صدای معلم

" نگاهی کوتاه بر عملکرد وزرای آموزش و پرورش در طول دهه های گذشته متاسفانه ناشی از درگیر شدن این وزارت خانه عظیم به مقوله سنت محوری و نیز سیاسی کاری ها و نیز دفع نیروهای شایسته در بدنه ساختاری آن را داشته است "

اگر وزیر آموزش و پرورش بودم !

اصغر افتخاری هریس/ نویسنده و ایده پر داز و فرهنگی شاغل در شهرستان هریس

اگر وزیر آموزش و پرورش بودم چه می کردم

وزارت آموزش و پرورش به عنوان نحیف ترین و اساسی ترین پایگاه در اجتماع و خانواده ها نیاز به یک لیدر حساس و پر قدرت در جهت اجرایی برنامه های آن را دارد ؛ نگاهی کوتاه بر عملکرد وزرای آموزش و پرورش در طول دهه های گذشته متاسفانه ناشی از درگیر شدن این وزارت خانه عظیم به مقوله سنت محوری و نیز سیاسی کاری ها و نیز دفع نیروهای شایسته در بدنه ساختاری آن را داشته است در جایی که مافوق یک کارمند کمتر از یک کارمند از جایگاه های علمی و تخصصی و تعهدی و شایستگی را داشته باشد مسلم است که ساختار این چنین سازمانی باید مورد تحول واقع گردد ؛ بنابراین آنچه موجب افول نظام شایسته سالاری و یا طرد نیروها شده قطعا در خروجی های بر نامه ریزی ها هم تاثیر منفی خواهد داشت .

وزیر شدن و یا محول کردن قدرت وزارتی برای یک معلم ساده که سه دهه کامل سختی های کلاس و راه و فقر و .... را لمس بکند و عملی خاطرات آن را داشته باشد کار هیچ کشوری در جهان سوم نیست لیکن در صورت ترقی و پیشرفت جامعه در عرصه جهانی موج اتصال بر انتصاب این موضوع ها میسور خواهد بود لیکن در حد خیال و سمبیلک دیدگاه هایی را از زبان یک معلم با پشتوانه 27 سال سابقه کاری که در دریای موجناک قلم و تبیین ایده و نظر در سطح ملی سابقه داشته و افتخار بیش از هزار نوع لوح های سپاس ملی و تالیفات متعدد داشته تبیین می شود :

1 .نگه داشتن معلم شایسته و توانمند در حاشیه و طرد کلی بسی ناانصافی و حتی از موج بی وجدانی ها رقم می شود. پای مغرضان را وزیر جدید باید شکسته و کفش نو را بر کفش های اهل شایستگان پا کند .

2. بیمه و خدمات بیمه ای موحود در فضای حاضر در وزارت آموزش و پرورش ناشی از عدم تعهد گاها زیر رفتن از مسئولیت و دادن حداقل ترین خدمات بیمه ای می گردد حال که آموزش و پرورش خودش بیمه معلم را دارد بر ان فاخر و لباس همه پوشش های بیمه ای را بر تن این شرکت بپوشاند که خروجی خدمات آن با صرفه جویی های عالی متناسب تر بر شان ونظام رفاهیات فرهنگیان خواهد بود .

3. در بدنه رفاهیات آموزش و پرورش خانه های معلم مکانی فقط برای خدمات بر نیروهای ستادی و اداری بیشتر رقم می خورد و 90 درصد خدمات اسکان و پذیرش ها در کلاس های درسی صورت می گیرد لازم است نسبت به واگذاری خانه های معلم و حتی برنامه های اسکان معلم در مدارس به صورت واگذاری به بخش خصوصی واگذار گردد و عوایدات آن به نفع آموزش و پرورش رقم بزند

4.مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در مدارس بوفه های فروش اغذیه و..در اختیار مدیران مدارس بوده است . این بر نامه در سال تحصیلی 98.99 طبق بر نامه های مزایده به بخش خصوصی واگذار گردد و مدیران مدارس صرفا در برنامه کیفی آموزش و پرورش تلاش کنند .

5. برنامه مطلوب ساماندهی انتصاب مدیران مدارس هر ساله طبق برنامه های راهبردی در آموزش و پرورش اجرا می شود لیکن قبول کنیم که تنها ده درصد این مقوله دارد اجرایی می شود ؛ اگر هدف در ساماندهی انتصاب مدیران مدارس می باشد باید یک سازمان دهی کلی در این موضوع صورت گیرد نه اینکه صرفا در میان معدودی از افراد به صورت انگشت شمار بر نامه های انتصاب صورت گیرد و مابقی هم که قبلا  انتصاب در مدیریت ها را داشته اند از دوران مربوطه لم بر قدرت بزنند.

6.نیروهای پرورشی هدف شان در جهت پویایی بر نامه های فرهنگی وهنری در مدارس به عنوان مربی هستند لیکن در زمان آقای حاجی بابایی حکم معاونت بر این نیروها رقم خورد در حالی که امور معاونت بر مربی ها منافات دارد و بار مالی بر وزارت دارد.

اگر هدف در تامین منابع مالی و کاهش هزینه هاست معاونت پرورشی در مدارس حذف و کما فی السابق نیروهای پرورشی به عنوان مربی در خدمت باشند .

اگر وزیر آموزش و پرورش بودم چه می کردم

7. ساختار مناطق آموزش و پرورش در همه جاهای ایرانی قارچ مانند بوده است که جز حیف و میل وهزینه خروجی نداشته است با طرح اقماری و تجمیع مناطق آموزش و پرورش و تشکیل یک ناحیه بسیاری از مشکلات مالی وهزینه ها وصرفه جویی ها مرتفع خواهد شد ؛ محض اطلاع در زمان های گذشته به دلیل سیستم های سنتی ، رواج مناطق در آموزش پرورش مد نظر بود، حال که دولت الکترونیکی مد نظر است بهتر  که رویه مدیریت ها به جای پرورش قارچ مانند مدیریت های آموزش و پرورش نسبت به اقماری کردن و حذف مناطق و تجمیع در یک ناحیه صورت گیرد .

8.نیروهای اداری با بیست و هشت سال سابقه در نهایت آخر کاری مشاهده می گردد ، به منظور برخوردار شدن و متنعم شدن از حق معاونت در مدارس که بالای 400 هزار تومان است با رابطه گسیل می شوند که این از نظر شرعی و اخلاقی و حتی بر اساس آموزه های حفظ بیت المال منافات دارد در حالی که دیده می شود در مقابل این حرکات یک معلم روستایی هم با سی سال سابقه کاری اصلا از این موضوع استفاده نمی کند و حق استفاده بر ایشان هم به دلیل عدم رابطه بازی و یا حزب بازی ویا ....حرام می گردد. بهتر است که وزارت آموزش و پرورش این حق را صرفا به نیروهای آموزشی محول کرده و نیروهای اداری مانع از گسیل شدن برای بر خورداری از این مزایا گردند .

9.برنامه انتخاب معلمان نمونه منطقه ای الی ملی در سال های ماضی طبق مدارک مثبته صورت می گرفت . چند سال اخیر به مناطق مخیر شده که بدون مدرک نوعی اجحاف در حق معلمان عزیز است. این بر نامه طبق سوابق و نیز لیاقت ها و شایستگی ها و مدارک کما فی السابق اجرایی گردد .

10. راهرو های آموزش و پرورش جولانگاه نماینده بازاری ها شده که این موضوع منجر بر تحمیل افراد نزدیک خود به عنوان رئیس و مدیر آموزش و پرورش در مناطق می گردد که باید قانونی مهیا گردد که انتصاب روسا و مدیران مناطق از میان کل کارکنان و فرهنگیان بر اساس نظام شایستگی های افراد بوده باشد و با بر نامه آزمون با سازمان سنجش نظام انتصابات بر اساس دو بعد علمی و نیز عملی اجرایی گردد .

11..نظام اموزشی ابتدایی در چند سال اخیر فدای بازار توصیفی شده که خرجی آن جز آفرین نوشتن و خیلی خوب نوشتن عاید دانش آموزان نشده است ؛ بهتر است از نظام سنجش بر اساس امتیاز با توزیع فرم های امتیاز و احتساب امتیاز ماهانه به عنوان الگو نمره لحاظ گردد . در ضمن تدریس پایه اول به بانوان واگذار گردد . برای اصلاح اوراق دانش آموزان مبلغی به آموزگاران به عنوان حق الزحمه داشته شود . معلمان سخت کوش و آموزگارانی که با خودروهای خود به روستاهای محل کاری ایاب و ذهاب می کنند لااقل ماهانه هزینه سوخت به آنها داده شود و در بعد رفاهیات سختی کاری معلمان ابتدایی افزایش چشمگیر صورت گیرد .

12. در بعد نظام معیشتی معلمان به تعداد عایله خانواده ها و نیز استیجاری معلمان ونیز بیماری توجه شود .

13. بر نامه جامع عدالت شغلی در مورد معلمان اجرا و بر معلمان توانمند و نیز نویسنده و صاحب نظر در نگارش و تالیف کتب درسی توجه گردد .با کمال تاسف در نگارش های فعلی کتب های درسی سهمی معلمان عزیز ندارند و تعارفی هم نشده است ؛ اگر اموزش و پرورش بر اساس استفاده از تجارب عظیم معلمان در روی ریل آن می باشد لازم است از توانمندی های این عزیزان نیز در توشه تعلیم تربیت استفاده گردد .

14. سپرست محترم آموزش و پرورش جناب آقای جواد حسینی به جعبه سیاه آموزش و پرورش که مدارس می باشند اشاره کرده است .این جعبه سیاه درست است که در مدارس متجلی می باشد لیکن اصل جعبه سیاه دل نوشته های قاطبه فرهنگیان می باشد ؛ اگر هدف در چالش کشیدن و استفاده از تعاطی افکار فرهنگیان می باشد لازم است موضوع طرح مجلس مجازی فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش به اجرا در اید. البته بنده یادم هست که در همان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی چند سالی پیش موضوع احیای مجلس مجازی فرهنگیان رقم خورده بود لیکن حال که سکان وزارت بر عهده مشارالیه گذاشته خواهد شد بهتر است در سطخ ملی مجلس فضای مجازی فرهنگیان احیا گردد و بر اساس آن یک طوفان فکری در هم اندیشی بر نامه ها اجرایی و عملی گردد .

15..برنامه طرح جانشینی یکی از فرزندان فرهنگیان در مقام شغلی بعد از بازنشستگی در برخی از سازمان ها اجرایی می شود . بهترین خدمت ماندگار را می توان این موضوع را در میان فرزندان بیکار و آشفته حال اشتغال فرزندان کارکنان اجرایی کرد .

16 .انشالله که در طریق تعلیم و تربیت خدای معتال در این طریق یاری مان باشد .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

اگر وزیر آموزش و پرورش بودم چه می کردم

یکشنبه, 26 خرداد 1398 20:58 خوانده شده: 1001 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -1 --
.. 1398/03/26 - 23:16
مطالب جالب وقابل قبول اما ببیینیم چه قدر مسولان به ان حساسیت خواهند داشت
پاسخ + 0 0 --
دبیر مهربان 1398/03/27 - 12:11
به نام خدا
باسلام و خسته نباشید و تبریک انتخاب دکتر حسینی به عنوان سرپرست و انشاا...وزیر آینده ا.پ
خواهشمندم به عنوان دلسوز معلمان و دبیران
۱ رتبه بندی عادلانه و منصفانه معلمان
۲تاسیس سازمان نظام معلمی
۳لغو ممنوعیت بیش از یک مقطع ادامه تحصیل دبیران و معلمان و امکان ادامه تحصیل دبیران در مقطع ارشد در دانشگاه فرهنگیان
۴تغیر بیمه تکمیلی از برنزی آتیه سازان به طلایی بیمه ایران یا البرز و دانا
۵توجه به مطالبات و حق التدریسهای پرداخت نشده و...
۶لغو هر نوع ازمون ورودی تا پایه ۹ام و لعو کنکور در یک برنامه ۴ساله
۶شفاف شدن فرایند نقل و انتقال معلمان و دبیران و عادلانه شدن درخواستها در این موردمهم که گویا پارتی هم در ان نقش دارد
۷ممنوع شدن اهانت و بی احترامی دانش اموز و معلم به یکدیگر و بازگرداندن ارزش و ابهت نمره و ارزشیابی با رسمیت یافتن مردودی دانش اموز نماهای درس نخوان و بی انصباط
۸پولی شدن درس برا دانش اموز نماهای درس نخوان که در نیمسال اول در هر درسی تجدید شوند در نیمسال دوم هزینه مشخص شده توسط وزارت را بپردازند
پاسخ + 0 0 --
دبیر مهربان 1398/03/27 - 12:11
باسلام و خسته نباشید
در ادامه پیشنهادهای قبل
شفاف شدن انتصابها از معاونان وزیر گرفته تا مدیران کل و ناحیه و شهرستان و انتخاب مدیران مدارس از بین افراد معرفی شده از طرف اداره توسط معلمان و دبیران شاغل در یک مدرسه
سیستمی شدن فرایند نقل و انتقال و کاهش نظر افراد و احتمال رانت و پارتی
باتشکر فراوان
مهربان
پاسخ + 0 0 --
دبیر مهربان 1398/03/27 - 12:12
باسلام و خسته نباشید
در ادامه پیشنهادها و نظرات ارسالی قبلی
تشکیل جلسات مثلاماهانه با رسانه های مختلف فرهنگی صنفی معلمان و کمک گرفتن از نطرات آنها مثلا رسانه صدای معلم و جناب پورسلیمان مسول این سایت که گویا خود فرهنگی هستند
باتشکر فراوان
پاسخ + +3 0 --
حسین 1398/03/26 - 23:27
سلام
به قدری محیط کار در آموزش و پرورش سخت و طاقت فرسا شده که با این قوانینی که هر روز به نفع دانش آموز و به ضرر معلم صادر می شود توان کار را از معلمان سلب کرده به طوری که بنده آرزوی بازنشست شدن دارم.ای کاش قانون به ازای سال کارکرد و به تعداد همان روز دریافت بازنشستگی مجددا برقرار شود.
پاسخ + +6 0 --
سرداری 1398/03/27 - 01:20
آقای افتخاری اول برو طرز درست نوشتن را یاد بگیر بعد برای این و آن پیشنهاد بده.
متنی که نوشته ای از لحاظ نوشتاری و جمله بندی ها و آئین نگارش سرتاسر دچار مشکل است.
خودت را نویسنده و ایده پرداز معرفی کرده ای اگر واقعا این چتین هستی پس چرا دزست نویسی را بلد نیستی؟
از سایت صدای معلم هم انتظار می رود متن های این چنینی که پر از اغلاط نگارشی است را به نویسنده اش برگرداند و تا متن اصلاح نشود از درج در سایت خودداری نماید.
معلم و نویسنده ای که طرز نوشتن را بلد نباشد بهتر است لب فرو ببندد و این چنین با آبروی معلمان بازی نکند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/27 - 09:51
نفع؟ ما برای نفع و ضرر چه تعریفی داریم ؟میشود بفرمائید؟ نفع دانش آموز در این سیستم ...یاد نگرفتن و نیاموختن و ندانستن و نپرسیدن است؟ نه مهارتی ..نه ارتباط موثری با خود و دیگران داشتن ..نه هدفمندی و نه افقی در آینده....این نفع است ؟با پرداخت هزینه های گزاف و بیهوده پس از سالها خروجی آموزش و پرورش افرادی نا امید که همه پشت در بسته دانشگاه ماند ه اند این نفع است؟ .....معلمین و فرهنگیان که به چوب تعلیمی سیاست و رجال سیاسی تباه شده اند ...که جای هیچ بحث و گفت وگویی نمانده .....اما در عجبم از ۱۳ میلیون دانش آموز و دانشجو که منتفع شده اند و یک میلیون معلم متضرر ؟!!!!!!اگر میشود و امکان دارد از بین رفتن وقت عمر استعداد و...را نفع ننامید ضرر دو طرفه و دو سویه و همه جانبه در سطح جامعه ....تاریخ حتما به ما خواهد نگریست و شاید ایندگان بگریند به حال و روز ما
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/03/27 - 09:55
میشود بهتر بنویسیم( ...و شما برو .)...هم از ادب و ادبیات به دور است هرچند بدون غلط املایی باشد ..با عرض احترام و ادب به تمامی کاربران و مخاطبین .....
پاسخ + +5 0 --
زنبور آخرالزمان 1398/03/27 - 04:50
اگر وزیر آموزش و پرورش بودم، چند کندوی عسل در آن پرورش می‌دادم
پاسخ + 0 0 --
سر داری 1398/03/27 - 09:34
خخخخخخخ شوخی کردم اتفاقا مطالب اقای افتخاری خیلی وزین وجالب ودر عین حال پر از ایده های جالبی برای اموزش وپرورش می باشد از صدای معلم هم از بابت این مطلب که نهایت نشان دادن مظلومیت معلمان میب باشد تشکر می کنم زنده باشید اقای افتخاری هریس
پاسخ + 0 0 --
مال اندیش 1398/03/27 - 09:47
به نظر من هم همینطور است که می فرمایید.
این آقای افتخاری کیست که مطالبش خوب و مطلوب است ولی نگارشش با مشکل جدی مواجه است.
بی سوادی است که فکر دارد ولی نوشتنش را بلد نیست .
نگارش ایشان در حد یک دانش آموز سوم ابتدایی است که فقط می تواند کلمات و جملاتی را سرهم بندی می کند تا منظورش را برساند .
متاسفیم بر این چنین معلمان بیسوادی.
پاسخ + 0 0 --
مال اندیش 1398/03/27 - 09:50
کنوی عسل را پرورش نمی دهند زنبور را در کندوی عسل پروزش می دهند .
افتخاری عزیز قبول کن که سطح سواد نوشتاری و اطلاعات عمونی ات بسیار پایین است.
فقط فکر بکری داری . فقط همین.
پاسخ + +3 0 --
منصور ساکن اخمرلو 1398/03/27 - 09:43
سرداری همشهری اهل قلم مان را بیاییم تحمل کنیم با وحود اینکه اختلاف نظر داریم ولی انصافا مطالب جالبی درج شده است ایا خود وزرا که رفته اند تا حدود این مطالب برای ما کار کرده اند ویا فکر کرده اند جواب خیر
پاسخ + 0 0 --
مال اندیس 1398/03/27 - 10:06
بنده از ایشان عذر می خواهم از اینکه سو تفاهم شد بیایم قدر یکدیگر را بدانیم واقعا استفاد ه کردیم
پاسخ + 0 0 --
مال اندیش 1398/03/27 - 10:06
گفتم که فکر داری ولی متاسفانه سواد نوشتن نداری
فکر را شاید خیلی ها در شهر و روستا در کوه و بیابان دارند ولی مثل تو سواد نوشتن ندارند فقط فرق تو با آنان این است که آنها نی دانند سواد نوشتن ندارند ولی تو همین را هم نمی دانی.
خیال می کنی که می نویسی ولی همه می دانند که در الفبای نوشتن گیر کرده ای.
پاسخ + 0 0 --
افتخاری هریس 1398/03/27 - 10:11
با سلام خدمت دوستان ومخاطبین عزیز یک سری افراد مغرض که دنبال منافع خود هستند وبه موقعیت هم رسیده اند وسراز پا نمی شناسند به خاطر اینکه مطالب این مقاله بنده بر خلاف میل ان انها نیست که دم از تعریف وچاپلوسی باشد واز موقعیت خود هراس دارند وبه اصطلاح موقیعت هراسی در دل انها افتاده هست دارند بنده را که یک معلم ساده هستم تخریب می کنند البته طبیعی هم می باشد لیکن از مخاطبین محترم به خصوص مخاطبین هم وطن ایرانی که از جای جای ایران ومسولان محترماز این مطالب استفاده می کنند به خاطر این کم حرمتی ها و...اعتذار می طلبم انشالله که حق پشتیبان مان باشد با احترام افتخاری هریس
پاسخ + +2 -1 --
منصور ساکن اخمرلو 1398/03/27 - 10:04
یک بار دیگر دست اقای افتخاری را از بابت این مطالب وزین وزیبا ودر عین حال بیان مشکلات را از دور می بوسم واقعا دستش درد نکنه
پاسخ + 0 0 --
کاف 1398/03/27 - 17:20
موقعیت هراسی .....کلمه جدید وجالب .....مانند ایران هراسی ......خخخخ کلمه موقعیت هراسی را شنیدیم جالب بود
پاسخ + +3 0 --
..... 1398/03/27 - 10:19
مترادف خار از خارش می باشد این را برای ان افرادی باید نوشت که متاسفانه در مغز های جلبکی شان سال ها خار دارند اما به دلیل عدم پوشش بیمه ای سلامتی روحی شان متاسفانه این خار را از مغزشان بیرون نکرده اند پس خارش انها طبیعی هست نگران نباش اقای افتخاری نویسنده توانا طبیعی هست
پاسخ + +5 0 --
حمید 1398/03/27 - 11:47
من هم پیشنهاد می دهم که از ارفاق بی مورد به دانش اموزان جلوگیری شود
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/03/27 - 13:48
تاتا اموزش وپرورش چنین منتقدان صاحب نظری دارد ...ما را چه غم ؟!!به قول ملکه انگلیس که به ویلیام دارسی صاحب امتیاز استخراج نفت ایران به نفع شرکت انگلیسی تبارش طی نامه ای .نوشته بود ‌:پس از شنیدن خبر خوب و مسرت بخش ...به شما تنها میتوانم بگویم..(...بتاز برادرم ) و این حاشیه پردازی و صرف وقت و هزینه برای شوخی .نشانه ای از بیشمار آثار شوم و ویرانگر .......تاختن بی پایان استعمار بر جان و روح ملت ماست ....لطفا ارتباط صحیح و موثر را بیاموزیم ...به کار گیریم ...رواج دهیم ...و به میراث بگذاریم .....با عرض احترام به همه شما که در این گفت و گو شرکت میکنید و مخاطبان... میتوانیم به بیان دیگر انتقاد کنیم ...ما معلمیم......چه میخواهیم به بچه های مردم یاد بدیم ...وقتی خودمان اینگونه ایم ...ما مدیون و وام دار جامعه هستیم .....به عنوان معلم....پسندیده و در خور نیست ....انتقادات و نقد وبررسی های شما اصلا نه علمی نه کارشناسی شده ...و نه سالم و نه مفید و به درد به خور است ....ببخشید ....ببخشید ....
پاسخ + 0 0 --
سعید 1398/03/27 - 19:07
شما چ ا این نقطه ها را می گذاررید؟!!!!!!!!!! هر کس برای خودش یک خط الرسم جداگانه دارد؟!!!
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1398/03/27 - 17:06
طرح و عنوان موضوع فوق بسیار ارزشمند است ولی افسوس که از یکطرف فرهنگیان فوق کم فرهنگی کرده و به تمسخر پاسخ داده اند و از طرفی خود نویسنده راهکار زشت ارائه داده است که از آنجمله به بند 15 یعنی
"..برنامه طرح جانشینی یکی از فرزندان فرهنگیان در مقام شغلی بعد از بازنشستگی در برخی از سازمان ها اجرایی می شود . بهترین خدمت ماندگار را می توان این موضوع را در میان فرزندان بیکار و آشفته حال اشتغال فرزندان کارکنان اجرایی کرد ."
می توان اشاره کرد.

اگر برخی سازمانها یک اشتباهی داشتند، شما آموزش و پرورشی محترم باید دنباله روی آنها باشی؟!

این مطلب مخالف را از روی محرومیت و بغض ننوشتم بلکه به موجب حق گویی نوشتم چون اولاً یکی از والدین بازنشسته ام آموزش و پرورشی است و ثانیاً معیارهای شایسته سالاری چیزهای دیگریست که از آن بطور خوشبینانه سهواً و یا جهلاً غفلت نموده اید.
و ...
پاسخ + 0 0 --
... 1398/03/29 - 21:07
با تشکر از مسولان وزارت اموزش پرورش که مطالب این عزیز را مطالعه کردند
پاسخ + +1 -1 --
دکتر مستقل 1398/04/01 - 17:37
من اگر وزیر بودم ابتدا به ساکن تصویر مدرک دکترا و نیز پایان نامه و رزومه علمی ام را در دسترس همکاران و نمایندگان و مردم میذاشتم تا به آنها ثابت کنم که رانتی نیستم و نتیجتا اعتماد و احترام آنها را جلب کنم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور