چاپ کردن این صفحه

" مسلما پاسخگویی و همپایی با رسانه عقده از زبان فرهنگیان این استان می گشاید و چنان می شود که تحمل و تأمّل همکاران فرهنگی ما نیز برای داشتن گوش شنوا در مدارس هم باز شود "

سخنی با مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نرگس کارگری/ خبرنگار صدای معلم

گروه استان ها و شهرستان ها/

« صدای معلم » در اول اسفند سال 97 نامه ای را جهت گفت و گو با محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان منتشر کرد . ( این جا )
در این دعوت آمده بود :

" احتراما در جهت انعکاس مطالبات و مشکلات فرهنگیان محترم اصفهان و عمل به مفاد " منشور حقوق شهروندی " از شما دعوت می شود وقتی را برای گفت و گو با این رسانه اختصاص فرمایید . "

پس از آن که پاسخی از سوی این مقام مسئول ارائه نشد ، این رسانه در گزارشی نوشت : ( این جا )

" نماینده صدای معلم این نامه را حضورا تقدیم دفتر مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان کرد و همان جا درخواست ثبت نامه ارائه گردید .

مشاور مدیر کل اعلام کرد که مدیر کل حضور ندارد اما گفته شد که  نامه را در صدای معلم نامه را رویت کرده اند .

سپس سوالات خواسته شد .

نماینده صدای معلم اعلام کرد که ارائه متن دقیق پرسش ها مطابق با پروتکل رسانه ای ما نیست اما محورها را اعلام  می کنیم .

محورها توسط مشاور مدیر کل مکتوب شد .

همچنین اطلاعاتی مانند مشخصات فردی نماینده صدای معلم ، تعداد افراد شرکت کننده ، میزان زمان گفت و گو و... پرسش شد اما علی رغم تاکید نماینده رسانه از ثبت نامه خودداری شد و اعلام گردید که خود مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان خبر خواهند داد .

چهارشنبه  15 اسفند ماه زمانی که نماینده صدای معلم برای پی گیری نامه مجددا مراجعه کردند مسئول دفتر مدیر کل اعلام کرد که ایشان هنوز  برای این گفت و گو آمادگی ندارند و منتظر باشید .

این گفته با  انتقاد نماینده صدای معلم مواجه گردید و سرانجام پس از 2 هفته و با اصرار سرانجام دعوت صدای معلم ثبت در اداره کل آموزش و پرورش ثبت رسمی گردید .

حال پرسش صدای معلم از محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان این است که دلیل این همه تعلل برای ثبت یک نامه ساده چه بوده است ؟

آقای مدیر کل چه زمانی برای گفت و گو با یک رسانه معلمی و مستقل آمادگی خواهد داشت ؟

زمانی که با یک رسانه که نماینده حداقل بخشی از افکار عمومی است این چنین برخورد می شود لابد تکلیف دیگران و سایر معلمان مشخص خواهد بود !

پرسش صدای معلم از « سیدمحمد بطحایی » آن است زمانی که پس از گذشت 18 ماه از دعوت صدای معلم برای گفت و گو می گذرد و پاسخی داده نشده است ؛ پس معلمان کجا باید حرف زده و مشکلات خود را بیان کنند ؟

" بی تفاوت " بودن نسبت به این درخواست های ساده یک رسانه معلمی از سوی وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر کل وزیر آیا برای معلمان و جامعه " بدآموزی " نخواهد داشت ؟!

سخنی با مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و مطالبه گری معلمان اصفهان   مصحف ناطق این گونه در میانمان بیان می دارد که چنان پارسا باشیم که اهل تحقیق و بریده زبان بتواند آه از نهان برگیرد و نه در سیاهی شب ، بلکه در مُلکِ داعی، چراغ توفیقی که متولی روشن کرده است ، به دور از لکنتی ، از مرغ بریان گرفته تا سلطنت بخواهد.

پیرو درخواست اخیر رسانه صدای معلم برای مصاحبه با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ، ضمن ادای احترام گله مندی این رسانه را از مشخص نکردن زمانی برای این گفت و گو و گم شدن سؤالات و درخواست ارسال مجدد آنچه در حقیقت سؤال نبوده است و محوریت مورد نظر برای مقدمه ی گفت و گو بوده است ، کمی ترش مزاجی حاصل می کند.

صباحت طبع مدیران امروز کشور ، بر این است که مدّعی خاص و عامی سر راه خود نداشته باشند.

با توجه به آنکه در استان اصفهان با توجه به مشکلات عدیده آن ، حکایتی از سلک انتقادات و پیشنهاداتی در بین فرهنگیان استان اصفهان دیده نمی شود ، شاید اکنون هم جایز نباشد در این وا نفسا طوطی شِکر خوان شویم و بخواهیم که جان شیرین فدای پیشکسوتان سکوت و خاموشی در این استان کنیم. ولی زبان مطالبه گری ، جنگ با مسئولین نیست بلکه یادآوری این بیت است که :

ظُلما بِقلبی لایکادُ لا یُسیغُهُ – رَشفُ الزُّلالِ وَ لَو شَرِبتُ بُحُورا لذا این رسانه مترقب از آن است که در سلامتی و ایمنی در طالع خویش ، هجیری را در خدمت مدیرکل استان اصفهان بگذراند.

امیدواریم بی مُعَوَّل از هم نباشیم و نشویم و هدفمان این باشدکه گره ای از کار خلق بگشاییم.

مسلما پاسخگویی و همپایی با رسانه عقده از زبان فرهنگیان این استان می گشاید و چنان می شود که تحمل و تأمّل همکاران فرهنگی ما نیز برای داشتن گوش شنوا در مدارس هم باز شود. این گونه این زنجیره ی زبان بریده به کنجی نشسته به صُمُّ بُکم، در خانه ها هم به همدلی تعلیم و تربیت یابد و اندر امکان ، به فضل خدا عاقبت توسعه یافتگی جمع انبوهی را فرا بگیرد.

با تشکر از حسن توجه و همکاری شما

شنبه, 24 فروردين 1398 20:32 خوانده شده: 895 دفعه

در همین زمینه بخوانید: