صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" بهتر است در مهر امسال جناب رئیس جمهور از دانش آموزان بپرسند که معلم کیست و جایگاهش چیست ؟ "

صرفه جویی های اقتصادی وزیر آموزش و پرورش با کسورات بندهایی از حکم حقوقی فرهنگیان ، نارضایتی آنان را می افزاید

مینو امامی/ همکار صدای معلم

صرفه جویی در آموزش و پرورش و جایگاه معلمان

57 سال است که معلمان به شرایط شغلی خود معترضند ، اما خونسردی مقامات در عدم پاسخگویی به خواسته های آنان ، نشان از دلایلی دارد که آنان بهتر از ما معلمان آنها را می شناسند و برای همین ، هنگامی که برای اعتراض ، درِ خانۀ مجلس یا وزارتخانه یا سازمان برنامه و بودجه زده می شود ، احدی احساس مسئولیت نکرده و برای پاسخگویی حاضر نمی گردد.


با توجه به معنای لغوی کلمه اعتراض :
ما در اعتراض خود می توانیم انتقاد کنیم یا ایراد بگیریم و یا بر مسئولی خرده بگیریم و مؤاخذه نموده و بازخواست نمائیم. ما اعتراض می کنیم تا به شرایط مساعد آموزشی و شغلی و رفاهی و معیشتی دست یابیم . گاه برخی اعتراضات قصد تخریب و نابودی دارند اما شاید به خاطر ماهیت شغلی مان ، ما هیچ کدام از این موارد را نمی خواهیم . ما حاضریم در سکوت مطلق فقط با حضور خودِ خردمندانه مان بگوئیم که معترضیم. نوشته های روی کاغذها که در طول تاریخ دردنامه هایی بیشمار بر روی آن نگاشته شده و زیربنای انقلاب ها بوده ، خواسته های ما را برای مسئولین متعهد بیان و آشکار می سازد.

تمامی مسئولین ، از واهمه و ترس و عدم وحدت معلمان برای نتیجه گیری در هر نوع اعتراضی مطّلع اند. در طول سالیان متمادی ، نحوۀ برخورد و بازخورد با شغل معلمی ، به دلیل حساسیت ها و اثرگذاری های مستقیم و غیر مستقیم آن بر اذهان دانش آموزان باعث گردیده است که معلم هم محافظه کار باشد و هم امنیت شغلی استواری نداشته باشد.

صرفه جویی در آموزش و پرورش و جایگاه معلمان

ما معلمان همیشه مجبور بودیم در پشت خطوط قرمز نظام سیاسی بیندیشیم و عمل کنیم . گزینش ما به جای محک زدن توانایی های تدریس مان بر سنجش اعتقادات مذهبی مان صورت گرفته است. در مدرسه بیشتر از کارکرد آموزشی یا تعلیم و تربیت ، ظاهر پوشش و میزان شرکت در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی معلم زیر ذره بین بوده است.

همیشه استرس و نگرانی شدیدی بر ماهیت شغل ما سایه افکنده و ما را به خود سانسوری یا پنهان سازی واقعیت وجود و افکار واداشته است. دبیران پرورشی بیشتر از یک همکار ، سایبانی برای کنترل و نظارت بر این رفتارها بوده است که البته هویت اصلی آنان نیز برای تحقق همین مهم معنا یافته است. آنان کارکرد شغل ما را تجزیه نمودند و تربیت یا پرورش دانش آموزان را برعهده گرفتند و آموزش یا تعلیم به تنهایی برای من معلم باقی ماند. آخر مادر بدون عشق شعر قلب مادر ایرج میرزا را نمی تواند ترسیم سازد. لذا معلم این سرزمین حس اعتماد به فضای شغلی را از دست داده است. عده ای از نقش ها ، گویی از این ترس رضایت کافی دارند چون معلمی که از مدیر مدرسه می ترسد برای او اطمینان مطیع بودن می دهد ، معلمی که از دبیر پرورشی می ترسد به او تضمینی برای حرکت در خط مستقیم می دهد. یا ترس از کارمند سادۀ اداره آموزش و پرورش با احتمال گزارش منفی برای او ، به او رسالت سکوت منفعل بودن را می دهد. همه این موارد واقعیت شغل معلمی است با تعدادی فاکتور کم یا زیاد.

در جامعه ما شغل معلمی به جای داشتن جا پاهایی مستحکم جهت حرکت به پیش و رو به جلو ، در مسیری ثابت پوسیدۀ نخ نما شده ای علیرغم اثبات ناکارآمدی بدون هر نوع امکان تغییر و تحولی در آن ، در جا می زند و برای همین بهره مندی مفید همه گیری برای رشد و توسعه پایدار آموزشی و تربیتی ندارد . چون اصول انتخاب معلم و تربیت او صحیح نمی باشد :

* به همان دلیل که معلمی آخرین انتخاب افراد بیکار است .
* به همان دلیل که معلمی تنها راه و چارۀ کسب درآمد جوانان است.
* به همان دلیل که هر رهگذری جرأت و شهامت و پتانسیل معلم شدن را دارد.
* به همان دلیل که معلمی شغلی است که می توانی ارادۀ او را تسخیرسازی و او را تسلیم خواسته های منفعل خود نمایی.
* به همان دلیل که طی 57 سال کاستی ها بر روی هم انباشته شده و هیچ نظامی حتی خود نظام آموزشی توانایی تجزیه و تحلیل آنها را نداشته است.
* به همان دلیل که ترس های ما به عنوان یک معلم هم بی مورد و هم شدید ادامه دارد. ما در مدرسه با هم نیستیم که در کل کشور با هم باشیم. حس شدید بی اعتمادی به همکار و ایفای بازی نقش همکار مهربان و صمیمی که با بازنشستگی رنگ می بازد و انگار نه انگار. خصوصا در بین معلمان زن. حتی اویی را که همکار صمیمی خود می پنداشتی دیگر کنار خود نمی یابی.
* به همان دلیل که 10 سال حق و حقوق قانونی او داده نشد و از نام دیون به مطالبات ارتقا یافت اما سکوت او همچنان راه را برای میدان داری مسئولین نظام آموزشی باز گذاشت چون همیشه اول اجازه می دهیم قانون بد حاکم و نهادینه گردد سپس متوجه سد فعالیت آن می گردیم.
* به همان دلیل که همیشه آخرین وزیری که رأی اعتماد گرفت وزیر آموزش و پرورش بود و کمترین رأی نیز به او اختصاص داشت.
* به همان دلیل که هیچ وزیری هنگام گرفتن تأییدیۀ نمایندگان مجلس برای وزارت ، نایستاد و هیچ امتیازی به نفع معلمان مطالبه نکرد.
* به همان دلیل که زد و بندهای سیاسی در انتخاب مدیران کل استانها و حتی مدارس ، شدیدا به ایفای نقش پرداختند و اثرات تخریبی آن بر ماهیت شغل معلمی اثر مستقیم گذاشت.
* به همان دلیل که 57 سال تحمل شداید شغلی برای معلم ، تحمل یک واجب بوده است و تصور شرایط مطلوب تر و بهتر ، تصوری بعید به نظر می آمده است یا سکوت در گذشته نسبت به تمامی موارد ، کار امروزی ها را برای نیل به هدف دشوار ساخته است. یا آگاهی امروز برای دریافت واقعیت های پیرامون شغلی در گذشته وجود نداشت . ما فرهنگیان امروز ی واسطه تغییر هستیم و تاوان آن را می پردازیم.
* به همان دلیل که صبوری یک معلم در کلاس درس برای آموزش و هدایت و تحمل 20 تا 50 دانش آموز با تربیت متفاوت را در این مملکت هیچ کس به جز او ندارد ، اگر والدین در نگه داری تک فرزند خود امروز به بن بست رسیده اند ، یک معلم با زمزمه محبت یا دیسپلین خود کلاسی را و حتی مدرسه ای را می تواند اداره نماید.
* به همان دلیل که مسئولیت تمامی آموزش های یک کودک برعهدۀ همین معلم نهاده شده است که اگر خوب تعلیم و تربیت دهد ، افتخارش مال مدیر و مدیر کل و وزیر است اما اگر دانش آموز درس نخوان سرکشی از کلاسش بیرون جهد یا چاقویی کشد و خلافی دیگر کند ، تمامی سرنیزه ها به سوی او نشانه می رود.
و....

صرفه جویی در آموزش و پرورش و جایگاه معلمان

امروز تمامی مسئولین مدیریت کلان به نیکی می دانند که این معلم همان معلم 57 سال پیش است منتهی مراتب قدری کم صبرتر و البته آگاه تر که شروع به نالیدن کرده است. لذا نالۀ این معلم از سوی آنان به هیچ گرفته می شود. البته چون ندایی از سوی شما برای پاسخگویی نمی رسد فریاد معلم تبدیل به ناله می گردد و گر نه معلم امروز آگاهانه فریاد مظلومیت سر بر می آورد. مظلومیت شغلی و اهداف آن را. امروز تنها داشته های ما هم به بهانه صرفه جویی جهت خود بازیابی وزارتخانه ، آرام آرام حذف می گردد و همانند میدان جنگ ، جیره غذایی روز به روز کاهش می یابد و شما چقدر مطمئن هستید که ما راست قامتانِ نداری هستیم و این یعنی تحقق معنای ضرب المثل :
به مرگ بگیر تا به تب راضی شود. یعنی سختگیری مصلحتی ، کسی که برای قبولاندن شرط دلخواه خود شرایط را خیلی سخت و سنگین می گیرد تا بالاخره طرف مقابل به کمتر از آن که در واقع همان خواسته مد نظر است راضی شود. درد بزرگ ما معلمان همین است. یعنی هر چه تنگ تر شدن عرصۀ فعالیت برای معلمان .

خاطرات اول خدمت در این وادی هرگز فراموش نمی شود، حتی تلخ ترین لحظات آن . هنگام استخدام رسمی زمانی که برای انتخاب محل خدمت به اداره کل استان خود مراجعه کرده بودم در شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی ، تصادفی در پیچ مشهور به مرگ یعنی شِبلی ، صورت گرفته بود که تعدادی از همکاران فوت و مجروح شده بودند. در واقع نیاز به جایگزین داشتند. یکی از مسئولان متوسطه برای راضی شدن بنده به تب ، منطقه دور افتاده چاراویماق را پیشنهاد دادند که بالاخره خوشحال از طی مسیر 45 دقیقه ای ، همان شهرستان بستان آباد را انتخاب کردم. که فرد مسئول بعدا در یک کلاس آموزشی هنگام گلایه بنده گفتند : این از حقّه های ما بود ....غرضم از ذکر این خاطره ناخوشایند فریبکاری اول خدمتم ، تشریح حال و هوای نظام آموزشی کشورم هست که اگر با یک معلم چنین صداقت خورند ، وای به حال کل معلمان.

ما معلمان تنها ، بی کس ، بدون حامی دلسوز ، در حالی به امر خطیر نالیدن بی حاصل روی آورده ایم که ما را ترسایان می نامند یا کسانی که جرأت کامیونداران معترض را نیز ندارند. اما آنان را جهانیان نیز دیدند و حمایت کردند. باید گفت آنان شغل شان خطیرتر از من معلم است که اختیار قلب و مغز کودکان این سرزمین را دارم. او به حمل و نقل کالا مشغول است و نبض اقتصادی کشور را برعهده دارد اما من معلم ، با چاقوی تیز و ظریف جراحی که بر روی خط باریک تر از مو می توانم مانور جراحی اندیشه و خیال و احساس و... دهم ، هیچم.
اما جناب وزیر حرمت امامزاده با متولی است. شما از خط بین ما و مسئولان ، عبور نمی کنید تا بیایید و با ما هم کلام شوید. شما تنها در ورای آن خط قرمز سخن می گوئید که به کار ما نمی آید. ما متولی دلسوز همگام با خود نداریم لذا کامیونداران کشور با همدلی حتی هم صنفان خارجی خود می توانند نتیجه بگیرند اما ما خیر. قصد توهین ندارم اما خیلی از آنها حتی سواد نوشتن و خواندن ندارند اما ما هم باسوادیم و هم سواد آموزش می دهیم .

نکات زیر به گفته های وزیر آموزش و پرورش در هفته معلم امسال استناد جسته است : ( 1 )

گفتید: چرا هنوز بعد 57 سال باز مشکلات معلمان باقی است و باید تغییراتی ایجاد کنیم و انتخاب مدیران توسط معلمان را یکی از آن تغییرات ذکر کردید اما نتیجه این تصمیم چند درصد از مشکلات آنان را حل و فصل خواهد کرد ؟ و چرا هنوز از ساز و کار آن خبری نیست ؟ نمی دانم اگر این سند تحول که هر دائم از اجرای آن سخن می گوئید و آن را همانند کهکشان راه شیری علم و خرد یا تعلیم و تربیت می انگارید ، وجود نداشت وضعیت آموزش و پرورش چی می شد؟ شاید همین سند مانع رفتن و شدن و گردیدن نظام آموزشی است ؟ شاید باید چشم ها را شست و جور دیگری نگریست ! باید قبول کرد که انتخاب مدیران توسط معلمان به تنهایی ، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد چون مابقی ساختار همان است . یعنی ارتباط مدیر با دست اندرکاران ادارات ، نقش ژاندارمی مدیران را حفظ خواهد کرد و این فقط یک انتخاب ساده برای آسودگی خیالی است که به این سادگی اصلاح پذیر نیست.
گاه برخی همکاران تصور می شوند که با جابه جایی برخی از نقش ها در آموزش و پرورش حتی خود وزیر، مشکلات رخت بر می بندد اما نقش ها متأسی از قواعد و اصول حاکمند . امروز اگر امیرکبیر هم برای انجام اصلاحاتی بیاید جزوی از سیستم موجود خواهد شد و اختیار و اراده ای برای مبارزه نخواهد داشت. خیلی از نمایندگان امروز مجلس دیروز در شهر خود فعال ، مسئولیت پذیر و اثرگذار بودند اما امروز در مجلس ، کار مفیدی برای همشهری های خود نمی توانند انجام دهند. یا باید بپذیریم دیروز ، آنان نقش بازی می کردند و خود واقعی شان در ارتباط با شما نبود و یا باید بپذیریم که امروز ساختار مجلس او را متوقف ساخته است.

 صرفه جویی در آموزش و پرورش و جایگاه معلمان  گفتید که معلمی که راه پر فراز و نشیب روستا را طی می کند تا به مدرسه برسد، آینده نظام را می سازد، مگر او دیده می شود که تا ترسیم گر آینده هم باشد! شاید بهتر باشد رئیس جمهور پرسش مهر امسال را خطاب به خود معلمان و از آنان بپرسند که خاطرات شروع خدمت خود را در روستاهای صعب العبور کشور بنویسید تا همگان بدانند آینده سازی یعنی چه ؟ آخر شما مسئولین سالی یک بار یاد مهربانی در مهر می افتید و رئیس جمهور برای دانش آموزان سئوالی طرح می نمایند، برای 365 روز یک روز مهربانی لابد کافی است! یا بهتر است در مهر امسال جناب رئیس جمهور از دانش آموزان بپرسند که معلم کیست و جایگاهش چیست ؟ تا شاید پاسخ ها ، منبع خیری برای تغییر باشد.

همچنین گفتید : یکی از نقاط ضعف آموزش و پرورش این است که نظام و ساختار سازمانی بسیار متمرکز و طولانی دارد و علیرغم ویژگی ساختار سازمانی ، ارتباطاتش خیلی ضعیف بوده و مکانیسمی ندارد که با اعضا واقعیت را در میان بگذارد. پس لابد برای همین واقعیت ها را از ما پنهان می سازید و یا واقعیت هایی را که ما از اسفباری زندگی خود می گوئیم ، نمی شنوید و در فکر اصلاح آنها بر نمی آئید.

امروز در ایران هر سازمان و اداره ای از چنین پیچیدگی یا تمرکز اداری برخورداراست ، اما چرا در ساختار سیستمی آنان نظم و یکپارچگی است و تنها وزارت مشکل داریا پرمشکل ، مائیم ؟! شاید بدین دلیل که آنان صلابت در عمل و انتخاب دارند اما در وزارت ما نامحرمان ورودی یا نفوذی ، هم زیادند و هم غیر آموزش و پرورشی اند. وزارت شما ناخالصی و ناسرۀ متعددی دارد و نقطه ضعف آن همین واقعیت است. جلسات ماهانه یا هفتگی آموزش و پرورشی ها با مقامات سیاسی استان چون فرماندار و استاندار برگزار می شود نه با خود فرهنگیان. شاید تمرکزی که از آن گلایه می کنید بیشتر هم اندیشی با خارج از وزارتی هاست که آنان بیشتر از من معلم واقعیت های سازمانی ما را می شناسند. چرا جلسات ما با نمایندگان و برگزیدگان آموزشی هر شهر و استان نیست ؟ کدام در کالبدشکافی امور بیشتر کار سازتر است فرماندار و استاندار یا خود معلم؟ اگر قصد استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی آنان را دارید ، عوامل بازدارندۀ نشست ها و جلسات خودی را به زیر پوشش حمایت آنان برید نه اسرار و محرمیت های درون سازمانی را . نجوای رازها در گوش آنان باعث نفوذ سیاسی نمایندگان هر استان بر مدیران کل و تصمیمات او می گردد.

و جناب وزیر ، گفتید : سعی می کنیم شرایط کار در مدرسه به عنوان رکن تعلیم و تربیت تسهیل شود .
تسهیل شرایط کار در مدرسه برای تعلیم و تربیت ، به چاره اندیشی های وصله ای چهل تکه نیازمند نیست ، به شهامت بر هم زدن بی نظمی حاکم محتاج است. شما توانایی یا جسارت یا پشتیبانی لازم برای در هم کوبیدن تمامی پیچیدگی های اجزای امروز برای احیا و ایجاد طرحی ساده و نو را دارید ؟ یک طرحی منسجم ، یکسان ، نفوذناپذیر، متکی به قوای عناصر داخلی ، پویا و حاصلی از نتایج آموزش و پرورش های موفق جهان . ما با تکه تکه تصمیم گرفتن بر دل این ساختار متمرکز دور از واقعیت ، فقط بر پیچیدگی و لاینحلی آن می افزائیم. برای نیل به این هدف باید با کارشناسان تعلیم و تربیت کشور آشتی نمائید و هم با خود معلم حتی در آن روستای دورافتاده . بررسی مشکلات آموزش و پرورش و تصمیم گیری بدان بدون حضور معلم معنا و مفهوم ندارد.

هیچ می دانید امروز چرا شغل معلمی همانند دوران سپاهی دانش در روستاها، ارزش و خوف و رجای کار دولتی را ندارد ؟! چون شما آموزش و پرورش رایگان و اجباری را متکی به سرمایه های اولیای دانش آموزان نموده اید. همیشه حق با مشتری است ، آنجا که بهایی پرداخته می شود انتظار مطیع و منقاد بودن هست. از زمانی که مدارس کشور با سرمایه های ملت اداره شد ، شغل معلمی شد کف اختیار آنان . امروز برای تمامی این دلایل من معلم لیاقت بذل توجه هیچ مقامی را ندارم.

جناب وزیر ، امروز رسالت شما در تأمین بودجۀ خود گردانی با دست بردن بر ریز موارد تشکیل دهندۀ حقوق یک فرهنگی ، گامی ناهمسو و نامیمون دیگری است که فاصله ها را خواهد افزود و نامحرمیتی ها را شدت خواهد بخشید. امروز باز شما در کنار ما معلمان نیستید و در تقابل با ما ، خواسته های سازمان برنامه و بودجه و مجلس را برای صرفه جویی در ساختار بودجه ای نظام آموزشی ، برگزیده اید. این روند نه تنها چارۀ کار نیست که فزایندۀ نارضایتی و بی انگیزگی است .

مواردی که از سوی وزارتخانه برای حداکثر صرفه جویی در بودجه آموزش و پرورش اقدام یا بدان فکر شده است عبارتند از :

1 - حذف مدت تحصیل از سنوات خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان .
2 - حذف تعداد معاونت ها و ادارات کل آموزش و پرورش در وزارتخانه.
3 - حذف بند سختی شغل کلا برای کارکنان اداری و مدیران و 30 درصد برای معلمان .
4 - حذف حق عائله مندی معلمان مجرد که نامش را خود وزارتخانه اشتباهی نهاده است اما به هر حال برای هر فرد شاغل حقی قانونی است که می توانستید به نام حق رفاه یا درج در سایر موارد ، آن را بپردازید.
5 - حذف یارانه فرهنگیان خصوصا زوجین فرهنگی که هرگز دفاعی از آن نکردید .
6 - بیمه اجباری آتش سوزی منازل با وجود این که می دانید خیلی از همکاران صاحب هیچ محل سکونتی نیستند.
7 – استفتاء پرداخت حقوق تابستان از مراجع تقلید ، دست یازیدنی دیگر برای تحقق صرفه جویی بودجه آموزش و پرورش است. اصل مهم آن است که پرسش انجام شده است و تفکر آن به وجود آمده است. هر چند مراجع عظام خصوصا مقام رهبری پرداخت حقوق تابستانی فرهنگیان را بلامانع و کاملا قانونی و شرعی دانسته اند. اما شما را به خدا مگر معلم توانایی پس انداز میلیونی در بانک ها را دارد که به اتکای زیادی درآمد و داشتن پس انداز چشمگیر ، بر فرض محال بگوییم ، اشکالی ندارد. اگر چنین هم بود مگر معلم کارگر فصلی است که فصل تابستان قطع حقوق گردد ؟ ( 2 )
8 - البته فروش برخی املاک مازاد تحت مالکیت نیز مطرح گردیده است.( 3 )

جناب وزیر ،
همکاران معتقدند که شما مأموریت کاهش هزینه ها را در این وزارتخانه دارید و شاید برای همین ، اولین بار وزیری رأی بیشتری در مجلس کسب کرد. عرض کردم که شما از پشت خط قرمز به سوی ما قدم برنمی دارید برعکس اوضاع اسفبار ما را شدت لاینحلی می بخشید.
اما اعتراض و نارضایتی ما آب باریکه ای است که در نهایت مسیر به رودخانه و دریا پیوستن را خواهد یافت. منتظر بمانید . نسل امروز معلمان پل عبور از شدائد آیندگان است. ما معلمان محروم رنجور خسته دل ، امیدواریم . آموزش و پرورش کشور روزی متحول خواهد شد. شاید فردا .

1 ) سایت اقتصاد نیوز - کد خبر: ۲۱۲۴۴۱ - 18 /02 /1397
2 ) سایت تابناک – کد خبر : 49885 - 24 فروردین 1397
3 ) باشگاه خبرنگاران جوان - کد خبر : ۵۸۶۰۲۳۳ - ۲۴ آبان ۱۳۹۵


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 15:36 خوانده شده: 1648 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +19 0 --
امامی 1397/04/23 - 16:39
سلام

اسکان مدارس برای غیرفرهنگیان ، با ارائه امکانات
بیشتر و مطلوب تر نیز به عنوان منبعی برای درآمد
وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود.
چیزی شبیه بنگاه داری بانک ها.
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1397/04/23 - 16:45
ماراهمین بس که شاعرمیفرماید:

معلم چراغی است گیتی فروز

چراغی که هرگزنیفتدزسوز(البته ..وز)
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/23 - 19:37
سلام

قدر همه مشاغل را دیگران دانند
قدر شغل معلمی را معلم داند
گوهرشناسی معلم ،گوهر پروری
قدر گوهر،گوهر شناسد مخور غمی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 19:38
سلام . ببخشید شعر من درآوردی از بنده بود.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1397/04/23 - 16:54
خدایی نوبخت معلمه! اینها هم از ایده های نوبخت و... هست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 19:40
سلام
اون طرف مرز معلمی و دیگر مشاغل چیست نمی دانم اما هرکس از آن می گذرد و وزیر و وکیل می شود اصل خود را فراموش می کند.
پاسخ + +6 0 --
دبیر م 1397/04/23 - 17:00
افرین بر شما و مقاله خوبتان
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 19:41
سلام
ممنونم . شما همیشه لطف دارید.
پاسخ + +3 -1 --
شهروند 1397/04/23 - 17:23
درود .جالب بود.در مسجدسلیمان مدرسه دختر انه زینب در محله نمره چهل را رییس اداره چند سال پیش برای چاپلوسی وانت یا پست خود به موسسه امام خمینی مصباح یزدی دادن.که میتوانست یک پاساژ بزرگ شود و تمام هزینه آ پ شهر را بدهد .بعد دبیرستان کر م زاده را تبدیل به مغازه با دادن آن به فردی کردن که کرایه نمی دهد درست.این بطحایی برای تراشیدن جیب معلم آمده .با بالا بردن هزینه بیمه تکمیلی.و الان با کاهش حقوق و دادن افزایشی ناچیز.اواخر سال همزمان با شروع انتخابات وصف بندی ها نمایندگان برای اینکه باز بر موج احساس معلمان سوار شوند بطحایی را قربانی خواهند کرد تا وظیفه حمل ونگهبانی صندوق رای رامجددمعلمان انقلابی به عهده بگیرند.مرسی خانم امامی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 19:43
سلام
اگر فیش حقوق را دقیق نگاه کنید بیمه عمر را با بیمه عمر تکمیلی ترکیب کرده اند و مجموعا کسر می نمایند.
تا حال توفیق پرسش از واحد رفاه اداره را نیافته ام.
باز حواس شاغلان محترم جمع باشد.تشکر لطف دارید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/24 - 09:33
تغییراتی برای بیمه عمر صورت
نگرفته است فقط هر دو را بعنی
بیمه عمر و عمرتکمیلی را جمع زده
ویک جا کسر نموده اند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 17:54
سلام
از همکار محترم به نام شناس ، که در متن
قبلی در خصوص قطع حقوق تابستان معلمان ،
اطلاع رسانی نمودند بی نهایت سپاسگزارم.
هدف همدلی و همفکری و هماهنگی است ،
امید که همیشه هشیار و بیدار و آگاه باشیم.
ما معلمان سرمایه های خرد جامعه هستیم
پس باید در خور شغل مان عمل نمائیم.سپاس
پاسخ + +2 0 --
معلم 1397/04/23 - 18:37
مگر افزایشی بوده که حرف ازکسورات می زنید؟
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 21:48
سلام
اگر مطلع باشید بند سختی کار کارکنان اداری و مدیران حذف شده و برای معلمان 30 درصد کاهش یافته است.
به یک جیب می گذارند و از دیگری برمی دارند.
افزایش سالانه بوده و بس.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/26 - 14:27
50 درصد کم شده نه 30
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/26 - 15:11
سلام ناشناس محترم ،
در خبر صدای معلم ، 30 درصد ذکر شده بود.
اگر شما مطمئن هستید ممنون از یادآوری تان.
پاسخ + +4 -1 --
شهاب 1397/04/23 - 19:27
عالی فرموید
سرکار خانم امامی
یک سوال دارم شما 57سال ظلم به معلم راچگونه محاسبه کردید تا جایی که من از معلمان باسابقه شنیده ام اوضاع معیشتی معلم درزمان حکومت طاغوت صدها برابر بهتر از دوره ی انقلاب بوده است معلمان حقوق مکفی دریافت می کردند حتی بیشتر از سایر سازمان هامعلم بعد از مدت زمان بسیار کم کار صاحب وسیله ی نقلیه وخانه می شد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 21:45
سلام
به اولین اعتراض معلمان در سال 1340 اشاره کرده ام.
در ضمن چون فرزند معلم هستم،حقوق معلم در حدی
بود که ارزش ریال ، به او قدرت خرید می داد اما معلمان
از رفاه فوق العاده ای برخوردار نبودند. ممنونم
پاسخ + +2 -1 --
معلم 1397/04/23 - 22:23
کار من و شما هم شده فقط حرف و شعار تا الان این همه نقد به چه درد ما خورده به غیر از بدبختی بیشتر و پر رویی مسئولین کاش به جای این کارا معلما رو به اتحاد نصیحت می کردین
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/23 - 22:44
سلام
شاید همین نوشتن ها و خسته شدن ها
جرقه ای برای حرکت باشد!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/24 - 07:04
کشور اسراییل چگونه فلسطین را تصاحب کرد ؟!!!
با خرید تک تک خانه های فلسطینیان. صهیونیست ها
از ناآگاهی ملت فلسطین نهایت استفاده را بردند.
در آن زمان کسی متوجه هیچ چیز نبود. مردم
خوشحال بودند که کسی خیر پیدا شده که به آنان
پول می دهد ، یک دفعه چشم باز کردند و دیدند که
خانه و کاشانه ندارند.
این ها به هر وری چنگ زدند حتی حقوق سه ماه را
تابستان دیدند نشد دست بردند به ماده و تبصره ها
و به خود حق کسورات قایل شده اند. فایده این
دانستن ها این است جناب .بیداری من و تو.بزرگنمایی
بی مهری و جسارت کور.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 09:19
سلام مجدد
همکار محترم ، عنوان اصلی این متن بررسی دلایل نتیجه نگرفتن از اعتراضات فرهنگیان است. منتهی مراتب به دلیل اهمیت موضوع " حذف بند سختی کار " از فیش حقوقی همکاران ، عنوان فعلی آورده شده است.
نیک می دانید که این بند به شاغلین محترم اختصاص
دارد و بنده فقط نخواستم از کنار این مهم ، بی تفاوت
بگذریم . هدف هر دو متن که با همکاری مدیر بزرگوار
سایت ارائه گردیده است هوشیاری و توجه ویژه به
این مسأله مهم است. ما فرهنگیان خواستار رهایی از زیر خط فقر اقتصادی - اجتماعی هستیم نه کاهش سقف حقوق. برخورداری از رفاه نسبی حق هر فرد شاغل در یک جامعه است. توزیع باید عادلانه باشد و گر نه تفاوت ها بسیار زیاد خواهد بود. ممنونم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/24 - 09:43
به هر دری
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/04/24 - 11:39
جناب معلم
نقش نوشتن را نمی توان نفی کرد ولی تنها دلبستن به این شیوه مشکلی را حل نخواهد کرد معلم داردچوب عافیت طلبی وتفرقه ی خود را می خورد یک روز سختی کار را کم می کنند یک روز صندوق ذخیره را می دزدند یک روز مبلغ اضافه کار را به شدت کاهش می دهند و....والان هم قرار است حقوق تابستان را قطع کنند البته تکذیب شده است تا معلمان نجنبند هزینه نکنندومتحد نشوند چیزی نه تنها درست نمی شود بلکه روز به روز اوضاعمان بغرنج تر خواهد شد لازم است از خواب غفلت بیدار شویم وحق خود را بااتحاد سراسری بستانیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 15:17
سلام جناب شهاب ،
اگر یادداشت امروز آقای صمدیان را مطالعه
نمایید متوجه می شوید که کاملا برنامه ریزی
شده عمل نموده اند که در سایه آزادی حاکم
در شرایط کنونی همه چیز یکجا فاش گردیده
است. در واقع کاسه کوزه های روی دست
آقای بطحایی شکسته ، اما بیش از یک دهه
هست که معلم را چپاول نموده اند.
نه عافیت طلبی است و نه اهمال ، آنان
می خواهند ما چنین تصور کنیم و به جان
یکدیگر بیفتیم.
اتفاقا در شرایط کنونی که آزادی بیان و
قلم هست بهترین فرصت برای نوشتن است.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/28 - 13:37
باسلام خدمت همکاران
حق التدریس سه ماهه سوم سال96/95یعنی فروردین واردیبهشت وخردادماه96 معلمین را که در اولین ساعات سال 97پرداخت کردندتا شاید همکاران فرصت فکرکردن را نداشته باشند که چقدر دریافت کردند
این سه ماه را در واقع 15روز فروردین 31روز اردیبهشت و15روز خرداد در نظر گرفته بودندیعنی دوماه در حالیکه قبلا دوماه ونیم حساب می شود
تاالان ندیدم جایی همکاران از ان نام ببرند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 15:22
بقیه :
چرا معلمان این همه خشمگین می شوند یا
ناراضی تر گردیده اند ؟!!
همین سایت صدای معلم به کرات گفته ام
پلی است برای نیل به هدف آگاهی.
کاری ندارد بیایید تصور کنیم این سایت
نیست ، من و شما چگونه از مسایل حرفه ای
آگاه خواهیم شد ؟ چند نفر حوصله دارند بروندو
سایت گردی کنند ؟ اما این سایت اعتیاد مفیدی
را برای ما بوجود آورده است و هر دایم دنبال
موضوعی جذاب و واقعی تریم.
ناگفته نماند تمامی نظرات و متون نامه ها و
یادداشت ها را جناب آقای پورسلیمان به تنهایی
مطالعه و بزرگنمایی و درج می نمایند.
پس نوشتن و خواندن اگر کل مسیر نیست حداقل
نصف مسیر هست. همه ما با هم کار بزرگی
انجان می دهیم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 21:13
انجام می دهیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 15:26
در ضمن قدر عافیت فعلی را بدانیم چون
دو سال دیگر کی وزیر شود و کی رییس
جمهور و باز من و شما چنین نعمتی در
اختیار داشته باشیم یا خیر ، خدا داند.
اگر نتیجه ای نمی گیریم به دلیل پیچاندن
فوق العاده سخت همه چیز در هم هست.
مسایل به مرحله سماجت رسیده اند و لاینحل
گردیده اند. تا قانون گذاران ما را نخواهند ببینند
هیچ اعتراض مورد انتظار شما جواب نخواهد داد.
باید شعور این مهم متولد ، رشد و نمو یابد. تشکر
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/04/24 - 21:53
سرکارخانم امامی
بحث من زدوبند وتظاهرات خیابانی معلم نیست نتیجه بخش نخواهد بود وهزینه ی بالایی هم دارد ولی حرکت های اجتنابی مثل قبول نکردن اضافه کار توسط معلمان شاغل وبازنشسته خیلی تاثیرات مفیدی خواهد داشت ایتکه عنوان کنیم مشکلات از ده سال پیش شروع شده واین دولت ووزیر مقصر نیستند توجیه بسیار نامناسبی است بسیاری از اتفاقات نامیمون در دولت فعلی اتفاق افتاده است ازجمله توهین مکرربه معلم ازطریق صداوسیما که اصلا در دولت های قبل سابقه نداشته است وخیلی مسائل دیگر که اکثریت به آن واقفند خانم امامی یکی دومشکل معلمان را که در رسانه ها مطرح شد وتوسط مسئولان مورد توجه قرارگرفت مطرح کنیدبسیاری از معلمان کشور در فضای مجازی مخالفت خود را با وزارت وزیر فعلی اعلام کردند که مورد توجه قرار نگرفت وبا رای بالا برکرسی وزارت نشست درپایان باید چاره ای کرد اگر حرکتی نکنیم زمانی فرا خواهد رسید که دست پایی برای حرکت ما نخواهند گذاشت
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 22:31
جناب آقای شهاب ،
برای تعهد و علاقمندی و ارادۀ قوی ای که دارید تبریک عرض می کنم. افتخار می کنم که در سایه سایت صدای معلم ، توفیق آشنایی و هم کلامی چون شما اساتید محترم نصیبم گردیده است. یک خصلتی خدادادی دارم که سعی می کنم قبل از دست دادن نعمت ، ارزش و قدر آن را بدانم. شکر ، خدای متعال را که توفیق خدمتگزاری برای اندیشمندانی چون شما همکار محترم روزی ام گردیده است. برای بحث های نتیجه بخش و مصمم تان سپاسگزارم. به امید بهبود و اعتلای شرایط آموزشی و معیشتی تمامی معلمان کشورم. سربلندی و عزت تمامی فرهنگیان آرزوی قلبی ام هست. پاینده باشید.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/04/24 - 23:38
با عرض سلام
سرکار خانم امامی
از لطف شما سپاسگزارم وخود را لایق این تمجید ها نمی دانم من بنده ی حقیری هستم در ابتدای را ه وسراسر نقص وکاستی همیشه ازمحضرشما استادگرانقدر،شجاع وفرهیخته ودغدغه مندکسب فیض نمودم امید که بتوانم خدمتگزار جامعه معلمان فرهیخته ووالامقام کشورم باشم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/25 - 08:53
سلام جناب آقای شهاب ،

تعریف وقتی بجا باشد ، ذکر واقعیت است ، نه تعارف است و نه هندوانه زیر بغل گذاشتن.
ویژگی های خاص شما عبارت است از :
بی تفاوت نیستید.
دگرخواه هستید.
هر چیزی را به راحتی نمی پذیرید .
اهانت نمی کنید و ادب و کمال معلمی را پاس
می دارید.
اگر این موارد را می نویسم قصدم یادگیری است و عمومیت بخشی چنین رفتارهایی ناب .
امید به دلخواستۀ خویش در صحت و سلامتی برسید. بنده هم معلمی بسیار بسیار ساده ام و هیچ ادعایی ندارم. همه چیز را مدیون این سایت هستم .
سربلند باشید همیشه روزگار. سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/25 - 09:03
جسارتا هرگز از واژه حقیر برای نمایش تواضع خود استفاده نکنید که هر انسان خالق خدا به اندازۀ عزت الهی ، عزیز و بزرگ است. روح انسانی بسیار بزرگ تر از ظرف های امروزی است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/24 - 22:10
سلام مجدد
با شما موافقم . خارج از وظیفه اصلی معلم ،
با اجتناب از اضافه تدریس ، مراقب امتحانات
نهایی و کنکور ایستادن ، عدم اصلاح اوراق
امتحانات نهایی و...... می توان وحدت عمل
و مقاومت کرد. بنده نگفتم وزیر فعلی بی تقصیر
است عرض کردم همه مسایل یک دهه ، امروز
نمایان شده است. در ضمن گفتم قدر شرایط
همدلی را بدانیم. بلی اگر همکاران برای مهر
امسال یک دست و همدل ظاهر شوند شاید شرایط
به نفع ما بهبود یابد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/25 - 12:04
عدم تصحیح اوراق امتحانی
پاسخ + +1 0 --
پارسا 1397/04/25 - 15:48
درود بر شما.چه خوب نوشتید .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/25 - 17:14
سلام و ممنونم.
پاسخ + 0 0 --
آیت دژمان 1397/04/26 - 00:28
سلام. باتشکر از خانم امامی به خاطر نوشته زیبایش.
یکی ازدلایل اصلی بی توجهی به خواسته های معلمان، نداشتن بلندگویی در جمع مسوولین هست. تمام کسانی که باید ازمعلم دفاع کنند، مثل وزیر ومعاونان ونمایندگان مجلس و...دیگر درزمره ی معلمان قرار نمی گیرند. چون تنها راه توجه به معیشت ومنزلت معلم، همسان سازی حقوق هاست، که دراین صورت آنانی که اسم بردم که همه درزمره ی، نجومی بگیران هستند، قطعا ضرر خواهند کرد ولذا هرگز این کار را نمی کنند..!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/26 - 07:26
سلام

اگر اتفاق خوشایندی بیفتد که فرد یا عده ای از
مدیران ارشد ، با چشم بصیرت خود بتوانند معلم
را ببینند و درک کنند، ما هم می توانیم به شرایط
عادی وظایف خود برگردیم و کارکرد اصلی خود را
یعنی تعلیم و تربیت را انجام دهیم.
هدف همه رسیدن به دوران درخشانی از موقعیت
شغلی است هم از لحاظ اوضاع معیشتی و هم
آموزشی. شما لطف دارید تشکر.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/26 - 14:46
بنده بارها گفتم دوباره هم میگم متاسفانه متاسفانه هیچ گاه هیچ گاه اتحاد بین معلمان صورت نخواهد گرفت با دلیل هم میگم.. یک میلیون معلم با انواع و اقسام عقیده و مرام وخوی ورفتار که هرگز روی یک حالت خاص وحدت نخواهند کرد. هرگز پس به فکر شغل دوم یاشید اگر میتونید.. سالهاست میگن اضافه برندارید ولی طرف رو می بینیم صبح شنبه تا عصرچهارشنبه تو مدرسه ست نمیشه که بری جلوشو بگیری
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/26 - 15:16
سلام
جناب ناشناس ، مسأله مهم وحدت و یکی شدن معلم نیست ، آنان ما را به نبرد با بی عدالتی دعوت می کنند. مسأله اصلی دیده نشدن معلم است توسط تمامی مسئولین کشور و خصوصا مقام رهبری . برای شغل دوم معلمان قبلا مطلب نوشته ام ، آن هم مشکلات خاص خود را دارد که کم ارزش شدن شغل معلمی و خستگی او در کلاس درس از عمده ترین موارد است.
در ضمن خانم ها چکار کنند ؟ دنبال شغل دوم بروند ؟
خیلی از آنان سرپرست خانوارند.
وظیفه دولت تأمین معلم است شغل دوم در قاموس
معلم نمی گنجد.
پاسخ + +1 0 --
معلم 1397/04/26 - 19:33
چالش پاره کردن فیش حقوقی در اعتراض به تفاوت فاحش حقوق معلمان با سایر کارمندان دولت و نامه به مقام معظم رهبری راه اندازی شده چرا صدای معلم بعنوان تنها رسانه معلمان هیچ واکنشی نشان نمی دهد https://t.me/joinchat/AAAAAEtw7OHmRneim0xqMg
بهتر نیست این سایت کمی با کمپین پیگیری خواسته های صنفی معلمان هماهنگ باشد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/26 - 22:09
سلام
همکار محترم ، الان که فیش حقوق نیست ، هر فرد
با مراجعه به سایت به اطلاعات حقوق خود دست
می یابد .
در همین سایت شخصا نامه به مقام رهبری هم نوشتم ده بار هم به دفترش برای پیگیری زنگ زدم خبری نشد.
مقام رهبری شاید به احترام دو قوه مقننه و مجریه دخالت نمی کتند. معلمان هر سال در هفته معلم
دردنامه خود را ارائه می دهند اما می بینید که
خبری نیست.
شما با نام معلم شاید بتوانید چنین دعوتی داشته باشید اما چنین دعوت هایی برای اعتراض تحریک
محسوب شده و جرم هست. البته تا جائی که بنده می دانم لذا کسی با اسم حقیقی خود عرض اندام
نمی کند. اما به حال موفق باشید.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/27 - 14:49
یادش به خیر زنجیرانوشیروان عادل
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/27 - 14:52
آقا برویدآژانس دانش آموزانتان را به منزل برسانیدپول خوبی هم می دهند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/27 - 15:51
سلام همکار محترم به نام معلم ،

تشکر از تمثیل تان. مطالعه کردم ، نمی دانستم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/27 - 15:53
سلام
جناب معلم
اولا : امیدوارم که دانش آموزان کلاس خود را
نمی گوئید.
ثانیا شما را به خدا اگر چنین می کنید نگوئید
معلم هستید.
ثالثا : باز کافی نخواهد بود .
پاسخ + 0 0 --
من 1397/05/02 - 13:10
احسنت این شد دو کلوم حرف حساب
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/26 - 23:50
خانم امامی عزیز می توان از اطلاعات سایت پرینت گرفت!!!
اول کلیپهای همکاران را مشاهده بفرمایید بعد نظر دهید ،نسبت به مقاله شما صحبتهای همکاران ساده تر است و جزئیات کمتری دارد
با این نتیجه گیری شما مقالات جنابعالی هم کاملا مباحث ممنوعه را مطرح می کند و شاید جرم است
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/27 - 09:55
سلام و موفق و مؤید باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/27 - 11:14
فقط چون معلمان مظهر خرد جامعه
هستند لطفا به یاد داشته باشید که
فیش های پاره شده را بر کف زمین
نریزید که از هر نظر خوشایند نیست.
پاسخ + +1 0 --
معلم 1397/04/28 - 13:54
سلام برشما
حق التدریس سه ماه سوم سال تحصیلی96/95یعنی حق التدریس شاغلین در ماههای فروردین واردیبهشت وخردادماه را که در اولین دقایق سال97 (شاید تا همکاران کمتر توجه کنند ) پرداخت کردند فروردین را 15روز و اردیبهشت را یکماه وخردادماه را نیز 15 روز کاری حساب کرده بودند در صورتیکه سنوات گذشته دو ماه ونیم حساب می کردند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/28 - 15:01
سلام

جناب از هر دری هدف فقط صرفه جویی
است. قطره قطره حق خوری وانگهی دریایی
برای پرداخت پاداش 96 و مطالبات ده ساله
است.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور