صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" نمی توان به وقت نیاز و خوشایند بر این رسانه ، آفرین ، بارک ا... باراند و هر وقت یادداشت ها و مطالب آن گوشۀ منافع و حیطۀ مدیریتی ما را می لرزاند ، دست به شکایت بریم ! "

حاشیه ای بر شکایت از مدیر صدای معلم : رسانه ای مستقل حامی تمام عیار برای استقلال آموزش و هویت حرفه ای معلمان !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

شکایت از مدیر صدای معلم به خاطر دفاع از استقلال آموزش و پرورش

اصل مهم برای شاغلین یک حرفه خاص ، داشتن منافع و مزایای مشترک است. همدلی برای رفاقت و همراهی همدیگر است. رقابت صمیمانه و جوانمردانه است . دستِ یاری در دستِ همکار فشردن است. پشت گرمی مهربان و استوار برای با او بودن است. پوشانندۀ عیوب و تحسین کنندۀ محاسن یکدیگر است. دست یاری پیش کشیدن برای بالا کشاندن اوست . تقویت کنندۀ تمامی فازهای مثبت محیط کار و کاهندۀ همۀ انرژی های منفی است. همراه و حامی فزایندۀ قوا ، برای انجام وظایف است.

اما چرا ما معلمان و یا در کل فرهنگیان در نقش های گوناگون ، موفقیت تحسین برانگیز ، تلاش فزاینده ، حرکت مؤثر و.... همکار خود را یا نمی بینیم ، یا حسادت می ورزیم ، یا تخریب می کنیم .

شاید شما هم جزو آن دسته از فرهنگیان هستید که تفاوت حتی چند هزار تومان ناقابل همکار همسطح خود را تعقیب می نمایید ؟ چرا او اضافه می گیرد ؟ با یک علامت سئوال و ابهام ناراحت کننده که گاه تا اداره برای جست و جوی پاسخ نیز می روید؟

مدیر از معلمان راضی نیست ، معلمان از ایشان و معاونان ، مستخدم و سرایدار از همه ، معاونان از مدیر و.... وقتی یکی از همکارانمان به عنوان معلم نمونه کشوری و یا استانی انتخاب می شود ، فوری به دنبال محو ارزش های این موفقیت ، شروع به تخریب او می نمائیم : فرد بسیار چاپلوسی هست ، از بس با مدیر و مسئولان نشست و برخاست که بالاخره دستمزد تلاش خود را گرفت ، آدم بدبختی است از بس در دوره های مختلف آموزشی و یا علمی شرکت کرد و جشنواره تدریس برتر و تهیه مقالات و..... که شد معلم نمونه ! 

البته دلیل اصلی همۀ این سوء تفاهمات ، آیینه همدیگر نبودن ماست. به دنبال منفعت و مصلحت فردی بودن ماست. تمنای همۀ خوبی ها و نیکی ها برای خودمان است. اولویت پیشرفت و ترقی فردی نسبت به جمع است. طبیعی است چنین تربیتی ، چنان تبعاتی هم خواهد داشت. بیایید اول خود را باور کنیم بعد عظمت توانایی های شغلی خود را اقرار کنیم و بعد دست در دست یکدیگر دهیم تا آموزش و پرورش را آباد کنیم . اتحاد دستانِ درهم تنیده شده و پیوند اندیشه های ما ، مانع ورود و نفوذ غیر و بیگانه خواهد شد

راستی ما چرا همانند درخت که از تنۀ خود به خودخوری می پردازد ، در بین خودمان ، همدیگر را در مَظان اتهام و تهمت و تخریب قرار می دهیم ؟

مدیر سایت صدای معلم ، بر اثر ذکاوت و ارادۀ راسخ خود روزی روزگاری به دنبال آغاز حرکتی ناب و بسیار مؤثر برآمده است . راه های قانونی، چنین قابلیت و توانایی را در ایشان تأیید نموده است. با حفظ و رعایت چند اصل مهم در امر رسانه چون احترام به آزادی بیان ، تحمل نقد ، اصل مطالبه گری ، تعصب نسبت به هم کیشان ، انعکاس واقعیت ها و نظرات همکاران بدون سانسور حتی اگر توهین و اتهامی علیه خودشان باشد ایشان را به حامی سفت و سختی از قشر مظلوم جامعه یعنی معلمان تبدیل ساخته است و البته معلمان نیز طی این مسیر به ایشان اعتماد ورزیده و حامی استقلال رأی و دیدگاه شان گردیده اند ، زندگی روزمره و آسوده خیالی خویش با خانوادۀ محترم را فدا و تبدیل به دغدغۀ پیگیری اخبار خوشایند و ناخوشایند برای آگاهی و یا شادمانی ما نموده اند. و ما نیز برای فرار از روزمرگی و یا تقویت حس در بطن رخدادها بودن ، ساعاتی معین ، پس از خستگی و فراغت از کار روزانه ، عادتی حذف نشدنی و حتی کنترل ناپذیر خود را در تعقیب آخرین مطالب سایت ، می گذرانیم.

شکایت از مدیر صدای معلم به خاطر دفاع از استقلال آموزش و پرورش

هیجان مطالعه هر مطلب ، در برخی شور همراهی و گذاشتن نظر و یا کامنت را تحریک می کند. برخی هم برای عافیت طلبی و یا تعقیب بی تفاوتی ، فقط می خوانند. اما عده ای هم نقش تخریب و انتشار اراجیف ( سخنان یاوه و دروغ ) بر علیه مدیر سایت یا برخی از نویسندگان و یا مجموعۀ معلمان را برعهده دارند. هر چند خوشبختانه تعداد این افراد حال فرهنگی و یا غیرفرهنگی ، در این سایت انگشت شمار است اما آزاردهنده و دردآور است. برخی علامت فلش تمامی کاستی ها و بدبختی ها را به سوی خود معلمان برمی گردانند، اما راه حلی مناسب ارائه و یا با انجام فعالیتی مشابه و مفید این امر را تخفیف نمی دهند.

راستی ما در این سایت که تنها بلندگوی دردها و صدای درونمان است چه رسالتی برعهده داریم ؟ یا اصلا می بایست به عنوان یک روند مفید و مؤثر بر روی آن حساب باز کنیم و یا خیر ، فقط اوقات فراغت خود را با هیجانات مرتبط شغل مان پر می نمائیم ؟

 

انسانهای بدون هدف ، حباب روی آبند اگر آب باشد آنها هم هستند و گر نه تضمینی برای ماهیت وجودی آنان وجود ندارد. شکایت از یک رسانه که انعکاس دهندۀ منافع و مصالح 13 میلیون نفر دانش آموز و به طور تقریبی 23 میلیون اولیای دانش آموز ( والدین فوت کرده تقریبی محاسبه شده است ) و 1700000 فرهنگی شاغل و بازنشسته است ، چه منافع و یا مضراتی برای 37.700.000 نفر از جمعیت کشور دارد ؟! یعنی تقریبا 45 درصد جمعیت کشور! مگر برای انتخاب رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس در کشور چند درصد رأی می دهند ؟!

از لحاظ رعایت اصل دموکراسی ، حق حمایت از مدیر سایت صدای معلم که به تنهایی از هر حیث مادی و معنوی ، جسمی و روحی تلاش می کنند ، چند می ارزد ؟ آیا تقابل ارزشی با انتخابات کشور ، به عنوان یک اصل مشارکت سیاسی را دارد و یا خیر یک روزمرگی بدون ماهیت و هویت است ؟! همان هایی که از تنهاترین منتقد اطلاع رسانی فرهنگیان شکایت می کنند به وقتش نیازمند ارائه توضیح و یا اطلاع رسانی خبری خواهند شد. نمی توان به وقت نیاز و خوشایند بر این رسانه ، آفرین ، بارک ا... باراند و هر وقت یادداشت ها و مطالب آن گوشۀ منافع و حیطۀ مدیریتی ما را می لرزاند ، دست به شکایت بریم. تذکر در اسلام هم توصیه شده است ، در نامه ای به سایت ، تذکر خود را بدهیم و انتظار همراهی داشته باشیم اگر از اعمال و افعال خود و درستی آنها یقین داریم .

شکایت از مدیر صدای معلم به خاطر دفاع از استقلال آموزش و پرورش

همکاران بزرگوار ،

تا ما نتوانیم همکار خود را با تمامی کاستی ها و قوت هایش ، تحمل و همراهی نمائیم ، متأسفانه آلام و دردهای مزمن و حاد موجود در آموزش و پرورش ، درمان ناپذیر خواهد بود. این مهم شامل همۀ افراد موجود در وزارتخانه است از وزیر و مدیران کل تا مدیر مدرسه و خود معلمان و تنها رسانه مستقل صدای معلمان .
وزیر محترم ، به عنوان رأس هرم وزارتخانه ، می بایست حافظ و حامی منافع شغلی ، حقوقی ، امنیت جانی و مالی و اوضاع معیشتی تمامی افراد شاغل در وزارتخانه و دانش آموزان باشند. پایمال شدن حق و حقوق من معلم از بابت بیمه و درمان ، عدم تأمین معاش زندگی ، شرایط نامساعد و نامطلوب تدریس ، ناهمترازی حقوق فرهنگیان با سایر کارمندان در 17 وزارتخانه دیگر ، نبود کُرسی آزاداندیشی در مدارس و دانشگاه های پردیس و تربیت معلم و.... بر تعداد مشکلات و معضلات خواهد افزود . پیچیدگی متزاید در روابط شغلی به وجود خواهد آورد و هر نوع احتمال همواری در مسیر رشد و توسعه پایدار آموزشی را دست نیافتنی خواهد ساخت. کاستی های موجود در آموزش و پرورش و عدم حمایت همه جانبه از قشر محروم و به استضعاف کشیده شده ، یادآور این واقعیت است که تکرار اشتباه ، دیگر اشتباه نیست ، رویۀ زندگی است . ضعف مدیریتی است . قبول اشتباه به عنوان یک اصل مریض احوال و معیوب در روابط زندگی و یا شغلی خود با دیگران است.

ناشناس محترم و مشهور سایت ،
صد بار گفتید و هر بار پاسخ دادم اما عناد شما ، اصلا و ابدا شکستنی نیست. حتی به طور انحصاری ، برای شما یک یادداشت ویژه نوشتم ، اما نمی دانم چرا زیر آن ، گفته های دائمی خود را بازگو نکردید و انگار نه انگار ، همانند مسئولان که بهانه عدم پاسخگویی شان ، ندیدن مطلب است ، ظاهرا شما هم شتر دیدی ، ندیدی !

اگر همکار هستید و جزئی از نیروهای صفی و یا ستادی آموزش و پرورش ، عارضم که در جامعه اصلی پسندیده و زیبندۀ انسانها وجود دارد به نام آزادی و دموکراسی . در طی سالیانی بسیار دور ، امام حسین "ع" با جان و خون خود و 72 تن از اصحاب خود در دشت کربلا با حقیقت خون خود این دو را برای امت خویش هدیه بخشیدند و بعدها در مقاطعی از تاریخ ، از جمله عصر رنسانس ، عده ای با خون خود چنین مسیری را برای امروز من و شما و فردای فرزندانمان ترسیم نموده اند. لابد سال 57 - 56 هم خاطرتان هست .

دو واقعه تاریخ ایران یعنی انقلاب اسلامی و جنگ با عراق ، جان و مال و سلامتی و خون بسیاری را در راه خدا برای ماندگاری آزادی بیان و اندیشه و قلم و امنیت ، تقدیم ملت ایران کرد. حال امروز شما با کدام منطق و یا استدلال و قدرت ، اجازه و موقعیت اتهام زنی و افترابندی به مدیر محترم و یا سایر نویسندگان سایت را ، به خود می دهید ؟! این که چه کسی حامی چه کسانی است ؟ به چه کسانی رأی داده و یا تبلیغ کرده است و.... همۀ این موارد در سایۀ محترم شمرده شدن حقوق فردی و اجتماعی افراد در قانون اساسی ، دارای حریمی کاملا محرمانه و خصوصی است و شما نمی توانید با تکرار جملاتی دور از شأن هموطنی ، همکاری و انسانی در یک رسانه همه گیر علیه فرد و یا افرادی ، به دنبال تفتیش عقاید برآئید. در اسلام اصل زیبنده ای برای تثبیت دموکراسی وجود دارد به نام " ولا تجسسوا " . شما حق ورود به اذهان افراد و زوایای پنهانی آن را ندارید. خطا و اشتباه شما محرز و غیرقانونی است. اگر منطق اثبات اصول و مراتبی را دارید ، همۀ همکاران میل به مستفیض شدن دارند و گر نه ، چنین حقی باطل از سوی شما در جهت تخریب شخصیت و یا موقعیت اجتماعی و سیاسی افراد ، مطرود و مردود می باشد.

شکایت از مدیر صدای معلم به خاطر دفاع از استقلال آموزش و پرورش

سخن پایانی
من معلم هستم آن هم بازنشسته ، شما معلم هستید آن هم شاغل ، حال با مراتب متفاوت برخی معاونید و برخی مدیر و.... چه تفاوت می کند عنوان ما ، وقتی فاصلۀ بین ما فرهنگیان برابر است با مقدار مسافت سال نوری معادل ۹٬۴۶۰٬۷۳۰٬۴۷۲٬۵۸۰٬۸۰۰ متر ، بیگانگی ما از یکدیگر و یا خدای نکرده زیر آب زنی و تخریب همدیگر ، امری بدیهی اما ویرانگر است.

بیایید اول خود را باور کنیم بعد عظمت توانایی های شغلی خود را اقرار کنیم و بعد دست در دست یکدیگر دهیم تا آموزش و پرورش را آباد کنیم . اتحاد دستانِ درهم تنیده شده و پیوند اندیشه های ما ، مانع ورود و نفوذ غیر و بیگانه خواهد شد.

بیایید خودمان با خودمان بیگانه نباشیم. شما ضعف مرا دوستانه برطرف کنید و من قوت شما را صمیمانه اقرار کنم و بخل و حسد و کینه و نفرت از همدیگر را به دنیایی از شادی و نشاط و انرژی مثبت تبدیل سازیم. من با تو قدرت دارم تو با ما من . عزت و احترام و شأن شغل معلمی در سایه اصلاح نگرش و بینش ما احیا شده و تثبیت خواهد شد . زنده باد آزادی . زنده باد وطن . زنده باد معلمان متحد و متفکر. زنده باد سایت صدای معلم .

برای قدر دانستن تلاش بی امان تمامی شاعران کشورمان که معلمانی بسیار بزرگ بوده اند ، اشاره می کنم که شعر زیر بر روی بازوی "برد پیت " هنرپیشه مشهور آمریکایی به زبان انگلیسی خالکوبی شده است ، حیف است ارزش همدیگر را کم بدانیم و گرنه غارت می شویم :

از کفر و ز اسلام برون صحرائیست
ما را به میان آن فضا سودائیست
عارف چو بدان رسید سر را بنهد
نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جائی است

و اما لحظاتی تفکر بر چند بیت از شعرایی که برای ما زیسته اند و معلم واقعی بوده اند :

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم / تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال ( سعدی )

من از بیگانگان هرگز ننالم / که با من هرچه کرد آن آشنا کرد ( حافظ )

من نمی‌گویم سمندر باش یا پروانه باش / چون بفکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش ( مرتضی قلیخان شاملو )

هر کسی پنج روزه نوبت اوست / دور مجنون گذشت و نوبت ماست ( حافظ )

هرکسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من ( مولوی )

در پناه حق با هم باشیم.


شکایت از مدیر صدای معلم به خاطر دفاع از استقلال آموزش و پرورش

جمعه, 14 دی 1397 ساعت 13:46 خوانده شده: 1334 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 0 --
شهاب 1397/10/14 - 15:01
جناب آقای پورسلیمان مسیرسخت روشنگری واطلاع رسانی راانتخاب کرده اند
یک معلم که خود روشن کننده ی مسیر انسانیت است نباید دارای خصایص نکوهیده ی اخلاقی باشد یا اگرهست بایدتلاش کندآن را کاهش دهند تابتواندبرقلب وروح دانش آموزان خودتاثیرگذارباشد
متاسفانه مانندهمه ی افراد جامعه ،فرهنگیان محترم نیزازمسائل اخلاقی فاصله گرفته ومی گیرندفاصله گر فتن سایرافرادجامعه ازاخلاقیات تاثیرمخرب زیادی ندارد ولی درموردفرهنگیان اگراتفاق بیفتد یک جامعه منحرف خواهدشد وتاثیر آن تانسل ها باقی می ماند
خلاصه جامعه ی محترم فرهنگیان اگرناخواسته به دام بی اخلاقی یا بداخلاقی بیفتنددیگرنمی توان انتظاردرست شدن چیزی رادرجامعه داشت لطفانیک بنگریم وبدانیم وظیفه ی سنگین وسختی برای اصلاح جامعه بردوش داریم اگرچه انسانیم مانند سایرانسان ها ولی نیاززیادی به مراقبت اخلاقی خودداریم
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/10/14 - 21:42
به دنبال منفعت و مصلحت فردی بودن...سلولی سرطانیست که تمام پیکره ی سیستم ستادی آموزش و پرورش را درنوردیده...دوستان اهل قلم ومنتقد دیروز هم اندک اندک به جمع مصلحت اندیشان و منفعت طلبان پیوسته اند و همفکران و مصلحان هم سنگر دیروز خود را گویی فراموش نموده اند و این آسیب و آفت بزرگی است...این اغماض ها و ندیدن ها سرآغاز تخریب پل هایی است که میتوانست به همراهی در جهت رسیدن به اهداف مشترک کمک کند!!اما سنگر صدای معلم همچنان سنگر دیروز و امروز ماست برای شفاف سازی و تحقق شایسته سالاری و فریاد نفاق ها و دورویی ها و دروغ ها...زنده باد سایت صدای معلم!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:31
سلام
در این جامعه هر صنف و شغل،برای خود دایرة المعارف اخلاق و منش خاص خود را دارا هست. جسارتا معلمان ظاهرا از این قاعده استثنا هستند. چون نمی توان در یک یا دو جمله ، معلم و یا دبیر آموزش و پرورش را تعریف کرد تا همۀ معلمان را شامل گردد.هر یک از معلمان با توجه به تربیت خانوادگی و اجتماعی، مسیری جداگانه از دیگری می پیماید. ظاهرا انسجام تعریف از این شغل وجود ندارد. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:34
سلام
بادهای سیاسی ، انسانهای سست اراده را تغییر می دهد.برای مدیر سایت می گویند وابسته فلان
یا بهمان است ، من که در 17 ماه همکاری چیزی ندیده ام یا درک نکرده ام . نسبت به مسأله فردی حساس هستم اگر چنین بود ، ادامه نمی دادم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
رحمت مومن نژاد 1397/10/15 - 11:06
ما جمعی از فرهنگیان ناحیه یک شهرری علی رغم انسجام و اتحاد به منظور ممانعت از تکرار اتفاقات ناخوشایند در ناحیه یک ری به صدای معلم نامه نوشتیم و مکاتبه نمودیم با آقایان مدیرکل وقت اما متأسفانه همان اتفاقی که پیش بینی می کردیم افتاد و افرادی که در دوره ی گذشته ظلم های بسیاری بر همکاران اصلاح طلب و اعتدال گرای ما روا داشتند دوباره بر مسند مسوولیت گماشته شدند و حتی با توصیه نامه انجمن اسلامی معلمان ارتقاء یافتند...متأسفانه گاهی اتحاد و اسجام هم در برابر این سیل قدرت نامشروع اثری ندارد اما بازهم نباید نا امید شد!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 13:50
سلام همکار محترم
جناب آقای مومن نژاد،
اتحاد و انسجام فقط تجمیع 20 -30 نفر نیست.
انسجام اجتماعی برای خود هدف مشترک ، آرمان
مشترک و پیوند فکری و روحی نیاز دارد. جسارتا
تصور نکنیم اجتماع چند تن ولو هزار نفر ، یعنی
انسجام اجتماعی . برای حرکت جمعی تفکر و
برنامه ریزی لازم هست.هر چند قبول دارم تا اراده
مسولین بر اصلاح امور نباشد آب از آسیاب تکان
نمی خورد. مهم با هم بودن و قدر و ارزش قایل
شدن به خود و شغل مان است. به امید حل و فصل
همه گره ها و تنگناها. تشکر.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1397/10/16 - 09:18
چه بگویم که دل پر است و گفتن بدون اثر و نگفتن کوتاهی عمر بخاطر جوش و غصه!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 12:46
سلام همکار دبیرم محترم ،

همراهی و همدلی کافی است. تشکر.
پاسخ + +2 -5 --
فراهانی 1397/10/14 - 15:54
آقای پورسلیمان اگر رعایت قانون و اخلاق حرفه ای را کرده باشند نباید از چیزی بترسد ولی اگر چنین رعایتی انجام نشده باید برخورد قانونی انجام شود. این همه مظلوم نمایی لازم نیست
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/10/14 - 16:09
سلام

آقا / خانم فراهانی

بنده در ابتدا لازم می دانم از زحمتی که خانم امامی برای دفاع منطقی از جایگاه رسانه می کشند سپاسگزار باشم .

اما پیشنهاد من این است که یک بار مطالب ارجاع شده را مطالعه کنید .


در آینده تحلیلی مبسوط بر این قضیه خواهم نوشت .

اما پرسش من این است که آن توقیف های فله ای که قبلا اتفاق افتاد و یه یک باز 100 روزنامه و نشریه در یک شب تعطیل شدند مگر وفق قانون بود ؟


تعجب من این است که جناب بهرامی در جایگاه " شاکی " نه جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است و نه حتی صحیتی کرده است .


در حالی که مطابق قانون مطبوعات باید جوابیه ارسال و اگر رسانه استنکاف کرد باید از مجاری قانونی عمل کند .

در جامعه ما افراد با هم گفت و گو نمی کنند .


بارها شده است تصادفی را شاهد بوده ایم و طرفین اگر زد و خورد و یا فحاشی صورت نگیرد بدون حتی گفت و گو سریعا مامور قانون را طلب می کنند .

رقم وحشتناک 15 میلیون پرونده قضایی برای 85 میلیون ایرانی نشان دهنده همین ظرفیت های پایین است .

از نظر شما سپاسگزارم اما نیاز به همراهی و یا حمایت دوستانی چون شما ندارم .

حق نگهدارتان .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
کاکتوس 1397/10/14 - 21:07
من خودم پورسلیمان را به هیچ وجه قبول ندارم ولی اینبار قصد دفاع از ایشان را دارم کار رسانه انتقاد پرسش و مطالبه گری ازمسئولین است من با نام ناشناس پیام میذاشتم از این به بعد تصمیم گرفتم نام کاکتوس را به عنوان اسم مستعار انتخاب کنم
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/10/15 - 06:03
جناب فراهانی
منظور شما کدام قانون وکدام عدالت خانه است
متاسفانه قانون را قانون شکن می نویسد وعدالت خانه رابی عدالت ها اداره می کنند
لطفاکمی منصف باشید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:37
سلام
خانم / آقای فراهانی ،
انسان وقتی در مسیر انتخاب شده تنها می ماند ، قدرشناسی صورت نمی گیرد یا کم رنگ است ، از سوی برخی مغرض تخریب می شود، به مظلوم نمایی هم نیاز پیدا می کند.اگر حمایت و دفاع از مظلوم ، مظلوم نمایی است پس لازم و شایسته است. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:43
سلام
امید که از نوع کاکتوس تیغ دار نباشید. ناشناس زیاد است و یکی از آنها رگ خامی دارد که اصلا قصد پختگی ندارد . امید که شما نیستید. تشکر از همراهی تان .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:28
با سلام و احترام ،
جناب آقای پورسلیمان ،

طوفان و سونامی و .... برای آدم های بزرگ ، تخریب بجا نمی گذارد ، تأیید و تحسین برجا می گذارد. گاه تلاطمی در دریا باعث می شود که مرواریدی از صدف بیرون آید.
سوء تفاهم یا رنجیدگی در روابط اجتماعی امری حتمی و اجتناب ناپذیر است ، منتهی چگونگی حل آن به درایت و شعور طرفین منوط است. امیدوارم طرفین با فرهنگ متعالی انسانی - اسلامی و با برادری و اخوت آن را حل و فصل نمائید. کسب تجربه همیشه به سادگی بدست نمی آید و یا تیغه شمشیر و چاقو با تف دهان آبدیده نمی شود . این طریق ما را صیقل می دهد و شما را جلا.
انجام وظیفه است خواهش می کنم. دفاع هم از رسانه و هم از معلم برای جامعه فرهنگی امری واجب است. مبادا روزی در سایه غفلت خود را آب دهیم.
پایدار و سربلند باشید و سپاس.
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/10/16 - 01:36
خانم امامی باتشکرازشما،چه متن زیباودلنشین وآرامش بخشی بود،دقیقاموافقم،طوفان برای افرادبزرگ تخریب برجانمیگذارد....
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 12:48
سلام اولیای محترم ،

تاریخ عبرت آموز است و زندگی پستی و بلندی بیشماری دارد. باید تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد تا ارزش ها صیقل یابد.تشکر از لطف تان.
پاسخ + +1 -4 --
بهروز 1397/10/14 - 15:57
آقای پورسلیمان سر پل خر بگیری شده. باید جواب بدی
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/10/14 - 16:13
سلام

جناب بهروز ( آقای فراهانی )

پاسخ شما را بالا خدمت تان دادم .


البته مطالبی که شما قبلا در قالب توهین و فحاشی و... ارسال کرده اید همه را می بخشم !

باشد که کمی تفکر و انصاف در کالبد انسانی شما شکل بگیرد .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:44
سلام
شما تقصییر ندارید. در روابط اجتماعی ناسالم ، نگارش و رفتار شما امری طبیعی است. تشکر از پیشنهادتان.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:31
تقصیر ندارید صحیح است.
پاسخ + +1 0 --
تکلو 1397/10/14 - 16:46
مسولین محترم شاکی بهتر بود مثلا ابتدا پاسخی به اعتراض فرهنگیان شهر بناب می دادند تا اینکه سراسیمه شکایت کنند البته این عدم پاسخگویی مورد غریبی نیست زیرا تجربه ثابت کرده مسوولان در کشور ما احساس مسئولیتی در برابر افکار عمومی نمی کنند. به دلیل اینکه بر اساس شایسته سالاری سر کار نیامده اند و بر اساس رابطه و رانت، روابط قومی ، فامیلی و ... به سمت هایی رسیده اند و دلیل خشم این حضرات هم اینه که یک نفر آزاده پیدا شده که ایشان را به چالش بکشد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:45
سلام و تشکر .
پاسخ + 0 0 --
بهروز 1397/10/14 - 19:17
آقای پورسلیمان مشکل شما این است که الی ماشاالله قانون شکنی می کنی اما نوبت خودت که می رسد، اعمال قانون را برنمی تابی.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/10/14 - 21:15
سلام

دوست عزیز ناشناس

خط قرمز صدای معلم همواره " قانون " بوده است .

اما گذشت زمان خیلی از مسائل را مشخص خواهد کرد ...

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 07:50
سلام
آقای بهروز و یا ناشناس محترم ،
جای قانون شکنان در زندان است. فعلا مدیر سایت در خدمت من و شما هستند. ایشان می توانستند این شکایت را از ما پنهان سازند اما با تصور همدلی و همراهی همکارانی که بدانها خدمت رسانه ای می کنند صمیمانه آن را آشکار ساختند.فعلا فقط یک شکایت است صبور باشید.
خمیر خیلی آب می برد. تشکر از هیجان تان .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/14 - 20:22
سلام

یادداشت زیر به طور ویژه برای شما همکار محترم ناشناس نوشته شده است:

"ناشناس محترم ! مسأله این است : تحمیل نظر خود به دیگران یا تحمل آرای دیگران ؟ " دوم مرداد ماه 97
پاسخ + 0 -3 --
ناشناس 1397/10/14 - 20:53
این مقاله خیلی اغراق امیز بود کدام مستقل؟ کدام حامی تمام عیهذ؟ تنها حامی تمام عیار برای معلمان حاجی بابایی بود همان کسی که در زمانش با ارامش به مدارس میرفتیم اما اکنون دولت به فکر واگذاری مدارس است پورسلیمان تا توانست ازاین دولت که بدترین دولت تاریخ کره زمین است دفاع کرد از دولتی کاملا بی رحم و فاقد کوچکترین ویژگیهای انسانی حالا توسط مدیران همین دولت به دادگاه فراخوانده شد هرچند که من اصلا از اینکه ایشان به دادگاه احضار شده خوشحال نیستم ولی پور سلیمان ابدا حامی معلمان نبوده نیست و به دنبال منافع مادی و حزبی خود است
پاسخ + 0 0 --
حسن درویشی 1397/10/14 - 22:42
دوست ناشناس عزیز با اینکه در ضعیف بودن این دولت با شما موافقم وبه جای دولت (تدبیرو امید) بهتر بود نام دولت (وعده و دیگر هیچ) بر آن گذاشته می شد اما در مورد اینکه حاجی بابایی حامی تمام عیار معلمان بود ابدا با شما موافق نیستم و اگر زنده باشیم روزی شاهد اذعان همه ی کارشناسان به فاجعه بار بودن اجرای سیستم سه سه شش جناب حاجی بابایی خواهیم بود
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:00
سلام
ناشناس محترم ، لابد بهتر از من می دانید که یک رسانه وابسته قبل از هر چیز از لحاظ مالی ساپورت می شود آن هم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در تعقیب منافع خود هستند . طلب همیاری مدیر سایت را که فراموش نکرده اید ؟!!!! ایشان با همان حقوقی که همه ما از بی عدالتی آن ناله می کنیم این سایت را سرپرستی می کنند. داشتن و یا نداشتن حزب حق دموکراسی هر فرد هست. مثلا من اصلا و اصلا نداشته و ندارم .بنده با رعایت دو شرط دموکراسی و آزادی حتی از شما نمی پرسم : که شما چطور ؟ حزبی دارید ؟ اصلا برایم اهمیت ندارد.
در ضمن به تعریف و معنای مستقل نیز یک بار در سایت مربوطه مراجعه نمائید تا رفع شبهه شود. شما ظاهرا قد و اندازه واژه ها را نمی شناسید اغراق کجا و چگونه ؟ تشکر از همراهی تان.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:07
سلام
جناب آقای درویشی،
متأسفانه چون مشاغل گوناگون خصوصا نقش های سیاسی ، بجای منوط به شرح وظایف بودن ، به شخص و توانایی ها و قدرت او وابسته هستند ،لذا هر فرد در مقام ارشد به عنوان وزیر مشغول می شود دلخواسته های خود را به آموزش و پرورش تحمیل و تزریق می نماید و نتیجۀ آن آشوب سازمانی می گردد. هیچ وزارتخانه ای از لحاظ ارائه طرح و پیشنهاد و تغییرات به اندازۀ آموزش و پرورش عمل نمی کند، در صورتی که چون با روح و احساس و عواطف و اذهان و استعداد کودکان سروکار دارد ، آسیب جدّی و جبران ناپذیری به نظام آموزشی تحمیل می کند. بی نظمی و بی قاعدگی موجود ناشی از تفاوت سلایق وزراست.
چون ساختار سیستماتیک و مستحکمی ندارد و از هر سو و از طرف هر کس تغییر ماهیت می دهد. تشکر
پاسخ + +1 -1 --
رضا 1397/10/14 - 21:06
سلام اقاي پور سليمان
به نظر من شما به هر قيمتي برنامه تخريب بطحايي رو در دستور داريد.
لذا گاها خشك و تر رو با هم مي سوزونيد و اين منصفانه نيست.
پاسخ + 0 0 --
کاکتوس 1397/10/14 - 22:03
اصلا اینگونه نیست پور سلیمان از مدافعان پرو پا قرص این دولت بود 5 سال بی وقفه دفاع کرد شهسوارزاده تا توانست ازکاهش نرخ تدرم و رشد اقتصادی شیخ حسن دفاع کرد بطحایی هیچ نکته مثبتی برای دفاع ندارد تمام کار بطحایی در حذف مزایای معلمان خلاصه شده است کار رسانه پرسش انتقاد و مطالبه گری است و این مطالبه گری توسط رسانه حامی دولت صورت گرفته است
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:09
سلام
جناب آقای رضا ، کاش کارکرد مطلوب و خوشایند ایشان آنقدر زیاد بود که می توانستیم در جهت تأیید و تحسین
سخن می گفتیم. لطفا اگر معلم هستید محاسن را بشمارید. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:16
سلام
جناب کاکتوس ، ثابت کردید که متأسفانه از نوع تیغ دارش هستید. مسایل را با هم قاطی نکنیم نتایج مطلوب تری بدست می آوریم ، جناب آقای شهسوارزاده این وسط چه گناهی دارند؟ ما حق نداریم زمین و آسمان را به هم بدوزیم تا از صغری و کبری خود نتیجۀ دلخواه را بدست آوریم. ایشان دارای حریم خصوصی هستند و ورود و خروج دائمی شما با افترا و اهانت ، حق حقوقی ایجاد می کند.
شما چقدر مطالبه گر بوده اید؟ مسئولیت فقط مال یک دو نفر نیست ، شما چه چیز را و چگونه مطالبه کرده اید؟ با عافیت طلبی و پنهان شدن پشت یک نام تیغ دار نمی توان آزاد اندیش بود. تشکر
پاسخ + +2 0 --
مادردانش آموز 1397/10/14 - 22:42
ازآقای پورسلیمان سپاسگزارم،بنده بااینکه فرهنگی نیستم ولی در۳سال گذشته تجربیات زیادی روبامطالعه مطالب سایت وحتی خووندن کامنتهاکسب کرده ام،آرزوی سلامت وموفقیت برای تمام انسانهای عدالت طلب وحق گو
پاسخ + 0 0 --
میثم موحد 1397/10/15 - 08:08
با سلام کاملاًموافقم حتی کامنت های این سایت خودش کلی مطلب و بار داره و مجال و فرصت یک گفت و گوی واقعی و مورد نیاز که در ساختار آموزش و پرورش مجل و فرصتش رو فراهم نمی کنند فراهم آورده...زنده باد سایت صدای معلم و درود بر همکار فرزانه علی پورسلیمان که بخشی از تاریخ آموزش و پرورش شده اند...
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:20
سلام و تشکر از همراهی تان.
تنها نمایندۀ اولیا در سایت سرکار، شمائید این همه ذوق و شور و علاقمندی ، قابل تحسین است. یقین داشته باشید فرزند چنین مادری هیچوقت وسط راه نمی ماند و مسیر موفقیت و سربلندی را با تلاش خود و همراهی شیرمادری چون شما یافته و طی می کند. احسنت اولیای محترم که ظاهرا دیگر فرزند دانش آموز هم ندارید. احسنت.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:38
سلام
جناب آقای موحد،
من شخصا سپاسگزارم. فهم مشترک از مسایل، نیمی از حل آنهاست. امید که قدرت ادراک آن برای همۀ فرهنگیان فراهم گردد. ما فرهنگیان همگی یک مشت واحد شویم تا به آمال و آرزوهای متعال خویش برسیم. تشکر از همراهی تان .
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/10/15 - 08:42
باسلام وسپاس ازآقای موحدوخانم امامی،نظرلطف شماهست،بنده باکمک ازمطالب همین سایت ودلگرمی افرادآزاده ای که خدادرمسیرراهم قراردادتونستم قسمتی ازرنجی که به ناحق به فرزندم واردشدروجبران کنم،همیشه سپاسگزارجناب آقای پورسلیمان وفرهنگیانی هستم که بنده روتوجمع خودشون تحمل کردند،موفق ومویدباشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 08:55
سلام مجدد مادر بزرگوار ،

آموزش و پرورش و این سایت 4 ضلع دارد :
معلمان
دانش آموزان
اولیا
نیروهای ستادی

شما ظاهرا تنها اولیایی هستید که یکی از اضلاع آموزش و پرورش گردیده اید. امید که دیگر اولیا نیز در جهت پربار کردن محتوای سایت و انعکاس سیمای مدارس ، احساس مسئولیت نمایند. تشکر
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/10/16 - 00:57
نظرلطف شماهست سرکارخانم امامی،امیدوارم روزی بتوانم شرح کاملی ازمسائلی که اتفاق افتادبرای ماروبرای سایت صدای معلم‌ ارسال کنم،به این امیدکه تجربه ای باشدهم برای اولیاءودانش آموزان وهم برای مدیران که گاهی‌ عدم ظرفیت انتقادپذیری ماوگذشت نکردن ازمسائل جزئی چه عواقبی داردومیتواندمسیرزندگی ماروتغییربدهد.باتشکر
پاسخ + +1 0 --
ارزو 1397/10/15 - 10:29
درود خدا بر ازاد مرد تاریخ جناب پور سلیمان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/15 - 11:13
وزیر آینده آموزش و پرورش آقای پورسلیمان هستند.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/10/15 - 13:30
آقای پورسلیمان درآ.پ نظیرندارد
امیدوارم سالهای سال توان ادامه ی این راه پرمشقتی را که انتخاب کرده اند داشته باشند وزخم زبان ها ایشان را مایوس نکند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 14:27
سلام
ناشناس محترم ،

مگر آنانی که وزیرند چه چیز اضافه ای دارند؟ می توان در نظر داشت و جامه عمل پوشاند.تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 14:28
سلام
جناب آقای شهاب ،

اتفاقا من و شما می توانیم جهت همه چیز را بسوی خیر برگردانیم و با بیان وزارت ایشان ، آن را عملی سازیم. چرا که نه ؟ خیلی دلم می خواهد ایشان وزیر باشند و ثابت کنند با چنین ماهیت هم می توان وزیر شد . باید تجربه کرد ، آیا تغییر می کنند یا خیر؟
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/10/15 - 14:45
سلام سرکارخانم امامی
تامنظورمان از وزارت چه باشد اگرمنظور این است که مانند وزرای فعلی وقبلی برطبل بی چیزی بکوبند وهربلایی برسرفرهنگیان بیاورند هم دنیا وهم آخرت خودرا خراب کنند این مسند زیبنده ی آقای پورسلیمان نیست
ولی اگر منظور استفاد از شخص باتدبیر ،آگاه ودلسوز به مسائل آ.پ وساعی برای حل مشکلات واقعا آقای پورسلیمان را شایسته ی این کرسی می دانم
ولی درشرایط فعلی فردی باشرایط بالا را برچنین کرسی هایی می نشانند
من درزمان انتخابات هم درکامنت ها اعلام کردم که بهترین شخصی که می تواند تحولی در سیستم آ.پ ایجاد کند آقای پورسلیمان است ولی افسوس که مسئولان بلندپایه توقعات نامناسبی از وزیردارند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 16:02
سلام

جناب آقای شهاب،
شما که با طرز فکر بنده آشنایید .
انتظار همه ما چیست؟!!!
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/10/15 - 16:11
سلام سرکارخانم امامی
به انتظارشما واقفم
منظورم مسئولان بالا بودند که از وزیر توقع صرفه جویی وبهره کشی از معلم را دارند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 16:32
اصلاح ساختار ، اصلاح دیدگاه ، اصلاح جهان بینی ، اصلاح باور و اعتماد و.......... نیازهای ما این موارد هست. همۀ آحاد جامعه ، معلمان بیشتر.
پاسخ + +3 -3 --
کاکتوس 1397/10/15 - 16:09
خانم امامی همین که ما به روحانی رای ندادیم وجدانی اسوده داریم معنای مطالبه گری اینست که به بدترین رییس جمهور جهان رای ندهی ولی شما به بدترین فرد در روی کره زمین رای دادی شما و شهسوارزاده تا توانستی از بدترین فرد روی کره زمین دفاع کردی مخصوصا شهسوارزاده اگر روحانی رای نمیاورد و رییس رییس جمهور میشد حقوقمان دو برابر میشد وچنین مشکلاتی نداشتیم ننگ رای بر روحانی تا ابد بر پیشانی شما تقش خواهدبست شما با این رایتان مسئول تمام بدبختیهای فعلی ما هستید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 16:28
سلام
جناب منطق الطیر سایت،

خیال تان را راحت کتم بنده تا حال اصلا رأی نداده ام و وجدانم از شما راحت تر است. شما شرمنده باشید با
اصرار در ذهن خوانی تان و تهمت و افترازنی تان.
اگر معلم هستید برای دانش آموزانتان متأسفم. حال
همانند روغن داغ روی اجاق جزجز کنید تا شاید مجرم و مقصر واقعی را اختراع ، کشف و یا خلق نمائید.
جهل مرکب بد دردی است و درمان ناپذیر. چاره ای نیست شما هم مهمان افتخاری سایت باشید و زنگ تفریح معلمان.خسته نباشید.
پاسخ + 0 0 --
کاظمی 1397/10/15 - 18:49
با سلام خدمت همکاران گرامی متاسهفانه انگار در این‌مملکت دیواری کوتاهتر از دیوار معلمان گیر نیاورده اند. فرق نمی کند کدام دولت باشد به قول معروف شتر را با بارش می بردند اتفاقی نمی افتد ولی وقتی یک معلم دلسوز و فاقد پشتیبان حرف حقی را بر زبان جاری می کند زمین و زمان بهم می ریزد. بنده مسئول ستاد فرهنگیان و دانشگاهیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بودم و بیشتر منظور و فعالیت مان برای ایجاد بستری پویا و نو برای آموزش و پرورش بعد از انتخابات بود که متاسفانه وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد. بعد از ارسال نامه اعتراض فرهنگیان بناب به صدای معلم در شهریور ۹۶ بنده در اظهار نظری به روند کوتوله سالاری در آموزش و پرورش بناب اعتراض کرده بودم که به همراه چند نفر دیگر از همکاران با شکایت مدیر وقت آموزش و پرورش بناب آقای داود اسد زاده مواجه شدیم که بازپرس پرونده قرار منع تعقیب را صادر نمودند و به علت نبودن ادله کافی حکم برائت دادند و رئیس اداره نیز تحت فشار افکار عمومی از ادامه شکایت منصرف شدند و بعد مدتی از ریاست اداره کنار گذاشته شدند
پاسخ + 0 0 --
کاظمی ۲ 1397/10/15 - 18:54
بعد از این اتفاق و به فاصله کوتاهی به علت اظهار نظر در مورد نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره خیرین مدرسه ساز که بنده این انتخابات را مخدوش خوانده بودم با شکایت آقای مهدی بهرامی روبرو شدم و تا چند قدمی حبس و جریمه پیش رفتیم و نهایتا ایشان در مورد پرونده اعلام رضایت کردند و با این‌وجود بهدجریمه محکوم شدیم که در حکم دادگاه تجدید نظر این حکم باطل شد ولی متاسفانه چنین برخوردها و رفتارهایی در محیط های فرهنگی منجر به امنیتی و بسته تر شدن فضا می شود و به علت ایجاد هزینه های سنگین برای منتقدان و فعالین فرهنگی مانع از تضارب آرا و اندیشه ها شده و راه را بر توسعه و تحول سازمانی ناهموار می سازد و جلو ایده های جدید و نو را می گیرد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 22:01
سلام
جناب آقای کاظمی ،

از قوت قلبی که داده اید به عنوان یک همکار سپاسگزارم.
امید که سوءتفاهمی بیش نباشد و تنها صدای رسای
معلمان با مدیریت جناب آقای پورسلیمان همچون گذشته به فعالیت شفاف و مستحکم خود ادامه دهد. باز تشکر.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/10/16 - 17:32
عجب کاکتوسی هستی تو! یا ابوالفضل...بدترین رای، بدترین انسان روی کره زمین...
چطور به این نتایج رسیده اید کاکتوس جان.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/15 - 17:13
کودتای آموزش و پرورش دامن رسانه ها را هم گرفت؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/15 - 17:18
نشان از شروع تحولات دارد.
به نکته جالبی اشاره کرده اید.
معلوم است که حرکتی پنهانی
آغاز شده است و در حال پخش
شدن است.امیدواریم منجر به
تحولات اساسی و مؤثری شود
و اوضاع بدتر نگردد.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 22:08
سلام

بجای کودتا بهتر است بگوئیم فعل و انفعالات . تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 22:10
سلام

جامعه هر دَم در حال تحول است منتهی گاه با سرعت بسیار کم و نامحسوس و گاه سریع و کوبنده. جامعه هیچوقت ایستا و ساکن نیست بلکه برعکس دینامیک و پویاست.امید تحولات سازنده، آموزش و پرورش کشور را متحول سازد. تشکر
پاسخ + 0 0 --
مهران 1397/10/15 - 17:41
آقای پورسلیمان ،
والله ما اگر در شرایط شما بودیم
سایت را تعطیل می کردیم و دنبال
دردسر خود می رفتیم اما شما
در این شرایط سخت هم مطلب
می گذارید. احسنت !!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 21:49
سلام

پاسخ از سوی خود مدیر محترم سایت زیبنده است.تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 07:52
سلام

تهعد شغلی و حرفه ای چنین رنگی دارد.
خالص و ناب.تشکر
پاسخ + 0 0 --
الف صفدری 1397/10/15 - 17:47
من همه مقالات قبلی مربوط به این شکایت را مطالعه‌کرده‌ام. کمی تاسف‌بار است که درج یک نامه ارسالی اینقدر انرژی از سایت وزین صدای معلم گرفته‌است. با همین‌قدر اطلاعاتی که از این ماجرا یافته‌ام، به‌نظرم آقای پورسلیمان برنده می‌شود. اعلام حضور و موضع فرهنگیان و تشکل‌های فرهنگی بناب در این ماجرا ضروری و تاثیرگذار است. شب می‌رود و ...
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 21:49
سلام

پاسخ از سوی خود مدیر محترم سایت زیبنده است.تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 07:55
سلام
یک فرد وقتی با تمام قوا و امکانات محدود شخصی
قدم به وادی پر پیچ و خم می گذارد، انتظار همدلی
دارد نه رنجوری.امید است هر چه هست به خیر و
خوشی بگذرد و استواری بر تعهد رسانه ای ادامه
داشته باشد. انشاءا.... تشکر
پاسخ + 0 0 --
شکراله مسیح پور 1397/10/15 - 19:44
جناب آقای پور سلیمان سر دبیر توانمند سایت صدای معلم
با درود قلبی به شرف شما فرزانه فرهیخته که بهتهرین لحظات زندگی خود را در سنگر ایفای حقوق آموزگاران زحمت کش و نو نهالان میهن از هیچ فداکاری دریغ نمی کنید. بی تردید درختی که به بار می نشیند سنگ هم بطرفش پرتاب می شود . درخت علمی و فرهنگی وجود شما نیز در درازنای سالیان به بار نشسته و از همین روست که اندک نادانانی گاها با نام غیر واقعی یا ناشناس سنگی را می پرانند. کیست که نداند کسانی که در پست های وزارتی و معاونت های وزیر و پست های بالا گنارده می شوند لز فیلتر های حکومتی نگذشته باشند. کیست که نداند جایگاهو شخصیت بسیاری از این مقامات با پست های انتصابی شان نسبت معموس دارد. جناب پور سلیمان شهامت و پایمردی شما در ایفای حقوق آموزگاران و نو نهالان ستودنی است. مبارزه در سنگر فرهنگی که شما برگزیده اید بی تردید به بار خواهد نشست. در این راه سخت و پر چالش در کنارتان خواهم بود .
همواره قلمت نوشتار و گام هایت استوار به پیش
گر چه شب تاریک است. دل قوی دار سحر نزدیک است
دکتر شکراله مسیح پور
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 07:42
با سلام و احترام ،
استاد گرانمایه ،

همراهی و برادری شما برای مدیر محترم سایت ، پشت گرمی است تا جسورانه و متعهدانه مسیر
پیش رو را طی نمایند. اتحاد و انسجام ما در این
سایت می بایست در جهت تحقق آرمان های
متعالی روزافزون باشد. به امید آینده ای درخشان.
سپاسگزارم.
پاسخ + 0 -1 --
غیاثی 1397/10/15 - 19:50
انصافا صدای معلم صدای معلمان است بدون سانسور
امیدوارم اقای پور سلیمان در راهی که شروع کرده اند محکم و استوار باشند و همکاران نیز مشکلات را انعکاس دهند هر چند گوش شنوایی نیست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/15 - 22:06
سلام

ایشان صبورانه و محترمانه با تحمل تمامی آرای همکاران و مسئولین در پی انتشار دیدگاه و نظرات تمامی نیروهای صفی و ستادی و همچنین خارج از سازمان هستند. حتی فحاشی عده ای کوته اندیش را نیز عینا درج می نمایند که کمتر کسی چنین جسارت و یا ظرفیتی دارد. انشاء ا..... و تشکر.
پاسخ + 0 0 --
رضا قاسم پور 1397/10/15 - 23:02
صدای معلم (مردم) صدای خداست

جناب پورسلیمان عزیز و دوست داشتنی درود بر شما
و ممنون از مطلب روشنگر سرکار خانم امامی

بنده از سال ۷۰ در نشریات مختلف از مدافعین حقوق صنفی فرهنگیان بوده و هستم و از نزدیک با اکثر احزاب منتسب به فرهنگیان نشست و برخاست داشته ام
در همین جا اعتراف میکنم که تاکنون هیچ پنجره ای به شفافیت،شجاعت،قانونمداری و البته انصاف سایت صدای معلم ندیده ام
امروز صدای معلم به عنوان تنها تریبون قابل اتکا بین اکثریت فرهنگیان ایران است.
خود نفس شکایت از سایت نشانگر پویایی و اثربخشی آن است و البته روشنگری و پیشقراولی همیشه توام با هزینه های مادی و معنوی پیدا و پنهان میباشد
از اینکه سه سالیست افتخار همکاری با مجموعه فهیم صدای معلم را دارم بر خود میبالم و خود را شریک در هزینه های هرگونه برخورد احتمالی میدانم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 07:36
سلام همکار محترم ،

شما لطف دارید. سپاسگزارم.
اگر امروز من و شما فرصت برقراری ارتباطی سالم و
تضمین شده با همکارانمان را یافته ایم در سایه همین
سایت بوده است. بدون این سایت ، فرهنگیان قطرات
پراکنده و ره گم کرده اند.انسجام و پیوستگی ما در سایه درایت جناب آقای پورسلیمان ، ممکن گردیده است.امیدواریم سوء تفاهمات منتفی و مسیر پاینده باشد. انشاء ا.....
پاسخ + 0 0 --
مهدی 1397/10/16 - 00:54
درباره خیییریییییین مدرسه ساز. اینا فقط معضل شدن . کاش خیرین مدرسه ساز تعطیل کنن این کارهای بی نتیجه شون رو. مدرسه سازی لازم نیست. الان فقط معیشت و منزلت معلم لااااازمه. لطفا دیگر مدرسه نسازید. برای معلم رفاه و منزلت بسازید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 07:38
سلام

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد . تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/16 - 12:35
البته فی نفسه این‌گونه مجامع غیر دولتی می توانند آثار بسیار مثبت و خوبی در روند توسعه کمی و کیفی آموز و پرورش ایفا کنند به شرط اینکه باندهای مافیایی در آن ها نفوذ نکنند و بگذارند افراد کاردان و کار بلد وارد این گروه ها شوند نه اینکه افرادی که خود مانعی بر سر راه توسعه آموزش و پرورش هستند در این مراکز نفوذ نموده و عملا این مجامع به دست آویزی تبدیل شوند برای ارتزاق سیاسیون و سوء استفاده چی ها و فرصت طلب ها
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 10:35
سلام
جناب آقای پورسلیمان ، به دلیل اختصاصی بودن
رسانه برای اعتلای اهداف آموزش و پرورش کشور،
از روابط عمومی وزارتخانه و جناب وزیر هم انتظار
همراهی و حمایت داشتند.
جناب آقای نعمت اللهی ،
بهترین فرصت برای معرفی خود و جلب اعتماد
فرهنگیان برای حضرتعالی بود . حقوق دان بودن
آن مقام نیز مزید بر انتظار بود.
با آرزوی بهترین ها برای مدیر محترم سایت.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/10/16 - 14:16
با سلام...انشاا...که جناب نعمت الهی این تدبیر و درایت را داشته باشند و به نحو مقتضی از این رسانه ی مدنی و آزاد حمایت کنند...وقتی در کشورهای آزاد برای رسانه های مستقل ردیف بودجه در نظر گرفته می شود،چرا برای تخصصی ترین و آزادترین و حرفه ای ترین رسانه ی حوزه آموزش و پرورش که بدون منت موضوع نیازسنجی و بسیاری از موضوعات وظیفه ی روابط عمومی و بازرسی و حراست را دارد انجام میدهد و به گردش پاک و شفاف اطلاعات کمک میکند،مساعدتی نمی شود؟!این خواسته ی قاطبه ی فرهنگیان است که بدون هیچ پیش شرطی این رسانه مورد حمایت پایدار بخش ستادی آموزش و پرورش قرار گیرد و غیردولتی هم باقی بماند!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/16 - 14:59
سلام
همیشه در تمامی نوشته هایم وقتی جایش بوده به قدرشناسی و قدردانی از سایت صدای معلم اشاره داشته ام و دارم. من این نعمت را از دست نداده
می دانم چه خواهد شد. مقامات هم باید قدر
اطلاع رسانی و آگاه سازی رسانه را معترف باشند و از آن حمایت کنند. تشکر
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1397/10/16 - 17:32
در گذشته مابین همشهری و هم
استانی یک تعصب ارزشمندی وجود
داشت که متاسفانه امروزه نادیده
گرفته می شود. آقای بهرامی، آذربایجانی ها غیرت خاص و زبانزدی
دارند. شما دیگه چرا؟ گفتگوی دو
هم استانی نتایج مطلوبتری می تواند
داشته باشد. یاشاسین آذربایجان
یاشاسین معلم سسی.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/18 - 09:13
سلام

مای همشهری و یا مای هم استانی که عامل تقویت کننده برای آرمان های ملی است. آری دو ترک ، زبان یکدیگر را بهتر می توانند درک کنند . در چه عصری بسر می بریم ؟!!!! این ها موارد پیش و پا افتاده است و ارزش
اتلاف وقت و انرژی را ندارد. تشکر
پاسخ + 0 0 --
حمید نظری 1397/10/17 - 23:42
سرا پا اگر زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده‌ایم
اگر خون دل بود ما خورده‌ایم
اگر دشنه ی دشمنان، گردنیم
اگر خنجر دوستان، گرده‌ایم
گواهی بخواهید: اینک گواه
همین زخم هایی که نشمرده‌ایم
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده‌ایم
جناب پور سلیمان مطمئن باشید که همراه شماییم
آقایان بدانند "من هم یک پور سلیمان هستم"
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/18 - 08:38
سلام

برای همراهی و شعر نغز و زیبایتان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
نصیری 1397/10/18 - 11:36
سپاس از خانم امامی بزرگوار
سایت صدای معلم، تریبون رسای همهٔ معلمان ایران است.
جناب پور سلیمان با راه اندازی این سایت، امکان شنیده شدن صدای معلمان را فراهم کرده است.
این سایت بیش از هر رسانهٔ دیگری در دسترس عموم فرهنگیان، اعم از نویسنده و خواننده، بوده و زمینهٔ گفت و گوی سراسری بین معلمان کشور را فراهم ساخته است.
سایت صدای معلم، معلمان را در طرح مطالبات خود همصدا کرده است.
این سایت، با به نمایش گذاشتن دیدگاههای معلمان و کارشناسان آموزشی و تربیتی، ترویج روحیهٔ نقادی و نقد کاستی ها، چشم انداز امید بخشی را برای اصلاحات اساسی در آموزش و پرورش فرا روی مان گشوده است.
کار منسجم، شبانه روزی، بی ریا، با برنامه و عاری از مصلحت اندیشی سایت صدای معلم، موجب شده است که سنگین ترین و بی تفاوت ترین گوشهای وزارتی و ستادی نیز صدای معلمان را بشنوند.
سپاس از جناب پورسلیمان و همهٔ نویسندگان و همکاران سایت صدای معلم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/18 - 12:46
سلام

سپاس و تشکر از همراهی و قدرشناسی
حضرنعالی. در پناه حق سربلند باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/10/18 - 12:58
حضرتعالی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور