صدای معلم

" امروز هر کس خصوصا اگر از بدنۀ فعلی وزارتخانه به جانشینی ایشان منصوب شود ، امیدی به ایجاد تغییرات مفید و مؤثر در ساختار نظام آموزشی و بهبود اوضاع معیشتی فرهنگیان نخواهد بود "

رئیس جمهور این بار در انتخاب وزیر آموزش و پرورش " گامی متفاوت " بردارد !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

رئیس جمهور و معیارهای انتخاب وزیر آموزش و پرورش

خوش خیالی است که برای رفتن سید محمد بطحایی ، شادمانی کنیم ، هر چند در مدت وزارت ایشان سریال نادیده شدن فرهنگیان ، تراژدی ناتمام وزارت آموزش و پرورش به قسمت های پر تعداد خود ادامه داد ، اما امروز هر کس خصوصا اگر از بدنۀ فعلی وزارتخانه به جانشینی ایشان منصوب شود ، امیدی به ایجاد تغییرات مفید و مؤثر در ساختار نظام آموزشی و بهبود اوضاع معیشتی فرهنگیان نخواهد بود.

آموزش و پرورش به چهره و تفکر جدید و توانمندی نیازمند است ، فردی که جسارت تصمیم گیری و استقلال رأی داشته باشد و از هر نوع جناح بندی مرسوم به دور باشد. تمامی دغدغۀ او فقط باید آموزش و پرورش و احیای آن باشد. امیدوارم فردی که برای این منظور انتخاب خواهد شد ذوق زده و شتابان ، بلی نگوید و برای وزارت خود شرط و شروط بگذارد. او باید قدرت اجرایی و آزادی عمل بخواهد . او باید از تسلط چهل سالۀ سیاسیون بر آموزش و پرورش ، عاری باشد و منافع زیرمجموعه را بر مطامع شخصی مسلط سازد. خلاصه اگر او همانند وزرای سابق هست و می اندیشد اصلا و ابدا به درد ما نمی خورد.

جناب رئیس جمهور
حداقل اگر معاش ما برای بقای مان بسنده نیست ، با انتخاب و انتصاب مدیرانی شایسته ، کاربلد ، با وجدان ، متقی ، صالح و خدا ترس ، امیدواری را برای ما در انجام خدمتی صادقانه ، ممکن گردانید که ظلم آنان بسی بسیار و قدرت آنان در حال فزونی است ، قدرتی که دایرۀ فساد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی آنان را وسعت بخشیده و عرصه را بر خدمتگزاران صادق تنگ تر نموده است. فرهنگیان از نزولات ارزشی شغل خویش ملول و دل نگرانند. خسته و نومیدند و از ظلم برخی مدیران کل آموزش و پرورش استانها جراحت های عمیقی بر روح و جسم و اندیشۀ خود دارند که به نوازش بلند مرتبه ای نیازمندند فی الواقع ما در حال ذوب شدن هستیم و فساد مدیران در حال فربه شدن . این همه ناله و فغان ، خدا را خوش نمی آید. تا کی پیران بازنشسته باید پا در رکاب امیدواری بنهند و برای مظلومیت نشینی جلوی درب مراکزی چون مجلس و سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و استانداری و دفاتر نمایندگی شهر و استان خود و..... جهت تجمعات صنفی بشتابند که متأسفانه گاه با بی مهری دستگیر و یا مجروح هم بشوند؟ ما فرهنگیان ، برای ایجاد هماهنگی و همدلی و ترویج عقلانیت و قانونمداری و استقلال رأی به پارلمان فرهنگیان نیازمندیم

فامیل بازی ، رانت خواری ، جایگزینی رابطه به جای ضابطه در انتخاب مدیران و معاونان ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و قدرت ، اِعمال زور ، خودرأیی و ایجاد خوف و از بین بردن امنیت شغلی و سوءاستفاده از منصب وتمامی ابزارهای آن برای تبلیغات زودهنگام انتخابات و..... دردهای ناتمام ما فرهنگیان سراسر کشور است . در این عرصه ، افراد ساعی ، دلسوز و مؤثر نادیده گرفته می شوند و افراد متظاهر جاه طلب فرصت رشد می یابند ، اوضاع به گونه ای می شود که نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نمی ماند ولی رغبت بدکاران به بدکاری افزوده می شود.

امید که ریاست محترم جمهوری ، چهره ای شایسته برای وزارت آموزش و پرورش معرفی نمایند که قادر باشد به تمامی ضعف ها و کاستی ها ، خاتمه بخشد. مشکل عمده در وزارت آموزش و پرورش ، منوط بودن چرخش امور وزارتخانه با سلیقه و تفکر فردی وزیر است . اصول و ساختار تثبیت شده ای که قانونمند و سیستماتیک و بر پایه عقلانیت باشد برای تبعیت وجود ندارد. با این شرایط هر فردی که وزیر می شود بر پیکر آموزش و پرورش صدمات و لطمات جبران ناپذیری وارد می نماید.

14 میلیون دانش آموز با تقریب تعداد اولیای آنها 25 میلیون نفر می شود و حدود 2 میلیون فرهنگی بازنشسته و شاغل با تقریب تعداد اعضای خانواده آنان یعنی 5 میلیون نفر ، جمعا 46 میلیون نفر ، مستقیم و غیرمستقیم با آموزش و پرورش و برکات و نقصان های آن در ارتباطند ، با محاسبۀ خویشاوندان نَسبی هر کدام ، کل ملت با آموزش و پرورش درگیرند ، پس برای اعتلای وطن و آرمان های اجتماعی و فرهنگی آن ، امروز آموزش و پرورش بعد رهایی از ضعف های مدیریتی سیدمحمد بطحایی که نارضایتی در آن به اوج خود رسید ، حقیقتا به ظهور یک چهره نیازمند است.

رئیس جمهور و معیارهای انتخاب وزیر آموزش و پرورش

جناب رئیس جمهور ،
این بار به جای شخصیت سیاسی ، فردی از دانشگاه و حیطۀ تعلیم و تربیت که خط و ربط سیاسی نداشته باشد ، برگزینید تا ما فرهنگیان با دانش و خرد ایشان ، به زحمت بیفتیم و جهش ارتقایی به خود بدهیم . بیشتر مجبور به مطالعه بوده و احساس نیاز به دانش افزایی بنماییم و بیشتر در کلاس درس بکوشیم تا از ایستایی تفکر و اندیشه و تعقل و خلاقیت رهایی یابیم. به عبارتی دیگر ، فردی در این عرصه بر مسند وزارت بنشیند که جامعۀ فرهنگیان را از بیماری مسری و مزمن بی تفاوتی رهایی بخشد. فردی که قبلا خود معلم بوده است و با زحمت و کوشش ، به تحرک صعودی رسیده باشد.

اعتقاد ما بر این اصل است که هر اهل فن و کارشناس ، می بایست در جایگاه شغلی خود فعالیت نماید ، حضور افراد غیرمسئول وغیر متخصص در آموزش و پرورش نگرانی های بسیاری را در آموزش و پرورش بوجود می آورد. ما فقط در داخل مرزهای کشور خود زندگی نمی کنیم و برای قدرتمندی روزافزون مجبور به همراهی و گفت و گو و بده و بستان با دیگر کشورهای جهان هستیم ، لذا برای نیل به هدف ، باید دانش مرسوم و معمول در دیگر کشورها را بیاموزیم و آموزش دهیم .

انتظار داریم که وزیر آتی هم از تداخل واحدهای مختلف در وزارتخانه بپرهیزد و هم مسئولیت ادرۀ امور آنها را به کارشناسان اهل فن آموزش و پرورش بسپارد. به نظر می رسد سید محمد بطحایی برای خاموش نمودن آتش اعتراضات و انتقادها ، با دست به دامن عده ای خاص شدن و با پوشش جلوه گاه حساس اعتقادی ملت ، آنان را اتومات به خاموشی و مسکوت ماندن واداشته بود. اما هر اهل آموزش و پرورشی نگران حال و روز آن است. نگران کم رنگ شدن شاهرگ تخصص و مهارت برای ایفای نقش خطیر تعلیم و تربیت در این وزارتخانه و جامعه .

ما فرهنگیان ، از یک سو برای رفتن سیدمحمد بطحایی خرسندیم ، اما از سوی دیگر در آینده برای داشتن نمایندگانی چون ایشان با سابقۀ وزارتی که برجای گذاشته اند و یا برخی مدیران کل که ناشایستگی آنان دَمار از روزگار فرهنگیان و دانش آموزان و اولیای آنان و پیکر آموزش در آورده بود ، نگرانیم.

ما فرهنگیان ، انتظار رهایی از رخوت و کاهلی در کل وزارت آموزش و پرورش هستیم.
ما فرهنگیان ، حاکمیت دموکراسی و فرهنگ و دانش روز را در آموزش و پرورش طالبیم.
ما فرهنگیان ، انتظار رخت بر بستن تظاهرات اخلاقی و رفتاری در آموزش و پرورش هستیم.
ما فرهنگیان ، انتظار سهم بری بیشتر نسبت به سایر وزارتخانه ها از بودجۀ کل کشور را داریم.
ما فرهنگیان ، مدیران و مدیران کل توانمند بدون قرار گرفتن در سیطرۀ نفوذ نمایندگان مجلس را طالبیم.
ما فرهنگیان ، برای ایجاد هماهنگی و همدلی و ترویج عقلانیت و قانونمداری و استقلال رأی به پارلمان فرهنگیان نیازمندیم.
و....

تا من معلم از نحوست خط فقر و پیچش و حاکمیت خوفناک همه جانبۀ آن در ساختار فعلی در مدارس ، خلاص نشوم ، آموزش و پرورش در این کشور ره به جایی نخواهد سپرد. انتخاب وزیر از مردان فعلی در وزارتخانه و یا با سفارش و تأکید لایه های سیاسی کشور ، آموزش و پرورش کشور را به رشد و توسعۀ پایدار نخواهد رساند.

امروز کشور من نیاز به فردی شجاع ، جسور ، مستقل ، باسواد ، اهل فن و متخصصی نیاز دارد تا ابتدا شنوندۀ خوبی باشد و سپس قدرت اجرایی داشته باشد. او باید قدرت تشخیص عمل سره از ناسره را داشته باشد و با گوش دادن به آرای موافق و مخالف ، معدل عقلی بگیرد.

در پایان با دو جمله و یا بینش بزرگان ، پیام خود را مُزّین به تعقل می نمایم :

جرج برنارد شاو ( نمایشنامه نویس و منتقد ادبی ) : ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند ، نه برعکس.

آندره موروا ( مقاله نویس ) : هدف آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوش عالی بسازد.

پس جامعه ما با دست یازیدن به نعمت الهی آزادی ، امر تعلیم و تربیت را مقدور سازد و به هدف اصلی خود یعنی ساختن فکر و هوش عالی بپردازد. برای تحقق این دو ، می بایست امروز بعد چهل سال ، شایسته سالاری در آموزش و پرورش جوانه بزند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رئیس جمهور و معیارهای انتخاب وزیر آموزش و پرورش

یکشنبه, 19 خرداد 1398 12:21 خوانده شده: 1361 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -1 --
سقلی خان 1398/03/19 - 13:29
کدام ریس جمهور کدام مسولیت احساس کننده دیواره های انگیزه ها ونامیدی محکم شده است موضوع در انتصاب یک وزیر نیست موضوع اینه که مسولان یک پارچه کشور چه دیدگاهی به اموزش وپررش دارند تا مادمی که به اموزش وپرورش به دید مصرف کننده نگاه گردد این مشکل مرتفع نمی گردد بهترین راهکار ان است که اموزش وپررش از مستغلات خود بهتر استفاده ودر امد زایی کند اعم از ساختمان های مدارس ویا خانه معلم ها ویا خود شرکت بیمه معلم که لازم نبود با وحود این بیمه دنبال یک شرکت بیمه ای اتیه که به فکر پر کردن بقچه های خودشان هستند باشیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 17:19
سلام
آنچه که گفتید درد است ، فعلا به دنبال ناجی هستیم. سرپرست مشخص شد. ما که نمی شناسیم،
اگر به تقوی و ایمان و اعتقاد باشد ، شکر مملکت
اسلامی است و خیلی از شاغلین چنین اند. ما دنبال
تفاوت در دیدگاه و عمل فرد انتخاب شده هستیم.
تشکر
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/03/19 - 18:42
سرکار و همکار گرامی خانم امامی
خوشبختانه یک اصلاح طلب میانه رو و درد معلمی کشیده در تربیت معلم مشهد و مدیرکل ا.پ خراسان رضوی و معاون استاندلر و فرماندار مشهد بجای بطحایی انتخاب شد
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 20:03
سلام جناب دبیرم ،
خوشبختانه نه به جناح افراد اهمیت می دهم و نه
کنجکاوم . اما به کرده و عمل و حتی گفته های
آنان حساسم. منتظر بمانیم چه خواهد شد. فقط
یکی از نشانه های مثبت برای ایشان ، میزان ارتباط
و همکاری شان با سایت صدای معلم هست ، چون
این سایت برای من معلم ، گروه مرجع هست. یک
یک رفرانس قابل اعتماد.
یقین نه صددر صد ، اما شما مشهدی ها ایشان را
بهتر از بنده می شناسید. مشتاقانه در انتظار اولین
حرکت مهره ی ایشان هستم ، ببینیم کی ها کیش و یا مات خواهند شد.تشمر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 20:34
ببخشید
تشکر
صحیح است.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/03/20 - 05:21
فکرکنم ایشان ترکیبی از شخصیتهای آقایان
حاجی حاجی بابایی فانی و بطحایی باشه!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/20 - 08:52
سلام
جناب دبیرم در حیرتم ، شما چگونه افراد را با هم ترکیب می کنید و فرمول شخصیتی مشابه می دهید ؟!!!
هیچ انسانی ترکیب هیچ انسان دیگر نیست ، حتی دو خواهر و یا برادر عادی و یا دوقلوی هم شکم یکسان !!!!!
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/03/20 - 14:31
با نطر شما موافقم همکار خوش قلم جناب سرکار امامی
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/03/19 - 14:31
انتخاب فرد هم مهم است ، اختیارات و حدود
آن هم دارای اهمیت است. ما وزیر می خواهیم
نه عروسک خیمه شب بازی.
پاسخ + 0 0 --
ناشنتاس 1398/03/19 - 15:15
افرین نظر سقلی خان خیلی خوبی هست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 17:24
سلام
فرد انتخاب شده خیلی مهم است. من چون همیشه
اعتقاد دارم که فرد انتخاب شده حال به عنوان سرپرست و یا وزیر ، باید مطالبه گری قهار باشد.
باید محکم باشد و مقاومت کند. تا حصول نتیجه
پیگیر باشد. خلاق و بدون تعصب در برابر دانش
روز باشد. مهمتر از همه کارشناسان و متخصصان
تعلبم و تربیت را ببیند، ارج نهد و از دانش و تجارب
آنان به صورت عملی استفاده نماید.و گرنه تفاوت از
پشت ابر تیره بیرون نخواهد آمد. وزیر برای پویایی
وزارتخانه باید با تمامی اهل منزل بده و بستان داشته باشد. تشکر
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/03/19 - 14:36
رییس دولت ، یک بار هم به
وزارت آموزش و پرورشنگاه
ویژه و ممتاز داشته باشید.
ما معلمان را از خمودی رهایی
بخشید. این از وظایف شماست.
توجه شما در انتخاب فردیمتفاوت
از وزرای گذشته ، اعتباری برای دولت
شمرده می شود.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 17:26
سلام
امید فرد انتخاب شده برای سرپرستی ، اگر مورد
تأیید اهالی آموزش و پرورش بود ، وزیر شود و گر نه باز راه خطا طی خواهد شد . دو سال برای
بهره مندی ، زمان کمی نیست. تشکر
پاسخ + +3 0 --
دبیر 1398/03/19 - 14:40
معاونان وزیر اگر متفاوت بودند ،خود را نشان
می دادند. آنان قادر به وزارت نیستند. این همه
فرهیخته ، قحط الرجال که نیست ، باید به افراد
خارج از دایره خود اعتماد ورزند، و گرنه آش همان
و کاسه همان !!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 17:32
سلام
از بدنه ی وزارت ، سرپرست انتخاب نشد و از
بین مدیران کل ، سرپرست انتخاب شد. به نظر
من کار شاخص و متمایزی انجام نشده است. خیلی
از استانها از مدیران کل خود راضی نیستند. ایشان
را نمی شناسم و منتظر اقدامات ایشان خواهم بود.
به نظر من اولین کاری که با همزمانی تابستان
می توانند انجام دهند ، تغییر مدیران کل ناشایست
مورد اعتراض معلمان است. ایشان در جلسات اداری، آنان را بهتر از هر کسی می شناسند. هر چند
اصولا سرپرست ها در سمت وزارت ، چندان قدرت
اجرایی ندارند. تشکر
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/03/19 - 15:35
درود بر شما سرکار خانم امامی .......در پناه خداوند باشید امید است چنین ایامی را باشیم و ببینیم .....اگر بگذارند کوته اندیشان ...امید که باشیم و ببینم .....
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 17:33
سلام
شب دراز است و قلندر بیدار. همه با اشتیاق
منتظر یم . بیشتر یک معجزه. تشکر
پاسخ + +2 0 --
شهروند 1398/03/19 - 17:22
درود استاد .هرچه رییس جمهور (تدارکاتچی )به وعده های خود راجب حصر آقای موسوی مسایل اقتصادی ویا مصاحبه درمورد عدم
افزایش دلار که خبر نگار ازش پرسید خیال مان راجب
دلار راحت باشه گفت راحت راحت وووعمل کرد
الان میاد وزیری میزاره که مطالبت گر باشه.اینقدر
الان آدم دوزاری تو دولت هست که خواهان این پست با نصب حلقه
غلامی به گوش هستن .کلا ریاست جمهور در کشور چرخ پنجم درشکه است وزیر که احتمالا چرخ ششم هم نیست.
تنها راه حضور معلم در کف خیابان است وقدرت و ارزش
خود را بازبیابند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 20:10
سلام
همکار محترم ، شما رسما بنده را دکتری افتخاری
کردید، ترسم صدای اعتراض اساتید واقعی بلند
شود.
آقای روحانی ، اخیرا خود گفته اند که دایره قدرت
ریاست جمهوری تنگ و محدود است. به حساب
طرفداری نگذارید ، چون از برچسب های سطحی
بیزارم ، اما ظاهرا ما مردم پیچش مو را نمی بینیم
و از هزار لای سیاست ، بی اطلاعیم. من ترجیح
می دهم قضاوت نکنم .
ارزش واقعی معلم در کلاس درس باید ایجاد ، تقویت و هدایت شود. جسارتا کف خیابان را مناسب اصلاح ساختار نظام آموزشی نمی بینم.
ما به عقلانیت و درایت در عمل نیازمندیم. ارزش
را باید خلق کنیم و از کسی عاریت نگیریم.تشکر
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1398/03/19 - 21:14
مرسی از توضیحات. ولی باید گفت ای روحانی تو که میدونستی حتی نمی تونی امام جماعت کاخ ریاست جمهوری رو هم انتخاب کنی
چرا وعده داری .مثل قبلی که گریه کرد و گفت من تدارکچی بودم
این جماعت یک روده راست در شکم ندارند
وبرای پستها ومزایا آمده اند درست مثل نمایندگان
در این چهل سال به جای رشد وجدان اخلاقی وانسانی
معلمان دینی وقرآن به صورت ایدئولوژیک فرزندان رو طوری تربیت کردن که به جای رجوع به وجدان در صورت یک اشتباه
سرزنش خود .یاد دادن که اگه گناه واشتباه ومال مردم
را خوردی به الله و بیرون از خودت متوسل بشو
و هر گناهی و حق مردم را خوردی خمس بده وب رو
حج وپاک پاک بشو اینم اینم نتیجه کار معلمان ایدئولوژیک و
پرورشی روحانیان معلمان معارف ووودرکل سیستم
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1398/03/20 - 13:29
احسنت شهروند محترم
مشکل از دولت است چون با استعفای وزرا وآمدن وزیر جدید مشکلات بیشتر شد
امیدی به بهبود آ.پ نیست تنها راه بازنشست شدن ورفتن از اینجاست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/20 - 14:04
سلام
جناب آقای شهاب،
بازنشستگان هم مشکلات خاص خود را دارند و
حقوق بگیر دولت اند. فرار از شرایط نامناسب
هم راهکار فردی است و هم خودخواهانه. ما با
هم زندگی می کنیم و در قبال همنوعان و هموطنان
خود مسئولیم. ما حتی در قبال نسل آینده و نوزادان و کودکان امروز نیز مسئولیم. موافق نیستید؟ تشکر
پاسخ + +1 -1 --
شهاب 1398/03/19 - 18:35
سرپرستی بسیارضعیف تراز بطحایی انتخاب کردند این دولت می خواهد آ.پ را باری به هرجهت اداره کند
امیدی به این دولت نیست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 20:12
سلام
لابد شما همکار محترم ، ایشان را می شناسید.
بنده فعلا نظری ندارم ، منتظر اقدامات و عملکردشان هستم. تشکر
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/03/19 - 20:04
دو سال مونده دیگه ...... هر جوری شد به سر ببرید .....تا ببینیم چی میشه آزمایش و خطا ........متاسفانه
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/19 - 20:42
سلام
برای قضاوت زود است. چند روز آینده برای
معرفی مسیری که مدنظر ایشان است، خیلی
مهم هست.
هنوز جای امیدواری برای انتخاب وزیر هست،
هر چند سرپرست ها غالبا وزیر و یا مدیر می شوند،
امیدوارم دولت ابتدا محک بزند و بعد به تثبیت
بیندیشد. تشکر
پاسخ + +1 -1 --
کاکتوس 1398/03/20 - 00:32
رئیس جمهور این بار در انتخاب وزیر آموزش و پرورش " گامی متفاوت " بردارد فکر نکنم خنده دارتر از این جمله سراغ داشته باشیم شما ظاهرا در این مملکت زندگی نمیکنی یا نمیدونی رییس ججمهورت کیه عزیز من کدوم گام.متفاوت ؟ روحانی طرفدار مدرسه فروشی و صرفه جویی و به دنبال فردی است که کل مدارس و بفروشه و صرفه جویی کنه اصلا اموزش و پرورش اهمیتی براش نداره برای روحانی بیشتر رنگ.کردن ریش و مسافرت به جزیره کیش مهمه تا این دولت است وضع همینه باید این دولت که به مثابه یه درخت پیر خشکیده است قطع بشه و دولت جدید تشکیل بشه تا اموزش و پرورش نجات پیدا کنه تا روحانی رییس جمهوره نه معلمها و نه اموزش و پرورش روی خوش نخواهند دید
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/20 - 08:50
سلام
حداقل باعث خندۀ شما که شد ، کاری خیر که باعث شادمانی مسلمانی شده است. اجرکم عندا...... تشکر
پاسخ + 0 0 --
م. ا 1398/03/23 - 18:40
در هیچ دولتی اموزش و پرورش اولویت نداشت ، حتی در دوره دولت مهرورز که بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران را داشتیم ، ۲ سال آخر بدترین سالهای زندگی معلمان رقم خورد و با فاصله معنا دار افزایش حقوق ها از تورم انزمان ، ضربه ای جبران ناپدیر بر پیکره جامعه فرهنگی وارد شد...راه کار برون رفت از چالش های موجود تبدیل تاسیس سازمان نظام معلمی به اولین مطالبه جدی از وزیر و دولت و مجلس است ، در صورت عدم تحقق این مهم ، نمیتوان انتظار ویژه ای از دولتها و شخص وزیر داشت.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/20 - 15:30
اصل این است که در این نظام ،
کسی صدای مردم را نمی شود.
مشکلات گوناگون کشور را دقت
کنید، نصیب مردم از حضرات
خیلی بیشتر است. سهل انگاری
تعداد قابل توجهی از افراد را به
فساد و اعتیاد می کشاند. مردم
از دست و پا زدن ٤۰ ساله خسته اند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/20 - 15:44
نگران نباشید سرپرست جدید آموزش و پرورش
برای نجات بشریت آمده است . از قدم های
اولش هویداست!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/20 - 15:56
سلام
انسان با امید زنده هست. امیدواری برای خود و فرزندان خود. حیات یعنی همین.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/20 - 16:01
سلام
سرپرست جدید با اولین گفتگو ، هر چند رویه
عملکردی خود را معرفی ساخته اند ، اما باید
منتظر اولین اقدام عملی ایشان بود. اصل مهم
دیگر موقتی یا دائمی بودن ایشان است.هنوز
می توان روی فشار جامعه فرهنگیان در انتخاب
وزیر جدید، حساب کرد، ولو با احتمال ضعیف.
پاسخ + 0 0 --
شیرین از بوشهر 1398/03/22 - 00:29
سلام دوستان همکاران گلم هربلایی ک بسرما فرهنگیان بیاد از خو مونه ازماست کبرماست
لابد میگید چرا
چون متحد نیستیم یک صدا نیستیم ده نفر اتحاد میگیرمد ۵۰نفر متفرق میشن میگن ب ما چه هرچه میشه بشه عزیزم اینطور نیست اتحاد داشتن سیل خروشان است با هم یکصدا بلند صدا بزنیم ولی با یک دست صدایی برخواسته نیست
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/22 - 07:01
سلام
هدف از اتحاد ، لزوما شورش و برهم زدن نظم و
امنیت نیست، هدف از اتحاد ، همدلی ، همراهی،
ابراز نظر و تبادل افکار، گفتگوی دائم و...... در کل
بده و بستان ارزش و دانش و تفکر است. بی تفاوت
نبودن به سرنوشت واحدهای مختلف سازمان است.
کجاست واحد پژوهش ؟ کجاست روابط عمومی؟
کجاست گروه های آموزشی و آموزش ضمن خدمت؟
نه به صورت تلفیقی و نمایشی ، بلکه با تعهد به انجام وظایف. کجاست دیسپلین استواری معلمان
و......
هم صدایی برای بازسازی ساختار آموزش و پرورش
بهتر از دیروز و امروز. ما برای ساختن با هم نیستیم.تشکر
پاسخ + 0 0 --
م. ا 1398/03/23 - 18:33
جناب حسینی که در سال ۹۵ ، به نمایندگی از مدیران کل آموزش و پرورش در سالن سران در جمع فرهنگیان کشور در حضور جناب روحانی آسیب شناسی مجملی از وضعیت نزار حوزه تعلیم و تربیت ارائه کردند ...به نظر فرد آگاه و دلسوزی می ایند اما بر همه اهل نطر مبرهن است که بدون بازوی مشورتی برامده از بدنه واقعی فرهنگیان ، هیچ وزیری جسارت لازم برای پیشبرد برنامه ای را نخواهد داشت و بتدریج به علت از دست دادن حمایت همکاران خود ، به ناچار برای ماندن، لابی با گروه های فشار فرصت طلب را در پیش خووهد گرفت...تلاش در به نتیجه رساندن لایحه مدون شده تاسیس سازمان نظام معلمی دوران دانش آشتیانی ، نشان از عزم ایشان برای قدم های اساسی خواهد بود و الا صحبت از سند تحول و مقولات تکراری و نشست های مطبوعاتی با رسانه ها را پیش از ایشان بارها و بارها شاهد بوده ایم و این رویه یعنی ادامه همان گفتار درمانی است که جز اتلاف وقت و منابع چیزی عاید فرهنگیان و حوزه تعلیم و تربیت نخواهد کرد. با احترام
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/23 - 21:18
سلام
شخصا متأسفم که چرا به آقای دانش آشتیانی،
فرصت وزارت ندادند، شاید می توانستند برخی
ازگِره های کور را باز کنند.
با مابقی نظرتان موافقم و از اتلاف وقت مکرر
متعجبم. تشکر

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما درباره حذف زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس و تفویض آن به موسسات خصوصی با مسئولیت خود والدین چیست ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور