زیبنده تر می سازد.
پاسخ + +4 0 --
حمید 1397/02/13 - 23:02
این یعنی معلمی در جهان سوم .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/14 - 12:36
سلام همکار محترم ،

بلی واقعیت را باید قبول کرد. برخی از همکاران

شغل معلمی را به باد مذمت می گیرند اما

فراموش نکنیم شرایط شغلی ما جای تأسف

دارد نه خود معلمی.
پاسخ + +5 0 --
علی شیخی 1397/02/13 - 23:38
چرا پاداش 96 را میدهید ... دولتی و وزارتی
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1397/02/16 - 16:59
البته نمی دهید درسته
پاسخ + +6 0 --
مهدي 1397/02/15 - 15:12
سلام خانم امامي.
من هم بسيار بسيار پشيمانم و متاسف از سي سال كه عمرم جوانيم و ذوق و علاقه ام در اين سازمان هدر شد.
از وقتي بازنشست شدم به خدا قسم خجالت مي كشم به همسايه بگويم فرهنگي هستم.
در مجتمع ما كه بنده تازه ساكن ان شده ام نود در صد ساكنان ان بازنشسته ارگان هاي ديگر هستند . بدون اغراق فقط من مفلوك و مستاجر هستم. همه الحمد لله دريافتيشان و وضعيت زندگيشان عالي و فقط من چشم به دست اقايان كه پاداشم را بدهند يا ندهند.
به خدا قسم جلوي زن و فرزندانم در مقايسه با ديگران خجالت مي كشم و حسرت مي خورم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/15 - 15:44
سلام همکار محترم ،

اولا اجازه فرمائید تا بازنشستگی تان را تبریک بگویم .
ثانیا در خصوص پاداش پایان خدمت مطلبی نگاشته ام
امید که مؤثر افتد.
ثالثا پایین بودن حقوق یک درد است ، دیر زده شدن حکم بازنشستگی یک درد اما درد تأخیر در پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان جرمی نابخشودنی است.
قلبا دعا می کنم که عنقریب تمامی بازنشستگان
اخیر به حق و حقوق خود برسند با برکت بیشمار.
به عنوان یک همکار شرمنده ام. شرمنده.
پاسخ + +3 0 --
معلم بدهکار 1397/02/21 - 18:19
پایان کارمعلمان بستری شدن در درمانگاه اعصاب وروان است
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/02/22 - 08:53
سلام همکار محترم ،

فقط امیدوارم نتیجه مساعد و خوشایند از همه چیز بگیریم.

بدهکار بودن پدیده ناخوشایندی است که گاه ناخواسته ما را در

مسیر آن قرار می دهند و ما براساس نیاز طعمه این تله های

اقتصادی می شویم .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در مقایسه با وزرای آموزش و پرورش دولت های پس از انقلاب اسلامی ، میزان دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در وزارت سیدمحمد بطحایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور