صدای معلم

" هنوز در مرحله آزمون و خطا مانده ایم ! "

بحران مدیریت سیل و ضربه فن کردن رشته علوم انسانی در نظام آموزشی !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

بحران مدیریت سیل و ضربه فن کردن رشته علوم انسانی در نظام آموزشی

مسئولان و دانشجویان و حتی اساتید دانشگاه دو دهۀ بعد انقلاب ، به یک چیز متهم می شدند ولی نمی دانم با این همه پژوهش سرا و پژوهشگاه و واحدهای تحقیقات تمامی وزارتخانه و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی ، که ظاهرا قدری به دلیل همسوئی با ضرورت
قرن و دانش روز ، موجودیت دارند ، باز چنین است و یا خیر! هر چند که شکل و نتایج مدیریت ها ، استمرار این اتهام را نشان می دهد.
و اما اصلی که بدان متهم بودند عبارت بود از :

ما فقط تئوری های حیطه های گوناگون را فرا می گیریم و اثری از کاربردی کردن نتایج تحقیقات و یا پرهیز از کالبدشکافی نظریه ها و تئوری های گوناگون خارجی و یا غرب نیست. ما به نشخوار مداوم آنها متهم بودیم و ایراد تحقیقات انجام شده در دورۀ دانشجویی در دانشگاه و یا انجام آن برای برخی سازمانها ، این بود. خصوصا در حیطۀ جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه این مهم دیروز و امروز غوغا می کند. اما خودمان با گرفتن این ایراد به امر نظریه پردازی نمی پرداختیم چون در باغ نبودیم و برای این مهم تربیت نشده بودیم .

یکی از این اساتید جامعه شناسی که الان سالخورده و غیرفعالند ، نقل می کرد که برای تدریس فقط مشغول حفظ کردن بودم و هر روز علیرغم کراهت همسرم ، او را وادار می ساختم تا متن را در تعقیب تحویل حفظیات بنده تعقیب نماید تا مبادا واو و ازی فراموش شود !
آری !

استاد در یک نظام حفظ مطلق جهت رسیدن به ایده آل 20 ، عمر خود را هدر داده بود و دانشجو در تعقیب او که آوانتاژ پیروی مطلق از
او را داشت تا او نیز به ایده آل 20 دست یازد ، گزینۀ دیگری را طی 12 سال تحصیل مدرسه و امروز در دانشگاه ، نشناخته بود. او مهارت حفظ مطلق برای نمرۀ مطلق 20 را با نادیده گرفتن استعداد و ذوق و خلاقیت و علاقه ذاتی خود که هرگز به منصۀ ظهور نرسید ، را به عنوان تنها توانایی مسیر بازکن برای کسب موقعیت ممتاز شغلی و درآمدی ، به خوبی فرا گرفته بود ، چون اکتسابی هم در کار نبود.
ما در این جامعه فقط در حیطۀ علومی چون شیمی و داروسازی و مهندسی در برخی از حیطه ها ، از اصل کاربردی کردن دانش برای تولید
دانش نوین ، بهره برده ایم و یقین این نیز در تعقیب سیاست ارزشگذاری محض برای علوم محض بوده است یعنی : "مشاهدۀ سیستماتیک پدیده‌های طبیعی تنها برای کشف قوانین ناشناختۀ مربوط به وقایع ، مطالعۀ علم به تنهایی ، که شامل روابط علم با دیگر موضوعات نشود. " (1)

بحران مدیریت سیل و ضربه فن کردن رشته علوم انسانی در نظام آموزشی   ما این مسیر را یاد گرفتیم چون ترجیح برتر برای انتخاب رشته در ضربه فن کردن رشتۀ علوم انسانی و بالا بردن دست پیروز دو رشتۀ علوم تجربی و ریاضی را در خمیر مایۀ سیاستگذاری تمامی بخش ها خصوصا حوزۀ آموزش و پرورش ، به خوبی انجام دادیم .

مدارس خاص ما که به منزلۀ رفاه و آسایش فرزندان طبقۀ ممتاز ! جامعه بود کانونی مطمئن برای این دو رشته گردید و خیلی کم سو رشتۀ علوم انسانی با ظرفیتی محدود در مدارس نمونه دولتی ، دانش آموز پذیرفت و وقتی اذهان جامعه ، مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و سمپاد را مملوّ از دانش آموزان زُبدۀ حفظیات دید ، ناخودآگاه همه باور کردیم که این افراد ممتازند و ما با تخفیف باور نادیده گرفتن اصالت رشته های علوم انسانی و کار و دانش و فنی و حرفه ای ، آنها را با شکستی مهلک روبه رو ساختیم. هر چند این دو نوع آموزش برای حرفه آموزی و کسب مهارت دانش آموزان به تقلید از همان کشورهای خارجی و غرب ، پایه گذاری شده بود اما به دلیل در سایه قرار گرفتن خود رشته و اساتید و دبیران و دانش آموزان و حتی نتایج موجودیت آنها ، این رشته ها رشد نیافته ، پرپر شدند.
البته یک دلیل دیگر در کاربردی کردن این علوم ، واقعیت وجود نخبه ها و دانش آموزان و دانشجویان ممتاز با بهرۀ واقعی هوش بالا بوده است. آنان عمده کسانی هستند که در کاربردسازی تئوری ها و نظریه ها در علوم شیمی و داروسازی و مهندسی برخی از حیطه ها ، همّت کرده اند و حتی به تولید دانش پرداخته اند.

حال می خواهم از این مقدمه پلی بزنم به واقعیتی دیگر در جامعه ....

چرا مسئولان اجرایی و ستادی ما به جای عمل گرایی و خلاقیت در آن ، به تکرّر و گفتار بی حاصل ، گرایش می یابند ؟! چرا کمتر توانایی حل مسأله دارند و بیشتر نظریه پردازی ایده آل هستند؟!

بحران مدیریت سیل و ضربه فن کردن رشته علوم انسانی در نظام آموزشی

با توجه به آنچه که گفته شد ، پاسخ بدیهی است. چون مهارتی به جز درس پس دادن یاد نگرفته اند. در تکرّر بی انتها و بی حاصل گرفتارند چون به طور تقریبی 16 تا 20 سال از عمر خود را برای فراگیری تنها فرآیند یعنی مهارت حفظیات سپری ساخته اند که در آن نظریه ها و تئوری های بیشماری را فقط اَزبر کرده اند و امروز به ملت آن را پس می دهند تا شاید در مدیریت خود نیز همچون زمان تحصیل نمرۀ مطلق 20 دریافت کنند. که صد البته با رنگ و روغن تبلیغات و سیاست و نیرنگ و بیشتر مواقع از سر باز کردن است تا پاسخی متّقن . اما افکار عمومی از این جریان انعطاف می پذیرد و با رفتار موافق خود آنان را در رفتار خود ثابت قدم می سازد. می ماند قلیلی مخالف و آگاه و هوشیار که در دام گفته های بیشمار بی حاصل ، به تله نمی افتد . اما کار اصلی را همان اکثریت موافق چراغ خاموش انجام می دهد، یعنی رضایت خاطر از حضور چنین مسئولانِ عالِم بی عمل .

اگر امروز مسئول اجرایی ما در کنترل و نظارت شرایط عادی و بحرانی جامعه ، ناتوان است و یا غافلگیر می شود و تنها شور همدلی مردم
به داد آنها می رسد ، رسوایی امری طبیعی است ، چون آنها متون درسی را با تمامی فرضیه ها و نظریه ها و تئوری ها فقط خوانده اند و حفظ کرده اند تا به نهایت ارزشمند نظام آموزشی یعنی 20 دسترسی یابند ، اما نه والدین و نه محتوای کتب درسی و نه استاد دانشگاه ، به او مهارت تجزیه و تحلیل و خرد کردن اجزای تئوری ها جهت نیل به نتیجۀ آن را آموزش نداده اند.

آنها هرگز فرصت خطا و آزمون نیافته اند و همیشه لقمۀ آماده را فقط جویده و هضم کرده اند. البته این هم کم زحمتی نبوده است اما نتایج آن را عملا می بینید ، آنچه که در گلستان و آق قلا غافلگیری تئوری ها بود در خوزستان نتیجۀ همدلی مردم برای مقابله با خروش سیل برای گِل و لای کردن زندگی مردم بود. در خوزستان ، آزمون و خطای گلستان و آق قلا نتیجه داد.

استاندار گلستان هم قربانی تئوری ها شد . شناختی از ایشان ندارم اما ایشان شاید فقط شاید مدیری ارزشمند بودند، وقتی استاندار نیست ، جانشین هم نیست ؟! با برکناری او فقط دل سیل زدگان خنک شد اما مجازاتی سزوار بود یا خیر ؟! قدری اندیشه بد نیست.

ما تا زمانی که علاقه و استعداد و ذوق و خلاقیت کودکان این جامعه را سرکوب می کنیم و آنان را به استعمار آموزش حفظیات محکوم می کنیم ، باید در این جامعه تاوان سختی بدهیم تا شاید برخی دیگر از مصیبت سهل انگاری اَزبر دیروز آموزش عده ای ، رهایی یابند. عده ای قربانی شوند تا ما تجربۀ عملی بیابیم . امروز اگر دیگر استانها از جمله پایتخت عزیز ، درگیر سیل شود ، واهمه ای نداریم چون تجربۀ عملی را طی آزمون و خطای گلستان و آق قلا کسب کرده ایم . پر کردن شن و ماسه در گونی ها و انباشتن آنها در مسیر رودخانه ها و سیلاب ها . مدیریت کردن کمک های مردمی و کانالیزه کردن نحوۀ رساندن آذوقه و دیگر ملزومات به طور عادلانه به مردم سیل زده .

بحران مدیریت سیل و ضربه فن کردن رشته علوم انسانی در نظام آموزشی

یادمان باشد خود مسئولان هم قربانی نظام آموزشی حفظیات مدرسه و دانشگاهند. آنان نیز فقط قادرند از و واو دروس اَزبر شده را پس دهند.
ما شاید درس سطحی از آنچه رخ داد بگیریم و سر و سامانی به امور دهیم ، متأسفانه باز در شرایط عادی همه چیز به روال قبلی برمی گردد
و کسی نیست تا فریاد زند ارزش ممتاز هیچ جامعۀ پیشرفته ای نمره نیست ، کسب مهارت است.

یاد پرسش مهر رئیس جمهور افتادم ، راستی ریاست محترم جمهوری ، کودکان ما در خانواده و مدرسه چه زمانی مهارت زندگی کردن را خواهند آموخت ؟ و وزیر محترم آموزش و پرورش ، بردن کتاب درسی به جلسۀ امتحان ، مشکلات نظام آموزشی در زمین بایر ما را پُر محصول خواهد ساخت ؟! یعنی با این کار امکان و فرصت خلاقیت و سازندگی شکوفا خواهد شد ؟! یا باز بیراهه ای دیگر را قرار است سالها تجربه کنیم و عمر و انرژی و سرمایه های انسانی و ملی را هدر دهیم ؟!
مدارس و دانشگاه های ما نیازی مبرم به رهایی از سیستم حفظیات و امتیاز نمره ای دارند و گر نه منتظر سیل و زلزله و قربانی شدن مردمی بیشتر و دیگر بمانیم . بحرانها فقط بلیه های طبیعی نیستند ، برخی با دخالت عامل انسانی به وجود می آیند که بسیار سهمناک تر از نوع طبیعی آن است. ما بحران مدیریت مهارت اندوزی داریم . آزمون و خطا جریانی است مربوط به دوران کودکی نه سنین بزرگسالی با مسئولیت اشتغال.
در زمان اشتغال ما از تجارب اندوخته شده ، بهره می بریم تا جامعه سیستماتیک هدایت شود . اما مسئولان ما هنوز در مرحله آزمون و خطا مانده اند پس تکلیف جامعه مشخص است.

1) پارسی ویکی . تعریف علوم محض .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 20 فروردين 1398 16:03 خوانده شده: 1256 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/01/20 - 18:14
وزیر! آموزش و پ و ما معلمان و شهروندان فردا را جهل و حسادت و حقارت مدیرانت با خود برد! این سیل را دریاب. کلاس هایم را در آموزش و پ مشهد از من گرفتند و من را فرستادند به به اصطلاح پزوهشسرا که رییسش یک خانم لیسانس شیمی هست و از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 من را ملزم به "تایپ کردن" سوالات معلمان ابتدایی می کند؟!؟! این در حالی است که من دکترای ریسرچ بیسد دارم و بیش از 200 کتاب و مقاله نوشته ام. این یعنی چه؟! دارند من را تحقیر و شکنجه می کنند یا ....؟! آخرین مقاله ام درباره تیوری هایم در انگلستان: http://www.academypublication.com/ojs/index.php/tpls/article/view/tpls0904411423/1875
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/21 - 13:33
سلام
از صمیم قلب بهترین آرزوها را برای تان دارم.
پاسخ + 0 0 --
هیات علمی دانشگاه 1398/01/21 - 16:05
آقای دکتر، شما را بخاطر تیوری ها و روش تدریس منحصربفردی که در سال 1386 در هندوستان ارایه دادید و از آنها دکترا گرفتید در آموزش و پرورش مشهد به گروگان که نه، به اسارت گرفتند تا با کار کردن در شرایط سختی که برای شما رقم میزنند به نوعی از شما انتقام بگیرند و به قول خودشان شما را عذاب دهند. البته مقالات انتقادی شما هم خشم آنها را صد چندان کرده. امیدوارم حداقل ویدیوی روش تدریس شما را که تا بحال 10.000 نفر در یو توپ و آپارات دیده اند سایر همکاران محترم هم ببینند:
http://www.aparat.com/v/i32tK
پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/01/23 - 04:27
ممنون از شما همکاران گرامی.
 ***من در حوزه علوم انسانی علم تولید کردم -دو تیوری و دو روش تدریس ارایه دادم- که با علمم دفنم کردند چون علم من نه تنها در راستای منافع انها نبود بلکه ریشه های آن شیاطین پیغمبر نمای غارتگر را هدف گرفته بود. بعد ریاکارانه می گویند میخواهند علوم انسانی را اسلامی کنند! در اینترنت سرچ کنید "روش تدریس دکتر حسینی" تا ببینید که مگر نه این است که علم من در راستای عملیاتی کردن فلسفه عاشور در محیط های آکادمیک است؟! روش تدریس منحصر بفردم که بر پایه تیوری آموزشی سیاسیم ارایه شد و راجع به آن چندین کتاب، مقاله و پایان نامه نوشته شده نه تنها در ایران که حتی در سطح بین المللی بی نظیر هستند. "هیچ" هیات علمی ای حتی در دانشگاه تربیت مدرس تهران یا هر دانشگاهی دیگر در ایران سراغ ندارم که این چنین و در این سطح مرزهای دانش را در نوردیده باشد. اما آنها من، تیوری ها، روش تدریس و آثارم را زنده به گور کردند!
پاسخ + 0 0 --
عجب 1398/01/20 - 20:04
خطا و آزمون دولت بر روی ملت انجام می شود.
به مثابه ی موش آزمایشگاهی .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/21 - 13:34
سلام
طبیعی است. چون ملت را
هدایت و رهبری می کنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/20 - 20:38
خدا را شکر حفظیات ما خوب نبود که عذاب
وجدان بکشیم. مسولان لابد خیلی خوب حفظ
کردند که مدیر شدند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/21 - 13:38
سلام
همه ی آنانی که دارای قدرت حفظیات عالی
بودند مدیر نشده اند و برعکس ، افرادی کاری
هستند اما قدرت و مهارت عمل کردن را یا
ندارند و یا هم با طی عمر بعد کسب تجربه
به سوی عمل کردن ، گرایش می یابند.
منظورم از عمل کردن ، رباط و یا مرده ی
متحرک نبودن فرد است . فردی که به عنوان
پدر و یا مادر و یا کارمند و .....قدرت انجام
وظایف شغلی و انسانی خود را دارند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/21 - 07:24
ظاهرا آقای لاریجانی درس هایش را خیلی
خوب حفظ کرده است. وقتی گفت از مجلس
کنار می رود خوشحال شدم ، نگو آماده ی
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است.
فرهنگیان به صف ، نور بودیم نور علی نور
شدیم. لابد معلمان هم درس شان را برای رای
دادن و سپس پشیمان شدن ، حفظند!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/21 - 13:39
سلام
فقط امیدوارم آگاهانه و عالمانه رفتار
کنیم و سیاهی لشکر نباشیم.
پاسخ + 0 0 --
mortteza 1398/01/21 - 13:20
اآفرین بر شما
بسیار عالی
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/21 - 13:40
سلام و ممنونم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/22 - 16:09
بحران افزایش حقوق و عملی سازی طرح
رتبه بندی هم در تعقیب حفظیات جناب وزیر
است که مدام در حال بازپس دادن درس فراگرفته
هستند به جامعه ی فرهنگیان .لذا از عمل و اجرا
خبری نیست . چون آن را یاد نگرفته اند.
این بحران کم از سیل نیست ، اما آسیب سیل
فی الحال است و آسیب بحران عمل گریزی
وزیر ، دائمی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/27 - 07:26
کریمان را به دست اندر درم نیست
خداوندان نعمت را کرم نیست
(گلستان سعدی)
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/27 - 10:54
سلام
رسم روزگار بر این است. از قبل از سعدی
و بعد او و ازمنه ی دیگر. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/01/27 - 11:14
یک گِرم عمل از یک تُن نظریه با ارزش است.

(فردیش انگلس)

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور