صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

درباره عملکرد دولت روحاني در بعضي از حوزه‌ها سياه نمايي شده است/ حدنصاب عملکردي دولت وي نسبت به فرهنگيان متوسط است/ آیا فرهنگیان دوباره به روحانی اعتماد خواهند کرد؟

دغدغه‌ها و مسائل فرهنگيان به‌عنوان بزرگترين سرمايه ملي کشور ناديده گرفته شده و فقط در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي آن هم براي مدت کوتاهي نيازها و مشکلات آنان در صدر بحث‌هاي حزبي و جناحي قرار مي‌گيرد و به هنگام تصميم گيري‌هاي خرد و کلان در بر پاشنه قبلي خود مي‌چرخد و آنان به حاشيه رانده مي‌شوند/ اگرچه تغيير وزير آموزش‌ و‌ پرورش يک ضرورت بود، اما مهمتر تغيير نگرش دولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش است/ براي برون رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش بايد نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير کند/ روحاني در ماه‌هاي پاياني رياست‌جمهوري قرار دارد و با اينکه براي دور آينده نيازمند راي فرهنگيان است به‌بخش زيادي از وعده‌هاي خود عمل نکرده است/ شوربختانه روحاني و دولت‌مردانش که در سايه حمايت معلمان به پاستور راه يافتند به‌سرعت گفتمان حق بودن خواسته‌هاي معلمان را فراموش کردند و سهم خود را در ايجاد شرايط نامطلوب به وجود آمده براي آموزش‌ و‌ پرورش ناديده مي‌گيرند/ با توجه به کارنامه ضعيف و غير قابل قبول وزير آموزش‌ و‌ پرورش، کم‌توجهي دولت اعتدال به فرهنگيان و مشکلات شان و عدم تحقق مطالبات آنان، آيا بار ديگر فرهنگيان اين قشر فرهيخته و آگاه به روحاني اعتماد خواهند کرد و با حمايت خود سکان هدايت دولت دوازدهم را به وي خواهند سپرد

عملکرد روحانی و دولت تدبیر و امید در حوزه آموزش و پرورش و معلمان

هرچند پرداختن به مشکلات نظام آموزش‌ و‌‌ پرورش و از همه مهمتر مشکلات اقتصادي معلمان و جايگاه متزلزل اجتماعي آنان جاي بحث فراوان دارد و بسياري از منتقدان و فعالان حوزه آموزش به آن پرداخته اند، اما در شرايط خاص کنوني اين روزهاي کشور به علل مختلفي از جمله افزايش آگاهي عمومي و حضور موثرتر فعالان عرصه رسانه‌اي حوزه آموزش‌ و‌ پرورش و تاثير روزافزون شبکه‌هاي اجتماعي بر ديدگاه اکثريت معلمان، مستلزم دقت و توجه فراواني به معلمان و دغدغه‌هاي آنان را مي‌طلبد که متاسفانه در گفتار و کردار مردان‌سياسي کشور جايي ندارد.

از همه مهمتر اين‌که دغدغه‌ها و مسائل فرهنگيان به‌عنوان بزرگترين سرمايه ملي کشور ناديده گرفته شده و فقط در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي آن هم براي مدت کوتاهي نيازها و مشکلات آنان در صدر بحث‌هاي حزبي و جناحي قرار مي‌گيرد و به هنگام تصميم گيري‌هاي خرد و کلان در بر پاشنه قبلي خود مي‌چرخد و آنان به حاشيه رانده مي‌شوند تا شايد در ميداني ديگر بتوان بر خواسته‌هاي آنان پاي نهاد و از نردبان قدرت بالا رفت.

بديهي‌ست عدم توجه به مشکلات عديده حوزه آموزش خصوصاً مشکلات معيشتي معلمان مي‌تواند در دراز مدت خطرات بي‌شماري را متوجه نظام آموزش و به تبع آن کشور نمايد.

اين مساله از آن روي مهم است که رويکرد نادرست دولت‌مردان و سياستگذاران کلان در خصوص معلمان که از قضا جمعيت قابل توجهي را به خود اختصاص داده‌اند مي‌تواند بر نگاه معلمان به مقوله انتخابات و آينده سياسي گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف تاثير گذار باشد و مشکل جدي‌تر زماني رخ خواهد داد که نا‌اميدي از اصلاح امور و روزمرگي بر معلمان و به تبع آن بر نظام آموزشي مستولي شده و فرصت پيشرفت، خلاقيت و امکان رشد را از نسل جوان و آينده‌سازان اين مرز‌و‌بوم خواهد گرفت.

اگرچه درباره عملکرد دولت روحاني در بعضي از حوزه‌ها سياه نمايي شده است و رقباي دولت در تلاش براي فتح پاستور به بزرگ‌نمايي بعضي از مشکلات روي آورده اند، اما بايد پذيرفت که حدنصاب عملکردي دولت وي نسبت به فرهنگيان متوسط است.

اين روزها انتقاد فرهنگيان از روحاني و مردان‌ تصميم‌سازش شديدتر شده است.

به اعتقاد فرهنگيان اگرچه تغيير وزير آموزش‌ و‌ پرورش يک ضرورت بود، اما مهمتر تغيير نگرش دولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش است.

براي برون رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش بايد نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير کند. بي‌شک بدون تغيير نگرش به سيستم آموزش‌ و‌ پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.

آنان معتقدند اگر دولت به جاي برکناري وزير، انرژي خود را صرف اصلاح ساختار ناکارآمد نظام آموزش‌ و‌ پرورش مي‌کرد، آنگاه وضعيت تغيير مي‌يافت. بسياري از فرهنگيان از عدم توجه و اهتمام دولت‌ به مشکلاتشان آزده خاطراند چراکه در باور آنان آموزش‌ و‌ پرورش بعنوان زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور به صورت يک اولويت و ضرورت جدي از سوي دولت‌ در نظر گرفته نمي شود.

روحاني در ماه‌هاي پاياني رياست‌جمهوري قرار دارد و با اينکه براي دور آينده نيازمند راي فرهنگيان است به‌بخش زيادي از وعده‌هاي خود عمل نکرده است.

با توجه به عملکرد ضعيف دولت در قبال فرهنگيان و مشکلاتشان به وضوح مي‌توان فهميد که افکار عمومي معلمان همراه دولت اعتدال نيست.

شوربختانه روحاني و دولت‌مردانش که در سايه حمايت معلمان به پاستور راه يافتند به‌سرعت گفتمان حق بودن خواسته‌هاي معلمان را فراموش کردند و سهم خود را در ايجاد شرايط نامطلوب به وجود آمده براي آموزش‌ و‌ پرورش ناديده مي‌گيرند.

اما آنچه در اين شرايط براي دولت‌ روحاني حياتي‌ست يادآوري اين موضوع است که « بزرگترين پشتوانه اجتماعي خود را مرهون حضور پررنگ و تاثيرگذار معلمان در انتخابات‌ 92 مي‌باشد»و مي‌تواند اين حضور تکرار شود اگردولت‌مردان اعتدال از استفاده ابزاري از سرمايه ملي‌ و‌ انساني معلمان در عمل پرهيز نمايند و مطالبات آنان را دست مايه وعده‌هاي انتخاباتي قرار ندهند.

نخبگان جريان اعتدال و مردان تصميم‌ساز روحاني بايد دلايل شکست‌هاي رقيبان خود در انتخابات‌هاي اخير را به جد سر لوحه تصميمات آتي خود قرار دهند و با تجربه گرفتن از انتخابات 92 و واکاوي دليل واقعي پيروزي خود، با توجه به اقتضائات سياسي و اجتماعي جامعه بزرگ معلمان نسبت به بازنگري در گفتمان و استراتژي‌هاي خود اقدام نمايند و تصميم منطقي و عاقلانه را جايگزين زدوبندهاي سياسي و مصلحت‌انديشي نمايند چراکه در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، نياز به حمايت جامعه کثير فرهنگيان دارند و با شرايط فعلي کمي دور از ذهن است که دست حمايتي در اين جمع ديده شود.

براي قضاوت درست بايد منتظر ماند و ديد؛ با توجه به کارنامه ضعيف و غير قابل قبول وزير آموزش‌ و‌ پرورش، کم‌توجهي دولت اعتدال به فرهنگيان و مشکلات شان و عدم تحقق مطالبات آنان، آيا بار ديگر فرهنگيان اين قشر فرهيخته و آگاه به روحاني اعتماد خواهند کرد و با حمايت خود سکان هدايت دولت دوازدهم را به وي خواهند سپرد؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 ساعت 15:51 خوانده شده: 1461 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +59 -2 --
ناشناس 1396/02/01 - 17:27
پر واضحه که هیچ فرهنگی منصفی دیگه به دولت روحانی رای نخواهد داد، بلکه دیگران رو هم به رای ندادن به روحانی تشویق خواهد کرد
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1396/02/01 - 23:59
با نویسنده مقاله موافقم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/02 - 11:02
همکار محترم من و شما هم که رای ندهیم همان 18 میلیونی که دور قبل به ایشان رای دادند باز رای میدهند انها همان برج نشینها و اشراف هستند که نه عم نان دارند نه غم اقتصاد ونه هیچ غم دیگری همانهایی که یک پایشان اروپاست و یک پایشان در برجهایشان در ایران .
پاسخ + +58 -3 --
سیناسلیمی 1396/02/01 - 17:38
از یک سوراخ گزیده شدن در شأن خردمند و مومن نیست . آقای روحانی و دولت یازدهم آموزش و پرورش و شأن معلمی را به ابتذال کشاندند ، گواه این حرفم هم برون سپاری مدارس و استخدام افرادی بعنوان معلم است که حقوق دریافتیشان ۴۵۰ تومان است ، کدام یک از مشاغل در کشور ماه چنین حقوقی دریافت میکنند ؟ رای مجدد به روحانی یا جهانگیری نوعی وادادگی ، بی بصیرتی و خواری است.
پاسخ + +15 -48 --
سلیمی 1396/02/01 - 17:52
مسئله این است که با آمدن رقیب روحانی ممکن است وضع بدتر شود و با تورم لجام گسیخته همین دریافتی کنونی هم بی ارزش شود.
پاسخ + +62 -2 --
علی 1396/02/01 - 18:03
نه بزرگ فرهنگیان به روحانی
پاسخ + +60 -2 --
بهلول 1396/02/01 - 18:07
آیا فرهنگیان دوباره به روحانی اعتماد خواهند کرد؟
عمراً
پاسخ + +60 -2 --
بیاتی فرد 1396/02/01 - 18:35
اعتماد نخواهند کرد، چهار سال زمان کافی برای کار بود که انجام ندادند!!!! وعده ووعید تمام شد الان وقت انتخاب معلمان است، اشتباه نکنید.....
پاسخ + +56 -2 --
علی 1396/02/01 - 19:00
خداحافظ روحانی
پاسخ + +52 -2 --
جلیل 1396/02/01 - 19:00
ماش کارنامه اش سیاه بود کارنامه روحانی ننگین ترین کارنامه پس از انقلابه افزایش ده درصدی حقوق برای فرهنگیان اونم در اخرین سال دور اول دیگه از چی روحانی دفاع می کنید ؟ بازم رای بیاره بازم به دروغ تورم رو کمتر اعلام می کنه 5 درصد براتون افزایش میزنه روحانی شما حتی عرضه اینکه به صورت زنده مناظره کنه رو نداشت همه چی رو هم که براش فراهم کردند تائید صلاحیت جهانگیری لغو مناظره ها دیگه چی میخواد؟ هاشمی طبا و میر سلیم هم که جز اصلاح طلبان و کارگزارانه که در اصل رفیق روحانی اند
پاسخ + +51 -2 --
کورانی 1396/02/01 - 19:12
فعلا که در کوران انتخابات هم نامی از فرهنگیان نمیبرند. چه نیازی دارند؟ زمانی که علم و دانش و فرهنگ از نظر مردم قدری ارزش داشت نام معلم برده میشد حالا ارزش در پول است در ماشینهای مدل بالاست در تبعیت بی چون و چرا از زن و فرزند و شهوت است.
پاسخ + +46 -1 --
ناشناس 1396/02/01 - 19:14
کاش نگاه فقط هزینه ای بود و نه چیز دیگر! چون هزینه بردار بودن رو میشه با کارشناسی اقتصادی کم هزینه و سود ده کرد، اما وای بر اینکه نگاه سیاسی و امنیتی باشد آن وقت نمی شود کاری کرد!
پاسخ + +46 -1 --
ناشناس 1396/02/01 - 19:28
نه
پاسخ + +46 -2 --
ناشناس 1396/02/01 - 19:29
من به هیچکدام رای نمیدهم
پاسخ + 0 0 --
بهلول 1396/02/02 - 06:54
رای ندادن و عدم شرکت در انتخابات یعنی رای دادن به استمرار وضع موجود. وقتی شما رای نمی دهید وزنه طرف مقابل شما سنگین و وزنه طرف شما سبکتر می شود . پس رای ندادن مصداق واقعی تایید وضع موجود است. با رای دادن و شرکت در انتخابات یکبار در تاریخ کشور دولت ۴ ساله رقم بزنیم تا همه روسای جمهور آینده به قدرت تغییر سرنوشت سیاسی توسط فرهنگیان ایمان بیاورند و آ و پ در اولویت اول مملکت قرار بگیرد‌‌.
هدف تبلیغ فرد خاصی نیست . فقط نگذاریم دولت فعلی ادامه دهد. همین‌.
پاسخ + +51 -1 --
عزیز الله 1396/02/01 - 19:48
سلام یک انسان سالم مثل معلم از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود تصمیم با شما
پاسخ + +48 -3 --
معلم خشمگین 1396/02/01 - 20:34
دولت روحانی حقیقتا دولت اشراف وثروتمندان است،ودر صورت ادامه این دولت وضع معلمان از اینی که هست هم بدتر میشه.با رفتن روحانی وضع ما معلمان قرار نیست بدتر از این بشه،امید داریم بهتر هم بشود.
پاسخ + +48 -2 --
معلم منطقه محروم 1396/02/01 - 20:45
روحانی هیچ وقت در برخورد با معلمان صداقت گفتار نداشت.
اصلا برای معلمان ارزشی قائل نبود.
وعده های دروغین نوبخت ، وزیر، اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، تبعیض بین کارکنان سایر ادارات و آموزش و پرورش،
عدم اجرای قانون نظام هماهنگ و اجرای طرح بیخود رتبه بندی
نمونه هایی از ظلم روحانی در حق فرهنگیان است.
فرهنگی با غیرت وقت آن است که به این دولت و دولتهای آینده
بفهمانیم معلمان زیاد هستند ولی زیادی نیستند و صدالبته تعیین کننده.
همگی با نه به روحانی جواب این همه تمسخر و وعدهای دروغین و
تبعیض را در پای صندوق رای خواهیم داد.
پاسخ + +50 -1 --
ستاره 1396/02/01 - 20:49
روحانی، سخنگوی دولت و بالاترین مقامات وزارت آموزش و پرورش به زیبایی دروغ گفتند. اما فریب خوردن هم حدی داره. مسلما اون حمایت چهار, سال پیش رو از معلمان نخواهد داشت.
پاسخ + +50 -1 --
فرهنگی 1396/02/01 - 21:05
به هیچ وجه رای نمیدم وقتی روحانی پزشکا و پرستارا و بانکی ها رو داره چه نیازی به ما داره امکان نداره بهش رای بدم
پاسخ + +44 -2 --
ابوالفضل 1396/02/01 - 21:06
تحریم انتخابات
پاسخ + +44 -2 --
علی 1396/02/01 - 21:45
روحانی چهار سال در جا زد- جیب بعضی ها پر شد -مردم را به هیچ گرفت -عزت مردم هیچ شد - آب سنگین فنا شد -..................هیچ و پوچ
پاسخ + +35 -1 --
ناشناس 1396/02/01 - 22:08
هزار وعده ي خوبان يكي وفا نكند

چو راي ما بستاند نگه به ما نكند

اگر چه خواجه به راي من و تو مفتخر است

نگه به دور و بر و زير دست و پا نكند

فتاده زخم عميقي درون سينه ي من

چنان كه مرهم عيسي مرا شفا نكند!!

به وعده هاي دروغين فتاده ام در غم

غمي كه سر به سرم دارد و رها نكند

چو بر اريكه قدرت نشيند آن خواجه

تو را دگر نشناسد مرا صدا نكند

بدان كه ملت ايران چو گوسفندان نيست

به راه و رسم فريبانه اقتدا نكند.!!
پاسخ + +40 -1 --
فرهنگی 1396/02/01 - 22:40
روحانی تبعیض در پرداختی کارمندان را وسعت بخشید در ضمن به معلمان خیلی خیلی بی توجه شد و ما عمرا به او رای نمی دهیم
پاسخ + +39 -1 --
سیف222 1396/02/01 - 22:41
هرگز .چون او هرگز معلمان را ندید. معلمی با شغل دوم مد...
پاسخ + +37 -2 --
چغندربگ 1396/02/01 - 22:46
آخرین امید برای ما فرهنگیان این است که یکپارچه به طرف مقابل روحانی رای بدیم و علنا اعلام کنیم تا دیده شویم، زاستش ما اصلا برای هیچ دولتی جدی نبودیم! و نخواهیم بود مگر اینکه علاوه بر زیادی بودن، زیاد بودن وزن سیاسی و اجتماعی خودمونم نشونشون بدیم! وگرنه امیدی نیست، و چون به نفعشون نیست هرگز دیده نخواهیم شد. ما اولویت هفتادو نهمیم، حتا رکورد ورودی المپیک هم نمیاریم چه برسه به اینکه دنبال مدال باشیم! حتا سهمیه کمیته بین المللی المپیک هم به ما نمیدن! بیایید ی تکونی به خودمون بدیم!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/03 - 04:28
کاملا درسته
پاسخ + +35 -1 --
حسن . ا 1396/02/02 - 00:09
من علاقه ای به شرکت در انتخابات ندارم ولی فقط برای اینکه روحانی رای نیاره به رقیبش رای خواهم داد تا بفهمه که معلم کمتر از کارمند دیپلمه بانک و دارایی و دادگستری و آبدارچی شرکت نفت و نگهبان شرکت گاز نیست.و اینکه حق منه معلم نبود که یک شبه حقوق همه کارمندا میلیونی زیاد بشه و حقوق و کارانه پزشکان صدبرابر بشه و هیچ صدایی از کسی درنياد ولی منه معلم بعد چند سال انتظار فقط 80هزار تومان با رتبه بندی به حقوقم اضافه بشه ولی وزیر بی لیاقت تو رسانه ها اعلام کنه 300تا 800هزار تومان با رتبه بندي به حقوق فرهنگيا اضافه شد تازه بگه تو دولت یازدهم 85% به حقوق معلما اضافه شده!!! و هزاران مورد دیگه....
پاسخ + 0 0 --
بهلول 1396/02/02 - 10:59
احسنت
فکر مدبرانه و منطقی و قابل دفاع
پاسخ + +28 -1 --
ناشناس 1396/02/02 - 06:35
به هیچ وجه
پاسخ + +30 -1 --
حسین 1396/02/02 - 10:25
V رای دادن به روحانی اشتباه محض است
پاسخ + +30 -2 --
فرهنگی 1396/02/02 - 11:14
با سلام وخسته نباشید خدمت شما
روز چهارشنبه 1396/1/30 که حکم اینجانب را زدند واقعا شرمنده خانواده ام شدم آخر به لطف وعنایت جناب آقای روحانی 70 هزار تومان به حقوق خانواده 5 نفری من اضافه شد وتوانستیم خرید روزانه یک عدد چیپس را به سبد خانوار خود اضافه نمایم واکنون تکلیف خود میدانم که در هیچ انتخاباتی شرکت نکنم .آقایان ! دیگر از وعده های بی پایه واساس شما خسته شده ایم چپ وراست همه به فکر منافع شخصی خودتان هستید با 21 سال سابقه کاری و سه فرزند حقوق ماهیانه یک میلیون وسیصددر شهر بزرگ زندگی را به فلاکت وسختی می گذرانیم . کی دیگر می خواهیداز خواب خوش خودتان بلند شوید. به خدا جامعه فرهنگیان درزیر چمکه های ظلم وبی عدالتی تان لگد مال شده . پس ای کسانی که نمی توانید یک فرهنکی را درک نمایید وعده ندهید. به خدا دیگر خسته شده ایم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/02 - 18:41
سلام . دوست عزیز با ۲۱ سال سابقه حکم شما باید بالای ۲ م و حداقل افزایش امسالتان هم باید حدود ۲۰۰ هزار تومان باشد.یا حکمتان اشتباه است یا شما اطلاعات غلط می دهید.البته من معتقدم ک افزایش ده درصدی حقوق معلمان خیلی کم است و حداقل باید ۳۰ درصد افزایش داشته باشیم تا بعد چندسال حقوق ما به حقوق سایر کارکنان دولت نزدیک شود.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/02/03 - 10:31
سلام همکار ودوست عزیز
اگر لازم است فیش حقوقی خودم را برایت ارسال کنم یا حکم جدید خودر ا در این سایت قرار دهم وقتی که من 12 سال حکم رسمی و9 سال غیر رسمی دارم نمی دانم گناه من چیست ؟ که حتی مدرک کارشناسی اینجانب را نیز پس از سه سال اعمال نکرده اند. ودر صورتی که شما به عنوان یک فرهنگی مرا درک نکنی دیگر انتظاری از دیگران نیست.
پاسخ + +25 -1 --
سی سال خدمت 1396/02/02 - 12:05
هیهات منا الذله معلم بیدار شو چهار سال فریب و نیرنگ عبرت بگیر معلم شرافتمند عزتمند دوباره فریب دروغ های دولت نمی خورد برادر من کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
پاسخ + +13 0 --
ناشناس 1396/02/02 - 13:47
مرد حسابی چی چی رو سیاه نمایی شده ؟؟؟؟!!!!!!! این چرت و پرت ها چیه نوشتی ؟ الان زنگ زدم صندوق بازنشستگی ، میگه همسان سازی زیر دو میلیون لغو شده !!!!!! یعنی تو روز روشن به مصوبه مجلس عمل نمیکنند، قانون یعنی کشک ، یعنی دزدی سه هزار و پانصد میلیارد تومن بعد از هزار وعده و وعید،یعنی بی شرفی و بی عرضگی تمام .
پاسخ + +12 -1 --
سید محمد حسن حسینی 1396/02/02 - 15:17
اگه نظر من رو درباره روحانی میخواهید مقاله من تحت عنوان "لزوم تحریم انتخابات" را بخوانید:

http://melliun.org/iran/121304
پاسخ + +15 0 --
كبيري 1396/02/02 - 19:34
روحاني و دارو دسته اش با عزت فرهنگيان بازي كردند خدا ذليلشان كند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/03 - 04:25
چهارسال دیگر خدا میداند چه شود با این و نوبخت
پاسخ + +10 -2 --
گودرزی 1396/02/02 - 20:18
بهترین رییس جمهور تاریخ ایران در ذهن مردم مظلوم و ستم دیده احمدی‌نژاد باقی خواهد ماند

او همیشه در قلب و ذهن ما مردم مظلوم باقی خواهد ماند

از او همیشه به خوبی و عدالت یاد خواهد شد
پاسخ + +4 -7 --
بازنشسته 1396/02/02 - 20:47
دریک کلام هرگز. به احترام رهبری فقط رای سفید . چون این دوجناح تا به حال بارها وبارها امتحان داده اند یعنی اگاهانه خود را از مسایل ومشکلات فراوان فرهنگیان به راحتی گذشته اند. وما تاجایی اهمیت داریم که رایی به آن ها بدهیم .
پاسخ + 0 0 --
عباس زاده 1396/02/03 - 20:24
با سلام برای رهایی از ظلم روحانی به رقیب او رای خواهیم داد تا سیه روی شود ....
پاسخ + +6 0 --
چغندربگ 1396/02/02 - 23:43
ما فقط وقتی به خواسته هامون میرسیم ک اهمیت خودمونو به صورت کاملا قانونی و بدون هزینه نشون بدیم! با رای دادن به رقیب اصلی روحانی! و قبلش به همه اعلام کنیم و همه تشکلها اعلام کنند! و تا میتونیم برعلیه روحانی تبلیغ کنیم تا بلکه بفهمند ی من ماست چقدر کره داره! اگه همدست بشیم و از قبل سیاست خودمونو نشون بدیم روحانی میفته! قول میدم! و رئیس جمهور بعدی هرکه باشد به اهمیت معلمان زیادی، زیاد، پی خواهد برد وگرنه ......
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/03 - 04:24
مثلا رای بدهید به هاشمی طبا که در طول عمرش یک لبخند هم نزده نمیدونه تقصیرش نیست بیچاره میرسلیم جوان هم بدک نیست قوه بدنی بالایی دارد
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/02/03 - 04:20
بله خیلی سیاه نمایی شده است طوری که مثلا به زغال بگویی سیاه مثلا بدش بیاید و بگوید به من نگویید سیاه چرا اینقدر دروغ میگویید یه جان نو بخت راستگو ترین سخنگوی جهان اگر این حرف سیاه نمایی باشد
پاسخ + +1 0 --
معلم 1396/02/03 - 21:31
حیف که نمیذارید نظر بنده نمایش داده بشه ولی میگم... ...
پاسخ + +1 0 --
چغندربگ 1396/02/04 - 22:25
واقعیت این است که اوضاع ما معلمان اگر نیک بنگری و نگاه کلان داشته باشیم، بعد از خاتمی رو به افول بوده در زمان مموتی! افزایش ۷/۵ % یادمان نرفته! رفته؟یا افزایش ۱۰۰ هزارتومانی فروردین و سپس پشیمان شدنشان و کسر کردن ۸۰ هزارتومان از آن صدهزارتومان! نکند شما یادتان رفته؟! ما مشکلات بزرگی داریم: نبودِ تفکر! و نداشتن نگاه کلان سیاسی و اقتصادی حتا در بین معلمان و اساتید دانشگاه! با عرض پوزش. بنده در آعاز دوره خاتمی حقوق ۴۰ هزارتومانی داشتم و در پایان خاتمی حدود ۳۵۰ هزارتومان! ۸ سال بیش از ۸ برابر که رکورد بی نظیری است ولی با کمال تاسف برخی همکاران با گفت مثلا حاجی بابایی چنان آب از دهانشان جاری می شود که گویی حقوق مارا ده برابر کرده! ما نگاه خوب و درستی به اطراف نداریم!
پاسخ + +2 0 --
فرنگی با سیاست 1396/02/05 - 11:25
وضع موجود قابل تحمل نیست.با نه بزرگ به روحانی اعتراض خود را نشان می دهیم.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/02/08 - 02:54
ولی من خدماتی و سرایدار با 40 هزار نیروی خدماتی به خود
آقای روحانی رای خواهیم داد تا افزایشهایی که 3 سال برای شما پرداخت کرده اند را برای ما هم پرداخت کنند رئیس دیگر بیاید حق ما باطل میشود
فقط روحانی میتواند به داد ما برسد.
آقای روحانی ما پشتتیم .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور