چاپ کردن این صفحه

" چنانچه باب گفت و گو بر پایه درک متقابل معلمان و مسئولین از اوضاع نابه سامان معلمان و شرایط کشور باز باشد خواهیم توانست تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم "

نگاه امنیتی به اعتراضات مدنی معلمان موجبات رادیکال شدن امر خواهد شد

طاهره نقی ئی/ دبیرکل سازمان معلمان ایران

موضع دبیر سازمان معلمان ایران در مورد اعتراض معلمان و تحصن فرهنگیان

پیام اصلی تحصن معلمان در دو مرحله گذشته این است که وضعیت اقتصادی معلمان خوب نیست و به دلیل گرفتار آمدن در چنبره مشکلات معیشتی ،معلمان نمی توانند به طور جدی در تعلیم و تربیت فرزندان میهن اثرگذار باشند.

بدیهی است معلمان نباید این مشکل را با در گیر شدن با شغل دوم و سوم برای تامین معاش حل کنند زیرا با این عمل اولا کم کم از تمرکز بر امر تعلیم و تربیت فاصله می گیرند و ثانیا به جایگاه اجتماعی معلم ، صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد. لذا ضروری است حاکمیت برای رفع مشکل با توجه به جایگاه معلمان اقدامی عاجل در این زمینه داشته باشد. پاسخگویی، تساهل و تسامح می تواند بهترین واکنش از جانب حاکمیت باشد

1- وضع قوانین عادلانه :

وضع و اعمال قوانین ناعادلانه اگر در کوتاه مدت موجب واکنش جامعه هدف نشود اما با گذشت زمان سنتزی می شود که دیگر نمی توان با تهدید و ارعاب صورت مسئله را پاک کرد.

ضروری است نهادهای واضع قانون چه در قالب بخشنامه و آیین نامه و چه در شکل قانون در معنای خاص مصادیق و مولفه های رفاهی طبق اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی را جهت تکریم و کرامت انسانی که هدف مندرج در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست را تحقق بخشند.

موضع دبیر سازمان معلمان ایران در مورد اعتراض معلمان و تحصن فرهنگیان

2- عدم نگاه امنیتی به اعتراضات صنفی-مدنی

اعتراض مسالمت آمیز در فضایی امن و آزاد که قانون را نقض نکند، حق معلمان و دیگر اقشار است و نشانه پویایی و بالندگی جامعه است لذا از دولت و حاکمیت انتظار داریم با اعتراضات معلمان برخورد فرهنگی -اجتماعی داشته باشند نه امنیتی- پلیسی.

نگاه امنیتی به موضوع اعتراضات مدنی موجبات رادیکال شدن امر خواهد شد و تشکیل جلسات متعدد امنیتی توسط نهادهای موازی، پیگیری موضوع را از دایره ساده و سهل خارج و چارچوب دیگری به آن می دهد که نمی تواند زیبنده و مطلوب باشد زیرا اعتراضات اجتماعی را نمی توان با سرکوب و برخورد پلیسی از بین برد .

 

3 - عدم استفاده از واژه های فرافکنانه

به کار بردن الفاظی نظیر دشمن و معاندین در ارتباط با هر گونه اعتراض مدنی ولو غیرقانونی می تواند موجبات تحرکات بعدی شود.از آنجا که پاسخگویی، تساهل و تسامح می تواند بهترین واکنش از جانب حاکمیت باشد لذا پیشنهاد ما این است که به عنوان اولین قدم ، همکاران فرهنگی بازداشت شده هر چه زودتر آزاد شوند تا فضای آرامش و حسن نیت دولت به فرهنگیان به صورت عملی دیده شود .

ضمنا چنانچه باب گفت و گو بر پایه درک متقابل معلمان و مسئولین از اوضاع نابه سامان معلمان و شرایط کشور باز باشد خواهیم توانست تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

سایت سازمان معلمان ایران


موضع دبیر سازمان معلمان ایران در مورد اعتراض معلمان و تحصن فرهنگیان

جمعه, 09 آذر 1397 23:05 خوانده شده: 304 دفعه

در همین زمینه بخوانید: