صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

پیام مردم و معلمان در 29 اردیبهشت " تغییر " بود : دوران مصلحت انديشي به پايان رسيده است به ویژه در مورد وزیر آموزش و پرورش!

«آيا نوبت اولويت، به آموزش‌ و‌ پرورش رسيده است؟»/ «آيا روحاني به قول خود پاي‌بند خواهد بود يا منافع اکثريت فرهنگيان را فداي منافع حزبي‌ و‌ جناحي خواهد کرد؟»/ ديگر ارتقاء کيفيت آموزش مهم‌ترين د‌غد‌غه دولت‌ها نيست. کسري بودجه مزمن آموزش‌ و‌ پرورش براي دولت‌هاي مختلف امري عادي تلقي مي‌شود/ دولت يازدهم در عرصه آموزشي کشور از پويايي لازم برخوردار نبود/ دولت دوازدهم براي خروج از اين انفعال نيازمند بازنگري در برنامه‌هاي استراتژيک خود و اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه‌اي در اين حوزه دارد/ براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش بايد نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير کند. بي‌شک بدون تغيير نگرش به سيستم آموزش‌ و‌ پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت/ تغيير وزير واقعيتي است که بايد پذيرفت، چراکه پذيرفتن ادامه وضعيت نامطلوب موجود نه به نفع دولت است و نه به صلاح آموزش‌ و پرورش/ روحاني بايد پيام راي فرهنگيان را ببيند و معني اين ديدن بايد در کابينه جديد دولت دوازدهم نمود پيدا کند/ تغييرات آينده نشان خواهد داد که دولت دوازدهم واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا دغدغه‌ها و مطالبات آنان را دستمايه وعده‌هاي انتخاباتي قرار داده است

تغییرات کابینه روحانی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم

انتخابات دوازدهم هم به پايان رسيد. اکنون که در آستانه استقرار کابينه جديد دولت دوازدهم قرار داريم، مهم‌ترين سوال فرهنگيان اين است که «آيا نوبت اولويت، به آموزش‌ و‌ پرورش رسيده است؟».

بسياري از فرهنگيان از عدم توجه و اهتمام دولت‌ يازدهم به مشکلاتشان آزرده خاطراند چرا که در باور آنان، آموزش‌ و‌ پرورش به عنوان زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور به صورت يک اولويت و ضرورت جدي از سوي دولت‌ در نظر گرفته نمي‌شود. روحاني در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، به فرهنگيان و مردم قول د‌اد‌ تا آموزش‌ و‌ پرورش اولويت د‌ولت د‌وازد‌هم باشد، اکنون که تب‌و‌تاب انتخابات فروکش کرده، بايد منتظر ماند و ديد، «آيا روحاني به قول خود پاي‌بند خواهد بود يا منافع اکثريت فرهنگيان را فداي منافع حزبي‌ و‌ جناحي خواهد کرد؟»

امروزه آموزش‌ و‌ پرورش با مشکلات جدي روبه‌رو است. آموزش‌ و‌ پرورش نياز به تغيير دارد و قطعاً وضع موجود مطلوب هيچ‌کس نيست. سال‌هاست که فرهنگيان براي تحقق خواسته‌هاي بر حق خود فرياد مي‌زنند؛ فريادي که در گذر دولت‌ها و آمدن‌و‌رفتن وزيران از پي هم را گوش شنوايي نيست. ديگر ارتقاء کيفيت آموزش مهم‌ترين د‌غد‌غه دولت‌ها نيست. کسري بودجه مزمن آموزش‌ و‌ پرورش براي دولت‌هاي مختلف امري عادي تلقي مي‌شود. وعده‌هاي مکرر پرداخت مطالبات فرهنگيان از پي هم مي‌آيند و مي‌روند. داشتن حقوقي عادلانه به يک رويا تبديل شده است. ماه‌ها از پي هم مي‌آيند و مي‌روند و حق التدريس‌ها هم‌چنان در انتظار پرداخت مي‌مانند و پاداش پايان خدمت به دست بازنشستگان آموزش‌ و‌ پرورش نمي‌رسد.

بدون ترديد سياهه‌ي گرفتاري‌هاي آموزش‌ و‌ پرورش بسيار بيش از مواردي است که اشاره شد اما در ميانه اين همه گرفتاري، فرهنگيان به روحاني راي دادند اگرچه گلايه‌هايي هم از او داشتند.

به باور نگارنده دولت يازدهم در عرصه آموزشي کشور از پويايي لازم برخوردار نبود. دولت دوازدهم براي خروج از اين انفعال نيازمند بازنگري در برنامه‌هاي استراتژيک خود و اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه‌اي در اين حوزه دارد. براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش بايد نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصاً دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير کند. بي‌شک بدون تغيير نگرش به سيستم آموزش‌ و‌ پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.

حال که در آستانه استقرار کابينه جديد دولت دوازدهم قرار داريم؛ از دولت‌مردان انتظار مي‌رود با ورود جدي به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش براي اصلاح نظام آموزشي و مشکلات زير‌ساختي اين وزارتخانه تلاش کنند. انتظار فرهنگيان از دولت دوم روحاني اينست که « وزيري براي بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي کشور با برخورداري از يک ميليون پرسنل فرهنگي و بيش از 13 ميليون دانش‌آموز انتخاب گردد که در حد مشکلات، نيازها و جايگاه اين وزارتخانه باشد و در اين برهه حساس اقتضائات، تهديدها و مسئله‌هاي اصلي حوزه آموزش‌ و‌ پرورش را به درستي بشناسد و بتواند موانع را از ميان برداشته و راه را براي پيشرفت هموار نمايد.»

تغییرات کابینه روحانی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم

امروز آموزش‌ و پرورش در يک بزنگاه حساس و سخت قرار دارد. عبور از اين دوره حساس نيازمند تدبير و آگاهي است. بي‌گمان ضعف مديريت و عدم درايت وزير در ايجاد بخش اعظمي از مشکلات فرهنگيان موثر بوده و باعث دور شدن آموزش‌ و‌ پرورش از اهداف اصلي خود شده است. تغيير وزير واقعيتي است که بايد پذيرفت، چراکه پذيرفتن ادامه وضعيت نامطلوب موجود نه به نفع دولت است و نه به صلاح آموزش‌ و پرورش.

به اعتقاد‌ صاحب‌نظران اگرچه تغيير وزير آموزش‌‌ و‌‌ پرورش يک ضرورت است اما مهم‌تر تغيير نگرش د‌ولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌‌ و‌‌ پرورش است.

انتخاب وزير آينده آموزش‌ و‌ پرورش آزموني سخت براي روحاني خواهد بود، چراکه نه‌تنها دست دولت براي هرگونه تغيير جهت پيشبرد اهداف خود باز است بلکه در راه اين تغييرات نوعي پشتوانه و همراهي را نيز درکنار خود حس مي‌کند. بي‌شک مجلس همسو با روحاني مي‌تواند مسير انتخاب‌هاي معقول و کارآمد را هموار نمايد. در اين شرايط انتخاب درست و هدف‌محور مي‌تواند بسياري از سوء تفاهمات ايجاد شده در خصوص بي‌توجهي دولت اعتدال به معلمان و مشکلاتشان را برطرف نمايد.

فرهنگيان با همه کاستي‌ها و کم توجهي‌ها به روحاني راي دادند. حال وظيفه روحاني ايست تا دست حمايت فرهنگيان را به گرمي بفشارد و نشان دهد که آموزش‌ و‌ پرورش به عنوان سنگ‌بناي توسعه درازمدت و باثبات اولويت دولت دوازدهم است. روحاني بايد پيام راي فرهنگيان را ببيند و معني اين ديدن بايد در کابينه جديد دولت دوازدهم نمود پيدا کند.

در اين شرايط همگان با دقت حرکات دولت درخصوص انتخاب وزير آينده آموزش‌ و‌ پرورش را زير نظر دارند و مسلماً تغييرات آينده نشان خواهد داد که دولت دوازدهم واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا دغدغه‌ها و مطالبات آنان را دستمايه وعده‌هاي انتخاباتي قرار داده است.

بدون ترديد اگر دولت دوازدهم همان مسير گذشته را بخواهد دنبال کند اميدي به اصلاح نظام ناکارآمد آموزش‌ و‌ پرورش نخواهد بود. روحاني مي‌تواند براي احياي مجدد زيرساختي‌ترين وزارتخانه کشور تلاش کند؛ اگر ۴ سال گذشته تجربه‌اي براي دولت باشد که بتواند نقطه ضعف‌ها و ايرادات و اشکالات را در حقيقت بشناسد و برطرف کند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 26 خرداد 1396 ساعت 18:39 خوانده شده: 1163 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +26 0 --
بازنشسته 1396/03/26 - 21:20
با صحبتهای اخیر نوبخت معلوم است آوپ اولویت چندم این دولت خواهد بود و شاید یک خانم بعنوان وزیر معرفی شود که آن هم فقط بخاطر این خواهد بود که بگویند در کابینه ما از خانمها هم هست و نه به خاطر حل مشکلات معلمان ۰
پاسخ + 0 0 --
ترابی 1396/03/26 - 23:18
متاسفانه بعضی از همکاران کاسه داغتر از اش شده و با ژست روشنفکری از وزیر زن حمایت می کنند. اگر قرار بر انتخاب وزیر زن و میدان دادن به زنان است چرا از اموزش و پرورش باید شروع شود؟ چرا باید این وزارتخانه حساس و سرنوشت 13میلیون دانش اموز ، میدان ازمون و خطا گردد؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/03/27 - 12:25
دقیقا
آموزش پروش با توجه ب حرفاي نوبخت اصلا دغدغه دولت نیست
و حتما ی وزیر زن برا وزارتخونه ای ک اصلا براشون مهم نیست میزارن
پاسخ + +22 -1 --
فرهنگی 1396/03/26 - 22:49
آموزش و پرورش در شعار اولویت دولت روحانی است.
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/01 - 20:38
صبح میشه معلوم میشه...
جوجه را هم که یکبار شمردیم ولی!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + +19 0 --
معلم 1396/03/27 - 02:28
از این شغل خسته ام و شرمنده.

ده سال تو این سیستم کار کردم.
الان که وقت ازدواجمه، هر جا میرم با استهزا باهام برخورد میکنند.

به صراحت میگن:درآمد شما برای تشکیل خانواده کافی نیست
پاسخ + 0 0 --
حقگو 1396/03/27 - 10:17
پس چرا شغلت را رها نمی کنی ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است تازه 90 درصد فرهنگیان متقاضی استخدام فرزندانشان در آموزش و پرورش هستند هرچند که در ظاهر مثل جناب عالی از شغل و در آمدشان ناراضی اند
پاسخ + 0 0 --
نیک اندیش 1396/03/27 - 10:32
جواب حقگو
اگر مبنا بر حرف شما باشد پس قانون برای چی هست
چرا دولت داریم؟
این که مشکل هر کسی مشکل خودش است که سنگ روی سنگ بند نمی شود

فرض کنید از فردا به نیروی انتظامی و پلیس ، پزشکان و قاضی حقوق ناچیز بدهند می شود به آنها گفت خوب شغل خود را رها کنید پس عدالت اجتماعی یعنی چه!
پاسخ + 0 0 --
محمد 1396/03/27 - 10:40
نا امسال شما آقای جقی در آموزش و پرورش هستند همین است . معلم نباید برود آنهای که کار بلد نیستند باید بروند
پاسخ + 0 0 --
حقانی 1396/03/27 - 11:44
پاسخ حقگو:
جناب ما خدا را شاکریم که همین یک لقمه نان را که خیلی ها ندارند سر سفره داریم و هنوز دستمان به درخواست از خلایق ناگزیر نشده است. مردم و نظام ایران دست از ادعای مسلمانی بردارند توقعات ما از این خیلی کمتر هم میشود. کسانی که متقاضی شغل معلمی هستند 90 درصدشان از همه جا مانده و رانده اند و چاره ای جز معلم شدن ندارند. آیا در شان مسلمین است که شغل معلمی اینقدر نزد آنها بی ارزش شود؟ آیا در شان دولت اسلامی است که شکم های برخی از کارمندانش از فرط خوردن در شرف پاره شدن باشد اما معلم از نیمه برج به بعد مضطرب باشد که غذای خانواده را چگونه تامین کند؟ آیا اینکه بهترینها از نظر استعداد پزشک و مهندس پتروشیمی و ... شوند و آموزش و پرورش به هیچ وجه گزینه رقابت آنها نباشد ظلم در حق فرهنگ و اقتصاد این کشور نیست؟ وانگهی 10 درصدی که مستعد بودند و با تمایل و نه از روی ناچاری معلم شدند چه گناهی دارند که باید امروز طعم تلخ تبعیض را بچشند؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/03/27 - 12:27
برا منم اين اتفاق افتاده متاسفانه...
پاسخ + 0 0 --
حسن 1396/03/27 - 18:02
جناب حقگو از طرف خودت حرف بزن نه 90% فرهنگیان.بهتره بگی فرهنگیانی که فرزندانشان هیچ جای دیگه! تاکید میکنم هیچ جای دیگه کار پیدا نکردن به ناچار متقاضی استخدام فرزندانشان در ا.پ هستن.خود شما بچت رو بانک یا دارایی یا مخابرات و ... بخواد حاضر میشی بره اون ارگان یا بیاد معلم بشه با حقوق زیر خط فقر؟ خدایییش کدوم رو انتخاب میکنی؟
پاسخ + 0 0 --
محسن 1396/03/29 - 17:07
جواب حقگو
این حرف شما به دور از ادب است... این حقیقته که معلم که وضعش خوب نیست شانش هم متاسفانه پایین اومده
معلم که انسان ساز است ثروت ساز است کشور ساز است نباید حتی با شغل های دیگه مقایسه شود نه از لحاظ درآمدی و نه از لحاظ شان ومنزلت ولی افسوس که تو ایران معلم رو با یه دید دیگه نگاه میکنن.. اگه قرار بود معلمان بزرگوار صبر نکنن و چشم بر تبعیضات و نابرابری ها نبندند و همه شغل شریفشان رو رها کنن که همه چیز نابود میشد..همه که مثل شما فکر نمیکنن
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/01 - 20:39
ولی این را نه وزیر و نه رئیس جمهور هیچکدوم نمیفهمند!!!!
پاسخ + +12 0 --
بخشنده 1396/03/27 - 12:31
تغییر پیشکش آموزش وپرورش باد!
بیایید قانــــــــــــــون را اجرایی کنید
براساس سند تحول نبایــــــــــــــــــد هیچ کلاسی بیش از ســــی نـــــفــــر باشد. چه وقت قرار است به این قانون عـــمـــــــــل شود.
اگر دبیری از دست ازدحام دانش آموز کلافه شود وبه ناچارکاری که نباید از او سربزند تمام نشریات وسایت ها دست به کار شده ، او را مورد نــــــــوازش قرار می دهند ولی حاضر نیستند بپذیرند که یکی از عوامل عصبانی شدن دبیر سرکلاس ،آمار بالای دانش آموز است!!
امسال ادارات دستور داده اند کلاس ها براساس سی وپنـــــــــــج نفر بسته شود! آیا گوش شنوایی هست؟!!!
پاسخ + 0 0 --
جواد 1396/03/27 - 14:07
حرف دل منو زدی:
"براساس سند تحول نبایــــــــــــــــــد هیچ کلاسی بیش از ســــی نـــــفــــر باشد"
آنقدر این قانون را اجرا نمیکنن تا از ما خبطی سربزنه
اونوقت پوستمونو میکنن.
پاسخ + +13 0 --
همشهری 1396/03/27 - 13:24
معلمی را مسولین ما بی ارزش کرده اند وقتی معلمی به خاطر فشار مالی شدیدمی خواهد کلیه اش را بفروشد منزلت معلم جایی در این کشور ندارد ومضحکه دکتر وبرستار میشود وهمه به او نګاه تحقیر آمیز دارند وبارها وبارها با یک وعده دروغ سرش کلاه میګذارند وبا آبرویش در رسانه ها بازی میکنند ووووووووووو
پاسخ + 0 0 --
حقگو 1396/03/27 - 19:02
آقای محمد امثال درست است نه امسال و آنهایی درست است نه آنهای چطور به بچه های مردم درس میدی ؟
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/01 - 20:41
آقای حقگو
برای وزیر و رئیسش ادبیات را آموزش بده که اصلا بلد نیستند
پاسخ + +6 0 --
سلطنت ریاکاران 1396/03/27 - 19:31
پشت گوشت رو دید تغییر (به معنای واقعی) را هم در این سیستم می بینی.
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/01 - 20:43
خوش بحال خودم که اول مهر 96 از (ببخشید) شر و نکبت آ.پ خلاص میشم.
ولی خدا میداند کی پاداشم را میدهند!!!!!!!!؟؟؟؟
پاسخ + +6 0 --
رحمان 1396/03/27 - 23:45
دکتر نجفی کجایی؟! شعارهای روزهای انتخابات چه شد؟!!! نجفی هووو
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/03/28 - 23:31
آموزش و پرورش اصلا اولویت نیست. چه برسد به اولویت اول.
اگر یک نیم نگاهی به لایحه برنامه ششم که توسط دولت نوشته شده بود (نه قانون برنامه ششم که توسط مجل نوشته شد) نگاهی بیندازیم همه چیز مشخص است. همکاران گرامی یا با دست در دست هم کاری بکنیم و یا برویم خانه خود بخوابیم و به فکر این حرفها نباشیم چون انتظار کشنده و نابود کننده است.
پاسخ + 0 0 --
ترابی 1396/03/29 - 13:48
حرف شما کاملا درست است که اموزش و پرکرش اولوبت اول دولت نیست و باید با همفکری کاری کرد. اما توضیح یک نکته ضروری است مبنا" قانون برنامه ششم توسعه است که توسط مجلس تایید و تبدیل به قانون شده است دیگر لایحه برنامه ششم که از طرف دولت ارائه شده است موضوعیت قانونی ندارد."
پاسخ + +3 0 --
علی شیخی 1396/04/01 - 20:37
وقتی مصلحت اندیشی زمانش تموم شده باشه میشه همین که الان هست...
راستی مصلحت چیه؟؟؟؟!!!
پاسخ + +2 0 --
چغندربگ 1396/04/04 - 01:20
ما معلمان فقط یک راه برای پیشرفت داریم! اتحاد ! و آنهم از مدرسه شروع میشود، چرا مدیران نالایق را برکنار نمی کنیم ؟ بسیار راحت است! خیلی! فکر کنید نصف یک مدرسه ک مدیر نالایق دارد توی اداره بشینند و تا وقتی مدیر منتخب معلمان منصوب نشده به کلاس نروند! همین ! گربه دزده حساب کار دستش میاد و از اونجا مارو جدی می گیرند! حالا فکر کنید در یک سال تحصیلی توی بسیاری مدارس این اتفاق بیفته! چی میشه؟ من مطمئنم درست میشه ولی ما در مدرسه تن به خفت میدیم! به حضور یک مدیر بی لیاقت! بعد می خواهیم وزیر و رئیس جمهور و مجلس به ما نگاه کنند! نمی کنند، نمیشه!

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور