صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري/ فرد کارشناس ارشد جامعه شناسی

نفع صندوق ذخيره فرهنگيان براي چه کساني است؟

اكنون دولت اعلام مي كند با توجه به مصوبه قانون پنجم توسعه نيازي به اختصاص سهم دولت نيست و از ابتداي سال 90 تكليفي براي تخصيص سهم به صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد/ چقدر فرهنگيان توانسته‌اند از فوايد اين فعاليت‌ها به جز آن مبلغ بازنشستگي که حقوقشان است استفاده کنند/ اطلاعات اندکي در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان در دسترس است زيرا گزارشي از عملکرد سالانه‌اش ارائه نمي‌شود/ صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي باشند/ صندوق ذخيره فرهنگيان يک شرکت سهامي نيست بلکه يک موسسه تجاري است و بر اساس قانون تجارت تاسيس شده است / قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که دست وزير آموزش‌وپرورش را براي انتخاب رئيس و اعضاي هيات مديره باز گذاشته است/ هيات امنا انتصابی نقش مجمع عمومي را به نيابت از اعضاء برعهده دارند. يکي از انتقادهاي اعضاي صندوق، فقدان مکانيسمي براي نظارت اعضاء بر فعاليت ده ها شرکتي است که توسط اين موسسه اداره مي شوند/ در اساسنامه ، نقش فرهنگيان به عنوان صاحبان سرمايه در اداره موسسه حتي بعد از گذشت دو دهه از فعاليت، هنوز مشخص نيست/ معلمان مي‌پرسند آيا مسوولان صندوق از ميزان رضايت اعضا اطلاع‌ دارند؟ آيا فعاليت‌هاي صندوق مورد بازرسي و حسابرسي قرار مي‌گيرد/ يکي ديگر از ابهامات موسسه، پرداخت پاداش هاي ميليوني به هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت هاي وابسته به آن است که نياز به تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان را دو چندان مي کند/ در اين ميان بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است

  صندوق ذخیره فرهنگیان از ابتدا تاکنون و چالش ها

در اواخر سال 73 انديشه ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان به عنوان يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولان فرهنگي کشور مطرح شد و در راستاي افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان، انديشه صندوق ذخيره فرهنگيان شکل گرفت.صندوق ذخيره فرهنگيان در خرداد 74 بر اساس مصوبه مجلس و در راستاي اجراي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمايت و کمک به تامين مالي فرهنگيان پس از دوران خدمت تاسيس شد و فعاليت آن بر اساس مواد 147 و 53 قانون برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم استمرار يافت.

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با سرمايه اي بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال به عنوان يك بنگاه اقتصادي، وابسته به آموزگاران مي کوشد تا با فعاليت هاي اقتصادي نظير اداره شركت ها، سرمايه گذاري در سهام شركت ها و صنايع بزرگ از جمله نفت، پتروشيمي و معادن و انجام امور خدماتي، منافع اقتصادي و سطح رفاه فرهنگيان عضو را بهبود بخشد.نداشتن چشم انداز و استراتژي بلندمدت، تنوع دارايي ها و سبد سهام موسسه و نيز پراكندگي آن، مانع از اعمال مديريت كارآمد و اثربخش شده است و علي رغم تلاش هاي صورت گرفته نرخ بازدهي و بهره وري در جهت پربار كردن سبد درآمدي اعضاء افزايش نيافته است.

تقريبا دو دهه از تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان مي گذرد و به رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته براي تأمين منافع اقتصادي فرهنگيان ، صندوق ذخيره فرهنگيان موفق عمل نکرده و عدم ارايه اطلاعات درست از فعاليت هاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضاء و عدم دسترسي آنان به آنچه در اين مجموعه اقتصادي مي گذرد باعث شده است که فرهنگيان از عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان ناراضي باشند.

طبق تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد و فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت نيز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. در حالي که طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، سهم دولت يک تکليف است و دولت بايد سهم خود را پرداخت نمايد، اكنون دولت اعلام مي كند با توجه به مصوبه قانون پنجم توسعه نيازي به اختصاص سهم دولت نيست و از ابتداي سال 90 تكليفي براي تخصيص سهم به صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد. دراين ميان بدون سهم دولت، صندوق ذخيره فرهنگيان، چندان توجيه اقتصادي ندارد.

صندوق ذخيره فرهنگيان يک موسسه تجاري است که اولين اولويت در اساسنامه آن توليد و افزايش سرمايه و ثروت براي تقويت توان مالي و معيشتي اعضاء در دوران بازنشستگي است. صندوق ذخيره فرهنگيان مي توانست کثرت جمعيت معلمان را يک ظرفيت ببيند و از آن در جهت ارتقاي معيشت شان استفاده کند.

اما مساله‌اي که وجود دارد اين است که چقدر فرهنگيان توانسته‌اند از فوايد اين فعاليت‌ها به جز آن مبلغ بازنشستگي که حقوقشان است استفاده کنند؟

آيا صندوق ذخيره فرهنگيان سودآور است و نفع آن براي معلمان چيست؟

اطلاعات اندکي در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان در دسترس است زيرا گزارشي از عملکرد سالانه‌اش ارائه نمي‌شود. فرهنگيان از نحوه سرمايه گذاري، املاک، موسسات تحت پوشش صندوق ذخيره پولي شان اطلاعي ندارند و فقط ميزان سود ساليانه و ارزش دارايي آن‌ها اعلام مي‌شود.

صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي باشند. يکي از دلايل ابهام در عملکرد صندوق، بحث پيرامون ماهيت آن است.

صندوق ذخيره فرهنگيان يک شرکت سهامي نيست بلکه يک موسسه تجاري است و بر اساس قانون تجارت تاسيس شده است، بنابراين تمام فعاليت‌هاي آن و ضوابط مربوطه براساس قانون تجارت صورت مي‌گيرد و اين قانون، نحوه مديريت و شکل‌ مديريت آن را هيات امنايي تعريف کرده است.  انتخاب اعضاي هيات مديره، مديرعامل و رئيس هيات مديره و بازرس اين صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزش‌وپرورش، از وظايف و اختيارات هيات امنا است و رييس هيات امنا وزير آموزش‌وپرورش؛ نائب رييس هيات امنا، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش‌وپرورش است و در اين ميان پنج نفر از فرهنگيان شاغل و يا بازنشسته و يا متخصصان اقتصادي کشور به انتخاب وزير آموزش‌وپرورش نيز به عنوان اعضاي هيات امنا انتخاب مي شوند.

قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که دست وزير آموزش‌وپرورش را براي انتخاب رئيس و اعضاي هيات مديره باز گذاشته است.از آنجايي که مطابق ماده 12 اساسنامه، رييس هيئت امناي صندوق ذخيره وزير آموزش‌وپرورش است و انتخاب اعضاي هئيت امنا که طبق اساسنامه شرط فرهنگي بودن برايشان الزامي نيست،توسط وي انجام مي شود باعث شده است که در طي سنوات گذشته هيچ فردي از فرهنگيان توسط وزير به عنوان هيات امنا انتخاب نشود.

بنابراين تمامي تصميمات و خط مشي موسسه از سوي وزارت آموزش‌وپرورش اتخاذ مي شود.هيات امنا انتصابی نقش مجمع عمومي را به نيابت از اعضاء برعهده دارند. يکي از انتقادهاي اعضاي صندوق، فقدان مکانيسمي براي نظارت اعضاء بر فعاليت ده ها شرکتي است که توسط اين موسسه اداره مي شوند. از آنجايي که اين صندوق تنها صندوقي در ايران و احتمالاً در دنياست که اعضاي آن حق راي در انتخاب اعضای هئيت رئيسه آن ندارد، سوال اساسي اين است که چطور مي توان اداعاي استقلال موسسه را داشت در حالي که در راس آن وزير آموزش‌وپرورش به عنوان نماينده دولت نه نماينده فرهنگيان قرار دارد؟

آيا مسبب عدم وصول سهم 5 درصدي دولت آن چنان که در اساسنامه آمده است، عملکرد ضعيف و توام با روابط ناصحيح مسولان صندوق ذخيره فرهنگيان نيست که سال‌هاست با اعتراض جامعه فرهنگيان مواجه است؟

در اساسنامه ، نقش فرهنگيان به عنوان صاحبان سرمايه در اداره موسسه حتي بعد از گذشت دو دهه از فعاليت، هنوز مشخص نيست. آنچه جاي سوال و نگراني دارد غيبت فرهنگيان در اداره و نظارت بر فعاليت موسسه مي باشد. فرهنگيان در هيچ کدام از تصميمات موسسه از زمان تاسيس تا به امروز نقشي نداشته اند.

اين عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگيان را رنجانده و شفافيت عملکرد صندوق را برايشان مخدوش کرده است. اين مساله مهمي است که به نظر مي‌رسد جامعه فرهنگي بايد نسبت به آن حساس باشد.

قطعا اين بسيار مهم است که صندوق ذخيره‌اي که به نام فرهنگيان تاسيس شده چه ميزان در خدمت فرهنگيان است و مهمتر از همه اينکه خروجي آن براي معلمان چيست؟ عدم حضور فرهنگيان در اداره و نظارت بر فعاليت موسسه به چه معناست؟ آيا اين عدم حضور منجر به عدم دفاع تمام قد از حقوق فرهنگيان نشده است؟

بنابراين در اين مقطع به نظر مي رسد که اساسنامه صندوق ذخيره که نحوه فعاليت هيات مديره و رابطه اعضا با موسسه را توضيح مي دهد،نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد.هر گونه تغيير در اساسنامه بايد با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس انجام شود و فرهنگيان هم در جريان آن قرار گيرند. اما بي گمان بايد به گونه اي اصلاح شود که فرهنگيان عضو در در جريان فعاليت هاي اقتصادي موسسه قرار گرفته و در تصميم گيري ها سهيم باشند.

يکي ديگر از ابهامات معلمان پيرامون صندوق ذخيره فرهنگيان ، حسابرسي از عملکرد آن، نحوه انعکاس نظرات و ديدگاه‌هاي اعضا به مديران و دست‌اندرکاران صندوق است.

معلمان مي‌پرسند آيا مسوولان صندوق از ميزان رضايت اعضا اطلاع‌ دارند؟ آيا فعاليت‌هاي صندوق مورد بازرسي و حسابرسي قرار مي‌گيرد؟

مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان پاسخ به اين پرسش‌ها و ابهامات را به سايت صندوق ذخيره فرهنگيان ارجاع مي دهند که هرگونه معامله‌اي که صندوق صورت مي‌دهد طبق قانون تجارت است و همه صورت‌هاي مالي نيز در سايت صندوق وجود دارد و هر اطلاعاتي که اعضاء بخواهيد قابل دسترسي است، ولي متاسفانه سايت صندوق، نحوه اطلاع رساني و در دسترس بودن صورت هاي مالي، خود ابهامي بزرگتر را رقم مي زند.

يکي ديگر از ابهامات موسسه، پرداخت پاداش هاي ميليوني به هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت هاي وابسته به آن است که نياز به تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان را دو چندان مي کند. پس از افشاي سوء استفاده هاي مالي مديران سابق و شايعه دريافت حقوق هاي آن چناني مديران فعليو سفرها و ماموريت هاي داخلي و خارجي از نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور انتظار مي رود با ورود به اين مقوله نسبت به شفاف سازي اقدام نمايند.

کميسيون آموزش مجلس به تازگي « تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان » را در دستور کار خود قرار داده است. اميد است که در کنار اين نظارت، تغيير و اصلاح اساسنامه اين صندوق که خواست اصلي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان است در دستور کار مسئولان قرار گيرد.

 

کلام آخر اينکه:

عدم شفافيت، نبود نظارت اعضا، حجم بالاي سرمايه و انجام فعاليت هاي گوناگون و وجود ده ها شرکت در زير مجموعه اين موسسه، صندوق ذخيره را به محيط مناسبي جهت رشد تخلفات و رانت تبديل کرده است.از زمان راه اندازي اين صندوق تاکنون هيچ اقدام خاصي براي فرهنگيان انجام نشده است و تسهيلات ويژه اي به اين قشر داده نشده است به طوري که هيات مديره صندوق با سيستم مديريتي بسته و انحصاری مديريت مي شود و اعضاي صندوق هيچ نقشي در انتخاب هيات مديره و مدير عامل صندوق ندارند.تاکنون گزارش صحيح و مناسبي از عملکرد اين صندوق اعلام نشده استاغلب اعضا از فعاليت صندوق ناراضي و به سلامت مالي آن مشکوکند.

 

حال بايد مسولان صندوق فرهنگيان جهت شفاف سازی به اين سوالات پاسخ دهند:

اگر صندوق از مديران کارآمد استفاده مي‌کند چرا ميزان سوددهي و خدمات رساني موسسه بسيار پائين است؟با توجه گستردگي فعاليت هاي صندوق ذخيره فرهنگيان و عدم سودآوري اقتصادي راه کارهاي خروج از اين بن بست رکود چيست؟ چه عاملي باعث شده که صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يکي از ضعيف ترين صندوق هاي اعتبار کشور مبدل شود؟ چرا هيئت امناي اين صندوق گزارش مبسوطي را به صاحبان اصلي اين صندوق ارائه نمي دهند؟ آيا اتفاقات اخير نشانه اي از ورشکستگي احتمالي صندوق ذخيره فرهنگيان نيست؟

به نظر مي رسد براي اين صندوق و آينده ي آن بايد چاره اي اساسی انديشيد و در اين ميان بهترين کار نظرخواهي از اعضاء درباره انحلال يا ماندگاري اين صندوق است.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 15 تیر 1395 ساعت 23:01 خوانده شده: 2940 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +54 0 --
ناشناس 1395/04/15 - 23:49
این صندوق باید منحل شود
پاسخ + 0 0 --
احمد 1395/04/16 - 14:42
100 درصد و بدون فوت وقت باید این صندوق کذایی منحل شود!
نفع صندوق ذخيره فرهنگيان براي چه کساني است؟
جواب: از ما بهترون...!
پیشنهاد : تدوین اساسنامه جدید بر اساس اصول دموکراتیک
و قطع ید و نفوذ و رانتخواهی وزارت نشینان بر آن!
پاسخ + 0 0 --
علی از شهرکرد 1395/04/17 - 00:37
باید اساسنامه آن به رای گذاشته شود. چون شده قلک یک عده وزارتخامه ای و یکی از بنده های آن استخدام با آزمون از فرزندان فرهنگیان باشد زیرا تا بحال به نام ما به کام اقایان بوده .اشنایی سال ۸۶ خانه خود در خ دولت را ماهی به معاون بانک سرمایه داده بود چند برابر حقوق آن زمان من آخر از کجا میداد از جیب من و شما بقیه شرکت ها را فقط خدا میداند.غندالی حق مالکانه چی شد .فیش حقوقی ت را منتشر کن
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/04/17 - 05:13
کاش فانی شجاعت استعفا داشت
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/04/21 - 07:55
راستی برای چه کسی است؟
پاسخ + +41 0 --
لیلا زارعی 1395/04/16 - 00:33
بسیار عالی. انصافا حرفدل همه فرهنگیان رو زدید.
صندوق ذخيره فرهنگيان با سرمايه معلمان اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌کند و املاک و سهام‌هايي که صندوق خريداري کرده، افزايش قيمت داشته‌اند که بايد سهم اين ارزش افزوده به اعضا پرداخت شود اما هم‌اکنون اين سهم به اعضا پرداخت نمي‌شود و و یکی هم نیست به داد این معلمان برسد.
پاسخ + 0 0 --
یک فرهنگی 1395/04/18 - 13:31
من که عضو نیستم پس رای ممتنع میدم !
پاسخ + +33 0 --
حسین 1395/04/16 - 00:56
فانی و رفقا..!
پاسخ + +33 0 --
فارسی / اموزگار 1395/04/16 - 00:58
Hossein Taheri:
آقای طاهری فرد ممنون از روشنگريتان. صندوق ذخيره فرهنگيان گرهي از مشکلات معلمان نگشوده است. اساسنامه و عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان در اختيار فرهنگيان قرار داده نمي‌شود و سهم دولت به انصراف دهندگان از عضويت در موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان تعلق نمي گيرد. اصلاً فلسفه وجودی صندوق برای چيست؟ متاسفانه تلاشي در راستاي پاسخگويي به فرهنگيان انجام نمی گيرد.
پاسخ + +33 0 --
مدیرمدرسه 1395/04/16 - 01:02
این صندوق برای پرکردن جیب برخیا تأسیس شده وهدف دیگری ندارد. به همین دلیل هم عضویت درآن اجباری است وسالهای اخیربدون اجازه فرهنگیان وبه اجباراقدام به کسرسهم عضویت ازحقوق فرهنگیان کرده است.
پاسخ + +40 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 06:44
معلمان باید قبل از عضو شدن در این صندوق شرایط و نحوه ی اداره آن را کاملا مطالعه می کردند ومی دانستند در این صندوق تنها نقشی که برای معلمان به عنوان عضو در نظر گرفته شده است تنها وتنها پرداخت ماهیانه حق عضویت است ولا غیر.اگر از روز اول معلمانی که می خواستند عضو شوند تقاضا می کردند که در مورد این صندوق اطلاعات کاملی برای مطالعه داده شود والا عضو نمی شوند هیت امنای این صندوق اینطور سوء استفاده نمی کردند احتمالا عد ه ی کمی از معلمان اطلاع دارند که در پایان هر سال درصدی از سود صندوق به عنوان پاداش بین هیئت مدیره صندوق پخش می شود که این چند درصد سود در حدود سه تا هفت میلیارد متغیر است
پاسخ + +40 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 07:07
ما که چهارده سال عضوش هستیم خیری در آن ندیدیم این صندوق حیاط خلوت دزدان شده
خدایا آنهایی که به معلمان خیانت می کنند سرطان بگیرند .....
پاسخ + 0 0 --
علی 1395/04/16 - 18:48
امین
پاسخ + +35 0 --
دبیر 1395/04/16 - 10:11
چه انتظاری میشه داشت؛ وقتی مجریان قانون ...گوشت را به گربه سپردن این نتیجه را دارد...
پاسخ + +27 0 --
منظری 1395/04/16 - 10:33
مقاله فوق را مطالعه نمودم بسیار کاربردی است
موفق باشید
منتظر مقالات بعدی شما هستیم...
پاسخ + +29 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 10:41
فلسفه وجودی این صندوق فقط اجحاف و ظلم در حق فرهنگیان است. اگر اطلاع رسانی درست شود مطمعنا نه تنها هیچ کس که عضو نخواهد شد بلکه همه انصراف خواهند داد. ترو خدا انصراف بدین تا فکر نکنند معلمان هیچی نمی فهمند.
پاسخ + +30 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 10:57
پاداش هفتصد میلیونی هیت مدیره مه در سال ۹۴ خودشان برای خودشان تصویب کرده اند.
عجب دنیایی شده.
دروغ و ریا و تزویر شده یک ارزش.
پاسخ + +22 0 --
بازنشسته 93 1395/04/16 - 10:58
نوش جونشون وقتی من و تو سواری میدیم چرا سوار نشن،....،قانون هم پشتشونه،سالها است درد را فریاد میزنیم چرا درمانی نیست،هر اقدامی برای بهبود معیشت ما میشه آخرش منجر میشه به سواستفاده آقایان ....
پاسخ + +16 0 --
معلم 1395/04/16 - 12:34
همانقدر که در موسسات مالی دیگر نظارت بوده! در این بنگاه عظیم اقتصادی نیز حاکم می باشد . این صندوق یا به تعبیر دیگر ابرقلک صرفا به نام معلمان است ولذا به کام قادر ها می باشد و راهی است برای چپاول و دزدی وعملکردش به هیچ وجه شفاف نیست . نتیجه: عزیزم اینجا ایران است!
پاسخ + +20 0 --
م: مثل معلم 1395/04/16 - 12:52
در این مملکت گل وبلبل ! وظایف سه قوه چیست؟ به نظرم ....مرگ بر دزدان بی شرف مرگ بر رانت خواران بی همه چیز مرگ بر کسانی که در حق این ملت شریف اجحاف کرده و می کنند مردم دنیا به این کشور به چشم وعملکرد اسلامی نگاه کرده و رصد می کنند . آیا با وجود این همه اختلاس ودزدی و رانت و نابرابری و فاصله طبقاتی تیشه به ریشه دین اسلام نمی زنند؟
پاسخ + +15 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 13:26
پروردگارا تنها تو دادرس بندگانت هستي
تو خود نیز ناظر بر تلاش و زحمات قشر زحمت کش معلمان در امر تعلیم تعلم هستی لذا این زحمات را ذخیره آخرت کا قرار ده و حقوق به ناحق رفته انان را از زیاده خواهان بستان وبه آنان بازگردان
واسم را هم میدانی که ما از فقر نمی مالیم از فرق بیازاریم
پاسخ + +19 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 13:31
متاسفانه صورت‌هاي مالي صندوق در سايت صندوق وجود ندارد و هيچ اطلاعات بدرد بخوری در سايت نيست. همه سرکارند و بخور بخور به راهه.
پاسخ + +21 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 13:42
فقط دزدی و اختلاس
پاسخ + +21 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 14:38
همکاران بیندیشد:
حضور حسين مظفر و مرتضي حاجي وزراي اسبق آموزش و پرورش در جمع هيات امنا با حکم وزير چه توجيهي دارد و اين افراد چه دانش و تجربه‌اي در اين زمينه دارند؟
پاسخ + +22 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 14:44
تنها راه مقابله با سواستفاده از فرهنگیان در صندوق دخیره ؛ انصراف دسته جمعی از عصویت در این صندوق کدایی است که محل درامد و لفت و لیس عدهای خاص میباشد.
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 15:50
از اجحاف در حق فرهنگیان همه آکاهیم واز ریاودغل بازی بیزاریم .ما هیچ نفعی ار آوپ وصندوق ذخیره وصندوق آخرت ودیگر صندوقها ندیدیم. سواستفاده کنندگان ودزدان وزیادهخواهان را به خدا مبسپاریم.معلمها در تنگنای مالی شدید قرار دارند هیچ کس بفریاد آنها نمیرسد. وای اسفا...کاری کنیم تا آب ونانی شود .حرف وحرف ...فایده ای ندارد
پاسخ + +13 0 --
ناشناس 1395/04/16 - 18:19
لطفا صندوق ذخیره که بنام فرهنگیان وبه کام بعضیها است .منحل شود ومبالغ دریافتی معلم ها را با احتساب سود بروز بما واعضای آن برگردونین .نه شیر شتر نه دیدار عرب. دیگی که بنفع ما نجوشد ... توش بجوشد.قابل تامل رانتخواران ومفت خواران از جیب مردم...
پاسخ + +12 0 --
معصومی 1395/04/16 - 18:49
سلام ..
ممنون از نکته بینی شما آقای طاهری، درد مشترک همه فرهنگیانه، منم امیدوارم یا کلا منحل بشه یا سر تعهداتشون باشند، بازم سپاسگزارم
پاسخ + +11 -3 --
عضو پروژه فرهنگيان 1395/04/16 - 19:48
اقاي طاهري فرد، نکات بسيار درستي در رابطه با عدم پاسخگويي و شفافيت صندوق ذخيره نوشته بوديد که بسيار بجا و درست است. اما سوال بنده اين است: شما بمدت 10 سال رئيس هيات مديره تعاوني مسکن فرهنگيان بوده ايد، ايا در زمان رياستتان، شما انحصار طلب نبوديد؟ آيا انتصاب دوستتان (مقصودبيگي) بعنوان مديرعامل ، يادآور رفتار فاني براي انتخاب غندالي بعنوان مديرعامل صندوق نيست؟ چقدر به اعضاء پاسخگو بوديد؟ آيا صورتهاي مالي شرکت بصورت شفاف در اختيار اعضاء قرار مي گرفت؟ آيا حسابررسي صورت گرفت؟ آيا مديرعاملي همزمان شما در شرکت انبوه سازي و رياست هيات مديره تعاوني مسکن فرهنگيان مغاير اصل 141 قانون اساسي نبود؟
پاسخ + 0 0 --
طاهری فرد 1395/04/17 - 14:26
صرفاً جهت اطلاع.
در مدتي که بنده بعنوان رئيس هيات مديره در خدمت همکاران فرهنگي بودم، با همت و تلاش هيات مديره و مدير عامل وقت موفق به واگذاري 70 قطعه زمين، ساخت و تحويل پروژه 264 واحدي دانش و تحويل 100 واحد مسکوني در پروژه مهر پرند شده ايم. انتخاب تعاوني مسکن بعنوان تعاوني برتر سالهاي 87 و 89 گوياي عملکرد موفق هيات مديره مي باشد. آقاي مقصودبيگي خود از اعضاي منتخب هيات مديره بودند و بعنوان مدير عامل براي 2 دوره انتخاب شدند. لازم به ذکر است که در زمان رياست بنده، چندين جلسه پرسش و پاسخ عمومي و جلسات متعددي براي رسيدگي به مشکلات ساکنين پروژه فرهنگيان با حضور نمايندگان اعضاء در اداره تعاون و آموزش و پرورش برگزار گرديده است که صورتجلسات در دفتر تعاوني موجود مي باشد.
پاسخ + 0 0 --
طاهری فرد 1395/04/17 - 14:27
هر ساله صورتهاي مالي شرکت در جلسه مجمع عمومي در اختيار اعضاء و بازرس محترم تعاوني قرارگرفته است که مورد تاييد مجمع عمومي و بازرس مي باشد. هيات مديره 2 مرتبه طي سالهاي مختلف اقدام به حسابررسي توسط مراجع قانوني نموده است که گزارش حسابررسي ها در اختيار اعضاء و نهادهاي زيربط قرار گرفته است. در پايان در مورد مدير عاملي بنده در شرکت انبوه سازي، با تلاش و کمک هيات مديره شرکت مذکور، موفق به ساخت و تحويل تعداد قابل توجهي واحد به اعضاء شديم و تحت هيچ عنوان مغاير با اصل 141 قانون اساسي در رابطه با منع دو شغله ها نبوده است.
پاسخ + +13 0 --
منوچهر 1395/04/17 - 00:19
نو ش جانشان بیشتر از شیر مادرشان حلالشان باد.به نوشتن وحرف زدن بها داده نمیشود عمل باید!!!!!؟؟؟؟؟بقول دوستمان وقتی انسان سواری بده حتما کسانی پیدا خواهد شد که به خود زحمت راه رفتن ندهند و سوار بشوند .و چار نعل هم بتازند.وقتی برای دریافت یک خودرو قسطی هزاران شروط را قبول میکنیم نباید انتطاری بیش از این داشت
پاسخ + +15 0 --
ناشناس 1395/04/17 - 01:46
همکاران عزیز چون وضعیت مالی صندوق بحرانی است اگر دقت کرده باشید همه رابه زورعضو صندوق کردند
پاسخ + +14 0 --
غلامی 1395/04/17 - 02:47
من انصراف دادم وپولمو گرفتم دیگه هیچ نگرانی هم ندارم بزار هرکار دلشون می خواد بکنن
هر بلایی سر سرمایه تون بیاد حقتونه چون اجازه میدین بازم بهتون ظلم بشه
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1395/04/17 - 08:40
همکاران محترم فرهنگی با یک اراده انقلابی ومنسجم صندوق ذخیره رامنحل کنیم.وتمام دارایی وارزش افزوده املاک وسرمایه موجود را بین اعضا تقسیم شود البته پس از حسابرسی کامل ودقیق که آقایون یقه سفید ومسند نشین تا بحال چقدر چپاول وغارت ودست اندازی کردن و...همه باهم خواهان منحل شدن این صندوق که فقط اسما برای معلمین است ولی میلیونی به جیب از ما بهترهاکه چشمشان گرسنه است به مال مردم وحق فرودستان هم رحم نمیکنند.چرا شرم ندارندواز خدا وعاقبت خود وفرزندانشان نمیترسند. آه مظلوم جانسوز است. ساده از کنارش رد نشوید...بفریادمان برسید.شکم گرسنه دین وایمان نمی شناسدوتظاهر وتجاهل وتجاوز به مال غیر حکمش چیست آقایون اهل حساب وکتاب وخداشناس که از روی سیری یکماه روزه گرفتید .ولی اکثرا شرمنده اهل وعیار بودن در سرسفزه افطاروسحری...
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1395/04/17 - 11:01
من هم این هفته انصراف می دهم.
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1395/04/17 - 17:36
همه جابرسرفرهنگیان می زنند آنچه راکه خودمان ماهیانه پس اندازمی کنیم ازپول خودمان نمی توانیم استفاده کنیم وسود منفعت آن به دیگران می رسد وحیب دیگران راپرمی کند چرانبایدبه خودفرهنگیان عزیز وام های کم بهره دهد
پاسخ + +4 0 --
باز -ن -منتظرپاداش۹۴ 1395/04/17 - 18:59
من هم بازنشست شدم تمام پولمو گرفتم هرکی قطع عضویت نکنه پولشوخواهندخوردخواهیددید.
پاسخ + +4 0 --
محمودی 1395/04/17 - 20:22
منم موافق انحلال این صندوقم از ابتدا هم موافقش نبودم، امیدوارم مسئولین یکم به فکر باشند که تصمیم درست لحاظ کنند، بقیه همکاران هم اگه تلاش کنند واقعا این نارضایتی به گوش مسئولین برسه ممنون میشیم، سپاس آقای طاهری
پاسخ + +4 0 --
جوادی 1395/04/17 - 20:36
ایجاد این صندوق برای رفع مشکلات فرهنگیان بود و ظاهرا خود این فکر و عقیده از ابتدا ایراد داشته و حل شدنی هم نیست،ممنون برای حرفهایی که درد همه فرهنگیانه موفق باشید.
پاسخ + +5 0 --
لرستانی 1395/04/17 - 22:03
باسلام به همکاران عزیزومظلوم ومحروم نگهداشته-فرهنگی-
دوستان به این صندوق دلخوش نکنید.بیاییدباهمفکری وهمکاری همدیگرتاانحلال این خانه...ازپای ننشینیم.بحث این دولت وآن دولت هم نیست.هرکسی وزیرمیشه دوستان خودش رابه صندوق میفرسته تاخودشونوببندندوبروند.تمام دارایی صندوق فروخته شود.البته زیرنظرنمایندگان خودمان٫پول بین اعضاءتقسیم شود.والسلام
پاسخ + +6 0 --
حبیب 1395/04/18 - 14:55
سلام دو ستان و همکاران من پول خودم را برداشتم و در طرح اتیه مسکن بانک مسکن سپرده گذاری کردم ماهیانه 15 در صد سود می دهند و روی این سود دوباره سود میدهند یعنی 1ملیون بعد از یک سال تقریبا 1250000تومان میشود و قابل برداشت هم است این طرح از یک تا 20 ساله است
پاسخ + +8 0 --
فرهنگی 1395/04/18 - 19:38
از صدای معلم تقاضا می شود در صورت امکان درباره ادامه عضویت یا انصراف از عضویت نظر سنجی برگزار نماید تا مشخص شود چقدر از عملکرد صندوق رضایت وجود دارد.
پاسخ + +2 -1 --
احمدی / بوشهر 1395/04/19 - 12:16
نفع صندوق ذخیره فقط برای وزیر و مدیران ستادی است و لاغیر. از این وادی جز ضرر چیزی نسیب فرهنگیان نخواهد.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1395/04/24 - 11:19
تمامی اموال و ستغلات و سهام صندوق باید فروخته شده و به اعضای محترم استیفا گردد و این یعنی عدالت .
پاسخ + 0 0 --
غفاری 1395/04/24 - 18:53
دقیقا باید همه فرهنگیان بصورت دسته جمعی از عضویت انصراف دهند تا حساب کار دست اقایان بیاید.
پاسخ + 0 0 --
رسول 1397/02/22 - 14:11
به آقا زاده و خانوم زاده هایی ک حق معلم را می خورند
باید گفت ☆نوش جان☆
چرا که معلم تاوان انقلابی ک کرد را میدهد.
/حضرات خوب میدانند که رونق اختلاس و آسایش
خانوم زاده هایشان در گرو خار ماندن معلمین است/

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور