صدای معلم

مرجع صلاحیت دار بررسی تضییع حقوق شهروندی در ادارات آموزش و پرورش کجاست؟!

جستاری در زمینه " دروغ " به عنوان یکی از آفات تضییع حقوق شهروندی در ادارات!

محمدرضا شهریاری/ کنشگر عرصه سازمان های مردم نهاد و کارشناس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش

حقوق شهروندی و آموزش و پرورش و دروغ گویی  «منشور حقوق شهروندی» برنامه و خط مشی ئی است که  رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است؛ و به‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام نموده است و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

تسهیل در تحقق حقوق شهروندی از یک سو به آگاهی شهروندان و از سوی دیگر به بسترسازی دولت نیاز دارد،علاوه بر این برای تحقق بهتر  این هدف در هر حوزه ای همکاری و مشارکت مردم و به خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد  و تشکل های مدنی و رسانه های تخصصی آن حوزه جهت مطالبه گری و ایجاد شفافیت ضروری است و به عبارت دیگر و به قول حضرت مولانا: "تا نگرید طفل کی نوشد لبن"... و اگر این حقوق در هر حوزه ای مطالبه نشود، تحقق آن نیز یا به تعویق  می افتد یا به طور کلی به فراموشی سپرده می شود، ضمن تقدیر از رسانه ی مطالبه گر و شفاف صدای معلم که تاکنون گام های ازرشمندی به خصوص در حوزه آموزش و پرورش  در جهت ارتقای آگاهی جامعه فرهنگیان سراسر کشور در زمینه ی حقوق شهروندی برداشته است و جناب آقای  پورسلیمان/ مدیر محترم گروه صدای معلم  که با مطلب  قابل توجه و قابل تأمل تحت عنوان "منشور حقوق شهروندی ؛ آموزش و پرورش و لزوم بازخوانی نقش مدرسه" چراغ اول در این حوزه را روشن نموده اند، نگارنده نیز به سهم خود به عنوان یک عضو کوچک این خانواده بزرگ سعی در مشارکت در فرآیند مطالبه گری در این زمینه دارد، مطابق بند 4 از بخش "سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی" وزارت خانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند. توجه به سازوکار اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ممانعت از ایجاد محیط نامساعد و رشد رذایل اخلاقی در ادارات و بخش ستادی آموزش و پرورش  امری ضروری است

اما نکته قابل تأمل اینجاست که نهادی که قرار است در راه آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم نقش موثر ایفا کند،خود چه میزان پایبند مراعات حقوق شهروندی در حوزه ی مرتبط با خود اعم از دانش آموزان، اولیاء و جامعه ی فرهنگیان است؟!

از آنجا که فرآیند انجام امور در سیستم آموزش و پرورش  سالهای متمادیست که از بالا به پایین و بخش نامه ایست! هر تحولی در این زمینه با تصمیم متولیان ستادی شکل می گیرد و فارغ از صحیح یا عدم صحیح بودن این فرآیند که خود جای بررسی و آسیب شناسی مفصل دارد، نکته ی دیگر  صلاحیت بخش ستادی جهت اجرای منشور حقوق شهروندی است . واکاوی و آسیب شناسی موانع موجود بر سر راه تحقق برخی از مواد حقوق شهروندی در بخش ستادی و اداری آموزش وپرورش که قاعدتاً تصمیم ساز و تصمیم گیران این حوزه هستند،با هدف آگاهی بخشی و اشراف بر وضعیت موجود ضروری است. از آنجا که واکاوی کامل همه ی بندهای مدنطر نگارنده در این مقال نمی گنجد، به صورت سلسله نوشتارهایی در ارتباط با حقوق شهروندی در آموزش وپرورش عرضه می گردد :

*دروغ یکی از آفت های تحقق حقوق شهروندی در ادارات!

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

مطابق ماده ۶- حقوق شهروندی شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

حقوق شهروندی و آموزش و پرورش و دروغ گویی

بر اساس بند 6 منشور حقوق شهروندی برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و دینی وتعالی معنوی  حق شهروندان است و آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگ ساز در این زمینه نقش مهمی در تربیت دانش آموزان دارد .

در این بند دولت مکلف به به کارگیری همه ی امکانات خود برای مبارزه بامفاسد اخلاقی از جمله "دروغ" شده است؛ در ميان گناهان زبان همچون تهمت، غيبت، دشنام و ناسزا و مانند آنها، دروغ بزرگ ترين گناه شمرده مي شود؛ زيرا کليد بسياري از گناهان ديگ رو سایر مفاسد اخلاقی است. از همين رو، رسول خدا(ص) در خطبه اش فرموده است: و من اعظم خطايا اللسان الکذب؛ از بزرگ ترين گناهان زبان، دروغگويي است. (بحار الانوار ج 21 ص 211(

دروغ ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می‌کند. دروغ‌گویی معمولاً به منظور کلاه‌برداری یا فریب یا جلوگیری از وضعیتی که برای دروغگو نامطلوب است، رخ می‌دهد. دروغ می‌تواند باعث بی‌اعتمادی شود.

دروغ از گناهان کبیره در اسلام محسوب می‌گردد. در روایتی از معصوم گناهان بزرگی چون دزدی و زنا ذکر شده که ممکن است مؤمن در حالتی دچار آن گردد (و توبه کند)، اما دروغ گویی با مسلمانی قابل جمع نیست . در آثار مکتوب کهن فارسی از اهورامزدا خواسته می‌شود که «ما را از دروج  ( دروغ ) دور بدار».

بنابراین اخلاق ایرانی از آغاز با این پدیده در مبارزه بوده است چندان که آن را به «دیو دروغ» تشبیه کرده‌اند. برای مثال در کلیله و دمنه، همچنین در قابوسنامه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری بر این موضوع بسیار تأکید شده است.

حقوق شهروندی و آموزش و پرورش و دروغ گویی

 علی رغم مذمومیت این پدیده از جهات مختلف متأسفانه یکی ازرایج ترین مفاسد در برخی از سیستم های اداری "دروغ"است ؛ به عنوان مثال در ارائه آمارهای غیرواقعی و کاذب در برخی از سیستم های اداری  و ملزم شدن کارشناسان یک اداره از سوی رئیس به تهیه و تدوین خلق الساعه نمودارها و آمارهایی که بیشترین کاربردشان سرپوش گذاشتن بر ضعف های موجود و صیانت از جایگاه مسوول آن اداره  و مطلوب جلوه دادن اموری است که در عمل با وضعیت موجود جامعه هدف، فاصله ی بسیاری دارد .

به عنوان مثال در حوزه ی آموزش خانواده ها،آمارها بسیار مطلوب و تحسین برانگیز است اما در عمل وضعیت موجود و رشد روز افزون طلاق و اعتیاد و خشونت و...کاملاً نشانگر خلاء مشهود در این زمینه است و یا آمارهای مختلفی که همگی مبنی بر بهبود امور در ابعاد کمی و کیفی است اما باواقعیت موجود تناقض آشکاری دارد ! و گاهی در این فرآیند اگر کارشناسی هم  بر اساس عقاید و باورهای خودکوچکترین انتقاد و اعتراضی هم به داشته باشد و یا در تهیه و تدوین آمارهای کذب مشارکت نکند،برخلاف فضائل اخلاقی انگ "کم کاری و کار نکردن وحاشیه ساز بودن "به وی زده می شود و آماج  غیبت و تهمت و بی اعتمادی قرارخواهد گرفت و سیستم سعی بر حذف این وصله ی ناجور از بخش ستادی می کند  و این سوال اینجا پیش می آید :

مرجع صلاحیت دار بررسی تضییع حقوق شهروندی در ادارات آموزش و پرورش کجاست؟!

و از کجا می شود مطمئن شد که به قول پروین اعتصامی:" والی خود در خانه خمار نیست"؟!یکی دیگر از مصادیق دروغ در برخی ادارات،اطلاق نمودن عناوینی دروغ همچون دکتر و...بدون اخذ درجه ی دکتری است که اپیدمی شده است و گاهی در یک اداره مشتمل بر رئیس اداره وکارشناسان همه بدون اینکه مدرک دکتری اخذ نموده باشند، همگی دکتر اطلاق می شوند.

و مصادیق دیگری را نیز می توان برشمرد که در این مقال  نمی گنجد .

بیش فعالی و کمبود توجه یک فرد مسوول در سیستم اداری یکی از دلایل اقدام به دروغ از سوی برخی افراد در سیستم اداری است و از سوی دیگر ،لایه ی درونی شخصیت کسی که دروغ می گوید و نیاز به جمع آوری تمجید و تحسین است .کمبود اعتماد به نفس در آن شخص و احساس خود کم بینی است  . افرادی که با تضییع حقوق شهروندی به انحاء مختلف اقدام به ارائه آمار دروغ می کنند و یا از عناوین کاذب برای خود استفاده می کنند یا با نسبت دادن اتهامات دروغ وکاذب به دیگران به خصوص منتقدین خود و ترویج آن،اقدام به تخریب می کنند،محتاج هستند که دیگران از آنها تعریف کنند و مورد تحسین قرار بگیرند اما حاضر نیستند برای رسیدن به این جایگاه تلاش کنند.

بدون هیچ تلاشی دوست دارند مورد تمجید قرار بگیرند و محبوب شوند. افرادی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند و از کفایت کافی برخوردار نیستند، با دروغ گویی به طور موقت می توانند اعتماد به نفس پیدا کنند و احساس بی کفایتی نداشته باشند و به طور موقت خلاء های خود را برطرف سازند.

 یکی دیگر از دلایل دروغ گویی این اشخاص احاطه داشتن و کنترل همه چیز است در حالی که به طور معمول دارای این قدرت نیستند که زیرمجموعه خود را وادار به انجام کاری کنند، از ابزار دروغ استفاده می کنند و خود این دروغ گویی منجر به بی اعتمادی  همکاران به وی و حتی سیستمی که مسوولیتی را به وی  محول نموده  هم می شود ؛ به عنوان مثال رئیس اداره ای که  برای احاطه بر همکاران زیرمجموعه ی خود، برگزاری جلسه ای بدون حضور خود را متصور نیست و یا جابه جایی میز اداری یک کارشناس  زیرمجموعه ی خود را برنمی تابد و ترجیح می دهد که صفحه ی نمایش رایانه مورد استفاده ی کارشناس در معرض دید وی باشد، در واقع تمایل به احاطه داشتن همه چیز در پیرامون خود دارد و از دلایل کذب جهت توجیه این اقدام خود استفاده می کند!!

توجه به سازوکار اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ممانعت از ایجاد محیط نامساعد و رشد رذایل اخلاقی در ادارات و بخش ستادی آموزش و پرورش  امری ضروری است و اینکه تدبیر دولت جهت ساماندهی امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق چیست؟! و چگونه  مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، غیبت، تهمت،تجسس، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق باید در جامعه و به صورت ویژه در بخش ستادی و اجرایی نهاد فرهنگ ساز آموزش و پرورش ریشه کن شود؟!

حقوق شهروندی و آموزش و پرورش و دروغ گویی  اعضای سازمان های مردم نهاد یا سمن ها نیز که نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین افراد جامعه  و قوای حاکم ایفا می کنند. و سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند و می توانند در ارتباط با حقوق شهروندی تاثیر به سزایی در حمایت از حقوق شهروندان در حوزه های مختلف از جمله نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و شفاف سازی در این زمینه و همچنین آشنایی گروه هدف با حقوق خود، و نهادینه ساختن این موضوع که دانش آموزان،اولیاء و جامعه ی فرهنگیان به عنوان گروه هدف آموزش و پرورش در حوزه های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر امور و ایجاد نظم باید بر عهده داشته باشند، دارند. شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد محیطی بر اساس نظم و عدالت و قانونمداری و ممانعت از رشد رذایل اخلاقی خواهد داشت.

نگارنده مصمم است در نوشتارهای بعدی به بندهای دیگری از منشور حقوق شهروندی در آموزش وپرورش در حد بضاعت بپردازد و از سایر همکاران صاحب نظر نیز درخواست می شود که به موضوع  چگونگی تحقق واجرایی شدن حقوق شهروندی در آموزش و پرورش بیشتر بپردازیم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حقوق شهروندی و آموزش و پرورش و دروغ گویی

سه شنبه, 01 آبان 1397 22:33 خوانده شده: 3538 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1397/08/01 - 23:37
واقعاعالی بود، خسته نباشید آقای شهریاری،فرزندبنده بارهاحق دانش آموزی وحق شهروندیش درمدرسه ضایع شدوقتی بارهابه اداره معترض شدیم حق رابه مادادندولی چون برخوردقاطعی بامدیرنشدرفتارمدیر تغییری نکردتاجایی که حتی انجمن مدرسه هم تشکیل نمیشدواعضایک به یک انصراف دادن،آسیبهای زیادی به فرزندم زدندووقتی من وهمسرم اعتراض کردیم مدیر برایمان پرونده سازی های دروغین کرد‌ومشکلات بسیاری رابه وجودآورد،یکسال هست شکایت کرده ام وقطعاتاحصول نتیجه عادلانه پیگیری میکنم،ازحق دخترم بعنوان دانش آموزوشهروندکوتاه نمیایم،چطورمیشودمدرسه ای بدون انجمن اداره شوداونهم یک مدرسه نمونه دولتی باگردش مالی بالابخاطرکلاسهای کنکور،تخلفات مدیرمحرزهست ولی عده ای سعی دارن باپارتی بازی تبرئه کنن ایشون رو،قطعاابتداباتوکل به خداوبعدپیگیریهای خودم وافرادعدالتخواه حق فرزندم ودانش اموزانی که همچون دخترم آسیب دیدندراخواهم گرفت،باتشکرازسایت صدای معلم که جایی برای شنیدن صدای بنده وامثال بنده هست که فرزندانمان موردبیعدالتی قرارگرفته اند.
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/08/02 - 11:10
بنده رئیسی هستم وبانام مادردانش آموزکامنت میگذارم،سهوابااسم ناشناس کامنتم فرستاده شده،باتشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/08/02 - 14:43
سلام . لزومی به معرفی نیست کیست که شما را نشناسد. تا عمر صدای معلم مشکل شما هم دوام
خواهد داشت. مگر اوضاع معلمان را نمی بینید!!!!
هر گاه گِره های ما یکی یکی باز شد مال شما هم باز می شود.
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/08/02 - 16:16
سلام،باتشکرازشما،برعکس شمابنده امیدوارم که پیگیریهایم به سرانجام برسد،هنگامی که فرزندم بعنوان دانش آموزتمام مقررات مدرسه رورعایت کرده ومن وهمسرم بعنوان اولیابه دقت وظایفمان رادرموردکادرمدرسه ودخترم انجام داده ایم لزومی نداردپیگیرحق دخترم نباشم،معتقدم حق راهش راپیداخواهدکردحتی اگرزمان طولانی بگذرد،امیدوارم همه چه معلمان وچه دانش آموزان درفضایی پرازآرامش واستانداردازلحاظ اموزشی ومحیط آموزشی مناسب برخوردارباشندوبه حق قانونیشان برسند،باتشکرازشماوسایت صدای معلم
پاسخ + +8 0 --
پروانه تقی زاده 1397/08/02 - 01:18
برخی در بخش های ستادی آموزش و پرورش با منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور هم مشکل دارند!! دروغ متأسفانه در جامعه ی ما نهادینه شده و شفافیت و صداقت همواره هزینه داره...جناب دکتر شهریاری به نظرم سازمان های مردم نهاد باید بعنوان ارکان نظارت و انعکاس نقض حقوق شهروندی نقش ایفاء کنند...
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1397/08/02 - 06:30
به نظر بنده بدیهیات نیاز به توضیح و تفسیر ندارد. باید ساز و کار اجرا و ضمانت اجرا تعیین شود.
پاسخ + +2 -4 --
بی نام 1397/08/02 - 15:14
آقای شهریاری با اخلاق انصافا حرف حق می زنید از مدیرکل محترمتان تا روسای ادارات داخلی ومناطق در ارائه گزارششان همیشه دروغ بوده وهست وکسی هم پیگیری نمیکنه احسن بر شما که با ظرافت خاصی دروغگویان و ریاکاران را رسوا می کنی«حرف حق تلخ هست»
پاسخ + 0 -10 --
ا.ا 1397/08/02 - 16:54
به جای .... بیا برو مدرسه .... همون مدرسه است امثال تو رو چه به اداره بودن در جایگاهی نیستی که بخوای ادای آمران به معروف رو در بیاری و نهی ازمنکر کنی اگه لازم باشه خودمون کار خودمون تو ادارات کل کشور بلدیم که نذاریم منکری رایج بشه امثال تو و رفقات تو تشکل ها که خودشون رو صاحبنظر فرض میکنند و دست به قلم شده اند آدمای نامتعادلی هستید که فک میکنید رسالت نقد دارید...کسی منتظر نقد و نظر امثال شما نیست بهترین جا واسه شماها کلاس درسه به سلامت
پاسخ + 0 0 --
پروانه تقی زاده 1397/08/03 - 14:09
واقعا برای این نوع نگرش متأسفم!!این یک توهین و تحقیر جایگاه معلم و مدرسه است،البته از کوزه همان برون تراود که دروست!!از امثال شما ها انتظاری جز این وجود نداره.
جناب دکتر شهریاری قلم شما،نگرش شما همیشه همچون سوتکی بدست کودکی گستاخ و بازیگوش است که و او یکریز و پی در پی،خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر می سازد،و این را برنمی تابند!!از اصلاح طلبی فقط فرصت طلبی وعافیت طلبی را در دستور کار قرار داده اند!!فقط یادشون رفته "زمین گرده"!!
پاسخ + 0 0 --
پروانه تقی زاده 1397/08/03 - 14:17
با این همه رذائل اخلاقی و گناهان متنوع از ایمان شما چی باقی مونده؟!نامتعادل شما هستید که تمام زندگیتون دروغ و غیبت و گمان بدو تجسس وتهمت ونفاق ودوروییه.. شما اگر صلاح کسی یا چیزی را می دانستید،فکری به حال خوتون می کردین!!تا کی گناه رو گناه میذارین؟! تا کی قراره زندگی کنید؟!فکر آخرتتون نیستید؟! عالم و آدم روشما باید تأیید کنید؟!کی شمارا تأیید کرده؟! خدا؟!
پاسخ + 0 0 --
علی صادقی/ مشاور 1397/08/03 - 23:27
با سلام
آقا یا خانم الف. الف
جمله ی پایانی تان را یک بار دیگر بخوانید.
« بهترین جا واسه شماها کلاس درسه به سلامت »
لازم است به عرض جنابعالی برسانم، در دستگاه تعلیم و تربیت جایی بزرگ تر و بهتر از کلاس درس وجود ندارد. همه ی نیروهای وزارتی ( وزیر و معاونین )، ستادی، اداری، خدماتی و ... در خدمت کلاس درس اند.
لطفاً با کوته فکری خود، کلاس درس را چون ذهن کوچکِ خود کوچک جلوه ندهید.
به سلامت
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1397/08/04 - 10:58
آقا یا خانم ا.ا
سلام
مقاله آقای شهریاری مقاله بدی نیست. حتی اگر حضرتعالی بر نوشته ی ایشان نقدی دارید پیشنهاد می شود با واژگانی مناسبترو لحنی لین تر بیان فرمایید.
ممنونم
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/05 - 23:21
شما که متعادلید چرا از اظهار نظر دیگران ناراحتید.
شما که به قول خودتان نیازی به امر به معروف ندارید چراتوهین میکنی
به جای اینکه ادای مسلمانی دراورید مسلمان باشید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/08/11 - 20:04
احسنت درست فرمودید الان به خاطر نظر شما ایشون کلی آدم هماهنگ میکنه که بیاد بگه شما اشتباه میکنید و ایشون فرزند پیغمبر هستند
مثل دفعه قبل
پاسخ + 0 -6 --
دوست 1397/08/06 - 13:43
آقای شهریاری ودوستانتون که کامنت گذاشتندهمه ما میدانیم که صرفا خوب نوشتن نشانه بهتربودن عملکرداشخاص نیست همکار محترم شما در سه حوزه ای که کار می کردی یا باکارشناش آن حوزه درگیری داشتی یا با رئیس آن اداره.چرا به خودت نمی نگری دراین اداره کل با چندنفر رفیقی یا اصلا با چند نفر سلام علیک داری؟دو یا سه نفر مشکلات را در خودت جستجو کن.ما هروقت به اتاقت مراجعه کردیم نبودی پس فرصتی هم برای کار کردن اختصاص نمی دهی.افرادی مثل شما در این اداره کل نباید باشی چون کارائی نداری.در چنین مکانی باید با دیگران تعامل داشته باشیم همفکری وهم اندیشی نشانه پیشرفت انسان هست.
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:18
سلام بر شما دوست همکار و درود بر دکتر شهریاری عزیز،من بعنوان کسی که در کنار ایشون افتخار فعالیت در همان اداره کل و در یک اداره را داشته ام،و همکارانی که ایشان را می شناسند،نیک میدانند که ایشان هم قلم خوبی دارند و هم بیان شیوایی دارندوانصافاً در کنارشون خیلی چیزها رو یادگرفته ام،با اینکه سابقه ام از حضور در اداره کل بیشتر از ایشون بود وبا مشورت با ایشون از این اداره کل رفتم و از راهنمایی هاشون هم بسیار ممنونم.
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:21
ایشان در اداره کل در روابط عمومی بودند که تصمیم به بازگشت به منطقه داشتند که آقای بهارلو معاون پشتیبانی آن زمان با توجه به شناختی که از ایشان داشتند،مانع از بازگشتشون شدند و درخواست کردند که در انجمن اولیاء بیایند و از تجربیاتشون در عرصه ی فعالیت های مدنی استفاده بشه،شما سه حوزه رو از کجا آوردی دوست عزیز؟!دروغ پراکنی هم میخوای بکنی حداقل یه چیزی بگو بگنجه!!
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:27
اما اینوخوب اومدی که با چند نفر بیشتر رفاقت نداشتند!! اما انصافاً من که در زمره ی رفقای ایشون بودم والان هم علی رغم دور شدن از ایشون همچنان دوستش دارم...زیاد اهل رفاقت الکی نیست و همیشه میگفت رفاقت یعنی تعهد و یک مسوولیته فقط یه واژه نیست اینم از چیزایی بود که ازش آموختم اما سلام وعلیک رو بی انصافی کردی...همیشه تو سلام دادن پیش قدم بود خدائیش!!اما رفقاش انصافاً تک اند ها اسم همون چند نفر رفیقش تواداره کل رو میبردی عیار دست همه میومد!!
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:29
دکتر شهریاری اهل پشت میز نشینی نبوده و نیست مثل خودم اون زمان که اداره کل بودم منم از پشت میزنشینی خوشم نمی اومد؛همیشه میگفت کار اصلی ما خدمت به مدارسه و از این جلسه ها و سخنرانی های مکرر و میزو صندلی بازی و کاغذ بازی چیزی درنمیاد این کارا مال عقده ای هاست بریم دنبال تسهیلگری به جای تصدیگری و...
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:34
جالبه که امثال شما که عمدتاً بازمانده ی دولت دلواپسان هستیدهنوز دارید برای هزینه داده هایی مثل دکتر شهریاری تعیین تکلیف می کنید که کجا باشه و کجا نباشه!!شما معیار عملکرد افراد نیستی ومنم نیستم توصیه میکنم نقاب ترس وبزدلیتون رو بردارین حتی اگر خانم هم هستید مردانه عمل کنید و برید رزومه اتون تو عرصه های مختلف بخصوص عرصه های اجتماعی فرهنگی هنری و...بویژه خارج از حصارهای آموزش و پرورش رو بذارین یه کفه ی ترازو و کفه ی دیگرش رزومه ی دکتر شهریاری ما رو...اونوقت فقط خجالت میکشید چون محک مستنداته و نه حرف!!
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/08/06 - 21:38
حداقل به همین شعارهایی که دادی پایبند باش همین فردا بروپیش دکتر بگو اومدم تعامل کنم و همفکری و هم اندیشی داشته باشم باهات و پیشرفتت رونشون بده!!بهت قول میدم پشیمون نشی من حدود دوسال باهاش تو یه اتاق تو همون اداره کل کار کردم و اوائل مثل شما فکر میکردم که چه آدم گنده دماغیه و نمیشه باهاش کار کرد اما انصافاً بعد یه مدتی مثل برادرم دوسش داشتم و واقعاً ازش خیلی چیزها رو یاد گرفتم...هیچ کاری روبی دلیل انجام نمیده!!
پاسخ + 0 0 --
توده روستا 1397/08/06 - 23:15
الان شما که با همه رفیقی و با همه سلام علیک داری چه امتیازی داری که دکتر شهریاری نداره؟!سلام علیک و خوش وبش با آدمایی که تو روت می خندند و پشتت میزنند!!آدمایی که آدما روبا پست وسمت اشون میبینند ونه با جایگاه وشخصیت حقیقی اشون،آدمایی که فقط وقت آدم رو میگیرن و غیراز شوخی های بی مزه وتکراری ونخ نما چیز دیگه ای توچنته ندارن،آدمایی که گوش مفت جلسات وهمایش ها هستند،آدمای متشخص به کت وشلوار وادا و اطوارهای اداری آدمای تابع وفرمانبردار ومحافظه کار آدمای عاشق صبحونه و ناهارهای اداره کل آدمای عادت زده و آدمای باری به هرجهت و نخ نما!!آدمایی که از انتقاد و نقد کردن وحشت دارند!!آدمایی که اداره کل تمام دنیاشونه و....
پاسخ + +2 0 --
محمد 1397/08/06 - 22:02
این اختلاف نظر که گفتی از کجا درآوردی راستی چون تا زمانی که من اداره کل بودم کارشناس های روابط عمومی و اداره انجمن همه از دوستان دکتر بودیم...دکتر اهل دعوا و مشاجره نیست حتی هیچ وقت در مواردی که قبول نداشت وارد بحث نمی شد؟!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور