صدای معلم

" بی عدالتی در برگزاری امتحان و فاصله گیری از رویکرد ارتباطی مورد ادعا در آموزش زبان انگلیسی با امتحان نهایی درس انگلیسی پایه ی دوازدهم "

نقدی بر سوالات امتحان درس زبان انگلیسی تیر 99

عمران نوری/ دبیر مرکز تیزهوشان شهید سلطانی 4 کرج - البرز

هردم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد

نقدی بر سوالات امتحان درس زبان انگلیسی تیر 99

 • آیا در حوزه ی تعلیم و تربیت مافیایی دیگر در کمین دانش آموزان این مرز و بوم است؟

 • آیا امتحان نهایی درس انگلیسی مدارس شبیه پدیده ی شوم کنکور سراسری می شود؟

 • آیا بساط "رویکرد ارتباطی" در آموزش زبان در ایران (نیامده) برچیده می شود؟

 • آیا معلمان درس انگلیسی علیرغم میل باطنی و به درخواست اولیای خانه و مدرسه و به اجبار نیازهای فوری دانش آموزان به کسب نمره ی مناسب در امتحان نهایی به جزوه ها و نکته ها روی خواهند آورد؟

 • تکلیف دانش آموزان روستاها و شهرهای بدون آموزشگاه های زبان چه خواهد شد؟ تکلیف دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت در شهرهای برخوردار چه خواهد شد؟

 • بروز این همه بی عدالتی عمدی است یا سهوی؟

 • با محتوای شفاهی بسیار ضعیف کتاب های درسی انگلیسی و وقت کم کلاس درس درمدرسه دانش آموزان برای پاسخ گویی به این گونه امتحان ها مهیا نمی شوند. آن هایی که آموزشگاه زبان نمی روند یا هزینه ی آن را ندارند چه می شوند؟ عدالت آموزشی کجا رفته است؟ رخت بر بسته است؟

 

این ها تعداد اندکی از سوال های بی جوابی هستند که حوزه ی زبان های خارجی دفتر تالیف کتب درسی به همراه مرکز پایش و سنجش آموزش به آن ها پاسخ دهند.

نقدی بر سوالات امتحان درس زبان انگلیسی تیر 99

نگاهی به بخش شفاهی امتحان نهایی در تیرماه 99:

 1. آیا شایسته است در شرایط دشوار ناشی از گسترش بیماری کووید 19سطح بسیار بالاتر از محتوای کتاب های درسی سرشار از واژه های جدید ( تعداد 41 مورد واژه ها، عبارت ها یا ساختار های دستوری جدید خارج از کتاب در امتحان رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و تعداد 48 مورد مشابه در امتحان رشته های علوم انسانی، علوم معارف اسلامی) برای امتحان در نظر گرفته شود؟ 

 2. در دسترس بودن متن نوشته ی فایل های صوتی (که به علت عدم اطمینان از امکان اجرای بخشی از آزمون انجام می شود) موجب افزایش شدید  بی عدالتی در برگزاری امتحان می شود؛ مستنداتی در دسترس است که نشان می دهد متن نوشته ی فایل های صوتی امتحان نهایی (که حکم کلید سوالات را دارد) در دقایق اولیه ی شروع امتحان (حدود ساعت هشت صبح) در فضای مجازی در دسترس همگان بوده است. در برخی حوزه ها معلم حاضر در حوزه از روی متن نه یکبار بلکه چند بار خوانده است و این در حالیست که بسیاری ازحوزه ها مطابق دستورالعمل اعلام شده عمل کرده اند و فقط یکبار فایل صوتی را پخش کرده اند و در برخی حوزه ها بیش از یکبار فایل صوتی پخش شده است. همه ی این موارد گام هایی در مسیر بی عدالتی در برگزاری امتحان محسوب می شوند.

 3. برگزاری همراه با مساوات و عادلانه ی بخش شفاهی ممکن نیست چون تجهیزات غیر همسان است، متفاوت است و موجب بی عدالتی است. در سالن های بزرگ با کیفیت بسیار پایین پخش صدا که فایل صوتی فارسی را هم نمی شود فهمید و خود معلم هم به دلیل کیفیت پایین پخش، به زحمت متوجه محتوای فایل صوتی امتحان می شود چگونه انتظار اجرای عدالت در برگزاری امتحان را داشته باشیم؟

 4. سهم آموزش شفاهی در پایه ی دوازدهم سه درصد و سهم  سوال شفاهی در امتحان نهایی بیش از سی درصد است. این عدالت است؟ انصاف است؟ چه توجیهی دارد؟ با چه منطقی حدود یک سوم (بیش از سی و یک درصد) ازبارم بخش سوالات اجباری یعنی بیست و پنج درصد کل نمره ی امتحان به بخش شفاهی اختصاص می یابد در صورتی که سهم محتوای شفاهی از کل کتاب درسی حدود سه درصد (3%) است؟فقط 6 صفحه از 168 صفحه ی کتاب دانش آموز و کتاب کار پایه ی دوازدهم به آموزش شفاهی اختصاص دارد و مدت زمان کل فایل های صوتی کتاب درسی انگلیسی پایه ی دوازدهم "پنج دقیقه و دو ثانیه" است.

 5. برای دانش آموزان، این امر ناامیدکننده، ملال آور،غیر منتظره و گیج کننده است اگرچه در شرایط عادی هم این امر عادلانه نیست.

 6. اصلاح کلید امتحان چند روز بعد از برگزاری و در حالی  که بخش قابل توجهی از اوراق امتحانی تصحیح شده بودند، بی عدالتی بیشتر را رقم زد؛ دست مصحح را برای ارفاق باز گذاشتند و چون سلیقه ها در نمره دهی متفاوت است این امر به بی عدالتی در تصحیح دامن می زند. وقتی دانش آموز ساعی فایل صوتی را به وضوح نشنیده است و سوالات بخش شفاهی را یا بی جواب گذاشته یا با تکیه بر شانس جواب داده است، اصلاح کلید چه گامی در مسیر برگرداندن حق تضییع شده ی دانش آموز بر میدارد؟ 

 7. محتوای خارج از کتاب، اعتبار محتوایی امتحان را ازبین برده است. بسیاری از جمله های امتحان کوچکترین شباهتی به سطح جمله های کتاب ندارند.

 8. فایل های صوتی امتحان با لهجه هایی کاملا متفاوت از فایل های صوتی ضعیف کتاب تهیه شده اند.

بررسی جزییات سوالات امتحان رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی:

 1. وجود تعداد هفده مورد عبارت یا کلمه یا ترکیب گرامری تدریس نشده ی کاملا جدید به شرح زیر در محتوای فایل صوتی و در نتیجه دشواری فهم محتوای شفاهی حق بسیاری از دانش آموزان را ضایع کرده و موجب بی عدالتی شده است:

(latest, turn into, be onto something, alternative, recycle into, unwanted, wave of the future, closely, employee, self-directed, independence, to my surprise, resourceful, put something to work, 

و هم چنین استفاده از سه ترکیب دستوری سطح بالای تدریس نشده به شرح زیر:

having had مصدر حال کامل   

would be working

would have told جمله ی شرطی نوع سوم))

 

 1. در گزینه ی اول سوال شماره ی 5 فعل imagine که یک فعل گذراست به اشتباه بدون مفعول نوشته شده است.

 2. کلمه ی mention در سوال شماره ی 6 خارج از کتاب است و چون کلمه ی کلیدی و تعیین کننده ی پاسخ است، حق بسیاری از دانش آموزان را ضایع می کند.

 3. در شماره ی 7 وجود دو کلمه ی خارج از کتاب  (recycling, unwanted)در متن جمله پاسخ گویی را برای بسیاری از دانش آموزان غیر ممکن می نماید.

 4. تصاویر سیاه و سفید مربوط به موارد 16 تا 19 به اندازه ی کافی واضح نیستند.

 5. در قسمت b در ردیف 4 بخش موارد مربوط به تصاویر، وجود سه کلمه ی خارج از کتاب  (focus, ray, leaf)امکان پاسخ گویی را از بسیاری از دانش آموزان می گیرد.

 6. در قسمت d  ردیف 4 موارد مربوط به تصاویر، اسم قابل شمارش مفرد  towerبه اشتباه بدون modifier نوشته شده است.

 7. در شماره ی 26  کلمه ی  trustworthy خارج از کتاب در متن جمله به کار رفته است.

 8. شماره ی 27 نکته ی گرامری مربوط به زمان حال استمراری را می سنجد که در کتاب پایه ی دوازدهم وجود ندارد؛ موجب تضییع حق بسیاری از دانش آموزان است.

 9. در شماره ی 28 نکته ی گرامری مورد نظر در یک جمله ی دو بخشی غلط انداز داده شده است و در کتاب درسی حتی یک مورد مشابه آن وجود ندارد.

 10. در شماره ی 29 ادغام دو نکته ی دستوری (مجهول و شرطی نوع 2) پاسخ گویی را دشوار می کند. در کتاب درسی مورد مشابه آن وجود ندارد.

 11. دستورالعمل ردیف 8 مربوط به جمله ی شماره ی 30 مبهم و غلط انداز است و برخی دانش آموزان را به این اشتباه می اندازد که با هر کدام از این سه کلمه جمله را کامل کنند. دستورالعمل صحیح این است: 

از  بین ضمایر موصولی(who, whom, which)   یکی را انتخاب کنید و جمله را با استفاده از آن کامل کنید.

 1. در شماره ی 31 ادغام سه مبحث دستوری ( زمان حال کامل وquestion tags  و مجهول) سطح سوال را بسیار بالاتر از کتاب درسی می برد. در کتاب درسی حتی یک مورد مشابه آن وجود ندارد.

 2. در جمله ی مربوط به شماره ی 34 علامت کاما بعد از کلمه ی sooner به اشتباه حذف شده است.

 3. در خط پنجم متن شماره ی 1 ردیف 10 اسم قابل شمارش مفرد  languageبه اشتباه بدون modifier نوشته شده است.

 4. در خط ششم متن شماره ی 1 ردیف 10 از ترکیب  the greater, the harderکه در کتاب های دبیرستان تدریس نشده است، استفاده شده است.

 5. در خط نهم متن شماره ی 1 ردیف 10 از ترکیب  does appearکه در کتاب های دبیرستان تدریس نشده است، استفاده شده است.

 6. در  شماره ی  37 اسم قابل شمارش مفرد  systemبه اشتباه بدون modifier نوشته شده است.

 7. در متن شماره ی 2 ردیف 11 وجود تعداد نه عبارت یا کلمه یا ترکیب دستوری خارج از کتاب به شرح زیر امکان پاسخ گویی را از بسیاری از دانش آموزان می گیرد:

(experimental, progress [be in progress to do something), geothermal, get rid of, hydroelectric, streams, underway [be underway to do something], is also being tested,  not only, but also)

 1. پاسخ باز به شماره ی 51 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 2. پاسخ باز به شماره ی 52 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 3. پاسخ باز به شماره ی 53 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 4. پاسخ باز به شماره ی 54 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 5. در شماره ی 53 دو کلمه ی خارج از کتاب (unlike, concentration) وجود دارد.

 6. در شماره ی 54 چهار کلمه ی خارج از کتاب  (woods, leaves, grassland, relaxing)وجود دارد.

 7. در شماره ی 54 اسم های قابل شمارش مفرد  (lake, mountain)به اشتباه بدون modifier نوشته شده اند.  grasslandغیر قابل شمارش است که بدونmodifier به کار رفته است ولی(lake, mountain)  نمی توانند این گونه به کار بروند.

 8. در شماره ی 57  بخش ب ردیف 15کلمه ی  action به اشتباه به جای actions نوشته شده است.

 9. در هر دو بخش مربوط به ردیف 17 نمره دهی بر اساس سلیقه ی مصحح است. در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 10. در ردیف 17 بخش د هیچ معیاری برای اینکه پاسخ چگونه باشد و تصحیح چگونه صورت بگیرد داده نشده است. نمره دهی بر اساس سلیقه ی مصحح است.

 11. در ردیف 17 بخش د کلمه ی martyred خارج از کتاب است.

نقدی بر سوالات امتحان درس زبان انگلیسی تیر 99

بررسی جزییات سوالات امتحان رشته های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلام:

 1. وجود تعداد سیزده موردعبارت یا کلمه ی تدریس نشده ی کاملا جدید به شرح زیر در محتوای فایل صوتی و در نتیجه دشواری فهم محتوای شفاهی حق بسیاری از دانش آموزان را ضایع کرده و موجب بی عدالتی شده است:

(practically, out of juice, do me any good, inbox, get stuck into doing something, respond, account, approach [take an organized approach], delete, remaining, replies, take up, be done)

 1. در شماره ی 6 کلمه ی convertible در گزینه ی  c خارج از کتاب است؛ تاثیر مستقیم بر پاسخ دارد و گزینه ی d باعث می شود پاسخ گویی برای دانش آموزان بسیار دشوار شود.

 2. در  شماره ی  10 اسم قابل شمارش مفرد  speakerبه اشتباه بدون modifier نوشته شده است.

 3. در شماره ی 10 هم عبارت get stuck into  خارج از کتاب است و هم عین کلمه یresponding  که پاسخ صحیح است از کلمات خارج از کتاب است و حتما به این سبب حق دانش آموزان ضایع می شود.

 4. در شماره ی 11 کلمه ی  account خارج از کتاب است.

 5. در شماره ی 13 کلمه ی unwanted  خارج از کتاب است.

 6. در شماره ی 14 هم کلمه یapproach  و هم هم نشینی take an approach خارج از کتاب است ؛ سطح سوال بسیار بالاتر از سوال های کتاب است و حتما به این سبب حق دانش آموزان تضییع می شود.

 7. تصویر مربوط به شماره ی 18 به اندازه ی کافی واضح نیست.

 8. در جمله ی a در بخش مربوط به تصاویر ردیف 4 ضمیر موصولی them  به اشتباه در آخر جمله نوشته شده است.

 9. در شماره ی 21 کلمه ی  author خارج از کتاب است.

 10. در شماره ی 27 کلمه ی neighborhood خارج از کتاب است.

 11. در شماره ی 30 نکته ی مورد نظر مربوط به بخش word attack است که به اشتباه در بخش گرامر داده شده است؛ در همان بخش word attack کتاب هم پیچیدگی پاسخ دهی مورد نیاز برای پاسخ این سوال نه تدریس شده است و نه مورد نظر هست؛ حتما به این سبب حق دانش آموزان ضایع می شود.

 12. در ردیف 9 متن شماره ی 1 وجود تعداد نوزده عبارت یا کلمه ی خارج از کتاب به شرح زیر امکان پاسخ گویی را از بسیاری از دانش آموزان سلب می کند:

(physicist, graduating, Patent, theoretic, Theory, Relativity, Prague, Prussian, Academy, award, strict, citizen, President, atomic, bomb, lectures, speeches, hospitalized, stomach)

 1. در شماره ی 35 کلمات گزینه های 1 و 2 و3 خارج از کتاب هستند و اتفاقا گزینه ی صحیح هم کلمه ای خارج از کتاب است.

 2. کلمه ی academic در گزینه ی د شماره ی 36 خارج از کتاب است.

 3. کلمه ی graduation در شماره ی 38 خارج از کتاب و مانع پاسخ گویی صحیح است.

 4. کلمه ی fear در شماره ی 40 خارج از کتاب است.

 5. در ردیف 10 متن شماره ی 2 بسیار طولانی است و وجود تعداد نه عبارت یا کلمه ی خارج از کتاب به شرح زیر امکان پاسخ گویی را دو چندان دشوار می نماید:

(radiant, Photosynthesis, roots, leaves, muscles, run out(سه بار تکرار), unlike, capture, transform)

 1. در شماره ی 42 گزینه ی اول کلمه ی reach خارج از کتاب است.

 2. در شماره ی 48 کلمه یcovered   خارج از کتاب است.

 3. در جمله ی مربوط به شماره ی 52 عبارت on foot خارج از کتاب است.

 4. پاسخ باز به شماره ی 55 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 5. پاسخ باز به شماره ی 56 که نمره دهی آن بر اساس سلیقه ی مصحح است در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 6. در خط اول شماره ی 56 کلمه یbones  خارج از کتاب است.

 7. در ردیف 14 قسمت a کلمه یsuddenly  خارج از کتاب است.

 8. در ردیف 14 بخش ب ضرب المثل های شماره های 58، 59 و 60 که همه جمله هستند و لازم است در پایان علامت نقطه داشته باشند، نقطه گذاری نشده اند.

 9. در هر دو بخش مربوط به ردیف 16 نمره دهی بر اساس سلیقه ی مصحح است. در امتحان نهایی حتما موجب تفاوت و بی عدالتی در نمره دهی خواهد شد.

 10. در ردیف 16 بخش د کلمه ی  uniformخارج از کتاب است.

در پایان یادآور می شوم که هر دو نمونه سوال امتحان درس زبان انگلیسی در تیرماه 99 بیش از اینکه امتحان هایی بر اساس و منطبق با سطح کتاب باشند، آزمون های بسندگی  بسیار بالاتر از سطح کتاب هستند.

 

پیشنهاد:

تفکیک نمره ی شفاهی از نمره ی کتبی به گونه ایکه امتحان شفاهی مستقل از امتحان کتبی باشد و اختصاص نمره ی شفاهی به طور کامل به معلم مدرسه واگذار شود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نقدی بر سوالات امتحان درس زبان انگلیسی تیر 99

 

یکشنبه, 15 تیر 1399 15:13 خوانده شده: 1452 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +7 -3 --
رضا 1399/04/15 - 16:01
سلام
بسیار عالی است .
دقیق، موشکافانه و علمی به این مشکل پرداخته شده...
پاسخ + +3 -5 --
ناشناس 1399/04/15 - 16:36
در پیشنهادی که بالا داده شده،بنظر نویسنده آیا عدالت آموزشی برقرار خواهد شد اگر بخش شفاهی امتحان توسط معلم مربوطه گرفته شود؟اگر عده ای از معلمان آزمون شفاهی را ساده گرفتند و عده ای دیگر با سختگیری و دقت زیاد چطور؟ اگر یک عده ارفاق کردند و عده ای دیگر نکردند چی؟
پاسخ + 0 0 --
رضا 1399/04/15 - 17:40
سلام
با اوضاع فعلی قطعاً نه عدالت برقرار میشه و نه برابری در شکل و کیفیت برگزاری آزمون!
حداقل اگر به معلمین بسپارند و نمره جداگانه ای برای آن در کارنامه در نظر بگیرند که این نمره در معدل کتبی دیپلم درج نشود،در نتیجه حتی در صورتیکه معلمین نمرات بالا هم به دانش آموزان بدهند بازهم مشکلی پیش نخواهد آمد ،چون در کنکور تاثیری نخواهد داشت...
دو نمره جداگانه کتبی و شفاهی ...
پاسخ + +4 -2 --
مدرس آزاد 1399/04/15 - 17:48
سلام و خسته نباشید به نویسنده

چه کسانی به سؤالات یا لغات خارج از کتاب بهتر پاسخ می‌دهند؟؟ آموزشگاه دیده ها !

جهل مرکب از مرکب قلم ذهن، قابل استخراج است؛

اونا اینن دیگه ! از فیزیک و ریاضی و ... نگو و نپرس !

تلخی توهّم در علوم انسانی تلختر است !!
پاسخ + +6 -3 --
ناشناس 1399/04/15 - 18:15
خیلی عالی به موضوع پرداخته ای. برای اینکه دهان مثلا اون بالایی ها را ببندند آورده اند عکس شهیده فهیمده را تو سوالات چپونده اند. آخر چه ربطی داره. تبلیغ خودکشی تین ایجرها. خدا به داد ما برسه
پاسخ + +4 -2 --
دبیر تهرانی 1399/04/15 - 21:11
سلام. نه تنها امتحان انگلیسی بلکه تمام امتحانات رشته ادبیات و علوم انسانی سخت بود. گویی هدف انتقام بود. امسال دانش آموزان افسرده شدند همه جای کشور شهر ثروتمندی مانند تهران نیست. چرا طراحان همه کشور را در نظر نمی گیرند. چرا امسال این قدر وحشتناک سوال داده شد. انگلیسی از علوم و فنون بدتر علوم و فنون ادبی از ادبیات بدتر. یکی از دیگری بدتر بود. به چشم خوم افسردگی بچه ها حتی دانش آموزان زرنگ را در حوزه های امتحانی دیدم. صدای معلم متشکریم. امیدوارم صدای معلم را به گوش مسئول امتحانات برسانید. لااقل بداند که چه ضربه ای به بچه ها زده است.
پاسخ + +6 -3 --
نرگس صادق 1399/04/15 - 22:06
با سلام و عرض ادب . متاسفانه آزمون زبان انگلیسی نهایی با چالش های بسیار زیادی همراه بود و متاسفانه تنها قربانیان این آزمون کاملا غیر استاندارد ، دانش آموزان پایه دوازدهم هستند . فرزند بنده که اتفاقا از سطح زبانی بالایی برخوردار است ، آرزو می کند که ای کاش روز آزمون به کرونا مبتلا میشد که موجب می شد به تنهایی در کلاس ازمون بدهد که لااقل صدای فایل صوتی را بشنود چون امسال به دلیل شیوع کرونا ، آزمون در سالن های ورزشی بزرگ برگزار شد که وجود صدای کولر ، ا‌کو شدن صدای فایل ، و دستگاههایی با کیفیت پایین باعث شد که اصلا دانش آموزان صدای فایلها را نشنوند و متاسفانه طراح به این موارد هیچگونه توجهی نکرده است و براحتی حتی دانش آموزانی که از دانش زبانی بالایی برخوردارند تنهد به دلیل نشنیدن صدای فایلها ، نمره زیادی را از دست دادند . به امید روزی که عدالت آموزشی تا حدودی از سوی مسئولین کشورم رعایت شود . با احترام
پاسخ + +5 -3 --
سید احمد ساجدی 1399/04/16 - 01:03
درود بر شما و درود بر وجدانهای پاک معلمانی که جز بحق زبانشان نچرخد.بسیار دقیق و علمی مراتب را فرمودید .بنده جز تائید کاام منطقی تان عرضی نمیتوانم داشته باشم.
متاسفانه تازیانه استبداد و خود رائی و مافیای پنهان و آشکار عده ای از سالها پیش بر تن تعلیم و تربیت بویژه زبان انگلیسی فرود آمده و همچنان ادامه دارد.
بسیار متاسفیم
درود بر شما و حمایتمان را از این نقد عالمانه اعلام میکنیم
سپاس معلم
پاسخ + 0 -1 --
علی هاشمی طاهری 1399/04/16 - 14:28
با سلام و عرض ادب
در بخش listening با ضعفهایی که برشمردید کاملاً حق مطلب را بیان نمودید. تنها نقد بنده پیشنهاد شما است. آیا با جدا کردن listening از آزمون نهایی و سپردن آن به دست من معلم عدالت در آموزش زبان برقرار میگردد یا در همان مسیر بیحاصل گذشته قرار میگیریم. شکی نیست که امکانات بسیاری از مدارس برای اجرای دقیق و عادلانه آموزش و آزمون listening ضعیف است، ولی دلیلی وجود ندارد تا مسیر درست را به بهانه کمبودها به بوته فراموشی بسپاریم.
پیشنهاد: اساتید زبان بر سیستم clt اصرار ورزند و به موازات آن به مسئولان و مدیران و تصمیم گیران فشار بیاورند تا این مسیر درست ولی سنگلاخی را هموار کنند.
یا حق
پاسخ + +3 -2 --
بهزاد 1399/04/16 - 16:26
جناب آقای نوری دبیر یکی از فرزندان من بودند خودشان خیلی هم خوب عمل نمیکردند و کاملا سنتی هستند.حالا که آموزش و پرورش بعد از سالها امکان مهارت گوش دادن را هر چند ناقص فراهم کرده امثال شما نمیگذارند و تیشه به ریشه میزنند.بالاخره زیر ساختها باید اصلاح شوند و مدارس باید مجهز شوند این دلیل نمیشود یکی از مهارتهای اصلی زبان به دبیر واگذار شود که سلیقه ای عمل کند.۲۷ سال اینطوری عمل کردند و برونداد سیستم قبلی را دیدیم! من فکر میکردم دبیرانی مثل آقای نوری دفاع میکنند نه اینکه مخالف باشند.این ها به نفع کاسبان کنکور عمل میکنند که امیدوارم نادانسته باشد.
پاسخ + 0 0 --
تقوی 1399/04/16 - 23:12
خیلی جالب بود،اما عجیب اینکه اولیاء به شدت معترض هستند که آزمون نهایی حق دانش آموزان را ضایع کرده،حتی دانش آموزان درسخوان که چند سال هم آموزشگاه رفته اند معترض هستند.
بعد شما تحت عنوان اولیاء نگران رویکرد مثلاً ارتباطی که ادعایی ببش نیست شده اید؟؟
حداقل تا جاییکه سراغ داریم نویسنده این مقاله کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دارند و مولفان کتاب تخصص در زبانشناسی و زبان فارسی!!
شما به عنوان اولیاء (!) منعکس کننده نگرانی چه کسانی هستید؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر زبان انگلیسی 1399/04/21 - 06:19
کاملا با نظر شما موافقم. هر تغییری نیازمند زمان است تا مورد پذیرش دیگران قرار بگیرد. درس زبان انگلیسی که درس تاریخ یا جغرافیا نیست که دانش اموزان حفظ کنند و بروند امتحان بدهند .مهارت های خواندن در دانش اموزان باید تقویت شود تا از طریق حدس زدن از پس متنهای مختلف بر بیایند. تحول در ارزشیابی درس زبان انگلیسی را باید با دید مثبت نگاه کرد.
پاسخ + +2 -2 --
شیرین‌ 1399/04/16 - 17:02
ما به عنوان همکار چطور می تونیم آنقدر نقادانه به سوالات نگاه کنیم ... اگر هدف خیلی از همکاران این باشد که آزمون شنیداری حذف شود واقعا باز به روش سنتی روی می آوریم
و سوالات باز به روش سنتی طراحی خواهد شد اتفاقا برخلاف نظر این همکار محترم خیلی از سوالات رویکرد ارتباطی داشته و منطبق بر هدف کتاب می باشد
پاسخ + 0 0 --
علی 1399/04/16 - 23:06
سلام
رویکرد جدید به شدت به دانش آموزان آسیب وارد کرده.
حتی دانش آموزان آموزشگاه رفته ما هم از این آزمون گله مند هستند.
اسیب های این رویکرد فعلا بیشتر از منافع آن بوده است.
ضمنأ رویکرد جدید فقط در حد یک ادعاست و در کتابها و خصوصاً بخی شنیداری آن کمبودها کاملا آشکار است.
آنچه در کتابها عرضه شده با آنچه در سوال مورد انتظار است هیچ تناسبی با هم ندارند.
پاسخ + +4 -3 --
محرم 1399/04/16 - 23:34
بنده متخصص زبان انگلیسی نیستم ولی به عنوان یکی از مراقبین حوزه امتحانی شاهدبودم که سیستم صوتی اصلن مناسب این کار نبود.ازسایر حوزه ها هم سوال کردم وضع به همین منوال بود.بروندادسیستم قبلی هرچند خوب نبوده ولی لااقل نا امیدی ویأس دانش آموز را هم نداشته است.نبود امکانات صوتی مناسب دودش به چشم دانش اموز می رود.امتحان را با جنگ اشتباه نگیریم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/04/17 - 09:20
احسنت برشما...
متاسفانه مسوولین اصلأ به این مسایل توجهی ندارند.
پاسخ + 0 0 --
اكبري 1399/04/17 - 12:35
خود گويي و خود خندي ....
پاسخ + 0 -1 --
شهرام 1399/04/20 - 12:08
ما که این امتحان افتادیم دور زبان رو تو کنکور هم خط کشیدیم.
از معلما می‌خوام اونقدر نقد بنویسن واسه این امتحان تا سال های بعد دیگه تکرار نشه. ما سوختیم بزار بقیه نسوزن
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1399/04/20 - 13:13
سلام اصلا حال ما بیجاره روستایی هارو درک نمیکنن منه روستایی بی بضاعت چگونه میتونستم به اموزشگاه زبان برم اکر هم میرقتم بازم نمیتونستم به این سوالات که خیلی فراتر و سخت تر از کتاب بود باسخ بدم این انصاف نیس که تو نوبت اول من 19.5شدم الان این نهایی رو نمیدنم چن میشم و کلی معدلم رو بایین میاره
پاسخ + 0 -1 --
سید رضا مرتضوی 1399/04/20 - 13:14
بسیار عالی.دلسوزانه و واقع بینانه
پاسخ + +1 -1 --
سید رضا مرتضوی 1399/04/20 - 13:16
بسیار عالی.دلسوزانه و واقع بینانه
خدا امثال شما را زیاد فرماید.
پاسخ + +1 -1 --
امینی 1399/04/20 - 17:32
واقعا متاسفم برای طراحان سوال. امتحانات علوم انسانی از جمله
زبان، علوم فنون خیلی سخت طرح شده بود.بی کیفیت بودن بخش شنیداری و سخت بودنش یه طرف سوالات دیگه هم که...
انگار قصد طراحان سوال فقط این بود اکثرن بیفتن و از هرچی درس و ادامه تحصیل هست بیزار بشن. وقتی اونایی که زبانشون قوی هست کلاس رفتن اعتراض کردن پس ما که فقط توی مدرسه تدریس دیدیم چی بگیم. من که نمیگذرم از حقی که ازم ضایع شد
هرچند مشکل از طراحان سوال نیست. از اونایی هست که همچین آدمایی رو مسئول طراح سوال کردند.
پاسخ + 0 -1 --
غلام 1399/04/22 - 00:20
بسه دیگه حالمون دیگه از درس به هم میخوره خجالت بکشید ما تلاشمونا بکنیم ولی اخرش اینطور بشه طراح محترم ....
پاسخ + 0 -1 --
غلام 1399/04/22 - 00:20
بسه دیگه حالمون دیگه از درس به هم میخوره خجالت بکشید ما تلاشمونا بکنیم ولی اخرش اینطور بشه طراح محترم ....

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور