صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" این گلوگاه می تواند نقطه ثقلی برای پاسخ گو کردن مدیران و مقامات این دستگاه بزرگ باشد ، افرادی که دهه ها است عادت به تربیون های یک طرفه و " رتوش گری " در افواه و افکار عمومی دارند و مواجهه مستقیم با رسانه های مستقل و افکار عمومی " نیمه پنهان " آن ها را عیان می سازد "

روابط عمومی ، استقلال آموزش و هویت حرفه ای معلمان

علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم

روابط عمومی و استقلال آموزش و پرورش و هویت حرفه ای معلمان

تا چندی پیش باور عمومی حتی در خانواده گسترده آموزش بر این استوار بود که بحث " روابط عمومی " جایگاهی در ساختار متمرکز و متصلب آموزش و پرورش ندارد اما نیم نگاهی بر عملکرد مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه  در یک سال اخیر و در آخر تغییراتی که در بافت مدیریتی این مرکز مانند بازداشت نجات بهرامی و مرخصی اجباری وی و نیز برکناری محترمانه مرتضی نظری رئیس روابط عمومی به بهانه کوچک سازی سازمانی صورت گرفت نشان از جایگاه برجسته و بی بدیل روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی دارد .

روابط عمومی و استقلال آموزش و پرورش و هویت حرفه ای معلمان

اما چالش اصلی موقعی آشکار شد که رئیس سابق این مرکز بر استقلال ذاتی این وزارتخانه پای فشرد و تصریح کرد :

"  دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی استان ها و شهرستان ها به حد غیرقابل تحمل رسیده . مدیران تحول گرای آموزش و پرورش تحت فشار انتصابات قومی و قبیله ای هستند .آموزش و پرورش سازمان رای کسی نیست . "

و متعاقب این موضع صریح خط و نشان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که دیگر او را تحمل نخواهند کرد . بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد

متاسفانه تفسیر باژگونه وزیر آموزش و پرورش از مفهوم " تعامل " که در یک سال جای خود را بیشتر به " معامله " داده است این نیروی تحول گرای آموزش را از مدار خارج کرد تا اثباتی بر این اصل باشد که بدنه آموزش و پرورش و مقامات تصمیم گیر و محافظه کار در آن علاقه ای به ریسک برای همسطح سازی این نهاد با تحولات سریع دنیای مدرن را ندارند .

موضوعی که در این میانه باید روی آن پای فشرد این است که افراد و جریانات بیرون از آموزش و پرورش باور چندانی به استقلال نهاد آموزش ندارند و این البته محدود و مقید به نمایندگان مجلس که در اخیرا نقش " دخالتی " آنان بر وجه " نظارتی " غلبه پیدا کرده است نمی شود و شامل دایره وسیعی مانند سازمان برنامه و بودجه ، استانداران ، فرمانداران ، امامان جمعه و جماعت ، مراجع تقلید ، برخی نهادهای امنیتی و... می شوند .

برای آغاز مفهوم سازی استقلال برای نهاد آموزش شاید مناسب ترین موضع همان نقطه اتصال بین این نهاد با جامعه است که در حوزه کارکردهای واقعی روابط عمومی است .

روابط عمومی و استقلال آموزش و پرورش و هویت حرفه ای معلمان

این گلوگاه می تواند نقطه ثقلی برای پاسخ گو کردن مدیران و مقامات این دستگاه بزرگ باشد ، افرادی که دهه ها است عادت به تربیون های یک طرفه و " رتوش گری " در افواه و افکار عمومی دارند و مواجهه مستقیم با رسانه های مستقل و افکار عمومی " نیمه پنهان " آن ها را عیان می سازد .

به هر روی تغییرات رخ داده نشان داد که بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد .

و اما در سوی دیگر قضیه باید بر این اصل مهم تاکید کرد که استقلال این نهاد فقط در سایه تعریف و تبیین هویت حرفه ای معلمان امکان پذیر خواهد بود .

معلمانی که برای خودشان هویت مستقل حرفه ای تعریف کنند و نهادی مانند " سازمان نظام معلمی " در چارچوب مستقل و مدنی جریان قدرت را  شفاف تعریف کند خودشان از استقلال آموزش و پرورش دفاع خواهند کرد .

(این یادداشت با برخی تغییرات جزئی در روزنامه شرق امروز منتشر شده است . )

یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 22:49 خوانده شده: 368 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ
کارشناس روابط عمومی 1397/10/17 - 00:14
بزرگترین دلیل ادغام روابط عمومی و دفتر وزارتی ،ضعف مفرط عملکرد و ناتوانی آقای مرتضی نطری به عنوان فردی فاقد تخصص و تجربه در این حوزه و تیم پر حاشیه و کم تجربه ایشان بود، به نحویی که طی یکسال گدشته این مرکز اولا به شدت بی خاصیت ، درمانده و ناکارامد شد که به این علت این مرکز از دور مدیریت و تصمیم سازی های کلان ستادی خارج شد و نقش حداقلی یافت و به علت این نقصان روابط عمومی پنهان و در سایه خارج ازسیستم آموزش و پرورش شکل گرفت و جایگزین آن گردید . ثانیا با آمدن افراد حزبی و پادو های تشکل های سیاسی و صنفی ،این مرکز دست آویز سیاست بازی سیاست بازان و پامال رفتارهای غبر حرفه ای و بازی های حزبی احزاب تازه به دوران رسیده شد تا جایی که رفتارهای نا صحیح و ماجرا جویی های پر حاشیه اتفاق افتاده در این مرکز منجر به موضوع بازداشت ، مرخصی اجباری و اخراج آقای نجات بهرام معاون رسانه ای و بعد هم عزل آقای نظری به عنوان رییس مرکز شد .
پاسخ + 0 0 --
شریفی 1397/10/17 - 08:20
مرتضی نظری در دوره مدیریت خود هر کاری انجام می داد به جز کارهای مربوط به شرح وظایف اصلی خود و مدیریت درست این مجموعه !! در نتیجه پرداختن به امور حاشیه ایی و دور شدن از وظایف قانونی ، روابط عمومی را به سقوط کشاند و این بلا را بطحایی با انتخاب نا بجا و نادرست آقای نظری که برای این مرکز خیلی کوچک و کم تجربه بود به سر این محموعه آورد .این ادغام هم اشتباه دیگر بطحایی است و نشان دهنده درک نا درست از این حوزه است .
پاسخ + 0 0 --
حق جو 1397/10/17 - 09:53
کاملا با نظر شما موافقه ، نظری .... تمام بیش از 14 نفر از کارشناسان و متخصصان روابط عمومی رو جا به جا کرد .. اما دریغ از صدای یک رسانه که به چه دلیل این اعمال انجام می شود ........... و تمام این جا به جایی ها از روی کینه و عقده شخصی و عقیده فردی بود اما هیچ کدام از اصحاب رسانه در این مورد قلم نزدند و حرفی به میان نیاوردند ...؟ اگر جز این است بگویید.....
پاسخ + 0 0 --
جاوید نیا 1397/10/18 - 08:43
ا جایی که رفتارهای نا صحیح و ماجرا جویی های پر حاشیه اتفاق افتاده در این مرکز منجر به موضوع بازداشت ، مرخصی اجباری و اخراج آقای نجات بهرام معاون رسانه ای و بعد هم عزل آقای نظری به عنوان رییس مرکز شد ....... دقیقا همینطور است
پاسخ + +4 -2 --
شاکی 1397/10/17 - 08:21
جناب پورسلیمان باسلام و احترام...
1)در موضوع جایگاه برجسته و بی بدیل روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی هیچ بحثی نیست و کاملاً متین فرموده اید و عملکرد مرتضی نظری هم در قیاس با اسلاف خود قطعاً بهتر بود هرچند بی نقص نبود...
2)مرتضی نظری با اشراف بر اینکه بدنه آموزش و پرورش و مقامات تصمیم گیر و محافظه کار در آن علاقه ای به ریسک برای همسطح سازی این نهاد با تحولات سریع دنیای مدرن را ندارند ...این مسوولیت را پذیرفت و در بسیاری از مواقع هم برای حفظ منافع سکوت و حتی دفاع کرد از این وضعیت...
پاسخ + 0 0 --
عابدینی 1397/10/17 - 09:48
آقای شاکی ! جناب نظری ضعیف ترین و نا کارامد ترین مدیر رواط عمومی از بدو شکل گیری این نهاد در آموزش و پرورش است و عملکرد ایشان و همراهان او بسیار مساله دار و پر حاشیه بوده است .او حتی توان ارتباط با همکارانش در ستاد را نداشت و با فریب کاری و لفاظی امور را مدیریت می کرد ظاهرا آوای دهل شنیدن از دور خوش است ؟!!
پاسخ + 0 0 --
مطلع 1397/10/17 - 10:00
اگرنظری عملکردش مناسب بود چرا عزلش کردند ؟!! این دو مجموعه در خالی ادغام شد که حتی ایشان خبر هم نداشت ؟
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/10/17 - 13:13
همکار محترم با حمله ی بی منطق فقط مرتضی نظری را در موضع مظلومیت قرار می دهید ...در این تردیدی نیست که عملکرد روابط عمومی وزارتخانه در دوره ی ایشان بهتر از قبل بود اما میشه گفت که اشکالات و نقایص بسیاری هم وجود داشته است...ازجمله کادر دلال و واسطه گری که شأن و شخصیت روابط عمومی را بسیار تنزل می داند و یا سکوت های مکررش در جاهایی که منافعش اقتضاء می کرد و یا اینکه حتی الان هم که برکنارشده باز هم سر کلاس درس نمیره و این نشان از حضور وی در حلقه ی انحصاری افراد رانت جو و منفعت طلب و آنانی که شأن خود را کلاس درس نمی دانند است...!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
مطلع 1397/10/17 - 15:15
به هیچ وجه من و سایر کسانیکه در روابط عمومی همکار ایشان بودند این نظر شما را قبول نداریم .چرا که نظری نا کارامد ترین و ضعیف ترین و پر حاشیه ترین عملکرد را در تاریخ روابط عمومی آموزش و پرورش دارند
پاسخ + 0 0 --
صمد 1397/10/18 - 08:49
نظری فقط ....این پست را گرفت و لا غیر .
پاسخ + 0 0 --
فتح نیا زاده 1397/10/18 - 08:50
نظری نه شایستگی داشت نه با الفبای مدیریت آشنا بود . فقط حراف بود ؛ و با این حرافی در دولت قبل هر چند مدت کوتاهی با اقبال خانم رئیسش به نهاد دولت احمدی نژآد رفت ، در این دولت هم بعد از دشمنی ناحقش با علیرضا جدایی که بر اثر .... بود و بر اساس سفارش و عقده از رییس قبلی این پست را تصاحب کرد .
پاسخ
شاکی 1397/10/17 - 08:31
3)آقای نظری در برهه ای که بسیاری از معلمان در دوره ی احمدی نژاد مصائب بسیاری را متحمل شدند دقیقاً کجا بودند؟! و در چه سمت هایی مشغول فعالیت بودند؟!
4)اینک که از این جایگاه محترمانه کنار رفته اند در عمل به کلاس درس می روند یا کلاس درس را متناسب با شأن و جایگاه خود نمی دانند؟!و دقیقاً ایشان کجا مشغول فعالیت خواهند شد...این ها مواردی است که پشت پرده ی بسیاری از مناسبات را در سیستمی که اینک به آن انتقاد داریم شفاف تر می کند به نظرم...
پاسخ + 0 0 --
کاکتوس 1397/10/17 - 09:47
احمدی نژاد هرکی که بود و هر کاری که انجام داد مثل اربابت الهیهار و شیخ حسن نبود که میگه چرا از بیت المال برای دانش اموزان هزینه کنیم این حرف کثیف ترین و ضد مردمی ترین و بدترین. و غیر اخلاقی ترین حرفی است که از یک رئیس جمهور شنیده میشود و توسط نوچه هایش الهیار در تلویزیون تبلیغ میشود اربابت انقدر شعور ندارد که بفهمد بیت المال متعلق به همین دانش اموزان است هیچ رییس جمهوری در هیچ جای جهان چنین حرف سخیفی نزده بود این حرف یادداور نظام برده داری لست
پاسخ
لرستانی 1397/10/17 - 09:57
تا نظری باشه بفهمه خدایی هم هست ، ....انشاالله بیش از این بر سر هر کس که بد می کند بیاید ، مظلومانه بسیاری از افراد را کنار گذاشتی و چه ظلم ها گه نکردی.... قبل از اینکه پست بگیری به دیگران نسبت سرهنگ سرهنگ دادی خودت صد بدتر کردی . خدا جوابتو بدهد انشاالله که آه و نفرین بسیاری پشت سر ته .
پاسخ + 0 0 --
مظلوم 1397/10/17 - 15:10
آقای لرستانی . خدا می داند این آدم چقدر ظلم کرد و چقدر افراد را با فریب کاری و زبون بازی مورد سرگردانی قرار داد او تعداد زیادی از همکاران متخصص و با تجربه را فقط به خاطر انتقام جویی و کینه ورزی کنار گذاشت و آواره کرد . این آبروی مردم حق الناس است و من حق خود را به او نمی بخشم و از او نمی گذرم .منتظر صحرای محشر هستم .بله خدایی هم هست . خدایی هم هست......
پاسخ + +4 0 --
دبیر م 1397/10/17 - 11:20
من یه ...ناامید شدم!!!
پاسخ + 0 0 --
جاوید نیا 1397/10/18 - 08:29
دوستان عزیز آقایان و خانم ها ، بنده هم با نظرات شما بزرگواران موافقم ، خدا به داد کسانی که حق مردم را خوردند نخواهد رسید و ظلم هم در این دنیا و هم در هر جای دیگری جواب خواهد گرفت . بد عاقبتی دارند این افراد که با زبان بازی و رانت پی سمت و پست اند.
پاسخ
کارشناس 1397/10/17 - 12:15
اگر مدیری که در روابط عمومی منصوب کرده اید نا کارامد و نا لایق است و این مرکز را از مقاصدش دور ساخته است بهتر است او را جابجا کنید نه اینکه صورت مساله را پاک کنید و این دو حوزه را عجولانه ادغام کنید با ادغام این دو حوزه یعنی دفتر وزارتی و مرکز روابط عمومی مطمئن باشید نه تنها اثری در افزایش تعامل و ارتقای ارتباط با مشتریان نخواهید داشت، بلکه این تصمیم به مانعی بزرگ بر سر ایجاد تفاهم با مخاطبان و ذینفعان آموزش و پروش تبدیل خواهد
پاسخ
کارشناس 1397/10/17 - 12:23
درحدود یک دهه اخیر و در مقاطعی از تاریخ معاصر، وزارت بهداشت، و برخی استانداریها پس از تصمیم و ابلاغ ادغام واحدهای روابط عمومی ، بلافاصله وقتی که در جریان ابعاد منفی تصمیمات خود قرار گرفتند، ابلاغیه ها را باطل و از تصمیم خود با شجاعت بازگشتند. پذیرش و بازگشت از تصمیمات اشتباه، افتخار است! لازم است سریعا این تصمیم را ملغی و با انتصاب قردی متخصص و با تحصیلات مرتبط و آشنا به فرهنگ و مسایل آموزش و پرورش هم انتصاب نابجا و بی ربط قبلی خود را جبران کنید و هم جلو یک اشتباه دیگرتان را بگیرید .
پاسخ
مجید علیپور 1397/10/18 - 07:19
به فرمایش کاملا درست شما تا پیش از حضور جناب نظری؛ حوزه روابط عمومی "جایگاه" و اعتباری در مجموعه آموزش و پرورش نداشت. کمتر کسی نامی از این اداره و مجموعه شنیده بود و احترام و ارزشی برای فعالیت در آن قایل بود. این نه از باب کم ارزش بودن ذاتی روابط عمومی بلکه بابت نوع فعالیت های مدیران و گردانندگان قبلی این مجموعه بود که ظاهرا برخی هایشان معتقدند "تخصص و تجربه یکی دو دهه ای" هم دارند! و برکناریشان در دوره مدیریت جناب نظری را به "آواره شدن"! تعبیر می کنند.
برای بسیاری از ما، تلخ تر از خداحافظی نجات بهرامی و مرتضی نظری؛ تسلیم شدن وزیر در مقابل نمایندگان زیاده خواه و مداخله گر آنهم به این سرعت بود که جرات و جسارت دخالت ها در امور این وزارتخانه را چندین برابر و امیدها به بهبود اوضاع را به مراتب کم رنگ تر کرد.
پاسخ + 0 0 --
فاضل 1397/10/18 - 09:24
آقای علیپور این دو نفر خداحافظی نکردند ، عزل شدند شوت شدند و این اخراج تلخ نبود که هیچ ، خیلی هم شیرین بود چون کت بابابزرگ برای بابا بزرگه نه بچه شیرخوار
پاسخ + 0 0 --
کارشناس روابط عمومی 1397/10/18 - 19:12
آقای علیپور ؟! همان وزیری که شما می فرمایید در مقابل نمایندگان تسلیم شد در مقابل تشکل ها هم تسلیم شد و نظری را با لابی و فشار آنها بدون هرگونه سابقه قابل قبول و تجربه و تخصص و سواد آکادمیک مرتبط منصوب کرد . آقای نظری روابط عمومی را از درون خالی کرد و با سیاست زدگی و رفتار های کودکانه و هیجانی و معطوف به قدرت طلبی محل تاخت وتاز احزاب و افراد فرصت طلب و غیر مرتبط قرار داد و برای همیشه تاریخ ، ویران ساخت و تعطیل کرد به نحوی که این مرکز با حوزه وزارتی ادغام شد که ماهیتا هیچ ربطی به هم ندارند. روابط عمومی در دوره آقای نظری مشهور نشده بلکه صدای تشت رسوایی اش به واسطه چالش ها و حاشیه ها و سوتی های امثال نظری و نجات بهرام بیشتر از بابت طنز و مضحکه بر سر کوی و برزن شنیده شد .حقیقتا در تاریخ آموزش و پرورش کی معاون یک مجموعه اینگونه بازداشت و عزل شده که نجات بهرام دومی اش باشد ؟ نکبت و رسوایی این رفتارها و تعطیلی این حوزه تا ابد برای آقای نظری و نجات بهرام ثبت و نقل خواهد شد.
پاسخ
... 1397/10/18 - 08:51
خیلی خوشحالیم که این .... رفت
پاسخ
مریم 1397/10/18 - 09:04
من به عنوان یک کارمند کوچک روابط عمومی وزارتخانه و خواهر شما از رفتن این آدم بسیار خوشحالم دست برادر عزیز آقای بطحایی درد نکنه . تشکر
پاسخ
فاضل 1397/10/18 - 09:18
رفتن این بشر جای تشکر دارد ،
هرچند که با آمدن و رفتنش کمر روابط عمومی را شکست.
ما هم به همه ی همکاران عزل این .... را تبریک و تهنیت عرض می نماییم . روابط عمومی سایر واحدها
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/10/18 - 09:31
سلام

دوست عزیز ناشناس ( فاضل و... )

بهتر است بگویید بقیه همکاران شما هم کامنت بگذارند !

خودتان به تنهایی خسته می شوید !


پایدار باشید .
پاسخ + +1 -1 --
حسینی ... 1397/10/18 - 23:24
اگر دو روز مسئولیت داشته باشی و آگاهانه و شجاعانه از مجموعه دفاع کنی حتما به نیکی از تو یاد خواهند کرد

برعکس اگر ده سال در مجموعه ای باشی و منفعت طلبانه ، در گوشه ای سکوت اختیار کنی جز لعن چیزی عایدت نخواهد شد.

گندم زگندم بروید جو ز جو...
پاسخ + 0 0 --
عبدی 1397/10/19 - 08:09
آقای نظری نه تنها از مجموعه دفاع نکرد بلکه آنرا خراب کرد اگر دفاع کرده بود که ابنگونه روابط عمومی تعطیل و در دفتر وزارتی ادغام نمی شد . واقعا نمی دانم امثال نظری چه چیزی در خودشان می بینند که این چنین پست هایی را تصاحب می کنند و حوزه مورد مسوولیت خود را این چنین ضایع می کنند و خدا نگذرد از امثال بطحایی که اینگونه سطحی و نا آگاهانه اولا مسوولیت یک وزارتخانه را می پذبرند و بعد ابلهانه پست های آن را میان دار و دسته و رفقا و فامیل و پسر و داماد تقسیم می کنند .
پاسخ + 0 0 --
حسینی ... 1397/10/19 - 13:47
این نظر شماست و دیگران نظرات خود را عنوان میکنند.
قرار نیست همه در موضوعی هم نظر باشند.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1397/10/22 - 22:59
چالشهای زیرمجموعه دفتر وزارتی قرار دادن روابط عمومی به نام بطحایی و بی کفایتی مرتضی نظری نوشته خواهد شد . بهتر است آقای نظری اولین مطالعات اجتماعی خود را به بررسی این چالش ها اختصاص دهند .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور