صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

به بهانه برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در هفته دوم مهرماه ؛

از تصدی گری تا تسهیل گری در انجمن های اولیاء و مربیان

محمدرضا شهریاری/ کنشگر عرصه سازمان های مردم نهاد و کارشناس انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

انجمن اولیا و مربیان و تاریخچه آن و آسیب شناسی  در تعریف انجمن های اولیا و مربیان آمده است که: در هر مدرسه هیئت "منتخبی" است از اولیای دانش‌آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان به‌منظور کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش، و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر پایه ی مقررات و ضوابط انجام وظیفه می‌نماید...

آغاز همکاری خانه و مدرسه در ایران با گذشت پنجاه سال از تأسیس انجمن اولیا و مربیان در فرانسه و با الگوگیری از آن در قالب انجمن به سال ۱۳۲۶ شمسی برمی گردد. در آن سال شورای عالی فرهنگ، تشکیل این انجمن ها با عنوان "انجمن خانه و مدرسه" را در همه آموزشگاهها همراه با شرح وظایفشان تصویب کرد. در مهرماه سال ۱۳۴۶ شمسی، انجمن اولیا و مربیان ایران به نام «انجمن ملی اولیا و مربیان» تغییر نام پیدا کرد و به ثبت رسید و امروزه عنوان «انجمن اولیا و مربیان» را به خود گرفته‌است.

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۵۸ با تصویب یک ماده واحده توسط شورای انقلاب ( که در آن زمان جایگزین مجلس شورای اسلامی بود ) ، کارکنان انجمن ملی اولیا و مربیان مشمول قانون استخدام کشوری شدند و سازمان انجمن اولیا و مربیان به‌طور مستقل و به سرپرستی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش پایه‌ریزی شد. اساس‌نامه ی انجمن در سال۱۳۶۷ مورد تصویب شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت.در همین راستا هفته پیوند اولیا و مربیان هر ساله در ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود که هیئتی منتخب از پدران و مادران، دانش‌آموزان و مربیان، با هدف همکاری در راه پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش‌آموزان گرد هم می‌آیند.

 

اهداف و برنامه های اولیه انجمن اولیا و مربیان انجمن های اولیاء و مربیان زمانی می توانند موثر باشند که نگرش مدیران سیستم آموزش و پرورش به آنها ابزاری نباشد و به عنوان یک فرصت در مدرسه، منطقه و استان دیده شوند، و نه به عنوان ابزاری جهت جمع آوری وجوه نقد در اختیار مدیر مدرسه!

در مرامنامه اولیه این انجمن آمده است: " انجمن ملی اولیا و مربیان ایران سازمانی است غیرانتفاعی و غیردولتی، این موسسه با همکاری و پشتیبانی کسانی که به تربیت عمومی نونهالان و نوجوانان علاقه دارند تشکیل می شوند و هدفهای معین و مشخصی را بر محور سیاستهای کلی آموزش و پرورش کشور و با معیارهای فدراسیون بین المللی اولیا و مربیان برای نیل به هدفهای خود تعقیب می کند."

انجمن اولیا و مربیان دارای بیش از 16 هدف مشخص است که از آنها می توان به تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه، جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیتهای مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیتهای پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی اشاره کرد.

همچنین تهیه برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه و کمک به مراقبان بهداشت و نظارت بر اجرای آن در مدرسه، خدمات فوق برنامه، اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت، مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف انجمن، همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه از دیگر اهداف این انجمن است.

تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان، صاحبان ِحَرف، افراد خیر و مؤسسات خیریه در تأمین امکانات مورد نیاز، نظارت بر چگونگی اخذ کمکهای مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و نظارت بر نحوه هزینه وجوه حاصل از کمکهای مردمی نیز از اهداف نهایی این انجمن به شمار می رود.

اما امروز و پس از گذشت  سالها از تاسیس این انجمن، کارکرد و اهداف اصل آن، هم اکنون فعالیت انجمن اولیا و مربیان در برگزاری جلسات آموزش خانواده برای والدین، تهیه نشریه پیوند و ارائه خدمات مشاوره ای به والدین  در مراکز مشاوره خانواده پیوند و ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی و تدارک لباس فرم دانش آموزان و جذب اعانه و کمک های مادی به مدرسه خلاصه شده است و متأسفانه در تحقق مطلوب این اهداف نیز به دلایل مختلف توفیق چندانی نداشته است.

در زمینه کمک های مالی به مدارس ،انجمن  های اولیا و مربیان اهرمی برای دریافت پول از والدین دانش آموزان شده و به دلیل اینکه طی این سالها وزارت آموزش و پرورش به مدیران اجازه دریافت هرگونه وجه نقد از والدین را نداده این اعضای انجمن هستند که این نقش ممنوعه را بازی می کنند…

 اگرچه انجمن اولیا و مربیان طی سالهای گذشته با تدوین طرحی در ساماندهی کردن تخصص و مهارتهای والدین دانش آموزان و ایجاد اتاق فکر سعی داشته که رویکرد مالی خود به اعضای انجمن را به همفکری و همیاری تغییر دهد کند، اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است و مشارکت های اولیاء به سمت حوزه غیرمادی و تخصصی حرکت نکرده است...و  هرگاه حرفی از مشارکت اولیاء به میان می آید، مدیران و مسوولین انتظار مشارکت مالی اولیاء و در پاره ای موارد مشارکت خدماتی و انجام بی چون وچرای امور محوله از سوی مسوولین مدارس و متولیان انجمن در مناطق!!

انجمن اولیا و مربیان و تاریخچه آن و آسیب شناسی

اگرچه انجمن اولیا و مربیان طی سالهای گذشته با تدوین طرحی در ساماندهی کردن تخصص و مهارتهای والدین دانش آموزان و ایجاد اتاق فکر سعی داشته که رویکرد مالی خود به اعضای انجمن را به همفکری و همیاری تغییر دهد کند، اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است و مشارکت های اولیاء به سمت حوزه غیرمادی و تخصصی حرکت نکرده است.  مشکلات و موانع و آسیب های متعددی بر سرر اه شکل گیری مطلوب و مدنی انجمن های اولیاء و مربیان در مدارس وجود دارد که از آن جمله می توان به تهدید دانستن ظرفیت انجمن از سوی مدیران مدارس به جای فرصت! و مهندسی نمودن انتخابات انجمن ها در مدارس است، برخی از مدیران برآمده از سیستم انتصابی و به دور از شایسته سالاری که خود منصوب سیستم اداری  بعضاً نقد ناپذیر و فاقد شایستگی های لازم و معیوب هستند قاعدتاًاز شکل گیری یک ظرفیت مدنی قدرنمند که می تواند نقش نظارتی ایفاء کند هراس دارند و این موضوع در سطوح بالاتر و در شکل گیری شورای انجمن اولیاء و مربیان منطقه و حتی استان هم مشهود است و مسوولین مربوطه همواره سعی در تأثیرگذاری بر فرآیند انتخاب افرادی مطیع و فرمانبردار جهت امضای صورت جلسات مربوطه و عدم ایجاد دردسر مضاعف هستند .

یکی از راه هایی که می تواند به کاهش این آسیب کمک و مساعدت نماید، اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب اولیای دانش آموزان برای شرکت در انتخابات از طریق رسانه های سراسری از جمله رسانه ملی و ممانعت از برگزاری چراغ خاموش این انتخابات در مدارس و مناطق و استان هاست...البته برگزاری جلسات آموزشی جهت اطلاع از حیطه وظایف و اختیارات اعضای منتخب این انجمن ها و نظارت و پایش انتخابات در سطح مناطق و استان از سوی مراجع صلاحیت دار (شوراهای محلی، فرمانداری ها،استانداری، سازمان های مردم نهاد و...)می تواند به سلامت برگزاری انتخابات این انجمن ها مساعدت نماید.

تغییر نگرش متولیان آموزش و پرورش به ظرفیت های انجمن های اولیاء و مربیان و پرهیز از تصدی گری وظایف اعضای انجمن و ایفای نقش تسهیل گری برای ایجاد زمینه مشارکت اولیاء در حوزه های هدایتی، مهارتی، حمایتی و مشارکتی از ملزومات این حوزه است که تجربه ی سه ساله ی نگارنده به عنوان یک کارشناس در حوزه ی انجمن اولیاء و مربیان اداره کل که تجربه حضور بیش از دو دهه در عرصه ی سازمان های مردم نهاد را در کارنامه ی فعالیت های اجتماعی خود دارم،نشانگر این است که عرصه ی انجمن اولیاء و مربیان با فضای متعارف سازمان های مردم نهاد فاصله ی بسیاری دارد و بخش اعظمی از این آسیب هم به نگرش و روحیه تمرکز گرا و غیرمدنی مدیران و مسوولین این عرصه که ترجیح آنها تصدی گری و اعمال نظر و کنترل همه ی امور است،برمی گردد... و به قول "بابا افضل کاشانی شاعر و عارف  قرن هفتم": 

"گر دایره ی کوزه زگوهر سازند/ از کوزه همان برون تراود که در اوست…"

انجمن اولیا و مربیان و تاریخچه آن و آسیب شناسی

مشاوره در فرآیند تعلیم و تربیت نقش مهم و حساسی دارد زیرا گسترش خدمات مشاوره برای دانش آموزان و والدین موجب رشد تحصیلی، تصمیم گیری صحیح ، سازگاری اجتماعی، اصلاح و تغییر رفتار فردی و بین فردی، کاهش آسیب های اجتماعی و ... می شود.


مراکز مشاوره خانواده یکی از زیرمجموعه های انجمن اولیا و مربیان است،که از یک سو برخلاف مراکز مشاوره دانش آموزی که زیر نظر هسته مشاوره معاونت پرورشی نیروی موظف سازمانی به این مراکز تعلق نمی گیرد و از سوی دیگر عملکرد موازی مراکز مشاوره دانش آموزی در این حوزه و فقدان فضای استاندارد در مناطق و کمبود نیروی متخصص جهت حضور در این مراکز با توجه به محدودیت هایی که این مراکز در جذب نیروهای آزاد دارند و تغییر شرایط کنونی با شرایط زمانی که تصمیم به ایجاد این مراکز گرفته شده است و عدم بازنگری بر آئین نامه این مراکز از سال 86 تاکنون، و وجود مراکز مشاوره خصوصی تحت نظارت بهزیستی و ارائه خدمات مشاوره از سوی مراکز مختلف (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، فرهنگسراها، سرای محله ها،درمانگاه ها و...) از عواملی هستند که نیاز به بازنگری آیین نامه این مراکز را تداعی می کند،چرا که این مراکز به دلیل کمبود منابع مالی و عدم تخصیص نیروی موظف نه توانایی رقابت با مراکز مشاوره دانش آموزی در آموزش و پرورش را دارند و نه امکان رقابت با مراکز مشاوره بخش خصوصی را، نیروی مشاور توانمند که موظف آموزش و پرورش باشد هم اگر قرار باشد به صورت آزاد و غیرموظف در مرکز فعالیت کند،حضور در مراکز خصوصی مشاوره  ویا مراکز وابسته به سایر نهادها را  به دلایل متعدد ازجمله فضای متفاوت و شرایط جذاب تر به این مراکز ترجیح می دهد.

تعامل و ارتباط با سازمان های مردم نهاد تخصصی از جمله انجمن مددکاری اجتماعی ایران و سازمان نظام روانشناسی  و سایر نهادهای غیردولتی مرجع و بهره گیری از نظرات صاحب نظران می تواند در روند احیاء و روزآمد نمودن این مراکز موثر باشد،ضمن آنکه با توجه به جایگاه غیردولتی انجمن های اولیاء و مربیان این مراکز  این امکان را داشته باشند که نیروهای آزاد  مدیر،مشاور،مددکار و...را بر اساس آزمون و مصاحبه گزینش و ضوابطی مشخص جذب و محدود و مقید به انحصار در استفاده از نیروهای رسمی نشوند و امکان رقابت و ارتقاء سطح کیفی این مراکز سلب نشود و منتخبین انجمن های اولیاء و مربیان هر منطقه امکان نظارت بر این مراکز را داشته باشند،ضمن آنکه با توجه به تخصصی بودن این مراکز در زمینه ی پرداختن به موضوعات اولیاء دانش آموزان ،نیازسنجی و توجه به آسیب های نوپدید که بخشی از آن محصول رشد قارچ گونه ی رسانه های ماهواره ای غیراخلاقی و تأثیر شبکه های اجتماعی بر اضمحلال اخلاقی خانواده ها است،نباید مورد اغماض قرار گیرد.

انجمن اولیا و مربیان و تاریخچه آن و آسیب شناسی

نشریه پیوند،سالهاست که با اجبار از سوی برخی از مدیران مدارس به اولیاء دانش آموزان به فروش می رسد و در مدرسه نیز این نشریات در میان مربیان آموزش و پرورش نیز بسیار غریب هستند،البته در سالهای اخیر تلاش های برای ایجاد کیفیت درفرم و محتوای این نشریات از سوی ستاد مرکزی  انجمن اولیاء و مربیان انجام شده است اما این نشریات هم شاید همانند مراکز مشاوره به دلیل وابستگی سیستم مرکزی انجمن اولیاء و مربیان به سیستم دولتی قابلیت تحول و ارتقای چندانی ندارند و امکان رقابت با سایر نشریات در حوزه خانواده را نداشته باشند.

زمینه استقلال و خودکفایی  نشریه پیوند در تولید فکر و اندیشه و عدم وابستگی به سلایق مدیران انتصابی باید فراهم شود تا به عنوان یک نهاد مدنی تخصصی در جامعه ایفای نقش کند و مخاطب خود را جذب کند، البته آموزش و پرورش و انجمن های اولیاء و مربیان مدارس به عنوان پایگاه های دائمی ارائه این نشریات می تواند به موفقیت این نشریه و ممانعت از ورود آن به حوزه ی نشریات زرد حوزه خانواده موثر باشد.

یکی از کارهایی که نشریه پیوند در صورت استقلال از بخش حاکمیتی و غیردولتی شدن می تواند مورد توجه قرار دهد برگزاری میزگردهای نقد و بررسی و واکاوی آسیب شناسی موانع تحقق اهداف انجمن های اولیاء و مربیان و ایجاد شفافیت بدون هراس از مسوولین مربوطه است که میتواند در بهبود وضعیت این انجمن ها موثر باشد.

در حوزه آموزش خانواده، طیف وسیعی از مدرسین آموزش خانواده، صرفاً کارت مدرس آموزش خانواده را دارند و فاقد قابلیت ها و توانمندی های برقراری ارتباط با اولیاء دانش آموزان و انتقال آموزش و مهارت های لازم و مورد نیاز به اولیاء هستند و بسیاری از مدارس هم توانایی پرداخت هزینه های مصوب به این مدرسین را ندارند و این امکان را دارند که با رایزنی و برقراری ارتباط با سایر نهادهای دولتی و یا غیردولتی ویا استاد های توانمند دانشگاه از میان اولیاء مدرسینی به مراتب توانمندتر و قابل تر بدون هیچ هزینه ای را جهت آموزش اولیاء به مدارس دعوت کنند که متأسفانه در بسیاری از این موارد،این اجازه به مدیران مدارس داده نمی شود و یا مستلزم هماهنگی های متعددی است که مدیران عطای آن را به لقایش می بخشند!! در این زمینه نیز نیاز به بازنگری و انحصار زدایی و ایجاد زمینه ی رقابت و ارتقای این حوزه وجود دارد.

انجمن اولیا و مربیان و تاریخچه آن و آسیب شناسی

در حوزه ی ساماندهی حمل و نقل و سرویس دانش آموزی ؛بخش زیادی از وقت و انرژی مفید مدیران و متولیان مدارس و کارشناسان مناطق مصروف موضوعی می شود که انتفاع مادی آن متوجه پیمانکاران این سرویس هاست و تکالیفی در ارتباط باساماندهی این سرویس های دانش آموزی به عهده انجمن های اولیاء و مربیان گذاشته شده است که در بسیاری از موارد اسباب نارضایتی مدیران و اولیاء  دانش آموزان را نیز فراهم نموده است و بیشتر مشابه وظایف حوزه تدارکات است تا انجمن های اولیاء و مربیان!!

در زمینه ی لباس فرم دانش آموزی هم علی رغم اینکه انجمن های اولیاء و مربیان مدارس تکلیف دارند،بسیاری از مدیران مدارس این موضوع را به عنوان زمینه ی جهت درآمد زایی برای مدرسه نظر می گیرند و حتی در برخی موارد منطقه در این زمینه ورود پیدا می کند و با انعقاد قرار داد با تولیدکنندگان برای اداره درصد در نظر می گیرند که برخلاقف مقررات است و این موضوع نیز به ناکارآمدی و یا ناکارآمد نگه داشته شدن انجمن های اولیاء  و مربیان مدارس و عدم اطلاع از حوزه اختیارات ایشان برمی گردد.

در مجموع انجمن های اولیاء و مربیان بعنوان یک ظرفیت مدنی فراموش شده در درون سیستم آموزش و پرورش می تواند تحول آفرین باشد به شرط آنکه اراده ای بر غیردولتی نمودن و مستقل نمودن ساختار این انجمن ها از ساختار دولتی وجود داشته باشد و همانند یک سازمان مردم نهاد (ngo) بتواند نقش ایفاء کند و نه اینکه  دستوری و به دور از خلاقیت...

انجمن های اولیاء و مربیان زمانی می توانند موثر باشند که نگرش مدیران سیستم آموزش و پرورش به آنها ابزاری نباشد و به عنوان یک فرصت در مدرسه، منطقه و استان دیده شوند، و نه به عنوان ابزاری جهت جمع آوری وجوه نقد در اختیار مدیر مدرسه!

نمایندگان منتخب انجمن های اولیاء و مربیان در شورای آموزش و پرورش شهرستان و استان در صورتی که براساس و مبنای یک انتخابات آزاد و مدنی در آن جایگاه حضور داشته باشند قطعا می توانند زبان صریح، رسا و گویای اولیاء دانش آموزان شهرستان و یا استان باشند و صرفا تأیید کننده و ماشین امضای صورتجلسات نباشند. یکی از راه هایی که می تواند به کاهش این آسیب کمک و مساعدت نماید، اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب اولیای دانش آموزان برای شرکت در انتخابات از طریق رسانه های سراسری از جمله رسانه ملی و ممانعت از برگزاری چراغ خاموش این انتخابات در مدارس و مناطق و استان هاست..

در حوزه آموزش خانواده، انجمن اولیاء و مربیان مدرسه باید اختیارات بیشتری داشته باشد و محدود نمودن و الزام مدارس به دعوت از تعداد معدودی از مدرسین دارای کارت آموزش خانواده و ممانعت از ورود سایر نخبگان و افراد دارای تخصص و مهارت به این حوزه،اقدام مطلوبی نیست، در بسیاری از موارد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس  با نیازسنجی از اولیاء و با برقراری ارتباط با اشخاص حقوقی و حقیقی و با درک شرایط و ملاحظات مدرسه می توانند افراد متبحر و کاردان و متخصص و مقبول و متعهد را جهت آموزش خانواده به مدرسه دعوت کنندکه گاهی موانع اداری همانند سرعت گیر عمل می کند و یک فضای بدون رقابت و انحصاری در اختیار مدرسین آموزش خانواده که دارای کارت هستند قرار می دهد که در بسیاری از موارد مورد اقبال اولیاء و مدارس قرار نمی گیرند...البته برخی ملاحظات از سوی ادارات در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد،چون در مواردی افرادی فرصت طلب جهت حصول مقاصدی دیگر از جمله انتخابات شوراها و یا...از فرصت آموزش خانواده به عنوان یک فرصت تبلیغاتی استفاده می کنند که قاعدتا در این مورد و موارد مشابه قاعدتاً هماهنگی با بخش های مربوطه لازم و ضروریست.
در زمینه ی مراکز مشاوره نیز، اگر قرار است تداوم داشته باشند باید آئین نامه این مراکز مورد بازنگری جدی قرار گیرد و دست این مراکز جهت به کارگیری نیروهای آزاد متعهد، متخصص و متبحر با رعایت ملاحظاتی که آسیب ها و مشکلات ناشی از به کارگیری نیروهای غیرسازمانی را به حداقل برساند، باز گذاشته شود و ارتباط میان مدرسین آموزش خانواده ، مدارس، انجمن های منتخب اولیاء و مربیان و مراکز بصورت متمر و پایدار بازتعریف شود.

در مجموع برای بهبود وضعیت انجمن های اولیاء و مربیان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به نظر نگارنده به عنوان فردی که سه سال از عمر کاری خود را به عنوان کارشناس انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران سپری نموده است، و در عین حال بالغ بر دو دهه در عرصه ی سازمان های غیردولتی فعالیت مستمر داشته ام این است که انجمن های اولیاء و مربیان باید به سوی ngoشدن و غیروابسته بودن به سیستم دولتی حرکت کنند و در این زمینه نوع نگرش و مدیران این عرصه  باید از تصدی گری به تسهیل گری میل کند!

باید از تصدی  گری در حوزه ی اداری این انجمن ها کاست و با واگذاری هرچه بیشتر اختیارات به انجمن های منتخب اولیاء و مربیان به سمت تسهیل گری و نظارت پیش رفت،و نگاه عمودی و استبداد نظر در این عرصه نتیجه ای جز آنچه تاکنون رقم خورده است را نخواهد داشت...


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 20:13 خوانده شده: 7617 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +20 0 --
علی صادقی/ مشاور 1397/07/16 - 06:52
با سلام
برگرفته از متن:
« در مجموع برای بهبود وضعیت انجمن های اولیاء و مربیان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به نظر نگارنده به عنوان فردی که سه سال از عمر کاری خود را به عنوان کارشناس انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران سپری نموده است، و در عین حال بالغ بر دو دهه در عرصه ی سازمان های غیردولتی فعالیت مستمر داشته ام این است که انجمن های اولیاء و مربیان باید به سوی ngoشدن و غیروابسته بودن به سیستم دولتی حرکت کنند و در این زمینه نوع نگرش و مدیران این عرصه باید از تصدی گری به تسهیل گری میل کند!
باید از تصدی گری در حوزه ی اداری این انجمن ها کاست و با واگذاری هرچه بیشتر اختیارات به انجمن های منتخب اولیاء و مربیان به سمت تسهیل گری و نظارت پیش رفت. »
متأسّفانه در نظام های آموزشی کاملاً متمرکز و خلّاق کُش، بایدها و نبایدها توسّط نظام آموزشی به انجمن اولیا و مربّیان دیکته می شود. ( حتّی در مدارسی که به صورت هیأت اُمنایی اداره می شود. )
« پر و بال ما بریدند و درِ قفس گشودند
چه رها، چه بسته مرغی که پَرش بریده باشند! »
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 19:55
سلام و سپاس از نظرتون...دوست عزیز علی رغم اینکه افتخار آشنایی با شما را ندارم...اشاره ی جالبی به موضوع تمرکز و هدر رفت خلاقیت داشتید،به نظر حقیر باید به سمت نقد سالم وشفاف سازی پیش برویم و مطابق الگوی حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید،این حقوق را در انجمن های اولیاء و مربیان استیفا کنیم،این مطلب حقیرمیتواند با مطالب ارزشمند شما وسایر صاحب نظران کامل شود.
پاسخ + 0 0 --
علی صادقی/ مشاور 1397/07/26 - 09:14
با سلام
از حُسن توجّه جنابعالی متشکّرم.
پیروز و سربلند باشید.
پاسخ + +9 0 --
پروانه تقی زاده 1397/07/16 - 16:32
درود بر شما و سپاس از صدای معلم...
انجمن های اولیاء ومربیان فرصت های بسیار مناسبی جهت تحول و بهبود وضعیت کنونی هستند،اما همانطور که اشاره و تحلیل نموده ایدنگرش مدیران در این زمینه بسیار تأثیرگذار است...جای نخبگان و اندیشمندانی همچون شما در عرصه های مدیریتی همواره خالیست...و کار دست کاردان نیست...جای آن دارد که مدیرکل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران در عرصه های مدیریتی، تصمیم سازی وتصمیم گیری از وجود افراد موثر وتحول آفرین بیشتر استفاده کند،هرچند که کوتوله های فکری وافراد دگم و حاسدان و متعصبان کم فهم در آموزش و پرورش همواره در پی تخریب افراد موثرند...
پاسخ + 0 0 --
مکی نیان 1397/07/17 - 09:25
اینجا(اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران)پر از مغز های کوچک زنگ زده است!!دیگر جایی برای تحول خواهان و اصلاح طلبان واقعی نیست... به قول چرچیل:":وقتی اسب های توانا راهی برای ورود به میدان مسابقه نداشته باشند هر الاغی میتواند به خط پایان برسد".جای آن دارد تا مدیرکل اصلاح طلب و عملگرای شهرستان های استان تهران تغییراتی رقم بزنند...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 19:47
درود برشما خانم تقی زاده،ممنون از حسن نظرتون،همگامی با شما همکاران ارزشمند در سازمان های مردم نهاداسباب افتخار حقیر است.بنای پاسخ نداشتم اما بدلیل اینکه دوست ارزشمندی مطرح نمودند که برخی از افرادمحترم!! در هویت دوستانی که نظرداده اند تشکیک ایجاد نموده اند،به رسم قدرشناسی از شما تشکر میکنم...و از اینکه بدلیل انتقاداتی که به وضعیت کنونی وکارکردهای انجمن های اولیاء ومربیان داشتید،برای سومین مرتبه علی رغم اصرار حقیر از داوطلبی در انتخابات دبستان حاتم انصراف دادید،متأسف شدم...امید واثق داشته و دارم که با حضور و مطالبه گری شما و سایر اولیاء فعال در حوزه های مدنی وضعیت کنونی انجمنهابهبودیابد...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:02
سرکار خانم مکی نیان، همکارهنرمند،با نظر شما چندان موافق نیستم و اساساً اعتقاد دارم که در نظراتمون نباید کوچکترین اهانتی به جایگاه و یا اشخاص داشته باشیم،قاعدتاً اقتضای یک سیستم دولتی با محدودیت هایی که دارد با فضای هنری که شما حضور دارید وحقیر هم سالهاستکه افتخار شاگردی اصحاب هنر را داشته ام متفاوت است و اتفاقاً در همین اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران هم افراد فرهیخته و هنرمند و بلندنظر و پارسا کم نیستند.ضمناً "الخیرُ فی ماوقع"
پاسخ + +6 0 --
معلم 1397/07/16 - 22:48
انجمن های اولیا و مربیان باید از کلیشههایی تکراری و بی هدف دست بردارند و سعی کنند متناسب با شرایط جدید برنامه ها ی جدید داشته باشند . مثلا زمانی که مراکز مشاوره زیر نظره انجمن های فوق تشکیل شد در کشور تعداد کمی مشاور بود و لی در حال حاضر که مشاور به وفور است دخالت انجمن در مراکز مشاوره بی دلیل است . انجمن اگز از سیطره دولت خارج شود و کاملا مردمی باشد زمینه ساز تحولات زیادی خواهد شد .
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:04
با سلام بر دوست معلم و ممنون از نظرتون،کاش با نام و هویت مشخص نظر میدادین تا برخی از دوستان محترم در ارتباط با هویت نظر دهندگان تشکیک نمی کردند.
پاسخ + +5 0 --
یلدا 1397/07/17 - 06:11
متاسفانه در بیشتر موارد انجمن هایاولیا ومربیان مشغول کراهای سطحی اند وتوان خلاقیت ندارند . این انجمنها متناسببا شرایط تغییر نکرده اند
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:05
با سلام خانم/آقای یلدا...ممنون از نظرتون.
پاسخ + +7 0 --
سمانه حسینیان 1397/07/17 - 11:24
جناب دکتر شهریاری عزیز...از شما بسیار آموخته ایم...هرچقدر آموزش و پرورش قدر شما و امثال استاد معاذی را نمیداند....اما در عرصه مدیریت و رهبری سازمان های غردولتی شما جایگاه استادی دارید...
پاسخ + 0 0 --
سعید 1397/07/17 - 15:07
بله چه آموختنی به خصوص از ادبیات خاص ایشان در برخورد با ارباب رجوع !!!!!!!!!!استفاده ها کرده ایم
پاسخ + 0 0 --
رضایی 1397/07/20 - 13:04
اتفاقاً یکی از دلایل توفیق ایشان،ادبیات ایهامی ایشان است که با مراجعین و افراد فرودست کاملاً متواضع و در برابر افرادمتکبر و قدرت نما کاملاً مقاوم هستند و از کلمات به گونه ای استفاده می کنند که گزک دست فرصت طلبان زیرآب زن و بی ریشه ندهند...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:13
با سلام خانم حسینیان،افتخار میکنم که بعنوان مربی و راهنما در رشد و پیشرفت شما در عرصه ی سازمان های مردم نهاد،نقش کوچکی داشته ام،با توجه به اینکه دوستان محترمی ممکن است در هویت شما تردید داشته باشند،با اجازه ی شما اعلام کنم که شما دبیر کانون فرهنگی تربیتی فرصت شهرری هستید که هر دوشنبه از ساعت 17الی 19 در فلکه اول دولت آباد شهرری،مجتمع شیخ صدوق(ره)با حضور شاعران و ادبای طراز اول شهرری وجنوب تهران جلسات ادبی برگزار میکنه،این دوستان محترم میتوانند جهت رویت و اثبات اینکه نظرخودتون بوده تشریف بیارند و هم هویت شما را مورد شناسایی قرار بدهند و هم نقد ونظر بشنوند از شما وبرخی از فرهیختگان دیگر خطه ی ری ئ برخی ازفرهنگیان عضو کانون فرصت.
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:39
آقای سعید،ممنون از حسن نظرتون،اعتقاد و باور من همین است که فلسفه ی حضور در بخش ستادی واداری تکریم ارباب رجوع که در این بخش اولیاء و همکاران فرهنگی وکارشناسان منطقه هستند و استفاده از ادبیات شایسته است که خداراشاکرم که در این زمینه کوشا بوده ام و تاکنون حتی یک شکایت مستند و مکتوب در این زمینه به بخش مربوط به پاسخگویی شکایات ارسال نشده است و آموزه های دینی که ما بعنوان مربی ومعلم مروج آن هستیم هم همین اصل رو تأیید میکنه که بی متر ومعیار وبا بی تقوایی هم که نمیشه کسی را متهم نمود،و «الغیة اشدّ من الزنا...»و همچنین «السَّامِعُ لِلْغِیبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَیْنِ»این ها آموزه های دینی ما هستند وباید از این ها حراست کنیم برادر و اعمال بد خودمون رو توجیه نکنیم چون این حق الناس است وخداوند متعال از این حق براحتی نمی گذرد و گاهی ظلمی که با غیبت وشنیدن غیبت به فرد غایب میکنیم جبران ناپذیر است.
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:44
آقای رضایی عزیز با سلام از لطف همواره اتون نسبت به حقیر سپاسگزارم...فقط خواهشم اینه که به افراد توهین نکنید،خداوند همه ی ما را هدایت کند انشاا...اگر توفیقی بوده قطعاً با همکاری و همیاری صادقانه خوبانی همچون شما رقم خورده و انشاا...همه ی ما بتوانیم عامل به فرمایش امام علی علیه السّلام باشیم که فرموده اند: التَّكَبُرُ علي المتكبِّرِ هُوَ التّواضُعِ بِعَيْنِهِ.
پاسخ + +6 -1 --
زهرا رحیمی 1397/07/17 - 12:44
پایین ترین سطح فعالیت سازمان های مردم نهاد ارائه خدمات به گروه هدف و مهم ترین وظایف سازمان های مردم نهاد آگاه کردن متولیان امر به مشکلات، مطالبه گری و مشارکت در سیاست گذاری و تغییر سیاست ها است که البته وقتی مطالبه گری سمن ها پر رنگ می شود نگاه امنیتی نیز در کنار آن پر رنگ‌ خواهد شد و قاعدتاً انجمن اولیاء و مربیان هم اگر بخواهد بر اساس رسالت ذاتی خود مطالبه گر باشد با تهدید مواجه میشود...
پاسخ + 0 0 --
حسن 1397/07/17 - 20:39
دقیقا گل گفتی
مدیر کل لر
رئیس انجمن لر
کارشناسش نفوذی حراست
کارشناس دومش مرد اخلاق
پاسخ + 0 0 --
منصف 1397/07/17 - 21:29
دوست عزیز،چرا موضوع قومیت رو مطرح می کنید؟اینجا یه بحث کارشناسی مطرح شده و قومیت نقشی در این فرآیند نداره...ضمن اینکه مدیرکل محترم و آگاه جناب آقای فولادوند خودشان از منتقدین صریح روال موجود هستند،ضمن آنکه رئیس انجمن دستپخت حضرت کمرئیه و آقای فولادوند انصافاً دیدگاه متفاوتی نسبت به جایگاه انجمن دارند و بارها در جلسات مختلف مسوولین مختلف ادارات اداره کل شاهد و گواه هستند که هم انتقادات خودشان را نسبت به انجمن خیلی صریح مطرح نموده اند و هم تذکر به رئیس انجمن داده اند...اما توجه نشده است متأسفانه!!
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:50
سلام خانم رحیمی،از شما و همسر گرانقدرتان که از مریدان و مروجان مکتب یتیم نوازی مولای متقیان در عرصه سازمانهای مردم نهاد کودک کار وخیابانود رسطح جامعه بخصوص شهرستانهای استان تهران هستید، همواره آموخته ام،تمام اهتمام حقیر بر ایجاد تعامل بعنوان کارشناس انجمن اولیاء ومربیان آموزش وپرورش با سازمانهای مردم نهاد دارای مجوز از مراجع قانونی بوده است،انشاا...که بتوانیم بعنوان خیرین مدرسه یار به کمک دانش آموزان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان بشتابیم البته با هماهنگی کامل با مراجع مربوطه در آموزش و پرورش.
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 20:58
آقای حسن،به نظرم از جهت فرهنگی خیلی با شما و نگرش شما فاصله دارم .این واژه ها یا بر اساس فقرفرهنگی شما انتخاب شده است یا مغرضانه هدف خاصی را دنبال میکنید،به نظرم جملات شما یک تخلیه ی سیاه و چرک بیشتر نیست،که البته تصورم این است که کاملاً هدفمند وبرای مخدوش کردن مطلب از این واژه های پوچ و بی ارتباط استفاده نموده اید تا با غوغا سالاری و هوچی گری منجر به تحت تأثیر قرار دادن برخی از افراد یا دوایر بشوید.متأسفم.
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:02
دوست منصف با بخش اول فرمایشتون موافقم که این یک بحث کارشناسی است و قومیت نقشی نداره اما ازتون خواهش میکنم اینگونه موضوعاتی که صرفاً برای نگارنده حاشیه ساز میشود رامطرح نکنید و اجازه بدهید،متولیان محترم کار خودشان را که به خوبی بلدند،به دور از این حاشیه ها انجام دهند،این نظر شما نقض غرض و زمان خریدن است.متأسفم.
پاسخ + +4 0 --
یک معلم 1397/07/20 - 12:11
نقش اولیا و مربیان درحال حاضر یک نقش تبلیغاتی هست و با کاهش تصدی گیری میتوان از طریق استقلال آن زمینه رشدش را فراهم کرد .
پاسخ + 0 0 --
رضایی 1397/07/20 - 13:11
وقتی مسوولین تمایل ندارند کوچکترین انعطافی به خرج بدهند و به زیر مجموعه خودشان بدبین هستند دیگه وای به روز انجمن های اولیاء ومربیان...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:06
دوست معلم با کاهش تصدیگری و ایجاد زمینه ی استقلال و رشد انجمن ها کاملاً موافقم اما اینکه نقش اولیاء و مربیان یک نقش تبلیغاتی است را چندان موافقتی ندارم!!
پاسخ + +5 0 --
رضایی 1397/07/20 - 13:09
یکی از بهترین خاطرات من در آموزش و پرورش حضور در تیمی بود که ایشان با دقت و بررسی بسیار از میان همکاران فرهنگی شاغل در شهرستان های استان تهران سازماندهی نمودند و تحریریه نشریه ی انجمن را بنا گذاشتند که متأسفانه با بی توجهی و بی مهری رئیس مستبد انجمن و نگاه امنیتی اطلاعاتی وی ادامه پیدا نکرد،دقیقاًخاطرم هست یه روز وسط کارگاه اعضای تحریریه نشریه انجمن رئیس انجمن زنگ زد به دکتر شهریاری که جلسه رو جمعش کنید!!با این سطح از استبداد و منیت انجمن اولیاء داره اداره میشه...دلسرد کردند دکتر ما رو...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:15
جناب رضایی عزیز،هر خدمتی که کردم بی مزد بود ومنت/یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت.
ما مأمور به تکلیف هستیم و نه نتیجه،ضمناً به نظرم زمان مناسبی برای مطرح نمودن زخم های کهنه نیست،ضمن آنکه تمنا میکنم به کسی بی حرمتی نشود فارغ از اینکه چه نظری داریم،حفظ حرمت افراد واجبه.
پاسخ + +7 0 --
همکار آگاه 1397/07/20 - 17:13
از نکات شایان تحسین در مورد ایشان همین بس که از ابتدای سال 97مبلغ اضافه کارشون به دانش آموزان نیازمند تخصیص دادند اما متأسفانه رئیس انجمن این حق نیازمندان رابعنوان پاداش به دو کارشناس دیگر انجمن اختصاص داده اند!! تا ایشان هم مثل محمد ستاری همکار بی همتا وپرتلاش و خانم پورآذران کارشناس مجرب انجمن عطای همکاری بعنوان کارشناس انجمن با این رویکرد رو به عطاش ببخشه...
پاسخ + +8 0 --
امین بچه های دانشکده 1397/07/20 - 22:41
برخی رفتارهایی که از سمت عده ای از آدم های تازه بهدوران رسیده انجام میشه برای خودنمایی بیشتره و اصلا هیچ دلسوزی به دیگران ندارند . متاسفانه رئیس اداره فوق علی رغم انکه انسانی خوبی است اما در حدواندازه یک رئیس اداره نیست. وقتی انسان ها کم مایه به عنوان مسئول انتخاب بشوند نه تنها کار پیش رفت نمیکنه که زمینه مرگ خلاقیت به وجود میاد.
پاسخ + 0 0 --
همکار 1397/07/21 - 20:19
همه ی انسان های خوب میروند حراست زیرآب همکارشون رو میزنند؟!برخی از این انسان های خوب کارهایی کردند که در دولت احمدی نژاد و در دوره ی یزدیخواه هم با برخی از همکاران شریف ما نشد...چرا دو کارشناس کارکشته ی انجمن طی این سه سال از انجمن رفتند؟همیشه بقیه مقصرند؟!کاش مدیرکل محترم و مسوولین امر یه آسیب شناسی بکنند این مسائل رو...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:35
با سلام،خدمت امین بچه های دانشکده و جناب همکار،اگر در ارتباط با محتوا و مطلب هم نظرات خود را ارائه می کردید هم استفاده می کردم.
پاسخ + 0 -4 --
ایرانی 1397/07/21 - 11:21
آقای شهریاری عزیز شما در طول این چندسال اخیر که در اداره انجمن بودی کاری هم انجام دادی که نظر هم بدی؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
امین 1397/07/21 - 14:12
دوست عزیز یا مغرض هستی یا نا آگاه!!علی رغم اینکه اساساً سیستم اداری اختیار چندانی را برای کارشناس فراهم نمی کند بخصوص در اداره ای که برای جابجا کردن یک میز هم رئیس اداره باید نظر بدهد...ایشان کارهای موثری همچون آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ژنتیک بصورت رایگان برای اولیاء را برای اولین بار با بهره گیری از اعتبارشون در عرصه ی سازمان های مردم نهاد ترتیب دادند و موضوع لباس فرم دانش آموزی رو ساماندهی نمودند و تیمی از نخبگان فرهنگی بعنوان هیأت تحریریه نشریه انجمن ایجاد نمودند و مجری برنامه های ویژه انجمن بودند، دهها اقدام موثر دیگر در حوزه مراکز مشاوره پیوند و...که متأسفانه قدردانسته نشد و بی حرمتی ها یی شد که منجر به دلسردی شد...خبر نداری بی تقوایی نکن دوست عزیز...
پاسخ + 0 0 --
امین 1397/07/21 - 14:27
جالبه ها...یک عده فکر می کنند که جلسه بذارند و کار تقسیم کنند کار انجام داده اند...از صبح تا شب یک عده در این ادارات دنبال گوش مفت هستند که هی سخنرانی کنند و هی کار تقسیم کنند...بعد با نظر دادن افراد در فضای مجازی هم مشکل دارند!!فضای حقیقی رو که اشغال کرده اید و با حرف مفت و تقسیم کار زائد و بدون ثمره بین دیگران،دیگه نگران فضای مجازی نباشید...اینجا دیگه شایستگی و نخبگی در پرتو این میزها و سمت های قراردادی نیست...شما هم بیایید مثل استاد شهریاری مطلب ارائه کنید...نه اینکه توهین کنید...تهمت بزنید ...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:46
جناب ایرانی عزیز چرا با هویت اصلی سوال خودتون رو مطرح نمی کنید؟شهامت و شفافیت رو به نظرم در بهترین دانشگاه های دنیا هم نمی توان تحصیل نمود و فروید و بندورا هم در این زمینه کمکی نمی کنند!!بخشی از اقداماتی که حقیر در حد توان وبضاعت مزجات انجام داده ام را برخی از همکاران در لابلای نظراتشون اشاره نموده اند،زود قضاوت نکنید برادر.ترازوی پروردگارمان در سنجش همانند فارغ التحصیلان سنجش عمل نمی کنه ودقیق اعمال ما را مورد قضاوت و سنجش قرار میده،غیبت،تهمت،زود قضاوت کردن و تخریب دیگران کار شایسته ای نیست برادر.
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:51
امین جان من شاگردی میکنم در عرصه های مختلف و عنوان استادی برای حقیر بزرگ است،قطعاً حقیر هم ضعف ها و خطاهایی دارم و همواره نیاز به آموختن دارم. از لطفت ممنونم.
پاسخ + 0 -4 --
ایرانی 1397/07/21 - 11:32
به نظر می رسد انجمن اولیا ومربیان اداره کل یک عنصر خنثی در اداره کل بوده وتا به حال نتوانسته حتی کوچکترین مشکلات اولیا را هم برطرف کنه.آقای دکتر خودخوانده شمامطالبی که نوشتی از کجا آورده ای؟چرا منابع را ننوشتی؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
امین 1397/07/21 - 14:17
ایشان بارها به کسانی که ایشان را دکتر خطاب می کنند گفته اند که دانشجوی دکتری هستند و در این مطلب هم ادعای دکتر بودن نداشته اند برخلاف دکتربازی ها و دکتر سازی های مرسوم!!در اینکه انجمن اولیاء نتوانسته کوچکترین مشکلات اولیاء را برطرف کند با شما موافقم...این به نوع مدیریت این انجمن ها برمیگرده و کارشناس در سیستم اداری نقشی نداره...خود من هم یک کارشناس هستم در سیستم اداری و بیشترین انتظاری که از کارشناسان دارند فرمانبرداری محضه و اختیار عملی نیست که تحول ایجاد کنه!!
پاسخ + 0 0 --
امین 1397/07/21 - 14:21
به نظرم شما مطلب را بصورت دقیق نخوندی عزیزم...استاد شهریاری در این مطلب با ظرافت با بهره گیری از تجربه چندساله ی خودشون در این عرصه...اتفاقاً نقد کرده اند،اینکه میگویند که مدیران انجمن ها دست از تصدیگری بردارند و تسهیل گری کنند،نظریه ی ایشان با توجه به سالها مدیریت در عرصه ی مدنی و تجربیات بسیار در عرصه ی اجتماعی فرهنگی است...شما چون عادت به نوشتن مطلب ندارید و در طول سالها از منابع استفاده نموده اید تصور غالبتون اینه که هر مطلبی باید با منبع ارائه شود...یکسری اطلاعات در ارتباط با وضع موجود و نقد وضع موجود جهت نیل به وضع مطلوبه عزیزم...اندکی مطالعه...!!!
پاسخ + 0 -7 --
حسینقلی 1397/07/21 - 19:47
آقای شهریاری مرحبا، امید که به آرزویتان برسید،انشالله ان شالله سور ابلاغ مدیر کلی و مقام عالی وزارت جنابعالی، ای شهریاری آزاده آماده ایم آماده
پاسخ + 0 0 --
همکار 1397/07/22 - 00:49
دکتر شهریاری تجربه حضور در جایگاه هایی مدنی رو داره که قدر ومنزلت ومشروعیت اون جایگاه ها با این سمت های انتصابی قابل قیاس نیست و تا جایی که ما رو ایشون شناخت داریم...در قید و بند این سمت ها نبوده و نیست...اما در ارتباط با آزادگی ایشون با شما موافقم...سالهاست که منش ومرام آزادگیشون رو حفظ کرده و منم مثل شما آماده ی همراهی با ایشون در ایجاد فرآیند مطالبه گری وایجاد شفافیت هستم...درود
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 21:58
جناب حسینقلی آرزوی حقیر جهانی عاری از دروغ و غیبت و تهمت و گمان بد و حسادت و تنگ نظری و تحقق بهترین هاست.این آرزوهایی که اشاره نموده اید اگر آرزوی خودتان است،یک توصیه مشفقانه دارم به جای پرداختن و تجسس در ارتباط با دیگرانی همچون من به ارتقای قابلیت ها واستعداد های خودتان بپردازید،به قول(مترلینگ):آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.
پاسخ + 0 0 --
دوستی 1397/07/22 - 09:36
انصافا آقای شهریاری پسر خوب ودوست داشتنی هستند ولی صد حیف که قدرشان را ندانستند واز توانایی های ایشان استفاده ننموده اندجایگاه ایشان به مراتب خیلی بالاتر از این حرفهاست منتقد،روشنفکر،خلاق،مبارز واصولگرا که همیشه طرفدار حق هستند.l
پاسخ + 0 0 --
مودت 1397/07/22 - 12:05
فقط اصولگرا بودن تنها چیزیه که به ایشون نمی چسبه!!
دلواپس ها سایه اشو با تیر میزنند...
پاسخ + +4 0 --
جلال محمدلو 1397/07/22 - 17:30
با سلام،مطلب ارائه شده یک بحث کارشناسی آگاهانه است،به نظرم بهتره به ماقال توجه کنیم ونه من قال...و درارتباط با مطلب صحبت کنیم،در برخی نظرات اینگونه استنباط میشه که با مطرح نمودن موضوع قومیت و یا مباحث سیاسی و برچسب زدن به نگارنده تصمیم به منحرف نمودن توجه مخاطب از نقد سالم وشفافی بشن که مدیرکل فرهیخته همواره از نقد حمایت نموده اند...پس لطفاً نه از نگارنده تعریف وتمجید کنیم و نه توهین ونه اشخاص دیگر را مورد نقد قرار دهیم و فقط به ما قال و آنچه مطرح شده توجه کنیم و کمک کنیم تا فضای نقد و بررسی در سایر حوزه ها فراهم شود،اصلاح طلب واقعی نقد میکند و از نقد نمی هراسد...این مطلب به نظرم وضعیت کلی انجمنهای اولیاءومربیان را مورد بررسی دقیق قرار داده...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 22:02
جلال محمدلوی عزیز ممنون از نظرت...کاملاً موافقم،شما خودت هم اهل اندیشه وهم اهل قلمی،آقا منتظر مطالب ارزشمندت هستیم.
پاسخ + +4 0 --
کارشناس منطقه 1397/07/22 - 22:09
دکتر جان آخر این قلم شیواتو میشکنند و اذیتت میکنند...من و سایر همکاران کارشناس انجمن که دلمون واسه ادبیاتت و نظم و انضباط کاریت و پیگیری های خستگی ناپذیرت و اینکه همیشه با جملاتت نشاط و لبخند رو از پشت تلفن بهمون هدیه می کردی تنگ شده...تواضعت که همیشه در جلسات کارشناسان مناطق به جای نشستن در کنار روسا در کنار کارشناسان مناطق می نشستی و کارهای تأثیرگذارت مثل ژنتیک و ساماندهی اساسی لباس فرم وضمن خدمت هایی که برامون گذاشتی و زحماتت واسه نشریه انجمن و ...و...هیچ وقت یادمون نمیره...هرجا هستی دست حق همراهت و دشمنت نابود...
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 22:05
ارادت حقیر به شما وسایر کارشناسان مناطق همواره مستدامه...از اظهارلطف یکایک شما عزیزان سپاسگزارم.
پاسخ + +5 -1 --
نسرین شمس 1397/07/23 - 07:54
وزیر اطلاعات و عضو مجلس خبرگان رهبری در آئین افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی؛
"با تحقیر و کوچک شمردن شخصیت انسان ها باعث عدم رشد و افزایش کارهای نادرست در جامعه می شویم.."
ذهن های بزرگ در مورد ایده ها صحبت می کنند،ذهن های متوسط درباره ی رویداد ها حرف می زنند و ذهن های کوچک در مورد دیگران...!!پس اگر حرفی داریم شفاف بزنیم و در مورد ایده ها صحبت کنیم و ایده ها را نابود نکنیم و به نقد احترام بگذاریم...و کاری نکنیم که نقد نابود شود...اصلاح کنیم این فرآیند تهمت و تخریب رو...و عامل باشیم به شعارهایی که دائم سر میدهیم!!
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 22:06
سلام خانم شمس،شما بعنوان یک همکار حقوقدان همواره نظرات ارزشمندی دارید...ممنون از انعکاس نظرتون.
پاسخ + +6 -1 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/23 - 22:08
از صدای معلم عزیز هم بابت انعکاس مطلب بسیار سپاسگزارم.
پاسخ + +2 -10 --
ا.ا 1397/07/25 - 17:12
دکتر شهریاری عزیز اینکه متوجه شدی رئیس انجمن قراره تغییر داده بشه و مطلب نوشتی حکایت اومد لب بوم قالیچه تکون داد قالیچه خاک نداشت خودشو نشون داد،با این مطلب خودتو مطرح کردی واسه ریاست انجمن اما آب پاکی روبریزم تو یکی رو نمی ذاریم از کارشناس فراتر بری.به زودی هم برمیگردونیمت سرکلاس و مدرسه تا حالت جا بیاد دیگه هوس نوشتن نکنی
پاسخ + 0 0 --
محمدرضا شهریاری 1397/07/28 - 16:24
با سلام،مطلب ارائه شده متناسب با هفته پیوند اولیاء و مربیان و انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدارس به رشته ی تحریر درآمده دوست محترم!!و ارتباطی به تغییرات مورد اشاره ی شما نداشته و ندارد.
ضمناً اگر از نظر شما حقیر باید تنبیه شوم بابت نوشتن مطلب و اگر نیروی ناشایست یا نامناسبی هستم چرا دانش آموزان بی گناه و فرزندان این جامعه را با رفتن من به کلاس و مدرسه تنبیه می کنید؟!کاش با هویت واقعی این نظرتون رو ابراز می کردید و کاش آمادگی داشتید در یک فضای مناسب با حضور همکاران علاقمند و دارای دغدغه در این مورد بحث و مناظره میکردیم جناب شایستگی و اخلاق مداری!!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور