صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" نجفی به اعتماد معلمها خیانت کرد . او بتی بود که شکست. حالا تجربه آموزش و پرورش را می خواهد در شهرداری تهران تکرار کند و آدمِ خودش را شهردار کند "

محمدعلی نجفی می خواهد حسینی مکارم را جانشین خود در شهرداری تهران کند

شیرزاد عبداللهی/ همکار صدای معلم

/ نام مکارم حسینی در لیست املاک نجومی دوبار ذکر شده است/ نجفی مسئولیت اجرایی نمی پذیرد اما افراد وابسته به خود را در پستهای اجرایی می کارد/ نجفی می خواست سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به روحانی در دولت دوازدهم قالب کند/ نجفی می خواهد نقش پدرخوانده اصلاحات را ایفا کند / بیماری نجفی ممکن است سیاسی باشد قبلا هم به دلیل بیماری قلبی استعفا کرد/ نجفی حوصله کار پر زحمت و پر از در گیری اجرایی را  ندارد او می خواهد نقش فرامدیریتی داشته باشد/ حسینی مکارم  در  دوره  شهرداری قالیباف مسئولیت مهمی در امور مالی داشته است. او یک شخصیت بی چهره و شبه بوروکرات و مطیع  است/ نجفی که خود از ریر بار مسئولیت شانه خالی کرد حق ندارد برای خود جانشین تعیین یا توصیه  کند/ رفتارهای نجفی در دو سه سال گذشته  او را  از موقعیت یک شخصیت اسطوره ای به یک شخصیت فرصت طلب و زرنگ تبدیل کرد/ دو جریان اصلی یعنی حزب ملت و کارگزاران  هیچ کدام نتوانستند اکثریت را برای کاندیدای مورد نظر خود به دست آورند/ دوره وزارت نجفی هیچ ویژگی قابل دفاعی به جز مخالفت او  با چپهای آن دوره  مانند مظفر بعد از جنگ نداشت/ انتخاب حسینی مکارم تف سربالا برای شورای شهر تهران است/ نجفی به اعتماد معلمها خیانت کرد  او بتی بود که شکست/ نجفی زیر بار مسئولیت نمی رود زیرا قبول مسئولیت در وضعیتی که دولت امکانات اقتصادی ندارد منجر به شکست می شود/ نجفی یکبار دانش آشتیانی را جلو انداخت اما دانش آشتیانی آدمِ او نشد. بار دوم حسینی مکارم را برای وزارت آموزش و پرورش علم کرد/ نجفی بگذارد شورای شهر تهران مستقل تصمیم بگیرد/ شورای شهر عجله نکند و خود را بین دو گزینه افشانی و مکارم محصور نکند/ مخالفت با مکارم به معنای تایید افشانی نیست

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش

محمدعلی نجفی  شهردار پیشین تهران که این روزها دوره نقاحت را سپری می‌کند، از روی تخت بیمارستان از سمیع‌الله حسینی‌مکارم برای شهرداری تهران حمایت کرده است. او با صدور دست خطی در آستانه انتخاب شهردار تهران کوشیده است که بر تصمیم اعضای شورای شهر تاثیر بگذارد و مهره مورد نظر خود را تحمیل کند.

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش

حسینی مکارم، سرپرست فعلی شهرداری تهران است و معاون نجفی در شهرداری و سازمان میراث فرهنگی بوده است. افشانی هم معاونی عمرانی وزیر کشور است. نام مکارم در لیستی که بعدها به املاک نجومی شناخته شد، وجود دارد. برخی  رسانه‌های اصلاح‌طلب درحالی این دست‌خط را منتشر کرده‌اند که تاکنون خبرهای مربوط به نجفی در کانال اطلاع‌رسانی او یا اینستاگرامش و یا حساب توییترش منتشر می‌شد. اما این دست‌خط در هیچ کدام از این شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد. 

آموزش و پرورش و شورای شهر تهران نیاز به پدرخوانده ندارد  از وقتی که نجفی به جای قبول مسئولیت اجرایی سعی کرد افراد دست نشانده خود را در پست های اجرایی بگذارد در نگاه من از یک مدیر استراتژیک اصلاح طلب تبدیل به یک سیاستمدار فرصت طلب شد. وقتی که نهایتا سعی کرد حسینی مکارم را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به روحانی در دولت دوازدهم قالب کند از چشم من افتاد. نجفی حوصله کار اجرایی پر زحمت و پر از در گیری ندارد. اما می خواهد در نقش وزیر ساز و مدیر ساز و دولت ساز ظاهر شود. موقعیتی بدون جوابگویی و در عین حال موثر و تعیین کننده. نوعی پدر خوانده. در مورد بیماریش چیزی نمی دانم. اما به نظرم دارد از بیماری اش سوء استفاده می کند. از روی تخت بیمارستان کار سیاسی می کند و می خواهد آدم خودش را به شورای شهر به عنوان شهردار قالب کند. نجفی وزیر هیچ درکی هم از آزادی و فضای باز  و حقوق شهروندی و مشارکت مدنی نداشت یا ظاهر نمی کرد  

پیش از این بر اساس سوابقش در آموزش و پرورش حدس می زدم که سمیع الله مکارم حسینی  را به شورای شهر تهران قالب کند اما به با این صراحت . شورای شهر از نظر سیاسی به وضعیت پات در شطرنج رسیده است. دو جریان اصلی یعنی حزب ملت و کارگزاران  هیچ کدام نتوانستند اکثریت را برای کاندیدای مورد نظر خود به دست آورند و نجفی فرصت طلبانه  از این موقعیت برای تحمیل آدم خود استفاده  می کند.  مکارم حسینی  اسمش در لیست املاک نجومی دو بار آمده است و در  دوره قالیباف مسئولیت مهمی در امور مالی داشته است. او یک شخصیت بی چهره و شبه بوروکرات است. عجیب است که نجفی معروف به ضدیت با فساد  فردی که در مظان سوء استفاده مالی  است را به شورا برای شهرداری تهران توصیه کند. 

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش

انتخاب حسینی مکارم تف سربالا برای شورای شهر است.نجفی که خود از ریر بار مسئولیت شانه خالی کرد حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند. هر مقام صاحب اختیاری باید مسئولیت بپذیرد. ما به جای اینکه مقامات غیر مسئول را ، مسئولیت پذیر کنیم حق نداریم افراد فرا قانونی جدیدی تولید کنیم که نقش پدرخوانده را ایفا کنند.  عجیب است که نجفی معروف به ضدیت با فساد  فردی که در مظان سوء استفاده مالی  است را به شورا برای شهرداری تهران توصیه کند

دوره وزارت نجفی هیچ ویژگی قابل دفاعی به جز مخالفت او  با چپهای آن دوره  مانند مظفر بعد از جنگ نداشت. نجفی در دوره دوم رفسنجانی پست ها را بدون صدا  به راستهای سنتی  واگذار کرد. نجفی وزیر هیچ درکی هم از آزادی و فضای باز  و حقوق شهروندی و مشارکت مدنی نداشت یا ظاهر نمی کرد. در دوره اصلاحات به عنوان مدیر استراتژیک  مطرح شد  بعد هم در سال 85 رفت شورای شهر . به نظرم موقعیتی که اصلاح طلبها برای او ایجاد کردند زیادی بود. در واقع همه شهرت و اعتبار او مدیون همکاری با دولت اصلاحات بود.

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش

در حوادث بعد از انتخابات سال 88 پای یک  بیانیه را امضا کرد که تبدیل به پاشنه آشیل او شد. بعدها دچار توهم موقعیت شد و خودش را در نقشی فراتر از امور اجرایی تصور کرد. وقتی مجلس نهم او را برای وزارت آموزش و پرورش نپذیرفت او متوجه شد که می تواند در نقش جدیدی ظاهر شود. تمارض او هم سابقه دارد. وزیر سازی او هم سابقه دارد.  نجفی زیر بار مسئولیت نمی رود زیرا قبول مسئولیت در وضعیتی که دولت امکانات اقتصادی ندارد منجر به شکست می شود . او یکبار دانش آشتیانی را جلو انداخت . اما دانش آشتیانی آدمِ او نشد. بار دوم حسینی مکارم را برای وزارت آموزش و پرورش علم کرد.

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش

نجفی به اعتماد معلمها خیانت کرد . او بتی بود که شکست. حالا تجربه آموزش و پرورش را می خواهد در شهر داری تهران تکرار کند و آدمِ خودش را شهردار کند. این روش از بنیاد غلط است. آموزش و پرورش و شورای شهر تهران نیاز به پدرخوانده ندارد.

دخالت محمدعلی نجفی در تعیین شهردار تهران و عملکرد او در آموزش و پرورش نجفی بگذارد شورای شهر تهران مستقل تصمیم بگیرد. اینکه نامه توصیه بنویسد که فلانی را شهردار کنید نه اخلاقی است و نه قانونی و نوعی سوء استفاده از موقعیت سابق  است.

من نه شناختی از آقای افشانی دارم و نه او رابر حسینی مکارم ارجح می دانم.اما شورای شهر تهران چه جوابی برای میلیون ها اصلاح طلب که در اردیبهشت 96 به روحانی رای دادند دارد که فردی که دوبار اسمش در لیست املاک نجومی آمده است و از مدیران مالی دوره قالیباف بوده است را شهردار تهران کنند؟

شنبه, 22 ارديبهشت 1397 ساعت 14:38 خوانده شده: 476 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
شهاب 1397/02/22 - 15:22
نجفی توانایی مدیریت ندارد
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1397/02/23 - 10:15
اگر میانگین عددی برای توانایی مدیران جمهوری اسلامی تعیین کنیم نمره نجفی بالاتر از متوسط است. اما نجفی زیر بار کارهای پر مسئولیت و سخت نمی رود. نجفی شانس آورد که مجلس در سال 92 به او رای اعتماد نداد و وزیر آموزش و پرورش نشد. سر شش ماه استعفا می کرد. در واقع همین رای عدم اعتماد باعث محبوبیت او در بین فرهنگیان شد. نجفی از این تجربه آموخت که برای حفظ محبوبیت کار اجرایی قبول نکند. در سال 95 تا آخرین لحظه قرار بود به عنوان جانشین فانی به مجلس معرفی شود، اما در اخرین لحظه جاخالی داد و دانش را جلو فرستاد. در سال 96 هم تمام تلاش او این بود که حسینی مکارم را روی صندلی وزارت بنشاند . نجفی مدیری با تجربه و با هوش و توانمند است اما خودش را در موقعیتی تصور می کند که به جای قبول پست اجرایی آدم های مورد اعتماد و وفادار به خود را بکارد.
پاسخ + +1 -3 --
حاج استادعندالمومنین 1397/02/22 - 15:24
چطوره همین الان الان احمدی نژاد رو رییس جمهور کنیم و شما رو هم وزیر آپ؟
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1397/02/23 - 10:36
من در همان دوره ای که احمدی نژاد در اوج بود از منتقدان خودش و وزرایش آقایان فرشیدی ، علی احمدی و حاجی بابایی بودم. اسنادش هم در روزنامه های آن دوره موجود است. البته احمدی نژاد هم از قطار جمهوری اسلامی به بیرون پرت شد. بنابراین رییس جمهور نخواهد شد. اگر هم روزی رییس جمهور بشود (به فرض محال ) حتما وزیر آپ خود را از بین نیروهای نزدیک به خود انتخاب می کند.
پاسخ + +5 0 --
مش قربون 1397/02/22 - 15:34
نجفی بتی بود که شکست.
او که علی رغم اینکه فرهنگیان از او بتی ساخته بودند اما به بهانه بیماری از قبول وزارت اموزش وپرورش امتناع کرد پس چطور برای شهرداری قلب درد نداشت؟
شورای محترم شهر که بسیاری از آنها هیچ چهره شناخته شده ویا متخصص نبودند فقط بخاطر تکرررررار نماینده شدند انشاله فردی متخصص امور شهر را به شهرداری برگزینند وشهرداری را سیاسی نکنند
پاسخ + 0 0 --
شیرزاد عبداللهی 1397/02/23 - 10:46
کنار رفتن به بهانه بیماری مربوط به معاونت ریاست جمهوری در میراث فرهنگی و گردشگری بود. قبل از آن در سال 92 با اختلاف یک رای نتوانست از مجلس قبلی برای وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد بگیرد. در سال 95 هم که مجلس جدید احتمال زیاد به او رای می داد در آخرین لحظه منصرف شد . در سال 96 هم می خواست حسینی مکارم را وزیر کند که نشد. شهرداری تهران یک پست نیمه تخصصی و نیمه سیاسی است. شهرداران قبلی یعنی قالیباف با 9 سال و احمدی نژاد با سه سال هر دو چهره سیاسی بودند. ضمنا اگر فردی بتواند با گفتن کلمه "تکرار" میلیونها رای را به سمت یک لیست نمایندگان یا نامزد ریاست جمهوری هدایت کند یقینا فردی است که مردم به او اعتماد دارند.
پاسخ + +8 0 --
....... 1397/02/22 - 15:49
سلام

اولا باید بر عقل شورا خندید که منتظر سفارش
نجفی است.

ثانیا نجفی منتظر است تا در انتخابات ریاست
جمهوری آتی نامزد شود .

ثالثا کدام اعتماد معلمان ، دل باختن به او
خطاست. ایشان در زمان وزارت آموزش و پرورش
تاجی بر سر معلمان یا آموزش و پرورش نزده است
بجز تخریب در آن با تبدیل سیستم آموزشی متوسطه
به ترمی - واحدی . ایشان وزیر لایقی نبودند که آب
دهان کسی برای او سرازیر شود.
آموزش و پرورش به فردی ناشناخته کارآمد نیازمند
است. چهره تکراری مشکل آنرا حل نخواهد کرد.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/02/22 - 16:02
موافقم
پاسخ + +2 -1 --
دبیر م 1397/02/22 - 17:02
کاش مهندس حناچی و یا مهندس بیطرف یا مهندس صفایی هم در بین کاندیداهای پایانی بودند
پاسخ + +3 -5 --
مکرم 1397/02/22 - 17:09
شمایک روز با خانم دکتر حکیم زاده که در طول تاریخ آپرایران بی نظیر است مخالفت می کنی و امروز با شهردار شدن مکارم گیرمتخصص شما را چه به شهردخری
پاسخ + +5 -2 --
ناشناس 1397/02/22 - 17:14
به خدا برخی از همکران عزیز از روی سادگی دلباخته نجفی هستند و او را مدیر موفقی می دانند . او فقط یک پشت میز نشین است و توان مدیریت ندارد . مدیریت در فضای خفقان دهه هفتاد اصلا هنر نبود.
پاسخ + +2 -3 --
حسین ارشدی 1397/02/22 - 21:27
.... آقای شیرزاد شما با این مقالات و اصلا چه خدمتی به نظام و آموزش و پرورش کردی با رانت و سهمیه. شما ضد ولایت فقیه و فقط دنبال منافع سخصی و رانت بوده و هستی لطفا بزار ۲ ریال آبرو نعلمیت حفظ شود. نزار دست به قلم بشویم اونوق تو ونگور یا کبک کانادا مقاله بعدیت برعلیه رهبری و نظام خو اهد بود.
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1397/02/22 - 22:10
نجفی گند زد به همه چیز
پاسخ + +5 -1 --
حسینی 1397/02/22 - 22:27
اقای شیرزادسلام.
نجفی ازاول هم برای مامعلمان بت نبود یک ادم معمولی بود وبرای ادمهای جوگیری مثل شمابت بود.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/02/22 - 23:06
.... خیلی از بت ها شکسته شدن! ....
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/02/22 - 23:48
باز هم میگویم که همین اقای نجفی نقش زیادی در رای دادن فرهنگیان به روحانی داشت امیدوارم که همه فرهنگیان با اقای نجفی مکار وحیله گر اشنا شده باشند
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1397/02/23 - 15:10
لعنت خدا بر نجفی و روحانی و مریدان بی بصیرت شان
پاسخ + +1 0 --
دارابی 1397/02/23 - 09:44
نجفی در دوران شهردار بودن رفتار محترمانه ای با اعضای شورای شهر نداشت. یکبار در جلسه ای به یکی از اعضای جوان شورای شهر که انتقاد ملایمی از نجفی کرده بود با لحن تمسخر آمیز گفته بود اگر من شهردار نمیشدم نفر اول دولت بودم ولی تو اگه شانس نمی آوردی که داخل لیست قرار بگیری هیچی نبودی
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته امار بودجه 1397/02/23 - 15:05
حسینی مکارم مدیرکل بودجه در حوزه وزارتی بود هرجه در وصف ایشان از نظر وابستگی صرف وغلام حلقه به گوشی کار گزاران بگویم کم گفته ام البته ایشان سیاسی شناسنامه داری نیست فقط در .... ید طولایی دارد.
پاسخ + +1 0 --
علی شیخی 1397/02/23 - 15:11
نجفی از اولش هم....نبود.
فقط یه عده نفهم (ببخشید) اونو بزرگ کرده بودند
پاسخ + 0 0 --
پروانه تقی زاده 1397/02/26 - 10:17
جناب شیرزاد...اگر تنها اقدام نجفی همان مخالفت با امثال مظفر ها بوده است باید بهش دست مریزادها گفت که از آن زمان تفکر امثال مظفرها را تشخیص داده بود...ضمنا وزیر سازی چه اشکالی دارد و نقش کاریزما داشتن چه عیبی دارد؟خوبه مثه فانی یه آدم وابسته به میز بود که برش هم داشتند نمیخواست بره...؟!!یا مثه مهرعلیزاده به در و دیوار بزنه که به من یه پست شهرداری یا استانداری بدید!!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور