صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" اشتغال معلمان و دبیران در ادارات به عنوان نیروهای ستادی و افزایش نقش های مدارس عامل کمبود معلم است "

" معلم تمام وقت " طرحی انحرافی برای مدیریت درست کمبود معلم !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

معلم تمام وقت و کمبود معلم و وضعیت نیروهای ستادی

  آموزش و پرورش سالهاست که از کمبود معلم می نالد. اما تحلیل کارشناسانه و یا جست و جوی ریشه ای برای جبران آن ، کمتر صورت گرفته است. یکی از دلایل کمبود معلم استفاده از آنان به عنوان نیروهای ستادی در ادارات سراسر کشور است. آموزش و پرورش باید کادر اداری و نیروهای آموزشی خود را به طور جداگانه جذب نماید. معلمان و دبیران ، با عنوان کارمندان اداری و یا نیروهای ستادی مشغول خدمت هستند آن هم در پست هایی برای 18نوع مدرسه که هر کدام به کارشناسانی جداگانه نیازمندند. افزایش شوک آمیز ساختار آموزشی ما از سه دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه به 18 نوع مدرسه و به وجود آمدن نقش هایی چون حراست و بسیج و کارشناسان فنی و حرفه ای و کار و دانش و... باعث افزایش نیروهای اداری گردیده است و از مهمترین دلایل کاهش نیروی آموزشی همین انتقال نیروست. این طرح شما چه به صورت داوطلبانه و یا اجباری و یا اختیاری که با گذشت زمان به اجبار تبدیل خواهد گشت ، خواسته های معلمان را زیرکانه استتار نموده است و انحراف معیاری جهت ابراز آن گردیده است

قبل از انقلاب ادارات آموزش و پرورش کوچک بودند و تعداد کارمندان محدود تا جایی که کل کارکنان اداری را یک معلم می توانست بشناسد، اما امروزه ادارات نواحی و مناطق به تناسب وسعت شهرها و استانها دارای ساختمانی بزرگتر هستند که به هنگام مراجعه در آن فرد راه خود را گم می کند و یا می بایست زود زود از افراد دیگر در کریدور، آدرس فلان کارشناس و یا معاون را بجوید و یا به تابلوهای مرجع که بر دیوار نصب شده است، مراجعه کند. تازه وقتی وارد اتاق مورد نظر می شود کسی را نمی شناسد. قبل از انقلاب و اوایل انقلاب ، اتاق کارمندان نسبتا بزرگ بود و 4-6 کارمند در یک اتاق مشغول به کار بودند اما امروزه تعداد اتاقها بیشتر و واحدها از هم جدایند.
پس تعداد نقش های ستادی چندین برابر دهه های گذشته گردیده است و ساختمانهای ادارات به تناسب همین موضوع ، بزرگتر گردیده است و معلمان و دبیران بیشتری جذب همین ادارات گردیده اند. که این مهم با عدم تناسب تربیت معلم در دانشگاههای مربوطه نسبت به نیاز مدارس و ساعات آموزشی و عدم جذب معلم از فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها ، نیز شدت بیشتری گرفته است. لذا امروز کمبود معلم داریم.

معلم تمام وقت و کمبود معلم و وضعیت نیروهای ستادی

از طرف دیگر نقش های موجود در مدارس نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است لذا آن تعداد از نیروها که باید به عنوان معلم در کلاس درس مشغول شوند به عنوان مربی آمادگی دفاعی ، مشاور ، دبیر پرورشی ، معاون اجرایی ، معاون.....ایفای نقش می نمایند که اگر کل کشور را در نظر بگیریم جمعیت قابل توجهی خواهد بود.

ما کمبود معلم نداریم ، ما نیروها را به درستی جایگزین نکرده ایم و یا در تعریف نیرو و نقش های اجتماعی اسراف نموده ایم .

به جای افزایش ساعات آموزشی معلمان و تمام وقت کردن آنان ، بهتر است به این مهم توجه داشته باشید و طی 5 – 10 سال آینده با گرفتن نیروهایی آزاد برای امور اداری ، به تدریج معلمان را به کلاس درس برگردانید تا کمبود معلم ، به طور حقیقی جبران گردد نه با طرحی به ضرر خود آنان . شما برای استخدام نیرو در ادارات همانند بانک ها و برخی سازمانها ، می بایست آگهی و آزمون استخدام داشته باشید، یعنی جذب نیروی ستادی از بین تحصیل کردگان جوان رشته های گوناگون انجام بگیرد.

زمان آموزش در کشور ایران غیراستاندارد و یا کم نیست که قصد افزایش ساعات تدریس معلمان را در دستور کار خود دارید  حال برای اثبات عدم کشش بیشتر برای افزایش ساعات تدریس معلمان طی مقایسه زیر، به بررسی این مهم پرداخته می شود:

عوامل مؤثر بر زمان آموزش يك موضوع
بر اساس مدل کارول ، زمان لازم برای یادگیری یک موضوع درسی برای دانش آموزان به پنج عامل زیر بستگی دارد:
الف - استعداد و ظرفیت یادگیری
ب - توانایی و قابلیت فراگیرنده برای فهم موضوعی خاص.
ج - تمرکز بر یک موضوع
د - فرصت های یادگیری یا زمان مجاز برای یادگیری.
ه - ماهیت موضوع یادگیری

لازم است دقت نمائیم زمانی که آموزش دهندگان و محققان در بارۀ زمان اختصاص یافته به آموزش صحبت می کنند ، منظورشان یکی از موارد زیر است:

*زمان مدرسه : منظور میزان زمانی است که در مدرسه صرف می شود و بیشتر به تعداد روزهای تشکیل مدرسه در یک سال اشاره دارد.
*ساعت کلاس : میزان ساعتی که هر روز به کلاس اختصاص می یابد و شامل وقت ناهار و زنگ تفریح و .... نیز می شود.
*زمان لازم برای هر موضوع درسی : زمانی است که برای آموزش یک مادۀ درسی خاص صرف می شود و به دانش ویژۀ دانش آموزان و مفهوم و مهارت های درسی بستگی دارد.
*زمان درگیر شدن در فعالیت : مدت زمانی است که دانش آموزان به موضوع درسی توجه و در فعالیت یادگیری شرکت می کنند. این زمان صرف فعالیت هایی نظیر ارتباط اجتماعی با دیگران ، رفتارهای ضداجتماعی و.... می شود.
*زمان مردۀ آموزشی : زمانی که در طول هر کلاس یا ساعت درسی ، هیچ کاری در آن انجام نمی شود. زمانی که به هر دلیلی معلم در مدیریت آن زمان ناموفق بوده است. اندرسون معتقد است که زمان اختصاص یافته به آموزش از ارزش ها سخن می گوید.

میانگین ساعات آموزشی در یک سال تحصیلی (تعداد روزها) و طول مدت یک روز آموزشی در 9 کشور جهان  این طرح شما چه به صورت داوطلبانه و یا اجباری و یا اختیاری که با گذشت زمان به اجبار تبدیل خواهد گشت ، خواسته های معلمان را زیرکانه استتار نموده است و انحراف معیاری جهت ابراز آن گردیده است

تعداد روزها / طول مدت یک روز آموزشی برحسب دقیقه
************* / ***************************************
آلمان 1050 / 300
انگلیس 960 / 300
آمریکا 1014 / 338
ایران 1110 / 360
تایوان 1177 / 318
ژاپن 1050 / 230
فرانسه 1073 / 370
کانادا 925.5 / 304
کره جنوبی 978 / 264
میانگین 29. 1033 / 311 (1)

معلم تمام وقت و کمبود معلم و وضعیت نیروهای ستادی

اگر به آمار ارائه شده دقت نمائید تعداد روزها و طول مدت یک روزۀ آموزشی کشور ایران از میانگین جهانی در حد بالایی است. پس زمان آموزش در کشور ایران غیراستاندارد و یا کم نیست که قصد افزایش ساعات تدریس معلمان را در دستور کار خود دارید.

در ضمن میزان حقوق دریافتی معلمان با ساعات کاری آنها تناسبی مستقیم دارد. یعنی هر چه ساعات تدریس بیشتر ، حقوق نیز بیشتر و برعکس.این تناسب در مقایسه با کشورهای دیگر صدق نمی کند. و اگر قصد تمام وقت کردن معلمان را دارید ابتدا حداقل حقوق سه میلیون تومان را باید اِعمال نمائید و سپس به این کار دست بزنید. با افزایش 18 درصد فوق العاده شغل ( که قبلا 25 درصد ذکر کرده بودید ) اوضاع اقتصادی و یا زندگی معلمان بهبود نمی یابد.

واقعیت این است که این حداقل حقوق حق قانونی معلمان است و برای تضمین و حفظ سلامت جسمی - روانی معلمان ، کششی برای افزایش ساعات کاری آنان ، وجود ندارد.
درد اصلی معلمان که در مجموع تجمعات و اعتراض ها و حتی در تحصن اخیر، عدم تأمین اقتصادی و ناهمگنی سطح حقوق دریافتی شان با کارمندان سایر وزارتخانه هاست که از آن به همسان سازی و یا همترازی حقوق یاد می شود. ما معلمان برای بهبود سطح معیشت زندگی ، برخورداری از رفاه نسبی و خدمات بیمه درمانی و تکمیلی کاهنده هزینه ها به عنوان پشتیبان سلامتی فرهنگیان ،بهبود کمیت و کیفیت آموزشی ، تغییر کتب درسی و محتوای آن و....

بارها به شما مسئولین مراجعه کرده ایم اما دریغ از اجرایی شدن آنها. ما نیازی به طرح رتبه بندی که به عنوان دیوار چین مانعی استوار در عدم افزایش حقوق معلمان محسوب می شود، نداریم. بهبود شرایط زندگی من معلم نیازی به تدوین و استیصال طرح های گوناگون ندارد.طرحی که به قانون اجرایی دست نمی یازد همانند لایحه رد شدۀ مجلس است. ما معلمان انتظار عمل واقعی و شفاف شمای مسئول را داریم نه وعده های سرخرمن.

شما مسئولان محترم بعد گذشت سالها ، هنوز قادر به پاسخگوئی برای مطالبات و خواسته های به حق فرهنگیان نیستید، چگونه انتظار دارید طرح تمام وقت شدن را ، آنان بپذیرند؟!

این طرح شما چه به صورت داوطلبانه و یا اجباری و یا اختیاری که با گذشت زمان به اجبار تبدیل خواهد گشت ، خواسته های معلمان را زیرکانه استتار نموده است و انحراف معیاری جهت ابراز آن گردیده است.
محتوای آموزش ، نحوۀ پیاده سازی آموزش و ترکیب فیزیکی کلاس ها و مدارس ما آنقدر جاذب و دلربا نیست که بتوانیم دانش آموزان و یا معلمان را بیشتر از این در مدرسه و یا کلاس درس نگه داریم . نه همانند کشورهای دیگر زنگ تفریح مناسب داریم (30 - 45 دقیقه ) و نه حقوق همانند آنها دریافت می کنیم . شما شرایط مطلوب برای رضایتمندی معلمان را ایجاد کنید تا نگاه منفی جامعه و مسئولان از جمله رئیس جمهور به معلمان اصلاح شود. چگونه می توان به معلم گفت : اگر راضی نیستید از این شغل کناره گیرید؟!

بهتر نیست به دلایل این نارضایتی ، بیندیشید؟ یا به این مهم بیندیشید که چرا دیدگاه آحاد جامعه به معلمان عاری از عزت و افتخار است ؟ علت ارزانی معلم و اجازت جسارت به معلم از کجا نشأت می گیرد؟ چرا در هر ناملایماتی که حادث می شود ابتدا من معلم محکوم می شوم ؟

و اگر جایگاه من معلم اعتباری والا دارد پس چرا در قلۀ رفیع اعتلای ارزش های جامعه قرار ندارم؟
خلاصه آن که گِره از مشکلات ما باز کنید و گِره های بیشمار بر آن روا ندارید.

1 ) مجلۀ رشد آموزش متوسطه آبان 1392 - pdf مقایسه تقویم تحصیلی و زمان آموزش ایران با سایر کشورها - دکتر نیره شاه محمدی.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

معلم تمام وقت و کمبود معلم و وضعیت نیروهای ستادی

دوشنبه, 30 مهر 1397 ساعت 21:41 خوانده شده: 1343 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1397/07/30 - 22:33
وا مصیبتا
یعنی چه آینده ای در انتظار جماعت معلمان است؟
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/30 - 23:45
سلام
اگر تصمیمات صحیح و منطقی اتخاذ نشود و همین روال
برعلیه معلمان پیش رود ، آینده ای نه چندان خوشایند.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1397/08/01 - 17:58
تشکر از مقاله خوب همکار سرکار امامی عزیز
کاش گوش شنوا و چشم بینایی هم در بین بزرگان و موثرین سیستم و ....بود
باکلاسهای شلوغ و حقوق کم و بی احترانی دانش اموزان مدرسه شده سوهان روح و جسم و..‌
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 19:30
سلام
بجای گوش شنوا به دنبال تعهد و دلسوزی برای حل
مشکلات باشیم تا شاید حداقل بدین طریق، نادیده ها
دیده شود. گوش که همه دارند اما خود را به نشنیدن زدن حرفۀ مسئولان ناکارآمد است.
جسارتا تنها مرهم برای چیزی که بی ادبی دانش آموز نامیده می شود محبت و دوست داشتن آنهاست. اگر
از این کانال وارد شوید مطمئن باشید که دانش آموزان
دوست داشتنی هستند. از محبت خارها گل شود.
خداقوت
پاسخ + +4 0 --
دبیر 1397/07/30 - 22:42
متاسفانه ستاد و ادارات بی خاصیت که بود و نبودشان هیچ دردی از دردهای آموزش و پرورش را دوا نمی کنند روز به روز فربه تر می شوند و با حضور 300 هزار پرسنل باری بر دوش آموزش رسمی در کشور هستند .
کدام عقل سلیم این تجمع نیرو در بخش غیر آموزشی را تایید می کند ؟...
جناب رئیس جمهور و یا رئیس سازمان برنامه و بودجه ما یک میلیون معلم در آموزش و پرورش نداریم بلکه 600 هزار معلم به اضافه ی 300 هزار نیروی غیر موثر و از کلاس و تدریس فراری داریم که وزرای مختلف به جای کاستن از تعدادشان یا روانه کردن آنها به سوی مدارس برای تدریس بر تعدادشان افزوده اند .
اگر نیمی از این افراد وارد چرخه ی معلمی می شدند و کمی به خود سختی می دادند دیگر نیازی به این طرخ های ظالمانه برای استثمار معلمان نبود .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/30 - 23:42
سلام
موافقم. تشکر
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1397/07/30 - 23:10
ستادی ها با انکه معلمی را تجربه کرده اند توان تعامل مطلوب و محترمانه با معلمان را ندارند وای به روزی که از نیروهای آزاد جذب شوند و هیچ درکی از شرایط مدرسه نداشته باشند ،با این حال افزایش بی رویه معلمان با ابلاغ مدرسه در ادارات به بهانه های مختلف و بدون پست اداری و با عنوان کمک کارشناس و یا بازرس معضلی است که اگر به درستی پیگیری شود می تواند تعداد زیادی از این افراد را به مدارس بازگرداند
در شرایطی که مسئولین توانایی پیگیری این افراد را ندارند می توانند سایتی را معرفی کنند تا معلمان اسامی این افراد را که کم هم نیستند اعلام کنند ،افراد زیادی سالهاست برای فرار از کلاس و مدرسه بدون پست اداری در ادارات پنهان شده اند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/07/30 - 23:40
سلام
همکار محترم ، این همه نیروی انسانی در سازمانها و ادارات
و بانک هاو.....مشغول به کار هستند ناتوانند که اگر آموزش
و پرورش بخواهد نیروی آزاد غیرمعلم جذب کند دچار مشکل
شود؟ ما متاسفانه ایراد بزرگی که داریم این است که تصور
می کنیم همین اوضاع بهترین و تنهاترین امکان است ، این
افراد حال به هر دلیلی فرار از کلاس و یا ترجیح شخصی در
ادارات مشغولند و کمبود معلم تحمیلی بر وزارتخانه است.
اگر نیروهای اداری درست انتخاب و جذب شوند و تخصص ها
رعایت گردد خواهند توانست عملکرد مناسب ارایه دهند.تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/08/01 - 17:34
سلام
خانم امامی عزیزنیروهای بانک ها و غیره همه کارمند اندو یکی برای دیگری برنامه ریزی نمی کند ولی در آموزش و پرورش دو تیپ نیرو داریم اداری و آموزشی که حتما باید اداری ها از معلمان باشند تا در تنظیم بخشنامه ها تاحدی از شرایط مدارس مطلع باشند
منظور بنده از افرادی که از مدرسه فراری اند نیروهای اداری دارای پست نیست منظورم معلمها یی است که بعنوان مثال ابلاغ مربی بهداشت یا مربی پرورشی دارند و به مدارس خود مراجعه نمی کنند و در اداره بدون پست اداری مخفی می شوند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 19:38
سلام
ناشناس محترم ، اعتقادم بر این است اگر نیروهایی تحصیلکرده و جوان برای ادارات جذب شوند و دورۀ آموزشی متناسب برای فراگیری فوت و فن برقرار نمائیم ، بتوانیم انتظار مورد نظر شما را (که متوجه منظورتان هستم) بجا بیاوریم.اتفاقا اگر نیروی اداری ویژه جذب و تربیت شوند ، امور اداری هم سیستماتیک پیش می رود به شرط آن که گزینش نیرو و آموزش آنان کافی و صحیح باشد.
حتی مدیران و معاونان مدارس همچنان که اشاره کردم از بین فارغ التحصیلان رشته مدیریت انتخاب شوند. بدین طریق کمبود معلم هم نخواهیم داشت. اگر اجرای این مهم برای گذشته دشوار است از این به بعد به مرور اجرا کنیم بعد چند سال ، هر چیز جای خود قرار می گیرد.
سه سطر آخر نظرتان ، اگر واقعا عملی می شود برای ساختار اداری متأسفم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/08/01 - 22:27
متاسفانه این افراد با ابلاغ مدرسه در ادارات شهر تهران با عنوان کمک کارشناس تمام وقت یا پاره وقت حضور دارند و گاهی به بازرسی از مدارس می پردازند وساعاتی که باید در مدرسه مشخص شده در ابلاغ شان باشند در اداره سپری می کنند و هر کارشناسی 2 الی 3 کمکی دارد با این وضعیت سیستم فربه اداری فربه تر هم می شود و آموزش و پرورش برای هر پست کارشناسی به 4 ،5نفر حقوق می دهد
ا
پاسخ + +5 0 --
شهاب 1397/08/01 - 02:38
اگر میزان دریافتی معلم از کارکنان اداری بیشتر باشدقطعا بسیاری از معلمان تمایلی به کار اداری نخواهند داشت
به حذف حق مدیریت ومعاونت مدارس هم می توان اشاره کرد که دلیل عقلی برای پرداخت این مبالغ وجود ندارد
درپایان باید اذعان کرد ساعات کارمعلم درایران درمقایسه با خیلی از کشورها بالاست پس طرح تمام وقت کردن کار معلم طرحی غیر اصولی تلقی می شود
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 07:32
سلام
به اعتقاد من حتی از نیرویی که برای انتخاب مدیران و معاونان
مدارس از بین معلمان صورت می گیرد نیز باید ممانعت به عمل
آورد و از بین فارغ التحصیلان رشته مدیریت در تمامی دانشگاهها
آنها را برگزید. اگر آنان را جداگانه از معلمان تربیت و جذب نماییم
هم استاندارد مدیریت ما بهبود می یابد و هم پتانسیل معلمان در
پست مدیریت و معاونت ، هزینه نمی شود. تشکر
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/08/01 - 09:28
موافقم کسانی که مدیریت آموزشی خوانده اند باید مدیر مدرسه شوند مشروط براینکه حقوق مدیر بیشتراز معلم نباشد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 12:10
سلام
جناب شهاب حقوق ما مکفی شود بخیل که نیستیم برای
تمام وقت بودن ، در صورت تخصص مدیریت ، حقوق آنان
زیاد شود به ما چه. حداقل و حداکثر حقوق معلم باید از
نو تعریف شود . این افزایش های الکی فقط جام عمر
معلمان را درهم می شکند. ما از ذره ذره افزایش حقوق
و از جرعه جرعه نوش آب حیات خسته ایم. وقتی من معلم
تامین شوم چه کار با میزان حقوق مدیر و معاون دارم.
هر چیز در جایگاه خود باید قرار بگیرد.تشکر
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/08/01 - 14:07
سلام سرکارخانم امامی
اینجابحث بخیل بودن نیست بحث این است تاثیر گذار ترین عنصر درآ.پ کیست قطعا معلم است مدیر اگردرمدرسه نباشد مشکل زیادی ایجاد نخواهد شد ولی اگر معلم نباشد کسی قادر به اداره ی مدرسه نیست پس باتوجه به تاثیر زیاد معلم درمدرسه نه تنها حقوق مدیر نباید بیشتر ازمعلم باشد بلکه حقوق معلم باید بیشتر از مدیر باشد تا گرایش به سمت معلم شدن بیش از گرایش به مدیریت گرددتا آ.پ دچارکمبود معلم نشود
من باتمام وقت شدن معلم موافق نیستم چون آسیب های فراوانی دارد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 16:49
سلام
من هم با طرح تمام وقت شدن معلمان مخالفم با وجود این که خودم بازنشسته ام. برای من هرگز منافع فردی در آموزش و پرورش مهم نبوده است.
اما با نظر شما در خصوص دیگر مخالفم . مدیران ما چون همگی شایستگی مدیریت ندارند مخالفت شما شاید از اینجا ناشی می شود. من معتقدم که هر نقش در یک مدرسه اهمیت خاص خود را داراست. حتی مستخدم و یا سریدار یک مدرسه بجای خود کارهای ارزشمندی انجام می دهد که در صورت حذف این نقش ، مشکلات عدیده ای در مدارس بوجود می آید.هر نقش بجای خود باید ارج نهاده شود.
و اما در مورد حقوق ،عملا کمتر از 3 میلیون تومان زیر خط فقر محسوب می شود. برای همین حداقل حقوق را سه میلیون ذکر کرده ام. حقوق من بازنشسته به دو میلیون نمی رسد چه رسد به سه تومن. این وضعیتی آشکار بر اسفباری عملکرد دولتمردان است.تشکر
پاسخ + +4 0 --
حسن درویشی 1397/08/01 - 02:45
در مقاله ای خواندم که در بلاد پیشرفته ده هزار کارمند ت تنها توسط پنج نفر وبا کمک رایانه ها اداره می شوند آنوقت در کشور ما در قرن بیست ویکم در یک شهرستان با مثلا سیصد معلم ادار ه ای دارد با سی پرسنل و در اتاق هر کارمند اداری کوهی از زونکن ها وپوشه ها به چشم می خورد انگار نه انگار که رایانه سال هاست اختراع شده و امور تمام سیصد نفر بوسیله ی سه نفر قابل انجام است
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 07:36
سلام
رغبت ایرانیان برای امور اداری و یا دولتی به دهه 40 - 50
برمی گردد و همچنان رسوب کرده و ماندگار گردیده است.
زیادی پوشه ها و....... نشانه ناقص الکترونیک شدن ساختار
اداری ماست. لابد ما با دانش اصلی و وافعی رایانه بیگانه ایم.تشکر
پاسخ + +2 0 --
شاکی 1397/08/01 - 14:43
خانم امامی حراست اداره کل شهرستان های استان تهران یک استدلال جالب توجه و قابل تأمل داره: نیروهای منتقد و اصحاب قلم حاشیه ساز و فاقد تعادل و ناسازگار و از زیر کار دررو هستند و جای چنین نیروهایی بخش ستادی و اداری نیست و باید به کلاس درس و مدرسه برود تا آسیب های وی به بخش تادی نرسد بلکه دود آسیب های وی به چشم فرزندان این مرز و بوم برود!!
دولت تدبیر و امید با چنین افرادی قراره امور را در آموزش و پرورش تدبیر کنه!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 16:39
سلام
البته این نظر تا چه حد صحت دارد ، تهرانی ها بهتر می دانند و بنده نمی توانم قضاوت کنم، ولی به نظر
بنده اگر چنین افرادی خطراتی احتمالی دارنددر مدارس که امکان اثرگذاری ناخواستۀ آنان بیشتر است !!!! و به اعتقادم چنین افرادی از این که فرصت تأثیر گذاری بر نسل آینده را می یابند بسیار خرسند هم باشند.جای افراد روشن اندیش در مدارس است تا باعث تنویر افکار گردند. سپاس
پاسخ
ناشناس 1397/08/01 - 16:03
چرا باید به نیروهای اداری اجازه داده شود که دو سال آخر را در مدارس به عنوان مدیر و معاون مشغول به کار شوند؟؟؟این تخلف از قانون است بخاطر حقوق بازنشستگی چطور 28 سال اداره شهر و منطقه خوب بود همین دو سال مشکل داشتی ؟؟؟؟ فقط منافع شخصی و پارتی بازی و دوست داری در آموزش و پرورش حرف اول و آخر را میزند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/01 - 16:41
سلام
چون منافع همۀ افرادی که چنین عمل می کنند تأمین می شود، با آن مقابله نمی کنند. یقین داشته باشید
اگر منافع خودشان ارضا نمی شد جلوی چنین حرکت هایی را می گرفتند. برخی از زرنگی ها عین رندی است. تشکر
پاسخ
ناشناس 1397/08/01 - 16:03
چرا باید به نیروهای اداری اجازه داده شود که دو سال آخر را در مدارس به عنوان مدیر و معاون مشغول به کار شوند؟؟؟این تخلف از قانون است بخاطر حقوق بازنشستگی چطور 28 سال اداره شهر و منطقه خوب بود همین دو سال مشکل داشتی ؟؟؟؟ فقط منافع شخصی و پارتی بازی و دوست داری در آموزش و پرورش حرف اول و آخر را میزند
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1397/08/01 - 23:01
تامین نیرو باید از طریق جذب اینهمه فارغ التحصیل جوان انجام گیرد. شما لصلا انگار جنگ زرگری با ستادی ها و اداره ایها راه انداخته اید. خجالت آوره.
دلتون به حال اینهمه جوان فارغ التحصیل که روزی شاگرد خودتان بوده اند و حالا در به در به دنبال کار می گردند نمیسوزه؟؟؟؟
سرکارخانم امامی لطف کنید پاسخ به کامنت بنده ندهید. چون به هیچ عنوان از توجیهات بی پایه خوشم نمیاد. مرسی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 00:01
سلام
برای توجیهات با پایه شما سپاس.
جناب اولا شاگردان بنده تا حال استخدام شده اند.
ثانیا احتمالا متوجه نشده اید ، بنده عرض کردم از بین
جوانان فارغ التحصیل برای ادارات و همچنین مدارس
نیروهای ستادی و مدیر و معاون ، برگزینند.
کجای پیشنهاد بنده به ضرر جوانان است ؟ اتفاقا به
نفع آنان است. لطفا متن و پاسخ نظرات را بار دیگر مطالعه نمایید. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 00:08
چرا جنگ زرگری ؟! به موضوع از این طرف نگاه کنید.
هر نیروی ستادی قبل ا ز هر چیز یک معلم هست پس
بهترین گزینه برای تکمیل ظرفیت معلم، این است که
حداقل بعد از این برای ادارات نیروی جوان تحصیل کرده
جذب کنند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 07:42
شما مخالف جذب و استخدام موانان در ادارات هستید ؟
سلام
منظور نظر خود را شفاف مشخص نساخته اید.
من فقط معلمانی را که با کارکرد نامناسب تبدیل به
نقش هایی غیر معلمی شده اند را پیدا کرده ام تا دلایل
کمبود معلم را دریابند و با تمام وقت کردن معلمان ، چشم
آموزش و پرورش را بیشتر از این کور نکنند.
هر چند حضرتعالی از توجیهات بی پایه خوشتان نمی آید و ظاهرا
قرار است ما طوری حرکت کنیم که شما خرسند شوید، لطفا دقیق
نکته نظر خود را مشخص سازید تا بنده پاسخگو باشم.تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 07:57
جوانان صحیح است.
برای پس و پیش نوشتن، پوزش
می طلبم.
پاسخ + 0 0 --
عذرخواهی 1397/08/02 - 16:59
سلام. من یه مقدار ناراحت بودم لحظه کامنت گذاشتن. از سرکارخانم امامی عذرخواهم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 17:45
سلام
خواهش می کنم. عزت زیاد.
پاسخ + 0 -1 --
امامی 1397/08/02 - 14:50
حسین فرزانه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح تمام‌وقت شدن معلمان اظهار کرد: طرح معلم تمام‌وقت در دوره وزارت آقای فانی مطرح شد و تأکید داشت برای کاهش فشار ساعات حق‌التدریس معلمان و قرار گرفتن آن در حقوق آنها، 6 ساعت به میزان ساعت کاری معلمان اضافه شود، به‌گونه‌ای که تا به‌ازای 30 ساعت تدریس، معادل حق‌التدریس به فوق‌العاده‌شغل اضافه شود.
وی افزود: اگر رقمی را که قرار است به فوق‌العاده‌شغل معلمان اضافه شود، درست ببینند، تمام‌وقت شدن به‌نفع آنها خواهد بود. هم‌اکنون یک معلم رسمی چه‌میزان به‌ازای هر ساعت حق‌التدریس دریافت می‌کند؟ در طرح معلم تمام‌وقت باید حدوداً به میزان رقم حق‌التدریس به فوق‌العاده‌شغل معلمان اضافه شود.
معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در طرح معلم تمام‌وقت چون مبلغ پرداخت‌شده به‌ازای 12 ماه سال است و در بازنشستگی افراد نیز لحاظ می‌شود، در مجموع به‌نفع معلمان است به‌ویژه برای معلمان مرد که 2شغله هستند بسیار مناسب است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/08/02 - 14:51
ادامۀ خبر :
فرزانه ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر رقم حق‌التدریس به‌ازای هر ساعت 18 هزار تومان است، معادل این رقم یعنی حدود 15 هزار تومان باید در طرح معلم تمام‌وقت در نظر گرفته شود و از آنجایی که به‌جای 9 ماه در 12 ماه سال پرداخت می‌شود به‌نفع افراد است.
وی تأکید کرد: هم‌اکنون معلمان ساعاتی را که به مدرسه نمی‌روند به شغل دوم مشغول هستند که در طرح معلم تمام‌وقت می‌توانند به‌جای 24 ساعت، 30 ساعت در هفته تدریس کنند و دیگر نیازی به شغل دوم نیست.http://tn.ai/1859396
پاسخ + +2 0 --
امامی 1397/08/03 - 10:26
سلام
اگر بودجه لازم برای پرداخت ساعت اضافی برای تمام وقت کردن معلمان را دارید و قرار است ماهانه به طور مرتب پرداخت شود ، پس چرا حق التدریس ها را مرتب نمی پردازید؟!!!!
چنین وعده ای اصلا نمی تواند مورد اعتماد و باور باشد.
صداقت و روراستی تنها انتظار و حق مسلم معلمان از وزارتخانۀ خودشان است.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما بزرگترین مانع برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور