صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس‌ارشد جامعه‌ شناسي

عملکرد «شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان ستاد روحاني» در ابهام ... آقاي نجفي؛ کدام خواسته‌ها و انتظارات را بايد گفت؟

دانش‌آشتياني چهره شناخته شده‌اي در ميان جامعه فرهنگيان نبود اما به سبب حمايت محمد‌علي نجفی و تشکل‌هاي صنفي- سياسي فرهنگيان توانست با راي اعتماد مجلس دهم به صندلي وزارت تکيه بزند/ متاسفانه خيلي زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت مشخص شد که پروژه آوردن دانش‌آشتياني به جاي فاني، يک پروژه سياسي با هدف جلب حمايت معلمان در انتخابات 96 بوده است/ دانش‌آشتياني علي‌رغم تمام وعده‌هايي داده بود، عملاً در محقق کردن وعده‌ها‌يش ناکام ماند/ در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، عده‌اي از فعالان صنفي- سياسي و مديران ارشد آموزش‌ و‌ پرورش «شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان ستاد روحاني» را تشکيل دادند/ بعد از انتخابات، شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان ستاد روحاني به رياست محمد‌علي نجفي پشت درهاي بسته نشست‌هايي براي معرفي کانديدا يا کانديداهاي پست وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به رئيس‌جمهور تشکيل داد/ متاسفانه نشست‌هاي شوراي سياست‌گذاري در سکوت خبري برگزار مي‌شود و تا اين لحظه درباره محتواي نشست‌هاي شوراي سياست‌گذاري اعلام نظري از طرف مسئولان و دست اندرکاران شوراي سياست‌گذاري صورت نگرفته است/ محمد‌علي نجفي رئيس شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان، هدف «کمپين» را مشخص کردن اصلي‌ترين خواسته‌ها و انتظارات فرهنگيان کشور از دولت دوازدهم اعلام کرده است/ وقتي از خواسته‌ها و انتظارات فرهنگيان گفته مي‌شود فقط مشکلات اقتصادي و رفاهي نيست، منظور تمام الزامات حرفه‌اي شغل معلمي است/ برنامه‌ريزي و مديريت مناسب نيروي انساني دغدغه‌ي بسياري از معلمان است/ مطمئناً انتصاب مديران بازنشسته و ناکارآمد در سطوح ستادي مشکلات متعددي را براي اين حوزه ايجاد کرده است/ خواسته‌ي معلمان کشور فقط به معوقات محدود نمي‌شود که آن را اعلام عمومي مي‌کنيد/ دولت يازدهم در اجراي برنامه‌هاي تحول در آموزش‌ و پرورش نمره خوبي نگرفت و با انتخاب‌هاي نادرست، وزارتخانه آموزش و پرورش را از مسير استراتژي «کيفيت‌ بخشي‌اش» دور کرد/ بر کسي پوشيده نيست که فرافکني و شتاب‌زدگي يکي از بزرگترين آسيب‌هاي مديريتي در هر سازمان است

 شوراي سياست‌ گذاري فرهنگيان ستاد روحاني و کمپين انتظارات فرهنگيان و دکتر نجفی

در آبانماه 1395، دانش‌آشتياني تکنوکرات ۶۱ ساله و دانشيار دانشگاه خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي که به‌ شدت مورد حمايت محمد‌علي‌ نجفي بود، جاي فاني نشست. دانش‌آشتياني چهره شناخته شده‌اي در ميان جامعه فرهنگيان نبود اما به سبب حمايت محمد‌علي نجفی و تشکل‌هاي صنفي- سياسي فرهنگيان توانست با راي اعتماد مجلس دهم به صندلي وزارت تکيه بزند.

حمايت قاطع و همه‌ جانبه دولت‌مردان و همچنين گروه‌ها و فراکسيون‌هاي مختلف از دانش‌آشتياني يکبار ديگر باعث شد تا مسائل آموزش‌ و‌ پرورش در صدر توجه‌ها قرار گيرد و اميد آن مي‌رفت که با کمک و همياري دولت و مجلس، دانش‌آشتياني بتواند گره کور مشکلات لاينحل بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي کشور را باز کند.

اما متاسفانه خيلي زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت مشخص شد که پروژه آوردن دانش‌آشتياني به جاي فاني، يک پروژه سياسي با هدف جلب حمايت معلمان در انتخابات 96 بوده است. دانش‌آشتياني علي‌رغم تمام وعده‌هايي داده بود، عملاً در محقق کردن وعده‌ها‌يش ناکام ماند، تا يکبار تمام اميدي که به اصلاح وضعيت نابه سامان آموزش‌و‌پرورش ايجاد شده بود از بين برود.

در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، عده‌اي از فعالان صنفي- سياسي و مديران ارشد آموزش‌ و‌ پرورش «شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان ستاد روحاني» را تشکيل دادند. با انتخاب محمد‌علي نجفي وزير آموزش‌ و‌ پرورش دولت سازندگي به عنوان رئيس ستاد فرهنگيان روحاني، بار ديگر دغدغه‌ها و مسائل فرهنگيان در صدر بحث‌هاي انتخاباتي قرارگرفت. او از تشکيل «کارگروه بررسي مطالبات فرهنگيان» سخن گفت. کارگروهي که وظيفه‌اش بررسي اهم مطالبات فرهنگيان و ارائه گزارش آن رئيس‌جمهور دولت دوازدهم بود. متاسفانه پس از انتخابات «کارگروه بررسي مطالبات فرهنگيان» هيچ وقت تشکيل نشد تا شائبه سياسي ‌و ‌انتخاباتي بودن آن بيشتر به ذهن‌ها خطور نمايد.

شوراي سياست‌ گذاري فرهنگيان ستاد روحاني و کمپين انتظارات فرهنگيان و دکتر نجفی  بعد از انتخابات، شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان ستاد روحاني به رياست محمد‌علي نجفي پشت درهاي بسته نشست‌هايي براي معرفي کانديدا يا کانديداهاي پست وزارت آموزش‌ و‌ پرورش به رئيس‌جمهور تشکيل داد. متاسفانه نشست‌هاي شوراي سياست‌گذاري در سکوت خبري برگزار مي‌شود و تا اين لحظه درباره محتواي نشست‌هاي شوراي سياست‌گذاري اعلام نظري از طرف مسئولان و دست اندرکاران شوراي سياست‌گذاري صورت نگرفته است. انتظار مي‌رفت که مسئولان و دست اندرکاران شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان در راستاي پاسخگو بودن به افکار عمومي معلمان نسبت به اطلاع رساني شفاف و دقيق اقدام نمايند.

در حالي که چند هفته تا تعيين تکليف دولت دوازدهم باقي نمانده است و شمارش معکوس براي معرفي وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور آغاز شده است، با اعلام آغاز به کار «کمپين انتظارات فرهنگيان» يکبار ديگر موضوع مطالبات و خواسته‌هاي آنان، بعد از تعلل و تاخير فراوان در صدر بحث‌هاي فعالان رسانه‌اي حوزه آموزش‌ و‌ پرورش قرار گرفته است. محمد‌علي نجفي رئيس شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان، هدف «کمپين» را مشخص کردن اصلي‌ترين خواسته‌ها و انتظارات فرهنگيان کشور از دولت دوازدهم اعلام کرده است.

فارغ از تمامي بحث‌ها پيرامون خبر تشکيل «کمپين انتظارات فرهنگيان » لازم است چند نکته مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران کمپين قرار گيرد:

وقتي از خواسته‌ها و انتظارات فرهنگيان گفته مي‌شود فقط مشکلات اقتصادي و رفاهي نيست، منظور تمام الزامات حرفه‌اي شغل معلمي است. امروز فرهنگيان دغدغه امکانات رفاهي، آموزشي، منزلت اجتماعي و مسائل اقتصادي دارند. بي‌ترديد اولويت درخواست‌ها و انتظارات معلمان ارتقاي وضعيت معيشتي است که متاسفانه اراده‌اي جدي براي حل مشکل معيشتي آنان وجود ندارد.

اجراي ناقص رتبه‌بندي در دولت تدبير و اميد را نمي‌توان اقدام بزرگي دانست. اجراي ناقص طرح رتبه‌بندي معلمان نه‌تنها باعث بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي کيفيت نيروي انساني نشد، بلکه انگيزه و رشد و تعالي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمين را تحت تاثير قرار داد.

ساماندهي نامناسب نيروي انساني باعث مشکلاتي در کيفيت کاري و توزيع نامناسب نيروي انساني شده است. ساماندهي نيروي انساني بايد به عنوان يک اولويت در دستور کار اين وزارتخانه قرار گيرد چراکه برنامه‌ريزي و مديريت مناسب نيروي انساني دغدغه‌ي بسياري از معلمان است.

شوراي سياست‌ گذاري فرهنگيان ستاد روحاني و کمپين انتظارات فرهنگيان و دکتر نجفی

آقاي نجفي؛ آيا نوبت اولويت، به آموزش‌ و‌ پرورش نرسيده است؟ آيا عدم توجه دولت به وزات آموزش‌ و‌ پرورش، فرافکني نيست؟ آيا مشکل تأمين اعتبار‌ و بودجه فقط مختص آموزش‌ و پرورش است؟ به‌راستي دولت دوازدهم براي کاهش مشکلات وزارت آموزش‌ و‌ پرورش، چقدر به‌فکر ارتقاء کمي و کيفي آموزش‌ و‌ پرورش است؟

آيا به اين اندیشيده‌ايد که چقدر از مديران کل آموزش‌ و پرورش و همکاران ستادي آنها بر اساس شايسته سالاري و لياقت و نه باندبازي، اکنون با تکيه بر صندلي رياست دغدغه ارتقاء شان و جايگاه آموزش‌ و پرورش را دارند؟! مطمئناً انتصاب مديران بازنشسته و ناکارآمد در سطوح ستادي مشکلات متعددي را براي اين حوزه ايجاد کرده است.

آقاي نجفي فرموده بوديد که کار در آموزش‌ و پرورش بسيار سخت است و خواسته‌هاي فرهنگيان چيزي نيست که در طي چهار سال محقق شود. آيا تقاضاي عدم انتصاب مديران سياسي و ناکارآمد در آموزش‌ و پرورش، عدم برگشت به‌کار نيروهاي بي‌انگيزه بازنشسته، اجراي قانون استخدام مربيان پيش‌دبستاني، حق‌التدريسي و مربيان نهضت سوادآموزي، اقدام لازم براي اجراي کامل سند تحول آموزش‌ و پرورش، رويکرد جدي و برنامه‌محور درباره دانشگاه فرهنگيان و تقويت بنيه پژوهشي فرهنگيان، نظارت درست بر استفاده از منابع صندوق ذخيره فرهنگيان و توجه به بيمه‌هاي درمان و تکميلي فرهنگيان انتظارات غيرمنطقي هستند؟

خواسته‌ها و انتظارات در نظر معلمان ليست بلند بالايي دارد. خواسته‌ي معلمان کشور فقط به معوقات محدود نمي‌شود که آن را اعلام عمومي مي‌کنيد. تبعيض فاحش در زمينه معيشت معلمان، حق‌التدريس‌هاي معوق و حق الزحمه‌هاي پرداخت نشده امتحانات، حقوق معوق سرباز معلم‌ها، بيمه طلايي فرهنگيان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و اقدامات رفاهي فرهنگيان هم جزء خواسته‌ها و انتظارات به حق معلمان محسوب مي‌شود. معلمان اين واقعيات تلخ را با پوست و استخوان خود لمس مي‌کنند و نيازي به راه انداختن "«کمپين» نيست.

 

و کلام آخر:

آقاي نجفي !

دولت يازدهم در اجراي برنامه‌هاي تحول در آموزش‌ و پرورش نمره خوبي نگرفت و با انتخاب‌هاي نادرست، وزارتخانه آموزش و پرورش را از مسير استراتژي «کيفيت‌ بخشي‌اش» دور کرد.

متأسفانه برنامه‌ريزي صحيح و هدايت درست و مناسب در مورد منابع بودجه آموزش‌ و پرورش وجود ندارد. بر کسي پوشيده نيست که فرافکني و شتاب‌زدگي يکي از بزرگترين آسيب‌هاي مديريتي در هر سازمان است و بي‌گمان کارهاي شتاب‌زده و کارشناسي‌ نشده‌ بيشترين آسيب‌ها را به آموزش‌ و پرورش وارد کرده است.

معلمان با نگاهي به برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته به‌درستي و منطقي درباره «عملکرد شوراي سياست‌گذاري فرهنگيان» به قضاوت خواهند نشست.

آقاي نجفي!

خواسته‌ها و انتظارات ما همين مسائل است.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 28 تیر 1396 ساعت 20:55 خوانده شده: 1069 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +9 -13 --
شهاب 1396/04/28 - 21:31
درمورد استخدام مربیان پیش دبستانی ونیروهای نهضت موافق نیستم آموزش پرورش بنگاه ایجاد کار برای افرادی با هر شرایط علمی نیست آقای طاهری شما حاضرید فرزندتان را به دست نیروی نهضت یا پیش دبستانی بسپارید بحث نیرو های باکیفیت وباسواد جدیست آینده خوب در انتظار کشوری است که آ.پ آن دردست نخبه ترین افراد آن باشد
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/04/28 - 22:47
قطعا مربیان پیش دبستانی و نهضت که سالها در این اموزش وپرورش زحمت کشیده و کار کرده اند مثل تمام معلمان رسمی باید از حق و حقوق مناسب برخوردار باشند. اگه ماها اینطوری درباره همکاران نهضتی و پیش دبستانی قضاوت نادرست کنیم چه انتظاری از دیگران داریم. چطور باید انتضار داشته باشین اونا به حق و حقوق معلمان احترام بزارند
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/28 - 23:32
فرهنگی محترم همکاران نهضتی وپیش دبستانی باید از طریق آزمون استخدامی جذب آ.پ شوند ولی فقط به صرف اینکه در نهضت وپیش دبستانی کار کرده اند باید استخدام شوند این یعنی نابود کردن فرزندان این کشور اینکه منزلت وجایگاه معلمان روز به روز تنزل پیدا می کند یکی از دلایلش همین است معلمی یک تخصص است وباید افرادی جذب شوند که متخصص باشند
پاسخ + 0 0 --
من 1396/04/29 - 01:23
هدف فریب معلمان است تا انتخابات بعدی نجفی کاندزد شود
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/04/29 - 10:55
اینکه از طریق ازمون باید استخدام بشن درست ، اما به نظر شما یک نفر با مدرک لیسانس و سابقه 15 سال تدریس در پیش دبستانی با تجربه تر است یا یوی با همون مدرک که تازه از طریق ازمون استخدام شده. قطعا همه ما بعنوان یک معلم می دانیم که بیشتر مطالبی که در دانشگاه خوندیم به درد معلمی نمی خوره و در طی سالها باید تجربه معلم خوب بودن رو بدست اورد. اگه یه سری به مدارس ابتدایی بزنید متوجه تفاوت تجربه و سواد اکادمیک می شوید. کسانی که با مدارک بالا و سواد خوب استخدام شدند اما متاسفانه قادر به انتقال مطالب و تعامل با دانش اموزان نیستند.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/29 - 16:31
بلاخره تجربه وتخصص باید در جایی محک ز ده شودمن هم می توانم ادعا کنم دانشمند هسته ای هستم گفته ی من که ملاک صحیحی نیست ان را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
پاسخ + +5 -12 --
رضا 1396/04/28 - 22:05
آموزش وپرورش شده تنبل خونه ما تنبل ها وکم استعدادها هم نمیتونیم از حقوقمون دفاع کنیم .نهضتی وسربازمعلم وشرکتی و.... در شان معلم نیست
پاسخ + 0 0 --
معلم بدهکار 1396/05/03 - 17:33
ازماست که ...
پاسخ + +4 -12 --
معلم امیدوار 1396/04/28 - 22:08
دکتر نجفی از حامی معلمان و برادر دانش شدن تا کاندیدای اصلی شهرداری تهران و...!!! کاش معلمان را رها نکند
پاسخ + 0 0 --
فدایی 1396/04/29 - 00:19
نجفی اگر ‌واسه آموزش و پرورش و معلمان ارزش قائل بود به پست شهرداري تهران فکر نمی کرد. کل این کمپین بازی بیش نیست چراکه همه به خوبی از وضعیت اسفبار آموزشی، پرورشی و معیشتی و منزلتی معلمان آگاه هستند.
پاسخ + +3 -8 --
چغندربگ 1396/04/29 - 13:41
گفتم که پیر شده(نجفی) مریض شده حال نداره دیگه، شما به همون چشم میبینیدش! ولی اونجوری نیست، منتها چون ما نیروی بدردبخور تربیت نکردیم( بدلیل نداشت اعتقاد به آموزش و پرورش در بین مدیران کلان) وضعمون اینه و می گردیم بین همون ی مشت مدیر تکراری و چرخنده بین دستگاههای مختلف یکی که از همه بهتره، انتخاب کنیم! ولی اوناهم پیر میشن فرسوده میشن، دلالهای اتومبیل فهمیدن! ما نفهمیدیم! بنز ۴۰ سال پیش با پراید امروز هم قیمته! نیست؟ هست دیگه، صبر کنید اوضاع بدتر از اینم میشه، شاید ی روزی معلمان ادبیات در وصف فانی یا حاجی بابایی، حماسه ای در حد شاهنامه بنویسند! دور نیست، تو شهر کورها، یک چشم پادشاهست.
پاسخ + +6 -7 --
چغندربگ 1396/04/29 - 13:46
نجفی پیر و فرسوده و بیماره، ولی هنوز برای ما حماسه و نوستالژیکه! دلیل: چون ما نتوانستیم نیروهای کارآمد در آوپ و آموزش عالی تربیت کنیم! و در بین ی مشت مدیر چرخنده بین دستگاههای مختلف دنبال بهترینیم! ولی اونهم دورانی دارند که تمام شده و میشود، دلال های ماشین می فهمن ما چرا نمی فهمیم، حتا بنز ۴۰ سال پیش با پراید امروزی یک قیمت دارند! اگر چه اسمش بنزه، نیست؟ هست دیگه! این نتیجه نخبه کشیه! صبر کنید روزهای خوبمون هم میاد! روزی که شعرا در وصف فانی و حاجی بابایی حماسه ای در حد شاهنامه خلق کنند! تازه اول کاره!
پاسخ + 0 -4 --
چغندربگ 1396/04/31 - 01:46
آقای روحانی به ما امسال صبحانه در مدرسه همش سیب زمینی پخته دادند بگو دست کم ی روز پنیر بدن مردیم!
پاسخ + 0 -4 --
ali 1396/04/31 - 09:15
فعلا روحانی داره دنبال ضعیف ترین ادمها برای پست وزارت اموزش و پروش می گرده کسی که ضعف و بی لیاقتیش ثابت شده باشد تا مبادا این وزیر چهار سال شاخ باشد.اقای نجفی هم فقط از محبوبیتش برای جلب نظر فرهنگیان ساده لوح استفاده کرد او هم هیچ کاری نخواهد کرد .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور