صدای معلم

"زمانی که جایگاه منتقدان لرزان و موقعیت چاپلوسان پایدار باشد؛ امیدی بر بهبود شاخص های نظام آموزش و پرورش کشور وجود ندارد"

صدای معلم صدایی ماندگار در طرحواره ذهنی معلمان و چالشی جدی در متن واقعیت های تلخ و ناامید کننده آموزش و پرورش ایران

داود محمدی/ پژوهشگر و کارشناس تعلیم و تربیت

گروه رسانه/

قرار بود  " فرهنگ امنیتی " به جای مانده از دولت های نهم و دهم جای خودش را به " امنینت فرهنگی " بدهد .

 فانی و دانش آشتیانی تا حد قابل قبولی در این زمینه کارنامه موفقی داشتند اما شکایت علیه معلمان منتقد و رسانه در آذربایجان شرقی ، خوزستان ، قم ، البرز و... در وزارت سیدمحمد بطحایی ، پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است و به تدریج دارد به یک " فرهنگ سازمانی " در نظام تعلیم و تربیت تبدیل می شود .

اخیرا هم  علیه رسانه « صدای معلم » شکایت شده است.

اخیرا برخی از فعالان صنفی معلمان به هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش احضار شده اند ؛ چیزی که در وزارت فانی و دانش آشتیانی سابقه نداشته است .

بطحایی چه می کند ؟

چرا وزیر آموزش و پرورش در مورد این وقایع تلخ و قابل تامل سکوت کرده است ؟

چرا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حداقل اعضای فراکسیون امید آن در برابر این مسائل حرفی نمی زنند ؟

تشکل هایی که نام " معلم " و " فرهنگیان " را با خود یدک می کشند قرار است در آینده چگونه از عملکرد خویش در برابر افکار عمومی دفاع کنند ؟

آیا برپایی چند نشست با بطحایی که برون داد و یا دستاورد خاصی برای جامعه معلمان نداشته است می تواند فلسفه وجودی آن ها را به اثبات برساند ؟

برگزاری نشست مخفیانه با " سعید جلیلی " بر اساس کدامین اصول و مانیفست مدنی و صنفی صورت گرفته است ؟

« منشور حقوق شهروندی » مصوب توسط دولت تدبیر و امید تاکنون چه کاربرد و فایده ای در آموزش و پرورش و برای معلمان داشته است ؟

معاون رئیس جمهور  و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید: ( این جا )

" برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت به مفهوم حقوق شهروندی آشنا و مسلط نیستند .

آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری به کارکنان بر اساس برنامه ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است باید در دستور کار مدیران باشد.
مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخ گویی هستند ... "

اما هنوز بسیاری از مدیران آموزش و پرورش پاسخ گو نبوده و یا خود را موظف به پاسخ گویی نمی دانند .

کسی هم آن  ها را به این علت بازخواست نمی کند .

تاکنون سیدمحمد بطحایی نشست های مختلفی را با عنوان گفت و گو و ترویج فرهنگ گفت و گو و نقادی با دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان برگزار کرده است .

اگر گفت و گو خوب است و راه گشا ؛ پس چرا زیرمجموعه مدیریتی ایشان وقعی به سخنان وزیر نمی گذارند و اولین و آخرین راه و مسیر را " شکایت " در مجامع قضایی دانسته و ادامه می دهند ؟

آیا قرار است در محافل و مجامع یک چیزی گفته شود اما در عمل چیز دیگری را شاهد باشیم ؟

مجموعه ای که نمی تواند در داخل خودش گفت و گو و نقد داشته باشد و همدیگر را تحمل نمی کنند ؛ قرار است چه چیزی را به دانش آموزان و جامعه آموزش دهند ؟

« صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش می خواهد که با این مسائل واقع بینانه و صادقانه برخورد کرده و زمینه باروری و رشد حرفه ای معلمان را با نقادی و گفت و گو فراهم کند .

اگر بطحایی واقعا آن گونه که در نشست با مشاوران زنان در ادارات کل سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان بیان کرد ( این جا )  "نوکر مدرسه " است و باور دارد که همه چیز روال طبیعی خود را طی کند باید در عمل آن را نشان دهد .

مجموعه ای که بخواهد دهان منتقدان را ببندد و یا جو ارعاب و تهدید را نهادینه کند پایدار و پویا نخواهد بود و فرجام خوبی نخواهد داشت .

« صدای معلم » از مسئولیت شناسی آقای « داود محمدی » تشکر و قدردانی می کند .

صدای معلم صدایی ماندگار در طرحواره ذهنی معلمان

مفهوم نقد و نقادی قبلاز هر چیز به عنوان یک ضرورت گفتمانی و یک الزام مهم راهبردیک در فرایند توسعه هر سیستم تلقی می گردد و هر زمان و یا هر کجا که این امر مهم مورد غفلت واقع شده؛ زمینه انحطاط و فروپاشی سیستم ها فراهم گردیده و در این میان باید قبول گردد که عنصر نقد محملی مطمئن و کم هزینه در اصلاح هر سیستم و منتقدان نیز عمدتا به عنوان افرادی خیرخواه و منفعت گریز در این میان تلقی می گردند.

نگاهی بر شرایط حاکم بر عملکرد سیستم های مختلف جامعه، گویای این واقعیت بسیار مهم است که عموم سیستم های موجود بیشتر در فرایند یک دور بسته ناکارآمدی قرار گرفته و در بین سیستم های موجود جامعه، وضعیت نظام آموزش و پرورش رسمی ایران در شرایط بسیار تلخ و ناامید کننده واقع شده و با توجه به شواهد کنونی، دورنمای خوشی نیز برآن قابل تصور نمی باشد.

واقعیت بسیار مهم و در عین حال ناخوشایند موجود در جامعه، نگاه منفی اکثر مسئولان به عنصر نقد و افراد منتقد است؛ چرا که حاکم شدن فرهنگ چاپلوسی بر سیستم ها سبب غالب شدن شکل و رویکردی از تیپ رفتارسازمانی شده که در این منظر، افراد چاپلوس و متظاهر مانند مقربان و عزیزان و شخصیت های منتقد هم مانند افراد خطرناک در کانون توجه و تمرکز این نوع مدیران قرار گرفته اند.

نگاهی بسیار کوتاه بر وقایع و رویدادهای آموزش و پرورش ایران نشان از اخبار بسیار نامناسب از عناصر درون و برون سیستمی بوده که متاسفانه هر روز بر حجم و دامنه کمی و کیفی این نشانگان منفی نیز افزوده می شود.

در فرايند توسعه يك جامعه و نيز شكل گيري و تقويت پايه هاي نظام مردم سالاري و همچنين گسترش جامعه مدني، رسانه ها نقش محوري چه از نظر قرار گرفتن به عنوان حلقه واسط بين حاكميت و مردم و چه از لحاظ داشتن رويكرد نظارتي دارند. در آموزش و پرورش ايران همواره از گذشته، فقدان و يا ضعف رسانه هاي مستقل در ارتباط با طرح مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و انعكاس نظرات و ديدگاه هاي معلمان در ارتباط با امورات دستگاه تعليم و تربيت و طرح چالش در بين تصميم گيران و برنامه ريزان بیشتر احساس می گردید که خوشبختانه ظهور رسانه های مختلف و مستقل مانند صدای معلم بر بسیاری از این خلاء ها غلبه نموده است.

در حوزه آموزش و پرورش در ارتباط با رسانه ها، رسانه هاي مختلفي در عرصه فضاي مجازي به وجود آمده اند كه در انعكاس مسايل و مشكلات آموزش و پرورش پر تلاش ظاهر شده اند كه فعاليت هاي مديران اين رسانه ها واقعا ستودني است که در این میان باید اذعان کرد که  نقش صداي معلم به عنوان پايگاه خبري تحليلي معلمان ايران در اين ميان بسيار چشمگير و حتي بي بديل مي باشد و بايد قبول كرد كه امروزه اين رسانه وارد طرحواره ذهني اكثر معلمان كشور شده است و اينكه اين اقبال چگونه حاصل شده است از چند نظر قابل طرح مي باشد:

صدای معلم صدایی ماندگار در طرحواره ذهنی معلمان

1. برخورداري از ويژگي ها و روحيه رسانه اي مديريت صداي معلم:

نگاهي بر عملكرد رسانه اي صداي معلم در طول چندين سال مشخص مي سازد كه مديريت اين رسانه مخصوصا آقاي پورسليمان، بر قاعده بازي در عرصه رسانه اي واقف بوده و تمركز عمده بر چرخش و گردش آزاد اطلاعات دارند و فضاي رسانه اي را به عنوان ابزاري در جهت كسب قدرت و يا امتياز تلقي ننموده و در برخورد با مسايل مختلف از نگاه مصلحتي فاصله گرفته اند.

 

2. تاكيد و هدف گذاري بر مسائل و مشكلات آموزش و پرورش كشور:

مسائل و مشكلات آموزش و پرورش ايران از لحاظ فرايندهاي درون دادي، فرايندي و بروندادي قبل از هرچيز نيازمند تامل و توجه كارشناسي و تخصصي مي باشد؛ در اين ارتباط تحليل محتواي مقاله هاي منتشر شده در اين رسانه، گوياي اين واقعيت است كه صداي معلم در اين زمينه نيز موفق ظاهر شده است و توانسته است مسايل و مشكلات آموزش و پرورش ايران را با رويكرد كارشناسي و علمي در طبق نقد و بررسي بگذارد.

 

3. انعكاس بي ملاحظه ديدگاه هاي معلمان نسبت به مسائل آموزش و پرورش كشور:

براي جامعه آموزش و پرورش ايران به خصوص معلمان امري مبارك است كه در شرايط كنوني صاحب رسانه اي شده اند كه مي توانند به راحتي مسائل و مشكلات خود را از هر گوشه كشور انعكاس داده و در منظر ديد مديران آموزش و پرورش و حتي مسئولين طراز اول كشوري و افكار عمومي قرار دهند تا از اين طريق شايد حساسيت جامعه نسبت به مشكلات آموزش و پرورش بيشتر شود و راه حل هاي مناسب متوجه اين مشكلات گردد و در اين ميان بايد اعتراف كرد كه صداي معلم در انعكاس اين نظرات و مسائل واقعاّ جسورانه عمل مي كند.

صدای معلم صدایی ماندگار در طرحواره ذهنی معلمان

4. حذف رويكرد سانسور در انعكاس ديدگاه هاي مختلف و رعايت اخلاق و امانت رسانه اي:

يكي از مهمترين شاخص هاي يك رسانه خوب، برخورداري از اخلاق رسانه اي به خصوص رعايت امانت داري و نيز انعكاس مستقيم و بدون سانسور مطالب و ديدگاه هاي مختلف مي باشد. تاملي كوتاه بر روند انعكاس مطالب در صداي معلم و حتي كامنت هاي گذاشته شده روشن مي سازد كه در اين ارتباط نيز اين رسانه موفق عمل كرده است و در هيچ شرايطي تابع مكانيسم سانسور نشده است و حتي رجوع به كامنت هاي گذاشته شده در ارتباط با مطالب مختلف به خصوص انتقادات طرح شده نسبت به صداي معلم و مديريت آن مويد اين واقعيت در ارتباط با اخلاق حرفه اي رسانه اي مي باشد.

 

۵. حساسیت عمده مسئولان آموزش و پرورش نسبت به مطالب صدای معلم:

نکته جالب در ارتباط با رسانه صدای معلم، تمرکز و حساسیت مسئولان آموزش و پرورش نسبت به مطالب مطرح در این رسانه است که در جهت رصد نمودن مسائل آموزش و پرورش و اطلاع از دیدگاه معلمان در کانال صدای معلم عضو شده اند که این امر نشان از اهمیت و حساسیت این رسانه در بین کارگزاران نظام آموزش و پرورش است.


 ارسال مطلب برای صدای معلم

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 16 بهمن 1397 01:36 خوانده شده: 275 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -1 --
موسوی 1397/11/16 - 11:20
جناب محمدی اگر دنبال چاپلوس می گردید جعفر پاشایی مجسمه کامل ریا، چاپلوسی هست و می توانند برای علاقمندن کلاس تخصصی برگزار نمایند
پاسخ + +3 -1 --
موسوی 1397/11/16 - 11:30
جناب محمدی اگر دنبال چاپلوس می گردی همین بغل گوش ما جعفر پاشایی دارای فوق دکتری چاپلوسی و ریا
پاسخ + 0 0 --
تقی زاده 1397/11/17 - 07:20
در همین اداره کل شهرستان های استان تهران،رئیس اداره انجمن یک سال اضافه کار یکی از همکاران منتقد را در دوران آقای فولادوند بدلیل انتقال مطلب و نقد عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان قطع و به حساب سایرین واریز نمود و تاکنون هم این مبلغ را اعاده ننموده اند و دیگر آنکه در بخش های ستادی معمولاً افراد منتقد و صاحب نظر را رد پایین ترین سطوح که همان کارشناسی است نگه میدارند و افراد بی مایه و بدور از خردورزی و تفکر نقاد را بر اساس سهمیه بندی تشکل ها وارد عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و این موارد خیلی درد آور است!!!
پاسخ + 0 0 --
علی 1397/11/29 - 12:53
چند روز پیش چندین خبر گزاری و شبکه خبر خبری را منتشر کردند مبنی بر اعتراض و تجمع و تحصن معلمان چند ایالت آمریکا به دلیل کم بودن حقوق و دستمزدشان نسبت به مشاغل دیگر !!!!!
نتیجه میگیریم معلمان در خصوص حقوق بالای معلمان در کشورهای دیگر دروغ می گویند حقوق معلمان در سراسر دنیا با توجه به میزان کم کارکردشان پایین است البته ایران برخلاف سایر کشورها حقوق معلمان برابر با سایر مشاغل است و حتی با توجه به موظفی 24 ساعت معلمان نسبت به سایر مشاغل که موظفی شان44 ساعت می باشد بسیار بالا می باشد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد تقسیم بندی دانش آموزان به مدارس عادی و تیزهوشان چیست؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور