صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی پورسلیمان/ مدیر گروه صدای معلم

نقدی بر برنامه ارائه شده سید محمد بطحایی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش : برنامه دانش آشتیانی دقیق تر ، علمی تر و دموکراتیک تر بود اما افسوس که طراح و مجری نه اقتدار سازمانی داشت ؛ نه اتاق فکری هوشمند و نه شورای معاونینی دلسوز و صادق

پس از گذشت  یک دهه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز ظرفیت های مهم این قانون مانند ماده 68 و یا ماده 125 برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده است/ دانش آشتیانی : " 4- آموزش و پرورش حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم است و باید از این نظر به عنوان یک نهاد مدنی مبتنی بر سازوکارهای مشارکت جویانه و مردم سالارانه انگاشته شود ."/ همین بند از برنامه بطحایی کافی است تا سندی باشد بر نگرش سنتی و از رده خارج ایشان در تعلیم و تربیت مدرن دنیای امروز/ بعید می دانم ایشان با چنین ذهنیتی بتواند حداقل اعتماد معلمان را به خود جلب کرده و قادر به گفتمان سازی میان دو بخش " ستاد و صف " در جامعه وسیع آموزش و پرورش باشد/ نخستین پرسش بنده از ایشان آن است که بطحایی تا چه میزان و در زمان تصدی پست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این امر موفق بوده  است/ مهم ترین اشتباه راهبردی بطحایی در تدوین این برنامه و این بند که البته در تضاد و تعارض با بند 3 از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است نشان می دهد که بطحایی با مشاهده تجربیات زمان وزارت فانی که او را به علت اجرای این قانون متهم به " مدرسه فروشی " می کردند حاضر به ریسک حتی در اجرای مرّ قانون نیست و این موضوع به وضوح نشان از روحیه محافظه کاری و حتی تبانی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات دیگر خواهد داشت در حالی که نگارنده همواره بر این باور بوده است که آموزش و پرورش ما برای خروج از این بن بست نیاز به یک وزیر با جرات ، جسور و پی گیر دارد/ حذف عبارت " سازمان نظام معلمی " در برنامه محمد بطحایی در حالی که به صراحت در برنامه دانش آشتیانی مورد تاکید قرار گرفته بود یک نشانه آشکار و واضح از " بازگشت به عقب " است/ این بازگشت به عقب نه به دولت یازدهم که به زمان فرشیدی و حاجی بابایی است که " سازمان نظام معلمی " را متن پیش نویس سند تحول بنیادین حذف کردند/فانی هم زمانی قبل از آن که وزیر آموزش و پرورش شود قول داده بود که " معاونت اقتصادی " ایجاد خواهد کرد اما هیچ گاه عملی نشد . عذرخواهی هم نکرد / بطحایی به جای این حرف های دهن پر کن فقط سعی کند که ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ماده 68 و یا ماده 125 را برای معلمان اجرایی کند/ " متأسفانه در این نشست آقای بطحایی به این سوال پاسخ نداد که چرا با وجود 35 سال سابقه کاری در مدیریت کلان و میانی سیستم آموزشی کشور تغییراتی که بیان شد، در وزارت آموزش و پرورش اعمال نشد ولی امروز که بعد از 35 سال در رأس هرم قرار گرفته‌اید، داعیه‌دار تغییر در سیستم هستید. / برنامه بطحایی بیشتر حالت کلی و شعاری و فاقد مکانیسم و سازوکارهای دقیق و عملیاتی برای اجرا شدن است....

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

یکی از موضوعات بسیار مهم و راهبردی که محل نزاع نظریه ها بوده است نوع نگاه به " آموزش و پرورش " است

بطحایی در برنامه خود در بخش " ارزش ها و باورها در بند 2 چنین می گوید :

" آموزش و پرورش عامل اصلی تربیت نیروی انسانی ، ضامن پایدار و مهم ترین نهاد تربیتی بعد از خانواده به شمار می آید و به عنوان امری حاکمیتی ، مبنای تحول در عرصه های مختلف نظام اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کشور است . "

در یادداشت پیشین نوشتم ( این جا ) :

" بارها در نشست هایی که با مسئولان مختلف چه در داخل آموزش و پرورش و نیز خارج از آن داشته ام شنیده ام که آموزش و پرورش نهادی " حاکمیتی " است .

بارها  گفته شده است که آموزش کلید توسعه و ارتقاو پیشرفت جامعه است .

اما هنوز برای من این " فرضیه " مبهم است و خیلی واضح نیست .

زمانی که سخن از حاکمیتی بودن آموزش و پرورش می کنیم آیا واقعا جایگاه و ارزش این نهاد مانند سایر نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه ، سازمان صدا و سیما و... است ؟

آیا وضعیت موجود در حوزه فرهنگ فقط معلول آموزش و پرورش و کارکردهای است و یا نهادهای فرهنگی دیگر که بودجه های قابل توجهی می گیرند اما در برابر عملکرد خود پاسخ گو نیستند نیز باید در معادلات  و گفتمان رسمی به حساب آیند ؟

ماده 8- قانون مدیریت خدمات کشوری امورحاکمیتی را این گونه تعریف و تبیین می کند :

"  آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. "

اما درست در ماده 9 این قانون ، " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود .

این نخستین تناقض در برداشت از کارکرد این نهاد است .

آموزش و پرورش در " برنامه ششم توسعه " نیز جایگاه شایسته ای متناسب با وزن خویش ندارد .

اگر قرار است که واقعا آموزش و پرورش مطابق قول مسئولان جایگاه حاکمیتی داشته باشد پس قاعدتا نباید این نهاد مهم همیشه درگیر مشکلات بودجه و پرداخت مطالبات و معیشت معلمان باشد .

پس از گذشت  یک دهه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز ظرفیت های مهم این قانون مانند ماده 68 و یا ماده 125 برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده است !

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

 اکنون نگاه دانش آشتیانی را به موضوع آموزش و پرورش و نحوه اداره آن می خوانیم .

دانش آشتیانی در بخش یکم – باورها ( انگارها ) در بند 4 چنین می گوید :

" 4-آموزش و پرورش حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم است و باید از این نظر به عنوان یک نهاد مدنی مبتنی بر سازوکارهای مشارکت جویانه و مردم سالارانه انگاشته شود . "

در واقع تفاوت این دو دیدگاه  بسیار و از دو جنس کاملا متفاوت است .

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

همین بند از برنامه بطحایی کافی است تا سندی باشد بر نگرش سنتی و از رده خارج ایشان در تعلیم و تربیت مدرن دنیای امروز .

بعید می دانم ایشان با چنین ذهنیتی بتواند حداقل اعتماد معلمان را به خود جلب کرده و قادر به گفتمان سازی میان دو بخش " ستاد و صف " در جامعه وسیع آموزش و پرورش باشد .

بطحایی در بخش " احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش " در بند 6 گفته  است :

" 6 – کوچک سازی ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه ستادی و استانی به میزان  حداقل 15 درصد از طریق واگذاری ، برون سپاری و خرید خدمت به استثنای مدارس دولتی "

نخستین پرسش بنده از ایشان آن است که بطحایی تا چه میزان و در زمان تصدی پست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این امر موفق بوده  است ؟

در همان ستادی که ایشان فعالیت می کرده است آیا توانسته است در ساختار اداری چابک سازی کند ؟

و اما مهم ترین  اشتباه راهبردی بطحایی در تدوین این برنامه و این بند که البته در تضاد و تعارض با بند 3 از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است نشان می دهد که بطحایی با مشاهده تجربیات زمان وزارت فانی که او را به علت اجرای این قانون متهم به " مدرسه فروشی " می کردند حاضر به ریسک حتی در اجرای مرّ قانون نیست و این موضوع به وضوح نشان از روحیه محافظه کاری و حتی تبانی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات دیگر خواهد داشت در حالی که نگارنده همواره بر این باور بوده است که آموزش و پرورش ما برای خروج از این بن بست نیاز به یک وزیر با جرات ، جسور و پی گیر دارد .

(  4 - عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و نیز ساختمان ها و زمین های دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می‌توان آنها را‌ با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود. )

 

یکی از نکات مهم و راهبردی که بنده همواره بر آن تاکید داشته ام تربیت " معلم حرفه ای " بوده است .

علمی ترین ، به روز ترین و کارآمدترین راه برای اجرای این موضوع ، " سازمان نظام معلمی " است .

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

دانش آشتیانی در بخش دهم از برنامه خود بند جداگانه ای را به این موضوع اختصاص داده و عنوان می کند :

" 2 – 10 - تدوین طرح تشکیل سازمان نظام معلمی برای ارتقای منزلت حرفه ای فرهنگیان و واگذاری بخشی از مسئولیت های غیرحاکمیتی آموزش و پرورش به آن "

بطحایی در بند 9 از بخش رویکردهای برنامه اشاره دارد :

" 9- توسعه حرفه ای معلمان به منظور افزایش توان پاسخ گویی نظام آموزشی به نیازهای حال و آینده جامعه . "

در بخش اهداف و سیاست های اجرایی در بند 3 ( ارتقاء مدیریت منابع انسانی ) و شماره 3 چنین می گوید :

"  3 –3 طراحی و تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی حرفه ای معلمان . "

حال پرسش از بطحایی این است که  ایشان چه سازوکاری  و مکانیسمی برای عملیاتی کردن این بندها دارد ؟

حذف عبارت " سازمان نظام معلمی " در برنامه محمد بطحایی در حالی که به صراحت در برنامه دانش آشتیانی مورد تاکید قرار گرفته بود یک نشانه آشکار و واضح از " بازگشت به عقب " است .

البته این بازگشت به عقب نه به دولت یازدهم که به زمان فرشیدی و حاجی بابایی است که " سازمان نظام معلمی " را متن پیش نویس سند تحول بنیادین حذف کردند !

 

بطحایی در بخش " عناوین برنامه ها " در بند 13 به ایجاد نظام رفاهی معلمان اشاره دارد :

" 13- ایجاد نظام رفاهی معلمان ( نظام خاص پرداخت حقوق ، درمان و سلامت ، تسهیلات رفاهی ، گردشگری ، منزلت اجتماعی ) .

این گونه عبارات بیشتر حالت شعاری و احساسی دارد .

فانی هم زمانی قبل از آن که وزیر آموزش و پرورش شود قول داده بود که " معاونت اقتصادی " ایجاد خواهد کرد اما هیچ گاه عملی نشد .

عذرخواهی هم نکرد .

به نظر من بطحایی به جای این حرف های دهن پر کن فقط سعی کند که ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ماده 68 و یا ماده 125  و...را برای معلمان اجرایی کند .

و یا کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که تقریبا همه کارمندان دولت از آن منتفع هستند را نیز برای معلمان اجرایی کند .

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

بطحایی روز شنبه 21 مرداد ماه که برای پاسخ به پرسش های کمیسیون فرهنگی حضور یافته بود ( این جا )  زمانی که  برحل مشکل و معضلات معیشتی معلمان تأکید کرده بود در پاسخ به پرسش طیبه سیاوشی شاه عنایتی در مورد این که منابع مالی این دو مسئله را از چه منبعی تأمین خواهد کرد ؛ سکوت می کند .

همچنین این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به بطحایی چنین می گوید :

" متأسفانه در این نشست آقای بطحایی به این سوال پاسخ نداد که چرا با وجود 35 سال سابقه کاری در مدیریت کلان و میانی سیستم آموزشی کشور تغییراتی که بیان شد، در وزارت آموزش و پرورش اعمال نشد ولی امروز که بعد از 35 سال در رأس هرم قرار گرفته‌اید، داعیه‌دار تغییر در سیستم هستید. "

و در جای دیگری تاکید می کند :

" همگان به مشکلات و ضعف سیستم آموزشی کشور واقفیم و می‌دانیم که این سیستم نیاز به روش‌های نوین و ‌سازی دارد اما اینکه افرادی از درون سیستم که مسئولان مدیریتی میانی و کلان در حوزه آموزش و پرورش داشته باشند و امروز نیز به این روش منتقد باشند، جای سوال دارد... "

این گونه سخنان و وعده ها مصداق تمثیل واقعی " سنگ بزرگ علامت نزدن است " و نیز  " آدرس غلط دادن "  می باشد .

نگارنده سعی کرد تا فقط تعدادی از مفاد و مواد برنامه بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مورد نقد قرار دهد .

از نظر من ، برنامه بطحایی بیشتر حالت کلی و شعاری و فاقد مکانیسم و سازوکارهای دقیق و عملیاتی برای اجرا شدن است .

در این مورد صدای معلم حاضر است تا در مورد مفاد این برنامه با  بطحایی مناظره داشته باشد .

در یک مقایسه تطبیقی برنامه دانش آشتیانی را بسیار علمی تر ، دقیق تر ، شفاف تر و به روز در مقایسه با برنامه بطحایی ارزیابی کرده و نمره می دهم .

اگر دانش آشتیانی اقتدار سازمانی لازم را داشت و یا اتاق فکری هوشمند و کارآمد و مشاوران و معاونینی دلسوز و صادق را بر می گزید و به منتقدان اهمیت می داد شاید بهترین گزینه در حال حاضر بود .

نقد برنامه های محمد بطحایی توسط علی پورسلیمان مدیر صدای معلم

قسمت نخست

یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 14:42 خوانده شده: 850 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +28 -6 --
علی 1396/05/22 - 15:56
اگر نمایندگان مجلس امتیازگیری و لابی گری نکنند قطعا رای نخواهد آورد.
همین دانش آشتیانی از اون بهتره.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/22 - 19:01
راهروهای مجلس هم مثل ناصرخسرو تهرانه..!!
خدا بده برکت.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/05/23 - 02:04
زیاد روی این برنامه ها و .. حساس نباشید . دوستان از گوگل جستجو زده اند و تحویل داده اند . بعید میدانم حتی یکبار خودشان خوانده باشند
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/05/23 - 09:04
کاملا موافقم و متاسفانه لایحه نظام معلمی در برنامه بطحایی نیست!!!
پاسخ + +29 -1 --
چغندربگ 1396/05/22 - 16:11
من تاحالا فکر می کردم اتفاقیه!!! ولی حالا مطمئنم انتخاب وزیر بد برای آموزش و پرورش یک تاکتیک عمومی برای کنترل معلمان در تمام دولتهاست!! بطحایی اصلا مهم نیست! فکر می کنید اگه اون نباشه کی میشه؟ نوبخت، زرافشان، نوید ادهم، کفاش یا....... ... نگاه نگاه غلطیه
پاسخ + +12 -1 --
دبیر 1396/05/22 - 17:16
جناب پورسلیمان سپاس بسیار .
واقعا اگر همین نظام هماهنگ برای معلمین به شکل صحیح اجرایی شود دیگر احتیاجی به این اصطلاحات دهان پرکن و توخالی نخواهد بود اما سابقه آقای بطحایی مخصوصا در دوران فانی نشانه ای از تلاش ایشان برای احیای این حقوق از دست رفته ندارد .
پاسخ + +13 0 --
خوزستان 1396/05/22 - 18:21
مطمئن باشید بهش رای میدن اشکال نداره چوب رای دادن به بطحایی رو اول لیست امید و اصلاح طلبان میخورند خواهشا همکارای گرامی اگه مجلس به بطحایی رای داد دیگه کسی اینجا از اصلاح طلبان حمایت نکنه
پاسخ + +9 0 --
معلم 1396/05/22 - 18:21
آقایون وخانم ها فکر می‌کردیم روحانی دوردوم شق القمر می‌کنه وزیریمیاره درقامت ظریف وهاشمی زنگنه ننه تنها نکرد بلکه ضعیف ترینها معاون درا پ ولله قربان گوترین فردمعرفی کرد
پاسخ + +5 -34 --
محمد باقر 1396/05/22 - 19:12
اقای بطحائی قطعا رای خواهند اورد و برنامه های ایشان خیلی عملیاتی است و شعاری نیست .ایشان آسیبهای این حوزه را می شناسد و برنامه های ایشان دارای انتقاد چندان اساسی نیست و باید بعدا در مورد عملکرد ایشان در مطابقت با برنامه هایشان ،مورد ارزیابی قرار بگیرد و نباید پیشاپیش در مورد ایشان موضع گرفت .انشاءالله رای بالای 180 از مجلس ،پشتوانهء محکمی برای توفیقات بیشتر ایشان در جهت پیگیری مطالبات معلمین و جامعهء فرهنگی خواهد بود.در حال حاضر هم ،دولت محترم خوب متوجه شده اند که آقای بطحایی ،بهترین گزینه برای تصدی وزارت است و ایشان تنها کسی است که در زمان حاضر و با اینهمه مشکلات چنین مسئولیتی خطیر را قبولدار می شود.بعضی ها نیت خوانی می کنند و پیشاپیش طرف مقابل را با جریان سازی می خواهند بکوبند و افکار را متوجه جهتی دیگر کنند .باید سعی کرد با اندیشه و از موضع واقعگرایی و اصولگرایی ،نگاه کرد و موضع شخصی و سیاسی و حزبی را کنار گذاشت .برنامه های اقای دانش هم صرفا سرگرمی ای برای یک مدت کوتاه بیش نبود.با احترام
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/05/22 - 21:10
خدا کند شما محمد باقر نوبخت باشید چون خیلی از شما گله مندیم درموردبطحایی همه چیزمثل روز روشن است برنامه ها مهم نیست آنچه مهم است عملکرد افراد است که بطحایی عملکرد ضعیفی در دوره ی فانی داشت اصلا معاون فانی بودن دلیل ناکارآمدی فرد است
پاسخ + 0 0 --
خوزستان 1396/05/22 - 21:21
بله خوب بطحایی تو دوسالی که همه کاره ی فانی بود خیلی کارا کرد از جمله.... صندوق و ماست مالی کردن رتبه بندی و ....
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/22 - 22:25
یکی دوبار به منفی های نظر خودت بنداز و لطفا دیگه نظر نده...
از شنای خلاف جهت به جایی نمیرسی کمااینکه تابحال نرسیدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
محمد باقر 1396/05/22 - 22:56
جناب علی ش در پاسخ شما باید گفت : و عباد الصالحین الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.تو نظر ما را نخوان و برای دیگران خطوط معین نکن و سمپاشی هم موقوف .از نظر خودت خجالت بکش هر چند سخن تو سخن یک معلم نیست.انسان مریض سخن حق را بر نمی تابد .
پاسخ + +3 -3 --
احمد 1396/05/22 - 19:58
جناب پورسلیمان سلام.
سعی کنید به جای نقد برنامه های این آقا، از برنامه های ایشان تعریف و تمجید نمایید!؟
و گرنه..! همانند زمان دولت دهم به سوی تخلفات اداری رهنمون گشته، کسر از حقوق شده و خدای ناکرده تبعید می شوید!؟
پس سعی کنید همیشه تعریف و تمجید کنید و هندوانه و خربزه زیر بغل بگذارید!
پاسخ + +12 -2 --
چغندربگ 1396/05/22 - 20:23
امروز شبکه 5 از وضعیت اسفناک و خجالت آور بیمه تکمیلی فرهنگیان می گفت و مصاحبه با چند فرهنگی که این بیمه را هیچ بیمارستانی قبول نداره و ....و رئیس بیمه آتیه سازان که می گفت بدهی آموزش و پرورش زیاده و بیمارستانها قبول نمی کنند!!! و سپس مرد مرموز و وزیر آینده، مار خوش خط و خال عباسعلی باقری ورکانه را که در جواب همه با لبخند تمسخر و توهین آمیز به معلمان می گفت: اگه بیان بگن ما میدیم !!!!!!!! این بابا همون بود که وقتی دانش بردش وزارتخانه می گفت من بیمه را فلان می کنم و بهمان می کنم و ..... همشون به ما توهین می کنند و فقط برای دزدی آمده اند!!!
پاسخ + +15 -1 --
ناشناس 1396/05/22 - 20:29
وقتی گلوله و تفنگ و موشک از قلم و کتاب مهم تر باشه چه انتظاری دارین که تعلیم و تربیت قدر و منزلت داشته باشه.؟!!
بوعلی سیناها و سعدی و حافظ ها مال زمانی بود که در دربار شاهان قلم و هنر و دانش منزلت داشت.
ولی حالا چی؟!!
بهتر است ادامشو خودتون تکمیل کنید.....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/22 - 21:53
آفرین
پاسخ + +5 -25 --
1396/05/22 - 21:25
خداروشکرکمیسیون آموزش مجلس نظرمثبتی به برنامه هاودیدگاه های ارزشمندبرادربطحایی دارد.انشاءا...همانطورکه انتظارمیرودبارای بالای نمایندگان بادرایت برصندلی وزارت خواهندنشست وافق های روشنی رابرای آموزش وپرورش رقم خواهندزدمایه بسی تاسف است عده ای بانام معلم باناله خواندن آیه یاس باعث ایجادفضای منفی درجامعه هستنداینهاعده ای معلم نماب ضعیف هستندکه بجای دغدغه تعلیم وتربیت ناله نداشتن سرمیدهندوباعث سرافندگی نیروهای ارزشی وانقلابی ومتعهدومعلمین راستین میشوند.بهتراست حرفهایشان راروی درودیوارجای دیگری بنویسند.بی جهت نیست نسل انقلاب اینقدرمایوس ونسبت به ارزشهابی تفاوت است.سه ماه تابستان والبته ماههای دیگررابه بطالت گذراندن جای توقع باقی نمیگذارد.فرزندان انقلاب به امیدواخلاق نیازدارند.
برادربطحایی پیشاپیش نشستن برصندلی وزارت رابه شماتبریک میگوییم
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/22 - 22:28
حرف مفت هیچ مایه ای نمیخواد...
پاسخ + 0 0 --
م م 1396/05/22 - 23:55
اقای علی ش :لطفا....
پاسخ + 0 0 --
علی 1396/05/23 - 01:07
حتما جنابعالی باهمین شکلک که به جای نام ازش استفاده میکنی نسل انقلاب را ارشاد وراهنمایی میکنی وبذر امید دردلها میکاری!!!!!وقتی کارهای بزرگ رابه مردان وزنان کوچک سپردند نتیجه اش میشود این......جنابعالی خودت اینقدر ضعیف هستی که به جای نام از شکلک استفاده میکنی پس لطفا برای نام معلم سینه چاک نکن!!!!!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/05/23 - 02:08
جناب بطحایی یک پست برای ایشون کنار بگذارند بنده خدا خیلی تایپ کرده و زحمت کشیده !
پاسخ + 0 0 --
حسن درویشی 1396/05/23 - 03:27
دوست عزیز یا همکار گرامی کاش خ.د را معرفی کرده بودیدو حداقل به عنوان معلمی شجاع و امیدوار به آینده اموزش وپرورش درس شفافیت به ما می دادید درعجبم شما که فرهنگی هستید چطور تا الان متوجه نشده اید ناله ی معلمان از نداری و مثلا کمی حقوق نیست بلکه ناله ی همه ی فرهنگیان ازتبعیض است از تبعیضی که بین معلمان و دیگر کارمندان دولت وجود دارد وقابل انکار نیست واگر فرهنگیان مایوس شده اند ،در درجه ی اول حاصل این تبعیض وبیعدالتی است.موفق وپایدار باشید
پاسخ + +12 -3 --
شهاب 1396/05/22 - 21:33
خیلی عالی نقد کردید ممنون امید که این نقدهاو مطالب بتواند باعث عدم رای اعتماد به بطحایی وتغییر دیدگاه رییس جمهور نسبت به آ.پ شود آقای روحانی آیا برای پیشرفت کشور نهادهایی مهمتر از آوپ ووزارت علوم داریم اگرشما وزیری در خور وشایسته این وزارتخانه درنظرنگیرد مطمئن باشید در تاریخ آ.پ از افرادی چون شما به نیکی یاد نخواهد شد درشرایط کنونی ووجود رسانه های مختلف نمی توان مانند دوره ی برده داری با قشر عظیمی از جامعه برخورد کرد
پاسخ + 0 0 --
معلم عشایر 1396/05/22 - 22:23
شتر در خواب بیند پنبه دانه. بطحایی دروغگویی بیش نیست. ایشون زمانی که معاون پشتیبانی بود، چقدر وعده پرداخت معوقات فرهنگیان را می داد.قطعا با وزیر شدن ایشان، وضع آموزش و پرورش و فرهنگیان بدتر خواهد شد
پاسخ + 0 0 --
علی ش 1396/05/22 - 22:29
الان هم به نیکی یاد نمیشه...
پاسخ + 0 0 --
محمد باقر 1396/05/22 - 23:58
آقای علی ش
با یاد خدا دل را ارام کنید . اگر شما به نیکی یاد نمی کنید اکثر معلمین و هم نظر با دولت از ایشان به نیکی یاد می کنند.
پاسخ + +15 -6 --
منوچهر 1396/05/22 - 21:33
ایشان دست پرورده فانی است .لیاقت وزارت را ندارد .ولی متاسفانه باند کهنه کار در وزارت همه کاره وزارت است تا این افراد فرسوده 35 سال خدمت در اموزش و پرورش جاخوش کرده اند امیدی به بهبود نیست .خودشان میبرند وخودشان میدوزند انتخاب وزیر از طریق لابیگری است نه لیاقت و تخصص.حال باید منتظر بزرگواران در مجلس بود .
پاسخ + +5 -5 --
رامین 1396/05/22 - 22:14
همکاران محترم و پراکنده! لطفا شما هم ، همان اندازه به تدریس اهمیت دهید که مسئولان میدهند؟ چرا کاسه داغتر از آش می شوید؟
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/05/23 - 11:47
همکار محترم :
آن وقت مفهوم نان حلال چه میشود.؟؟؟
یادمان باشد ترک مسوولیت برای ما واهمال از جانب ما همانقدر عقوبت دارد که از جانب مسولان !!!شاید هم بیشتر ...
ما قرار است مسولان آینده را پرورش دهیم .
واختیار کشور،خود وفرزندانمان را بدست آنان بسپا ریم!!!!
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/05/23 - 14:31
آقای حسینی همین جانفشانی ها باعث شده خیال مسئولان راحت باشد درآ.پ سرمایه گذاری نکنند جانفشانی کردن خیانت به دانش آموز هم هست دانش آموزان مدارس دولتی چه گناهی کرده اند که باید درمدارس فرسوده کلاس های متراکم از دانش آموز وبا حداقل امکانا ت درس بخوانند
پاسخ + +5 -3 --
حسینی 1396/05/22 - 22:23
نمیدانم سیاست چه کلاف سر در گمی است ؟!مگر ما جناب بطحایی را در دوران آقای فانی تجربه نکرده ایم؟!
اصلا این چه قانون نانوشته ای است که انتخاب وزیر از دل یک ساختار ، جریان ودایره محصور ،نازده ،کهنه،بیمار وخسته صورت میگیرد؟؟؟؟؟؟
آموزش وپرورش برای پویایی به هوایی تازه در خارج از حصارها وبده و بستانهای سیاسی سهم خواهانه و گرو کشی های تقابلی نیاز دارد.
مگر اینکه باور کنیم :
اراده ها یی خاص بر اداره این وزارت خانه حاکم است که اوضاع وشرایط را تعمدا این گونه میخواهند!!!!که البته با توجه به اوضاع سی وچند ساله این وزارت این فرضیه اصلا مردود نیست ...
پاسخ + +4 -3 --
شهاب 2 1396/05/22 - 23:30
وزیری که در ماجرای اختلاس هزاران میلیاردی صندوق ذخیره امتحان پس داده بهتر همان پیش محمد یاقر بمانه،، آخه این آقای بطحایی کدام کلاس را اداره کرده که بداند معلمی یعنی چه؟؟؟؟اصلا میدانه کلاس کجاست؟؟؟؟؟من کم کم به همه چیز مشکوکم جناب استاد پورسلیمان یعنی دستهایی در کار است که می خواهد که نه آ.پ ،بلکه نظام آینده علمی تربیتی این کشور را به نابودی بکشد؟؟؟؟یعنی می توان باور کرد وقتی همه می دانند مهمترین وزارت آ.پ است یعنی رئیس جمهور و نمایندگان محترم نمی دانند؟؟؟؟می شود باور کرد اصلا این برنامه است این اقا نوشته یا تکرار مکررات نوشته های وزارای قبلیست؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1396/05/23 - 19:20
متاسفم که حق باشماست
انگار تعمدی در کار است که نه از آمزش اثری بماند ونه از پرورش اسمی
نمونه اش نسل لجام گسیخته ،سهل انگار ،بی مسولیت وسردر گمی است که ما پرورش دادهیم ....پدران ومادران کنونی.....
واویلا که دست پرورده های ما به عنوان ولی چه خواهند کرد وادامه تربیت فرزندانشان در دستگاه متولی تربیت واموزش ا چه خواهد شد؟؟؟؟؟؟؟حتی تصور و تجسمش هم آدم را دیوانه میکند...
پاسخ + +2 -3 --
ناشناس 1396/05/22 - 23:55
اکثروزرای آموزش پرورش بعد انقلاب از ضعیفترین وزرای کابینه بودند آقای بطحایی ضعیفترین وزیر پیشنهادی در ۳۸ سال گذشته میباشد
پاسخ + +1 -3 --
ریاحی 1396/05/23 - 09:04
گویا می خوان ما رو به درماندگي آموخته شده دچار کنند
ما تلاش می کنیم تا زرافشان عوض بشه ولی یکی هم سطح
اون به نام بطاحی معرفی می شه
ما تلاش می کنیم دکتر روحانی رای بياره تا شاید تفکر اصلاح
بتونه آموزش پ پرورش رو نجات بده ولی همون دکتر روحانی
کهنه محافظه کارها رو، برای آموزش پرورش قرار بده
می خوان کاری کنن که نشون بدن تلاش کردن ما از جدا از نتیجه آیه که انتظار داریم
حداقل برای خود من به عنوان یک معلم، دچار ناامیدی شدم
که چهارسال بعد به چه تفکری رای بدم
پاسخ + +2 -3 --
لال زبان دار امیدوار 1396/05/23 - 10:42
هر چه می کشیم از دست فانی است.
پاسخ + +10 0 --
مهدی 1396/05/23 - 11:07
ازصمیم قلب آرزومیکنم نمایندگان محترم مجلس صدای بغض آلودمعلمان دلسوخته رابشنوندوباتصمیم درست خودامیدوآرامش رابه فضای آموزش وپرورش هدیه دهند.شایدحرفهای معلمان تندوبعضاازروی احساس باشدولی جمیع نظرات عدم صلاحیت آقای بطحایی است که براساس سابقه ایشان قضاون شده.انتظارمیرفت خودآقای بطحایی به احترام نظرهمکاران درموردقبول مسولیت تجدیدنظرمیکردند...به هرحال فرداهمه چیزمشخص خواهدشدامیدوارم همه همکاران.نمایندگان ووزیرانتخابی فارغ ازاحساس وازروی آینده نگری تصمیم گیری وبه بیان نظرات خودبپردازند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/05/24 - 23:37
سندی که آقایان مدافع اجرایش هستند همان سندی است که بعداز چندسال معطلی در وزارت آوپ وشورا عالی آموزش وپرورش به شورا عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد تا آن را تکمیل کند.
این زمانی است که آقای نوید وجناب بطحایی در شورای عالی آموزش وپرورش تشریف داشتند.
بعد از آن این جنابان سند را کنار گذاشتندالبته آقای بطحایی به وزارت خانه رفت.آقای فانی که اصلا سند را قبول نداشت.ایشان معتقد بود گره های آموزش وپرورش را باید پیدا کرد وباز نمود ایشان رفروم را قبول داشت نه تحول را.
حالا چند صباحی آقایان در پوشش سند برای ابقا در مسندهایشان نقش بازی خواهند کرد.
پاسخ + 0 0 --
ولی 1396/05/25 - 14:27
آقای بطحایی اصلاح طلب روز شنبه وقتی در نظر سنجی 92درصد معلمین با شما مخالفند چرا اصرار دارید که ادامه دهید؟لااقل به اندازه آقای زرافشان برای نظر معلمین ارزش قایل شوید و انصراف بدهید.مجلس هم به نظر معلمین احترام بگذارد و رای ندهد .یادمان باشد که مجلس قبلی که بیش از 80درصد معلمان راضی بودند به آقای نجفی رای نداد الان آقای نجفی شهر دار و نمایندگان مجلس قبل از مجلس اخراج شده اند .شما تجربه مجلس قبل را با رای به بطحایی تکرار نکنید.
پاسخ + +1 0 --
چغندربگ 1396/05/25 - 19:15
راه نجات آوپ این است: یا مرگ یا چغندر
پاسخ + +3 0 --
فرهنگی 1396/05/26 - 17:57
معلمان فقط حرف میزنن اهل عمل نیستند والا ازمهر حق التدریس نمی گرفتند
پاسخ + 0 0 --
سید علی 1396/05/29 - 18:53
با سلام. به نظر بنده این بحث ها به جایی نمی رسد. در تایید حرف آقای ولی بنده هم عرض میکنم که با این نگرش مسئولین که ذره ای به نظر و رای معلمان حتی در انتخاب مدیر شهرستانها اعتنا نمی شود چه رسد به وزیر، اینجور بحث ها به بازی سیاسی شبیه تر از مناظرات و نظردهی علمی و واقعی است. دوستان دموکراسی را به طور کامل بازگردانید نه شعاری و دهن پر کن.در هیچ کجای دنیا اینطور از عملکرد ضعیف دفاع نمی شود!چند روز قبل وقتی برای انتقالی مشکلاتم را می گفتم یکی از معاونین اداره به من فرمود مشکلاتت را نگو پارتی و نفوذی ارائه بده. ! بنده هیچ نسبتی بین برخورد اسلامی ائمه و افاضات رانتی این آقایون در این سیستم نمی بینم.! حال ما مشغول بازی هستیم. لطفا بازی نخوریم.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/30 - 23:47
پول بده قول نده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور