چاپ کردن این صفحه

" مشکل کشور مدیریت است. مدیرانی که چهل سال است حلقه‌ای تشکیل داده‌اند و تنها خودشان را جابه جا می کنند "

ورق بزنید ! شهر دود گرفته تهران را !

دکتر خدیجه گلین مقدم

آلودگی هوای تهران و مشکل مدیریت

تهران امروز مانند تونل دود بود. قیمت بنزین سه برابر شد. مصرف بنزین به نظر تغییری نکرد.
راه نجات تهران از این دود گرفتگی بهیود زیرساخت های حمل و نقل عمومی است. چند دهه شهرداران تراکم فروختند و شهر تهران را در تمام جهات افقی و عمودی گسترش دادند، اما زیرساخت های حمل و نقل چندان گشایشی نداشت. جمعیت تهران در روز حدود ۱۴ میلیون نفر و در شب ۹ میلیون نفر است.
مشکل کشور مدیریت است. مدیرانی که چهل سال است حلقه‌ای تشکیل داده‌اند و تنها خودشان را جابه جا می کنند. کسی را داخل حلقه خود راه نمی‌دهند. زنان و جوانان را هم حذف کرده‌اند. این حلقه مدیران دیگر فکرشان برای مدیریت کار نمی‌کند. چون هر چه ابتکار و خلاقیت داشتند همان چند سال اول تمام شد.

ای کاش قدری می‌توانستند از صدارت و وزارت دل می کندند و میزهایشان را تحویل دیگر مردان و زنان می‌دادند. تا شاید این دور تسلسل وارونه اصلاح می‌شد.

آلودگی هوای تهران و مشکل مدیریت

کانال دکتر خدیجه گلین مقدم


آلودگی هوای تهران و مشکل مدیریت

جمعه, 08 آذر 1398 23:14 خوانده شده: 524 دفعه

در همین زمینه بخوانید: