صدای معلم

مهم ترين محور تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي، به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

رضا نباتي - مؤلف كتاب هاي درسي قرآن و دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن   اشاره

حفظ قرآن كريم آنگاه كه در خدمت قرآن كريم قرار گيرد، مي تواند زمينه تدبر در قرآن كريم را فراهم آورد؛ اين امري مطلوب و بلكه لازم و ضروري است. اما بالعكس اگر قرآن كريم ابزاري براي حفظ باشد، مي شود طرح ملي حفظ جزء 30 كه بعيد است به صورت عمومي به تدبر در قرآن بيانجامد. لااقل تجربه اين نوع كج فهمي هاي رايج و باورهاي غلط در 40 سال گذشته هويداست.

رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي نيز در طليعه فرمايش  5 / 5 / 1390 فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. » و سپس به موضوع تربيت ده ميليون حافظ قرآن اشاره فرمودند. لذا بايد در عمل به دستور معظم له، اين مقدمه لازم كه جان طرح ملي حفظ قرآن است مورد توجه قرار گيرد.

از حوادث حيرت انگيز و باور نكردني و در عين حال تأسف بار در 40 سالگي انقلاب اسلامي، حذف شش ساعت از ساعات درسي آموزش قرآن مدارس ابتدايي به بهانه اجراي طرح به اصطلاح ملي حفظ جزء 30 قرآن است. طرحي كه از جهات مختلف ابهام انگيز و مسأله خيز است. از چيستي و چرايي طرح گرفته تا چگونگي اجراي آن در وزارت آموزرش و پرورش. طرحي كه شيوه اجراي راز آلود آن مصداق « هدف وسيله را توجيه مي كند. » مي باشد. چرا كه صرف شعاري تحريف شده از فرمايشات مقام معظم رهبري را سرلوحه قرار داده و يك شبه بدون هيچ مجوز و مصوبه اي از مراجع قانوني راه صد ساله را رفته و به قولي فتح الفتوح كرده است.

وظيفه حكم مي كند در مقابل چنين مواردي نبايد بي تفاوت بود و بايد از بروز آسيب هاي بيش تر، جلوگيري شود. لذا اين نوشته در صدد تبيين بخشي از واقعيت هاي موجود است و به اختصار به مسائلي كه در اين زمينه انجام گرفته، اشاره دارد.

 

الف - وجوه غير قانوني طرح

موارد متعددي از بخشنامه 132119/500  مورخ 4 مهر 1397 حوزه معاونت پرورشي كه با عنوان « نهضت ملي حفظ قرآن كريم » براي استان ها ارسال گرديده است، داراي ابهام، اشكال و ايرادات قانوني است.

 

 1. امضاي خارج از اختيارات

امضاي بخشنامه و دستور العمل فوق با توجه به « اختصاص ساعات درسي به يك طرح فوق برنامه » خارج از اختيارات معاونت پرورشي است. بديهي است شوراي عالي آموزش و پرورش بايد به وظيفه خود در قبال چنين وضعيتي هر چه سريعتر عمل نمايد.

اختصاص ساعات درسي آموزشي به اين طرح، نيازمند مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش است. در صورتي كه چنين مجوزي صادر نشده است. در صورت ادامه اجراي طرح مذكور، در اسرع وقت بايد طي بخشنامه اي موضوع حذف بند اختصاص ساعات درسي به اين طرح اصلاح شود.

بيان اين نكته نيز مهم است كه اخذ تأييديه مقام عالي وزارت براي اين طرح، مجوزي براي رفع خطاي انجام گرفته نمي شود. مفاد توصيه هاي كلي ايشان نيز مؤيد همين مطلب است.

 

 1. كميته مستند سازي » كجاست؟

« کميته مستندسازي » و « شوراي معاونان » بايد پاسخگو باشند که چرا چنين دستور العملي بدون موافقت معاونت هاي مربوطه ( سازمان پژوهش و برمامه ريزي آموزشي و معاونت ابتدايي ) به استان ها ارسال شده است؟ اميد است اين كميته، با ورود به رفع مشكلات قانوني، در جبران كوتاهي هاي قبلي اهتمام ورزد.

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

 1. حذف زنگ قرآن، به نام سند تحول بنيادين

با كمال تعجب و تأسف در اين بخشنامه ادعاي عمل به راهكار 3-1 سند تحول بنيادين مطرح شده است. در حالي كه با مقايسه عنوان، هدف و شيوه عمل طرح ملي حفظ جزء ۳۰ قرآن، کاملا معلوم مي شود که در هيچ كجاي چنين بندي به حفظ قرآن اشاره نشده است.

« راهکار 3/1ـ توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش‌آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآني با اصلاح برنامه‌ها و توانمندسازي معلمان در راستاي تقويت مهارت روخواني و روان‌خواني در دوره ابتدايي، آشنايي با مفاهيم کليدي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم براساس منشور توسعه فرهنگ قرآني. » ( سند تحول بنيادين)

اين بند از سند تحول و نيز سند برنامه درسي ملي به روشني به موضوع تقويت مهارت روخواني و روان خواني در دوره ابتدايي و مفاهيم در دوره متوسطه اشاره دارد. اگر اسناد ملي کشور اين همه ابهام دارد که مي شود هر چيزي را به آن تحميل کرد پس بايد در اصل اين اسناد شک و ترديد کرد.

اين ادعا كه به « راهكار 3-1 سند تحول بنيادين عمل مي شود.» با حذف شش ساعت از زنگ آموزش روخواني و روان خواني قرآن مدارس در هفته، و اختصاص آن به موضوع حفظ قرآن، كاملاً مغايرت و غير قابل توجيه است.

 

 1. طرحي بر خلاف برنامه درسي مصوب

در همين بخشنامه به استفاده از : « قرآن هاي رايج خط عثمان طه » اشاره و تأكيد شده است. در حالي که :

اولاً ) طبق مصوبه برنامه درسي رسم الخط بايد آموزشي باشد. ثانيا ) قرآن هاي رايج در مدارس ابتدايي قرآن عثمان طه نيست. و تا کنون بيش از ۶۰۰ هزار جلد قرآن کم علامت توزيع شده است. اين که مدارس را بر خلاف سياست هاي کلي آموزش و پرورش دچار هزينه هاي سنگين تهيه مصاحف جديد کنيم، آيا مجوز و نيز ضرورتي دارد؟! ثالثا ) روش حفظ قرآن تا چه اندازه به رسم الخط قرآن خط عثمان طه ارتباط دارد؟ اين مطلب با هدف کسب مهارت خواندن در دوره ابتدايي در تناقض آشكار است.

 

 1. 100 درصد، فداي 10 درصد

طبق ادعاي دستور العمل طرح و بيان مسئولان آن، در اين طرح قرار است « تنها ده درصد از دانش آموزان » را پوشش دهد. سؤال اصلي اين جاست : آيا اين كه 100 درصد دانش آموزان دوره ابتدايي را وادار به اجراي طرحي كنيم كه جامعه آماري آن تنها ده درصد از دانش آموزان است، سخني علمي و منطقي و توجيه پذير است؟! بديهي است كه اين نگاه، همان « به مرگ گفتن و به تب راضي شدن است. » يعني « براي يك دستمال، قيصريه را آتش زدن. »

هر چند همين عزيزان در مصاحبه هاي قبلي سهميه وزارت آموزش و پرورش را 20 درصدي را اعلام كرده بودند؛ يعني دو ميليون هشتصد هزار نفر اما امروز در مصاحبه ها و دستور العمل ها آن را تقليل داده اند.

 

 1. « اجبار » يا « اختيار » ؟!! ( مسأله اين است. )

ادعاي « اختياري بودن » اين طرح با بند چهارم صفحه هشت اين بخشنامه كه به « اختصاص يك ساعت از درس قرآن دوره ابتدايي به طرح ملي حفظ جزء سي ام » مي پردازد كاملاً مغاير است. طرح در صورتي مي تواند اخياري باشد كه اولاً متضمن الزام اختصاص ساعت رسمي درس به يك طرح فوق برنامه نباشد. ثانياً در مراكزي چون دارالقرآن ها و خارج از كلاس درس رسمي به آن پرداخته شود.

 

 1. سنگي در چاه

قطعاً كسي كه توان برداشتن 10 كيلوگرم بار را دارد، اگر قرار باشد 20 كيلوگرم را حمل كند، نه تنها آن 20 كيلوگرم را جابه جا نمي كند بلكه ده كيلوگرم قبلي هم كه داخل آن محموله است را نيز نمي تواند.

حال سؤالي ساده و بديهي در اينجا مطرح مي شود : « وقتي حجم يک کتاب درسي مبتني بر ظرف زماني آن طراحي، توليد و اجرا مي شود و معلمان اغلب در مورد حجم مطالب سؤال دارند؛ چگونه چنين چيزي امکان پذير است که يك ساعت درسي را به اجراي چنين طرحي اختصاص داد؟!! ».

هم چنين آيا دانش آموزان توان و فرصت و علاقه لازم را براي تحمل چنين اجباري در مدارس خواهند داشت؟ و آيا دست اندازي به يکي از سه ساعت درسي قرآن، دو ساعت ديگر و در واقع همه برنامه و محتواي درسي را در شش پايه ابتدايي متآثر و منهدم نمي کند؟ در اين جاست كه بايد از متوليان چنين طرحي « التماس تفكر » داشت. و بر چنين تصميماتي « احسنت » گفت.

 

 1. هياهوي ماندن

يقيناً صدور ابلاغ مجدد بخشنامه حفظ جزء 30 قرآن از سوي مقام عالي وزارت به عنوان اولويت نخست و يا رونمايي از طرح، در محضر مراجع معظم تقليد قم و يا هياهوي رسانه اي در شبكه هاي قرآني وابسته و تلاش در تقويت « جامعه تك صدايي » چاره انديشي مناسبي براي سرپوش گذاشتن بر موارد خلاف قانون و رويه هاي اداري نيست. بهترين شيوه و راه نجات در صداقت و راستي است.

انتظار اين بود وزير محترم كه داعيه دار برپايي مدينه فاضله تعليم و تربيت در پرتو اسناد تحولي هستند قبل از اقدام براي امضا و نيز رونمايي طرح در محضر مراجع معظم تقليد، به مستندات طرح نگاهي افكنده و با تدبير و مديريت از بروز چنين اشتباهات بزرگ و باورنكردني جلوگيري كنند.

 

ب – نقاط ضعف اساسي طرح

 1. اين طرح « ملي » نيست.

« اجراي سراسري يك طرح » در وزارت آموزش و پرورش به معني « ملي » بودن آن نيست. بلكه از منظر سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، طرح ملي بايد مراحل لازم را طي و پس از اخذ تأييد اوليه علمي و بررسي مطابقت هاي لازم با قوانين و مصوبات و شرايط اجرا توسط كارشناسان برنامه ريزي درسي و آموزشي، به تأييد شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده و به معاونت هاي مربوطه ارسال و ابلاغ شود. سپس حداقل يك تا دو سال در تعدادي از مدارس و مناطق « اجراي آزمايشي » شود و پس از انجام پژوهش هاي مختلف مانند اعتباربخشي، ارزش يابي از برونداد طرح، مجدداً تأييديه متخصصان را براي « اجراي آزمايشي سراسري » دريافت نمايد. و نهايتا پس از سال سوم و طي مراحل لازم « اجراي سراسري » شود.

اين كه گروهي با نام مبارك قرآن و رهبري، طرحي ( كه صرف اجراي سراسري دارد ) را « ملي » اعلام كرده و بدون داشتن مجوزهاي لازم اقدام به چنين دست اندازي به برنامه هاي درسي كنند، وجهي جز تأسف و تأثر ندارد و اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند كه « احتمالاً ساير اسناد تحولي وزارت نيز به همين شيوه توليد و تصويب و ابلاغ مي شود؟!! ». از اين رو شايسته است طرحي که به نام طرح ملي اجرا مي شود، از چنان بلوغ و عقلانيت و استانداري برخوردار باشد که در شأن و تراز نام هايي چون « قرآن »، « رهبر معظم انقلاب » و « انقلاب اسلامي » باشد. نه آن که به فرجام تلخ « طرح ملي حفظ نور » که در سه سال پيش برگزار شد، دچار گردد.

 

 1. گذشته، چراغ امروز و آينده

با توجه به آن چه گفته شد و با عنايت به اين كه طرح مورد نظر، مراحل قانوني خود را طي نكرده و بدون اطلاع بخش هاي پژوهشي و آموزشي به اجرا در آمده است. بديهي است با توجه به سابقه نه چندان خوشنام معاونت پرورشي در اجراي چنين طرح هايي ( مانند طرح ده هزار مدرسه قرآني و طرح ملي حفظ نور در سه سال قبل كه به تعطيلي انجاميد ) جلوي تكرار و گسترش چنين اشتباهات پرهزينه و كم فايده اي گرفته شود.

 

 1. يك بام و دو هوا

مدارس، معلمان، دانش آموزان و اولياي ايشان و همچنين مديران اجرايي در مناطق و استان ها در بين اين كه بايد عامل تحقق « سند تحول بنيادين » باشند و يا به دنبال « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » حيران و سرگردانند. از سوي تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر اجراي سند تحول بنيادين است. از سوي ديگر طرح هايي بر خلاف اين سند و البته به نام سند در حال اجراست. مرجعي كه بايد پاسخگوي چنين پيش آمدها و متعاقب ان پيامدهاي طرح باشد ديده نمي شود.

 

 1. كار خود كن، كار بيگانه مكن

روشن است كه هدف تربيت ده ميليون حافظ قرآن در حال حاضر مربوط به ساير ارگان ها و نهادهاي حاكميتي است كه مأموريت ذاتي ايشان اجراي چنين طرح و برنامه هايي است. حوزه معاونت پرورشي در حوزه اختيارات خود ( كه البته بايد در اصل در خدمت تحقق مأموريت هاي آموزشي وزارت باشد، ) مي تواند در محدوده و قلمرو آن حوزه مشاركت نمايد. ولي ورود به ساير حوزه هاي علمي و پژوهشي و آموزشي نيازمند توجه به ساز و كار هاي قانوني و روال اداري است.

بديهي است وزارت آموزش و پرورش بايد به اسناد تحولي خود عمل نمايد. اما اگر قرار است آموزش و پرورش به تحقق چنين هدفي مبادرت ورزد، لاجرم بايد از طريق شوراي عالي آموزش و پرورش اقدام نمايد.

 

 1. وحدت انديشه، قبل از عمل

هر گونه اقدامي در زمينه تحقق هدف « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » نيازمند بازنگري در اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش مانند « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ( و زيرنظام هاي آن ) و حتي « سياست هاي كلي تغيير نظام آموزش و پرورش » ( سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ) است. در غير اين صورت يكي بايد فداي ديگري شود. در حال حاضر بين اسناد تحولي و طرح ملي حفظ قرآن وحدت انديشه و هماهنگي عمل ديده نمي شود. از مصاديق آن مي توان به اجراي طرح فوق برنامه حفظ ملي قرآن نگاه كرد كه به قيمت تعطيلي زنگ رسمي روخواني قرآن كه مورد نظر سند تحول بنيادين است؛ انجاميده است. همان طور كه ملاحظه مي شود ايشان موضوع حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » معرفي مي كنند. در حالي كه نفس طرح ملي حفظ جزء 30 قرآن، آن هم در كليه سطوح و دوره هاي تحصيلي و با هدف « حفظ الفاظ »، خلاف اين نوع نگاه تربيتي و حكيمانه است

 

 1. تقدم « فضائل » بر « فرائض »

در دستور العمل اين طرح، اشكالات غير قابل اغماضي به چشم مي خورد كه نشان از غفلت مجريان آن دارد. در اين بخشنامه به منويات مقام معظم رهبري درباره تربيت ده ميليون حافظ قرآن اشاره شده است. بهره گيري از سخنان ارشادي رهبري در حالي انجام مي گيرد كه « حكم ولايي » ايشان يعني « سياست هاي ابلاغي رهبري به وزارت آموزش و پرورش » سال هاست كه در حوزه اصلاح و عمل، بدون کمترين توجهي روي زمين مانده است.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به جاي پرداختن به موضوع تربيت ده ميليون حافظ قرآن در وزارت آموزش و پرورش بايد به تحقق بند 4 و 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري در وزارت آموزش و پرورش بيانديشد. در سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور آمده است :

« ۴-۴-  توسعه‌ فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ( روخواني، روانخواني و مفاهيم ) و تقويت  انس دانش‌آموزان با قرآن و سيره‌ي پيامبر اکرم صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله و اهلبيت عليهم‌السّلام و گسترش فرهنگ اقامه‌ي نماز »

 جالب است بدانيم معظم له در سياست هاي ابلاغي تنها نام يك درس را ذكر كرده اند : « درس قرآن » و هم چنين به جزئيات آن نيز اشاره فرموده اند. و اين نشان از دغدغه معظم له در اين حوزه از يادگيري قرآن دارد.

در صورتي که بخواهيم در پارادايم فعلي وزارت آموزش و پرورش، به منويات مقام معظم رهبري عمل كنيم بايد عمل به سند سياست هاي ابلاغي رهبري را يک فريضه بدانيم و تربيت ده ميليون حافظ قرآن را يک فضيلت. در چنين شرايطي، اين نوع عملکرد شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور در تحميل طرح ملي نه تنها فضيلت نيست؛ بلکه به نوعي « قرار دادن رهبري در مقابل قانون است. »

 

 1. با كدام معلم؟ با كدام صلاحيت ...  ؟!

در بخش ارزش يابي اين طرح آمده است : « معلم كلاس به صورت گروهي يا انفرادي از دانش آموزان كلاس خود، سوره يا سوره هاي حفظ شده را تحويل گرفته و براي او در سامانه يا اپليكيشن ثبت نمايد. .. »

مهم ترين محول تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است. به راستي اجراي چنين طرح « ملي » با کدام معلم، با کدام صلاحيت و در کدام وقت ؟ آيا معلم دوره ابتدايي چنين اختياري دارد؟ آيا معلم براي اجراي چنين طرحي، تربيت شده است؟ آيا چنين بلندپروازي هايي باعث ترس بيش تر آموزگاران از تدريس قرآن نمي شود؟! آيا همين دخالت ها باعث بروز انتظارات، کج فهمي ها و بلاتکليفي هاي معلمان و مديران مدارس و خانواده ها نمي شود؟ آيا ... ؟

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

 1. بي توجهي به داشته ها، حسرت نداشته ها

اين كه چرا حفظ جزء 30 ، آري و حفظ آيات و سور و فرازهاي متناسب كتاب درسي كه با نياز، ذائقه و توان دانش آموزان طراحي و آورده شده، « نه » ؟!! نيازمند پاسخگويي متوليان امر است.

ناديده گرفتن و تضعيف 23 جلد كتاب درسي آموزش قرآن و هديه هاي آسمان كه مملو از آيات و فرازهاي پر معنا و متناسب با اهداف تربيتي است، آيا از مصاديق بي توجهي به داشته ها و آموخته ها و مطالب يادگرفته شده نيست؟ در حالي كه در اين كتاب ها به مفاهيم، درك معنا، داستان ها، احاديث، فعاليت هاي يادگيري توجه شده و كاملاً با اسناد تحولي و به ويژه سند « سياست هاي ابلاغي و ولايي مقام معظم رهبري » مطابقت و سازگاري دارد و ضمناً به تاييد مراجع ذي ربط نيز رسيده است.

 1. نتيجه عدم هماهنگي

هر يك از بخش هاي حوزه ستادي متناسب با تخصص خود، وظيفه كارشناسي و راهنمايي علمي و قانوني طرح و برنامه هاي قابل اجرا را بر عهده دارند. وقتي كه اين حوزه هاي كارشناسي و تخصصي در جريان صدور بخشنامه ها و دستور العمل هاي اينچنيني و در اين گستره قرار نمي گيرند، طبيعتاً مشكلات عديده اي بروز مي كند. از بي توجهي به راهنماهاي برنامه درسي قرآن و معارف اسلامي گرفته تا شيوه هاي اجرا و ارزش يابي كه تعداد آن در ظرف حوصله اين نوشته نمي گنجد و از مصاديق عدم اطلاع از مباني تربيتي، علمي، آموزشي و پژوهشي مصوب است.

 1. اگر نوشم نه اي، نيشم چرايي

سابقه فعاليت هاي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نشان مي دهد كه اين شورا كوچك ترين قدمي در راستاي توسعه و تعميق آموزش عمومي قرآن در كلاس هاي درسي قران و آموزش معلمان و تجهيز مدارس به ابتدايي ترين لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است. ارتباط اين شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط اين نهاد با حوزه فعاليت هاي فوق برنامه معاونت پرورشي محدود مي شود كه آن هم به آموزش عمومي قرآن مدارس ارتباطي ندارد.

وضعيت موجود طرح ملي حفظ قران دقيقاً حاصل عملكرد گذشته اين نهاد در سال هاي قبل است كه به جاي جبران عقب ماندگي ها دقيقا در مقابل مأموريت محوله همين شورا به آموزش و پرورش ايستاده است.

 1. حفظ « مقدمه تدبر »

نقطه ضعف اصلي طرح مذكور در تحريف خواسته يا ناخواسته سخنان مقام معظم رهبري است كه مقدمه اصلي طرح يعني « مقدمه بودن حفظ براي تدبر » را مورد غفلت قرار داده است.

مقام معظم رهبري در ديدار جامعه قرآني کشور با معظم‌له در 1390 فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند - حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم - اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهائي را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائي را فراهم مي‌کنند براي اينکه ان‌شاءاللَّه حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يک ميليون، مي گوئيم ان‌شاءاللَّه ما بايد ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم. » 5/5/1390

همان طور كه ملاحظه مي شود ايشان موضوع حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » معرفي مي كنند. در حالي كه نفس طرح ملي حفظ جزء 30 قرآن، آن هم در كليه سطوح و دوره هاي تحصيلي و با هدف « حفظ الفاظ »، خلاف اين نوع نگاه تربيتي و حكيمانه است. با توجه به فرمايش معظم له كه حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » مي دانند، بازهم پرداختن به حفظ جزء 30 قرآن توجيه دارد و يا خير، جاي ترديد است.

 1. « ماهيت » طرح ملي حفظ

از مهم ترين اشكال هاي اين طرح، « ماهيت نخبه گرايي » و « نخبه گزيني » اين طرح است. نگاه نه چندان تربيتي و عمومي كه صرفاً مصرف تبليغي و نيز سياسي دارد، تا به وحدت جهان اسلام كمك نمايد. ( كه البته در جاي خودش ضروري است. ) اما نگاهي كه چهل سال است حوزه فعاليت هاي قرآني را مصروف خود كرده تا آن جا كه رويش هاي اين تفكر و عملكرد در حوزه « قهرماني » به كسب مدال هاي رنگارنگ قرآني در عرصه هاي بين المللي شده است. اما به همان مراتب ريزش هاي آن در حوزه « آموزش عمومي و همگاني » تأسف بار و غير قابل انكار است.

 1. « چرا » حفظ جزء 30  ؟!

« جبار باغچه بان » هنرش در اين بود كه گفت : « چرا آموزش خواندن، نوشتن و فهميدن را تا پايان آموزش 32 حرف فارسي به تأخير مي اندازيد؟ ... دانش آموزان مي توانند پس از يادگيري دو حرف « آ » و « ب » دو كلمه « آب » و « بابا » و يك جمله « بابا ! آب » را بياموزند. يعني همان حرفي كه آزوبل مي زند : « معنا دار بودن يادگيري »

آيا طرح سؤالاتي مانند « چرا حفظ جزء 30 ؟ » « از حفظ جزء 30 به كجا مي خواهيم برسيم ؟ » « آيا رسيدن به چنين مقصدي تا چه اندازه به چنين شيوه طولاني مدت و ملال آوري نياز دارد؟ » « آيا بهتر نيست اهداف را به جاي آن كه در طول هم ببينيم در عرض هم ببينيم ؟ ( رويكرد جامعيت در يادگيري قرآن » « آيا اين نوع حفظ كردن، يك سويه و يك جانبه و از بالا به پايين نيست؟ » « آيا نبايد به نياز و توان و ذائقه مخاطب توجه داشت ؟ » « آيا عمومي كردن چنين نگاه خاصي، امكان پذير است؟ » « آيا اين نوع از يادگيري قرآن تا چه اندازه ضرورت دارد؟ » « جايگاه اهداف تربيتي در اين نوع از آموزش قرآن كجاست؟ » « آيا كتاب هاي درسي هيچ آيه مناسبي براي حفظ قرآن ندارد كه بتواند مقوم برنامه درسي و رسمي باشد؟ » « آيا نبايد به مباني روان شناختي در يادگيري و آموزش توجه كرد؟ ( نظريه هوش هاي چندگانه گارد نظر ) » « اصولاً چنين طرحي بر مبناي كدام نظريات يادگيري مورد تأييد و تأكيد است.؟ » و ... درباره اين طرح جايز است؟ ( يا جرم و گناه محسوب مي شود كه هيچ يك از رسانه هاي ديداري و نوشتاري اجازه ورود به آن را ندارند؟!

 1. درخواست اسفساريه

سؤال اساسي اين است كه : « آيا آموزش و پرورش در زمينه تربيت ده ميليون حافظ قرآن » وظيفه اي دارد؟ » در پاسخ به اين سؤال به نقلي از آقاي محي الدين بهرام محمديان ( معاون سابق پژوهشي ) مي پردازيم كه در قالب « استفساريه شفاهي » از محضر مقام معظم رهبري اين درباره سؤال كردند. ايشان فرموده بودند : « آموزش و پرورش به وظيفه خود عمل كند. »  اين مطلب نشان از حساسيت توجه و تأكيد معظم له درباره اجراي سند تحول بنيادين دارد.

 

نتيجه :

اصرار بر اجراي طرحي كه روال قانوني و سير منطقي و علمي در وزارت آموزش و پرورش را نداشته و مباني و مبادي آن با اسناد تحولي همراستا نشده است، در نهايت باعث « قرار دادن فرمايش رهبري در مقابل قانون » خواهد شد. ( « سند تحول بنيادين » يا « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » ) و اين كار از جنبه هاي متعددي به صلاح نيست. چرا كه طبق اسناد تحولي، وظيفه سازماني و مأموريت ذاتي وزارت آموزش و پرورش كاملاً مشخص و تعريف شده است. با اين وصف چنين برنامه ريزي هايي بايد ابتدا در صطح ستاد مطرح و تدبير شود تا از بروز بحران و حوادث اين چنيني جلوگيري كند.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نيز بايد از ابتدا به جاي تحميل طرح هاي قرآني خود، طبق وظايف به دريافت و حمايت طرح هاي حوزه « آموزش عمومي قرآن » پرداخته و اعتبارات آموزش عمومي قرآن نيز در همين راستا تخصيص دهد. اما اين كه پس از گذشت هفت سال از فرمايش مقام معظم رهبري، به نام « طرح ملي حفظ قرآن » ناگهان ساعات رسمي آموزش قرآن مصادره شود، واقعاً توجيهي ندارد. اين نوع تحركات، به بهانه تحقق منويات رهبري و تربيت ده ميليون حافظ قرآن، مصداق بارز ناديده گرفتن عملي سند تحول بنيادين و سياست هاي ابلاغي رهبري است كه در نهايت به حذف ساعت آموزش عمومي قرآن انجاميده است.

 

راهكارهاي  ( پيشنهادي ) :

بيان نقد زماني ارزشمند و قابل توجه خواهد بود كه همراه با پيشنهاد و راهكار باشد. لذا چند پيشنهاد عملي و قابل اجرا  تقديم مي شود :

 1. وزارت آموزش و پرورش بر اجراي سند تحول بنيادين ( راهكار 3-1 ) بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ( بند 4 و 4-4 ) متمركز شود.

 2. حذف بند « اختصاص يك ساعت از ساعات درسي آموزش قرآن به اجراي طرح ملي حفظ قرآن » از دستور العمل طرح ملي حفظ قرآن ( در اسرع وقت )

 3. با توجه به ادعاي دستور العمل براي پوشش ده درصدي و نيز به دليل اختياري و فوق برنامه بودن، اجراي طرح از مدرسه به « دارالقرآن ها » منتقل شود.

 4. موضوع طرح ملي حفظ قرآن به عنوان هدف « ضمني » در برنامه هاي جاري آموزش قرآن ديده شود.

 5. هدف مذكور از طريق روال قانوني و شوراي عالي آموزش و پرورش با تجديد نظرهاي لازم در اسناد تحولي اعمال و ابلاغ شود.

 6. آموزش و پرورش به عنوان فراهم كننده زمينه اصلي تربيت قرآني دانش آموزان بر اجراي هرچه بهتر و كامل تر « زنگ آموزش قرآن » متمركز شده و ساير فعاليت ها به مراكز و موسسات و ارگان هاي قرآني بيرون از آموزش و پرورش سپرده شود.  

 7. در صورت اصرار متوليان بر ادامه اجراي چنين طرحي، به محضر مقام معظم رهبري مدظله « استفساريه » اي ارسال گردد.

اللهم انصر من نصر القرآن


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

دوشنبه, 12 آذر 1397 16:02 خوانده شده: 5149 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 -3 --
شاکی 1397/09/12 - 21:01
آقا اصلاً چه کاریه تو این آموزش وپرورش طرف قاری قرآنه...کارمند حراست اداره کله...اونوقت دروغ میگه...تجسس میکنه...گمان بد داره...غیبت میکنه...تهمت میزنه... حواسش هست که همکار خانم و آقا تو یک اتاق مستقر نباشند!!البته روی برخی از خانم ها که از نظرشون جداب ترن این حساسیت رو داره و رو برخی دیگه این حساسیت رونداره از قرآن فقط تلاوتش عالیه و گاهی هم پیش نماز جماعت در اداره میشه و سلام علیکم غلیظ میگه...حالا این آدم پرورش یافته ی همین مدارس در یک منطقه ی مذهبیه...پس چندان تأثیری روی این آدم نداشته ...باید آموزش قرآن توأم با عمل به قرآن باشه که نیست!!
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 08:47
قیاستان مع الفارق است.

اما بخش آخر فرمایش شما را قبول دارم.
تلاوت در قرآن ( نظر علامه طباطبایی ) یعنی خواندن و فهمیدن و عمل کردن

تفاوت آموزش و تدریس در این است که
در آموزش هدف علم آموزی و انتقال داده هاست.
اما در تدریس هدف تربیت اخلاقی و اعتقادی و رفتاری کودک است.

لذا در حفظ قرآن باید ملاک تربیت قرآنی باشد.
و نه حفظ الفاظ صرف
پاسخ + 0 0 --
هيس ! كودكان فرياد ن 1397/10/18 - 11:48
« هيس ! كودكان فرياد نمي زنند. »

ساعت درسي مورد تعرض قرار گرفته و به نام قرآن مورد تصرف و اشغال و بهره برداري هاي غير قانوني است.
اما کسی متجاوزان را دستگیر و مجازات نمی کند.
نه شوراي خالي وزارت آموزش و پرورش و نه هيچ مسئول ديگري حاضر به پاسخگویی نيستند.
شاید به دلیل ناآگاهی ایشان از درک عمق حادثه
به همین دلیل هم هیچ یک از معظمین احساس نگرانی نمی کنند.
خبرگزاري ها به دلايل مشخص در سکوت محض رسانه ای، از انتشار واقعیت سرباز می زند.
مدبران مشغول آمار تراشي و تدارک جشن بزرگ آخر سال، به دنبال ثبت رکورد در ایران و جهان و احیانا در کتاب گینس GUINNESS هستند.
و مدارس و مربیان مشغول آزار جسمی و روحي كودكان به نام طرح اجباری حفظ قرآن

و كودكان معصوم كه نبايد فرياد بزنند...
پاسخ + +2 0 --
حقی 1397/09/12 - 22:29
در هیچ جایی از کتاب خدا بر حفظ قرآن تاکید نشده است. بلکه بر عمل به سفارش شده.
تا به دستورات بلند قرآن عمل نکینیم هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.بسیاری از خوارج نهروان وهچنین داعشیان حافظان قرآن بوده اند.
پاسخ + 0 0 --
Humanism 1397/09/12 - 23:12
معرفان دین بیشترشان دور رو و فاسد از آب درآمدند اگر انقلاب اسلامی با آتش زدن بانک ها شروع شد تعجب نکنید که از برکت معرفی بد دین و مذهب انقلاب بعدی ممکن است با آتش زدن مساجد و امامزاده ها شروع شود. چه کسی باعث شده است که ما دین گریز شویم؟
پاسخ + +1 -1 --
آذربایجانی 1397/09/12 - 22:44
در فکرم که آیا بالاخره دین و ایدئولولوژی جزو نیازها و ضروریات انسان معاصر است یا نه؟ .... واقعا تو مدارس این قدر تاکید افراطی بر قرآن معقول است.
طبعا وقتی قدرت اصلی دست افرادی است که از این راه نون می خورند و ابزتری شده است برای سهمیه ها و رانت خواری.
تجسم کنید انسان منهای قرآن مساوی است با؟
وقتی نظام تئوکراسی است طبیعی است که هر چه زور و پول داریم روی قرآن و نمازخانه تمرکز کنیم.
تا حالا به فکرمان رسیده به جای نمازخانه بهتر نیست که یک محل تغذیه یا رستوران برای خوردن تغذیه دانش آموزان ایجاد کنیم. چرا غذای مجانی یک جزیی سیبی یا اندکی نون و پنیر به دانش آموزانی که بدون صبحانه می آیند به دانش آموزان بدهیم.
آیا واقعا نیاز اینها نمازخانه است؟ مگر اینکه استفاده ابزرای کنیم از نماز و قرآن.
چرا باید به کسی قرآن را حفظ کرده و دزد بیت المال است به خاطر حفظ کردن قرآن رانت بدهیم.
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 08:59
اثبات شی نفی ما ادا نمی کند.

انسان علاوه بر نیازهای جسمی و روحی و یا فردی و اجتماعی و عاطفی، نیازهای فطری و فکری هم دارد.

اساسا آنچه انسان را از حیوانات متمایز می کند چنین نیازهای است.

انزال کتب و ارسال رسل برای پاسخگویی به چنین نیازهای است.

اگر فلسفه نزول قرآن را هدایت بشر بدانیم
آنگاه دام های شیطانی گرفتار نمی مانیم.

این که خداوند حکیم استعازه در تلاوت قرآن را توصیه می کند از باب نیفتادن در دام شیطان است.

جالب هم آن است که این دستور فقط در همین خصوص نازل شده است.
پاسخ + 0 0 --
ali 1398/06/21 - 15:10
متاسفم برای شما
استدلال شما مثل این هست که بگیم به جای لباس غذا بدیم. انسان نیاز به تربیت و ارتباط با خدا داره اینو لائیک ترین روانشناسان الان میگن. یه سرچی تو همین موضوع تو گوگل بکنی بد نیست
بااحترام به معلمان مومن و فداکار اما بعضا واقعا چه افرادی معلم هستند امیدوارم نویسنده معلم نبوده باشه
پاسخ + +1 0 --
آذربایجانی 1397/09/12 - 22:48
حیات طیبه چیست؟ آیا تعریفی شفاف داریم برای حیات طیبه؟ چرا می خواهیم دانش آموزان را به قالبی که دلمان می خواهد دربایوریم. در حالیکه تو این قالب نمی رند. چرا دین مذهب را از مدارس کنار نمی گذاریم. چرا به جای نمازخانه که هیچ تاثیر ملموسی روی دانش آموزان نداشته کتابخانه مجهز و سالن ورزش درست نکنیم.
به نظر بنده به عنوان قسمتی سیستم آموزش و پرورش مخالف مذهبی کردن مدارس و آلوده کردن دانش آموزان به خرافات مذهبی هستم و معتقدم که مدرسه باید محیط علمی باشد نه محل نماز و زیارت عاشورا و اجرای مذاعب مذهبی ....
پاسخ + +1 0 --
Frontline 1397/09/12 - 22:50
به اسم آقاي محي الدين بهرام محمديان ( معاون سابق پژوهشي ) اشاره شده است. آیا محتویات سند عصاره تلاش های افرادی مانند ایشان نیست که دکترایشان جعلی از آب درآمد؟
پاسخ + 0 0 --
Frontline 1397/09/12 - 23:00
سیسم معیوب! هر کی اومده یه گلی بر سر این سیستم زده و رفته و نتیجه شده چیزی سلیقه ای. هر نهادی و ارگانی از بیرون نفوذ خود را گسترش میده.
حوزئیان هر چی زور دارند می زنند تا هر چه بیشتر کتاب هاب فیزیک شیمی و ... را با ایات قرآن پر کنند. نظامی ها و سپاه و بسیج محتویان خودشان را القا می کنند و آمادگی دفاعی را قالب کردند تو آموزش و پرورش. و عده ای دیگر شخصیت های موردنظر خود را در کتاب های درسی تبلیغ کردند و کتاب هاب تاریخ را به نوشابه باز کردن برای خوئ پر کردند از مطالب بدون سند و اغراق آمیز....
مشاهده می کنید که سیستم آموزش و پرورش تا زمانی که استقلال پیدا نکند ره به جایی نخواهد برد. تا افرادی مانند حاج آقا محی الدین در این سیستم جا خوش کرده اند و دست متخصصان به جایی بند نیست ........
پاسخ + +1 0 --
Frontline 1397/09/12 - 23:05
می خوام یه پیشنهادی بدم اما نیازی نیست تکان بخورید یا شوک زده بشین: برا عقب نماندن از توسعه و پیشرفت قرآن را از مدارس حذف کنیم و استفاده ابزاری از آن را متوقف کنیم. هیچ اتفاق نخواهد افتاد هراس به خود راه ندهید هیچ اتفاق نمی افتد.
نمی خوام بگم تقدس زدایی کنیم. نه ای قدر تاکید افراطی بر آن همه را از آن متنفر خواهد کرد: شبکه و رادیوها تاسیس کردیم برا قران، مدارس را پر کردینم از مسابقات قرآنی و .....
چه نتیجه ای عاید ما شد؟
لطفا نگید اگر این طوری نبود این وضعیت بدتر از این بود...
سکولاریسم چیز بدی نیست مخصوصا برای جوامعی مانند ایران
پاسخ + 0 0 --
آذر ماه ۱۳۹۷ 1397/09/18 - 17:37
علت این است که به مبادی و مبانی آموزش و فعالیت های قرآنی خیلی سطحی نگریستیم.

و به جای عمق بخشی به آن کمیت ها را گسترش دادیم.
و به تدریج در گرداب نخبه گرایی گرفتار شدیم.

مردم و آموزش عمومی را رها کردیم.
امروز هم با این طرح کمر قرآن در مدارس را شکستند.
پاسخ + 0 0 --
Humanism 1397/09/12 - 23:08
افراط در چیزی زمینه تنفر از آن چیز را فراهم می کند. مجسم کنید وسط پخش زنده مسابقه پرسپولیس و استقلال برنامه را قطع کنید و قرآن و اذان پخش کنید ...
همه کتاب ها را پر کرده ایم از آیت قرآن: فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، زمین شناسی ....
نتیجه بی تفاوتی به قرآن شده است.
پاسخ + 0 0 --
عاقبت افراطي گري 1397/10/05 - 16:34
عاقبت افراط و عجله در چنين طرح و برنامه هايي مي شود دين گريزي و دين ستيزي

امام علي عليه السلام فرمودند :

لا يُرَى الجاهِلُ
إِلّا مُفرِطًا أَو مُفَرِّطًا

جاهل ديده نمى شود مگر آنكه
يا در حال تندرويي است (از حدّ و اندازه خود مى گذرد)
و يا كندروي (بحدّ و اندازه خود نمى رسد).

شرح نهج البلاغه فيض الاسلام، ج 6 ص 1116
پاسخ + +2 0 --
Koran 1397/09/12 - 23:17
ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند
که چی؟ با حافظ قرآن به مرزهای دانش و تکنلوژی نزدیک می شویم؟ ....
با روضه خوانان، مداحان و قاریان آیا توسعه خواهیم یافت؟ به تکنولوژی ساخت اسباب بازی ها هوشمند دست پیدا خواهیم کرد؟
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 09:10
سخن رهبری تحریف شده است.
ایشان حفظ را مقدمه تدبر نام بردند. ( در متن هم آمده )
اشتباه اصلی در اینجا رخ داده است که از منظر رهبری حفظ قرآن طریقیت دارد و نه موضوعیت.

اما قلیل طراحان موثر در این طرح به حفظ قرآن موضوعیت قایل شده اند.

ایشان در ديدار با جامعه قرآني کشور فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند - حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم - اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهائي را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائي را فراهم مي‌کنند براي اينکه ان‌شاءاللَّه حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يک ميليون، مي گوئيم ان‌شاءاللَّه ما بايد ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم. » 5/5/1390
پاسخ + +3 0 --
Koran 1397/09/12 - 23:18
فرزند شما حافظ کل قرآن است. عملا به چه رشدی رسیده است؟ فقط می تواند از رانت حفظ قرآن استفاده کند.
حفظ طوطی واری و تناقضات چه دردی از او را دروان خواهد کرد.
پاسخ + +1 0 --
تازه وارد 1397/09/13 - 13:32
.. نه به حقوق شهروندی خود پابند بوده ایم و نه به حقوق شرعی خود.
چرا فکر می کنیم آنچه ما داریم از کتاب آسمانی گرفته تا شرعیات جزو بهترین هاست. البته این توهم در همه ادیان است.
آیا ما می توانیم لحظه ای به خود اجازه دهیم و به نظر انتقادی به قرآن نگاه کنیم؟ یا سرمان را برباد خواهیم داد؟
ایا آن ور اب حفط کردن انجیل مد روز است یا نه؟ آیا قران روی افرادی مانند سعید طوسی تاثیری گذاشته است یا نه؟
می توانیم سالها تبلیغ کنیم که با حفظ قرآن به معنویات و خدا نزدیک می شویم و دلمان پرنور می شود. قاریان قرآن را از نظر اخلاقی در چه سطحی هستند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/16 - 14:55
اینجانب حافظ کل قرآنم لطفا به ماهم آموزش بدهید چطوری از رانت حفظ قرآن استفاده کنیم. رانت حفظ قرآن دیگه چیه؟ چرا تابحال شامل ما نشده؟
پاسخ + +1 0 --
شهاب 1397/09/13 - 17:08
درودبراکثر مخاطبین
واقعا نظرات عالی داده اند
درود براین فهم بالا
پاسخ + 0 0 --
سید 1397/10/06 - 14:36
آفرین. من هم از این درک و معرفت لذت می برم. اما از جهتی متاسفم که جسارت بیان خیلی از این نظرات در جاهای لازم وجود ندارد
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1397/09/13 - 19:05
سلام عليكم
سراينده ؟!!! يا نويسنده ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:12
این ایراد به صدای معلم وارد است.
لطفا اصلاح شود.
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/09/16 - 11:01
سلام

دوست عزیز ناشناس

کدام ایراد وارد است ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 11:57
اولین تیتر محول صحیح نیست.
محور صحیح است.

همچنین سراینده غلط است. ( خط سوم )
نگارنده یا نویسنده
با تشکر
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/09/16 - 12:03
سلام

دوست عزیز

مورد دوم شما وارد است و اصلاح شد .

اما در مورد واژه " محول " باید گفت که در سند تحول ، تربیت معلم حرفه ای حداقل در 4 و به عبارتی 5 مورد به آن اشاره شده است و این به عنوان یک تکلیف به مجریان تحویل شده است .

البته این برداشت این رسانه است .

در این مورد آقای نباتی می توانند توضیح دهند .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:42
سلام و سپاس از صدای معلم
لطفا اولین جمله را یکبار بخوانید:
مهم ترین محور صحیح است.

( غللط املایی است. )

با تشکر از اصلاح
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 19:12
تحرير محل نزاع :

« اختصاص ساعت رسمي قرآن به يك طرح فوق برنامه »
1- به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نياز دارد.
2- خارج از اختيارات و امضاي معاون پرورشي است.
3- بدون اطلاع معاونت هاي پژوهشي و آموزشي انجام گرفته و تخلف است.
4- اين ساعات داراي محتواي آموزشي است. در نتيجه زمان پر است. ( فشار اموزشي )
5- همه معلمان توان و صلاحيت تدريس حفظ قرآن را ندارند.
6- باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان و معلمان خواهد شد.
7- با مأموريت ذاتي حوزه آموزش و اهداف برنامه درسي قرآن مغاير است.
8- با راهكار 3-1 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كاملاً مغاير است.
9- با بند 4 و 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري كاملا مغاير است.
10- با سند برنامه درسي ملي ( حوزه تربيت و يادگيري قرآن ) مغاير است.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/13 - 19:13
10- با سند برنامه درسي ملي ( حوزه تربيت و يادگيري قرآن ) مغاير است.
11- اين طرح ماهيت عمومي ندارد و با نياز و توان و ذائقه دانش آموزان سازگار نيست.
12- علي رغم ادعاي اختياري بودن، كاملا اجباري در حال برگزاري است.
13- علي رغم ادعاي طرح به جاي ده درصد صد در صد دانش آموزان را شامل شده است.
14- اين طرح شرايط و ضوابط ملي شدن را نداشته و مراحل آن را طبق اصول و مقررات حاكم نگذرانده است.
15- نامه هاي مغايرت طرح با اسناد و قوانين از سوي دو معاون آموزشي و پژوهشي وزارت.
16- محتواي طرح از جهات گوناگون با اهداف برنامه درسي، محتواي آموزشي، روش هاي آموزش و تدريس، شيوه ارزش يابي و رسم الخط قرآن در تعارض آشكار است.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/13 - 19:14
17- اين طرح از ابعاد زير داتراي اشكالات علمي و آموزشي و پژوهشي است : « روان شناسي يادگيري » « فلسفه تعليم و تربيت » « روان شناسي تربيتي » « مباني زبان آموزي » « روان شناسي خواندن » « نظريات مطرح در تعليم و تربيت » ( مانند : هوش هاي چندگانه هوارد گاردنر، نظريه يادگيري آزوبل ) « تعريف حفظ » « تعريف خواندن » و ...
18- اين طرح اساساً به دليل تبليغي و ترويجي بودن، از وظايف سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت ارشاد اسلامي است؛ در حالي كه وزارت آموزش و پرورش مأموريت ذاتيش آموزش همگاني است.
19- طرح با پاسخ مقام رهبري در درخواست استفساريه آقاي محي الدين محمديان ( معاون سابق سازمان پژوهش ) از معظم له درباره تربيت ده ميليون حافظ قرآن توسط وزارت آموزش و پرورش مغاير است. « وزارت آموزش و پرورش به وظيفه خود عمل كند. »
20- نتيجه چنين طرحي به جز تضعيف اسناد ملي و اهداف درسي، تضعيف شديد دولت و به ويژه جايگاه وزير محترم آقاي بطحايي را در پي خواهد داشت.
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/09/13 - 19:20
« با نردبان دروغ هرگز به حقيقت نخواهيد رسيد. »

شهيد بهشتي ره
پاسخ + 0 0 --
قرآن حكيم : 1397/09/14 - 16:49
وَ لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري‏ آمَنوا وَ اتَّقَوا
لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرضِ
وَ لکِن کَذَّبوا
فَأَخَذناهُم بِما کانوا يَکسِبونَ

و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند مسلّما ( درهای ) برکت هایی از آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم ،
و لکن ( آیات ما را ) تکذیب کردند،
پس آنها را به سزای آنچه کسب می کردند دچار ساختیم.

سوره اعراف / 96
پاسخ + +1 0 --
تربيت قرآني 1397/09/13 - 19:25
چوب حراج به زنگ قرآن مدارس

قرار نیست وزارت آموزش و پرورش که مأموریت ذاتی آن آموزش همگانی است برای « مشتی دلار » زیر بار منت اعتبارات مشروط شورای توسعه فرهنگ قرآني برود که به جای سرمایه گذاری در آموزش همگانی به دنبال فرصت طلبي براي اهداف خود از جمله شناسایی نخبه ها و چهره های قهرمانی از راه تبلیغ و ترویج ( مسابقه و پوستر و همایش و ... ) است.

اهدافي كه مأموريت سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

آموزش و پرورش با فراموشي وظايفش محل بازي ساير ارگان ها گرديده است.
پاسخ + 0 0 --
بشكن نماز غصبي 1397/09/17 - 14:25
بشـكن « نـمـاز غصـبي »
اين شيوه نيـست مقبول،
« قرآن عـلـيه قرآن؟؟!!! »
اين نيست راه معـقول

بازيـچه گشته امروز
اسلام و دين و قـرآن
آخر چرا كسي نيست
در اين ميانه مسئول؟!!

هر سال يك هـياهو
در اين بـلاد ايـمــان
آخـر چرا نـفـهـمنـد !
اين شيوه نيست مقبول؟!!

ملت اسير و حيـران
در دست يك جماعت
قرآن شده بـهـانـه
جمعي به عيش مشغول

فردا كه صحـنه گردد،
اين ها فـسانـه گردد،
ديـگر چه سـود دارد
فريـاد شاه و مشمول؟

امروز روز دين است
قرآن تو را بخواند
هرگز مكن به فردا
اين بارِ سخت، موكول
پاسخ + 0 0 --
بشكن نماز غصبي 1397/09/17 - 14:26
فردا رسول خاتم (صلي الله عاليه و آله )
در دست اوست قرآن
آنجا به شِكوه گويد
« اين است مُزد محصول ؟!! »

جانا ! مكن شكايت
زينان كه گشته دل ها
مانند قطعه اي سنگ
سرسخت و مست و مغفول

بايد كه جمع گردند
اهل يقين و ايمان
بايد كه جمع گردد
اين شيوه هاي مجعول

فصل الخطاب اين است :
گردد « عمل به قانون »
ديگر روا نباشد
رفتن به فكر معلول

فرصت تمام گشته
وقت قيام گشته
گامي براي قرآن ...
اين است گام مقبول
پاسخ + +2 0 --
شوراي توسعه قرآني 1397/09/13 - 19:27
سابقه فعاليت هاي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نشان مي دهد كه اين شورا كوچك ترين قدمي در راستاي توسعه و تعميق آموزش عمومي قرآن در كلاس هاي درسي قران و آموزش معلمان و تجهيز مدارس به ابتدايي ترين لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است. ارتباط اين شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط اين نهاد با حوزه فعاليت هاي فوق برنامه معاونت پرورشي محدود مي شود كه آن هم به آموزش عمومي قرآن مدارس ارتباطي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:17
کسانی که چنین نهادهایی را تاسیس می کنند قطعا به شیوه اداری و منطقی ارتباط بین بخش ها هم توجه داشته باشند.

شورای توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. و باید طبق راهبردهای علمی و قانونی ( مثلا از طریق شورای عالی آ.پ ) به جای اعمال نظر و اجبار شیوه تعامل را پیش گیرند.
پاسخ + +1 0 --
شوراي توسعه قرآني 1397/09/13 - 19:29
تعريف « حفظ » چيست؟

حفظ الفاظ بدون معنا
و خواندن بدون فهم
با كدام يك از تعاريف علمي خواندن و حفظ در حوزه علم و انديشه مطابقت دارد؟

تحميل اين نوع تعاريف ناقص بر قرآن كريم
ظلم به قرآن و مصداق بارز مهجوريت است.
پاسخ + 0 0 --
چيستي چرايي چگونگي 1397/10/01 - 10:47
1- « چيستي » حفظ قرآن
تعريف حفظ قرآن = حفظ حروف + حفظ حدود

لطفاً به اين مثال توجه كنيد :

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا
اِجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ
إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَ لا تَجَسَّسوا
وَ لَا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا
فَكَرِهتُموهُ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ

اى مؤمنان !
از بسيارى از گمانها بپرهيزيد
كه پاره‏ اى از گمانها گناه است
و جاسوسى مكنيد
و بعضى از شما غيبت بعضى نكند
آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏ اش را بخورد ؟
از آن كراهت داريد.
[پس] از خدا بترسيد
كه خدا توبه‏ پذير مهربان است

سوره حجرات آيه ۱۲

2- « چرا » بايد اين آيه را حفظ كنم؟
3- « چگونه » بايد آن را حفظ كنم؟
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1397/09/13 - 20:49
شعر را مي سرايند
نقد را مي نويسند
پاسخ + 0 0 --
فتح الفتوح 1397/09/13 - 20:59
هو العزيز

جناب آقاي عليرضا كاظمي
معاون محترم فرهنگي و پرورشي

سلام عليكم

با احترام فتح الفتوح غصب غير قانوني ساعت درسي آموزش قرآن و اختصاص آن به طرح ملي حفظ قرآن را به جنابعالي و مجموعه حوزه معاونت پرورشي و اداره كل قرآن عترت و نماز صميمانه تبريك عرض مي كنم.

شما مصداق حديث شريف « كونوا دعاة الناس بغير السنتكم » سرمشق تعليم و تربيت اسلامي هستيد.

خداوند عزيز ( شكست ناپذير ) ناظر بر اعمال است.
ولي اميدوارم همين يكبار اينگونه به اسلام خدمت كنيد و تبديل به يك رويه در نظام نشود.

تقبل الله اعمالكم / ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:21
پس به این ترتیب باید ایشان را به عنوان بنیانگذاران ماکیاولیسم تربیت اسلامی در ایران قلمداد کرد.
پاسخ + 0 0 --
ناجي العلي 1397/10/01 - 10:52
توقع اين نبود كه واجبي حرام و مستحبي واجب شود.
آن هم با شيوه هاي تحميلي و غير قانوني

كاش به جاي فعاليت هاي قرآني،
قرآني فعاليت مي كرديد.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 21:07
مهم ترين محور نه محول
با تشكر از اصلاح
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 21:18
اين طرح ثابت كرد:
گاهي « هدف وسيله را توجيه مي كند. »

حوزه معاونت پرورشي، اداره كل قرآن و عترت و نماز، شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه ...

همه راضي از غصب ساعت رسمي قرآن

نه مصوبه اي، نه مجوزي نه كار كارشناسي
و نه تقوا و مرام و مردانگي ...

تنها مثلث زر و زور و تزوير ...

آن وقت مي گويند : « خواستگاه فرقه هاي ضد اسلام و دين و انقلاب كجاست؟ »
پاسخ + 0 0 --
دارابی 1397/09/29 - 08:58
وقتی می گوییم تعلیم و تربیت نباید سیاسی باشد یعنی آن که مدیریت گروهی اندک نباید همه سرمایه های مادی و معنوی را مصروف غرض خود نماید.

در حاکمیت تفکر " الیگارشی " نه‌تنها حکومت و مدیریت در دست یک گروه کوچک است، بلکه این گروهِ حکمران و کوچک، به دلیل تفکر یکجانبه گرایانه خود در برابر تودهٔ مردم مسئول نیست؛ و از جهات مختلف مورد انتقاد همگان است.

اُلیگارشی ممکن است به حاکمیت عده‌ای اندک نه‌تنها در زمینهٔ حکومت کشور، بلکه به حکومت عده‌ای هم‌مسلک یا گروه کوچک در هر مجمع، خواه دینی، اتحادیهٔ صنفی، یا هر مجمع دیگر اشاره داشته باشد.

در نظر افلاطون :
همانگونه که جبّاریّت صورت فاسد شدهٔ پادشاهی،
و حکومت تودهٔ بَلواگر صورت فاسد شدهٔ دموکراسی است،
اُلیگارشی نيز شکل منحطّ حکومت، یعنی صورت فاسد شدهٔ آریستوکراسی ( حکومت نخبگان ) است.
پاسخ + 0 0 --
چرا ؟ واقعاً چرا ؟ 1397/09/13 - 22:27
طرح ملي حفظ قرآن ؟!!!

چرا از زنگ آموزش روخواني و روان خواني قرآن؟
چرا اجباری و الزامي ؟
چرا بدون آموزش معلمان ؟
جرا غير قانوني و بدون مصوبه شورای عالی؟
چرا بر خلاف سند تحول ( راهکار ۳_۱)؟
چرا خلاف منویات رهبری ( بند ۴_۴ سیاست های ابلاعی )؟
چرا بدون اطلاع سازمان پژوهش و برنامه ریزی؟
چرا بدون اطلاع معاونت آموزش ابتدايي ؟
چرا از وقت تدریس کتاب های نسبتا پرحجم قرآن؟

واقعاً چرا ... ؟!!!
پاسخ + 0 0 --
چرا ؟ واقعاً چرا ؟ 1397/09/13 - 22:29
با سلام

رهبري توجه به « سبك زندگي اسلامي - ايراني » را بارها توصيه كرده اند.

به نظر در اين پارادايم، در زمينه هدف، محتوا و روش « حفظ قرآن » هم سبك زندگي ايراني و اسلامي بايد مد نظر و عمل باشد.

آيا طرح ملي « حفظ جزء ۳۰ » در دوره ابتدايي بر اساس همين رويكرد است؟!!!

آيا طرح حفظ كل جزء ۳۰ با نياز، ذائقه، توان دانش آموزان كشور مطابقت دارد؟!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 00:11
فعلا دستور معاونت پرورشی بر ثبت نام ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دانش آموزان هر کلاس در سامانه همگام است.

طرح ملی حفظ نور ۳ میلیون ۲۰۰ هزار دانش آموز حافظ شدند !!!!
طرح ملی حفظ بشارت ( جزء ۳۰ ) چقدر ؟
پاسخ + 0 0 --
قاسم آبادي 1397/09/13 - 22:30
سلام دوستان !

همه مي دانيم طرح هاي حوزه معاونت پرورشي عمدتا تاريخ مصرف دارد. يك سال يا دو سال

با اين اوصاف آيا سزاوار است كه امسال با اختصاص ساعات رسمي آموزش قرآن دوره ابتدايي به اين طرح، اين ساعت درسي و دانش آموزان و معلم را دچار مخاطره كرد؟

اميد است عاقلانه، حكيمانه و سنجيده عمل شود.

با تشكر فراوان
پاسخ + 0 0 --
ساسولي 1397/09/13 - 22:31
با مطالعه اين طرح، سؤالي پيش مي آيد :
به راستي فلسفه تاسيس دارالقرآن ها چه بود؟

مگر قرار نبود دانش آموزان با استعداد شناسايي و معرفي شوند؟

مگر يك كلاس، چند دانش آموز با استعداد دارد كه همه دانش آموزان را وادار به حفظ كنيم؟

لطفاً كم شدن استقبال از ثبت نام از دارالقرآن ها را با اجباري كردن حفظ قرآن جبران نكنيد؟
پاسخ + 0 0 --
نهايت درماندگي 1397/10/01 - 10:56
قرار هم بر همين بود كه دارالقرآن ها خواستگاه اين طرح باشند و نه زنگ رسمي قرآن كه خودش محتوا و كتاب درسي دارد.

اين براي معاونت پرورشي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور افتخار نيست كه از راه غير قانوني اقدام كنند.

اين تنها نشانه استيصال و درماندگي فعاليت هاي قرآني در وزارت آموزش و پرورش است.
پاسخ + 0 0 --
فتأمل لطفاً 1397/09/13 - 22:36
لطفا حوزه معاونت پرورشي اين مطلب را عميقا بخواند :

« بيش از ۹۵ درصد از دانش آموزان ايران اسلامي، در طول عمر خود، تنها در زنگ قرآن مدرسه با يادگيري مهارت خواندن قرآن روبه رو مي شوند؛ لذا اگر همين ساعات ارزشمند اينگونه مورد تعرض قرار گيرد، بايد شاهد آسيب هاي جدي و جبران ناپذير باشيم. »

لطفا اينگونه با سرنوشت كشور بازي نكنيد؟
پاسخ + 0 0 --
سيما 1397/09/13 - 22:36
« روابط » يا « ضوابط »؛ مسئله اين است.

بايد ديد مسئولان محترم در برخورد با اين موضوع تا چه اندازه مصمم و ثابت قدم هستند.
آيا تحقق قانون و اسناد تحولي محور است و يا روابط و دوستي ها و ملاحظات هميشگي

اين گوي و اين ميدان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 23:47
معاونت پرورشی باید از مسیر حق و قانون و اختیارات خود اقدام به اجرای این طرح می کرد.

عملکرد این معاونت نشان از زیاده خواهی دارد.
و همین طور نشان از دست های پشت پرده
این که چه خوابی برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی دیده اند.
پاسخ + 0 0 --
آشنا 1397/09/13 - 22:37
باسلام و احترام
مطالب ارایه شده توسط نگارنده این سطور کاملا منطقی و قابل تأمل می‌باشد و البته مستند...
"هر چه بگندد نمکش می‌زنند, وای به روزی که بگندد نمک"
عمل خلاف قانون در حوزه تعلیم و تربیت از همه بد است و از بالاترین مقام وزارت بدتر..
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 00:14
دستور معاونت پرورشی بر ثبت نام ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دانش آموزان هر کلاس در سامانه همگام است.

طرح ملی حفظ نور ۳ میلیون ۲۰۰ هزار دانش آموز حافظ شدند !!!!
طرح ملی حفظ بشارت ( جزء ۳۰ ) چقدر؟
مسابقه ماراتون ثبت نام دانش آموزان اجباری به نام حافظ قرآن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:38
با سلام و احترام
مطالب ارایه شده توسط نگارنده این سطور کاملا منطقی و قابل تأمل می‌باشد و البته مستند...
"هر چه بگندد نمکش می‌زنند, وای به روزی که بگندد نمک"
عمل خلاف قانون در حوزه تعلیم و تربیت از همه بد است و از بالاترین مقام وزارت بدتر..
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/13 - 22:38
معلمان مدرسه مانده اند چه كنند؟
به تربيت ده ميليون حافظ بپردازند
يا به سند تحول بنيادين كه از آموزش و پرورش روخواني و روان خواني و مفاهيم مي خواهد، عمل كنند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:39
اي كاش به جای هزینه برای این طرح های تکراری و شکست خورده و توزيع چندين ميليوني پوستر حفظ كه در مدارس انباشته شده است، به کلاس های قرآن ما لوحه روخواني و روان خواني مي دادند. سی دی پخش کن مي دادند.

زنگ قرآن را دريابيد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:39
تا آنجا كه در اخبار قبلي گفته شده بود سهميه وزارت آموزش و پرورش طبق قول آقاي مسيب زاده دو ميليون و هشتصد هزار نفر است؛ در اخبار ايكنا هم آمده بود.

اين يعني ۲۰ درصد ( نه ده درصد )
پس بيان اين موضوع چندان صادقانه و شفاف نيست.
يا حداقل ابهام دارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:40
واقعاً جالب است :
در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، تنها نام يك درس برده شده است، و آن نام « درس قرآن » است. و ايشان حتي به جزئيات اين درس هم اشاره فرموده اند :

۴-۴ توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ( روخواني، روان خواني و مفاهيم ) و تقويت انس دانش آموزان با قرآن و سيره پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله ) و اهلبيت عليهم السلام و گسترش فرهنگ اقامه نماز. ( ۱۳۹۲/۲/۱۰ )

سؤال اين است:
۱- « طرح ملي حفظ قرآن » از كجاي اين فرمايش استباط مي شود.
۲- آيا گرفتن يك ساعت از برنامه رسمي قرآن مدرسه براي يك طرح فوق برنامه تحقق اين بند از سياست هاي ابلاغي رهبري است / يا حركت در جهت معكوس ؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:40
سلام عليكم / با احترام سؤالي داشتم :
آيا تمركز اجراي طرح ملي حفظ قرآن در كليه مدارس حتي به قيمت استفاده غير قانوني از ساعات درسي، مخالفت با اسناد تحولي نيست كه بدون استثنا تكليف ان وزارت خانه را آموزش خواندن قرار داده است؟

آيا درست است كه سنين يادگيري مهارت خواندن را به حافظه محوري اختصاص دهيم؟
اگر درست است، چرا در درس فارسي به جاي آموزش خواندن و نوشتن، شعر حفظ نمي كنند؟
پاسخ + 0 -1 --
مدرس قرآني 1397/09/13 - 22:41
آيا اين شيوه از عمل يك نوع سوء استفاده از بيان مقام معظم رهبري نيست كه تربيت ده ميليون حافظ را ابزار تضعيف و تعطيلي برنامه درسي و رسمي آموزش قرآن قرار داده اند؟

آيا مي شود كه يك معلم مهارت روخواني را به جاي سه جلسه قانوني چگونه در دو جلسه خلاصه و تدريس كند؟!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 00:16
متاسفانه دستور معاونت پرورشی به کلیه مدارس ثبت نام ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دانش آموزان هر کلاس در سامانه همگام است.

طرح ملی حفظ نور ۳ میلیون ۲۰۰ هزار دانش آموز حافظ شدند !!!!
طرح ملی حفظ بشارت ( جزء ۳۰ ) چقدر؟
مسابقه ماراتون ثبت نام دانش آموزان اجباری به نام حافظ قرآن
پاسخ + 0 0 --
آموزگار قرآن 1397/09/13 - 22:42
سلام عليكم / با احترام به نظر من يك طرح « ملي » بايد :
۱- پيوست پژوهشي داشته باشد.
۲- بر اساس كاربست پژوهش هاي انجام شده مدون شود.
۳- اجراي آزمايش شده باشد.
۴- تاييديه مراكز علمي را گرفته باشد.
۵- و ...

آيا صرف « اجراي سراسري » مي توان نام يك طرح را « ملي » گذاشت؟
پاسخ + 0 0 --
محمديون 1397/09/13 - 22:42
اين نوع « حافظه محوری » تبعات بسیاري براي دانش آموزان دارند. تا جایی که عده محدودی به دليل داشتن توانایی حفظ، مخاطبان اصلی فعاليت هاي قرآني مي شوند و در مقابل اکثریت مردم انگیزه‌ شان به دليل نداشتن چنين زمينه و استعدادي از دست مي رود. همين امور باعث دلسردی مردم از فعاليت هاي قرآني مي شود. بر همین اساس باید کارگروه هاي ویژه اي از متخصصان تربيتي و روان شناسي يادگيري براي چنين برنامه هايي دعوت و به كار گرفته شوند.
پاسخ + 0 0 --
خالقي 1397/09/13 - 22:43
با اجراي چنين طرح هايي لطفا زنگ قرآن را به حاشیه نزانید.
لطفا به نام کار قرآنی به برنامه درس آموزش قرآن آسیب نزنید.
اکثر معلمان، با انگیزه ساعات درس قرآن را هدفمند آموزش می دهند. لطفا این انگیزه را با طرح های بی هدف و بی نتیجه از معلمان نگیرید.
لطفاً عمداً و سهواً باعث مهجوریت قرآن نشوید.

فردای قیامت همین قرآن از شما شکایت خواهد کرد:
"و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا"
پاسخ + 0 0 --
آموزگار چهارم 1397/09/13 - 22:48
سؤالي ساده و بديهي برايم مطرح شده :

وقتي حجم کتاب درسي قرآن مبتني بر ظرف زماني آن طراحي، توليد و اجرا مي شود؛ چگونه چنين چيزي امکان پذير است که يك ساعت درسي را به اجراي چنين طرحي اختصاص داد؟!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 15:54
اين طرح، طرح نيست؛ « سرگرمي » مديران است.
بازيچه قرار دادن همه براي هيچ

هزينه اش را بيت المال مي دهد.
هزينه اش را از درس قرآن پرداخت مي كنند.
هزينه اش را از آبروي قرآن و رهبري پرداخت مي كنند.

كسي هم كه يقه كسي را تا كنون نگرفته كه تو چه كرده اي
پاسخ + 0 0 --
پاسخ !!! 1397/10/05 - 15:56
اين چه سؤالي است؟!!

وقتي معلم كتاب درسي قرآن را درس نمي دهد، خب اگر دانش آموزان را به حفظ وادار كند از بيكاري بهتر است.
پاسخ + 0 0 --
مفهوم طرح ملي 1397/09/13 - 22:51
اجراي سراسري يك طرح در وزارت آموزش و پرورش به معني ملي بودن آن نيست.

بلكه طرح ملي بايد مراحل لازم را طي و پس از اخذ تأييد اوليه علمي و بررسي مطابقت هاي لازم با قوانين و مصوبات و شرايط اجرا توسط كارشناسان برنامه ريزي درسي و آموزشي، به تأييد شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده و به معاونت هاي مربوطه ارسال و ابلاغ شود.

سپس حداقل يك تا دو سال در تعدادي از مدارس و مناطق اجراي آزمايشي شود و پس از انجام پژوهش هاي مختلف مانند اعتبا بخشي، ارزش يابي از برونداد طرح، مجدداً تأييديه متخصصان را براي اجراي آزمايشي سراسري دريافت نمايد.

و نهايتا پس از سال سوم و طي مراحل لازم اجراي سراسري شود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 16:01
انجام دقيق اين مراحل و مراتب درباره حوزه هاي علمي و آموزشي مانند رياضي، علوم تجربي و ... صادق است.

اما مگر قرآن يك درس است؟
قران كه آموزش و كلاس و اجراي آزمايشي و ارزشيابي نمي خواهد.
قرآن را مي توان در مسجد هم ياد داد.

تازه مگر فرقي هم مي كند؟
قرآن، قرآن است.
حالا به جاي كتاب درسي، جزء 30 را حفظ كنند.
مگر اتفاقي مي افتد؟!!!!

سخت نگيريد.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:52
اين كه گروهي با نام مبارك قرآن و رهبري، طرحي ( كه صرف اجراي سراسري دارد ) را « ملي » اعلام كرده و بدون داشتن مجوزهاي لازم اقدام به چنين دست اندازي به برنامه هاي درسي كنند، وجهي جز تأسف و تأثر ندارد و اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند كه « احتمالاً ساير اسناد تحولي وزارت نيز به همين شيوه توليد و تصويب و ابلاغ مي شود؟!! ». از اين رو شايسته است طرحي که به نام طرح ملي اجرا مي شود، از چنان بلوغ و عقلانيت و استانداري برخوردار باشد که در شأن و تراز نام هايي چون « قرآن »، « رهبر معظم انقلاب » و « انقلاب اسلامي » باشد. نه آن که به فرجام تلخ « طرح ملي حفظ نور » که در سه سال پيش برگزار شد، دچار گردد.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:53
هر گونه اقدامي در زمينه تحقق هدف « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » نيازمند بازنگري در اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش مانند « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ( و زيرنظام هاي آن ) و حتي « سياست هاي كلي تغيير نظام آموزش و پرورش » ( سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ) است. در غير اين صورت يكي بايد فداي ديگري شود. در حال حاضر بين اسناد تحولي و طرح ملي حفظ قرآن وحدت انديشه و هماهنگي عمل ديده نمي شود. از مصاديق آن مي توان به اجراي طرح فوق برنامه حفظ ملي قرآن نگاه كرد كه به قيمت تعطيلي زنگ رسمي روخواني قرآن كه مورد نظر سند تحول بنيادين است؛ انجاميده است.
پاسخ + +1 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:53
در بخش ارزش يابي اين طرح آمده است : « معلم كلاس به صورت گروهي يا انفرادي از دانش آموزان كلاس خود، سوره يا سوره هاي حفظ شده را تحويل گرفته و براي او در سامانه يا اپليكيشن ثبت نمايد. .. »

مهم ترين محول تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است. به راستي اجراي چنين طرح « ملي »

با کدام معلم؟

با کدام صلاحيت؟

در کدام وقت ؟

آيا معلم دوره ابتدايي چنين اختياري دارد؟

آيا معلم براي اجراي چنين طرحي، تربيت شده است؟

آيا چنين بلندپروازي هايي باعث ترس بيش تر آموزگاران از تدريس قرآن نمي شود؟!!!

آيا همين دخالت ها باعث بروز انتظارات، کج فهمي ها و بلاتکليفي هاي معلمان و مديران مدارس و خانواده ها نمي شود؟
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:54
ناديده گرفتن و تضعيف 23 جلد كتاب درسي آموزش قرآن و هديه هاي آسمان كه مملو از آيات و فرازهاي پر معنا و متناسب با اهداف تربيتي است، آيا از مصاديق بي توجهي به داشته ها و آموخته ها و مطالب يادگرفته شده نيست؟ در حالي كه در اين كتاب ها به مفاهيم، درك معنا، داستان ها، احاديث، فعاليت هاي يادگيري توجه شده و كاملاً با اسناد تحولي و به ويژه سند « سياست هاي ابلاغي و ولايي مقام معظم رهبري » مطابقت و سازگاري دارد و ضمناً به تاييد مراجع ذي ربط نيز رسيده است.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:55
از مهم ترين اشكال هاي اين طرح، ماهيت نخبه گرايي و « نخبه گزيني » اين طرح است.

نگاه نه چندان تربيتي و عمومي كه صرفاً مصرف تبليغي و نيز سياسي دارد، تا به وحدت جهان اسلام كمك نمايد. ( كه البته در جاي خودش ضروري است. )

اما نگاهي كه چهل سال است حوزه فعاليت هاي قرآني را مصروف خود كرده تا آن جا كه رويش هاي اين تفكر و عملكرد در حوزه « قهرماني » به كسب مدال هاي رنگارنگ قرآني در عرصه هاي بين المللي شده است. اما به همان مراتب ريزش هاي آن در حوزه « آموزش عمومي و همگاني » تأسف بار و غير قابل انكار است.
پاسخ + 0 0 --
حسام 1397/09/13 - 22:56
مرحوم « جبار باغچه بان » هنرش در اين بود كه گفت : « چرا آموزش خواندن، نوشتن و فهميدن را تا پايان آموزش 32 حرف فارسي به تأخير مي اندازيد؟ ... دانش آموزان مي توانند پس از يادگيري دو حرف « آ » و « ب » دو كلمه « آب » و « بابا » و يك جمله « بابا ! آب » را بياموزند. يعني همان حرفي كه آزوبل مي زند : « معنا دار بودن يادگيري

آيا طرح سؤالاتي مانند « چرا حفظ جزء 30 ؟

از حفظ جزء 30 به كجا مي خواهيم برسيم ؟

آيا رسيدن به چنين مقصدي تا چه اندازه به چنين شيوه طولاني مدت و ملال آوري نياز دارد؟

آيا بهتر نيست اهداف را به جاي آن كه در طول هم ببينيم در عرض هم ببينيم ؟ ( رويكرد جامعيت در يادگيري قرآن
پاسخ + 0 0 --
حسام 1397/09/13 - 22:57
آيا اين نوع حفظ كردن، يك سويه و يك جانبه و از بالا به پايين نيست؟

آيا نبايد به نياز و توان و ذائقه مخاطب توجه داشت ؟

آيا عمومي كردن چنين نگاه خاصي، امكان پذير است؟

آيا اين نوع از يادگيري قرآن تا چه اندازه ضرورت دارد؟

جايگاه اهداف تربيتي در اين نوع از آموزش قرآن كجاست؟

آيا كتاب هاي درسي هيچ آيه مناسبي براي حفظ قرآن ندارد كه بتواند مقوم برنامه درسي و رسمي باشد؟

آيا نبايد به مباني روان شناختي در يادگيري و آموزش توجه كرد؟ ( نظريه هوش هاي چندگانه گارد نظر )

اصولاً چنين طرحي بر مبناي كدام نظريات يادگيري مورد تأييد و تأكيد است؟

و ... درباره اين طرح جايز است؟ ( يا جرم و گناه محسوب مي شود كه هيچ يك از رسانه هاي ديداري و نوشتاري اجازه ورود به آن را ندارند؟! )
پاسخ + 0 0 --
مناجاتي 1397/09/13 - 23:06
مشكل طرح ملي حفظ قرآن اين است كه :

اولا - غير قانوني است. ( بر خلاف اسناد تحولي )

ثانيا - بر خلاف نظر رهبري است. ( سياست هاي ابلاغي مقلم معظم رهبري )

راهكار :
آموزش و پرورش با عمل به مأموريت ذاتي و خطير خود ( يعني پرداختن به آموزش به جاي شعار ) زمينه ساز تربيت ده ميليون حافظ قرآن در كشور باشد.
پاسخ + 0 0 --
كاميابي 1397/09/13 - 23:09
مولانا چه زيبا و شور انگيز راهكار رفع و دفع چنين پيشامدي را نشان مي دهد :

گفت اول دفع شرّ مـوش كـن
وانـگهي در جـمـع گـنـدم جـوش كـن

گر نه موشي دزد در انبار ماست
گـنـدم اعمال چل ساله كـجاست ؟!!
پاسخ + 0 0 --
موسوي 1397/09/13 - 23:12
به راستي وزارت آموزش و پرورش با داشتن بيش از ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دانش آموز، در ۱۰۵ هزار مدرسه، حدود ۶۰۰ هزار كلاس درس، 390 هزار معلم قرآن، يك ميليون و 136 هزار كلاس درس قرآن در هفته و 34 ميلیون و 80 هزار زنگ قرآن در سال، چگونه مي تواند بدون داشتن سياست هاي نظارتي و حمايتي، چنين هدفي را جامه عمل پوشاند؟
پاسخ + 0 0 --
موسوي 1397/09/13 - 23:13
يكي از كج فهمي هاي رايج آن است كه اغلب افراد و حتي كارشناسان و دلسوزان امور قرآني به اين نكته ظريف و در عين حال بديهي توجه ندارند كه « آموزش خواندن قرآن، بسيار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است. » به اين مثال توجه كنيد : « آيا در فارسي آموزي، آموزش حفظ اشعار فارسي كتاب، مهم تر و ضروري تر است و يا مهارت آموزي خواندن و نوشتن ؟ »؛ قطعاً هر عقل سليمي مي گويد : مهارت خواندن و نوشتن؛ زيرا :

1- خواندن و نوشتن، كليد ورود به همه علوم است. سنگ زير بناي هر علمي توانايي خواندن و نوشتن و فهميدن است.

2- سن يادگيري خواندن و نوشتن همان دوران ابتدايي و مدرسه است و اگر اين فرصت طلايي از دست برود جبران آن با مشكلات فراواني ( همچون وضعيت نهضت سواد آموزي ) روبه رو خواهد شد.
پاسخ + 0 0 --
موسوی 1397/09/13 - 23:15
« قرآن، من شرمنده‌ام، اگر به یک فستیوال مبدل شده‌ای حفظ کردن تو با شماره صفحه، خواندن تو از آخر به اول یک معرفت است یا رکوردگیری؟ ای کاش آنان که تو را حفظ کردند، حفظ کنی تا این‌چنین تو را اسباب مسابقات هوش ندانند. خوشابه‌ حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو؛ آنان که وقتی تو را می‌خوانند، چنان حظ می‌کنند که گویی قرآن همین حالا بر ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده‌ایم، تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده‌ایم. »
پاسخ + 0 0 --
کامیابی 1397/09/13 - 23:16
هر از گاهي ديده مي شود كه رسانه اي در كشوري عليه اسلام و قرآن با نيت تفرقه و تضعيف كاريكاتوري چاپ مي كند. و امت اسلامي به حق جواب شايسته اين گستاخي و هتك حرمت را مي دهند.

اما شگفت انگيز است كه در برخورد با تفكر و عمل كاريكاتوري با قرآن كريم در جامعه اسلامي، هيچ كس عكس العمل نشان نمي دهد. چرا؟

زيرا به دلايل مختلف، غفلت از معنا، مفهوم و منظور قرآن كريم كه همانا هدايت و راهنمايي بشر براي تحصيل سلامت و سعادت دنيوي و اخروي است؛ نهادينه شده است.

اين كه در شرايط فعلي، با وجود محدوديت هاي مالي، براي جامعه اي كه از نظر سواد قرآني در سطح نازلي هستند، بدون توجه به نياز و ذائقه و توانايي مخاطبان، ايشان را با لطايف الحيل به شركت در طرح هاي زيبا و بي خاصيتي چون طرح ملي حفظ قرآن وادار كني و به جاي آموزش، از راه تبليغ و ترويج بخواهي دهان مديران و مسئولان را شيرين كني ... چه معنا و مفهومي جز ترسيم يك كاريكاتور ناموزون از چهره قرآن كريم در جامعه دارد؟!!
پاسخ + 0 0 --
شهيدي 1397/09/13 - 23:22
به نظر من هم طرح ملی حفظ قرآن كريم در وزارت متبوع با اسناد تحولی در تناقض آشکار است.

این طرح کمترین ارتباط و تناسب تربیتی را با دانش آموزان داشته و نمی تواند الگوی مناسبی برای سبک زندگی اسلامی باشد.

طراحی اهداف و محتوای این طرح با نیاز و ذایقه و توان اغلب دانش آموزان تناسب معناداری ندارد.

برنامه ریزی در این طرح چه در هدفگذاری و چه در محتوا و چه در روش یادگیری آنقدر کلی و عمومی است که بین مخاطب عام و خاص تفاوتی قایل نشده است.

از نظر روان شناسی یادگیری محرک های خارجی مانند جایزه کمتر به تحرک و انگیزه درونی منجر شده و اغلب یادگیری ها در این روش به سرعت به فراموشی سپرده می شود. ( با توجه به عدم رعایت مراحل و مراتب حیطه های یادگیری بلوم و نظریه هوش های چندگانه هوارد گاردنر و ... در این طرح )
پاسخ + 0 0 --
شهيدي 1397/09/13 - 23:22
این نوع حفظ کردن قرآن به دلیل عدم توجه به محتوا و مفاهیم آیات و بهره مندی از آموزه های آن ( به دلیل نامناسب بودن ) آموزشی عقیم است و بین آن و مراتب بعدی حیطه های یادگیری شکاف عمیق وجود دارد که به ادامه راه اعم اغلب دانش آموزان منجر نخواهد شد.

چنین طرح هایی بارها با تخصیص اعتبارات چشمگیر برگزار آن هم نه در چنین وسعت و برای دانش آموزان کل کشور بلکه در جامعه آماری بسیار محدودتر و از سوی ارگان های مرتبط با داستن افراد و امکانات لازم اما عمدتا موفق و پیش برنده نبوده است.
پاسخ + 0 0 --
امام خميني ره : 1397/09/13 - 23:24
‹‹ واقعيت ها را بنويسيد، هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر کساني باشد که به آنان علاقمنديد.

من هم ممکن است اشتباه کنم. شما نبايد از کنار اشتباهاتم يا آن چه به نظر شما اشتباه مي آيد، بي سرو صدا بگذريد، اين کار خلاف وظيفه اي است که بر عهده گرفته ايد.

كسي که براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه کتمان حقايق مي کند. سعي کنيد مورخ بي غرضي باشيد، مسائل و حوادث را آن طور که واقع شده است، شرح دهيد.

نوشته شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشي هم در آن نشده باشد، نه اغراق کنيد و نه انکار؛ در قدم اول با زبان ملايم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شويم، خواه شاه باشد يا شبان. وظيفه در قدم اول ارشاد است و در اين وظيفه نبايد ميان انسان ها، از نظر مقام، موقعيت و منصب فرق بگذارند. ››

صحيفه امام،ج6 ،ص15
پاسخ + 0 0 --
امام خميني ره : 1397/09/13 - 23:25
« همه بايد نظر خودشان را بدهند.

و هيچ کدام هم برايشان حتي جايز نيست که يک چيزي را بفهمند و نگويند.

بايد وقتي مي فهمند، اظهار کنند. اين موافق هر که باشد، باشد، مخالف هرکه هم باشد، باشد. »

صحيفه امام،ج13،ص102
پاسخ + 0 0 --
حسن جلالي 1397/09/13 - 23:29
همين شيوه هاي رفتاري باعث شده تا مردم دچار بدبيني و گريز از دينداران شوند.

و ايشان نام آن را مي گذاري « دين گريزي » يا « دين ستيزي »؟!!
پاسخ + 0 0 --
ف . بابايي 1397/09/13 - 23:31
تجربه نشان داده با توجه به سابقه نه چندان خوشنام معاونت پرورشي در اجراي چنين طرح هايي ( مانند طرح ده هزار مدرسه قرآني و طرح ملي حفظ نور در سه سال قبل كه به تعطيلي انجاميد ) جلوي تكرار و گسترش چنين اشتباهات پرهزينه و كم فايده اي بايد گرفته شود.
پاسخ + 0 0 --
خدمتي 1397/09/13 - 23:36
حفظ قرآن : تنها حفظ لفظ ملاك نيست.
حفظ قرآن با معناست كه معجزه است.
حفظ قرآن با رعايت مضامين حفظ محسوب مي شود.

( آيه الله بهجت ره )
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 23:38
سلام / به نظرم حفظ قرآن كريم آنگاه كه در خدمت قرآن كريم قرار گيرد مي تواند زمينه تدبر در قرآن كريم را فراهم آورد؛

و اين امري مطلوب و بلكه لازم و ضروري است.

اما بالعكس اگر قرآن كريم ابزاري براي حفظ باشد، مي شود طرح ملي حفظ جزء 30 كه بعيد است به صورت عمومي به تدبر در قرآن بيانجامد.

لااقل تجربه اين نوع كج فهمي هاي رايج و باورهاي غلط در 40 سال گذشته هويداست.
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/13 - 23:39
به نظر من هم وظيفه حكم مي كند در مقابل چنين مواردي نبايد بي تفاوت بود و بايد از بروز آسيب هاي بيش تر، جلوگيري شود.
پاسخ + 0 0 --
باقري 1397/09/13 - 23:42
به نظرم کميته مستندسازي بايد پاسخگو باشد که چرا چنين دستور العملي با اين همه مدرسه و كلاس و دانش آموز بدون موافقت و مصوبه شوراي عالي به استان ها ارسال شده است؟

اميد است اين كميته، با ورود به رفع مشكلات قانوني، در جبران كوتاهي هاي قبلي اهتمام ورزد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 23:42
با كمال تعجب و تأسف در اين بخشنامه ادعاي عمل به راهكار 3-1 سند تحول بنيادين مطرح شده است.

در حالي كه با مقايسه عنوان، هدف و شيوه عمل طرح ملي حفظ جزء ۳۰ قرآن، کاملا معلوم مي شود که در هيچ كجاي چنين بندي به حفظ قرآن اشاره نشده است.
پاسخ + 0 0 --
خيرخواه 1397/09/13 - 23:44
همچنين در اين طرح به استفاده از قرآن هاي رايج خط عثمان طه اشاره شده در حالي که

اولاً - طبق مصوبه برنامه درسي رسم الخط بايد آموزشي باشد.

ثانيا - قرآن هاي رايج در مدارس ابتدايي قرآن عثمان طه نيست. و تا کنون بيش از ۶۰۰ هزار جلد قرآن کم علامت توزيع شده است. اين که مدارس را بر خلاف سياست هاي کلي آموزش و پرورش دچار هزينه هاي سنگين تهيه مصاحف جديد کنيم، آيا مجوز و نيز ضرورتي دارد؟!!!

ثالثا - روش حفظ قرآن تا چه اندازه به رسم الخط قرآن خط عثمان طه ارتباط دارد؟ اين مطلب با هدف کسب مهارت خواندن در دوره ابتدايي در تناقض آشكار است.
پاسخ + 0 0 --
خيرخواه 1397/09/13 - 23:47
يكي از تناقضات اين طرح ادعاي اختياري بودن آن است كه با بند چهارم صفحه هشت اين بخشنامه كه به « اختصاص يك ساعت از درس قرآن دوره ابتدايي به طرح ملي حفظ جزء سي ام » مي پردازد كاملاً مغاير است.

طرح در صورتي مي تواند اختياري باشد كه

اولاً - متضمن الزام اختصاص ساعت رسمي درس به يك طرح فوق برنامه نباشد.

ثانياً - در مراكزي چون دارالقرآن ها و خارج از كلاس درس رسمي به آن پرداخته شود.

اما با كمال شگفتي همه كلاس ها و همه دانش آموزان تحت پوشش هستند.
پاسخ + 0 0 --
منصوري 1397/09/13 - 23:48
سلام عليكم

اين رويه، بدعتي خطرناك است.
خود زني است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 00:27
ای کاش بجای اینکه به فکر حافظ قرآن‌باشیم بفکر تربیت عامل قرآن می بودیم
وقتی خواندن صحیح قران و عمل به آن هنوز انجام نشده چگونه انتظار داریم گه حافظ قرآن داشته باشیم
از طرفی حافظی که عامل نباشد به چه دردی خواهد خورد
ای کاش آموزش و پرورش مرکزی بر وظایف خود میکرد
انا افسوس
پاسخ + 0 0 --
شفيعي تهراني 1397/09/14 - 00:37
هشدار :

افرادي كه داعيه دار قرآن عترت نماز هستند
نبايد بر خلاف مقررات از تصرف غير قانوني ساعت درسي براي طرح ملي حفظ قرآن استفاده كنند.

و الا شرعا مديون دانش آموزان
و قانونا متخلف هستند.

اگر دانسته عمل مي كنند، خيانت است.

( افرادي كه به اين سخن شك و ترديد دارند از دفتر مرجع تقليد استفتا فرمايند. )
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:14
فكر نمي كنم وقتي امام علي عليه السلام در واپسين ساعات عمرشان اين جمله را فرمودند منظورشان حفظ الفاظ بدون فهم بود؛ چرا كه اگر چنين بود بين مسلمين اين همه اختلاف نبود :

اَللهَ اَللهَ فِي القُرآنِ لا يَسبِقُکُم بِالعَمَلِ بِهِ غَيرُکُم

خدا را خدا را فراموش نکنيد در توجّه به قرآن ; نکند ديگران در عمل به آن بر شما پيشى گيرند.

نهج البلاغه، نامه 47
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:16
حفظ قرآن يعني : همنشینی با قرآن

امام علي عليه السلام فرمودند :

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادهُ او نقصان: زیاده فی هدی،
او نقصان من عمی.

هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت؛
افزایش در هدایت
کاهش از نابینایی .

خطبه 176 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:19
آموزش قرآن ( از جمله حفظ ) در كلام امير المؤمنين علي عليه السلام :

« من قرآن را به شما آموختم
و باب دلایل و براهین را به روی شما گشودم
و آنچه را نمی شناختید، به شما شناساندم
و آنچه را که از دهان به بیرون پرت می کردید،
به مذاق شما گوارا ساختم.
ای کاش که نابینا، بینا می گشت،
یا خفته بیدار می شد.

خطبه 180نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:21
آموزش قرآن در آخر الزمان :

یاتی علی الناس زمان
لا یبقی فیهم من القرآن الا رسمه،
و من الاسلام الا اسمه.

روزگاری برسد بر سر مردم
که از قرآن جز رسمی نماند
و از اسلام جز اسمی .

حکمت 369 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:25
قرآن در آخر الزمان

امير المؤمنين عليه السلام :

پس از من روزگاری بر شما آيد :
که در آن روز، چیزی پوشیده تر از حق
و آشکارتر از باطل نمی باشد …

و در نزد اهل آن زمان،
کالایی کسادتر از قرآن وجود نخواهد داشت، ( البته ) اگر حق خواندن آن ادا شود؛

و متاعی با رونق تر از کتاب الهی نخواهد بود، زماني كه از معانی و حقایق خود منحرف شود.

و در آن روزگار
هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف (یا زشت تر از نیکو)
و شناخته تر از ناشناخته (یا نیکوتر از زشتی)ها وجود نخواهد داشت.

در آن زمان، آنان که به کتاب الهی معتقد بودند و آن را با خود داشتند، آن را دور خواهند انداخت

و حافظانش آن را فراموش خواهند کرد (یا خود را به فراموشکاری خواهند زد)

در آن زمان
کتاب و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور از جامعه می گردند.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:28
اين است آموزش و حفظ و قرائت قرآن :

قرآن خدا، کتابي است که :
با آن می بینید، و با آن سخن می گویید و با آن می شنوید

و بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح می دهد و بعضی از آن (به تفسیر و تاویل) بعضی دیگر شهادت می دهد.

و کسی که با قرآن همدم باشد، از خدا منحرف نمی شود.

خطبه 133نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:30
آموزش قرآن در پرتو تربيت قرآني
( و نه حفظ الفاظ بدون فهم و تفكر )

امام علي عليه السلام :

کجا رفتند آن قومی که دعوت به اسلام شدند آن را پذیرفتند. قرآن را خواندند و با کمال قدرت و استقامت عمل کردند؟

خطبه 121 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:33
قرآن را به سخن گفتن واداريد.
( از طريق پيامبر و اهلبيت )

امام علي عليه السلام :


ذلک القرآن
فاستنطقوه،
و لن ینطق،
و لکن اخبر کم عنه.

آن است قرآن،
و او را به سخن گفتن وادار کنید
و هرگز (با شما) سخن نخواهد گفت،
ولی من برای شما از قرآن خبر می دهم.

خطبه 158نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:35
افسوس مولاي متقيان بر آن قرآنيان كه ديگر نيستند :

آه! افسوس بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند

و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند،

سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند.

دعوت به جهاد شدند، آن را اجابت کردند
و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند
و از او پیروی نمودند.

خطبه 182 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:37
حفظ و قرائت و آموزش قرآن بايد اينگونه باشد :

امام علي عليه السلام :

خداوند متعال قرآن را سیراب کننده تشنگی دانشمندان قرار داده است

و بهاری بر دل های فقهاء

و راه هایی واضح برای طرق صالحان،

و دوایی که با داشتن آن دردی نمی ماند

و نوری که با وجود آن ظلمتی به حیات انسان ها راه ندارد.

خطبه 198 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:39
قرآنيان كيانند ؟ ( مباني تربيت قرآني )

خوشا به حال آن گروهی که قرآن را جامه زیرین ( روش خویش و زینت دل)
و دعا را جامه رو (مانع حوادث) قرار داده اند.

پس به طریقه و روش حضرت مسیح علیه السلام دنیا را از خود جدا کردند.

حکمت 104نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:44
پيشگويي امام علي عليه السلام درباره قرآن در آخر الزمان :

پس از من روزگاری بر شما روی خواهد آورد که
چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل وجود ندارد.

در آن موقع کتاب خدا و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور از جامعه هستند،

در آن روزگار
کتاب خداوند و معتقدان و عمل کنندگان به آن، در میان مردم خواهند بود، ولی از آنان نخواهند بود.
و با آنان دیده خواهند شد؛ ولی با آنان نیستند،
زیرا گمراهی با هدایت، توافق و هماهنگی ندارند!
اگر چه درکنار یکدیگر دیده شوند.

در آن هنگام مردم به پراکندگی و جدایی از یکدیگر، متفق می شوند

و برای به دست آوردن اتفاق و اجتماع از یکدیگر جدا و پراکنده اند.

گویی آنان هستند که پیشوایان قرآن اند، نه این که قرآن پیشوای آنان باشد.

نمانده است از قرآن در میان آنان مگر نامی از قرآن
و نمی شناسند از آن کتاب الهی، مگر خط و حروف نوشته شده آن را.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
اشرف سرشكي 1397/09/14 - 07:46
قرآن كريم در مذمّت قوم يهود كه حقيقت دعوت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مي دانستند اما از پذيرش آن سرباز مي زندند، به چارپاياني كه كتاب بر آن ها نهاده اند تشبيه مي كند.

اين سزاي قومي است كه كتاب آسماني خود را مقدس مي شمارند, ولي به آن عمل نمي كنند ؟

مَـثَـلُ الَّـذينَ حُمِّـلُوا الـتَّوراةَ ، ثُمَّ لَم يَحـمِـلوها،

مثل كسانى كه تورات بر آنان بار شد (و به آن مكلف گرديدند) آن گاه آن را به كار نبستند،

كَـمَـثَـلِ الـحِـمارِ، يَحـمِلُ اَسـفارًا

هم چون مثل خرى است كه كتاب‌هايى را برپشت مي‏كشد؛

سوره ي جمعه آيه ي 5
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:49
نقش قرآن ( و آموزش هاي آن ) در جامعه اسلامي

امام علي عليه السلام :

بدانید! شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت، مگر این که کسی را که آن را رها کرده است بشناسید

و هرگز به پیمان قرآن وفا نخواهید کرد، مگر آن گاه که کسی که این پیمان را شکسته است بشناسید

و هرگز به قرآن چنگ نخواهید زد، مگر این که کسی را که آن را کنار زده است بشناسید.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:54
( در دعاي آغاز خواندن قرآن كريم )

امام صادق عليه ‌السلام :

لا تَجعل قِـرائَتي قِرائَـةً لا تَدَبُّرَ في‌ها
وَ لا تَجعَل نَظَري فيهِ غِفلَةً
وَ لا قِرائَتي هَذَرًا

خداوندا قرآن خواندن مرا قرائتي بدون تدبر قرار مده
و نگريستنم در آن را همراه غفلت مقرر مفرما
و قرائتم را بيهوده قرار مده

اصول کافي، ج 4، ص 300
پاسخ + 0 0 --
فاطمه عرب 1397/09/14 - 09:14
ای بابا من معلم کلاس اول هستم
بارها بچه ها کیف ها را روی نمکت گذاشته
وروی ان می نشینن و کتا ب قران هم در ان است
وهر بار باید در مورد احترام به ان توضیح بدم
ویا بارها کتاب قرا ن روی زمین می افتد ومکرر از روی ان عبور میکنن ویا بدون وضو ان را لمس میکنن والبته در مورد این موارد بسیار توضیح میدم ولی کو گوش شنوا
نمی دونم کسانی که این طرح ها را ارائه میدن به این
این ریزه کاری ها هم فکر میکنن ؟
پاسخ + 0 0 --
HOLY QURAN 1397/09/14 - 20:41
همین کارها ست که ترس و نزدیک شدن به قرآن را در بچه تزریق می کنه. اصلا چه لزومی دارد بچه ها را هوشیار کنیم به این موضوع؟ آیا بهتر نیست آن را نادیده بگیریم. گذشته از آن اگر رویش پا بزاریم هیچ اتفاقی نمی افته. عرش نمی لرزد. احترام به قرآن منظور روح قرآن. هاله کشدین دور قرآن آن را غیرقابل نزدیک شدن می کند
پاسخ + 0 0 --
صميمي 1397/09/14 - 09:19
اصرار بر اجراي طرحي كه روال قانوني و سير منطقي و علمي در وزارت آموزش و پرورش را نداشته و مباني و مبادي آن با اسناد تحولي همراستا نشده است، در نهايت باعث « قرار دادن فرمايش رهبري در مقابل قانون » خواهد شد. ( « سند تحول بنيادين » يا « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » )

اين كار از جنبه هاي متعددي به صلاح نيست.

چرا كه طبق اسناد تحولي، وظيفه سازماني و مأموريت ذاتي وزارت آموزش و پرورش كاملاً مشخص و تعريف شده است.

با اين وصف چنين برنامه ريزي هايي بايد ابتدا در سطح ستاد مطرح و تدبير شود تا از بروز بحران و حوادث اين چنيني جلوگيري كند.
پاسخ + 0 0 --
صميمي 1397/09/14 - 09:20
به نظر مي رسد شوراي توسعه فرهنگ قرآني نيز به جاي تحميل طرح هاي قرآني خود، طبق وظايف سازماني و محوله به دريافت و حمايت طرح هاي حوزه « آموزش عمومي قرآن » پرداخته و اعتبارات آموزش عمومي قرآن نيز در همين راستا تخصيص دهد.

اما اين كه پس از گذشت هفت سال از فرمايش مقام معظم رهبري، به نام « طرح ملي حفظ قرآن » ناگهان ساعات رسمي آموزش قرآن مصادره شود، واقعاً توجيهي ندارد.

اين نوع تحركات، به بهانه تحقق منويات رهبري و تربيت ده ميليون حافظ قرآن، مصداق بارز ناديده گرفتن عملي سند تحول بنيادين و سياست هاي ابلاغي رهبري است كه در نهايت به حذف ساعت آموزش عمومي قرآن انجاميده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 10:16
با سلام و احترام
اجبار به انجام کاری که مطابق میل و اراده انسان نباشد تنفر و
و انزجار به همراه دارد. عاقبت نسل آینده نگران کننده
خواهد بود و مهجوریت قرآن را به همراه دارد.
پاسخ + 0 0 --
يك فرد كاملاً آگاه 1397/09/14 - 10:23
بنده كاملا موافقم كه سابقه فعالیت های شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نشان می دهد که این شورا کوچک ترین قدمی در راستای توسعه و تعمیق آموزش عمومی قرآن در کلاس های درسی قران و آموزش معلمان و تجهیز مدارس به ابتدایی ترین لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است.

ارتباط این شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط این نهاد با حوزه فعالیت های فوق برنامه معاونت پرورشی محدود می شود که آن هم به آموزش عمومی قرآن مدارس ارتباطی ندارد.

وضعیت موجود طرح ملی حفظ قران دقیقاً حاصل عملکرد گذشته این نهاد در سال های قبل است که به جای جبران عقب ماندگی ها دقیقا در مقابل مأموریت محوله همین شورا به آموزش و پرورش ایستاده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 10:40
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تحمیل طرح فوق علمی و سوپر کارشناسی طرح ميلي حفظ جزء 30 در كليه پايه هاي تحصيلي 12 گانه و حتي دانشگاه ( دون در نظر گرفتن سن و سال و نياز و ذائقه و توان مخاطبان ) ثابت کرد نه تنها دغدغه ای برای آموزش عمومی قرآن در وزارت آموزش و پرورش ندارد؛ بلکه با اجرای چنین طرح هاي چيپي جز تضعیف و تخریب ساعات درسی آموزش عمومی قرآن که مبتنی بر اسناد تحولی نظام است، نتیجه مثبتی در کارنامه اش نداشته است.

اميد است شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيدار و هشيار باشد.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/14 - 10:43
با وجود دوستان شوراي توسعه فرهنگ قراني كشور و معاونت محترم پرورشي، زنگ آموزش قرآن مدارس نياز به دشمن ديگري ندارد.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 11:52
آیت الله العظمي بهجت ره :

« اعجاز قرآن در اصل و مطلقاً به چیست؟
آنچه باقی است ( سبب بقای قرآن است ) لفظِ تنها نیست، بلكه لفظ همراه با معناست.
مدلول قرآن، لفظِ با معناست. »

فيلم :

https://www.aparat.com/v/dIPE4
پاسخ + 0 0 --
مشت نمونه خروار 1397/09/14 - 11:57
در اين فيلم قاری محترم بین المللی در جمع دانش آموزان و كودكان آیات 104 تا 108 سوره انبیاء را تلاوت می كند.

سؤال : این آیات « یَومَ نَطوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلكُتُبِ كَما بَدَأنا أَوَّلَ خَلقٍ نُّعیدُه ... » كه در آن به برچیده شدن طومار آسمان در قیامت اشاره دارد.

تكرار مكرر اين آيات چه نسبتی با این مخاطبان كوچك دارد؟

آنها چه درك و فهم و حظّ و بهره ای از اين آيات دارند؟!

آیا آنان حقی بر قاری ندارند؟

https://www.aparat.com/v/vuUOD
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:29
علي رغم حديث منقول در پوستر طرح ملي حفظ قرآن كه « حاملان قرآن » را همان « حافظان قرآن » معنا كرده است، بايد گفت :

حاملان قرآن بنابر روایات شریف کسانی هستند که به قرآن و نزول آن از جانب خدای متعال بر قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان دارند و معانی آن را می‌فهمند و به احکام آن عمل می‌کنند و به آداب آن مودب هستند.

برخورد عوامانه و ظاهرگرایانه با كلام ناب و ژرف قرآن و عترت علیهم السلام از موارد مصادره به مطلوب و از مصداق مغالطه منطقی و تنزل مقام شامخ این گوهرهای ناب و نجات‌بخش است.
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:30
حاملان قرآن بنابر روایات شریف کسانی هستند که به قرآن و نزول آن از جانب خدای متعال بر قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان دارند و معانی آن را می‌فهمند و به احکام آن عمل می‌نمایند و به آداب آن مودب هستند.

تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج‏۱، ص ۱
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:32
اطلاق «حافظ» قرآن به عنوان ترجمه «حامل قرآن» چندان صحیح نیست و اصرار بر این معنا، موضوع را به «مغالطه» و «سفسطه» سوق می‌دهد. پس نباید در این زمینه احساسی عمل كرد و از مبالغه و یا مصادره به مطلوب پرهیز كرد.

بر صاحبان اندیشه و متخصصان امر لازم و ضروری است، این گونه مسائل را رصد كرده و پاسخ‌های مناسب را ارائه كنند تا از كژتابی فكری در جامعه اسلامی جلوگیری شود.

اصحاب رسانه به ویژه در حوزه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی ضمن اطلاع از این نوع موضوعات و دقت در اشاعه صحیح مطالب، در انعكاس مناسب نقد و نظرها مساعدت و مبادرت ورزند.

یقیناً چنین دیدگاه‌هایی در رشد كیفی فرهنگ قرآنی و دینی جامعه مؤثر خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:35
نگاه فاخر و اندیشه‌ورز مكتب تشیع از دیرباز با نگاهی عمیق و عقلانی و مبتنی بر مكتب تربیت و هدایت انسان، به تعالی و سعادت او می‌اندیشد. روشن شدن این مكتب نیازمند بیان «قول سدید» است و نه ترویج افكار و مطالب مضطرب و مخدوش.

آن چه از سنت نبوی و سیره علوی استباط می‌شود، آن است كه ما باید افكار و طرح و برنامه‌هایمان را به قرآن عرضه كنیم و نه آن كه از آن‌ها به نفع منافع خود بهره بگیریم. هرچند هم كه نیت ما خیر و عمل ما در ظاهر به نفع جامعه اسلامی باشد.

هـشـدار كه با حدیـث بــازی نکنید.
با جعل حدیث، چهره‌سازی نکنید.
حیثیت دین، امانت است در دست شما
بر بدعت دین، زمینه‌سازی نكنید.
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي؟ 1397/09/17 - 14:30
در مـتـن كـلام الله، سطحي نگري تا كي؟!
بـا معـجـزه ي الله، اين بي هنري تا كي؟!

تعـلیـم کـلام الله، روخوانی قرآن نیست.
با حفظ بدون فهم!!! يك سو نگری تا کی؟!

اين آيـه قرآن است، سرلوحه ایمان است.
در آن نـظـری افـکن از آن گذري تا كي؟!

یک لحـظه تـفـکر کن در آیـه، تـدبـّر کـن
معنـیش تـصـور کن این بی خبری تا کی؟!

كي فكر تو برخيزد ؟ با جهل تو بستیزد ؟
يك نكته بر انگيزد: خود را نگری ... تا كي؟

قرآن محمد صلي الله عليه و آله را هم مونس و یاور باش،
با فکر و عمل، خوانش جز این نظری؛ تا کی ؟

این چشمه جوشان است، این رحمت یزدان است.
غـافـل منشین جانا ! این بی اثری تا کی؟!

فـردای قـیامت را خواهان شفاعت باش؛
آنجا چه بـری بـا خـود ؟این بی ثمری تا کی؟!

این وحی خدا باشد، از فتـنه جدا باشد؛
با مصحف حق آخر ،این خیـره سری تا کی؟!

با نام مسلماني اندیشه ي شیطانی ؟!!!!
عمرت به تباه آید این پرده دری تا كي؟!
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي؟ 1397/09/17 - 14:31
این بار خیانت را بر دوش مکش دیگر
فردا تو چه خواهی کرد ؟! این هرزه گری تا کی ؟

این منطق شیطان است، او دشمن انسان است.
قرآن به چه بفروشی ؟! بر سیم و زری !!! ... تا کی ؟!!!

شیـطان درونـت را از سیـنه بـرون افـکن
با نغـمه رحـمانی، دل با دگری ... تا کی؟!

ای مست می دنـیا !دانی که مقامت چیست؟
قـرآن به تو می گویـد: بی بـرگ و بـری تا کی؟

« اي پـادشـه خوبـان ! داد از غم تنهايي! » 1
با زا كه در اين سامان از " حق گذری " تا کی؟

چشمم به رهت مانده ، دل نام تو را خوانده
ای ناطقه قرآن !این بی ثمری تا کی ؟

در دایره ي امکان، ایـران بُـود و قـرآن
این کشور قـرآن را یک سو نگری، تا کی؟!

این کشور قـرآن است ، گر مهـد شهیدان است
بـا نـام کـلام الله، این بی بـصـری تـا کـی؟
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي ؟ 1397/09/17 - 14:32
این کشور عاشوراست در روز خطر؛ غوغاست
ز ین فکر و خیال خام، حاشا ضرری؛ ... تا کی ؟!

در حلقه ي رندان شو، آیینه ي قرآن شو؛
گر مونس قرآنی، این جلوه گری تا کی؟!!

این شرط مسلمانی است؟! یا شیوه انسانی است؟!
بر ساحت این قـرآن، خواهی شرری ... تا کی؟

ای نــام تـوأم آغـاز ! بـا یــاد تـوأم دمـساز
من بی تو شوم پـایـان، شوریده سری تـا کی؟

1- لسان الغیب حافظ
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:37
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله :

یا معاشر قرّاء القرآن !
ای گروه قرآن خوانان!

اتقوالله عزوجل فیما حمّلکم به من کتابه
از خدای بپرهیزید در آن چه از کتاب خود به شما داده است؛

فَانّی مسئوول و انکم مسئولون
زیرا که من مسئولم و شما هم مسئول هستید.

انی مسؤول عن تبلیغ الرسالة
من از رساندن و تبلیغ رسالت مسئولم،

و امّا انتم فتُسألون عمّا حمّلتم من کتاب الله و سنّتی
و شما از آن چه از قرآن و سنت من در بردارید، مسئول هستید.

الکافی، ج ۲، ص ۴۴۳
پاسخ + +1 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:44
« حامل قرآن » كيست ؟

علامه جوادی آملی حفظه الله در کتاب «حکمت عبادات» می‌نویسد:

از بعضی روایات آن استفاده می‏‌شود، انسانی كه حامل قرآن باشد با فرشتگان محشور خواهد بود. نه چون یهودیان كه توارت بر آنان تحمیل شد، امّا توارت را حمل نكردند.

قرآن كریم درباره قوم یهود می‏‌فرماید :
« مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلوا التورة، ثم لم یحملوها، كَمَثَلِ الحمار یحمل أسفاراً» ( سوره جمعه 5 )

«خطر یهودزدگی» را در چند جای این سوره می‏‌بینیم كه مبادا یهودیت در بین مسلمین رواج پیدا كند.

فرمود : شما با قرآن كاری نكنید كه یهودی‌ها با توراتشان كردند، تورات را بر آنان تحمیل كردیم، ولی حمل نكردند؛ به آنان دادیم ولی نگرفتند.

فضل و برتری از آنِ كسی است كه قرآن را حمل می‌كند. یعنی معانی آن را بفهمد و احكامش را عمل و به آدابش مؤدب باشد؛ آنگاه به حكمتش پی ببرد.

كسی كه با قرآن چنین رفتار كند، حامل قرآن است.

- كتاب حكمت عبادات، ص ۲۰۱
پاسخ + 0 0 --
نبي صادقي 1397/09/14 - 15:55
آيه الله جوادي آملي :

« عربستان سعودی در حفظ قرآن از ما پیشتر هستند، ولي ملت ایران به پیام قرآن عمل کرده و صاحب عزت است. ولی حفظ ظاهر قرآن دردی از عربستان دوا نمی‌کند. »

۲۶ دی ۱۳۹۶
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 16:26
آیت‌الله جوادی آملی حفظه الله امروز ( ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ) در جلسه تفسير سوره قلم بیان فرمودند :

جامعه فراتر از عقل‌گرایی، باید قائم به عقل باشد.

حال سؤال اين جاست:
آيا اجبار دانش آموزان به « حفظ جزء 30 » قرآن باعث قرآن گريزي نمي شود؟

آيا اين طرح، مبتني بر عقل گرايي است و يا قائم به عقل ؟!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 15:58
از مستمسک قرار دادن قرآن بپرهیزید.
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/09/14 - 16:05
براي موضوعاتي مانند مفهوم و تعريف « حفظ قرآن » مبتني بر قرآن و احاديث و نيز عقل و دانش و تجارب بشري حدود و ثغوري لازم است؛ تا از سوء برداشت هاي شخصي و كج تابي هاي فكري و سليقه اي در امان باشد.

بر حوزه هاي علميه و نيز مراكز علمي و تخصصي و دانشگاهي لازم است مباني و مبادي اين قبيل موضوعات را به روشني تبيين و به جامعه ارائه كنند.

مراكز تبليغي و ترويجي نيز بايد بي كم و كاست و با شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني كنند.
پاسخ + 0 0 --
ز.خليلي 1397/09/14 - 16:32
اغلب افراد به این نکته ظریف و در عین حال بدیهی توجه ندارند که « آموزش خواندن قرآن، بسیار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است.»

به این مثال توجه کنید : « آیا در فارسی آموزی، آموزش حفظ اشعار فارسی کتاب، مهم تر و ضروری تر است و یا مهارت آموزی خواندن و نوشتن؟»؛ قطعاً هر عقل سلیمی می گوید: مهارت خواندن و نوشتن؛ زیرا خواندن و نوشتن، کلید ورود به همه علوم است.

سنگ زیر بنای هر علمی توانایی خواندن و نوشتن و فهمیدن است و سن یادگیری خواندن و نوشتن همان دوران ابتدایی و مدرسه است و اگر این فرصت طلایی از دست برود جبران آن با مشکلات فراوانی ( همچون وضعیت نهضت سواد آموزی ) روبه رو خواهد شد.

از این رو آموزش خواندن قرآن به مراتب حساس تر و پرثواب تر است از سایر فعالیت های قرآنی

« وَ لکِن اَکثَرُهُم لایعلَمونَ »
پاسخ + 0 0 --
هر دم از اين باغ بري 1397/09/14 - 16:45
معاونت محترم پرورشي و اداره كل قرآن عترت و نماز وزارت به مد لابي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور، در طول چند سال گذشته ابتدا اعتبارات چند صد ميليارد توماني آموزش عمومي قرآن را بلعيد.

و امروز هم ساعات درسي قرآن را ...

بايد گفت : گل بود به چمن نيز آراسته شد.

تقبل الله اعمالكم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:38
مهم ترین محور چنین اقداماتی شیوه غلط سیستم مدیریت است.

مدیرانی که به جای تکیه بر کارشناسی تصمیمات خود را به کارشناسان دیکته و آنها را واددر به عمل به تصمیمات ناپخته و غلط می کنند.

آقای مدیر عزیز !

شما مدیر شدی
علمت که اصافه نشده

پس از چه رو با نادیده گرفتن کارشناسان تصمیم های خطیر را فدای مصلحت اندیشی های خود می کنید؟
پاسخ + 0 0 --
Alpha 1397/09/14 - 17:38
بد نیست یه نظرسنجی هم از دانش آموزان و اولیای آنها داشته باشیم که آیا با حفظ و تدریس قرآن و شعائر دینی در مدارس موافق هستند یا نه.
پاسخ + 0 0 --
Alpha 1397/09/14 - 17:40
آیا زمان آن فرا نرسیده که دوایر ستادی مربوط به قرآن و دین را از ادارات جمع کنیم؟ عملکرد چند ساله اینه نشان می دهد که هیچ وقت تاثیرگذار نبوده اند.
پاسخ + 0 0 --
محمد ابراهیمی 1397/09/14 - 18:26
مهم ترین اقدام شورای توسعه فعالیت های قرآنی تصویب اهداف آموزش عمومی قرآن با رویکرد جدا کردن آموزش های عمومی قرآن از فعالیت های تخصصی بود.

اما در عمل نه تنها اهداف آموزش عمومی قرآن رها و فراموش شد بلکه اعتبارات آن هم در بخش خصوصی صرف گردید.

ماهیت طرح ملی حفظ قرآن نیز کاملا نخبه گزینی است.
زیرا
نه به اهداف آموزش عمومی اشاره دارد.
و نه قابلیت تحقق در بین مردم عادی را دارد.

علت
وجود شکاف آموزشی
و تلاش برای پر کردن آن با فعالیت های تبلیغی و ترویجی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 18:52
جبار باغچه بان آرزوست ...

در زبان آموزی فارسی تا قبل از مرحوم جبار باغچه بان تمامی 32 حرف فارسی آموزش داده می شد و سپس وارد ساختن کلمات می شدند.

مرحوم باغچه بان با زیر سؤال بردن این رویه اظهار کرد؛
نیاز نیست کودک ابتدا ۳۲ حرف الفبا را بیاموزد و سپس وارد کلمه و جمله شود.

بلکه کودک کلاس اولی همزمان با یادگیری «آ» و «ب» می تواند دو کلمه و یک جمله بیاموزد؛ «بابا! آب» این حکمت است که بر ذهن و زبان عمل مرحوم باغچه بان جاری شد و تا کنون هم ادامه دارد

یعنی منطبق شدن آموزش با نیاز، ذائقه و توان دانش آموز؛ ( نظریه یادگیری آزوبل )
یعنی «معجزه یادگیری»
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 18:53
ما متاسفانه همین حکمت و رویه عقلایی در حوزه قرآن آموزی و فعالیت های مختلف قرآنی که با آموزش روخوانی و روان خوانی آغاز می شود و تا حفظ و قرائت و تجوید و صوت و لحن پیش می رود دیده نمی شود.

این نوع تعریف از خواندن و حفظ قرآن با هیچ یک از تعاریف و نظریات مشهور در باب خواندن و حفظ مطابفت ندارد.
زیرا که این بدفهمی بر پایه استنباط های ناقص شکل گرفته است.

در این مفهوم موضوع درک و فهم و تفکر و تدبر از همان آغاز آموزش قرآن مسامحتاً نادیده گرفته است؛

و متأسفانه این درماندگی و مسامحه در یادگیری قرآن کریم نه تنها در مراحل بعدی ترمیم و اصلاح نمی شود بلکه در اغلب فراگیران تا پایان عمر هم ادامه دارد. ...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 22:16
با سلام
با این طرح فقط به حافظان بی سواد اضافه خواهد شد با توجه به بررسی های انجام شده ، تعداد حافظانی که توانایی روخوانی قرآن آنها زیر صفر هستند کم نیست(پرورش بی سواد مدرک دار)
اغلب افراد به این نکته ظریف و در عین حال بدیهی توجه ندارند که « آموزش خواندن قرآن، بسیار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است.»
بهتر بود قبل از ثبت این طرح نظر سنجی از معلمان در این زمینه انجام می شد
پاسخ + 0 0 --
ماراتون حفظ 1397/10/07 - 10:52
هجمه گسترده معاونت پرورشي در اين طرح نسبت به ثبت نام حداكثري دانش آموزان مدارس در سامانه همگام، تنها براي رسيدن به آمار ده ميليوني قرآن است. ( و لا غير )

اين معاونت محترم به نيابت از ساير بخش هاي آموزش و پرورش ( و حتي بي خبر از ايشان ) در جلسات پشت پرده تفاهم نامه امضاء فرموده اند.

وقتي هدف برنده شدن مديران ارگانها و نهادها در ماراتون مسابقه حفظ جزء 30 از پيش دبستان تا دانشگاه است ...چه انتظاري داريد؟!!!
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1397/09/14 - 22:36
امیدواریم که مدیران محترم مجموعه های زیر در مقابل تخلف انجام گرفته توسط معاونت پرورشی سکوت نکنند :

شورای عالی آ.پ ( آقای دکتر نوید )
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور ( حجه الاسلام حمید محمدی )
کمیسیون آموزش عمومی قرآن ( دکتر عرفان نصب )
مقام عالی وزارت آ.پ ( سید محمد بقایی )
شورای معاونین حوزه ستادی
کمیته مستندسازی وزارت
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1397/09/14 - 23:17
امیدواریم که مدیران محترم مجموعه های زیر در مقابل تخلف انجام گرفته توسط معاونت پرورشی سکوت نکنند :

شورای عالی آ.پ ( آقای دکتر نوید )
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور ( حجه الاسلام حمید محمدی )
کمیسیون آموزش عمومی قرآن ( دکتر عرفان نصب )
مقام عالی وزارت آ.پ ( سید محمد بطحایی )
شورای معاونین حوزه ستادی
کمیته مستندسازی وزارت

چاره کار قبل از وقوع هر حادثه ناگواری باید کرد.
پاسخ + 0 0 --
عليپور 1397/09/15 - 08:48
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مراقب باشند كه با عملشان، مؤيد و مبلّغ و مروج تفكر اسرائيلي و صهيونيسم نباشند.

اشغالگري و تجاوز در هر نوع آن محكوم و باطل است.

يادمان باشد در مرام قرآن و عترت و مكتب تشيع، تفكر « هدف وسيله را توجيه مي كند. » باطل و حرام است.

اشغال غير قانوني ساعت درسي قرآن توسط معاونت پرورشي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني غير قانوني و محكوم است.
پاسخ + 0 0 --
عليپور 1397/09/15 - 08:56
« ظلم » در هر شكلي محكوم است :

«لا یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ»
بقره/258
افرادی كه ظلم می‌كنند خدا لطفش را از آنها برمی دارد. هدایتشان نمی‌كند. راه حق را پیدا نمی‌كنند و در باطل گم می‌شوند.

«إِنَّهُ لا یُفلِحُ الظّالِمونَ»
انعام/21
افرادی كه ظلم می‌كنند رستگار نمی‌شوند

«لَنُهلِكَنَّ الظّالِمینَ»
ابراهیم/13
پدر ظالم را در می‌آوریم.

«أَلا لَعنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمینَ»
هود/18

«بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ»
هود/44

«وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍ»
بقره/270
روز قیامت ظالم، یار و یاور ندارد.

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا‌ای مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»
شعراء/227
به ظالمها خواهم گفت كه چه عاقبت تلخی خواهند داشت.
پاسخ + +1 0 --
ترويج ماكياوليسم 1397/09/15 - 09:04
توجیه وسیله توسط هدف، منشأ و مبناي تفكر و سیاست « ماکیاولسیتی » است.

زیرا ماکیاول (Machiavelli)، سیاستمدار ایتالیایی (1469 - 1527میلادی)، چنین عقیده داشت که هدف، توجیه کننده وسیله است و این عقیده به عنوان تابلوئی از مکر و حیله او در تاریخ بجا مانده است.
پاسخ + 0 0 --
آبستن حوادث 1397/09/15 - 13:33
سطحی نگری و ساده اندیشی و در یک کلام بی بصیرتی برخی خواص آن هم درباره قرآن کریم و به نام انقلاب و رهبری مسلما زمینه بروز چنین تفاسیری از طرح مثلا ملی قرآنی است.

متاسفانه در این فقره به دلیل وضعیت سیاسی جامعه کسانی که باید جلوی بی قانونی و تخلف را باید بگیرند مصلحت خویش را در سکوت می بینند.

ولی گذشت زمان نه تنها به رفع مشکل و حل مساله کمک نمی کند، بلکه با توجه به گستره کشوری این طرح اجباری باید شاهد بروز اتفاقات ناگهانی باشیم.

تجربه های قبلی اقدامات مشابه بیانگر چنین وقایع و حوادثی است.
پاسخ + 0 0 --
پارسا 1397/09/16 - 08:40
هل پستوی الذین معلمان و الذین لاتظلمون ؟
آیا انان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟

فکر نمی کنم هیچ اندیشمندی حتی در علوم و معارف قرآنی با اجبار همه دانش آموزان میهنم در دوره ابتدایی به حفظ جزء ۳۰ که کمترین نسبت با نیاز این کودکان معصوم و بی پناه دارد موافق باشند و یا آن را توصیه کنند.

جهان امروز ما، تشنه حقایق قرآن است.
نه حفظ ترتیبی الفاظ آن

دانش آموزان امانت های الهی هستند در دست معلمان
امانتدار تربیت قرآنی آنان باشم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:04
با سلام
ما درکشوری زندگی می کنیم که قاری قرآن کم نیست ولی سواد قرآنی همان قاریان هم زیر صفر هست .
آیا هدف از نزول قرآن بیان کلمات بوده و بس پس تامل در قرآن و راه زندگی قرار دادن این کتاب چه می شود ؟
ما به جای اینکه با شیوه های درست از سطح روخوانی صحیح بگذریم و به عمق کتاب برسیم بیشتر تبلیغ می کنیم که در ظاهر کتاب بمانیم ؟
به قول نویسنده مطالب بالا كسي كه توان برداشتن 10 كيلوگرم بار را دارد، اگر قرار باشد 20 كيلوگرم را حمل كند، نه تنها آن 20 كيلوگرم را جابه جا نمي كند بلكه ده كيلوگرم قبلي هم كه داخل آن محموله است را نيز نمي تواند.
پاسخ + 0 0 --
تلنگر 1397/09/16 - 12:30
ناگفته ها

حوزه معاونت پرورشی به مدد شورای توسعه فرهنگ قرآن در طول چند سال اخیر با تصاحب اعتبارات چند صد میلیاردی آموزش عمومی قرآن سیاست تخریب برنامه رسمی قرآن را چراغ خاموش در اولویت کار خود قرار داد تا به زعم خود

اولا شکست های متعدد خود در جریان ده هزار مدرسه قرآنی و طرح ملی حفظ نور را جبران کند.

ثانیا توجیهی برای هزینه اعتبارات که به نام آموزش عمومی قرآن دریافت کرده اما جای دیگری مصرف شده ارایه کند.

ثالثا در جبران محبت ارگان های دیگر ساعت درسی قرآن را برای خوش خدمتی به ایشان هبه کند.

ولی آزموده را آزمودن خطاست. ...
نباید اینبار از همان سوراخ گزیده شد.
پاسخ + 0 0 --
ناجی العلی 1397/09/16 - 12:11
من این سیاست را مردود می دانم :

چشم بر تخلفات داخلی ببندید تا امریکا و اسراییل و دشمنان انقلاب خوشحال نشوند.

یا اگر بگویید به نام دین و قرآن و رهبری عده ای دنبال کسب قدرت و ثروت هستند تضعیف دین است.

این تحمل و کتمان حقیقت تنها باعث به وجود آمدن حاشیه امن بیشتر برای مدیران شده تا :

اولا به شیوه غلط و مخرب کشور عزیز ادامه دهند.
ثانیا ایشان حتی اگر نیتشان صحیح باشد بی دقتی و رویه غلطشان را ادامه دهند.

نظر شما چیست؟
آیا بگذاریم رویه غلط حاشیه امن مدیران نالایق ادامه یابد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:28
به نظرم ادامه جنین سیاستی به ضرر نظام و انقلاب اسلامی و به ویژه نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران است.

این مقاله نشان می دهد برخی از ارکان نظام دجار خود زنی شده اند و دنبال فرار به جلو هستند.

صمنا چشم طمع به وزارت آموزش و پرورش خیانت آشکار به آینده کشور است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 22:24
نوشته جالبی بود.
این طرح یک طرح ماکیاولیستی است که بی شباهت به قرداد ننگین ترکمنچای و گلستان نیست.

سکوت مرگبار رسانه ها و شورای عالی آموزش و پرورش و سایت معاونان پژوهشی و آموزشی در مقابل چنین سیطره ای غیر قابل باور و قبول است.

باید از وب سایت صدای معلم تشکر کرد که همواره حامی معلمان دانش آموزان معصوم این کشور است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/17 - 13:59
تشبيه جالب و واردي بود.
پاسخ + 0 0 --
جمشيدي 1397/09/17 - 09:44
چرا صدای زنگ قرآن مدارس شنیده نمی‌شود؟

سه سال پيش مقاله اي از نويسنده همين مقاله اعتراضي خواندم « چرا صدای زنگ قرآن مدارس شنیده نمی‌شود؟ »

وقتي مجددا آن مصاحبه سال 1394 را دوباره جستجو كرده و خواندم، و وضعيت موجود را مورد مقايسه قرار دادم به وخامت اوضاع و نگراني هاي مطرح شده پي بردم.

ظاهراً اميدي بر اجراي سند تحول بنيادين نبايد داشت.

گفتا : « ز که نالیم که از ماست که بر ماست. »
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/17 - 10:09
به نظر حقير دردناك ترين بخش اين نوشته را بايد در اين جمله و مطلب جستجو كرد :

« بيش از ۹۵ درصد از دانش آموزان ايران اسلامي، در طول عمر خود، تنها در زنگ قرآن مدرسه با يادگيري مهارت خواندن قرآن روبه رو مي شوند؛ لذا اگر همين ساعات ارزشمند اينگونه مورد تعرض قرار گيرد، بايد شاهد آسيب هاي جدي و جبران ناپذير باشيم. »

اميد كه صداي زنگ قرآن مدارس شنيده شود.
ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
عزيزي 1397/09/17 - 13:02
از آقاي سيد محمد بطحايي ( وزيري كه دم از تبعيت از قانون مي زد ) ارتكاب چنين بي قانوني بعيد بود.

اين اتفاق از دو حال خارج نيست :

1- حوزه معاونت پرورشي وزير محترم را دور زده اند و از وي براي كليت طرح غيرقانوني اشان امضاء و تأييديه گرفته اند. ( شواهد همين را نشان مي دهند. )

2- وزير محترم به روش و منش « ماكياوليست ها » معتقد است و در نتيجه از اختيارات نداشته براي تحميل عقيده از شيوه هاي غير قانوني مدد جسته است.

در هر صورت چنين تخلف سنگيني در كارنامه وزارت ايشان همچون لكه سياهي هميشه هويداست و در آينده نيز بايد پاسخگوي پيامدهاي آن باشند.
پاسخ + 0 0 --
ياسر 1397/09/17 - 13:58
لابد با چنين تعارضات آشكاري در مباني علمي و آموزشي و اجرايي و ارزش يابي بايد منتظر ارائه آمارهاي چند ده ميليوني از دانش آموزان حافظ قرآن باشيم. !!!

البته معاونت محترم پرورشي وزارت آموزش و پرورش در ارائه آمارهاي حافظان قرآن سه و نيم ميليوني ( طرح ملي حفظ نور / سه سال قبل ) يد طولايي دارد.
پاسخ + 0 0 --
آياخداشماراهم ميبيند 1397/09/17 - 14:20
* هر دم از اين باغ بري مي رسد
* تازه تر از تازه تري مي رسد.

- تخلفات در زنگ قرآن كم بود اين هم اضافه شد :

1- تقليل ساعات معلمان علي رغم قانون از زنگ قرآن گرفته مي شود.

2- به دليل تقليل ساعات با هم تجميع مي شود. ( علي رغم تسريع قانون كه بايد فاصله ساعات رعايت شود. )

3- به جاي سه زنگ در هفته، دو زنگ در هفته اجرا مي شود ( بر خلاف مصوبات شوراي عالي )

4- به جاي آموزگار پايه، معلم غير پايه تدريس مي كند. ( خلاف مصوبه )

و اين هم تصميم اخير :
5- اجراي طرح ميلي حفظ قرآن در ساعت درسي قرآن


گل بود به چمن آراسته شد.

- فقط يك سؤال :
معاونت پرورشي كه از قيامت و آخرت دم مي زنند، اگر خبري نيست به ما هم بگويند. ما هم خودمان را اينقدر معذب نكنيم.
پاسخ + 0 0 --
رضا 1397/09/17 - 17:38
طرح ملی قرآن کار خدا بود.
تا چهره معاونت پرورشی برای همه روشن شود.
که چگونه به نام قرآن و عترت و نماز تخلف می کنند.

اینبار .... ب ای خدا تبلیغ و ترویج قرآن میکنند.
خودشان را بخواب زده اند و فکر می کنند هیچکس میبیند.
پاسخ + 0 0 --
مدیر مدرسه 1397/09/17 - 17:41
با عرض سلام وادب واحترام خدمت شما وهمه همکاران دلسوز به استحضار میرسانم در خصوص طرحهای مختلف که در آموزش وپرورش ودر مدارس به اجرا ‌در میآید امسال با طرح جزء ۳۰ مواجه شدیم من با حفظ قرآن بسیار موافق و وازبرکات معنوی آن آگاهم ولی به این صورت که آموزش وپرورش عرصه جولان دادن نهاد هایی مثل سازمان تبلیغات واوقاف وارشاد باشه هم من وهم خیلی از همکاران پرورشی وآموزشی مخالفیم مثل اینکه در طرح ۲ ۳ سال پیش اداره اوقاف صرف وارد کردن اسم دانش آموز در سیستم ثبت نام واینکه دانش آموز حفظ انجام نداده جایزه دریافت کنه بسیار مضر خواهد بود خیلی از آنها به خاطر دروغگویی جایزه گرفتند ودر تبلیغ هم استناد به تاکید مقام معظم رهبری میکردند لذا اگر واقعا طرحها واعتبارات ارگانهای فوق برای وزارت خانه ما مهم است این وازرتخانه را با این سازمانه وزارتخانه ها ادغام کنند تا ... از بذ ل توجه شما تشکر و قدر دانی میکنم
پاسخ + 0 0 --
از ارومیه 1397/09/17 - 17:45
با سلام و احترام آقای دکتر نباتی
وقتتون بخیر
ببخشید دیروز از اداره کل آپ استانمون برا بازرسی در اجرای طرح ملی حفظ قرآن تشریف آورده بودن
و معترض که گویا گزارش شده این طرح در مدرسه شما اجرا نمیشه.
از همه ی کلاس ها بازدید کردند و گفتن که حتما باید طرح رو اجرا کنید و عدم اجرای اون تخلف هست و دستور وزارتیست و ...

با وجود ایرادات اساسی که بر این طرح وارد شده وظیفه ی معلمان و مدیریت مدرسه چیه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
پاسخ + 0 0 --
شهریار 1397/09/17 - 17:47
سلام وقت به خیر جناب دکتر نباتی
سلامت وتندرست باشید.
بخشنامه ای برای مدارس ارسال شده که تا ۲۰ آذر دانش آموزان را برای حفظ جز سی در سایت همگام ثبت نام کنند ما معلمان چون مجبور به اجرای طرح هستیم چه باید بکنیم.
امروز مدیر مدرسه به من گفتند چند سال قبل به بچه هایی که ثبت نام کردند بدون آزمون هدیه نقدی ۲۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان دادند. راهکار بفرمایید....
با سپاس فراوان
پاسخ + 0 0 --
همکار ابتدایی 1397/09/17 - 17:48
با سلام خدمت استاد گرامی ببخشید می خواستم بدانم آیا طرح حفظ جزء سی قرآن با این حجم کتابهای درسی منطقی هست ؟

دانش آموزان فعلا شیوه خواندن صحیح و ترکیب حروف را به درستی درک نمی کنند با این کار بدتر به آنها ضربه می زنیم

از طرف دیگر چرا این طرح اجباری شده و هر روز ما از طرف مدیر و معاون باید تذکر بشنویم که طرح باید اجرا شود .

حال ما با این حجم کتاب درسی چطور برنامه حفظ هم داشته باشیم .

اگر فکر می کنید این طرح حتما به نفع دانش آموزان است که نیست ، پس قسمتی از کتاب حذف شود تا زمان به ما اجازه این کار را بدهد .

البته حذف قسمتی از کتاب صد در صد به ضرر دانش آموز می باشد چون صفحات کتاب طوری طراحی شده که هر صفحه مکمل صفحات بعد می باشد پس خواهش می کنیم در تصمیم گیری ها کمی تامل کنید یا حداقل هر طرحی که دارید با مدرسین آن دوره تبادل نظر شود تا دچار بی نظمی نشویم .

با تشکر از توجه شما بزرگواران
پاسخ + 0 0 --
مدیر آموزشگاه 1397/09/17 - 17:51
خانواده ها زنگ می زنند.

یکی می گوید کودکم گریه می کند و مدرسه نمی رود چون نتوانسته حفظ کند.

دیگری می گوید :
اصلا قرآن چه فایده ای دارد.
این وقت را بدهید به زبان انگلیسی تا به دردشان بخورد. ( عصبانیت از اجبار )

آن یکی با تندی می گوید :
چرا باعث بی دینی بچه ها می شوید.

چرا اینطوری ؟!!!!!
پاسخ + 0 0 --
مدیر آموزشگاه 1397/09/17 - 17:54
عجیب است چرا رسانه ها موضوع به این مهمی را بررسی نمی کنند؟!!!

چون پای قرآن وسط است کسی جرأت برخورد ندارد.
پاسخ + 0 0 --
دلسوز فرهنگي 1397/09/17 - 18:12
فاعتبروا يا اوالابصار !

دوست نداشتم مطرح كنم.
اما مجبورم يادآوري كنم :

ظاهرا متوليان و مديران ارشد نظام خيلي زود داستان رسوايي آقاي سعيد طوسي را فراموش فرمودند.

در آن واقعه ناگوار، افرادي كه به ايشان تعرض صورت گرفته بود، بارها صداي اعتراضشان را به گوش متوليان و مديران ارشد رساندند.

اما وقتي گوش شنوايي نيافتند چاره را در علني كردن آن ديدند تا جامعه را از تعرضات بعدي پاس دارند.

آن ها در واقع جانفشاني كردند، ولي مسئولان كوچك ترين تكاني نخوردند.

امروز هم صداي زنگ قرآن و صداي دانش آموزان و خانواده ها توسط متوليان و مديران شنيده نمي شود.

و اين مي تواند تكرار اشتباهي ديگر باشد.
پاسخ + 0 0 --
معلم ايراني 1397/09/17 - 19:04
به عنوان يك معلم مي گويم :

اگر دانش آموزان حافظ قرآن نشوند چيزي را از دست نمي دهند.

اما اگر با اجبار باشد مي تواند تا آخر عمر بر روح و روان و ذهن كودكان تأثير عكس داشته باشد.

من فكر مي كنم :
اين يك طرح تبليغاتي توسط معاونت پرورشي است.

بنابر اين صلاح نيست بچه ها را موش آزمايشگاهي كنيم.

همچنين اين معاونت وظيفه اش تبليغ و ترويج است.
صلاحيت كار آموزشي را ندارد.

سازمان پژوهش و معاونت ابتدايي هم كه كاملا مخالف هستند.

پس تكليف بر همه مشخص است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/17 - 23:11
با سلام
مشکلات آموزش رسمی قرآن کم نبود، که معاونت پرورشی برای مطرح کردن حوزه اش به طرحهای بدونه برنامه ریزی و کارشناسی می پردازد و در این بین به گفته های دلسوزانه هیچ معلمی نیز توجه نمی کند. استفاده از مدیر و معاون در زنگ قرآن بجای معلمان 20 سال به بالا ، عدم آموزش نیروی انسانی در سال های اخیر،عدم نظارت مناسب ادارات آموزش و پرورش بر اجرای آموزش قرآن و..... کم مشکل ساز بود که مدارس مجبور شدن برای اجرای طرح حفظ قرآن به اجبار و بعضا به دروغ اسامی بچه ها را در سامانه ثبت کنند . و از ابتدا پایه های دروغ را در ذهنیت پاک بچه ها رسوخ دهند. تا کی باید تاوان بی درایتی مسئولین راباید آینده سازان ما بدهند. و شاهد دین زدگی کودکانمان باشیم. و به محجوریت قرآن دامن بزنیم............
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/09/18 - 07:11
كاش به جاي فعاليت قرآني
قرآني فعاليت مي كرديم.

« و العصر / ان الانسان لقي خسر / ... »

- سؤال :
با توجه به سوره عصر، آيا مي دانيد خاسرين ( زيانكاران ) چه كساني هستند ؟

- پاسخ :
در آيات 103 تا 106 سوره كهف

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرينَ أَعْمالاً
الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
أُولئِکَ الَّذينَ کَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً
ذلِکَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما کَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آياتي‏ وَ رُسُلي‏ هُزُواً
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/18 - 07:11
( اي پيامبر ! به آنان ) بگو :
« آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟»
[ آنان ] کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند.
آنان کسانی اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند،
در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها ارزشی نخواهیم نهاد.
این جهنم سزای آنان است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند.

نتيجه :
« انما يتقبل الله من المتقين »
بی تردید خدا از متقیان خواهد پذیرفت.
پاسخ + 0 0 --
تقوا شرط قبولي 1397/09/18 - 07:17
حكايت هابيل و قابيل

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما
وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قالَ لَأَقْتُلَنَّکَ
قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ

سوره مائده آيه 27

ای پیامبر !
داستان دو پسر آدم را که داستانی حقیقی است برای آنها بیان کن :

زمانی که هر دو در راه خدا و برای نزدیکتر شدن به او چیزی قربانی کردند،
اما از یکی از آنها پذیرفته شد
و از دیگری پذیرفته نشد،
و آنکه قربانیش پذیرفته نشد به آنکه قربانیش قبول شد، گفت :
من تو را خواهم کشت،

و او در جواب گفت :
همانا خدا از مردم با تقوی قبول می کند.
پاسخ + 0 0 --
داستان آشنا 1397/09/18 - 08:45
شخصی را دستگیر کردند که دزدی می کرد و آن را صدقه می داد.

در مجازاتش درماندند. او را محضر امام صادق علیه السلام آوردند.
امام از او درباره این کار سوال کردند.

گفت : دزدی یک گناه است. صدقه ۱۰ ثواب
باقی مانده ۹ ثواب است.

سپس به آیه ۱۶۰ انعام احتجاج کرد :
من جا الحسنه فله عشر امثالها
و من جا بالسییه فل یجزی الا مثلها

امام از این جهالت به خنده افتاد و فرمود :
مگر آیه ۲۷ سوره مایده را نخوانده ای ؟!!

انما یتقبلها من المتقین

این داستان چه آشناست ...
پاسخ + 0 0 --
ناجي 1397/09/28 - 10:13
اين تمثيل زيباي قرآني در عين حال بسيار تكان دهنده است. زيرا در نزد خدا تنها « تقوا » ملاك است :

ان اكرمكم عند الله اتقاكم
انما يتقبل الله من المتقين

بر عكس « مكتب ماكياوليسم » كه مبناي ظلم و ستم بر ديگران است. مانند : اشغال فلسطين و غزه و ...

قطعا چنين انديشه اي نه قرآني است و نه استراتژي نظام مقدس جمهوري اسلامي

ادامه اين رويه به آنارشيسم اسلامي داعش و تكفيري و وهابي منجر خواهد شد.

مسئولان و متوليان نظام بيدار باشند.
اين حركت امروز شروع نشده، سال ها براي امروز فكر كرده اندو عمل كرده اند. و قطعا براي آينده نيز برنامه ها دارند.
پاسخ + 0 0 --
كار « فقط براي خدا » 1397/09/18 - 07:31
رسول خدا صلی الله علیه و آله :

مَن تَعلّمَ القُرآن لِلدنیا وَ زینتها
حَرَّمَ اللهُ عَلَیهِ الجَنَّة

چنانچه شخصی قرآن را برای دنیا و زینتهای آن یاد گیرد و بخواند، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند.

رُبّ تالٍ لِلقرآن، وَ القرآنُ یَلعَنه
چه بسا قاری قرآنی که مورد لعن قرآن است.

مستدرک الوسائل، ج1، ص 291.
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/18 - 07:38
تعاريف « خواندن » و « حفظ » مفهومي سهل اما ممتنع است، تا اين مفاهيم تعريف نشود حركت در حوزه فعاليت هاي قرآني حكايت داستان « فيل در تاريكي » است.

خواندن با درك معنا، مفهوم مي شود.
حفظ با درك مضامين آيه

پس اين انتظار كه تعريف « خواندن » و « حفظ » از منظر علماي تعليم و تربيت و نيز حوزه فعاليت هاي قرآني بايد مشخص مي شد، سخني بسيار مهم و قابل توجه است.

متاسفانه سايه برخي مفاهيم ارزشي اما بدفهميده شده، چنان بر اين موضوع احاطه دارد، كه مجال پرسش را نمي دهد.
پاسخ + 0 0 --
مهدوي نژاد 1397/09/18 - 08:01
در شگفت و تحيرم ...

- از اين سيستم ( ! ) وزارت آموزش و پرورش
- از مقام عالي وزارتش
- از شوراي معاونان محترمش
- از شوراي عالي آموزش و پرورشش

اينها با اين اوضاع نابسامان و جو پوپوليستي
مي خواهند « سند تحول بنيادين » را اجرا كنند ؟!!!!

حاشا و كلا ...

اگر وزارت آموزش و پرورش با اين همه دقت علمي و كارشناسانه مشغول برنامه ريزي و توليد منابع و زيرنظام هاست؛

تنها مي توان گفت :
« بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. »
پاسخ + 0 0 --
فـتـأمّـل !!!!!!! 1397/09/18 - 09:05
آقاي سيد محمد بطحايي ( وزير محترم ) در سخنراني 17/9/1397 ( دو روز پيش ) فرمودند :

« کتاب‌های کمک‌درسی با تقویت حافظه محوری مانع تحقق اهداف تربیتی می‌شوند. »

سؤال اينجاست :

1- آيا جايگزين كردن « طرح ملي حفظ قرآن » حافظه محوري نيست؟!!!

2- آيا جايگزين كردن طرح غيرمصوب حفظ ملي قرآن، به جاي درس رسمي آموزش قرآن - كه اتفاقا جرمش اين است كه حافظ محور نبوده - نقض غرض نيست؟!!!!

التماس تفكر
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/18 - 09:31
متأسفانه برخورد مديران قرآني با سخن رهبري در تربيت ده ميليون حافظ قرآن :
1- عجولانه
2- كارشناسي نشده
3- برخورد از نوع اخباري گري
4- تحريف شده است.

و تعميم آن در وزارت آموزش وپرورش :
1- غير علمي و غير پژوهشي
2- غير قانوني و لدون مجوز شوراي عالي
3- غير تربيتي
4- اجباري
5- غير ضروري
6- غير ممكن
7- غير آموزشي ( تبليغي و ترويجي )
8- غير حرفه اي
9- حافظه محور
10- نخبه گرا

نتيجه :
قطعا ريزش هاي آن بيش از رويش هايش خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
كاشاني 1397/09/18 - 09:32
بنازم اين خدا را
يك بام و دو هوا را
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:25
ظاهراً در اين طرح، مفاهيم اساسي حوزه تعليم و تربيت اسلامي مطرح نيست، مانند :

فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، حيات طيبه، شكوفايي فطرت گرايي اسلامي، تعريف انسان، مفهوم تربيت ديني و ...

آيا اين طرح توانايي خودآگاهي، خودشناسي و خوديابي را در كودكان و نوجوانان را ايجاد يا تقويت مي كند؟

به نظر مي رسد جايي براي طرح اين مباحث كه در واقع مباني سند تحولي است وجود ندارد.
پاسخ + 0 0 --
حسين مرادي 1397/09/18 - 13:58
سوالي دارم :

فايده اين گونه حفظ الزامي در مدارس چيست؟
آيا بهتر نيست از آيات تربيتي و كاربردي متناسب با سن و سال كودكان استفاده شود؟

اين نوع حفظ ترتيبي آيا مي تواند جلوي سيل تهاجم فرهنگي غرب را بگيرد؟

آيا اين كار فريب دادن دانش آموزان نيست؟

به آنان مي گوييم كه :
« شما قرآن بلد هستيد. »

در حالي كه واقعاً بلد نيستند.

اين كاشتن تخم نفاق در دل دانش اموزان نيست؟
پاسخ + 0 0 --
مفهوم تربيت 1397/09/18 - 14:03
يك اشكال در سطحي نگري مديران آن است كه :
تربيت را از جنس اموزش مي دانند.

در حالي كه تربيت شدني است ( و نه تربيت كردن دانش آموز )

وظيفه تربيت در وهله اول وظيفه خود كودك است.
محيط و خانواده و نظام آموزشي، رمينه سازند.

سوال اساسي اينجاست :

« آيا اين طرح زمينه ساز تربيت شدن كودك مي شود؟ »

مساماً خير
زيرا با تعريف تربيت كه در سند برنامه درسي ملي و سند تحول بنيادين آمده كاملاً مغاير است.

اي بيخبر از ساختن و سوختني !
عشق آمدني بود، نه آموختني
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:33
سوال بنيادين از مديران تعليم و تربيت نظام آموزش و پرورش اين است :

در اين طرح به دنبال چه نوع تربيتي هستيد؟
ظاهراً به جز فطرت گرايي توحيدي ساير مكاتب تربيتي را مي توان از دل آن استخراج كرد :

اصولا چنين طرحي كه از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست، نمي تواند به تربيت شهروند عالم عامل عاقل صالح و با اخلاق در تراز نظام اسلامي منجر شود.
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:36
هم چنين طبق اسناد تحولي اين طرح در ايجاد ارتباط كودك و نوجوان با چهار مقوله «خود » « خدا » « خلق » و « خلقت » از كارآمدي و آگاهي لازم برخوردار نيست.

اگر قرار باشد طرحي كه از سوي حوزه ستادي تأييد و اجراي سراسري مي تواند ابتدايي ترين الزامات را رعايت نكند، چگونه مي توان به آن اعتماد و اعتقاد داشت كه بتواند سند تحول را محقق كند؟!
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:39
اين طرح ويترين نگاه و اعتقاد و عملكرد دولت تدبير اميد به سند تحول بنيادين نظام است.

سندي كه بايد در 1400 عملياتي و اجرايي شود، چگونه به خود اجازه مي دهد طرحي در نهايت ضعف و سستي در مباني و مبادي تعليم و تربيت را به نام قرآن و رهبري بر مدارس تحميل نمايد؟
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 1397/10/17 - 17:36
تـنـها نــه ز ســستي هـنـري سـر نـزد از مـا
در بـي هـنـري نـيـز بـه جــايي نــرسـيـديـم.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/18 - 13:47
اين گونه حفظ قرآن مال شيعه نيست.
هيچ روايتي آن را تأييد نمي كند.
عده اي دارند اين گونه حفظ را عمومي مي كنند.
اين نوع حفظ را وهابي ها و تكفيري ها و داعشي ها هم دارند.

علامه جوادي آملي فرمودند :

« تعداد حافظان قرآن عربستان سعودی از ما پیشتر هستند، ولي ملت ایران به پیام قرآن عمل کرده و صاحب عزت است. ولی حفظ ظاهر قرآن دردی دوا نمی‌کند. » ۲۶ دی ۱۳۹۶

ظاهراً عده اي از اين سخنان خوششان نمي آيد،
زيرا منفعتشان در شعار دادن و حفظ موقعيت هاي دنيوي است و نه هدايت و سعادت و رشد دانش آموزان كشور.
پاسخ + 0 0 --
حسين مرادي 1397/09/18 - 13:54
كاملا صحيح است. در تأييد سخن امام علي عليه السلام مي فرمايند :

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادهُ او نقصان؛زیاده فی هدی، او نقصان في عمی.

هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت؛ افزایش در هدایت،کاهش ناداني . ( خطبه 176 نهج البلاغه )

كاش به اين سخنان اندك توجهي مي شد !!!
پاسخ + 0 0 --
خليل. 1397/09/18 - 13:50
اين نگرش آسيب زا است.
زيرا روح قرآن را رها كرده و جسمش را گرفته اند.

كودكان قلب و فكرشان مانند زمين باير اماده كشت و زرع است.

هرچه بكاريد، همان مي شود.

پس تلقي نادرستي از قرآن در ذهن ايشان هك نكنيد.
پاسخ + 0 0 --
طفلان وطن 1397/09/18 - 22:35
در کشور من ارزش قرآن به « ثواب » است.
فکر و عملش هست، ولی پشت نقاب است.

با آن که دم از دولت قرآن زند ایشان
اما نه چنین شیوه، نه تعلیم کتاب است.

آزردن طفلان وطن، حکمت دین نیست،
حفظی که کند مضطرب، آن عین عذاب است.

گر شکوه کنی یا که بپرسی ز دلیلش
گویند : که کافر شده ای !!! این چه جواب است؟!!

اینها ز چه از فکر و عمل هیچ نگویند؟
زین فتنه چرا مام وطن یکسره خواب است؟

تحمیق وطن بهر امیران شده عادت
زیرا که چنین حیله تو را شیوه ناب است.

چون سوره بخوانيد و ندانيد، غمی نیست،
زان آیه بترسند که آن حرف حساب است.
پاسخ + 0 0 --
احسنت 1397/09/20 - 00:12
در کشور من ارزش قرآن به « ثواب » است.
فکر و عملش هست، ولی پشت نقاب است.

آزردن طفلان وطن، حکمت دین نیست،
حفظی که کند مضطرب، آن عین عذاب است.
پاسخ + 0 0 --
ادامه ... طفلان وطن 1397/09/18 - 22:36
فهمیدن قرآن و عمل، شرط تلاوت
این نقطه بیداری این خانه ز خواب است.

یک آیه و صد سوره بخوان، فرق ندارد
چون در تو تدبر نبود، هر دو حجاب است.

در مکتب قرآن نبود خواندن بی فهم
این شیوه تحمیلی حُـکّـام مَـناب 1 است.

بی دینی مردم سببش « جهل مرکب » 2
این شیوه حکیمانه ترین حفظ سراب است.

صد رشته بود فتنه شیطان و در این راه
با فکر و عمل نقشه او نقشه بر آب است.

در جمع ثوابی تو و او در پی معـنا
گویی که چرا وضع من این گونه خراب است ؟!!!

ای کاش که من شاعر این شعر نبودم،
در کشور من شاعر این شعر، کباب است.
پاسخ + 0 0 --
ذاكري 1397/09/19 - 06:59
بايد به آقاي عليرضا كاظمي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور در مقابل حذف قرآن به بهانه طرح ماكياوليستي و غير قانوني حفظ اجباري قرآن عرض كرد :

تـنـها نــه ز ســستي هـنـري سـر نـزد از مـا ،
در بـي هـنـري نـيـز بـه جــايي نــرسـيـديـم
پاسخ + 0 0 --
ذاكري 1397/09/19 - 07:07
راهكار رفع و دفع چنين شر پيشامده اي فصل الخطاب قرار دادن قانون و مصوبات ( البته با چاشني اندكي جرأت و شهامت ) در مديران حق جو و حقيقت خواه نظام است.

گفت اول دفع شرّ مـوش كـن
وانـگهي در جـمـع گـنـدم جـوش كـن

گر نه موشي دزد در انبار ماست
گـنـدم اعمال چل ساله كـجاست ؟!!

مديراني كه مدير شدند تا قانون اساسي . اسلامي و انساني برقرار شود.

نه آن كه حقوق بگير و پاسبان گرگ هاي گوسفند نما باشند.

عندالله مسئوليد.
پاسخ + 0 0 --
احسنت 1397/09/20 - 00:13
ای کاش که من شاعر این شعر نبودم،
در کشور من شاعر این شعر، کباب است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/19 - 00:05
با سلام
این طرح خلاف جهت قداست قرآن و آموزه های قرآنی است.دانش آموزی که با هدف دریافت جایزه به حفظ قرآن رو بیاره کاری به معنی و عمق آیات قرآنی نداره در حالی که قرآن به عنوان یک راهنمای علمی و عملی برای زندگی بشر فرستاده شده است..
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/19 - 07:35
سلام
آتش بگیر تا که بدانی چه می‌کشم
احساس سوختن به تماشا نمی‌شود.
حقیقتا فرمایشات جناب آقای دکتر نباتی گویای دردی است که عدم درکش به خاطر حجابی است که برای خود ایجاد کرده‌ایم. اگر این حجابها را حقانیت رد چنین طرحهای پر سر و صدا و بی خاصیت "اظهر من الشمس"خ واهد شد.
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
پاسخ + 0 0 --
بيچاره كودكي 1397/09/20 - 00:24
بيچاره كودكي كه نداند براي چه
بايد شود حافظ آيات و سوره ها
پاسخ + 0 0 --
سعدی شیرازی 1397/09/19 - 07:44
سخنی با شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور
و کمیسیون آموزش عمومی قرآن :

شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی

شبانگه کارد در حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید

گر از چنگال گرگم در ربودی
بدیدم عاقبت گرگم تو بودی

حکایت همچنان جاری و باقی است....
پاسخ + 0 0 --
مفت فروشي زنگ قرآن 1397/09/20 - 00:03
در شگفتم از اينكه چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي چرا به جاي كمك به تقويت و ارتقاء درس آموزش قرآن در وزارت آموزش و پروش، در پي ريشه كني آن است؟!

مگر آموزش و پرورش خودش سند و برنامه درسي ملي و درس و محتوا ندارد كه ساعات درسيش را به حراج گذاشته است؟!!

چرا وزير و مديران به خاطر يك مشت دلار و اعتبار، زنگ قرآنشان را به ثمن بخس مي فروشند؟!!

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
پاسخ + 0 0 --
تاريخ در حال قضاوت 1397/09/20 - 00:10
« شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور »
« کمیسیون آموزش عمومی قرآن »

ما ز اينها چشم ياري داشتيم،
خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم.

شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت،
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم.

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد،
جانب حرمت فرونگذاشتیم.

گفت و گو آیین درویشی نبود،
ور نه با او ماجراها داشتیم.
پاسخ + 0 0 --
عبداللهي 1397/09/20 - 07:16
چرا در شيوه نامه مي گويند : ده درصد / اختياري
اما كارشناس قرآن منطقه مي گويد : 50 درصد الزامي؟؟؟!!!

كهريزك
پاسخ + 0 0 --
يك آموزگار 1397/09/20 - 07:30
بله كارشناس قرآن اداره مي گويند :

« حتما بايد اسامي 50 درصد از دانش آموزان را در سايت اعلام شده ثبت كنيد و الا ضمن محروميت از مزايا در ارزشيابي سالانه معلم منظور خواهد شد. »
پاسخ + 0 0 --
سخني با آقاي مخبر 1397/09/20 - 07:26
شوراي توسعه
و كميسيون آموزش عمومي قرآن

قرار بود اهداف نه گانه آموزش عمومي قرآن مصوب خودشان را اجرايي و عملياتي كنند.

اما ايشان با اجراي طرح حفظ با پشت پا زدن به اهداف مذكور كاملا نقض غرض كرده و بر خلاف مأموريت به تنها جايي كه مجري اهداف نه گانه بود ( طبق گزارشات رسمي و چاپ شده شوراي توسعه ) دستبرد زده و آن را يكشبه منهدم كردند.

متاسفانه آقاي مخبر و شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اطلاع از بي كفايتي شديد اين شورا كوچك ترين اقدامي در جهت پايان بخشيدن به اين وضعيت اسفناك نمي كند.
پاسخ + 0 0 --
مقام آگاه 1397/09/20 - 07:58
کاملا صحیح است.

گزارش های مکتوب رسمی همین را تایید می کند.
کتاب های درسی قرآن بیش از ۷۵ درصد از همسان و هماهنگی با اهداف نه گانه را نشان می دهد.

اولا طرح حفظ کاملا مغایر با اهداف نه گانه مصوب است.
ثانیا تخریب ساعت درسی قرآن به بهانه طرح حفظ هیچگونه توجیه عقلانی ندارد.

ظاهرا اعضای این شورا دچار جنون شده اند.
که به جای حمایت دست به غارت زده اند.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 08:55
برای اعتقاد و باور مذهبی عده ای در جامعه متأسفم.
کار این عده با سرنیزه کردن قرآن چه تفاوتی دارد؟
استفاد، ابزاری از قرآن تا کی ؟
نان را به همت یاد قرآن یا حفظ قرآن خوردن تا کی ؟
خواندن یا نخواندن کدام کتاب آسمانی آن هم در موضِع حفظ کردن، تحمیلی از سوی نظام سیاسی است ؟
جناب نباتی ، برای خواندن قرآن ابتدا باید شکم این ملت سیر باشد ، نفس این ملت در غلاف اراده و ایمان باشد، اما اولی خالی و دومی سرکش با سیاست های غلطی چون چند همسری و آزادی در صیغه کردن و داشتن دوست پسر و دختر و روابط نامشروع ، عاصی است. زورتان به طفلان مدارس رسیده است ؟ شستشوی مغزی تا کی ؟ قدری مردم را راحت بگذارید پیامبر به امر خدا اصرار در خداشناسی را رها کرد، چرا شما ها ول کن معامله نیستید؟ یا به قول آقای قرائتی مسلمان تر از پیامبر هستید ؟ بروید زراعت کنید و بیل بزنید تا عبادت تان کامل شود.
اختیار و اراده دانش آموزان را از تسخیر قرون وسطایی خود رها سازید و بگذارید نفسی بکشند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 10:17
با سلام و حفظ احترام

به نظر مي رسد جنابعالي با تمسك به استدلال هاي غير معتير و مغالطه توسل به كثرت، سعي در توهين و تحقير نسبت به افراد داشته و با كشاندن مباحث به مجادله هاي اعتقادي، در صدد زير سؤال بردن اصل موضوع هستيد.

طبيعتا چنين شيوه اي، نياز به پاسخ بيش از اين ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 12:01
ناشناس محترم ،
ملت مجبور نیست توجیه عده ای را حقیقت بشمارد.
شما اگر گفته های بالا را قبول ندارید پس پیامبری
و وحی خدا را هم مغرضانه قبول دارید.
در اسلام به همراه اجبار ، اختیار و اراده هم هست.
قرآن خواندن بنده از روی صفای دل و نیاز معنوی ام
است . اجازه دهیم نیازهای کودکان در هر جهت متعارف
و معقول پاسخ داده شود و مسیر زندگی شان را با فهم
بزرگسالی خود و نظارت والدین و اثر رسانه ها و فرهنگ
دریافت کنند. اگر روی حفظ کردن قرآن کودکان تاکید محض
است ما تحمیل جهت کرده ایم. از هر چیز به اعتدال به آنها یاد
دهیم تا انسانهایی متعادل تربیت کنیم. به اندازه قرآن ، آموزش
زبان دوم هم به دلیل بهره مندی ازبایر بودن روح و ذهن کودکان
لازم است. ما چند کلمه انگلیسی یا عربی بلدیم سخن بگوییم ؟ ارتباط جهانی
در سایه زبان دوم برقرار می گردد و یا توسعه کشور در جهت
یادگیری مهارت . ما از همه چیز غافلیم و چسبیده ایم به حفظ
قرآن مجید. متولی این کار حوزه های دیگر هم هست . آموزش
و پرورش را به حال خود رها کنید.. ......
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 12:04
شما هر طور دوست دارید برداشت کنید. آزادی حق هر دوی ماست.
انسانها معمولا به اندازه ی فهم و شعور خود درک می کنند. بنده در
حد خودم و شما در حد خودتان. قضاوت بر نیت و عمل و درستی و
اشتباهی بودن را در اختیار خدای متعال قرار دهیم و از حد بندگی
خود خارج نشویم.
پاسخ + 0 0 --
حقوق كودك بر معلم 1397/09/20 - 16:28
كودك حق و حقوقي بر معلم و سيستم آموزشي دارد. و متوليان تعليم و تربيت نبايد آن را ناديده بگيرند.

درباره قرآن، خود قرآن مي فرمايد :

هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الاُمِّیّینَ رَسُولاً مِنهُم
یَتلُوا عَلَیهِم آیاتِهِ
و یُزَکِّیهِم
و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ
و الحِکمَهَ ؛

خداوند متعال همان كسي است خدایى که در میان مردمِ درس نخوانده پیامبرى از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت بیاموزد. ( سوره جمعه / آيه 2 )

پرسش :

1- با عنايت به آيه شريفه آيا طرح حفظ جزء 30 قرآن منطبق با حقوق كودكان معصوم است؟

2- آيا اجبار دانش آموزان به حفظ قرآن كريم بدون در نظر گرفتن نياز و توان و ذائقه دانش آموزان عقلاني و مشروع است؟

3- آيا حفظ قرآن فقط حفظ حروف است؟ ( يا حفظ حدود هم هست؟ )
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:26
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
خرم 1397/09/20 - 16:32
آنچه مسلم است اين است كه :
« اين طرح در قد و قواره كودكان دبستاني نيست. »

زيرا
1- اين طرح ماهيت تبليغي و ترويجي دارد. لذا جزء مأموريت هاي سازمان هايي چون اوقاف، ارشاد و سازمان تبليغات است. ( نه آموزش و پرورش كه ماهيت فعاليت هايش آموزشي است. )

2- اين طرح ماهيت « نخبه گزيني » دارد. لذا ريزش هايش چند ده برابر رويش هاي آن خواهد بود.
و باز هم وظيفه آموزش و پرورش نيست. زيرا جنبه عمومي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 16:53
همکار محترم ، در حد و قواره دبیرستان هم نیست.
آموزش و پرورش یک وظیفه و کارکرد مشخصی دارد و سایر سازمانها چون حوزه های علمیه و...... وظیفه ای
خاص. از دوران مدارس مذهبی ، قرنها گذشته است.
هم دبیران پرورشی ، هم برنامه های جانبی چون مسابقات مذهبی ، نماز جماعت و...... این همه خارج از ظرفیت دانش آموزان است. با اسلام ، اسلام ستیزی را ترویج ندهیم. بجای آن حضرات به دنبال ایجاد جاذبه های معنوی باشند تا کودکان با میل و رغبت خود بدان گرایش یابند. یک اختیاری با اثر ماندگار اعتقادی.
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/20 - 16:40
در پوستر طرح ملي حفظ قرآن اين حدیث شریف آمده است:
« لا ینـبَـغی لِـحامِـلِ الـقُرآنِ اَن یـظِـنَّ اِنَّ اَحَـدًا اُعـطی اَفـضَلَ مِمّا اُعـطی لِـاَنَّـه لَـو مَـلِـكَ الـدُّنـیا بِـاَسـرِها لَـكانَ الـقِرآنُ اَفـضَـلَ مِـمّا مَـلَـكَه »

ترجمه‌ای كه ذیل روایت آمده این است: برای حافظ قرآن سزاوار نیست، گمان كند چیزی بهتر از آنچه به او داده شده(حفظ قرآن ) به دیگری داده شده است؛ زیرا اگر او مالك تمام دنیا می‌شد، قرآن از آنچه او صاحبش شده بود، برتر می‌بود. (مستدرك الوسایل، ج ۴، ص ۲۳۷ )

در ترجمه واژه «حامل قرآن» دوباره به « حافظ قرآن » ترجمه شده است. متأسفانه چنین رویه‌ای را در ترجمه آیات و روایات در سایت‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به كررات شاهد هستیم.

آن هم از سوی كسانی كه در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی و حفظ دستاوردهای نظام هستند؛ اما باید گفت برخورد عوامانه و ظاهرگرایانه با كلام ناب و ژرف قرآن و عترت علیهم السلام از موارد مصادره به مطلوب و از مصداق مغالطه منطقی و تنزل مقام شامخ این گوهرهای ناب و نجات‌بخش است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:26
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/20 - 16:42
در آیه ۵ سوره جمعه می‌فرماید:

« مَـثَـلُ الّـذیـنَ حُمِّـلوا الـتّوراهَ، ثُمَّ لَم یَحـمِلوها، کَـمَـثَـلِ الـحـمار، یَحـمـل اَسـفارًا

مثل کسانی که تورات را آموختند و مکلف به عمل به آن شدند، ولی به آن عمل نکردند، مثل الاغی است که بر پشتش کتاب‌هایی حمل می کند.

با توجه به معنای این آیه و روایاتی که در مورد حاملان قرآن وارد شده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که حامل قرآن کسی است که با قرآن مأنوس است و از محتوای آیات آن آگاهی دارد و پیام‌ها و احكام و معارف نورانی آن را به خوبی دریافته و به اندازه توان و ظرفیت خود به دستورات آن عمل كرده و وجودش ظرف حقایق و معارف قرآنی شده است؛ به گونه‌ای که گویا قرآن مجسم شده است؛

چنین فردی قرآن را با خود حمل می کنند.
پاسخ + 0 0 --
حديث بيداري 1397/09/20 - 16:47
اين فرمايش امير المؤمنين امام علي عليه اسلام دانايان را به تلاش براي هدايت و راهنمايي مردم موظف مي كند :

مـا اَخَـذَ اللهُ عَـلي اَهـلِ الـجَهـلِ، اَن يَـتَـعَـلَّـموا

حَـتّي اَخَـذَ عَـلي اَهـلِ الـعِلـمِ، اَن يُـعَـلِّـموا

خداوند از نادانان , پيمان نگرفت که بياموزند ؛
تا اين که از دانايان , پيمان گرفت آموزش دهند.

نهج البلاغه، حکمت 478
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:25
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:35
سلام و درود!
ما نگران حدف آموزش قرآن بصورت اصولی آن هستیم! درربهترین شرایط یک سوم دانش آموزان ما کلامی هستند وقادر به حفظ قرآن ولی همه به فهم قرآن نیازمندیم! لذا نباید یک نیاز عمومی و واجب را فدای یک کار تبلیغی سطحی شوآف نماییم!
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:37
سلام و تحیت!
نگرانیم این کار اجرای بی سرو صدای سند ۲۰۳۰ با ظاهری مذهبی باشد!
پاسخ + 0 0 --
سند ۲۰۳۰ 1397/09/21 - 07:15
مهم ترین شاخصه سند ۲۰۳۰ حذف مفاهیم ارزشی اسلام و انقلاب اسلامی و قرآن و سنت از سند تحول بنیادین بود.

حذف مفاهیمی چون :
جهاد شهادت مهدویت ایثار نماز وحدت ظلم ستیزی بصیرت ولایت فطرت گرایی اخلاق اسلامی و ...

وقتی شما به جای آن که مفاهیم کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را که می تواند در قالب حفظ آیات و روایات تربیتی و اعتقادی و موضوعی باشد را با حفظ ترتیبی که نه نیاز کودک است و نه در توان او جابجا می کنید.

در واقع به نام قرآن ولی به کام سند ۲۰۳۰ رفتار کرده اید.

لازم به یادآوری است:
جزء ۲۰ کمترین آیات تربیتی و متناسب با نیاز کودکان را در خود دارد.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:38
محجوریت قرآن را بیشتر نکنیم!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 07:05
منظور مهجوریت است !؟
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:39
جامعه ی دانش آموزی به فهم قرآن بیشتر از کارهای نمایشی نیازمند است
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:39
حفظ قران نیکوست اما قبل از دبستان و یا در مساجد و ....
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:41
کلا در این دوران ۶ ساله ی اخیر در آ.پ همه چیز به قهقرا رفت از تربیت معلم تا فروختن مدارس و .... حساب ذخیره فرهنگیان و .... عدم اجرای سند تحول بنیادین! چرا با آموزش قرآن بازی می کنند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:42
تغییر اولویتهای لصلی و پرداختن به فرعیات از کار جاسوسهای حرفه ای برای زمینگیر وناکارآمدکردن تظامهای مستقل و شیوه ای کهنه است. دست بردارند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:42
کاش نفوذیها شناسایی شوند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:44
قرآن درهمه ی دروس و همه ی زندگی ما تنیده است نباید انرا جدا نمود
پاسخ + +1 0 --
تعریف حفظ قرآن 1397/09/20 - 19:07
«  چیستی و چرایی حفظ قرآن »   

آنقَدَر محو صداي خوش قاري شده ايم
يادمان رفته كه اين آيه، خطابي دارد!

آنقَدَر در پي حفظيم و نپرسيم چرا
هر سخن جايي و نكته حسابي دارد؟

اين چه رسمي است كه گويند تو را جاي جواب
صِرف اين جمله كه " اين حفظ ثـوابـي دارد؟!!! "

آخر از خواندن بي درك و عمل حاصل چيست؟
در كجا علم، چنين حدِ نصابي دارد؟!!!

تا نخواني و نداني و زني لاف سخن
بي تدبر تو بگو راه صوابي دارد؟!!

گر بخواني و نفهمي و كني حفظ كتاب
همچو آن بار كِشي ... ، بار كتابي دارد.1
پاسخ + 0 0 --
تعریف حفظ 1397/09/20 - 19:08
به خدا روز حساب از تو بپرسند : چـرا
عملت با سخنت، فرقِ حسابي دارد؟

گر كه « مـعـنا » نبوَد مدّ نظر نزد شما،
حفظ يك سوره و ده تا چه نسابي دارد؟!

حکمت حفظ و سه تا سوره اخلاص این است:
ختم این گونه، نه آن گونه عذابي دارد!!!

مگر اي شيعه ! نفرموده علي: خیری نیست؟ 2
بي تدبر منشین، عُمر شتابی دارد.3

گشته «‌ ابزار هنرمندی » قومی، قرآن
این چنین ظلم بزرگی، چه عِـقـابـی دارد؟!

این یکی با هدف خواندن و آن یک تجوید
مانده ام واعجب این قوم چه خوابی دارد؟!!

کس نپرسد که خدا از چه سبب نازل کرد؟
آخر این شيوه کجا حُسن مَـآبی5 دارد؟!!

حفظ الفاظ و حروف ار چه بود نیک ولی
خالی از حفظ حدودش، چه جوابی دارد؟

تا تو را نيست هدف از سخنش، «  راه نجات »
بي شك اين نغز سخن، سخت حجابي دارد.

نكته اي هست اگر طالب حفظي زين پس:
« حفظ آن كن که در آن نكته نابي دارد. »

شعر : رضا نباتی
پاسخ + 0 0 --
تعریف حفظ قرآن 1397/09/20 - 19:08
 پي نوشت:
1- « مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل اسفارًا » (  آيه 5 سوره جمعه )

2- « اَلا لا خَيرَ فِي قِراءَةٍ لَيسَ فيها تَدَبُّرٌ » ( اصول كاقي جلد اول ص 44)

3- « اَلفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب، فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر» (نهج‌البلاغه فیض، ص 1086). فرصت مانند ابر از افق زندگی می‌گذرد، مواقعی که فرصت‌های خیری پیش می‌آید غنیمت بشمارید و از آن‌ها استفاده کنید. »

4- حسن مآب : بازگشت صحيح و نيكو
پاسخ + 0 0 --
چیستی حفظ قرآن 1397/09/21 - 10:23
- چیستی حفظ قرآن :

حفظ قرآن : حفظ حروف + حفظ حدود
پاسخ + 0 0 --
تذکر جدی 1397/09/20 - 19:18
طبق اخبار واصله

۱- علی رغم اخیار بودن طرح و نیز ادعای ده درصدی
مدارس و معلمان را وادار کرده اند که اسامی حداقل پنجاه درصد دانش آموزان را وارد سایت کنند.

- این امر خلاف مبانی تربیت اسلامی و اخلاق قرآنی است.

۲- استدلال مجریان این است که چون دیپلمه ها و دانشگاهیان قرآن نمی دانند پس برنامه های درسی ناکارآمد است.

- این مطلب مغالطه و سفسطه است. زیرا :
اولا راهکار کسب توانمندی های قرآنی با اصلاح برنامه درسی موجود آن هم از طریق مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. و به فرض محال که چنین تشخیصی صحیح باشد معاونت پرورشی حق چنین اعمال سلیقه خلاف قانون را ندارد.

ثانیا چنین طرحی فقط یک طرح فوق برنامه است.
نباید یک طرح فاقد وجاهت قانونی و علمی که معلوم نیست آخرش چه خواهد شد از سوی یک مقام غیر مسؤول به عنوان جانشین یک درس معرفی شود.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 23:13
قرآن_در_کلام_علما_و_بزرگان

⚠️جای تعجب است که
به شخصیتها و سخنان آنها
اهمیت داده می شود،
اما قرآن که در دست ما است.
این طور نزد ما ارزش ندارد!
همه می دانیم که درباره ی قرآن، قرآن مقصیریم.

✨آیه الله بهجت (ره)
ما در رابطه با قرآن مقصر هستیم چون مفهوم واقعی قرآن را در حفظ طوطی وار و.....می دانیم .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 08:30
حفظ قرآن = حفظ حروف + حفظ حدود

غیر از این = نفاق
پاسخ + 0 0 --
قوامي 1397/09/21 - 15:52
پارادكس حافظه محوري

آقاي وزیر آموزش‌ و پرورش محترم از سويي مي فرمايند :

« حافظه محوری در مدارس امروز دنیا حذف شده است. » ( هفته اخير )

و از سوي ديگر با امضاي طرح ملي حفظ جزء 30، آن را « اولويت نخست نظام تعليم و تربيت » معرفي مي فرمايند.

- آيا كسي هست كه اين تعارض را توضيح دهد؟
- آيا صرف اين كه قرآن است، حافظه محوري توجيه مي شود؟

با توجه به اين كه ما قرآن را مهم ترين حجت الهي مي دانيم، و ( طبق نظر وزير محترم ) حفظ جزء 30 اولويت نخست آموزش و پرورش است؛ مانده ام كه با اين يك بام و دو هوا چه سازم؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 08:27
حافظه محوري در هر نوعش قابل قبول نيست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 20:13
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
ﺑﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ؛ ﺳﭙﺲ [ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ] ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ، ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ [ ﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ]ﻣﺘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩ .( فصلت/ ۳۰)

موضع گیری و مواجهه بحق جناب آقای دکتر نباتی در مقابل این طرح به ظاهر قرآنی و استقامت ایشان کاملا خدامحورانه و حقیقتا عمل به این آیه شریفه است.
کاش بانیان این طرح‌های بنیان افکن اندکی بیندیشند و به نام قرآن, علیه قرآن عمل نکنند و به جای تقویت باورهای دینی کودکان, باعث دین گریزی آنان نشوند.
پاسخ + 0 0 --
نحن ابناء الدلیل 1397/09/21 - 20:52
باسلام و احترام
با مطالعه مطالبی که استاد نباتی نگاشته است می‌توان ده ها دلیل قانونی, علمی و فلسفی را در رد طرح حفظ جزء سی برای دانش آموزان دوره ابتدایی استخراج کرد.
لطفا بانیان و مدافعان این طرح نیز دلایل خود را جهت تایید اقامه کنند.
و اگر جز حفظ طوطی وار و حافظه محوری دلیل دیگری ندارند, هر چه زودتر این طرح را متوقف کنند و مانع عواقب مخرب آن شوند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 00:29
اي كاش به جای هزینه برای این طرح های تکراری و غیر عملی و توزيع چندين ميليوني پوستر حفظ كه در مدارس انباشته شده است، به کلاس های قرآن ما لوحه روخواني و روان خواني مي دادند. سی دی پخش کن مي دادند.

متاسفانه در مدارس فقط طرح ها در حد تئوری انجام میشه و فقط در کاغذهاست چون عملا قابل اجرا نبوده و نتیجه بخش نیست
فقط وقت هدر دادن
پاسخ + 0 0 --
مانی امینی 1397/09/22 - 07:31
چند تناقض آشکار در طرح ملی حفظ جزء ۳۰ :

۱- اگر این طرح ماهیت تبلیغی و ترویجی دارد ( که دارد ) چرا از ساعت درسی که ماهیت آموزشی دارد برای آن استفاده شده است؟!!

۲_ اگر وزارت آ.پ مکلف به اجرای اسناد تحولی از جمله سیاست های ابلاغی رهبری است، چرا این وزارت به جای آن مجری سیاست های ابلاغی معظم له به سازمان های تبلیغی و ترویجی شده است؟!!

۳- اگر کتاب های درسی قرآن وزارت آ.پ طبق آمار رسمی منتشر شده توسط خود شورای توسعه فعالیت های قرآنی کشور در اجرای اهداف آموزش عمومی قرآن مشارکت ۷۰ درصدی داشته است، چرا با اجرای طرح ملی حفظ قرآن که با اهداف نه گانه آموزش عمومی اختلاف ۹۰ درصدی دارد، برنامه درسی قرآن مملکت را منهدم می کنید؟!!!
پاسخ + 0 0 --
يك فرهنگي 1397/09/22 - 07:52
نیکی که از حد بگذرد کافر خیال بد کند.

همه می دانیم که در چند سال اخیر بر درس قرآن چه گذشته است.

مافیای قرآني كشور بر عليه درس قرآن هر چه خواستند مصاحبه و مطلب منتشر كردند.

و تا كنون هم اجازه كوچك ترين نقد يا حتي جوابي را به اين همه تهمت و حرف هاي بي پايه و اساس نداده اند.

مافيايي كه از بودجه آموزش عمومي قرآن عليه آموزش و پرورش استفاده مي كنند.

معاونت پرورشی در دو سه سال گذشته از طرق مختلف از جمله خبرگزاری ایکنا درس قرآن مدارس را آماج حملات شدید و ناجوانمردانه قرار داد.

علت اين همه تخريب آن است كه :
امروز بتوانند ساعات درسی قرآن را تسخير كنند.

و البته به خیال خام خود به بهانه ناکارآمدی درس قرآن و احراي طرح ملی حفظ له اين مقصد رسيده اند.

به همين خاطر به هر قیمتی شده در پی تهیه آمار و ارقام از طریق وادار کردن مدارس ابتدایی به درج ۵۰ % اسامی دانش آموزان هر کلاس در سيستم همگام هستند.

در حالی که چنین کاری نه علمی نه قانونی نه عقلانی و نه عملي است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 08:04
سخني با معاونت بسيار محترم پرورشي وزارت آموزش و پرورش :

اولا - کارآمدی و یا کارآمدی یک برنامه درسي توسط حوزه معاونت پرورشی تایید و اعلام نمی شود.

ثانيا - برنامه و محتوای درسی جایگزین هم توسط شما تعیین نمی شود. زيرا شما مسئول فعاليت هاي فوق برنامه هستيد. ( هر چند كه فعاليت فوق برنامه شما مؤيد و مكمل برنامه هاي درسي مصوب باشد. )

ثالثا - اصولا مقایسه این فعالیت فوق برنامه و تبلیغی و ترویجی با برنامه درسي و رسمی و آموزشی مصوب قیاسی مع الفارق و بي ربط است.

رابعا - اختصاص ساعات درسی قرآن به این طرح بر خلاق عقل و منطق و قانون و خارج از حوزه شماست كه و شما حق چنين بذل و بخششي از كيسه خليفه را نداشتيد..

پس بهتر است از امكانات نظام و انقلاب بر عليه قرآن و اسلام استفاده نكنيد.

اين پروژه شكست خورده است. تا دير نشده جلوي اشتباهات و تخريب هاي بيش از اين را بگيريد. ( لطفا )
پاسخ + 0 0 --
سيما 1397/09/22 - 08:22
« حفظ ترتيبي » چرا ؟!!!
« ترويج حفظ ترتيبي، آموزش عمومي قرآن نيست. »

زيرا اين طرح نه قابليت اجرا ندارد. ( البته با اجبار چرا ) و نه نتيجه ارزشمندي

چرا كه در اين طرح توجه تربيت قرآني و اهداف نه گانه آموزش عمومي قرآن كشور ناديده گرفته شده است.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور از سويي اهداف آموزش عمومي قرآن را تصويب و ابلاغ مي كند و از سوي ديگر با اجراي طرح ملي حفظ آن اهداف را نقض مي كند !!!!

آيا اين طرح نبايد با اهداف آموزش عمومي قرآن ارتباط معناداري داشته باشد؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
التماس بصیرت 1397/09/29 - 08:45
وقتی که متولیان فرهنگی نظام را چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن نیست و در یک کلمه " بی بصیرتی " مانع درک حقایق است، فقط می توان گفت :

راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب
تا آدمى نگاه کند پیش پاى خویش

چندین چراغ دارد و بیراهه مى رود
بگذار تا بیفتد و بیند سزاى خویش

و به بیان روشنگرانه قرآن شریف:

«فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا
حَتّى یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذى یُوعَدُونَ.»

پس آنان را رها ساز تا در یاوه سرایى خویش فرو روند
و بازى کنند؛
تا آن روز را که بدان وعده داده مى شوند، ببینند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 11:55
نیکی که از حد بگذرد،
کافر خیال بد کند.

معاونت پرورشی در دو سه سال گذشته از طرق مختلف از جمله خبرگزاری ایکنا درس قرآن مدارس را آماج حملات شدید و ناجوانمردانه قرار داد.

امروز در پی تصرف ساعات درسی قرآن است.

و به خیال خام خود به بهانه ناکارآمدی درس قرآن طرح میلی حفظ اجباری را کلید زده و به هر قیمتی در پی تهیه آمار و ارقام از طریق وادار کردن مدارس ابتدایی به درج ۵۰ % اسامی دانش آموزان هر کلاس است.

در حالی که باید دید چنین کاری علمی و قانونی و عقلانی است.
کارآمدی و یا کارآمدی یک درس توسط معاونت پرورشی تایید و اعلام نمی شود.
برنامه و محتوای درسی جایگزین هم توسط ایشان تعیین نمی شود.

اصولا مقایسه این فعالیت فوق برنامه و تبلیغی و ترویجی با درس رسمی و آموزشی قیاسی مع الفارق است.

هم چنین اختصاص ساعات درسی قرآن به این طرح بر خلاق عقل و منطق و قانون است.
پاسخ + 0 0 --
سپاس از صدای معلم 1397/09/22 - 22:48
در بن بست رسانه ای کشور باید از صدای معلم صمیمانه سپاسگزاری کرد که به تنهایی آلترناتیو و رسانه جایگزین ابر رسانه های داخلی شده است.
پاسخ + 0 0 --
فتاحی 1397/09/22 - 12:55
به نظر بنده این که بچه بتونن قرآن رو صحیح و بدون اشتباه بخونن خیلی بهتر از این که سوره هارو حفظ کنن و تو این چندین سال معلمی که تجربه کردم متوجه شدم بچه هایی که صحیح خوانی رو یاد گرفتن خودشون کم کم به حفظ هم علاقه مند شدن و اغلب سوره های کتاب درسی رو حفظ کردن
پاسخ + 0 0 --
عمادي 1397/09/22 - 14:27
اين طرح با اين همه مخالف و ( البته هيچ موافق ) بهتر بود اول اجراي آزمايشي مي شد.

اين گونه برنامه ريزي و عملكرد تنها اسراف بيت المال است.

هم چنين با نگاه تك بعدي نمي توان كار موفق ارائه كرد. بلكه بايد به همه جوانب توجه داشت.

مثلا معلم حفظ داشتن يك موضوع خيلي اساسي است.
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/09/22 - 17:07
متوليـان و مسئولان قرآني كشور كه بودجه هاي قرآني را در اختيار دارند به جاي موازي كاري و حذف ساعت قرآن به هزینه آن در دوره ابتدايي بپردازند. با اين كار هم از حيف و ميل بيت المال جلوگيري كنند و هم از امكانات موجود حداكثر استفاده را بنمايند.
به جاي برگزاري صرف دوره هاي متعدد آموزشي كه اغلب تكراري و غير مفيد است، تحقق «سواد قرآني» شهروندان به عنوان يك رخ داد فرهنگي مورد توجه قرار گيرد.
پاسخ + 0 0 --
حاجی بابایی 1397/09/22 - 22:27
سود جویی متولیان این طرح اجباری از تبلیغات یک سویه و پروپاگاندا رسانه ای از سویی باور نکردنی و از سوی دیگر خطرناک و جبران ناپذیر است.
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/09/22 - 17:08
1-سواد قرآني يك نياز همگاني است. همه افراد جامعه با هر وضع اقليمي، شغلي، اقتصادي، اجتماعي و... براي آن كه هويت انساني- الهي خويش را بشناسند، و از آن مراقبت كنند و زمينه شكوفايي تدريجي آن را نيز فراهم آورند، به سواد قرآني نيازمند هستند.
2-سواد قرآني از يك حد پايه برخوردار است. هرچند افراد با توجه به تفاوت هايي كه در تحصيلات، سن، شرايط اقتصادي و اجتماعي دارند به سطوح مختلفي از سواد قرآني نيازمند هستند، ولي بهره مندي عموم از يك حد پايه ضروري است .
پاسخ + 0 0 --
چیستی حفظ قرآن 1397/09/23 - 08:13
چیستی حفظ قرآن

پرسشی مطرح بود این روزها:
حفظ قرآن چیست در نزد عقول ؟

حفظ بی معنا چه معنا می شود ؟
نزد قرآن و نبی؛ آل رسول؟

در جوابش می توان گفتا چنین :
این سخن را ابتدا باشد اصول

اصل اول : حفظ قرآن با حدود
با چنین اصلی بود حفظت قبول

با کمی کنکاش ظاهر می شود
معنی حفظ کلام الله حصول

لفظ بی معنا دگر اعجاز نیست،
زین چنین حفظی نمی گردد وصول

این سخن را از علی نشنیده ای؟
بی تدبر نیست خواندن را حصول

با تدبر؛ خواندنت خیر است و نیک
از چه می خواهی کنی از آن عدول؟

حفظ قرآن خواندنی بی فهم نیست.
فهم این مطلب نمی فهمد جهول

من چه گفتم ای مسلمان زاده جان!
از چه هستی این چنین از من ملول

هر چه می خواهی بکن اما بدان
جز هدایت چیست قرآن را نزول؟!!

با تعصب، با لجاجت خو مکن
زین جهالت ها کند قرآن افول

حفظ قرآن، حفظ الفاظ و حدود
این بود معنای آن نزد فحول
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/23 - 09:17
چیستی حفظ قرآن

پرسشی مطرح بود این روزها:
حفظ قرآن چیست در نزد عقول ؟

حفظ بی معنا چه معنا می شود ؟
نزد قرآن و نبی؛ آل رسول؟

در جوابش می توان گفتا چنین :
این سخن را ابتدا باشد اصول

اصل اول : حفظ قرآن با حدود
با چنین اصلی بود حفظت قبول

با کمی کنکاش ظاهر می شود
معنی حفظ کلام الله حصول

لفظ بی معنا دگر اعجاز نیست،
زین چنین حفظی نمی گردد وصول

این سخن را از علی نشنیده ای؟
" بی تدبر نیست خواندن را حصول "

با تدبر؛ خواندنت خیر است و نیک
از چه می خواهی کنی از آن عدول؟!!

حفظ قرآن، خواندنی بی فهم نیست.
فهم این مطلب نمی فهمد جهول

من چه گفتم ای مسلمان زاده جان!
از چه هستی این چنین از من ملول

هر چه می خواهی بکن، اما بگو
جز هدایت چیست قرآن را نزول؟!!

با تعصب، با لجاجت خو مکن!
زین جهالت ها کند قرآن، افول

حفظ قرآن : " حفظ لفظ است و حدود "
این بود معنای آن، نزد فحول
پاسخ + 0 0 --
سید هاشم قربانی 1397/09/23 - 13:17
می خواستم بدانم با توجه به جدول الگوی هدف گذاری در برنامه درسی ملی و اسناد تحولی

اولا این طرح چه ارتباطی با چهار عرصه زیر دارد :
خود
خدا
خلق
خلقت

ثانیا مقوم و موید کدام یک از عناصر زیر است:
تفکر
تعقل
علم
عمل
ایمان
اخلاق

تشکر از پاسخگویی
پاسخ + 0 0 --
پاسخنامه 1397/09/23 - 20:33
گزینه صحیح : هیچکدام
پاسخ + 0 0 --
مدرس قرآن تهران 1397/09/24 - 07:15
سلام عليكم با تشكر اين راهم اضافه كنيد كه :

رويكرد حاكم بر اسناد تحولي و اهداف برنامه هاي درسي و آموزشي « رويكرد شكوفايي فطرت گرايي توحيدي » و « رسيدن به مراتبي از حياط طيبه » است.

سؤال اينجاست :
آيا چنين هدف خاصي كه ذاتا قابليت تعميم پذيري ملي و سراسري ندارد، مي تواند در چنين حجمي از محتوا و آن هم با « رويكرد حافظه » محوري » توفيقي بدست آورد؟!!!

كدام پژوهشي نشاندهنده چنين مطلبي است؟
اصولا اين طرح اجراي آزمايشي داشته است؟
آيا ساير حوزه هاي آموزشي و پژوهشي بر روند استكمالي اين طرح نظارت داشته و در ملي شدن آن مشاركت نموده اند؟

آيا اصولاً معاونت پرورشي صلاحيت ملي كردن يك طرح تبليغاتي خارج از وظايف آموزش و پرورش را دارد؟

ملاك و معيارهاي استانداردي براي چنين طرح هاي خلق الساعه اي وجود دارد؟

و تعداد زيادي سؤال كه همواره ذهن هر معلم دلسوز و دغدغه مندي را مشغول به خود مي كند.
پاسخ + 0 0 --
محسن 1397/09/23 - 22:00
آسیب کدام بیشتر است؟
۲۰۳۰ یا حفظ اچباری؟
چرا باید اسامی ۵۰ % از دانش آموزان را در سایت همگام وارد کنم؟
یا باید دروغ بگویم.
یا باید دانش آموزان را مجبور به حفظ کنم.

لطفا به نام قرآن به کودکان ایران ظلم نکنید.

من به خدا ایمان دارم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/23 - 22:03
حذف اجباری یعنی قرآن گریزی
چرا باید نام ۵۰ % از دانش آموزان کلاسم را در سایت همگام بنویسم؟!

یا باید دروغ بگویم.
یا باید مجبورشان کنم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/24 - 00:06
همکار گرامی ! سلام علیکم
با تشکر از پیگیری و دلسوزی شما
طبق دستور العمل فقط ۱۰% دانش آموزان مد نظر است.
آن هم کاملا اختیاری

قطعا چنین درخواستی از طرف هر کس که باشد غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر عقلانی است و باعث رنجش کودکان می شود.

از این افراد برای اصرارشان مجوز کتبی بخواهید.
هرگز تحت هیچ شرایطی از الزام و اجبار بهره نگیرید.
پاسخ + 0 0 --
ناجی 1397/09/24 - 00:14
طرح حفظ جزء ۳۰ ماهیتی تبلیغی و ترویجی دارد.
( لذا ماموریت وزارت آموزش و پرورش نیست. )

وقتی وزارت آ.پ مأموریت و رسالت خود را که همانا کسب مهارت خواندن قرآن دانش آموزان و فهم اولیه و مهارت تدبر در قرآن را علی رغم اسناد تحولی و نظر ابلاغی رهبری نادیده گرفته و ساعات درسی رسمی قرآن را به طرح هایی که وظیفه ارگان های تبلیغی و ترویجی دارند به چنین طرح هایی اختصاص می دهد، اوضاع می شود همین : وزارت آ.پ یک شبه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ( ده میلیون نفر ) حافظ قرآن تحویل می دهد.

( علی برکت الله )
پاسخ + 0 0 --
التماس تفکر 1397/09/23 - 22:14
قرآن کریم :

فذکر
انما آنت مذکر
لست علیهم بمسیطر

اگر این آیه قرآن است پس اجبار چرا ؟

چرا حفظ جز ۳۰ ؟
چرا آیات تربیتی نه ؟
چرا این همه فرازها و قطعات تربیتی و پیام قرآنی کتاب های قرآن درسی و هدیه ها نه ؟

التماس تفکر
پاسخ + 0 0 --
فعالیت طبق رسالت باش 1397/09/24 - 00:19
درود بر شما

این نگاه عالمانه جنابعالی نتیجه دقت شما در تفاوت فعالیت آموزشی و فعالیت تبلیغی و ترویجی است.

رسالت آموزش و پرورش فعالیت آموزشی است.
رسالت سازمان های تبلیغات و اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد فعالیت تبلیغی و ترویجی

اختصاص ساعات درسی رسمی آموزش قرآن به طرح ملی حفظ قرآن از این جنبه هم دارای نواقص و ایرادات اساسی است.
پاسخ + 0 0 --
همکار فرهنگی 1397/09/24 - 00:23
به نظرم نقص کار همی جاست :
چرا حفظ فرازها و قطعات تربیتی و پیام قرآنی کتاب های قرآن درسی و هدیه های آسمان مبنای عمل نباشد.

با عمل به این پیشنهاد کمک شایانی هم به درس قرآن می شود.
سپاس از پیشنهاد سازنده شما
پاسخ + 0 0 --
« حفظ ترتيبي » چرا ؟ 1397/09/24 - 16:54
« حفظ ترتيبي » چرا ؟!!

جانِ جان! يك دم تفكر، « حفظ ترتيبي چرا » ؟!!
غافلي از تربيت، راه سراشيبي چرا؟!!

گر به فكر حفظ اطفالي، كتابش را ببين
در پي ناديدن آيات تأديبي، چرا؟!!

اين همه اسناد رسمي، فرصتي ناب است و نيك
كودكان را طرح ملي، غير تصويبي چرا؟!!

كودكان اين وطن را ساعت قرآن، كم است؛
حذف قرآن از مدارس؟!! فكر تخريبي چرا؟!!

مي كني ايران زيبا را قياسي نابجا
مردم ايران زمين با مردم ليبي چرا ؟!!

اغلب اين سرزمين ها در كجاي جدولند
با چنين وصفي نمي گويم كه بفريبي چرا؟!!!

« كودكان قرآن بياموزند اغلب در كلاس » 1
از چه رو هر روز و شب در فكر آسيبي، چرا؟!
پاسخ + 0 0 --
حفظ ترتيبي چرا ؟ 1397/09/24 - 16:55
كاش قدري فكر مي كرديد بر اجبارتان
من نمي دانم كه تا كي فكر تقليبي 2، چرا؟!!

در نگنجد در يكي ساعت، دو شيوه درس و بحث
از چه رو بايد شود اين درس، تركيبي چرا؟!!

گر نگنجد در يكي اقليمِ آموزش، دو درس
هر دو ويران مي شود، آخر چنين شيبي چرا ؟!!

كار درس و مدرسه كاري دقيق و منطقي است.
گر نداري علم آن، اين كار تقريبي چرا؟!!

پاورقي :
1- بيش از 95 درصد از كودكان تنها در زنگ قرآن، با خواندن قرآن آشنا مي شوند.
2- تقليبي : وارونه و برعكس نشان دادن چيزي
پاسخ + 0 0 --
حافظه محوري 1397/09/24 - 22:54
آيا حافظه محوري در فعاليت هاي قرآني مقبول است؟

حافظه کوتاه مدت به حافظهٔ ما از رویدادهایی اشاره دارد که ظرف چند ثانیهٔ گذشته اتفاق افتاده است.

از باب نظری استدلال شده که مهم است میان حافظهٔ کوتاه مدت از یکسو و حافظهٔ بلند مدت از سوی دیگر تمیز داده شود.

جوهر این تمییز نظری در اصطلاح «حافظهٔ اولیه» و «حافظهٔ ثانویه» جیمز نهفته است.

حافظهٔ اولیه با اطلاعاتی سروکار دارد که پس از پردازش در هوشیاری باقی می‌ماند و بدین ترتیب بخشی از حال روانی فرد را تشکیل می‌دهد.

برعکس، حافظهٔ دراز مدت با اطلاعاتی دربارهٔ رویدادها سروکار دارد که هوشیاری را ترک کرده‌اند و بدین ترتیب بخشی از گذشتهٔ روانی فرد را تشکیل می‌دهد.
پاسخ + 0 0 --
حافظه محوري 1397/09/24 - 22:56
یکی از تفاوت‌های عمده میان حافظهٔ کوتاه مدت (یا حافظهٔ اولیه) و حافظهٔ دراز مدت (یا حافظهٔ ثانویه) تفاوت ظرفیت آن‌ها است.

برای حافظهٔ دراز مدت حد شناخته‌شده‌ای وجود ندارد،

ولی بنابر استدلال میلر (۱۹۵۶) در مقالهٔ بسیار مهمش، تقریباً بیش از هفت قطعه اطلاعات (یعنی واحدهای آشنای اطلاعات) را نمی‌توان در هر زمان در حافظهٔ کوتاه مدت ذخیره کرد.
پاسخ + 0 0 --
حافظه محوري 1397/09/24 - 22:59
جالب است بدانید که حافظه‌ کوتاه مدت و بلندمدت بسته به نوع اطلاعات، متفاوت عمل می‌کنند.

برای نمونه، حافظه کوتاه مدت معمولا کیفیت‌های فیزیکی تجربه‌ مانند آنچه می‌بینیم، انجام‌ می‌دهیم، می‌چشیم، لمس‌ می‌کنیم و می‌شنویم را ذخیره می‌کند.

ذخیره‌ی اطلاعات در حافظه بلندمدت بر اساس کدهای معنایی صورت می‌گیرد. کدهای معنایی شیوه‌ی خاصی از کدگذاری هستند که در آن «معنای» یک کلمه، عبارت، تصویر، یا اتفاق کدگذاری می‌شود نه «صوت» یا «تصویر» آن.
پاسخ + 0 0 --
حافظه محوري 1397/09/24 - 23:04
حافظ به معنی محافظت کننده، لفظی است که مسلمانان به کسی که کل قرآن را حفظ کند می‌گویند.

در عربستان جایی که شمار اندکی از مردم باسواد بودند. عرب‌ها تاریخ، نسب نامه‌ها و شعرهای خود را تنها از راه حافظه حفظ می‌کردند.

بنابراین سنت، وقتی حضرت محمد سوره‌هایی که بعدتر تحت عنوان قرآن جمع‌آوری شدند را اعلام می‌کرد، پیروانش به‌طور طبیعی آن کلمات را از راه به خاطر سپردن حفظ می‌کردند.
پاسخ + +1 0 --
علیزاده 1397/09/25 - 09:11
با سلام و هرض ادب
این هفته " هفته پژوهش " است.

از هفته پژوهش، فقط تبریک و تهنیتش را آموخته ایم.
عملش را نه

این که بر تابلوها و بنرها حدیث شریف از امام علی ع بنویسیم :
" لا سنه افضل من التحقیق "

وزیری در همین نظام تعلیم و تربیت می گفت :
" هفته پژوهچ " ( دکتر علی احمدی )
بیچاره راست می گفت.

برخی طرح و برنامه های میلی و اجباری در مدارس سراسر کشور ( درست مانند همین طرح ) ثابت می کند که در کشور ما گاهی پژوهچ مبنای عمل است ( نه پژوهش و تحقیق )

من هم بر حسب عادت همیشگی آن را به شما صمیمانه تبریک می گویم :

" هفته پژوهش مبارک باد. "
پاسخ + 0 0 --
كاش قرآني كار كنيم 1397/09/25 - 13:51
سخني با حوزه معاونت محترم پرورشي

« قل كل يعمل علي شاكلته »
از كوزه همان برون تراود كه در اوست.

اصلاحگر بايد خودش صـالـح باشد.
اصلاحات را بايد از خود شروع كرد.

بايد افكارمان، اخلاقمان و رفتارمان قرآني باشد تا ديگران قرآني شوند.

اگر چنين نباشيد،

1- باعث خشم خدا مي شويم :
« لم تقولون ما لا تفعلون ؟!!
كبر مغتا عند الله اَن تقولا ما لا تفعلون ؟ »

2- نشانه ناداني ماست :
« اَ تَأْمُرونَ النّاسَ بِالبِرِّ
وَ تَنسَونَ أَنفُسَكُمْ
وَ أَنتُم تَتلونَ الكِتابَ
أَفَلا تَعقِلونَ ؟!! »

آيا اين شيوه صحيح است؟
بدون مصوبه ؟!!
بدون اجازه ؟!!

آيا مي دانيد :
بيش از 95 درصد از دانش آموزان فقط در زنگ قرآن، خواندن قرآن را مي آموزند؟

آيا اين خيانت به دانش آموزان نيست؟
آيا اين خيانت به قرآن نيست؟

اي كاش !
به جاي كار قرآني
قرآني كار مي كرديم؟!
پاسخ + 0 0 --
با كلاس شديم. 1397/09/25 - 13:54
جديداً باب شده :
هر كس مي خواهد تخلف كند، پناهنده مراجع معظم تقليد مي شود.

مانند : اروپا و امريكا كه مجرمان پناهنده كليسا مي شوند.
پاسخ + 0 0 --
تدبر یاتظاهر 1397/09/25 - 18:00
وقتی هدف حفظ الفاظ و توجه به ظاهر باشد،
خلاقیت می میرد ،
انگیزه کاهش می یابد.
درک و فهم تعطیل می شود.
جایی برای تدبر باقی نمی ماند.
می شود جسم بی روح
صرف قداست ، و عدم تدبر در قران ظلم به قران است .

از کودکان شنیدم هنگام حفظ قرآن
بگذار تا بفهمم از آیه های قرآن
پاسخ + 0 0 --
پژوهش؟ 1397/09/25 - 18:06
این هفته " هفته پژوهش " است.

از هفته پژوهش، فقط تبریک و تهنیتش را آموخته ایم.
عملش را نه

این که بر تابلوها و بنرها حدیث شریف از امام علی ع بنویسیم :
" لا سنه افضل من التحقیق "

وزیری در همین نظام تعلیم و تربیت می گفت :
" هفته پژوهچ " ( دکتر علی احمدی )
بیچاره راست می گفت.

برخی طرح و برنامه های میلی و اجباری در مدارس سراسر کشور ( درست مانند همین طرح ) ثابت می کند که در کشور ما گاهی پژوهچ مبنای عمل است ( نه پژوهش و تحقیق )

من هم بر حسب عادت همیشگی آن را به شما صمیمانه تبریک می گویم :

" هفته پژوهش مبارک باد. "
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/25 - 18:31
مصادره ساعات درسی آموزش قرآن ابتدایی را باید اول از همه به سازمان اوقاف و امور خیریه تبریک گفت.

زیرا ایشان اول مسابقات قرائت و حفظ قرآن ( شکوفه ها ) را که وظیفه و ماموریت خودش بود به وزارت آ.پ که ماموریتش آموزش عموم دانش آموزان است تحمیل کرد.

امروز هم عدم توفیق ترویج حفظ قرآن در جامعه را با مصادره ساعات و کلاس های درسی قرآن به دست آورد.

جدا هنیا لکم و مبارک باشد.

امیدوارم مدیران محترم متوجه باشند که در آینده باید بازخواست شوند.
همیشه اوضاع بدین گونه نخواهد ماند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/25 - 18:38
حذف زنگ قرآن از ساعات هفتگی مدارس ابتدایی، به بهانه طرح اجباری حفظ جزء ۳۰ و قرار دادن رسمی این ساعات و دانش آموزان و معلم در اختیار سازمان های تبلیغی و ترویجی خارج از نظام آموزش و پرورش - فقط برای مشتی اعتبار - آن هم توسط معاونت پرورشی،
شرعا حرام،
قانونا خلاف،
عقلا غلط
و وجدانا ظلم به کودکان معصوم است.
پاسخ + 0 0 --
خ. رضائيان 1397/09/27 - 15:21
وَ لا تَـزِدِ الـظّالِـميـنَ الّا تَـبارًا

آمين يا رب العالمين
پاسخ + 0 0 --
امام خمینی ره : 1397/09/26 - 06:50
‹‹ واقعيت ها را بنويسيد،
هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر کساني باشد که به آنان علاقمنديد.

من هم ممکن است اشتباه کنم.
شما نبايد از کنار اشتباهاتم يا آن چه به نظر شما اشتباه مي آيد، بي سرو صدا بگذريد، اين کار خلاف وظيفه اي است که بر عهده گرفته ايد.

كسي که براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه کتمان حقايق مي کند.

سعي کنيد مورخ بي غرضي باشيد،
مسائل و حوادث را آن طور که واقع شده است، شرح دهيد.

در قدم اول با زبان ملايم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شويم، خواه شاه باشد يا شبان. وظيفه در قدم اول ارشاد است و در اين وظيفه نبايد ميان انسان ها، از نظر مقام، موقعيت و منصب فرق بگذارند. ››

صحيفه امام،ج6 ،ص15
پاسخ + 0 0 --
امام خمینی ره : 1397/09/26 - 06:51
« همه بايد نظر خودشان را بدهند.
و هيچ کدام هم برايشان حتي جايز نيست که يک چيزي را بفهمند و نگويند.

بايد وقتي مي فهمند، اظهار کنند.
اين موافق هر که باشد، باشد،
مخالف هرکه هم باشد، باشد. »

صحيفه امام، ج13، ص102
پاسخ + 0 0 --
بگذار تا بفهمم 1397/09/26 - 06:59
« قرآن بی خطر »
« يُـضِلُّ بِـه كَـثيـرًا وَ يَهـدي بِـه كـثيـرًا »
سوره بقره / 26

قرآن بی خطر؛ خطرش دست کم مگیر
بی راهه می برد؛ سفرش دست کم مگیر

قرآن بی خطر؛ خطرش بی تفاوتی است.
این رخنه را نگر؛ گذرش دست کم مگیر

صوفی هم از کتاب سخن می کند ولی
آن بی هنر نگر؛ هنرش دست کم مگیر

قرآن به نیزه شد؛ علی آنجا شکست خورد
جهل این بود؛ درد سرش دست کم مگیر

قرآن بی خطر؛ خطرش داعش است و بس
وهابی این کند؛ خبرش دست کم مگیر

دست سیاست ار چه تهی از عدالت است.
وین پیر فتنه گر؛ اثرش دست کم مگیر

قرآن بی خطر؛ سندش ۲۰۳۰ شود
گفتیم زان مختصرش دست کم مگیر

ما را به چوب و رخت شبانی فریفته
وین گرگ آشنا شررش دست کم مگیر

قرآن بی خطر همه ظاهر بود ولی
قرآن واقعی گهرش دست کم مگیر

عمری کنار او ؛ ولی از وی کناره ایم!
خسران همین بود؛ ضررش دست کم مگیر

قرآن اگر که با دل و فکرت عجین شود.
اکسیر زندگی است؛ زرش دست کم مگیر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 10:45
متولیان محترم طرح ملی حفظ قرآن فرموده اند :

" هر سال یک جزء به طرح ملی حفظ قرآن اضافه می شود. "

یعنی اینکه :
سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ جزء ۳۰ ( امسال )
سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ جزء ۲۹
سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ جزء ۲۸
سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ جزء ۲۷
سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ جزء ۲۶
سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ جزء ۲۵
... تا
سال تحصیلی ۱۴۲۶ - ۱۴۲۵ جزء اول

وعده همه ما جشن ملی حفظ کل قرآن در سال ۱۴۲۷
با حضور حداقل ده میلیون حافظ قرآن

( زمان و مکان همایش ملی متعاقبا اعلام خواهد شد. )

خسته نباشید
پاسخ + 0 0 --
چه شباهتي !!! 1397/09/26 - 12:48
« گاج قدم جاي پاي معاونت پرورشي »

گاج و موسسات كنكوري براي ادامه فافياي كنكور دست به دامن مراجع معظم تقليد شدند.

مگر معاونت پرورشي درباره اجراي طرح ملي حفظ قرآن براي فرار از قوانين و مصوبات شوراي عالي دست به دامن مراجع معظم تقليد نشد؟

آقاي بطحايي !
مگر شما در رونمايي نمايشي طرح ملي قرآن در قم و محضر مراجع حضور داشتيد و حتي نامه تاييد و تاكيد بر اولويت بودن اين طرح صادر فرموديد.

« وَ لا تَـزِدِ الـظّالِـميـنَ اِلّا تَـبارًا »
پاسخ + 0 0 --
منادی 1397/09/26 - 22:52
گاهی خودمان برای رقبا می شویم = الگو

بله وقتی به جای تمکین از قانون و اسناد تحولی به ناراستگویی و عدم شفافیت و عدم رعایت حقوق و حد و مرز طرف مقابل فکر و اقدام می کنیم، = می شود همین

می شود = سرقت ساعت قرآن ( به نام قرآن )
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 14:05
این کار قابلیت ملی شدن رونداره هم معلمها وهم دانش اموزان رو تحت فشار قرار میده درضمن براساس زور و اجبار است نه علاقه و واقعا هیچی فایده ای نداره بهتر دست ازاین کارها برداریم تاهمین یه ذره دین و علاقه ای که در مردم مونده رو هم با زور فشار ازشون نگیریم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 14:14
متولیان محترم طرح ملی حفظ قرآن فرموده اند :

" هر سال یک جزء به طرح ملی حفظ قرآن اضافه می شود. "

یعنی اینکه :
سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ جزء ۳۰ ( امسال )
سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸ جزء ۲۹
سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ جزء ۲۸
سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ جزء ۲۷
سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ جزء ۲۶
سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ جزء ۲۵
... تا
سال تحصیلی ۱۴۲۶ - ۱۴۲۵ جزء اول

وعده همه ما جشن ملی حفظ کل قرآن در سال ۱۴۲۷
با حضور حداقل ده میلیون حافظ قرآن

( زمان و مکان همایش ملی متعاقبا اعلام خواهد شد. )

خسته نباشید
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/26 - 22:45
مهم ترین اشکال مربوط به اصلی ترین محور یعنی هدف طرح است.

یک هدف صحیح باید به دو سوال به روشنی پاسخ گوید :
۱- ضرورت اجرای طرح ملی حفظ قرآن چیست؟
۲- آیا تحقق چنین هدفی در شرایط عادی وجود دارد؟

غیر از این باید گفت : هدف پوچ است.

مهم این است که در هر شرایطی برخورد ما با موضوع و مردم صادقانه، عالمانه، مومنانه و عاقلانه باشد.

قضاوت باشما
پاسخ + 0 0 --
منادي 1397/09/26 - 17:40
با گذشت چندماه از اجراي طرح حفظ جزء 30 در مدارس كشور، مي توان گفت اين طرح :

1- فاقد هر گونه پداگوژي و هنر تربيتي است.
2- يك سويه و بدون توجه به نيازهاي اساسي، رواني، خلاقيت كودكان است. ( هرم سلسله‌ مراتب نیازهای مازلو )
3- روند غير منعطف و يكسويه طرح فرايندي « ميرا » در پي داشته و قرآن را با « كليشه شدن » روبه رو كرده است. ( كليشه = تكرار ملال آور )
4- اهداف، در فرايند يك سويه فعاليت ها، ناپيدا و غير ملموس است. ( دقيقا معلوم نيست نسبت اين طرح و شيوه اجراي نامعلوم آن با كودكان چيست و به سوي چه مفصدي مي كشاند. )
5- هيچ گونه « نظريه تربيتي » در هدف و مقصد و روش هاي آن مشاهده يا حس نمي شود.
6- وجه تمايز اينگونه از حفظ قران با آنچه در كشورهاي عربي و به ويژه وهابي ( و تفكرات وابسته آن ) ملاحظه نمي شود.
پاسخ + 0 0 --
منادي 1397/09/26 - 17:40
7- هيچگونه ارتباطي بين طرح قرآني با سيره 14 معصوم ديده نمي شود.
8- هيچگونه ارتباطي بين اصل تفاوت هاي فردي و نيز توجه به هوش هاي يادگيري گاردنر و استعدادهاي متعدد دانش آموزان با اين طرح ديده نمي شود.
9- هيچگونه ارتباطي بين اين طرح و كتاب هاي درسي و محتواهاي مصوب ملاحظه نمي شود. ( الا چند سوره پايه اول و دوم دبستان )
10- همه جاي دنيا براي دروس ملي و رسمي انواع كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي برگزار مي شود، اما متوليان امور فرهنگي ما از همه امكانات بر عليه اين درس استفاده مي كنند.

نتيجه :
با توجه به سرقتي كه از ساعت درسي قرآن صورت گرفته و نيز جايگزيني نامناسب طرح پر ايراد و پر دردسر حفظ ملي قرآن، تنها مي توان گفت : با صرف هزينه هاي كلان در موش آموزش عمومي قرآن ( اگر موضوع قرآن نبود مي گفتيم : ) « موش كشي » اتفاق افتاده است.
پاسخ + 0 0 --
صابري 1397/09/27 - 15:31
فقدان مراجع ذي صلاح براي رسيدگي در درون و نيز بيرون آموزش و پرورش زمينه را براي ارتكاب چنين جرائم و تخلفاتي فراهم مي كند.

به قول منطقيون :
وقتي « موانع مفقود و مقتضي موجود باشد » شهر هم شلوغ مي شود و مي شود آنچه كه نبايد بشود.
پاسخ + 0 0 --
حاجی 1397/09/26 - 21:12
طرح ملی حفظ قرآن طرح خوبی است به شرطی که خود مسوولین اعم از وزیر محترم آموزش و پرورش و رییس جمهور و همگی خودشان در این طرح پیشقدم شوند و حفظ کنند. حافظ کل قرآن .
پاسخ + 0 0 --
فرهنگ آموزش 1397/10/01 - 14:26
حق همين است كه فرموده ايد.

ذات نايافته از هستي بخش
كي تواند كه شود هستي بخش ؟!!!!!

قرآن كريم به شدت با كساني كه مي گويند و عمل نمي كنند ناسازگار است :

لم تقولون مالاتفعلون كبرا مغتا عند الله ؟
اتأمرون الناس ... افلا تعقلون

اين افراد :
اولا - موجب خشم خدا مي شوند ( صف آيه 2 )
ثانياً - بي عقل هستند. ( بقره 44 )

از منظر قرآن :
« قل كلّ يعمل علي شاكبته »
از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 22:35
باسلام و احترام
گر رو به تو آورده ام از روی نیازی است
گر درد سری می‌دهمت از سر دردی است
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ندانی که چه دردی است.

حقیقتا با قشری بی درد و البته بی درک مواجه ایم.
افرادی که بعنوان متولیان امر تربیت و ناخدایان کشتی هدایت این کشور, نه مفهوم تربیت را درک کرده‌اند و نه هدف از نزول قرآن را که همان هدایت است شناخته‌اند.
پاسخ + 0 0 --
اندکی تفکر 1397/09/26 - 22:48
تربیت چیست؟
تربیت, آموزش نیست.
تربیت تعلیم نیست.
تربیت عادت دادن نیست.
تربیت تغییر نیست.
تربیت بارآوردن نیست.
تربیت پرورش دادن نیست.
تربیت.... نیست...

تربیت هدایت است.
قرآن کتاب هدایت است.
تدبر منجر به هدایت خواهد شد.
حافظه محوری با تربیت و هدایت سازگار نیست.

کاش متولیان به ظاهر دلسوز مفهوم تربیت را درک می‌کردند...
کاش متولیان این طرح هدف از نزول قرآن را می‌شناختند و در پی هدایت کودکان معصوم و مظلوم این مملکت بودند . . . کاش...
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 22:58
بسم الله الرحمن الرحیم
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة...
پاسخ + 0 0 --
قرآن را با علي بخوان 1397/09/27 - 07:33
« قرآن را با علي بخوان. »
دكتر علي شريعتي

در حديث ثقلين و حديث مشهور از امام علي عليه السلام به وضوح به « جدايي ناپذيري قرآن و عترت » سفارش و تأكيد شده است.

« ذلک القرآن فاستنطقوه،
و لن ینطق، و لکن اخبر کم عنه. ... »

اين است قرآن، آن را به سخن گفتن وادار کنید.
و البته هرگز (با شما) سخن نخواهد گفت،
ولی « من » برای شما از قرآن خبر می دهم.

خطبه 158نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/26 - 23:10
با سیری در میدان تاخت و تاز معاونت محترم پرورشی و طرحهای گاه و بی گاه و البته بی هدف این معاونت, حکایت از شکستهای پی در پی این طرحها دارد.

فاعتبروا...
کاش عبرت گرفته شود..

دل گفت مرا علم لدنی هوس است
تعلیمم ده اگر تو را دسترس است
گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/09/27 - 00:12
در سایر دروس برای تقویت برنامه های درسی و رسمی همایش های ملی و بین المللی تشکیل می شود .جای تعجب و تاسف است که در حوزه برنامه درسی آموزش قرآن پرورشی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور کمر به تخریب و تضعیف برنامه درسی قرآن زده است .کاش ایشان به این مطلب عنایت داشتند : برنامه درسی قرآن طرحی ملی و برنامه رسمی قرآن جمهوری اسلامی ایران است .
پاسخ + 0 0 --
جلال 1397/09/27 - 15:18
چه خوش گفت فردوسي پاكزاد
( كه رحمت بر آن تربت پاك باد ) :

چو دشمن گرامی ‌شد و دوست خوار
به ناچار پیش ‌آید چنین روزگار

همین دان که گر، ما خرد داشتیم
چنین روزگاری نمی‌داشتیم
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/27 - 07:24
چه خوش گفت :

ذات نايافته از هستي بخش
كي تواند كه شود هستي بخش ؟

تا تعريف حفظ مشخص نشود،
تا نوع و سطح آن در نظامي كه تعليم و تربيت 14 ميليون كودك و نوجوان وظيفه اوست، مشخص نشود،
تا نسبت حفظ با مأموريت و رسالت وزارت آموزش و پرورش مشخص نگردد،
تا صلاحيت هاي مشترك و حرفه اي معلم در اين طرح محرز نشود،
تا مقصد حقيقي حفظ قرآن معرفي نشود،
تا نسبت اين طرح با اصول، رويكردها، اهداف، محتواي آموزشي، روش هاي تدريس و ارزش يابي تعيين نگردد
تا اسناد تحولي ناديده گرفته مي شود،
تا فرمايش رهبري درباره تربيت ده ميليون حافظ به صورت تحريف شده مبناي عمل و شعار قرار مي گيرد،

اين طرح نمي تواند مصداق اين حديث شريف نبوي باشد :

« فاذا التبست عليهم الفتن، كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن »

آنگاه كه آشوبها چون شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن پناه ببريد.

اصول كافي، ج 2 ، ص 598
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/27 - 07:27
علت تفرقه در جهان اسلام، پرداختن نا صحيح و توجه بيش از حد به ظواهر و عفلت مسلمانان از تدبر در قرآن است :

زيرا قرآن به ما هو قرآن، كتاب هدايت است.

روزگار نشان مي دهد كه بي توجهي به همين معناست كه نتوانسته قرآن را محور وحدت قرار دهد.

« و اعتصموا بحبل الله و لا تفرقوا »
آل عمران 102
پاسخ + 0 0 --
حسن 1397/09/27 - 07:41
اگر آنچه درباره تصرف غير قانوني ساعت درسي قرآن گفته مي شود، صحيح باشد بايد گفت چه فرقي بين حفظ قرآن اين طرف آب با آنطرف آب ( كشورهاي عربي ضد شيعي ) وجود دارد؟

لااقل از معاونت پرورشي انتظار مي رفت كه خود عامل به دستورات دين مبين اسلام و ارشادات قرآن و عترت و قوانين كشور باشد.

امام علي عليه السلام فرمود :
مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ .

آن كسي كه خود را در مرتبه پيشوايى قرار مى‏ دهد بايد پيش از تربيت مردم، به تربيت خود اقدام كند، و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد، بايد به كردارش مؤدب به آداب كند، و آن كه خود را بياموزد و ادب نمايد به تعظيم سزاوارتر است از كسى كه فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند.

تو خود حجاب خودي حافظ، از ميان برخيز
پاسخ + 0 0 --
هشدار ! 1397/09/27 - 08:31
هشدار !
خطر آنارشيسم اسلامي در آموزش و پرورش جدي است.

اجراي اينگونه طرح و برنامه هاي بي ضابطه و و غير قانوني، حتي به نام دين و قرآن و انقلاب اسلامي، به « آنارشيسم اسلامي » در ايران منجر خواهد شد.

قطعا سكوت عميق چندين ماهه و چندين ساله شوراي عالي آموزش و پرورش در چنين مقوله هايي بيشترين زمينه را براي ظهور تفكرات مشكوك فراهم خواهد كرد.
پاسخ + 0 0 --
منادی 1397/09/27 - 09:28
دو قلوهای آموزش و پرورش، تربیت را تقسیم کرده است.

وزارت آموزش و پرورش به وحدت نیاز دارد : " وزارت تربیت "

معاونت پرورشی با اجرای سه طرح بی نتیجه و صرفا شعاری ثابت کرد که شایستگی ترویج قرآن را به تنهایی ندارد.

معاونتی تهی از تفکر و تعقل و صرفا شعاری نمی تواند صلاحیت بزرگداشت قرآن را داشته باشد.

آنارشیسم اسلامی نطفه شوم نو گرایی است که به نام سندتحول بنیادین در حال انعقاد است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:15
چند سوال درباره طرح ملي حفظ قرآن در مدارس ابتدایی :
1- تعريف « طرح ملي » چيست؟ ( چه شاخصه هايي براي يك طرح ملي وجود دارد. )
2- آيا بهتر نبود به جاي حفظ جزء 30 دانش آموزان، آيات تربيتي و تدبري كتاب هاي درسي قرآن و ديني خود را حفظ كنند؟
3- علت پافشاري روي حفظ جزء 30 چيست؟ ( اگر طرح ملي براي همه مردم است، آيا كودك با بزرگسال تفاوت ندارد؟!! )
4- آيا حفظ جزء 30 شدن دانش آموزان را اهل تدبر در قرآن مي كند/ چگونه ؟ ( رهبري فرمودند حفظ زمينه و مقدمه تدبر در قرآن است. / آيا طرح نبايد تدبر محور باشد و نه حفظ محور ؟)
5- آيا اين طرح مراحل اجراي ملي را طي كرده است؟ ( مانند اجراي آزمايشي، اعتبار بخشي، تاييد متخصصان )
6- آيا اصل اين طرح و اجراي آن به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نياز ندارد؟
7- آيا اختصاص يك ساعت از درس آموزش قرآن رسمي به مصوبه شوراي عالي نياز ندارد؟
پاسخ + 0 0 --
اجابتی 1397/09/28 - 23:59
سلام علیکم
سوال های شما بسیار عالمانه و دقیق و در یک کلام کارشناسانه است. به همین دلیل شاید بهتر باشد در حد وسع و توان و زمان پاسخی اجمالی به این سوال ها ارائه کرد.

۱_ ملی بودن یک طرح اغلب به اجرای سراسری آن طرح اطلاق می شود. در حالی که چنین نیست.

یک طرح ملی اول از همه باید ماهیت ملی داشته باشد.
یعنی مبتنی بر ضرورت و امکان و نیاز و توانایی مخاطبان برنامه ریزی شود.

طرح ملی در واقع یک ایده ملی است که بر اساس سن و جنسیت و سطح سواد و ... قابل انعطاف است.

به عنوان مثال : طرح ملی حفظ قرآن را نمی توان در ردیف طرح های ملی قرار داد.

زیرا این طرح هیچ رابطه ای با هیچ یک از موضوعات بالا ندارد.
و در اصل نیز نتیجه ای عقیم و بی معنا ارائه می کند.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 2 1397/10/01 - 13:40
پاسخ سوال دوم

- قطعا همين طور است كه مي فرماييد.
با فرو كاستن قرآن به ابزار و ديگر هيچ، حتي خصلت ابزاري آن نيز به سيماي ديگري تبديل خواهد شد.

از اين روي خنثي سازي قرآن كه قطع ارتباط فرد با مضامين تربيتي را به دنبال دارد، قرآن را از هر نوع قضاوتي در باره عامل باز مي دارد.

اين يعني قرآن را به زير كشبدن و اينجاست كه ديگر بود و نبود قرآن دغدغه نخواهد بود. مگر از روي عادت

همين است كه به تدريج ملال آور مي شود.
و از صحنه زندگي حذف

و زندگي با روكش دين و به نام دين
ولي به كام هوا و هوس
يعني اوج حماقت زندگي

و تازه آنجا مي رسيم اول آيه :
« مثل الذين حمل التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا »

سوره جمعه 2
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 3 1397/10/01 - 13:50
پاسخ سوال سوم :

وقتي قرار نيست كسي چيزي بفهمد، چه فرق مي كند :

مخاطبان كلاس اول دبستان باشد، يا دانشجوي فوق ليسانس رشته معارف قرآني ( همه بايد جزء 30 را حفظ كنند. )

فرقي نمي كند محتواي حفظ دانش آموز دوره ابتدايي
آيه : « و كواعب اترابا » باشد.
يا آيه « خلق من ماءٍ دافق »
يا آيه « اذا زلزلت الارض زلزالها »
يا ...

طرح ملي حفظ ترتيبي نشان مي دهد كه :
مجريان صاحب نفوذ اين طرح
نه تنها قرآن را نشناخته امد،
بلكه انسان را هم نشناخته اند،
و بلكه جهان هستي را نشناخته اند.

فرآن آينه تمام نماي « خود، خدا، خلق و خلقت » است.
و در طرح حفظ ترتيبي : هيچكدام
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 4 1397/10/01 - 14:05
پاسخ سوال چهارم :

تحريف سخنان رهبري در همان جلسه 5/5/1395 محوري ترين ضعف و اشكال اين طرح است.

ايشان فرمودند : « حفظ مقدمه تدبر است. »
اين سخن حكيمانه اگر در طرح مذكور حذف نمي شد، آن وقت حفظ ترتيبي براي عموم مردم و به ويژه دانش آموزان بي معنا و حتي نامناسب شناخته مي شد.

اما چنين غفلتي باعث غلطيدن در چنين اشتباهي شد. كه منجر به حذف برنامه درسي قران گرديد.

در صورتي كه با محور قرار گرفتن نگاه تدبري، طرح حفظ مايه تقويت كتاب ها و برنامه هاي درسي مي شد.

حفظ آيات و سوره ها و فراز هاي منتخب تربيتي كه در كتاب هاي درسي به وفور ديده مي شود و دانش آموزان قبلا آن ها را ديده و با معنا و توضيحات و تدبرش آشنايي نسبي دارند.

ناديده گرفتن داشته ها ( 2000 صفحه قرآن و هديه ها ) در طرح حفظ و جايگزيني طرح حفظ جزء 30 به جاي تدريس كتاب درسي از صدمات جبران ناپذير است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 5 1397/10/01 - 14:07
پاسخ سؤال 5 :

مسلما خير
اين طرح مراحل ارائه اوليه، تاييد، اجراي آزمايشي، ارزشيابي، اعتبار بخشي و تصويب را نگذرانده است.

بنابراين اجراي آن نه قانوني و نه علمي است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 6 1397/10/01 - 14:09
پاسخ سؤال 6

بله / قطعاً به مصوبه شوراي عالي نياز دارد.
بدون مصوبه مدارس حق اجرا ندارند.
و اگر اتفاق خاصي رخ دهد، مدرسه و معلم بايد پاسخگوي حادثه باشند.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 7 1397/10/01 - 14:11
پاسخ سوال 7

بله قطعا اختصاص ساعت درسي به چنين طرح فوق برنامه اي نيازمند مصوبه شوراي عالي است.

امضا كننده اين دستور العمل ( معاون پرورشي ) اجازه چنين امضايي نداشته و اين اقدام جرم محسوب مي شود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:17
8- آيا معاونت پرورشي ( كه اين طرح را امضا كرده ) اجازه اختصاص ساعات درسي را به چنين طرحي دارد؟ ( كلاس هاي قرآن مگر به حوزه معاونت پژوهشي اختصاص ندارد؟ )
9- آيا منطقي است كه براي تربيت 10 درصد از دانش آموزان به عنوان حافظ قرآن ( ادعاي طرح ) 100 درصد مدارس و 8 و نيم ميليون دانش آموز را درگير كنيم؟!
10- آيا آموزگاران ابتدايي، صلاحيت آموزش حفظ جزء 30 را در مدرسه ابتدايي را دارند؟
11- آيا معاونت هاي آموزشي و پژوهشي موافق اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قران به اين طرح هستند؟ ( نقد اساسي آن ها نسبت به اين طرح چيست؟ )
12- آيا با اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قرآن به طرح مذكور، دو ساعت ديگر آموزش، تحت تأثير طرح با كمبود زمان روبه رو نمي شود؟
13- آيا اختياري بودن طرح با اختصاص يك ساعت آموزشي به اجراي طرح از ساعات درسي 63 هزار مدرسه و 340 هزار كلاس درس در هفته با هم منافات ندارند؟
14- آيا اختياري بودن طرح حفظ، با اختصاص يك ساعت رسمي به اين طرح، به معني اجباري كردن آن نيست؟
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 8 1397/10/02 - 08:37
پاسخ سوال هشت :

مساماً خير ؛ معاون پرورشي اجازه چنين امضايي را نداشته و اختصاص ساعات درسي قرآن به چنين طرحي خارج از حوزه اختيارات اين معاونت محترم است.

چنين امري طي يك پرسه پيچيده و زمان بر و در نهايت پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش امكان پذير است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 9 1397/10/02 - 08:39
پاسخ سوال نه

به هيچ عنوان منطقي نيست كه براي تربيت 10 درصد از دانش آموزان به عنوان حافظ قرآن ( طبق ادعاي طرح )، 100 درصد دانش آموزان مدارس يعني حدود 8 و نيم ميليون دانش آموز را درگير يك طرح غير مصوب كرد.

اين تصميم از منظر علمي و پژوهشي هم مردود است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 10 1397/10/02 - 08:41
پاسخ سوال 10

آموزگاران ابتدايي نه وظيفه اي در اين زمينه دارند و نه از صلاحيت حرفه اي لازم براي آموزش حفظ برخوردارند.

اين تكليف مالا يطاق ( خارج از توان و وظيفه ) تنها به بي تفاوتي هر چه بيش تر درس رسمي قرآن خواهد انجاميد.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 10 1397/10/02 - 08:43
11- پاسخ سؤال 11

معاونت هاي آموزشي و پژوهشي نه تنها موافق اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قرآن به اين طرح نيستند؛ بلكه اجازه چنين تصميمي را هم ندارند.

اين دو معاونت طي دو نامه مفصل، نقدهاي اساسي خود را نسبت به اين طرح اعلام كرده و آن را مغاير با اسناد تحولي و مباني علمي دانسته اند.
پاسخ + 0 0 --
اصلاحيه 1397/10/02 - 08:46
مطلب قبلي، پاسخ سوال 11 بود ( كه به اشتباه پاسخ سوال 10 نوشته شده بود. ) عذر خواهم.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 12 1397/10/02 - 08:48
پاسخ سؤال 12

اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قرآن به طرح مذكور، قطعاً دو ساعت ديگر آموزش قرآن را تحت تأثير قرار داده و معلم و دانش آموزان را نيز با كمبود زمان، تراكم مطالب و دشواري يادگيري روبه رو كرده است.

كتابي كه براي سه زنگ در هفته تأليف گرديده، چگونه مي شود كه در دو زنگ آموزش داده شود؟!!!
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 13 1397/10/02 - 08:51
پاسخ سؤال 13

شعار « اختياري بودن » طرح با اختصاص يك ساعت آموزشي به اجراي طرح در همه مدارس كاملاً منافات و مغايرت دارد.

چنين تصوري محال است تا تصديق آن !!!
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 14 1397/10/02 - 08:53
پاسخ سؤال 14

بله اين تناقض آشكاري است كه از يك طرف « اختياري بودن طرح حفظ » مطرح شود و از سوي ديگر با اختصاص يك ساعت رسمي به اين طرح، همه معلمان ملزم به اجرا شوند.

اين به جز الزام و اجباري كردن طرح چه مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:19
21- نظارت بر اجراي صحيح آن توسط چه كساني انجام مي شود؟
22- آيا اگر اجباري درباره حفظ قرآن رخ دهد، چه كسي پاسخگوي عواقب غير تربيتي آن خواهد بود؟
23- آيا حفظ جزء 30 با نياز، ذائقه و توان دانش آموزان مطابقت دارد؟ چه كسي اين كار را كرده ست؟ ( قاعدتا سازمان پژوهش مسئول اين مطابقت و هماهنگي است. )
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوالات 21 تا 23 1397/10/02 - 11:10
پاسخ سوال هاي 21 ، 22 و 23

پاسخ به اين سؤال در صورتي امكان پذير بود كه طرح روال قانوني و طبيعي خود را از ارائه تا تصويب و اجراي آزمايشي و از تاييد و اجراي سراسري طي مي كرد.

در شرايط نرمال و بر اساس استاندارد چنين موضوعاتي، محورهاي اساسي يك برنامه و طرح مصوب است. يعني پيش بيني همه چيز شده است.

در اين طرح جايي براي مطرح شدن چنين درخواست هايي محلي از اعراب ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:20
24- تحرير محل نزاع / با توجه به دو فرمايش مقام معظم رهبري آيا وظيفه وزارت آموزش و پرورش به روشني بيان نشده است؟

الف- مقام معظم رهبري در ديدار جامعه قرآني کشور با معظم‌له در 1390 فرمودند : ( حكم ارشادي ) « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند - حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم - اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهائي را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائي را فراهم مي‌کنند براي اينکه ان‌شاءاللَّه حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يک ميليون، مي گوئيم ان‌شاءاللَّه ما بايد ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم. » پنجم مرداد 1390
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 24 1397/10/02 - 11:05
پاسخ سؤال 24

آنچه كه مشخص است اين است كه اگر طبق فرمايش رهبر انقلاب « حفظ را مقدمه تدبر » بدانيم، ( بخش سانسور شده سخنان ) آن وقت ديگر حفظ ترتيبي ( جزء 30 ) كاملا بي معنا و غير منطقي خواهد بود.

ظاهرا مجريان عزمشان بر حفظ ترتيبي است.
سخنان رهبري سرپوش و بهانه اي براي مقاصد خاص است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:20
ب- مقام معظم رهبري در « سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور » تنها نام يك درس برده شده از « درس قرآن » نام برده و مي فرمايند : ( حكم ولايي و دستوري معظم له و مطابقت كامل با سند تحوا بنيادين )
« 4- ايجاد تحول در نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي با توجه به : ...
4-4 توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ( روخواني، روان خواني و مفاهيم ) و تقويت انس دانش آموزان با قرآن و سيره پيامبر اکرم ( صلي الله عليه و آله ) و اهل بيت ( عليهم السلام ) و گسترش فرهنگ اقامه نماز. » )
پاسخ + 0 0 --
مجتبي مال اميري 1397/09/28 - 16:23
« توتاليتاريسم » در آموزش و پرورش

ده هزار مدرسه قرآني ؟!!!
طرح ملي حفظ نور ؟!!!
طرح ملي حفظ جزء 30 ؟!!!
همه از وجود توتاليساتريسم در وزارت آموزش و پرورش حكايت دارد.

تماميت خواهي يك معاونت پرورشي باعث شده تا همواره تمام جنبه‌های قانوني و اداري را به نفع خود تصرف كرده و با قدرت و شدت در کنترل آن بكوشد.

ايدئولوژي حاكم اين معاونت، استقرار و حفظ قدرت خود از طریق استفاده از یک موضوع فراگیر ( مانند طرح هاي فوق الذكر ) با بهره گيري از تبلیغات فراوان است كه از راه رسانه‌هایی که عمدهٔ آن‌ها در انحصار دولت و سيستم حاكم است، محقق مي شود.
پاسخ + 0 0 --
مجتبي مال اميري 1397/09/28 - 16:23
اهرم شيوه هاي فشار در اين طرح از طريق :
1- دور زدن قوانين و مراجع ذي ربط تصميم گيري و صاحب حق ( م : سازمان پژوهش و معاونت هاي آموزشي )
2- همراه كردن افراد رأس حاكميت ( م : گرفتن نامه وزير در تاييد طرح مذكور )
3- استفاده از مقدسات / كيش شخصيت : ( م : رونمايي طرح در محضر مراجع معظم تقليد قم )
4- محدود کردن مخالفان و ممانعت از بحث آزاد و نقد ( م : جلوگيري از هرگونه نقد طرح مذكور در هر يك از رسانه هاي قرآني كشور )
5- استفاده از فضای سانسور اطلاعاتي ( اتخاذ محدوديت هاي شغلي و اجتماعي براي هر يك از مخالفان )
6-استفاده از تاکتیک‌های ایجاد رُعب ( م : تهديد مخالفان با انگ زني مانند مخالف نظام و رهبري )

از شاخصه هاي مديريت توتاليتري است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/27 - 20:21
25- آيا اين مطلب را شنيده و تأييد مي كنيد كه : « حجه الاسلام و المسلمين دكتر محي الدين بهرام محمديان (معاون سابق وزير) سؤال كردم : آيا موضوع تربيت ده ميليون نفر حافظ قرآن وظيفه نظام تعليم و تربيت است؟ اگر چنين است ما هم (به جاي اسناد تحولي) تغيير جهت بدهيم. ايشان فرمودند : من همين سؤال را از محضر مقام معظم رهبري پرسيدم، ايشان فرمودند : « شما به وظيفه خود عمل كنيد. »
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/28 - 14:35
سلام و درود بر شما دوست عزيز و دلسوز و دغدغه مند

حفظ قرآن فضيلت و مستحب است؛
و عمل به اسناد تحولي و سياست هاي ابلاغي رهبري، فريضه و واجب

خلطي كه انجام گرفته جابجايي كاري مستحب با مري واجب است.

و هر آنكس كه چنين تلقي و دريافتي از حادثه به وقوع پيوسته دارد، جايز نيست سكوت كند.

همان طور كه بارها گفته شده بيش از ۹۵ % دانش آموزان در طول عمر خود فقط در مدرسه و زنگ قرآن مهارت هاي اوليه خواندن قرآن را مي آموزند.

از اين رو چنين اتفاقي را بايد يك اتفاق مهلك در نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.
پاسخ + 0 0 --
ان الله سميع بصير 1397/09/28 - 16:31
براي شما مهم نيست؛
اما براي خدا مهم است :

اين كه معاون وزير ( آقاي محمديان ) از امام خامنه اي چه پرسيدند و چه شنيدند؟
و اين كه اين طرح كاملاً بر خلاف سياست هاي ابلاغي رهبري است.
و اين كه اين طرح بر خلاف سند تحول بنيادين است.
و اين كه اين طرح غير قانوني و بر خلاف مصوبات شوراي عالي است.

زيرا او : « سميع عليم » است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 25 1397/10/02 - 11:20
پاسخ سوال 25

ضمن تاييد اين مطلب، حجه الاسلام و المسلمين محمديان ( معاون محترم و سابق وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ) در جلسه اي كه با حضور كليه اعضاي شوراي برنامه ريزي درسي برگزار شد، چنين مطلبي را مطرح فرمودند.

به نظر مي آيد اين مطلب مي تواند فصل الخطاب رافع شبهات و مسائل و مشكلات باشد، به شرطي كه چشم و گوش و دلي براي ديدن و شنيدن و همدلي وجود داشته باشد.

وَ لا تَـكونوا
كَالَّـذيـنَ قالوا سَـمِعـنا
وَ هُم لا يَسـمَـعونَ

و چون کسانی (منافقان) نباشید
که گفتند شنیدیم،
و به حقیقت نمی‌شنوند.

سوره انفال آيه 21
پاسخ + 0 0 --
زنگ خطر 1397/09/27 - 21:47
اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

آقايان :
1- محمدرضا عارف 2- میر حمایت میرزاده 3- کارن خانلری 4- قاسم احمدی لاشکی 5- اسفندیار اختیاری 6- اسدالله عباسی 7- محمود نگهبان سلامی 8- محمد قمی 9-سید محمد باقر عبادی 10- سید جواد ساداتی نژاد 11-محمد بیرانوندی 12- احد آزادی خواه 13- داوود محمدی 14-محمود صادقی 15-جبار کوچکی نژاد 16-فرهاد فلاحتی 17- محمد مهدی زاهدی 18- علیرضا سلیمی 19-محمد جواد فتحی 20- محمد باسط دورازهی 21- سید محمد جواد ابطحی

و خانم ها :
22- فریده اولاد قباد 23- فاطمه سعیدی

سلام علیکم

با احترام / حال و احوال زنگ قرآن مدارس آموزش و پرورش خوب نیست.
پاسخ + 0 0 --
زنگ خطر 1397/09/27 - 21:47
بیش از ۹۵ % دانش آموزان فقط در مدرسه قرآن می آموزند.
یک ساعت از سه ساعت زنگ قرآن در هفته را بدون هیچ مصوبه ای از شورای عالی آ.پ به نفع طرح اجباری حفظ جزء ۳۰ بر مدارس تحمیل کرده اند.

بدون کاهش محتوای کتاب درسی
بدون آموزش معلمان
بد،ون اجرای آزمایشی، اعتبار بخشی و تصویب شورای عالی

امید است مجلس محترم به برگرداندن ساعت درسی قرآن با مدارس و دانش آموزان همراهی لازم را داشته باشد.

با تشکر فراوان

اللهم انصر من نصر الثرآن
پاسخ + 0 0 --
مرادي 1397/09/28 - 14:03
طبق اسناد تحولي ( راهكار 3-1 سند تحول / بند 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري ) در وزارت آموزش و پرورش كسب مهارت خواندن، فهميدن و تدبر در قرآن « فريضه » است و حفظ قرآن « فضيلت »

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند :

يا علي !
اِذا رَأَيـتَ الـنّـاسَ يَشـتَـغِـلونَ بِـالـفَـضائِـلِ،
فَاشـتَـغِل اَنـتَ بِـاِتـمامِ الـفَرائِـضَ

اگر ديدي مردم به امور مستحب مشغول مي شوند،
تو به تكميل كارهاي واجب بپرداز.

حال بايد ديد فراكسيون قرآن مجلس در اعاده حقوق دانش آموزان و مدارس اراده اي از خود نشان مي دهد.

يا صبر مي كند تا بعد از وقوع ابراز همدردي كند
و يا مجرمان را محكوم نمايد.
پاسخ + 0 0 --
محسن باقری نژاد 1397/09/28 - 11:15
باسلام خدمت همکاران گرامی
اگر حفظ مقدمه تدبر در قرآن است .روخوانی مقدمه حفظ قرآن است اگر دانش آموزان در روخوانی و روان خوانی قرآن مشکل داشته باشند حفظ قرآن صورت نمی گیرد .مخصوصا در دوره ابتدایی (دوره اول )پرداختن به حفظ قرآن (قبل از آموزش روخوانی )اشتباه مسلم است .واختصاص ساعت آموزش روخوانی به حفظ قرآن اشتباه بزرگتری است .درحالی که تعدادکمی از دانش آموزان علاقه مند به حفظ قرآن هستند و تعداد کمتری توانایی حفظ را دارند .
ای کاش قبل از اجرای این طرح با چند نفر کارشناس مشورت می کردند .
پاسخ + 0 0 --
قانون گريزي چرا ؟ 1397/09/28 - 13:34
طبق قانون مربوط به مأموريت ها و وظايف شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش :

« هيچ‌يک از مقررات آموزشى و پرورشى کشور که به وظايف شوراى عالى آموزش و پرورش مربوط مى‌شود قبل از تصويب شورا، رسميت نخواهد يافت. »

ماده 3 قانون جديد شوراي عالي آموزش و پرورش

سؤل اينجاست :
آيا « طرح ملي حفظ جزء 30 » شامل اين ماده قانوني مي شود؟

آيا « اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قرآن دوره ابتدايي » با امضاي معاون پرورشي ( كه خارج از قانون و حتي عرف و اخلاق اداري است. ) شامل اين ماده مي شود.

آيا تبعات طرح و اجراي اجباري آن در كليه مدارس كه بر خلاف همه ادعاهاي اين دستور العمل است، تخلف محسوب نمي شود؟

خواهشمند رسيدگي
پاسخ + 0 0 --
صمدي 1397/09/28 - 18:04
آقاي محسن باقر نژاد
سلام

موضوع همن جاست كه فرمايش معظم له مورد تحريف قرار گرفته است.

در اين طرح جمله كليدي « حفظ مقدمه تدبر است. » حذف و فقط ادامه جمله آمده ( تربيت ده ميليون حافظ )

و اگر مبنا را « حفظ مقدمه تدبر » بدانيم ديگر حفظ ترتيبي براي عموم مردم بي معنا مي شود.

و عقلا و منطقا هم همين طور است.
زيرا عموم مردم نه ضرورت دارد كه جزء 30 را حفظ كنند و نه چنين امري امكان پذير نيست.

البته بايد وجه تمايز حفظ قرآن در مكتب عترت عليهم السلام با حفظ در كشورهاي عربي مشخص شود تا بعدها مقدمه بروز مكاتب سلفي و وهابي نشود.
پاسخ + 0 0 --
صمدي 1397/09/28 - 18:06
همان طور كه ساير دوستلان هم به خوبي تعريف كرده اند :

حفظ قرآن يعني : حفظ حروف + حفظ حدود
اين تعريف با تمامي آيات و رواياتي كه به نوعي به حفظ قرآن مربوط است، كاملا سازگار است.

ديگران اگر تعريفي دارند : بسم الله
پاسخ + 0 0 --
منادي 1397/10/01 - 17:34
تلاش برای ارائه پاسخ به این هشت سوال اساسی «ضرورت هر آموزشی» است:
۱- « برای چه» باید قرآن را حفظ كند؟ (هدف از آموزش)
۲-« چه كسی» باید حفظ كند؟ (تعیین مخاطب با توجه به ویژگی‌ها)
۳- « چه چیز را» باید حفظ كنیم؟ (تولید محتوا)
۴- « چگونه» قرآن را حفظ كنیم؟ (تعیین روش آموزش)
۵- « چطور» از حفظ فرد مطمئن شویم؟ (روش ارزش یابی پیشرفت تحصیلی)
۶- « چه زمانی» قرآن را حفظ كند؟ (زمان آموزش)
۷- « كجا» قرآن را حفظ كند؟ (مكان و موقعیت یادگیری)
۸- « با چه ابزاری» قرآن را حفظ كند؟ (تعیین وسایل آموزشی و كمك آموزشی)

عدم پاسخ دقیق به این هشت سوال « امكان آموزش » را با تهدید جدی رو به رو كرده و امكانات و سرمایه‌های انسانی و مادی را ضایع می‌گرداند.
پاسخ + 0 0 --
صباغی 1397/09/28 - 18:48
طرح ملی حفظ قرآن از حقیقت تا واقعیت

یقینا حادثه ناگوار اعلام اسامی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز حافظ قرآن دوباره تکرار خواهد شد.

برای جلوگیری از ارائه آمار صوری حافظ قرآن یک راه بیشتر وجود ندارد:
راستی آزمایی

باید همان ده درصدی که قرار است به عنوان حافظ معرفی شوند با مشخصات و حتی ضبط صدا و آرشیو آن در سایت مذکور قابل دسترسی و بررسی مجدد باشند.

گروهی از افراد معتمد و کارشناس حفظ به شیوه تصادفی به مناطق و استان ها رفته و میزان موفقیت را بررسی و برونداد آن را به صورت کاملا استاندارد و درصد مشخص نمایند.
پاسخ + 0 0 --
سید هاشم قربانی 1397/09/30 - 00:20
ترفند جدیدی است پناه بردن به محصر مراجع معظم تقلید :
هر کس به نوعی و بهانه ای

یک روز مدیران وزارتی برای فرار از پاسخگویی به شورای عالی برای حذف ساعت رسمی آموزش قرآن دوره ابتدایی

یک روز هم گاج و قلمچی برای فرار از فشارهای مدیران آموزش و پرورش به سراغ مراجع معظم می روند.

در آن مراسم که به بهانه رونمایی از طرح حفظ جزء ۳۰ در دوره ابتدایی صورت پذیرفت مراجع معظم
آیه الله العظمی نوری همدانی
آیه الله العظمی مکارم شیراز
آیه الله العظمی علوی گرگانی
با اعلام رضایت خود مهر تایید بر حذف ساعات درسی قرآن از دوره ابتدایی زدند.
در حالی که این عمل، غیر قانونی و بر خلاف مصوبات شورای عالی آ.پ بود.

در این رونمایی، رسما واجبی حرام و مستحبی واجب شد.

تنها رسانه ای که شهامت طرح این تخلف را داشت صدای معلم است که باید صمیمانه سپاسگزاری شود.

اگر تعمدی نباشد این سهل انگاری آسیب های فرهنگی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
پاسخ + 0 0 --
صادقی 1397/09/28 - 18:51
پیشنهاد بررسی خسارت

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به صورت دقیق وضعیت اختصاص ساعت درسی به طرح را بررسی کرده و خسارات را شفاف اعلام کند.

پیشنهاد می شود مدرسان کشوری قرآن طی دستور العملی که از سوی معاونت های پرورشی و آموزشی تهیه و ابلاغ می شود وضعیت را مطالعه و گزارش نمایند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/29 - 14:49
پیشنهاد فوق العاده ای است.
☆ احسنت بر شما

■ قطعا باز دوباره معاونت محترم پرورشی مانند سه سال پیش آمار چند میلیونی از حافظا قرآن را بر اساس سایت همگام ارائه می دهد.

هر چند حنایشان رنگی ندارد و همه نیت این بزرگواران را خوب می دانند اما باز هم باید حقایق را تا حد امکان بیان کرد.

امید است مدیران سازمان پژوهش و دفتر تالیف کتب درسی با کمک پژوهشگاه تعلیم و تربیت این پژوهش را انجام دهند.

مدرسان قرآن هم با جدولی که در این زمینه تهیه و تقدیم می شود نسبت به این امر اقدام لازم را مبذول خواهند داشت.
پاسخ + 0 0 --
صباغی 1397/09/28 - 18:53
شفاف سازی در طرح ملی حفظ قرآن

باید معلوم شود اعتبارات این طرح از چه محلی و به چه میزان به این طرح اختصاص یافته

چقدر پوستر توزیع شده
چه مقدار آموزش صورت گرفته
چه کسانی و با چه شیوه ای نظارت کرده اند
با چه روشی ارش یابی شده


و نیز صدمات ناشی از اختصاص ساعت درسی قرآن به طرح ملی حفظ قرآن به چه میزان بوده
پاسخ + 0 0 --
ر.ناجی 1397/09/29 - 08:38
آنچه باید شفاف سازی شود " آثار منفی عمومی سازی حفظ ترتیبی الفاظ قرآن " است.

عدم توجه به نگاه صحیح برآمده از تفکر ناب مکتب تشیع و سیره و سنت الهی بی شک باید باید نگران زمینه سازی برای بروز جریان های انحرافی و سلفی گری در ایران بود.
چرا که ماهیت طرح وقتی بدون استاد آموزش دیده و هدایتگر نباشد، قطعا باید منتظر بروز اختلافات عقیدتی در دهه آینده در کشور باشیم.

نگاهی مختصر و اجمالی به مکاتب نوظهور سلفی گری در جهان اسلام به خوبی این نگرانی را تأیید می کند.

" یضل به کثیر و مهدی به کثیرا "
بقره ۲۶
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/29 - 14:51
و یهدی به کثیرا
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل 1397/09/29 - 17:21
چیستی و چرایی " فعالیت فوق برنامه "

مسلما فعالیت فوق برنامه به معنی خروج از اسناد تحولی و برنامه های آموزشی و درسی نیست.

فعالیت های فوق برنامه در اصل به منظور تسریع، تثبیت، تعمیم و تعمیق اهداف و برنامه های رسمی و مصوب طرح و اجرا می شود.

اینگونه طرح و برنامه ها بهترین زمینه برای استعداد یابی و رشد دانش آموزان فراهم می کنند.

البته باید دقت داشت :
فعالیت های فوق برنامه نباید مغایر یا حتی موازی با برنامه های رسمی باشد.
بلکه باید مکمل و موید آن باشد.

سوال :
آیا از این منظر می توان طرح ملی حفظ قرآن را فعالیت فوق برنامه در آموزش و پرورش معرفی کرده و پذیرفت؟
پاسخ + 0 0 --
توسلی 1397/09/30 - 00:05
مفهوم مهجوریت قرآن در نظام تعلیم و تربیت

در دنیا برای برنامه های درسی و رسمی خود چنان جایگاه و اهمیتی قایل هستند که برای اثر بخشی و توفیق آن برنامه ها و همایش ها و کارگاه های ملی و بین المللی برگزار می کنند.

همه ارگان های تبلیغی و ترویجی نیز پای کار می آیند تا کشورشان را سربلند کنند.

اما در کشور من از اعتبارات آموزش عمومی قرآن و به دست خود وزارت علیه برنامه های رسمی و درسی دسیسه می کنند تا آنجا که زنگ قرآن را حذف و آن را در ازای چند میلیارد در اختیار اهداف و برنامه های ارگان ها و نهادهای دیگر قرار می دهند.

و اسفناک تر آن که آب از آب تکان نمی خورد !!!
پاسخ + 0 0 --
رجبیان 1397/09/29 - 20:18
این که مبنای حفظ عمومی قرآن باید ترتیبی ( بر اساس تدوین قرآن ) باشد و یا موضوعی ( بر اساس نزول آیات ) بحث بسیار مهمی است.

در کشورهای عربی که عمدتا تفکر اخباری دارند مبنا حفظ ترتیبی است.
اما روایات شریف عمدتا بر تدبر و تفکر و عمل تاکید و سفارش دارند. ( یعنی حفظ موضوعی )

باید توجه داشت عمومی کردن یک چنین موضوع مهمی تیغ دو لبه است.
اگر توجه و دقت کافی صورت نگیرد می تواند خطرناک باشد.

قرآن کریم یک " کتاب مرجع " است.
حفظ ترتیبی یک کتاب مرجع ( از اول یا آخر ) برای عموم مردم چندان صحیح نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناصح 1397/09/29 - 23:57
گاهی فکر می کنیم هرکس می تواند به کودکان و نوجوانان قرآن بیاموزد. همین که قاری و حافظ باشد و یا روش تدریس روخوانی و روخوانی بداند کافی است.

در صورتی که سخن از تربیت انسان است.
و قرآن مهمترین و مؤثرترین کتاب تربیت انسان

امام صادق علیه السلام فرمودند :
بادِروا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِیثِ
قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَكُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ

اصول كافى، ج‏6، ص‏47

زود به بچه هایتان چیز یاد دهید،
قبل از آن كه منحرفین بیایند و بچه هایتان را گمراه کنند.

گاهی به دلیل سهل انگاری و ساده لوحی، خودمان به دست خودمان ناخواسته تفکرات مرجیه را به کودکان می آموزیم. غافل از این که فرجام چنین هدفی چیست؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/29 - 22:14
چیستی و چرایی " فعالیت فوق برنامه "

مسلما فعالیت فوق برنامه به معنی خروج از اسناد تحولی و برنامه های آموزشی و درسی نیست.

فعالیت های فوق برنامه در اصل به منظور تسریع، تثبیت، تعمیم و تعمیق اهداف و برنامه های رسمی و مصوب طرح و اجرا می شود.

اینگونه طرح و برنامه ها بهترین زمینه برای استعداد یابی و رشد دانش آموزان فراهم می کنند.

البته باید دقت داشت :
فعالیت های فوق برنامه نباید مغایر یا حتی موازی با برنامه های رسمی باشد.
بلکه باید مکمل و موید آن باشد.

سوال :
آیا از این منظر می توان طرح ملی حفظ قرآن را فعالیت فوق برنامه در آموزش و پرورش معرفی کرده و پذیرفت؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/30 - 09:09
شاید تنها بتوان در پاسخ به این حقیقت چنین گفت :
با این نگاه فاصله داریم. از شما عذر می خواهم اما صریح می گویم :

ایرانی که خود را مهد تمدن و منادی اسلام و مدعی تفکر شیعی و انقلابی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی می داند تا کنون عزمی برای طرح " سبک تربیتی " در تراز خود ارایه نکرده است.

زیرا هنوز وقت طرح اینگونه سخنان نشده است.
دلیلش همین طرح فش و ضد تربیتی است که بر گرده مدارس سوار است.

طرح چیستی و چرایی و فلسفه تربیتی سخنانی خنده دار و باعث تخریب شخصیت مطرح کننده است.

قرار بود سال ۱۴۰۰ سند تحول بنیادین اجرا شود؟
خب کو ؟؟؟
این بود حاصل صرف هزینه های مادی و معنوی در طول یک دهه تولید اسناد تحولی ؟!!!!

با تشکر
پاسخ + 0 0 --
رجبیان 1397/09/29 - 22:56
این که مبنای حفظ عمومی قرآن باید ترتیبی ( بر اساس تدوین قرآن ) باشد و یا موضوعی ( بر اساس نزول آیات ) بحث بسیار مهمی است.

در کشورهای عربی که عمدتا تفکر اخباری دارند مبنا حفظ ترتیبی است.
اما روایات شریف عمدتا بر تدبر و تفکر و عمل تاکید و سفارش دارند. ( یعنی حفظ موضوعی )

باید توجه داشت عمومی کردن یک چنین موضوع مهمی تیغ دو لبه است.
اگر توجه و دقت کافی صورت نگیرد می تواند خطرناک باشد.

قرآن کریم یک " کتاب مرجع " است.
حفظ ترتیبی یک کتاب مرجع ( از اول یا آخر ) برای عموم مردم چندان صحیح نیست.
پاسخ + 0 0 --
اعجاب انگیز 1397/09/30 - 00:30
با وجود گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی
و با وجود این همه حوزه علمیه شیعی
و با وجود این همه نهاد قرآنی دوبتی و مردمی
و با وچود اسناد تحولی
و با وجود سیاست های ابلاغی رهبری
و با وجود شورای عالی آموزس و پرورش
و با وجود ...

اینکه چرا هنوز در عمل به وظایف قانونی هیچ عزم و همتی دیده نمی شود و همه خود را به نادانی زده تا سهمی ببرند جای بسی تاسف و نیز شگفتی بسیار است.
پاسخ + 0 0 --
ناصح 1397/09/30 - 08:48
" حفظ ترتیبی " یا " حفظ موضوعی " مسأله این است.
اتخاذ رویکرد صحیح در این زمینه بستگی زیادی به تعریف ما از تربیت دارد.

اگر تربیت را " فراهم آوردن موقعیت برای شکوفایی فطرت به سوی کمال بی نهایت " بدانیم. و اگر فرمایش امام در خصوص تربیت قرآنی را ملاک فکر و عمل بدانیم. و اگر اسناد تحولی و سیاست های رهبری را مبنای برنامه ریزی و اجرا ، طبیعتا اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود.
حضرت امام ره فرمودند : " تربیت باید قرآنی باشد و بچه های ما باید تربیت قرآنی بشوند. "

با ترسیم چنین افقی از تربیت قرآنی باید دید که این طرح هنوز هم مجال طرح پیدا می کند تا برسد به م حله اجرا و عمل
پاسخ + 0 0 --
هاشم 1397/09/30 - 00:39
به برکت طرح ملی حفظ جزء ۳۰ معلوم شد که یکی از دانش آموزان کلاس ششم مدرسه ما کلیمیه ( یهودی )

وقتی خانواده برای اعتراض به حفظ اجباری سوره به مدرسه اومد تازه فهمیدیم که نه تنها اون دانش آموز بلکه خواهرش هم که تو همین مدرسه بوده کلیمی بودن

وقتی علت عدم اعتراض اونا رو در سال های قبل پرسیدیم گفتند کتاب های درسی دینی و قرآن حرفای خوبی داره مشکلی باهاش نداشتیم.

اما این شیوه اجباری و غلط هست و ما نمی خواهیم بچمون حفظ کنه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/30 - 09:26
" تربیت" یک تحول تدریجی و بطیء است و در نتیجه یک شبه و در قالب یک طرح اجباری اتفاق نمی افتد.

اگر رسالت اصلی بعثت انبیای الهی را تزکیه و تربیت بدانیم و اگر همه انبیا را در اصل " کلهم نور واحد " بدانیم، خواهیم دید سیره و سنت اقوالی و افعالی ایشان همه مبتنی بر توحید است. ( صبغه الله )
لذا فطرتا خواهیم پذیرفت که وزارت آموزش و پرورش باید این طرح را در پارادایم شکوفایی فطرت گرایی توحیدی ببیند.

اما وقتی دین را و تربیت را غیر فطری و با اهداف خاص و مقاصد ویژه مطرح می کنیم می شود طرح میلی حفظ جزء ۳۰ که دیگر در مسیر هدایت حرکت نمی کند.

نگاه ابزاری به ارزش های معنوی آن هم در سطح ملی، آثار تلخی و مخرب تربیتی چون همین خاطره را به دنبال می آورد.

" فاعتبروا یا اولی الابصار !!! "
پاسخ + 0 0 --
رجبیان 1397/09/30 - 00:58
این که مبنای حفظ عمومی قرآن باید ترتیبی ( بر اساس تدوین قرآن ) باشد و یا موضوعی ( بر اساس نزول آیات ) بحث بسیار مهمی است.

در کشورهای عربی که عمدتا تفکر اخباری دارند مبنا حفظ ترتیبی است.
اما روایات شریف عمدتا بر تدبر و تفکر و عمل تاکید و سفارش دارند. ( یعنی حفظ موضوعی )

باید توجه داشت عمومی کردن یک چنین موضوع مهمی تیغ دو لبه است.
اگر توجه و دقت کافی صورت نگیرد می تواند خطرناک باشد.

قرآن کریم یک " کتاب مرجع " است.
حفظ ترتیبی یک کتاب مرجع ( از اول یا آخر ) برای عموم مردم چندان صحیح نیست.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 1397/10/01 - 10:20
بايد گفت متاسفانه در اين طرح، نه اخبار و احادیث شيعه مبناي عمل بوده است و نه روش‌های اجتهادی و اصولی مكتب تشيع

بلكه آنچه انجام گرفته از يك سو تهي از مباني تفكري است و از سوي ديگر مبتني بر تقليد از كشورهاي عربي
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/01 - 10:27
در اين طرخ « واجبي حرام، و مستحبي واجب شد. »

يعني

اولاً : درس رسمي و مصوب آموزش قرآن كه مبتني بر سياست هاي ابلاغي رهبري و سند تحول بنيادين است، حذف گرديد.

ثانياً : طرح حفظ جزء 30 قرآن كه يك فعاليت فوق برنامه و اختياري است، بدون هيچ مصوبه اي از سوي شوراي عالي آموزش و پرورش تحميل شد.

در طول چهل سال از عمر انقلاب اسلامي اين اولين باري است كه چنين تصرفي رخ مي دهد؛

اما با توجه به سكوت معنا دار متصديان امر، از جمله شوراي عالي آموزش و پرورش، آخرين بار نخواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
مايه شرمندگي است ... 1397/10/01 - 12:55
مايه شرمندگي يك كشور اسلامي است ...

همه جاي دنيا مجموعه هاي مختلف براي ارتقاء و پيشرفت برنامه هاي درسي خود با برگزاري برنامه ها و كارگاه هاي ملي و بين المللي سنگ تمام مي گذارند و با همه وجود از آن حمايت مي كنند.

اما در كشورم ايران، برخي ارگان ها با استفاده از بيت المال براي تخريب برنامه هاي درسي استفاده مي كنند.

اعتباراتي كه به نام حمايت، تخصيص داده مي شود ولي براي تخريب مورد استفاده قرار مي گيرد.
پاسخ + 0 0 --
چيستي چرايي چگونگي 1397/10/01 - 13:56
چيستي، چرايي و چگونگي حفظ ترتيبي قرآن

اين طرح به روشني نشان مي دهد كه :
- مجريان صاحب نفوذ اين طرح
نه تنها قرآن را نشناخته اند،
بلكه انسان را هم نشناخته اند،
و بلكه جهان هستي را نشناخته اند.
و بلكه دين را نشناخته اند.

اما صراحتاً مدعي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مباني نظري و عملي آن هستند. !!!

براستي فرآني كه آينه تمام نماي « خود، خدا، خلق و خلقت » است و مبشر « هدايت » در اين طرح « كدام » است؟
پاسخ + 0 0 --
اتفاقي كه افتاد 1397/10/01 - 16:13
اتفاقي كه در اين طرح افتاد :
نابود كردن دستاوردهايي بود كه در طول 20 سال گذشته در آموزش عمومي قرآن رخ داد.

آنچه در سند تحول بنيادين، سند برنامه درسي ملي، اهداف دوره هاي تحصيلي و حتي اهداف مصوب آموزش عمومي قرآن ( شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور ) تدوين و تصويب شده، همه از بركات برنامه درسي آموزش قرآن فعلي مدارس در 20 سال گذشته است.

چنين سرمايه اي نبايد اين چنين يك شبه معدوم و منهدم مي شد.

در حق قرآن و آموزش قرآن و آموزش و پرورش ظلم بزرگي رخ داد. ( اما همه صلاح را بر سكوت دانستند، زيرا منافع سياسي آن ها مهم تر از قرآن بود. و اين اتفاق براي جناح آنان سود و منفعتي نداشت. )
پاسخ + 0 0 --
گناه نابخشودني 1397/10/01 - 16:24
« حفظ ترتيبي » در واقع همان « حافظه محوري » است.
و حاظه محوري در هر شكل آن ظلم است.
به ويژه وقتي ادعا تحقق اهداف آموزش عمومي قرآن باشد.
تغيير نگاه مردم از آموزش عمومي قرآن كه به دنبال چهار ركن « سواد قرآني » يعني :
1- مهارت خواندن صحيح قرآن
2- مهارت درك و فهم آيات ساده و پركاربرد
3- مهارت تدبر و تفكر در پيام هاي قرآني
4- انس با قرآن كريم
بود؛ به يكباره تغيير جهت داد.
و از آموزش عمومي و رويكرد جامعيت اهداف، به ورطه « حافظه محوري » غلطيد.

حافظه محوري كه تاكيدش بر « حافظه كوتاه مدت » از طريق افزايش پاداش هاي بيروني ( جايزه ) به دنبال جمع آوري آمار و ارقام و مانور تبليغاتي است.

بازيچه قرار دادن ساعات درسي براي فعاليت هاي پوپوليستي ارگان هاي تبليغي و ترويجي ظلمي نابخشودني است.
پاسخ + 0 0 --
فاين تذهبون ؟!!! 1397/10/01 - 16:36
گاهي كشور ايران را با برخي كشورهاي اسلامي مقايسه مي كنند.

پاكستان يك و نيم ميليون حافظ قرآن دارد.
ليبي 4 ميليون حافظ قرآن دارد.
مصر 8 ميليون حافظ قرآن دارد.
عربستان 5 ميليون حافظ قرآن دارد.

خب كه چه ؟!!!!

اين ها الگو هستند؟
اين ها كجاي جدول موفقيت هاي علمي، فرهنگي، سياسي، اخلاقي، انساني و ... هستند.
آيا مي خواهيد بچه هايمان را مثل آن ها بار بياوريد؟

به كجا چنين شتابان ؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
تربيت پاداش گرا 1397/10/01 - 16:46
آسیب شناسی « تربیت پاداش گرا »

جمع آوري آمارهاي ميليوني به مدد تبليغات و جوايز و پداش هاي بيروني تنها يك انگيزه اوليه و عاطفي را باعث مي شود.

در ادامه اگر برنامه هاي آموزشي و درسي وجود نداشته باشد، از حركت خواهد ايستاد.

زيرا بدون ترديد تشویق بیرونی صرف، مانع خودانگیختگی درونی خواهد بود.

بدون تردید تشویق به عنوان یک نیاز روانی از اولین گام های یادگیری کودک محسوب می شود. اما فقط گام اوليه نه طي تمام مسير ...

تحقیقات نشان داده است که « نمره » انگیزش درونی دانش آموزان را کاهش می دهد. زيرا فکر این که کار را برای دریافت جايزه انجام داده است، باعث کاهش علاقه درونی او می شود.

لذا اين شيوه بدون پشتوانه قوي برنامه درسي و آموزشي محكوم به شكست است.
پاسخ + 0 0 --
تربيت پاداش گرا 1397/10/01 - 16:59
اكراه در يادگيري

اكراه در يادگيري را نمي توان با افزايش پاداش هاي بيروني ( جايزه هاي زياد و نفيس ) جبران كرد. از اين روش تنها مي توان انگيزه هاي عاطفي آنان را موقتا تحريك كرد.

ساده انديشي و دست كم گرفتن روان شناسي تربيتي و شخصيت در كودكان و نوجوانان را بايد مهم ترين عامل ناكامي طرح و برنامه ها و اتلاف هزينه هاي سنگين دانست.
پاسخ + 0 0 --
« تربيت هرمي حافظان» 1397/10/01 - 17:06
راهكار پيشنهادي : « تربيت هرمي حافظان قرآن »

در كنار انتقادهاي سازنده بايد راهكار نيز ارائه شود.

به نظر مي رسد در كنار اجراي برنامه هاي خوب و سالم و علمي آموزشي بايد بر « روش تربيت هرمي حافظان » تأكيد كرد.

زيرا تا كسي خودش حافظ موفقي نباشد، نمي تواند مرشد و راهنما و معلم خوبي براي حفظ قرآن باشد.

به همين دليل اولويت را بايد به تربيت معلم حافظان قرآن قائل شد و از كلاس هاي حفظ قرآن ايشان حمايت كرد.
پاسخ + 0 0 --
« تربيت هرمي حافظان» 1397/10/01 - 17:22
به آماري كه آقاي نوید نصر مسئول سامانه جامع حفظ قرآن کریم اعلام كرده، توجه شود. ( 1397/1/22)

بر اساس داده‌ها آمار دقيق حافظان قرآن جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب تا كنون :

تعداد كل حافظان قرآن : یک میلیون و 12 هزار و 999 نفر

587 هزار و 240 نفر حافظ نیم جزء
346 هزار و 644 نفر حافظ یک جزء
پنج هزار و 201 نفر حافظ دو جزء
17 هزار و 94 نفر جافظ سه جزء
31 هزار و 91 نفر حافظ پنج جزء
12 هزار و 683 نفر حافظ 10 جزء
3 هزار 15 جزء، 3 هزار 20 جزء
457 نفر 25 جزء
6 هزار و 874 نفر حافظ کل قرآن کریم

اين آمار نشان مي دهد در طول چهار دهه گذشته با همه توجهاتي كه در زمينه حفظ قرآن و مسابقات منطقه اي، استاني، كشوري و بين المللي شده تنها كم تر از 7 هزار نفر است.

اگر براي تربيت هرمي از حافظان بالاي ده جزء استفاده شود، به تدريج اتفاقات خوبي رقم خواهد خورد.

اما درباره سايرين « حفظ اجمالي آيات تربيتي متناسب با نياز » آنان توصيه مي شود.
پاسخ + 0 0 --
« حفظ قرآن » در قرآن 1397/10/01 - 17:40
« حفظ قرآن » در قرآن كريم :

با بررسي قرآن كريم متوجه مي شويم : « جای قرآن در حافظه انسان نیست؛ بلكه در قلب اوست. »

« بَل هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في صُدورِ الَّذينَ أُوتُوا العِلمَ»

عنکبوت، ۴۹

نتیجه چنین حفظی = حفظ حروف + حفظ حدود
( چنين حفظي انسان را از ارتكاب معاصي حفظ مي كند. )
پاسخ + 0 0 --
هزار و یک دلیل 1397/10/01 - 19:52
حکایت طرح ملی حفظ جزء ۳۰ در مدارس

معروف است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار شبی از شب‌های ماه رمضان توپچی از شلیک توپ سحر خودداری کرد.

امیر توپخانه او را احضار کرد و با خشم از او پرسید :
چرا توپ در نکردی؟

توپچی با پاسخ داد :
قربان به هزار و یک دلیل!
اول این که باروت نداشتیم.

امیر توپخانه فوری حرفش را قطع کرد و گفت:
همین یک دلیل کافی است. برو

حالا حکایت طرح ملی حفظ هم همین شده
به هزار و یک دلیل اجرا و ادامه اش غلط است.
اولین دلیلش : غیر قانونی بودن ان است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/11 - 22:40
یکی می گفت :
اگر شاگردانم حافظ جزء ۳۰ نشوند، چیزی را از دست نداده اند.
تنها فضیلتی را به دست نیاورده اند.

اما اگر زدگی پیش آید،
جبران دین گریزی آن ها به این سادگی امکان پذیر نیست.
پاسخ + 0 0 --
معلم پايه 1397/10/02 - 07:24
در دستور العمل نوشته 10 درصد اما عملا همه كلاس درگير طرح هستند. گفتن اختياري اما هر روز از ما اسامي و آمار مي خواهند، ارزش يابي آن بر اساس ارزش يابي توصيفي نيست.
زمان براي تدريس كتاب هاي درسي كم مي آوريم، آنوقت چطوري يك ساعت درسي بايد اين طرح تدريس شود؟
چرا بايد جزء را حفظ كنند؟ چرا از كتاب هاي درسي براي حفظ استفاده نشده؟ من كه حافظ قرآن نيستم، چرا بايد حفظ درس بدهم؟ اصلا مگر من وظيفه اي در اين طرح دارم؟
اين چه جور برنامه ريزي است؟ كه نه عاقلانه و منطقي است و نه قانوني و علمي. و در يك كلمه اين طرح پر از تناقضات آشكار است.

به نظر من با اين مديرت و با اين افراد پر واضح است كه نمي شود تحول بنيادين ايجاد كرد.
پاسخ + 0 0 --
فلسفه دارالقرآن ها ؟ 1397/10/02 - 12:07
فلسفه تشكيل دارالقرآن ها در مناطق 700 گانه كشور چيست؟

تاسيس حدود 700 دارالقرآن با دارا بودن مدير و معاونين و نيروهاي متخصص و امكانات فراوان و شرايط مناسب براي چه بوده است؟

اگر دارالقرآن ها توان اجراي چنين طرحي ندارند، چه فايده اي در منطقه دارند.

با توجه به كمبود نيرو، فضاي آموزشي و امكانات از يك سو
و هزينه هاي سنگين نگهداري چنين مراكزي از سوي ديگر

آيا بهتر نيست آن ها را تعطيل كرد؟
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/10/03 - 14:06
اين منطق كاملاً صحيح و دقيق است.
چرا طرح ملي حفظ قرآن در اين مراكز برگزار نمي شود؟
پس خاصيت اين مراكز چيست؟

چرا معاونت پرورشي براي جبران ناكارآمدي و ناتواني خود در جلب دانش آموزان ساعات درسي قرآن را نشانه رفته است؟

اين خيانت به قرآن و دانش آموزان است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/02 - 14:53
باسلام و احترام.
در مدرسه پسر من هم که کلاس سوم است, معلم قرآن آنها با لباس روحانیت می باشد. او همه وقت کلاس رو فقط به حفظ سوره های جزء ۳۰ پرداخته. دریغ از اینکه از کتاب قرانشان رو تدریس کنند و کتابشان کاملا سالم و نو و هیچ هیچ درسی از کتابشان داده نشده.
حال چه باید کنم تا به فکر بیافتد تا شاید کمی از کتاب رو تدریس کند.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 1397/10/02 - 17:46
پدر و مادر عزیز !
با سلام و احترام و تشکر از اطلاع رسانی شما

جای تآسف و شرمندگی است که در چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین هرج و مرجی در عرصه تعلیم و تربیت هستیم.

جای تاسف است که عده ای قلیل صاحب زر و زور ، ساعت درسی آموزش قرآن را دستاویز آرزوهای خود قرار داده اند.

و از همه جانکاه تر سرنوشت کودکان معصومی است که به نام حفظ قرآن مورد ظلم آموزشی این فرقه واقع می شوند.

گویی محمد ص است که در صحنه قیامت، در دستی قرآن و با دست دیگر به گروهی اشاره می کند و بانگ بر می دارد :

" یا رب ان قوم اتاوا هذا القرآن مهجور "
پاسخ + 0 0 --
سند ديگر 1397/10/02 - 18:31
دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی وظایف 16 نهاد را برای اجرای طرح ملی حفظ در تاريخ 21 اسفند 96 ابلاغ کرد.

راهبرد 5 به اختصاص ساعت درسي به اين طرح اشاره نكرده است :

راهبرد 5- توسعه برنامه‎ها، مسابقات و رویدادهای مرتبط با حفظ قرآن در آموزش و پرورش :

1. گسترش برگزاری مسابقات و جشنواره­های سراسری حفظ دانش‌آموزی
2. برگزاری اردوهای دانش‎آموزی با محوریت حفظ
3. توسعه برنامه­هاي حفظ قرآن در همه ظرفیت­های آموزش و پرورش اعم از کانون­های فرهنگی و تربیتی، کانون­های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن­های اسلامی، انجمن­های اولیا و مربیان، شورای دانش­آموزی، سازمان دانش­آموزی و هلال­احمر
4. برنامه­ ریزی برای استفاده از ظرفیت­های اردوهای راهیان نور به سمت ترویج حفظ
5. تشویق و هدایت خیّرین برای حمایت مادی و معنوی از حفظ
6. برگزاری جشنواره­های معرفی الگوها و روش­های برتر تدریس حفظ

سؤال اينجاست :
- كدام نهاد مسئول است :
1- شوراي توسعه فرهنگ قرآني
2- معاونت پرورشي
پاسخ + 0 0 --
سند ديگر 2 1397/10/02 - 18:35
در بخشنامه 9 ماده اي كه با امضاي وزير در 7 آبان 97 صادر شده از « اختصاص ساعت درسي به طرح حفظ » سخني به ميان نيامده است :

۱- جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها، خاصه مرکز صدا و سیما، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل فرهگ و ارشاد اسلامی، ائمه جمعه، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان
۲- تبلیغات و اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد موج قرآنی در سطح مدارس و خانواده‌ها
۳- استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون سازمانی به ویژه معاونت‌های آموزشی
۴- طرح موضوع در شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش و اتخاذ تصمیمات عملیاتی و هم‌افزایی سایر حوزه‌ها با معاونت پرورشی و فرهنگی
۵- تشویق و ترغیب فرهنگیان ادارات و مدارس جهت حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم
۶- جلب مشارکت خانواده‌ها و هدایت خیرین به سمت وقف قرآنی
۷- ترویج محافل استماع تلاوت قرآن کریم در مدارس
۸- برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از فرصت هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز(هفته آخر آذرماه)
۹- برنامه‌ریزی جهت بازدیدهای مستمر و ارزیابی عملکرد ادارات و مدارس، مستندسازی اقدامات صورت گرفته
پاسخ + 0 0 --
سند ديگر 2 1397/10/02 - 18:43
هم چنين در نامه آقاي وزير آمده است :

«حفظ آیات کریمه الهی نیز از فعالیت‌های اثرگذار قرآنی است که مقام معظم رهبری نسبت به آن به ویژه در سنین کودکی، تأکیدات فراوانی داشته‌اند.

بدین منظور در اقدامی ارزشمند، با عزم ملی ستاد راهبردی حفظ و تمامی دستگاه‌های قرآنی کشور، «حفظ جزء سی‌ام‌ قرآن کریم» به عنوان اولویت نخست فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری اعلام می‌گردد. »
پاسخ + 0 0 --
پاسخ به سوالات متعدد 1397/10/02 - 18:47
نتيجه بحث :
- همان طور كه ملاحظه مي شود در نامه آقاي وزير :
1- نامي از ساعات درسي قرآن به ميان نيامده است.
2- تاكيد و توجهي به اختصاص ساعات درسي به طرح ملي حفظ قرآن مطرح نگرديده است.

اما اين هياهو از كجا شروع شد ؟
- از دستور العمل اوليه طرح كه با امضاي معاون پرورشي ( عليرضا كاظمي ) صورت گرفته است.

ايشان بر خلاف حوزه معاونت خود دست به چنين اقدامي زده و به اصطلاح با « اختصاص يك ساعت از ساعات درسي قرآن دوره ابتدايي » از كيسه خليفه بخشيده است.
پاسخ + 0 0 --
فاين تذهبون ؟!!!!!!! 1397/10/07 - 10:09
مسابقه ارگانها و نهادها

هجمه فراوان معاونت پرورشي در اين طرح نسبت به ثبت نام حداكثري دانش آموزان مدارس در سامانه همگام، تنها براي رسيدن به آمار ده ميليون حافظ مد نظر است.

( و لا غير )

اين معاونت محترم به نيابت از ساير بخش هاي آموزش و پرورش ( و حتي بي خبر از ايشان ) در جلسات پشت پرده تفاهم نامه امضاء فرموده اند.
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/10/02 - 19:15
نتیجه تشکیل نهادها و تشکل های قرآنی همچون
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
کمیسیون آموزش عمومی قرآن
اداره کل قرآن عترت و نماز
و ...

دو چیز بود :
1- توسعه بوروکراسی پر هزینه و پیچیده و بی فایده
2- مهجوریت هر چه بیش تر آموزش عمومی قرآن در وزارت آموزش و پرورش

نتیجه عملکرد چنین مدیریتی :
حذف زنگ قرآن به بهانه طرح ملی حفظ جزء ۳۰
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/10/03 - 08:35
ما را به لطف تو اميد نيست،
شرّ مرسان
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/10/03 - 08:36
به قول سعدي ره :

شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی

شبانگه کارد در حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید :

« گر از چنگال گرگم در ربودی،
بدیدم عاقبت گرگم تو بودی »
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/10/03 - 14:17
تو كه نوشم نه اي
نيشم چرايي ؟!!!
پاسخ + 0 0 --
روش آموزش حفظ 1397/10/03 - 08:28
روش آموزش قرآن ( در قرآن )

1- وَ قُرآنًا فَرَقناهُ لِتَقرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكثٍ
وَ نَزَّلناهُ تَنزيلًا ﴿106﴾

و قرآن را بخش بخش كرديم تا آن را با تأنّي و درنگ بر مردم بخواني
و آن را آنگونه كه بايد، به تدريج نازل كرديم .

سوره اسراء

2- وَ قالَ الَّذينَ كَفَروا لَو لا نُزِّلَ عَلَيهِ القُرآنُ جُملَةً وَاحِدَةً
كَذالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ
وَ رَتَّلناهُ تَرتيلًا ﴿۳۲﴾

و كسانى كه كافر شدند گفتند : چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است؟
اين گونه [ما آن را به تدريج نازل كرديم] تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم
و آن را به آرامى [بر تو] خوانديم (۳۲)

3- وَ لا يَأتونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئناكَ بِالحَقِّ
وَ أَحسَنَ تَفسيرًا ﴿۳۳﴾

و براى تو مثلى نياوردند مگر آنكه [ما] حق را با نيكوترين بيان براى تو آورديم (۳۳)

سوره فرقان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/07 - 10:02
4- لا تُـحَرِّك بِـهِ لِـسانَـكَ لِـتَعـجَـلَ بِهِ ﴿16﴾

( اي پيامبر ! ) زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [ قرآن ] حرکت مده.

5- اِنَّ عَـلَيـنا جَمـعَـهُ وَ قُرآنَـهُ ﴿17﴾

زيرا كه بر عهده ماست جمع كردن و حفظ آن در سينه تو و خواندن آن براي تو

6- فَاِذا قَرَأناهُ، فَاتَّبِع قُرآنَهُ (18)

پس چون آن را خوانديم، از آن پيروي كن.

سوره قيامه
پاسخ + 0 0 --
فلسفه دارالقرآن ها ؟ 1397/10/03 - 14:15
ناكارآمدي دارالقرآن هاي وزارت آموزش و پرورش

اين كه چرا طرح ملي حفظ قرآن به جاي اجرا در مراكز دارالقرآن به صحنه مدرسه و كلاس درس كشيده شده است، نشانه روشني از ناكارآمدي اين مراكز است.

چرا كه معاونت پرورشي براي جبران ناكارآمدي و ناتواني خود در جلب دانش آموزان، ساعات درسي قرآن را نشانه رفته است؟

آن هم با تحميل يك طرح اجباري و غير قانوني

اگر دارالقرآن ها نمي توانند با ميلياردها تومان اعتبار بادآورده سازمان هاي قرآني در حداقل يك منطقه آموزش و پرورش 10 درصد از دانش آموزان را جذب كنند، بايد تعطيل شوند.

هزينه هاي سنگين اداره و پشتيباني 700 مركز دارالقرآن آن هم با اين همه پرسنل و امكانات صرفه اقتصادي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/07 - 10:01
واقعاً اين كه چرا دارالقرآن هاي آموزش و پرورش در اين طرح هيچ نقش ندارند و كاملا كنار گذاشته شده اند؟ محل سؤال جدي است.
پاسخ + 0 0 --
نورالدین 1397/10/03 - 16:44
تضییع حق ۹۰ % دانش آموزان

اجرای طرح ملی حفظ جزء ۳۰ تضییع حقوق ۹۰ درصد از دانش آموزان است.

طبق دستور العمل این طرح و به گفته معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش :

" تنها ۱۰ % از دانش آموزان مخاطب طرح هستند. "

تفسیر این حرف : یعنی تضییع حقوق اکثر دانش آموزان مدارس

با توجه به اینکه آموزش و پرورش یک حق عمومی است، همه دانش آموزان باید به یک اندازه از آموزش قرآن سهم داشته باشند،

شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور چشمش را به حقوق ش عی و قانونی دانش آموزان نبندد.

این خلاف دستور العمل خلاف وظایف معاونت پرورشی است.
پاسخ + 0 0 --
عدالت آموزشي ؟!!!!!! 1397/10/03 - 23:42
استراتژي « عدالت » در نظام آموزشي

در سند تحول بنيادين یکی از راهبردهای اصلی بسط و گسترش عدالت آموزشی است.

در واقع یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه‌یافته، دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن است؛

زیرا اين عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی همه دانش آموزان به عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.

در اين طرح، « عدالت آموزشي » به صورت مطلق ناديده گرفته شده است. ( 90 درصد فداي 10 درصد )
پاسخ + 0 0 --
خورشيدي 1397/10/03 - 23:54
برای آموزش و پرورشي كه با زنگ قرآنش چنين مي كنند، " رَحِمَ اللهُ مَن یَقرَأ الفاتِحَةَ مَعَ الصَّلَواة "
پاسخ + 0 0 --
و ماادراک تربیه 1397/10/03 - 18:31
آقای معاون پرورشی
سلام علیکم
با احترام می شود از شما سوال کنم :
طرح ملی حفظ جزء ۳۰ به کدام نیاز دانش آموزان پاسخ می دهد؟

نیازهای اساسی
نیازهای عاطفی
نیازهای روانی
نیازهای علمی
نیازهای معرفتی
نیازهای تربیتی
نیازهای فردی
نیازهای اجتماعی
نیازهای خود شکوفایی

ممنون از ارائه پاسخ عالمانه
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/10/03 - 23:14
هر چند اين طرح بويي از نظرات روان شناسي تربيتي نبرده اما باید به این نکته هم توجه داشت که سلسله‌مراتب نیازها، ضرورتاً از الگوی ارائه‌شدهٔ در نظريه آبراهام مازلو پیروی نمی‌کند.

قصد و سخن مازلو نیز این نبوده است که بگوید این سلسله‌مراتب کاربرد همگانی دارد.

او بر این باور بود که این سلسله‌مراتب الگویی نمونه است که در اکثر مواقع صادق می‌باشد.

برخی از نطریه‌پردازان کوشیده‌اند نظریه مازلو را تعدیل کنند تا از نظر رفتاری منعطف‌تر شود.

مانند نظریه «مراحل مختلف زندگی» و نظریه «زیستی – تعلق – رشد».
پاسخ + 0 0 --
نظريه هوشهاي چندگانه 1397/10/03 - 23:22
ناديده گرفتن مطللق اصل « تفاوت هاي فردي »

هنر اين نيست كه دانش آموزي، بهتر از ديگري حفظ مي كند. ( چون نوع استعداد و هوش او با ديگري متاوت است. )

در يك طرح و برنامه استاندارد بايد به اصل تفاوت هاي فردي دانش آموزان توجه كرد.

نظريه « هوش‌های چندگانه » نظریه‌ای است آموزشی که اولین بار توسط « دكتر هوارد گاردنر » تنظیم و ارائه گردیده است.

به عقیده او هر يك از انسان‌ها دارای هوش هاي خاصي هستند.

طبق نظریه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقایی، هوش درون فردی، هوش تصویری-فضایی و هوش کلامی- زبانی نیز باید در نظر گرفته شود.

او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی‌گرا» وجود داشته باشد.
پاسخ + 0 0 --
خطر سلفی گری 1 1397/10/04 - 07:06
خطر سلفی گری را جدی بگیریم.

دیدگاه سلفیت، عقل و غیرمحسوسات را قبول ندارد، تفسیر قرآن و روایات و اجماع علما را نمی پذیرد و آتش تکفیر را به جان اسلام انداخته است.

منشا این اصطلاح حدیث معروف «خیر القرون» در کتاب های روائی اهل سنت هست از قول رسول خدا(ص) که می فرمایند:
«بهترین مردم، مردمان قرن من هستند. سپس کسانی که در پی ایشان می آیند و ...».

در تفسیر و معنای این روایت رهبران سلفیه مانند ابن تیمیه و دیگران می گویند بی تردید در قرون اول اسلام چون اصحاب بطور مستقیم و بدون واسطه از رسول خدا(ص) و سائر منابع دینی، اعتقادات اسلامی را می شنیدند و فرا می گرفتند به انواع بدعت ها و خرافات آمیخته نشده بود و همینطور در عصر تابعین و تابعینِ تابعین ... .

در نتیجه هرچقدر مسلمانان با عصر و زمان ییامبر(ص) فاصله گرفته اند انحرافات بیشتر شده است.
پاسخ + 0 0 --
خبرگزاري شبستان 1397/10/05 - 17:29
خبرگزاري شبستان : گروه تروریستی داعش با کودکان ربوده شده مناطق کُردنشین در سوریه را مجبور به دیدن ویدئو سر بریدن افراد یا حفظ قرآن اجباری می كرد.

در صورت عدم حفظ قرآن کریم، كودكان را مورد ضرب و شتم قرار داده و شکنجه می كردند.

شناسه خبر : ۴۱۴۹۵۳
داعش با این قبیل اقدامات و آموزش ها، قصد داشت چهره اسلام را با نام اسلام در ذهن این کودکان تخریب کرده و بتواند از آنها در آینده استفاده ابزاری در راستای اهداف خود داشته باشد؛

در حقیقت همان طور که در زمان معاویه با نام امیرالمومنین علی (ع) علیه آن حضرت (ع) فعالیت های خاصی انجام می شد تا کودکان آن زمان نسبت به امیر مومنان (ع) حس نفرت پیدا کنند، داعش نیز با نام اسلام و حفظ قرآن، قصد داشت اسلام و قرآن را در قلب و فکر کودکان تخریب کند.

در خصوص اهداف این برنامه های خاصی که تکفیری ها برای کودکان در نظر گرفته بودند،سخن بسيار است. چرا كه پروسه داعش یک پروسه طولانی و حساب شده و در واقع محصول تفکرات وهابیت و صهیونیست و غرب بود. لذا برنامه ریزی بسیار طولانی برای اهداف خود در این زمینه داشتند.
پاسخ + 0 0 --
خطر سلفی گری ۲ 1397/10/04 - 07:11
سلفیت با اعتقاد به عدم فهم و تفسیر قرآن, منکر رهبری جامعه از سوی اهل بیت پیامبر(ص) هستند.

تمرکز حداکثری بر ظواهر قرآن مانند حفظ و قرائت بدون تدبر و تفکر و علم و عمل و بی فایده، از چنین نگاهی سرچشمه می گیرد.

دامن زدن به حفظ ترتیبی قرآن بدون فهم و درک و تدبر از دوران بنی عباس و بنی امیه و با هدف خارج کردن ائمه معصومین از مرجعیت علمی پایه گذاری شده و امروز ما در زمین چنین تفکری بازی می کنیم.

لذا به همین دلیل پرداختن به قرآن در کشور ما با آنچه اهلیت ترسیم فرموده اند این همه تناقض و تفاوت و فاصله دارد.

متاسفانه با ترجمه های ناقص و یا حذف بخشی از حدیث یا نادیده گرفتن تمام حدیث، اینگونه روایات را مصادره به مطلوب کرده ایم.

مثلا حاملان قرآن را حفظان ترجمه کرده ایم. یا حدیث ثقلی را که به جدا نبودن قرآن و عترت توجه دارد به طور کامل نادیده گرفته ایم و یا خطبه ها و جملات نهج البلاغه و تدبر را کاملا نادیده گرفته ایم.
پاسخ + 0 0 --
مهدي شكارچي 1397/10/04 - 13:39
اتخاذ راهبرد « راديكال » در اين طرح مشهود و معلوم است. زيرا جايگزيني طرح ملي حفظ جزء 30 به جاي برنامه درسي قرآن و اصرار به انجام چنين تغييري، آن هم در همه مدارس، بدون ترديد از يك نگاه « اصلاحات راديكال » خبر مي دهد.

اما آنچه باعث ترس از گسترش اين نوع نگاه راديكالي مي شود گذشته آن است كه به ظهور دولت هاي داعشي و تكفري در دوران معاصر انجاميده است.

پيشينه شكل گيري چنين دولت هاي شومي را بايد در تاريخ گذشته كشورهاي اسلامي جستجو كرد. افراط گرايي و اجازه تحرك بيش از حد به تفكرات ماكياوليستي، از جمله مهم ترين دلايل بروز و ظهور ايشان است.
پاسخ + 0 0 --
مهجوريت قرآن 1397/10/04 - 17:27
در تأييد اين سخن :
" نهضت ترجمه " در دوران حكومت خلفاي بني اميه شروع و سپس در دوران حكومت بني عباس تقويت شد.

اين حكومت ها در ظاهر به دنبال ترجمه آثار علمي يونانيان بودند. اما در واقع هدف پنهان، سلب و نفي مرجعيت امامان معصوم عليهم السلام بود.

آنها براي تثبيت و تعميم و تعميق چنين جرياني مردم را به منابعي چون قرآن و احاديث ارجاع مي دادند كه مؤمنان را به كسب علوم و فنون ترغيب مى‌نمود.

اما اين كار به تنهايي كفايت نمي كرد؛ لذا برآن شدند تا قرآن را از جايگاه هدايتگري و راهنمايي و متعاقب آن پرسش و تفسير و تدبر جدا كنند.

لذا قرآن را به ثواب و توسل و خواندن و حفظ و فنون قرائت خلاصه كردند، و به بهانه منع تفسير به رأي اين هدف را نهادينه كردند.
پاسخ + 0 0 --
مهجوريت قرآن 2 1397/10/04 - 17:30
امام خميني ره در كتاب آداب الصلوه، ص 199 با ذكر چنين عوام فريبي بزرگي مي فرمايند :

« آيا اگر (ما) غالب عمر خود را صرف در تجويد و جهات لغويه و بيانيه و بديعيه آن كرديم، اين كتاب شريف را از مهجوريت ‏بيرون آورديم؟
آيا اگر قرائات مختلفه و امثال آن را فرا گرفتيم، از ننگ هجران از قرآن خلاصى پيدا كرديم؟
آيا اگر وجوه اعجاز قرآن و فنون محسنات آن را تعلم كرديم، از شكايت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مستخلص شديم؟

هيهات! كه هيچ يك از اين امور مورد نظر قرآن و منزل عظيم‏الشان آن نيست.

قرآن كتاب الهى است و در آن شئون الهيت است; قرآن حبل متصل بين خالق و مخلوق است
و به وسيله تعليمات آن بايد رابطه معنويه و ارتباط غيبى بين بندگان خدا و مربى آنها پيدا شود;
از قرآن بايد علوم الهيه و معارف لدنيه حاصل شود. »
پاسخ + 0 0 --
مهجوريت قرآن 2 1397/10/04 - 17:32
امام خمينى ره پس از آنكه غور در صورت ظاهرى قرآن را ماندگارى در زمين و از وسوسه‏هاى شيطانى دانسته مى‏ فرماید :

« یكى دیگر از حجب كه مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است اعتقاد به آن است كه جز آنكه مفسرین نوشته یا فهمیده‏اند كسى را حق استفاده از قرآن شریف نیست.

ايشان تفكر و تدبر در آيات شريفه را به تفسیر به راى كه ممنوع است, اشتباه نموده ‏اند و بواسطه اين « رأى فاسد » و « عقیده باطل » قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عارى نموده و آن را به كلى مهجور نموده ‏اند.

در صورتى كه استفادات اخلاقى و ايمانى و عرفانى به هيچ وجه مربوط به تفسیر نيست تا تفسیر به راى باشد. »
پاسخ + 0 0 --
مهجوريت قرآن 3 1397/10/04 - 17:36
40 سال از عمر انقلاب اسلامي گذشته است.
بايد ديد امروز ما به عنوان معلم و مربي و برنامه ريز تعليم كتاب الله ، با اين طرح ملي حفظ قرآن در زمين چه كسي بازي مي كنيم؟

در زمين بني اميه و بني عباس
يا در زمين شيعه و معارف حقيقي قرآن و خط امام خميني ره

دي ماه 1397
پاسخ + 0 0 --
خطر سلفی گری ۳ 1397/10/04 - 07:19
امروز شاهد عمومی کردن حفظ ترتیبی برای کل جامعه هستیم. تفکری که نادیده انگاشتن آسیب های تربیتی و اعتقادی نهفته در بتن آن می تواند فرصت ها را به تهدید تبدیل کند.

تفاوت امروز با قبل در این است که در گذشته این نوع توجه به قرآن یک امر هنری بود و آن هم زیر نظر استاد و معلم حرفه ای و دارای صلاحیت که خود در مکتب اهلیت رشد یافته بود و می توانست مانع غلطیدن مخاطبان در منجلاب سلفی گری بشود.

اما حساسیت امروز بدان دلیل است که چنین تفکری عمومیت پیدا کرده و می تواند تهدید جدی برای نظامی باشد که مدعی آموزش و ترویج تفکر اسلام ناب برآمده از قرآن و سنت و عقل و اجماع است.
پاسخ + 0 0 --
خطر سلفی گری ۴ 1397/10/04 - 07:28
راهکار پیشنهادی

شاید برخی سخنانم را برای تخریب و تخطئه طرح ملی حفظ ترتیبی بدانند. در صورتی که واقعیت آن است که بی توجهی به آسیب های فعالیت های اینچنینی در این گستره می تواند منجر به اتفاقات و حوادث جبران ناپذیری بشود.

پیشنهاد این است که مراکز تخصصی و پژوهشکده ها و مراکز علمی در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها و وزارتخانه ها به این موضوع ورود کنند.

و مرتبا کار این پژوهشکده ها و مراکز علمی این باشد که به شکل های مختلف با برگزاری جلسات، نشست ها، انتشار نشریات و از طریق کانال های مختلف رسانه ای که وجود دارد به مخاطبان در مورد ماهیت جریان های سلفی گری و وهابی هشدار بدهند.

اگر امروز تلاش نکنیم و خطر سلفی ها و وهابیت را دست کم بگیریم و راه صحیح را برای مقابله با آنان اتخاذ نکنیم ممکن است سال ها بگذرد و ببینیم در جامعه شبهه ای ایجاد شده و یا بدعتی پایه گذاری شده و از میان بردن این موارد بسیار مشکل است و یا حتی گاهی به راحتی ممکن نیست!.
پاسخ + 0 0 --
abbasiy 1397/10/04 - 09:27
فَـاَينَ تَذهَـبونَ ؟!

اين همه عجله و و هزينه براي چيست؟
آيا بدون انجام مطالعات لازم و جامع و نيز بدون فراهم آوردن امكانات و شرايط لازم و صرف اقدامات ( به اصطلاح ) انقلابي و ضربتي و با وجود اين همه خطر و هشدار، آن هم در مهم ترين و حساس ترين پايگاه انقلاب اسلامي يعني « وزارت آموزش و پرورش » به عنوان سنگ بناي حال و آينده انقلاب، چنين اقدامات مشكوكي به صلاح است ؟!!

به كجا چنين شتابان؟!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
باقر زاده 1397/10/04 - 18:28
آقای وزیر !

این آموزش و پرورش نه مال من است
و نه مال شما
و نه مال معاون پرورشی
و نه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

این آموزش و پرورش
مال سازمان اوقاف و امور خیریه
و مال سازمان تبلیغات اسلامی هم نیست.

این آموزش و پرورش
مال بچه هاست.
مال آینده است.

بگذار بچه ها قرآن را بیاموزند.
بگذار آنگونه که شایسته است بیاموزند.

تاریخ راجع ما و شما و همه آنها قضاوت خواهد کرد.

ممنون از شما
پاسخ + 0 0 --
انقلابی 1397/10/04 - 23:57
این طرح نشان دهنده بی نظمی و هرج و مرج در آموزش و پرورش است.
هرکس هرکاری بخواهد می کند.
نه نظارتی نه برنامه ای و نه پاسخگویی
قانون جنگل حاکم است.
هرکه زر و زورش بیشتر منافع شخصی و گروهیش تأمین تر
پاسخ + 0 0 --
باقر زاده 1397/10/04 - 21:20
آقای وزیر !

این آموزش و پرورش نه مال من است
و نه مال شما
و نه مال معاون پرورشی
و نه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

این آموزش و پرورش
مال سازمان اوقاف و امور خیریه
و مال سازمان تبلیغات اسلامی هم نیست.

این آموزش و پرورش
مال بچه هاست.
مال آینده است.

بگذار بچه ها قرآن را بیاموزند.
بگذار آنگونه که شایسته است بیاموزند.

تاریخ راجع ما و شما و همه آنها قضاوت خواهد کرد.

ممنون از شما
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل 1397/10/04 - 22:14
اموزش و روان خوانی قرآن تقدم بر حفظ

شعار گروه پنجاهدنفری معلمین شمال
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 00:00
درود بر این نگاه انقلابی و قانون مدار.

نباید در مقابل تخلف و قانون شکنی از بیان صریح و رسای حرف حق کوتاه آمد.

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/10/04 - 22:18
قرآن مظهر وحدت است :
" و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا "

چرا معاونت پرورشی آن را وسیله تفرقه و اختلاف در مدارس و ادارات و همکاران قرار داده است؟!
پاسخ + 0 0 --
دانش روشي حديث ثقلين 1397/10/05 - 08:47
« حديث ثقلين » از منظر دانش روشي حامل پيام است.

حديث ثقلين را بیش از ۲۵ نفر از صحابه از پیامبر اکرم ص نقل کرده‌اند. اين حديث شريف از روایاتی است که مورد قبول علمای شیعه و اهل سنت و در منابع هر دو گروه آمده است.

پيامبر اكرم در زمن ها و مكان هاي مختلف اين روايت شريف را بيان فرموده اند :

إِنّی تارِکٌ فیـکُـمُ الـثَّـقَـلَيـنِ
کِـتابَ اللَّهِ وَ عِتـرَتی

ما اِن تَـمَـسَّکـتُم بِـهِـما لَن تَـضِلّوا اَبَـدا
لَن یَفـتَرِقا حَتّی یَـرِدا عَـلَیَّ الـحَوضِ

من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم
یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را.

تا وقتی که از این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد.

و این دو هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند،
تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
پاسخ + 0 0 --
دانش روشي حديث ثقلين 1397/10/05 - 08:55
سؤال اين جاست :
آيا در حوزه تعليم كتاب الله ( آموزش قرآن كريم ) تا چه اندازه به اين وصيت پيامبر اعظم توجه شده است؟

و آيا اين شيوه از توجه صحيح و كافي است؟

اساسا مفهوم اين حديث از منظر روش شناسي چيست؟

در پاسخ اجمالي تنها مي توان گفت :
« فاصله حرف تا عمل از زمين است تا به آسمان »
زيرا ما به اينگونه از احاديث تنها به ديده « اعتقادي » نگريسته ايم تا در عمل و روش زندگي از جمله در روش آموزش قرآن و حديث

نتيجه آن كه « كج فهمي و باور غلط » در حوزه معارف اهلبيت باعث شده تا بين اين دو ثقل گرانبها شكاف عميقي وجود داشته باشد.

به طوري كه فعاليت هاي قرآني كشور در اين پارادايم انجام مي شود. و ربط چنداني با شيوه هاي اقوالي و افعالي مندرج در فقه شيعي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
دانش روشي حديث ثقلين 1397/10/05 - 09:25
طرح ملي حفظ جزء 30 در وزارت آموزش و پرورش را بايد نمونه بسيار بارز چنين باور غلط و كج فهمي رايجي دانست.

چنين طرحي هرگز توان آشتي بين اين دو ثقل گرانبها را ندارد. زيرا :

اولاً خواستگاه فلسفه حفظ ترتيبي قرآن با هدف جدايي اين دو ثقل از هم بوده

و ثانياً مباني تقكري و مبادي علمي و حديثي شيوه حفظ ترتيبي مبهم و مخدوش است.

آنچه در حوزه آموزش و فعاليت هاي قرآني از
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل 1397/10/04 - 22:19
خانم مدیری نگران و پریشان از اینکه
بابا !!این چه کاریه اخه
جدول بزرگی فرستادن به مدارسرابتدابی که اسم دانش اموز که سوره ای حفظ شده را بنویس و جلوی ان بیست بزار

هر کسی که توانست کمی حفظ بخواند

مدیر می گفت بچه هنوز بلد نیست بخواند
حفظ چکار می کند
پدر مادرش
معلمش بلد نیست رو خوانی کند
یکباره اومدن میگن جز سی را حفظ کند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 00:03
معلمی می گفت :
کاش جای اسراف این همه مقوای گرانقیمت، به کلاس های اول تا سوم لوحه و نگاره روخوانی می دادند.

و من آن لحظه به همه مظلومیت درس قرآن در وزارت و مهجوریت قرآن در جامعه گریستم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 07:48
اون خانوم مدیر درست فهمیده
طبق قانون و عقل آموزش خواندن مقدم و محور است.
خواندن یک مهارت دیداری است.
حفظ قرآن یک مهارت عمدتا شنیداری است.
لذا حفظ قرآن زمینه ناتوانی مزمن طولانی مدت را در ناتوانی خواندن باعث می شود.

لذا اگر دوران ابتدایی را به حفظ اختصاص دهیم فرصت طلایی مهارت آموزی خواندن را از دست داده ایم.
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/10/04 - 22:19
همه علیه برنامه درسی مصوب
آیا به راستی هدف خدمت به قرآن است؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 08:26
تنها چيزي كه در اين طرح، در نظر گرفته نمي شود و ظاهرا مزاحم است « سياست هاي ابلاغي رهبري » است.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به جاي تحقق منويات رهبري و سند تحول بنيادين به دنبال اهداف و مقاصد خاص است.

حركت تدريجي چندساله اين شورا نشان مي دهد كه عده اي تحت لواي آموزش عمومي قرآن، به دنبال جايگزيني مقاصد و اهداف خاص خود در وزارت آموزش و پرورش هستند.
پاسخ + 0 0 --
سكوت معنا دار 1397/10/05 - 08:28
آقاي دكتر مهدي نويد ادهم
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

تا كنون هيچ اقدام و تحرك آشكاري در زمينه جلوگيري از اين قانون شكني انجام نداده است.

اميد است اين سكوت معنادار زمينه حذف ساعات درسي قرآن را فراهم نكند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 15:52
اهداف آموزش عمومي قرآن از كجا آمده است؟

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور خوب مي داند كه خاستگاه « اهداف مصوب آموزش عمومي قرآن » ( اهداف نه گانه ) كجا بوده است.

« برنامه درسي آموزش قرآن وزارت آموزش و پرورش »

اما اينكه اين شورا از كتاب هاي درسي كه « طبق گزارش هاي مكتوب و موجود همين شورا » بيش ترين مطابقت را با اين اهداف دارد، چه حمايتي كرده، جاي تعجب و تأسف دارد.

گفت : ما را به لطف تو اميد نيست؛ شر مرسان
پاسخ + 0 0 --
م.ح.غلامي 1397/10/05 - 14:33
شايد بايد نگاهمان را عوض كنيم.
شايد بايد قرآن را دوباره بخوانيم
جور ديگري بخوانيم.

مولانا چه زيبا ترسيم مي كند تفاوت قرآن را با ساير كتاب ها و سخنان

روستایی گاو در آخر ببست
شیر گاوش خورد و بر جایش نشست

روستایی شد در آخر سوی گاو
گاو را می‌جست شب آن کنج‌کاو

دست می‌مالید بر اعضای شیر
پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر

گفت شیر : از روشنی افزون شدی
زهره‌اش بدریدی و دل خون شدی

این چنین گستاخ زان می‌خاردم
کو درین شب گاو می‌پنداردم

حق همی‌گوید که ای مغرور کور !
نه ز نامم پاره پاره گشت طور

که لو انزلنا کتابا للجبل
لانصدع ثم انقطع ثم ارتحل

از من ار کوه احد واقف بدی
پاره گشتی و دلش پر خون شدی

« وقتي خودمان راه را نيافته ايم، ديگران را با خود به كدام وادي روان كرده ايم ؟!!! »
پاسخ + 0 0 --
باقر زاده 1397/10/05 - 16:24
تربیت با زور امکان پذیر نیست.

هر کسی که وارد نظام تعلیم و تربیت می شود باید به این نکته اشراف داشته باشد که این امر با اجبار صورت نمی گیرد و تربیت به زور به قلب کسی وارد نمی شود.

شهید مطهری ره در کتاب تبلیغ خود در این باره می گوید :
« تبلیغ و تربیت با زور انجام نمی گیرد. »

و این که خداوند می فرماید : « لااکراه فی الدین» به این اصل اشاره دارد.

محوریت دین به گرایش و نیت است به مناسک ظاهری نیست. از این روی امکان دارد فردی این مناسک را با نیت منافق گونه انجام دهد.

مهم نیت عمل اوست. کسی که می خواهد نیت الهی داشته باشد شما نمی توانید به زور این نیت را به وی تحمیل کنید.

بر فرض که یک چنین فردی یک نماز مفصل به جماعت بخواند اما برای خدا نخوانده است.

حفظ زوری برای بالا بردن آمار حافظا منطقه و استان و کشور نه تربیتی است و نه اسلامی و نه حتی انسانی
پاسخ + 0 0 --
بصيري 1397/10/05 - 17:35
نباید از این سخن رهبري سوء استفاده شود و بخواهیم در عرصه اجتماعی و فرهنگي حفظ اجباري را سرایت بدهیم.

تربیت حافظ قرآن تا حدود زيادي امری فردی است و اين عرصه تربیت به صورت چهره به چهره و فرد به فرد صورت می گیرد و به اين شكل از فعاليت هاي اجتماعي امكان ندارد.

معلم حفظ قرآن بايد فردي جامع الاطراف و تربيت شده مكتب اهلبيت باشد. تا حفظ قرآن را به سوي مسير صحيح هدايت كند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 18:00
آدم وقتی فقیر می شود، خوبی هایش هم حقیر می شوند.

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیب هایش هم هنر دیده می شوند. و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند.

دکتر علی شریعتی
پاسخ + 0 0 --
معاون پرورشي گيلان 1397/10/05 - 16:40
من يك معاون پرورشي از مدارس ابتدايي استان گيلان هستم. اداره براي اين طرح هر روز زنگ مي زند و مرتب جلسه برگزار مي كند.

آخرين حرفشان اين بوده : اسم همه بچه ها را در سامانه همگام بنويس.

گفتم خيلي ها حفظ نيستند.
گفته اند همه آن هايي كه بلد هم نيستند
حتي كلاس اولي ها را

گفتم چرا ؟ اين معقول نيست.
مي گويند : اداره گفته و ما قول داده ايم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 17:13
نام اين افراد را چه بايد گذاشت؟
كارمند يا كارشناس؟ يا مأموران حفظ اجباري؟

اينها تربيت يافته كدام مكتب و مذهبي هستند؟
دروغ ! آن هم درباره قرآن و به نام قرآن !

خجالت آور و درد آور است.
پاسخ + 0 0 --
ميهمان هاي ناخوانده 1397/10/05 - 16:55
آموزش و پرورش هتل 5 ستاره نيست.

مدارس و كلاس هاي درس مانند خانه اي هستند كه وقتي ميهمان هاي ناخوانده و عيال وار مي آيند و خانه را كن فيكون مي كنند و مي روند؛ آنوقت صاحبخانه مي ماند و خانه درهم و برهم كه بايد روزها تلاش كرد تا بلكه جمع و جور شود.

- طرحي ناخوانده وارد كلاس درس مي شود.
همه چيز را كن فيكون مي كند.
تربيت را ، آموزش قرآن را
معلم و مدرسه و شاگرد و كتاب درسي را

و بعد از نُه ماه تشريفشان را مي برند
آنوقت معلم و مدرسه و شاگرد و كتاب درسي مي ماند و خسارات سنگيني كه نمي توان به راحتي جبران كرد. ...

و مگر همين ميهمانان ناخوانده
در طرح ده هزار مدرسه قرآني چنين نكردند.
در طرح ملي حفظ نور مرتكب ناراستي نشدند.

« العاقلُ يَكفي بِه الاِشاره ... »
پاسخ + 0 0 --
ايرج ميرزا 1397/10/05 - 23:07
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود

چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود ؟

رندان به چپاول سر این سفره نشستند
اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود .

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا ...
اینها همه لالایی خواباندن ما بود !

ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!!!
پاسخ + 0 0 --
از خبرگزاري ايكنا 1397/10/05 - 17:46
« حفظ را اجبار نکنید. »

(بخشي از مصاحبه خبرگزاري ايكنا با خانم فاطمه كهنگي حافظ كل قرآن و استاد حفظ)

از سالی که طرح حفظ قرآن به اسم مدارس قرآنی اجرا شد در مدارس مشغول بودم که حدود سه سال به طول انجامید. تا اینکه سازمان اوقاف طرح جدیدی به نام « حفظ جزء 30 در مدارس»را معرفی کرد.

قرار شد که در کنار دروس دیگر « یک ساعت هم به حفظ قرآن در مدارس اختصاص بدهيم. » از همان ابتداي کار با مخالفت خانواده‌ها مواجه شدیم. بعضی خانواده‌ها با قرآن مأنوس نبودند و قرآن در زندگی آن‌ها در حاشیه بود و این کار ما را خیلی سخت‌تر می‌کرد؛ به همين دليل طرح مشکلات زیاد داشت و هر روز با برخورد و دعوای خانواده‌ها مواجه می‌شدیم.

حدود سه ماه زمان برد تا توانستیم خانواده‌ها را متقاعد کنیم و ابتدا از روخوانی قرآن شروع کردم و کم کم با تشویق‌ها و هدایا به سراغ حفظ رفتم تا بچه‌ها قرآن‌زده نشوند.
پاسخ + 0 0 --
از خبرگزاري ايكنا 1397/10/05 - 17:47
فاطمه كهنگي : « من با اجبار کردن حفظ قرآن مخالف هستم. حرف ما این است که چرا باید برای یادگیری قرآن که پر از مهربانی است از زور و اجبار استفاده کنیم؟ چرا با زبان شیرین فرزندان را به قرآن جذب نکنیم؟

سازمان اوقاف برای مدرسه ۳۰۰ نفره، ۷۰ درصد حفظ تعیین کرده است. این درصد واقعاً زیاد است.

زیرا ممکن است در یک کلاس ۳۰ نفره فقط پنج یا ۱۰ نفر مشتاق به حفظ قرآن باشند که برای رسیدن به این درصد باقی دانش‌آموزان قرآن‌زده می‌شوند. چون مجبور به حفظ هستند و باید از درس‌ها و زمان مدرسه صرف نظر کند تا بتواند حفظ کند.
پاسخ + 0 0 --
از خبرگزاري ايكنا 1397/10/05 - 17:50
فاطمه كهنگي ( حافظ كل و استاد قرآن ) :
با کمی تغییر در این طرح می‌توان نتیجه بهتری کسب کرد؛ به طور مثال حفظ به‌گونه‌ای باشد که « در طول سال پنج صفحه حفظ کنند. »

و هر ساله با توجه به ظرفیت بچه‌ها به تعداد صفحات اضافه کنند که در طول سال نیم جزء حفظ شوند مطمئناً این طرح موفق‌تر خواهد بود.

طبق فرمایشات حضرت آقا محصلین از اول دبستان تا فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان قرآن حفظ کنند.

حال اگر دانش‌آموزان سالانه هر سال پنج صفحه حفظ کنند زمانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند پنج جزء پیوسته را حفظ هستند البته تعداد جزء‌ها مهم نیست اگر سه جزء هم حفظ شود کافی است.

در کارهای قرآنی کیفیت مهم است که فرزندمان با قرآن مأنوس شود.
پاسخ + 0 0 --
از خبرگزاري ايكنا 1397/10/05 - 17:54
فاطمه كهنگي ( حافظ كل و استاد قرآن ) :

حجم یک جزء قرآن برای یک کودک کلاس اول بسیار زیاد است و این در صورتی است که تا کلاس سوم تازه روخوانی قرآن را یاد می‌گیرند.

خواهشمندم از حجم حفظ و درصدش کم کنند تا نتیجه بهتری ببینند.

قرار نیست کل بچه‌های یک مدرسه حافظ شوند، اما قرار است همگی اخلاق قرآنی داشته باشند و وارد جامعه قرآنی شوند؛ پس بچه‌ها را قرآن‌زده نکنیم.

یک مادر زمانی که فرزندش در زمان کوتاه در کلاس اول ۱۰ سوره حفظ باشد لذت بیشتری می‌برد تا اینکه سه ماه زمان ببرد تا یک سوره نبأ را یاد بگیرد؛ خود کودک هم اشتیاقش برای بیشتر کردن سوره‌های حفظ شده بیشتر می‌شود و مشتاق‌تر خواهد شد.

نکته بسیار مهم استفاده از معلمان با تجربه در این زمینه است. افرادی که تجربه کار دارند و با فضای حفظ و قرائت و... آشنایی دارند

در انتخاب معلم حفظ قرآنی دقت کنيد تا بچه‌ها راحت‌تر بتوانند پاسخ سؤالات خود را بگیرند قطعاً خانواده‌ها هم با رضایت کامل از مربی بهتر می‌توانند به فرزندانشان در زمینه‌های مختلف قرآنی کمک کنند.
پاسخ + 0 0 --
آفتاب آمد دليل آفتاب 1397/10/05 - 23:01
حرفي كه از دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند.

بسيار سنجيده و عالمانه و كارشناسانه فرموده اند.
لطفا با دقت و عنايت بخوانيد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 18:08
برخي از ايرادات و ابهامات طرح ملي حفظ جزء 30 در مدارس به شرح زير است:

الف - اسناد تحولي ( شامل : سياست هاي ابلاغي رهبري، سند تحول بنيادين، سند برنامه درسي ملي، راهنماي برنامه درسي قرآن، مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، محتواي كتاب هاي درسي )

1- مغاير با اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش به ويژه سياست هاي ابلاغي رهبري
2- اجراي طرح ملي حفظ قرآن، بدون مصوبه شوراي علي آموزش و پرورش
3- اجراي طرح ملي حفظ قرآن، بدون اطلاع و تأييد معاونت هاي پژوهشي و آموزشي

ب - مباني نظري طرح

4- فقدان مباني نظري و فلسفي حوزه هاي تربيتي مندرج در مباني نظري سند تحول بنيادين در اين طرح را باید مهم ترین اشکال ندانست.
5- خطر زمينه سازي انحراف عقيدتي به دليل عدم مطابقت با معارف و احاديث اهلبيت عليهم السلام
پاسخ + 0 0 --
معلم دلسوز 1397/10/05 - 18:09
ج - برنامه درسي قرآن

6- بي توجهي كامل در اين طرح به 2500 صفحه كتاب درسي قرآن، ديني و عربي با بيش از صدها آيه و قطعه و سوره كه مناسب حفظ قرآن در آن پايه هستند. ( قبلاً با مفهوم و تدبّر در آن آشنا شده اند. )
7- باعث تعطيلي و نيمه تعطيل بودن ساعات درسي آموزش رسمي و اختصاص آن به اجراي طرح مذكور

د - روش تدريس و ارزش يابي

8- استاندارد نبودن طرح از منظر « ملي » ( صرفاً يك طرح سراسري است تا طرحي ملي )
9- ماهيت « نخبه گرايانه » طرح باعث خارج شدن آن، از حوزه مأموريت و رسالت نظام تعليم و تربيت و حتي « آموزش عمومي قرآن » شده است.
10- شيوه ارزش يابي مندرج در دستور العمل با روش ارزش يابي پيشرفت تحصيلي در تناقض و تضاد آشكار است.
پاسخ + 0 0 --
معلم دلسوز 1397/10/05 - 18:10
هـ - روان شناسي تربيتي
11- ماهيت « تبليغي و ترويجي » طرح ( طرح مذكور فاقد جنبه هاي آموزشي است. اصول بديهي آموزشي مانند توجه به اصل تفاوت هاي فردي، نياز و ذائقه و توان دانش آموزان و نيز رويكردهاي جامعيت آموزش، شيوه هاي آموزش و ارزش يابي و ... در آن ديده نشده است. ) « اثمهما اكبر من نفعهما »
12- اعتراض شديد اوليا و مربيان به دليل تحميلي بودن طرح در مدارس ابتدايي

و - صلاحيت هاي مشترك و حرفه اي معلمان
13- ناتواني معلمان به ويژه آموزگاراني كه خود حافظ قرآن نيستند در اجراي صحيح طرح ( در حال حاضر با اصرار مدير مدرسه و عوامل معاونت پرورشي و علي رغم اكراه برگزار مي كنند. )

ز - امكانات و شرايط آموزشي
14- افزايش كمي محتواي آموزشي و فشار حاصل از تراكم مطالب به معلم و دانش آموزان و خانواده ها
15- ناعدالتي آموزشي ( درگير كردن 100 درصد مدارس براي ده درصد از دانش آموزان ( طبق ادعاي خود طرح )
پاسخ + 0 0 --
معلم دلسوز 1397/10/05 - 18:14
ح - ساير موارد
16- ماهيت « نخبه گرايانه » طرح باعث خارج شدن آن، از حوزه مأموريت و رسالت نظام تعليم و تربيت و حتي « آموزش عمومي قرآن » شده است.
17- ناديده انگاشتن 700 دارالقرآن در 700 منطقه كه به دليل مأموريت ايشان و داشتن مدير و نيرو و امكانات و فضاي آموزشي وظيفه اصلي ايشان اجراي چنين طرح هايي است. ( البته با تدابير عالمانه )
18- عدم صداقت معاونت پرورشي در اعلام نظرات ( در بخشنامه، 10 درصد / در مصاحبه ها، 20 درصد / در عمل، 50 درصد را مخاطب طرح اعلام مي كنند. )
19- طرحي به غايت پر مسأله كه جايگاه منيع نظام تعليم و تربيت و اسناد تحولي را با شائبه ضعف حوزه ستادي در اجراي سند تحول بنيادين قوت مي بخشد.
20- باعث تعطيلي و نيمه تعطيل بودن ساعات درسي آموزش رسمي و اختصاص آن به اجراي طرح مذكور
21- طي نشدن مراحل كارشناسي و اداري طرح از ابتدا تا اجراي آزمايشي و ارزش يابي و تصويب آن
پاسخ + 0 0 --
معلم دلسوز 1397/10/05 - 18:17
21- طي نشدن مراحل كارشناسي و اداري طرح از ابتدا تا اجراي آزمايشي و ارزش يابي و تصويب آن
22- تخريب ساعات و برنامه درسي قرآن مصوب ( شائبه بي اعتباري ساعات درسي و به ويژه قرآن در مدارس و جامعه )
23- استاندارد نبودن طرح از منظر « ملي » ( صرفاً يك طرح سراسري است تا طرحي ملي )
24- طرحي به غايت پر مسأله كه جايگاه منيع نظام تعليم و تربيت و اسناد تحولي را با شائبه ضعف حوزه ستادي در اجراي سند تحول بنيادين را قوت مي بخشد.
25- افراط گرايي در اجراي طرح توسط مربيان به دليل اجبار معاونت پرورشي به ثبت حداقل 50 درصد از دانش آموزان هر كلاس در سيستم « همگام »
26- اجباري بودن طرح علي رغم ادعاي « اختياري بودن » آن در مدارس اجرا مي شود.
27- غير معقول بودن اجراي يك طرح فوق برنامه در ساعات درسی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/05 - 23:03
دسته بندي حكيمانه و دقيقي است. 8 محور اساسي و 27 كاستي و آسيب ...

از شما همكار گرامي و پژوهشگر و دلسوز صميمانه سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
محسن احسنی 1397/10/05 - 21:58
سلام و سپاس از پاسخگویی به سوالاتم
چند سوال باقی مانده بود. در صورت امکان پاسخ داده شود. با تشکر

15- آيا مطالب و جزواتی که مربوط به آموزش حفظ جزء 30 منتشر شده مورد تآييد مراجع قانوني و ذي صلاح در سازمان پژوهش و دفتر تاليف كتب درسي است؟
16- آيا كتاب هاي درسي قرآن و هديه هاي آسمان كه بيش از 2000 صفحه كتاب درسي و بيش از 3 جزء قرآن و 2500 آيه و 250 پيام قرآني است كه داستان ها و تصاوير و مطالب اعتقادي و علمي آن گفته شده براي حفظ زمينه مناسب تري نيست؟ ( مانند آيه مباهله، آيه صلوات، آيه وحدت، آيه اخوت و ... )
17- آيا طرح ( ملي ) حفظ با راهكار 3-1 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تضاد و تغاير ندارد؟ ( اين راهكار به روخواني، روان خواني و مفاهيم توجه كرده است، و نامي از حفظ نيامده است. )
18- آيا طرح ( ملي ) حفظ قرآن با بند 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري به وزارت آموزش و پرورش تضاد و تغاير ندارد؟ ( اين بند به روخواني، روان خواني و مفاهيم توجه كرده است، و نامي از حفظ نيامده است. )
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 15 1397/10/05 - 22:38
پاسخ سوال 15

سلام عليكم
طبق مصوبات شوراي عالي و شوراي معاونين هرگونه كتاب و جزوه اي براي هر طرح و برنامه مصوبي بايد به تاييد رسمي دفتر تكنولوژي آموزشي و كمك درسي رسيده و پس از اخذ مجوز رسمي و امتياز لازم انجام گيرد.

در اين مورد نه اصل طرح و نه منابع آن چنين مراحلي را نگذرانده است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 16 1397/10/05 - 22:43
پاسخ سوال 16

شما آيات و روايات شريف مندرج در كتاب هاي درسي « عربي زبان قرآن » و « پيام آسماني » و « دين و زندگي » شش پايه متوسطه اول و دوم را هم به اين آمار اضافه كنيد.

مجموعاً بيش از 3000 صفح كتاب با هزاران آيه و حديث و قطعه و سوره مناسب با اهداف درسي و نياز دانش آموزان

همه و همه در اين طرح كنار گذاشته شده است.
و تنها از ساعات درسي آن براي طرح مذكور استفاده مي گردد.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 17 1397/10/05 - 22:47
پاسخ سوال 17

علي رغم ادعاي دستور العمل طرح ملي حفظ جزء 30 كه طرح را مصداق عمل به راهكار 3-1 سند تحول مي داند.

با كمي مقايسه به كذب بودن اين ادعا و نيز عكس بودن آن پي برده مي شود.

دست كم نبايد در چنين شرايطي متوسل به بيان سخنان دروغ و فريبكاري آن هم درباره قرآن كريم شد.

معاونت پرورشي بايد مصداق صداقت و تقوا باشد.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 18 1397/10/05 - 22:50
پاسخ سوال 18

پاسخ اين سؤال شما هم دقيقا مانند سؤال قبل شماست.

ظاهرا در اجراي طرح ماي حفظ جزء 30 در وزارت آموزش و پرورش تنها يك چيز اضافه و مزاحم است. و آن « سياست هاي ابلاغي رهبري » است كه تعمداً ديده نمي شود.
پاسخ + 0 0 --
محسن احسنی 1397/10/05 - 22:02
19- اعتبارات اين طرح از كجا تأمين مي شود؟ ( اعتبارات آموزش عمومي قرآن مگر براي آموزش همه دانش آموزان نيست؟ )
20- آيا موضوع تربيت ده ميليون حافظ قرآن در اسناد تحول بنيادين توسط شوراي عالي آموزش و پرورش لحاظ و ابلاغ شده است؟ ( اسناد تحولي قبل از اين موضوع تصويب شده اند؟ )
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 19 1397/10/05 - 22:56
پاسخ سوال 19

وقتي ادعاي طرح 10 درصد دانش آموزان است،
اما در 100 درصد مدارس اجرا مي شود،
مسلماً حقوق 90 درصد تضييع مي گردد.
و اين يعني اوج بي عدالتي آموزشي

به علاوه اعتبارات آموزش عمومي قرآن براي آموزش عمومي قرآن تخصيص مي يابد اما براي آموزش عمومي قرآن هزينه نمي شود. ( يعني برنامه درسي و رسمي قرآن )

در عوض به نام آموزش عمومي قرآن
ولي در عمل به كام فعاليت هاي فوق برنامه خارج از رسالت وزارت آموزش و پرورش هزينه مي شود.

مانند : طرح ملي حفظ و يا مسابقات بين المللي حفظ و قرائت كه قانونا وظيفه سازمان اوقاف و امور خيريه است.
پاسخ + 0 0 --
پاسخ سوال 20 1397/10/05 - 22:59
پاسخ سوال 20

در اسناد تحولي ذكري از حفظ قرآن نشده است.

چه در سياست هاي ابلاغي رهيري
چه در سند تحول بنيادين
و چه در سند برنامه درسي ملي

حفظ قرآن جزء وظايف و مأموريت سازماني و رسالت تبليغي و ترويجي سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامي و امثالهم است.
پاسخ + 0 0 --
حمید 1397/10/06 - 14:47
سلام علیکم
پیشنهاد می شود موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری کشور پیگیری شود.

هم چنین قرار بود نامه درخواست استفساریه مدرسان قرآن کشوری از دفتر مقام معظم رهبری ارسال و عمومی شود.

امید است دوستان پیگیر فشارهای جدید به ثبت اسامی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دانش آموزان مدرسه در سامانه همگام باشند.
ممنونم
پاسخ + 0 0 --
قرآني عمل كنيم : 1397/10/07 - 09:47
فرق پيامبران با فرعونيان و نمروديان در اين آيات نهفته است :

اي پيامبر !

فَذَكِّرْ
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿۲۱﴾

پس تذكر ده
كه تو تنها تذكردهنده‏ اى (۲۱)

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿۲۲﴾
بر آنان تسلطى ندارى (۲۲)

توضيح :
قرآن با تفكر « ماكياوليستي » و « توتاليتاريسم » سخت مخالف است. از همين رو به پيامبرش به صراحت دستور مي دهد :
حق انتخاب و اراده و اختيار را از مردم دريغ مكن، و از راه زور و سيطره بر ايشان حكومت مكن.
پاسخ + 0 0 --
حفظ يا تربيت؟! 1397/10/07 - 09:54
ظاهرا در اين طرح همه چيز به يكباره كنار گذاشته شده است. كودك، تربيت فطرتگرا ، اسناد تحولي و ...

در صورتي كه مهم ترين دغدغه در آموزش و پرورش آن بوده كه :
- چگونه‌ مي‌توان‌ عشق‌ به‌ دين‌ و دين‌ ورزي‌ را در مدار واقعي‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ بويژه‌ نسل‌ جوان‌ و نوجوان‌ به‌ شيوه‌اي‌ جذاب‌، لذت‌ بخش‌، و زيبا ودل‌انگيز ترويج‌ و تقويت‌ نمود؟
- چگونه‌ مي‌توان‌ " قرآن كريم " و آموزه‌هاي‌ بنيادين‌ آن‌ را در متن‌ زندگي‌ فردي‌ و جمعي‌ آحاد جامعه‌ اسلامي‌ به‌ منزلة‌ يك‌ نياز "دروني‌ و فطري‌" پرورش‌ و بارور نمود.

- شيوه‌هاي‌ تبليغي‌، الگوهاي‌ تربيتي‌ و راهبردي‌ آموزشي‌ ما در سطح‌ خانه‌ و مدرسه‌ تا چه‌اندازه‌ قابليت‌ و ظرفيت‌ شكوفا ساختن‌ اين‌ استعداد فطري‌ را در ميان‌ نسل‌ جوان‌ و نوجوان‌ دارد؟

- از منظر روان‌شناسي‌ پرورش‌ حس‌ ديني‌ چگونه مي توان به‌ اين‌ سؤالات‌ پاسخ‌ داد و معلمان و والدين‌ را از روش‌هاي‌ آسيب‌زا (افراط‌ و تفريط‌) در تربيت‌ ديني‌ باز داشت؟

ظاهراً در اين طرح فقط رسيدن به آمار ده ميليون حافظ محور است. ( و ديگر هيچ )
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/07 - 10:56
پيشنهادهاي خوبي است.
احسنت بر شما
پاسخ + 0 0 --
محمد علی دارابی 1397/10/06 - 19:58
در این شب سیاهم ، گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت
قرآن راهنمای دنیا و عقبای هر انسان است ، به شرط اینکه چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم تا از آن بهره بگیریم
مهم ترین هدف در آموزش قرآن دانش آموزان ابتدایی کسب مهارت خواندن قرآن است و اگر چالشی در آموزش قرآن دیده میشود مربوط به بعضی از آموزگاران میباشد که باید خود
را با مهارت های روخوانی و روانخوانی آشنا سازد.

قرآن پیوند عمیقی با تعلیم و تربیت دارد و از آغاز نزول تاکنون نقش تربیتی خود را به خوبی ایفا کرده
چرا ما فرزندان عزیز خود را از روخوانی قرآن کریم که یادگیری آن باافزایش مهارت های معلمان برای همه میسر است بی بهره نماییم.

نقش قرآن چونکه بر عالم نشست
نقشه های پاپ و کاهن را شکست
فاش گویم آنچه در دل مضمر است
این کتابی نیست چیز دیگر است
چونکه در جان رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود
پاسخ + 0 0 --
بي توجهي مطلق 1397/10/07 - 09:07
هسته اصلی طرح به اصطلاح ملي حفظ جزء 30 به ويژه در مقطع ابتدايي، بي توجهي مطلق به اثرات پنهان تربیت آسیب زا و بازنمايی آسيب‌شناسی روش‌های تربيتی آن است‌.

منظومه‌ای از تحليل‌های متنوع‌ مسائل‌ تربيتی در رابطه‌ با اين طرح مطرح است‌، كه‌ از نظر افشای آثار پنهان‌ و غير مستقيم‌ آن‌ می تواند هشداری تكان‌ دهنده‌ به‌ عملكرد تربيتی وزارت آموزش و پرورش و به ويژه معاونت پرورشي باشد.

بر اين‌ اساس‌، بايد اين طرح را از منظر و جايگاه « تربيت‌ فطرت گرا » مورد بازخواني و باز نمايي قرار داد.
پاسخ + 0 0 --
بي توجهي مطلق 1397/10/07 - 09:08
و نيز در مباني و مبادي اين طرح، از موضع‌ آسيب‌شناسی تربيتی پاره‌ای از عوامل‌ بازدارنده‌ نظير، آموزش‌های صوری، عادت‌های كليشه‌ای و مكانيكی، تشويق‌ و تنبيه‌ بيرونی، ياددهی های ضد يادگيری، مهارت‌دهی كاذبی و امنيت‌ بخشی تصنعی را به‌ معرض‌ ديد اوليا و مربيان‌ قرار داد؛

چرا که اين طرح قصد دارند که رفتارهای بزرگسالانه را به بچه ها بیاموزند که این رفتارهای چون نمی تواند از طرف بچه ها تجزیه و تحلیل شود تبدیل به عادت هاي ظاهري و اغلب ریاکارانه شود.

بنابراین آنچه‌ در اين طرح برای درمان‌ در نظر گرفته شده، خود درد افزاست‌؛ از اين رو چه بسا هرچه‌ برای آن می كوشند خود افزايش‌ دهنده‌ مشكل در كودكان است‌.
پاسخ + 0 0 --
بي توجهي مطلق 1397/10/07 - 09:13
بررسي دستور العمل و نيز شيوه عمل حكايت از آن دارد كه :

1- برخي مربيان برای تقويت هرچه سريع تر رفتارهای مورد نظر خود سعی می كنند به هر طريق ممكن رفتار دانش آموزان را مطابق خواسته‌ها، دستورات و مقررات وضع كرده در اين طرح درآورند.

از طريق عمدتا پداش هاي بيروني مانند جوايز زياد و نفيس ... بدون ترديد تشويق و ترغيب از مهمترين عوامل موثر در تحريك انگيزش‌های پيشرفت و عملكرد فرد در فرآيند يادگيری و تقويت رفتارهای مطلوب است.

اما آنچه كه در روند تشويق متوالی و مكرر كودك وجود دارد اين است كه اگر تشويق صرفاً بر اساس عوامل بيرونی متمركز گردد خود به عنوان يك عامل ضدتشويق عمل خواهد كرد.

در واقع اينگونه «تشويق‌های بيرونی» مانعی برای تقويت‌های درونی و خود انگيختگی كودكان می گردد.
پاسخ + 0 0 --
بي توجهي مطلق 1397/10/07 - 09:16
2- نبايد از پاسخ به اين سوال ها شاه خالي كرد :
- آيا محتوای يادگيری اهميت دارد يا روش يادگيری؟
- آيا ما به دنبال تراكم ذهني آيات در كودكان هستيم يا تحول آن؟

روش فعال يادگيری امری است شخصی، درونی و در بيشتر موارد اختياری و آگاهانه كه توسط خود يادگيرنده انجام می گيرد.

علاوه بر فراهم كردن شرايط مختلف بايد از طريق ترغيب صورت گيرد و تمامی پيام های آموزشی و تربيتی متناسب با كانون رغبت و علاقه متربی برنامه ريزي و تنظيم و با شيوه هاي مبتني بر تفاوت هاي فردي منتقل شود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/07 - 09:55
ظاهراً در اين طرح، فقط رسيدن به آمار ده ميليون حافظ قرآن محور است. ( و ديگر هيچ )
پاسخ + 0 0 --
اسماعیل 1397/10/07 - 00:36
کلاس آموزش قرآن بهترین ساعات زندگیم بود چون‌منم قرآن رو یاد گرفتم که درست و روان بخونم

صدای معلمی که با آموزش قرآن به دانش آموزان‌می گفت خودمم خواندن صحیح قران را بلد شدم

فکر کنید اگه حفظ بود فقط تعدادی حفظ می کردن و معلم فقط مدیریت می کرد
ولی الان معلم‌میگه بخدا خودمم یاد گرفتم

میگه قبلا می ترسیدم تو جمعی کع قرآن میخونن برم
چون می ترسیدم بلد نباشم و بگن معلم مملکت بلد نیست

ولی با آموزش به دانش آموزان خودمم یاد گرفتم و الان با افتخار تو مراسم قرآیت قران شرکت می کنم

این از برکات ساعت آموزشی قرآن می باشد
پاسخ + 0 0 --
چهل سال تغيير 1397/10/07 - 08:47
در چهل سال گذشته، به محض آن كه نهال نازك و نحيف درس آموزش قرآن سر از خاك بيرون كرد، به دست مديران مداخله گر كه همواره در حال عزل و نصب هستند مورد حمله و يورش قرار گرفت.

در حالي كه ساير دروس بدون تغيير يا با كمترين تغيير رو به رو بوده اند.

زيرا مديران به تصور اين كه مي دانند كه در راستاي اسلامي كردن دروس و كتاب ها چه بايد بكنند تبركا تغيير را از درس قرآن آغاز مي كنند. پس هرچه پيش مي روند اوضاع را آشفته تر مي كنند.

اما در ساير دروس چون مي دانند كه نمي دانند هيگاه ورود نمي كنند. زيرا اولا عمر مديريتشان تمام مي شود، ثانيا هيچ تصوري از آن دروس ندارند كه بخواهند آن را محقق كنند.

« بررسي ها نشان مي دهد اين درس بيش ترين تغييرات را در بين دروس داشته است. »

تغييرات پي در پي هميشه مهم ترين عامل و مانع رشد و ارتقاء درس قرآن بوده است.
پاسخ + 0 0 --
چهل سال تغيير 1397/10/07 - 08:52
« بررسي ها نشان مي دهد اين درس بيش ترين تغييرات را در بين همه دروس در چهل سال گذشته داشته است. »

هرگاه هم كه قانونا نتوانسته اند، از اعمال طرح هاي مطالعه نشده و غير علمي و غيرمصوب و تحميلي چون :

- طرح ده هزار مدرسه قرآني
- طرح ملي حفظ نور
- طرح ملي حفظ بشارت ( جزء 30 )

بهره گرفته اند.

« حاشيه امن بالاي مديران » در وزارت آموزش و پرورش در اين انهدام و تخريب هاي بنيادي، بزرگ ترين ضعف مديريت وارونه فرهنگي در اين كشور است.
پاسخ + 0 0 --
حقوق كودك 1397/10/07 - 09:31
مجريان محترم با اين‌گونه طرح هاي پر مسأله، نبايد به دنياي امروز كودكان كه سرشار از شادي و تحرك است دست اندازي كنيم.

دوران كودكي دوران‌ جاودانگي‌ و سرمديت‌، پاكي‌ و صداقت‌، بي‌رنگي‌ و صراحت‌، تازگي‌ و طراوت‌، شور و حرارت‌، خيال‌ پروري‌ و خلاقيت‌، انعطاف‌پذيري‌ و صميميت‌ و هر آنچه‌ كه‌ از جنس‌ يك‌ رنگي‌، آزادي‌، بالندگي‌ و شادابي‌ است‌.

دوراني‌ كه‌ چشمه‌هاي‌ جوشان‌ هوش‌ شهودي‌ و نيروي‌ كنجكاوي‌ در حدّ بيشينة‌ خود قرار دارد و اشتهاي‌ دانستن‌، اشتياق‌ به‌ فهميدن‌ و انگيزة‌ كشف‌ و شهود، ذهن‌ و دل‌ آدمي‌ را سرشار از شگفتي‌ و حيرت‌ مي‌سازد.
پاسخ + 0 0 --
با کلام الله بازی !! 1397/10/08 - 09:33
به قول مرحوم آقاسي :

من یقین دارم مسلمان نیستید
چون ولی را تحت فرمان نیستید

من در این آشفته بازار شما
پرده بر می دارم از کار شما

آه از تزویر خلق دلق پوش
مردم گندم نمای جو فروش

از چه رو مردم فریبی می کنید
با هم احساس غریبی می کنید

دام بر چینید ما مرغ دلیم
ماهی گرداب و دور از ساحلیم

آفتاب شیعه از مغرب درآ
بار دیگر سر زن از غار حرا

یا محمد «لن ترانی» تا به کی ؟
اینچنین در پرده خوانی تا به کی ؟

از چه رو در پرتو خورشید وحی
کـُند گردیده است تیغ امر و نهی

بت پرستان ترکنازی می کنند
با کلام الله بازی می کنند

تیغ برکِش تا تماشایت کنند
تا که نتوانند حاشایت کنند

پاک کن از دامن دین ننگ را
این عروسک های رنگارنگ را
پاسخ + 0 0 --
ماراتون حفظ 1397/10/07 - 10:54
وقتي هدف، برنده شدن مديران ارگانها و نهادها در ماراتون مسابقه حفظ جزء 30 از پيش دبستان تا دانشگاه است. ... بايد گفت : « مقصود تويي، كعبه و بتخانه بهانه »
پاسخ + 0 0 --
امانتدار باشیم 1397/10/07 - 12:00
کودک امانت های الهی هستند.
نظام تعلیم و تربیت باید امین و امانتدار باشد.
نباید اختیار و تربیت این امانت را به نااهلان واگذار کرد.

خدای حکیم در سوره نساء می فرماید :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿۵۸﴾
خدا به شما فرمان مى‏ دهد كه امانت ها را به صاحبان آنها برگشت دهید.

امام خمینی ره فرمودند:
معلم امانتداری است که انسان امانت اوست.

خیانت در امانت جایز نیست.
پاسخ + 0 0 --
تفاوت های فردی 1397/10/07 - 12:24
تفاوت های فردی

در قرآن کریم درباره اصل تفاوت های فردی آیات فراوانی آمده است. «لایکلّف اللّه نفساً الّا وسعها» خداوند به هیچکس جز به اندازه توانایى و امکاناتش تکلیف نمى کند.

در این طرح به این اصل هیچ توجهی نشده است.
چه در یک پایه تحصیلی و بین دانش آموزان یک کلاس
چه در پایه های اول تا دوازدهم و حتی تا مقطع کارشناسی ارشد.

همه حافظ جزء ۳۰ !!!
پاسخ + 0 0 --
تفاوت های فردی 1397/10/07 - 12:38
الزام همه کودکان به یک روش خاص آن هم حفظ قرآن کریم که برای عموم دانش آموزان نه ضرورت دارد و نه امکان نشان از چند چیز دارد :
۱- شعار بودن تحول بنیادین آموزش و پرورش
۲- سطحی نگری و ساده اندیشی درباره تعلیم قرآن
۳- نادیده گرفتن بدیهیات تعلیم و تربیت
۴- آسیب پذیری شدید نظام تعلیم و تربیت

نگرانی در اینجاست که
اولا هیچگاه نظام تعلیم و تربیت این همه آسیب پذیر نبوده
ثانیا این سیستم چگونه می تواند صلاحیت اجرای سند تحول بنیادین داشته باشد؟
پاسخ + 0 0 --
Reza 1397/10/07 - 12:50
واقعا به نظر شما از یک کلاس 30 نفره، چند نفر ظرفیت حافظ قرآن شدن را دارند که ما از روخوانی و روان خوانی که محور یا کار ما هست عبور کنیم و به حفظ قرآن بپردازیم . سازمان های زیادی هستند که بودجه هنگفتی به نام قرآن می گیرند ، کار حفظ را به آن ها واگذار کنیم تا معلم وظیفه خود را انجام دهد.
پاسخ + 0 0 --
صد افسوس 1397/10/07 - 16:47
آموزش عمومی قرآن بهانه است.
برای امثال شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و معاونت پرورشی که اعتبارات چند صد میلیاردی را به نام آن دریافت کنند تا به وسیله آن جلوی حرکت آموزش عمومی قرآن را بگیرند.

آینده به همگان نشان خواهد داد.
اما افسوس از سرمایه های مادی و معنوی و عمری که از بیت المال و معلمان و دانش آموزان هزینه می شود. و صد افسوس که به نام قرآن و انقلاب اسلامی و رهبری تمام می شود.
پاسخ + 0 0 --
چرا کسی نمی پرسد؟!!! 1397/10/07 - 17:38
چرا کسی از معاون پرورشی وزارت نمی پرسد :

شما با اجازه چه کسی با ارگان های دیگر تفاهم نامه واگذاری ساعت درسی قرآن را امضا کردید؟

چه کسی به شما چنین اجازه ای داده است؟
شما در حوزه آموزش عمومی قرآن چه کارهای؟
اعتبارات میلیاردی آموزش عمومی قرآن در جیب شما چه می کنند؟
جایی که معاونت های پرورشی و آموزشی متولی آموزش عمومی قرآن است، چرا هرگز به حساب نمی آید؟

صادقانه بگویید به دنبال چه چیزی هستید؟
پاسخ + 0 0 --
پاسخ 1397/10/08 - 10:16
همه مي پيرسند.
اما هيچ نشريه و خبرگزاري حاضر نيست منعكس كند.

چرا ؟!!!! ( نمي دانيم )

البته بايد از وب سايت خبري « صداي معلم » كه به واقع صداي معلم است و به تنهايي زحمت اطلاع رساني اين مطالب را تقبل مي فرمايند صميمانه تقدير و تشكر كرد.

خداوند به اين دوستان سلامتي و سعادت و توفيق خدمت بيشتر مرحمت فرمايد.

ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
313 1397/10/08 - 10:12
اگر مراد تحقق تربيت ده ميليون حافظ قرآن است، بايد شيوه حفظ قرآن هم تغيير كند.

تربيت ده ميليون از 70 ميليون جمعيت ايران به عنوان حافظ كل قرآن عقلا و منطقا محال است.

مگر شيوه حفظ « حفظ عمومی قرآن » ( حفظ نسبي يا اجمالي ) باشد.

اين شيوه چند ویژگی دارد :
اولين ويژگي : حفظ بايد ساده و اجمالی باشد. ( حفظي كه با كمك استاد و يا بانگاه كردن به متن آيات اتفاق مي افتد. )

دومین ویژگی: کوتاه کردن آیات برای حفظ است. ( به روش تقطيع خواني و جمله خواني )

ويژگي سوم : معنا دار بودن حفظ است. حفظ آيات كاربردي و تربيتي كه با نياز و ذائقه و توان او ارتباط داشته باشد.

اين شيوه در كتاب هاي درسي رعايت شده است.
شوراي توسعه و معاونت پرورشي به جاي حذف كتاب هاي درسي و تصرف ساعات آموزشي، و نيز به جاي تحميل جزء 30 به همه دانش آموزان اول تا دوازدهم؛ با عنايت به محتواي آيات كتاب هاي درسي به روش حفظ نسبي و اجمالي عمل كند.

ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 07:10
این شیوه های پیشنهادی شما هم علمی و صحیح است و هم تربیتی اما در پارادایم فعلی که نظام تعلیم و تربیت مجری اهداف سایر ارگان های نظام است فرصت و فضایی برای طرح چنین مباحثی فراهم نیست.

به امید روزی که تربیت از شعار به عمل و از آسمان به زمین منتقل شود. آنوقت چنین پیشنهادهای نابی حتما دیده و شنیده خواهد شد. ان شاءالله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 10:43
« گل بخودي » ؟!!!

اين كه وزارت محترم آموزش و پرورش بر خلاف مصوبات و قوانين خودش اقدام به چنين اشتباهات غيرقابل اغماضي مي كند، از مصاديق بارز « گل به خودي » است.

ابهام و نگراني اينجاست كه آيا چنين سيستمي مي تواند با چنين صلاحيت و شايستگي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را عهده دار باشد؟!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 15:39
مهم ترین ویژگی لیبرالیسم اسلامی
۱- غیر قابل اثبات عقلانی نشان دادن دین و قرآن
۲- ممانعت از ورود دین و قرآن در زندگی اجتماعی

تلاش برای تقویت و گسترش دو تلقی بالا مهم ترین آرمان طرفداران این نظریه است.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/10/08 - 16:49
منظور اين است كه بر همين اساس شيوه حفظ ترتيبي صرف گاهي دانسته يا ندانسته در اختيار ترويج تفكر ليبراليسم قرار مي گيرد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 07:29
وقتی عمل از نظر پیشی می گیرد باید نگران شد.

وقتی مبانی نظری طرح حفظ قرآن به درستی معلوم نیست،
یعنی چیستی و چرایی، و ما تمام توان و انرژی خود و هزار هزار معلم و دانش آموز و مربی و مدیر مدرسه و ده ها میلیارد اعتبارات را صرف هدفی نامشخص می کنیم، باید نگران شد.

چیستی و تعریف حفظ قرآن
چرایی طرح حفظ ترتیبی جزء ۳۰
چرایی اجرای طرحی بدون مصوبه قانونی
چرایی تصرف خلاف قانون ساعت درسی
چرایی اجبار همه دانش آموزان به یک مهارت غیر ضروری
و ...

وقتی معلوم نیست آنوقت باید نگران شد ...
پاسخ + 0 0 --
خوشخو 1397/10/08 - 21:54
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواندکه شود هستی بخش
معلمی که خودش حافظ سی جزء نباشد ضمن اینکه صلاحیت ندارد بلکه اعتماد به نفس لازم رابرای آموزش نخواهد داشت.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 07:15
سلام جناب خوشخو

ضمن سپاس از نظر صادقانه و عالمانه شما
از شما و دوستان دعوت می کنم به چند نظر و کامنت بالا و مصاحبه بسیار دقیق و کارشناسانه خانم کهنگی حافظ و استاد قرآن مراجعه فرمائید.

سخن شما و ایشان مصداق این آیه است:
قل کل عمل علی شاکلته
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 08:45
قُل کُلٌّ يَعملُ عَلی شاکِلَتِه
بگو که هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد.
سوره اسراء آيهد 84
پاسخ + 0 0 --
آقاي وزير ! 1397/10/09 - 09:39
آقاي وزير !

شما 12 مهر 97 فرموديد :
« فشار روانی دانش‌آموزان باید کم شود. / انگیزه و شایستگی معلم شرط اول موفقیت است. » ( خبرگزاري تسنيم )

- آيا حضرتعالي از فشار روحي و رواني طرح ملي حفظ به دانش آموزان اطلاع داريد؟

والدين مي گويند :
كودكان حاضر به رفتن به مدرسه نيستند. چون نتوانسته اند سوره ها را حفظ كنند.
كودكان با گريه به مدرسه مي روند.

- آيا معلمان مجري طرح از انگيزه و شايستگي لازم براي تدريس قرآن برخوردارند؟

معلمان غيرپايه تدريس كتاب درسي قرآن را كاملا كنار گذاشته و فقط طرح را اجرا مي كنند.

معلمان تحت فشار مديران مدارس، دانش آموزان و والدين را وادار به حفظ مي كنند. ( در ظاهر موافق و در باطن مخالف اما مجبور )

- آيا مي دانيد اسامي 50 تا 100 درصد دانش آموزان مدرسه و كلاس در حال ورود در سامانه همگام است.

لطفا اجازه تكرار اشتباهات مهلك سه سال قبل را ندهيد كه آدم عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود.

با تشكر از توجه به موقع
پاسخ + 0 0 --
خوشخو 1397/10/08 - 22:03
متاسفانه عده ای ازمسئولین ما که درتعلیم وتربیت حرفی برای گفتن ندارند،بقا ودوام خویش را در تمسک به چاپلوسی و بادمجان دورقاب چینی یافته اند،و بدون توجه به اصول علمی وبرنامه های درسی به اقدامات روبنایی دست میزنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 09:49
انتظار از حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش اين است كه « تفكر را مقدمه عمل بداند. » يعني :

اولا جزيره اي عمل نكند.
ثانيا مجري قوانين و مقررات مصوب باشد.
ثالثا كارشناسي را مقدم و مقدمه تصميم گيري بداند.

در اين طرح سؤال و اشكال اصلي اين است :
- چرا به طرحي كارشناسي نشده، مجوز اقدام و اجرا داده شده است؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 22:43
سلام در آموزش و پرورش فقط مشکل بخشنامه طرح ملی حفظ قرآن نیست فعالیتهای پرورشی مسابقات قرآن دانش آموزان سال به سال سخت تر میشه به جای اینکه آسان بشه قبل از اینکه بخشنامه طرح ملی حفظ بیاد در مسابقات قرآن در رشته حفظ حفظ سورههای جز 30 برای دانش آموزان ابتدایی بود که می توانست حفظ پیام های قرآنی باشد و همچنین رشته قراات براساس الگوی تلاوت تقلیدی از اساتید مصری باشد که در مناطق دور افتاده که اساتید قرآن جلسه ندارند نمی توانند همگی شرکت کنند حال آنکه می توانستند به جای قراات تقلیدی مسابقه روخوانی صحیح و ترتیل زیبا بگذارند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/08 - 22:44
سالهای قبل مسابقات قرآن سازمان اوقاف در دو بخش زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می شد .ولی از سال 90 در تفاهم نامه ای که آموزش و پرورش با اوقاف بست مسابقات بخش زیر 16 سال دیگه اوقاف برگزار نمی کنه و آموزش و پرورش در قالب مسابقات دانش آموزی برگزار می کند اما با اینکه تفاهم نامه با اوقاف بسته شده ولی از نفرات برتر چه در مرحله منطقه و استان تقدیر مناسب صورت نمی گیرد چون سازمان اوقاف از دادن جایزه به برترین ها دریغ می کند و همین امر باعث شده که انگیزه نوجوانان گرفته شود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 07:05
سوال من از شما دوست عزیز این است:
چرا وزارت آموزش و پرورش باید مجری اهداف و برنامه های تبلیغی و ترویجی سازمان اوقاف باشد؟!!!

مگر مأموریت وزارت آ.پ آموزش قرآن نیست؟
مگر فعالیت های معاونت پرورشی طبق قانون نباید مکمل و متمم فعالیت های آموزشی به منظور نیل به اهداف تربیتی باشد؟
پاسخ + 0 0 --
خادم 1397/10/09 - 10:31
تصرف ساعت درسي قرآن به بهانه طرح ملي حفظ قرآن در وزارت آموزش و پرورش مغاير با سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قرآن كشور است :

بند 7 از راهبرد 3 :
« طراحي و تصويب برنامه هاي درسي متناسب با پايه هاي مختلف تحصيلي با محوريت حفظ توأم با درك مفاهيم و معارف قرآن در راستاي تربيت حافظ قرآن كريم (سال 1398) »

1- نه طرحي مطرح شده و نه تصويري در كار است.
2- طرح ملي حفظ تناسبي برنامه درسي موجود ندارد.
2- در اين طرح هيچ گونه تناسبي با پايه تحصيلي دانش آموزان وجود ندارد.
3- اجراي اين بند براي سال 1398 است، در صورتي كه تصرف ساعت درسي در سال 1397 اتفاق افتاده است. !!!
4- اجراي طرح از مجاري قانوني و علمي و پژوهشي اتفاق نيافتاده است.
4-
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/09 - 19:12
این ایراد اساسی بر طرح ملی حفظ کاملا وارد و قابل پیگیری است.
احسنت بر شما
پاسخ + 0 0 --
خادم 1397/10/09 - 10:36
در صورتي كه طبق سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قرآن كشور بايد بند 2 راهبرد دوم اجرايي مي شد :

- « طراحي برنامه تشويقي – اداري ارتقاي صلاحيت هاي حرفه اي آموزش قرآن آموزگاران ابتدايي، دبيران قرآن، ديني و عربي متوسطه، مربيان تربيتي و ساير عوامل انساني مرتبط با آموزش قرآن در كميسيون و تصويب آن در مراجع مرتبط در آموزش و پرورش (سال 1397)

اين شورا بايد توضيح دهد تا كنون چرا كميسيون آموزش عمومي قرآن چرا به اين وظيفه خطير كه مي تواند درس قرآن مدارس را تقويت كند عملي نشده است؟!!!