صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

مهم ترين محور تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي، به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

رضا نباتي - مؤلف كتاب هاي درسي قرآن و دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن   اشاره

حفظ قرآن كريم آنگاه كه در خدمت قرآن كريم قرار گيرد، مي تواند زمينه تدبر در قرآن كريم را فراهم آورد؛ اين امري مطلوب و بلكه لازم و ضروري است. اما بالعكس اگر قرآن كريم ابزاري براي حفظ باشد، مي شود طرح ملي حفظ جزء 30 كه بعيد است به صورت عمومي به تدبر در قرآن بيانجامد. لااقل تجربه اين نوع كج فهمي هاي رايج و باورهاي غلط در 40 سال گذشته هويداست.

رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي نيز در طليعه فرمايش  5 / 5 / 1390 فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. » و سپس به موضوع تربيت ده ميليون حافظ قرآن اشاره فرمودند. لذا بايد در عمل به دستور معظم له، اين مقدمه لازم كه جان طرح ملي حفظ قرآن است مورد توجه قرار گيرد.

از حوادث حيرت انگيز و باور نكردني و در عين حال تأسف بار در 40 سالگي انقلاب اسلامي، حذف شش ساعت از ساعات درسي آموزش قرآن مدارس ابتدايي به بهانه اجراي طرح به اصطلاح ملي حفظ جزء 30 قرآن است. طرحي كه از جهات مختلف ابهام انگيز و مسأله خيز است. از چيستي و چرايي طرح گرفته تا چگونگي اجراي آن در وزارت آموزرش و پرورش. طرحي كه شيوه اجراي راز آلود آن مصداق « هدف وسيله را توجيه مي كند. » مي باشد. چرا كه صرف شعاري تحريف شده از فرمايشات مقام معظم رهبري را سرلوحه قرار داده و يك شبه بدون هيچ مجوز و مصوبه اي از مراجع قانوني راه صد ساله را رفته و به قولي فتح الفتوح كرده است.

وظيفه حكم مي كند در مقابل چنين مواردي نبايد بي تفاوت بود و بايد از بروز آسيب هاي بيش تر، جلوگيري شود. لذا اين نوشته در صدد تبيين بخشي از واقعيت هاي موجود است و به اختصار به مسائلي كه در اين زمينه انجام گرفته، اشاره دارد.

 

الف - وجوه غير قانوني طرح

موارد متعددي از بخشنامه 132119/500  مورخ 4 مهر 1397 حوزه معاونت پرورشي كه با عنوان « نهضت ملي حفظ قرآن كريم » براي استان ها ارسال گرديده است، داراي ابهام، اشكال و ايرادات قانوني است.

 

 1. امضاي خارج از اختيارات

امضاي بخشنامه و دستور العمل فوق با توجه به « اختصاص ساعات درسي به يك طرح فوق برنامه » خارج از اختيارات معاونت پرورشي است. بديهي است شوراي عالي آموزش و پرورش بايد به وظيفه خود در قبال چنين وضعيتي هر چه سريعتر عمل نمايد.

اختصاص ساعات درسي آموزشي به اين طرح، نيازمند مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش است. در صورتي كه چنين مجوزي صادر نشده است. در صورت ادامه اجراي طرح مذكور، در اسرع وقت بايد طي بخشنامه اي موضوع حذف بند اختصاص ساعات درسي به اين طرح اصلاح شود.

بيان اين نكته نيز مهم است كه اخذ تأييديه مقام عالي وزارت براي اين طرح، مجوزي براي رفع خطاي انجام گرفته نمي شود. مفاد توصيه هاي كلي ايشان نيز مؤيد همين مطلب است.

 

 1. كميته مستند سازي » كجاست؟

« کميته مستندسازي » و « شوراي معاونان » بايد پاسخگو باشند که چرا چنين دستور العملي بدون موافقت معاونت هاي مربوطه ( سازمان پژوهش و برمامه ريزي آموزشي و معاونت ابتدايي ) به استان ها ارسال شده است؟ اميد است اين كميته، با ورود به رفع مشكلات قانوني، در جبران كوتاهي هاي قبلي اهتمام ورزد.

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

 1. حذف زنگ قرآن، به نام سند تحول بنيادين

با كمال تعجب و تأسف در اين بخشنامه ادعاي عمل به راهكار 3-1 سند تحول بنيادين مطرح شده است. در حالي كه با مقايسه عنوان، هدف و شيوه عمل طرح ملي حفظ جزء ۳۰ قرآن، کاملا معلوم مي شود که در هيچ كجاي چنين بندي به حفظ قرآن اشاره نشده است.

« راهکار 3/1ـ توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قرآن در دانش‌آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآني با اصلاح برنامه‌ها و توانمندسازي معلمان در راستاي تقويت مهارت روخواني و روان‌خواني در دوره ابتدايي، آشنايي با مفاهيم کليدي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم براساس منشور توسعه فرهنگ قرآني. » ( سند تحول بنيادين)

اين بند از سند تحول و نيز سند برنامه درسي ملي به روشني به موضوع تقويت مهارت روخواني و روان خواني در دوره ابتدايي و مفاهيم در دوره متوسطه اشاره دارد. اگر اسناد ملي کشور اين همه ابهام دارد که مي شود هر چيزي را به آن تحميل کرد پس بايد در اصل اين اسناد شک و ترديد کرد.

اين ادعا كه به « راهكار 3-1 سند تحول بنيادين عمل مي شود.» با حذف شش ساعت از زنگ آموزش روخواني و روان خواني قرآن مدارس در هفته، و اختصاص آن به موضوع حفظ قرآن، كاملاً مغايرت و غير قابل توجيه است.

 

 1. طرحي بر خلاف برنامه درسي مصوب

در همين بخشنامه به استفاده از : « قرآن هاي رايج خط عثمان طه » اشاره و تأكيد شده است. در حالي که :

اولاً ) طبق مصوبه برنامه درسي رسم الخط بايد آموزشي باشد. ثانيا ) قرآن هاي رايج در مدارس ابتدايي قرآن عثمان طه نيست. و تا کنون بيش از ۶۰۰ هزار جلد قرآن کم علامت توزيع شده است. اين که مدارس را بر خلاف سياست هاي کلي آموزش و پرورش دچار هزينه هاي سنگين تهيه مصاحف جديد کنيم، آيا مجوز و نيز ضرورتي دارد؟! ثالثا ) روش حفظ قرآن تا چه اندازه به رسم الخط قرآن خط عثمان طه ارتباط دارد؟ اين مطلب با هدف کسب مهارت خواندن در دوره ابتدايي در تناقض آشكار است.

 

 1. 100 درصد، فداي 10 درصد

طبق ادعاي دستور العمل طرح و بيان مسئولان آن، در اين طرح قرار است « تنها ده درصد از دانش آموزان » را پوشش دهد. سؤال اصلي اين جاست : آيا اين كه 100 درصد دانش آموزان دوره ابتدايي را وادار به اجراي طرحي كنيم كه جامعه آماري آن تنها ده درصد از دانش آموزان است، سخني علمي و منطقي و توجيه پذير است؟! بديهي است كه اين نگاه، همان « به مرگ گفتن و به تب راضي شدن است. » يعني « براي يك دستمال، قيصريه را آتش زدن. »

هر چند همين عزيزان در مصاحبه هاي قبلي سهميه وزارت آموزش و پرورش را 20 درصدي را اعلام كرده بودند؛ يعني دو ميليون هشتصد هزار نفر اما امروز در مصاحبه ها و دستور العمل ها آن را تقليل داده اند.

 

 1. « اجبار » يا « اختيار » ؟!! ( مسأله اين است. )

ادعاي « اختياري بودن » اين طرح با بند چهارم صفحه هشت اين بخشنامه كه به « اختصاص يك ساعت از درس قرآن دوره ابتدايي به طرح ملي حفظ جزء سي ام » مي پردازد كاملاً مغاير است. طرح در صورتي مي تواند اخياري باشد كه اولاً متضمن الزام اختصاص ساعت رسمي درس به يك طرح فوق برنامه نباشد. ثانياً در مراكزي چون دارالقرآن ها و خارج از كلاس درس رسمي به آن پرداخته شود.

 

 1. سنگي در چاه

قطعاً كسي كه توان برداشتن 10 كيلوگرم بار را دارد، اگر قرار باشد 20 كيلوگرم را حمل كند، نه تنها آن 20 كيلوگرم را جابه جا نمي كند بلكه ده كيلوگرم قبلي هم كه داخل آن محموله است را نيز نمي تواند.

حال سؤالي ساده و بديهي در اينجا مطرح مي شود : « وقتي حجم يک کتاب درسي مبتني بر ظرف زماني آن طراحي، توليد و اجرا مي شود و معلمان اغلب در مورد حجم مطالب سؤال دارند؛ چگونه چنين چيزي امکان پذير است که يك ساعت درسي را به اجراي چنين طرحي اختصاص داد؟!! ».

هم چنين آيا دانش آموزان توان و فرصت و علاقه لازم را براي تحمل چنين اجباري در مدارس خواهند داشت؟ و آيا دست اندازي به يکي از سه ساعت درسي قرآن، دو ساعت ديگر و در واقع همه برنامه و محتواي درسي را در شش پايه ابتدايي متآثر و منهدم نمي کند؟ در اين جاست كه بايد از متوليان چنين طرحي « التماس تفكر » داشت. و بر چنين تصميماتي « احسنت » گفت.

 

 1. هياهوي ماندن

يقيناً صدور ابلاغ مجدد بخشنامه حفظ جزء 30 قرآن از سوي مقام عالي وزارت به عنوان اولويت نخست و يا رونمايي از طرح، در محضر مراجع معظم تقليد قم و يا هياهوي رسانه اي در شبكه هاي قرآني وابسته و تلاش در تقويت « جامعه تك صدايي » چاره انديشي مناسبي براي سرپوش گذاشتن بر موارد خلاف قانون و رويه هاي اداري نيست. بهترين شيوه و راه نجات در صداقت و راستي است.

انتظار اين بود وزير محترم كه داعيه دار برپايي مدينه فاضله تعليم و تربيت در پرتو اسناد تحولي هستند قبل از اقدام براي امضا و نيز رونمايي طرح در محضر مراجع معظم تقليد، به مستندات طرح نگاهي افكنده و با تدبير و مديريت از بروز چنين اشتباهات بزرگ و باورنكردني جلوگيري كنند.

 

ب – نقاط ضعف اساسي طرح

 1. اين طرح « ملي » نيست.

« اجراي سراسري يك طرح » در وزارت آموزش و پرورش به معني « ملي » بودن آن نيست. بلكه از منظر سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، طرح ملي بايد مراحل لازم را طي و پس از اخذ تأييد اوليه علمي و بررسي مطابقت هاي لازم با قوانين و مصوبات و شرايط اجرا توسط كارشناسان برنامه ريزي درسي و آموزشي، به تأييد شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده و به معاونت هاي مربوطه ارسال و ابلاغ شود. سپس حداقل يك تا دو سال در تعدادي از مدارس و مناطق « اجراي آزمايشي » شود و پس از انجام پژوهش هاي مختلف مانند اعتباربخشي، ارزش يابي از برونداد طرح، مجدداً تأييديه متخصصان را براي « اجراي آزمايشي سراسري » دريافت نمايد. و نهايتا پس از سال سوم و طي مراحل لازم « اجراي سراسري » شود.

اين كه گروهي با نام مبارك قرآن و رهبري، طرحي ( كه صرف اجراي سراسري دارد ) را « ملي » اعلام كرده و بدون داشتن مجوزهاي لازم اقدام به چنين دست اندازي به برنامه هاي درسي كنند، وجهي جز تأسف و تأثر ندارد و اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند كه « احتمالاً ساير اسناد تحولي وزارت نيز به همين شيوه توليد و تصويب و ابلاغ مي شود؟!! ». از اين رو شايسته است طرحي که به نام طرح ملي اجرا مي شود، از چنان بلوغ و عقلانيت و استانداري برخوردار باشد که در شأن و تراز نام هايي چون « قرآن »، « رهبر معظم انقلاب » و « انقلاب اسلامي » باشد. نه آن که به فرجام تلخ « طرح ملي حفظ نور » که در سه سال پيش برگزار شد، دچار گردد.

 

 1. گذشته، چراغ امروز و آينده

با توجه به آن چه گفته شد و با عنايت به اين كه طرح مورد نظر، مراحل قانوني خود را طي نكرده و بدون اطلاع بخش هاي پژوهشي و آموزشي به اجرا در آمده است. بديهي است با توجه به سابقه نه چندان خوشنام معاونت پرورشي در اجراي چنين طرح هايي ( مانند طرح ده هزار مدرسه قرآني و طرح ملي حفظ نور در سه سال قبل كه به تعطيلي انجاميد ) جلوي تكرار و گسترش چنين اشتباهات پرهزينه و كم فايده اي گرفته شود.

 

 1. يك بام و دو هوا

مدارس، معلمان، دانش آموزان و اولياي ايشان و همچنين مديران اجرايي در مناطق و استان ها در بين اين كه بايد عامل تحقق « سند تحول بنيادين » باشند و يا به دنبال « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » حيران و سرگردانند. از سوي تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر اجراي سند تحول بنيادين است. از سوي ديگر طرح هايي بر خلاف اين سند و البته به نام سند در حال اجراست. مرجعي كه بايد پاسخگوي چنين پيش آمدها و متعاقب ان پيامدهاي طرح باشد ديده نمي شود.

 

 1. كار خود كن، كار بيگانه مكن

روشن است كه هدف تربيت ده ميليون حافظ قرآن در حال حاضر مربوط به ساير ارگان ها و نهادهاي حاكميتي است كه مأموريت ذاتي ايشان اجراي چنين طرح و برنامه هايي است. حوزه معاونت پرورشي در حوزه اختيارات خود ( كه البته بايد در اصل در خدمت تحقق مأموريت هاي آموزشي وزارت باشد، ) مي تواند در محدوده و قلمرو آن حوزه مشاركت نمايد. ولي ورود به ساير حوزه هاي علمي و پژوهشي و آموزشي نيازمند توجه به ساز و كار هاي قانوني و روال اداري است.

بديهي است وزارت آموزش و پرورش بايد به اسناد تحولي خود عمل نمايد. اما اگر قرار است آموزش و پرورش به تحقق چنين هدفي مبادرت ورزد، لاجرم بايد از طريق شوراي عالي آموزش و پرورش اقدام نمايد.

 

 1. وحدت انديشه، قبل از عمل

هر گونه اقدامي در زمينه تحقق هدف « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » نيازمند بازنگري در اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش مانند « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ( و زيرنظام هاي آن ) و حتي « سياست هاي كلي تغيير نظام آموزش و پرورش » ( سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ) است. در غير اين صورت يكي بايد فداي ديگري شود. در حال حاضر بين اسناد تحولي و طرح ملي حفظ قرآن وحدت انديشه و هماهنگي عمل ديده نمي شود. از مصاديق آن مي توان به اجراي طرح فوق برنامه حفظ ملي قرآن نگاه كرد كه به قيمت تعطيلي زنگ رسمي روخواني قرآن كه مورد نظر سند تحول بنيادين است؛ انجاميده است. همان طور كه ملاحظه مي شود ايشان موضوع حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » معرفي مي كنند. در حالي كه نفس طرح ملي حفظ جزء 30 قرآن، آن هم در كليه سطوح و دوره هاي تحصيلي و با هدف « حفظ الفاظ »، خلاف اين نوع نگاه تربيتي و حكيمانه است

 

 1. تقدم « فضائل » بر « فرائض »

در دستور العمل اين طرح، اشكالات غير قابل اغماضي به چشم مي خورد كه نشان از غفلت مجريان آن دارد. در اين بخشنامه به منويات مقام معظم رهبري درباره تربيت ده ميليون حافظ قرآن اشاره شده است. بهره گيري از سخنان ارشادي رهبري در حالي انجام مي گيرد كه « حكم ولايي » ايشان يعني « سياست هاي ابلاغي رهبري به وزارت آموزش و پرورش » سال هاست كه در حوزه اصلاح و عمل، بدون کمترين توجهي روي زمين مانده است.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور به جاي پرداختن به موضوع تربيت ده ميليون حافظ قرآن در وزارت آموزش و پرورش بايد به تحقق بند 4 و 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري در وزارت آموزش و پرورش بيانديشد. در سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور آمده است :

« ۴-۴-  توسعه‌ فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ( روخواني، روانخواني و مفاهيم ) و تقويت  انس دانش‌آموزان با قرآن و سيره‌ي پيامبر اکرم صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله و اهلبيت عليهم‌السّلام و گسترش فرهنگ اقامه‌ي نماز »

 جالب است بدانيم معظم له در سياست هاي ابلاغي تنها نام يك درس را ذكر كرده اند : « درس قرآن » و هم چنين به جزئيات آن نيز اشاره فرموده اند. و اين نشان از دغدغه معظم له در اين حوزه از يادگيري قرآن دارد.

در صورتي که بخواهيم در پارادايم فعلي وزارت آموزش و پرورش، به منويات مقام معظم رهبري عمل كنيم بايد عمل به سند سياست هاي ابلاغي رهبري را يک فريضه بدانيم و تربيت ده ميليون حافظ قرآن را يک فضيلت. در چنين شرايطي، اين نوع عملکرد شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور در تحميل طرح ملي نه تنها فضيلت نيست؛ بلکه به نوعي « قرار دادن رهبري در مقابل قانون است. »

 

 1. با كدام معلم؟ با كدام صلاحيت ...  ؟!

در بخش ارزش يابي اين طرح آمده است : « معلم كلاس به صورت گروهي يا انفرادي از دانش آموزان كلاس خود، سوره يا سوره هاي حفظ شده را تحويل گرفته و براي او در سامانه يا اپليكيشن ثبت نمايد. .. »

مهم ترين محول تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است. به راستي اجراي چنين طرح « ملي » با کدام معلم، با کدام صلاحيت و در کدام وقت ؟ آيا معلم دوره ابتدايي چنين اختياري دارد؟ آيا معلم براي اجراي چنين طرحي، تربيت شده است؟ آيا چنين بلندپروازي هايي باعث ترس بيش تر آموزگاران از تدريس قرآن نمي شود؟! آيا همين دخالت ها باعث بروز انتظارات، کج فهمي ها و بلاتکليفي هاي معلمان و مديران مدارس و خانواده ها نمي شود؟ آيا ... ؟

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

 1. بي توجهي به داشته ها، حسرت نداشته ها

اين كه چرا حفظ جزء 30 ، آري و حفظ آيات و سور و فرازهاي متناسب كتاب درسي كه با نياز، ذائقه و توان دانش آموزان طراحي و آورده شده، « نه » ؟!! نيازمند پاسخگويي متوليان امر است.

ناديده گرفتن و تضعيف 23 جلد كتاب درسي آموزش قرآن و هديه هاي آسمان كه مملو از آيات و فرازهاي پر معنا و متناسب با اهداف تربيتي است، آيا از مصاديق بي توجهي به داشته ها و آموخته ها و مطالب يادگرفته شده نيست؟ در حالي كه در اين كتاب ها به مفاهيم، درك معنا، داستان ها، احاديث، فعاليت هاي يادگيري توجه شده و كاملاً با اسناد تحولي و به ويژه سند « سياست هاي ابلاغي و ولايي مقام معظم رهبري » مطابقت و سازگاري دارد و ضمناً به تاييد مراجع ذي ربط نيز رسيده است.

 1. نتيجه عدم هماهنگي

هر يك از بخش هاي حوزه ستادي متناسب با تخصص خود، وظيفه كارشناسي و راهنمايي علمي و قانوني طرح و برنامه هاي قابل اجرا را بر عهده دارند. وقتي كه اين حوزه هاي كارشناسي و تخصصي در جريان صدور بخشنامه ها و دستور العمل هاي اينچنيني و در اين گستره قرار نمي گيرند، طبيعتاً مشكلات عديده اي بروز مي كند. از بي توجهي به راهنماهاي برنامه درسي قرآن و معارف اسلامي گرفته تا شيوه هاي اجرا و ارزش يابي كه تعداد آن در ظرف حوصله اين نوشته نمي گنجد و از مصاديق عدم اطلاع از مباني تربيتي، علمي، آموزشي و پژوهشي مصوب است.

 1. اگر نوشم نه اي، نيشم چرايي

سابقه فعاليت هاي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نشان مي دهد كه اين شورا كوچك ترين قدمي در راستاي توسعه و تعميق آموزش عمومي قرآن در كلاس هاي درسي قران و آموزش معلمان و تجهيز مدارس به ابتدايي ترين لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است. ارتباط اين شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط اين نهاد با حوزه فعاليت هاي فوق برنامه معاونت پرورشي محدود مي شود كه آن هم به آموزش عمومي قرآن مدارس ارتباطي ندارد.

وضعيت موجود طرح ملي حفظ قران دقيقاً حاصل عملكرد گذشته اين نهاد در سال هاي قبل است كه به جاي جبران عقب ماندگي ها دقيقا در مقابل مأموريت محوله همين شورا به آموزش و پرورش ايستاده است.

 1. حفظ « مقدمه تدبر »

نقطه ضعف اصلي طرح مذكور در تحريف خواسته يا ناخواسته سخنان مقام معظم رهبري است كه مقدمه اصلي طرح يعني « مقدمه بودن حفظ براي تدبر » را مورد غفلت قرار داده است.

مقام معظم رهبري در ديدار جامعه قرآني کشور با معظم‌له در 1390 فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند - حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم - اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهائي را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائي را فراهم مي‌کنند براي اينکه ان‌شاءاللَّه حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يک ميليون، مي گوئيم ان‌شاءاللَّه ما بايد ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم. » 5/5/1390

همان طور كه ملاحظه مي شود ايشان موضوع حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » معرفي مي كنند. در حالي كه نفس طرح ملي حفظ جزء 30 قرآن، آن هم در كليه سطوح و دوره هاي تحصيلي و با هدف « حفظ الفاظ »، خلاف اين نوع نگاه تربيتي و حكيمانه است. با توجه به فرمايش معظم له كه حفظ قرآن را « مقدمه تدبر » مي دانند، بازهم پرداختن به حفظ جزء 30 قرآن توجيه دارد و يا خير، جاي ترديد است.

 1. « ماهيت » طرح ملي حفظ

از مهم ترين اشكال هاي اين طرح، « ماهيت نخبه گرايي » و « نخبه گزيني » اين طرح است. نگاه نه چندان تربيتي و عمومي كه صرفاً مصرف تبليغي و نيز سياسي دارد، تا به وحدت جهان اسلام كمك نمايد. ( كه البته در جاي خودش ضروري است. ) اما نگاهي كه چهل سال است حوزه فعاليت هاي قرآني را مصروف خود كرده تا آن جا كه رويش هاي اين تفكر و عملكرد در حوزه « قهرماني » به كسب مدال هاي رنگارنگ قرآني در عرصه هاي بين المللي شده است. اما به همان مراتب ريزش هاي آن در حوزه « آموزش عمومي و همگاني » تأسف بار و غير قابل انكار است.

 1. « چرا » حفظ جزء 30  ؟!

« جبار باغچه بان » هنرش در اين بود كه گفت : « چرا آموزش خواندن، نوشتن و فهميدن را تا پايان آموزش 32 حرف فارسي به تأخير مي اندازيد؟ ... دانش آموزان مي توانند پس از يادگيري دو حرف « آ » و « ب » دو كلمه « آب » و « بابا » و يك جمله « بابا ! آب » را بياموزند. يعني همان حرفي كه آزوبل مي زند : « معنا دار بودن يادگيري »

آيا طرح سؤالاتي مانند « چرا حفظ جزء 30 ؟ » « از حفظ جزء 30 به كجا مي خواهيم برسيم ؟ » « آيا رسيدن به چنين مقصدي تا چه اندازه به چنين شيوه طولاني مدت و ملال آوري نياز دارد؟ » « آيا بهتر نيست اهداف را به جاي آن كه در طول هم ببينيم در عرض هم ببينيم ؟ ( رويكرد جامعيت در يادگيري قرآن » « آيا اين نوع حفظ كردن، يك سويه و يك جانبه و از بالا به پايين نيست؟ » « آيا نبايد به نياز و توان و ذائقه مخاطب توجه داشت ؟ » « آيا عمومي كردن چنين نگاه خاصي، امكان پذير است؟ » « آيا اين نوع از يادگيري قرآن تا چه اندازه ضرورت دارد؟ » « جايگاه اهداف تربيتي در اين نوع از آموزش قرآن كجاست؟ » « آيا كتاب هاي درسي هيچ آيه مناسبي براي حفظ قرآن ندارد كه بتواند مقوم برنامه درسي و رسمي باشد؟ » « آيا نبايد به مباني روان شناختي در يادگيري و آموزش توجه كرد؟ ( نظريه هوش هاي چندگانه گارد نظر ) » « اصولاً چنين طرحي بر مبناي كدام نظريات يادگيري مورد تأييد و تأكيد است.؟ » و ... درباره اين طرح جايز است؟ ( يا جرم و گناه محسوب مي شود كه هيچ يك از رسانه هاي ديداري و نوشتاري اجازه ورود به آن را ندارند؟!

 1. درخواست اسفساريه

سؤال اساسي اين است كه : « آيا آموزش و پرورش در زمينه تربيت ده ميليون حافظ قرآن » وظيفه اي دارد؟ » در پاسخ به اين سؤال به نقلي از آقاي محي الدين بهرام محمديان ( معاون سابق پژوهشي ) مي پردازيم كه در قالب « استفساريه شفاهي » از محضر مقام معظم رهبري اين درباره سؤال كردند. ايشان فرموده بودند : « آموزش و پرورش به وظيفه خود عمل كند. »  اين مطلب نشان از حساسيت توجه و تأكيد معظم له درباره اجراي سند تحول بنيادين دارد.

 

نتيجه :

اصرار بر اجراي طرحي كه روال قانوني و سير منطقي و علمي در وزارت آموزش و پرورش را نداشته و مباني و مبادي آن با اسناد تحولي همراستا نشده است، در نهايت باعث « قرار دادن فرمايش رهبري در مقابل قانون » خواهد شد. ( « سند تحول بنيادين » يا « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » ) و اين كار از جنبه هاي متعددي به صلاح نيست. چرا كه طبق اسناد تحولي، وظيفه سازماني و مأموريت ذاتي وزارت آموزش و پرورش كاملاً مشخص و تعريف شده است. با اين وصف چنين برنامه ريزي هايي بايد ابتدا در صطح ستاد مطرح و تدبير شود تا از بروز بحران و حوادث اين چنيني جلوگيري كند.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نيز بايد از ابتدا به جاي تحميل طرح هاي قرآني خود، طبق وظايف به دريافت و حمايت طرح هاي حوزه « آموزش عمومي قرآن » پرداخته و اعتبارات آموزش عمومي قرآن نيز در همين راستا تخصيص دهد. اما اين كه پس از گذشت هفت سال از فرمايش مقام معظم رهبري، به نام « طرح ملي حفظ قرآن » ناگهان ساعات رسمي آموزش قرآن مصادره شود، واقعاً توجيهي ندارد. اين نوع تحركات، به بهانه تحقق منويات رهبري و تربيت ده ميليون حافظ قرآن، مصداق بارز ناديده گرفتن عملي سند تحول بنيادين و سياست هاي ابلاغي رهبري است كه در نهايت به حذف ساعت آموزش عمومي قرآن انجاميده است.

 

راهكارهاي  ( پيشنهادي ) :

بيان نقد زماني ارزشمند و قابل توجه خواهد بود كه همراه با پيشنهاد و راهكار باشد. لذا چند پيشنهاد عملي و قابل اجرا  تقديم مي شود :

 1. وزارت آموزش و پرورش بر اجراي سند تحول بنيادين ( راهكار 3-1 ) بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ( بند 4 و 4-4 ) متمركز شود.

 2. حذف بند « اختصاص يك ساعت از ساعات درسي آموزش قرآن به اجراي طرح ملي حفظ قرآن » از دستور العمل طرح ملي حفظ قرآن ( در اسرع وقت )

 3. با توجه به ادعاي دستور العمل براي پوشش ده درصدي و نيز به دليل اختياري و فوق برنامه بودن، اجراي طرح از مدرسه به « دارالقرآن ها » منتقل شود.

 4. موضوع طرح ملي حفظ قرآن به عنوان هدف « ضمني » در برنامه هاي جاري آموزش قرآن ديده شود.

 5. هدف مذكور از طريق روال قانوني و شوراي عالي آموزش و پرورش با تجديد نظرهاي لازم در اسناد تحولي اعمال و ابلاغ شود.

 6. آموزش و پرورش به عنوان فراهم كننده زمينه اصلي تربيت قرآني دانش آموزان بر اجراي هرچه بهتر و كامل تر « زنگ آموزش قرآن » متمركز شده و ساير فعاليت ها به مراكز و موسسات و ارگان هاي قرآني بيرون از آموزش و پرورش سپرده شود.  

 7. در صورت اصرار متوليان بر ادامه اجراي چنين طرحي، به محضر مقام معظم رهبري مدظله « استفساريه » اي ارسال گردد.

اللهم انصر من نصر القرآن


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حذف زنگ قرآن مدارس ابتدايي به بهانه طرح ملي حفظ قرآن

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 16:02 خوانده شده: 1047 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ
شاکی 1397/09/12 - 21:01
آقا اصلاً چه کاریه تو این آموزش وپرورش طرف قاری قرآنه...کارمند حراست اداره کله...اونوقت دروغ میگه...تجسس میکنه...گمان بد داره...غیبت میکنه...تهمت میزنه... حواسش هست که همکار خانم و آقا تو یک اتاق مستقر نباشند!!البته روی برخی از خانم ها که از نظرشون جداب ترن این حساسیت رو داره و رو برخی دیگه این حساسیت رونداره از قرآن فقط تلاوتش عالیه و گاهی هم پیش نماز جماعت در اداره میشه و سلام علیکم غلیظ میگه...حالا این آدم پرورش یافته ی همین مدارس در یک منطقه ی مذهبیه...پس چندان تأثیری روی این آدم نداشته ...باید آموزش قرآن توأم با عمل به قرآن باشه که نیست!!
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 08:47
قیاستان مع الفارق است.

اما بخش آخر فرمایش شما را قبول دارم.
تلاوت در قرآن ( نظر علامه طباطبایی ) یعنی خواندن و فهمیدن و عمل کردن

تفاوت آموزش و تدریس در این است که
در آموزش هدف علم آموزی و انتقال داده هاست.
اما در تدریس هدف تربیت اخلاقی و اعتقادی و رفتاری کودک است.

لذا در حفظ قرآن باید ملاک تربیت قرآنی باشد.
و نه حفظ الفاظ صرف
پاسخ + +2 0 --
حقی 1397/09/12 - 22:29
در هیچ جایی از کتاب خدا بر حفظ قرآن تاکید نشده است. بلکه بر عمل به سفارش شده.
تا به دستورات بلند قرآن عمل نکینیم هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.بسیاری از خوارج نهروان وهچنین داعشیان حافظان قرآن بوده اند.
پاسخ + 0 0 --
Humanism 1397/09/12 - 23:12
معرفان دین بیشترشان دور رو و فاسد از آب درآمدند اگر انقلاب اسلامی با آتش زدن بانک ها شروع شد تعجب نکنید که از برکت معرفی بد دین و مذهب انقلاب بعدی ممکن است با آتش زدن مساجد و امامزاده ها شروع شود. چه کسی باعث شده است که ما دین گریز شویم؟
پاسخ + +1 0 --
آذربایجانی 1397/09/12 - 22:44
در فکرم که آیا بالاخره دین و ایدئولولوژی جزو نیازها و ضروریات انسان معاصر است یا نه؟ .... واقعا تو مدارس این قدر تاکید افراطی بر قرآن معقول است.
طبعا وقتی قدرت اصلی دست افرادی است که از این راه نون می خورند و ابزتری شده است برای سهمیه ها و رانت خواری.
تجسم کنید انسان منهای قرآن مساوی است با؟
وقتی نظام تئوکراسی است طبیعی است که هر چه زور و پول داریم روی قرآن و نمازخانه تمرکز کنیم.
تا حالا به فکرمان رسیده به جای نمازخانه بهتر نیست که یک محل تغذیه یا رستوران برای خوردن تغذیه دانش آموزان ایجاد کنیم. چرا غذای مجانی یک جزیی سیبی یا اندکی نون و پنیر به دانش آموزانی که بدون صبحانه می آیند به دانش آموزان بدهیم.
آیا واقعا نیاز اینها نمازخانه است؟ مگر اینکه استفاده ابزرای کنیم از نماز و قرآن.
چرا باید به کسی قرآن را حفظ کرده و دزد بیت المال است به خاطر حفظ کردن قرآن رانت بدهیم.
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 08:59
اثبات شی نفی ما ادا نمی کند.

انسان علاوه بر نیازهای جسمی و روحی و یا فردی و اجتماعی و عاطفی، نیازهای فطری و فکری هم دارد.

اساسا آنچه انسان را از حیوانات متمایز می کند چنین نیازهای است.

انزال کتب و ارسال رسل برای پاسخگویی به چنین نیازهای است.

اگر فلسفه نزول قرآن را هدایت بشر بدانیم
آنگاه دام های شیطانی گرفتار نمی مانیم.

این که خداوند حکیم استعازه در تلاوت قرآن را توصیه می کند از باب نیفتادن در دام شیطان است.

جالب هم آن است که این دستور فقط در همین خصوص نازل شده است.
پاسخ + +1 0 --
آذربایجانی 1397/09/12 - 22:48
حیات طیبه چیست؟ آیا تعریفی شفاف داریم برای حیات طیبه؟ چرا می خواهیم دانش آموزان را به قالبی که دلمان می خواهد دربایوریم. در حالیکه تو این قالب نمی رند. چرا دین مذهب را از مدارس کنار نمی گذاریم. چرا به جای نمازخانه که هیچ تاثیر ملموسی روی دانش آموزان نداشته کتابخانه مجهز و سالن ورزش درست نکنیم.
به نظر بنده به عنوان قسمتی سیستم آموزش و پرورش مخالف مذهبی کردن مدارس و آلوده کردن دانش آموزان به خرافات مذهبی هستم و معتقدم که مدرسه باید محیط علمی باشد نه محل نماز و زیارت عاشورا و اجرای مذاعب مذهبی ....
پاسخ + +1 0 --
Frontline 1397/09/12 - 22:50
به اسم آقاي محي الدين بهرام محمديان ( معاون سابق پژوهشي ) اشاره شده است. آیا محتویات سند عصاره تلاش های افرادی مانند ایشان نیست که دکترایشان جعلی از آب درآمد؟
پاسخ + 0 0 --
Frontline 1397/09/12 - 23:00
سیسم معیوب! هر کی اومده یه گلی بر سر این سیستم زده و رفته و نتیجه شده چیزی سلیقه ای. هر نهادی و ارگانی از بیرون نفوذ خود را گسترش میده.
حوزئیان هر چی زور دارند می زنند تا هر چه بیشتر کتاب هاب فیزیک شیمی و ... را با ایات قرآن پر کنند. نظامی ها و سپاه و بسیج محتویان خودشان را القا می کنند و آمادگی دفاعی را قالب کردند تو آموزش و پرورش. و عده ای دیگر شخصیت های موردنظر خود را در کتاب های درسی تبلیغ کردند و کتاب هاب تاریخ را به نوشابه باز کردن برای خوئ پر کردند از مطالب بدون سند و اغراق آمیز....
مشاهده می کنید که سیستم آموزش و پرورش تا زمانی که استقلال پیدا نکند ره به جایی نخواهد برد. تا افرادی مانند حاج آقا محی الدین در این سیستم جا خوش کرده اند و دست متخصصان به جایی بند نیست ........
پاسخ + +1 0 --
Frontline 1397/09/12 - 23:05
می خوام یه پیشنهادی بدم اما نیازی نیست تکان بخورید یا شوک زده بشین: برا عقب نماندن از توسعه و پیشرفت قرآن را از مدارس حذف کنیم و استفاده ابزاری از آن را متوقف کنیم. هیچ اتفاق نخواهد افتاد هراس به خود راه ندهید هیچ اتفاق نمی افتد.
نمی خوام بگم تقدس زدایی کنیم. نه ای قدر تاکید افراطی بر آن همه را از آن متنفر خواهد کرد: شبکه و رادیوها تاسیس کردیم برا قران، مدارس را پر کردینم از مسابقات قرآنی و .....
چه نتیجه ای عاید ما شد؟
لطفا نگید اگر این طوری نبود این وضعیت بدتر از این بود...
سکولاریسم چیز بدی نیست مخصوصا برای جوامعی مانند ایران
پاسخ + 0 0 --
آذر ماه ۱۳۹۷ 1397/09/18 - 17:37
علت این است که به مبادی و مبانی آموزش و فعالیت های قرآنی خیلی سطحی نگریستیم.

و به جای عمق بخشی به آن کمیت ها را گسترش دادیم.
و به تدریج در گرداب نخبه گرایی گرفتار شدیم.

مردم و آموزش عمومی را رها کردیم.
امروز هم با این طرح کمر قرآن در مدارس را شکستند.
پاسخ + 0 0 --
Humanism 1397/09/12 - 23:08
افراط در چیزی زمینه تنفر از آن چیز را فراهم می کند. مجسم کنید وسط پخش زنده مسابقه پرسپولیس و استقلال برنامه را قطع کنید و قرآن و اذان پخش کنید ...
همه کتاب ها را پر کرده ایم از آیت قرآن: فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، زمین شناسی ....
نتیجه بی تفاوتی به قرآن شده است.
پاسخ + +2 0 --
Koran 1397/09/12 - 23:17
ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند
که چی؟ با حافظ قرآن به مرزهای دانش و تکنلوژی نزدیک می شویم؟ ....
با روضه خوانان، مداحان و قاریان آیا توسعه خواهیم یافت؟ به تکنولوژی ساخت اسباب بازی ها هوشمند دست پیدا خواهیم کرد؟
پاسخ + 0 0 --
سلام 1397/09/16 - 09:10
سخن رهبری تحریف شده است.
ایشان حفظ را مقدمه تدبر نام بردند. ( در متن هم آمده )
اشتباه اصلی در اینجا رخ داده است که از منظر رهبری حفظ قرآن طریقیت دارد و نه موضوعیت.

اما قلیل طراحان موثر در این طرح به حفظ قرآن موضوعیت قایل شده اند.

ایشان در ديدار با جامعه قرآني کشور فرمودند : « يكي از چيزهايي که مي تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند - حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم - اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهائي را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائي را فراهم مي‌کنند براي اينکه ان‌شاءاللَّه حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يک ميليون، مي گوئيم ان‌شاءاللَّه ما بايد ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم. » 5/5/1390
پاسخ + +2 0 --
Koran 1397/09/12 - 23:18
فرزند شما حافظ کل قرآن است. عملا به چه رشدی رسیده است؟ فقط می تواند از رانت حفظ قرآن استفاده کند.
حفظ طوطی واری و تناقضات چه دردی از او را دروان خواهد کرد.
پاسخ + 0 0 --
تازه وارد 1397/09/13 - 13:32
.. نه به حقوق شهروندی خود پابند بوده ایم و نه به حقوق شرعی خود.
چرا فکر می کنیم آنچه ما داریم از کتاب آسمانی گرفته تا شرعیات جزو بهترین هاست. البته این توهم در همه ادیان است.
آیا ما می توانیم لحظه ای به خود اجازه دهیم و به نظر انتقادی به قرآن نگاه کنیم؟ یا سرمان را برباد خواهیم داد؟
ایا آن ور اب حفط کردن انجیل مد روز است یا نه؟ آیا قران روی افرادی مانند سعید طوسی تاثیری گذاشته است یا نه؟
می توانیم سالها تبلیغ کنیم که با حفظ قرآن به معنویات و خدا نزدیک می شویم و دلمان پرنور می شود. قاریان قرآن را از نظر اخلاقی در چه سطحی هستند؟
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/09/13 - 17:08
درودبراکثر مخاطبین
واقعا نظرات عالی داده اند
درود براین فهم بالا
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1397/09/13 - 19:05
سلام عليكم
سراينده ؟!!! يا نويسنده ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:12
این ایراد به صدای معلم وارد است.
لطفا اصلاح شود.
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/09/16 - 11:01
سلام

دوست عزیز ناشناس

کدام ایراد وارد است ؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 11:57
اولین تیتر محول صحیح نیست.
محور صحیح است.

همچنین سراینده غلط است. ( خط سوم )
نگارنده یا نویسنده
با تشکر
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/09/16 - 12:03
سلام

دوست عزیز

مورد دوم شما وارد است و اصلاح شد .

اما در مورد واژه " محول " باید گفت که در سند تحول ، تربیت معلم حرفه ای حداقل در 4 و به عبارتی 5 مورد به آن اشاره شده است و این به عنوان یک تکلیف به مجریان تحویل شده است .

البته این برداشت این رسانه است .

در این مورد آقای نباتی می توانند توضیح دهند .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:42
سلام و سپاس از صدای معلم
لطفا اولین جمله را یکبار بخوانید:
مهم ترین محور صحیح است.

( غللط املایی است. )

با تشکر از اصلاح
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 19:12
تحرير محل نزاع :

« اختصاص ساعت رسمي قرآن به يك طرح فوق برنامه »
1- به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نياز دارد.
2- خارج از اختيارات و امضاي معاون پرورشي است.
3- بدون اطلاع معاونت هاي پژوهشي و آموزشي انجام گرفته و تخلف است.
4- اين ساعات داراي محتواي آموزشي است. در نتيجه زمان پر است. ( فشار اموزشي )
5- همه معلمان توان و صلاحيت تدريس حفظ قرآن را ندارند.
6- باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان و معلمان خواهد شد.
7- با مأموريت ذاتي حوزه آموزش و اهداف برنامه درسي قرآن مغاير است.
8- با راهكار 3-1 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كاملاً مغاير است.
9- با بند 4 و 4-4 سياست هاي ابلاغي رهبري كاملا مغاير است.
10- با سند برنامه درسي ملي ( حوزه تربيت و يادگيري قرآن ) مغاير است.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/13 - 19:13
10- با سند برنامه درسي ملي ( حوزه تربيت و يادگيري قرآن ) مغاير است.
11- اين طرح ماهيت عمومي ندارد و با نياز و توان و ذائقه دانش آموزان سازگار نيست.
12- علي رغم ادعاي اختياري بودن، كاملا اجباري در حال برگزاري است.
13- علي رغم ادعاي طرح به جاي ده درصد صد در صد دانش آموزان را شامل شده است.
14- اين طرح شرايط و ضوابط ملي شدن را نداشته و مراحل آن را طبق اصول و مقررات حاكم نگذرانده است.
15- نامه هاي مغايرت طرح با اسناد و قوانين از سوي دو معاون آموزشي و پژوهشي وزارت.
16- محتواي طرح از جهات گوناگون با اهداف برنامه درسي، محتواي آموزشي، روش هاي آموزش و تدريس، شيوه ارزش يابي و رسم الخط قرآن در تعارض آشكار است.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/13 - 19:14
17- اين طرح از ابعاد زير داتراي اشكالات علمي و آموزشي و پژوهشي است : « روان شناسي يادگيري » « فلسفه تعليم و تربيت » « روان شناسي تربيتي » « مباني زبان آموزي » « روان شناسي خواندن » « نظريات مطرح در تعليم و تربيت » ( مانند : هوش هاي چندگانه هوارد گاردنر، نظريه يادگيري آزوبل ) « تعريف حفظ » « تعريف خواندن » و ...
18- اين طرح اساساً به دليل تبليغي و ترويجي بودن، از وظايف سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت ارشاد اسلامي است؛ در حالي كه وزارت آموزش و پرورش مأموريت ذاتيش آموزش همگاني است.
19- طرح با پاسخ مقام رهبري در درخواست استفساريه آقاي محي الدين محمديان ( معاون سابق سازمان پژوهش ) از معظم له درباره تربيت ده ميليون حافظ قرآن توسط وزارت آموزش و پرورش مغاير است. « وزارت آموزش و پرورش به وظيفه خود عمل كند. »
20- نتيجه چنين طرحي به جز تضعيف اسناد ملي و اهداف درسي، تضعيف شديد دولت و به ويژه جايگاه وزير محترم آقاي بطحايي را در پي خواهد داشت.
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/09/13 - 19:20
« با نردبان دروغ هرگز به حقيقت نخواهيد رسيد. »

شهيد بهشتي ره
پاسخ + 0 0 --
قرآن حكيم : 1397/09/14 - 16:49
وَ لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري‏ آمَنوا وَ اتَّقَوا
لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرضِ
وَ لکِن کَذَّبوا
فَأَخَذناهُم بِما کانوا يَکسِبونَ

و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند مسلّما ( درهای ) برکت هایی از آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم ،
و لکن ( آیات ما را ) تکذیب کردند،
پس آنها را به سزای آنچه کسب می کردند دچار ساختیم.

سوره اعراف / 96
پاسخ + +1 0 --
تربيت قرآني 1397/09/13 - 19:25
چوب حراج به زنگ قرآن مدارس

قرار نیست وزارت آموزش و پرورش که مأموریت ذاتی آن آموزش همگانی است برای « مشتی دلار » زیر بار منت اعتبارات مشروط شورای توسعه فرهنگ قرآني برود که به جای سرمایه گذاری در آموزش همگانی به دنبال فرصت طلبي براي اهداف خود از جمله شناسایی نخبه ها و چهره های قهرمانی از راه تبلیغ و ترویج ( مسابقه و پوستر و همایش و ... ) است.

اهدافي كه مأموريت سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

آموزش و پرورش با فراموشي وظايفش محل بازي ساير ارگان ها گرديده است.
پاسخ + 0 0 --
بشكن نماز غصبي 1397/09/17 - 14:25
بشـكن « نـمـاز غصـبي »
اين شيوه نيـست مقبول،
« قرآن عـلـيه قرآن؟؟!!! »
اين نيست راه معـقول

بازيـچه گشته امروز
اسلام و دين و قـرآن
آخر چرا كسي نيست
در اين ميانه مسئول؟!!

هر سال يك هـياهو
در اين بـلاد ايـمــان
آخـر چرا نـفـهـمنـد !
اين شيوه نيست مقبول؟!!

ملت اسير و حيـران
در دست يك جماعت
قرآن شده بـهـانـه
جمعي به عيش مشغول

فردا كه صحـنه گردد،
اين ها فـسانـه گردد،
ديـگر چه سـود دارد
فريـاد شاه و مشمول؟

امروز روز دين است
قرآن تو را بخواند
هرگز مكن به فردا
اين بارِ سخت، موكول
پاسخ + 0 0 --
بشكن نماز غصبي 1397/09/17 - 14:26
فردا رسول خاتم (صلي الله عاليه و آله )
در دست اوست قرآن
آنجا به شِكوه گويد
« اين است مُزد محصول ؟!! »

جانا ! مكن شكايت
زينان كه گشته دل ها
مانند قطعه اي سنگ
سرسخت و مست و مغفول

بايد كه جمع گردند
اهل يقين و ايمان
بايد كه جمع گردد
اين شيوه هاي مجعول

فصل الخطاب اين است :
گردد « عمل به قانون »
ديگر روا نباشد
رفتن به فكر معلول

فرصت تمام گشته
وقت قيام گشته
گامي براي قرآن ...
اين است گام مقبول
پاسخ + +2 0 --
شوراي توسعه قرآني 1397/09/13 - 19:27
سابقه فعاليت هاي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور نشان مي دهد كه اين شورا كوچك ترين قدمي در راستاي توسعه و تعميق آموزش عمومي قرآن در كلاس هاي درسي قران و آموزش معلمان و تجهيز مدارس به ابتدايي ترين لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است. ارتباط اين شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط اين نهاد با حوزه فعاليت هاي فوق برنامه معاونت پرورشي محدود مي شود كه آن هم به آموزش عمومي قرآن مدارس ارتباطي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:17
کسانی که چنین نهادهایی را تاسیس می کنند قطعا به شیوه اداری و منطقی ارتباط بین بخش ها هم توجه داشته باشند.

شورای توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. و باید طبق راهبردهای علمی و قانونی ( مثلا از طریق شورای عالی آ.پ ) به جای اعمال نظر و اجبار شیوه تعامل را پیش گیرند.
پاسخ + +1 0 --
شوراي توسعه قرآني 1397/09/13 - 19:29
تعريف « حفظ » چيست؟

حفظ الفاظ بدون معنا
و خواندن بدون فهم
با كدام يك از تعاريف علمي خواندن و حفظ در حوزه علم و انديشه مطابقت دارد؟

تحميل اين نوع تعاريف ناقص بر قرآن كريم
ظلم به قرآن و مصداق بارز مهجوريت است.
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1397/09/13 - 20:49
شعر را مي سرايند
نقد را مي نويسند
پاسخ + 0 0 --
فتح الفتوح 1397/09/13 - 20:59
هو العزيز

جناب آقاي عليرضا كاظمي
معاون محترم فرهنگي و پرورشي

سلام عليكم

با احترام فتح الفتوح غصب غير قانوني ساعت درسي آموزش قرآن و اختصاص آن به طرح ملي حفظ قرآن را به جنابعالي و مجموعه حوزه معاونت پرورشي و اداره كل قرآن عترت و نماز صميمانه تبريك عرض مي كنم.

شما مصداق حديث شريف « كونوا دعاة الناس بغير السنتكم » سرمشق تعليم و تربيت اسلامي هستيد.

خداوند عزيز ( شكست ناپذير ) ناظر بر اعمال است.
ولي اميدوارم همين يكبار اينگونه به اسلام خدمت كنيد و تبديل به يك رويه در نظام نشود.

تقبل الله اعمالكم / ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:21
پس به این ترتیب باید ایشان را به عنوان بنیانگذاران ماکیاولیسم تربیت اسلامی در ایران قلمداد کرد.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 21:07
مهم ترين محور نه محول
با تشكر از اصلاح
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 21:18
اين طرح ثابت كرد:
گاهي « هدف وسيله را توجيه مي كند. »

حوزه معاونت پرورشي، اداره كل قرآن و عترت و نماز، شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه ...

همه راضي از غصب ساعت رسمي قرآن

نه مصوبه اي، نه مجوزي نه كار كارشناسي
و نه تقوا و مرام و مردانگي ...

تنها مثلث زر و زور و تزوير ...

آن وقت مي گويند : « خواستگاه فرقه هاي ضد اسلام و دين و انقلاب كجاست؟ »
پاسخ + 0 0 --
چرا ؟ واقعاً چرا ؟ 1397/09/13 - 22:27
طرح ملي حفظ قرآن ؟!!!

چرا از زنگ آموزش روخواني و روان خواني قرآن؟
چرا اجباری و الزامي ؟
چرا بدون آموزش معلمان ؟
جرا غير قانوني و بدون مصوبه شورای عالی؟
چرا بر خلاف سند تحول ( راهکار ۳_۱)؟
چرا خلاف منویات رهبری ( بند ۴_۴ سیاست های ابلاعی )؟
چرا بدون اطلاع سازمان پژوهش و برنامه ریزی؟
چرا بدون اطلاع معاونت آموزش ابتدايي ؟
چرا از وقت تدریس کتاب های نسبتا پرحجم قرآن؟

واقعاً چرا ... ؟!!!
پاسخ + 0 0 --
چرا ؟ واقعاً چرا ؟ 1397/09/13 - 22:29
با سلام

رهبري توجه به « سبك زندگي اسلامي - ايراني » را بارها توصيه كرده اند.

به نظر در اين پارادايم، در زمينه هدف، محتوا و روش « حفظ قرآن » هم سبك زندگي ايراني و اسلامي بايد مد نظر و عمل باشد.

آيا طرح ملي « حفظ جزء ۳۰ » در دوره ابتدايي بر اساس همين رويكرد است؟!!!

آيا طرح حفظ كل جزء ۳۰ با نياز، ذائقه، توان دانش آموزان كشور مطابقت دارد؟!!
پاسخ + 0 0 --
قاسم آبادي 1397/09/13 - 22:30
سلام دوستان !

همه مي دانيم طرح هاي حوزه معاونت پرورشي عمدتا تاريخ مصرف دارد. يك سال يا دو سال

با اين اوصاف آيا سزاوار است كه امسال با اختصاص ساعات رسمي آموزش قرآن دوره ابتدايي به اين طرح، اين ساعت درسي و دانش آموزان و معلم را دچار مخاطره كرد؟

اميد است عاقلانه، حكيمانه و سنجيده عمل شود.

با تشكر فراوان
پاسخ + 0 0 --
ساسولي 1397/09/13 - 22:31
با مطالعه اين طرح، سؤالي پيش مي آيد :
به راستي فلسفه تاسيس دارالقرآن ها چه بود؟

مگر قرار نبود دانش آموزان با استعداد شناسايي و معرفي شوند؟

مگر يك كلاس، چند دانش آموز با استعداد دارد كه همه دانش آموزان را وادار به حفظ كنيم؟

لطفاً كم شدن استقبال از ثبت نام از دارالقرآن ها را با اجباري كردن حفظ قرآن جبران نكنيد؟
پاسخ + 0 0 --
فتأمل لطفاً 1397/09/13 - 22:36
لطفا حوزه معاونت پرورشي اين مطلب را عميقا بخواند :

« بيش از ۹۵ درصد از دانش آموزان ايران اسلامي، در طول عمر خود، تنها در زنگ قرآن مدرسه با يادگيري مهارت خواندن قرآن روبه رو مي شوند؛ لذا اگر همين ساعات ارزشمند اينگونه مورد تعرض قرار گيرد، بايد شاهد آسيب هاي جدي و جبران ناپذير باشيم. »

لطفا اينگونه با سرنوشت كشور بازي نكنيد؟
پاسخ + 0 0 --
سيما 1397/09/13 - 22:36
« روابط » يا « ضوابط »؛ مسئله اين است.

بايد ديد مسئولان محترم در برخورد با اين موضوع تا چه اندازه مصمم و ثابت قدم هستند.
آيا تحقق قانون و اسناد تحولي محور است و يا روابط و دوستي ها و ملاحظات هميشگي

اين گوي و اين ميدان
پاسخ + 0 0 --
آشنا 1397/09/13 - 22:37
باسلام و احترام
مطالب ارایه شده توسط نگارنده این سطور کاملا منطقی و قابل تأمل می‌باشد و البته مستند...
"هر چه بگندد نمکش می‌زنند, وای به روزی که بگندد نمک"
عمل خلاف قانون در حوزه تعلیم و تربیت از همه بد است و از بالاترین مقام وزارت بدتر..
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:38
با سلام و احترام
مطالب ارایه شده توسط نگارنده این سطور کاملا منطقی و قابل تأمل می‌باشد و البته مستند...
"هر چه بگندد نمکش می‌زنند, وای به روزی که بگندد نمک"
عمل خلاف قانون در حوزه تعلیم و تربیت از همه بد است و از بالاترین مقام وزارت بدتر..
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/13 - 22:38
معلمان مدرسه مانده اند چه كنند؟
به تربيت ده ميليون حافظ بپردازند
يا به سند تحول بنيادين كه از آموزش و پرورش روخواني و روان خواني و مفاهيم مي خواهد، عمل كنند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:39
اي كاش به جای هزینه برای این طرح های تکراری و شکست خورده و توزيع چندين ميليوني پوستر حفظ كه در مدارس انباشته شده است، به کلاس های قرآن ما لوحه روخواني و روان خواني مي دادند. سی دی پخش کن مي دادند.

زنگ قرآن را دريابيد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:39
تا آنجا كه در اخبار قبلي گفته شده بود سهميه وزارت آموزش و پرورش طبق قول آقاي مسيب زاده دو ميليون و هشتصد هزار نفر است؛ در اخبار ايكنا هم آمده بود.

اين يعني ۲۰ درصد ( نه ده درصد )
پس بيان اين موضوع چندان صادقانه و شفاف نيست.
يا حداقل ابهام دارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:40
واقعاً جالب است :
در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، تنها نام يك درس برده شده است، و آن نام « درس قرآن » است. و ايشان حتي به جزئيات اين درس هم اشاره فرموده اند :

۴-۴ توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن ( روخواني، روان خواني و مفاهيم ) و تقويت انس دانش آموزان با قرآن و سيره پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله ) و اهلبيت عليهم السلام و گسترش فرهنگ اقامه نماز. ( ۱۳۹۲/۲/۱۰ )

سؤال اين است:
۱- « طرح ملي حفظ قرآن » از كجاي اين فرمايش استباط مي شود.
۲- آيا گرفتن يك ساعت از برنامه رسمي قرآن مدرسه براي يك طرح فوق برنامه تحقق اين بند از سياست هاي ابلاغي رهبري است / يا حركت در جهت معكوس ؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 22:40
سلام عليكم / با احترام سؤالي داشتم :
آيا تمركز اجراي طرح ملي حفظ قرآن در كليه مدارس حتي به قيمت استفاده غير قانوني از ساعات درسي، مخالفت با اسناد تحولي نيست كه بدون استثنا تكليف ان وزارت خانه را آموزش خواندن قرار داده است؟

آيا درست است كه سنين يادگيري مهارت خواندن را به حافظه محوري اختصاص دهيم؟
اگر درست است، چرا در درس فارسي به جاي آموزش خواندن و نوشتن، شعر حفظ نمي كنند؟
پاسخ + 0 0 --
مدرس قرآني 1397/09/13 - 22:41
آيا اين شيوه از عمل يك نوع سوء استفاده از بيان مقام معظم رهبري نيست كه تربيت ده ميليون حافظ را ابزار تضعيف و تعطيلي برنامه درسي و رسمي آموزش قرآن قرار داده اند؟

آيا مي شود كه يك معلم مهارت روخواني را به جاي سه جلسه قانوني چگونه در دو جلسه خلاصه و تدريس كند؟!!!
پاسخ + 0 0 --
آموزگار قرآن 1397/09/13 - 22:42
سلام عليكم / با احترام به نظر من يك طرح « ملي » بايد :
۱- پيوست پژوهشي داشته باشد.
۲- بر اساس كاربست پژوهش هاي انجام شده مدون شود.
۳- اجراي آزمايش شده باشد.
۴- تاييديه مراكز علمي را گرفته باشد.
۵- و ...

آيا صرف « اجراي سراسري » مي توان نام يك طرح را « ملي » گذاشت؟
پاسخ + 0 0 --
محمديون 1397/09/13 - 22:42
اين نوع « حافظه محوری » تبعات بسیاري براي دانش آموزان دارند. تا جایی که عده محدودی به دليل داشتن توانایی حفظ، مخاطبان اصلی فعاليت هاي قرآني مي شوند و در مقابل اکثریت مردم انگیزه‌ شان به دليل نداشتن چنين زمينه و استعدادي از دست مي رود. همين امور باعث دلسردی مردم از فعاليت هاي قرآني مي شود. بر همین اساس باید کارگروه هاي ویژه اي از متخصصان تربيتي و روان شناسي يادگيري براي چنين برنامه هايي دعوت و به كار گرفته شوند.
پاسخ + 0 0 --
خالقي 1397/09/13 - 22:43
با اجراي چنين طرح هايي لطفا زنگ قرآن را به حاشیه نزانید.
لطفا به نام کار قرآنی به برنامه درس آموزش قرآن آسیب نزنید.
اکثر معلمان، با انگیزه ساعات درس قرآن را هدفمند آموزش می دهند. لطفا این انگیزه را با طرح های بی هدف و بی نتیجه از معلمان نگیرید.
لطفاً عمداً و سهواً باعث مهجوریت قرآن نشوید.

فردای قیامت همین قرآن از شما شکایت خواهد کرد:
"و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا"
پاسخ + 0 0 --
آموزگار چهارم 1397/09/13 - 22:48
سؤالي ساده و بديهي برايم مطرح شده :

وقتي حجم کتاب درسي قرآن مبتني بر ظرف زماني آن طراحي، توليد و اجرا مي شود؛ چگونه چنين چيزي امکان پذير است که يك ساعت درسي را به اجراي چنين طرحي اختصاص داد؟!!
پاسخ + 0 0 --
مفهوم طرح ملي 1397/09/13 - 22:51
اجراي سراسري يك طرح در وزارت آموزش و پرورش به معني ملي بودن آن نيست.

بلكه طرح ملي بايد مراحل لازم را طي و پس از اخذ تأييد اوليه علمي و بررسي مطابقت هاي لازم با قوانين و مصوبات و شرايط اجرا توسط كارشناسان برنامه ريزي درسي و آموزشي، به تأييد شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده و به معاونت هاي مربوطه ارسال و ابلاغ شود.

سپس حداقل يك تا دو سال در تعدادي از مدارس و مناطق اجراي آزمايشي شود و پس از انجام پژوهش هاي مختلف مانند اعتبا بخشي، ارزش يابي از برونداد طرح، مجدداً تأييديه متخصصان را براي اجراي آزمايشي سراسري دريافت نمايد.

و نهايتا پس از سال سوم و طي مراحل لازم اجراي سراسري شود.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:52
اين كه گروهي با نام مبارك قرآن و رهبري، طرحي ( كه صرف اجراي سراسري دارد ) را « ملي » اعلام كرده و بدون داشتن مجوزهاي لازم اقدام به چنين دست اندازي به برنامه هاي درسي كنند، وجهي جز تأسف و تأثر ندارد و اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند كه « احتمالاً ساير اسناد تحولي وزارت نيز به همين شيوه توليد و تصويب و ابلاغ مي شود؟!! ». از اين رو شايسته است طرحي که به نام طرح ملي اجرا مي شود، از چنان بلوغ و عقلانيت و استانداري برخوردار باشد که در شأن و تراز نام هايي چون « قرآن »، « رهبر معظم انقلاب » و « انقلاب اسلامي » باشد. نه آن که به فرجام تلخ « طرح ملي حفظ نور » که در سه سال پيش برگزار شد، دچار گردد.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:53
هر گونه اقدامي در زمينه تحقق هدف « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » نيازمند بازنگري در اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش مانند « سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » ( و زيرنظام هاي آن ) و حتي « سياست هاي كلي تغيير نظام آموزش و پرورش » ( سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ) است. در غير اين صورت يكي بايد فداي ديگري شود. در حال حاضر بين اسناد تحولي و طرح ملي حفظ قرآن وحدت انديشه و هماهنگي عمل ديده نمي شود. از مصاديق آن مي توان به اجراي طرح فوق برنامه حفظ ملي قرآن نگاه كرد كه به قيمت تعطيلي زنگ رسمي روخواني قرآن كه مورد نظر سند تحول بنيادين است؛ انجاميده است.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:53
در بخش ارزش يابي اين طرح آمده است : « معلم كلاس به صورت گروهي يا انفرادي از دانش آموزان كلاس خود، سوره يا سوره هاي حفظ شده را تحويل گرفته و براي او در سامانه يا اپليكيشن ثبت نمايد. .. »

مهم ترين محول تحول بنيادين ( طبق اسناد تحولي ) پرورش معلمان حرفه اي است. به راستي اجراي چنين طرح « ملي »

با کدام معلم؟

با کدام صلاحيت؟

در کدام وقت ؟

آيا معلم دوره ابتدايي چنين اختياري دارد؟

آيا معلم براي اجراي چنين طرحي، تربيت شده است؟

آيا چنين بلندپروازي هايي باعث ترس بيش تر آموزگاران از تدريس قرآن نمي شود؟!!!

آيا همين دخالت ها باعث بروز انتظارات، کج فهمي ها و بلاتکليفي هاي معلمان و مديران مدارس و خانواده ها نمي شود؟
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:54
ناديده گرفتن و تضعيف 23 جلد كتاب درسي آموزش قرآن و هديه هاي آسمان كه مملو از آيات و فرازهاي پر معنا و متناسب با اهداف تربيتي است، آيا از مصاديق بي توجهي به داشته ها و آموخته ها و مطالب يادگرفته شده نيست؟ در حالي كه در اين كتاب ها به مفاهيم، درك معنا، داستان ها، احاديث، فعاليت هاي يادگيري توجه شده و كاملاً با اسناد تحولي و به ويژه سند « سياست هاي ابلاغي و ولايي مقام معظم رهبري » مطابقت و سازگاري دارد و ضمناً به تاييد مراجع ذي ربط نيز رسيده است.
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 22:55
از مهم ترين اشكال هاي اين طرح، ماهيت نخبه گرايي و « نخبه گزيني » اين طرح است.

نگاه نه چندان تربيتي و عمومي كه صرفاً مصرف تبليغي و نيز سياسي دارد، تا به وحدت جهان اسلام كمك نمايد. ( كه البته در جاي خودش ضروري است. )

اما نگاهي كه چهل سال است حوزه فعاليت هاي قرآني را مصروف خود كرده تا آن جا كه رويش هاي اين تفكر و عملكرد در حوزه « قهرماني » به كسب مدال هاي رنگارنگ قرآني در عرصه هاي بين المللي شده است. اما به همان مراتب ريزش هاي آن در حوزه « آموزش عمومي و همگاني » تأسف بار و غير قابل انكار است.
پاسخ + 0 0 --
حسام 1397/09/13 - 22:56
مرحوم « جبار باغچه بان » هنرش در اين بود كه گفت : « چرا آموزش خواندن، نوشتن و فهميدن را تا پايان آموزش 32 حرف فارسي به تأخير مي اندازيد؟ ... دانش آموزان مي توانند پس از يادگيري دو حرف « آ » و « ب » دو كلمه « آب » و « بابا » و يك جمله « بابا ! آب » را بياموزند. يعني همان حرفي كه آزوبل مي زند : « معنا دار بودن يادگيري

آيا طرح سؤالاتي مانند « چرا حفظ جزء 30 ؟

از حفظ جزء 30 به كجا مي خواهيم برسيم ؟

آيا رسيدن به چنين مقصدي تا چه اندازه به چنين شيوه طولاني مدت و ملال آوري نياز دارد؟

آيا بهتر نيست اهداف را به جاي آن كه در طول هم ببينيم در عرض هم ببينيم ؟ ( رويكرد جامعيت در يادگيري قرآن
پاسخ + 0 0 --
حسام 1397/09/13 - 22:57
آيا اين نوع حفظ كردن، يك سويه و يك جانبه و از بالا به پايين نيست؟

آيا نبايد به نياز و توان و ذائقه مخاطب توجه داشت ؟

آيا عمومي كردن چنين نگاه خاصي، امكان پذير است؟

آيا اين نوع از يادگيري قرآن تا چه اندازه ضرورت دارد؟

جايگاه اهداف تربيتي در اين نوع از آموزش قرآن كجاست؟

آيا كتاب هاي درسي هيچ آيه مناسبي براي حفظ قرآن ندارد كه بتواند مقوم برنامه درسي و رسمي باشد؟

آيا نبايد به مباني روان شناختي در يادگيري و آموزش توجه كرد؟ ( نظريه هوش هاي چندگانه گارد نظر )

اصولاً چنين طرحي بر مبناي كدام نظريات يادگيري مورد تأييد و تأكيد است؟

و ... درباره اين طرح جايز است؟ ( يا جرم و گناه محسوب مي شود كه هيچ يك از رسانه هاي ديداري و نوشتاري اجازه ورود به آن را ندارند؟! )
پاسخ + 0 0 --
مناجاتي 1397/09/13 - 23:06
مشكل طرح ملي حفظ قرآن اين است كه :

اولا - غير قانوني است. ( بر خلاف اسناد تحولي )

ثانيا - بر خلاف نظر رهبري است. ( سياست هاي ابلاغي مقلم معظم رهبري )

راهكار :
آموزش و پرورش با عمل به مأموريت ذاتي و خطير خود ( يعني پرداختن به آموزش به جاي شعار ) زمينه ساز تربيت ده ميليون حافظ قرآن در كشور باشد.
پاسخ + 0 0 --
كاميابي 1397/09/13 - 23:09
مولانا چه زيبا و شور انگيز راهكار رفع و دفع چنين پيشامدي را نشان مي دهد :

گفت اول دفع شرّ مـوش كـن
وانـگهي در جـمـع گـنـدم جـوش كـن

گر نه موشي دزد در انبار ماست
گـنـدم اعمال چل ساله كـجاست ؟!!
پاسخ + 0 0 --
موسوي 1397/09/13 - 23:12
به راستي وزارت آموزش و پرورش با داشتن بيش از ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دانش آموز، در ۱۰۵ هزار مدرسه، حدود ۶۰۰ هزار كلاس درس، 390 هزار معلم قرآن، يك ميليون و 136 هزار كلاس درس قرآن در هفته و 34 ميلیون و 80 هزار زنگ قرآن در سال، چگونه مي تواند بدون داشتن سياست هاي نظارتي و حمايتي، چنين هدفي را جامه عمل پوشاند؟
پاسخ + 0 0 --
موسوي 1397/09/13 - 23:13
يكي از كج فهمي هاي رايج آن است كه اغلب افراد و حتي كارشناسان و دلسوزان امور قرآني به اين نكته ظريف و در عين حال بديهي توجه ندارند كه « آموزش خواندن قرآن، بسيار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است. » به اين مثال توجه كنيد : « آيا در فارسي آموزي، آموزش حفظ اشعار فارسي كتاب، مهم تر و ضروري تر است و يا مهارت آموزي خواندن و نوشتن ؟ »؛ قطعاً هر عقل سليمي مي گويد : مهارت خواندن و نوشتن؛ زيرا :

1- خواندن و نوشتن، كليد ورود به همه علوم است. سنگ زير بناي هر علمي توانايي خواندن و نوشتن و فهميدن است.

2- سن يادگيري خواندن و نوشتن همان دوران ابتدايي و مدرسه است و اگر اين فرصت طلايي از دست برود جبران آن با مشكلات فراواني ( همچون وضعيت نهضت سواد آموزي ) روبه رو خواهد شد.
پاسخ + 0 0 --
موسوی 1397/09/13 - 23:15
« قرآن، من شرمنده‌ام، اگر به یک فستیوال مبدل شده‌ای حفظ کردن تو با شماره صفحه، خواندن تو از آخر به اول یک معرفت است یا رکوردگیری؟ ای کاش آنان که تو را حفظ کردند، حفظ کنی تا این‌چنین تو را اسباب مسابقات هوش ندانند. خوشابه‌ حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو؛ آنان که وقتی تو را می‌خوانند، چنان حظ می‌کنند که گویی قرآن همین حالا بر ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده‌ایم، تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده‌ایم. »
پاسخ + 0 0 --
کامیابی 1397/09/13 - 23:16
هر از گاهي ديده مي شود كه رسانه اي در كشوري عليه اسلام و قرآن با نيت تفرقه و تضعيف كاريكاتوري چاپ مي كند. و امت اسلامي به حق جواب شايسته اين گستاخي و هتك حرمت را مي دهند.

اما شگفت انگيز است كه در برخورد با تفكر و عمل كاريكاتوري با قرآن كريم در جامعه اسلامي، هيچ كس عكس العمل نشان نمي دهد. چرا؟

زيرا به دلايل مختلف، غفلت از معنا، مفهوم و منظور قرآن كريم كه همانا هدايت و راهنمايي بشر براي تحصيل سلامت و سعادت دنيوي و اخروي است؛ نهادينه شده است.

اين كه در شرايط فعلي، با وجود محدوديت هاي مالي، براي جامعه اي كه از نظر سواد قرآني در سطح نازلي هستند، بدون توجه به نياز و ذائقه و توانايي مخاطبان، ايشان را با لطايف الحيل به شركت در طرح هاي زيبا و بي خاصيتي چون طرح ملي حفظ قرآن وادار كني و به جاي آموزش، از راه تبليغ و ترويج بخواهي دهان مديران و مسئولان را شيرين كني ... چه معنا و مفهومي جز ترسيم يك كاريكاتور ناموزون از چهره قرآن كريم در جامعه دارد؟!!
پاسخ + 0 0 --
شهيدي 1397/09/13 - 23:22
به نظر من هم طرح ملی حفظ قرآن كريم در وزارت متبوع با اسناد تحولی در تناقض آشکار است.

این طرح کمترین ارتباط و تناسب تربیتی را با دانش آموزان داشته و نمی تواند الگوی مناسبی برای سبک زندگی اسلامی باشد.

طراحی اهداف و محتوای این طرح با نیاز و ذایقه و توان اغلب دانش آموزان تناسب معناداری ندارد.

برنامه ریزی در این طرح چه در هدفگذاری و چه در محتوا و چه در روش یادگیری آنقدر کلی و عمومی است که بین مخاطب عام و خاص تفاوتی قایل نشده است.

از نظر روان شناسی یادگیری محرک های خارجی مانند جایزه کمتر به تحرک و انگیزه درونی منجر شده و اغلب یادگیری ها در این روش به سرعت به فراموشی سپرده می شود. ( با توجه به عدم رعایت مراحل و مراتب حیطه های یادگیری بلوم و نظریه هوش های چندگانه هوارد گاردنر و ... در این طرح )
پاسخ + 0 0 --
شهيدي 1397/09/13 - 23:22
این نوع حفظ کردن قرآن به دلیل عدم توجه به محتوا و مفاهیم آیات و بهره مندی از آموزه های آن ( به دلیل نامناسب بودن ) آموزشی عقیم است و بین آن و مراتب بعدی حیطه های یادگیری شکاف عمیق وجود دارد که به ادامه راه اعم اغلب دانش آموزان منجر نخواهد شد.

چنین طرح هایی بارها با تخصیص اعتبارات چشمگیر برگزار آن هم نه در چنین وسعت و برای دانش آموزان کل کشور بلکه در جامعه آماری بسیار محدودتر و از سوی ارگان های مرتبط با داستن افراد و امکانات لازم اما عمدتا موفق و پیش برنده نبوده است.
پاسخ + 0 0 --
امام خميني ره : 1397/09/13 - 23:24
‹‹ واقعيت ها را بنويسيد، هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر کساني باشد که به آنان علاقمنديد.

من هم ممکن است اشتباه کنم. شما نبايد از کنار اشتباهاتم يا آن چه به نظر شما اشتباه مي آيد، بي سرو صدا بگذريد، اين کار خلاف وظيفه اي است که بر عهده گرفته ايد.

كسي که براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه کتمان حقايق مي کند. سعي کنيد مورخ بي غرضي باشيد، مسائل و حوادث را آن طور که واقع شده است، شرح دهيد.

نوشته شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشي هم در آن نشده باشد، نه اغراق کنيد و نه انکار؛ در قدم اول با زبان ملايم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شويم، خواه شاه باشد يا شبان. وظيفه در قدم اول ارشاد است و در اين وظيفه نبايد ميان انسان ها، از نظر مقام، موقعيت و منصب فرق بگذارند. ››

صحيفه امام،ج6 ،ص15
پاسخ + 0 0 --
امام خميني ره : 1397/09/13 - 23:25
« همه بايد نظر خودشان را بدهند.

و هيچ کدام هم برايشان حتي جايز نيست که يک چيزي را بفهمند و نگويند.

بايد وقتي مي فهمند، اظهار کنند. اين موافق هر که باشد، باشد، مخالف هرکه هم باشد، باشد. »

صحيفه امام،ج13،ص102
پاسخ + 0 0 --
حسن جلالي 1397/09/13 - 23:29
همين شيوه هاي رفتاري باعث شده تا مردم دچار بدبيني و گريز از دينداران شوند.

و ايشان نام آن را مي گذاري « دين گريزي » يا « دين ستيزي »؟!!
پاسخ + 0 0 --
ف . بابايي 1397/09/13 - 23:31
تجربه نشان داده با توجه به سابقه نه چندان خوشنام معاونت پرورشي در اجراي چنين طرح هايي ( مانند طرح ده هزار مدرسه قرآني و طرح ملي حفظ نور در سه سال قبل كه به تعطيلي انجاميد ) جلوي تكرار و گسترش چنين اشتباهات پرهزينه و كم فايده اي بايد گرفته شود.
پاسخ + 0 0 --
خدمتي 1397/09/13 - 23:36
حفظ قرآن : تنها حفظ لفظ ملاك نيست.
حفظ قرآن با معناست كه معجزه است.
حفظ قرآن با رعايت مضامين حفظ محسوب مي شود.

( آيه الله بهجت ره )
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/13 - 23:38
سلام / به نظرم حفظ قرآن كريم آنگاه كه در خدمت قرآن كريم قرار گيرد مي تواند زمينه تدبر در قرآن كريم را فراهم آورد؛

و اين امري مطلوب و بلكه لازم و ضروري است.

اما بالعكس اگر قرآن كريم ابزاري براي حفظ باشد، مي شود طرح ملي حفظ جزء 30 كه بعيد است به صورت عمومي به تدبر در قرآن بيانجامد.

لااقل تجربه اين نوع كج فهمي هاي رايج و باورهاي غلط در 40 سال گذشته هويداست.
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/13 - 23:39
به نظر من هم وظيفه حكم مي كند در مقابل چنين مواردي نبايد بي تفاوت بود و بايد از بروز آسيب هاي بيش تر، جلوگيري شود.
پاسخ + 0 0 --
باقري 1397/09/13 - 23:42
به نظرم کميته مستندسازي بايد پاسخگو باشد که چرا چنين دستور العملي با اين همه مدرسه و كلاس و دانش آموز بدون موافقت و مصوبه شوراي عالي به استان ها ارسال شده است؟

اميد است اين كميته، با ورود به رفع مشكلات قانوني، در جبران كوتاهي هاي قبلي اهتمام ورزد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/13 - 23:42
با كمال تعجب و تأسف در اين بخشنامه ادعاي عمل به راهكار 3-1 سند تحول بنيادين مطرح شده است.

در حالي كه با مقايسه عنوان، هدف و شيوه عمل طرح ملي حفظ جزء ۳۰ قرآن، کاملا معلوم مي شود که در هيچ كجاي چنين بندي به حفظ قرآن اشاره نشده است.
پاسخ + 0 0 --
خيرخواه 1397/09/13 - 23:44
همچنين در اين طرح به استفاده از قرآن هاي رايج خط عثمان طه اشاره شده در حالي که

اولاً - طبق مصوبه برنامه درسي رسم الخط بايد آموزشي باشد.

ثانيا - قرآن هاي رايج در مدارس ابتدايي قرآن عثمان طه نيست. و تا کنون بيش از ۶۰۰ هزار جلد قرآن کم علامت توزيع شده است. اين که مدارس را بر خلاف سياست هاي کلي آموزش و پرورش دچار هزينه هاي سنگين تهيه مصاحف جديد کنيم، آيا مجوز و نيز ضرورتي دارد؟!!!

ثالثا - روش حفظ قرآن تا چه اندازه به رسم الخط قرآن خط عثمان طه ارتباط دارد؟ اين مطلب با هدف کسب مهارت خواندن در دوره ابتدايي در تناقض آشكار است.
پاسخ + 0 0 --
خيرخواه 1397/09/13 - 23:47
يكي از تناقضات اين طرح ادعاي اختياري بودن آن است كه با بند چهارم صفحه هشت اين بخشنامه كه به « اختصاص يك ساعت از درس قرآن دوره ابتدايي به طرح ملي حفظ جزء سي ام » مي پردازد كاملاً مغاير است.

طرح در صورتي مي تواند اختياري باشد كه

اولاً - متضمن الزام اختصاص ساعت رسمي درس به يك طرح فوق برنامه نباشد.

ثانياً - در مراكزي چون دارالقرآن ها و خارج از كلاس درس رسمي به آن پرداخته شود.

اما با كمال شگفتي همه كلاس ها و همه دانش آموزان تحت پوشش هستند.
پاسخ + 0 0 --
منصوري 1397/09/13 - 23:48
سلام عليكم

اين رويه، بدعتي خطرناك است.
خود زني است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 00:27
ای کاش بجای اینکه به فکر حافظ قرآن‌باشیم بفکر تربیت عامل قرآن می بودیم
وقتی خواندن صحیح قران و عمل به آن هنوز انجام نشده چگونه انتظار داریم گه حافظ قرآن داشته باشیم
از طرفی حافظی که عامل نباشد به چه دردی خواهد خورد
ای کاش آموزش و پرورش مرکزی بر وظایف خود میکرد
انا افسوس
پاسخ + 0 0 --
شفيعي تهراني 1397/09/14 - 00:37
هشدار :

افرادي كه داعيه دار قرآن عترت نماز هستند
نبايد بر خلاف مقررات از تصرف غير قانوني ساعت درسي براي طرح ملي حفظ قرآن استفاده كنند.

و الا شرعا مديون دانش آموزان
و قانونا متخلف هستند.

اگر دانسته عمل مي كنند، خيانت است.

( افرادي كه به اين سخن شك و ترديد دارند از دفتر مرجع تقليد استفتا فرمايند. )
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:14
فكر نمي كنم وقتي امام علي عليه السلام در واپسين ساعات عمرشان اين جمله را فرمودند منظورشان حفظ الفاظ بدون فهم بود؛ چرا كه اگر چنين بود بين مسلمين اين همه اختلاف نبود :

اَللهَ اَللهَ فِي القُرآنِ لا يَسبِقُکُم بِالعَمَلِ بِهِ غَيرُکُم

خدا را خدا را فراموش نکنيد در توجّه به قرآن ; نکند ديگران در عمل به آن بر شما پيشى گيرند.

نهج البلاغه، نامه 47
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:16
حفظ قرآن يعني : همنشینی با قرآن

امام علي عليه السلام فرمودند :

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادهُ او نقصان: زیاده فی هدی،
او نقصان من عمی.

هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت؛
افزایش در هدایت
کاهش از نابینایی .

خطبه 176 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:19
آموزش قرآن ( از جمله حفظ ) در كلام امير المؤمنين علي عليه السلام :

« من قرآن را به شما آموختم
و باب دلایل و براهین را به روی شما گشودم
و آنچه را نمی شناختید، به شما شناساندم
و آنچه را که از دهان به بیرون پرت می کردید،
به مذاق شما گوارا ساختم.
ای کاش که نابینا، بینا می گشت،
یا خفته بیدار می شد.

خطبه 180نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:21
آموزش قرآن در آخر الزمان :

یاتی علی الناس زمان
لا یبقی فیهم من القرآن الا رسمه،
و من الاسلام الا اسمه.

روزگاری برسد بر سر مردم
که از قرآن جز رسمی نماند
و از اسلام جز اسمی .

حکمت 369 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:25
قرآن در آخر الزمان

امير المؤمنين عليه السلام :

پس از من روزگاری بر شما آيد :
که در آن روز، چیزی پوشیده تر از حق
و آشکارتر از باطل نمی باشد …

و در نزد اهل آن زمان،
کالایی کسادتر از قرآن وجود نخواهد داشت، ( البته ) اگر حق خواندن آن ادا شود؛

و متاعی با رونق تر از کتاب الهی نخواهد بود، زماني كه از معانی و حقایق خود منحرف شود.

و در آن روزگار
هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف (یا زشت تر از نیکو)
و شناخته تر از ناشناخته (یا نیکوتر از زشتی)ها وجود نخواهد داشت.

در آن زمان، آنان که به کتاب الهی معتقد بودند و آن را با خود داشتند، آن را دور خواهند انداخت

و حافظانش آن را فراموش خواهند کرد (یا خود را به فراموشکاری خواهند زد)

در آن زمان
کتاب و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور از جامعه می گردند.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:28
اين است آموزش و حفظ و قرائت قرآن :

قرآن خدا، کتابي است که :
با آن می بینید، و با آن سخن می گویید و با آن می شنوید

و بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح می دهد و بعضی از آن (به تفسیر و تاویل) بعضی دیگر شهادت می دهد.

و کسی که با قرآن همدم باشد، از خدا منحرف نمی شود.

خطبه 133نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:30
آموزش قرآن در پرتو تربيت قرآني
( و نه حفظ الفاظ بدون فهم و تفكر )

امام علي عليه السلام :

کجا رفتند آن قومی که دعوت به اسلام شدند آن را پذیرفتند. قرآن را خواندند و با کمال قدرت و استقامت عمل کردند؟

خطبه 121 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:33
قرآن را به سخن گفتن واداريد.
( از طريق پيامبر و اهلبيت )

امام علي عليه السلام :


ذلک القرآن
فاستنطقوه،
و لن ینطق،
و لکن اخبر کم عنه.

آن است قرآن،
و او را به سخن گفتن وادار کنید
و هرگز (با شما) سخن نخواهد گفت،
ولی من برای شما از قرآن خبر می دهم.

خطبه 158نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:35
افسوس مولاي متقيان بر آن قرآنيان كه ديگر نيستند :

آه! افسوس بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند

و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند،

سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند.

دعوت به جهاد شدند، آن را اجابت کردند
و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند
و از او پیروی نمودند.

خطبه 182 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:37
حفظ و قرائت و آموزش قرآن بايد اينگونه باشد :

امام علي عليه السلام :

خداوند متعال قرآن را سیراب کننده تشنگی دانشمندان قرار داده است

و بهاری بر دل های فقهاء

و راه هایی واضح برای طرق صالحان،

و دوایی که با داشتن آن دردی نمی ماند

و نوری که با وجود آن ظلمتی به حیات انسان ها راه ندارد.

خطبه 198 نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:39
قرآنيان كيانند ؟ ( مباني تربيت قرآني )

خوشا به حال آن گروهی که قرآن را جامه زیرین ( روش خویش و زینت دل)
و دعا را جامه رو (مانع حوادث) قرار داده اند.

پس به طریقه و روش حضرت مسیح علیه السلام دنیا را از خود جدا کردند.

حکمت 104نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:44
پيشگويي امام علي عليه السلام درباره قرآن در آخر الزمان :

پس از من روزگاری بر شما روی خواهد آورد که
چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل وجود ندارد.

در آن موقع کتاب خدا و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن مطرود و مهجور از جامعه هستند،

در آن روزگار
کتاب خداوند و معتقدان و عمل کنندگان به آن، در میان مردم خواهند بود، ولی از آنان نخواهند بود.
و با آنان دیده خواهند شد؛ ولی با آنان نیستند،
زیرا گمراهی با هدایت، توافق و هماهنگی ندارند!
اگر چه درکنار یکدیگر دیده شوند.

در آن هنگام مردم به پراکندگی و جدایی از یکدیگر، متفق می شوند

و برای به دست آوردن اتفاق و اجتماع از یکدیگر جدا و پراکنده اند.

گویی آنان هستند که پیشوایان قرآن اند، نه این که قرآن پیشوای آنان باشد.

نمانده است از قرآن در میان آنان مگر نامی از قرآن
و نمی شناسند از آن کتاب الهی، مگر خط و حروف نوشته شده آن را.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
اشرف سرشكي 1397/09/14 - 07:46
قرآن كريم در مذمّت قوم يهود كه حقيقت دعوت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مي دانستند اما از پذيرش آن سرباز مي زندند، به چارپاياني كه كتاب بر آن ها نهاده اند تشبيه مي كند.

اين سزاي قومي است كه كتاب آسماني خود را مقدس مي شمارند, ولي به آن عمل نمي كنند ؟

مَـثَـلُ الَّـذينَ حُمِّـلُوا الـتَّوراةَ ، ثُمَّ لَم يَحـمِـلوها،

مثل كسانى كه تورات بر آنان بار شد (و به آن مكلف گرديدند) آن گاه آن را به كار نبستند،

كَـمَـثَـلِ الـحِـمارِ، يَحـمِلُ اَسـفارًا

هم چون مثل خرى است كه كتاب‌هايى را برپشت مي‏كشد؛

سوره ي جمعه آيه ي 5
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:49
نقش قرآن ( و آموزش هاي آن ) در جامعه اسلامي

امام علي عليه السلام :

بدانید! شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت، مگر این که کسی را که آن را رها کرده است بشناسید

و هرگز به پیمان قرآن وفا نخواهید کرد، مگر آن گاه که کسی که این پیمان را شکسته است بشناسید

و هرگز به قرآن چنگ نخواهید زد، مگر این که کسی را که آن را کنار زده است بشناسید.

خطبه 147نهج البلاغه
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/14 - 07:54
( در دعاي آغاز خواندن قرآن كريم )

امام صادق عليه ‌السلام :

لا تَجعل قِـرائَتي قِرائَـةً لا تَدَبُّرَ في‌ها
وَ لا تَجعَل نَظَري فيهِ غِفلَةً
وَ لا قِرائَتي هَذَرًا

خداوندا قرآن خواندن مرا قرائتي بدون تدبر قرار مده
و نگريستنم در آن را همراه غفلت مقرر مفرما
و قرائتم را بيهوده قرار مده

اصول کافي، ج 4، ص 300
پاسخ + 0 0 --
فاطمه عرب 1397/09/14 - 09:14
ای بابا من معلم کلاس اول هستم
بارها بچه ها کیف ها را روی نمکت گذاشته
وروی ان می نشینن و کتا ب قران هم در ان است
وهر بار باید در مورد احترام به ان توضیح بدم
ویا بارها کتاب قرا ن روی زمین می افتد ومکرر از روی ان عبور میکنن ویا بدون وضو ان را لمس میکنن والبته در مورد این موارد بسیار توضیح میدم ولی کو گوش شنوا
نمی دونم کسانی که این طرح ها را ارائه میدن به این
این ریزه کاری ها هم فکر میکنن ؟
پاسخ + 0 0 --
HOLY QURAN 1397/09/14 - 20:41
همین کارها ست که ترس و نزدیک شدن به قرآن را در بچه تزریق می کنه. اصلا چه لزومی دارد بچه ها را هوشیار کنیم به این موضوع؟ آیا بهتر نیست آن را نادیده بگیریم. گذشته از آن اگر رویش پا بزاریم هیچ اتفاقی نمی افته. عرش نمی لرزد. احترام به قرآن منظور روح قرآن. هاله کشدین دور قرآن آن را غیرقابل نزدیک شدن می کند
پاسخ + 0 0 --
صميمي 1397/09/14 - 09:19
اصرار بر اجراي طرحي كه روال قانوني و سير منطقي و علمي در وزارت آموزش و پرورش را نداشته و مباني و مبادي آن با اسناد تحولي همراستا نشده است، در نهايت باعث « قرار دادن فرمايش رهبري در مقابل قانون » خواهد شد. ( « سند تحول بنيادين » يا « تربيت ده ميليون حافظ قرآن » )

اين كار از جنبه هاي متعددي به صلاح نيست.

چرا كه طبق اسناد تحولي، وظيفه سازماني و مأموريت ذاتي وزارت آموزش و پرورش كاملاً مشخص و تعريف شده است.

با اين وصف چنين برنامه ريزي هايي بايد ابتدا در سطح ستاد مطرح و تدبير شود تا از بروز بحران و حوادث اين چنيني جلوگيري كند.
پاسخ + 0 0 --
صميمي 1397/09/14 - 09:20
به نظر مي رسد شوراي توسعه فرهنگ قرآني نيز به جاي تحميل طرح هاي قرآني خود، طبق وظايف سازماني و محوله به دريافت و حمايت طرح هاي حوزه « آموزش عمومي قرآن » پرداخته و اعتبارات آموزش عمومي قرآن نيز در همين راستا تخصيص دهد.

اما اين كه پس از گذشت هفت سال از فرمايش مقام معظم رهبري، به نام « طرح ملي حفظ قرآن » ناگهان ساعات رسمي آموزش قرآن مصادره شود، واقعاً توجيهي ندارد.

اين نوع تحركات، به بهانه تحقق منويات رهبري و تربيت ده ميليون حافظ قرآن، مصداق بارز ناديده گرفتن عملي سند تحول بنيادين و سياست هاي ابلاغي رهبري است كه در نهايت به حذف ساعت آموزش عمومي قرآن انجاميده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 10:16
با سلام و احترام
اجبار به انجام کاری که مطابق میل و اراده انسان نباشد تنفر و
و انزجار به همراه دارد. عاقبت نسل آینده نگران کننده
خواهد بود و مهجوریت قرآن را به همراه دارد.
پاسخ + 0 0 --
يك فرد كاملاً آگاه 1397/09/14 - 10:23
بنده كاملا موافقم كه سابقه فعالیت های شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نشان می دهد که این شورا کوچک ترین قدمی در راستای توسعه و تعمیق آموزش عمومی قرآن در کلاس های درسی قران و آموزش معلمان و تجهیز مدارس به ابتدایی ترین لوازم و .. در وزارت آموزش و پرورش بر نداشته است.

ارتباط این شورا با وزارت آموزش و پرورش تنها به ارتباط این نهاد با حوزه فعالیت های فوق برنامه معاونت پرورشی محدود می شود که آن هم به آموزش عمومی قرآن مدارس ارتباطی ندارد.

وضعیت موجود طرح ملی حفظ قران دقیقاً حاصل عملکرد گذشته این نهاد در سال های قبل است که به جای جبران عقب ماندگی ها دقیقا در مقابل مأموریت محوله همین شورا به آموزش و پرورش ایستاده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 10:40
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تحمیل طرح فوق علمی و سوپر کارشناسی طرح ميلي حفظ جزء 30 در كليه پايه هاي تحصيلي 12 گانه و حتي دانشگاه ( دون در نظر گرفتن سن و سال و نياز و ذائقه و توان مخاطبان ) ثابت کرد نه تنها دغدغه ای برای آموزش عمومی قرآن در وزارت آموزش و پرورش ندارد؛ بلکه با اجرای چنین طرح هاي چيپي جز تضعیف و تخریب ساعات درسی آموزش عمومی قرآن که مبتنی بر اسناد تحولی نظام است، نتیجه مثبتی در کارنامه اش نداشته است.

اميد است شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيدار و هشيار باشد.
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/14 - 10:43
با وجود دوستان شوراي توسعه فرهنگ قراني كشور و معاونت محترم پرورشي، زنگ آموزش قرآن مدارس نياز به دشمن ديگري ندارد.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 11:52
آیت الله العظمي بهجت ره :

« اعجاز قرآن در اصل و مطلقاً به چیست؟
آنچه باقی است ( سبب بقای قرآن است ) لفظِ تنها نیست، بلكه لفظ همراه با معناست.
مدلول قرآن، لفظِ با معناست. »

فيلم :

https://www.aparat.com/v/dIPE4
پاسخ + 0 0 --
مشت نمونه خروار 1397/09/14 - 11:57
در اين فيلم قاری محترم بین المللی در جمع دانش آموزان و كودكان آیات 104 تا 108 سوره انبیاء را تلاوت می كند.

سؤال : این آیات « یَومَ نَطوِی السَّماءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلكُتُبِ كَما بَدَأنا أَوَّلَ خَلقٍ نُّعیدُه ... » كه در آن به برچیده شدن طومار آسمان در قیامت اشاره دارد.

تكرار مكرر اين آيات چه نسبتی با این مخاطبان كوچك دارد؟

آنها چه درك و فهم و حظّ و بهره ای از اين آيات دارند؟!

آیا آنان حقی بر قاری ندارند؟

https://www.aparat.com/v/vuUOD
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:29
علي رغم حديث منقول در پوستر طرح ملي حفظ قرآن كه « حاملان قرآن » را همان « حافظان قرآن » معنا كرده است، بايد گفت :

حاملان قرآن بنابر روایات شریف کسانی هستند که به قرآن و نزول آن از جانب خدای متعال بر قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان دارند و معانی آن را می‌فهمند و به احکام آن عمل می‌کنند و به آداب آن مودب هستند.

برخورد عوامانه و ظاهرگرایانه با كلام ناب و ژرف قرآن و عترت علیهم السلام از موارد مصادره به مطلوب و از مصداق مغالطه منطقی و تنزل مقام شامخ این گوهرهای ناب و نجات‌بخش است.
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:30
حاملان قرآن بنابر روایات شریف کسانی هستند که به قرآن و نزول آن از جانب خدای متعال بر قلب نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان دارند و معانی آن را می‌فهمند و به احکام آن عمل می‌نمایند و به آداب آن مودب هستند.

تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج‏۱، ص ۱
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:32
اطلاق «حافظ» قرآن به عنوان ترجمه «حامل قرآن» چندان صحیح نیست و اصرار بر این معنا، موضوع را به «مغالطه» و «سفسطه» سوق می‌دهد. پس نباید در این زمینه احساسی عمل كرد و از مبالغه و یا مصادره به مطلوب پرهیز كرد.

بر صاحبان اندیشه و متخصصان امر لازم و ضروری است، این گونه مسائل را رصد كرده و پاسخ‌های مناسب را ارائه كنند تا از كژتابی فكری در جامعه اسلامی جلوگیری شود.

اصحاب رسانه به ویژه در حوزه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی ضمن اطلاع از این نوع موضوعات و دقت در اشاعه صحیح مطالب، در انعكاس مناسب نقد و نظرها مساعدت و مبادرت ورزند.

یقیناً چنین دیدگاه‌هایی در رشد كیفی فرهنگ قرآنی و دینی جامعه مؤثر خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:35
نگاه فاخر و اندیشه‌ورز مكتب تشیع از دیرباز با نگاهی عمیق و عقلانی و مبتنی بر مكتب تربیت و هدایت انسان، به تعالی و سعادت او می‌اندیشد. روشن شدن این مكتب نیازمند بیان «قول سدید» است و نه ترویج افكار و مطالب مضطرب و مخدوش.

آن چه از سنت نبوی و سیره علوی استباط می‌شود، آن است كه ما باید افكار و طرح و برنامه‌هایمان را به قرآن عرضه كنیم و نه آن كه از آن‌ها به نفع منافع خود بهره بگیریم. هرچند هم كه نیت ما خیر و عمل ما در ظاهر به نفع جامعه اسلامی باشد.

هـشـدار كه با حدیـث بــازی نکنید.
با جعل حدیث، چهره‌سازی نکنید.
حیثیت دین، امانت است در دست شما
بر بدعت دین، زمینه‌سازی نكنید.
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي؟ 1397/09/17 - 14:30
در مـتـن كـلام الله، سطحي نگري تا كي؟!
بـا معـجـزه ي الله، اين بي هنري تا كي؟!

تعـلیـم کـلام الله، روخوانی قرآن نیست.
با حفظ بدون فهم!!! يك سو نگری تا کی؟!

اين آيـه قرآن است، سرلوحه ایمان است.
در آن نـظـری افـکن از آن گذري تا كي؟!

یک لحـظه تـفـکر کن در آیـه، تـدبـّر کـن
معنـیش تـصـور کن این بی خبری تا کی؟!

كي فكر تو برخيزد ؟ با جهل تو بستیزد ؟
يك نكته بر انگيزد: خود را نگری ... تا كي؟

قرآن محمد صلي الله عليه و آله را هم مونس و یاور باش،
با فکر و عمل، خوانش جز این نظری؛ تا کی ؟

این چشمه جوشان است، این رحمت یزدان است.
غـافـل منشین جانا ! این بی اثری تا کی؟!

فـردای قـیامت را خواهان شفاعت باش؛
آنجا چه بـری بـا خـود ؟این بی ثمری تا کی؟!

این وحی خدا باشد، از فتـنه جدا باشد؛
با مصحف حق آخر ،این خیـره سری تا کی؟!

با نام مسلماني اندیشه ي شیطانی ؟!!!!
عمرت به تباه آید این پرده دری تا كي؟!
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي؟ 1397/09/17 - 14:31
این بار خیانت را بر دوش مکش دیگر
فردا تو چه خواهی کرد ؟! این هرزه گری تا کی ؟

این منطق شیطان است، او دشمن انسان است.
قرآن به چه بفروشی ؟! بر سیم و زری !!! ... تا کی ؟!!!

شیـطان درونـت را از سیـنه بـرون افـکن
با نغـمه رحـمانی، دل با دگری ... تا کی؟!

ای مست می دنـیا !دانی که مقامت چیست؟
قـرآن به تو می گویـد: بی بـرگ و بـری تا کی؟

« اي پـادشـه خوبـان ! داد از غم تنهايي! » 1
با زا كه در اين سامان از " حق گذری " تا کی؟

چشمم به رهت مانده ، دل نام تو را خوانده
ای ناطقه قرآن !این بی ثمری تا کی ؟

در دایره ي امکان، ایـران بُـود و قـرآن
این کشور قـرآن را یک سو نگری، تا کی؟!

این کشور قـرآن است ، گر مهـد شهیدان است
بـا نـام کـلام الله، این بی بـصـری تـا کـی؟
پاسخ + 0 0 --
سطحي نگري تا كي ؟ 1397/09/17 - 14:32
این کشور عاشوراست در روز خطر؛ غوغاست
ز ین فکر و خیال خام، حاشا ضرری؛ ... تا کی ؟!

در حلقه ي رندان شو، آیینه ي قرآن شو؛
گر مونس قرآنی، این جلوه گری تا کی؟!!

این شرط مسلمانی است؟! یا شیوه انسانی است؟!
بر ساحت این قـرآن، خواهی شرری ... تا کی؟

ای نــام تـوأم آغـاز ! بـا یــاد تـوأم دمـساز
من بی تو شوم پـایـان، شوریده سری تـا کی؟

1- لسان الغیب حافظ
پاسخ + 0 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:37
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله :

یا معاشر قرّاء القرآن !
ای گروه قرآن خوانان!

اتقوالله عزوجل فیما حمّلکم به من کتابه
از خدای بپرهیزید در آن چه از کتاب خود به شما داده است؛

فَانّی مسئوول و انکم مسئولون
زیرا که من مسئولم و شما هم مسئول هستید.

انی مسؤول عن تبلیغ الرسالة
من از رساندن و تبلیغ رسالت مسئولم،

و امّا انتم فتُسألون عمّا حمّلتم من کتاب الله و سنّتی
و شما از آن چه از قرآن و سنت من در بردارید، مسئول هستید.

الکافی، ج ۲، ص ۴۴۳
پاسخ + +1 0 --
ج منصوري 1397/09/14 - 15:44
« حامل قرآن » كيست ؟

علامه جوادی آملی حفظه الله در کتاب «حکمت عبادات» می‌نویسد:

از بعضی روایات آن استفاده می‏‌شود، انسانی كه حامل قرآن باشد با فرشتگان محشور خواهد بود. نه چون یهودیان كه توارت بر آنان تحمیل شد، امّا توارت را حمل نكردند.

قرآن كریم درباره قوم یهود می‏‌فرماید :
« مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلوا التورة، ثم لم یحملوها، كَمَثَلِ الحمار یحمل أسفاراً» ( سوره جمعه 5 )

«خطر یهودزدگی» را در چند جای این سوره می‏‌بینیم كه مبادا یهودیت در بین مسلمین رواج پیدا كند.

فرمود : شما با قرآن كاری نكنید كه یهودی‌ها با توراتشان كردند، تورات را بر آنان تحمیل كردیم، ولی حمل نكردند؛ به آنان دادیم ولی نگرفتند.

فضل و برتری از آنِ كسی است كه قرآن را حمل می‌كند. یعنی معانی آن را بفهمد و احكامش را عمل و به آدابش مؤدب باشد؛ آنگاه به حكمتش پی ببرد.

كسی كه با قرآن چنین رفتار كند، حامل قرآن است.

- كتاب حكمت عبادات، ص ۲۰۱
پاسخ + 0 0 --
نبي صادقي 1397/09/14 - 15:55
آيه الله جوادي آملي :

« عربستان سعودی در حفظ قرآن از ما پیشتر هستند، ولي ملت ایران به پیام قرآن عمل کرده و صاحب عزت است. ولی حفظ ظاهر قرآن دردی از عربستان دوا نمی‌کند. »

۲۶ دی ۱۳۹۶
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 16:26
آیت‌الله جوادی آملی حفظه الله امروز ( ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ) در جلسه تفسير سوره قلم بیان فرمودند :

جامعه فراتر از عقل‌گرایی، باید قائم به عقل باشد.

حال سؤال اين جاست:
آيا اجبار دانش آموزان به « حفظ جزء 30 » قرآن باعث قرآن گريزي نمي شود؟

آيا اين طرح، مبتني بر عقل گرايي است و يا قائم به عقل ؟!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 15:58
از مستمسک قرار دادن قرآن بپرهیزید.
پاسخ + 0 0 --
شمس 1397/09/14 - 16:05
براي موضوعاتي مانند مفهوم و تعريف « حفظ قرآن » مبتني بر قرآن و احاديث و نيز عقل و دانش و تجارب بشري حدود و ثغوري لازم است؛ تا از سوء برداشت هاي شخصي و كج تابي هاي فكري و سليقه اي در امان باشد.

بر حوزه هاي علميه و نيز مراكز علمي و تخصصي و دانشگاهي لازم است مباني و مبادي اين قبيل موضوعات را به روشني تبيين و به جامعه ارائه كنند.

مراكز تبليغي و ترويجي نيز بايد بي كم و كاست و با شيوه هاي مؤثر اطلاع رساني كنند.
پاسخ + 0 0 --
ز.خليلي 1397/09/14 - 16:32
اغلب افراد به این نکته ظریف و در عین حال بدیهی توجه ندارند که « آموزش خواندن قرآن، بسیار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است.»

به این مثال توجه کنید : « آیا در فارسی آموزی، آموزش حفظ اشعار فارسی کتاب، مهم تر و ضروری تر است و یا مهارت آموزی خواندن و نوشتن؟»؛ قطعاً هر عقل سلیمی می گوید: مهارت خواندن و نوشتن؛ زیرا خواندن و نوشتن، کلید ورود به همه علوم است.

سنگ زیر بنای هر علمی توانایی خواندن و نوشتن و فهمیدن است و سن یادگیری خواندن و نوشتن همان دوران ابتدایی و مدرسه است و اگر این فرصت طلایی از دست برود جبران آن با مشکلات فراوانی ( همچون وضعیت نهضت سواد آموزی ) روبه رو خواهد شد.

از این رو آموزش خواندن قرآن به مراتب حساس تر و پرثواب تر است از سایر فعالیت های قرآنی

« وَ لکِن اَکثَرُهُم لایعلَمونَ »
پاسخ + 0 0 --
هر دم از اين باغ بري 1397/09/14 - 16:45
معاونت محترم پرورشي و اداره كل قرآن عترت و نماز وزارت به مد لابي شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور، در طول چند سال گذشته ابتدا اعتبارات چند صد ميليارد توماني آموزش عمومي قرآن را بلعيد.

و امروز هم ساعات درسي قرآن را ...

بايد گفت : گل بود به چمن نيز آراسته شد.

تقبل الله اعمالكم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:38
مهم ترین محور چنین اقداماتی شیوه غلط سیستم مدیریت است.

مدیرانی که به جای تکیه بر کارشناسی تصمیمات خود را به کارشناسان دیکته و آنها را واددر به عمل به تصمیمات ناپخته و غلط می کنند.

آقای مدیر عزیز !

شما مدیر شدی
علمت که اصافه نشده

پس از چه رو با نادیده گرفتن کارشناسان تصمیم های خطیر را فدای مصلحت اندیشی های خود می کنید؟
پاسخ
Alpha 1397/09/14 - 17:38
بد نیست یه نظرسنجی هم از دانش آموزان و اولیای آنها داشته باشیم که آیا با حفظ و تدریس قرآن و شعائر دینی در مدارس موافق هستند یا نه.
پاسخ
Alpha 1397/09/14 - 17:40
آیا زمان آن فرا نرسیده که دوایر ستادی مربوط به قرآن و دین را از ادارات جمع کنیم؟ عملکرد چند ساله اینه نشان می دهد که هیچ وقت تاثیرگذار نبوده اند.
پاسخ + 0 0 --
محمد ابراهیمی 1397/09/14 - 18:26
مهم ترین اقدام شورای توسعه فعالیت های قرآنی تصویب اهداف آموزش عمومی قرآن با رویکرد جدا کردن آموزش های عمومی قرآن از فعالیت های تخصصی بود.

اما در عمل نه تنها اهداف آموزش عمومی قرآن رها و فراموش شد بلکه اعتبارات آن هم در بخش خصوصی صرف گردید.

ماهیت طرح ملی حفظ قرآن نیز کاملا نخبه گزینی است.
زیرا
نه به اهداف آموزش عمومی اشاره دارد.
و نه قابلیت تحقق در بین مردم عادی را دارد.

علت
وجود شکاف آموزشی
و تلاش برای پر کردن آن با فعالیت های تبلیغی و ترویجی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 18:52
جبار باغچه بان آرزوست ...

در زبان آموزی فارسی تا قبل از مرحوم جبار باغچه بان تمامی 32 حرف فارسی آموزش داده می شد و سپس وارد ساختن کلمات می شدند.

مرحوم باغچه بان با زیر سؤال بردن این رویه اظهار کرد؛
نیاز نیست کودک ابتدا ۳۲ حرف الفبا را بیاموزد و سپس وارد کلمه و جمله شود.

بلکه کودک کلاس اولی همزمان با یادگیری «آ» و «ب» می تواند دو کلمه و یک جمله بیاموزد؛ «بابا! آب» این حکمت است که بر ذهن و زبان عمل مرحوم باغچه بان جاری شد و تا کنون هم ادامه دارد

یعنی منطبق شدن آموزش با نیاز، ذائقه و توان دانش آموز؛ ( نظریه یادگیری آزوبل )
یعنی «معجزه یادگیری»
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 18:53
ما متاسفانه همین حکمت و رویه عقلایی در حوزه قرآن آموزی و فعالیت های مختلف قرآنی که با آموزش روخوانی و روان خوانی آغاز می شود و تا حفظ و قرائت و تجوید و صوت و لحن پیش می رود دیده نمی شود.

این نوع تعریف از خواندن و حفظ قرآن با هیچ یک از تعاریف و نظریات مشهور در باب خواندن و حفظ مطابفت ندارد.
زیرا که این بدفهمی بر پایه استنباط های ناقص شکل گرفته است.

در این مفهوم موضوع درک و فهم و تفکر و تدبر از همان آغاز آموزش قرآن مسامحتاً نادیده گرفته است؛

و متأسفانه این درماندگی و مسامحه در یادگیری قرآن کریم نه تنها در مراحل بعدی ترمیم و اصلاح نمی شود بلکه در اغلب فراگیران تا پایان عمر هم ادامه دارد. ...
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/14 - 22:16
با سلام
با این طرح فقط به حافظان بی سواد اضافه خواهد شد با توجه به بررسی های انجام شده ، تعداد حافظانی که توانایی روخوانی قرآن آنها زیر صفر هستند کم نیست(پرورش بی سواد مدرک دار)
اغلب افراد به این نکته ظریف و در عین حال بدیهی توجه ندارند که « آموزش خواندن قرآن، بسیار مهم تر از پرداختن به حفظ و قرائت آن است.»
بهتر بود قبل از ثبت این طرح نظر سنجی از معلمان در این زمینه انجام می شد
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1397/09/14 - 22:36
امیدواریم که مدیران محترم مجموعه های زیر در مقابل تخلف انجام گرفته توسط معاونت پرورشی سکوت نکنند :

شورای عالی آ.پ ( آقای دکتر نوید )
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور ( حجه الاسلام حمید محمدی )
کمیسیون آموزش عمومی قرآن ( دکتر عرفان نصب )
مقام عالی وزارت آ.پ ( سید محمد بقایی )
شورای معاونین حوزه ستادی
کمیته مستندسازی وزارت
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1397/09/14 - 23:17
امیدواریم که مدیران محترم مجموعه های زیر در مقابل تخلف انجام گرفته توسط معاونت پرورشی سکوت نکنند :

شورای عالی آ.پ ( آقای دکتر نوید )
شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور ( حجه الاسلام حمید محمدی )
کمیسیون آموزش عمومی قرآن ( دکتر عرفان نصب )
مقام عالی وزارت آ.پ ( سید محمد بطحایی )
شورای معاونین حوزه ستادی
کمیته مستندسازی وزارت

چاره کار قبل از وقوع هر حادثه ناگواری باید کرد.
پاسخ + 0 0 --
عليپور 1397/09/15 - 08:48
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مراقب باشند كه با عملشان، مؤيد و مبلّغ و مروج تفكر اسرائيلي و صهيونيسم نباشند.

اشغالگري و تجاوز در هر نوع آن محكوم و باطل است.

يادمان باشد در مرام قرآن و عترت و مكتب تشيع، تفكر « هدف وسيله را توجيه مي كند. » باطل و حرام است.

اشغال غير قانوني ساعت درسي قرآن توسط معاونت پرورشي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني غير قانوني و محكوم است.
پاسخ + 0 0 --
عليپور 1397/09/15 - 08:56
« ظلم » در هر شكلي محكوم است :

«لا یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ»
بقره/258
افرادی كه ظلم می‌كنند خدا لطفش را از آنها برمی دارد. هدایتشان نمی‌كند. راه حق را پیدا نمی‌كنند و در باطل گم می‌شوند.

«إِنَّهُ لا یُفلِحُ الظّالِمونَ»
انعام/21
افرادی كه ظلم می‌كنند رستگار نمی‌شوند

«لَنُهلِكَنَّ الظّالِمینَ»
ابراهیم/13
پدر ظالم را در می‌آوریم.

«أَلا لَعنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمینَ»
هود/18

«بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ»
هود/44

«وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍ»
بقره/270
روز قیامت ظالم، یار و یاور ندارد.

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا‌ای مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»
شعراء/227
به ظالمها خواهم گفت كه چه عاقبت تلخی خواهند داشت.
پاسخ + +1 0 --
ترويج ماكياوليسم 1397/09/15 - 09:04
توجیه وسیله توسط هدف، منشأ و مبناي تفكر و سیاست « ماکیاولسیتی » است.

زیرا ماکیاول (Machiavelli)، سیاستمدار ایتالیایی (1469 - 1527میلادی)، چنین عقیده داشت که هدف، توجیه کننده وسیله است و این عقیده به عنوان تابلوئی از مکر و حیله او در تاریخ بجا مانده است.
پاسخ + 0 0 --
آبستن حوادث 1397/09/15 - 13:33
سطحی نگری و ساده اندیشی و در یک کلام بی بصیرتی برخی خواص آن هم درباره قرآن کریم و به نام انقلاب و رهبری مسلما زمینه بروز چنین تفاسیری از طرح مثلا ملی قرآنی است.

متاسفانه در این فقره به دلیل وضعیت سیاسی جامعه کسانی که باید جلوی بی قانونی و تخلف را باید بگیرند مصلحت خویش را در سکوت می بینند.

ولی گذشت زمان نه تنها به رفع مشکل و حل مساله کمک نمی کند، بلکه با توجه به گستره کشوری این طرح اجباری باید شاهد بروز اتفاقات ناگهانی باشیم.

تجربه های قبلی اقدامات مشابه بیانگر چنین وقایع و حوادثی است.
پاسخ + 0 0 --
پارسا 1397/09/16 - 08:40
هل پستوی الذین معلمان و الذین لاتظلمون ؟
آیا انان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟

فکر نمی کنم هیچ اندیشمندی حتی در علوم و معارف قرآنی با اجبار همه دانش آموزان میهنم در دوره ابتدایی به حفظ جزء ۳۰ که کمترین نسبت با نیاز این کودکان معصوم و بی پناه دارد موافق باشند و یا آن را توصیه کنند.

جهان امروز ما، تشنه حقایق قرآن است.
نه حفظ ترتیبی الفاظ آن

دانش آموزان امانت های الهی هستند در دست معلمان
امانتدار تربیت قرآنی آنان باشم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 09:04
با سلام
ما درکشوری زندگی می کنیم که قاری قرآن کم نیست ولی سواد قرآنی همان قاریان هم زیر صفر هست .
آیا هدف از نزول قرآن بیان کلمات بوده و بس پس تامل در قرآن و راه زندگی قرار دادن این کتاب چه می شود ؟
ما به جای اینکه با شیوه های درست از سطح روخوانی صحیح بگذریم و به عمق کتاب برسیم بیشتر تبلیغ می کنیم که در ظاهر کتاب بمانیم ؟
به قول نویسنده مطالب بالا كسي كه توان برداشتن 10 كيلوگرم بار را دارد، اگر قرار باشد 20 كيلوگرم را حمل كند، نه تنها آن 20 كيلوگرم را جابه جا نمي كند بلكه ده كيلوگرم قبلي هم كه داخل آن محموله است را نيز نمي تواند.
پاسخ + 0 0 --
تلنگر 1397/09/16 - 12:30
ناگفته ها

حوزه معاونت پرورشی به مدد شورای توسعه فرهنگ قرآن در طول چند سال اخیر با تصاحب اعتبارات چند صد میلیاردی آموزش عمومی قرآن سیاست تخریب برنامه رسمی قرآن را چراغ خاموش در اولویت کار خود قرار داد تا به زعم خود

اولا شکست های متعدد خود در جریان ده هزار مدرسه قرآنی و طرح ملی حفظ نور را جبران کند.

ثانیا توجیهی برای هزینه اعتبارات که به نام آموزش عمومی قرآن دریافت کرده اما جای دیگری مصرف شده ارایه کند.

ثالثا در جبران محبت ارگان های دیگر ساعت درسی قرآن را برای خوش خدمتی به ایشان هبه کند.

ولی آزموده را آزمودن خطاست. ...
نباید اینبار از همان سوراخ گزیده شد.
پاسخ + 0 0 --
ناجی العلی 1397/09/16 - 12:11
من این سیاست را مردود می دانم :

چشم بر تخلفات داخلی ببندید تا امریکا و اسراییل و دشمنان انقلاب خوشحال نشوند.

یا اگر بگویید به نام دین و قرآن و رهبری عده ای دنبال کسب قدرت و ثروت هستند تضعیف دین است.

این تحمل و کتمان حقیقت تنها باعث به وجود آمدن حاشیه امن بیشتر برای مدیران شده تا :

اولا به شیوه غلط و مخرب کشور عزیز ادامه دهند.
ثانیا ایشان حتی اگر نیتشان صحیح باشد بی دقتی و رویه غلطشان را ادامه دهند.

نظر شما چیست؟
آیا بگذاریم رویه غلط حاشیه امن مدیران نالایق ادامه یابد؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 15:28
به نظرم ادامه جنین سیاستی به ضرر نظام و انقلاب اسلامی و به ویژه نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران است.

این مقاله نشان می دهد برخی از ارکان نظام دجار خود زنی شده اند و دنبال فرار به جلو هستند.

صمنا چشم طمع به وزارت آموزش و پرورش خیانت آشکار به آینده کشور است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/16 - 22:24
نوشته جالبی بود.
این طرح یک طرح ماکیاولیستی است که بی شباهت به قرداد ننگین ترکمنچای و گلستان نیست.

سکوت مرگبار رسانه ها و شورای عالی آموزش و پرورش و سایت معاونان پژوهشی و آموزشی در مقابل چنین سیطره ای غیر قابل باور و قبول است.

باید از وب سایت صدای معلم تشکر کرد که همواره حامی معلمان دانش آموزان معصوم این کشور است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/17 - 13:59
تشبيه جالب و واردي بود.
پاسخ + 0 0 --
جمشيدي 1397/09/17 - 09:44
چرا صدای زنگ قرآن مدارس شنیده نمی‌شود؟

سه سال پيش مقاله اي از نويسنده همين مقاله اعتراضي خواندم « چرا صدای زنگ قرآن مدارس شنیده نمی‌شود؟ »

وقتي مجددا آن مصاحبه سال 1394 را دوباره جستجو كرده و خواندم، و وضعيت موجود را مورد مقايسه قرار دادم به وخامت اوضاع و نگراني هاي مطرح شده پي بردم.

ظاهراً اميدي بر اجراي سند تحول بنيادين نبايد داشت.

گفتا : « ز که نالیم که از ماست که بر ماست. »
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/17 - 10:09
به نظر حقير دردناك ترين بخش اين نوشته را بايد در اين جمله و مطلب جستجو كرد :

« بيش از ۹۵ درصد از دانش آموزان ايران اسلامي، در طول عمر خود، تنها در زنگ قرآن مدرسه با يادگيري مهارت خواندن قرآن روبه رو مي شوند؛ لذا اگر همين ساعات ارزشمند اينگونه مورد تعرض قرار گيرد، بايد شاهد آسيب هاي جدي و جبران ناپذير باشيم. »

اميد كه صداي زنگ قرآن مدارس شنيده شود.
ان شاء الله
پاسخ + 0 0 --
عزيزي 1397/09/17 - 13:02
از آقاي سيد محمد بطحايي ( وزيري كه دم از تبعيت از قانون مي زد ) ارتكاب چنين بي قانوني بعيد بود.

اين اتفاق از دو حال خارج نيست :

1- حوزه معاونت پرورشي وزير محترم را دور زده اند و از وي براي كليت طرح غيرقانوني اشان امضاء و تأييديه گرفته اند. ( شواهد همين را نشان مي دهند. )

2- وزير محترم به روش و منش « ماكياوليست ها » معتقد است و در نتيجه از اختيارات نداشته براي تحميل عقيده از شيوه هاي غير قانوني مدد جسته است.

در هر صورت چنين تخلف سنگيني در كارنامه وزارت ايشان همچون لكه سياهي هميشه هويداست و در آينده نيز بايد پاسخگوي پيامدهاي آن باشند.
پاسخ + 0 0 --
ياسر 1397/09/17 - 13:58
لابد با چنين تعارضات آشكاري در مباني علمي و آموزشي و اجرايي و ارزش يابي بايد منتظر ارائه آمارهاي چند ده ميليوني از دانش آموزان حافظ قرآن باشيم. !!!

البته معاونت محترم پرورشي وزارت آموزش و پرورش در ارائه آمارهاي حافظان قرآن سه و نيم ميليوني ( طرح ملي حفظ نور / سه سال قبل ) يد طولايي دارد.
پاسخ + 0 0 --
آياخداشماراهم ميبيند 1397/09/17 - 14:20
* هر دم از اين باغ بري مي رسد
* تازه تر از تازه تري مي رسد.

- تخلفات در زنگ قرآن كم بود اين هم اضافه شد :

1- تقليل ساعات معلمان علي رغم قانون از زنگ قرآن گرفته مي شود.

2- به دليل تقليل ساعات با هم تجميع مي شود. ( علي رغم تسريع قانون كه بايد فاصله ساعات رعايت شود. )

3- به جاي سه زنگ در هفته، دو زنگ در هفته اجرا مي شود ( بر خلاف مصوبات شوراي عالي )

4- به جاي آموزگار پايه، معلم غير پايه تدريس مي كند. ( خلاف مصوبه )

و اين هم تصميم اخير :
5- اجراي طرح ميلي حفظ قرآن در ساعت درسي قرآن


گل بود به چمن آراسته شد.

- فقط يك سؤال :
معاونت پرورشي كه از قيامت و آخرت دم مي زنند، اگر خبري نيست به ما هم بگويند. ما هم خودمان را اينقدر معذب نكنيم.
پاسخ + 0 0 --
رضا 1397/09/17 - 17:38
طرح ملی قرآن کار خدا بود.
تا چهره معاونت پرورشی برای همه روشن شود.
که چگونه به نام قرآن و عترت و نماز تخلف می کنند.

اینبار .... ب ای خدا تبلیغ و ترویج قرآن میکنند.
خودشان را بخواب زده اند و فکر می کنند هیچکس میبیند.
پاسخ + 0 0 --
مدیر مدرسه 1397/09/17 - 17:41
با عرض سلام وادب واحترام خدمت شما وهمه همکاران دلسوز به استحضار میرسانم در خصوص طرحهای مختلف که در آموزش وپرورش ودر مدارس به اجرا ‌در میآید امسال با طرح جزء ۳۰ مواجه شدیم من با حفظ قرآن بسیار موافق و وازبرکات معنوی آن آگاهم ولی به این صورت که آموزش وپرورش عرصه جولان دادن نهاد هایی مثل سازمان تبلیغات واوقاف وارشاد باشه هم من وهم خیلی از همکاران پرورشی وآموزشی مخالفیم مثل اینکه در طرح ۲ ۳ سال پیش اداره اوقاف صرف وارد کردن اسم دانش آموز در سیستم ثبت نام واینکه دانش آموز حفظ انجام نداده جایزه دریافت کنه بسیار مضر خواهد بود خیلی از آنها به خاطر دروغگویی جایزه گرفتند ودر تبلیغ هم استناد به تاکید مقام معظم رهبری میکردند لذا اگر واقعا طرحها واعتبارات ارگانهای فوق برای وزارت خانه ما مهم است این وازرتخانه را با این سازمانه وزارتخانه ها ادغام کنند تا ... از بذ ل توجه شما تشکر و قدر دانی میکنم
پاسخ + 0 0 --
از ارومیه 1397/09/17 - 17:45
با سلام و احترام آقای دکتر نباتی
وقتتون بخیر
ببخشید دیروز از اداره کل آپ استانمون برا بازرسی در اجرای طرح ملی حفظ قرآن تشریف آورده بودن
و معترض که گویا گزارش شده این طرح در مدرسه شما اجرا نمیشه.
از همه ی کلاس ها بازدید کردند و گفتن که حتما باید طرح رو اجرا کنید و عدم اجرای اون تخلف هست و دستور وزارتیست و ...

با وجود ایرادات اساسی که بر این طرح وارد شده وظیفه ی معلمان و مدیریت مدرسه چیه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
پاسخ + 0 0 --
شهریار 1397/09/17 - 17:47
سلام وقت به خیر جناب دکتر نباتی
سلامت وتندرست باشید.
بخشنامه ای برای مدارس ارسال شده که تا ۲۰ آذر دانش آموزان را برای حفظ جز سی در سایت همگام ثبت نام کنند ما معلمان چون مجبور به اجرای طرح هستیم چه باید بکنیم.
امروز مدیر مدرسه به من گفتند چند سال قبل به بچه هایی که ثبت نام کردند بدون آزمون هدیه نقدی ۲۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان دادند. راهکار بفرمایید....
با سپاس فراوان
پاسخ + 0 0 --
همکار ابتدایی 1397/09/17 - 17:48
با سلام خدمت استاد گرامی ببخشید می خواستم بدانم آیا طرح حفظ جزء سی قرآن با این حجم کتابهای درسی منطقی هست ؟

دانش آموزان فعلا شیوه خواندن صحیح و ترکیب حروف را به درستی درک نمی کنند با این کار بدتر به آنها ضربه می زنیم

از طرف دیگر چرا این طرح اجباری شده و هر روز ما از طرف مدیر و معاون باید تذکر بشنویم که طرح باید اجرا شود .

حال ما با این حجم کتاب درسی چطور برنامه حفظ هم داشته باشیم .

اگر فکر می کنید این طرح حتما به نفع دانش آموزان است که نیست ، پس قسمتی از کتاب حذف شود تا زمان به ما اجازه این کار را بدهد .

البته حذف قسمتی از کتاب صد در صد به ضرر دانش آموز می باشد چون صفحات کتاب طوری طراحی شده که هر صفحه مکمل صفحات بعد می باشد پس خواهش می کنیم در تصمیم گیری ها کمی تامل کنید یا حداقل هر طرحی که دارید با مدرسین آن دوره تبادل نظر شود تا دچار بی نظمی نشویم .

با تشکر از توجه شما بزرگواران
پاسخ + 0 0 --
مدیر آموزشگاه 1397/09/17 - 17:51
خانواده ها زنگ می زنند.

یکی می گوید کودکم گریه می کند و مدرسه نمی رود چون نتوانسته حفظ کند.

دیگری می گوید :
اصلا قرآن چه فایده ای دارد.
این وقت را بدهید به زبان انگلیسی تا به دردشان بخورد. ( عصبانیت از اجبار )

آن یکی با تندی می گوید :
چرا باعث بی دینی بچه ها می شوید.

چرا اینطوری ؟!!!!!
پاسخ + 0 0 --
مدیر آموزشگاه 1397/09/17 - 17:54
عجیب است چرا رسانه ها موضوع به این مهمی را بررسی نمی کنند؟!!!

چون پای قرآن وسط است کسی جرأت برخورد ندارد.
پاسخ + 0 0 --
دلسوز فرهنگي 1397/09/17 - 18:12
فاعتبروا يا اوالابصار !

دوست نداشتم مطرح كنم.
اما مجبورم يادآوري كنم :

ظاهرا متوليان و مديران ارشد نظام خيلي زود داستان رسوايي آقاي سعيد طوسي را فراموش فرمودند.

در آن واقعه ناگوار، افرادي كه به ايشان تعرض صورت گرفته بود، بارها صداي اعتراضشان را به گوش متوليان و مديران ارشد رساندند.

اما وقتي گوش شنوايي نيافتند چاره را در علني كردن آن ديدند تا جامعه را از تعرضات بعدي پاس دارند.

آن ها در واقع جانفشاني كردند، ولي مسئولان كوچك ترين تكاني نخوردند.

امروز هم صداي زنگ قرآن و صداي دانش آموزان و خانواده ها توسط متوليان و مديران شنيده نمي شود.

و اين مي تواند تكرار اشتباهي ديگر باشد.
پاسخ + 0 0 --
معلم ايراني 1397/09/17 - 19:04
به عنوان يك معلم مي گويم :

اگر دانش آموزان حافظ قرآن نشوند چيزي را از دست نمي دهند.

اما اگر با اجبار باشد مي تواند تا آخر عمر بر روح و روان و ذهن كودكان تأثير عكس داشته باشد.

من فكر مي كنم :
اين يك طرح تبليغاتي توسط معاونت پرورشي است.

بنابر اين صلاح نيست بچه ها را موش آزمايشگاهي كنيم.

همچنين اين معاونت وظيفه اش تبليغ و ترويج است.
صلاحيت كار آموزشي را ندارد.

سازمان پژوهش و معاونت ابتدايي هم كه كاملا مخالف هستند.

پس تكليف بر همه مشخص است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/17 - 23:11
با سلام
مشکلات آموزش رسمی قرآن کم نبود، که معاونت پرورشی برای مطرح کردن حوزه اش به طرحهای بدونه برنامه ریزی و کارشناسی می پردازد و در این بین به گفته های دلسوزانه هیچ معلمی نیز توجه نمی کند. استفاده از مدیر و معاون در زنگ قرآن بجای معلمان 20 سال به بالا ، عدم آموزش نیروی انسانی در سال های اخیر،عدم نظارت مناسب ادارات آموزش و پرورش بر اجرای آموزش قرآن و..... کم مشکل ساز بود که مدارس مجبور شدن برای اجرای طرح حفظ قرآن به اجبار و بعضا به دروغ اسامی بچه ها را در سامانه ثبت کنند . و از ابتدا پایه های دروغ را در ذهنیت پاک بچه ها رسوخ دهند. تا کی باید تاوان بی درایتی مسئولین راباید آینده سازان ما بدهند. و شاهد دین زدگی کودکانمان باشیم. و به محجوریت قرآن دامن بزنیم............
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/09/18 - 07:11
كاش به جاي فعاليت قرآني
قرآني فعاليت مي كرديم.

« و العصر / ان الانسان لقي خسر / ... »

- سؤال :
با توجه به سوره عصر، آيا مي دانيد خاسرين ( زيانكاران ) چه كساني هستند ؟

- پاسخ :
در آيات 103 تا 106 سوره كهف

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرينَ أَعْمالاً
الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
أُولئِکَ الَّذينَ کَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً
ذلِکَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما کَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آياتي‏ وَ رُسُلي‏ هُزُواً
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/18 - 07:11
( اي پيامبر ! به آنان ) بگو :
« آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟»
[ آنان ] کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند.
آنان کسانی اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند،
در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها ارزشی نخواهیم نهاد.
این جهنم سزای آنان است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند.

نتيجه :
« انما يتقبل الله من المتقين »
بی تردید خدا از متقیان خواهد پذیرفت.
پاسخ + 0 0 --
تقوا شرط قبولي 1397/09/18 - 07:17
حكايت هابيل و قابيل

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما
وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قالَ لَأَقْتُلَنَّکَ
قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ

سوره مائده آيه 27

ای پیامبر !
داستان دو پسر آدم را که داستانی حقیقی است برای آنها بیان کن :

زمانی که هر دو در راه خدا و برای نزدیکتر شدن به او چیزی قربانی کردند،
اما از یکی از آنها پذیرفته شد
و از دیگری پذیرفته نشد،
و آنکه قربانیش پذیرفته نشد به آنکه قربانیش قبول شد، گفت :
من تو را خواهم کشت،

و او در جواب گفت :
همانا خدا از مردم با تقوی قبول می کند.
پاسخ + 0 0 --
داستان آشنا 1397/09/18 - 08:45
شخصی را دستگیر کردند که دزدی می کرد و آن را صدقه می داد.

در مجازاتش درماندند. او را محضر امام صادق علیه السلام آوردند.
امام از او درباره این کار سوال کردند.

گفت : دزدی یک گناه است. صدقه ۱۰ ثواب
باقی مانده ۹ ثواب است.

سپس به آیه ۱۶۰ انعام احتجاج کرد :
من جا الحسنه فله عشر امثالها
و من جا بالسییه فل یجزی الا مثلها

امام از این جهالت به خنده افتاد و فرمود :
مگر آیه ۲۷ سوره مایده را نخوانده ای ؟!!

انما یتقبلها من المتقین

این داستان چه آشناست ...
پاسخ + 0 0 --
كار « فقط براي خدا » 1397/09/18 - 07:31
رسول خدا صلی الله علیه و آله :

مَن تَعلّمَ القُرآن لِلدنیا وَ زینتها
حَرَّمَ اللهُ عَلَیهِ الجَنَّة

چنانچه شخصی قرآن را برای دنیا و زینتهای آن یاد گیرد و بخواند، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند.

رُبّ تالٍ لِلقرآن، وَ القرآنُ یَلعَنه
چه بسا قاری قرآنی که مورد لعن قرآن است.

مستدرک الوسائل، ج1، ص 291.
پاسخ + 0 0 --
صدوقي 1397/09/18 - 07:38
تعاريف « خواندن » و « حفظ » مفهومي سهل اما ممتنع است، تا اين مفاهيم تعريف نشود حركت در حوزه فعاليت هاي قرآني حكايت داستان « فيل در تاريكي » است.

خواندن با درك معنا، مفهوم مي شود.
حفظ با درك مضامين آيه

پس اين انتظار كه تعريف « خواندن » و « حفظ » از منظر علماي تعليم و تربيت و نيز حوزه فعاليت هاي قرآني بايد مشخص مي شد، سخني بسيار مهم و قابل توجه است.

متاسفانه سايه برخي مفاهيم ارزشي اما بدفهميده شده، چنان بر اين موضوع احاطه دارد، كه مجال پرسش را نمي دهد.
پاسخ + 0 0 --
مهدوي نژاد 1397/09/18 - 08:01
در شگفت و تحيرم ...

- از اين سيستم ( ! ) وزارت آموزش و پرورش
- از مقام عالي وزارتش
- از شوراي معاونان محترمش
- از شوراي عالي آموزش و پرورشش

اينها با اين اوضاع نابسامان و جو پوپوليستي
مي خواهند « سند تحول بنيادين » را اجرا كنند ؟!!!!

حاشا و كلا ...

اگر وزارت آموزش و پرورش با اين همه دقت علمي و كارشناسانه مشغول برنامه ريزي و توليد منابع و زيرنظام هاست؛

تنها مي توان گفت :
« بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. »
پاسخ + 0 0 --
فـتـأمّـل !!!!!!! 1397/09/18 - 09:05
آقاي سيد محمد بطحايي ( وزير محترم ) در سخنراني 17/9/1397 ( دو روز پيش ) فرمودند :

« کتاب‌های کمک‌درسی با تقویت حافظه محوری مانع تحقق اهداف تربیتی می‌شوند. »

سؤال اينجاست :

1- آيا جايگزين كردن « طرح ملي حفظ قرآن » حافظه محوري نيست؟!!!

2- آيا جايگزين كردن طرح غيرمصوب حفظ ملي قرآن، به جاي درس رسمي آموزش قرآن - كه اتفاقا جرمش اين است كه حافظ محور نبوده - نقض غرض نيست؟!!!!

التماس تفكر
پاسخ + 0 0 --
حامد 1397/09/18 - 09:31
متأسفانه برخورد مديران قرآني با سخن رهبري در تربيت ده ميليون حافظ قرآن :
1- عجولانه
2- كارشناسي نشده
3- برخورد از نوع اخباري گري
4- تحريف شده است.

و تعميم آن در وزارت آموزش وپرورش :
1- غير علمي و غير پژوهشي
2- غير قانوني و لدون مجوز شوراي عالي
3- غير تربيتي
4- اجباري
5- غير ضروري
6- غير ممكن
7- غير آموزشي ( تبليغي و ترويجي )
8- غير حرفه اي
9- حافظه محور
10- نخبه گرا

نتيجه :
قطعا ريزش هاي آن بيش از رويش هايش خواهد بود.
پاسخ + 0 0 --
كاشاني 1397/09/18 - 09:32
بنازم اين خدا را
يك بام و دو هوا را
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:25
ظاهراً در اين طرح، مفاهيم اساسي حوزه تعليم و تربيت اسلامي مطرح نيست، مانند :

فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، حيات طيبه، شكوفايي فطرت گرايي اسلامي، تعريف انسان، مفهوم تربيت ديني و ...

آيا اين طرح توانايي خودآگاهي، خودشناسي و خوديابي را در كودكان و نوجوانان را ايجاد يا تقويت مي كند؟

به نظر مي رسد جايي براي طرح اين مباحث كه در واقع مباني سند تحولي است وجود ندارد.
پاسخ + 0 0 --
حسين مرادي 1397/09/18 - 13:58
سوالي دارم :

فايده اين گونه حفظ الزامي در مدارس چيست؟
آيا بهتر نيست از آيات تربيتي و كاربردي متناسب با سن و سال كودكان استفاده شود؟

اين نوع حفظ ترتيبي آيا مي تواند جلوي سيل تهاجم فرهنگي غرب را بگيرد؟

آيا اين كار فريب دادن دانش آموزان نيست؟

به آنان مي گوييم كه :
« شما قرآن بلد هستيد. »

در حالي كه واقعاً بلد نيستند.

اين كاشتن تخم نفاق در دل دانش اموزان نيست؟
پاسخ + 0 0 --
مفهوم تربيت 1397/09/18 - 14:03
يك اشكال در سطحي نگري مديران آن است كه :
تربيت را از جنس اموزش مي دانند.

در حالي كه تربيت شدني است ( و نه تربيت كردن دانش آموز )

وظيفه تربيت در وهله اول وظيفه خود كودك است.
محيط و خانواده و نظام آموزشي، رمينه سازند.

سوال اساسي اينجاست :

« آيا اين طرح زمينه ساز تربيت شدن كودك مي شود؟ »

مساماً خير
زيرا با تعريف تربيت كه در سند برنامه درسي ملي و سند تحول بنيادين آمده كاملاً مغاير است.

اي بيخبر از ساختن و سوختني !
عشق آمدني بود، نه آموختني
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:33
سوال بنيادين از مديران تعليم و تربيت نظام آموزش و پرورش اين است :

در اين طرح به دنبال چه نوع تربيتي هستيد؟
ظاهراً به جز فطرت گرايي توحيدي ساير مكاتب تربيتي را مي توان از دل آن استخراج كرد :

اصولا چنين طرحي كه از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست، نمي تواند به تربيت شهروند عالم عامل عاقل صالح و با اخلاق در تراز نظام اسلامي منجر شود.
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:36
هم چنين طبق اسناد تحولي اين طرح در ايجاد ارتباط كودك و نوجوان با چهار مقوله «خود » « خدا » « خلق » و « خلقت » از كارآمدي و آگاهي لازم برخوردار نيست.

اگر قرار باشد طرحي كه از سوي حوزه ستادي تأييد و اجراي سراسري مي تواند ابتدايي ترين الزامات را رعايت نكند، چگونه مي توان به آن اعتماد و اعتقاد داشت كه بتواند سند تحول را محقق كند؟!
پاسخ + 0 0 --
خليل.م 1397/09/18 - 13:39
اين طرح ويترين نگاه و اعتقاد و عملكرد دولت تدبير اميد به سند تحول بنيادين نظام است.

سندي كه بايد در 1400 عملياتي و اجرايي شود، چگونه به خود اجازه مي دهد طرحي در نهايت ضعف و سستي در مباني و مبادي تعليم و تربيت را به نام قرآن و رهبري بر مدارس تحميل نمايد؟
پاسخ + 0 0 --
سلامي 1397/09/18 - 13:47
اين گونه حفظ قرآن مال شيعه نيست.
هيچ روايتي آن را تأييد نمي كند.
عده اي دارند اين گونه حفظ را عمومي مي كنند.
اين نوع حفظ را وهابي ها و تكفيري ها و داعشي ها هم دارند.

علامه جوادي آملي فرمودند :

« تعداد حافظان قرآن عربستان سعودی از ما پیشتر هستند، ولي ملت ایران به پیام قرآن عمل کرده و صاحب عزت است. ولی حفظ ظاهر قرآن دردی دوا نمی‌کند. » ۲۶ دی ۱۳۹۶

ظاهراً عده اي از اين سخنان خوششان نمي آيد،
زيرا منفعتشان در شعار دادن و حفظ موقعيت هاي دنيوي است و نه هدايت و سعادت و رشد دانش آموزان كشور.
پاسخ + 0 0 --
حسين مرادي 1397/09/18 - 13:54
كاملا صحيح است. در تأييد سخن امام علي عليه السلام مي فرمايند :

ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادهُ او نقصان؛زیاده فی هدی، او نقصان في عمی.

هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت؛ افزایش در هدایت،کاهش ناداني . ( خطبه 176 نهج البلاغه )

كاش به اين سخنان اندك توجهي مي شد !!!
پاسخ + 0 0 --
خليل. 1397/09/18 - 13:50
اين نگرش آسيب زا است.
زيرا روح قرآن را رها كرده و جسمش را گرفته اند.

كودكان قلب و فكرشان مانند زمين باير اماده كشت و زرع است.

هرچه بكاريد، همان مي شود.

پس تلقي نادرستي از قرآن در ذهن ايشان هك نكنيد.
پاسخ + 0 0 --
طفلان وطن 1397/09/18 - 22:35
در کشور من ارزش قرآن به « ثواب » است.
فکر و عملش هست، ولی پشت نقاب است.

با آن که دم از دولت قرآن زند ایشان
اما نه چنین شیوه، نه تعلیم کتاب است.

آزردن طفلان وطن، حکمت دین نیست،
حفظی که کند مضطرب، آن عین عذاب است.

گر شکوه کنی یا که بپرسی ز دلیلش
گویند : که کافر شده ای !!! این چه جواب است؟!!

اینها ز چه از فکر و عمل هیچ نگویند؟
زین فتنه چرا مام وطن یکسره خواب است؟

تحمیق وطن بهر امیران شده عادت
زیرا که چنین حیله تو را شیوه ناب است.

چون سوره بخوانيد و ندانيد، غمی نیست،
زان آیه بترسند که آن حرف حساب است.
پاسخ + 0 0 --
احسنت 1397/09/20 - 00:12
در کشور من ارزش قرآن به « ثواب » است.
فکر و عملش هست، ولی پشت نقاب است.

آزردن طفلان وطن، حکمت دین نیست،
حفظی که کند مضطرب، آن عین عذاب است.
پاسخ + 0 0 --
ادامه ... طفلان وطن 1397/09/18 - 22:36
فهمیدن قرآن و عمل، شرط تلاوت
این نقطه بیداری این خانه ز خواب است.

یک آیه و صد سوره بخوان، فرق ندارد
چون در تو تدبر نبود، هر دو حجاب است.

در مکتب قرآن نبود خواندن بی فهم
این شیوه تحمیلی حُـکّـام مَـناب 1 است.

بی دینی مردم سببش « جهل مرکب » 2
این شیوه حکیمانه ترین حفظ سراب است.

صد رشته بود فتنه شیطان و در این راه
با فکر و عمل نقشه او نقشه بر آب است.

در جمع ثوابی تو و او در پی معـنا
گویی که چرا وضع من این گونه خراب است ؟!!!

ای کاش که من شاعر این شعر نبودم،
در کشور من شاعر این شعر، کباب است.
پاسخ + 0 0 --
ذاكري 1397/09/19 - 06:59
بايد به آقاي عليرضا كاظمي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور در مقابل حذف قرآن به بهانه طرح ماكياوليستي و غير قانوني حفظ اجباري قرآن عرض كرد :

تـنـها نــه ز ســستي هـنـري سـر نـزد از مـا ،
در بـي هـنـري نـيـز بـه جــايي نــرسـيـديـم
پاسخ + 0 0 --
ذاكري 1397/09/19 - 07:07
راهكار رفع و دفع چنين شر پيشامده اي فصل الخطاب قرار دادن قانون و مصوبات ( البته با چاشني اندكي جرأت و شهامت ) در مديران حق جو و حقيقت خواه نظام است.

گفت اول دفع شرّ مـوش كـن
وانـگهي در جـمـع گـنـدم جـوش كـن

گر نه موشي دزد در انبار ماست
گـنـدم اعمال چل ساله كـجاست ؟!!

مديراني كه مدير شدند تا قانون اساسي . اسلامي و انساني برقرار شود.

نه آن كه حقوق بگير و پاسبان گرگ هاي گوسفند نما باشند.

عندالله مسئوليد.
پاسخ + 0 0 --
احسنت 1397/09/20 - 00:13
ای کاش که من شاعر این شعر نبودم،
در کشور من شاعر این شعر، کباب است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/19 - 00:05
با سلام
این طرح خلاف جهت قداست قرآن و آموزه های قرآنی است.دانش آموزی که با هدف دریافت جایزه به حفظ قرآن رو بیاره کاری به معنی و عمق آیات قرآنی نداره در حالی که قرآن به عنوان یک راهنمای علمی و عملی برای زندگی بشر فرستاده شده است..
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/19 - 07:35
سلام
آتش بگیر تا که بدانی چه می‌کشم
احساس سوختن به تماشا نمی‌شود.
حقیقتا فرمایشات جناب آقای دکتر نباتی گویای دردی است که عدم درکش به خاطر حجابی است که برای خود ایجاد کرده‌ایم. اگر این حجابها را حقانیت رد چنین طرحهای پر سر و صدا و بی خاصیت "اظهر من الشمس"خ واهد شد.
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
پاسخ + 0 0 --
بيچاره كودكي 1397/09/20 - 00:24
بيچاره كودكي كه نداند براي چه
بايد شود حافظ آيات و سوره ها
پاسخ + 0 0 --
سعدی شیرازی 1397/09/19 - 07:44
سخنی با شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور
و کمیسیون آموزش عمومی قرآن :

شنیدم گوسفندی را بزرگی
رهانید از دهان و چنگ گرگی

شبانگه کارد در حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید

گر از چنگال گرگم در ربودی
بدیدم عاقبت گرگم تو بودی

حکایت همچنان جاری و باقی است....
پاسخ + 0 0 --
مفت فروشي زنگ قرآن 1397/09/20 - 00:03
در شگفتم از اينكه چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي چرا به جاي كمك به تقويت و ارتقاء درس آموزش قرآن در وزارت آموزش و پروش، در پي ريشه كني آن است؟!

مگر آموزش و پرورش خودش سند و برنامه درسي ملي و درس و محتوا ندارد كه ساعات درسيش را به حراج گذاشته است؟!!

چرا وزير و مديران به خاطر يك مشت دلار و اعتبار، زنگ قرآنشان را به ثمن بخس مي فروشند؟!!

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
پاسخ + 0 0 --
تاريخ در حال قضاوت 1397/09/20 - 00:10
« شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور »
« کمیسیون آموزش عمومی قرآن »

ما ز اينها چشم ياري داشتيم،
خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم.

شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشت،
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم.

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد،
جانب حرمت فرونگذاشتیم.

گفت و گو آیین درویشی نبود،
ور نه با او ماجراها داشتیم.
پاسخ + 0 0 --
عبداللهي 1397/09/20 - 07:16
چرا در شيوه نامه مي گويند : ده درصد / اختياري
اما كارشناس قرآن منطقه مي گويد : 50 درصد الزامي؟؟؟!!!

كهريزك
پاسخ + 0 0 --
يك آموزگار 1397/09/20 - 07:30
بله كارشناس قرآن اداره مي گويند :

« حتما بايد اسامي 50 درصد از دانش آموزان را در سايت اعلام شده ثبت كنيد و الا ضمن محروميت از مزايا در ارزشيابي سالانه معلم منظور خواهد شد. »
پاسخ + 0 0 --
سخني با آقاي مخبر 1397/09/20 - 07:26
شوراي توسعه
و كميسيون آموزش عمومي قرآن

قرار بود اهداف نه گانه آموزش عمومي قرآن مصوب خودشان را اجرايي و عملياتي كنند.

اما ايشان با اجراي طرح حفظ با پشت پا زدن به اهداف مذكور كاملا نقض غرض كرده و بر خلاف مأموريت به تنها جايي كه مجري اهداف نه گانه بود ( طبق گزارشات رسمي و چاپ شده شوراي توسعه ) دستبرد زده و آن را يكشبه منهدم كردند.

متاسفانه آقاي مخبر و شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اطلاع از بي كفايتي شديد اين شورا كوچك ترين اقدامي در جهت پايان بخشيدن به اين وضعيت اسفناك نمي كند.
پاسخ + 0 0 --
مقام آگاه 1397/09/20 - 07:58
کاملا صحیح است.

گزارش های مکتوب رسمی همین را تایید می کند.
کتاب های درسی قرآن بیش از ۷۵ درصد از همسان و هماهنگی با اهداف نه گانه را نشان می دهد.

اولا طرح حفظ کاملا مغایر با اهداف نه گانه مصوب است.
ثانیا تخریب ساعت درسی قرآن به بهانه طرح حفظ هیچگونه توجیه عقلانی ندارد.

ظاهرا اعضای این شورا دچار جنون شده اند.
که به جای حمایت دست به غارت زده اند.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 08:55
برای اعتقاد و باور مذهبی عده ای در جامعه متأسفم.
کار این عده با سرنیزه کردن قرآن چه تفاوتی دارد؟
استفاد، ابزاری از قرآن تا کی ؟
نان را به همت یاد قرآن یا حفظ قرآن خوردن تا کی ؟
خواندن یا نخواندن کدام کتاب آسمانی آن هم در موضِع حفظ کردن، تحمیلی از سوی نظام سیاسی است ؟
جناب نباتی ، برای خواندن قرآن ابتدا باید شکم این ملت سیر باشد ، نفس این ملت در غلاف اراده و ایمان باشد، اما اولی خالی و دومی سرکش با سیاست های غلطی چون چند همسری و آزادی در صیغه کردن و داشتن دوست پسر و دختر و روابط نامشروع ، عاصی است. زورتان به طفلان مدارس رسیده است ؟ شستشوی مغزی تا کی ؟ قدری مردم را راحت بگذارید پیامبر به امر خدا اصرار در خداشناسی را رها کرد، چرا شما ها ول کن معامله نیستید؟ یا به قول آقای قرائتی مسلمان تر از پیامبر هستید ؟ بروید زراعت کنید و بیل بزنید تا عبادت تان کامل شود.
اختیار و اراده دانش آموزان را از تسخیر قرون وسطایی خود رها سازید و بگذارید نفسی بکشند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 10:17
با سلام و حفظ احترام

به نظر مي رسد جنابعالي با تمسك به استدلال هاي غير معتير و مغالطه توسل به كثرت، سعي در توهين و تحقير نسبت به افراد داشته و با كشاندن مباحث به مجادله هاي اعتقادي، در صدد زير سؤال بردن اصل موضوع هستيد.

طبيعتا چنين شيوه اي، نياز به پاسخ بيش از اين ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 12:01
ناشناس محترم ،
ملت مجبور نیست توجیه عده ای را حقیقت بشمارد.
شما اگر گفته های بالا را قبول ندارید پس پیامبری
و وحی خدا را هم مغرضانه قبول دارید.
در اسلام به همراه اجبار ، اختیار و اراده هم هست.
قرآن خواندن بنده از روی صفای دل و نیاز معنوی ام
است . اجازه دهیم نیازهای کودکان در هر جهت متعارف
و معقول پاسخ داده شود و مسیر زندگی شان را با فهم
بزرگسالی خود و نظارت والدین و اثر رسانه ها و فرهنگ
دریافت کنند. اگر روی حفظ کردن قرآن کودکان تاکید محض
است ما تحمیل جهت کرده ایم. از هر چیز به اعتدال به آنها یاد
دهیم تا انسانهایی متعادل تربیت کنیم. به اندازه قرآن ، آموزش
زبان دوم هم به دلیل بهره مندی ازبایر بودن روح و ذهن کودکان
لازم است. ما چند کلمه انگلیسی یا عربی بلدیم سخن بگوییم ؟ ارتباط جهانی
در سایه زبان دوم برقرار می گردد و یا توسعه کشور در جهت
یادگیری مهارت . ما از همه چیز غافلیم و چسبیده ایم به حفظ
قرآن مجید. متولی این کار حوزه های دیگر هم هست . آموزش
و پرورش را به حال خود رها کنید.. ......
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 12:04
شما هر طور دوست دارید برداشت کنید. آزادی حق هر دوی ماست.
انسانها معمولا به اندازه ی فهم و شعور خود درک می کنند. بنده در
حد خودم و شما در حد خودتان. قضاوت بر نیت و عمل و درستی و
اشتباهی بودن را در اختیار خدای متعال قرار دهیم و از حد بندگی
خود خارج نشویم.
پاسخ + 0 0 --
حقوق كودك بر معلم 1397/09/20 - 16:28
كودك حق و حقوقي بر معلم و سيستم آموزشي دارد. و متوليان تعليم و تربيت نبايد آن را ناديده بگيرند.

درباره قرآن، خود قرآن مي فرمايد :

هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الاُمِّیّینَ رَسُولاً مِنهُم
یَتلُوا عَلَیهِم آیاتِهِ
و یُزَکِّیهِم
و یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ
و الحِکمَهَ ؛

خداوند متعال همان كسي است خدایى که در میان مردمِ درس نخوانده پیامبرى از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت بیاموزد. ( سوره جمعه / آيه 2 )

پرسش :

1- با عنايت به آيه شريفه آيا طرح حفظ جزء 30 قرآن منطبق با حقوق كودكان معصوم است؟

2- آيا اجبار دانش آموزان به حفظ قرآن كريم بدون در نظر گرفتن نياز و توان و ذائقه دانش آموزان عقلاني و مشروع است؟

3- آيا حفظ قرآن فقط حفظ حروف است؟ ( يا حفظ حدود هم هست؟ )
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:26
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
خرم 1397/09/20 - 16:32
آنچه مسلم است اين است كه :
« اين طرح در قد و قواره كودكان دبستاني نيست. »

زيرا
1- اين طرح ماهيت تبليغي و ترويجي دارد. لذا جزء مأموريت هاي سازمان هايي چون اوقاف، ارشاد و سازمان تبليغات است. ( نه آموزش و پرورش كه ماهيت فعاليت هايش آموزشي است. )

2- اين طرح ماهيت « نخبه گزيني » دارد. لذا ريزش هايش چند ده برابر رويش هاي آن خواهد بود.
و باز هم وظيفه آموزش و پرورش نيست. زيرا جنبه عمومي ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 16:53
همکار محترم ، در حد و قواره دبیرستان هم نیست.
آموزش و پرورش یک وظیفه و کارکرد مشخصی دارد و سایر سازمانها چون حوزه های علمیه و...... وظیفه ای
خاص. از دوران مدارس مذهبی ، قرنها گذشته است.
هم دبیران پرورشی ، هم برنامه های جانبی چون مسابقات مذهبی ، نماز جماعت و...... این همه خارج از ظرفیت دانش آموزان است. با اسلام ، اسلام ستیزی را ترویج ندهیم. بجای آن حضرات به دنبال ایجاد جاذبه های معنوی باشند تا کودکان با میل و رغبت خود بدان گرایش یابند. یک اختیاری با اثر ماندگار اعتقادی.
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/20 - 16:40
در پوستر طرح ملي حفظ قرآن اين حدیث شریف آمده است:
« لا ینـبَـغی لِـحامِـلِ الـقُرآنِ اَن یـظِـنَّ اِنَّ اَحَـدًا اُعـطی اَفـضَلَ مِمّا اُعـطی لِـاَنَّـه لَـو مَـلِـكَ الـدُّنـیا بِـاَسـرِها لَـكانَ الـقِرآنُ اَفـضَـلَ مِـمّا مَـلَـكَه »

ترجمه‌ای كه ذیل روایت آمده این است: برای حافظ قرآن سزاوار نیست، گمان كند چیزی بهتر از آنچه به او داده شده(حفظ قرآن ) به دیگری داده شده است؛ زیرا اگر او مالك تمام دنیا می‌شد، قرآن از آنچه او صاحبش شده بود، برتر می‌بود. (مستدرك الوسایل، ج ۴، ص ۲۳۷ )

در ترجمه واژه «حامل قرآن» دوباره به « حافظ قرآن » ترجمه شده است. متأسفانه چنین رویه‌ای را در ترجمه آیات و روایات در سایت‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به كررات شاهد هستیم.

آن هم از سوی كسانی كه در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی و حفظ دستاوردهای نظام هستند؛ اما باید گفت برخورد عوامانه و ظاهرگرایانه با كلام ناب و ژرف قرآن و عترت علیهم السلام از موارد مصادره به مطلوب و از مصداق مغالطه منطقی و تنزل مقام شامخ این گوهرهای ناب و نجات‌بخش است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:26
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
ناصح مشفق 1397/09/20 - 16:42
در آیه ۵ سوره جمعه می‌فرماید:

« مَـثَـلُ الّـذیـنَ حُمِّـلوا الـتّوراهَ، ثُمَّ لَم یَحـمِلوها، کَـمَـثَـلِ الـحـمار، یَحـمـل اَسـفارًا

مثل کسانی که تورات را آموختند و مکلف به عمل به آن شدند، ولی به آن عمل نکردند، مثل الاغی است که بر پشتش کتاب‌هایی حمل می کند.

با توجه به معنای این آیه و روایاتی که در مورد حاملان قرآن وارد شده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که حامل قرآن کسی است که با قرآن مأنوس است و از محتوای آیات آن آگاهی دارد و پیام‌ها و احكام و معارف نورانی آن را به خوبی دریافته و به اندازه توان و ظرفیت خود به دستورات آن عمل كرده و وجودش ظرف حقایق و معارف قرآنی شده است؛ به گونه‌ای که گویا قرآن مجسم شده است؛

چنین فردی قرآن را با خود حمل می کنند.
پاسخ + 0 0 --
حديث بيداري 1397/09/20 - 16:47
اين فرمايش امير المؤمنين امام علي عليه اسلام دانايان را به تلاش براي هدايت و راهنمايي مردم موظف مي كند :

مـا اَخَـذَ اللهُ عَـلي اَهـلِ الـجَهـلِ، اَن يَـتَـعَـلَّـموا

حَـتّي اَخَـذَ عَـلي اَهـلِ الـعِلـمِ، اَن يُـعَـلِّـموا

خداوند از نادانان , پيمان نگرفت که بياموزند ؛
تا اين که از دانايان , پيمان گرفت آموزش دهند.

نهج البلاغه، حکمت 478
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 17:25
احسنت.از خردمندی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:35
سلام و درود!
ما نگران حدف آموزش قرآن بصورت اصولی آن هستیم! درربهترین شرایط یک سوم دانش آموزان ما کلامی هستند وقادر به حفظ قرآن ولی همه به فهم قرآن نیازمندیم! لذا نباید یک نیاز عمومی و واجب را فدای یک کار تبلیغی سطحی شوآف نماییم!
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:37
سلام و تحیت!
نگرانیم این کار اجرای بی سرو صدای سند ۲۰۳۰ با ظاهری مذهبی باشد!
پاسخ + 0 0 --
سند ۲۰۳۰ 1397/09/21 - 07:15
مهم ترین شاخصه سند ۲۰۳۰ حذف مفاهیم ارزشی اسلام و انقلاب اسلامی و قرآن و سنت از سند تحول بنیادین بود.

حذف مفاهیمی چون :
جهاد شهادت مهدویت ایثار نماز وحدت ظلم ستیزی بصیرت ولایت فطرت گرایی اخلاق اسلامی و ...

وقتی شما به جای آن که مفاهیم کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را که می تواند در قالب حفظ آیات و روایات تربیتی و اعتقادی و موضوعی باشد را با حفظ ترتیبی که نه نیاز کودک است و نه در توان او جابجا می کنید.

در واقع به نام قرآن ولی به کام سند ۲۰۳۰ رفتار کرده اید.

لازم به یادآوری است:
جزء ۲۰ کمترین آیات تربیتی و متناسب با نیاز کودکان را در خود دارد.
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:38
محجوریت قرآن را بیشتر نکنیم!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 07:05
منظور مهجوریت است !؟
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:39
جامعه ی دانش آموزی به فهم قرآن بیشتر از کارهای نمایشی نیازمند است
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:39
حفظ قران نیکوست اما قبل از دبستان و یا در مساجد و ....
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:41
کلا در این دوران ۶ ساله ی اخیر در آ.پ همه چیز به قهقرا رفت از تربیت معلم تا فروختن مدارس و .... حساب ذخیره فرهنگیان و .... عدم اجرای سند تحول بنیادین! چرا با آموزش قرآن بازی می کنند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:42
تغییر اولویتهای لصلی و پرداختن به فرعیات از کار جاسوسهای حرفه ای برای زمینگیر وناکارآمدکردن تظامهای مستقل و شیوه ای کهنه است. دست بردارند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:42
کاش نفوذیها شناسایی شوند
پاسخ + 0 0 --
جلیل 1397/09/20 - 18:44
قرآن درهمه ی دروس و همه ی زندگی ما تنیده است نباید انرا جدا نمود
پاسخ + +1 0 --
تعریف حفظ قرآن 1397/09/20 - 19:07
«  چیستی و چرایی حفظ قرآن »   

آنقَدَر محو صداي خوش قاري شده ايم
يادمان رفته كه اين آيه، خطابي دارد!

آنقَدَر در پي حفظيم و نپرسيم چرا
هر سخن جايي و نكته حسابي دارد؟

اين چه رسمي است كه گويند تو را جاي جواب
صِرف اين جمله كه " اين حفظ ثـوابـي دارد؟!!! "

آخر از خواندن بي درك و عمل حاصل چيست؟
در كجا علم، چنين حدِ نصابي دارد؟!!!

تا نخواني و نداني و زني لاف سخن
بي تدبر تو بگو راه صوابي دارد؟!!

گر بخواني و نفهمي و كني حفظ كتاب
همچو آن بار كِشي ... ، بار كتابي دارد.1
پاسخ + 0 0 --
تعریف حفظ 1397/09/20 - 19:08
به خدا روز حساب از تو بپرسند : چـرا
عملت با سخنت، فرقِ حسابي دارد؟

گر كه « مـعـنا » نبوَد مدّ نظر نزد شما،
حفظ يك سوره و ده تا چه نسابي دارد؟!

حکمت حفظ و سه تا سوره اخلاص این است:
ختم این گونه، نه آن گونه عذابي دارد!!!

مگر اي شيعه ! نفرموده علي: خیری نیست؟ 2
بي تدبر منشین، عُمر شتابی دارد.3

گشته «‌ ابزار هنرمندی » قومی، قرآن
این چنین ظلم بزرگی، چه عِـقـابـی دارد؟!

این یکی با هدف خواندن و آن یک تجوید
مانده ام واعجب این قوم چه خوابی دارد؟!!

کس نپرسد که خدا از چه سبب نازل کرد؟
آخر این شيوه کجا حُسن مَـآبی5 دارد؟!!

حفظ الفاظ و حروف ار چه بود نیک ولی
خالی از حفظ حدودش، چه جوابی دارد؟

تا تو را نيست هدف از سخنش، «  راه نجات »
بي شك اين نغز سخن، سخت حجابي دارد.

نكته اي هست اگر طالب حفظي زين پس:
« حفظ آن كن که در آن نكته نابي دارد. »

شعر : رضا نباتی
پاسخ + 0 0 --
تعریف حفظ قرآن 1397/09/20 - 19:08
 پي نوشت:
1- « مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل اسفارًا » (  آيه 5 سوره جمعه )

2- « اَلا لا خَيرَ فِي قِراءَةٍ لَيسَ فيها تَدَبُّرٌ » ( اصول كاقي جلد اول ص 44)

3- « اَلفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب، فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر» (نهج‌البلاغه فیض، ص 1086). فرصت مانند ابر از افق زندگی می‌گذرد، مواقعی که فرصت‌های خیری پیش می‌آید غنیمت بشمارید و از آن‌ها استفاده کنید. »

4- حسن مآب : بازگشت صحيح و نيكو
پاسخ + 0 0 --
چیستی حفظ قرآن 1397/09/21 - 10:23
- چیستی حفظ قرآن :

حفظ قرآن : حفظ حروف + حفظ حدود
پاسخ + 0 0 --
تذکر جدی 1397/09/20 - 19:18
طبق اخبار واصله

۱- علی رغم اخیار بودن طرح و نیز ادعای ده درصدی
مدارس و معلمان را وادار کرده اند که اسامی حداقل پنجاه درصد دانش آموزان را وارد سایت کنند.

- این امر خلاف مبانی تربیت اسلامی و اخلاق قرآنی است.

۲- استدلال مجریان این است که چون دیپلمه ها و دانشگاهیان قرآن نمی دانند پس برنامه های درسی ناکارآمد است.

- این مطلب مغالطه و سفسطه است. زیرا :
اولا راهکار کسب توانمندی های قرآنی با اصلاح برنامه درسی موجود آن هم از طریق مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. و به فرض محال که چنین تشخیصی صحیح باشد معاونت پرورشی حق چنین اعمال سلیقه خلاف قانون را ندارد.

ثانیا چنین طرحی فقط یک طرح فوق برنامه است.
نباید یک طرح فاقد وجاهت قانونی و علمی که معلوم نیست آخرش چه خواهد شد از سوی یک مقام غیر مسؤول به عنوان جانشین یک درس معرفی شود.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/09/20 - 23:13
قرآن_در_کلام_علما_و_بزرگان

⚠️جای تعجب است که
به شخصیتها و سخنان آنها
اهمیت داده می شود،
اما قرآن که در دست ما است.
این طور نزد ما ارزش ندارد!
همه می دانیم که درباره ی قرآن، قرآن مقصیریم.

✨آیه الله بهجت (ره)
ما در رابطه با قرآن مقصر هستیم چون مفهوم واقعی قرآن را در حفظ طوطی وار و.....می دانیم .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 08:30
حفظ قرآن = حفظ حروف + حفظ حدود

غیر از این = نفاق
پاسخ + 0 0 --
قوامي 1397/09/21 - 15:52
پارادكس حافظه محوري

آقاي وزیر آموزش‌ و پرورش محترم از سويي مي فرمايند :

« حافظه محوری در مدارس امروز دنیا حذف شده است. » ( هفته اخير )

و از سوي ديگر با امضاي طرح ملي حفظ جزء 30، آن را « اولويت نخست نظام تعليم و تربيت » معرفي مي فرمايند.

- آيا كسي هست كه اين تعارض را توضيح دهد؟
- آيا صرف اين كه قرآن است، حافظه محوري توجيه مي شود؟

با توجه به اين كه ما قرآن را مهم ترين حجت الهي مي دانيم، و ( طبق نظر وزير محترم ) حفظ جزء 30 اولويت نخست آموزش و پرورش است؛ مانده ام كه با اين يك بام و دو هوا چه سازم؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 08:27
حافظه محوري در هر نوعش قابل قبول نيست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/21 - 20:13
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
ﺑﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ؛ ﺳﭙﺲ [ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ] ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ، ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ [ ﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ]ﻣﺘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩ .( فصلت/ ۳۰)

موضع گیری و مواجهه بحق جناب آقای دکتر نباتی در مقابل این طرح به ظاهر قرآنی و استقامت ایشان کاملا خدامحورانه و حقیقتا عمل به این آیه شریفه است.
کاش بانیان این طرح‌های بنیان افکن اندکی بیندیشند و به نام قرآن, علیه قرآن عمل نکنند و به جای تقویت باورهای دینی کودکان, باعث دین گریزی آنان نشوند.
پاسخ + 0 0 --
نحن ابناء الدلیل 1397/09/21 - 20:52
باسلام و احترام
با مطالعه مطالبی که استاد نباتی نگاشته است می‌توان ده ها دلیل قانونی, علمی و فلسفی را در رد طرح حفظ جزء سی برای دانش آموزان دوره ابتدایی استخراج کرد.
لطفا بانیان و مدافعان این طرح نیز دلایل خود را جهت تایید اقامه کنند.
و اگر جز حفظ طوطی وار و حافظه محوری دلیل دیگری ندارند, هر چه زودتر این طرح را متوقف کنند و مانع عواقب مخرب آن شوند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 00:29
اي كاش به جای هزینه برای این طرح های تکراری و غیر عملی و توزيع چندين ميليوني پوستر حفظ كه در مدارس انباشته شده است، به کلاس های قرآن ما لوحه روخواني و روان خواني مي دادند. سی دی پخش کن مي دادند.

متاسفانه در مدارس فقط طرح ها در حد تئوری انجام میشه و فقط در کاغذهاست چون عملا قابل اجرا نبوده و نتیجه بخش نیست
فقط وقت هدر دادن
پاسخ + 0 0 --
مانی امینی 1397/09/22 - 07:31
چند تناقض آشکار در طرح ملی حفظ جزء ۳۰ :

۱- اگر این طرح ماهیت تبلیغی و ترویجی دارد ( که دارد ) چرا از ساعت درسی که ماهیت آموزشی دارد برای آن استفاده شده است؟!!

۲_ اگر وزارت آ.پ مکلف به اجرای اسناد تحولی از جمله سیاست های ابلاغی رهبری است، چرا این وزارت به جای آن مجری سیاست های ابلاغی معظم له به سازمان های تبلیغی و ترویجی شده است؟!!

۳- اگر کتاب های درسی قرآن وزارت آ.پ طبق آمار رسمی منتشر شده توسط خود شورای توسعه فعالیت های قرآنی کشور در اجرای اهداف آموزش عمومی قرآن مشارکت ۷۰ درصدی داشته است، چرا با اجرای طرح ملی حفظ قرآن که با اهداف نه گانه آموزش عمومی اختلاف ۹۰ درصدی دارد، برنامه درسی قرآن مملکت را منهدم می کنید؟!!!
پاسخ + 0 0 --
يك فرهنگي 1397/09/22 - 07:52
نیکی که از حد بگذرد کافر خیال بد کند.

همه می دانیم که در چند سال اخیر بر درس قرآن چه گذشته است.

مافیای قرآني كشور بر عليه درس قرآن هر چه خواستند مصاحبه و مطلب منتشر كردند.

و تا كنون هم اجازه كوچك ترين نقد يا حتي جوابي را به اين همه تهمت و حرف هاي بي پايه و اساس نداده اند.

مافيايي كه از بودجه آموزش عمومي قرآن عليه آموزش و پرورش استفاده مي كنند.

معاونت پرورشی در دو سه سال گذشته از طرق مختلف از جمله خبرگزاری ایکنا درس قرآن مدارس را آماج حملات شدید و ناجوانمردانه قرار داد.

علت اين همه تخريب آن است كه :
امروز بتوانند ساعات درسی قرآن را تسخير كنند.

و البته به خیال خام خود به بهانه ناکارآمدی درس قرآن و احراي طرح ملی حفظ له اين مقصد رسيده اند.

به همين خاطر به هر قیمتی شده در پی تهیه آمار و ارقام از طریق وادار کردن مدارس ابتدایی به درج ۵۰ % اسامی دانش آموزان هر کلاس در سيستم همگام هستند.

در حالی که چنین کاری نه علمی نه قانونی نه عقلانی و نه عملي است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 08:04
سخني با معاونت بسيار محترم پرورشي وزارت آموزش و پرورش :

اولا - کارآمدی و یا کارآمدی یک برنامه درسي توسط حوزه معاونت پرورشی تایید و اعلام نمی شود.

ثانيا - برنامه و محتوای درسی جایگزین هم توسط شما تعیین نمی شود. زيرا شما مسئول فعاليت هاي فوق برنامه هستيد. ( هر چند كه فعاليت فوق برنامه شما مؤيد و مكمل برنامه هاي درسي مصوب باشد. )

ثالثا - اصولا مقایسه این فعالیت فوق برنامه و تبلیغی و ترویجی با برنامه درسي و رسمی و آموزشی مصوب قیاسی مع الفارق و بي ربط است.

رابعا - اختصاص ساعات درسی قرآن به این طرح بر خلاق عقل و منطق و قانون و خارج از حوزه شماست كه و شما حق چنين بذل و بخششي از كيسه خليفه را نداشتيد..

پس بهتر است از امكانات نظام و انقلاب بر عليه قرآن و اسلام استفاده نكنيد.

اين پروژه شكست خورده است. تا دير نشده جلوي اشتباهات و تخريب هاي بيش از اين را بگيريد. ( لطفا )
پاسخ + 0 0 --
سيما 1397/09/22 - 08:22
« حفظ ترتيبي » چرا ؟!!!
« ترويج حفظ ترتيبي، آموزش عمومي قرآن نيست. »

زيرا اين طرح نه قابليت اجرا ندارد. ( البته با اجبار چرا ) و نه نتيجه ارزشمندي

چرا كه در اين طرح توجه تربيت قرآني و اهداف نه گانه آموزش عمومي قرآن كشور ناديده گرفته شده است.

شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور از سويي اهداف آموزش عمومي قرآن را تصويب و ابلاغ مي كند و از سوي ديگر با اجراي طرح ملي حفظ آن اهداف را نقض مي كند !!!!

آيا اين طرح نبايد با اهداف آموزش عمومي قرآن ارتباط معناداري داشته باشد؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/22 - 11:55
نیکی که از حد بگذرد،
کافر خیال بد کند.

معاونت پرورشی در دو سه سال گذشته از طرق مختلف از جمله خبرگزاری ایکنا درس قرآن مدارس را آماج حملات شدید و ناجوانمردانه قرار داد.

امروز در پی تصرف ساعات درسی قرآن است.

و به خیال خام خود به بهانه ناکارآمدی درس قرآن طرح میلی حفظ اجباری را کلید زده و به هر قیمتی در پی تهیه آمار و ارقام از طریق وادار کردن مدارس ابتدایی به درج ۵۰ % اسامی دانش آموزان هر کلاس است.

در حالی که باید دید چنین کاری علمی و قانونی و عقلانی است.
کارآمدی و یا کارآمدی یک درس توسط معاونت پرورشی تایید و اعلام نمی شود.
برنامه و محتوای درسی جایگزین هم توسط ایشان تعیین نمی شود.

اصولا مقایسه این فعالیت فوق برنامه و تبلیغی و ترویجی با درس رسمی و آموزشی قیاسی مع الفارق است.

هم چنین اختصاص ساعات درسی قرآن به این طرح بر خلاق عقل و منطق و قانون است.
پاسخ + 0 0 --
سپاس از صدای معلم 1397/09/22 - 22:48
در بن بست رسانه ای کشور باید از صدای معلم صمیمانه سپاسگزاری کرد که به تنهایی آلترناتیو و رسانه جایگزین ابر رسانه های داخلی شده است.
پاسخ
فتاحی 1397/09/22 - 12:55
به نظر بنده این که بچه بتونن قرآن رو صحیح و بدون اشتباه بخونن خیلی بهتر از این که سوره هارو حفظ کنن و تو این چندین سال معلمی که تجربه کردم متوجه شدم بچه هایی که صحیح خوانی رو یاد گرفتن خودشون کم کم به حفظ هم علاقه مند شدن و اغلب سوره های کتاب درسی رو حفظ کردن
پاسخ + 0 0 --
عمادي 1397/09/22 - 14:27
اين طرح با اين همه مخالف و ( البته هيچ موافق ) بهتر بود اول اجراي آزمايشي مي شد.

اين گونه برنامه ريزي و عملكرد تنها اسراف بيت المال است.

هم چنين با نگاه تك بعدي نمي توان كار موفق ارائه كرد. بلكه بايد به همه جوانب توجه داشت.

مثلا معلم حفظ داشتن يك موضوع خيلي اساسي است.
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/09/22 - 17:07
متوليـان و مسئولان قرآني كشور كه بودجه هاي قرآني را در اختيار دارند به جاي موازي كاري و حذف ساعت قرآن به هزینه آن در دوره ابتدايي بپردازند. با اين كار هم از حيف و ميل بيت المال جلوگيري كنند و هم از امكانات موجود حداكثر استفاده را بنمايند.
به جاي برگزاري صرف دوره هاي متعدد آموزشي كه اغلب تكراري و غير مفيد است، تحقق «سواد قرآني» شهروندان به عنوان يك رخ داد فرهنگي مورد توجه قرار گيرد.
پاسخ + 0 0 --
حاجی بابایی 1397/09/22 - 22:27
سود جویی متولیان این طرح اجباری از تبلیغات یک سویه و پروپاگاندا رسانه ای از سویی باور نکردنی و از سوی دیگر خطرناک و جبران ناپذیر است.
پاسخ + 0 0 --
yamahdi 1397/09/22 - 17:08
1-سواد قرآني يك نياز همگاني است. همه افراد جامعه با هر وضع اقليمي، شغلي، اقتصادي، اجتماعي و... براي آن كه هويت انساني- الهي خويش را بشناسند، و از آن مراقبت كنند و زمينه شكوفايي تدريجي آن را نيز فراهم آورند، به سواد قرآني نيازمند هستند.
2-سواد قرآني از يك حد پايه برخوردار است. هرچند افراد با توجه به تفاوت هايي كه در تحصيلات، سن، شرايط اقتصادي و اجتماعي دارند به سطوح مختلفي از سواد قرآني نيازمند هستند، ولي بهره مندي عموم از يك حد پايه ضروري است .
پاسخ + 0 0 --
چیستی حفظ قرآن 1397/09/23 - 08:13
چیستی حفظ قرآن

پرسشی مطرح بود این روزها:
حفظ قرآن چیست در نزد عقول ؟

حفظ بی معنا چه معنا می شود ؟
نزد قرآن و نبی؛ آل رسول؟

در جوابش می توان گفتا چنین :
این سخن را ابتدا باشد اصول

اصل اول : حفظ قرآن با حدود
با چنین اصلی بود حفظت قبول

با کمی کنکاش ظاهر می شود
معنی حفظ کلام الله حصول

لفظ بی معنا دگر اعجاز نیست،
زین چنین حفظی نمی گردد وصول

این سخن را از علی نشنیده ای؟
بی تدبر نیست خواندن را حصول

با تدبر؛ خواندنت خیر است و نیک
از چه می خواهی کنی از آن عدول؟

حفظ قرآن خواندنی بی فهم نیست.
فهم این مطلب نمی فهمد جهول

من چه گفتم ای مسلمان زاده جان!
از چه هستی این چنین از من ملول

هر چه می خواهی بکن اما بدان
جز هدایت چیست قرآن را نزول؟!!

با تعصب، با لجاجت خو مکن
زین جهالت ها کند قرآن افول

حفظ قرآن، حفظ الفاظ و حدود
این بود معنای آن نزد فحول
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/23 - 09:17
چیستی حفظ قرآن

پرسشی مطرح بود این روزها:
حفظ قرآن چیست در نزد عقول ؟

حفظ بی معنا چه معنا می شود ؟
نزد قرآن و نبی؛ آل رسول؟

در جوابش می توان گفتا چنین :
این سخن را ابتدا باشد اصول

اصل اول : حفظ قرآن با حدود
با چنین اصلی بود حفظت قبول

با کمی کنکاش ظاهر می شود
معنی حفظ کلام الله حصول

لفظ بی معنا دگر اعجاز نیست،
زین چنین حفظی نمی گردد وصول

این سخن را از علی نشنیده ای؟
" بی تدبر نیست خواندن را حصول "

با تدبر؛ خواندنت خیر است و نیک
از چه می خواهی کنی از آن عدول؟!!

حفظ قرآن، خواندنی بی فهم نیست.
فهم این مطلب نمی فهمد جهول

من چه گفتم ای مسلمان زاده جان!
از چه هستی این چنین از من ملول

هر چه می خواهی بکن، اما بگو
جز هدایت چیست قرآن را نزول؟!!

با تعصب، با لجاجت خو مکن!
زین جهالت ها کند قرآن، افول

حفظ قرآن : " حفظ لفظ است و حدود "
این بود معنای آن، نزد فحول
پاسخ + 0 0 --
سید هاشم قربانی 1397/09/23 - 13:17
می خواستم بدانم با توجه به جدول الگوی هدف گذاری در برنامه درسی ملی و اسناد تحولی

اولا این طرح چه ارتباطی با چهار عرصه زیر دارد :
خود
خدا
خلق
خلقت

ثانیا مقوم و موید کدام یک از عناصر زیر است:
تفکر
تعقل
علم
عمل
ایمان
اخلاق

تشکر از پاسخگویی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور