صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري فرد/ کارشناس ارشد جامعه شناسی

آقاي فاني، کدام واقعيت ها را بايد گفت؟

تا اين لحظه هيچ تشکلي مستقلاً درباره جلسه يا جلسات مذکور با وزير آموزش‌وپرورش اعلام نظر نکرده است و مشخص نيست که اين جلسات با حضور کدام تشکل ها و در راستاي چه اهدافي برگزار شده است/ فرهنگيان از دولت تدبير و اميد انتظار داشتند که براي ايجاد تحولي لازم و ضروري، آموزش‌وپرورش را به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي خود در نظر گيرد/ کدام اقدام قابل ملاحظه ای که رضايت قاطبه معلمان را به همراه داشته اتفاق افتاده است و تشکل هاي منتقد بي طرف آن را وارونه جلوه داده اند که آقای وزير تقاضاي حقيقت گويي مي نمايد / وقتي از مطالبات فرهنگيان گفته مي شود فقط مشکلات اقتصادي و رفاهي نيست، منظور تمام الزامات حرفه‌اي شغل معلمي است/ اراده‌اي جدي براي حل مشکل معيشتي معلمان وجود ندارد/ هنوز کلاف سردرگم آموزش‌وپرورش از بوروکراسي اداري رنج مي برد/ چقدر از مديران کل آموزش‌وپرورش و همکاران ستادي شما بر اساس شايسته سالاري و لياقت، و نه باندبازي، اکنون با تکيه بر صندلي رياست دغدغه ارتقاء شان و جايگاه آموزش‌وپرورش را دارند/ اين چيزي که شما اجرا مي‌‌کنيد، قانون مدیریت خدمات کشوري است نه رتبه‌بندي/ نقش حضرتعالي در دولت و رابطه شما به عنوان وزير دستگاه عريض و طويل آموزش کشور با مجلس چگونه است/ آقاي فاني در اجراي برنامه‌هاي تحول در آموزش‌وپرورش نمره خوبي نگرفته ايد و اين وزارتخانه از مسير استراتژي «کيفيت‌بخشي» خود دور شده است و متأسفانه برنامه‌ريزي صحيح و هدايت درست و مناسب در مورد منابع بودجه آموزش‌وپرورش وجود ندارد

 

 نقد عملکرد فاتی وزیر آموزش و پرورش و نظر تشکل های فرهنگیان در مورد کارنامه آموزش و پرورش به گزارش خبرگزاري فارس، وزير آموزش‌وپرورش در گردهمايي نمايندگان تشکل هاي صنفي از آنان خواست تا واقعيت‌ها و کارهاي انجام شده را به درستي بيان نمايند. صرف‌نظر از ارزيابي تعاملات وزير و تشکل هاي صنفي، ظاهراً اين گونه استنباط مي‌شد که نمايندگان تشکل ها از توضيحات وزير آموزش‌وپرورش قانع شده باشند. تا اين لحظه هيچ تشکلي مستقلاً درباره جلسه يا جلسات مذکور با وزير آموزش‌وپرورش اعلام نظر نکرده است و مشخص نيست که اين جلسات با حضور کدام تشکل ها و در راستاي چه اهدافي برگزار شده است. اميد است که نمايندگان تشکل هاي حاضر در جلسه هم انديشي با وزير در راستاي شفاف سازي نسبتبه اطلاع رساني اقدام نمايند.

حاکميت و مسوولان ارشد نظام عزم جدي و همگاني براي تحول در وزارت آموزش‌وپرورش را ندارند که اگر اراده‌اي جدي وجود داشته باشد مسايل آموزش‌وپرورش هم مي‌تواند در مسير رفع مشکلات قرار گيرد. فرهنگيان از دولت تدبير و اميد انتظار داشتند که براي ايجاد تحولي لازم و ضروري، آموزش‌وپرورش را به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي خود در نظر گيرد.

متاسفانه آموزش‌وپرورش آن طوري که بايد و شايد در اولويت‌هاي کشور قرار نگرفته و هميشه از کمبود اعتبارات و تخصيص‌ها رنج برده است.

نبايد فراموش کرد که علي رغم نگاه غلط به مقوله آموزش‌وپرورش به عنوان يک دستگاه هزينه‌اي، آموزش‌وپرورش يک دستگاه سرمايه‌گذاري است و کمبود امکانات و اعتبارات در آموزش‌وپرورش باعث ايجاد فاصله در مسائل کيفيت بخشي در آموزش مي‌شود.

فارغ از تمامي بحث ها پيرامون مسائل آموزش‌وپرورش به ويژه در زمينه معيشت معلمان؛ بايد به اين نکته انديشيد که کدام اقدام قابل ملاحظه ای که رضايت قاطبه معلمان را به همراه داشته اتفاق افتاده است و تشکل هاي منتقد بي طرف آن را وارونه جلوه داده اند که آقای وزير تقاضاي حقيقت گويي مي نمايد؟

آقاي وزير!

کدام واقعيت ها را بايد گفت؟

وقتي از مطالبات فرهنگيان گفته مي شود فقط مشکلات اقتصادي و رفاهي نيست، منظور تمام الزامات حرفه‌اي شغل معلمي است. امروز فرهنگيان دغدغه امکانات رفاهي، آموزشي، منزلت اجتماعي و مسائل اقتصادي دارند. بي‌ترديد اولويت درخواست‌ها و مطالبات معلمان ارتقاي وضعيت معيشتي است که متاسفانه اراده‌اي جدي براي حل مشکل معيشتي معلمان وجود ندارد.

آقای وزير، علارغم کاهش نسبي تعداد بخشنامه و سعي در تمرکز زدايي و واگذاري بخشي از اختيارات به ادارات کل استان ها هنوز کلاف سردرگم آموزش‌وپرورش از بوروکراسي اداري رنج مي برد. صدور دستور‌العمل ها و بخشنامه هاي گوناگون و غير ضروري براي هر کارينشان از عملکرد ضعيف و بی تدبيری در حوزه مديريتي وزارتخانه مطبوع تان دارد.

درست است که تمرکز زياد در يک سازمان مانع خلاقيت و نوآوري است، اما به راستي شما براي کاهش مشکلات چقدر به فکر ارتقاء کمي و کيفي وزارتخانه متبوع خود بوده ايد؟

آيا به اين اندشيده ايد که چقدر از مديران کل آموزش‌وپرورش و همکاران ستادي شما بر اساس شايسته سالاري و لياقت، و نه باندبازي، اکنون با تکيه بر صندلي رياست دغدغه ارتقاء شان و جايگاه آموزش‌وپرورش را دارند؟!

مطمئناً انتصاب مديران بازنشسته و ناکارآمد در سطوح ستادي مشکلات متعددي را براي اين حوزه ايجاد کرده است.

اجراي ناقص رتبه‌بندي در دولت تدبير و اميد را نمي توان اقدام بزرگي دانست و درصدد مقايسه با وزاري قبلي درخصوص افزايش حقوق برآمد.اجراي ناقص طرح رتبه‌بندي معلمان نه تنها باعث بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي کيفيت نيروي انساني نشد، بلکه انگيزه ورشد و تعالي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمين را تحت تاثير قرار داد.

ارتقاي رتبه‌بندي يعني ارتقاي شغلي نه توزيع پول؛ رتبه‌بندي يک فرآيند است و اين چيزي که شما اجرا مي‌‌کنيد، قانون مدیریت خدمات کشوري است نه رتبه‌بندي!

آقای فانی!

از دستاوردهاي ساماندهي نيروي انساني گفته ايد. بي‌گمان کارهاي شتاب زده و کارشناسي‌نشده‌ بيشترين آسيب‌ها را به آموزش‌وپرورش وارد خواهد کرد. ساماندهي نامناسب نيروي انساني باعث مشکلاتي در کيفيتکاري و توزيع نامناسب نيروي انساني شده است.ساماندهي نيروي انساني بايد به عنوان يک اولويت در دستور کار اين وزارتخانه قرار گيرد چرا که برنامه‌ريزي و مديريت مناسب نيروي انساني دغدغه ي بسياري از معلمان است.

آقاي وزير!

آيا تلاش براي مقايسه خود با هم کيشان سابق و بيان اينکه در دولت تدبيرواميد به شدت با محدوديت اقتصادي و مالي مواجه هستيد و عدم توجه دولت به وزاتخانه تان،فرافکنی نيست ؟

سوال اساسي اين است که نقش حضرتعالي در دولت و رابطه شما به عنوان وزير دستگاه عريض و طويل آموزش کشور با مجلس چگونه است؟

آيا جز اين است که حضرتعالي و سياستگذران عالي آموزش‌وپرورش بايد با تمام توان و ظرفيت ها براي ارتقا سازمان متبوع تان تلاش کنيد؟ آيا مشکل تأمين اعتبار و بودجه وزارتخانه فقط مختص آموزش‌وپرورش است؟

آيا اين بي تحرکي پيامی به بدنه جامعه فرهنگيان القاء نمي کند که فاني نمي‌‌تواند حق و حقوق فرهنگيان را از دولت بگيرد؟

جناب فاني

مطالبات در نظر معلمان ليست بلند بالايي دارد. مطالبات فقط به معوقات محدود نمي شود که آن را اعلام عمومي مي‌کنيد !

تبعيض فاحش در زمينه معيشت معلمان، حق‌التدريس هاي معوق و حق الزحمه پرداخت نشده امتحانات،حقوق معوق سرباز معلم‌ها،بيمه طلايي فرهنگيان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و اقدامات رفاهي فرهنگيان هم جزء مطالبات به حق معلمان محسوب مي شود.معلمان اين واقعيات تلخ را با پوست و استخوان خود لمس مي کنند و نيازي به بازنمايي از طريق ديگران نيست.

آقاي فاني ؛ فرموده بوديد که کار در آموزش‌وپرورش بسيار سخت است و مطالبات فرهنگيان چيزي نيست که در طي چهار سال محقق شود و خواستار منطقي شدن انتظارات شده بوديد.

آيا تقاضاي عدم انتصاب مديران سياسي و ناکارآمد در آموزش‌وپرورش، عدم برگشت به‌کار نيروهايبي‌انگيزه بازنشسته، اجراي قانون استخدام مربيان پيش‌دبستاني، حق‌التدريسي و مربيان نهضت سوادآموزي، اقدام لازم براي اجراي کامل سند تحول آموزش‌وپرورش، رويکرد جدي و برنامه‌محور درباره دانشگاه فرهنگيان و تقويت بنيه پژوهش فرهنگيان، نظارت درست بر استفاده از منابع صندوق ذخيره فرهنگيان و توجه به بيمه‌هاي درمان و تکميلي فرهنگيان انتظارات غيرمنطقي هستند؟

و کلام آخر:

آقاي فاني در اجراي برنامه‌هاي تحول در آموزش‌وپرورش نمره خوبي نگرفته ايد و اين وزارتخانه از مسير استراتژي «کيفيت‌بخشي» خود دور شده است و متأسفانه برنامه‌ريزي صحيح و هدايت درست و مناسب در مورد منابع بودجه آموزش‌وپرورش وجود ندارد.

بر کسي پوشيده نيستکه فرافکنی و شتاب زدگی يکي از بزرگترين آسيب‌هاي مديريتي در هر سازمان است و معلمان با نگاهي به برنامه ها و اقدامات انجام گرفته به درستي و منطقي درباره عملکرد شما به قضاوت خواهند نشست.

آقاي فاني! مشکل ما همين مسائل است.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 06 تیر 1395 ساعت 09:44 خوانده شده: 1813 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +16 -1 --
سمانه گرامی 1395/04/06 - 10:44
به نام خالق هستی
استاد گرامي و ارجمند آقای طاهری فرد چه مطلب تامل برانگیز و ارزشمندي در رابطه با توانمندی وزیز آموزش و پرورش مطرح نموديد.
اميد است مجلس دهم در نسبت به احقاق حقوق معلمان به وظايف قانوني و تاريخي خود عمل کند !
با تقديم احتراما ارادتمند شما سمانه گرامی
پاسخ + 0 0 --
بهلول 1395/04/07 - 01:59
ساعت 2 بامداد روز دوشنبه مصادف با سالروز شهادت مولا علي ع و شب قدر
دعاي بنده حقير :
خدايا هر مسئولي كه مي توانست براي معيشت و منزلت فرهنگيان كاري انجام دهد و انجام نداد هم در اين دنيا و هم در روز قيامت شرمنده و سرافكنده اش بنما .معيشت و منزلتش را نابود كن . به حق عدالت اول مظلوم عالم علي بن ابيطالب ع
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/04/07 - 03:42
ارزوم شده استیضاح جناب فانی با رتبه بندی ناقص ک اجراشد
پاسخ + 0 0 --
آرش 1395/04/10 - 23:53
سخن معلم لطفا یک نظر سنجی در مورد میزان رضایت از عملکرد فانی بزارید تا حال که سیاسی کاری باعث ماندن یک فرد نالایق بر مسند آموزش و پرورش شده است ، لااقل خود فانی بفهمد لحظه لحظه ماندنش بر این مسند با لعن و نفرین یک میلیون معلم ، برای خود و خانواده اش همراه است .
پاسخ + +13 0 --
فرهنگی 1395/04/06 - 10:51
موافقم.
پاسخ + +15 0 --
ابوالفضل 1395/04/06 - 11:02
بسیار عالی واقعا منابع مالی اموزش و پروش با سازماندهی نامناسب و سودجویی یک عده به هدر میره(واقعا چقدر میانگین حقوق ها اشتباه اعلام میشه کجا این پول مسیرش به جیب ی عده کج مشه)ایا مثل فیشها نجومی این دزدی ها هم برملا خواهد شد
پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1395/04/06 - 11:07
با سلام وخسته نباشید به کارشناس محترم
من فکر میکنم اعضای تشکل ها از قشر معلمان نیستد
یا اینکه بسیار ساده تشریف دارند که اصلا پای صحبتهای
تکراری و بدون عملکرد وزیر محترم وقت خلفي میکنند!!!
برادر من
اموزش وپرورش متمرکز
دستور العملهای متمرکز هم میخواد دیگه
همه باید مطیع باشیم
بی چون وچرا تسلیم
تشکل و.......
فرمالیته است و بس
پاسخ + +14 0 --
ناشناس 1395/04/06 - 11:14
در يك كلام فقط ظاهر و رياكاري رشد داشته.
فاني ....، البته فقط برأي معلمان.
وزير صرفه جو از جيب معلم و تقديم آن به دوستان تا دريافتهاي آنچناني داشته باشند.
دروغ و خيانت شرم آور در جا انداختن ارتقاب شغلي خدمات كشوري (البته اون هم ناقص) به جاي رتبه بندي اصلي.
سعي در زياده خواه نشان دادن معلمان در برابر أفكار عمومي با بيان امارهاي مبهم.
البته خدا فاني و دوستاش را با لو رفتن حقوق در ارگانهاي ديگر رسوا كرد.
و خيلي خيانتهاي ديگر .
حالا در نهايت بي عاري دنبال ثابت كردن چيست؟!!!
پاسخ + +14 0 --
آموزگار مظلوم ایرانی 1395/04/06 - 12:01
احسنت بر شجاعت شما اقای طاهری بخاطر انتقاد بسیار بجا و صحیح درباره مدیران بی انگیزه و سیاسی وزارت اموزش و پرورش. این مدیران نه بخاطر شایستگی و توانمندی، بلکه فقط به خاطر باند بازی و سیاسی کاری مشغول بکارند و هیچ دغدغه ارتقاء معیشت معلمان را ندارند و فقط بفکر منافع همکیشان خود هستند.
پاسخ + +14 0 --
محسن دانشور 1395/04/06 - 12:30
با توجه به مشکلات بیشمار وزارت اموزش و پرورش کمال تشکر را از بیان نکات کلیدی و درد همه فرهنگیان را دارم.انشاله وزیر اموزش وپرورش و سایر مدیران کل با خواندن این مقاله قدری تامل نموده و در این مدت باقیمانده به فکر فرهنگیان باشند.
پاسخ + +17 0 --
ناشناس 1395/04/06 - 12:31
خود آقای فانی بازنشسته است پس باید عزل مدیران بازنشسته را از خودش شروع کنه!
پاسخ + +10 0 --
علی 1395/04/06 - 12:58
از ... وزیر بگویید
پاسخ + +13 0 --
بازنشسته 1395/04/06 - 13:18
با توجه به اینکه حقوق شاغلین در اواسط سال گذشته افزایش یافت باید حقوق بازنشسته ها هم افزایش یابد.این دولت بی سرو صدا دارد به بازنشسته ها ظلم می کند باید مسئولین قوای مقننه و قضاییه و رسانه ها در مقابل این ظلم بایستند.
پاسخ + +18 0 --
جلیل 1395/04/06 - 14:04
در حالی که به حقوق معلمین فقط دوازده درصد اضافه شد تعرفه تلفن ثابت 50 درصد افزوده شد حالا چرا تورم 12 دردی مشمول مخابرات نمیشود معلوم نیست با روندی که دولت اکنون در پیش گرفته نارضایتی به شدت گسترش خواهد یافت و انتخاب مجدد روحانی در سال اینده چنانچه رقیب مناسبی پیدا شود بسیار سخت خواهد کرد فشای فیش های میلیاردی مدیران و دستور عدم پیگیری از طرف روحانی بنا به ادعای نماینده مجلس کریمی قدوسی افزایش چند بارزه حقوق کارمندان بانک و دارایی و عدم رسیدگی به معیشت معلمان و عدم تغییر وزیر درحالی که قاطیبه معلمان از وی ناراصی اند شکست روحانی را در پی خواهد داشت که باید از همین اکنون بگوییم خداحافظ روحانی
پاسخ + +12 0 --
ناشناس 1395/04/06 - 14:21
احسنت بسیار عالی بود. جانا سخن از دل ما میگویی. واقعا متشکریم که حرف دلمان را با. قلم توانایتان بیان کردید. کاشکی وزیر. هم میخواند. به امید روزی که تبعیض وبی عدالتی جایی در کشور نداشته باشه. پایدار باشید
پاسخ + +8 -17 --
دلارام 1395/04/06 - 14:49
بهر حال کارهای شایسته این وزیر را نباید نادیده گرفت چون وضع حقوقی ما نسبت به چند سال کذشته خیلی بهتر شده است
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1395/04/07 - 05:21
حق التدریسها رو نداده معوقات روهم نداده تقدیر می کنی؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 10:04
کدام کار مثبت رو انجام دادند. اگر اجرای ناقص رتبه بندی رو میگید که اگه قرار بود این طوری اجرا شه بهتر بود اجرا نشه. اگه در بوق و کرنا کردن پرداخت معوقات را میگید و بیمه تکمیلی که الان هیچ جا حتی برا وزیت هم قبول نمی کنه و هزاران کار بی فابده دیگه که جای گفتن نیست.
پاسخ + +13 0 --
رستگار مومنی 1395/04/06 - 14:57
آقای طاهری فرد عزیز، بسیار بجا و عالی بود، اما افسوس انکه بجایی نرسد، فرباد من و تو. اقایان کوششون بدهکار نیست. اگر فرباد رسی بود که تا بحال باید مشکلات معلمان مرتفع می شد. بهر حال بابت اتعکاس مسائل و مشکلات معلمان از تو ممنونم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 12:00
اگه من و تو ما شیم ، همه چیز درست میشه. جامعه فرهنگیان با جمعیت یک میلیونی که با خانواده ها چبزی حدود 6 میلیون میشند و حدودا دارای 4 میلیون رای بالقوه هستند می توانند هر خواسته ای را به مجلس نشینان و دولتیان بفهمانند. اما افسوس که یاری گری نبست.
پاسخ + +14 0 --
مدیرمدرسه ابتدایی 1395/04/06 - 15:01
آقای وزير تقاضاي حقيقت گويي مي نمايد:ازمنزلت ومعیشت معلمان هم بگذریم.مدارس فرسوده وتخریبی وکمبودشدیدفضای آموزشی ،عدم اختصاص سرانه به مدارس دولتی وعدم توانایی مالی مردم درکمک به مدارس ،قبوض انباشته شده گاز،برق وآب وقطع انشعابات این مدارس توسط ادارات گاز،برق وآب ،تراکم بالای کلاس ها به خاطرمقوله باصطلاح سازماندهی نیروی انسانی توسط همین وزیز ،عدم تجهیزمدارس به فناوری های نوین باتوجه به تغییرات برنامه درس ملی ونظام ارزشیابی توصیفی ،جذب معلمان حق التدریس ،سربازمعلم ونیروهای مازاددوره های دیگه به دوره ابتدایی وسردرگمی این نیروهابعلت نگذارندن دوره های آموزشی لازم جهت کسب مهارت های اولیه تدریس و...اینها همه وهمه حقیقت هایی است که هیچکس پاسخگونیست!!!
پاسخ + +15 0 --
معلم 1395/04/06 - 15:55
جناب طاهری فرد مقاله جالب و قابل تاملی بود ولی مشکل خود
ما فرهنگیان هستیم. تا وقتی که اکثریت فرهنگیان متحد نشوند
و اقدامی عملی صورت نگیرد ره به جایی نخواهیم برد
گوش شنوایی برای شنیدن حرف حق و اجرای عدالت نیست.
پاسخ + +15 0 --
معلم 1395/04/06 - 16:35
متأسفانه بسیاری از فرهنگیان پس از مراجعه به مراکز درمانی با پاسخی مبنی بر لغو قرار داد بیمه آتیه سازان حافظ با مراکز درمانی،پزشکی مواجه می گردند، یعنی هیچ مرکزی اعم از پزشک،آزمایشگاه،سونوگرافی و... ییگربیمه تکمیلی فرهنگیان را قبول نمی کنند،این در حالیست که حق بیمه تکمیلی از فرهنگیان کسر می گردد.
آموزش وپرورش در مقابل سئوال فرهنگیان فقط به این پاسخ قناعت می کند که بعد از هزینه مدارک خود را تحویل داده تا بررسی شود.
لازم به ذکر است در اردیبهشت ماه که بودجه آموزش وپرورش تصویب شد ، بسیاری از نمایندگان از عدم وجودردیف بودجه برای بیمه طلایی فرهنگیان خبر دادند،که الان دارد خودنمایی می کند. حتی آموزش وپرورش اعلام کرده تا آخر شهریور هیچ فرهنگی نمی تواند درخواست لغو عضویت نماید.
تصویر نامه یکی از مراکز بیمه آتیه سازان حافظ در لینک زیر موجود است.
http://masood1358.mihanblog.com/post/1046
پاسخ + +11 -7 --
ناشناس 1395/04/06 - 16:36
شما فقط از اقای فانی انتظار داشته باشید که همین حقوق های بخور و نمیر رو تا اخر هر ماه بده ......بقیه پیشکش ...اقا خزانه خالیه .. 20 میلیارد دلار هم که قرار بدیم امریکا بویینگ بگیریم ...حقوق های نجومی ..و شیرین کاری های دولت قبلی ...چیزی برای مردم عادی نمی ذاره
پاسخ + +8 0 --
اموزگار 1395/04/06 - 22:33
دست از سر فانی بیچاره بردارین بابا.اون اختیاری نداره.
دلیل کسری بودجه و کمبود منابع هم که شکر خدا معلوم شد: حقوق های نجومی.
روسیاهی آخر به زغال ماند..!
پاسخ + +8 -4 --
ناشناس 1395/04/06 - 22:38
بهترین پیشنهاداین هست که خانمها که پنجاه درصد کل جمیعیت معلمان کشورهستندازیک طرف نان اورخانواده نیستند وازطرفی باهرمبلغی حاضرند کارکنند برای کمک بهتروبیشتربه معلمان مرد نصف حقوق بیشتربهشون ندند ودرعوض به حقوق اقایان اضافه کنند تاشرمنده خانوادههایشان بیشترازاین نشوند اجرکم عندالله
پاسخ + 0 0 --
دلارام 1395/04/07 - 01:42
اگر چنین شود پس خانمها با چه پولی به ظاهر خود برسند و هر کدام برای خود چند آپارتمان خالی بخرند و انبار کنند عزیزم
پاسخ + 0 0 --
ابوالفضل 1395/04/07 - 01:46
جل الخالق برادر من برو حقت درست بگیر اونها هم زحمت میکشن
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/04/07 - 01:54
راستی آقای فانی چقدر به فکر اوقات فراغت معلمان هستی آیا مثل اورگانهای دیگه به آنها بلیت استخر می دهی یا برایشان هتل در شمال می گیری که بروند . قابل توجه آنهایی که می گویند معلمها سه ماه بیکارند کاش میدانستند سه ماه خانه نشینی و عدم پول برای مسافرت ورزش و غیره چقدر سخت و زجرآور است. خدایا خودت به فریاد ما برس
پاسخ + 0 0 --
فرهنمد 1395/04/07 - 21:04
آقای عزیز؛ وزیر به همه ی ما معلمان جفا می کند؛ شما هم می خواهی به معلمان خانم زور بگویی . ما معلمان باید یاد بگیریم حقمان را از بالا بگیریم .
پاسخ + 0 0 --
علی 1395/04/08 - 00:46
ببخشید جناب فرهمند میتونید بگید خانمها مثلا چیکار میکنند که باید اندازه یک مرد عیالوار که باید یک خانواده رو بچرخونه حقوق بگیرن
پاسخ + +10 0 --
فیش نجومی.! 1395/04/07 - 01:17
تنها راه یک زندگی خوب و ایده آل در ایران امروز ظاهرا زد و بند و راه خلاف و ارتشا و.... است.
اینو من نمیگم. آقایونی که مدیر و مسئول هستن این راهو رفتن و ثابت کردن.!!
نمونه زندش همین فیش های نجومیه.
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1395/04/07 - 13:09
صفدر که یک عمر صفر گرفتی
دیدی ک چگونه صفر صفدر گرفت..!
صفدر حسینی حقوق بگیر نجومی صندوق توسعه ملی..!
پاسخ + +6 0 --
معلم 1395/04/07 - 13:11
آقاي فاني چگونه حق‌التدريس معلمان پرداخت نمي‌شود اما پاداش‌هاي ميليوني مديران به موقع داده مي‌شود. خودتان را جاي معلمان بگذاريد که ‌حق‌التدريس شان تا يکسال پرداخت نمي‌شود در وضعيت فعلي چه بر سر شما خواهد آمد؟ چرا وقتي حق معلمان را پرداخت مي‌کنيد مصاحبه و در تلويزيون اعلام عمومي مي‌کنيد؟
پاسخ + +7 0 --
حقوق نجومی 1395/04/07 - 14:58
اگر آقای فانی جرات دارند فیش حقوقی خودشون را رو کنند.
پاسخ + +4 0 --
لیلا زاهدی 1395/04/07 - 17:11
آموزش‌وپرورش سال‌هاست در تخصيص اعتبارات و بودجه در لفظ در اولويت قرار مي‌گيرد اما در عمل دراولويت قرار نمي‌گيرد. در اين ميان موضوعات متعددي از قبيل معيشت معلمان، کيفيت آموزشي، منزلت معلم، اقتصاد آموزش‌وپرورش، نهادها و تشکل‌هاي صنفي و مدني، نيروي انساني، فضاها و تجهيزات آموزشي، بازنشستگي و بازنشستگان، اقدامات رفاهي و واگذاري مدارس بيش از ساير مسايل مورد توجه قرار دارد. در حل مشکلات فرهنگيان، وزير، دولت و مجلس همه دخيل هستند.
پاسخ + +3 0 --
خلیلی / همکار 1395/04/08 - 12:12
اقای طاهری فرد انشاالله که اقای فانی شما رو از نون خوردن ندازه، اگه قرار بود بالادستان اپ به این مسایل اهمیت بدن و با یک مقاله شما متحول بشن، که تا حالا صد باره شده بودند. اما تلاشتون قبل تقدیره. براتون ارزوی موفقیت دارم.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1395/04/08 - 15:03
شما را بخدا ای مسولین حق وحقوق همه اقشارومعلمان را بدهیدواینقدر تبصره وماده بدون عمل ارائه نکنید خدا را خوش نمیاد.همه ما سالهاست فریب شما را بخاطر ارزشها وشهدا وکشورمان...تحمل کردیم کمی انصاف وعدالت داشته باشید دروغ ودغل جایی ندارد.مافنا شدیم وشما سوار بر اریکه قدرت ...به فریادمان برسید...
پاسخ + +3 0 --
آرش 1395/04/08 - 20:05
دولت مستعجل روحانی با انتخاب فانی از همان ابتدا نشان داد که اهمیتی برای معلم و آموزش قایل نیست .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور