صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

آقای بطحایی ! از انتقاد نهراسید و منتقد را فدای منافع خویش نکنید !

طرح ایران مهارت ؛ طرحی بدون مشارکت معلمان ، غیرکارشناسی و محکوم به شکست !

حسین شاملی یام/ دبیر آموزش و پرورش شهرستان مرند

 نقدی بر طرح ایران مهارت  معمولا" برای اجرای هر طرح و برنامه یا آزمودن موفقیت یک دارو و... تیمی از کارشناسان و نخبگان آن علم جمع می شوند و در مورد چگونگی انجام و شرایط و فرصت ها و تهدیدهای آن طرح و برنامه صحبت کرده و به یک جمع بندی کلی می رسند و در خصوص اجرا و عدم اجرای آن به توافق می رسند.
این روال بی شک در تمام دنیا به جز کشورهای وارد کننده علم و تکنولوزی اجرا می شود .
ولی در کشور ما اگر طرح های رفاهی ومادی قرار باشد اجرا شود به صورت آزمایشی در وزارت نفت و اقتصاد و بانک ها و... اجرا می شوند ولی اگر طرحی خام ونپخته باشد و به دنبال موش آزمایشگاهی باشند شک نکنید که آموزش و پرورش بهترین گزینه است .
در چند سال گذشته طرحهای بسیاری توسط وزرای محترم آموزش و پرورش در این نهاد اجرا شد که مدت زمان مدیدی نکشید که به شکست انجامید درحالی که قبل از اجرا نه با اهل فن و نه با مدیران و معلمان مشورت نشد و حتی هشدار اهل فن را نشنیده گرفتند که مدارس قرآنی، مجتمع های آموزشی، تغییر نظام آموزشی و... نمونه بارز این طرح ها بود. ولی با این حال در پی طراحی طرحهای جدیدی هستند که بدون حضور نظر معلمان و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش کشورمان حتما"محکوم به شکست است.


اما طرحی که امسال با ابتکار وزیر محترم و تبلیغ در شبکه های تلویزیونی در مدارس دوره اول متوسطه اجرا شد طرح ایران مهارت بود که صرفا" می خواست تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه را منکر شوند و ادعای تغییر و حرکت نو درآموزش وپرورش را داشته باشد و از کرامات شیوخ وزارت خانه بگوید و باز بیراهه ای دیگر فراروی تعلیم و تربیت بگشایند و اذهان را از مطالبات و معوقات معلمان به سویی دیگر بکشاند شاید بتواند چند صباحی بیشتر در مسند صدارت بماند.


اما موارد زیر می تواند به عنوان نظر و ایراد طرح ، جهت اطلاع کارشناسان و برنامه ریزان وزارت محترم مد نظر قرار گیرد:
1-طرح ایران مهارت موازی کاری با فعالیت هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش می باشد و بهتر است به جای گنجاندن این طرح در دوره اول نسبت به افزایش کیفیت آموزش حرفه ای در هنرستانها توجه شود تا دانش آموزان در دوره دوم متوسطه از این آموزش ها جهت اشتغال درآینده بهره ببرند. دانش آموزی که در 3 ساله هنرستان این آموزشها را یاد نگرفته در دوران متوسطه اول با تعداد ساعت و فرصت کم چگونه عالم به این علم خواهد بود؟


2- اهداف این طرح کارشناسانه نبوده، چرا که آموزش به تعداد ساعت محدود و با کمترین امکانات و به صورت تئوری و نظری حتما" عقیم خواهد ماند ضمن آنکه دانش آموز و خانواده ها نسبت به چنین آموزشهایی احساس نیاز کنند تا بتوانند مشارکت کنند. به معلمان کمک کنید به فرزندان این سرزمین خوب زیستن ، شاد بودن ، جامعه پذیر بودن و انسان بودن را بیاموزند


3- بار مالی این طرح که به دوش اولیاء می باشد با توجه به مشکلات معیشتی مردم چگونه توجیه می شود؟ وزارت خانه ای که از واریزی سرانه به مدارس خود عاجز است و بار همه مسئولیتها بر دوش مردم است و پرچم مبارزه با مافیای کنکور و کتب کمک آموزشی و کلاسهای آزاد سر می دهد چگونه بار مالی مضاعفی به دوش اولیاء می اندازد؟
اگر توانایی اجرای طرحی بدون گدایی از مردم را ندارید تو را به خدا دست از سر مردم و بچه های معصوم بردارید.


4- آیا وزارتخانه محترم عهد اخوت با سازمان فنی وحرفه ای بسته است ؟ آیا به آنها قول مساعد داده تا کانال درآمد واشتغال برای آنها و آموزشگاههای آزاد فنی حرفه ای درست کند؟ سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاه های تابعه آنها بدون اینکه نقشی در امر آموزش یا فعالیت در این طرح داشته باشند ، مدعی دریافت حق الزحمه می باشند و صرفا" صادرکننده گواهی مهارت خواهند بود که عملا" ارزش علمی یا کاربردی نخواهد داشت .

نقدی بر طرح ایران مهارت

5- ما مدعی نیستیم که همه چیز را می دانیم ولی سالهاست هشدار داده ایم طرحهای بدون کارشناسی شده و تنها متمرکزشده در مغزهای متفکر وزارتخانه محکوم به شکست هستند و این روال همچنان ادامه دارد.


6- طرح ایران مهارت می تواند به عنوان یک ماده درسی موظفی به دانش آموزان به جای هنر یا دروس اختیاری دیگر داده شود و آموزش آن به صورت جدی و با لحاظ ماده درسی بودن مثمر ثمر واقع شود و نیازی به حضور سازمان فنی و حرفه ای نیست.


7- اجرای عجولانه این طرح و اجرای آن در روزهای پنجشنبه صرفا" تبلیغاتی و فرار رو به جلو از طرف مسئولین وزارتی بوده که مدعی باشند مدارس ما تعطیل نیست و با هزینه اولیاء برای فرزندانشان کلاس فوق برنامه اجرا می کنیم، تا دوباره پدرانی نزد فرزندانشان شرمنده جیب های خالی شان باشند . آفرین بر اعتقاد و ایمان تان که فقیر را شکسته تر می خواهید.


8- پرداخت حق الزحمه ابلاغی در این طرح نیز جالب می باشد: که در آن عوامل اجرایی مدرسه که حداقل 4 نفر هستند تنها 10% دریافت می کنند (  10درصد به 4نفر) و آموزشگاههای فنی که تنها صدور گواهی دارند 20% و مربی که مسئولیت آموزش و زحمات کلاس بر دوش اوست 30%دریافت می کند .حال شما حساب کنید در این میان ، چه کسانی کیسه دوخته اند؟


راستی آقای وزیر از تاراج صندوق ذخیره و مطالبات و معوقات معلمان چه خبر؟


به هر حال آنچه به عنوان یک معلم می باید گفت ، گفتم و می دانم شاید به خاطر انتقادم مذمتها خواهم کشید و حتی گوش شنوایی نخواهد بود. ولی ایمان دارم طرحی که شما ساخته اید ابتر خواهد ماند و اذعان خواهید داشت که جلسات کارشناسی شما چندان هم کارشناسانه نبوده است.


فقط امیدوارم یاد بگیرید که هر تغییر و تحولی در نظام آموزش وپرورش که بتواند جوابگو باشد و مثمر ثمر واقع شود بدون مشارکت و همفکری معلمان این دیار ممکن نخواهد بود. مو سفید کرده ها و قد خمیده های کلاسهای درس بهترین مشاور شمایند که شما سالهاست فراموش شان کرده اید، قبل از اجرای هر طرحی از معلمان تان نظر بخواهید و صبور باشید تا بهترین ایده ممکن محقق شود.  ما مدعی نیستیم که همه چیز را می دانیم ولی سالهاست هشدار داده ایم طرح های بدون کارشناسی شده و تنها متمرکزشده در مغزهای متفکر وزارتخانه محکوم به شکست هستند و این روال همچنان ادامه دارد
از انتقاد نهراسید، منتقد را فدای منافع خویش نکنید، چرا که اگر حق را امروز عیان نکنند فردای قیامت دیر است. معلم نم یتواند ببیند و دم نزند، او خاک خورده ی کلاسهای درس است و همه فرزندان این سرزمین را چونان بچه های خود می پندارد و دوست دارد فرزندانش قبل از هر آموزش کلاسی وطرح ابتکاری ، زندگی کردن را بیاموزد.


آنچه از مدارس و معلم انتظار داشته ایم تحویل دکتر و مهندس به خانواده ها بوده است. دست از سونامی دکتر بودن برداریم .

بگذاریم براساس آموزه های دین مان کودکان کودکی کنند و در لحظه شاد باشند. خسته شده اند از بس که پزشکان و...را مثال زده ایم.
به معلمان کمک کنید به فرزندان این سرزمین خوب زیستن ، شاد بودن ، جامعه پذیر بودن و انسان بودن را بیاموزند.

نقدی بر طرح ایران مهارت

به آنها بیاموزند که زندگی تنها پزشک شدن نیست ، زندگی سرشار از عشق و محبت به دیگران است ، همه شغل ها ارزشمندند ، نه پول مایه ی آرامش است و نه میزهای ریاست.
آنچه ارزش دارد زندگی کردن شاد و خوب است و خدمت به هم نوع در هر لباس و کسوتی که باشند.

فرندان ما به آرامش روانی نیاز دارند نه فشار مضاعف آموزشهای کلاسی ، بگذارید از آنچه انجام می دهد لذت ببرد شاید از کارگری در محیط تولیدی بیشتر از پزشک بودن لذت ببرد .

نقدی بر طرح ایران مهارت

زندگی همان لحظه ای است که در آن قرار گرفته ایم ، لحظه ها را خوب زندگی کنید.

بگذارید بچه ها زندگی کنند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنج شنبه, 20 دی 1397 ساعت 13:50 خوانده شده: 357 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
حمید حسین زاده 1397/10/20 - 15:59
خواندنی بود .ممنون.فقط در مورد خود طرح «ایران مهارت» کمی توضیح بدهید و این که آیا برای اجرا به مدارس ابلاغ شده یا نه؟
پاسخ + 0 0 --
احمد 1397/10/21 - 18:45
بله توآذربایجانشرقی اجرامیشه .طرح مزخرف برای آموزش بی کیفیت مهارتهای من درآوردی
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/10/20 - 18:28
متاسفانه ازدیدگاه مسئولان معلم باید مجری هربخشنامه ای باشد ونیاز به مشورت باوی نیست
به هرحال پوست معلم را با این طرح های به دردنخورکندند باید به همه ی این طرح ها نه بگوییم من که آن ها را اجرا نمی کنم
درحالی که سازمان های دیگربه سوی حذف کاغذبازی والکترونیکی شدن می روند آ.پ به عقب برمی گردد وکاغذبازی رابیشتر می کند تا جان معلم رابگیرد
واقعا بترسید وظلم را متوقف کنید
پاسخ
اولیا 1397/10/20 - 21:38
خاک تو سرشون با این طرح ایران مهارت شان. با توضیح ذیل بهتر است اسم این طرح را طرح چاپیدن جیب و اتلاف وقت مردم بگذارند. در مدرسه ای که فرزند بنده درس می خواند.97/10/18 بعد از امتحان بچه را نگه داشتند و یک نفر آمده و 4 ساعت فقط سازماندهی کلاس ها و گفتن وسایل لازم به بچه ها طول کشیده. روزبعد در طول 6 ساعت یک نفر آمده بچه ها گل را لول کنید و با آن لیوان درست کنید و بعد یک کیسه فریزر را روی بشقاب بیاندازد و گل را روی آن پهن کنید و روی آن طرح بکشید و مدیر و معاون از آن طرح ها جهت فرستادن به اداره، کلی فیلم برداری کرده اند و روز سوم گفته اند بچه ها در منزل از اینترنت طرحی چاپ کنید تا کار گفته شده را دوباره تمرین کنید. علی برکت الله با این مسخره بازی مردم
پاسخ
همکار 1397/10/21 - 00:40
واقعاً جای تعصب و جای تأسف دارد که آموزش و پرورش پیشرفته کجا و این وضیت آموزش و پرورش کشور کجا و این ها کیند و چه کار دارند می کنند؟ آیا هیچ از خودشان خجالت نمی کشند که این همه سرمایه ی کشور را با ندانم کاری های خود به نابودی می کشند؟ بابا آموزش و پرورش پیشانی با جای مهر و رفتارهای پوپولیستی نمی خواهد و با این ها پیشرفت نمی کند آموزش و پروش انسان کاربلد و کاردان نیاز دارد. متأسفانه در ایران برای تصاحب پست ها تخصص لازم نیست بلکه پیشانی با جای مهر کافی است در حالیکه در کشورهای متمدن برای آموزش و پرورش تخصص لازم است نه پیشانی با جای مهر. وا مصیبتا از این وضعیت
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/21 - 12:55
همه ش ظاهر سازیه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/21 - 12:56
وقتی همه شرکت ها نیروها را قراردادی می گیرن. حقوق چندرغاز میدن. اونم با تاخیر و نصفه نیمه. دم از مهارت زدن یه بازی سرگرم کننده قشنگه.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/10/21 - 14:12
اما در عمل هم پول مایه ی آرامش شده است وهم میزهای ریاست....انقدر به برخی ها آرامش میده که نگو...ماشین اداره کل رو ازشون بگیری انگار جونشون رومیخوای بگیری...فقط اون نیست که حتی به منشی خودشون هم تعلق دارند و به رانت های مختلف وابسته شده اند...برخی بدون اینا دق میکنند!!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور