صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

دولت یازدهم و وزیر آموزش و پرورش از شعار و حرف های پوپولیستی عبور کنند ! برای احیاء اعتماد در جامعه بزرگ فرهنگیان طرحی نو درافکنید !

انتظار مي‌رفت تغييرات مثبتي را در بودجه سال 1396 آموزش‌ و‌ پرورش شاهد باشيم/ همواره رشد بودجه آموزش‌ و‌ پرورش نسبت به رشد بودجه‌ عمومي کشور بيشتر بوده است و براي اولين بار در لايحه سال 1396 از اين رويه تبعيت نشده است/ رقم کل بودجه سال 1396 نسبت به سال قبل11 درصد رشد داشته است، سهم آموزش‌ و‌ پرورش نسبت به رشد بودجه‌ عمومي کشور چيزي در حدود 6 درصد است که اين افزايش ناچيز خود نشان از كم‌توجهي و خروج آموزش‌ و‌ پرورش از چرخه اولويت‌هاي دولت يازدهم دارد/ دانش‌آشتياني با سخنان پوپوليستي‌اش و مهمتر دانستن مساله آموزش‌ و‌ پرورش از مساله برجام توانست در اذهان بخشي از فرهنگيان شبهه ايجاد نمايد و آنان را به حل مشکلاتشان اميدوار نمايد/ تمامي برنامه‌ها و شعارهاي دولت يازدهم و وزير آموزش‌ و‌ پرورش در حد همان شعار باقي مانده و قرار نيست هيچ تغيير محسوسي در وزارت آموزش‌ و‌ پرورش ايجاد گردد/ اين‌روزها در‌حالي که فرهنگيان در مشکلات اقتصادي غلت مي‌زنند و در طول ماه‌هاي اخير زير فشارهاي اقتصادي خميده شده‌اند، دولت‌مردان از ارتقاي منزلت اجتماعي و حل مشکلات فرهنگيان «سخن» مي‌گويند و صدا‌ و‌ سيماي ملي مغرضانه با خبرهاي آنچناني‌اش حرص‌ فرهنگيان را در مي‌آورد/ رويه‌اي که دولت يازدهم در مواجهه با مطالبات و مشکلات فرهنگيان در حال حاضر پيش گرفته است،در مجموع بازي دو سرباخت را براي دولت به ارمغان مي‌‌آورد/ فرهنگيان تبعيض و اجحاف را با تمام وجود لمس مي‌کنند و شعارها و اقدامات پوپوليستي وزير و دولت روحاني باعث نارضايتي و بي‌اعتمادي بيشتر فرهنگيان به دولت يازدهم خواهد شد ...

فرهنگیان و بودجه آموزش و پرورش و دولت روحانی

در آبان ماه پس از برکناري فاني، دانش‌آشتياني تکنوکراتی ۶۱ ساله و دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين‌طوسي با آرايي نه‌چندان قاطع توانست از مجلس دهم راي اعتماد بگيرد و سيزدهمين کليددار بزرگترين دستگاه اجرايي کشورشود.با توجه تغييرات اخير در کابينه دولت يازدهم که از قضا دولت‌مردان آن را در راستاي تغيير نگاه دولت بهفرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش عنوان کردند، انتظار مي‌رفت تغييرات مثبتي را در بودجه سال 1396 آموزش‌ و‌ پرورش شاهد باشيم.

جامعه کثير فرهنگيان انتظار داشتند که بودجه آموزش‌ و پرورش در لايحه بودجه 1396 کل کشور از رشد قابل قبولي برخوردار باشد تا در نظام تأمين مالي اين نهاد مهم‌ و حساس چالشي ايجاد نشود. اما شوربختانه درميان بهت و ناباوري فرهنگيان بودجه 1396 آموزش‌ و‌ پرورش در مقايسه با بودجه سال قبل افزايش قابل توجهي پيدا نکرد تا در سال 1396 هم‌چنان فرهنگيان شاهد کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقات شان باشند. بودجه پيشنهادي آموزش‌ و‌ پرورش براي سال 1396 فقط کفاف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان و پرسنل اين وزارتخانه‌را دارد و با توجه به عدم پيش‌بيني واقعي بودجه مورد نياز آموزش‌ و‌ پرورش براي سال آتي، قطعاً آموزش‌ و‌ پرورش با توجه به بدهي‌هايي که اکنون دارد دچار مشکل مي‌شود.

با نگاهي به لايحه‌ بودجه ارائه شده به مجلس و سهم آموزش‌ و‌ پرورش از اين بودجه، به‌سادگي مي‌توان فهميد که با افزايش 10 درصدي بودجه 1396 نسبت به سال قبل، عملاً مشکلات معيشتي فرهنگيان در سال آينده هم پابرجا خواهد بود. همواره رشد بودجه آموزش‌ و‌ پرورش نسبت به رشد بودجه‌ عمومي کشور بيشتر بوده است و براي اولين بار در لايحه سال 1396 از اين رويه تبعيت نشده است. در‌حالي که رقم کل بودجه سال 1396 نسبت به سال قبل11 درصد رشد داشته است، سهم آموزش‌ و‌ پرورش نسبت به رشد بودجه‌ عمومي کشور چيزي در حدود 6 درصد است که اين افزايش ناچيز خود نشان از كم‌توجهي و خروج آموزش‌ و‌ پرورش از چرخه اولويت‌هاي دولت يازدهم دارد. به لحاظ ظاهري بودجه آموزش‌ و پرورش در هر سال افزايش مي‌يابد اما چون اين افزايش متناسب با نرخ تورم نيست عملاً مي‌توان گفت که هيچ افزايشي در بودجه اين وزارتخانه صورت نگرفته و حتي با کاهش نيز مواجه شده است.

دانش‌آشتياني بارها از برنامه‌هاي آتي خود براي حل مشکلات اقتصادي فرهنگيان و از طرح‌هاي کوتاه مدتش براي جذب منابع مالي مورد نياز براي پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش‌ و‌ پرورش و ساير معوقات فرهنگيان سخن گفته بود. اما شوربختانه با تمام وعده‌هايي که پيش از راي اعتماد و در مجلس براي کسب راي اعتماد از نمايندگان داده بود عملاً نتوانست با لابي‌هاي پشت پرده و اعمال نفوذ بودجه بيشتري براي وزارتخانه‌اش جذب نمايد تا يک بار ديگر شائبه سياسي‌ و‌ انتخاباتي بودن انتصابش بيشتر به ذهن‌ها خطور نمايد.

دانش‌آشتياني با سخنان پوپوليستي‌اش و مهمتر دانستن مساله آموزش‌ و‌ پرورش از مساله برجام توانست در اذهان بخشي از فرهنگيان شبهه ايجاد نمايد و آنان را به حل مشکلاتشان اميدوار نمايد. اما اگر واقع‌گرايانه به برنامه‌ها و طرح‌هاي وزير جديد آموزش‌و‌پرورش نگاهي بيندازيم بايد اعتراف کرد که او در محقق نمودن وعده‌ها‌يش ناکام مانده است و به اهداف اصلي که مورد مطالبه‌ي اکثريت فرهنگيان بود و از قضا از دليل ناکامي فاني نيز بوده است، نرسيده است.

واقعيت موجود اين است که ارتقاي شأن ‌و ‌منزلت اجتماعي معلمان و حل مشکلات معيشتي فرهنگيان بيشتر به شعاري زيباو انتخاباتي شباهت دارد، چراکه اگر کمي با تعمق و دقت به نحوه برخورد دولت با مشکلات و کاستي‌هاي نهاد حساس و استراتژيک آموزش‌ و‌ پرورش نگاهي موشکافانه بيندازيم مي‌بينيم که طي سال‌هاي گذشته و به خصوص ماه‌هاي اخير نه تنها اقدام عملي صورت نگرفته است که چه بسا دولت اهتمامي براي حل مشکلات اين حوزه ندارد. در اين ميان آنچه بيشتر فرهنگيان را آزرده خاطر مي‌کند اين است که به نظر مي‌رسد تمامي برنامه‌ها و شعارهاي دولت يازدهم و وزير آموزش‌ و‌ پرورش در حد همان شعار باقي مانده و قرار نيست هيچ تغيير محسوسي در وزارت آموزش‌ و‌ پرورش ايجاد گردد.

اين‌روزها در‌حالي که فرهنگيان در مشکلات اقتصادي غلت مي‌زنند و در طول ماه‌هاي اخير زير فشارهاي اقتصادي خميده شده‌اند، دولت‌مردان از ارتقاي منزلت اجتماعي و حل مشکلات فرهنگيان «سخن» مي‌گويند و صدا‌ و‌ سيماي ملي مغرضانه با خبرهاي آن چناني‌اش حرص‌ فرهنگيان را در مي‌آورد. مسلماً توسعه آموزش‌ و‌ پرورش و اصلاح ساختار ناکارآمد آن و ارتقاي جايگاه اجتماعي فرهنگيان به صرف « شعار » ميسر نمي‌شود و نيازمند تغيير و تحولات اساسي در سطح حاکميت و جامعه است. هدايت بزرگ‌ترين نهاد دولتي کشور و مهم‌ترين منبع مولد سرمايه فرهنگي و ارتقاء سرمايه اجتماعي و زمينه ساز توسعه همه جانبه و پايدار کشور، نيازمند برنامه‌هاي راهبردي و بلند مدت، برنامه ريزي‌هاي کلان و روش‌هاي علمي است.

اگرچه دولت‌مردان اعتدال از حضور خود در دور دوم رياست‌ جمهوري تا حد بسيار بالايي يقين حاصل کرده‌اند، اما نبايد فراموش کنند برنامه‌هاي تبليغاتي و وعده‌هاي سرخرمن باعث دلسردي و دل‌آزردگي بيشتر قشر آينده‌ساز و زحمتکش فرهنگيان خواهد شد. رويه‌اي که دولت يازدهم در مواجهه با مطالبات و مشکلات فرهنگيان در حال حاضر پيش گرفته است،در مجموع بازي دو سرباخت را براي دولت به ارمغان مي‌‌آورد.

فرهنگيان تبعيض و اجحاف را با تمام وجود لمس مي‌کنند و شعارها و اقدامات پوپوليستي وزير و دولت روحاني باعث نارضايتي و بي‌اعتمادي بيشتر فرهنگيان به دولت يازدهم خواهد شد. قطعاً نارضايتي فرهنگيان به پايگاه رأي روحاني در انتخابات آتي آسيب مي‌زند و تعداد حاميان او را تا حد زيادي کاهش مي‌دهد و اين احتمال وجود دارد که قشر فرهيخته فرهنگياندر صورت عدم موفقيت دولت در تحقق خواسته‌هاي به حق آنان، از آن عبور کنند و اين‌بار فرهنگيان پروژه عبور از روحاني را کليد بزنند.

از اين رو رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش بايد قدر فرصت‌ها و استفاده صحيح از آن‌ها را از دست ندهند و با تغيير رويکرد و با اقدامات عملي در بهبود اوضاع آموزش‌ و‌ پرورش و فرهنگيان و دانش‌آموزان بکوشند تا شايد بتوانند اعتماد جامعه بزرگ فرهنگيان به دولت يازدهم بازگردانند ؛ چراکه در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، روحاني نياز به حمايت جامعه کثير فرهنگيان دارد و با شرايط فعلي، کمي دور از ذهن است که دست حمايتي در اين جمع ديده شود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 10 دی 1395 ساعت 10:44 خوانده شده: 1488 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +18 -1 --
امین 1395/10/10 - 11:23
تقدیم به همه فرهنگیان ایران :حکیمی درجمع مریدانش نشسته بود ....یکی از شاگردان از وی پرسید: استاد علم بهتراست یا ثروت؟حکیم بی‌درنگ شمشیری بیرون آورد و مانند جومونگ شاگرد بخت برگشته را به سه قسمت نامساوی تقسیم نمود و گفت:سال‌هاست که دیگر هیچ احمقی بین دوراهی علم و ثروت گیر نمی‌کند!!مریدان دیگر درحالیکه انگشت حیرت به دندان گرفته و لرزش تمام وجودشان را فرا گرفته بود گفتند:ای حکیم ما را دلیلی عیان ساز تا جان فدا کنیم!!حکیم گفت: در جوانی مرا دوستی بود که باهم به مکتب می‌رفتیم،دوستم ترک تحصیل کرد و من معلم مکتب شدم!حالا او پورشه دارد، من پوشه..!او اوراق مشارکت دارد و من اوراق امتحانی..!!او عینک آفتابی، من عینک ته استکانی..!او بیمه‌ی زندگانی، من بیمه ی خدمات درمانی..!او سکه و ارز، من سکته و قرض..!سخنان حکیم چون بدین جا رسید مریدان نعره‌ای جانسوز زدند و راهی کلاسهای آموزش اختلاس گشتند
پاسخ + 0 0 --
معلم خسته 1395/10/10 - 11:59
علم بی عمل به چه ماند به معلم بی پول ومقروض علم چندان که بیشتر خوانی چون پول نداری نادانی نادان چون طپله ی غازی ومعلم بی پول بلند اواز وجیب تهی
پاسخ + 0 0 --
معلم خسته 1395/10/10 - 12:06
دانش اشتیانی قبل از امدن به نوبخت واقای روحانی وفراکسیون امید در پارلمان قول داده که یک چشمش را ببند د اون چشم دیگرش هم بش گفتند که معلمین سر گرم بنما
پاسخ + 0 0 --
عارف 1395/10/10 - 13:23
جناب امین متأ سفانه بعضی از همکاران ما نیز تصورشان از معلم دریافت حقوق ناچیز است وانگار اگه معلم حقوق خوبی بگیرد دیگر معلم نیست و به قداست شغلی معلم لطمه وارد می شود ! و دردناک تر از آن این است که از زبان بعضی از همکاران شنیده ایم که بعضی از کارمندان دیگر ادارات از جمله بانک نسبت به معلم بسیار زحمت می کشند و کارشان سخت و زیان آور است و باید حقوق بیشتری نسبت به معلم دریافت کنند . !!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/10/10 - 14:31
روبه ای پنیر لذیذی دید به دهن برگرفت ورفت در راه به معملی رسید که داشت به روستا می رفت وبه پر فریب وحیلت ساز نگاهی به معلم کرد وگفت اواز ...معلم که پنیر را در دهان روباه دید کیف خود را به زمین انداخت وگفت ...روبه عزیز ان پنیر به درد تو نمی خورد بینداز به زمین ....روبه پر فریب وحلیت ساز نگاهی به معلم کرد وگفت ای معلم اگر هر کسی این سخن را می گفت من قبول می گردم اما چون تو می گویی حالا نگاه کن به من ....روبه پنیر را بلعید ومعلم رفت رفت ورفت تا به روستا رسید
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/10/11 - 13:41
کاملا موافقم متاسفانه مدرسه و معلم فراموش شده اند و مباحثی فرعی جای اصول را گرفته مثلا در حالی ک فقر و معضلات اجتماعی بالاست پولهای کلان برا مباحثی مثل ۹دی خرج میشه
پاسخ + +22 -1 --
سید محمد حسن حسینی 1395/10/10 - 11:33
اگه اهل طرح نو درافکندن بودند که بهشون مسیولیت نمی دادند:

...
پاسخ + 0 0 --
معلم خسته 1395/10/10 - 11:49
اه قربان ادم چیز فهم به خدا همینه اینا با معلم پدر کشتگی دارند
پاسخ + +12 -1 --
عارف 1395/10/10 - 12:56
کدام برنامه و عمل و صحبت جناب دانش نشان از آن دارد که می خواهد مشکلی از مشکلات آ.پ و معلمان را حل کند ؟ با این بودجه سال بعد هم نمی تواند افزایش حقوق بدهد و یا به قول خودش مراحل بعدی رتبه بندی را کلید بزند . الان هم اگه دارد بعضی از مطالبات پرداخت می شود و البته مثل همیشه بعضی نه همه آن اعتبارش از قبل تأ مین شده بود و ربطی به تلاش و پی گیری ایشان نداشت .
پاسخ + +7 -2 --
سروش 1395/10/10 - 13:11
با سلام خدمت مدیر سایت گرامی و معلمان عزیز و زحمتکش /دریک سیستم معیوب هیچکس نمی تواند کاری کند اگر هم بخواهد کاری انجام دهد وقتی می بیند که همه چیز ایراد دارد و اگر بخواهد ایراد را بر طرف کند هزار مانع پیش روی او قرار دارد / اگر وزیر بخواهد کاری بکند وقتی می بیند که هیچکس به حرف او توجهی نمی کند وبه او می گویند که آموزش و پرورش یک چیز نمادین است که مثلا کشور ما هم دارد و هیچ در آمدی برای کشور ندارد پس بهتر است همینطور بماند و معلمان هم کلا یک ابزار هستند برای بازار گرمی این نهاد و این ابزار چون قدرتی ندارند بگذارید هرچه می خواهند ن
پاسخ + +12 -1 --
سروش 1395/10/10 - 13:18
سلام مشکل این است که جایی وجود ندارد که معلمان مشکلات خود را مطرح کنند واگر هم باشد کسی توجهی نمی کند چون معلمان همیشه مقصر هستند اگر دانش آموزی در حیاط زمین بخورد باز مقصر است و علاوه بر این که کسی حامی او نیست بلکه مدیر و معاون و اداره و... انگار با یک دشمن رو به رو هستند و او را نقره داغ می کنند اگر همین سایت صدای معلم نبود معلمان لرستان ره به جایی نمی بردند پس باید رسانه های بی طرفی برای معلمان باشد تا خواسته های خود را مطرح نمایند... با تشکر
پاسخ + +14 -1 --
خوزستان 1395/10/10 - 17:50
همکار گرامی معلما خیلی وقته که از روحانی عبور کردن روحانی باید صدای اعتراض ما رو اواخر سال نود و سه با اون همه اعتراض میشنید که نشیند حالا ما هم جواب این همه بی توجهی رو به ایشان و اطرافیانش میدیم
پاسخ + +9 -2 --
معلم نا امید 1395/10/10 - 21:23
ایا اموزش و پرورش فقط مربوط به دولت است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایا در این اوضاع فقط معلمان اسیب میبینند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دیگر ما ان معلمان ۱۰ سال پیش نیستیم ما میدانیم فقط بدانید معلم اگاهتر از ان است که شما فکر میکنید !!!!!
خدا لعنت کند بر کسانی که قصد ویرانی ایران را دارند .
پاسخ + +10 -2 --
سیف 222 1395/10/10 - 22:19
نه بزرگ به روحانی در انتخابات آتی.
پاسخ + +16 -2 --
علی معلم 1395/10/11 - 00:08
به این جمله از نوشته فوق توجه فرمایید:
اگرچه دولت‌مردان اعتدال از حضور خود در دور دوم رياست‌ جمهوري تا حد بسيار بالايي يقين حاصل کرده‌اند....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سوال:
چطوری یقین حاصل کرده اند؟باذکر مثال توضیح دهید.
ممنون


آقای روحانی،آشتیانی، نوبخت و ... و ... تبریک به شما که اولین دولت یک دوره ای هستید.(موافقان لطفاً مثبت )
ممنون از همه معلمان عاقل و دوراندیش
پاسخ + +9 -1 --
ناشناس 1395/10/11 - 15:19
رای به روحانی هرگز و رای به رقیب او هم همچنین . ....

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور